SlideShare a Scribd company logo
1 of 9
Download to read offline
Mitä tapahtui
ulkomaankaupassa?
Yliaktuaari Reetta Karinluoma
29.2.2024 Tilastokeskus
1
Reetta Karinluoma
• Yliaktuaari
• Maksutase
• Kansantalouden sektoritilit
R e e t t a K a r i n l u o m a
Y l i a k t u a a r i
M a k s u t a s e , K a n s a n t a l o u den
s e k t o r i t i l i t
+358 50 4421 356
reetta.karinluoma@stat.fi
29.2.2024 Tilastokeskus
2
Tavaroiden tuonnin arvo laski,
palveluiden kasvoi
• Tavaroiden vienti -6,8%
• Tavaroiden tuonti -16,4%
• Palveluiden vienti -5,8%
• Palveluiden tuonti +2,9%
Tavarakaupan tase runsaasti
ylijäämäinen vuoden 2022
poikkeuksellisen alijäämän
jälkeen.
29.2.2024 Tilastokeskus
3
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Miljardia
euroa
Käypähintainen tuonti ja vienti vuosittain
Tavaroiden vienti Palveluiden vienti Tavaroiden tuonti Palveluiden tuonti
Palvelutuonti ja –vienti
kehittyivät eri suuntiin
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Miljardia
euroa
Käypähintainen tuonti ja vienti vuosittain
Palveluiden vienti Palveluiden tuonti
29.2.2024 Tilastokeskus
4
Palvelutuonnin arvo kasvoi
1,1 mrd. edellisvuodesta ja oli
40,5 miljardia euroa.
Palveluvienti laski 1,9 mrd.
31,3 miljardiin euroon vuonna
2023.
Tuonnin kasvun suurin
selittäjä on suomalaisten
lisääntynyt matkailu
ulkomailla. Palveluiden
vientiä vähensi eniten
televiestintä-, tietotekniikka-
ja tietopalveluiden viennin
heikko kehitys.
Tavaroiden ja palveluiden tase oli 0,9 mrd.
alijäämäinen vuonna 2023
-8,5
-6,5
-4,5
-2,5
-0,5
1,5
3,5
2013Q1
2013Q2
2013Q3
2013Q4
2014Q1
2014Q2
2014Q3
2014Q4
2015Q1
2015Q2
2015Q3
2015Q4
2016Q1
2016Q2
2016Q3
2016Q4
2017Q1
2017Q2
2017Q3
2017Q4
2018Q1
2018Q2
2018Q3
2018Q4
2019Q1
2019Q2
2019Q3
2019Q4
2020Q1
2020Q2
2020Q3
2020Q4
2021Q1
2021Q2
2021Q3
2021Q4
2022Q1*
2022Q2*
2022Q3*
2022Q4*
2023Q1*
2023Q2*
2023Q3*
2023Q4*
Miljardia
euroa
Tavaroiden ja palveluiden tase 2013Q1-2023Q4*
Arvo Neljän neljänneksen liukuva summa
29.2.2024 Tilastokeskus
5
Tuonnin volyymi laski vientiä voimakkaammin
Tuonnin volyymia laski etenkin energiatuotteiden vähentyneet tuontimäärät.
29.2.2024 Tilastokeskus
6
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
Tavaroiden ja palveluiden vienti
Volyymi-indeksi, 2015 = 100 Arvoindeksi, 2015 = 100
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
Tavaroiden ja palveluiden tuonti
Volyymi-indeksi, 2015 = 100 Arvoindeksi, 2015 = 100
Vienti- ja
tuontihinnat
laskivat
Kokonaistuonnin hintojen
laskua jarrutti palveluiden
suurempi paino ja vähemmän
volatiilit hinnat.
-1,8
-4,8
-6,5
-8 -6 -4 -2 0
Volyymin muutos
Hinnan muutos
Vuosimuutos
%
29.2.2024 Tilastokeskus
7
-7,4
-3,3
-10,5
-12 -10 -8 -6 -4 -2 0
Volyymin muutos
Hinnan muutos
Vuosimuutos
%
Vienti
Tuonti
Tärpit
1
Ulkomaankaupan arvo laski
edellisvuoden huipusta
Vienti väheni vuonna 2023
6,5% ja tuonti 10,5%
vuodentakaisesta.
2
Tavaroiden ja palveluiden
taseen alijäämä supistui
Tase oli 0,9 mrd. alijäämäinen
vuonna 2023. Tavaravienti
ylijäämäistä ja palveluvienti
alijäämäistä.
3
Palveluiden nettovienti
kehittyi heikosti vuonna 2023
Selittäjinä ICT-viennin
sakkaaminen ja suomalaisten
lisääntynyt matkailu.
4
Tuonnin volyymi laski vientiä
enemmän
Tuonnin volyymi laski vuonna
2023 7,4% ja viennin 1,8%
edellisvuodesta.
29.2.2024 Tilastokeskus
8
Tietojen tarkentuminen
1
Tiedot maittain ja
palveluerittäin
Päivitetyt tiedot tarkemmalla
jaottelulla julkaistaan
tavaroiden ja palveluiden
ulkomaankauppa –tilastossa
15.3.2024.
2
Lähdeaineistojen
täydentyminen
Tiedot täydentyvät maaliskuun
jälkeisten julkistusten
yhteydessä mm. palvelujen
ulkomaankaupan ja
ulkomaisten tavaravirtojen
vuositiedustelun vastauksilla.
3
Lopulliset tiedot
Ulkomaankaupan tiedot
tulevat lopullisiksi
joulukuussa 2025.
29.2.2024 Tilastokeskus
9

More Related Content

Similar to Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus

Similar to Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus (20)

Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, kesäkuu 2020
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, kesäkuu 2020Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, kesäkuu 2020
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, kesäkuu 2020
 
Kriisin vaikutukset tietotarpeisiin ja tilastointiin, Kristian Taskinen, Tila...
Kriisin vaikutukset tietotarpeisiin ja tilastointiin, Kristian Taskinen, Tila...Kriisin vaikutukset tietotarpeisiin ja tilastointiin, Kristian Taskinen, Tila...
Kriisin vaikutukset tietotarpeisiin ja tilastointiin, Kristian Taskinen, Tila...
 
Ulkomaankaupan kehitys 2016, Risto Sippola
Ulkomaankaupan kehitys 2016, Risto SippolaUlkomaankaupan kehitys 2016, Risto Sippola
Ulkomaankaupan kehitys 2016, Risto Sippola
 
Palveluiden ja palveluviennin merkitys ja tilastoinnin puutteet, Martti Pykär...
Palveluiden ja palveluviennin merkitys ja tilastoinnin puutteet, Martti Pykär...Palveluiden ja palveluviennin merkitys ja tilastoinnin puutteet, Martti Pykär...
Palveluiden ja palveluviennin merkitys ja tilastoinnin puutteet, Martti Pykär...
 
Arvoketjut koronakriisin välityskanavana, tutkimusjohtaja Tero Kuusi, Etla,
Arvoketjut koronakriisin välityskanavana, tutkimusjohtaja Tero Kuusi, Etla, Arvoketjut koronakriisin välityskanavana, tutkimusjohtaja Tero Kuusi, Etla,
Arvoketjut koronakriisin välityskanavana, tutkimusjohtaja Tero Kuusi, Etla,
 
PALTAn suhdannekatsaus 2_2014
PALTAn suhdannekatsaus 2_2014PALTAn suhdannekatsaus 2_2014
PALTAn suhdannekatsaus 2_2014
 
Vaihtotase ja ulkomaankaupan kehitys vuonna 2018, Risto Sippola
Vaihtotase ja ulkomaankaupan kehitys vuonna 2018, Risto SippolaVaihtotase ja ulkomaankaupan kehitys vuonna 2018, Risto Sippola
Vaihtotase ja ulkomaankaupan kehitys vuonna 2018, Risto Sippola
 
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, toukokuu 2020
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, toukokuu 2020Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, toukokuu 2020
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, toukokuu 2020
 
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, helmikuu 2020
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, helmikuu 2020Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, helmikuu 2020
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, helmikuu 2020
 
Teknologiateollisuuden taloustilanne ja näkymät
Teknologiateollisuuden taloustilanne ja näkymätTeknologiateollisuuden taloustilanne ja näkymät
Teknologiateollisuuden taloustilanne ja näkymät
 
Talouspolitiikan arviointineuvoston raportti (Mediatilaisuus)
Talouspolitiikan arviointineuvoston raportti (Mediatilaisuus)Talouspolitiikan arviointineuvoston raportti (Mediatilaisuus)
Talouspolitiikan arviointineuvoston raportti (Mediatilaisuus)
 
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, lokakuu 2020
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, lokakuu 2020Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, lokakuu 2020
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, lokakuu 2020
 
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, elokuu 2020
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, elokuu 2020Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, elokuu 2020
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, elokuu 2020
 
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, helmikuu 2021
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, helmikuu 2021Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, helmikuu 2021
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, helmikuu 2021
 
PALTAn suhdannekatsaus 1_2014
PALTAn suhdannekatsaus 1_2014PALTAn suhdannekatsaus 1_2014
PALTAn suhdannekatsaus 1_2014
 
Vanhempi ekonomisti Jarkko Kivistö: Kuinka koronapandemia vaikuttaa Suomen ta...
Vanhempi ekonomisti Jarkko Kivistö: Kuinka koronapandemia vaikuttaa Suomen ta...Vanhempi ekonomisti Jarkko Kivistö: Kuinka koronapandemia vaikuttaa Suomen ta...
Vanhempi ekonomisti Jarkko Kivistö: Kuinka koronapandemia vaikuttaa Suomen ta...
 
Miten toimialat kehittyivät? Eljas Tuomaala, Tilastokeskus
Miten toimialat kehittyivät? Eljas Tuomaala, TilastokeskusMiten toimialat kehittyivät? Eljas Tuomaala, Tilastokeskus
Miten toimialat kehittyivät? Eljas Tuomaala, Tilastokeskus
 
Miten toimialat kehittyivät? Eljas Tuomaala, Tilastokeskus
Miten toimialat kehittyivät? Eljas Tuomaala, TilastokeskusMiten toimialat kehittyivät? Eljas Tuomaala, Tilastokeskus
Miten toimialat kehittyivät? Eljas Tuomaala, Tilastokeskus
 
PALTA suhdannekatsaus 3_2013
PALTA suhdannekatsaus 3_2013PALTA suhdannekatsaus 3_2013
PALTA suhdannekatsaus 3_2013
 
Työ- ja elinkeinoministeriön korona-tilannekuva 5.10.2020
Työ- ja elinkeinoministeriön korona-tilannekuva 5.10.2020Työ- ja elinkeinoministeriön korona-tilannekuva 5.10.2020
Työ- ja elinkeinoministeriön korona-tilannekuva 5.10.2020
 

More from Tilastokeskus

More from Tilastokeskus (20)

13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
 
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
 
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
 
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
 
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, TilastokeskusKasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
 
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
 
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
 

Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus

  • 1. Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma 29.2.2024 Tilastokeskus 1
  • 2. Reetta Karinluoma • Yliaktuaari • Maksutase • Kansantalouden sektoritilit R e e t t a K a r i n l u o m a Y l i a k t u a a r i M a k s u t a s e , K a n s a n t a l o u den s e k t o r i t i l i t +358 50 4421 356 reetta.karinluoma@stat.fi 29.2.2024 Tilastokeskus 2
  • 3. Tavaroiden tuonnin arvo laski, palveluiden kasvoi • Tavaroiden vienti -6,8% • Tavaroiden tuonti -16,4% • Palveluiden vienti -5,8% • Palveluiden tuonti +2,9% Tavarakaupan tase runsaasti ylijäämäinen vuoden 2022 poikkeuksellisen alijäämän jälkeen. 29.2.2024 Tilastokeskus 3 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Miljardia euroa Käypähintainen tuonti ja vienti vuosittain Tavaroiden vienti Palveluiden vienti Tavaroiden tuonti Palveluiden tuonti
  • 4. Palvelutuonti ja –vienti kehittyivät eri suuntiin 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Miljardia euroa Käypähintainen tuonti ja vienti vuosittain Palveluiden vienti Palveluiden tuonti 29.2.2024 Tilastokeskus 4 Palvelutuonnin arvo kasvoi 1,1 mrd. edellisvuodesta ja oli 40,5 miljardia euroa. Palveluvienti laski 1,9 mrd. 31,3 miljardiin euroon vuonna 2023. Tuonnin kasvun suurin selittäjä on suomalaisten lisääntynyt matkailu ulkomailla. Palveluiden vientiä vähensi eniten televiestintä-, tietotekniikka- ja tietopalveluiden viennin heikko kehitys.
  • 5. Tavaroiden ja palveluiden tase oli 0,9 mrd. alijäämäinen vuonna 2023 -8,5 -6,5 -4,5 -2,5 -0,5 1,5 3,5 2013Q1 2013Q2 2013Q3 2013Q4 2014Q1 2014Q2 2014Q3 2014Q4 2015Q1 2015Q2 2015Q3 2015Q4 2016Q1 2016Q2 2016Q3 2016Q4 2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4 2018Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4 2019Q1 2019Q2 2019Q3 2019Q4 2020Q1 2020Q2 2020Q3 2020Q4 2021Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2022Q1* 2022Q2* 2022Q3* 2022Q4* 2023Q1* 2023Q2* 2023Q3* 2023Q4* Miljardia euroa Tavaroiden ja palveluiden tase 2013Q1-2023Q4* Arvo Neljän neljänneksen liukuva summa 29.2.2024 Tilastokeskus 5
  • 6. Tuonnin volyymi laski vientiä voimakkaammin Tuonnin volyymia laski etenkin energiatuotteiden vähentyneet tuontimäärät. 29.2.2024 Tilastokeskus 6 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 Tavaroiden ja palveluiden vienti Volyymi-indeksi, 2015 = 100 Arvoindeksi, 2015 = 100 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 Tavaroiden ja palveluiden tuonti Volyymi-indeksi, 2015 = 100 Arvoindeksi, 2015 = 100
  • 7. Vienti- ja tuontihinnat laskivat Kokonaistuonnin hintojen laskua jarrutti palveluiden suurempi paino ja vähemmän volatiilit hinnat. -1,8 -4,8 -6,5 -8 -6 -4 -2 0 Volyymin muutos Hinnan muutos Vuosimuutos % 29.2.2024 Tilastokeskus 7 -7,4 -3,3 -10,5 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 Volyymin muutos Hinnan muutos Vuosimuutos % Vienti Tuonti
  • 8. Tärpit 1 Ulkomaankaupan arvo laski edellisvuoden huipusta Vienti väheni vuonna 2023 6,5% ja tuonti 10,5% vuodentakaisesta. 2 Tavaroiden ja palveluiden taseen alijäämä supistui Tase oli 0,9 mrd. alijäämäinen vuonna 2023. Tavaravienti ylijäämäistä ja palveluvienti alijäämäistä. 3 Palveluiden nettovienti kehittyi heikosti vuonna 2023 Selittäjinä ICT-viennin sakkaaminen ja suomalaisten lisääntynyt matkailu. 4 Tuonnin volyymi laski vientiä enemmän Tuonnin volyymi laski vuonna 2023 7,4% ja viennin 1,8% edellisvuodesta. 29.2.2024 Tilastokeskus 8
  • 9. Tietojen tarkentuminen 1 Tiedot maittain ja palveluerittäin Päivitetyt tiedot tarkemmalla jaottelulla julkaistaan tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa –tilastossa 15.3.2024. 2 Lähdeaineistojen täydentyminen Tiedot täydentyvät maaliskuun jälkeisten julkistusten yhteydessä mm. palvelujen ulkomaankaupan ja ulkomaisten tavaravirtojen vuositiedustelun vastauksilla. 3 Lopulliset tiedot Ulkomaankaupan tiedot tulevat lopullisiksi joulukuussa 2025. 29.2.2024 Tilastokeskus 9