SlideShare a Scribd company logo
Informe d’activitat_OCTUBRE2018
Relació entre Administracions Relació ciutadania i empresa Identitat digital i e-signatura
Registre Gestió documental Transparència i bon govern
AcompanyamentContractació Serveis socials
Geoinformació
Informe d’activitat_OCTUBRE2018
Disponibilitat
99,31%
https://www.aoc.cat/serveis-aoc/eacat-
tramits/
Implantació Octubre 2018 Acumulat total
Ens usuaris 4 93 2.408
Usuaris 305 5.477 39.756
Org. prestadors de serveis 0 0 92
Oferta Octubre 2018 Acumulat total
Procediments 36 143 908
Activitat Octubre 2018
Tramitacions 127.398 873.480
Les 10 trameses més utilitzades Octubre
ARP - Comunicació de crema Agents Rurals 27.634
Trameses genèriques 22.821
Tramesa d'intercanvi de registres fora de Catalunya 18.696
Tramesa d’informació, escrits i documents 12.828
DIBA - ORGT - Tramesa documentació 4.002
SING - Trameses del Síndic de Greuges 3.469
TSF - Informes d'estrangeria 2.511
GAH - Tramesa de les actes i els acords dels ens locals 2.388
Comunicacions DiBa 2.243
ARP - Cremes col·lectives/permisos foc Ag. Rurals 1.849
Els 10 ens que més trameses envien Octubre
Departament de Territori i Sostenibilitat 7.986
Agència Catalana de l'Aigua 4.559
Diputació de Barcelona 3.176
Síndic de Greuges 2.888
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda 1.815
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 1.743
Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 1.732
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 1.335
Diputació de Girona 1.265
Departament de la Presidència 1.207
Informe d’activitat_OCTUBRE2018
Disponibilitat
100%
https://www.aoc.cat/serveis-aoc/via-oberta/
Implantació Octubre 2018 Acumulat total
Ens usuaris 8 55 716
.Ens usuaris ajuntaments 5 41 571
Oferta Octubre 2018 Acumulat total
Serveis de VO disponibles 0 0 43
Ens que ofereixen dades (cedents) 0 0 874
.Ajuntaments que ofereixen
PMH
0 0 856
% població coberta per PMH 93%
Activitat Octubre 2018 Acumulat total
Consultes PCI 3.266.701 33.441.828 166.424.078
Serveis més consultats Octubre
Renda (AEAT) 1.078.893
Obligacions tributàries i domicili fiscal (AEAT) 543.297
Registre de Vehicles i Conductors (DGT) 349.795
Padró municipal d'habitants 313.692
Identitat (sense dades de residència) 180.156
Registres Civils 162.321
Deutes amb la Seguretat Social i situació d'alta 115.771
Prestacions per desocupació (SEPE) 96.881
Adreça electrònica viària (DEV) 92.082
Prestacions socials públiques (INSS) 69.719
Els cessionaris més actius Octubre
Generalitat de Catalunya (PICA) 2.331.434
Ajuntament de Barcelona 343.487
Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 192.501
AMB Informació i Serveis, SA 64.695
Institut Mun. de Serveis Socials de Barcelona 56.896
Ajuntament de Lleida 45.499
Ajuntament de Manresa 41.819
Ajuntament de Terrassa 24.825
Consorci AOC 24.444
Ajuntament de Mataró 23.968
Informe d’activitat_OCTUBRE2018
% d'ús de cada finalitat de consum Octubre %
Ajuts, subvencions i beques 2.098.378 64,24%
Notificació o comunicació administrativa 343.952 10,53%
Denúncies, inspeccions i sancions 199.260 6,10%
Renda mínima inserció 97.556 2,99%
Acreditació sanitària d'assegurats 81.720 2,50%
Prestacions socials 70.862 2,17%
Gestió i recaptació en període voluntari 67.681 2,07%
Assessorament de serveis socials 59.654 1,83%
Urbanisme 49.277 1,51%
Gestió de registres 40.342 1,23%
Informe d’activitat_OCTUBRE2018
https://www.aoc.cat/serveis-aoc/comunicacio-de-
domicili/
Implantació Octubre 2018 Acumulat total
Ajuntaments que ofereixen el servei 0 0 19
Oferta Octubre 2018 Acumulat total
% població coberta 0 0 36%
Organismes a comunicar 0 0 7
Activitat Octubre 2018
Comunicacions de canvi de domicili 19.679 149.250
Ajuntaments que han comunicat 11
Ens més actius Octubre
Ajuntament de Terrassa 11.680
Ajuntament de Lleida 4.525
Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 988
Ajuntament del Vendrell 940
Ajuntament del Prat de Llobregat 385
Ajuntament de Roses 335
Ajuntament de Cambrils 314
Ajuntament del Masnou 274
Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols 119
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 113
Ajuntament de Valls 6
Informe d’activitat_OCTUBRE2018
https://www.aoc.cat/serveis-aoc/e-valisa/
Disponibilitat
100%
e-Valisa: els organismes més actius Octubre
Departament d'Ensenyament 8.914
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 2.747
Departament de Salut 2.706
Departament de Territori i Sostenibilitat 2.033
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda 1.999
Departament de Justícia 1.779
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 1.749
Departament d'Empresa i Coneixement 1.272
Departament d'Interior 1.149
Departament de la Presidència 753
Activitat Octubre 2018
Tramitacions 27.258 220.752
Informe d’activitat_OCTUBRE2018
https://www.aoc.cat/serveis-aoc/hestia/
Actualment, de les 105 àrees de serveis socials de Catalunya, 82 utilitzen el servei Hèstia (un 78%).
Font: Consorci AOC
Enllaç al mapa:
http://bit.ly/2pX4Q5h
Disponibilitat
100%
Ens Hèstia
Sense Hèstia
Informe d’activitat_OCTUBRE2018
Disponibilitat
99,31%
https://www.aoc.cat/serveis-aoc/e-tram/
Oferta Acumulat total
Tràmits disponibles 64
Tràmits associats al servei FUE* 17
81
* Tramitació d'activitats empresarials
Implantació Octubre 2018 Acumulat total
Ajuntaments i EMD 0 0 904 + 26
Consells comarcals 0 0 42
Diputacions 0 0 1
Altres ens usuaris 2 2 52
Activitat Octubre 2018
Nombre de tràmits fets 33.864 251.872
Els organismes més actius Octubre
Ajuntament de Palafrugell 892
Ajuntament de Roses 745
Ajuntament de Mollet del Vallès 639
Ajuntament de Sant Andreu de la Barca 511
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès 475
Ajuntament de Vilassar de Mar 473
Ajuntament de Sant Just Desvern 470
Ajuntament de Castell-Platja d'Aro 468
Ajuntament de Palau-solità i Plegamans 465
Ajuntament de Corbera de Llobregat 410
Tràmits més utilitzats Octubre
Instància genèrica 30.474
Queixes i suggeriments 789
Volant d'empadronament actual 439
Ús d'equipaments municipals per a activitats
culturals, esportives o de lleure
335
Declaració responsable d'obertura 184
Comunicació prèvia d'obertura 141
Comunicació d'obres excloses de llicència 115
Cita amb un càrrec electe o un tècnic municipal 110
Llicència d'obra menor 102
Certificat de convivència actual 99
Informe d’activitat_OCTUBRE2018
Enllaç al mapa:
http://bit.ly/2ldmyiE
Enllaç al mapa:
http://bit.ly/2rVHj5C
Ajuntaments amb e-TRAMAjuntaments amb tramitació electrònica
Informe d’activitat_OCTUBRE2018
Disponibilitat
Ciutadà 100%
Administració 99,89%
https://www.aoc.cat/serveis-aoc/e-notum/
Implantació Octubre 2018 Acumulat total
Ens usuaris 8 131 1.114
Activitat Octubre Acumulat 2018
Notificacions fetes 244.609 1.955.503
Els 10 ens que més notifiquen Octubre
Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 83.310
Generalitat de Catalunya 65.918
Ajuntament de Barcelona 14.612
Ajuntament de Girona 5.275
Síndic de Greuges 3.753
Ajuntament de Manresa 1.841
Ajuntament de Tarragona 1.730
Consell Comarcal del Baix Ebre 1.369
Ajuntament de Reus 1.333
Diputació de Barcelona 1.314
Informe d’activitat_OCTUBRE2018
https://www.aoc.cat/serveis-aoc/e-fact/
Disponibilitat
Portal del receptor 100%
Bústia de factures 97,70%
Implantació Octubre 2018 Acumulat total
Ens adherits al servei e.Fact 2 41 1.659
Oferta Octubre 2018 Acumulat total
Plataformes privades connectades 0 0 19
Activitat Octubre 2018
Factures gestionades 326.285 2.758.753
Organismes que reben més factures Octubre
Institut Català de la Salut 37.934
Generalitat de Catalunya 13.332
Hospital Clínic de Barcelona 9.866
Ajuntament de Barcelona 6.406
Fundació Gestió Sanitària Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 6.368
Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona 5.814
Universitat Autònoma de Barcelona 5.676
Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell 5.656
Consorci Sanitari Integral 5.656
Universitat de Barcelona 5.192
Informe d’activitat_OCTUBRE2018
Empreses que trameten més factures Octubre
Endesa Energia, S.A.U. 23.187
Caixabank, S.A. 9.578
Aigües de Barcelona 4.833
Gas Natural Comercializadora, S.A. 4.528
Telefonica de España, S.A.U. 4.323
Viajes El Corte Inglés, S.A. 3.512
Endesa Energía XXI, S.L.U. 3.052
Medtronic Iberica, S.A. 2.723
Johnson & Johnson, S.A. 2.485
Sorea, S.A.U. 2.396
Plataformes que trameten més factures Octubre
Hub AOC - Bústia emisor 69.852
Plataforma Seres eFactura 55.324
Invinet 54.982
Edicom 51.696
Bústia entrada/Sortida FACE 37.832
La Caixa 12.371
Pimefactura 12.066
Ediversa 6.328
Telefónica Móviles España 6.317
Banc Sabadell 5.888
Informe d’activitat_OCTUBRE2018
Disponibilitat
Ciutadà 100%
Usuari AAPP 100%
https://www.aoc.cat/serveis-aoc/e-tauler/
Implantació Octubre 2018 Acumulat total
Usuaris 3 55 1.050
Activitat Octubre 2018
Núm. de documents 4.695 40.243
Usuaris més actius Octubre
Generalitat de Catalunya 290
Universitat Autònoma de Barcelona 207
Ajuntament de Girona 95
Ajuntament de Granollers 78
Ajuntament del Masnou 66
Universitat de Lleida 60
Ajuntament de Lleida 53
Ajuntament de Barberà del Vallès 52
Ajuntament de Terrassa 52
Ajuntament de Reus 50
Ens amb més edictes descarregats Octubre
Generalitat de Catalunya 19.194
Universitat Autònoma de Barcelona 7.778
Ajuntament de Girona 3.708
Universitat de Lleida 2.778
Consell Comarcal del Maresme 1.323
Diputació de Girona 1.202
Ajuntament d'Igualada 1.184
Ajuntament de Reus 1.049
Ajuntament de Palamós 1.009
Ajuntament de Gelida 927
Ens amb més pàgines vistes Octubre
Generalitat de Catalunya 77.106
Universitat Autònoma de Barcelona 61.503
Ajuntament de Girona 25.762
Diputació de Girona 15.101
Ajuntament de Reus 12.651
Universitat de Lleida 10.017
Ajuntament de l'Ametlla del Vallès 7.322
Ajuntament de Gelida 6.321
Consorci Administració Oberta de Catalunya 6.175
Ajuntament d'Igualada 5.843
Informe d’activitat_OCTUBRE2018
Disponibilitat
Seu-e 2.0 i Transparència (ciutadà) 100%
Seu-e 2.0 i Transparència (AAPP) 100%
Seu-e 2.0 i Transparència (Dades obertes) 100%
https://www.aoc.cat/serveis-aoc/transparencia/
Tipus de solucions de transparència en producció
Enllaç al mapa:
https://goo.gl/2OAXm0
Solució AOC
Altra solució
Sense solució
Implantació Octubre 2018 Acumulat total
Seu-e 2.0 i Transparència 5 39 1.148
Usuaris més actius Octubre
Ajuntament de Tordera 154
Ajuntament de Castelldefels 114
Ajuntament de Canovelles 96
Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme 80
Consell Comarcal del Montsià 71
Ajuntament de Viladecans 62
Ajuntament del Pla del Penedès 60
Ajuntament de la Fatarella 51
Ajuntament de Bolvir 50
Ajuntament de Sant Andreu de la Barca 49
Informe d’activitat_OCTUBRE2018
Disponibilitat
Usuari 98,85%
https://www.aoc.cat/serveis-aoc/eres-
registre-d-entrada-i-sortida/
Implantació octubre 2018 Acumulat total
Ajuntaments 0 0 311
Consell comarcal 0 0 21
Consorci 0 0 33
Diputació 0 0 2
Ens de gestió 0 0 20
EMD 0 0 6
Universitat 0 0 3
Ens instrumental 0 0 3
Societat
participada 0 0
1
Mancomunitat 0 1 6
Fundació 0 0 1
407
Activitat Octubre 2018
entrades sortides
Volum registres 26.864 29.019
Informe d’activitat_OCTUBRE2018
https://www.aoc.cat/serveis-aoc/registre-unificat-mux/
Registre EACAT
Registre propi
Registre Consorci AOC
Dip. Girona
Dip. Lleida
Dip. Tarragona
CC Alt Penedès
Activitat Octubre
entrades sortides
Registre EACAT 46.488 21.148
Registre propi 21.174 17.197
Registre Consorci AOC 1.673 1.885
Diputació de Girona 1.413 1.870
Diputació de Tarragona 527 346
Diputació de Lleida 429 496
Consell Comarcal de l'Alt Penedès 102 78
Els organismes més actius (Entrades) Octubre Registre
Dept. Agric., Ramaderia, Pesca i Alimentació 28.760 Registre EACAT
Dept. de Treball, Afers Socials i Família 3.295 Registre propi
Diputació de Girona 961 Diputació de Girona
Consell Comarcal del Vallès Occidental 229 Registre Consorci AOC
Consell Comarcal de l'Alt Penedès 102 CC de l'Alt Penedès
Consell Comarcal de les Garrigues 40 Diputació de Lleida
Diputació de Tarragona 41 Diputació de Tarragona
Els organismes més actius (Sortides) Octubre Registre
Departament de Territori i Sostenibilitat 6.544 Registre EACAT
Agència Catalana de l'Aigua 1.384 Registre propi
Diputació de Girona 1.132 Diputació de Girona
CC del Bages 272 Registre Consorci AOC
CC de la Conca de Barberà 120 Diputació de Tarragona
CC del Solsonès 81 Diputació de Lleida
CC de l'Alt Penedès 78 CC de l'Alt Penedès
Informe d’activitat_OCTUBRE2018
https://www.aoc.cat/serveis-aoc/copia/Ens usuaris Octubre 2018 Acumulat total
63 156 184
Total còpies Octubre 2018 Acumulat total
3.450 19.957 23.924
Ens més actius Octubre
Universitat de Barcelona 1.755
Universitat Autònoma de Barcelona 316
Consell Comarcal del Bages 249
Ajuntament de Terrassa 210
Ens de Gestió Urbanística, SA (ENGESTUR, SA) 182
Consell Comarcal de l'Alt Camp 125
Ajuntament d'Amposta 123
Ajuntament d'Horta de Sant Joan 113
Ajuntament de Montornès del Vallès 109
Ajuntament d'Arnes 89
Informe d’activitat_OCTUBRE2018
https://www.aoc.cat/serveis-aoc/desa-l/
Disponibilitat
97,70%
Procedència de la documentació
Via Oberta 13.046
Portlet 867
ERES 714
PCI 273
Implantació Octubre 2018 Acumulat total
Ens usuaris 1 11 102
Creat Octubre Acumulat 2018
Activitat DESA'L Document Expedient Document Expedient
Creat 24.403 17.409 127.976 63.167
Usuaris més actius. Octubre Document
Ajuntament de Mataró 13.825
Ajuntament de Badalona 1726
Ajuntament de Lleida 1362
Consell Comarcal del Tarragonès 860
Ajuntament de Cubelles 679
Usuaris més actius. Octubre Expedient
Ajuntament de Mataró 13.821
Ajuntament de Badalona 645
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 354
Consell Comarcal del Tarragonès 280
Ajuntament de Vilafranca del Penedès 247
Informe d’activitat_OCTUBRE2018
https://www.aoc.cat/serveis-aoc/i-arxiu/
Disponibilitat
99,73%Implantació Octubre 2018 Acumulat total
Usuaris 1 24 182
Activitat iArxiu Octubre 2018 Acumulat total
Documents 7.723 67.020 684.864
Consulta 181 1.933 8.646
Ingrés 631 12.449 118.098
Eliminació 375 2.251 5.339
Descàrrega 6 511 8.797
Generació còpia autèntica 1 88 429
Descàrrega informe d'evidència 1 16 193
Oferta Ocupat Disponible
Capacitat d'emmagatzematge 444,81 1.945 Gb
Usuaris més actius iArxiu (Ingressos) Octubre
Generalitat de Catalunya 324
Ajuntament de Manlleu 158
Ajuntament de Castellbisbal 100
Ajuntament d'Arenys de Munt 46
Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols 2
Ajuntament de Sant Adrià de Besòs 1
Informe d’activitat_OCTUBRE2018
Implantació Acumulat total
Ens usuaris 11
Aplicacions 12
Disponibilitat
99,62%
Activitat Octubre 2018 Acumulat total
Nombre de signatures 650.778 5.290.418 15.778.141
Informe d’activitat_OCTUBRE2018
https://www.aoc.cat/serveis-aoc/catcert-er-idcat/
https://www.aoc.cat/serveis-aoc/catcert-t-cat-administracions/
Implantació d'entitats registres Acumulat total
idCAT 357
T-CAT 138
Activitat Octubre 2018
idCAT 20.450 198.786
T-CAT 6.756 37.388
Signatura electrònica 659 6.600
Certificats d'entitat 6.034
T-CAT en Programari 402
Certificats de servidor 157
Certificats de segell electrònic 108
Operador T-CAT 19
Certificats d'aplicació 16
T-CAT Representant 9
T-CAT pseudònim 6
Certificats de seu electrònica 5
idCAT: els organismes més actius Octubre
Consorci AOC idCAT Mòbil 12.642
Ajuntament de Barcelona EC-idCAT 776
BASE - Gestió d'Ingressos EC-idCAT 367
Ajuntament de Sabadell EC-idCAT 224
Ajuntament de Terrassa EC-idCAT 222
Ajuntament de Mollet del Vallès EC-idCAT 202
Ajuntament de Rubí EC-idCAT 202
Ajuntament de Castelldefels EC-idCAT 197
Ajuntament de Sant Celoni EC-idCAT 163
Ajuntament de Lloret de Mar EC-idCAT 161
T-CAT: els organismes més actius Octubre
Departament de Justícia 1.210
Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies 502
Universitat Pompeu Fabra 182
Universitat Rovira i Virgili 181
Dept.Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 171
Ajuntament de Mollet del Vallès 158
Ajuntament de Badalona 151
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 128
Generalitat de Catalunya 120
Universitat de Lleida 120
Informe d’activitat_OCTUBRE2018
Disponibilitat idCAT
Ciutadà 100%
Operador 100%
Disponibilitat e-Signatura 100%
Disponibilitat T-CAT 99,65%
e-Signatura: els organismes més actius Octubre
Ajuntament de Lleida 420
Departament de Justícia 133
Ajuntament de Palau-solità i Plegamans 58
Ajuntament de la Palma de Cervelló 9
Departament de Territori i Sostenibilitat 9
Departament d'Ensenyament 9
Ajuntament de Sant Celoni 8
Ajuntament d'Arenys de Mar 3
Ajuntament de Figueres 3
Xarxa Audiovisual Local, SL 3
Informe d’activitat_OCTUBRE2018
https://www.aoc.cat/serveis-aoc/valid/
Disponibilitat
100%
Signatura qualificada
Certificat digital 202.025
Activitat Octubre
Autenticació Signatura Signatura qualificada Total
Operacions 368.649 8.640 310.141 687.430
Autenticació
Certificat digital 310.630
idCAT Mòbil 54.594
Clave 3.425
368.649
Signatura
Certificat digital 6.453
idCAT Mòbil - compatibilitat 2.187
8.640
Els 10 ens més actius Octubre
Dept. Justícia 243.176
Consorci AOC 97.174
Dept. Pol. Digitals i Adm. Pública 96.854
Ag. Tributària de Catalunya 81.965
ORGT 30.455
Dip. Tarragona 12.927
Dept. Interior 10.339
Dept. Vicepresidència 9.290
Ajunt. Sant Cugat del Vallès 6.765
Ajuntament de Terrassa 5.359
Informe d’activitat_OCTUBRE2018
https://www.aoc.cat/serveis-
aoc/portasignatures/
Disponibilitat
100%
Ens actius Octubre 2018 Acumulat total
72 180 270
Activitat Octubre 2018
Núm. de signatures 3.381 39.167
Els 10 ens més actius Octubre
Generalitat de Catalunya 669
Institut Català del Sòl 287
Departament de Salut 156
Logaritme, Serveis Logístics, AIE 115
Universitat Autònoma de Barcelona 64
Consell Comarcal del Bages 58
Consorci AOC 54
Departament d'Empresa i Coneixement 52
Consell Comarcal del Baix Llobregat 51
Consell Comarcal de la Noguera 43
Informe d’activitat_OCTUBRE2018
https://www.aoc.cat/serveis-aoc/e-
contractacio-perfil-de-contractant/
Activitat Octubre 2018 Acumulat total
Subhastes electròniques 0 1 81
Implantació Octubre 2018 Acumulat total
Usuaris Perfil de Contractant 7 179 1.399
Procediments de licitació
Obert 2.102
Contracte menor 288
Negociat sense publicitat 110
Derivat dacord marc 47
Normes internes 13
Concurs de projectes 5
Restringit 5
Diàleg competitiu 1
Negociat amb publicitat 1
Estat de la tramitació
Adjudicat 720
Formalitzat 700
En termini 609
Pendent adjudicació 447
Desert 72
Anul·lada 14
Desistit 6
Renunciat 3
Resolta 1
Informe d’activitat_OCTUBRE2018
https://www.aoc.cat/serveis-aoc/e-set/
Els treballs portats a terme fins ara han permès el desplegament del servei a 130 ajuntaments i un consell comarcal.
Font: Consorci AOC
Enllaç al mapa:
https://ja.cat/z4J8t
Informe d’activitat_OCTUBRE2018
https://www.aoc.cat/serveis-aoc/geolocal/
*aplicacions, protecció civil, informació de parcel·les
Implantació Acumulat
Ens amb visor 598
.Ens ajuntaments 559
Ens que publiquen metadades 109
Ajunt. que publiquen el planejament urbanístic 90
Ens que publiquen informació georeferenciada 109
Activitat: on van els usuaris de Geolocal Octubre
Aplicació del visor 1.948
Aplicació d'edició 50
Galeria de mapes de l'ens 87
Pàgina d'inici Instamaps.Geolocal 10
Aplicacions de l'eina * 10
Galeria de mapes de Geolocal 4
Carrerer 2
EACAT 1
2.112
Ens amb més visites Octubre
Ajuntament de Valls 98
Ajuntament Torroella de Montgrí 87
Consell Comarcal del Bages 87
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 86
Ajuntament de Tàrrega 68
Ajuntament de Tossa de Mar 65
Ajuntament de Cornellà de Llobregat 62
Ajuntament d' Amposta 58
Ajuntament de Sant Andreu de la Barca 53
Ajuntament de l'Ametlla del Vallès 48
L’Administració Oberta a tots
www.aoc.cat
Reconeixement - NoComercial - CompartirIgual (by-nc-sa): No es permet un ús comercial de l'obra original ni de les
possibles obres derivades, la distribució de les quals s'ha de fer amb una llicència igual a la que regula l'obra original.

More Related Content

What's hot

Informe d’activitat. Novembre 2015
 Informe d’activitat. Novembre 2015 Informe d’activitat. Novembre 2015
Informe d’activitat. Novembre 2015
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe d’activitat. Desembre 2015
Informe d’activitat. Desembre 2015Informe d’activitat. Desembre 2015
Informe d’activitat. Desembre 2015
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe de l'activitat del Consorci AOC (juny 2018)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (juny 2018)Informe de l'activitat del Consorci AOC (juny 2018)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (juny 2018)
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe_activitat_AOC_Abril_2016
Informe_activitat_AOC_Abril_2016Informe_activitat_AOC_Abril_2016
Informe_activitat_AOC_Abril_2016
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe d’activitat. Juliol 2015
 Informe d’activitat. Juliol 2015 Informe d’activitat. Juliol 2015
Informe d’activitat. Juliol 2015
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe d’activitat_02_2016
Informe d’activitat_02_2016Informe d’activitat_02_2016
Informe d’activitat_02_2016
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe de l'activitat de l'AOC (Gener 2018)
Informe de l'activitat de l'AOC (Gener 2018)Informe de l'activitat de l'AOC (Gener 2018)
Informe de l'activitat de l'AOC (Gener 2018)
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe d’activitat. Setembre 2015
 Informe d’activitat. Setembre 2015 Informe d’activitat. Setembre 2015
Informe d’activitat. Setembre 2015
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe activitat_Maig2016
Informe activitat_Maig2016Informe activitat_Maig2016
Informe d’activitat_GENER2016
Informe d’activitat_GENER2016Informe d’activitat_GENER2016
Informe d’activitat_GENER2016
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe de l'activitat de l'AOC (Març 2018)
Informe de l'activitat de l'AOC (Març 2018)Informe de l'activitat de l'AOC (Març 2018)
Informe de l'activitat de l'AOC (Març 2018)
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
informe_activitat_AOC_març2016
informe_activitat_AOC_març2016informe_activitat_AOC_març2016
informe_activitat_AOC_març2016
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe de l'activitat de l'AOC (Febrer 2018)
Informe de l'activitat de l'AOC (Febrer 2018)Informe de l'activitat de l'AOC (Febrer 2018)
Informe de l'activitat de l'AOC (Febrer 2018)
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe d’activitat. Maig 2015
 Informe d’activitat. Maig 2015 Informe d’activitat. Maig 2015
Informe d’activitat. Maig 2015
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe de l'activitat del Consorci AOC (setembre 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (setembre 2017)Informe de l'activitat del Consorci AOC (setembre 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (setembre 2017)
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe d’activitat. Maig 2015
 Informe d’activitat. Maig 2015 Informe d’activitat. Maig 2015
Informe d’activitat. Maig 2015
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
informe-activitat_juliol2016
informe-activitat_juliol2016informe-activitat_juliol2016
informe-activitat_juliol2016
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe de l'activitat de l'AOC (Juny 2016)
Informe de l'activitat de l'AOC (Juny 2016)Informe de l'activitat de l'AOC (Juny 2016)
Informe de l'activitat de l'AOC (Juny 2016)
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe de l'activitat de l'AOC (Agost 2016)
Informe de l'activitat de l'AOC (Agost 2016)Informe de l'activitat de l'AOC (Agost 2016)
Informe de l'activitat de l'AOC (Agost 2016)
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 

What's hot (20)

Informe d’activitat. Novembre 2015
 Informe d’activitat. Novembre 2015 Informe d’activitat. Novembre 2015
Informe d’activitat. Novembre 2015
 
Informe d’activitat. Desembre 2015
Informe d’activitat. Desembre 2015Informe d’activitat. Desembre 2015
Informe d’activitat. Desembre 2015
 
Informe de l'activitat del Consorci AOC (juny 2018)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (juny 2018)Informe de l'activitat del Consorci AOC (juny 2018)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (juny 2018)
 
Informe_activitat_AOC_Abril_2016
Informe_activitat_AOC_Abril_2016Informe_activitat_AOC_Abril_2016
Informe_activitat_AOC_Abril_2016
 
Informe d’activitat. Juliol 2015
 Informe d’activitat. Juliol 2015 Informe d’activitat. Juliol 2015
Informe d’activitat. Juliol 2015
 
Informe d’activitat_02_2016
Informe d’activitat_02_2016Informe d’activitat_02_2016
Informe d’activitat_02_2016
 
Informe de l'activitat de l'AOC (Gener 2018)
Informe de l'activitat de l'AOC (Gener 2018)Informe de l'activitat de l'AOC (Gener 2018)
Informe de l'activitat de l'AOC (Gener 2018)
 
Informe d’activitat. Setembre 2015
 Informe d’activitat. Setembre 2015 Informe d’activitat. Setembre 2015
Informe d’activitat. Setembre 2015
 
Informe activitat_Maig2016
Informe activitat_Maig2016Informe activitat_Maig2016
Informe activitat_Maig2016
 
1 gener
1 gener1 gener
1 gener
 
Informe d’activitat_GENER2016
Informe d’activitat_GENER2016Informe d’activitat_GENER2016
Informe d’activitat_GENER2016
 
Informe de l'activitat de l'AOC (Març 2018)
Informe de l'activitat de l'AOC (Març 2018)Informe de l'activitat de l'AOC (Març 2018)
Informe de l'activitat de l'AOC (Març 2018)
 
informe_activitat_AOC_març2016
informe_activitat_AOC_març2016informe_activitat_AOC_març2016
informe_activitat_AOC_març2016
 
Informe de l'activitat de l'AOC (Febrer 2018)
Informe de l'activitat de l'AOC (Febrer 2018)Informe de l'activitat de l'AOC (Febrer 2018)
Informe de l'activitat de l'AOC (Febrer 2018)
 
Informe d’activitat. Maig 2015
 Informe d’activitat. Maig 2015 Informe d’activitat. Maig 2015
Informe d’activitat. Maig 2015
 
Informe de l'activitat del Consorci AOC (setembre 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (setembre 2017)Informe de l'activitat del Consorci AOC (setembre 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (setembre 2017)
 
Informe d’activitat. Maig 2015
 Informe d’activitat. Maig 2015 Informe d’activitat. Maig 2015
Informe d’activitat. Maig 2015
 
informe-activitat_juliol2016
informe-activitat_juliol2016informe-activitat_juliol2016
informe-activitat_juliol2016
 
Informe de l'activitat de l'AOC (Juny 2016)
Informe de l'activitat de l'AOC (Juny 2016)Informe de l'activitat de l'AOC (Juny 2016)
Informe de l'activitat de l'AOC (Juny 2016)
 
Informe de l'activitat de l'AOC (Agost 2016)
Informe de l'activitat de l'AOC (Agost 2016)Informe de l'activitat de l'AOC (Agost 2016)
Informe de l'activitat de l'AOC (Agost 2016)
 

Similar to Informeactivitatserveis102018

Informe de l'activitat de l'AOC (Desembre 2017)
Informe de l'activitat de l'AOC (Desembre 2017)Informe de l'activitat de l'AOC (Desembre 2017)
Informe de l'activitat de l'AOC (Desembre 2017)
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe de l'activitat del Consorci AOC (juliol 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (juliol 2017)Informe de l'activitat del Consorci AOC (juliol 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (juliol 2017)
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe de l'activitat de l'AOC (maig 2017)
 Informe de l'activitat de l'AOC (maig 2017) Informe de l'activitat de l'AOC (maig 2017)
Informe de l'activitat de l'AOC (maig 2017)
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe de l'activitat de l'AOC (desembre 2016)
 Informe de l'activitat de l'AOC (desembre 2016) Informe de l'activitat de l'AOC (desembre 2016)
Informe de l'activitat de l'AOC (desembre 2016)
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe de l'activitat de l'AOC (abril 2017)
 Informe de l'activitat de l'AOC (abril 2017) Informe de l'activitat de l'AOC (abril 2017)
Informe de l'activitat de l'AOC (abril 2017)
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe de l'activitat del Consorci AOC (novembre 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (novembre 2017)Informe de l'activitat del Consorci AOC (novembre 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (novembre 2017)
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe de l'activitat de l'AOC (Setembre 2016)
Informe de l'activitat de l'AOC (Setembre 2016)Informe de l'activitat de l'AOC (Setembre 2016)
Informe de l'activitat de l'AOC (Setembre 2016)
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe de l'activitat de l'AOC (Octubre 2016)
Informe de l'activitat de l'AOC (Octubre 2016)Informe de l'activitat de l'AOC (Octubre 2016)
Informe de l'activitat de l'AOC (Octubre 2016)
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe de l'activitat de l'AOC (Març 2017)
 Informe de l'activitat de l'AOC (Març 2017) Informe de l'activitat de l'AOC (Març 2017)
Informe de l'activitat de l'AOC (Març 2017)
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe de l'activitat del Consorci AOC (agost 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (agost 2017)Informe de l'activitat del Consorci AOC (agost 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (agost 2017)
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe de l'activitat de l'AOC (juny 2017)
 Informe de l'activitat de l'AOC (juny 2017) Informe de l'activitat de l'AOC (juny 2017)
Informe de l'activitat de l'AOC (juny 2017)
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
informe-activitatnovembre2016
informe-activitatnovembre2016informe-activitatnovembre2016
informe-activitatnovembre2016
gvarona2
 
Informe Activitat Novembre 2016
Informe Activitat Novembre 2016Informe Activitat Novembre 2016
Informe Activitat Novembre 2016
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe de l'activitat de l'AOC (gener 2017)
 Informe de l'activitat de l'AOC (gener 2017) Informe de l'activitat de l'AOC (gener 2017)
Informe de l'activitat de l'AOC (gener 2017)
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe de l'activitat de l'AOC (Febrer 2017)
Informe de l'activitat de l'AOC (Febrer 2017)Informe de l'activitat de l'AOC (Febrer 2017)
Informe de l'activitat de l'AOC (Febrer 2017)
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe d’activitat. Febrer 2015
 Informe d’activitat. Febrer 2015 Informe d’activitat. Febrer 2015
Informe d’activitat. Febrer 2015
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 

Similar to Informeactivitatserveis102018 (16)

Informe de l'activitat de l'AOC (Desembre 2017)
Informe de l'activitat de l'AOC (Desembre 2017)Informe de l'activitat de l'AOC (Desembre 2017)
Informe de l'activitat de l'AOC (Desembre 2017)
 
Informe de l'activitat del Consorci AOC (juliol 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (juliol 2017)Informe de l'activitat del Consorci AOC (juliol 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (juliol 2017)
 
Informe de l'activitat de l'AOC (maig 2017)
 Informe de l'activitat de l'AOC (maig 2017) Informe de l'activitat de l'AOC (maig 2017)
Informe de l'activitat de l'AOC (maig 2017)
 
Informe de l'activitat de l'AOC (desembre 2016)
 Informe de l'activitat de l'AOC (desembre 2016) Informe de l'activitat de l'AOC (desembre 2016)
Informe de l'activitat de l'AOC (desembre 2016)
 
Informe de l'activitat de l'AOC (abril 2017)
 Informe de l'activitat de l'AOC (abril 2017) Informe de l'activitat de l'AOC (abril 2017)
Informe de l'activitat de l'AOC (abril 2017)
 
Informe de l'activitat del Consorci AOC (novembre 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (novembre 2017)Informe de l'activitat del Consorci AOC (novembre 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (novembre 2017)
 
Informe de l'activitat de l'AOC (Setembre 2016)
Informe de l'activitat de l'AOC (Setembre 2016)Informe de l'activitat de l'AOC (Setembre 2016)
Informe de l'activitat de l'AOC (Setembre 2016)
 
Informe de l'activitat de l'AOC (Octubre 2016)
Informe de l'activitat de l'AOC (Octubre 2016)Informe de l'activitat de l'AOC (Octubre 2016)
Informe de l'activitat de l'AOC (Octubre 2016)
 
Informe de l'activitat de l'AOC (Març 2017)
 Informe de l'activitat de l'AOC (Març 2017) Informe de l'activitat de l'AOC (Març 2017)
Informe de l'activitat de l'AOC (Març 2017)
 
Informe de l'activitat del Consorci AOC (agost 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (agost 2017)Informe de l'activitat del Consorci AOC (agost 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (agost 2017)
 
Informe de l'activitat de l'AOC (juny 2017)
 Informe de l'activitat de l'AOC (juny 2017) Informe de l'activitat de l'AOC (juny 2017)
Informe de l'activitat de l'AOC (juny 2017)
 
informe-activitatnovembre2016
informe-activitatnovembre2016informe-activitatnovembre2016
informe-activitatnovembre2016
 
Informe Activitat Novembre 2016
Informe Activitat Novembre 2016Informe Activitat Novembre 2016
Informe Activitat Novembre 2016
 
Informe de l'activitat de l'AOC (gener 2017)
 Informe de l'activitat de l'AOC (gener 2017) Informe de l'activitat de l'AOC (gener 2017)
Informe de l'activitat de l'AOC (gener 2017)
 
Informe de l'activitat de l'AOC (Febrer 2017)
Informe de l'activitat de l'AOC (Febrer 2017)Informe de l'activitat de l'AOC (Febrer 2017)
Informe de l'activitat de l'AOC (Febrer 2017)
 
Informe d’activitat. Febrer 2015
 Informe d’activitat. Febrer 2015 Informe d’activitat. Febrer 2015
Informe d’activitat. Febrer 2015
 

More from Consorci Administració Oberta de Catalunya

"Anàlisi i processament de dades obtingudes en mobilitat a Sitges"
"Anàlisi i processament de dades obtingudes en mobilitat a Sitges""Anàlisi i processament de dades obtingudes en mobilitat a Sitges"
"Anàlisi i processament de dades obtingudes en mobilitat a Sitges"
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
"Les dues cares de les dades obertes: generadors i usuaris"
"Les dues cares de les dades obertes: generadors i usuaris""Les dues cares de les dades obertes: generadors i usuaris"
"Les dues cares de les dades obertes: generadors i usuaris"
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
"Noves utilitats per a la visualització de transparència"
"Noves utilitats per a la visualització de transparència""Noves utilitats per a la visualització de transparència"
"Noves utilitats per a la visualització de transparència"
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
"Dades obertes: foment de la reutilització i transparència automàtica"
"Dades obertes: foment de la reutilització i transparència automàtica""Dades obertes: foment de la reutilització i transparència automàtica"
"Dades obertes: foment de la reutilització i transparència automàtica"
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
My gov social miquel estape- mwc18
My gov social  miquel estape- mwc18My gov social  miquel estape- mwc18
My gov social miquel estape- mwc18
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Big data saves lives bismart mwc18
Big data saves lives  bismart mwc18Big data saves lives  bismart mwc18
Big data saves lives bismart mwc18
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Valoració de la "Jornada de Govern Obert per a electes i personal tècnic local"
Valoració de la "Jornada de Govern Obert per a electes i personal tècnic local"Valoració de la "Jornada de Govern Obert per a electes i personal tècnic local"
Valoració de la "Jornada de Govern Obert per a electes i personal tècnic local"
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Jornada de Govern Obert - Jordi Foz
Jornada de Govern Obert - Jordi FozJornada de Govern Obert - Jordi Foz
Jornada de Govern Obert - Jordi Foz
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Jornada de Govern Obert - Joan Olivares
Jornada de Govern Obert - Joan OlivaresJornada de Govern Obert - Joan Olivares
Jornada de Govern Obert - Joan Olivares
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Jornada de Govern Obert - Jan Reñé
Jornada de Govern Obert - Jan ReñéJornada de Govern Obert - Jan Reñé
Jornada de Govern Obert - Jan Reñé
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Jornada de Govern Obert - Ismael Peña-López
Jornada de Govern Obert - Ismael Peña-LópezJornada de Govern Obert - Ismael Peña-López
Jornada de Govern Obert - Ismael Peña-López
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Jornada de Govern Obert - Helen Darbishire
Jornada de Govern Obert - Helen DarbishireJornada de Govern Obert - Helen Darbishire
Jornada de Govern Obert - Helen Darbishire
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Jornada de Govern Obert - Ferran Farriol
Jornada de Govern Obert - Ferran FarriolJornada de Govern Obert - Ferran Farriol
Jornada de Govern Obert - Ferran Farriol
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Jornada Govern Obert - Dolors Roo
Jornada Govern Obert - Dolors RooJornada Govern Obert - Dolors Roo
Jornada Govern Obert - Dolors Roo
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Jornada Govern Obert - Anna Brunsó
Jornada Govern Obert - Anna Brunsó Jornada Govern Obert - Anna Brunsó
Jornada Govern Obert - Anna Brunsó
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
"Solucions AOC per fomentar la publicitat activa i el dret d’accés: Estat act...
"Solucions AOC per fomentar la publicitat activa i el dret d’accés: Estat act..."Solucions AOC per fomentar la publicitat activa i el dret d’accés: Estat act...
"Solucions AOC per fomentar la publicitat activa i el dret d’accés: Estat act...
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
"Management público: el reto de la adptación", Xavier Marcet
"Management público: el reto de la adptación", Xavier Marcet"Management público: el reto de la adptación", Xavier Marcet
"Management público: el reto de la adptación", Xavier Marcet
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Els governs digitals de demà
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Els governs digitals de demàJornada "Assassinat al Catalonia Express" - Els governs digitals de demà
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Els governs digitals de demà
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Ascen Moro
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Ascen MoroJornada "Assassinat al Catalonia Express" - Ascen Moro
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Ascen Moro
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Serveis AOC: les armes del pressu...
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Serveis AOC: les armes del pressu...Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Serveis AOC: les armes del pressu...
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Serveis AOC: les armes del pressu...
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 

More from Consorci Administració Oberta de Catalunya (20)

"Anàlisi i processament de dades obtingudes en mobilitat a Sitges"
"Anàlisi i processament de dades obtingudes en mobilitat a Sitges""Anàlisi i processament de dades obtingudes en mobilitat a Sitges"
"Anàlisi i processament de dades obtingudes en mobilitat a Sitges"
 
"Les dues cares de les dades obertes: generadors i usuaris"
"Les dues cares de les dades obertes: generadors i usuaris""Les dues cares de les dades obertes: generadors i usuaris"
"Les dues cares de les dades obertes: generadors i usuaris"
 
"Noves utilitats per a la visualització de transparència"
"Noves utilitats per a la visualització de transparència""Noves utilitats per a la visualització de transparència"
"Noves utilitats per a la visualització de transparència"
 
"Dades obertes: foment de la reutilització i transparència automàtica"
"Dades obertes: foment de la reutilització i transparència automàtica""Dades obertes: foment de la reutilització i transparència automàtica"
"Dades obertes: foment de la reutilització i transparència automàtica"
 
My gov social miquel estape- mwc18
My gov social  miquel estape- mwc18My gov social  miquel estape- mwc18
My gov social miquel estape- mwc18
 
Big data saves lives bismart mwc18
Big data saves lives  bismart mwc18Big data saves lives  bismart mwc18
Big data saves lives bismart mwc18
 
Valoració de la "Jornada de Govern Obert per a electes i personal tècnic local"
Valoració de la "Jornada de Govern Obert per a electes i personal tècnic local"Valoració de la "Jornada de Govern Obert per a electes i personal tècnic local"
Valoració de la "Jornada de Govern Obert per a electes i personal tècnic local"
 
Jornada de Govern Obert - Jordi Foz
Jornada de Govern Obert - Jordi FozJornada de Govern Obert - Jordi Foz
Jornada de Govern Obert - Jordi Foz
 
Jornada de Govern Obert - Joan Olivares
Jornada de Govern Obert - Joan OlivaresJornada de Govern Obert - Joan Olivares
Jornada de Govern Obert - Joan Olivares
 
Jornada de Govern Obert - Jan Reñé
Jornada de Govern Obert - Jan ReñéJornada de Govern Obert - Jan Reñé
Jornada de Govern Obert - Jan Reñé
 
Jornada de Govern Obert - Ismael Peña-López
Jornada de Govern Obert - Ismael Peña-LópezJornada de Govern Obert - Ismael Peña-López
Jornada de Govern Obert - Ismael Peña-López
 
Jornada de Govern Obert - Helen Darbishire
Jornada de Govern Obert - Helen DarbishireJornada de Govern Obert - Helen Darbishire
Jornada de Govern Obert - Helen Darbishire
 
Jornada de Govern Obert - Ferran Farriol
Jornada de Govern Obert - Ferran FarriolJornada de Govern Obert - Ferran Farriol
Jornada de Govern Obert - Ferran Farriol
 
Jornada Govern Obert - Dolors Roo
Jornada Govern Obert - Dolors RooJornada Govern Obert - Dolors Roo
Jornada Govern Obert - Dolors Roo
 
Jornada Govern Obert - Anna Brunsó
Jornada Govern Obert - Anna Brunsó Jornada Govern Obert - Anna Brunsó
Jornada Govern Obert - Anna Brunsó
 
"Solucions AOC per fomentar la publicitat activa i el dret d’accés: Estat act...
"Solucions AOC per fomentar la publicitat activa i el dret d’accés: Estat act..."Solucions AOC per fomentar la publicitat activa i el dret d’accés: Estat act...
"Solucions AOC per fomentar la publicitat activa i el dret d’accés: Estat act...
 
"Management público: el reto de la adptación", Xavier Marcet
"Management público: el reto de la adptación", Xavier Marcet"Management público: el reto de la adptación", Xavier Marcet
"Management público: el reto de la adptación", Xavier Marcet
 
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Els governs digitals de demà
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Els governs digitals de demàJornada "Assassinat al Catalonia Express" - Els governs digitals de demà
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Els governs digitals de demà
 
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Ascen Moro
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Ascen MoroJornada "Assassinat al Catalonia Express" - Ascen Moro
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Ascen Moro
 
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Serveis AOC: les armes del pressu...
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Serveis AOC: les armes del pressu...Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Serveis AOC: les armes del pressu...
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Serveis AOC: les armes del pressu...
 

Informeactivitatserveis102018

 • 1. Informe d’activitat_OCTUBRE2018 Relació entre Administracions Relació ciutadania i empresa Identitat digital i e-signatura Registre Gestió documental Transparència i bon govern AcompanyamentContractació Serveis socials Geoinformació
 • 2. Informe d’activitat_OCTUBRE2018 Disponibilitat 99,31% https://www.aoc.cat/serveis-aoc/eacat- tramits/ Implantació Octubre 2018 Acumulat total Ens usuaris 4 93 2.408 Usuaris 305 5.477 39.756 Org. prestadors de serveis 0 0 92 Oferta Octubre 2018 Acumulat total Procediments 36 143 908 Activitat Octubre 2018 Tramitacions 127.398 873.480 Les 10 trameses més utilitzades Octubre ARP - Comunicació de crema Agents Rurals 27.634 Trameses genèriques 22.821 Tramesa d'intercanvi de registres fora de Catalunya 18.696 Tramesa d’informació, escrits i documents 12.828 DIBA - ORGT - Tramesa documentació 4.002 SING - Trameses del Síndic de Greuges 3.469 TSF - Informes d'estrangeria 2.511 GAH - Tramesa de les actes i els acords dels ens locals 2.388 Comunicacions DiBa 2.243 ARP - Cremes col·lectives/permisos foc Ag. Rurals 1.849 Els 10 ens que més trameses envien Octubre Departament de Territori i Sostenibilitat 7.986 Agència Catalana de l'Aigua 4.559 Diputació de Barcelona 3.176 Síndic de Greuges 2.888 Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda 1.815 Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 1.743 Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 1.732 Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 1.335 Diputació de Girona 1.265 Departament de la Presidència 1.207
 • 3. Informe d’activitat_OCTUBRE2018 Disponibilitat 100% https://www.aoc.cat/serveis-aoc/via-oberta/ Implantació Octubre 2018 Acumulat total Ens usuaris 8 55 716 .Ens usuaris ajuntaments 5 41 571 Oferta Octubre 2018 Acumulat total Serveis de VO disponibles 0 0 43 Ens que ofereixen dades (cedents) 0 0 874 .Ajuntaments que ofereixen PMH 0 0 856 % població coberta per PMH 93% Activitat Octubre 2018 Acumulat total Consultes PCI 3.266.701 33.441.828 166.424.078 Serveis més consultats Octubre Renda (AEAT) 1.078.893 Obligacions tributàries i domicili fiscal (AEAT) 543.297 Registre de Vehicles i Conductors (DGT) 349.795 Padró municipal d'habitants 313.692 Identitat (sense dades de residència) 180.156 Registres Civils 162.321 Deutes amb la Seguretat Social i situació d'alta 115.771 Prestacions per desocupació (SEPE) 96.881 Adreça electrònica viària (DEV) 92.082 Prestacions socials públiques (INSS) 69.719 Els cessionaris més actius Octubre Generalitat de Catalunya (PICA) 2.331.434 Ajuntament de Barcelona 343.487 Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 192.501 AMB Informació i Serveis, SA 64.695 Institut Mun. de Serveis Socials de Barcelona 56.896 Ajuntament de Lleida 45.499 Ajuntament de Manresa 41.819 Ajuntament de Terrassa 24.825 Consorci AOC 24.444 Ajuntament de Mataró 23.968
 • 4. Informe d’activitat_OCTUBRE2018 % d'ús de cada finalitat de consum Octubre % Ajuts, subvencions i beques 2.098.378 64,24% Notificació o comunicació administrativa 343.952 10,53% Denúncies, inspeccions i sancions 199.260 6,10% Renda mínima inserció 97.556 2,99% Acreditació sanitària d'assegurats 81.720 2,50% Prestacions socials 70.862 2,17% Gestió i recaptació en període voluntari 67.681 2,07% Assessorament de serveis socials 59.654 1,83% Urbanisme 49.277 1,51% Gestió de registres 40.342 1,23%
 • 5. Informe d’activitat_OCTUBRE2018 https://www.aoc.cat/serveis-aoc/comunicacio-de- domicili/ Implantació Octubre 2018 Acumulat total Ajuntaments que ofereixen el servei 0 0 19 Oferta Octubre 2018 Acumulat total % població coberta 0 0 36% Organismes a comunicar 0 0 7 Activitat Octubre 2018 Comunicacions de canvi de domicili 19.679 149.250 Ajuntaments que han comunicat 11 Ens més actius Octubre Ajuntament de Terrassa 11.680 Ajuntament de Lleida 4.525 Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 988 Ajuntament del Vendrell 940 Ajuntament del Prat de Llobregat 385 Ajuntament de Roses 335 Ajuntament de Cambrils 314 Ajuntament del Masnou 274 Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols 119 Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 113 Ajuntament de Valls 6
 • 6. Informe d’activitat_OCTUBRE2018 https://www.aoc.cat/serveis-aoc/e-valisa/ Disponibilitat 100% e-Valisa: els organismes més actius Octubre Departament d'Ensenyament 8.914 Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 2.747 Departament de Salut 2.706 Departament de Territori i Sostenibilitat 2.033 Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda 1.999 Departament de Justícia 1.779 Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 1.749 Departament d'Empresa i Coneixement 1.272 Departament d'Interior 1.149 Departament de la Presidència 753 Activitat Octubre 2018 Tramitacions 27.258 220.752
 • 7. Informe d’activitat_OCTUBRE2018 https://www.aoc.cat/serveis-aoc/hestia/ Actualment, de les 105 àrees de serveis socials de Catalunya, 82 utilitzen el servei Hèstia (un 78%). Font: Consorci AOC Enllaç al mapa: http://bit.ly/2pX4Q5h Disponibilitat 100% Ens Hèstia Sense Hèstia
 • 8. Informe d’activitat_OCTUBRE2018 Disponibilitat 99,31% https://www.aoc.cat/serveis-aoc/e-tram/ Oferta Acumulat total Tràmits disponibles 64 Tràmits associats al servei FUE* 17 81 * Tramitació d'activitats empresarials Implantació Octubre 2018 Acumulat total Ajuntaments i EMD 0 0 904 + 26 Consells comarcals 0 0 42 Diputacions 0 0 1 Altres ens usuaris 2 2 52 Activitat Octubre 2018 Nombre de tràmits fets 33.864 251.872 Els organismes més actius Octubre Ajuntament de Palafrugell 892 Ajuntament de Roses 745 Ajuntament de Mollet del Vallès 639 Ajuntament de Sant Andreu de la Barca 511 Ajuntament de Cerdanyola del Vallès 475 Ajuntament de Vilassar de Mar 473 Ajuntament de Sant Just Desvern 470 Ajuntament de Castell-Platja d'Aro 468 Ajuntament de Palau-solità i Plegamans 465 Ajuntament de Corbera de Llobregat 410 Tràmits més utilitzats Octubre Instància genèrica 30.474 Queixes i suggeriments 789 Volant d'empadronament actual 439 Ús d'equipaments municipals per a activitats culturals, esportives o de lleure 335 Declaració responsable d'obertura 184 Comunicació prèvia d'obertura 141 Comunicació d'obres excloses de llicència 115 Cita amb un càrrec electe o un tècnic municipal 110 Llicència d'obra menor 102 Certificat de convivència actual 99
 • 9. Informe d’activitat_OCTUBRE2018 Enllaç al mapa: http://bit.ly/2ldmyiE Enllaç al mapa: http://bit.ly/2rVHj5C Ajuntaments amb e-TRAMAjuntaments amb tramitació electrònica
 • 10. Informe d’activitat_OCTUBRE2018 Disponibilitat Ciutadà 100% Administració 99,89% https://www.aoc.cat/serveis-aoc/e-notum/ Implantació Octubre 2018 Acumulat total Ens usuaris 8 131 1.114 Activitat Octubre Acumulat 2018 Notificacions fetes 244.609 1.955.503 Els 10 ens que més notifiquen Octubre Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 83.310 Generalitat de Catalunya 65.918 Ajuntament de Barcelona 14.612 Ajuntament de Girona 5.275 Síndic de Greuges 3.753 Ajuntament de Manresa 1.841 Ajuntament de Tarragona 1.730 Consell Comarcal del Baix Ebre 1.369 Ajuntament de Reus 1.333 Diputació de Barcelona 1.314
 • 11. Informe d’activitat_OCTUBRE2018 https://www.aoc.cat/serveis-aoc/e-fact/ Disponibilitat Portal del receptor 100% Bústia de factures 97,70% Implantació Octubre 2018 Acumulat total Ens adherits al servei e.Fact 2 41 1.659 Oferta Octubre 2018 Acumulat total Plataformes privades connectades 0 0 19 Activitat Octubre 2018 Factures gestionades 326.285 2.758.753 Organismes que reben més factures Octubre Institut Català de la Salut 37.934 Generalitat de Catalunya 13.332 Hospital Clínic de Barcelona 9.866 Ajuntament de Barcelona 6.406 Fundació Gestió Sanitària Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 6.368 Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona 5.814 Universitat Autònoma de Barcelona 5.676 Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell 5.656 Consorci Sanitari Integral 5.656 Universitat de Barcelona 5.192
 • 12. Informe d’activitat_OCTUBRE2018 Empreses que trameten més factures Octubre Endesa Energia, S.A.U. 23.187 Caixabank, S.A. 9.578 Aigües de Barcelona 4.833 Gas Natural Comercializadora, S.A. 4.528 Telefonica de España, S.A.U. 4.323 Viajes El Corte Inglés, S.A. 3.512 Endesa Energía XXI, S.L.U. 3.052 Medtronic Iberica, S.A. 2.723 Johnson & Johnson, S.A. 2.485 Sorea, S.A.U. 2.396 Plataformes que trameten més factures Octubre Hub AOC - Bústia emisor 69.852 Plataforma Seres eFactura 55.324 Invinet 54.982 Edicom 51.696 Bústia entrada/Sortida FACE 37.832 La Caixa 12.371 Pimefactura 12.066 Ediversa 6.328 Telefónica Móviles España 6.317 Banc Sabadell 5.888
 • 13. Informe d’activitat_OCTUBRE2018 Disponibilitat Ciutadà 100% Usuari AAPP 100% https://www.aoc.cat/serveis-aoc/e-tauler/ Implantació Octubre 2018 Acumulat total Usuaris 3 55 1.050 Activitat Octubre 2018 Núm. de documents 4.695 40.243 Usuaris més actius Octubre Generalitat de Catalunya 290 Universitat Autònoma de Barcelona 207 Ajuntament de Girona 95 Ajuntament de Granollers 78 Ajuntament del Masnou 66 Universitat de Lleida 60 Ajuntament de Lleida 53 Ajuntament de Barberà del Vallès 52 Ajuntament de Terrassa 52 Ajuntament de Reus 50 Ens amb més edictes descarregats Octubre Generalitat de Catalunya 19.194 Universitat Autònoma de Barcelona 7.778 Ajuntament de Girona 3.708 Universitat de Lleida 2.778 Consell Comarcal del Maresme 1.323 Diputació de Girona 1.202 Ajuntament d'Igualada 1.184 Ajuntament de Reus 1.049 Ajuntament de Palamós 1.009 Ajuntament de Gelida 927 Ens amb més pàgines vistes Octubre Generalitat de Catalunya 77.106 Universitat Autònoma de Barcelona 61.503 Ajuntament de Girona 25.762 Diputació de Girona 15.101 Ajuntament de Reus 12.651 Universitat de Lleida 10.017 Ajuntament de l'Ametlla del Vallès 7.322 Ajuntament de Gelida 6.321 Consorci Administració Oberta de Catalunya 6.175 Ajuntament d'Igualada 5.843
 • 14. Informe d’activitat_OCTUBRE2018 Disponibilitat Seu-e 2.0 i Transparència (ciutadà) 100% Seu-e 2.0 i Transparència (AAPP) 100% Seu-e 2.0 i Transparència (Dades obertes) 100% https://www.aoc.cat/serveis-aoc/transparencia/ Tipus de solucions de transparència en producció Enllaç al mapa: https://goo.gl/2OAXm0 Solució AOC Altra solució Sense solució Implantació Octubre 2018 Acumulat total Seu-e 2.0 i Transparència 5 39 1.148 Usuaris més actius Octubre Ajuntament de Tordera 154 Ajuntament de Castelldefels 114 Ajuntament de Canovelles 96 Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme 80 Consell Comarcal del Montsià 71 Ajuntament de Viladecans 62 Ajuntament del Pla del Penedès 60 Ajuntament de la Fatarella 51 Ajuntament de Bolvir 50 Ajuntament de Sant Andreu de la Barca 49
 • 15. Informe d’activitat_OCTUBRE2018 Disponibilitat Usuari 98,85% https://www.aoc.cat/serveis-aoc/eres- registre-d-entrada-i-sortida/ Implantació octubre 2018 Acumulat total Ajuntaments 0 0 311 Consell comarcal 0 0 21 Consorci 0 0 33 Diputació 0 0 2 Ens de gestió 0 0 20 EMD 0 0 6 Universitat 0 0 3 Ens instrumental 0 0 3 Societat participada 0 0 1 Mancomunitat 0 1 6 Fundació 0 0 1 407 Activitat Octubre 2018 entrades sortides Volum registres 26.864 29.019
 • 16. Informe d’activitat_OCTUBRE2018 https://www.aoc.cat/serveis-aoc/registre-unificat-mux/ Registre EACAT Registre propi Registre Consorci AOC Dip. Girona Dip. Lleida Dip. Tarragona CC Alt Penedès Activitat Octubre entrades sortides Registre EACAT 46.488 21.148 Registre propi 21.174 17.197 Registre Consorci AOC 1.673 1.885 Diputació de Girona 1.413 1.870 Diputació de Tarragona 527 346 Diputació de Lleida 429 496 Consell Comarcal de l'Alt Penedès 102 78 Els organismes més actius (Entrades) Octubre Registre Dept. Agric., Ramaderia, Pesca i Alimentació 28.760 Registre EACAT Dept. de Treball, Afers Socials i Família 3.295 Registre propi Diputació de Girona 961 Diputació de Girona Consell Comarcal del Vallès Occidental 229 Registre Consorci AOC Consell Comarcal de l'Alt Penedès 102 CC de l'Alt Penedès Consell Comarcal de les Garrigues 40 Diputació de Lleida Diputació de Tarragona 41 Diputació de Tarragona Els organismes més actius (Sortides) Octubre Registre Departament de Territori i Sostenibilitat 6.544 Registre EACAT Agència Catalana de l'Aigua 1.384 Registre propi Diputació de Girona 1.132 Diputació de Girona CC del Bages 272 Registre Consorci AOC CC de la Conca de Barberà 120 Diputació de Tarragona CC del Solsonès 81 Diputació de Lleida CC de l'Alt Penedès 78 CC de l'Alt Penedès
 • 17. Informe d’activitat_OCTUBRE2018 https://www.aoc.cat/serveis-aoc/copia/Ens usuaris Octubre 2018 Acumulat total 63 156 184 Total còpies Octubre 2018 Acumulat total 3.450 19.957 23.924 Ens més actius Octubre Universitat de Barcelona 1.755 Universitat Autònoma de Barcelona 316 Consell Comarcal del Bages 249 Ajuntament de Terrassa 210 Ens de Gestió Urbanística, SA (ENGESTUR, SA) 182 Consell Comarcal de l'Alt Camp 125 Ajuntament d'Amposta 123 Ajuntament d'Horta de Sant Joan 113 Ajuntament de Montornès del Vallès 109 Ajuntament d'Arnes 89
 • 18. Informe d’activitat_OCTUBRE2018 https://www.aoc.cat/serveis-aoc/desa-l/ Disponibilitat 97,70% Procedència de la documentació Via Oberta 13.046 Portlet 867 ERES 714 PCI 273 Implantació Octubre 2018 Acumulat total Ens usuaris 1 11 102 Creat Octubre Acumulat 2018 Activitat DESA'L Document Expedient Document Expedient Creat 24.403 17.409 127.976 63.167 Usuaris més actius. Octubre Document Ajuntament de Mataró 13.825 Ajuntament de Badalona 1726 Ajuntament de Lleida 1362 Consell Comarcal del Tarragonès 860 Ajuntament de Cubelles 679 Usuaris més actius. Octubre Expedient Ajuntament de Mataró 13.821 Ajuntament de Badalona 645 Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 354 Consell Comarcal del Tarragonès 280 Ajuntament de Vilafranca del Penedès 247
 • 19. Informe d’activitat_OCTUBRE2018 https://www.aoc.cat/serveis-aoc/i-arxiu/ Disponibilitat 99,73%Implantació Octubre 2018 Acumulat total Usuaris 1 24 182 Activitat iArxiu Octubre 2018 Acumulat total Documents 7.723 67.020 684.864 Consulta 181 1.933 8.646 Ingrés 631 12.449 118.098 Eliminació 375 2.251 5.339 Descàrrega 6 511 8.797 Generació còpia autèntica 1 88 429 Descàrrega informe d'evidència 1 16 193 Oferta Ocupat Disponible Capacitat d'emmagatzematge 444,81 1.945 Gb Usuaris més actius iArxiu (Ingressos) Octubre Generalitat de Catalunya 324 Ajuntament de Manlleu 158 Ajuntament de Castellbisbal 100 Ajuntament d'Arenys de Munt 46 Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols 2 Ajuntament de Sant Adrià de Besòs 1
 • 20. Informe d’activitat_OCTUBRE2018 Implantació Acumulat total Ens usuaris 11 Aplicacions 12 Disponibilitat 99,62% Activitat Octubre 2018 Acumulat total Nombre de signatures 650.778 5.290.418 15.778.141
 • 21. Informe d’activitat_OCTUBRE2018 https://www.aoc.cat/serveis-aoc/catcert-er-idcat/ https://www.aoc.cat/serveis-aoc/catcert-t-cat-administracions/ Implantació d'entitats registres Acumulat total idCAT 357 T-CAT 138 Activitat Octubre 2018 idCAT 20.450 198.786 T-CAT 6.756 37.388 Signatura electrònica 659 6.600 Certificats d'entitat 6.034 T-CAT en Programari 402 Certificats de servidor 157 Certificats de segell electrònic 108 Operador T-CAT 19 Certificats d'aplicació 16 T-CAT Representant 9 T-CAT pseudònim 6 Certificats de seu electrònica 5 idCAT: els organismes més actius Octubre Consorci AOC idCAT Mòbil 12.642 Ajuntament de Barcelona EC-idCAT 776 BASE - Gestió d'Ingressos EC-idCAT 367 Ajuntament de Sabadell EC-idCAT 224 Ajuntament de Terrassa EC-idCAT 222 Ajuntament de Mollet del Vallès EC-idCAT 202 Ajuntament de Rubí EC-idCAT 202 Ajuntament de Castelldefels EC-idCAT 197 Ajuntament de Sant Celoni EC-idCAT 163 Ajuntament de Lloret de Mar EC-idCAT 161 T-CAT: els organismes més actius Octubre Departament de Justícia 1.210 Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies 502 Universitat Pompeu Fabra 182 Universitat Rovira i Virgili 181 Dept.Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 171 Ajuntament de Mollet del Vallès 158 Ajuntament de Badalona 151 Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 128 Generalitat de Catalunya 120 Universitat de Lleida 120
 • 22. Informe d’activitat_OCTUBRE2018 Disponibilitat idCAT Ciutadà 100% Operador 100% Disponibilitat e-Signatura 100% Disponibilitat T-CAT 99,65% e-Signatura: els organismes més actius Octubre Ajuntament de Lleida 420 Departament de Justícia 133 Ajuntament de Palau-solità i Plegamans 58 Ajuntament de la Palma de Cervelló 9 Departament de Territori i Sostenibilitat 9 Departament d'Ensenyament 9 Ajuntament de Sant Celoni 8 Ajuntament d'Arenys de Mar 3 Ajuntament de Figueres 3 Xarxa Audiovisual Local, SL 3
 • 23. Informe d’activitat_OCTUBRE2018 https://www.aoc.cat/serveis-aoc/valid/ Disponibilitat 100% Signatura qualificada Certificat digital 202.025 Activitat Octubre Autenticació Signatura Signatura qualificada Total Operacions 368.649 8.640 310.141 687.430 Autenticació Certificat digital 310.630 idCAT Mòbil 54.594 Clave 3.425 368.649 Signatura Certificat digital 6.453 idCAT Mòbil - compatibilitat 2.187 8.640 Els 10 ens més actius Octubre Dept. Justícia 243.176 Consorci AOC 97.174 Dept. Pol. Digitals i Adm. Pública 96.854 Ag. Tributària de Catalunya 81.965 ORGT 30.455 Dip. Tarragona 12.927 Dept. Interior 10.339 Dept. Vicepresidència 9.290 Ajunt. Sant Cugat del Vallès 6.765 Ajuntament de Terrassa 5.359
 • 24. Informe d’activitat_OCTUBRE2018 https://www.aoc.cat/serveis- aoc/portasignatures/ Disponibilitat 100% Ens actius Octubre 2018 Acumulat total 72 180 270 Activitat Octubre 2018 Núm. de signatures 3.381 39.167 Els 10 ens més actius Octubre Generalitat de Catalunya 669 Institut Català del Sòl 287 Departament de Salut 156 Logaritme, Serveis Logístics, AIE 115 Universitat Autònoma de Barcelona 64 Consell Comarcal del Bages 58 Consorci AOC 54 Departament d'Empresa i Coneixement 52 Consell Comarcal del Baix Llobregat 51 Consell Comarcal de la Noguera 43
 • 25. Informe d’activitat_OCTUBRE2018 https://www.aoc.cat/serveis-aoc/e- contractacio-perfil-de-contractant/ Activitat Octubre 2018 Acumulat total Subhastes electròniques 0 1 81 Implantació Octubre 2018 Acumulat total Usuaris Perfil de Contractant 7 179 1.399 Procediments de licitació Obert 2.102 Contracte menor 288 Negociat sense publicitat 110 Derivat dacord marc 47 Normes internes 13 Concurs de projectes 5 Restringit 5 Diàleg competitiu 1 Negociat amb publicitat 1 Estat de la tramitació Adjudicat 720 Formalitzat 700 En termini 609 Pendent adjudicació 447 Desert 72 Anul·lada 14 Desistit 6 Renunciat 3 Resolta 1
 • 26. Informe d’activitat_OCTUBRE2018 https://www.aoc.cat/serveis-aoc/e-set/ Els treballs portats a terme fins ara han permès el desplegament del servei a 130 ajuntaments i un consell comarcal. Font: Consorci AOC Enllaç al mapa: https://ja.cat/z4J8t
 • 27. Informe d’activitat_OCTUBRE2018 https://www.aoc.cat/serveis-aoc/geolocal/ *aplicacions, protecció civil, informació de parcel·les Implantació Acumulat Ens amb visor 598 .Ens ajuntaments 559 Ens que publiquen metadades 109 Ajunt. que publiquen el planejament urbanístic 90 Ens que publiquen informació georeferenciada 109 Activitat: on van els usuaris de Geolocal Octubre Aplicació del visor 1.948 Aplicació d'edició 50 Galeria de mapes de l'ens 87 Pàgina d'inici Instamaps.Geolocal 10 Aplicacions de l'eina * 10 Galeria de mapes de Geolocal 4 Carrerer 2 EACAT 1 2.112 Ens amb més visites Octubre Ajuntament de Valls 98 Ajuntament Torroella de Montgrí 87 Consell Comarcal del Bages 87 Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 86 Ajuntament de Tàrrega 68 Ajuntament de Tossa de Mar 65 Ajuntament de Cornellà de Llobregat 62 Ajuntament d' Amposta 58 Ajuntament de Sant Andreu de la Barca 53 Ajuntament de l'Ametlla del Vallès 48
 • 28. L’Administració Oberta a tots www.aoc.cat Reconeixement - NoComercial - CompartirIgual (by-nc-sa): No es permet un ús comercial de l'obra original ni de les possibles obres derivades, la distribució de les quals s'ha de fer amb una llicència igual a la que regula l'obra original.