SlideShare a Scribd company logo
1 of 10
Download to read offline
EU:n yhteisen
maatalouspolitiikan
vaikuttavuusindikaattorit
Webinaari: Talouden kokonais-
kestävyyden mittaaminen
21.11.2023
Erja Mikkola, Luonnonvarakeskus
EU:n yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) tavoitteet ja
vaikuttavuusindikaattorit
❑ CAP=Common Agricultural Policy
❑ Vaikuttavuusindikaattorit = Impact indicators
✓ EU:n yhteisen maatalouspolitiikan tavoitteena on mm. tukea maataloustuottajia ja parantaa
maatalouden tuottavuutta, jotta kuluttajille on jatkuvasti tarjolla kohtuuhintaisia elintarvikkeita;
varmistaa EU:n viljelijöille kohtuullinen toimeentulo; torjua ilmastonmuutosta ja käyttää luonnonvaroja
kestävällä tavalla; säilyttää maaseutualueet ja -maisemat kaikkialla EU:ssa; pitää maaseudun
elinkeinoelämä vireänä jne.
• Jokainen EU:n jäsenmaa on laatinut vuosille 2023-2027 CAP-suunnitelman, jolla yhteistä
maatalouspolitiikkaa toteutetaan. CAP-suunnitelmassa keskeisiä ovat tulokset ja niiden osoittaminen.
• Yhteiselle maatalouspolitiikalle on asetettu EU-tasolla yhdeksän erityistavoitetta sekä yksi läpileikkaava
tavoite. Näiden pohjalta on muodostettu Suomen kansalliset painopisteet ja vaikuttavuustavoitteet.
• Tavoitteet on tarkoitus saavuttaa vuoteen 2027 mennessä verrattuna lähtötilanteeseen vuonna 2022.
• Indikaattoreita käytetään CAP:n vaikuttavuuden arviointiin.
EU:n yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) vaikuttavuus-
indikaattorit
• Edellisellä kaudella (2014-2020) vaikuttavuusindikaattoreita oli noin 40, kuluvalla
ohjelmakaudella (2023-2027) lähes 50 (47).
• CAP:n kuluvan kauden tavoitteet ovat paljolti samoja kuin edellisellä kaudella, samoin osa
indikaattoreista.
• Vaikuttavuusindikaattoreista osa on käytössä kaikissa EU-maissa, osa vain Suomessa.
• Indikaattoreissa käytetään usean eri organisaation tuottamia tilasto-, tutkimus- ja
seurantatietoja (Luke, Ruokavirasto, Syke, Tilastokeskus, Tulli, Luomus ym.).
• Indikaattoreihin päivitetään uusia tietoja kerran vuodessa tai harvemmin.
Luke on koonnut ja julkaissut edellisen ohjelmakauden vaikuttavuusindikaattorit
sivuillaan ns. Agrikaattori-verkkopalvelussa ja kauden 2023-2027 CAP-
vaikuttavuusindikaattorit julkaistaan mainituilla verkkosivuilla vielä tänä vuonna.
Indikaattorit Luken sivuilla: https://www.luke.fi/fi/tilastot/indikaattorit
• Tietoja koko maan tasolla ja osasta indikaattoreja alueittain.
CAP-erityistavoitteet (9+1)
Lisätietoja Luke CAP-indikaattorit, MMM CAP-suunnitelma, maaseutu.fi
Turvataan viljelijöiden
tulotaso ja
ruuantuotanto
Lisätään tuotannon
kilpailukykyä ja laatua
Parannetaan viljelijöiden
markkina-asemaa
Hillitään
ilmastonmuutosta ja
sopeudutaan siihen
Edistetään ympäristön
tehokasta hoitoa ja
suojelua
Edistetään luonnon
monimuotoisuuden,
elinympäristöjen ja
maiseman
säilyttämistä
Kannustetaan nuoria
alalle, helpotetaan
maaseudun
yritystoiminnan
kehittämistä
Edistetään maaseudun
työllisyyttä, kasvua ja
paikallista osallisuutta
Parannetaan turvallisen,
terveellisen ja kestävän
ravinnon saantia sekä eläinten
hyvinvointia ja torjutaan
mikrobilääkeresistenssiä
Edistetään osaamista, innovaatioita ja
digitalisointia
CAP-vaikuttavuusindikaattorit (2023-2027)
Lisätietoja Luke CAP-indikaattorit, MMM CAP-suunnitelma.
Luken indikaattorisivuilla mittarit ryhmitelty tavoitteittain
Osaamisen lisäämisen ja innovaatioiden edistämisen rahoitusosuus CAP-suunnitelmassa
Maatalouden tuotannontekijätulo
Maatalouden yrittäjätulo
Maataloustuotannon arvo
Kotimaisen tuotannon osuus kulutuksesta
Muita maatalouden tulokehitystä kuvaavia indikaattoreita
Maatalouden kokonaistuottavuus
Elintarvikkeiden tuonti ja vienti
Kannattavuuskerroin mehiläistaloudesta
Mehiläishoitajien määrä
Maatilan keskikoko
Alkutuottajien osuus lisäarvosta elintarvikeketjussa
Maatalouden muutoskestävyyden edistymisindikaattori
Maatalouden kasvihuonekaasupäästöt
Hiilen määrä maatalousmaassa
Uusiutuvan energian kestävä tuotanto
Maatalousmaan eroosio
Maatalouden ammoniakkipäästöt
Maatalousmaan ravinnetase
Pohjaveden nitraatit
Kasvinsuojeluaineiden kestävä käyttö
Ravinteiden kierrätysindikaattori
Viljelymaiden lintuindeksi
Maatalouteen liittyvien lajien ja luontotyyppien osuus
Ympäristöaiheisiin ja luonnon
monimuotoisuuteen liittyvät mittarit
CAP-vaikuttavuusindikaattorit, jatkuu…
Lisätietoja Luke CAP-indikaattorit, MMM CAP-suunnitelma.
Maisemapiirteiden osuus maatalousmaasta
Viljelyn monimuotoisuus
Maatiaiskasvilajien ja -lajikekantojen kehitys
Alkuperäiseläinrotujen kehitys
Maatalousympäristöjen päiväperhosten kannan kehitys
Nuorten ja uusien viljelijöiden määrä
Monialaiset maatilat
Työllisyys maaseutualueilla
Bruttokansantuote asukasta kohden maaseudulla
Maaseutualueiden köyhyys
Elintarvikeyritysten lukumäärä
Maaseutuyritysten ja niiden toimipaikkojen jakautuminen eri toimialoille
Biotalouden työllisyys maaseudulla
Nopean valokuidun määrä
Maaseutuväestön keskimääräinen koettu elämänlaatu
Maaseutuyritysten ja niiden henkilöstön määrä sekä liikevaihto
Kasvavien maaseutuyritysten osuus
Elintarvikkeiden suoramyyntiä ja jalostusta harjoittavien maatilojen lukumäärä
Maaseudulla tehty talkootyö
Mikrobilääkkeiden myynti ja käyttö tuotantoeläimille
Laiminlyöntien osuus tuotantoeläinten eläinsuojelutarkastuksissa
Ruokakorin hintaseuranta
Ruokahävikin ja elintarvikejätteen määrä
Kaikissa EU-maissa seurattavia CAP-vaikuttavuus-
indikaattoreita
Osaamisen lisäämisen ja innovaatioiden
edistämisen rahoitusosuus CAP-suunnitelmassa
(CAP:n läpileikkaavaa tavoitetta mittaava)
Maatalousmaan eroosio Maatalouteen liittyvien lajien ja
luontotyyppien osuus
Maatalouden tuotannontekijätulo Maatalouden kasvihuonekaasupäästöt Maisemapiirteiden osuus maatalousmaasta
Maatalouden kokonaistuottavuus Maatalouden ammoniakkipäästöt Viljelyn monimuotoisuus
Elintarvikkeiden tuonti ja vienti Maatalousmaan ravinnetase Nuorten ja uusien viljelijöiden määrä
Alkutuottajien osuus lisäarvosta elintarvikeketjussa Pohjaveden nitraatit Työllisyys maaseutualueilla
Maatalouden muutoskestävyyden
edistymisindikaattori
Kasvinsuojeluaineiden kestävä käyttö BKT asukasta kohden maaseudulla
Hiilen määrä maatalousmaassa Viljelymaiden lintuindeksi Maaseutualueiden köyhyys
Mikrobilääkkeiden myynti ja käyttö
tuotantoeläimille
CAP-vaikuttavuusindikaattorit Luken sivuilla
Lisätietoja Luke CAP-indikaattorit
Indikaattorit ryhmitelty sivulla
vaikuttavuustavoitteiden alle
Indikaattorisivun rakenne
Lisätietoja Luke CAP-indikaattorit
• ilmiöstä
• kuva
• tietokantataulut
• mitä indikaattori
mittaa
• milloin tiedot
päivittyvät
Kiitos!

More Related Content

Similar to 21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus

Taina vesanto maaseutuohjelmalla_kilpailukykyä_06102015
Taina vesanto maaseutuohjelmalla_kilpailukykyä_06102015Taina vesanto maaseutuohjelmalla_kilpailukykyä_06102015
Taina vesanto maaseutuohjelmalla_kilpailukykyä_06102015Maa- ja metsätalousministeriö
 
Jouni Lind 27.8.2013: EU:n ja kansalliset resurssitehokkuuden tavoitteet
Jouni Lind 27.8.2013: EU:n ja kansalliset resurssitehokkuuden tavoitteetJouni Lind 27.8.2013: EU:n ja kansalliset resurssitehokkuuden tavoitteet
Jouni Lind 27.8.2013: EU:n ja kansalliset resurssitehokkuuden tavoitteetSitra / Ekologinen kestävyys
 
Kasvua ja hyvinvointia luova ruokaketju elinvoimaisella maaseudulla / osastop...
Kasvua ja hyvinvointia luova ruokaketju elinvoimaisella maaseudulla / osastop...Kasvua ja hyvinvointia luova ruokaketju elinvoimaisella maaseudulla / osastop...
Kasvua ja hyvinvointia luova ruokaketju elinvoimaisella maaseudulla / osastop...Maa- ja metsätalousministeriö
 
Kirsi Viljanen MMM Lähiruoka Ruokajamatkailu-päivässä 1.11.2013
Kirsi Viljanen MMM Lähiruoka Ruokajamatkailu-päivässä 1.11.2013Kirsi Viljanen MMM Lähiruoka Ruokajamatkailu-päivässä 1.11.2013
Kirsi Viljanen MMM Lähiruoka Ruokajamatkailu-päivässä 1.11.2013Elisa Aunola
 
Vilja Varho, Luonnonvarakeskus: Miten biotalous näyttäytyy EU:n eri strategio...
Vilja Varho, Luonnonvarakeskus: Miten biotalous näyttäytyy EU:n eri strategio...Vilja Varho, Luonnonvarakeskus: Miten biotalous näyttäytyy EU:n eri strategio...
Vilja Varho, Luonnonvarakeskus: Miten biotalous näyttäytyy EU:n eri strategio...Maa- ja metsätalousministeriö
 
Mari Saario: Ravinteiden kierron taloudellinen arvo ja mahdollisuudet Suomelle
Mari Saario: Ravinteiden kierron taloudellinen arvo ja mahdollisuudet SuomelleMari Saario: Ravinteiden kierron taloudellinen arvo ja mahdollisuudet Suomelle
Mari Saario: Ravinteiden kierron taloudellinen arvo ja mahdollisuudet SuomelleSitra / Ekologinen kestävyys
 
Espoo kuutoskunnat indikaattorit
Espoo kuutoskunnat indikaattoritEspoo kuutoskunnat indikaattorit
Espoo kuutoskunnat indikaattoritJari Lyytimäki
 
Esko Juvonen 24.11.2011: Maaseudun kehittäminen uudella ohjelmakaudella 2014-...
Esko Juvonen 24.11.2011: Maaseudun kehittäminen uudella ohjelmakaudella 2014-...Esko Juvonen 24.11.2011: Maaseudun kehittäminen uudella ohjelmakaudella 2014-...
Esko Juvonen 24.11.2011: Maaseudun kehittäminen uudella ohjelmakaudella 2014-...Sitra Maamerkit
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
 
Veli-Pekka Reskola 9.12.2011: Kestävä kasvu uudella ohjelmakaudella
Veli-Pekka Reskola 9.12.2011: Kestävä kasvu uudella ohjelmakaudellaVeli-Pekka Reskola 9.12.2011: Kestävä kasvu uudella ohjelmakaudella
Veli-Pekka Reskola 9.12.2011: Kestävä kasvu uudella ohjelmakaudellaSitra Maamerkit
 
Jaana Husu Kallio: maa- ja metsätalousministeriön painopistealueet
Jaana Husu Kallio: maa- ja metsätalousministeriön painopistealueetJaana Husu Kallio: maa- ja metsätalousministeriön painopistealueet
Jaana Husu Kallio: maa- ja metsätalousministeriön painopistealueetMaa- ja metsätalousministeriö
 
Merja Saarinen: Ruoka- ja elintarviketuotanto kestävän kehityksen näkökulmasta
Merja Saarinen: Ruoka- ja elintarviketuotanto kestävän kehityksen näkökulmastaMerja Saarinen: Ruoka- ja elintarviketuotanto kestävän kehityksen näkökulmasta
Merja Saarinen: Ruoka- ja elintarviketuotanto kestävän kehityksen näkökulmastaTHL
 
Luonnonvarakeskuksen näkökulma, Johanna Laiho-Kauranne
Luonnonvarakeskuksen näkökulma, Johanna Laiho-KauranneLuonnonvarakeskuksen näkökulma, Johanna Laiho-Kauranne
Luonnonvarakeskuksen näkökulma, Johanna Laiho-KauranneTilastokeskus
 

Similar to 21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus (20)

Taina vesanto maaseutuohjelmalla_kilpailukykyä_06102015
Taina vesanto maaseutuohjelmalla_kilpailukykyä_06102015Taina vesanto maaseutuohjelmalla_kilpailukykyä_06102015
Taina vesanto maaseutuohjelmalla_kilpailukykyä_06102015
 
Jouni Lind 27.8.2013: EU:n ja kansalliset resurssitehokkuuden tavoitteet
Jouni Lind 27.8.2013: EU:n ja kansalliset resurssitehokkuuden tavoitteetJouni Lind 27.8.2013: EU:n ja kansalliset resurssitehokkuuden tavoitteet
Jouni Lind 27.8.2013: EU:n ja kansalliset resurssitehokkuuden tavoitteet
 
Tulevaisuuden ruoantuotantojärjestelmät, Elonkierron juhlaseminaari, Rikkonen...
Tulevaisuuden ruoantuotantojärjestelmät, Elonkierron juhlaseminaari, Rikkonen...Tulevaisuuden ruoantuotantojärjestelmät, Elonkierron juhlaseminaari, Rikkonen...
Tulevaisuuden ruoantuotantojärjestelmät, Elonkierron juhlaseminaari, Rikkonen...
 
Maa- ja elintarviketalouden tulevaisuus Etelä-Savossa - KILTU2030 hanke - Pas...
Maa- ja elintarviketalouden tulevaisuus Etelä-Savossa - KILTU2030 hanke - Pas...Maa- ja elintarviketalouden tulevaisuus Etelä-Savossa - KILTU2030 hanke - Pas...
Maa- ja elintarviketalouden tulevaisuus Etelä-Savossa - KILTU2030 hanke - Pas...
 
Kasvua ja hyvinvointia luova ruokaketju elinvoimaisella maaseudulla / osastop...
Kasvua ja hyvinvointia luova ruokaketju elinvoimaisella maaseudulla / osastop...Kasvua ja hyvinvointia luova ruokaketju elinvoimaisella maaseudulla / osastop...
Kasvua ja hyvinvointia luova ruokaketju elinvoimaisella maaseudulla / osastop...
 
Kirsi Viljanen MMM Lähiruoka Ruokajamatkailu-päivässä 1.11.2013
Kirsi Viljanen MMM Lähiruoka Ruokajamatkailu-päivässä 1.11.2013Kirsi Viljanen MMM Lähiruoka Ruokajamatkailu-päivässä 1.11.2013
Kirsi Viljanen MMM Lähiruoka Ruokajamatkailu-päivässä 1.11.2013
 
Scar-seminaari 23.5.2018 - Scar FoodSystem
Scar-seminaari 23.5.2018 - Scar FoodSystemScar-seminaari 23.5.2018 - Scar FoodSystem
Scar-seminaari 23.5.2018 - Scar FoodSystem
 
Vilja Varho, Luonnonvarakeskus: Miten biotalous näyttäytyy EU:n eri strategio...
Vilja Varho, Luonnonvarakeskus: Miten biotalous näyttäytyy EU:n eri strategio...Vilja Varho, Luonnonvarakeskus: Miten biotalous näyttäytyy EU:n eri strategio...
Vilja Varho, Luonnonvarakeskus: Miten biotalous näyttäytyy EU:n eri strategio...
 
Mari Saario: Ravinteiden kierron taloudellinen arvo ja mahdollisuudet Suomelle
Mari Saario: Ravinteiden kierron taloudellinen arvo ja mahdollisuudet SuomelleMari Saario: Ravinteiden kierron taloudellinen arvo ja mahdollisuudet Suomelle
Mari Saario: Ravinteiden kierron taloudellinen arvo ja mahdollisuudet Suomelle
 
Luke Circles 2.10.2019 – Heikki Lehtonen
Luke Circles 2.10.2019 – Heikki LehtonenLuke Circles 2.10.2019 – Heikki Lehtonen
Luke Circles 2.10.2019 – Heikki Lehtonen
 
Ratu webinaari-03112020-saako-turvepeltoja-viljella-tulevaisuudessa-maatalous...
Ratu webinaari-03112020-saako-turvepeltoja-viljella-tulevaisuudessa-maatalous...Ratu webinaari-03112020-saako-turvepeltoja-viljella-tulevaisuudessa-maatalous...
Ratu webinaari-03112020-saako-turvepeltoja-viljella-tulevaisuudessa-maatalous...
 
luke-luobio_59_2016
luke-luobio_59_2016luke-luobio_59_2016
luke-luobio_59_2016
 
Espoo kuutoskunnat indikaattorit
Espoo kuutoskunnat indikaattoritEspoo kuutoskunnat indikaattorit
Espoo kuutoskunnat indikaattorit
 
Esko Juvonen 24.11.2011: Maaseudun kehittäminen uudella ohjelmakaudella 2014-...
Esko Juvonen 24.11.2011: Maaseudun kehittäminen uudella ohjelmakaudella 2014-...Esko Juvonen 24.11.2011: Maaseudun kehittäminen uudella ohjelmakaudella 2014-...
Esko Juvonen 24.11.2011: Maaseudun kehittäminen uudella ohjelmakaudella 2014-...
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
 
Veli-Pekka Reskola 9.12.2011: Kestävä kasvu uudella ohjelmakaudella
Veli-Pekka Reskola 9.12.2011: Kestävä kasvu uudella ohjelmakaudellaVeli-Pekka Reskola 9.12.2011: Kestävä kasvu uudella ohjelmakaudella
Veli-Pekka Reskola 9.12.2011: Kestävä kasvu uudella ohjelmakaudella
 
Jaana Husu Kallio: maa- ja metsätalousministeriön painopistealueet
Jaana Husu Kallio: maa- ja metsätalousministeriön painopistealueetJaana Husu Kallio: maa- ja metsätalousministeriön painopistealueet
Jaana Husu Kallio: maa- ja metsätalousministeriön painopistealueet
 
Merja Saarinen: Ruoka- ja elintarviketuotanto kestävän kehityksen näkökulmasta
Merja Saarinen: Ruoka- ja elintarviketuotanto kestävän kehityksen näkökulmastaMerja Saarinen: Ruoka- ja elintarviketuotanto kestävän kehityksen näkökulmasta
Merja Saarinen: Ruoka- ja elintarviketuotanto kestävän kehityksen näkökulmasta
 
Luonnonvarakeskuksen näkökulma, Johanna Laiho-Kauranne
Luonnonvarakeskuksen näkökulma, Johanna Laiho-KauranneLuonnonvarakeskuksen näkökulma, Johanna Laiho-Kauranne
Luonnonvarakeskuksen näkökulma, Johanna Laiho-Kauranne
 
Vihreä CAP_Tarja Cronberg
Vihreä CAP_Tarja CronbergVihreä CAP_Tarja Cronberg
Vihreä CAP_Tarja Cronberg
 

More from Tilastokeskus

13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...Tilastokeskus
 
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...Tilastokeskus
 
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...Tilastokeskus
 
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...Tilastokeskus
 
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, TilastokeskusKasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, TilastokeskusTilastokeskus
 
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...Tilastokeskus
 
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, TilastokeskusMitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, TilastokeskusTilastokeskus
 
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...Tilastokeskus
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, TilastokeskusTilastokeskus
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, TilastokeskusTilastokeskus
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, TilastokeskusTilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, TilastokeskusTilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, TilastokeskusTilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, TilastokeskusTilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, TilastokeskusTilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, TilastokeskusTilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
 

More from Tilastokeskus (20)

13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
 
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
 
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
 
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
 
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, TilastokeskusKasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
 
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
 
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, TilastokeskusMitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
 
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
 

21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus

  • 1. EU:n yhteisen maatalouspolitiikan vaikuttavuusindikaattorit Webinaari: Talouden kokonais- kestävyyden mittaaminen 21.11.2023 Erja Mikkola, Luonnonvarakeskus
  • 2. EU:n yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) tavoitteet ja vaikuttavuusindikaattorit ❑ CAP=Common Agricultural Policy ❑ Vaikuttavuusindikaattorit = Impact indicators ✓ EU:n yhteisen maatalouspolitiikan tavoitteena on mm. tukea maataloustuottajia ja parantaa maatalouden tuottavuutta, jotta kuluttajille on jatkuvasti tarjolla kohtuuhintaisia elintarvikkeita; varmistaa EU:n viljelijöille kohtuullinen toimeentulo; torjua ilmastonmuutosta ja käyttää luonnonvaroja kestävällä tavalla; säilyttää maaseutualueet ja -maisemat kaikkialla EU:ssa; pitää maaseudun elinkeinoelämä vireänä jne. • Jokainen EU:n jäsenmaa on laatinut vuosille 2023-2027 CAP-suunnitelman, jolla yhteistä maatalouspolitiikkaa toteutetaan. CAP-suunnitelmassa keskeisiä ovat tulokset ja niiden osoittaminen. • Yhteiselle maatalouspolitiikalle on asetettu EU-tasolla yhdeksän erityistavoitetta sekä yksi läpileikkaava tavoite. Näiden pohjalta on muodostettu Suomen kansalliset painopisteet ja vaikuttavuustavoitteet. • Tavoitteet on tarkoitus saavuttaa vuoteen 2027 mennessä verrattuna lähtötilanteeseen vuonna 2022. • Indikaattoreita käytetään CAP:n vaikuttavuuden arviointiin.
  • 3. EU:n yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) vaikuttavuus- indikaattorit • Edellisellä kaudella (2014-2020) vaikuttavuusindikaattoreita oli noin 40, kuluvalla ohjelmakaudella (2023-2027) lähes 50 (47). • CAP:n kuluvan kauden tavoitteet ovat paljolti samoja kuin edellisellä kaudella, samoin osa indikaattoreista. • Vaikuttavuusindikaattoreista osa on käytössä kaikissa EU-maissa, osa vain Suomessa. • Indikaattoreissa käytetään usean eri organisaation tuottamia tilasto-, tutkimus- ja seurantatietoja (Luke, Ruokavirasto, Syke, Tilastokeskus, Tulli, Luomus ym.). • Indikaattoreihin päivitetään uusia tietoja kerran vuodessa tai harvemmin. Luke on koonnut ja julkaissut edellisen ohjelmakauden vaikuttavuusindikaattorit sivuillaan ns. Agrikaattori-verkkopalvelussa ja kauden 2023-2027 CAP- vaikuttavuusindikaattorit julkaistaan mainituilla verkkosivuilla vielä tänä vuonna. Indikaattorit Luken sivuilla: https://www.luke.fi/fi/tilastot/indikaattorit • Tietoja koko maan tasolla ja osasta indikaattoreja alueittain.
  • 4. CAP-erityistavoitteet (9+1) Lisätietoja Luke CAP-indikaattorit, MMM CAP-suunnitelma, maaseutu.fi Turvataan viljelijöiden tulotaso ja ruuantuotanto Lisätään tuotannon kilpailukykyä ja laatua Parannetaan viljelijöiden markkina-asemaa Hillitään ilmastonmuutosta ja sopeudutaan siihen Edistetään ympäristön tehokasta hoitoa ja suojelua Edistetään luonnon monimuotoisuuden, elinympäristöjen ja maiseman säilyttämistä Kannustetaan nuoria alalle, helpotetaan maaseudun yritystoiminnan kehittämistä Edistetään maaseudun työllisyyttä, kasvua ja paikallista osallisuutta Parannetaan turvallisen, terveellisen ja kestävän ravinnon saantia sekä eläinten hyvinvointia ja torjutaan mikrobilääkeresistenssiä Edistetään osaamista, innovaatioita ja digitalisointia
  • 5. CAP-vaikuttavuusindikaattorit (2023-2027) Lisätietoja Luke CAP-indikaattorit, MMM CAP-suunnitelma. Luken indikaattorisivuilla mittarit ryhmitelty tavoitteittain Osaamisen lisäämisen ja innovaatioiden edistämisen rahoitusosuus CAP-suunnitelmassa Maatalouden tuotannontekijätulo Maatalouden yrittäjätulo Maataloustuotannon arvo Kotimaisen tuotannon osuus kulutuksesta Muita maatalouden tulokehitystä kuvaavia indikaattoreita Maatalouden kokonaistuottavuus Elintarvikkeiden tuonti ja vienti Kannattavuuskerroin mehiläistaloudesta Mehiläishoitajien määrä Maatilan keskikoko Alkutuottajien osuus lisäarvosta elintarvikeketjussa Maatalouden muutoskestävyyden edistymisindikaattori Maatalouden kasvihuonekaasupäästöt Hiilen määrä maatalousmaassa Uusiutuvan energian kestävä tuotanto Maatalousmaan eroosio Maatalouden ammoniakkipäästöt Maatalousmaan ravinnetase Pohjaveden nitraatit Kasvinsuojeluaineiden kestävä käyttö Ravinteiden kierrätysindikaattori Viljelymaiden lintuindeksi Maatalouteen liittyvien lajien ja luontotyyppien osuus Ympäristöaiheisiin ja luonnon monimuotoisuuteen liittyvät mittarit
  • 6. CAP-vaikuttavuusindikaattorit, jatkuu… Lisätietoja Luke CAP-indikaattorit, MMM CAP-suunnitelma. Maisemapiirteiden osuus maatalousmaasta Viljelyn monimuotoisuus Maatiaiskasvilajien ja -lajikekantojen kehitys Alkuperäiseläinrotujen kehitys Maatalousympäristöjen päiväperhosten kannan kehitys Nuorten ja uusien viljelijöiden määrä Monialaiset maatilat Työllisyys maaseutualueilla Bruttokansantuote asukasta kohden maaseudulla Maaseutualueiden köyhyys Elintarvikeyritysten lukumäärä Maaseutuyritysten ja niiden toimipaikkojen jakautuminen eri toimialoille Biotalouden työllisyys maaseudulla Nopean valokuidun määrä Maaseutuväestön keskimääräinen koettu elämänlaatu Maaseutuyritysten ja niiden henkilöstön määrä sekä liikevaihto Kasvavien maaseutuyritysten osuus Elintarvikkeiden suoramyyntiä ja jalostusta harjoittavien maatilojen lukumäärä Maaseudulla tehty talkootyö Mikrobilääkkeiden myynti ja käyttö tuotantoeläimille Laiminlyöntien osuus tuotantoeläinten eläinsuojelutarkastuksissa Ruokakorin hintaseuranta Ruokahävikin ja elintarvikejätteen määrä
  • 7. Kaikissa EU-maissa seurattavia CAP-vaikuttavuus- indikaattoreita Osaamisen lisäämisen ja innovaatioiden edistämisen rahoitusosuus CAP-suunnitelmassa (CAP:n läpileikkaavaa tavoitetta mittaava) Maatalousmaan eroosio Maatalouteen liittyvien lajien ja luontotyyppien osuus Maatalouden tuotannontekijätulo Maatalouden kasvihuonekaasupäästöt Maisemapiirteiden osuus maatalousmaasta Maatalouden kokonaistuottavuus Maatalouden ammoniakkipäästöt Viljelyn monimuotoisuus Elintarvikkeiden tuonti ja vienti Maatalousmaan ravinnetase Nuorten ja uusien viljelijöiden määrä Alkutuottajien osuus lisäarvosta elintarvikeketjussa Pohjaveden nitraatit Työllisyys maaseutualueilla Maatalouden muutoskestävyyden edistymisindikaattori Kasvinsuojeluaineiden kestävä käyttö BKT asukasta kohden maaseudulla Hiilen määrä maatalousmaassa Viljelymaiden lintuindeksi Maaseutualueiden köyhyys Mikrobilääkkeiden myynti ja käyttö tuotantoeläimille
  • 8. CAP-vaikuttavuusindikaattorit Luken sivuilla Lisätietoja Luke CAP-indikaattorit Indikaattorit ryhmitelty sivulla vaikuttavuustavoitteiden alle
  • 9. Indikaattorisivun rakenne Lisätietoja Luke CAP-indikaattorit • ilmiöstä • kuva • tietokantataulut • mitä indikaattori mittaa • milloin tiedot päivittyvät