SlideShare a Scribd company logo
1 of 15
Download to read offline
Avoimen datan ja
tilastotiedon
lähteitä
Markku Huttunen, Tilastokeskus, 13.2.2024
Tiedon jalostus, tilastointi ja rahoitus
13.2.2024 markku.huttunen@stat.fi
Rekisterit
Tiedonkeruut
Muut tiedot
mm. Big data
INPUT TEMPUT OUTPUT
Asiantuntija
-
palvelut
TIEDONLÄHTEET TILASTOKESKUS TUOTTEET
Palvelut
tutkijoill
e
Tilastot
Tietotuotte
et
Avoin
tieto
Estimointi
Analyysi
Laskenta
Jäsennys
Varastointi
Suojaus
Yhdistely
Täydennys
Anonymisointi
Ryhmittely
Korjaus
Kuvailu
Luokittelu
Jalostus
Laadun tarkastus
Avoin data ja tilastotoimi
• Tavoitteet
- Tiedon käytön tukeminen ja edistäminen
- Tiedon käyttö päätöksenteon tukena
- Aineistojen saatavuus, saavutettavuus ja
käytettävyys
- Aineistojen mahdollisimman laaja käyttö, tiedon
vaikuttavuuden lisääminen
• EU-komissio on laatinut suosituksen Euroopan
avoimen datan direktiivistä 2003 sekä
laajennettuna 2013
- Ns. PSI-direktiiviä (public sector information) on
päivitetty useaan kertaan
- Viimeisimpänä ns. HVD-direktiivi (high value
datasets eli arvokkaat tietoaineistot), joka astuu
voimaan 2024
13.2.2024 markku.huttunen@stat.fi
Tilastokeskuksen avoin data
• Uudet tilastotiedot julkaistaan klo 8
• Julkaisuaikataulu julkistamiskalenterissa
• Kaikilla tilastoilla oma kotisivu
- Tuoreimmat tiedot ja aiemmat julkaisut
- Tietoa tiedonkeruusta, menetelmistä ja tietolähteistä
- Valmiit tietokannasta automaattisesti päivittyvät kuvioit ja taulukot
• Tilastokeskus tarjoaa avointa tilastotietoa päätöksentekoa ja tutkimusta varten.
• Avoimia tilastoaineistoja on saatavilla eri aihealueittain koko Suomesta
- Kunnittain ja muilla aluejaoilla mm. postinumeroalueittain tai karttaruuduittain
• Tilastokeskuksessa on käytössä avoimen tietoaineiston käyttölupa – CC By 4.0 -lisenssi.
- dataa voi vapaasti käyttää kaikin mahdollisin tavoin edellyttäen, että lähde mainitaan.
13.2.2024 markku.huttunen@stat.fi
tilastokeskus.fi - tilastotietoa verkossa 1/2
13.2.2024 markku.huttunen@stat.fi
• Tilastot ja tietotuotteet
• Tilastot
• Kokeelliset tilastot
• Tilastotietokannat
• YK-indikaattorit (SDG)
• Julkaisut
• Tiedonhaun oppaat
• Laskurit
• Avoin data
• Avoimet tietokanta-aineistot
• Paikkatietoaineistot
• Luokitukset
• Muut (esim. opetus-aineistot
ja SISU-mikrosimulointimalli)
• Ajankohtaista tilastoista
• Julkistamiskalenteri
• Uutiskirje
• Tieto&trendit - artikkelit
ja blogit
• Juttukooste
• Tilastotohtori (FB)
• Twitter
• Instagram
tilastokeskus.fi - tilastotietoa verkossa 2/2
13.2.2024 markku.huttunen@stat.fi
• Asiantuntijapalvelut
• Palvelut tutkijoille
• Taika – tutkimusaineisto-katalogi
• Tilastointipalvelut
• Tilastoselvitykset
• Rekisteripalvelut
• Oppilaitosrekisteri
• Yrityshaku
• Yritysrekisteri
• Opi käyttämään tilastoja
• Tilastojen kuvaukset
• Luokitukset
• Käsitteet ja määritelmät
• Tilastokoulutus
• Kysy tilastoista
Kuntien avainluvut
• Palvelussa voi vertailla kuntia keskenään tai suhteessa koko
Suomen lukuihin.
• Keskeiset avainluvut kaikista kunnista taulukkomuodossa ja
kuvioina 1987-2022.
• Tiedot ovat päivitetyillä aluejaoilla vuosilta 2015 -2023.
• Taulukon saa omaan sovellukseen rajapinnan kautta.
13.2.2024 markku.huttunen@stat.fi
Paavo-postinumero-aluetilastot
• Tilastotietoa postinumeroalueittain
• Aineistot ladattavissa ilman rekisteröitymistä:
- Tilastokeskuksen PxWeb-palvelusta
tietokantataulukkona
- Paikkatietojen rajapintapalvelun kautta
paikkatietomuodossa
- Katseltavissa myös Paikkatietoikkunassa
• Taulukkotietokanta olemassa viideltä vuodelta
- 2010 – 2022
- Postinumeroalueita noin 3000 kpl
- Historia-aineistoja voi tilata maksusta
• Postinumeroalueen kuntatieto määräytyy pinta-alan
mukaan
13.2.2024 markku.huttunen@stat.fi
7 tapaa käyttää PxWebiä
Tapa 1: PxWeb-käyttöliittymä
13.2.2024 markku.huttunen@stat.fi
7 tapaa käyttää PxWebiä
Tapa 2: Rajapintojen (API) käyttö
• Miten API toimii?
• PxWeb API description (SCB)
- ” This manual describes how to use the PxWeb API. The manual is primarily intended for people
who want an introduction on how to use the API. The reader is not required to have any type of
PxWeb experience to understand the content, but it helps. It also helps to have some knowledge of
the HTTP protocol.” https://pxdata.stat.fi/API-description_SCB.pdf
- PxWeb käyttöohjeet Tilastokeskus: https://www.stat.fi/tup/tilastotietokannat/kayttoohjeet.html
• API-hakukyselyn asetukset ja rajoitukset
• API-kyselyn rakenne
• Sisäiset ja ulkoiset PX-Web-APIt listattuna XML-muodossa
• Datan haku kannasta [POST]
• Kyselyn teko PX-Webin graafisessa käyttöliittymässä + koodi taulukon hakemista ja
upottamista varten
13.2.2024 markku.huttunen@stat.fi
7 tapaa käyttää PxWebiä
Tapa 3: Lataa kokonaisia taulukoita tietokannasta
• Tiedostorajapinta, jolla ladataan kätevästi automaattisesti
päivittyvä yli 5000 tietokantataulukoinlistaus (csv)
- https://pxdata.stat.fi/database/StatFin/StatFin_rap.csv
- Listauksen kautta voi ladata kokonaisia metatietorikkaita
taulukoita suoraan px-tiedostomuodossa rajoituksitta
• Rajapintahakujen (API) kautta voi esimerkiksi hakea
hakemistopuun kätevästi
- https://pxdata.stat.fi/pxweb/api/v1/fi/StatFin/?query=*&filter=*
• Mitkä ne muut tavat ovat?
- Tapa 4: Tallennettu haku
- Tapa 5: PxWin-työasemaohjelman avulla
- Tapa 6: PxWebistä suoraan Power BI –raportteja
- Tapa 7: Mobiilikäyttöliittymä
13.2.2024 markku.huttunen@stat.fi
Tekoälyn käyttö datan analysoinnissa:
Suomen väestön kehitys 1750-2021
• Pyysin ChatGPT4 + Advanced
Data Analysis -yhdistelmää
ehdottamaan visualisointeja
Tilastollisen vuosikirjan Excel-
taulukosta
• Seuraavaksi pyysin listaamaan
vuodet, jolloin väestö on
vähentynyt sekä kertomaan
miksi.
• Tekoäly (LLM eli suuri kielimalli)
tarjoaa historiallisia taustatietoja
(varo hallusinaatioita!)
• Tekoäly tarjoaa uusia välineitä
datan analysointiin.
13.2.2024 markku.huttunen@stat.fi
Tekoälyn käyttö metatiedon
tulkinnassa: Suomen brutto-
kansantulon menetelmäkuvaus
• Latasin Suomen bruttokansantulon menetelmäkuvauksen
(pdf 471 sivua).
• Käsittelin tuota metatietodokumenttia ChatGPT4 + AiPDF
yhdistelmällä
• Hyötyjä tekoälystä (=tukiäly) tällaisten laajojen
(metatieto)dokumenttien käsittelyssä
- Vaade: Tekoäly vastaa vain dokumentin tietojen pohjalta
- Laajojen tekstien tiivistäminen hetkessä
- Asioita voi kysellä luonnollisella kielellä
- Tekoäly vastaa luonnollisella kielellä
- Saatuja vastauksia voi syventää ja tarkentaa
- Vastauksia saa myös aivan yleiskielellä, haluamallaan
kiellellä tai vaikka stadin slangilla (ks. kuva)
- Vastauksissa sivunumerot, muista siis tarkistaa!
13.2.2024 markku.huttunen@stat.fi
Linkit
• Kaikki tilastot aiheittain ja aakkosittain
• Tilastotietokannat
• PxWeb-tietokantojen käyttöohje
• Usein kysyttyä PxWeb API –rajapinnasta sekä tarkempaa teknistä
tietoa koodareille
• Kansallinen tilastotoimi
• Tilastokeskuksen aineistojen käyttöehdot
• Kuntien avainluvut
• Paavo – tilastoja postinumeroalueittain sekä postinumeroalueittainen
kartta-aineisto
• Tilastokeskuksen avoimet tietokanta-aineistot
• Visualisointi Suomen väestökehitys 1750-2021 (ChatGPT4 keskustelu)
• Suomen bruttokansantulon menetelmäkuvaus (ChatGPT4 keskustelu)
• Kuva ”OPEN DATA”: Microsoft / DALL-E3
13.2.2024 markku.huttunen@stat.fi

More Related Content

Similar to 13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus

Kansallinen palveluväylä - yleiskuva ja tilanne nyt
Kansallinen palveluväylä - yleiskuva ja tilanne nytKansallinen palveluväylä - yleiskuva ja tilanne nyt
Kansallinen palveluväylä - yleiskuva ja tilanne nytSitra / Hyvinvointi
 
Tietoa päätöksenteon tueksi, julkishallinnon analysointi- ja raportointipalvelut
Tietoa päätöksenteon tueksi, julkishallinnon analysointi- ja raportointipalvelutTietoa päätöksenteon tueksi, julkishallinnon analysointi- ja raportointipalvelut
Tietoa päätöksenteon tueksi, julkishallinnon analysointi- ja raportointipalvelutTilastokeskus
 
Toimeentulotukitilastot ja toimeentulotuen Sotkanet-indikaattorit
Toimeentulotukitilastot ja toimeentulotuen Sotkanet-indikaattoritToimeentulotukitilastot ja toimeentulotuen Sotkanet-indikaattorit
Toimeentulotukitilastot ja toimeentulotuen Sotkanet-indikaattoritKelan tutkimus / Research at Kela
 
Aluetietoa kuntien ja maakuntien käyttöön, Sirkku Hiltunen, Tilastokeskus
Aluetietoa kuntien ja maakuntien käyttöön, Sirkku Hiltunen, TilastokeskusAluetietoa kuntien ja maakuntien käyttöön, Sirkku Hiltunen, Tilastokeskus
Aluetietoa kuntien ja maakuntien käyttöön, Sirkku Hiltunen, TilastokeskusTilastokeskus
 
Aluetietoa kuntien ja maakuntien käyttöön, Sirkku Hiltunen, Tilastokeskus
Aluetietoa kuntien ja maakuntien käyttöön, Sirkku Hiltunen, TilastokeskusAluetietoa kuntien ja maakuntien käyttöön, Sirkku Hiltunen, Tilastokeskus
Aluetietoa kuntien ja maakuntien käyttöön, Sirkku Hiltunen, TilastokeskusLeila Kaunisharju
 
Kunta- ja maakuntatalouden tietopalvelu, Anne Melanen, Valtiokonttori
Kunta- ja maakuntatalouden tietopalvelu, Anne Melanen, ValtiokonttoriKunta- ja maakuntatalouden tietopalvelu, Anne Melanen, Valtiokonttori
Kunta- ja maakuntatalouden tietopalvelu, Anne Melanen, ValtiokonttoriTilastokeskus
 
Kunta- ja maakuntatalouden tietopalvelu esittely, Anne Melanen, Valtiokonttori
Kunta- ja maakuntatalouden tietopalvelu esittely, Anne Melanen, ValtiokonttoriKunta- ja maakuntatalouden tietopalvelu esittely, Anne Melanen, Valtiokonttori
Kunta- ja maakuntatalouden tietopalvelu esittely, Anne Melanen, ValtiokonttoriLeila Kaunisharju
 
STePS 3.0 – Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluiden seurant...
STePS 3.0 – Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluiden seurant...STePS 3.0 – Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluiden seurant...
STePS 3.0 – Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluiden seurant...THL
 
Kunta- ja maakuntatalouden tietopalvelun esittely, Anne Melanen, Valtiokonttori
Kunta- ja maakuntatalouden tietopalvelun esittely, Anne Melanen, ValtiokonttoriKunta- ja maakuntatalouden tietopalvelun esittely, Anne Melanen, Valtiokonttori
Kunta- ja maakuntatalouden tietopalvelun esittely, Anne Melanen, ValtiokonttoriTilastokeskus
 
Kotouttamisen osaamiskeskusksen seurantajärjestelmä
Kotouttamisen osaamiskeskusksen seurantajärjestelmäKotouttamisen osaamiskeskusksen seurantajärjestelmä
Kotouttamisen osaamiskeskusksen seurantajärjestelmäTHL
 
Eeva Ketola: Tietojärjestelmätoimittajien tapaaminen
Eeva Ketola: Tietojärjestelmätoimittajien tapaaminenEeva Ketola: Tietojärjestelmätoimittajien tapaaminen
Eeva Ketola: Tietojärjestelmätoimittajien tapaaminenTHL
 
Vaikuttavuus- ja kustannustietomittarit sekä täytäntöönpano
Vaikuttavuus- ja kustannustietomittarit sekä täytäntöönpanoVaikuttavuus- ja kustannustietomittarit sekä täytäntöönpano
Vaikuttavuus- ja kustannustietomittarit sekä täytäntöönpanoSitra / Hyvinvointi
 
Valmisaineistokirjasto, tuoteomistaja Niina Lesonen, Tilastokeskus
Valmisaineistokirjasto, tuoteomistaja Niina Lesonen, TilastokeskusValmisaineistokirjasto, tuoteomistaja Niina Lesonen, Tilastokeskus
Valmisaineistokirjasto, tuoteomistaja Niina Lesonen, TilastokeskusTilastokeskus
 
Näin avaat dataa -koulutuspäivä 27.3.2015
Näin avaat dataa -koulutuspäivä 27.3.2015Näin avaat dataa -koulutuspäivä 27.3.2015
Näin avaat dataa -koulutuspäivä 27.3.2015Helsinki Region Infoshare
 
ETK:n tilastotoimen ulkoinen arviointi
ETK:n tilastotoimen ulkoinen arviointiETK:n tilastotoimen ulkoinen arviointi
ETK:n tilastotoimen ulkoinen arviointiEläketurvakeskus
 
Hoi/VerKe-vertailutiedot – case Tyks
Hoi/VerKe-vertailutiedot – case TyksHoi/VerKe-vertailutiedot – case Tyks
Hoi/VerKe-vertailutiedot – case TyksTHL
 
Tilastokeskus-päivä 30.8.2016
Tilastokeskus-päivä 30.8.2016Tilastokeskus-päivä 30.8.2016
Tilastokeskus-päivä 30.8.2016Tilastokeskus
 
Metlan tilastopalvelu Vertillä, Mika Galkin ja Aarre Peltola
Metlan tilastopalvelu Vertillä, Mika Galkin ja Aarre PeltolaMetlan tilastopalvelu Vertillä, Mika Galkin ja Aarre Peltola
Metlan tilastopalvelu Vertillä, Mika Galkin ja Aarre PeltolaTilastokeskus
 
Työnvälitystilasto tukemassa yhteiskunnan tietotarpeita, Petri Syvänen
Työnvälitystilasto tukemassa yhteiskunnan tietotarpeita, Petri SyvänenTyönvälitystilasto tukemassa yhteiskunnan tietotarpeita, Petri Syvänen
Työnvälitystilasto tukemassa yhteiskunnan tietotarpeita, Petri SyvänenTilastokeskus
 

Similar to 13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus (20)

Kansallinen palveluväylä - yleiskuva ja tilanne nyt
Kansallinen palveluväylä - yleiskuva ja tilanne nytKansallinen palveluväylä - yleiskuva ja tilanne nyt
Kansallinen palveluväylä - yleiskuva ja tilanne nyt
 
Tietoa päätöksenteon tueksi, julkishallinnon analysointi- ja raportointipalvelut
Tietoa päätöksenteon tueksi, julkishallinnon analysointi- ja raportointipalvelutTietoa päätöksenteon tueksi, julkishallinnon analysointi- ja raportointipalvelut
Tietoa päätöksenteon tueksi, julkishallinnon analysointi- ja raportointipalvelut
 
Toimeentulotukitilastot ja toimeentulotuen Sotkanet-indikaattorit
Toimeentulotukitilastot ja toimeentulotuen Sotkanet-indikaattoritToimeentulotukitilastot ja toimeentulotuen Sotkanet-indikaattorit
Toimeentulotukitilastot ja toimeentulotuen Sotkanet-indikaattorit
 
Aluetietoa kuntien ja maakuntien käyttöön, Sirkku Hiltunen, Tilastokeskus
Aluetietoa kuntien ja maakuntien käyttöön, Sirkku Hiltunen, TilastokeskusAluetietoa kuntien ja maakuntien käyttöön, Sirkku Hiltunen, Tilastokeskus
Aluetietoa kuntien ja maakuntien käyttöön, Sirkku Hiltunen, Tilastokeskus
 
Aluetietoa kuntien ja maakuntien käyttöön, Sirkku Hiltunen, Tilastokeskus
Aluetietoa kuntien ja maakuntien käyttöön, Sirkku Hiltunen, TilastokeskusAluetietoa kuntien ja maakuntien käyttöön, Sirkku Hiltunen, Tilastokeskus
Aluetietoa kuntien ja maakuntien käyttöön, Sirkku Hiltunen, Tilastokeskus
 
Kunta- ja maakuntatalouden tietopalvelu, Anne Melanen, Valtiokonttori
Kunta- ja maakuntatalouden tietopalvelu, Anne Melanen, ValtiokonttoriKunta- ja maakuntatalouden tietopalvelu, Anne Melanen, Valtiokonttori
Kunta- ja maakuntatalouden tietopalvelu, Anne Melanen, Valtiokonttori
 
Kunta- ja maakuntatalouden tietopalvelu esittely, Anne Melanen, Valtiokonttori
Kunta- ja maakuntatalouden tietopalvelu esittely, Anne Melanen, ValtiokonttoriKunta- ja maakuntatalouden tietopalvelu esittely, Anne Melanen, Valtiokonttori
Kunta- ja maakuntatalouden tietopalvelu esittely, Anne Melanen, Valtiokonttori
 
STePS 3.0 – Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluiden seurant...
STePS 3.0 – Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluiden seurant...STePS 3.0 – Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluiden seurant...
STePS 3.0 – Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluiden seurant...
 
Hri OKF roadshow Oulu 25.11.2013
Hri OKF roadshow Oulu 25.11.2013Hri OKF roadshow Oulu 25.11.2013
Hri OKF roadshow Oulu 25.11.2013
 
Kunta- ja maakuntatalouden tietopalvelun esittely, Anne Melanen, Valtiokonttori
Kunta- ja maakuntatalouden tietopalvelun esittely, Anne Melanen, ValtiokonttoriKunta- ja maakuntatalouden tietopalvelun esittely, Anne Melanen, Valtiokonttori
Kunta- ja maakuntatalouden tietopalvelun esittely, Anne Melanen, Valtiokonttori
 
Kotouttamisen osaamiskeskusksen seurantajärjestelmä
Kotouttamisen osaamiskeskusksen seurantajärjestelmäKotouttamisen osaamiskeskusksen seurantajärjestelmä
Kotouttamisen osaamiskeskusksen seurantajärjestelmä
 
Eeva Ketola: Tietojärjestelmätoimittajien tapaaminen
Eeva Ketola: Tietojärjestelmätoimittajien tapaaminenEeva Ketola: Tietojärjestelmätoimittajien tapaaminen
Eeva Ketola: Tietojärjestelmätoimittajien tapaaminen
 
Vaikuttavuus- ja kustannustietomittarit sekä täytäntöönpano
Vaikuttavuus- ja kustannustietomittarit sekä täytäntöönpanoVaikuttavuus- ja kustannustietomittarit sekä täytäntöönpano
Vaikuttavuus- ja kustannustietomittarit sekä täytäntöönpano
 
Valmisaineistokirjasto, tuoteomistaja Niina Lesonen, Tilastokeskus
Valmisaineistokirjasto, tuoteomistaja Niina Lesonen, TilastokeskusValmisaineistokirjasto, tuoteomistaja Niina Lesonen, Tilastokeskus
Valmisaineistokirjasto, tuoteomistaja Niina Lesonen, Tilastokeskus
 
Näin avaat dataa -koulutuspäivä 27.3.2015
Näin avaat dataa -koulutuspäivä 27.3.2015Näin avaat dataa -koulutuspäivä 27.3.2015
Näin avaat dataa -koulutuspäivä 27.3.2015
 
ETK:n tilastotoimen ulkoinen arviointi
ETK:n tilastotoimen ulkoinen arviointiETK:n tilastotoimen ulkoinen arviointi
ETK:n tilastotoimen ulkoinen arviointi
 
Hoi/VerKe-vertailutiedot – case Tyks
Hoi/VerKe-vertailutiedot – case TyksHoi/VerKe-vertailutiedot – case Tyks
Hoi/VerKe-vertailutiedot – case Tyks
 
Tilastokeskus-päivä 30.8.2016
Tilastokeskus-päivä 30.8.2016Tilastokeskus-päivä 30.8.2016
Tilastokeskus-päivä 30.8.2016
 
Metlan tilastopalvelu Vertillä, Mika Galkin ja Aarre Peltola
Metlan tilastopalvelu Vertillä, Mika Galkin ja Aarre PeltolaMetlan tilastopalvelu Vertillä, Mika Galkin ja Aarre Peltola
Metlan tilastopalvelu Vertillä, Mika Galkin ja Aarre Peltola
 
Työnvälitystilasto tukemassa yhteiskunnan tietotarpeita, Petri Syvänen
Työnvälitystilasto tukemassa yhteiskunnan tietotarpeita, Petri SyvänenTyönvälitystilasto tukemassa yhteiskunnan tietotarpeita, Petri Syvänen
Työnvälitystilasto tukemassa yhteiskunnan tietotarpeita, Petri Syvänen
 

More from Tilastokeskus

13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...Tilastokeskus
 
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...Tilastokeskus
 
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...Tilastokeskus
 
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...Tilastokeskus
 
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, TilastokeskusKasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, TilastokeskusTilastokeskus
 
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...Tilastokeskus
 
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, TilastokeskusMitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, TilastokeskusTilastokeskus
 
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...Tilastokeskus
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, TilastokeskusTilastokeskus
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, TilastokeskusTilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, TilastokeskusTilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, TilastokeskusTilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, TilastokeskusTilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, TilastokeskusTilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, TilastokeskusTilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
 

More from Tilastokeskus (20)

13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
 
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
 
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
 
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
 
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, TilastokeskusKasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
 
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
 
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, TilastokeskusMitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
 
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
 

13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus

 • 1. Avoimen datan ja tilastotiedon lähteitä Markku Huttunen, Tilastokeskus, 13.2.2024
 • 2.
 • 3. Tiedon jalostus, tilastointi ja rahoitus 13.2.2024 markku.huttunen@stat.fi Rekisterit Tiedonkeruut Muut tiedot mm. Big data INPUT TEMPUT OUTPUT Asiantuntija - palvelut TIEDONLÄHTEET TILASTOKESKUS TUOTTEET Palvelut tutkijoill e Tilastot Tietotuotte et Avoin tieto Estimointi Analyysi Laskenta Jäsennys Varastointi Suojaus Yhdistely Täydennys Anonymisointi Ryhmittely Korjaus Kuvailu Luokittelu Jalostus Laadun tarkastus
 • 4. Avoin data ja tilastotoimi • Tavoitteet - Tiedon käytön tukeminen ja edistäminen - Tiedon käyttö päätöksenteon tukena - Aineistojen saatavuus, saavutettavuus ja käytettävyys - Aineistojen mahdollisimman laaja käyttö, tiedon vaikuttavuuden lisääminen • EU-komissio on laatinut suosituksen Euroopan avoimen datan direktiivistä 2003 sekä laajennettuna 2013 - Ns. PSI-direktiiviä (public sector information) on päivitetty useaan kertaan - Viimeisimpänä ns. HVD-direktiivi (high value datasets eli arvokkaat tietoaineistot), joka astuu voimaan 2024 13.2.2024 markku.huttunen@stat.fi
 • 5. Tilastokeskuksen avoin data • Uudet tilastotiedot julkaistaan klo 8 • Julkaisuaikataulu julkistamiskalenterissa • Kaikilla tilastoilla oma kotisivu - Tuoreimmat tiedot ja aiemmat julkaisut - Tietoa tiedonkeruusta, menetelmistä ja tietolähteistä - Valmiit tietokannasta automaattisesti päivittyvät kuvioit ja taulukot • Tilastokeskus tarjoaa avointa tilastotietoa päätöksentekoa ja tutkimusta varten. • Avoimia tilastoaineistoja on saatavilla eri aihealueittain koko Suomesta - Kunnittain ja muilla aluejaoilla mm. postinumeroalueittain tai karttaruuduittain • Tilastokeskuksessa on käytössä avoimen tietoaineiston käyttölupa – CC By 4.0 -lisenssi. - dataa voi vapaasti käyttää kaikin mahdollisin tavoin edellyttäen, että lähde mainitaan. 13.2.2024 markku.huttunen@stat.fi
 • 6. tilastokeskus.fi - tilastotietoa verkossa 1/2 13.2.2024 markku.huttunen@stat.fi • Tilastot ja tietotuotteet • Tilastot • Kokeelliset tilastot • Tilastotietokannat • YK-indikaattorit (SDG) • Julkaisut • Tiedonhaun oppaat • Laskurit • Avoin data • Avoimet tietokanta-aineistot • Paikkatietoaineistot • Luokitukset • Muut (esim. opetus-aineistot ja SISU-mikrosimulointimalli) • Ajankohtaista tilastoista • Julkistamiskalenteri • Uutiskirje • Tieto&trendit - artikkelit ja blogit • Juttukooste • Tilastotohtori (FB) • Twitter • Instagram
 • 7. tilastokeskus.fi - tilastotietoa verkossa 2/2 13.2.2024 markku.huttunen@stat.fi • Asiantuntijapalvelut • Palvelut tutkijoille • Taika – tutkimusaineisto-katalogi • Tilastointipalvelut • Tilastoselvitykset • Rekisteripalvelut • Oppilaitosrekisteri • Yrityshaku • Yritysrekisteri • Opi käyttämään tilastoja • Tilastojen kuvaukset • Luokitukset • Käsitteet ja määritelmät • Tilastokoulutus • Kysy tilastoista
 • 8. Kuntien avainluvut • Palvelussa voi vertailla kuntia keskenään tai suhteessa koko Suomen lukuihin. • Keskeiset avainluvut kaikista kunnista taulukkomuodossa ja kuvioina 1987-2022. • Tiedot ovat päivitetyillä aluejaoilla vuosilta 2015 -2023. • Taulukon saa omaan sovellukseen rajapinnan kautta. 13.2.2024 markku.huttunen@stat.fi
 • 9. Paavo-postinumero-aluetilastot • Tilastotietoa postinumeroalueittain • Aineistot ladattavissa ilman rekisteröitymistä: - Tilastokeskuksen PxWeb-palvelusta tietokantataulukkona - Paikkatietojen rajapintapalvelun kautta paikkatietomuodossa - Katseltavissa myös Paikkatietoikkunassa • Taulukkotietokanta olemassa viideltä vuodelta - 2010 – 2022 - Postinumeroalueita noin 3000 kpl - Historia-aineistoja voi tilata maksusta • Postinumeroalueen kuntatieto määräytyy pinta-alan mukaan 13.2.2024 markku.huttunen@stat.fi
 • 10. 7 tapaa käyttää PxWebiä Tapa 1: PxWeb-käyttöliittymä 13.2.2024 markku.huttunen@stat.fi
 • 11. 7 tapaa käyttää PxWebiä Tapa 2: Rajapintojen (API) käyttö • Miten API toimii? • PxWeb API description (SCB) - ” This manual describes how to use the PxWeb API. The manual is primarily intended for people who want an introduction on how to use the API. The reader is not required to have any type of PxWeb experience to understand the content, but it helps. It also helps to have some knowledge of the HTTP protocol.” https://pxdata.stat.fi/API-description_SCB.pdf - PxWeb käyttöohjeet Tilastokeskus: https://www.stat.fi/tup/tilastotietokannat/kayttoohjeet.html • API-hakukyselyn asetukset ja rajoitukset • API-kyselyn rakenne • Sisäiset ja ulkoiset PX-Web-APIt listattuna XML-muodossa • Datan haku kannasta [POST] • Kyselyn teko PX-Webin graafisessa käyttöliittymässä + koodi taulukon hakemista ja upottamista varten 13.2.2024 markku.huttunen@stat.fi
 • 12. 7 tapaa käyttää PxWebiä Tapa 3: Lataa kokonaisia taulukoita tietokannasta • Tiedostorajapinta, jolla ladataan kätevästi automaattisesti päivittyvä yli 5000 tietokantataulukoinlistaus (csv) - https://pxdata.stat.fi/database/StatFin/StatFin_rap.csv - Listauksen kautta voi ladata kokonaisia metatietorikkaita taulukoita suoraan px-tiedostomuodossa rajoituksitta • Rajapintahakujen (API) kautta voi esimerkiksi hakea hakemistopuun kätevästi - https://pxdata.stat.fi/pxweb/api/v1/fi/StatFin/?query=*&filter=* • Mitkä ne muut tavat ovat? - Tapa 4: Tallennettu haku - Tapa 5: PxWin-työasemaohjelman avulla - Tapa 6: PxWebistä suoraan Power BI –raportteja - Tapa 7: Mobiilikäyttöliittymä 13.2.2024 markku.huttunen@stat.fi
 • 13. Tekoälyn käyttö datan analysoinnissa: Suomen väestön kehitys 1750-2021 • Pyysin ChatGPT4 + Advanced Data Analysis -yhdistelmää ehdottamaan visualisointeja Tilastollisen vuosikirjan Excel- taulukosta • Seuraavaksi pyysin listaamaan vuodet, jolloin väestö on vähentynyt sekä kertomaan miksi. • Tekoäly (LLM eli suuri kielimalli) tarjoaa historiallisia taustatietoja (varo hallusinaatioita!) • Tekoäly tarjoaa uusia välineitä datan analysointiin. 13.2.2024 markku.huttunen@stat.fi
 • 14. Tekoälyn käyttö metatiedon tulkinnassa: Suomen brutto- kansantulon menetelmäkuvaus • Latasin Suomen bruttokansantulon menetelmäkuvauksen (pdf 471 sivua). • Käsittelin tuota metatietodokumenttia ChatGPT4 + AiPDF yhdistelmällä • Hyötyjä tekoälystä (=tukiäly) tällaisten laajojen (metatieto)dokumenttien käsittelyssä - Vaade: Tekoäly vastaa vain dokumentin tietojen pohjalta - Laajojen tekstien tiivistäminen hetkessä - Asioita voi kysellä luonnollisella kielellä - Tekoäly vastaa luonnollisella kielellä - Saatuja vastauksia voi syventää ja tarkentaa - Vastauksia saa myös aivan yleiskielellä, haluamallaan kiellellä tai vaikka stadin slangilla (ks. kuva) - Vastauksissa sivunumerot, muista siis tarkistaa! 13.2.2024 markku.huttunen@stat.fi
 • 15. Linkit • Kaikki tilastot aiheittain ja aakkosittain • Tilastotietokannat • PxWeb-tietokantojen käyttöohje • Usein kysyttyä PxWeb API –rajapinnasta sekä tarkempaa teknistä tietoa koodareille • Kansallinen tilastotoimi • Tilastokeskuksen aineistojen käyttöehdot • Kuntien avainluvut • Paavo – tilastoja postinumeroalueittain sekä postinumeroalueittainen kartta-aineisto • Tilastokeskuksen avoimet tietokanta-aineistot • Visualisointi Suomen väestökehitys 1750-2021 (ChatGPT4 keskustelu) • Suomen bruttokansantulon menetelmäkuvaus (ChatGPT4 keskustelu) • Kuva ”OPEN DATA”: Microsoft / DALL-E3 13.2.2024 markku.huttunen@stat.fi