SlideShare a Scribd company logo
1 of 13
Kansantalouden tilinpidon
ja maksutasetilastoinnin
uudistukset
20.5.2014
Leena Storgårds
Ohjelma
 Seminaarin avaus, tilastojohtaja Leena Storgårds
 Tilinpito- ja maksutaseuudistusten tausta, eteneminen ja vaikutukset,
projektipäällikkö Mika Sainio
 Julkisen talouden kuva tilinpidossa laajenee, yliaktuaari Matti Okko
 Tauko, 11:00
 Investoinnit tutkimus- ja kehittämistoimintaan mukaan BKT:hen, projektipäällikkö Mika Sainio
 Lounastauko 11:45-12:45
 Uutta tietoa kokonaisvarallisuudesta, yliaktuaari Martti Pykäri
 Rahoitustilinpito tarkentuu, yliaktuaari Saara Roine
 kahvitauko, 13:45-14:15
 Globaalien tuotantotapojen tilastointi uusien tilastostandardien mukaan, yliaktuaari Mirjami
Rajala
 Maksutaseen tilastointiuudistus vastaa kansainvälistymisen haasteisiin, yliaktuaari Laura
Wallenius
 Muut aikasarjakorjaukset ja julkistusmuutokset vuonna 2014, yliaktuaari Olli Savela
keskustelua, tilaisuus päättyy 15.45
 Esitysmateriaalit lisätään tilaisuuksien jälkeen sivulle http://stat.fi/til/ekt2010.html
20.5.2014Storgårds
Sisällys
 1. Kansantalouden tilinpito ja maksutasetilastot:
tausta ja merkitys
 2. Kansainvälisten suositusten käyttöönotto ja
merkittävimmät muutokset
 2.a) tilinpidon suositusten käyttöönotto
 2.b) maksutasetilaston suositusten käyttöönotto
 3. Muutoksen viestintä kansainvälisesti ja kansallisesti
20.5.2014Storgårds
20.5.2014
1. Kansantalouden tilinpito osana tilastojärjestelmää
Tilastojärjestelmä, joka kuvaa systemaattisesti ja yksityiskohtaisesti koko kansantaloutta
Lähde: Tilastokeskuksen taloustilastostrategia 2008-2012
Storgårds
20.5.2014
Kansantalouden tilinpidon käyttö EU:n hallinnossa
 EU:n budjetin koko määräytyy EU:n yhteenlasketun bktl:n
perusteella (katto 1,23 % EU-bktl:stä)
 Budjettiin maksettavat arvonlisäveromaksu ja bktl-maksu
 Vakaus- ja kasvusopimuksen seuranta EDP-menettelyllä
 julkisyhteisöjen alijäämä (3%) ja velka (60% bkt:sta)
 Makrotalouden epävakautta tarkasteleva prosessi (osa ns.
MIP-indikaattoreista)
 Maatalouspolitiikka: maatalouden taloustilit
 Rakennerahastot: tukien jakaminen aluetilinpidon
perusteella
Storgårds
20.5.2014
Maksutasetilasto osana tilastojärjestelmää
Storgårds
Toiminta-
ympäristö
Kansainvälinen tilastoala
Tavaroiden
ulkomaan-
kauppa
Palveluiden
ulkomaan-
kauppa
Ulkomaiset
suorat
sijoitukset
Yristysten
ulkomainen
rahoitus
Arvopaperi
-tilastot
Yritysrekisteri
Raha- ja
Pankki-
tilastot
Maksutase ja
ulkomainen varallisuusasema
Talous-
tilastot
Kansantalouden
tilinpito
Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema
kuvaavat maan ulkoista tasapainoa
 Maksutasetilasto vastaa tilinpidon ulkomaat-sektoria, mutta
tarkentaa kuvausta lisäerittelyin
 Maksutasetilastoa käytetään
 Maan ulkoisen tasapainon analyysissa (mm.
rahoitusvaikeuksiin joutuneet maat)
 Kauppapolitiikassa (tavarakauppa, suorat sijoitukset)
 EKP:n rahapolitiikan päätöksenteossa
 Makrotalouden epävakautta tarkastelevassa prosessissa
(osa ns. MIP-indikaattoreista)
20.5.2014Storgårds
2.a) Tilinpidon suositukset ja niiden käyttöönotto
 System of National Accounts (SNA), uusin versio SNA 2008
korvaa 1993 manuaalin (mm. USA, Kanada, Australia)
 European System of Accounts (ESA), uusin versio EKT-2010
korvaa 1995 manuaalin (käytetty 1999 lähtien)
 Eurooppa siirtyy EKT-2010 käyttöön pääsääntöisesti
syyskuussa 2014
 NL huhtikuu, FR kesäkuu
 Derogaatiot vaikuttavat käyttöönottoon
 Suomessa kansantalouden tilinpito siirtyy uuteen
järjestelmään pääosin heinä-syyskuussa 2014
 Vuosi- ja neljännesvuositilinpidon uudet aikasarjat
julkaistaan heinäkuussa 2014
20.5.2014Storgårds
EKT 2010 -uudistuksen vaikutukset, poimintoja
 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot käsitellään
investointina juoksevien kulujen sijaan  nostaa BKT:ta
 Globaalit tuotantoprosessit pyritään tilastoimaan ns.
omistajuusperiaatteen mukaan  vaikutuksia mm. vienti- ja
tuontitietoihin
 Maanpuolustuskaluston hankinta käsitellään investointina
 nostaa BKT:ta
 Julkisen talouden kuvaus laajenee
 eläkevastuista tuotetaan tietoja kattavasti
 julkisyhteisöjen ja yrityssektorin rajanveto muuttuu
20.5.2014Storgårds
20.5.2014
EKT2010-menetelmämuutokset pl. aikasarjakorjaukset; FI tarkentunut
Storgårds
2. b) Maksutasetilaston suositukset ja niiden
käyttöönotto
 IMF:n Balance of payments manual (BPM), uusien versio
BPM6 korvaa BPM5 manuaalin (mm. Australia)
 Bencmark definition on foreign direct investment (BD), uusin
versio BD4 korvaa BD3-manuaalin
 Uusi komission maksutaseasetus sekä EKP:n maksutasetta
koskevat suuntaviivat korvaavat aiemman lainsäädännön
 Eurooppa siirtyy noudattamaan uutta lainsäädäntöä
kesäkuusta 2014 lähtien
 EKP:n julkistus 2014Q4, tällöin suurin osa EU-maista on
julkistanut tiedot uusien standardien mukaisina
 Suomessa julkistetaan ensimmäiset kuukausitiedot
heinäkuussa 2014, neljännesvuositiedot 15.9.2014
20.5.2014Storgårds
BPM6 -uudistuksen vaikutukset, poimintoja
 Globaalit tuotantoprosessit: kirjataan yhtenevästi
kansantalouden tilinpidon kanssa
 Suorat sijoitukset kuvaavat paremmin ja laajemmin maan
houkuttelevuutta investointikohteena -> vaikutuksia
sijoituskantoihin
 Kaikilta osin yhtenevät kirjaukset kansantalouden tilinpidon
kanssa, ei metodologisia eroja
 Käytännössä 11.7. julkaistavissa tiedoissa vielä pieniä
eroja (mm. FISIM, lähdeaineistoista johtuvia eroja)
 Eri julkaisuajankohdat jatkossakin ’vintage-eroja’
20.5.2014Storgårds
3. Muutoksen viestintä kansainvälisesti ja
kansallisesti
 ESA: 16.1.2014 Komission lehdistötiedote ja seuraavat kesäkuun lopulla
ja lokakuussa kun tilastotietoja julkaistu
 12-13.6.2014 National Accounts Conference (kerrotaan jäsenmaiden
vaikutusarviointeja)
 Eurostatilla oma web-tiedotussivusto ja 13 jäsenmaalla
 EKT: Tilastokeskuksella www.stat.fi/til/ekt2010
 Tilastokeskus pitää käyttäjille koulutusta uudistukseen liittyen (20.5. +
toimittajille 2.6. + asiakaskurssit)
 BPM6:Euroopan keskuspankin oma tiedostussivusto
http://www.ecb.europa.eu/stats/external/bpm6/html/index.en.html, linkit
jäsenmaiden sivustoille
 BOP: Tilastokeskuksella www.tilastokeskus.fi/til/maksutasetilastointi.html
20.5.2014Storgårds

More Related Content

What's hot

Kasvoivatko kotitalouksien tulot, miten kehittyi julkinen talous?, Olli Savela
Kasvoivatko kotitalouksien tulot, miten kehittyi julkinen talous?, Olli SavelaKasvoivatko kotitalouksien tulot, miten kehittyi julkinen talous?, Olli Savela
Kasvoivatko kotitalouksien tulot, miten kehittyi julkinen talous?, Olli SavelaTilastokeskus
 
Vahvat palvelut - Vauras Suomi, Matti Paavonen
Vahvat palvelut - Vauras Suomi, Matti PaavonenVahvat palvelut - Vauras Suomi, Matti Paavonen
Vahvat palvelut - Vauras Suomi, Matti PaavonenTilastokeskus
 
Kääntyikö Suomen talous nousuun vuonna 2014?, Pasi Koikkalainen
Kääntyikö Suomen talous nousuun vuonna 2014?, Pasi KoikkalainenKääntyikö Suomen talous nousuun vuonna 2014?, Pasi Koikkalainen
Kääntyikö Suomen talous nousuun vuonna 2014?, Pasi KoikkalainenTilastokeskus
 
Kansantalouden tilinpito muutoksessa, Tuomas Rothovius
Kansantalouden tilinpito muutoksessa, Tuomas RothoviusKansantalouden tilinpito muutoksessa, Tuomas Rothovius
Kansantalouden tilinpito muutoksessa, Tuomas RothoviusTilastokeskus
 
Tilinpito- ja maksutaseuudistusten tausta, eteneminen ja vaikutukset, Mika Sa...
Tilinpito- ja maksutaseuudistusten tausta, eteneminen ja vaikutukset, Mika Sa...Tilinpito- ja maksutaseuudistusten tausta, eteneminen ja vaikutukset, Mika Sa...
Tilinpito- ja maksutaseuudistusten tausta, eteneminen ja vaikutukset, Mika Sa...Tilastokeskus
 
Julkisen talouden kuva tilinpidossa laajenee, Matti Okko
Julkisen talouden kuva tilinpidossa laajenee, Matti OkkoJulkisen talouden kuva tilinpidossa laajenee, Matti Okko
Julkisen talouden kuva tilinpidossa laajenee, Matti OkkoTilastokeskus
 
Perustulon työllisyysvaikutukset
Perustulon työllisyysvaikutuksetPerustulon työllisyysvaikutukset
Perustulon työllisyysvaikutuksetOlli Kärkkäinen
 
Tulojen, kulutuksen ja varallisuuden jakautumista kuvaavat tilastot kansantal...
Tulojen, kulutuksen ja varallisuuden jakautumista kuvaavat tilastot kansantal...Tulojen, kulutuksen ja varallisuuden jakautumista kuvaavat tilastot kansantal...
Tulojen, kulutuksen ja varallisuuden jakautumista kuvaavat tilastot kansantal...Tilastokeskus
 
Julkisen sektorin kokoa kuvaavat tunnusluvut ja niiden tulkinta, Olli Savela
Julkisen sektorin kokoa kuvaavat tunnusluvut ja niiden tulkinta, Olli SavelaJulkisen sektorin kokoa kuvaavat tunnusluvut ja niiden tulkinta, Olli Savela
Julkisen sektorin kokoa kuvaavat tunnusluvut ja niiden tulkinta, Olli SavelaTilastokeskus
 
Hyvinvoinnin jakautumisesta Suomessa viimeisen puolen vuosisadan ajalta, Mark...
Hyvinvoinnin jakautumisesta Suomessa viimeisen puolen vuosisadan ajalta, Mark...Hyvinvoinnin jakautumisesta Suomessa viimeisen puolen vuosisadan ajalta, Mark...
Hyvinvoinnin jakautumisesta Suomessa viimeisen puolen vuosisadan ajalta, Mark...Tilastokeskus
 
Uusi Kuntataloustilasto vuodesta 2016 - Tietoisku muutoksista
Uusi Kuntataloustilasto vuodesta 2016 - Tietoisku muutoksistaUusi Kuntataloustilasto vuodesta 2016 - Tietoisku muutoksista
Uusi Kuntataloustilasto vuodesta 2016 - Tietoisku muutoksistaTilastokeskus
 
Yritysten, julkisyhteisöjen ja kotitaluksien tulokehitys, Olli Savela
Yritysten, julkisyhteisöjen ja kotitaluksien tulokehitys, Olli SavelaYritysten, julkisyhteisöjen ja kotitaluksien tulokehitys, Olli Savela
Yritysten, julkisyhteisöjen ja kotitaluksien tulokehitys, Olli SavelaTilastokeskus
 

What's hot (14)

Kasvoivatko kotitalouksien tulot, miten kehittyi julkinen talous?, Olli Savela
Kasvoivatko kotitalouksien tulot, miten kehittyi julkinen talous?, Olli SavelaKasvoivatko kotitalouksien tulot, miten kehittyi julkinen talous?, Olli Savela
Kasvoivatko kotitalouksien tulot, miten kehittyi julkinen talous?, Olli Savela
 
Vahvat palvelut - Vauras Suomi, Matti Paavonen
Vahvat palvelut - Vauras Suomi, Matti PaavonenVahvat palvelut - Vauras Suomi, Matti Paavonen
Vahvat palvelut - Vauras Suomi, Matti Paavonen
 
Jukka Pekkarinen: Talouden tila ja hallituksen linjaukset
Jukka Pekkarinen: Talouden tila ja hallituksen linjauksetJukka Pekkarinen: Talouden tila ja hallituksen linjaukset
Jukka Pekkarinen: Talouden tila ja hallituksen linjaukset
 
Kääntyikö Suomen talous nousuun vuonna 2014?, Pasi Koikkalainen
Kääntyikö Suomen talous nousuun vuonna 2014?, Pasi KoikkalainenKääntyikö Suomen talous nousuun vuonna 2014?, Pasi Koikkalainen
Kääntyikö Suomen talous nousuun vuonna 2014?, Pasi Koikkalainen
 
Kansantalouden tilinpito muutoksessa, Tuomas Rothovius
Kansantalouden tilinpito muutoksessa, Tuomas RothoviusKansantalouden tilinpito muutoksessa, Tuomas Rothovius
Kansantalouden tilinpito muutoksessa, Tuomas Rothovius
 
Tilinpito- ja maksutaseuudistusten tausta, eteneminen ja vaikutukset, Mika Sa...
Tilinpito- ja maksutaseuudistusten tausta, eteneminen ja vaikutukset, Mika Sa...Tilinpito- ja maksutaseuudistusten tausta, eteneminen ja vaikutukset, Mika Sa...
Tilinpito- ja maksutaseuudistusten tausta, eteneminen ja vaikutukset, Mika Sa...
 
Julkisen talouden kuva tilinpidossa laajenee, Matti Okko
Julkisen talouden kuva tilinpidossa laajenee, Matti OkkoJulkisen talouden kuva tilinpidossa laajenee, Matti Okko
Julkisen talouden kuva tilinpidossa laajenee, Matti Okko
 
Perustulon työllisyysvaikutukset
Perustulon työllisyysvaikutuksetPerustulon työllisyysvaikutukset
Perustulon työllisyysvaikutukset
 
Tulojen, kulutuksen ja varallisuuden jakautumista kuvaavat tilastot kansantal...
Tulojen, kulutuksen ja varallisuuden jakautumista kuvaavat tilastot kansantal...Tulojen, kulutuksen ja varallisuuden jakautumista kuvaavat tilastot kansantal...
Tulojen, kulutuksen ja varallisuuden jakautumista kuvaavat tilastot kansantal...
 
Arvioita valtion vuoden 2004 talousarvioehdotuksesta
Arvioita valtion vuoden 2004 talousarvioehdotuksestaArvioita valtion vuoden 2004 talousarvioehdotuksesta
Arvioita valtion vuoden 2004 talousarvioehdotuksesta
 
Julkisen sektorin kokoa kuvaavat tunnusluvut ja niiden tulkinta, Olli Savela
Julkisen sektorin kokoa kuvaavat tunnusluvut ja niiden tulkinta, Olli SavelaJulkisen sektorin kokoa kuvaavat tunnusluvut ja niiden tulkinta, Olli Savela
Julkisen sektorin kokoa kuvaavat tunnusluvut ja niiden tulkinta, Olli Savela
 
Hyvinvoinnin jakautumisesta Suomessa viimeisen puolen vuosisadan ajalta, Mark...
Hyvinvoinnin jakautumisesta Suomessa viimeisen puolen vuosisadan ajalta, Mark...Hyvinvoinnin jakautumisesta Suomessa viimeisen puolen vuosisadan ajalta, Mark...
Hyvinvoinnin jakautumisesta Suomessa viimeisen puolen vuosisadan ajalta, Mark...
 
Uusi Kuntataloustilasto vuodesta 2016 - Tietoisku muutoksista
Uusi Kuntataloustilasto vuodesta 2016 - Tietoisku muutoksistaUusi Kuntataloustilasto vuodesta 2016 - Tietoisku muutoksista
Uusi Kuntataloustilasto vuodesta 2016 - Tietoisku muutoksista
 
Yritysten, julkisyhteisöjen ja kotitaluksien tulokehitys, Olli Savela
Yritysten, julkisyhteisöjen ja kotitaluksien tulokehitys, Olli SavelaYritysten, julkisyhteisöjen ja kotitaluksien tulokehitys, Olli Savela
Yritysten, julkisyhteisöjen ja kotitaluksien tulokehitys, Olli Savela
 

Similar to EKT-seminaarin avaus, Leena Storgårds

Miten maksutase on kehittynyt uuden laskennan mukaisesti?, Elina Somervuori
Miten maksutase on kehittynyt uuden laskennan mukaisesti?, Elina SomervuoriMiten maksutase on kehittynyt uuden laskennan mukaisesti?, Elina Somervuori
Miten maksutase on kehittynyt uuden laskennan mukaisesti?, Elina SomervuoriTilastokeskus
 
Voimaa-foorumi 22.1.2014: Martti Hetemäki, VM
Voimaa-foorumi 22.1.2014: Martti Hetemäki, VMVoimaa-foorumi 22.1.2014: Martti Hetemäki, VM
Voimaa-foorumi 22.1.2014: Martti Hetemäki, VMSitra / Hyvinvointi
 
SAK:n esitykset valtion talousarvioon vuodelle 2005 ja vuosien 2005–2008 määr...
SAK:n esitykset valtion talousarvioon vuodelle 2005 ja vuosien 2005–2008 määr...SAK:n esitykset valtion talousarvioon vuodelle 2005 ja vuosien 2005–2008 määr...
SAK:n esitykset valtion talousarvioon vuodelle 2005 ja vuosien 2005–2008 määr...Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 
Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelma tilannekatsaus lokakuu 2013
Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelma tilannekatsaus lokakuu 2013 Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelma tilannekatsaus lokakuu 2013
Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelma tilannekatsaus lokakuu 2013 Tero Meltti
 
Mikä nosti Suomen talouden kasvuun vuonna 2016?, Samu Hakala
Mikä nosti Suomen talouden kasvuun vuonna 2016?, Samu HakalaMikä nosti Suomen talouden kasvuun vuonna 2016?, Samu Hakala
Mikä nosti Suomen talouden kasvuun vuonna 2016?, Samu HakalaTilastokeskus
 
Budjettiriihi 29.8.2013
Budjettiriihi 29.8.2013Budjettiriihi 29.8.2013
Budjettiriihi 29.8.2013SDP
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Ulos koronakriisistä – onko finanssikriisin lääkkeistä ...
Pääjohtaja Olli Rehn: Ulos koronakriisistä – onko finanssikriisin lääkkeistä ...Pääjohtaja Olli Rehn: Ulos koronakriisistä – onko finanssikriisin lääkkeistä ...
Pääjohtaja Olli Rehn: Ulos koronakriisistä – onko finanssikriisin lääkkeistä ...Suomen Pankki
 
Sote-uudistus tilastoissa 16.5.2023 Tilastokeskus
Sote-uudistus tilastoissa 16.5.2023 TilastokeskusSote-uudistus tilastoissa 16.5.2023 Tilastokeskus
Sote-uudistus tilastoissa 16.5.2023 TilastokeskusTilastokeskus
 
Metso Q4 2019 tilinpäätostiedote esitys
Metso Q4 2019 tilinpäätostiedote esitysMetso Q4 2019 tilinpäätostiedote esitys
Metso Q4 2019 tilinpäätostiedote esitysMetso Group
 
Globaalistuvan yritystoiminnan kuvaaminen haastaa tilastoja: Yritystilastot -...
Globaalistuvan yritystoiminnan kuvaaminen haastaa tilastoja: Yritystilastot -...Globaalistuvan yritystoiminnan kuvaaminen haastaa tilastoja: Yritystilastot -...
Globaalistuvan yritystoiminnan kuvaaminen haastaa tilastoja: Yritystilastot -...Tilastokeskus
 
SAK:n Akavan ja STTK:n tavoitteet yhteiskuntasopimusneuvotteluissa
SAK:n Akavan ja STTK:n tavoitteet yhteiskuntasopimusneuvotteluissaSAK:n Akavan ja STTK:n tavoitteet yhteiskuntasopimusneuvotteluissa
SAK:n Akavan ja STTK:n tavoitteet yhteiskuntasopimusneuvotteluissaPauli Vento
 
Pitkän aikavälin talousnäkymistä ja politiikkatoimista
Pitkän aikavälin talousnäkymistä ja politiikkatoimistaPitkän aikavälin talousnäkymistä ja politiikkatoimista
Pitkän aikavälin talousnäkymistä ja politiikkatoimistaSuomen Pankki
 
Metson 2014 Tilinpäätöstiedote
Metson 2014 Tilinpäätöstiedote Metson 2014 Tilinpäätöstiedote
Metson 2014 Tilinpäätöstiedote Metso Group
 

Similar to EKT-seminaarin avaus, Leena Storgårds (20)

Miten maksutase on kehittynyt uuden laskennan mukaisesti?, Elina Somervuori
Miten maksutase on kehittynyt uuden laskennan mukaisesti?, Elina SomervuoriMiten maksutase on kehittynyt uuden laskennan mukaisesti?, Elina Somervuori
Miten maksutase on kehittynyt uuden laskennan mukaisesti?, Elina Somervuori
 
Olli Ahonen: Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri – kohti tavoitetilaa
Olli Ahonen: Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri – kohti tavoitetilaa Olli Ahonen: Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri – kohti tavoitetilaa
Olli Ahonen: Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri – kohti tavoitetilaa
 
Voimaa-foorumi 22.1.2014: Martti Hetemäki, VM
Voimaa-foorumi 22.1.2014: Martti Hetemäki, VMVoimaa-foorumi 22.1.2014: Martti Hetemäki, VM
Voimaa-foorumi 22.1.2014: Martti Hetemäki, VM
 
Olli-Pekka Heinonen: Kansallinen palveluarkkitehtuuri -seminaarin päätöspuhee...
Olli-Pekka Heinonen: Kansallinen palveluarkkitehtuuri -seminaarin päätöspuhee...Olli-Pekka Heinonen: Kansallinen palveluarkkitehtuuri -seminaarin päätöspuhee...
Olli-Pekka Heinonen: Kansallinen palveluarkkitehtuuri -seminaarin päätöspuhee...
 
SAK:n esitykset valtion talousarvioon vuodelle 2005 ja vuosien 2005–2008 määr...
SAK:n esitykset valtion talousarvioon vuodelle 2005 ja vuosien 2005–2008 määr...SAK:n esitykset valtion talousarvioon vuodelle 2005 ja vuosien 2005–2008 määr...
SAK:n esitykset valtion talousarvioon vuodelle 2005 ja vuosien 2005–2008 määr...
 
Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelma tilannekatsaus lokakuu 2013
Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelma tilannekatsaus lokakuu 2013 Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelma tilannekatsaus lokakuu 2013
Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelma tilannekatsaus lokakuu 2013
 
Mikä nosti Suomen talouden kasvuun vuonna 2016?, Samu Hakala
Mikä nosti Suomen talouden kasvuun vuonna 2016?, Samu HakalaMikä nosti Suomen talouden kasvuun vuonna 2016?, Samu Hakala
Mikä nosti Suomen talouden kasvuun vuonna 2016?, Samu Hakala
 
Budjettiriihi 29.8.2013
Budjettiriihi 29.8.2013Budjettiriihi 29.8.2013
Budjettiriihi 29.8.2013
 
Maileena Tervaportti: Kirjauksesta tilinpäätökseen -prosessin kehittäminen
Maileena Tervaportti: Kirjauksesta tilinpäätökseen -prosessin kehittäminen Maileena Tervaportti: Kirjauksesta tilinpäätökseen -prosessin kehittäminen
Maileena Tervaportti: Kirjauksesta tilinpäätökseen -prosessin kehittäminen
 
Lasse Skog ja Pirjo Pöyhiä: Kieku-hankkeen loppusuora häämöttää - miltä näytt...
Lasse Skog ja Pirjo Pöyhiä: Kieku-hankkeen loppusuora häämöttää - miltä näytt...Lasse Skog ja Pirjo Pöyhiä: Kieku-hankkeen loppusuora häämöttää - miltä näytt...
Lasse Skog ja Pirjo Pöyhiä: Kieku-hankkeen loppusuora häämöttää - miltä näytt...
 
Tero Meltti: Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelma
Tero Meltti: Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmaTero Meltti: Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelma
Tero Meltti: Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelma
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Ulos koronakriisistä – onko finanssikriisin lääkkeistä ...
Pääjohtaja Olli Rehn: Ulos koronakriisistä – onko finanssikriisin lääkkeistä ...Pääjohtaja Olli Rehn: Ulos koronakriisistä – onko finanssikriisin lääkkeistä ...
Pääjohtaja Olli Rehn: Ulos koronakriisistä – onko finanssikriisin lääkkeistä ...
 
SAK:n tavoitteet valtiontalouden kehyksiin 2015-2018
SAK:n tavoitteet valtiontalouden kehyksiin 2015-2018SAK:n tavoitteet valtiontalouden kehyksiin 2015-2018
SAK:n tavoitteet valtiontalouden kehyksiin 2015-2018
 
Sote-uudistus tilastoissa 16.5.2023 Tilastokeskus
Sote-uudistus tilastoissa 16.5.2023 TilastokeskusSote-uudistus tilastoissa 16.5.2023 Tilastokeskus
Sote-uudistus tilastoissa 16.5.2023 Tilastokeskus
 
Metso Q4 2019 tilinpäätostiedote esitys
Metso Q4 2019 tilinpäätostiedote esitysMetso Q4 2019 tilinpäätostiedote esitys
Metso Q4 2019 tilinpäätostiedote esitys
 
Globaalistuvan yritystoiminnan kuvaaminen haastaa tilastoja: Yritystilastot -...
Globaalistuvan yritystoiminnan kuvaaminen haastaa tilastoja: Yritystilastot -...Globaalistuvan yritystoiminnan kuvaaminen haastaa tilastoja: Yritystilastot -...
Globaalistuvan yritystoiminnan kuvaaminen haastaa tilastoja: Yritystilastot -...
 
Talouspolitiikan arviointineuvosto: vuoden 2017 raportti
Talouspolitiikan arviointineuvosto: vuoden 2017 raporttiTalouspolitiikan arviointineuvosto: vuoden 2017 raportti
Talouspolitiikan arviointineuvosto: vuoden 2017 raportti
 
SAK:n Akavan ja STTK:n tavoitteet yhteiskuntasopimusneuvotteluissa
SAK:n Akavan ja STTK:n tavoitteet yhteiskuntasopimusneuvotteluissaSAK:n Akavan ja STTK:n tavoitteet yhteiskuntasopimusneuvotteluissa
SAK:n Akavan ja STTK:n tavoitteet yhteiskuntasopimusneuvotteluissa
 
Pitkän aikavälin talousnäkymistä ja politiikkatoimista
Pitkän aikavälin talousnäkymistä ja politiikkatoimistaPitkän aikavälin talousnäkymistä ja politiikkatoimista
Pitkän aikavälin talousnäkymistä ja politiikkatoimista
 
Metson 2014 Tilinpäätöstiedote
Metson 2014 Tilinpäätöstiedote Metson 2014 Tilinpäätöstiedote
Metson 2014 Tilinpäätöstiedote
 

More from Tilastokeskus

Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, TilastokeskusKasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, TilastokeskusTilastokeskus
 
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...Tilastokeskus
 
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, TilastokeskusMitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, TilastokeskusTilastokeskus
 
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...Tilastokeskus
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, TilastokeskusTilastokeskus
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, TilastokeskusTilastokeskus
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, TilastokeskusTilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, TilastokeskusTilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, TilastokeskusTilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, TilastokeskusTilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, TilastokeskusTilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, TilastokeskusTilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
 
TOL2025 - mikä muuttuu? Miten uudistus toteutettiin? Miten muutostarpeet Suom...
TOL2025 - mikä muuttuu? Miten uudistus toteutettiin? Miten muutostarpeet Suom...TOL2025 - mikä muuttuu? Miten uudistus toteutettiin? Miten muutostarpeet Suom...
TOL2025 - mikä muuttuu? Miten uudistus toteutettiin? Miten muutostarpeet Suom...Tilastokeskus
 
Lääkärien vuokratyö, Heli Udd, Tilastokeskus
Lääkärien vuokratyö, Heli Udd, TilastokeskusLääkärien vuokratyö, Heli Udd, Tilastokeskus
Lääkärien vuokratyö, Heli Udd, TilastokeskusTilastokeskus
 

More from Tilastokeskus (20)

Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, TilastokeskusKasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
 
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
 
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, TilastokeskusMitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
 
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
 
TOL2025 - mikä muuttuu? Miten uudistus toteutettiin? Miten muutostarpeet Suom...
TOL2025 - mikä muuttuu? Miten uudistus toteutettiin? Miten muutostarpeet Suom...TOL2025 - mikä muuttuu? Miten uudistus toteutettiin? Miten muutostarpeet Suom...
TOL2025 - mikä muuttuu? Miten uudistus toteutettiin? Miten muutostarpeet Suom...
 
Lääkärien vuokratyö, Heli Udd, Tilastokeskus
Lääkärien vuokratyö, Heli Udd, TilastokeskusLääkärien vuokratyö, Heli Udd, Tilastokeskus
Lääkärien vuokratyö, Heli Udd, Tilastokeskus
 

EKT-seminaarin avaus, Leena Storgårds

 • 2. Ohjelma  Seminaarin avaus, tilastojohtaja Leena Storgårds  Tilinpito- ja maksutaseuudistusten tausta, eteneminen ja vaikutukset, projektipäällikkö Mika Sainio  Julkisen talouden kuva tilinpidossa laajenee, yliaktuaari Matti Okko  Tauko, 11:00  Investoinnit tutkimus- ja kehittämistoimintaan mukaan BKT:hen, projektipäällikkö Mika Sainio  Lounastauko 11:45-12:45  Uutta tietoa kokonaisvarallisuudesta, yliaktuaari Martti Pykäri  Rahoitustilinpito tarkentuu, yliaktuaari Saara Roine  kahvitauko, 13:45-14:15  Globaalien tuotantotapojen tilastointi uusien tilastostandardien mukaan, yliaktuaari Mirjami Rajala  Maksutaseen tilastointiuudistus vastaa kansainvälistymisen haasteisiin, yliaktuaari Laura Wallenius  Muut aikasarjakorjaukset ja julkistusmuutokset vuonna 2014, yliaktuaari Olli Savela keskustelua, tilaisuus päättyy 15.45  Esitysmateriaalit lisätään tilaisuuksien jälkeen sivulle http://stat.fi/til/ekt2010.html 20.5.2014Storgårds
 • 3. Sisällys  1. Kansantalouden tilinpito ja maksutasetilastot: tausta ja merkitys  2. Kansainvälisten suositusten käyttöönotto ja merkittävimmät muutokset  2.a) tilinpidon suositusten käyttöönotto  2.b) maksutasetilaston suositusten käyttöönotto  3. Muutoksen viestintä kansainvälisesti ja kansallisesti 20.5.2014Storgårds
 • 4. 20.5.2014 1. Kansantalouden tilinpito osana tilastojärjestelmää Tilastojärjestelmä, joka kuvaa systemaattisesti ja yksityiskohtaisesti koko kansantaloutta Lähde: Tilastokeskuksen taloustilastostrategia 2008-2012 Storgårds
 • 5. 20.5.2014 Kansantalouden tilinpidon käyttö EU:n hallinnossa  EU:n budjetin koko määräytyy EU:n yhteenlasketun bktl:n perusteella (katto 1,23 % EU-bktl:stä)  Budjettiin maksettavat arvonlisäveromaksu ja bktl-maksu  Vakaus- ja kasvusopimuksen seuranta EDP-menettelyllä  julkisyhteisöjen alijäämä (3%) ja velka (60% bkt:sta)  Makrotalouden epävakautta tarkasteleva prosessi (osa ns. MIP-indikaattoreista)  Maatalouspolitiikka: maatalouden taloustilit  Rakennerahastot: tukien jakaminen aluetilinpidon perusteella Storgårds
 • 6. 20.5.2014 Maksutasetilasto osana tilastojärjestelmää Storgårds Toiminta- ympäristö Kansainvälinen tilastoala Tavaroiden ulkomaan- kauppa Palveluiden ulkomaan- kauppa Ulkomaiset suorat sijoitukset Yristysten ulkomainen rahoitus Arvopaperi -tilastot Yritysrekisteri Raha- ja Pankki- tilastot Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema Talous- tilastot Kansantalouden tilinpito
 • 7. Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema kuvaavat maan ulkoista tasapainoa  Maksutasetilasto vastaa tilinpidon ulkomaat-sektoria, mutta tarkentaa kuvausta lisäerittelyin  Maksutasetilastoa käytetään  Maan ulkoisen tasapainon analyysissa (mm. rahoitusvaikeuksiin joutuneet maat)  Kauppapolitiikassa (tavarakauppa, suorat sijoitukset)  EKP:n rahapolitiikan päätöksenteossa  Makrotalouden epävakautta tarkastelevassa prosessissa (osa ns. MIP-indikaattoreista) 20.5.2014Storgårds
 • 8. 2.a) Tilinpidon suositukset ja niiden käyttöönotto  System of National Accounts (SNA), uusin versio SNA 2008 korvaa 1993 manuaalin (mm. USA, Kanada, Australia)  European System of Accounts (ESA), uusin versio EKT-2010 korvaa 1995 manuaalin (käytetty 1999 lähtien)  Eurooppa siirtyy EKT-2010 käyttöön pääsääntöisesti syyskuussa 2014  NL huhtikuu, FR kesäkuu  Derogaatiot vaikuttavat käyttöönottoon  Suomessa kansantalouden tilinpito siirtyy uuteen järjestelmään pääosin heinä-syyskuussa 2014  Vuosi- ja neljännesvuositilinpidon uudet aikasarjat julkaistaan heinäkuussa 2014 20.5.2014Storgårds
 • 9. EKT 2010 -uudistuksen vaikutukset, poimintoja  Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot käsitellään investointina juoksevien kulujen sijaan  nostaa BKT:ta  Globaalit tuotantoprosessit pyritään tilastoimaan ns. omistajuusperiaatteen mukaan  vaikutuksia mm. vienti- ja tuontitietoihin  Maanpuolustuskaluston hankinta käsitellään investointina  nostaa BKT:ta  Julkisen talouden kuvaus laajenee  eläkevastuista tuotetaan tietoja kattavasti  julkisyhteisöjen ja yrityssektorin rajanveto muuttuu 20.5.2014Storgårds
 • 11. 2. b) Maksutasetilaston suositukset ja niiden käyttöönotto  IMF:n Balance of payments manual (BPM), uusien versio BPM6 korvaa BPM5 manuaalin (mm. Australia)  Bencmark definition on foreign direct investment (BD), uusin versio BD4 korvaa BD3-manuaalin  Uusi komission maksutaseasetus sekä EKP:n maksutasetta koskevat suuntaviivat korvaavat aiemman lainsäädännön  Eurooppa siirtyy noudattamaan uutta lainsäädäntöä kesäkuusta 2014 lähtien  EKP:n julkistus 2014Q4, tällöin suurin osa EU-maista on julkistanut tiedot uusien standardien mukaisina  Suomessa julkistetaan ensimmäiset kuukausitiedot heinäkuussa 2014, neljännesvuositiedot 15.9.2014 20.5.2014Storgårds
 • 12. BPM6 -uudistuksen vaikutukset, poimintoja  Globaalit tuotantoprosessit: kirjataan yhtenevästi kansantalouden tilinpidon kanssa  Suorat sijoitukset kuvaavat paremmin ja laajemmin maan houkuttelevuutta investointikohteena -> vaikutuksia sijoituskantoihin  Kaikilta osin yhtenevät kirjaukset kansantalouden tilinpidon kanssa, ei metodologisia eroja  Käytännössä 11.7. julkaistavissa tiedoissa vielä pieniä eroja (mm. FISIM, lähdeaineistoista johtuvia eroja)  Eri julkaisuajankohdat jatkossakin ’vintage-eroja’ 20.5.2014Storgårds
 • 13. 3. Muutoksen viestintä kansainvälisesti ja kansallisesti  ESA: 16.1.2014 Komission lehdistötiedote ja seuraavat kesäkuun lopulla ja lokakuussa kun tilastotietoja julkaistu  12-13.6.2014 National Accounts Conference (kerrotaan jäsenmaiden vaikutusarviointeja)  Eurostatilla oma web-tiedotussivusto ja 13 jäsenmaalla  EKT: Tilastokeskuksella www.stat.fi/til/ekt2010  Tilastokeskus pitää käyttäjille koulutusta uudistukseen liittyen (20.5. + toimittajille 2.6. + asiakaskurssit)  BPM6:Euroopan keskuspankin oma tiedostussivusto http://www.ecb.europa.eu/stats/external/bpm6/html/index.en.html, linkit jäsenmaiden sivustoille  BOP: Tilastokeskuksella www.tilastokeskus.fi/til/maksutasetilastointi.html 20.5.2014Storgårds