SlideShare a Scribd company logo
Taula rodona:
Les implicacions de la implantació de
la Llei 39/2015 en matèria tecnològica
Mario Alguacil Sanz
Director de Tecnologies i Gestió del Coneixement
Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
es.linkedin.com/in/marioalguacil/
Millorar la connectivitat
Desenvolupament de l’economia digital.
Admin. electrònica i serveis públics digitals
Privacitat, confiança i seguretat
R+D+i en les TIC
Capacitació i Formació
Administració electrònica en el marc d’Horizon 2020
Plataforma
d’interoperabilitat
Interoperant serveis comuns
Arquitectura
Modelo de
datos
Procesos y
documentos
Heterogeneïtat de la transformació de les AAPP
Arquitectura
Modelo de
datos
Procesos y
documentos
Complexitat de la transformació de les AAPP
MODERNITZACIÓ
ADMINISTRACIÓ
ELECTRÒNICA
GOVERN
OBERT
• Reenginyeria de processos
• Automatització expedients
• OAC
• Web
• Informació tràmits
• Expedient electrònic integral
• Gestió Documental
• Adequació seguretat
• Normes tècniques d’interoperabilitat
SEU ELECTRÒNICA
 Carpetes
 Oficina virtual
 Pagament on line
 Factura electrònica
 eTauler
• TRANSPARÈNCIA
• COL·LABORACIÓ
• PARTICIPACIÓ
FRONT OFFICE
BACK OFFICE • Publicitat activa automatitzada
• Open Data
• Accés i reutilització
• Eines de participació i col·laboració
Full de ruta genèric
Conceptualització del terme Smart City
Normativa d’aplicació a l’administració local
Normativa Enllaç
Llei 19/2013, del 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública
i buen gobierno.(Estat)
Enllaç a la normativa
Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern. (Autonòmica).
Enllaç a la normativa
Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de
l’activitat econòmica. Entrada en vigor: 13/08/2015
Enllaç a la normativa
Llei 20/2015, de 29/7, de modificació de la Llei 10/2001, de 13/7, d’arxius i
documents
Enllaç a la normativa
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques
Enllaç a la normativa
Llei 40/2015, 1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic Enllaç a la normativa
Llei 18/2015, de 9 de juliol, per la qual es modifica la Llei 37/2007, de 16 de
novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic.
Enllaç a la normativa
DECRET 171/2015, de 28 de juliol, sobre el Registre de grups d'interès de
l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic.
Enllaç a la normativa
Arquitectura Jurídica
Lle 11/2007 accés
electrònic dels
ciutadans als
serveis públics
Llei de Transparència, Accés a la
Informació Pública i Bon Govern
Llei 37/2007 sobre Reutilització
de la Informació del Sector Públic
Ordenança d’administració electrònica,
Transparència, accés i reutilització de la
informació
ROM (eGovern + Bon Govern)
Llei 15/2014 de racionalització del
sector públic i altres mesures
Llei 39/2015 de procediment
administratiu comú
Web de tramitació/
Registre electrònic
LLEI 11/2007
Infraestructures TIC i NIC
SEU ELECTRÒNICA
Incorporació metodologia equips d’anàlisi i revisió de processos
Inventari de serveis i de procediments
Automatització d’expedients (SDE 1a fase) – Actes i Decrets (SDE 2a fase)
Reorganització Oficina d’Atenció Ciutadana
Signatura electrònica gestió econòmica interna
Signatura electrònica tramitació
d’expedients (SDE 3a fase)
Reenginyeria de processos + Gestió del coneixement
2000
2001
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Govern Obert
+
Administració
electrònica
+
Gestió documental
integral
2009
2010
Ordenança Administració
Electrònica
Full de ruta
singular
e-Tauler / e-Notum
Carpetes electròniques
Passarel·la pagaments
Perfil de contractant
e-Factura
Comunicacions electròniques2011
Adequació ENS/ENI2012
Transparència
2013
2014
Model de Gestió
Model de dades
Arquitectura
Bus de serveis
Integrador
Transferència
i gestió
del coneixement
Smart Organization
Gestió de processos
i documents
Escalat de sistemes
El complex de la cooperació tecnològica al món local, Mario Alguacil Sanz – Novembre 2012
Anàlisi de dades
“Una organització administrativa intel·ligent, estructurada al
voltant d’una arquitectura integrada de serveis orientada a
processos simplificats i comuns.”
Arquitectura
Model de dades Bus de serveis
Gestió de processos i documents
Administració imaginària
Arquitectura tecnològica
BASE DE DADES 2
…
...
...
dicdoc cases
SERVEISMATRIX
BASE DE DADES 1
fitxers
BASE DE DADES 3
BASE DE DADES 4
BUS SOAP
APLICACIONSMATRIX
SERVEIS i
PLATAFORMES
EXTERNES:
PSIS
EACAT
iArxiu
eNOTUM
eFactura
 Altres
PERSISTÈNCIA
...............
securityworkflow
APLICACIONS PREEXISTENTS
4
1
2
3
5
Càrrecs
Treballadors de
l’administració
Treballadors
d’altres
administracions
Ciutadans
...
Endpoint
Web + Intranet
Eines de gestió
Seu electrònica Interoperabilitat
Gestor Documental: expedients i documents
Ecosistema de l’expedient electrònic
Gestió documental
Expedients electrònics
Serveis electrònics comuns
Activitat administrativa
automatitzada
ÒRGANCertificat de
Seu electrònica
Web segur https: Evidència electrònica
Sistemes d’identificació i signatura a la LPA
signatures
longeves
Altres sistemes de signatura
Novetats més importants Lleis Procediment Administratiu
• S’amplia el concepte d’interessat
• Nous mitjans per acreditar representació +
registre electrònic apoderaments.
• Subjectes obligats ex lege a la relació electrònica
INTERESSATS:
• Assistència als interessats ús mitjans electrònics.
• Registre funcionaris habilitats per identificació i firma.
• Modificació còmput terminis i calendari dies inhàbils
REGISTRE ELECTRÒNIC OFICINES D’ASSISTÈNCIA
• Possibilitat de sol·licitar la tramitació SIMPLIFICADA DEL PROCEDIMENT
Com a norma general: per escrit i
electrònics
DOCUMENTS I ACTES ADMINISTRATIUS
Identificació vs signatura electrònica:
• Obligació de les AAPP a verificar la
identitat de l’interessat sempre.
• Obligació signatura en determinades
actuacions establertes per llei.
SIGNATURA ELECTRÒNICA:
Obligatori per a totes les AAPP.
Per a procediments tancats
ARXIU ELECTRÒNIC
Voluntarietat en l’elecció excepte els
col·lectius obligats per la llei.
NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES
Ingredients clau de la transformació:
(integració de disciplines)
Gestió del
coneixement
Infraestructures
Tecnològiques
Reenginyeria
de processos
Nous perfils
professionalsFormació
Estratègica
Seguretat
Jurídica
Administració
Digital
Governança

More Related Content

What's hot

CGD2021 - "Revolució digital sumant tecnologia i persones: experiència de l'A...
CGD2021 - "Revolució digital sumant tecnologia i persones: experiència de l'A...CGD2021 - "Revolució digital sumant tecnologia i persones: experiència de l'A...
CGD2021 - "Revolució digital sumant tecnologia i persones: experiència de l'A...
Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"
CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"
CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"
Congrés Govern Digital
 
Jordi Cirera | Ajuntament de Barcelona | Smart Cities
Jordi Cirera | Ajuntament de Barcelona | Smart CitiesJordi Cirera | Ajuntament de Barcelona | Smart Cities
Jordi Cirera | Ajuntament de Barcelona | Smart Cities
Smash Tech
 
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Ascen Moro
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Ascen MoroJornada "Assassinat al Catalonia Express" - Ascen Moro
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Ascen Moro
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Transparència per a ens locals (Judith Aguas) - Jornada Transparència 17-05-2016
Transparència per a ens locals (Judith Aguas) - Jornada Transparència 17-05-2016Transparència per a ens locals (Judith Aguas) - Jornada Transparència 17-05-2016
Transparència per a ens locals (Judith Aguas) - Jornada Transparència 17-05-2016
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Mesa "Institucions Data Driven" Jornades Big Data Institucions - Mario Alguacil
Mesa "Institucions Data Driven" Jornades Big Data Institucions - Mario AlguacilMesa "Institucions Data Driven" Jornades Big Data Institucions - Mario Alguacil
Mesa "Institucions Data Driven" Jornades Big Data Institucions - Mario Alguacil
Iniciativa Barcelona Open Data
 
IMI Full de Ruta Pla de Transformació Digital (mandat 2015-2019)
IMI Full de Ruta Pla de Transformació Digital (mandat 2015-2019)IMI Full de Ruta Pla de Transformació Digital (mandat 2015-2019)
IMI Full de Ruta Pla de Transformació Digital (mandat 2015-2019)
Ajuntament de Barcelona
 
CGD2021 - "Automatitzant tasques administratives per ser més eficients (RPA)"
CGD2021 - "Automatitzant tasques administratives per ser més eficients (RPA)"CGD2021 - "Automatitzant tasques administratives per ser més eficients (RPA)"
CGD2021 - "Automatitzant tasques administratives per ser més eficients (RPA)"
Congrés Govern Digital
 
CGd2021 - "Cap a una organització basada en dades. Primers aprenentatges a co...
CGd2021 - "Cap a una organització basada en dades. Primers aprenentatges a co...CGd2021 - "Cap a una organització basada en dades. Primers aprenentatges a co...
CGd2021 - "Cap a una organització basada en dades. Primers aprenentatges a co...
Congrés Govern Digital
 
IMI Pla de Transformació Digital de l'Ajuntament de Barcelona
IMI Pla de Transformació Digital de l'Ajuntament de BarcelonaIMI Pla de Transformació Digital de l'Ajuntament de Barcelona
IMI Pla de Transformació Digital de l'Ajuntament de Barcelona
Ajuntament de Barcelona
 
Maker district: conclusions co-creació
Maker district: conclusions co-creacióMaker district: conclusions co-creació
Maker district: conclusions co-creació
Ajuntament de Barcelona
 
Mesura de Govern per a la Digitalització Oberta
Mesura de Govern per a la Digitalització ObertaMesura de Govern per a la Digitalització Oberta
Mesura de Govern per a la Digitalització Oberta
Ajuntament de Barcelona
 
Mesa "Institucions Data Driven" Jornades Big Data Institucions - Paco Rodriguez
Mesa "Institucions Data Driven" Jornades Big Data Institucions - Paco RodriguezMesa "Institucions Data Driven" Jornades Big Data Institucions - Paco Rodriguez
Mesa "Institucions Data Driven" Jornades Big Data Institucions - Paco Rodriguez
Iniciativa Barcelona Open Data
 
CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...
CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...
CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...
Congrés Govern Digital
 
CGD2019 - Sessió: "Serveis proactius" (1/2)
CGD2019 - Sessió: "Serveis proactius" (1/2)CGD2019 - Sessió: "Serveis proactius" (1/2)
CGD2019 - Sessió: "Serveis proactius" (1/2)
Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "EDA Analítica OpenSource per l'administració Pública"
CGD2021 - "EDA Analítica OpenSource per l'administració Pública"CGD2021 - "EDA Analítica OpenSource per l'administració Pública"
CGD2021 - "EDA Analítica OpenSource per l'administració Pública"
Congrés Govern Digital
 
CGD2019 - Sessió: "Infraestructures de participació per al món local" (1/2)
CGD2019 - Sessió: "Infraestructures de participació per al món local" (1/2)CGD2019 - Sessió: "Infraestructures de participació per al món local" (1/2)
CGD2019 - Sessió: "Infraestructures de participació per al món local" (1/2)
Congrés Govern Digital
 
CGD2019 - Sessió: "El potencial de les dades obertes"
CGD2019 - Sessió: "El potencial de les dades obertes"CGD2019 - Sessió: "El potencial de les dades obertes"
CGD2019 - Sessió: "El potencial de les dades obertes"
Congrés Govern Digital
 
CGD2019 - Sessió: "Govern obert: exemples pràctics" (1/2)
CGD2019 - Sessió: "Govern obert: exemples pràctics" (1/2)CGD2019 - Sessió: "Govern obert: exemples pràctics" (1/2)
CGD2019 - Sessió: "Govern obert: exemples pràctics" (1/2)
Congrés Govern Digital
 
Mesura de Govern per a la Digitalització Oberta: Programari Lliure i Desenvol...
Mesura de Govern per a la Digitalització Oberta: Programari Lliure i Desenvol...Mesura de Govern per a la Digitalització Oberta: Programari Lliure i Desenvol...
Mesura de Govern per a la Digitalització Oberta: Programari Lliure i Desenvol...
Ajuntament de Barcelona
 

What's hot (20)

CGD2021 - "Revolució digital sumant tecnologia i persones: experiència de l'A...
CGD2021 - "Revolució digital sumant tecnologia i persones: experiència de l'A...CGD2021 - "Revolució digital sumant tecnologia i persones: experiència de l'A...
CGD2021 - "Revolució digital sumant tecnologia i persones: experiència de l'A...
 
CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"
CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"
CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"
 
Jordi Cirera | Ajuntament de Barcelona | Smart Cities
Jordi Cirera | Ajuntament de Barcelona | Smart CitiesJordi Cirera | Ajuntament de Barcelona | Smart Cities
Jordi Cirera | Ajuntament de Barcelona | Smart Cities
 
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Ascen Moro
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Ascen MoroJornada "Assassinat al Catalonia Express" - Ascen Moro
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Ascen Moro
 
Transparència per a ens locals (Judith Aguas) - Jornada Transparència 17-05-2016
Transparència per a ens locals (Judith Aguas) - Jornada Transparència 17-05-2016Transparència per a ens locals (Judith Aguas) - Jornada Transparència 17-05-2016
Transparència per a ens locals (Judith Aguas) - Jornada Transparència 17-05-2016
 
Mesa "Institucions Data Driven" Jornades Big Data Institucions - Mario Alguacil
Mesa "Institucions Data Driven" Jornades Big Data Institucions - Mario AlguacilMesa "Institucions Data Driven" Jornades Big Data Institucions - Mario Alguacil
Mesa "Institucions Data Driven" Jornades Big Data Institucions - Mario Alguacil
 
IMI Full de Ruta Pla de Transformació Digital (mandat 2015-2019)
IMI Full de Ruta Pla de Transformació Digital (mandat 2015-2019)IMI Full de Ruta Pla de Transformació Digital (mandat 2015-2019)
IMI Full de Ruta Pla de Transformació Digital (mandat 2015-2019)
 
CGD2021 - "Automatitzant tasques administratives per ser més eficients (RPA)"
CGD2021 - "Automatitzant tasques administratives per ser més eficients (RPA)"CGD2021 - "Automatitzant tasques administratives per ser més eficients (RPA)"
CGD2021 - "Automatitzant tasques administratives per ser més eficients (RPA)"
 
CGd2021 - "Cap a una organització basada en dades. Primers aprenentatges a co...
CGd2021 - "Cap a una organització basada en dades. Primers aprenentatges a co...CGd2021 - "Cap a una organització basada en dades. Primers aprenentatges a co...
CGd2021 - "Cap a una organització basada en dades. Primers aprenentatges a co...
 
IMI Pla de Transformació Digital de l'Ajuntament de Barcelona
IMI Pla de Transformació Digital de l'Ajuntament de BarcelonaIMI Pla de Transformació Digital de l'Ajuntament de Barcelona
IMI Pla de Transformació Digital de l'Ajuntament de Barcelona
 
Maker district: conclusions co-creació
Maker district: conclusions co-creacióMaker district: conclusions co-creació
Maker district: conclusions co-creació
 
Mesura de Govern per a la Digitalització Oberta
Mesura de Govern per a la Digitalització ObertaMesura de Govern per a la Digitalització Oberta
Mesura de Govern per a la Digitalització Oberta
 
Mesa "Institucions Data Driven" Jornades Big Data Institucions - Paco Rodriguez
Mesa "Institucions Data Driven" Jornades Big Data Institucions - Paco RodriguezMesa "Institucions Data Driven" Jornades Big Data Institucions - Paco Rodriguez
Mesa "Institucions Data Driven" Jornades Big Data Institucions - Paco Rodriguez
 
CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...
CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...
CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...
 
CGD2019 - Sessió: "Serveis proactius" (1/2)
CGD2019 - Sessió: "Serveis proactius" (1/2)CGD2019 - Sessió: "Serveis proactius" (1/2)
CGD2019 - Sessió: "Serveis proactius" (1/2)
 
CGD2021 - "EDA Analítica OpenSource per l'administració Pública"
CGD2021 - "EDA Analítica OpenSource per l'administració Pública"CGD2021 - "EDA Analítica OpenSource per l'administració Pública"
CGD2021 - "EDA Analítica OpenSource per l'administració Pública"
 
CGD2019 - Sessió: "Infraestructures de participació per al món local" (1/2)
CGD2019 - Sessió: "Infraestructures de participació per al món local" (1/2)CGD2019 - Sessió: "Infraestructures de participació per al món local" (1/2)
CGD2019 - Sessió: "Infraestructures de participació per al món local" (1/2)
 
CGD2019 - Sessió: "El potencial de les dades obertes"
CGD2019 - Sessió: "El potencial de les dades obertes"CGD2019 - Sessió: "El potencial de les dades obertes"
CGD2019 - Sessió: "El potencial de les dades obertes"
 
CGD2019 - Sessió: "Govern obert: exemples pràctics" (1/2)
CGD2019 - Sessió: "Govern obert: exemples pràctics" (1/2)CGD2019 - Sessió: "Govern obert: exemples pràctics" (1/2)
CGD2019 - Sessió: "Govern obert: exemples pràctics" (1/2)
 
Mesura de Govern per a la Digitalització Oberta: Programari Lliure i Desenvol...
Mesura de Govern per a la Digitalització Oberta: Programari Lliure i Desenvol...Mesura de Govern per a la Digitalització Oberta: Programari Lliure i Desenvol...
Mesura de Govern per a la Digitalització Oberta: Programari Lliure i Desenvol...
 

Similar to Conferència UAB - Les implicacions de la implantació de la Llei 39/2015 en matèria tecnològica

Ascen Moro - En quin moment l’Administració es podrà considerar electrònica?
Ascen Moro - En quin moment l’Administració es podrà considerar electrònica?Ascen Moro - En quin moment l’Administració es podrà considerar electrònica?
Ascen Moro - En quin moment l’Administració es podrà considerar electrònica?
Universitat de Barcelona - Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals
 
CGD2019 - Sessió: "Estratègia de transformació digital a l'Ajuntament de Barc...
CGD2019 - Sessió: "Estratègia de transformació digital a l'Ajuntament de Barc...CGD2019 - Sessió: "Estratègia de transformació digital a l'Ajuntament de Barc...
CGD2019 - Sessió: "Estratègia de transformació digital a l'Ajuntament de Barc...
Congrés Govern Digital
 
El dret a relacionar-se amb l’Administració per mitjans electrònics: la seu e...
El dret a relacionar-se amb l’Administració per mitjans electrònics: la seu e...El dret a relacionar-se amb l’Administració per mitjans electrònics: la seu e...
El dret a relacionar-se amb l’Administració per mitjans electrònics: la seu e...
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
2019.07.17 Eines per a una administració digital - EAPC - Nous electes locals
2019.07.17 Eines per a una administració digital - EAPC - Nous electes locals2019.07.17 Eines per a una administració digital - EAPC - Nous electes locals
2019.07.17 Eines per a una administració digital - EAPC - Nous electes locals
MiquelEstape
 
Preservació Digital com a garantia d'Accés Permanent
Preservació Digital com a garantia d'Accés PermanentPreservació Digital com a garantia d'Accés Permanent
Preservació Digital com a garantia d'Accés Permanent
Vicenç Ruiz Gómez
 
Xerrada E-Administracio
Xerrada E-AdministracioXerrada E-Administracio
Xerrada E-Administracio
omnia valls
 
Barreres tecnològiques implantació registre electrònic
Barreres tecnològiques implantació registre electrònic Barreres tecnològiques implantació registre electrònic
Barreres tecnològiques implantació registre electrònic
SandraPratGrau
 
Barreres tecnològiques implantació registre electrònic
Barreres tecnològiques implantació registre electrònic Barreres tecnològiques implantació registre electrònic
Barreres tecnològiques implantació registre electrònic
SandraPratGrau
 
E Admin Ud G20080416
E Admin Ud G20080416E Admin Ud G20080416
E Admin Ud G20080416Dídac López
 
2015 06-03 Jornada sobre l'aplicació pràctica de la llei de transparència ...
2015 06-03 Jornada sobre l'aplicació pràctica de la llei de transparència ...2015 06-03 Jornada sobre l'aplicació pràctica de la llei de transparència ...
2015 06-03 Jornada sobre l'aplicació pràctica de la llei de transparència ...
MiquelEstape
 
CGDL2018 - Live! Ple digital de l’Ajuntament eCityland sobre la contractació...
CGDL2018 - Live! Ple digital de l’Ajuntament eCityland sobre la contractació...CGDL2018 - Live! Ple digital de l’Ajuntament eCityland sobre la contractació...
CGDL2018 - Live! Ple digital de l’Ajuntament eCityland sobre la contractació...
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Administració electrònica a les universitats catalanes: concursos de personal
Administració electrònica a les universitats catalanes: concursos de personalAdministració electrònica a les universitats catalanes: concursos de personal
Administració electrònica a les universitats catalanes: concursos de personal
CSUC - Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya
 
Presentacio assaig pac2 4503 Claus Tecnològiques Administració Electrònica. UOC
Presentacio assaig pac2 4503 Claus Tecnològiques Administració Electrònica. UOCPresentacio assaig pac2 4503 Claus Tecnològiques Administració Electrònica. UOC
Presentacio assaig pac2 4503 Claus Tecnològiques Administració Electrònica. UOC
LauraForcadell
 
Introducció a l'administració digital
Introducció a l'administració digitalIntroducció a l'administració digital
Introducció a l'administració digitalDinamoder
 
Introducció a l'Administració Digital
Introducció a l'Administració DigitalIntroducció a l'Administració Digital
Introducció a l'Administració DigitalDinamoder
 
Introducció a l'administració digital
Introducció a l'administració digitalIntroducció a l'administració digital
Introducció a l'administració digitalDinamoder
 
Seu electrònica a l'Ajuntament de Lleida
Seu electrònica a l'Ajuntament de LleidaSeu electrònica a l'Ajuntament de Lleida
Seu electrònica a l'Ajuntament de Lleida
gvarona2
 
Presentació Antoni Saldaña (Accés Aj. Lleida)
Presentació Antoni Saldaña (Accés  Aj. Lleida)Presentació Antoni Saldaña (Accés  Aj. Lleida)
Presentació Antoni Saldaña (Accés Aj. Lleida)Localret
 

Similar to Conferència UAB - Les implicacions de la implantació de la Llei 39/2015 en matèria tecnològica (20)

Ascen Moro - En quin moment l’Administració es podrà considerar electrònica?
Ascen Moro - En quin moment l’Administració es podrà considerar electrònica?Ascen Moro - En quin moment l’Administració es podrà considerar electrònica?
Ascen Moro - En quin moment l’Administració es podrà considerar electrònica?
 
CGD2019 - Sessió: "Estratègia de transformació digital a l'Ajuntament de Barc...
CGD2019 - Sessió: "Estratègia de transformació digital a l'Ajuntament de Barc...CGD2019 - Sessió: "Estratègia de transformació digital a l'Ajuntament de Barc...
CGD2019 - Sessió: "Estratègia de transformació digital a l'Ajuntament de Barc...
 
El dret a relacionar-se amb l’Administració per mitjans electrònics: la seu e...
El dret a relacionar-se amb l’Administració per mitjans electrònics: la seu e...El dret a relacionar-se amb l’Administració per mitjans electrònics: la seu e...
El dret a relacionar-se amb l’Administració per mitjans electrònics: la seu e...
 
2019.07.17 Eines per a una administració digital - EAPC - Nous electes locals
2019.07.17 Eines per a una administració digital - EAPC - Nous electes locals2019.07.17 Eines per a una administració digital - EAPC - Nous electes locals
2019.07.17 Eines per a una administració digital - EAPC - Nous electes locals
 
Preservació Digital com a garantia d'Accés Permanent
Preservació Digital com a garantia d'Accés PermanentPreservació Digital com a garantia d'Accés Permanent
Preservació Digital com a garantia d'Accés Permanent
 
Xerrada E-Administracio
Xerrada E-AdministracioXerrada E-Administracio
Xerrada E-Administracio
 
Barreres tecnològiques implantació registre electrònic
Barreres tecnològiques implantació registre electrònic Barreres tecnològiques implantació registre electrònic
Barreres tecnològiques implantació registre electrònic
 
Barreres tecnològiques implantació registre electrònic
Barreres tecnològiques implantació registre electrònic Barreres tecnològiques implantació registre electrònic
Barreres tecnològiques implantació registre electrònic
 
E Admin Ud G20080416
E Admin Ud G20080416E Admin Ud G20080416
E Admin Ud G20080416
 
2015 06-03 Jornada sobre l'aplicació pràctica de la llei de transparència ...
2015 06-03 Jornada sobre l'aplicació pràctica de la llei de transparència ...2015 06-03 Jornada sobre l'aplicació pràctica de la llei de transparència ...
2015 06-03 Jornada sobre l'aplicació pràctica de la llei de transparència ...
 
CGDL2018 - Live! Ple digital de l’Ajuntament eCityland sobre la contractació...
CGDL2018 - Live! Ple digital de l’Ajuntament eCityland sobre la contractació...CGDL2018 - Live! Ple digital de l’Ajuntament eCityland sobre la contractació...
CGDL2018 - Live! Ple digital de l’Ajuntament eCityland sobre la contractació...
 
Administració electrònica a les universitats catalanes: concursos de personal
Administració electrònica a les universitats catalanes: concursos de personalAdministració electrònica a les universitats catalanes: concursos de personal
Administració electrònica a les universitats catalanes: concursos de personal
 
Presentacio assaig pac2 4503 Claus Tecnològiques Administració Electrònica. UOC
Presentacio assaig pac2 4503 Claus Tecnològiques Administració Electrònica. UOCPresentacio assaig pac2 4503 Claus Tecnològiques Administració Electrònica. UOC
Presentacio assaig pac2 4503 Claus Tecnològiques Administració Electrònica. UOC
 
Apunts interadministratius 2ona sessió
Apunts interadministratius 2ona sessióApunts interadministratius 2ona sessió
Apunts interadministratius 2ona sessió
 
Introducció a l'administració digital
Introducció a l'administració digitalIntroducció a l'administració digital
Introducció a l'administració digital
 
Introducció a l'Administració Digital
Introducció a l'Administració DigitalIntroducció a l'Administració Digital
Introducció a l'Administració Digital
 
Introducció a l'administració digital
Introducció a l'administració digitalIntroducció a l'administració digital
Introducció a l'administració digital
 
Sintesi projecte digital
Sintesi projecte digitalSintesi projecte digital
Sintesi projecte digital
 
Seu electrònica a l'Ajuntament de Lleida
Seu electrònica a l'Ajuntament de LleidaSeu electrònica a l'Ajuntament de Lleida
Seu electrònica a l'Ajuntament de Lleida
 
Presentació Antoni Saldaña (Accés Aj. Lleida)
Presentació Antoni Saldaña (Accés  Aj. Lleida)Presentació Antoni Saldaña (Accés  Aj. Lleida)
Presentació Antoni Saldaña (Accés Aj. Lleida)
 

Conferència UAB - Les implicacions de la implantació de la Llei 39/2015 en matèria tecnològica

 • 1. Taula rodona: Les implicacions de la implantació de la Llei 39/2015 en matèria tecnològica Mario Alguacil Sanz Director de Tecnologies i Gestió del Coneixement Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat es.linkedin.com/in/marioalguacil/
 • 2. Millorar la connectivitat Desenvolupament de l’economia digital. Admin. electrònica i serveis públics digitals Privacitat, confiança i seguretat R+D+i en les TIC Capacitació i Formació
 • 3. Administració electrònica en el marc d’Horizon 2020
 • 5. Heterogeneïtat de la transformació de les AAPP
 • 7. MODERNITZACIÓ ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA GOVERN OBERT • Reenginyeria de processos • Automatització expedients • OAC • Web • Informació tràmits • Expedient electrònic integral • Gestió Documental • Adequació seguretat • Normes tècniques d’interoperabilitat SEU ELECTRÒNICA  Carpetes  Oficina virtual  Pagament on line  Factura electrònica  eTauler • TRANSPARÈNCIA • COL·LABORACIÓ • PARTICIPACIÓ FRONT OFFICE BACK OFFICE • Publicitat activa automatitzada • Open Data • Accés i reutilització • Eines de participació i col·laboració Full de ruta genèric
 • 9.
 • 10. Normativa d’aplicació a l’administració local Normativa Enllaç Llei 19/2013, del 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública i buen gobierno.(Estat) Enllaç a la normativa Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. (Autonòmica). Enllaç a la normativa Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica. Entrada en vigor: 13/08/2015 Enllaç a la normativa Llei 20/2015, de 29/7, de modificació de la Llei 10/2001, de 13/7, d’arxius i documents Enllaç a la normativa Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques Enllaç a la normativa Llei 40/2015, 1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic Enllaç a la normativa Llei 18/2015, de 9 de juliol, per la qual es modifica la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic. Enllaç a la normativa DECRET 171/2015, de 28 de juliol, sobre el Registre de grups d'interès de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic. Enllaç a la normativa
 • 11. Arquitectura Jurídica Lle 11/2007 accés electrònic dels ciutadans als serveis públics Llei de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern Llei 37/2007 sobre Reutilització de la Informació del Sector Públic Ordenança d’administració electrònica, Transparència, accés i reutilització de la informació ROM (eGovern + Bon Govern) Llei 15/2014 de racionalització del sector públic i altres mesures Llei 39/2015 de procediment administratiu comú
 • 12. Web de tramitació/ Registre electrònic LLEI 11/2007 Infraestructures TIC i NIC SEU ELECTRÒNICA Incorporació metodologia equips d’anàlisi i revisió de processos Inventari de serveis i de procediments Automatització d’expedients (SDE 1a fase) – Actes i Decrets (SDE 2a fase) Reorganització Oficina d’Atenció Ciutadana Signatura electrònica gestió econòmica interna Signatura electrònica tramitació d’expedients (SDE 3a fase) Reenginyeria de processos + Gestió del coneixement 2000 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Govern Obert + Administració electrònica + Gestió documental integral 2009 2010 Ordenança Administració Electrònica Full de ruta singular e-Tauler / e-Notum Carpetes electròniques Passarel·la pagaments Perfil de contractant e-Factura Comunicacions electròniques2011 Adequació ENS/ENI2012 Transparència 2013 2014
 • 13.
 • 14. Model de Gestió Model de dades Arquitectura Bus de serveis Integrador Transferència i gestió del coneixement Smart Organization Gestió de processos i documents Escalat de sistemes El complex de la cooperació tecnològica al món local, Mario Alguacil Sanz – Novembre 2012 Anàlisi de dades
 • 15. “Una organització administrativa intel·ligent, estructurada al voltant d’una arquitectura integrada de serveis orientada a processos simplificats i comuns.” Arquitectura Model de dades Bus de serveis Gestió de processos i documents Administració imaginària
 • 16. Arquitectura tecnològica BASE DE DADES 2 … ... ... dicdoc cases SERVEISMATRIX BASE DE DADES 1 fitxers BASE DE DADES 3 BASE DE DADES 4 BUS SOAP APLICACIONSMATRIX SERVEIS i PLATAFORMES EXTERNES: PSIS EACAT iArxiu eNOTUM eFactura  Altres PERSISTÈNCIA ............... securityworkflow APLICACIONS PREEXISTENTS 4 1 2 3 5 Càrrecs Treballadors de l’administració Treballadors d’altres administracions Ciutadans ... Endpoint Web + Intranet Eines de gestió Seu electrònica Interoperabilitat Gestor Documental: expedients i documents
 • 17. Ecosistema de l’expedient electrònic Gestió documental Expedients electrònics Serveis electrònics comuns
 • 18. Activitat administrativa automatitzada ÒRGANCertificat de Seu electrònica Web segur https: Evidència electrònica Sistemes d’identificació i signatura a la LPA signatures longeves Altres sistemes de signatura
 • 19. Novetats més importants Lleis Procediment Administratiu • S’amplia el concepte d’interessat • Nous mitjans per acreditar representació + registre electrònic apoderaments. • Subjectes obligats ex lege a la relació electrònica INTERESSATS: • Assistència als interessats ús mitjans electrònics. • Registre funcionaris habilitats per identificació i firma. • Modificació còmput terminis i calendari dies inhàbils REGISTRE ELECTRÒNIC OFICINES D’ASSISTÈNCIA • Possibilitat de sol·licitar la tramitació SIMPLIFICADA DEL PROCEDIMENT Com a norma general: per escrit i electrònics DOCUMENTS I ACTES ADMINISTRATIUS Identificació vs signatura electrònica: • Obligació de les AAPP a verificar la identitat de l’interessat sempre. • Obligació signatura en determinades actuacions establertes per llei. SIGNATURA ELECTRÒNICA: Obligatori per a totes les AAPP. Per a procediments tancats ARXIU ELECTRÒNIC Voluntarietat en l’elecció excepte els col·lectius obligats per la llei. NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES
 • 20.
 • 21. Ingredients clau de la transformació: (integració de disciplines) Gestió del coneixement Infraestructures Tecnològiques Reenginyeria de processos Nous perfils professionalsFormació Estratègica Seguretat Jurídica Administració Digital Governança