SlideShare a Scribd company logo

21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus

Kestävän kaupunkikehityksen avainindikaattorit, johtava tutkija Jari Lyytimäki, Suomen ympäristökeskus

1 of 8
Download to read offline
Jari Lyytimäki, johtava tutkija
Suomen ympäristökeskus
Kestävän
kaupunkikehityksen
avainindikaattorit
Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen
21.11.2023 Tilastokeskus
2
• Ympäristöindikaattorisarja
• FISU-kunnat
• Priorisoitiin
ympäristöongelmat
• Määritettiin indikaattoreiden
valintakriteerit
• Johtamisjärjestelmät
• YK:n Habitat III NUA viitekehys,
vain 22 maata raportoi
• Suomelta laaja raportti
indikaattorit + laadullinen kuvaus
• Meta-datamäärittelyissä
ongelmia
• Uusi viitekehys: Urban
Monitoring Framework
• Kotimaan tarpeet ja datan
saatavuus lähtökohtina
• Suuri joukko kansainvälisiä
indikaattoritutkimuksia käyty
läpi
• Määritetty osallistavassa
prosessissa
• Ilmiöpohjainen: 13 ilmiötä,
46 indikaattoria
REMI-projekti
NUA-indikaattorit Kestävän
kaupunkikehityksen
avainindikaattorit
KEKANUA I-projekti
Indikaattorihankkeita
Kestävä kaupunki-
ohjelmassa
3
KEKANUA II - Indikaattoreiden testaus
• Osallistuvien kuntien (10 kuntaa) kanssa tehty työtä kolmessa
indikaattoriryhmässä ja johtamisjärjestelmäryhmässä (3 tapaamista
kussakin)
• Indikaattoreiden metadatamäärittelyt tehty osallistavassa prosessissa
• Yksityiskohtainen metatietokanta rakennettu
• Indikaattoritietokanta viimeistelyssä
• Indikaattoreille etsitty raja-, kynnys ja tavoitearvoja (tavoitekirjauksia myös
kuntien dokumenteista)
• Identifioitu johtamisen prosessit, joissa indikaattoreita on tarkoitus käyttää
• Uutuutena lisäosa, jossa tehdään PowerBi-visualisointiratkaisu, jolla pyritään
vakiinnuttamaan indikaattorisarja käytäntöön
4
Kestävän kaupunkikehityksen ilmiöt:
Vankka ekologinen perusta, vuotamaton sosiaalinen katto
5
Kestävän kaupunkikehityksen
avainindikaattorit käyttöön
Tästä esityksestä löytyy Kestävän kaupunkikehityksen avainindikaattoreita.
Indikaattorit on koostettu KEKANUA hankkeessa mukana olleille kunnille.
Aloita esitys
Hanke on toteutettu osana ympäristöministeriön koordinoimaa Kestävä kaupunki –ohjelmaa
6
Sosiaaliset indikaattorit Ympäristöindikaattorit Talous/maankäyttöndikaattorit
Terveys ja mielenterveys
► Koettu hyvinvointi
► Positiivinen mielenterveys
► Yksinäisyys
► Koulukiusaaminen
► Lihavuus
► Sairastavuus-/ Terveysindeksi
Yhdenvertaisuus, osallisuus ja
vaikutusmahdollisuudet
► Gini-kerroin
► Alueellisen eriytymisen indeksi
► Rakennetun ympäristön esteettömyys
► Digitaalisen ympäristön saavutettavuus
► Äänestysaktiivisuus eri vaaleissa
► Osallisuusindikaattori
Turvallisuus
► Koettu turvallisuus
► Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset
► Tapaturmat
Toimeentulo
► Pienituloisten osuus
► Työttömyysaste
► Asunnottomuus
► Asumiskustannusten osuus tuloista
Ilmastonmuutos
► Kasvihuonekaasupäästöt (käyttöperäiset)
► Kasvihuonekaasupäästöt (kulutusperäiset)
► Puuston hiilinielut
► Uusiutuvan energian tuotanto
► Kulkumuotojakauma
Luonnon monimuotoisuus
► Viheralueiden määrä kaupungin urbaanista alueesta
► Suojeltujen alueiden pinta-ala
► Vanhojen metsien osuus metsämaasta
Ilmanlaatu
► Ilmansaasteet
► WHO-ohjearvoja suuremmille ilmansaaste-
pitoisuuksille altistuneet (erityisesti PM2.5 ja NOx)
Luonnonvarat ja kiertotalous
► Kuntien vastuulla olevan yhdyskuntajätteen määrä,
jätehuollon ohjauksen kunnianhimo
► Maamassojen hyödyntämisaste
► Materiaalivirrat
Vesistöjen tila
► Jäteveden puhdistusprosentit
► Vesistöihin joutuva typpi-, fosfori ja hapenkulutus-
kuorma (kokonaiskuormitus, teollisuuden/yhdys-
kuntien/hajakuormitus)
► Jokien, järvien ja rannikkoalueiden ekologinen tila.
Kemikaalit ympäristössä
► Haitta-aineita kaloissa
Maankäyttö ja kaupungistuminen
► Uudisrakentaminen ja rakennetun alueen
laajeneminen kaupunki- ja maaseutualueilla
► Jalankulku- ja joukkoliikennevyöhykkeen osuus
väestöstä ja työpaikoista kaupunkiseututaajamissa
► Asuntojen uudisrakentaminen jalankulku- ja
joukkoliikennevyöhykkeelle
► Virkistysalueiden saavutettavuus - lähivirkistysalueet
► Virkistysalueiden saavutettavuus - laajat alueet
► Lähipalvelujen saavutettavuus
Koulutus, tutkimus ja kehitys ja
yritystoiminta
► Koulutusrakenne
► Tutkimus- ja kehittämistoimintamenot
► Ympäristöliiketoiminta
Julkisen talouden kestävyys
► Työllisyysaste
► Verokertymä
► Julkisen talouden velka

Recommended

Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, TilastokeskusKasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, TilastokeskusTilastokeskus
 
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...Tilastokeskus
 
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, TilastokeskusMitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, TilastokeskusTilastokeskus
 
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...Tilastokeskus
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, TilastokeskusTilastokeskus
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, TilastokeskusTilastokeskus
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, TilastokeskusTilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, TilastokeskusTilastokeskus
 

More Related Content

More from Tilastokeskus

14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, TilastokeskusTilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, TilastokeskusTilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, TilastokeskusTilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, TilastokeskusTilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
 
TOL2025 - mikä muuttuu? Miten uudistus toteutettiin? Miten muutostarpeet Suom...
TOL2025 - mikä muuttuu? Miten uudistus toteutettiin? Miten muutostarpeet Suom...TOL2025 - mikä muuttuu? Miten uudistus toteutettiin? Miten muutostarpeet Suom...
TOL2025 - mikä muuttuu? Miten uudistus toteutettiin? Miten muutostarpeet Suom...Tilastokeskus
 
Moni alustatyötä tekevä voi vaikuttaa työhönsä, kehittämispäällikkö Anna Pärn...
Moni alustatyötä tekevä voi vaikuttaa työhönsä, kehittämispäällikkö Anna Pärn...Moni alustatyötä tekevä voi vaikuttaa työhönsä, kehittämispäällikkö Anna Pärn...
Moni alustatyötä tekevä voi vaikuttaa työhönsä, kehittämispäällikkö Anna Pärn...Tilastokeskus
 
Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su...
Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su...Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su...
Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su...Tilastokeskus
 
Järjestötoimintaa seurataan jatkossa tarkemmin, Liukkonen ja Niskanen, Tilast...
Järjestötoimintaa seurataan jatkossa tarkemmin, Liukkonen ja Niskanen, Tilast...Järjestötoimintaa seurataan jatkossa tarkemmin, Liukkonen ja Niskanen, Tilast...
Järjestötoimintaa seurataan jatkossa tarkemmin, Liukkonen ja Niskanen, Tilast...Tilastokeskus
 
Case: Vaatteiden vähittäiskaupan uusi jako, Kuussaari ja Pullinen, Tilastokeskus
Case: Vaatteiden vähittäiskaupan uusi jako, Kuussaari ja Pullinen, TilastokeskusCase: Vaatteiden vähittäiskaupan uusi jako, Kuussaari ja Pullinen, Tilastokeskus
Case: Vaatteiden vähittäiskaupan uusi jako, Kuussaari ja Pullinen, TilastokeskusTilastokeskus
 
Uuden TOL2025 toimialatiedon tuottaminen yrityksille, Timo Laukkanen, Tilasto...
Uuden TOL2025 toimialatiedon tuottaminen yrityksille, Timo Laukkanen, Tilasto...Uuden TOL2025 toimialatiedon tuottaminen yrityksille, Timo Laukkanen, Tilasto...
Uuden TOL2025 toimialatiedon tuottaminen yrityksille, Timo Laukkanen, Tilasto...Tilastokeskus
 
Tilastojen siirtyminen uuteen toimialaluokitukseen, Kristian Taskinen ja Milk...
Tilastojen siirtyminen uuteen toimialaluokitukseen, Kristian Taskinen ja Milk...Tilastojen siirtyminen uuteen toimialaluokitukseen, Kristian Taskinen ja Milk...
Tilastojen siirtyminen uuteen toimialaluokitukseen, Kristian Taskinen ja Milk...Tilastokeskus
 
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen...
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen...Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen...
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen...Tilastokeskus
 
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen Tilastokeskus
 
Kevytyrittäjiä on yhä enemmän, mutta moni on sivutoiminen, yliaktuaari Meri R...
Kevytyrittäjiä on yhä enemmän, mutta moni on sivutoiminen, yliaktuaari Meri R...Kevytyrittäjiä on yhä enemmän, mutta moni on sivutoiminen, yliaktuaari Meri R...
Kevytyrittäjiä on yhä enemmän, mutta moni on sivutoiminen, yliaktuaari Meri R...Tilastokeskus
 
Kuinka suuri on some-vaikuttajien kakku taloudessa ja työllisyydessä? yliaktu...
Kuinka suuri on some-vaikuttajien kakku taloudessa ja työllisyydessä? yliaktu...Kuinka suuri on some-vaikuttajien kakku taloudessa ja työllisyydessä? yliaktu...
Kuinka suuri on some-vaikuttajien kakku taloudessa ja työllisyydessä? yliaktu...Tilastokeskus
 

More from Tilastokeskus (20)

14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
 
TOL2025 - mikä muuttuu? Miten uudistus toteutettiin? Miten muutostarpeet Suom...
TOL2025 - mikä muuttuu? Miten uudistus toteutettiin? Miten muutostarpeet Suom...TOL2025 - mikä muuttuu? Miten uudistus toteutettiin? Miten muutostarpeet Suom...
TOL2025 - mikä muuttuu? Miten uudistus toteutettiin? Miten muutostarpeet Suom...
 
Moni alustatyötä tekevä voi vaikuttaa työhönsä, kehittämispäällikkö Anna Pärn...
Moni alustatyötä tekevä voi vaikuttaa työhönsä, kehittämispäällikkö Anna Pärn...Moni alustatyötä tekevä voi vaikuttaa työhönsä, kehittämispäällikkö Anna Pärn...
Moni alustatyötä tekevä voi vaikuttaa työhönsä, kehittämispäällikkö Anna Pärn...
 
Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su...
Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su...Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su...
Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su...
 
Järjestötoimintaa seurataan jatkossa tarkemmin, Liukkonen ja Niskanen, Tilast...
Järjestötoimintaa seurataan jatkossa tarkemmin, Liukkonen ja Niskanen, Tilast...Järjestötoimintaa seurataan jatkossa tarkemmin, Liukkonen ja Niskanen, Tilast...
Järjestötoimintaa seurataan jatkossa tarkemmin, Liukkonen ja Niskanen, Tilast...
 
Case: Vaatteiden vähittäiskaupan uusi jako, Kuussaari ja Pullinen, Tilastokeskus
Case: Vaatteiden vähittäiskaupan uusi jako, Kuussaari ja Pullinen, TilastokeskusCase: Vaatteiden vähittäiskaupan uusi jako, Kuussaari ja Pullinen, Tilastokeskus
Case: Vaatteiden vähittäiskaupan uusi jako, Kuussaari ja Pullinen, Tilastokeskus
 
Uuden TOL2025 toimialatiedon tuottaminen yrityksille, Timo Laukkanen, Tilasto...
Uuden TOL2025 toimialatiedon tuottaminen yrityksille, Timo Laukkanen, Tilasto...Uuden TOL2025 toimialatiedon tuottaminen yrityksille, Timo Laukkanen, Tilasto...
Uuden TOL2025 toimialatiedon tuottaminen yrityksille, Timo Laukkanen, Tilasto...
 
Tilastojen siirtyminen uuteen toimialaluokitukseen, Kristian Taskinen ja Milk...
Tilastojen siirtyminen uuteen toimialaluokitukseen, Kristian Taskinen ja Milk...Tilastojen siirtyminen uuteen toimialaluokitukseen, Kristian Taskinen ja Milk...
Tilastojen siirtyminen uuteen toimialaluokitukseen, Kristian Taskinen ja Milk...
 
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen...
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen...Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen...
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen...
 
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen
 
Kevytyrittäjiä on yhä enemmän, mutta moni on sivutoiminen, yliaktuaari Meri R...
Kevytyrittäjiä on yhä enemmän, mutta moni on sivutoiminen, yliaktuaari Meri R...Kevytyrittäjiä on yhä enemmän, mutta moni on sivutoiminen, yliaktuaari Meri R...
Kevytyrittäjiä on yhä enemmän, mutta moni on sivutoiminen, yliaktuaari Meri R...
 
Kuinka suuri on some-vaikuttajien kakku taloudessa ja työllisyydessä? yliaktu...
Kuinka suuri on some-vaikuttajien kakku taloudessa ja työllisyydessä? yliaktu...Kuinka suuri on some-vaikuttajien kakku taloudessa ja työllisyydessä? yliaktu...
Kuinka suuri on some-vaikuttajien kakku taloudessa ja työllisyydessä? yliaktu...
 

21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus

  • 1. Jari Lyytimäki, johtava tutkija Suomen ympäristökeskus Kestävän kaupunkikehityksen avainindikaattorit Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen 21.11.2023 Tilastokeskus
  • 2. 2 • Ympäristöindikaattorisarja • FISU-kunnat • Priorisoitiin ympäristöongelmat • Määritettiin indikaattoreiden valintakriteerit • Johtamisjärjestelmät • YK:n Habitat III NUA viitekehys, vain 22 maata raportoi • Suomelta laaja raportti indikaattorit + laadullinen kuvaus • Meta-datamäärittelyissä ongelmia • Uusi viitekehys: Urban Monitoring Framework • Kotimaan tarpeet ja datan saatavuus lähtökohtina • Suuri joukko kansainvälisiä indikaattoritutkimuksia käyty läpi • Määritetty osallistavassa prosessissa • Ilmiöpohjainen: 13 ilmiötä, 46 indikaattoria REMI-projekti NUA-indikaattorit Kestävän kaupunkikehityksen avainindikaattorit KEKANUA I-projekti Indikaattorihankkeita Kestävä kaupunki- ohjelmassa
  • 3. 3 KEKANUA II - Indikaattoreiden testaus • Osallistuvien kuntien (10 kuntaa) kanssa tehty työtä kolmessa indikaattoriryhmässä ja johtamisjärjestelmäryhmässä (3 tapaamista kussakin) • Indikaattoreiden metadatamäärittelyt tehty osallistavassa prosessissa • Yksityiskohtainen metatietokanta rakennettu • Indikaattoritietokanta viimeistelyssä • Indikaattoreille etsitty raja-, kynnys ja tavoitearvoja (tavoitekirjauksia myös kuntien dokumenteista) • Identifioitu johtamisen prosessit, joissa indikaattoreita on tarkoitus käyttää • Uutuutena lisäosa, jossa tehdään PowerBi-visualisointiratkaisu, jolla pyritään vakiinnuttamaan indikaattorisarja käytäntöön
  • 4. 4 Kestävän kaupunkikehityksen ilmiöt: Vankka ekologinen perusta, vuotamaton sosiaalinen katto
  • 5. 5 Kestävän kaupunkikehityksen avainindikaattorit käyttöön Tästä esityksestä löytyy Kestävän kaupunkikehityksen avainindikaattoreita. Indikaattorit on koostettu KEKANUA hankkeessa mukana olleille kunnille. Aloita esitys Hanke on toteutettu osana ympäristöministeriön koordinoimaa Kestävä kaupunki –ohjelmaa
  • 6. 6 Sosiaaliset indikaattorit Ympäristöindikaattorit Talous/maankäyttöndikaattorit Terveys ja mielenterveys ► Koettu hyvinvointi ► Positiivinen mielenterveys ► Yksinäisyys ► Koulukiusaaminen ► Lihavuus ► Sairastavuus-/ Terveysindeksi Yhdenvertaisuus, osallisuus ja vaikutusmahdollisuudet ► Gini-kerroin ► Alueellisen eriytymisen indeksi ► Rakennetun ympäristön esteettömyys ► Digitaalisen ympäristön saavutettavuus ► Äänestysaktiivisuus eri vaaleissa ► Osallisuusindikaattori Turvallisuus ► Koettu turvallisuus ► Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset ► Tapaturmat Toimeentulo ► Pienituloisten osuus ► Työttömyysaste ► Asunnottomuus ► Asumiskustannusten osuus tuloista Ilmastonmuutos ► Kasvihuonekaasupäästöt (käyttöperäiset) ► Kasvihuonekaasupäästöt (kulutusperäiset) ► Puuston hiilinielut ► Uusiutuvan energian tuotanto ► Kulkumuotojakauma Luonnon monimuotoisuus ► Viheralueiden määrä kaupungin urbaanista alueesta ► Suojeltujen alueiden pinta-ala ► Vanhojen metsien osuus metsämaasta Ilmanlaatu ► Ilmansaasteet ► WHO-ohjearvoja suuremmille ilmansaaste- pitoisuuksille altistuneet (erityisesti PM2.5 ja NOx) Luonnonvarat ja kiertotalous ► Kuntien vastuulla olevan yhdyskuntajätteen määrä, jätehuollon ohjauksen kunnianhimo ► Maamassojen hyödyntämisaste ► Materiaalivirrat Vesistöjen tila ► Jäteveden puhdistusprosentit ► Vesistöihin joutuva typpi-, fosfori ja hapenkulutus- kuorma (kokonaiskuormitus, teollisuuden/yhdys- kuntien/hajakuormitus) ► Jokien, järvien ja rannikkoalueiden ekologinen tila. Kemikaalit ympäristössä ► Haitta-aineita kaloissa Maankäyttö ja kaupungistuminen ► Uudisrakentaminen ja rakennetun alueen laajeneminen kaupunki- ja maaseutualueilla ► Jalankulku- ja joukkoliikennevyöhykkeen osuus väestöstä ja työpaikoista kaupunkiseututaajamissa ► Asuntojen uudisrakentaminen jalankulku- ja joukkoliikennevyöhykkeelle ► Virkistysalueiden saavutettavuus - lähivirkistysalueet ► Virkistysalueiden saavutettavuus - laajat alueet ► Lähipalvelujen saavutettavuus Koulutus, tutkimus ja kehitys ja yritystoiminta ► Koulutusrakenne ► Tutkimus- ja kehittämistoimintamenot ► Ympäristöliiketoiminta Julkisen talouden kestävyys ► Työllisyysaste ► Verokertymä ► Julkisen talouden velka
  • 8. Ilo irti indikaattoreista! Kestävän kaupunkikehityksen avainindikaattorit käyttöön www.syke.fi/hankkeet/kekanua