SlideShare a Scribd company logo
1 of 64
2
(‫لل‬ ‫هدية‬26) ‫للمطلوبني‬ ‫تارخيية‬ ‫قصص‬
‫الدنيا‬ ‫ا‬‫و‬‫ق‬َّ‫ل‬‫ط‬ ‫قد‬ ٌ‫ة‬‫فتي‬ ‫يا‬1
‫شهداء‬ ‫أنكم‬ ُ‫أحسب‬ ‫شهداء‬‫وسناء‬ ‫لنا‬ ‫علم‬ ‫كم‬‫ودماؤ‬
‫البكا‬ َ‫يل‬ ‫ق‬ُ‫وح‬ ‫أبكيكم‬ ُ‫شهداء‬‫باء‬‫ر‬‫غ‬ ‫دينهم‬ ‫يف‬ ‫ومثالكم‬
‫يرة‬‫ز‬‫ج‬ ‫ع‬‫بو‬‫ر‬ ‫تبكيكم‬ ‫شهداء‬‫األعداء‬ ‫هبا‬ ُ‫هم‬َ‫ل‬‫رح‬ ‫حط‬ ‫قد‬
ُ‫تبكيكم‬ ً‫ا‬‫قب‬ ‫يبكيكم‬ ‫شهداء‬‫الدهناء‬ ‫الرىب‬‫و‬ ُ‫ة‬‫وطيب‬ ٌ‫بدر‬
‫أمح‬ ُ‫ة‬‫مظل‬ ‫تبكيكم‬ ‫شهداء‬‫د‬‫دماء‬ ِ‫املصاب‬ ‫ذا‬ ‫من‬ ‫وبكاؤها‬
‫جبسومهم‬ ‫ا‬‫و‬‫مض‬ ‫ا‬‫و‬‫كان‬‫إن‬ ‫شهداء‬‫أحياء‬ ‫بفعاهلم‬ ‫فهم‬ ‫عنا‬
‫قد‬ ‫الذل‬ ‫ثياب‬ ‫ا‬‫و‬‫خلع‬ ‫قد‬ ‫شهداء‬‫العلياء‬ ‫دونه‬ ً‫ا‬‫مكان‬ ‫ا‬‫و‬‫حل‬
‫يف‬ ‫هللا‬ ‫حبق‬ ‫ا‬‫و‬‫صدع‬ ‫قد‬ ‫شهداء‬‫لماء‬ُ‫ع‬ ‫به‬ ً‫ا‬‫صدع‬ ‫خشى‬ ‫أمر‬
ُ‫م‬ُ‫ه‬ْ‫قتلت‬ ‫وقد‬ ‫ا‬‫و‬‫ل‬ِ‫ت‬ُ‫ق‬ ‫قد‬ ‫شهداء‬‫اجلهالء‬ ‫ا‬ُ‫هت‬‫ضا‬ُ‫ق‬‫و‬ ‫اخلنا‬ ُ‫ة‬‫فئ‬
‫ق‬ ‫شهداء‬‫دينهم‬ ‫خيانة‬ ‫ا‬‫و‬‫رفض‬ ‫د‬ُ‫بيضاء‬ ٌ‫ة‬‫حمج‬ ِ‫ي‬‫النب‬ ‫دين‬
‫نفوسهم‬ ُّ‫در‬ ‫هلل‬ ً‫ة‬‫تي‬‫ف‬ ‫يا‬ُ‫اجلبناء‬ ِ‫امت‬‫ن‬ ‫ال‬ ُ‫ييتم‬ُ‫ح‬
‫جنابة‬ َ‫النفوس‬ ‫ا‬‫و‬‫بذل‬ ‫تية‬‫ف‬ ‫يا‬‫النجباء‬ ‫ابت‬‫غ‬ ‫ملا‬ ‫هلل‬
‫أمة‬ ‫مشاعر‬ ‫ا‬ْ‫أحيو‬ ‫فتية‬ ‫يا‬‫ضياء‬ ‫التضحيات‬ ‫يف‬ ‫تارخيها‬
‫بدمائهم‬ ‫ا‬‫و‬‫سطر‬ ‫قد‬ ‫فتية‬ ‫يا‬‫ووالء‬ ‫اءة‬‫ر‬‫ب‬ ‫تكون‬ ‫ماذا‬
‫ف‬ ‫يا‬‫مل‬‫و‬ ‫الدنيا‬ ‫ا‬‫و‬‫طلق‬ ‫قد‬ ‫تية‬‫احلسناء‬‫و‬ ُ‫الغيداء‬ ُ‫تفتنهم‬
‫سنة‬ َ‫ضل‬‫أف‬ ‫وهللا‬ ُ‫َّيتم‬‫ن‬‫س‬ُ‫اء‬‫ر‬‫و‬ َ‫لني‬‫العام‬ ‫ألجر‬ ‫لكم‬
ً‫ة‬‫شعر‬ ‫فيكم‬ ‫كنت‬‫قد‬ ‫ليتين‬ ‫يا‬‫فضالء‬ ‫يا‬ ‫اخلري‬ ‫يف‬ ً‫ة‬‫أسو‬ ‫يا‬
‫أال‬ ‫أحسبكم‬ ‫الفردوس‬ ‫نلتم‬ ‫قد‬‫سعداء‬ ‫أيا‬ ‫طوىب‬ ‫لكم‬ ‫طوىب‬
‫من‬ ‫ان‬‫ر‬‫الغف‬‫و‬ ‫الرمحات‬ ‫فسقتكم‬‫هط‬ ‫دمية‬ ‫كرمي‬‫رب‬ُ‫الء‬
ُ‫ف‬‫ناي‬ ‫آهم‬‫ر‬ ‫ا‬َّ‫مل‬ ‫تية‬‫ف‬ ‫يا‬‫اء‬‫و‬‫األد‬ ‫روحه‬ ‫هش‬‫تن‬ ُ‫د‬‫الفه‬‫و‬
‫الذي‬ ‫الذعر‬ ‫من‬ ُ‫ه‬ُ‫حم‬‫مال‬ ‫صارت‬ُ‫باء‬‫ر‬ِ‫ح‬ ُ‫كأنه‬‫و‬ ‫به‬ ‫يسري‬
‫بعرضهم‬ ‫السعود‬ ‫آل‬ ‫ا‬‫و‬‫تفرح‬ ‫ال‬‫عمالء‬ ‫يا‬ ‫التلفاز‬ ‫شاشة‬ ‫يف‬
‫كما‬ٌ‫جيل‬ ‫رضهم‬َ‫ع‬ِ‫ب‬ َ‫يحيني‬َ‫ل‬‫ف‬‫بلهاء‬ ‫يا‬ َ‫الناس‬ ُ‫الغالم‬ ‫يا‬ْ‫أح‬
‫ينثين‬ ‫لن‬ ‫سيفه‬ ‫تقلد‬ ٌ‫جيل‬‫تعود‬ ‫حىت‬‫اء‬‫ر‬‫الغ‬ ‫األمة‬
‫أرضنا‬‫و‬ ‫القبلتان‬ ‫تعود‬ ‫حىت‬‫لماء‬َّ‫ظ‬‫ال‬ ُ‫تلكم‬ ‫عنا‬ ‫اح‬‫ز‬ُ‫ت‬‫و‬
‫قد‬ ‫اإلسالم‬ ‫فتية‬ ‫ا‬‫و‬‫ولب‬ ‫ا‬‫و‬‫ب‬ُ‫ه‬‫بناء‬ ‫يعاد‬ ‫ألن‬ ‫ان‬‫و‬‫األ‬ ‫آن‬
1-.‫الزليطين‬ ‫هللا‬ ‫عبد‬ ‫أيب‬ ‫شعر‬ ‫من‬
3
(‫لل‬ ‫هدية‬26) ‫للمطلوبني‬ ‫تارخيية‬ ‫قصص‬
‫بكم‬‫ر‬ ‫اكم‬‫ر‬‫ي‬ ‫ألن‬ ‫ان‬‫و‬‫األ‬ ‫آن‬‫الشهداء‬ ‫ولتهنأ‬ ‫اللقا‬ ‫صدق‬
4
(‫لل‬ ‫هدية‬26) ‫للمطلوبني‬ ‫تارخيية‬ ‫قصص‬
‫الرحيم‬ ‫الرحمن‬ ‫هللا‬ ‫بسم‬
‫املقدمة‬
‫د‬‫د‬ ‫ي‬ ‫داد‬‫د‬‫ل‬ ‫دهل‬‫د‬‫ي‬‫ا‬ ‫ا‬ ‫دهلل‬‫د‬‫م‬‫احل‬‫دضح‬‫د‬‫ي‬ ‫د‬‫د‬‫ا‬‫ض‬ ‫د‬‫د‬‫ل‬‫ايا‬ ‫ال‬‫د‬‫د‬ ‫ب‬ ‫دد‬‫د‬ ‫هلو‬ ‫دل‬‫د‬‫ع‬‫اهلهللا‬ ‫دال‬‫د‬ ‫دي‬‫د‬‫هل‬ ‫د‬‫د‬‫ت‬‫مهل‬‫هل‬ ‫ضح‬ ‫د‬‫د‬‫ل‬ ‫بي‬ ‫د‬‫د‬‫ت‬‫ضا‬ ‫م‬ ‫دإ‬‫د‬‫ق‬‫املت‬
‫ا‬ ‫د‬‫ع‬ ‫ا‬ ‫د‬‫ت‬ ‫د‬‫مل‬ ‫دي‬‫هلل‬‫ض‬ ‫هل‬‫ا‬‫د‬‫ع‬ ‫دهللهي‬‫ع‬‫م‬‫هل‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫ام‬ ‫أي‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫إل‬ ‫د‬‫ت‬‫ب‬‫هل‬ ‫دضح‬‫ب‬‫هل‬ ‫دي‬‫ال‬‫هل‬ ‫د‬‫ض‬ ‫ا‬‫هل‬‫ده‬ ‫عت‬ ‫خ‬‫هل‬ ‫دل‬‫ع‬ ‫ي‬ ‫ع‬ ‫دي‬‫ي‬ ‫ا‬‫هل‬‫ا‬‫درو‬‫أ‬ ‫دي‬‫ي‬ ‫ضهللا‬ ‫اختههي‬‫هل‬
‫دل‬‫هلل‬‫ض‬ ‫م‬ ‫إل‬ ‫د‬ ‫د‬‫و‬‫م‬ ‫دهل‬‫د‬‫ي‬‫ا‬ ‫ا‬ ‫دهلل‬‫م‬‫احل‬‫هل‬ ‫د‬ ‫د‬‫ل‬ ‫دهلل‬‫د‬‫م‬ ‫هلد‬ ‫د‬‫هلل‬‫ع‬ ‫دحد‬‫ل‬‫م‬ ‫هلع‬ ‫د‬‫ع‬‫دت‬‫د‬ ‫ا‬‫هل‬ ‫دضح‬‫ف‬‫ب‬‫إ‬ ‫د‬‫ل‬‫املا‬ ‫هلل‬‫د‬‫د‬‫ل‬ ‫و‬ ‫د‬‫ض‬ ‫ع‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫ع‬ ‫د‬‫د‬‫ض‬ ‫ا‬‫ا‬‫د‬‫ف‬‫اي‬
‫قحو‬ ‫د‬‫د‬‫ي‬‫ا‬ ‫د‬‫م‬‫اوت‬ ‫د‬‫ي‬‫هل‬ ‫دا‬‫ض‬‫م‬ ‫در‬‫ع‬ ‫دا‬‫و‬ ‫يفاي‬ ‫د‬ ‫د‬‫ض‬ ‫هلد‬ ‫دههلي‬ ‫د‬‫د‬‫ض‬ ‫داهي‬‫خ‬‫ع‬ ‫د‬ ‫دم‬‫حل‬‫ا‬ ‫د‬ ‫دل‬‫ف‬‫ل‬ ‫د‬‫ا‬‫أض‬ ‫ا‬‫ف‬‫د‬‫ب‬ ‫د‬ ‫دي‬‫ال‬‫ر‬‫ع‬ ‫دل‬‫ض‬‫ام‬ ‫ده‬‫ه‬
‫دي‬‫ع‬ ‫ت‬ ‫ع‬ ‫و‬ ‫د‬‫ض‬ ‫هل‬ ‫د‬‫م‬ ‫اي‬ ‫دد‬‫ه‬‫م‬ ‫و‬ ‫د‬‫هلل‬‫ع‬ ‫هلو‬‫ا‬‫د‬‫ه‬ ‫هلع‬ ‫ن‬ ‫ام‬ ‫د‬ ‫هللاي‬‫د‬‫ض‬ ‫هلو‬ ‫د‬‫ه‬‫هلع‬ ‫دهللن‬‫هل‬‫ا‬ ‫م‬ ‫دد‬‫ت‬ ‫د‬‫ض‬ ‫و‬ ‫دهلل‬‫ع‬ ‫دضح‬ ‫و‬ ‫داأي‬‫و‬ ‫د‬
‫دهلل‬‫د‬ ‫دم‬‫د‬‫ع‬‫ا‬ ‫دي‬‫د‬ ‫ع‬ ‫د‬ ‫دد‬‫د‬‫ه‬ ‫و‬ ‫د‬‫ت‬ ‫د‬‫د‬‫ض‬‫هل‬ ‫د‬‫د‬‫ض‬‫مو‬ ‫دهلل‬‫د‬‫و‬ ‫دضج‬‫د‬ ‫مع‬ ‫دد‬‫ض‬‫وت‬ ‫د‬‫د‬‫ض‬ ‫دي‬‫د‬ ‫أ‬ ‫دضح‬‫د‬‫و‬ ‫ضاي‬ ‫د‬‫د‬‫و‬‫م‬‫هل‬ ‫دهللع‬‫ه‬ ‫و‬ ‫د‬‫د‬‫هلل‬‫ي‬‫ا‬ ‫د‬‫د‬‫ا‬‫مو‬ ‫دي‬‫د‬‫ا‬‫أ‬ ‫ب‬ ‫د‬‫مل‬‫ا‬
‫ملإ‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫د‬ ‫اي‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫د‬ ‫دي‬‫د‬‫د‬ ‫حل‬ ‫ى‬‫د‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ال‬ ‫هلعض‬ ‫بي‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ت‬‫ضا‬ ‫د‬‫د‬‫د‬ ‫اعت‬‫هل‬ ‫و‬ ‫إل‬ ‫ى‬‫ا‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ا‬‫و‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫ض‬ ‫دهلل‬‫د‬‫د‬‫د‬‫و‬ ‫دم‬‫د‬‫د‬‫د‬‫حل‬‫ا‬ ‫دا‬‫د‬‫د‬‫ا‬‫ع‬ ‫و‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ع‬ ‫إل‬ ‫ال‬‫هلل‬‫د‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ت‬ ‫ض‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫ض‬‫هل‬ ‫دهللهل‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ه‬ ‫دهلل‬‫د‬‫د‬‫و‬
‫ع‬ ‫د‬‫د‬ ‫أ‬ ‫دي‬‫د‬‫ب‬ ‫هلل‬‫و‬‫هل‬ ‫الي‬‫ا‬ ‫د‬‫ت‬ ‫دد‬‫د‬‫ض‬‫ال‬‫هل‬ ‫دي‬‫د‬‫ع‬‫يهلل‬ ‫د‬‫ف‬‫ي‬‫ف‬ ‫ي‬ ‫د‬‫د‬ ‫هل‬ ‫دي‬‫ب‬ ‫هلل‬‫ض‬‫هلع‬‫ا‬‫هل‬‫دهلل‬‫د‬‫ق‬ ‫دهع‬‫د‬‫ي‬‫ا‬ ‫دتقضي‬‫ا‬‫امل‬ ‫ي‬ ‫ا‬‫ا‬‫د‬‫د‬‫س‬‫هل‬ ‫د‬‫د‬‫ق‬‫اي‬ ‫دي‬‫هلل‬‫ع‬ ‫د‬‫د‬ ‫ن‬‫دا‬‫د‬ ‫د‬‫ض‬ ‫و‬ ‫إل‬ ‫ا‬
‫هي‬ ‫د‬‫د‬‫ا‬ ‫ا‬‫هل‬ ‫دههل‬ ‫ال‬‫هل‬ ‫د‬‫د‬‫ت‬ ‫اي‬ ‫دل‬‫و‬ ‫ضف‬ ‫د‬‫د‬ ‫ا‬ ‫د‬‫ق‬‫ابف‬‫هل‬ ‫د‬‫د‬‫ت‬ ‫اي‬ ‫إل‬ ‫ا‬ ‫د‬‫ف‬ ‫ت‬ ‫ا‬‫هل‬ ‫د‬‫د‬‫ت‬ ‫اي‬ ‫ا‬ ‫يف‬ ‫د‬ ‫هل‬ ‫دل‬‫د‬‫هلل‬‫ت‬‫ايف‬ ‫دل‬‫هلل‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫د‬‫د‬ ‫م‬‫هل‬ ‫دل‬ ‫هلل‬ ‫اي‬ ‫دل‬‫ع‬ ‫مي‬
‫ع‬ ‫د‬‫د‬‫ض‬ ‫الل‬ ‫دت‬‫ل‬‫ا‬ ‫هللي‬‫ض‬ ‫دت‬‫د‬‫ل‬‫م‬‫هل‬ ‫د‬‫خ‬‫هلو‬ ‫دهلل‬‫د‬‫و‬ ‫د‬‫ض‬ ‫دد‬‫د‬‫ب‬ ‫د‬ ‫د‬‫د‬‫م‬ ‫ا‬ ‫د‬‫ه‬‫هل‬ ‫دهلل‬‫د‬‫ه‬‫م‬ ‫دهللعح‬‫ع‬ ‫دي‬‫د‬‫هلل‬‫ض‬ ‫د‬‫ري‬ ‫ا‬ ‫د‬‫خ‬‫ب‬ ‫ا‬‫هل‬‫هلد‬ ‫د‬‫د‬‫ري‬ ‫دي‬‫ي‬ ‫د‬ ‫دي‬‫د‬‫ال‬‫م‬ ‫دي‬
‫د‬‫ع‬ ‫د‬‫ض‬ ‫دهلل‬‫ع‬‫ف‬‫مل‬ ‫ع‬ ‫دد‬‫ض‬‫بف‬‫ا‬ ‫د‬‫ا‬‫اي‬‫هل‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ا‬‫هل‬ ‫د‬‫خ‬‫ب‬ ‫ا‬‫هل‬ ‫دم‬‫حل‬‫ا‬ ‫د‬ ‫يق‬ ‫د‬‫ت‬ ‫ا‬ ‫د‬‫ه‬ ‫دضاي‬ ‫دي‬ ‫ال‬‫م‬ ‫دهع‬‫ي‬‫ا‬ ‫د‬ ‫د‬‫ل‬ ‫دتاهللعي‬‫ل‬‫م‬‫هل‬ ‫ا‬ ‫د‬‫ل‬ ‫دي‬‫ي‬ ‫دي‬‫ي‬
‫دي‬‫د‬‫ع‬ ‫م‬ ‫د‬‫أ‬ ‫دهلل‬ ‫دت‬‫ل‬‫ا‬ ‫دس‬ ‫م‬ ‫دض‬‫ل‬‫هل‬ ‫دس‬‫د‬‫ا‬‫الف‬ ‫دا‬ ‫د‬‫ض‬ ‫ا‬ ‫د‬‫ع‬ ‫د‬ ‫م‬‫هل‬ ‫دهللا‬‫ه‬‫هل‬ ‫د‬‫د‬ ‫ايق‬ ‫دإ‬‫ع‬ ‫د‬‫ب‬ ‫دل‬‫ي‬‫ا‬ ‫ال‬‫ه‬‫د‬‫ي‬‫ا‬ ‫د‬‫ض‬ ‫فا‬ ‫دت‬‫ل‬‫م‬‫هل‬
‫م‬‫هل‬ ‫د‬‫ع‬ ‫هل‬ ‫دي‬‫ع‬ ‫ال‬‫ه‬‫ع‬‫مو‬ ‫داهلل‬‫د‬ ‫م‬‫هل‬ ‫عح‬‫ف‬‫د‬‫ال‬ ‫د‬‫د‬‫م‬ ‫هل‬ ‫دم‬‫ه‬‫ت‬ ‫ض‬ ‫دي‬‫د‬‫ع‬ ‫د‬‫س‬‫م‬ ‫د‬‫د‬‫ض‬ ‫د‬ ‫د‬‫م‬‫أ‬ ‫ل‬ ‫د‬‫د‬‫خ‬‫امل‬ ‫ال‬‫هلل‬‫د‬ ‫اي‬‫هل‬ ‫دل‬‫د‬‫ع‬ ‫املا‬ ‫ا‬ ‫د‬‫ه‬‫ام‬ ‫د‬‫د‬‫ض‬ ‫دي‬‫ع‬ ‫دي‬‫د‬‫ه‬‫ت‬
‫د‬ ‫د‬‫د‬‫ض‬‫ي‬ ‫ى‬‫دهلل‬‫د‬ ‫و‬ ‫دهلل‬‫د‬‫هلل‬ ‫د‬‫د‬‫ه‬‫ا‬ ‫م‬‫هل‬ ‫دهللع‬‫د‬‫و‬ ‫اع‬ ‫د‬‫د‬ ‫د‬‫د‬‫ا‬ ‫مبم‬‫هل‬ ‫ههللع‬ ‫د‬‫د‬‫ا‬‫اي‬ ‫د‬‫د‬‫ض‬ ‫د‬‫د‬‫أ‬ ‫داهلل‬‫د‬ ‫م‬ ‫ى‬ ‫دا‬‫د‬ ‫دي‬‫د‬‫ي‬ ‫عش‬‫ا‬‫د‬‫د‬ ‫د‬ ‫دهلل‬‫د‬‫و‬‫هل‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫دي‬‫ي‬‫ا‬ ‫د‬
‫ي‬ ‫دا‬ ‫د‬‫ض‬ ‫دهللع‬‫د‬‫ي‬‫ا‬‫هل‬ ‫دي‬‫ض‬‫وا‬ ‫د‬‫ض‬ ‫اد‬‫ا‬‫د‬‫حل‬‫ا‬‫هل‬ ‫دي‬‫د‬ ‫و‬ ‫د‬‫ض‬ ‫دح‬‫حل‬‫ا‬ ‫مو‬ ‫داهلل‬ ‫م‬‫هل‬ ‫دهللع‬‫ي‬‫ا‬‫إل‬ ‫د‬‫د‬‫ض‬ ‫د‬ ‫ع‬ ‫و‬ ‫مو‬‫هل‬ ‫د‬‫ا‬‫أض‬ ‫د‬‫ع‬ ‫د‬ ‫دل‬‫د‬‫ض‬‫تب‬ ‫ل‬ ‫د‬‫ا‬‫اي‬ ‫مو‬‫هل‬
‫د‬ ‫د‬‫د‬‫ه‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫د‬‫د‬‫هل‬‫ا‬ ‫د‬ ‫دم‬‫د‬ ‫هلل‬‫ع‬ ‫د‬ ‫دهل‬‫ي‬‫ا‬ ‫دهللهلل‬‫د‬‫ه‬‫امل‬ ‫ل‬ ‫د‬‫ه‬‫اي‬ ‫يي‬ ‫د‬‫د‬‫ل‬‫هل‬ ‫د‬‫خ‬‫ب‬‫ا‬‫امل‬ ‫دي‬‫د‬‫ض‬ ‫ال‬‫هل‬ ‫ف‬ ‫د‬‫ه‬‫امل‬ ‫دهلل‬‫د‬ ‫ى‬‫ا‬‫دهلل‬‫م‬‫ا‬ ‫مو‬ ‫داهلل‬‫د‬ ‫م‬‫هل‬ ‫د‬ ‫ايق‬
‫دي‬‫د‬‫ع‬ ‫دهللن‬‫ا‬‫أ‬ ‫دد‬‫ل‬‫ايا‬ ‫د‬‫ض‬ ‫دا‬‫أ‬ ‫دإ‬‫و‬ ‫د‬ ‫ي‬ ‫د‬‫ل‬ ‫م‬ ‫دإ‬ ‫مل‬ ‫د‬‫د‬ ‫اي‬ ‫د‬ ‫دل‬ ‫هلو‬ ‫إ‬ ‫ي‬ ‫د‬‫ا‬ ‫ي‬ ‫دل‬ ‫هلو‬ ‫ملإ‬ ‫د‬ ‫ي‬ ‫دل‬‫ه‬ ‫ي‬ ‫د‬‫ل‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫د‬‫ع‬ ‫دس‬‫و‬‫هل‬
‫د‬‫د‬‫د‬‫ض‬‫ل‬ ‫دي‬‫د‬‫د‬‫ض‬‫ي‬ ‫دهلل‬‫د‬‫ل‬‫هل‬ ‫دي‬‫د‬‫د‬‫و‬ ‫ق‬ ‫د‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫ض‬‫ايق‬‫هل‬ ‫دي‬‫د‬ ‫ض‬ ‫هلب‬ ‫أ‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫ب‬‫هل‬ ‫دي‬‫د‬‫م‬‫اض‬ ‫هلب‬ ‫دي‬‫د‬‫د‬‫ت‬ ‫د‬‫د‬‫د‬ ‫اي‬ ‫د‬‫د‬ ‫داط‬‫د‬‫د‬‫أ‬‫ا‬‫هل‬ ‫د‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫ا‬‫اي‬ ‫د‬‫د‬‫ت‬‫مهل‬‫هل‬ ‫دال‬‫د‬‫د‬ ‫اي‬ ‫د‬ ‫د‬‫د‬‫و‬‫م‬ ‫م‬
‫دي‬‫ع‬ ‫دهلل‬ ‫م‬‫هل‬ ‫د‬‫م‬ ‫اي‬ ‫د‬‫ض‬ ‫دي‬‫ع‬ ‫دا‬‫ه‬‫هلع‬ ‫دل‬‫ي‬ ‫اعا‬ ‫د‬‫ض‬ ‫دي‬‫ع‬ ‫دي‬ ‫هل‬ ‫دا‬‫ب‬ ‫دي‬‫ي‬ ‫د‬‫أ‬‫هل‬ ‫دهلل‬‫س‬ ‫دي‬‫ي‬ ‫دا‬‫ا‬‫أ‬ ‫دي‬‫ق‬‫ع‬‫ا‬ ‫د‬‫ض‬ ‫د‬ ‫موهلل‬ ‫عفت‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫ال‬ ‫اي‬
‫ى‬‫د‬‫د‬‫ع‬ ‫هلو‬ ‫ى‬‫دم‬‫د‬‫س‬ ‫ى‬‫د‬‫ال‬‫ا‬ ‫هلت‬ ‫ى‬‫د‬‫د‬‫ض‬‫م‬ ‫ى‬‫د‬‫د‬‫هلل‬‫ض‬ ‫م‬ ‫دي‬‫د‬‫ع‬ ‫دت‬‫د‬‫أ‬‫هل‬ ‫دس‬‫د‬ ‫اي‬ ‫د‬‫ض‬‫دهلل‬‫د‬‫ه‬‫ع‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫د‬‫د‬‫ض‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫دي‬‫د‬‫هلل‬ ‫دا‬‫د‬‫ع‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫درضا‬‫د‬‫ع‬ ‫د‬‫م‬‫ل‬ ‫و‬ ‫دف‬‫د‬‫ع‬ ‫دي‬‫د‬ ‫أ‬ ‫ى‬‫د‬‫د‬‫ف‬ ‫ري‬
‫إل‬ ‫دمج‬‫د‬‫د‬‫ا‬‫اي‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫ل‬ ‫دي‬‫د‬‫د‬‫ب‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫ل‬‫هل‬ ‫و‬ ‫دت‬‫د‬‫د‬ ‫دهلل‬‫د‬‫د‬ ‫ع‬ ‫د‬‫د‬ ‫ايق‬ ‫ده‬‫د‬‫د‬‫ف‬‫هلبري‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫و‬ ‫م‬ ‫دهلل‬‫د‬‫د‬ ‫ع‬ ‫ط‬ ‫ام‬ ‫يتي‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫ل‬‫عا‬ ‫وه‬‫ا‬‫د‬‫د‬‫د‬ ‫م‬ ‫مو‬ ‫م‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫س‬ ‫دي‬‫د‬‫هلل‬
‫د‬ ‫د‬ ‫دل‬‫م‬ ‫هلل‬‫ي‬‫ا‬ ‫دي‬‫ع‬ ‫م‬‫هل‬ ‫دهللع‬‫ي‬‫ا‬ ‫دي‬‫ع‬ ‫و‬ ‫دد‬‫م‬‫مب‬ ‫د‬‫م‬ ‫أ‬ ‫د‬‫ا‬‫هلل‬‫ي‬‫ا‬‫هل‬ ‫دد‬‫ض‬ ‫اي‬ ‫دد‬ ‫ع‬ ‫د‬‫ض‬ ‫دي‬‫هلل‬‫ع‬ ‫دد‬ ‫هلع‬ ‫د‬ ‫امو‬‫م‬ ‫دي‬‫د‬ ‫الق‬‫هل‬ ‫دي‬‫ع‬ ‫ا‬ ‫دتر‬‫ل‬‫ا‬ ‫هللإ‬‫ض‬‫دم‬‫مل‬‫ا‬
‫دد‬‫د‬‫ع‬‫ف‬‫ع‬ ‫د‬ ‫دل‬‫ي‬‫ا‬ ‫د‬‫خ‬‫ض‬ ‫اي‬ ‫دل‬ ‫ا‬ ‫د‬‫د‬ ‫د‬‫ا‬‫ب‬‫با‬ ‫دهلل‬‫و‬‫هل‬ ‫دل‬‫ض‬‫ام‬ ‫ل‬ ‫د‬‫ف‬‫أ‬ ‫دي‬‫د‬‫ب‬ ‫هلل‬‫و‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫د‬‫ض‬ ‫دى‬‫ل‬‫ام‬ ‫د‬‫أ‬ ‫ام‬ ‫دد‬‫د‬ ‫ا‬‫هل‬ ‫دي‬‫ت‬‫اض‬‫ا‬‫ب‬ ‫د‬‫ض‬ ‫د‬ ‫ام‬ ‫دم‬‫ض‬‫أ‬‫ا‬‫اي‬
‫ا‬‫هل‬ ‫دم‬‫د‬‫ا‬‫اي‬ ‫اد‬‫هل‬‫دهلل‬‫د‬‫ع‬ ‫دل‬‫د‬‫د‬‫م‬‫ال‬ ‫دح‬‫د‬‫س‬ ‫ع‬‫ا‬‫ه‬ ‫د‬‫د‬ ‫اي‬ ‫دإ‬‫د‬‫د‬ ‫ض‬ ‫اي‬ ‫دي‬‫د‬‫ي‬‫ت‬ ‫د‬‫د‬ ‫هل‬ ‫دي‬‫د‬‫د‬‫ض‬ ‫و‬ ‫د‬‫د‬‫ه‬‫أ‬ ‫إ‬ ‫ي‬ ‫د‬‫د‬‫هل‬‫ا‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫ض‬ ‫و‬ ‫د‬‫د‬‫ب‬ ‫د‬‫د‬‫ض‬ ‫د‬ ‫د‬‫د‬‫ا‬‫هلل‬‫دإ‬‫د‬‫د‬‫ت‬ ‫ام‬‫هل‬
‫ضا‬ ‫ضقضمل‬‫عح‬ ‫ب‬ ‫هلد‬ ‫هللاي‬ ‫د‬ ‫التق‬‫ا‬ ‫هلد‬‫ا‬‫ب‬ ‫د‬ ‫معهللا‬ ‫ي‬،‫هلل‬ ‫ع‬ ‫مض‬..
5
(‫لل‬ ‫هدية‬26) ‫للمطلوبني‬ ‫تارخيية‬ ‫قصص‬
‫مو‬ ‫و‬ ‫أ‬ ‫د‬‫د‬ ‫ط‬ ‫ام‬ ‫إل‬ ‫و‬ ‫ف‬ ‫د‬‫د‬‫خ‬‫ضات‬ ‫دد‬‫د‬‫ض‬ ‫و‬ ‫دي‬‫د‬‫ه‬‫هل‬ ‫دضاي‬‫ي‬ ‫د‬‫د‬‫ض‬ ‫اي‬ ‫د‬‫د‬‫و‬‫ا‬ ‫اي‬ ‫دها‬‫د‬‫ه‬ ‫د‬‫د‬‫ض‬ ‫ب‬ ‫بقاي‬ ‫د‬ ‫د‬‫د‬ ‫ا‬ ‫د‬‫د‬ ‫ه‬ ‫دهع‬‫د‬‫ي‬‫ا‬ ‫دهللع‬‫د‬‫ه‬ ‫اا‬ ‫ىلم‬‫د‬‫أ‬
‫د‬‫د‬‫ا‬‫وف‬ ‫ع‬ ‫مو‬ ‫دهلل‬‫د‬‫و‬‫م‬ ‫ض‬ ‫دت‬‫د‬‫ا‬‫ع‬ ‫د‬ ‫دس‬‫خ‬‫ح‬ ‫و‬ ‫هللل‬‫د‬‫د‬‫ل‬‫هل‬ ‫دي‬‫د‬‫ا‬‫الف‬ ‫دهلل‬‫د‬‫ض‬ ‫ع‬ ‫عف‬ ‫د‬‫ت‬‫اي‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫د‬‫د‬‫و‬‫م‬ ‫دضاي‬‫د‬‫ي‬ ‫و‬ ‫د‬‫د‬‫هلل‬‫ي‬‫ا‬ ‫فاي‬ ‫دت‬‫ع‬َِّّ‫ا‬ َ‫ة‬َّ‫ن‬ ُ‫س‬َ‫ين‬ِ‫ذ‬ َّ‫ل‬‫ا‬ ِ‫يف‬
ً‫ال‬‫ي‬ِ‫د‬ْ‫ب‬َ‫ت‬ َِّّ‫ا‬ ِ‫َّة‬‫ن‬ُ‫س‬ِ‫ل‬ َ‫د‬ َِِ ْ‫ن‬َ‫ل‬َ‫و‬ ُ‫ل‬ْ‫ب‬َ‫ق‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ ‫ا‬ْ‫و‬َ‫ل‬َ‫خ‬‫ت‬ ‫ا‬‫ف‬‫د‬‫و‬‫(ام‬62)َِّّ‫ا‬ ِ‫َّت‬‫ن‬ُ‫س‬ِ‫ل‬ َ‫د‬ َِِ ْ‫ن‬َ‫ل‬َ‫ف‬ َ‫ني‬ِ‫ل‬َّ‫َو‬ْ‫األ‬ َ‫َّت‬‫ن‬ُ‫س‬ َّ‫ال‬ِ‫إ‬ َ‫ن‬‫و‬ُ‫ر‬ُ‫ظ‬ْ‫ن‬َ‫ي‬ ْ‫ل‬ َ‫ه‬َ‫ف‬
ً‫ال‬‫ي‬ِ‫و‬َْ‫ي‬ َِّّ‫ا‬ ِ‫َّت‬‫ن‬ُ‫س‬ِ‫ل‬ َ‫د‬ َِِ ْ‫ن‬َ‫ل‬َ‫و‬ ً‫ال‬‫ي‬ِ‫د‬ْ‫ب‬َ‫ت‬‫دل‬‫ع‬ ‫ا‬ ‫د‬‫ض‬ ‫ات‬ ‫د‬‫د‬‫أ‬(43)َّ‫ن‬ُ‫س‬َِّّ‫ا‬ ِ‫َّة‬‫ن‬ ُ‫س‬ِ‫ل‬ َ‫د‬ َِِ ْ‫ن‬ َ‫ل‬َ‫و‬ ُ‫ل‬ْ‫ب‬َ‫ق‬ ْ‫ن‬ ِ‫م‬ ْ‫ت‬َ‫ل‬َ‫خ‬ ْ‫د‬َ‫ق‬ َِّ‫ل‬‫ا‬ َِّّ‫ا‬ َ‫ة‬
ً‫ال‬‫ي‬ِ‫د‬ْ‫ب‬َ‫ت‬‫ت‬ ‫دت‬‫ف‬‫(اي‬23)ً‫ال‬‫ي‬ِ‫و‬َْ‫ي‬ ‫ا‬َ‫ن‬ِ‫َّت‬‫ن‬ُ‫س‬ِ‫ل‬ ُ‫د‬ َِِ ‫ال‬َ‫و‬ ‫ا‬َ‫ن‬ِ‫ل‬ُ‫س‬ُ‫ر‬ ْ‫ن‬ ِ‫م‬ َ‫ك‬َ‫ل‬ْ‫ب‬َ‫ق‬ ‫ا‬َ‫ْن‬‫ل‬َ‫س‬ْ‫َر‬‫أ‬ ْ‫د‬َ‫ق‬ ْ‫ن‬َ‫م‬ َ‫ة‬َّ‫ن‬ُ‫س‬‫ت‬ ‫ا‬‫ا‬‫د‬‫ل‬‫(اد‬77)،‫دهلل‬‫و‬ ‫دي‬ ‫ال‬‫م‬ ‫د‬‫د‬‫هل‬
‫دل‬‫م‬‫الا‬‫م‬‫ا‬ ‫ده‬‫ه‬ ‫هلو‬ ‫ض‬ ‫ايت‬ ‫فضتي‬‫ى‬‫ا‬‫دهلل‬‫و‬ ‫د‬‫ض‬ ‫ب‬ ‫د‬‫و‬‫ا‬ ‫اي‬ ‫مو‬ ‫و‬ ‫د‬‫ا‬‫احل‬ ‫إل‬ ‫ا‬ ‫د‬‫خ‬‫ب‬ ‫مو‬ ‫دهلل‬‫ع‬ ‫دح‬‫أ‬ ‫مإ‬ ‫د‬‫ا‬‫امل‬ ‫دي‬ ‫ب‬ ‫دل‬‫ي‬‫ا‬ ‫أا‬ ‫د‬ ‫اي‬
‫ا‬‫ف‬‫د‬‫د‬‫د‬‫و‬‫م‬‫هل‬ ‫ل‬‫دا‬‫د‬‫أ‬ ‫دإ‬‫د‬‫ع‬ ‫د‬‫د‬‫ض‬ ‫دحضس‬‫د‬‫د‬‫ل‬‫ام‬ ‫خ‬ ‫د‬‫د‬ ‫اي‬ َ‫د‬‫د‬‫ح‬ ‫ا‬‫ف‬‫د‬‫د‬‫و‬‫م‬‫هل‬ ‫دال‬‫د‬‫د‬‫أ‬‫هل‬ ‫ا‬ ‫د‬‫د‬‫مل‬‫ا‬‫هل‬ ‫دض‬‫د‬‫ا‬‫اي‬‫هل‬ ‫دحد‬‫د‬ ‫ام‬‫هل‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫مل‬‫ا‬ ‫دش‬‫د‬ ‫ح‬ ‫ل‬ ‫د‬‫د‬‫ا‬‫ضت‬ ‫أا‬ ‫د‬‫د‬‫ب‬‫دل‬‫د‬‫م‬‫الا‬‫م‬
‫ا‬ ‫د‬‫د‬ ‫دهلل‬‫و‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫د‬‫د‬‫ا‬‫امل‬‫هل‬ ‫.....ال‬ ‫دل‬‫د‬‫ض‬‫هللاف‬‫ض‬ ‫م‬ ‫دل‬ ‫تهلل‬ ‫ض‬ ‫م‬ ‫يل‬ ‫د‬‫د‬‫ت‬ ‫م‬ ‫أا‬ ‫د‬‫ب‬‫دي‬‫د‬‫ا‬‫أ‬ ‫دت‬‫د‬‫ل‬‫ام‬‫هل‬ ‫ده‬‫ي‬‫ا‬ ‫دها‬‫د‬‫ه‬ ‫ده‬‫د‬‫ب‬ ‫دل‬‫ي‬‫هل‬ ‫ضت‬ ‫ى‬‫ا‬ ‫د‬‫د‬‫ق‬
‫ا‬‫هل‬ ‫د‬‫د‬‫ا‬‫أ‬ ‫دضاي‬ ‫و‬ ‫او‬ ‫د‬‫ت‬ ‫عتي‬ ‫د‬‫س‬‫هل‬ ‫ي‬ ‫د‬‫د‬‫ل‬‫هل‬ ‫دي‬‫ض‬ ‫و‬ ‫د‬‫س‬ ‫دهلل‬‫م‬‫ا‬ ‫ي‬ ‫دحأ‬‫د‬‫ل‬‫م‬ ‫د‬‫ل‬ ‫د‬‫م‬‫ب‬‫هل‬ ‫د‬‫ض‬ ‫ايت‬ ‫دد‬‫د‬‫ض‬‫و‬ ‫دتي‬‫ال‬‫م‬‫هل‬ ‫دل‬ ‫هف‬ ‫دد‬‫ض‬‫و‬ ‫دم‬
‫دل‬‫د‬‫ف‬‫هلو‬ ‫ا‬ ‫د‬‫د‬‫ف‬‫عق‬ ‫مو‬‫هل‬ ‫دي‬‫د‬‫ا‬ ‫او‬‫هل‬ ‫ا‬ ‫د‬‫د‬ ‫عق‬ ‫مو‬ ‫دد‬‫د‬‫و‬‫هل‬ ‫دف‬‫د‬ ‫و‬ ‫دد‬‫د‬‫خ‬‫عف‬ ‫ا‬ ‫دت‬‫د‬‫ل‬ ‫أ‬ ‫عل‬‫ا‬‫د‬‫د‬‫ا‬ ‫ي‬ ‫دل‬‫د‬‫ع‬‫ضف‬ ‫ال‬‫د‬‫د‬‫ت‬‫مهل‬‫هل‬ ‫ى‬‫د‬‫د‬‫خ‬‫مع‬ ‫د‬‫د‬‫ض‬ ‫ب‬ ‫د‬‫د‬‫و‬‫ا‬‫هل‬ ‫إل‬ ‫ا‬ ‫د‬‫د‬‫ب‬‫م‬ ‫دهلل‬‫د‬‫ق‬‫أ‬
‫ا‬ ‫د‬‫د‬‫ا‬ ‫ا‬ ‫دحد‬‫ل‬‫ام‬ ‫دل‬‫ي‬‫هل‬ ‫و‬ ‫د‬‫ب‬‫م‬ ‫ا‬ ‫د‬‫ت‬‫و‬ ‫هل‬ ‫دا‬ ‫اي‬ ‫دا‬‫ع‬‫ف‬‫و‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫أت‬ ‫دهللهل‬‫د‬ ‫ض‬ ‫ا‬ ‫هلل‬‫د‬‫ل‬ ‫هلإل‬ ‫و‬ ‫د‬‫ض‬ ‫اي‬‫هل‬ ‫دي‬ ‫ايا‬‫هل‬ ‫دا‬‫ف‬ ‫اي‬ ‫دي‬‫و‬‫هل‬ ‫إل‬ ‫دهلل‬‫و‬‫ا‬‫هل‬ ‫دد‬‫و‬
‫د‬‫د‬‫د‬‫ه‬‫امو‬ ‫دا‬‫د‬‫د‬ ‫امل‬ ‫م‬ ‫ى‬‫و‬‫ا‬‫د‬‫د‬‫د‬ ‫دإ‬‫د‬‫د‬‫ه‬‫اي‬‫هل‬ ‫هللهلل‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ا‬‫اي‬‫هل‬ ‫دهلل‬‫د‬‫د‬‫هلل‬‫هل‬‫ا‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫ض‬ ‫دهلل‬‫د‬‫د‬‫ت‬‫ح‬ ‫دحد‬‫د‬‫د‬‫ل‬‫ام‬ ‫دل‬‫د‬‫د‬‫ي‬‫عهللهل‬ ‫ا‬ ‫هل‬ ‫داو‬‫د‬‫د‬‫و‬ ‫دل‬‫د‬‫د‬‫ه‬‫ال‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫ض‬ ‫دد‬‫د‬‫د‬‫و‬‫م‬ ‫هلإل‬ ‫خ‬ ‫د‬‫د‬‫د‬ ‫ي‬ ‫بإ‬ ‫د‬‫د‬‫أ‬
.‫ى‬‫ع‬‫ا‬‫ري‬ ‫الهلليج‬‫م‬‫ا‬‫هل‬
‫و‬ ‫هل‬ ‫دد‬‫ع‬ ‫اط‬‫ا‬‫د‬‫د‬‫أ‬ ‫د‬‫ض‬ ‫دش‬‫د‬‫ي‬ ‫در‬‫ع‬ ‫خ‬‫دي‬‫د‬‫ا‬ ‫مه‬ ‫دإ‬‫د‬‫ع‬‫هل‬ ‫هللاي‬‫د‬‫ض‬‫ع‬ ‫ل‬‫ه‬‫دا‬‫د‬‫و‬‫د‬‫أ‬‫هل‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ت‬‫و‬‫و‬‫هل‬ ‫ا‬ ‫هلل‬ ‫د‬‫د‬‫ل‬‫هل‬ ‫ا‬ ‫دهع‬‫و‬‫هل‬ ‫ا‬‫هل‬ ‫د‬‫د‬ ‫أ‬ ‫دم‬‫ع‬‫ا‬ ‫اي‬ ‫ل‬ ‫د‬‫د‬‫ا‬‫ض‬ ‫د‬‫د‬ ‫داي‬‫ل‬ ‫الف‬ ‫ا‬ ‫د‬‫د‬‫هلل‬
‫هلو‬‫ا‬‫ل‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ل‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫ىل‬‫د‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ع‬ ‫دي‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ا‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫د‬ ‫عل‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ه‬‫اي‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ف‬‫مو‬ ‫التي‬‫ر‬‫د‬‫د‬‫د‬‫د‬‫أ‬ ‫دي‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ا‬‫الف‬ ‫دهلل‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ض‬ ‫ع‬ ‫عف‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ت‬‫اي‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ه‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ه‬‫هل‬ ‫دي‬‫د‬‫د‬‫د‬‫هل‬ ‫دل‬‫د‬‫د‬‫د‬ ‫و‬ ‫اي‬ ‫ده‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ال‬ ‫ب‬ ‫اهلي‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ض‬‫م‬‫هل‬
‫د‬‫د‬‫د‬ ‫اوا‬ ‫ب‬ ‫دل‬‫د‬‫ي‬‫ا‬ ‫ل‬ ‫د‬‫د‬‫ا‬‫امل‬‫هل‬ ‫د‬‫د‬ ‫ايت‬ ‫دد‬‫د‬‫ب‬ ‫د‬‫د‬‫د‬ ‫ا‬‫هل‬ ‫د‬‫د‬‫س‬ ‫أ‬ ‫و‬ ‫د‬‫د‬ ‫ضت‬ ‫د‬‫د‬‫ض‬ ‫ايت‬ ‫إل‬ ‫عقتاي‬‫ا‬‫د‬‫د‬ ‫هلي‬‫دها‬‫د‬‫د‬‫و‬ ‫دها‬‫د‬ ‫أ‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫ىل‬‫د‬‫د‬‫ع‬ ‫د‬‫د‬‫ع‬‫ا‬‫و‬ ‫دا‬‫د‬‫ه‬‫هلل‬‫ي‬‫ا‬‫هل‬
‫د‬‫د‬ ‫اي‬ ‫و‬ ‫د‬‫د‬ ‫م‬‫هل‬ ‫دهللعد‬‫د‬ ‫ايت‬ ‫مهل‬ ‫و‬ ‫د‬‫د‬ ‫هلل‬‫ي‬‫ا‬ ‫د‬‫ض‬َ‫م‬ْ‫و‬ َ‫ْي‬‫ل‬‫ا‬َ‫و‬ ََّّ‫ا‬ ‫و‬ ُ‫ج‬ْ‫ر‬َ‫ي‬ َ‫ن‬‫ا‬ َ‫ك‬ ْ‫ن‬ َ‫م‬ِ‫ل‬ ٌ‫ة‬َ‫ن‬ َ‫س‬َ‫ح‬ ٌ‫ة‬َ‫و‬ ْ‫ُس‬‫أ‬ َِّّ‫ا‬ ِ‫ول‬ ُ‫س‬َ‫ر‬ ِ‫يف‬ ْ‫م‬ ُ‫ك‬َ‫ل‬ َ‫ن‬‫ا‬ َ‫ك‬ ْ‫د‬ َ‫ق‬َ‫ل‬
ً‫ا‬‫ري‬ِ‫ث‬َ‫ك‬ََّّ‫ا‬ َ‫ر‬ َ‫ك‬َ‫ذ‬َ‫و‬ َ‫ر‬ ِ‫خ‬ ْ‫اْل‬*‫ا‬َ‫ق‬ َ‫اب‬َ‫ز‬ ْ‫َح‬ْ‫األ‬ َ‫ن‬‫و‬ُ‫ن‬ِ‫م‬ْ‫م‬ُ‫ْم‬‫ل‬‫ا‬ ‫أا‬َ‫ر‬ ‫ا‬ َّ‫م‬َ‫ل‬َ‫و‬‫ا‬ َ‫م‬َ‫و‬ ُ‫ه‬ُ‫ل‬‫و‬ ُ‫س‬َ‫ر‬َ‫و‬ َُّّ‫ا‬ َ‫ق‬َ‫د‬ َ‫ص‬َ‫و‬ ُ‫ه‬ُ‫ل‬‫و‬ ُ‫س‬َ‫ر‬َ‫و‬ َُّّ‫ا‬ ‫ا‬َ‫ن‬َ‫د‬ َ‫ع‬َ‫و‬ ‫ا‬ َ‫م‬ ‫ا‬َ‫ذ‬ َ‫ه‬ ‫ا‬‫و‬ُ‫ل‬
ً‫ا‬‫يم‬ِ‫ل‬ ْ‫س‬َ‫ت‬َ‫و‬ ً‫ا‬‫ان‬َ‫مي‬ِ‫إ‬ َّ‫ال‬ِ‫إ‬ ْ‫م‬ ُ‫ه‬َ‫اد‬َ‫ز‬*ْ‫ن‬ َ‫م‬ ْ‫م‬ُ‫ه‬ْ‫ن‬ ِ‫م‬َ‫و‬ ُ‫ه‬َ‫ب‬َُْ ‫ى‬ َ‫ض‬َ‫ق‬ ْ‫ن‬ َ‫م‬ ْ‫م‬ُ‫ه‬ْ‫ن‬ ِ‫م‬َ‫ف‬ ِ‫ه‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ََّّ‫ا‬ ‫ا‬‫و‬ُ‫د‬ َ‫اه‬َ‫ع‬ ‫ا‬َ‫م‬ ‫ا‬‫و‬ُ‫ق‬َ‫د‬ َ‫ص‬ ٌ‫ال‬ َ‫ج‬ِ‫ر‬ َ‫ني‬ِ‫ن‬ِ‫م‬ْ‫م‬ ُ‫ْم‬‫ل‬‫ا‬ َ‫ن‬ ِ‫م‬
َ‫ب‬ ‫ا‬َ‫م‬َ‫و‬ ُ‫ر‬ِ‫ظ‬َ‫ت‬ْ‫ن‬َ‫ي‬ً‫ال‬‫ي‬ِ‫د‬ْ‫ب‬َ‫ت‬ ‫ا‬‫و‬ُ‫ل‬َّ‫د‬‫ا‬‫ف‬‫(امو‬ )23:21).
‫دا‬‫د‬‫ع‬‫ف‬‫اع‬ ‫د‬‫و‬‫ا‬‫هل‬ ‫ي‬ ‫د‬‫د‬‫ت‬ ‫د‬‫و‬‫ا‬‫هل‬ ‫دي‬‫ا‬‫هلو‬ ‫إل‬ ‫دل‬‫د‬‫و‬‫هل‬ ‫دا‬‫ض‬ ‫مهل‬ ‫دحد‬‫ل‬‫ام‬ ‫د‬‫د‬‫و‬ ‫د‬ ‫د‬‫ع‬( ‫)ت‬ ‫دهللع‬‫ي‬‫ا‬ ‫دها‬‫د‬‫ه‬( ‫د‬‫ت‬‫ب‬‫إل‬ ‫و‬ ‫دي‬‫ه‬ ‫د‬‫د‬ ‫و‬ ‫دضهلل‬‫ل‬ ‫د‬‫ق‬‫ع‬
‫دي‬‫د‬‫د‬‫ا‬‫هلو‬ ‫إل‬ ‫ده‬‫د‬‫ف‬‫هلو‬‫هل‬ ‫ع‬ ‫ا‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫ض‬‫هل‬ ‫دضي‬‫د‬‫و‬ ‫دي‬‫د‬‫ا‬‫هلو‬ ‫إل‬ ‫ده‬‫د‬‫د‬‫ف‬‫هلو‬‫هل‬ ‫ا‬ ‫د‬‫د‬‫ه‬‫هلب‬ ‫دهلل‬‫د‬‫ل‬ ‫ق‬ ‫دي‬‫د‬‫د‬‫ا‬‫هلو‬ ‫إل‬ ‫ده‬‫د‬‫ف‬‫هلو‬ ..‫دضليف‬‫د‬‫ت‬ ‫ام‬ ‫دا‬‫د‬‫د‬ ‫اي‬ ‫د‬‫د‬‫و‬‫ا‬‫هل‬‫هل‬ ،‫دل‬‫د‬‫ض‬‫ع‬‫ا‬ ‫اي‬
‫هل‬ ‫ال‬‫مهلت‬‫هل‬ ‫الامل‬‫م‬.. ‫ض‬ ‫ه‬ ‫هل‬ ‫حل‬ ‫ضه‬ ‫هلواي‬ ‫إل‬ ‫هلوفه‬
،‫ضقل‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫ل‬ ‫دل‬‫د‬‫د‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫أل‬ ‫د‬‫د‬‫ا‬‫ض‬ ،‫دضل‬‫د‬‫د‬‫ت‬ ‫ام‬ ‫دا‬‫د‬‫د‬ ‫اي‬ ‫هلإل‬ ‫دل‬‫د‬‫ض‬‫ع‬‫ا‬ ‫اي‬ ‫دا‬‫د‬‫د‬‫ع‬‫ف‬‫اع‬ ‫إل‬ ‫و‬ ‫د‬‫د‬‫هلل‬‫ي‬‫ا‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫و‬‫ا‬‫هل‬ ‫دإ‬‫د‬‫د‬‫ع‬‫هل‬ ‫د‬‫د‬‫و‬ ‫د‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫ع‬ ‫دحد‬‫د‬‫د‬‫ل‬‫ام‬ ‫دإ‬‫د‬‫ع‬ ‫أل‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫ا‬‫امل‬ ‫ده‬‫د‬‫ال‬ ‫ب‬
... ‫ضهلل‬ ‫ع‬ ‫ضهلل‬ ‫ع‬ ‫ضا‬ ‫عهللهي‬‫ا‬‫ع‬ ‫ايل‬ ‫ل‬ ‫هللق‬‫ي‬‫ا‬ ‫اله‬ ‫ب‬‫هل‬
‫ن‬ ‫د‬‫د‬‫ق‬‫اي‬ ‫د‬‫ض‬ ‫او‬ ‫د‬‫ي‬‫م‬‫هل‬ ‫حل‬ ‫د‬‫ه‬‫امل‬ ‫د‬‫ض‬ ‫دت‬ ‫م‬‫هل‬ ‫عف‬ ‫د‬‫د‬‫ت‬‫اي‬ ‫د‬‫ض‬ ‫د‬‫ق‬‫مو‬ ‫د‬‫و‬‫ا‬ ‫اي‬ ‫هللهلل‬‫د‬‫ا‬‫ب‬ ‫ده‬‫ال‬ ‫ب‬‫هل‬‫دهللع‬‫د‬‫ي‬‫ا‬ ‫دها‬‫ه‬ ‫دي‬‫و‬‫هل‬ ‫إل‬ ‫ى‬‫ا‬‫دهلل‬‫ل‬ ‫د‬‫ا‬ ‫ب‬‫دل‬‫ق‬‫هلب‬
‫د‬‫د‬‫د‬ ...‫ا‬ ‫د‬‫د‬‫ا‬‫امل‬‫هل‬ ‫دحل‬‫د‬‫د‬ ‫ام‬‫هل‬ ،‫دهلل‬‫د‬‫ض‬‫ي‬ ‫ايتق‬‫هل‬ ‫ا‬ ‫د‬‫د‬ ‫اي‬‫هل‬ ، ‫ع‬ ‫ا‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫مل‬‫ا‬‫هل‬ ‫دضي‬‫د‬‫ق‬‫اي‬‫هل‬ ، ‫ا‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫ه‬‫ايت‬‫هل‬ ‫دهلل‬‫د‬‫ل‬ ‫ق‬ ‫اي‬ ‫د‬‫د‬‫ض‬ ‫عت‬ ‫دس‬‫د‬‫د‬‫ف‬‫ت‬ ‫ع‬ ‫د‬ ‫دهل‬‫د‬‫ي‬‫ا‬ ‫دهلل‬‫د‬‫ع‬‫اعهلل‬
6
(‫لل‬ ‫هدية‬26) ‫للمطلوبني‬ ‫تارخيية‬ ‫قصص‬
‫د‬ ‫دا‬‫ه‬‫هلع‬ ‫دهيش‬‫ب‬‫دهلل‬‫ع‬‫ا‬‫ع‬‫اال‬‫ف‬‫د‬‫د‬‫ت‬‫ال‬‫ا‬ ‫د‬ ‫دا‬‫ه‬‫ع‬ ‫د‬‫م‬‫ب‬.‫ال‬ ‫ام‬‫هل‬ ‫ا‬ ‫د‬‫ض‬‫ام‬ ‫د‬‫ع‬ ‫هلب‬ ،‫الإ‬‫ا‬ ‫د‬‫ق‬‫اي‬‫هل‬ ‫ال‬‫ا‬‫د‬‫ا‬‫اي‬‫هل‬ ،‫ال‬‫د‬‫ت‬‫امهل‬‫هل‬ ‫دل‬‫م‬‫الا‬‫م‬‫ا‬ ‫د‬ ‫ع‬ ‫مو‬
‫و‬.‫املحديف‬ ‫م‬‫هل‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ي‬ ،‫ضل‬ ‫ه‬ ‫اع‬‫هل‬ ‫ري‬ ‫اي‬ ‫عهلل‬ ‫ض‬ ‫عل‬‫ا‬‫ا‬ ‫اي‬ ‫ض‬
،‫دد‬‫د‬‫ل‬ ‫اهل‬ ‫د‬‫د‬‫و‬‫ا‬ ‫اي‬ ‫دش‬‫ي‬ ‫دي‬‫د‬‫و‬‫هل‬ ‫إل‬ ،‫دي‬ ‫ب‬‫دها‬‫د‬‫ه‬ ‫هل‬ ‫د‬‫د‬ ‫دهل‬‫ي‬‫ا‬ ‫دهلل‬‫د‬‫ع‬‫اعهلل‬ ‫دهللع‬‫ي‬‫ا‬ ‫دها‬‫د‬‫ه‬ ‫مو‬ ‫و‬ ‫د‬‫ض‬‫ايف‬ ‫دش‬‫د‬‫ي‬ ‫إل‬ ‫و‬ ‫د‬‫د‬‫ب‬ ‫د‬‫ض‬ ‫ل‬ ‫د‬‫د‬ ‫ي‬ ‫دد‬‫ض‬‫و‬ ‫دي‬‫د‬‫ال‬‫م‬ ‫د‬‫ي‬‫هل‬
‫د‬‫ه‬‫ال‬ ‫د‬‫ض‬ ‫دد‬‫و‬‫م‬ ‫إل‬ ‫د‬‫و‬‫ا‬ ‫اي‬ ‫دها‬‫ه‬ ‫هلل‬ ‫دض‬‫ل‬ ‫دهل‬‫د‬‫ي‬‫ا‬ ‫د‬‫ه‬‫هل‬ ،‫دا‬‫ه‬‫هللت‬‫ض‬‫ل‬ ‫دهل‬‫ي‬‫ا‬ ‫د‬‫ه‬ ، ‫د‬‫ا‬ ‫ب‬‫ط‬ ‫ام‬ ‫ن‬ ‫د‬‫و‬ ‫هللهلل‬‫د‬‫ا‬‫ب‬ ‫دهل‬‫ي‬‫ا‬،‫و‬ ‫د‬‫د‬‫ض‬‫ايف‬ ‫د‬‫ض‬ ‫داو‬‫و‬ ‫ل‬
‫يف‬ ‫هلل‬‫ت‬‫ادل‬‫هل‬ ‫ا‬‫ف‬‫ادلتا‬‫هل‬ ‫عل‬‫ا‬ ‫ايا‬ ‫د‬ ‫ايق‬ ‫هها‬ ‫يقس‬ ‫مل‬
‫دهلل‬‫ع‬‫اعهلل‬ ‫دهلل‬‫ل‬ ‫ايق‬ ‫ي‬ ‫د‬‫ا‬‫ب‬ ‫د‬‫ض‬ ‫و‬ ‫دا‬‫ل‬‫هل‬ .‫دهلل‬‫ع‬‫اعهلل‬ ‫دهلل‬‫أ‬‫ا‬ ‫ي‬ ‫دي‬‫ض‬ ‫يض‬ ،‫دي‬‫ال‬ ‫ض‬ ‫د‬ ‫دف‬‫و‬‫بف‬ ‫د‬‫ض‬ ‫و‬ ‫دا‬‫ل‬ ،‫ي‬ ‫د‬‫خ‬‫اي‬ ‫لد‬ ‫اهل‬ ‫او‬ ‫اي‬ ‫هها‬ ‫هلي‬
‫امل‬ ‫اعل‬ ‫به‬ ،‫و‬ ‫ل‬ ‫ع‬‫ا‬‫عا‬ ‫ه‬ ‫هلعق‬ ، ‫هلل‬‫ي‬‫ا‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ايا‬ ‫ض‬ ‫اوا‬ ‫يض‬ ‫عل‬‫ا‬‫ا‬ ‫اي‬ ‫ضق‬.‫حديف‬
.‫ال؟يف‬‫امهلت‬‫هل‬ ‫امض‬ ‫و‬ ‫ال‬‫ف‬‫ع‬ ‫هلهي‬ ،‫ي‬ ‫ق‬ ‫قاي‬ ‫هلعا‬ ‫او‬ ‫اي‬ ‫ااهي‬ ‫ع‬ ‫ض‬ ‫بقهللعا‬ ‫إل‬ ‫ى‬‫ح‬‫ض‬ ‫ضات‬ ‫هللهل‬ ‫ع‬ ‫ايهل‬ ‫هها‬ ‫هلو‬ ‫بضل‬
‫د‬‫د‬‫د‬ ‫مهل‬ ، ‫د‬‫د‬‫ا‬ ‫ب‬ ‫الض‬‫هلل‬‫د‬‫د‬‫ي‬‫ا‬ ‫دي‬‫د‬‫و‬‫هل‬ ‫إل‬ ‫دهلل‬‫د‬‫و‬‫هل‬ ‫دل‬‫د‬‫ق‬‫ع‬ ‫ي....مو‬ ‫د‬‫د‬‫ل‬‫هل‬ ‫دي‬‫د‬‫ض‬ ‫و‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫س‬ ‫و‬ ‫دهلل‬‫د‬ ‫د‬‫د‬‫ع‬ ‫دهلل‬‫د‬‫م‬‫ا‬ .‫دهلل‬‫د‬‫و‬‫ا‬‫هل‬ ‫دد‬‫د‬‫و‬ ‫ال‬ ‫دت‬‫د‬‫ل‬‫ا‬ ‫دل‬‫د‬‫ض‬‫ب‬
‫؟‬ ‫دا‬‫د‬‫ض‬‫ام‬ ‫مهل‬ ‫إل‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫ا‬ ‫ب‬‫دل‬‫د‬‫ض‬‫ع‬‫ا‬ ‫اي‬ ‫دا‬‫د‬‫د‬‫ع‬‫ف‬‫اع‬ ‫دي‬‫د‬‫و‬‫هل‬ ‫إل‬ ‫دد‬‫د‬‫و‬‫ام‬‫؟‬ ‫دهلل‬‫د‬‫د‬‫ي‬‫ا‬ ‫در‬‫د‬‫ا‬‫هلل‬‫ض‬ ‫إل‬ ‫دي‬‫د‬‫د‬‫ا‬ ‫ب‬ ‫دا‬‫د‬ ‫اي‬ ‫د‬‫د‬‫ل‬ ‫عر‬‫ا‬‫د‬‫د‬‫د‬‫و‬ ‫دي‬‫د‬‫و‬‫هل‬ ‫إل‬ ‫دد‬‫د‬‫د‬‫و‬‫ام‬ ‫د‬‫د‬ ‫مهل‬
،‫دي‬‫د‬‫د‬ ‫ب‬‫دها‬‫د‬‫ه‬ ‫د‬‫د‬‫د‬ ‫دا‬‫د‬‫ه‬‫هللت‬‫ع‬ ، ‫ض‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫ه‬ ‫اي‬‫هل‬ ‫حل‬ ‫د‬‫د‬‫ه‬‫امل‬‫هل‬ ،‫ال‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ت‬‫امهل‬‫هل‬ ‫دل‬‫د‬‫م‬‫الا‬‫م‬‫ا‬‫هل‬ ‫ع‬ ‫ا‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫مل‬‫ا‬‫هل‬ ‫دضي‬‫د‬‫ق‬‫اي‬‫هل‬ ، ‫ا‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫ه‬‫ايت‬‫هل‬ ‫دهلل‬‫د‬‫ل‬ ‫ق‬ ‫اي‬ ‫دش‬‫د‬‫د‬ ‫ب‬ ‫د‬ ‫د‬‫د‬‫ض‬‫م‬‫هل‬
‫اعهللعهلل؟‬ ‫ايته‬‫هل‬ ،‫اعهللعهلل‬ ‫هللاج‬‫مل‬‫ا‬ ‫و‬ ‫مل‬ ،‫اعهللعهلل‬ ‫د‬ ‫هللا‬‫ي‬‫ا‬ ‫هلعقضي‬ ‫ي‬ ‫ب‬‫هها‬ ‫هلل‬ ‫هلع‬
‫ق‬ ‫دم‬‫د‬‫د‬ ‫عتم‬ ‫خ‬ ‫دي‬‫د‬‫د‬‫ال‬‫دا‬‫د‬‫د‬‫د‬‫و‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫ا‬‫عتم‬ ‫خ‬ ..‫وي‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫ض‬‫هلو‬ ‫دتاي‬‫د‬‫د‬‫هل‬‫ت‬ ‫و‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ا‬‫ع‬ ‫خ‬‫هل‬ ،‫فاي‬ ‫ا‬ ‫د‬‫د‬‫د‬ ‫هل‬ ‫اهي‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫ا‬‫ض‬ ‫دهللاه‬‫د‬‫د‬‫ع‬ ‫خ‬‫هل‬ ،‫اوي‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ه‬‫هلب‬ ‫دهللهي‬‫د‬‫د‬‫ل‬
‫نت‬ ‫ايق‬ ‫لض‬ ‫ضي‬ ‫بتري‬ ،‫ل‬ ‫ض‬ ‫إل‬ ‫هله‬ ،‫امهلم‬ ‫د‬ ‫امع‬ ‫هلله‬‫ض‬ ‫هلي‬ ‫عق‬ ‫مو‬ ‫وضا‬‫م‬ ‫الي‬‫ا‬ ... ‫عتم‬
ُ‫د‬ِ‫ب‬‫ا‬َ‫ع‬ ْ‫م‬ُ‫ت‬ْ‫َن‬‫أ‬ ‫ال‬َ‫*و‬ َ‫ن‬‫و‬ُ‫د‬ُ‫ب‬ْ‫ع‬َ‫ت‬ ‫ا‬َ‫م‬ ُ‫د‬ُ‫ب‬ْ‫ع‬َ‫أ‬ ‫ال‬ * َ‫ن‬‫و‬ُ‫ر‬ِ‫اف‬َ‫ك‬ْ‫ل‬‫ا‬ ‫ا‬َ‫ه‬ُّ‫َي‬‫أ‬ ‫ا‬َ‫ي‬ ْ‫ل‬ُ‫ق‬‫د‬ُ‫ب‬ْ‫ع‬َ‫أ‬ ‫ا‬َ‫م‬ َ‫ن‬‫و‬َ‫ن‬‫و‬ُ‫د‬ِ‫ب‬‫ا‬َ‫ع‬ ْ‫م‬ُ‫ت‬ْ‫َن‬‫أ‬ ‫ال‬َ‫*و‬ ُْ ْ‫د‬َ‫ب‬َ‫ع‬ ‫ا‬َ‫م‬ ٌ‫د‬ِ‫ب‬‫ا‬َ‫ع‬ ‫ا‬َ‫ن‬َ‫أ‬ ‫ال‬َ‫و‬ *
ُ‫د‬ُ‫ب‬ْ‫ع‬َ‫أ‬ ‫ا‬َ‫م‬ِ‫ن‬‫ي‬ِ‫د‬ َِ‫يل‬َ‫و‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬ُ‫ين‬ِ‫د‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬َ‫ل‬ *. ) ‫هلو‬‫ا‬‫أ‬ ‫اي‬ (
‫د‬‫د‬‫د‬‫ق‬‫ي‬ ‫د‬ ‫دل‬‫د‬ ‫ض‬ ‫ب‬‫ل‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫س‬ ‫ضف‬ ‫دها‬‫د‬‫ه‬ ‫إل‬ ‫تاي‬ ‫د‬‫د‬‫س‬ ‫هلضف‬ ،‫وي‬ ‫د‬‫د‬‫د‬ ‫د‬‫د‬ ‫دي‬‫د‬‫ب‬ ‫هل‬ ،‫هللاي‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ع‬ ‫د‬‫د‬ ‫دي‬‫د‬‫هلل‬‫ع‬ ‫ال‬‫ا‬‫د‬‫د‬‫د‬‫أ‬‫ا‬ ‫دي‬‫د‬‫هل‬ ‫د‬‫د‬ ‫ع‬ ‫درو‬‫د‬‫د‬‫ع‬ ‫دل‬‫د‬‫ت‬ ‫ع‬ ‫دي‬‫د‬ ‫أ‬
‫د‬‫د‬‫ب‬‫دا‬‫د‬‫ض‬‫م‬ ‫دد‬‫د‬‫ع‬ . ‫د‬‫ا‬‫أض‬‫دضاي‬‫د‬ ‫دا‬ ‫أ‬ .‫د‬ ‫دتق‬‫د‬‫ا‬‫امل‬ ‫إل‬ ‫د‬‫د‬‫ق‬ ‫اي‬ ‫دها‬‫د‬‫ه‬ ‫و‬ ‫د‬‫د‬ ‫ض‬ ‫د‬‫د‬‫ض‬ ‫داي‬‫د‬‫ا‬ ‫عض‬ ‫مو‬ ‫هيش‬‫ت‬‫ال‬َ‫*و‬ ُْ ْ‫د‬ َ‫ب‬َ‫ع‬ ‫ا‬ َ‫م‬ ٌ‫د‬ ِ‫ب‬‫ا‬َ‫ع‬ ‫ا‬َ‫ن‬َ‫أ‬ ‫ال‬َ‫و‬
ُ‫د‬ُ‫ب‬ْ‫ع‬َ‫أ‬ ‫ا‬َ‫م‬ َ‫ن‬‫و‬ُ‫د‬ِ‫ب‬‫ا‬َ‫ع‬ ْ‫م‬ُ‫ت‬ْ‫َن‬‫أ‬‫أضي‬ ‫ايتق‬ ‫د‬ ‫ايهل‬ ،‫امضا‬ ‫هها‬ ‫إل‬ ‫ل‬ ‫س‬ ‫املف‬ ‫ا‬‫ا‬ ‫هلع‬ ...‫ت‬ِ‫ن‬‫ي‬ِ‫د‬ َِ‫يل‬َ‫و‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬ُ‫ين‬ِ‫د‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬َ‫ل‬.
‫د‬ ‫ع‬ ‫داهي‬‫د‬‫ا‬ ‫ع‬ ‫خ‬ ‫دهيش‬‫ب‬ ‫د‬‫ه‬‫هل‬‫ديت‬‫هل‬ ‫د‬‫د‬‫ق‬‫ع‬ ‫مو‬ ‫دا‬‫ض‬‫و‬‫م‬ ‫دد‬‫ع‬ ‫عل‬‫ا‬‫د‬‫د‬‫ل‬ ‫ا‬ ‫د‬‫ض‬ ‫هلد‬ ‫عل‬‫ا‬‫د‬‫ا‬‫ع‬ ‫د‬‫د‬‫ري‬ ‫د‬‫ع‬‫ا‬‫ف‬‫ض‬ ‫هلد‬ ،‫ى‬‫ع‬‫ا‬‫د‬‫ل‬ ‫ى‬‫ال‬ ‫د‬‫د‬‫ل‬ ‫دي‬‫ي‬ ‫مو‬‫ال‬ ْ‫ل‬ُ‫ق‬
‫ا‬َ‫م‬ َّ‫ال‬ِ‫إ‬ ُ‫ا‬ِ‫ب‬َّ‫ت‬َ‫أ‬ ْ‫ن‬ِ‫إ‬ ٌ‫ك‬َ‫ل‬َ‫م‬ ِ‫ي‬‫ك‬ِ‫إ‬ ْ‫م‬ ُ‫ك‬َ‫ل‬ ُ‫ول‬ُ‫ق‬َ‫أ‬ ‫ال‬َ‫و‬ َ‫ب‬ْ‫ي‬َ‫غ‬ْ‫ل‬‫ا‬ ُ‫م‬َ‫ل‬ْ‫ع‬َ‫أ‬ ‫ال‬َ‫و‬ َِّّ‫ا‬ ُ‫ن‬ِ‫ائ‬َ‫ز‬ َ‫خ‬ ‫ي‬ِ‫د‬ْ‫ن‬ِ‫ع‬ ْ‫م‬ ُ‫ك‬َ‫ل‬ ُ‫ول‬ُ‫ق‬َ‫أ‬‫ي‬ِ‫و‬َ‫ت‬ ْ‫س‬َ‫ي‬ ْ‫ل‬ َ‫ه‬ ْ‫ل‬ُ‫ق‬ ََّ‫يل‬ِ‫إ‬ ‫ى‬َ‫وح‬ُ‫ي‬
‫ى‬َ‫م‬ْ‫ع‬َْ‫األ‬َ‫ن‬‫و‬ُ‫ر‬َّ‫ك‬َ‫ف‬َ‫ت‬َ‫ت‬ ‫ال‬َ‫ف‬َ‫أ‬ ُ‫ري‬ِ‫ص‬َ‫ْب‬‫ل‬‫ا‬َ‫و‬‫دت‬ ‫ال‬‫م‬‫(ا‬50).
‫د‬‫هلل‬‫ي‬‫ا‬ ‫و‬ ‫د‬‫ب‬ ‫لت‬ ‫د‬‫ل‬ ‫د‬‫د‬‫ع‬‫ا‬ ‫د‬‫و‬ ‫دي‬‫ض‬‫يف‬ ‫د‬ ‫دا‬‫ه‬‫هللت‬‫ع‬ ‫دإ‬‫و‬ ،‫دي‬‫د‬‫ال‬ ‫عت‬ ‫د‬‫مل‬ ‫د‬ ‫امل‬‫هل‬ ‫د‬‫س‬ ‫هلل‬‫مل‬ ‫ع‬ ‫د‬ ‫اي‬ ‫ال‬ ‫د‬‫ع‬ ‫خ‬‫هل‬‫دي‬‫د‬‫ا‬‫الف‬ ‫داط‬ ‫ع‬
‫ت‬ ‫د‬‫ق‬‫ع‬ ‫دج‬‫د‬‫حل‬‫ا‬ ‫دي‬‫د‬‫ل‬ ‫ض‬ ‫دي‬‫ل‬ ‫امل‬ ‫إل‬ ‫دد‬‫د‬‫ل‬ ‫ايق‬ ‫د‬‫ر‬‫تش‬ ‫وال‬ ‫دو‬ ‫تعب‬ ‫أن‬ ‫كم‬‫أمر‬‫ي‬ ‫يكمس‬ ‫إل‬ ‫هللا‬ ‫ول‬‫رس‬ ‫إك‬ ‫النس‬‫ف‬ ‫ين‬‫ب‬ ‫ا‬ ‫"ي‬‫ه‬ ‫ب‬ ‫ا‬‫و‬‫ك‬
‫ا‬‫م‬ ‫هللا‬ ‫ن‬‫ع‬ ‫ني‬‫أب‬ ‫ىت‬‫ح‬ ‫وك‬‫نع‬ ‫و‬ ‫يبس‬ ‫ا‬‫و‬‫دق‬‫وتص‬ ‫يب‬ ‫ا‬‫و‬‫تممن‬ ‫أن‬‫و‬ ‫دادس‬‫األن‬ ‫ذ‬‫ه‬ ‫ن‬‫م‬ ‫دونه‬ ‫من‬ ‫تعبدون‬ ‫ما‬ ‫ا‬‫و‬‫ختلع‬ ‫أن‬‫و‬ ‫س‬ً‫ا‬‫شيئ‬
"‫به‬ ‫بعثين‬.
.‫دي‬‫د‬‫ا‬‫الف‬ ‫دضاي‬‫د‬ ‫داط‬ ‫هل‬ ،‫دد‬‫د‬‫و‬‫هل‬ ‫دف‬‫د‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫هي‬ ‫دهلل‬‫أ‬ ،‫ل‬ ‫د‬‫د‬‫ه‬ ‫س‬ ‫د‬‫د‬‫ع‬ ‫ضا‬ ‫د‬ ‫در‬‫د‬‫ع‬ ‫د‬‫د‬‫ب‬‫م‬ ‫دي‬‫ال‬‫م‬ ‫دالت‬‫د‬‫ه‬‫ايف‬ ‫ر‬ ‫دهلل‬‫د‬‫و‬‫هل‬ ‫لت‬ ‫د‬‫ل‬ ‫د‬‫د‬‫ع‬‫ا‬ ‫د‬‫و‬
‫د‬‫د‬‫ع‬ ‫دا‬‫د‬ ‫عض‬ ‫ديت‬‫د‬‫ي‬ ‫د‬‫د‬‫ق‬‫ع‬ ‫هللاي‬‫د‬‫د‬‫ض‬ ‫دد‬‫د‬‫و‬ ‫د‬‫د‬‫ق‬‫أ‬‫ديت‬‫د‬‫ي‬ ‫د‬‫د‬‫و‬ ‫يف‬ ‫دا‬‫د‬ ‫اي‬ ‫دي‬‫د‬‫ع‬ ‫ده‬‫د‬ ‫مب‬ ‫عر‬‫ا‬‫د‬‫د‬‫و‬ ‫د‬‫د‬‫ض‬ ‫دا‬‫د‬‫ف‬‫اي‬ ‫دها‬‫د‬‫ه‬ ‫ده‬‫د‬ ‫م‬ ‫مذ‬ ‫د‬‫د‬‫ي‬ ‫هلو‬ ‫اوت‬‫ا‬‫د‬‫د‬‫أ‬
7
(‫لل‬ ‫هدية‬26) ‫للمطلوبني‬ ‫تارخيية‬ ‫قصص‬
‫ي‬ ‫د‬‫خ‬‫ع‬ ‫ا‬ ‫دا‬‫ض‬‫ام‬ ‫ت‬ ‫د‬‫و‬ ‫دهللك؟‬ ‫ع‬ ‫د‬‫ض‬ ‫دا‬‫ض‬‫ام‬ ‫د‬‫هلل‬‫ي‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫مع‬ ،‫دش‬‫ف‬‫ي‬ ‫د‬‫ض‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫داك‬‫ا‬ ‫م‬ ،‫مضاك‬ ‫ك‬ ‫هلل‬ ‫ع‬ ‫ع‬ ‫حن‬ ْ‫و‬ ‫معه‬ ‫م‬
‫؟‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫ال‬ ‫ي‬ ‫دا‬‫د‬‫ض‬‫ام‬ ‫و‬ ‫د‬‫د‬‫ب‬‫و‬ ‫داك‬‫د‬‫د‬‫ا‬ ‫م‬ ْ‫و‬‫ىل‬‫د‬‫د‬‫أ‬ ، ‫دا‬‫د‬‫د‬ ‫ي‬ ‫د‬‫د‬‫ال‬ ‫حن‬ ‫دهلل‬‫د‬‫ا‬‫مأت‬ ‫ديت‬‫د‬‫د‬‫ي‬ ‫د‬‫د‬‫ق‬‫أ‬ ‫ت‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫و‬ . ‫د‬‫د‬‫ا‬‫ع‬ ‫د‬‫د‬‫ض‬‫و‬‫ا‬ ‫درع‬‫د‬‫د‬‫أ‬ ‫درضاكيف‬‫د‬‫ع‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫هلل‬‫ي‬ ‫دل‬‫د‬‫و‬ ‫و‬ ‫د‬
... ‫ضي‬
‫؟‬ ‫او‬ ‫اي‬ ‫يش‬ ‫واا‬ ‫اوهلل‬ ‫اي‬ ‫اياود‬ ‫يش‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫بضل‬‫؟‬ ‫هلو‬ ‫ايهل‬ ‫هلو‬ ‫و‬ ‫بضل‬
‫د‬ ‫م‬ ‫دهلل‬‫د‬‫ق‬‫أ‬ . ‫دا‬ ‫بت‬ ‫د‬ ‫دل‬‫د‬‫و‬ ‫دف‬ ‫د‬ ‫دا‬‫د‬‫ا‬‫عق‬ ‫خ‬ ‫دي‬‫ال‬‫اي‬ ‫د‬‫د‬ ‫ي‬ ‫دهلل‬‫و‬‫ا‬‫هل‬ ‫دا‬‫د‬‫ض‬ ‫دت‬‫ا‬‫ع‬ ‫خ‬‫هل‬ ‫دل‬‫د‬‫و‬ ‫دد‬‫ق‬‫احل‬ ‫دها‬‫د‬‫ه‬ ‫إل‬ ‫دد‬‫م‬ ‫ع‬ ‫د‬ ‫دي‬‫د‬‫ال‬‫م‬
‫ا‬ ‫بت‬ ‫المل‬ ‫هللل‬‫ل‬ ‫هلأم‬ ‫هلو‬ ‫ايهل‬ ‫هلو‬ ..‫ل‬ ‫ا‬ ‫ي‬. ‫يضا‬ ‫ا‬ ‫ع‬ ‫الت‬‫هل‬ ‫أ‬ ‫و‬ ‫هلل‬‫ي‬‫ا‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ب‬
‫دضهلل‬‫د‬‫س‬ ‫د‬‫د‬‫ه‬‫هل‬ .‫و‬ ‫د‬‫د‬‫هلل‬ ‫امل‬ ‫دا‬‫د‬ ‫ايف‬ ‫دضهلل‬‫د‬‫س‬ ‫د‬‫د‬‫ض‬ ‫هال‬ ‫د‬‫د‬‫ا‬‫اي‬ ‫د‬‫د‬‫و‬‫ا‬ ‫اي‬ ‫ا‬‫هل‬ ‫د‬‫د‬‫ض‬ ‫دد‬‫د‬‫ض‬ ‫ب‬ ‫دي‬‫د‬‫ال‬‫م‬ ،‫هللاج‬‫د‬‫د‬‫مل‬‫ا‬ ‫دها‬‫د‬‫ه‬ ‫دل‬‫د‬ ‫ري‬ ‫د‬‫د‬‫ض‬ ‫د‬‫د‬‫و‬‫هل‬ ‫دهل‬‫د‬‫ي‬‫ا‬ ‫د‬‫د‬‫و‬‫هل‬ ‫دهلل‬‫ق‬‫ي‬
‫ديف‬ ‫ضال‬ ‫ا‬ ‫إل‬ ‫م‬ ‫هلع‬ ،‫ي‬‫و‬‫و‬ ‫هلع‬ ‫هلجيم‬ ‫هللقه‬‫ت‬‫عا‬ ‫وإ‬ ‫هال‬ ‫ايا‬ ‫د‬ ‫ب‬‫ايا‬ ‫هها‬ ‫ي‬ ‫ع‬ ‫د‬ ،‫لد‬ ‫ه‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫هلل‬‫ف‬ ‫مل‬ ‫بم‬
‫دهللا‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ق‬‫ت‬ ‫امل‬ ‫ده‬‫د‬‫د‬‫ال‬ ‫ب‬‫دفوي‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ب‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫د‬‫م‬‫ب‬‫دل‬‫د‬‫د‬‫د‬ ‫اي‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫د‬‫هلل‬‫أ‬ ‫دفوي‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ب‬ ‫دل‬‫د‬‫د‬‫ف‬‫ال‬‫ف‬‫اي‬ ‫دل‬‫د‬‫د‬‫د‬‫هل‬ ‫ا‬ ‫ده‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ال‬ ‫ب‬‫هل‬ ،‫عل‬‫ا‬‫د‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ا‬ ‫اي‬ ‫دم‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ت‬ ‫د‬‫د‬‫د‬ ‫ع‬‫ا‬‫د‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ب‬ ‫دل‬‫د‬‫د‬‫د‬‫أ‬‫ا‬ ‫ا‬‫هل‬ ‫دهلل‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ل‬ ‫ايف‬
‫د‬‫د‬‫ه‬ ‫ا‬‫هل‬ ‫د‬‫ض‬‫هل‬ ،‫دل‬‫د‬‫ف‬‫ال‬‫ف‬‫اي‬ ‫دل‬‫هل‬ ‫ا‬ ‫ده‬‫د‬‫ه‬ ‫دد‬‫ه‬‫ا‬ ‫ب‬ ‫د‬‫د‬ ‫د‬ ‫د‬‫ق‬‫ب‬ ‫عل‬ ‫د‬‫د‬‫ه‬‫ادوت‬‫هل‬ ‫دل‬‫ض‬ ‫ايق‬ ‫حل‬ ‫د‬‫د‬‫ه‬‫امل‬ ‫ده‬‫ال‬ ‫ب‬‫هل‬ . ‫أي‬ ‫د‬‫د‬ ‫هلو‬ ‫هلي‬ ‫د‬‫ق‬ ‫هل‬ ‫و‬ ‫د‬‫د‬‫هلل‬‫ي‬‫ا‬ ‫ا‬ ‫د‬‫ه‬‫ب‬
‫د‬‫د‬‫د‬‫ع‬ ‫ب‬ ‫د‬‫د‬‫ض‬ ‫دتمهلل‬‫د‬‫د‬‫ا‬‫ض‬ ،‫و‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫هلل‬‫ي‬‫ا‬ ‫د‬‫د‬‫ض‬‫و‬ ‫إل‬ ‫ال‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ت‬‫مهل‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫ض‬‫هل‬ ،‫دل‬‫د‬‫ال‬ ‫با‬‫هل‬ ‫الل‬‫ا‬‫دهلل‬‫د‬‫د‬‫ل‬ ‫د‬‫د‬‫ض‬‫الل‬‫هلل‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ا‬‫اي‬ ‫د‬‫د‬‫د‬ ‫هل‬ ‫د‬‫د‬ ‫اي‬ ‫دإ‬‫د‬‫د‬‫ع‬ ‫دل‬‫د‬‫د‬‫ض‬‫ه‬ ‫امي‬ ‫ل‬ ‫د‬‫د‬‫ه‬
‫يفيفيف‬ ‫احلض‬ ‫هج‬ ‫هلل‬‫ض‬ ‫هلت‬‫هل‬ ،‫و‬ ‫هلل‬ ‫ي‬ ‫اال‬‫ا‬ ‫اد‬ ‫وم‬ ‫هللل‬‫ا‬ ‫اي‬‫هل‬
‫داأي‬‫ع‬ ‫و‬ ‫د‬‫هلل‬‫ي‬‫ا‬ ‫دا‬ ‫هلع‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫ى‬‫د‬‫هل‬ ‫د‬‫هل‬ ‫دا‬ ‫ب‬ ‫د‬ ‫دل‬‫ي‬‫ا‬ ‫دا‬ ‫ايف‬ ‫د‬ ‫هل‬ .‫و‬ ‫د‬ ‫دي‬‫ي‬‫ا‬ ‫دح‬‫ع‬ ‫دي‬ ‫ب‬ ‫د‬‫و‬‫ا‬ ‫اي‬ ‫دها‬‫ه‬ ‫دي‬‫و‬‫ا‬ ‫ع‬ ‫املحد‬ ‫هلو‬
‫ده‬‫د‬‫ب‬ ‫د‬‫د‬‫ض‬ ‫داوي‬‫د‬ ‫أ‬ ‫د‬‫د‬‫ا‬‫أ‬‫ا‬ ‫ب‬ ‫دل‬‫د‬‫ي‬‫ا‬ ‫بي‬ ‫دف‬‫د‬‫س‬‫هل‬ ‫دي‬‫د‬‫ه‬‫ل‬ ‫ه‬ ‫هل‬ ،‫دم‬‫د‬‫حل‬‫ا‬‫د‬ ‫د‬‫د‬‫ب‬‫ايا‬‫هل‬ ‫ط‬ ‫د‬‫د‬‫ق‬‫ال‬‫م‬‫ا‬‫مت‬ ‫د‬‫د‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫د‬‫د‬‫و‬ .‫ا‬ ‫ي‬ِ‫ل‬َ‫و‬ ُ‫ذ‬ َِّ‫َخت‬‫أ‬ ِ
‫ي‬ّ‫ا‬ َ‫ر‬ ْ‫ي‬َ‫غ‬َ‫أ‬ ْ‫ل‬ُ‫ق‬
َ‫ال‬َ‫و‬ َ‫م‬َ‫ل‬ ْ‫َس‬‫أ‬ ْ‫ن‬ َ‫م‬ َ‫ل‬َّ‫َو‬‫أ‬ َ‫ن‬‫و‬ُ‫ك‬َ‫أ‬ ْ‫ن‬َ‫أ‬ ُ‫ت‬ْ‫ر‬ ِ‫ُم‬‫أ‬ َ ِ‫ي‬‫ك‬ِ‫إ‬ ْ‫ل‬ُ‫ق‬ ُ‫م‬َ‫ْع‬‫ط‬ُ‫ي‬ َ‫ال‬َ‫و‬ ُ‫م‬ِ‫ْع‬‫ط‬ُ‫ي‬ َ‫و‬ُ‫ه‬َ‫و‬ ِ‫ض‬ْ‫َر‬‫أل‬‫ا‬َ‫و‬ ِ‫ات‬َ‫او‬َ‫م‬َّ‫الس‬ ِ‫ر‬ِ‫اط‬َ‫ف‬* َ‫ني‬َ‫ك‬ِ‫ر‬ ْ‫ش‬ُ‫ْم‬‫ل‬‫ا‬ َ‫ن‬ ِ‫م‬ َّ‫ن‬َ‫ن‬‫و‬ُ‫ك‬َ‫ت‬
ُ‫ف‬‫ا‬َ‫خ‬َ‫أ‬ َ ِ‫ي‬‫ك‬ِ‫إ‬ ْ‫ل‬ُ‫ق‬* ُ‫ني‬ِ‫ب‬ُ‫ْم‬‫ل‬‫ا‬ ُ‫ز‬ْ‫و‬َ‫ف‬ْ‫ل‬‫ا‬ َ‫ك‬ِ‫ل‬َ‫ذ‬َ‫و‬ ُ‫ه‬َ
ِ‫مح‬َ‫ر‬ ْ‫د‬ َ‫ق‬َ‫ف‬ ‫ذ‬ِ‫ئ‬َ‫م‬ْ‫و‬َ‫ي‬ ُ‫ه‬ْ‫ن‬َ‫ع‬ ْ‫ف‬َ‫ر‬ْ‫ص‬ُ‫ي‬ ‫ن‬َّ‫م‬ * ‫يم‬ِ‫ظ‬َ‫ع‬ ‫م‬ْ‫و‬َ‫ي‬ َ‫اب‬َ‫ذ‬ َ‫ع‬ ِ‫ي‬‫يب‬َ‫ر‬ ُ‫ت‬ْ‫ي‬َ‫ص‬َ‫ع‬ ْ‫ن‬ِ‫إ‬‫ن‬ِ‫إ‬َ‫و‬
َ‫و‬ُ‫ه‬َ‫و‬ * ٌ‫ير‬ُ‫د‬َ‫ق‬ ‫ء‬ْ‫د‬ َ‫ش‬ ِ‫ي‬‫ل‬ُ‫ك‬‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ َ‫و‬ُ‫ه‬َ‫ف‬ ْ‫ري‬ََِ َ‫ك‬ ْ‫س‬َ‫س‬َْ‫مي‬ ‫ن‬ِ‫إ‬َ‫و‬ َ‫و‬ُ‫ه‬ َّ‫ال‬ِ‫إ‬ ُ‫ه‬َ‫ل‬ َ‫ف‬ ِ‫اش‬َ‫ك‬َ‫ال‬َ‫ف‬ ‫ي‬‫ر‬ُ‫ض‬ِ‫ب‬ ُ‫ي‬ّ‫ا‬ َ‫ك‬ْ‫س‬َ‫س‬َْ‫مي‬ِِ‫اد‬َ‫ب‬ِ‫ع‬ َ‫ق‬ْ‫و‬ َ‫ف‬ ُ‫ر‬ِ‫اه‬َ‫ق‬ْ‫ل‬‫ا‬
ََّ‫يل‬ِ‫إ‬ َ‫د‬ ِ‫ُوح‬‫أ‬َ‫و‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬َ‫ن‬ ْ‫ي‬َ‫ب‬َ‫و‬ ِ‫ين‬ْ‫ي‬ِ‫ب‬ ٌ‫د‬‫ي‬ِ‫ه‬ َ‫ش‬ ِ
‫ي‬ّ‫ا‬ ِ‫ل‬ُ‫ق‬ ً‫ة‬‫اد‬َ‫ه‬ َ‫ش‬ ُ‫ر‬ َ‫ب‬ْ‫ك‬َ‫أ‬ ‫ء‬ْ‫د‬ َ‫ش‬ ُّ‫َي‬‫أ‬ ْ‫ل‬ُ‫ق‬ * ُ‫ري‬ِ‫ب‬َْ‫خل‬‫ا‬ ُ‫يم‬ِ‫ك‬َْ‫حل‬‫ا‬ َ‫و‬ُ‫ه‬َ‫و‬ِ‫ه‬ِ‫ب‬ ‫م‬ُ‫ك‬َ‫ر‬ِ‫ذ‬‫ُن‬‫أل‬ ُ‫ن‬‫آ‬ْ‫ر‬ُ‫ق‬ْ‫ل‬‫ا‬ ‫ا‬َ‫ذ‬ َ‫ه‬
ُ‫أ‬ ً‫ة‬َ
ِ‫آهل‬ ِ
‫ي‬ّ‫ا‬ َ‫ا‬َ‫م‬ َّ‫َن‬‫أ‬ َ‫ن‬‫و‬ُ‫د‬َ‫ه‬ْ‫ش‬َ‫ت‬َ‫ل‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬َّ‫ن‬ِ‫َئ‬‫أ‬ َ‫غ‬َ‫ل‬َ‫ب‬ ‫ن‬َ‫م‬َ‫و‬َ‫ن‬‫و‬ُ‫ك‬ِ‫ر‬ ْ‫ش‬ُ‫ت‬ ‫ا‬َِّ‫ي‬َّ ٌ‫يء‬ِ‫ر‬َ‫ب‬ ِ‫ين‬َّ‫ن‬ِ‫إ‬َ‫و‬ ٌ‫د‬ ِ‫اح‬َ‫و‬ ٌ‫ه‬َ‫ل‬ِ‫إ‬ َ‫و‬ُ‫ه‬ ‫ا‬ََّ‫َّن‬ِ‫إ‬ ْ‫ل‬ُ‫ق‬ ُ‫د‬َ‫ه‬ْ‫ش‬َ‫أ‬ َّ‫ال‬ ‫ل‬ُ‫ق‬ ‫ا‬َ‫ر‬ْ‫خ‬.(
‫د‬ ‫ال‬‫م‬‫ا‬14‫ت‬19. )
:‫سبحانه‬ ‫ويقول‬ُ‫ت‬ْ‫ل‬َ‫ل‬َ‫ض‬ ْ‫د‬َ‫ق‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬‫اء‬َ‫و‬ ْ‫ه‬َ‫أ‬ ُ‫ا‬ِ‫ب‬َّ‫ت‬َ‫أ‬ َّ‫ال‬ ‫ل‬ُ‫ق‬ ِ
‫ي‬ّ‫ا‬ ِ‫ون‬ُ‫د‬ ‫ن‬ ِ‫م‬ َ‫ن‬‫و‬ُ‫ع‬ْ‫د‬َ‫ت‬ َ‫ين‬ِ‫ذ‬َّ‫ل‬‫ا‬ َ‫د‬ُ‫ب‬ْ‫ع‬َ‫أ‬ ْ‫ن‬َ‫أ‬ ُ‫ت‬‫ي‬ُِ‫ُن‬ ِ‫ي‬‫ك‬ِ‫إ‬ ْ‫ل‬ُ‫ق‬ْ‫ا‬َ‫ن‬َ‫أ‬ ‫ا‬َ‫م‬َ‫و‬ ‫ا‬ً‫ذ‬ِ‫إ‬
ُْ‫حل‬‫ا‬ ِ‫ن‬ِ‫إ‬ ِ‫ه‬ِ‫ب‬ َ‫ن‬‫و‬ُ‫ل‬ِ‫ج‬ْ‫ع‬َ‫ت‬ْ‫س‬َ‫ت‬ ‫ا‬َ‫م‬ ‫ي‬ِ‫ند‬ِ‫ع‬ ‫ا‬َ‫م‬ ِ‫ه‬ِ‫ب‬ ‫م‬ُ‫ت‬ْ‫ب‬َّ‫ذ‬َ‫ك‬َ‫و‬ ِ‫ي‬‫يب‬َّ‫ر‬ ‫ن‬ِ
‫ي‬‫م‬ ‫ة‬َ‫ن‬ِ‫ي‬‫ي‬َ‫ب‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ِ‫ي‬‫ك‬ِ‫إ‬ ْ‫ل‬ُ‫ق‬ * َ‫ين‬ِ‫د‬َ‫ت‬ْ‫ه‬ُ‫ْم‬‫ل‬‫ا‬ َ‫ن‬ِ‫م‬َ‫و‬ُ‫ه‬َ‫و‬ َّ‫ق‬َْ‫حل‬‫ا‬ ُّ‫ص‬ُ‫ق‬َ‫ي‬ ِ
‫ي‬
ِّ َّ‫ال‬ِ‫إ‬ ُ‫م‬ ْ‫ك‬
ِ‫ب‬ َ‫ن‬‫و‬ُ‫ل‬ِ‫ج‬ْ‫ع‬َ‫ت‬ ْ‫س‬َ‫ت‬ ‫ا‬ َ‫م‬ ‫ي‬ِ‫د‬ ‫ن‬ِ‫ع‬ َّ‫َن‬‫أ‬ ْ‫و‬َّ‫ل‬ ‫ل‬ُ‫ق‬ * َ‫ني‬ِ‫ل‬ ِ‫اص‬َ‫ف‬ْ‫ل‬‫ا‬ ُ‫ر‬ ْ‫ي‬َ‫خ‬ُ َ‫د‬ ‫ن‬ِ‫ع‬َ‫و‬ * َ‫ني‬ِ‫م‬ِ‫ال‬َّ‫ظ‬‫ال‬ِ‫ب‬ ُ‫م‬َ‫ل‬ْ‫ع‬َ‫أ‬ ُ‫ي‬ّ‫ا‬َ‫و‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬َ‫ن‬ ْ‫ي‬َ‫ب‬َ‫و‬ ِ‫ين‬ْ‫ي‬َ‫ب‬ ُ‫ر‬ْ‫َم‬‫أل‬‫ا‬ َ‫د‬ ِ‫ض‬ُ‫ق‬َ‫ل‬ ِ‫ه‬
َ‫ي‬ َّ‫ال‬ِ‫إ‬ ‫ة‬َ‫ق‬َ‫ر‬َ‫و‬ ‫ن‬ ِ‫م‬ ُ‫ط‬ُ‫ق‬ ْ‫س‬َ‫ت‬ ‫ا‬ َ‫م‬َ‫و‬ ِ‫ر‬ ْ‫ح‬َ‫ْب‬‫ل‬‫ا‬َ‫و‬ ِ‫ي‬‫ر‬ َ‫ْب‬‫ل‬‫ا‬ ِ‫يف‬ ‫ا‬ َ‫م‬ ُ‫م‬ َ‫ل‬ْ‫ع‬َ‫ي‬َ‫و‬ َ‫و‬ ُ‫ه‬ َّ‫ال‬ِ‫إ‬ ‫ا‬ َ‫ه‬ُ‫م‬َ‫ل‬ْ‫ع‬َ‫ي‬ َ‫ال‬ ِ‫ب‬ْ‫ي‬َ‫غ‬ْ‫ل‬‫ا‬ ُ
ِ‫ات‬ َ‫ف‬َ‫م‬ِ‫ات‬ َ‫م‬ُ‫ل‬ُ‫م‬ ِ‫يف‬ ‫ة‬َّ‫ب‬َ‫ح‬ َ‫ال‬َ‫و‬ ‫ا‬ َ‫ه‬ُ‫م‬َ‫ل‬ْ‫ع‬
َ‫أل‬‫ا‬ُ‫ت‬ْ‫ح‬َ‫ر‬ َ‫ج‬ ‫ا‬َ‫م‬ ُ‫م‬َ‫ل‬ْ‫ع‬َ‫ي‬َ‫و‬ ِ‫ل‬ْ‫ي‬َّ‫ل‬‫ال‬ِ‫ب‬ ‫م‬ُ‫ك‬‫ا‬َّ‫ف‬َ‫و‬َ‫ت‬َ‫ي‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬َّ‫ل‬‫ا‬ َ‫و‬ُ‫ه‬َ‫و‬ * ‫ني‬ِ‫ب‬ُّ‫م‬ ‫اب‬َ‫ت‬ِ‫ك‬ ِ‫يف‬ َّ‫ال‬ِ‫إ‬ ِ‫ب‬‫ا‬َ‫ي‬ َ‫ال‬َ‫و‬ ‫ب‬ْ‫ط‬َ‫ر‬ َ‫ال‬َ‫و‬ ِ‫ض‬ْ‫ر‬ْ‫م‬ُ‫ك‬ُ‫ث‬ َ‫ع‬ْ‫ب‬َ‫ي‬ َُّ‫م‬ ِ‫ر‬‫ا‬ َ‫َّه‬‫الن‬ِ‫ب‬ ‫م‬
َ‫ت‬ ْ‫م‬ُ‫ت‬‫ن‬ُ‫ك‬‫ا‬َِ‫ن‬ ‫م‬ُ‫ك‬ُ‫ئ‬ِ‫ي‬‫ب‬َ‫ن‬ُ‫ي‬ َُّ‫م‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬ُ‫ع‬ِ‫ج‬ْ‫ر‬َ‫م‬ ِ‫ه‬ْ‫ي‬َ‫ل‬ِ‫إ‬ َُّ‫م‬ ‫ى‬‫م‬ َ‫س‬ُّ‫م‬ ٌ‫ل‬ َ‫َج‬‫أ‬ ‫ى‬َ‫ض‬ْ‫ق‬ُ‫ي‬ِ‫ل‬ ِ‫ه‬‫ي‬ِ‫ف‬‫م‬ُ‫ك‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ُ‫ل‬ ِ‫س‬ْ‫ر‬ُ‫ي‬َ‫و‬ ِِ‫اد‬َ‫ب‬ِ‫ع‬ َ‫ق‬ْ‫و‬ َ‫ف‬ ُ‫ر‬ِ‫اه‬َ‫ق‬ْ‫ل‬‫ا‬ َ‫و‬ُ‫ه‬َ‫و‬ * َ‫ن‬‫و‬ُ‫ل‬َ‫م‬ْ‫ع‬
ِ
‫ي‬ّ‫ا‬ َِ‫إ‬ ْ‫ا‬‫و‬ُّ‫د‬ُ‫ر‬ َُّ‫م‬ * َ‫ن‬‫و‬ُ‫ط‬ِ‫ي‬‫ر‬َ‫ف‬ُ‫ي‬ َ‫ال‬ ْ‫م‬ ُ‫ه‬َ‫و‬ ‫ا‬َ‫ن‬ُ‫ل‬ُ‫س‬ُ‫ر‬ ُ‫ه‬ْ‫ت‬َّ‫ف‬َ‫و‬َ‫ت‬ ُ‫ت‬ْ‫و‬ َ‫ْم‬‫ل‬‫ا‬ ُ‫م‬ُ‫ك‬َ‫د‬ َ‫َح‬‫أ‬ ‫اء‬ َ‫ج‬ ‫ا‬َ‫ذ‬ِ‫إ‬ ََّ‫ىت‬ َ‫ح‬ ً‫ة‬َ‫ظ‬َ‫ف‬َ‫ح‬ُ‫م‬ ْ‫ك‬ُْ‫حل‬‫ا‬ ُ‫ه‬َ‫ل‬ َ‫ال‬َ‫أ‬ ِ‫ي‬‫ق‬َْ‫حل‬‫ا‬ ُ‫م‬ُ‫ه‬َ‫ال‬ْ‫و‬َ‫م‬
َْ‫حل‬‫ا‬ ُ‫ع‬َ‫ر‬ ْ‫َس‬‫أ‬ َ‫و‬ ُ‫ه‬َ‫و‬ْ‫ن‬ ِ‫م‬ ‫ا‬َ‫ن‬‫ا‬َ‫جن‬َ‫أ‬ ْ‫ن‬ِ‫ئ‬َّ‫ل‬ ً‫ة‬ َ‫ي‬ْ‫ف‬ُ‫خ‬َ‫و‬ ً‫ا‬‫ع‬ُّ‫ر‬ َ‫ض‬َ‫ت‬ ُ‫ه‬َ‫ن‬‫و‬ُ‫ع‬ْ‫د‬َ‫ت‬ ِ‫ر‬ ْ‫ح‬َ‫ْب‬‫ل‬‫ا‬َ‫و‬ ِ‫ي‬‫ر‬ َ‫ْب‬‫ل‬‫ا‬ ِ‫ات‬ َ‫م‬ُ‫ل‬ُ‫م‬ ‫ن‬ ِ
‫ي‬‫م‬ ‫م‬ُ‫ك‬‫ي‬ ِ
‫ي‬‫ج‬َ‫ن‬ُ‫ي‬ ‫ن‬ َ‫م‬ ْ‫ل‬ُ‫ق‬ * َ‫ني‬ِ‫ب‬ ِ‫اس‬ِِ‫ذ‬ َ‫ه‬
8
(‫لل‬ ‫هدية‬26) ‫للمطلوبني‬ ‫تارخيية‬ ‫قصص‬
َ‫و‬ُ‫ه‬ ْ‫ل‬ُ‫ق‬ * َ‫ن‬‫و‬ُ‫ك‬ِ‫ر‬ ْ‫ش‬ُ‫ت‬ ْ‫م‬ُ‫ت‬‫َن‬‫أ‬ َُّ‫م‬ ‫ب‬ْ‫ر‬ َ‫ك‬ ِ‫ي‬‫ل‬ُ‫ك‬‫ن‬ ِ‫م‬َ‫و‬ ‫ا‬ َ‫ه‬ْ‫ن‬ِ
‫ي‬‫م‬ ‫م‬ُ‫ك‬‫ي‬ ِ
‫ي‬‫ج‬َ‫ن‬ُ‫ي‬ ُ‫ي‬ّ‫ا‬ ِ‫ل‬ُ‫ق‬ * َ‫ين‬ِ‫ر‬ِ‫اك‬َّ‫الش‬ َ‫ن‬ ِ‫م‬ َّ‫ن‬َ‫ن‬‫و‬ُ‫ك‬َ‫ن‬َ‫ل‬َ َ‫ع‬ْ‫ب‬َ‫ي‬ ‫َن‬‫أ‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ُ‫ر‬ِ‫اد‬َ‫ق‬ْ‫ل‬‫ا‬
ْ‫ع‬َ‫ب‬ َ‫س‬ْ‫أ‬َ‫ب‬ ‫م‬ُ‫ك‬َ‫ض‬ْ‫ع‬َ‫ب‬ َ‫يق‬ِ‫ذ‬ُ‫ي‬َ‫و‬ ً‫ا‬‫ع‬َ‫ي‬ ِ‫ش‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬ َ‫س‬ِ‫ب‬ْ‫ل‬َ‫ي‬ ْ‫َو‬‫أ‬ ْ‫م‬ ُ‫ك‬ِ‫ل‬ُ‫ج‬ْ‫َر‬‫أ‬ ِ‫ت‬َْ‫ي‬ ‫ن‬ ِ‫م‬ ْ‫َو‬‫أ‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬ِ‫ق‬ْ‫و‬َ‫ف‬ ‫ن‬ِ
‫ي‬‫م‬ ‫ا‬ً‫اب‬َ‫ذ‬َ‫ع‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬ُ‫ف‬ِ‫ي‬‫ر‬َ‫ص‬ُ‫ن‬ َ‫ف‬ْ‫ي‬َ‫ك‬ ْ‫ر‬ُ‫ظ‬‫ان‬
َ‫ن‬‫و‬ُ‫ه‬َ‫ق‬ْ‫ف‬َ‫ي‬ ْ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ل‬َ‫ع‬َ‫ل‬ ِ‫ات‬َ‫اْلي‬‫د‬ ‫ال‬‫م‬‫ا‬ (56‫ت‬65.)
‫د‬‫د‬‫د‬‫ه‬‫اي‬ ‫م‬ ‫دا‬‫د‬‫د‬‫د‬ ‫ايف‬ ‫ه‬ ‫دتم‬‫د‬‫د‬‫ل‬‫ا‬‫هل‬‫د‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ا‬‫هل‬ ‫م‬ ‫ده‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ع‬ ‫.هل‬ ‫ع‬‫ا‬ ‫اي‬ ‫دي‬‫د‬‫د‬‫ض‬‫ايت‬ ‫دد،إل‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ض‬‫ق‬ ‫اي‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫د‬‫و‬‫ا‬ ‫اي‬ ‫د‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫ب‬ ‫ا‬‫هل‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ض‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫ا‬ ‫دهل‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ي‬‫ا‬ ، ‫دهلل‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ق‬‫اي‬
‫قضديف‬ ‫اي‬ ‫او‬ ‫اي‬ ‫اعهللعهلل‬ ‫ايهلل‬ ‫التها‬‫ا‬‫هل‬ ‫اوهلل‬ ‫اي‬
‫د‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫ع‬ ‫د‬‫د‬‫ي‬‫ا‬ ‫داي‬‫د‬‫د‬‫خ‬ ‫ع‬ ‫د‬ ‫د‬‫د‬‫ض‬‫م‬ ‫هلو‬‫دا‬‫د‬‫ي‬‫ا‬ ‫دس‬‫د‬‫د‬ ‫اأ‬ ‫د‬‫د‬‫ض‬‫اعم‬ ‫دل‬‫د‬‫و‬‫هل‬‫هل‬ ‫و‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫هلل‬‫ي‬‫ا‬ ‫و‬‫و‬ ‫د‬‫د‬‫هلل‬‫ي‬‫ا‬ ‫دهلل‬‫د‬‫د‬ ‫ع‬ ‫مو‬ ‫هلل‬‫ت‬‫دهلل.اض‬‫د‬‫و‬‫ا‬‫هل‬ ‫دي‬‫د‬‫ي‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫هلل‬‫ي‬‫ا‬ ‫د‬‫د‬ ‫دهللض‬‫د‬‫هلل‬ ‫هل‬
‫د‬‫د‬‫د‬‫ي‬ ‫ي‬ ‫هلو‬‫دا‬‫د‬‫د‬‫ي‬‫ا‬ ‫دد‬‫د‬‫د‬‫ب‬‫ده‬‫د‬‫هلل‬‫حن‬‫ا‬‫دل‬‫د‬‫د‬ ‫ا‬‫هل‬‫هل‬ ،‫ل‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫ت‬ ‫املتف‬ ‫و‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫هلل‬‫و‬‫ام‬‫هل‬ ،‫ل‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫ت‬ ‫املتف‬ ‫دهللض‬‫د‬‫ي‬‫ا‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫ل‬‫م‬ ‫ده‬‫د‬‫د‬‫ا‬‫الت‬‫ا‬‫هل‬ . ‫د‬‫د‬‫د‬ ‫ل‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫أ‬ ‫ها‬ ‫د‬‫د‬‫ق‬‫اي‬ ‫دهلل‬‫د‬‫د‬‫و‬‫ا‬ ‫اي‬ ‫ي‬
...‫و‬ ‫ايا‬‫هل‬ ‫ي‬ ‫احل‬‫هل‬ ‫اياا‬
‫؟‬ ‫هها‬ ‫هلو‬ ‫بضل‬ ‫هلي‬
‫إل‬ ‫لهلل‬ ‫د‬‫د‬‫ل‬‫هل‬ ،‫دل‬‫د‬‫ض‬‫ع‬‫ا‬ ‫اي‬ ‫دا‬‫ع‬‫ف‬‫اع‬ ‫إل‬ ‫لهلل‬ ‫د‬‫د‬‫ل‬ ‫د‬‫د‬‫و‬‫ا‬‫هل‬ .‫دل‬‫ع‬ ‫هلل‬ ‫هلض‬ ‫دل‬‫د‬‫ع‬ ‫ض‬ ،‫عل‬‫ا‬‫د‬‫د‬‫ه‬‫هلل‬ ‫هل‬ ‫دل‬‫ض‬‫ق‬ ‫حل‬ ‫د‬‫د‬‫ه‬‫ض‬ ‫ا‬‫هل‬ ،‫س‬ ‫د‬‫د‬‫م‬‫اوت‬ ‫د‬‫و‬‫ا‬‫هل‬ ‫ك‬ ‫د‬‫د‬‫هلل‬‫ه‬ ‫و‬ ‫د‬‫د‬‫ب‬‫دهلل‬‫ق‬‫ي‬
. ‫هل‬ ‫و‬ ‫ض‬ ‫ط‬ ‫ام‬.‫الييف‬‫هل‬‫ا‬ ‫هلل‬‫ع‬ ‫د‬ ‫بتي‬ ‫وإ‬ ‫ا‬‫ا‬‫اي‬‫هل‬ ،‫الي‬ ‫عارض‬ ‫د‬ ‫عي‬ ‫إ‬ ‫هللتف‬‫مل‬‫ا‬ ‫مو‬ ،‫موهلل‬ ‫اط‬‫ا‬ ‫ا‬ ‫اد‬ ‫يضج‬ ‫او‬‫هل‬
‫دل‬‫د‬‫ف‬‫ي‬ ‫ملف‬ ‫ع‬ ‫دج‬‫حل‬‫ا‬ ‫إل‬ ‫دل‬‫د‬‫ق‬‫هلب‬ . ‫دا‬ ‫اي‬ ‫لا‬ ‫د‬‫د‬‫ا‬‫ي‬ ‫ده‬‫ا‬‫يض‬ ‫دهلل‬‫د‬‫ض‬‫ي‬ ‫هلبق‬ ‫ى‬‫د‬‫و‬ ‫وق‬ ‫دا‬‫د‬‫ا‬‫هللف‬‫ي‬ ‫داط‬‫ف‬‫هلب‬ ‫دج‬‫د‬‫م‬‫احل‬ ‫دا‬‫ا‬‫الف‬ ‫دم‬‫د‬‫ا‬‫ب‬ ‫عر‬‫ا‬‫د‬‫و‬ ‫ده‬‫ال‬ ‫ب‬
‫عفا‬ ‫عل‬ ‫د‬‫ه‬‫اوت‬ ‫أ‬ ‫د‬‫هلل‬‫ض‬ ‫ا‬ ‫د‬‫ض‬‫ادضت‬ ‫ده‬‫د‬‫ه‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫د‬‫م‬‫هلعقض‬ ‫يف‬ ‫د‬‫أ‬‫ا‬ ‫ع‬ ‫ى‬‫د‬ ‫لض‬ ‫و‬ ‫د‬‫هلل‬‫ي‬‫ا‬ ‫دل‬‫ق‬‫ع‬ ‫دإ‬‫و‬‫و‬ ‫د‬‫د‬‫م‬‫ه‬‫ت‬ ‫أض‬ . ‫دا‬ ‫اي‬ ‫لا‬ ‫د‬‫ل‬ ‫د‬ ‫د‬‫ت‬
‫؟‬ ‫ا‬‫ا‬ ‫ضه‬ ‫ي‬ ‫ع‬ ‫ا‬ ‫أ‬ ‫د‬ ‫هل‬ ‫عر؟‬‫ا‬‫و‬ ‫ض‬ ‫عااهل‬ ‫ضحعج‬ ‫إل‬ ‫د‬ ‫ضه‬ ‫ي‬ ‫ع‬ ‫ا‬ ‫أ‬ ‫ع‬ ‫مد‬ ‫ضاي‬
... ‫ا‬ ‫ت‬ ‫هلبف‬ ‫و‬ ‫هلل‬‫و‬‫ام‬‫هل‬ ‫ايهللض‬ ‫تح‬ ‫ا‬ ‫لمل‬ ‫ايق‬ ‫و‬‫ا‬‫يتف‬ ‫ع‬ ‫ج‬ ‫ب‬ ‫عا‬‫ف‬‫اع‬ ‫و‬ ‫ض‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ط‬ ‫ام‬ ‫اله‬ ‫ب‬‫هل‬
‫دا‬‫حل‬‫ا‬‫هل‬ ‫د‬‫ا‬‫هلل‬‫ي‬‫ا‬ ‫د‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫د‬‫د‬ ‫ى‬‫د‬‫ا‬‫ضمل‬ ‫اؤ‬‫ا‬‫د‬‫ع‬‫ام‬ ‫د‬‫م‬‫اات‬ ‫و‬ ‫د‬‫ب‬،‫دا‬‫د‬‫ا‬‫و‬ ‫د‬‫ا‬‫ض‬ ‫د‬ ‫د‬‫ق‬‫ع‬ ‫د‬ ‫ل‬ ‫د‬‫ل‬‫ا‬‫هل‬ ‫د‬‫د‬‫ه‬ ‫د‬‫م‬‫اات‬ ‫د‬‫ق‬ ‫دإ‬‫ع‬ ‫و‬ ‫د‬‫د‬‫ب‬‫هل‬ .
‫دهلل‬‫د‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫د‬‫د‬‫ض‬ ‫و‬ ‫د‬‫د‬‫ب‬‫هل‬ . ‫د‬ ‫ب‬‫مهل‬ ‫د‬‫د‬‫ض‬‫م‬ ‫ى‬‫ا‬ ‫د‬‫د‬‫ق‬ ‫هللاي‬‫د‬‫ض‬ ‫دهلل‬‫د‬‫و‬‫م‬ ‫دال‬‫د‬‫ا‬‫ع‬ ‫مو‬ ‫دل‬‫د‬‫ض‬ ‫اي‬ ‫د‬ ‫دا‬‫د‬‫ا‬‫ب‬ ‫دل‬‫د‬‫ض‬ ‫احل‬ ‫ده‬‫ال‬ ‫ب‬‫هل‬ .‫ل‬ ‫د‬‫د‬‫س‬ ‫د‬‫د‬‫ا‬‫هلل‬‫ض‬‫ع‬ ‫دد‬‫ه‬‫ب‬ ‫هلد‬
‫مو‬ ‫دهلل‬‫و‬‫م‬ ‫د‬ ‫ع‬ ‫خ‬‫هل‬ .‫دي‬‫و‬ ‫أ‬ ‫د‬‫مل‬ ‫دا‬‫ا‬‫عات‬ ‫هلد‬ ،‫ي‬ ‫د‬‫ا‬‫ال‬ ‫دي‬ ‫هلل‬‫ض‬ ‫دهل‬‫ي‬‫ا‬ ‫بف‬‫دا‬ ‫اوهلل‬‫هل‬ ‫بد‬ ‫هلل‬‫ت‬‫عق‬ ‫مو‬ ‫الضل‬ ‫ل‬ ‫ايا‬ ‫لل‬ ‫اياض‬‫دل‬‫أ‬‫ا‬‫و‬ ‫ده‬ ‫عت‬
‫د‬‫د‬‫د‬‫ق‬ ‫دهيش‬‫د‬‫د‬‫ب‬‫دل‬‫د‬‫ض‬ ‫اي‬ ‫و‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫ب‬‫هل‬ .‫لفاي‬ ‫د‬‫د‬ ‫هل‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫ض‬ ‫دل‬‫د‬‫د‬‫ف‬‫ض‬ ‫هل‬ ‫ى‬ ‫دض‬‫د‬‫ت‬‫هل‬ ‫و‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫ي‬ ‫ع‬ ‫د‬ ‫او‬‫ا‬‫د‬‫د‬‫ع‬ ‫ك‬ ‫د‬‫د‬‫د‬ ‫ض‬ ‫و‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫ب‬‫هل‬ . ‫د‬‫د‬‫هل‬ ‫و‬ ‫دي‬‫د‬‫د‬‫ق‬ ‫دل‬‫د‬‫ي‬‫ا‬ ‫دل‬‫د‬‫د‬‫أ‬‫ا‬‫احل‬ ‫د‬‫د‬‫ري‬
. ‫ااتم‬ ‫إل‬ ‫اهلل‬ ‫بف‬‫ضا‬ ‫اوهلل‬‫هل‬ ‫د‬ ‫ي‬ ‫و‬ ‫ب‬‫هل‬ ،‫ى‬ ‫ات‬‫هل‬ ‫ى‬‫ا‬‫ف‬‫حض‬ ‫ع‬ ‫خا‬ ‫ع‬ ‫ضتمضف‬
‫د‬‫د‬‫د‬‫ف‬‫اي‬ ‫و‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫ب‬‫هل‬ .‫دس‬‫د‬‫د‬‫هل‬‫ا‬ ‫د‬ ‫هلواي‬‫ا‬‫د‬‫د‬‫د‬‫د‬ ‫إل‬ ‫دال‬‫د‬‫د‬‫جي‬ ‫دي‬‫د‬‫د‬‫ال‬‫م‬ ‫و‬ ‫دهلل‬‫د‬‫د‬‫ع‬ ‫و‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫د‬‫أ‬ ‫ك‬ ‫د‬‫د‬‫د‬ ‫ض‬ ‫دا‬‫د‬‫د‬‫ل‬ ‫امب‬ ‫ده‬‫د‬‫د‬‫ال‬ ‫ب‬‫هل‬‫دهللهلو‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ا‬‫هلل‬‫ع‬‫هل‬ ،‫دل‬‫د‬‫د‬‫هل‬‫بن‬‫دضاي‬‫د‬‫د‬‫ي‬ ‫هلو‬‫ا‬‫د‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ا‬‫هلل‬‫ع‬ ‫او‬
‫دج‬‫د‬‫د‬‫د‬ ‫جي‬ ‫هلد‬ ،‫ي‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫ا‬‫ي‬ ‫د‬‫د‬‫د‬ ‫دي‬‫د‬‫د‬‫ا‬ ‫ا‬ ‫دال‬‫د‬‫د‬‫د‬‫جي‬ ‫د‬ ،‫دا‬‫د‬‫د‬‫ا‬ ‫اي‬ ‫ل‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫أ‬‫هل‬ ، ‫د‬‫د‬‫د‬‫ق‬‫الت‬‫د‬‫ا‬ ‫ل‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫أ‬‫هل‬ ،‫و‬ ‫ال‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ق‬‫اي‬ ‫ل‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫أ‬ ‫ي‬ ‫هل‬‫ا‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ع‬‫هل‬ ،‫هضتاي‬ ‫دري‬‫د‬‫د‬‫ع‬ ‫دضهلل‬‫د‬‫د‬ ‫ال‬‫م‬‫ا‬
‫د‬‫د‬‫ض‬ ‫دهلل‬‫د‬‫و‬‫م‬ ‫و‬ ‫د‬‫ت‬‫عا‬ ‫د‬‫د‬‫ض‬ ‫مو‬‫هل‬ .‫دضاي‬‫د‬ ‫دم‬‫و‬ ‫و‬ ‫د‬‫د‬‫ا‬‫ال‬‫م‬ ‫دضج‬‫ي‬‫،هل‬ ‫و‬ ‫د‬‫د‬‫ا‬‫ال‬ ‫دد‬‫د‬‫ب‬ ‫د‬ ‫ى‬‫د‬‫د‬‫ق‬‫و‬ ‫دي‬‫د‬‫هل‬ ‫مو‬ ‫دهللهلو‬‫ق‬‫ت‬ ‫هلع‬ ‫داي‬‫د‬‫ا‬ ‫ل‬ ‫إل‬ ‫دهللهي‬‫و‬‫م‬
‫أ‬ ‫دي‬‫د‬‫ا‬‫م‬ ‫ال‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫ت‬‫هلأ‬ ‫اهلي‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫ض‬‫م‬ ‫د‬‫د‬‫خ‬‫أ‬.‫دل‬‫د‬‫د‬ ‫اي‬‫هل‬ ‫دم‬‫د‬‫د‬‫ا‬‫اي‬ ‫د‬ ‫اي‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫و‬ ‫و‬ ‫د‬‫د‬‫هلل‬ ‫ي‬ ‫دضج‬‫د‬‫د‬‫ي‬‫هل‬ ،‫ل‬ ‫ق‬ ‫دت‬‫د‬‫د‬‫ل‬‫ا‬ ‫د‬‫د‬‫ري‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫ض‬ ،‫داد‬‫د‬‫د‬ ‫هلب‬ ‫دهللول‬‫د‬‫س‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫ه‬ ‫د‬‫د‬‫د‬ ‫ىل‬
‫دها‬‫د‬‫ه‬‫هل‬ .‫ان‬‫ا‬‫د‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫هلجي‬ ،‫ن‬‫د‬‫ت‬‫اي‬ ‫ا‬ ‫د‬‫ا‬ ‫ع‬ ‫مو‬ ‫دم‬‫حل‬‫ا‬ ‫دهللهي‬‫و‬‫هل‬ ‫ا‬‫ا‬‫د‬‫أ‬‫م‬ ‫مو‬ ‫دهللهلو‬‫ق‬‫ت‬ ‫ع‬ ‫ا‬ ‫ال‬ ‫د‬ ‫أ‬ ‫د‬ ‫ؤ‬ ‫د‬‫ض‬ ‫اي‬ ‫ده‬‫ض‬‫ع‬ ‫د‬‫ه‬ ‫د‬ ‫ى‬‫د‬‫هلل‬‫ض‬ ‫ض‬ ‫ى‬‫د‬‫ت‬‫عض‬ ‫ا‬ ‫د‬‫ه‬‫ه‬ ‫هل‬
،‫خ‬ ‫د‬ ‫د‬ ‫دش‬‫ي‬ ‫اي‬ ‫د‬‫هلل‬‫ع‬ ‫د‬ ،‫دهلل‬‫و‬ ‫د‬ ‫ى‬‫د‬‫ع‬‫م‬‫هل‬ ،‫عا‬ ‫د‬‫ب‬ ‫د‬ ‫ى‬‫ا‬‫ا‬‫ع‬ ‫د‬‫ب‬‫أضاي‬ ‫هللقد‬‫ت‬‫ع‬ ‫احلم‬‫و‬ ‫هلل‬‫ع‬‫دهلل‬‫ع‬ ‫ا‬ ‫ال‬ ‫د‬ ‫أ‬ .، ‫ده‬‫ال‬ ‫ن‬‫دس‬ ‫د‬ ‫داي‬‫ا‬‫أ‬ ‫هلل‬‫ع‬ ‫هلد‬
‫ا‬ ‫د‬‫د‬ ‫ض‬ ‫ى‬‫ا‬ ‫د‬‫د‬ ‫ب‬ ‫دا‬‫د‬‫ل‬‫ام‬ ‫ده‬‫ه‬ ‫د‬‫د‬‫ض‬ ‫ا‬‫هل‬‫دهلل‬‫د‬‫جي‬ ‫خ‬ ‫ا‬ ‫ىل‬‫د‬‫أ‬ . ‫ى‬‫د‬‫د‬‫ه‬‫اض‬ ‫دي‬‫د‬‫هلل‬ ‫هلو‬‫ا‬‫د‬‫د‬‫ع‬ ‫هلد‬ ،‫ى‬‫د‬‫دهلل‬‫ع‬ ‫دي‬‫د‬‫ع‬ ‫و‬ ‫د‬‫د‬ ‫ع‬ ‫د‬ ،‫دش‬‫ي‬ ‫امل‬ ‫ده‬‫د‬‫ض‬ ‫اي‬ ‫إل‬ ‫دل‬‫د‬ ‫ا‬ ‫ي‬ ‫هلع‬ ‫دش‬ ‫مل‬ ‫ع‬
‫د‬‫د‬‫د‬‫ل‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫ع‬‫ا‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫ه‬‫هل‬ ‫د‬‫د‬‫د‬ ‫م‬ ‫دهلل‬‫د‬‫د‬‫ي‬‫هل‬ ‫هلعي‬ ‫د‬‫د‬‫د‬ ‫دهلل‬‫د‬‫د‬ ‫ع‬ ‫ا‬ ‫د‬‫د‬ ‫ض‬ ‫دهلل‬‫د‬‫د‬‫ق‬‫أ‬ ‫م‬‫ا‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ض‬‫ا‬ ‫دضاي‬‫د‬‫د‬ ‫ا‬ ‫د‬‫د‬‫د‬ ‫ض‬ ‫ى‬‫ح‬‫د‬‫د‬‫د‬‫و‬ ‫ا‬‫هل‬‫دهلل‬‫د‬‫د‬‫جي‬ ‫خ‬ ‫ا‬ ‫هل‬ ‫ى‬‫ح‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ف‬ ‫دضاي‬‫د‬‫هللإ‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ل‬
‫د‬‫د‬‫ق‬‫ع‬ ‫دل‬‫ض‬‫ال‬ ‫دان‬‫ا‬‫ب‬‫دل‬‫هلل‬‫ع‬‫ا‬ ‫دهيش‬‫ب‬‫ده‬ ‫هلض‬ ‫دان‬‫ا‬‫ب‬‫ده‬‫هلل‬‫ع‬ ‫او‬ ‫د‬‫ع‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫هلض‬ ‫دد‬‫ف‬ ‫د‬‫ه‬‫هل‬ ‫دف‬‫ع‬‫هل‬‫ا‬‫مع‬ ‫دان‬‫ا‬‫ب‬ ‫د‬‫ع‬ ‫هل‬‫ا‬‫د‬‫ا‬ ‫ا‬ ‫دا‬‫أ‬ ‫دش‬ ‫هلض‬
9
(‫لل‬ ‫هدية‬26) ‫للمطلوبني‬ ‫تارخيية‬ ‫قصص‬
‫و‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫ع‬ ‫و‬ ‫هل‬ ‫دتي‬‫د‬‫د‬‫ل‬ ‫دد‬‫د‬ ‫ض‬ ،‫لاي‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫ل‬ ‫د‬‫د‬‫ض‬ ‫ى‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ا‬‫لض‬ ‫مهل‬ ،‫ى‬‫ا‬ ‫د‬‫د‬ ‫ب‬‫ى‬‫ا‬‫دهلل‬‫د‬‫د‬‫ل‬ ‫و‬ .‫دضاي‬‫د‬ ‫ا‬ ‫د‬‫د‬‫د‬ ‫مو‬ ‫هلي‬ ‫د‬‫د‬ ‫ع‬ ‫دا‬‫د‬‫د‬ ‫خ‬‫هل‬ ‫ده‬‫د‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫ض‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫د‬‫د‬‫هل‬
.‫سيف‬ ‫امل‬ ‫ضه‬ ‫اي‬ ‫ض‬ ‫ا‬ ‫يضا‬ ‫ي‬ ‫م‬ . ‫مه‬ ‫هلري‬
‫و‬ ‫ب‬‫هل‬.‫و‬ ‫الا‬‫م‬ ‫ع‬ ‫و‬ ‫الا‬‫م‬‫ا‬ ‫هلل‬‫ه‬‫ع‬ ‫ض‬ ‫معا‬‫هل‬ ‫هللل‬ ‫ا‬ ‫ض‬ ‫هللهلل‬‫هل‬‫ا‬ ‫إل‬ ‫ق‬ ‫اي‬ ‫د‬ ‫الا‬
‫دل‬‫ي‬‫م‬‫هل‬ ،‫دهللل‬‫هلل‬‫هل‬‫ا‬ ‫د‬‫م‬‫ت‬ ‫م‬ ‫ي‬ ‫دهلل‬‫ع‬‫وهلل‬ ‫د‬ ‫د‬‫ل‬‫ضا‬ ‫د‬‫ا‬‫أض‬ ‫د‬‫ت‬‫هل‬‫هل‬ ،‫دل‬‫ض‬‫مه‬ ‫اي‬ ‫د‬‫خ‬‫احل‬ ‫دهلل‬‫هلل‬‫هل‬‫ا‬ ‫إل‬ ‫دا‬‫ه‬ ‫ا‬ ‫هلو‬‫ا‬‫و‬ ‫ل‬ ‫ح‬ ‫ع‬ ‫املاض‬ ‫ضضح‬ ‫د‬ ‫هلو‬
‫ح‬ ‫د‬‫د‬‫ي‬‫ا‬ ‫د‬‫د‬‫ض‬‫و‬ ‫إل‬ ،‫ى‬‫د‬‫ض‬‫هلل‬‫ع‬ ‫ى‬‫د‬‫د‬ ‫هلضاو‬ ،‫ى‬‫د‬‫ض‬ ‫ى‬‫د‬‫د‬‫ال‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫د‬‫د‬‫س‬‫م‬‫هل‬ ،‫دي‬‫ض‬ ‫دم‬‫د‬‫ف‬‫اب‬ ‫دس‬‫د‬‫ل‬ ‫لض‬ ‫دهللؤ‬‫ض‬ ‫و‬ ‫ال‬ ‫د‬‫د‬‫و‬ ‫دي‬‫ض‬‫أ‬‫وت‬ ‫ا‬ ‫هل‬‫ا‬‫د‬‫د‬ ‫امل‬ ‫د‬‫د‬‫ه‬‫هل‬ ، ‫الضتا‬‫هلل‬‫د‬‫ض‬‫هل‬
... ‫لا‬ ‫هلل‬‫ض‬
‫هلهست‬ .‫ضتمضف‬ ‫ق‬ ‫ع‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫يل‬ ‫امه‬ ‫و‬ ‫ال‬ ‫ايق‬ ‫هها‬ ‫عقاي‬
1‫د‬‫امهة‬‫رب‬‫ال‬. ‫ايهللع‬ ‫و‬‫هل‬ ‫هللل‬‫ا‬ ‫اي‬ ‫قل‬ ‫ت‬
2‫د‬‫شرتا‬‫احلا‬ ‫و‬ ‫ت‬
3‫د‬‫ويش‬. ‫ايت‬‫هل‬ ‫ل‬ ‫ا‬‫ايف‬ ‫و‬ ‫ت‬
4‫د‬‫شودر‬‫هللضل‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ت‬.
‫وت‬ ‫ال‬ ‫ايق‬ ‫هها‬ ‫ضميل‬ ‫هلل‬‫ض‬ ‫هلعق‬
‫ا‬ ‫و‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ض‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫ا‬‫اي‬‫هل‬ ، ‫د‬‫د‬‫د‬ ‫مأ‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫ض‬ ‫در‬‫د‬‫د‬‫ع‬‫هل‬‫هل‬ ‫هلل‬ ‫ا‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫ل‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫ض‬ ‫دان‬‫د‬‫د‬ ‫هل‬ ،‫دي‬‫د‬‫م‬‫أ‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫ض‬ ‫دل‬‫د‬‫د‬‫مه‬‫ا‬ ‫اي‬ ‫خ‬ ‫د‬‫د‬‫د‬ ‫اي‬ ‫ل‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫ه‬‫مل‬ ‫دم‬‫د‬‫د‬ ‫دهلل‬‫د‬‫د‬‫و‬ ‫دم‬‫د‬‫د‬ ‫امل‬ ‫د‬‫د‬‫ق‬‫ي‬
‫س‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫د‬‫د‬ ‫هلب‬ .‫دل‬‫د‬‫د‬‫د‬‫د‬‫هل‬ ‫ي‬ ‫دههل‬‫د‬‫د‬‫د‬‫هلل‬‫ي‬‫ا‬ ‫دهلل‬‫د‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ق‬‫ب‬ ‫مهل‬ ‫دهلل‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ع‬‫هل‬ ‫دضي‬‫د‬‫د‬‫د‬‫د‬ ‫ب‬ ‫دل‬‫د‬‫د‬‫د‬‫مه‬‫ا‬ ‫اي‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫د‬‫د‬ ‫أ‬ .‫خ‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫د‬‫د‬ ‫اي‬ ‫دح‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ه‬‫ي‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫د‬‫د‬ ‫او‬‫هل‬‫هل‬ ‫ال‬‫ا‬‫د‬‫د‬‫د‬‫د‬‫أ‬ ‫دي‬‫د‬‫د‬‫د‬‫د‬‫هل‬ ‫ال‬‫هل‬‫هل‬ ‫دييف‬‫د‬‫د‬‫د‬ ‫و‬ ‫م‬
‫هل‬ ‫دههل‬‫د‬‫هلل‬‫ي‬‫ا‬ ‫دهلل‬‫د‬‫د‬‫ق‬‫هلب‬ ‫دهللل‬‫د‬‫د‬‫ه‬‫ايت‬‫هل‬ ،‫و‬ ‫د‬‫د‬‫هلل‬‫ي‬‫ا‬ ‫دل‬‫د‬‫د‬‫ل‬‫ا‬‫ا‬‫و‬ ‫دان‬‫د‬‫ا‬‫اي‬ ‫د‬‫د‬‫د‬ ‫هل‬ . ‫دهللو‬‫د‬‫ه‬‫اي‬‫د‬‫د‬‫د‬ ‫هل‬ . ‫ا‬ ‫دا‬‫د‬‫د‬‫ا‬‫اي‬ ‫د‬‫د‬ ‫هل‬‫ف‬‫د‬‫د‬‫د‬ ‫اي‬‫هل‬ ‫دهلل‬‫د‬‫ع‬‫هل‬ ‫دل‬‫د‬‫د‬‫ل‬‫ا‬
‫د‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ق‬ ‫اي‬ ‫ده‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ه‬ ‫دل‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ض‬‫هلل‬ ‫د‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ا‬‫ي‬ ‫دضج‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ي‬‫هل‬ .‫دل‬‫د‬‫د‬‫د‬ ‫ا‬‫ايف‬‫هل‬ ‫د‬‫د‬‫د‬ ‫ايت‬‫هل‬ ‫دهلل‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ع‬‫هل‬ ‫دحهل‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ب‬‫هل‬ ‫دهللضتا‬‫د‬‫د‬‫د‬ ‫د‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ض‬‫ايق‬‫هل‬ ‫لمل‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ا‬‫اي‬ ‫دس‬‫د‬‫د‬‫د‬ ‫در‬‫د‬‫د‬‫ع‬‫هل‬
.‫حثيف‬ ‫اي‬
‫ض‬ ‫دي‬‫ه‬‫هل‬ ،‫و‬ ‫دف‬‫س‬ ‫دي‬‫ه‬ ‫دل‬‫مه‬‫ا‬ ‫اي‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫د‬‫و‬ ‫دهلل‬‫ق‬‫أ‬ .‫دل‬‫هل‬ ‫ع‬ ‫دتاي‬‫ق‬‫محل‬ ‫ى‬‫د‬‫و‬ ‫هلوق‬ ‫ا‬ ‫د‬‫ض‬‫اضت‬ ‫دل‬‫مه‬‫ا‬ ‫اي‬ ‫دل‬‫ق‬ ‫و‬ ‫ال‬ ‫د‬‫ق‬‫اي‬ ‫دها‬‫ه‬ ‫هلل‬‫ض‬ ‫هلوهلل‬‫ك‬ ‫د‬
‫د‬‫د‬‫د‬ ‫دهللهي‬‫د‬‫ض‬ ‫د‬‫د‬‫ض‬ ‫د‬‫د‬‫ض‬ ‫ا‬‫هل‬‫ده‬‫د‬ ‫عر‬ ‫مو‬ ‫دي‬‫د‬‫د‬‫هل‬‫هل‬ ،‫ط‬ ‫ام‬ ‫د‬‫د‬‫ل‬‫هل‬ ‫دم‬‫د‬‫ل‬‫ح‬ ‫ا‬ ‫دد‬‫د‬‫خ‬‫مأ‬ ‫ي‬ ‫د‬‫د‬‫أ‬ ،‫دي‬‫د‬‫د‬‫هل‬ ‫دش‬‫د‬ ‫ض‬ ‫د‬‫د‬‫ه‬ ‫خ‬ ‫د‬‫د‬ ‫اي‬ ‫إل‬ ‫د‬‫د‬‫ض‬ ‫او‬‫هل‬ ،‫دم‬‫د‬ ‫ا‬
‫د‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ت‬ ‫(اي‬ ‫دهلل‬‫د‬‫د‬‫ع‬‫هل‬ ‫ك‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ف‬ ‫دهل‬‫د‬‫د‬‫ي‬‫ا‬ ‫دس‬‫د‬‫د‬‫د‬‫مه‬ ‫اي‬ ‫مو‬‫هل‬ ‫دضهلل‬‫د‬‫د‬‫ا‬‫ي‬ ‫دي‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ي‬ ‫ض‬ ‫دد‬‫د‬‫د‬‫ب‬‫هل‬ ،‫ى‬ ‫دض‬‫د‬‫د‬ ‫دش‬‫د‬‫د‬‫د‬ ‫د‬ ‫دهلل‬‫د‬‫د‬ ‫اي‬ ‫مو‬ ‫ا‬‫هل‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫د‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫ض‬ ‫دا‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ع‬‫ا‬‫و‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫ري‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫ض‬
‫دل‬‫د‬ ‫ح‬ ‫اي‬ ‫اخ‬ ‫د‬ ‫اي‬ ‫د‬‫ع‬‫م‬ ‫د‬‫د‬‫ي‬‫هل‬ ،‫دي‬‫ي‬ ‫د‬‫ف‬ ‫ض‬ ‫دد‬‫د‬‫و‬ ‫د‬‫ه‬ )‫دهللو‬‫ق‬‫امل‬‫ا‬‫ا‬ ‫د‬‫د‬‫ت‬‫اد‬ ‫د‬‫ل‬ ‫دهلل‬‫د‬ ‫ا‬ ‫إل‬ ‫دا‬‫و‬ ‫دش‬ ‫م‬ ‫ي‬ ‫د‬‫د‬‫جي‬ ‫هلد‬ ‫ديت‬‫ي‬ ‫م‬ ‫م‬‫هل‬ ‫دي‬‫ع‬ ‫ال‬‫ه‬‫ع‬
‫دس‬‫د‬‫مه‬‫ا‬‫ع‬ ‫م‬ ‫دت‬‫ل‬‫ا‬ ‫او‬‫هل‬ ،‫ى‬‫د‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫مو‬ ‫دح‬‫ع‬ ‫إل‬ ‫دس‬‫مه‬ ‫ي‬ ‫د‬‫ه‬‫ع‬ ‫هلد‬ ،‫هل‬ ‫د‬‫ب‬ ‫هللاي‬‫د‬‫ض‬ ‫ده‬ ‫عر‬ ‫مهل‬ ،‫دل‬‫ع‬ ‫و‬ ‫دل‬‫مه‬‫ا‬ ‫اي‬ ‫د‬‫ض‬ ‫د‬‫جي‬ ‫مو‬ ‫دل‬‫و‬ ‫ايف‬‫هل‬
.‫أضقتديف‬ ‫ري‬ ‫مض‬ ،‫ملي‬ ‫م‬ ‫مو‬ ‫د‬ ‫بي‬ ‫ي‬ ‫جيف‬ ‫خ‬ ،‫ايقتد‬
‫اي‬ ‫ل‬ ‫د‬‫أ‬ ‫ا‬ ‫ال‬ ‫ب‬‫و‬ ‫أ‬ ‫اياان‬ ‫مض‬‫د‬‫ه‬ ‫دهل‬‫ي‬‫ا‬ ‫دس‬‫مه‬ ‫اي‬ ‫و‬ ‫د‬‫هلل‬‫ض‬ ‫ت‬ ‫د‬‫ق‬‫أض‬ . ‫د‬ ‫ع‬ ‫دل‬‫مه‬‫ا‬ ‫اي‬ ‫هلو‬ ‫هللاي‬‫د‬ ‫هلي‬ ) ‫د‬ ‫هل‬ ‫در‬‫ع‬‫(هل‬ ‫دإ‬‫ت‬‫ق‬
‫ل‬ ‫ض‬ ‫هف‬ ‫ال‬ ‫ايهل‬ ‫اياان‬ ‫ل‬ ‫عف‬ ‫ما‬ ‫ض‬ ‫ا‬ ‫اي‬ ‫إل‬‫ل‬.‫يف‬ ‫هليهلل‬ ‫ايهلل‬ ‫اي‬ ‫ل‬ ‫عف‬ ‫بم‬ ،
‫د‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ض‬ ‫م‬‫هل‬ ،‫لي‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ا‬ ‫اي‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ض‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫د‬‫و‬‫م‬ ‫دهللعر‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ي‬‫ا‬ ‫دهللؤ‬‫د‬‫د‬‫د‬‫مل‬‫ا‬ ‫و‬ ‫ال‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ق‬‫اي‬ ‫دها‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ه‬ ‫هلل‬‫د‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ع‬ ‫دهللل‬‫د‬‫د‬‫د‬‫هلل‬‫هل‬‫ا‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫د‬‫م‬‫اات‬ ‫إل‬ ‫ا‬ ‫ال‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫د‬ ‫أ‬ ‫ت‬ ‫هلو‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫د‬ ‫هلل‬‫مل‬‫ا‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫د‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫ض‬‫م‬
‫دح‬ ‫اي‬‫دضج‬‫د‬‫ي‬‫هل‬ ‫دش‬‫ي‬ ‫د‬ ‫ع‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫مهل‬ ‫دا‬‫و‬‫ا‬ ‫دي‬‫د‬‫هل‬ ‫دضج‬‫ي‬‫هل‬ ،‫دل‬‫مه‬‫ا‬ ‫اي‬ ‫دل‬‫ض‬‫هلل‬ ‫ا‬ ‫د‬‫ض‬ ‫عق‬ ‫مو‬ ‫د‬ ‫د‬‫د‬‫ل‬ ‫د‬‫ض‬ ‫درو‬‫ع‬ ‫و‬ ‫ال‬ ‫د‬‫ق‬‫اي‬ ‫دا‬‫ه‬‫أض‬ .
‫ر‬ ‫د‬‫د‬‫ض‬‫ي‬ ‫د‬‫ه‬ ‫مهل‬ ‫دهللا‬‫ع‬ ‫دس‬‫مه‬‫ا‬‫ع‬ ‫م‬ ‫ع‬ ‫د‬ ‫هلل‬‫مل‬‫ا‬ ‫د‬‫د‬‫ض‬ ‫دهلل‬‫و‬‫م‬ ‫دهلل‬‫ض‬ ‫ا‬ ‫هل‬ ‫دليف‬‫مه‬‫ا‬ ‫اي‬ ‫ل‬ ‫دم‬‫ع‬ ‫دش‬‫ي‬ ‫و‬ ‫د‬‫د‬‫أ‬ ‫ى‬‫ا‬‫ف‬‫د‬‫هلل‬‫ب‬‫ا‬‫هل‬‫ا‬ ‫دهلل‬‫ع‬ ‫مهل‬ ،‫ى‬‫د‬ ‫د‬‫ض‬ ‫ا‬ ‫د‬‫هلل‬‫ت‬‫عق‬ ‫مو‬ ‫دي‬‫هل‬
‫د‬‫ه‬ ‫ا‬ ‫هل‬ ،‫دي‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫دهلل‬‫أ‬ ‫د‬‫خ‬‫ري‬ ‫إل‬ ‫أاي‬ ‫ا‬ ‫هل‬ ، ‫عهلل‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫عي‬‫ل‬ ‫د‬ ‫ع‬ ‫مو‬ ‫دش‬ ‫امل‬ ‫د‬ ‫أ‬ ‫د‬‫ض‬‫مه‬‫ا‬‫ع‬ ‫يج‬ ‫د‬‫جي‬ ‫مؤ‬ ‫ع‬ ‫د‬ ‫هلل‬‫مل‬‫ا‬ ‫د‬‫ض‬ ‫دهلل‬‫و‬‫م‬ ‫ي‬
قصص تاريخية-للمطلوبين
قصص تاريخية-للمطلوبين
قصص تاريخية-للمطلوبين
قصص تاريخية-للمطلوبين
قصص تاريخية-للمطلوبين
قصص تاريخية-للمطلوبين
قصص تاريخية-للمطلوبين
قصص تاريخية-للمطلوبين
قصص تاريخية-للمطلوبين
قصص تاريخية-للمطلوبين
قصص تاريخية-للمطلوبين
قصص تاريخية-للمطلوبين
قصص تاريخية-للمطلوبين
قصص تاريخية-للمطلوبين
قصص تاريخية-للمطلوبين
قصص تاريخية-للمطلوبين
قصص تاريخية-للمطلوبين
قصص تاريخية-للمطلوبين
قصص تاريخية-للمطلوبين
قصص تاريخية-للمطلوبين
قصص تاريخية-للمطلوبين
قصص تاريخية-للمطلوبين
قصص تاريخية-للمطلوبين
قصص تاريخية-للمطلوبين
قصص تاريخية-للمطلوبين
قصص تاريخية-للمطلوبين
قصص تاريخية-للمطلوبين
قصص تاريخية-للمطلوبين
قصص تاريخية-للمطلوبين
قصص تاريخية-للمطلوبين
قصص تاريخية-للمطلوبين
قصص تاريخية-للمطلوبين
قصص تاريخية-للمطلوبين
قصص تاريخية-للمطلوبين
قصص تاريخية-للمطلوبين
قصص تاريخية-للمطلوبين
قصص تاريخية-للمطلوبين
قصص تاريخية-للمطلوبين
قصص تاريخية-للمطلوبين
قصص تاريخية-للمطلوبين
قصص تاريخية-للمطلوبين
قصص تاريخية-للمطلوبين
قصص تاريخية-للمطلوبين
قصص تاريخية-للمطلوبين
قصص تاريخية-للمطلوبين
قصص تاريخية-للمطلوبين
قصص تاريخية-للمطلوبين
قصص تاريخية-للمطلوبين
قصص تاريخية-للمطلوبين
قصص تاريخية-للمطلوبين
قصص تاريخية-للمطلوبين
قصص تاريخية-للمطلوبين
قصص تاريخية-للمطلوبين
قصص تاريخية-للمطلوبين
قصص تاريخية-للمطلوبين

More Related Content

What's hot

حقيقة دعوة الأخوان المسلمين
حقيقة دعوة الأخوان المسلمين حقيقة دعوة الأخوان المسلمين
حقيقة دعوة الأخوان المسلمين Om Muktar
 
العواصم مما في كتب سيد قطب من القواصم
العواصم مما في كتب سيد قطب من القواصمالعواصم مما في كتب سيد قطب من القواصم
العواصم مما في كتب سيد قطب من القواصمOm Muktar
 
الرد المبين على الشيخ الترابي فيما أنكره من الدين
الرد المبين على الشيخ الترابي فيما أنكره من الدينالرد المبين على الشيخ الترابي فيما أنكره من الدين
الرد المبين على الشيخ الترابي فيما أنكره من الدينAbdulhaleemmuhammad
 
الدعوة الى الله اهميتها ووسائلها
الدعوة الى الله اهميتها ووسائلهاالدعوة الى الله اهميتها ووسائلها
الدعوة الى الله اهميتها ووسائلهامبارك الدوسري
 
حول ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الروسية
حول ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الروسيةحول ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الروسية
حول ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الروسيةIslamhouse.com
 
اضاءات تربوية لمعلم القران الكريم
اضاءات تربوية لمعلم القران الكريماضاءات تربوية لمعلم القران الكريم
اضاءات تربوية لمعلم القران الكريممبارك الدوسري
 
تاريخ تطور ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الصينية
تاريخ تطور ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الصينيةتاريخ تطور ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الصينية
تاريخ تطور ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الصينيةIslamhouse.com
 
التراث التفسيري للقرآن بين الأصالة والمعاصرة
التراث التفسيري للقرآن بين الأصالة والمعاصرةالتراث التفسيري للقرآن بين الأصالة والمعاصرة
التراث التفسيري للقرآن بين الأصالة والمعاصرةعوده عبد الله
 
Ku hokmi aw_bawardaray_ka_tawano_gonah_dakat
Ku hokmi aw_bawardaray_ka_tawano_gonah_dakatKu hokmi aw_bawardaray_ka_tawano_gonah_dakat
Ku hokmi aw_bawardaray_ka_tawano_gonah_dakatLoveofpeople
 
منبر الجمعة مجموعة خطب مختارة المجموعة الاولى
منبر الجمعة مجموعة خطب مختارة  المجموعة الاولىمنبر الجمعة مجموعة خطب مختارة  المجموعة الاولى
منبر الجمعة مجموعة خطب مختارة المجموعة الاولىمبارك الدوسري
 
عشرون عقبة في طريق المسلم يجب الحذر منها
عشرون عقبة في طريق المسلم يجب الحذر منهاعشرون عقبة في طريق المسلم يجب الحذر منها
عشرون عقبة في طريق المسلم يجب الحذر منهامبارك الدوسري
 
أمراض الأمة وبصيرة النبوة لفضيلة الشيخ / فوزى محمد أبوزيد
أمراض الأمة وبصيرة النبوة لفضيلة الشيخ / فوزى محمد أبوزيدأمراض الأمة وبصيرة النبوة لفضيلة الشيخ / فوزى محمد أبوزيد
أمراض الأمة وبصيرة النبوة لفضيلة الشيخ / فوزى محمد أبوزيدعبد الفتاح درويش الرشايده
 
علامات التوفيق لأهل التحقيق لفضيلة الشيخ / فوزى محمد أبوزيد
علامات التوفيق لأهل التحقيق لفضيلة الشيخ / فوزى محمد أبوزيدعلامات التوفيق لأهل التحقيق لفضيلة الشيخ / فوزى محمد أبوزيد
علامات التوفيق لأهل التحقيق لفضيلة الشيخ / فوزى محمد أبوزيدعبد الفتاح درويش الرشايده
 
ضرورة تعلم مسائل القدر والنهي عن الخوض فيه
ضرورة تعلم مسائل القدر والنهي عن الخوض فيهضرورة تعلم مسائل القدر والنهي عن الخوض فيه
ضرورة تعلم مسائل القدر والنهي عن الخوض فيهمبارك الدوسري
 
دعاء ختم القران للشيخ ابي بكر الاحسائي رحمه الله
دعاء ختم القران للشيخ ابي بكر الاحسائي رحمه اللهدعاء ختم القران للشيخ ابي بكر الاحسائي رحمه الله
دعاء ختم القران للشيخ ابي بكر الاحسائي رحمه اللهDR. NAJEEB ALREFAE
 
القنوات الفضائية وآثارها العقدية والثقافية والاجتماعية والأمنية
القنوات الفضائية وآثارها العقدية والثقافية والاجتماعية والأمنيةالقنوات الفضائية وآثارها العقدية والثقافية والاجتماعية والأمنية
القنوات الفضائية وآثارها العقدية والثقافية والاجتماعية والأمنيةمبارك الدوسري
 

What's hot (20)

دليلك الى السعادة
دليلك الى السعادةدليلك الى السعادة
دليلك الى السعادة
 
حقيقة دعوة الأخوان المسلمين
حقيقة دعوة الأخوان المسلمين حقيقة دعوة الأخوان المسلمين
حقيقة دعوة الأخوان المسلمين
 
العواصم مما في كتب سيد قطب من القواصم
العواصم مما في كتب سيد قطب من القواصمالعواصم مما في كتب سيد قطب من القواصم
العواصم مما في كتب سيد قطب من القواصم
 
الرد المبين على الشيخ الترابي فيما أنكره من الدين
الرد المبين على الشيخ الترابي فيما أنكره من الدينالرد المبين على الشيخ الترابي فيما أنكره من الدين
الرد المبين على الشيخ الترابي فيما أنكره من الدين
 
الدعوة الى الله اهميتها ووسائلها
الدعوة الى الله اهميتها ووسائلهاالدعوة الى الله اهميتها ووسائلها
الدعوة الى الله اهميتها ووسائلها
 
حول ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الروسية
حول ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الروسيةحول ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الروسية
حول ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الروسية
 
اضاءات تربوية لمعلم القران الكريم
اضاءات تربوية لمعلم القران الكريماضاءات تربوية لمعلم القران الكريم
اضاءات تربوية لمعلم القران الكريم
 
حفظ الأسرار
حفظ الأسرارحفظ الأسرار
حفظ الأسرار
 
الكبر
الكبرالكبر
الكبر
 
تاريخ تطور ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الصينية
تاريخ تطور ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الصينيةتاريخ تطور ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الصينية
تاريخ تطور ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الصينية
 
التراث التفسيري للقرآن بين الأصالة والمعاصرة
التراث التفسيري للقرآن بين الأصالة والمعاصرةالتراث التفسيري للقرآن بين الأصالة والمعاصرة
التراث التفسيري للقرآن بين الأصالة والمعاصرة
 
Ku hokmi aw_bawardaray_ka_tawano_gonah_dakat
Ku hokmi aw_bawardaray_ka_tawano_gonah_dakatKu hokmi aw_bawardaray_ka_tawano_gonah_dakat
Ku hokmi aw_bawardaray_ka_tawano_gonah_dakat
 
منبر الجمعة مجموعة خطب مختارة المجموعة الاولى
منبر الجمعة مجموعة خطب مختارة  المجموعة الاولىمنبر الجمعة مجموعة خطب مختارة  المجموعة الاولى
منبر الجمعة مجموعة خطب مختارة المجموعة الاولى
 
تجليات المعراج لفضيلة الشيخ فوزي محمد أبوزيد
تجليات المعراج لفضيلة الشيخ فوزي محمد أبوزيدتجليات المعراج لفضيلة الشيخ فوزي محمد أبوزيد
تجليات المعراج لفضيلة الشيخ فوزي محمد أبوزيد
 
عشرون عقبة في طريق المسلم يجب الحذر منها
عشرون عقبة في طريق المسلم يجب الحذر منهاعشرون عقبة في طريق المسلم يجب الحذر منها
عشرون عقبة في طريق المسلم يجب الحذر منها
 
أمراض الأمة وبصيرة النبوة لفضيلة الشيخ / فوزى محمد أبوزيد
أمراض الأمة وبصيرة النبوة لفضيلة الشيخ / فوزى محمد أبوزيدأمراض الأمة وبصيرة النبوة لفضيلة الشيخ / فوزى محمد أبوزيد
أمراض الأمة وبصيرة النبوة لفضيلة الشيخ / فوزى محمد أبوزيد
 
علامات التوفيق لأهل التحقيق لفضيلة الشيخ / فوزى محمد أبوزيد
علامات التوفيق لأهل التحقيق لفضيلة الشيخ / فوزى محمد أبوزيدعلامات التوفيق لأهل التحقيق لفضيلة الشيخ / فوزى محمد أبوزيد
علامات التوفيق لأهل التحقيق لفضيلة الشيخ / فوزى محمد أبوزيد
 
ضرورة تعلم مسائل القدر والنهي عن الخوض فيه
ضرورة تعلم مسائل القدر والنهي عن الخوض فيهضرورة تعلم مسائل القدر والنهي عن الخوض فيه
ضرورة تعلم مسائل القدر والنهي عن الخوض فيه
 
دعاء ختم القران للشيخ ابي بكر الاحسائي رحمه الله
دعاء ختم القران للشيخ ابي بكر الاحسائي رحمه اللهدعاء ختم القران للشيخ ابي بكر الاحسائي رحمه الله
دعاء ختم القران للشيخ ابي بكر الاحسائي رحمه الله
 
القنوات الفضائية وآثارها العقدية والثقافية والاجتماعية والأمنية
القنوات الفضائية وآثارها العقدية والثقافية والاجتماعية والأمنيةالقنوات الفضائية وآثارها العقدية والثقافية والاجتماعية والأمنية
القنوات الفضائية وآثارها العقدية والثقافية والاجتماعية والأمنية
 

Viewers also liked

See Top 10 Adventure Activities in Queenstown, New Zealand
See Top 10 Adventure Activities in Queenstown, New ZealandSee Top 10 Adventure Activities in Queenstown, New Zealand
See Top 10 Adventure Activities in Queenstown, New ZealandLa Vacanza Travel
 
4-7세, 두뇌습관의힘
4-7세, 두뇌습관의힘4-7세, 두뇌습관의힘
4-7세, 두뇌습관의힘영훈 김
 
Cytomegalovirus (cmv), the hidden enemy in liver transplantation 2015
Cytomegalovirus (cmv), the hidden enemy in liver  transplantation 2015Cytomegalovirus (cmv), the hidden enemy in liver  transplantation 2015
Cytomegalovirus (cmv), the hidden enemy in liver transplantation 2015Ayman Alsebaey
 
EBS 두뇌성격이 아이인생을 결정한다
EBS 두뇌성격이 아이인생을 결정한다EBS 두뇌성격이 아이인생을 결정한다
EBS 두뇌성격이 아이인생을 결정한다영훈 김
 
Disorders of the thyroid gland
Disorders of the thyroid glandDisorders of the thyroid gland
Disorders of the thyroid glandMuthu Rohini
 
내아이두뇌를키우는창의력오감육아
내아이두뇌를키우는창의력오감육아내아이두뇌를키우는창의력오감육아
내아이두뇌를키우는창의력오감육아영훈 김
 

Viewers also liked (10)

Achievement - OCBC NISP
Achievement - OCBC NISPAchievement - OCBC NISP
Achievement - OCBC NISP
 
Female results
Female resultsFemale results
Female results
 
Results
ResultsResults
Results
 
Nobin_Spot Award
Nobin_Spot AwardNobin_Spot Award
Nobin_Spot Award
 
See Top 10 Adventure Activities in Queenstown, New Zealand
See Top 10 Adventure Activities in Queenstown, New ZealandSee Top 10 Adventure Activities in Queenstown, New Zealand
See Top 10 Adventure Activities in Queenstown, New Zealand
 
4-7세, 두뇌습관의힘
4-7세, 두뇌습관의힘4-7세, 두뇌습관의힘
4-7세, 두뇌습관의힘
 
Cytomegalovirus (cmv), the hidden enemy in liver transplantation 2015
Cytomegalovirus (cmv), the hidden enemy in liver  transplantation 2015Cytomegalovirus (cmv), the hidden enemy in liver  transplantation 2015
Cytomegalovirus (cmv), the hidden enemy in liver transplantation 2015
 
EBS 두뇌성격이 아이인생을 결정한다
EBS 두뇌성격이 아이인생을 결정한다EBS 두뇌성격이 아이인생을 결정한다
EBS 두뇌성격이 아이인생을 결정한다
 
Disorders of the thyroid gland
Disorders of the thyroid glandDisorders of the thyroid gland
Disorders of the thyroid gland
 
내아이두뇌를키우는창의력오감육아
내아이두뇌를키우는창의력오감육아내아이두뇌를키우는창의력오감육아
내아이두뇌를키우는창의력오감육아
 

Similar to قصص تاريخية-للمطلوبين

المجاهدة للصفاء والمشاهدة لفضيلة الشيخ / فوزى محمد أبوزيد
المجاهدة للصفاء والمشاهدة لفضيلة الشيخ / فوزى محمد أبوزيدالمجاهدة للصفاء والمشاهدة لفضيلة الشيخ / فوزى محمد أبوزيد
المجاهدة للصفاء والمشاهدة لفضيلة الشيخ / فوزى محمد أبوزيدعبد الفتاح درويش الرشايده
 
زاد المسلم اليومي
زاد المسلم اليوميزاد المسلم اليومي
زاد المسلم اليوميEng Shaheen
 
تجربتي في ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة المجرية
تجربتي في ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة المجريةتجربتي في ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة المجرية
تجربتي في ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة المجريةIslamhouse.com
 
الحد الفاصل بين الحق والباطل – حوار مع الشيخ بكر أبي زيد في عقيدة سيد قطب وفكره
الحد الفاصل بين الحق والباطل – حوار مع الشيخ بكر أبي زيد في عقيدة سيد قطب وفكرهالحد الفاصل بين الحق والباطل – حوار مع الشيخ بكر أبي زيد في عقيدة سيد قطب وفكره
الحد الفاصل بين الحق والباطل – حوار مع الشيخ بكر أبي زيد في عقيدة سيد قطب وفكرهOm Muktar
 
Book eslah alfraad_walmogtmaat
Book eslah alfraad_walmogtmaatBook eslah alfraad_walmogtmaat
Book eslah alfraad_walmogtmaatMahmoud Radwan
 
الحفظ أهميته - عجائبه - طريقته - أسبابه
الحفظ  أهميته - عجائبه - طريقته - أسبابهالحفظ  أهميته - عجائبه - طريقته - أسبابه
الحفظ أهميته - عجائبه - طريقته - أسبابهمبارك الدوسري
 
اكرام الله للأموات لفضيلة الشيخ / فوزى محمد أبوزيد
اكرام الله للأموات لفضيلة الشيخ / فوزى محمد أبوزيداكرام الله للأموات لفضيلة الشيخ / فوزى محمد أبوزيد
اكرام الله للأموات لفضيلة الشيخ / فوزى محمد أبوزيدعبد الفتاح درويش الرشايده
 
أوجه وقف حمزة على الكلمات القرآنية المهموزة من كتاب البدور الزاهرة.pdf
أوجه وقف حمزة على الكلمات القرآنية المهموزة من كتاب البدور الزاهرة.pdfأوجه وقف حمزة على الكلمات القرآنية المهموزة من كتاب البدور الزاهرة.pdf
أوجه وقف حمزة على الكلمات القرآنية المهموزة من كتاب البدور الزاهرة.pdfسمير بسيوني
 
آداب المسلم في اليوم والليلة
آداب المسلم في اليوم والليلةآداب المسلم في اليوم والليلة
آداب المسلم في اليوم والليلةمبارك الدوسري
 

Similar to قصص تاريخية-للمطلوبين (14)

المجاهدة للصفاء والمشاهدة لفضيلة الشيخ / فوزى محمد أبوزيد
المجاهدة للصفاء والمشاهدة لفضيلة الشيخ / فوزى محمد أبوزيدالمجاهدة للصفاء والمشاهدة لفضيلة الشيخ / فوزى محمد أبوزيد
المجاهدة للصفاء والمشاهدة لفضيلة الشيخ / فوزى محمد أبوزيد
 
زاد المسلم اليومي
زاد المسلم اليوميزاد المسلم اليومي
زاد المسلم اليومي
 
هذه هي الصلاة
هذه هي الصلاةهذه هي الصلاة
هذه هي الصلاة
 
ذاكرة القلب
ذاكرة القلبذاكرة القلب
ذاكرة القلب
 
تجربتي في ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة المجرية
تجربتي في ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة المجريةتجربتي في ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة المجرية
تجربتي في ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة المجرية
 
الحد الفاصل بين الحق والباطل – حوار مع الشيخ بكر أبي زيد في عقيدة سيد قطب وفكره
الحد الفاصل بين الحق والباطل – حوار مع الشيخ بكر أبي زيد في عقيدة سيد قطب وفكرهالحد الفاصل بين الحق والباطل – حوار مع الشيخ بكر أبي زيد في عقيدة سيد قطب وفكره
الحد الفاصل بين الحق والباطل – حوار مع الشيخ بكر أبي زيد في عقيدة سيد قطب وفكره
 
Book eslah alfraad_walmogtmaat
Book eslah alfraad_walmogtmaatBook eslah alfraad_walmogtmaat
Book eslah alfraad_walmogtmaat
 
اترك اثرا قبل الرحيل
اترك اثرا قبل الرحيلاترك اثرا قبل الرحيل
اترك اثرا قبل الرحيل
 
اصلاح الافراد والمجتمعات
اصلاح الافراد والمجتمعاتاصلاح الافراد والمجتمعات
اصلاح الافراد والمجتمعات
 
الحفظ أهميته - عجائبه - طريقته - أسبابه
الحفظ  أهميته - عجائبه - طريقته - أسبابهالحفظ  أهميته - عجائبه - طريقته - أسبابه
الحفظ أهميته - عجائبه - طريقته - أسبابه
 
اكرام الله للأموات لفضيلة الشيخ / فوزى محمد أبوزيد
اكرام الله للأموات لفضيلة الشيخ / فوزى محمد أبوزيداكرام الله للأموات لفضيلة الشيخ / فوزى محمد أبوزيد
اكرام الله للأموات لفضيلة الشيخ / فوزى محمد أبوزيد
 
المزح في السنة
المزح في السنةالمزح في السنة
المزح في السنة
 
أوجه وقف حمزة على الكلمات القرآنية المهموزة من كتاب البدور الزاهرة.pdf
أوجه وقف حمزة على الكلمات القرآنية المهموزة من كتاب البدور الزاهرة.pdfأوجه وقف حمزة على الكلمات القرآنية المهموزة من كتاب البدور الزاهرة.pdf
أوجه وقف حمزة على الكلمات القرآنية المهموزة من كتاب البدور الزاهرة.pdf
 
آداب المسلم في اليوم والليلة
آداب المسلم في اليوم والليلةآداب المسلم في اليوم والليلة
آداب المسلم في اليوم والليلة
 

More from muslimthaer

أسامة بن لادن. . مجدد الزمان وقاهر الأمريكان
أسامة بن لادن. . مجدد الزمان وقاهر الأمريكانأسامة بن لادن. . مجدد الزمان وقاهر الأمريكان
أسامة بن لادن. . مجدد الزمان وقاهر الأمريكانmuslimthaer
 
الباحث عن حكم قتل أفراد وضباط المباحث
الباحث عن حكم قتل أفراد وضباط المباحثالباحث عن حكم قتل أفراد وضباط المباحث
الباحث عن حكم قتل أفراد وضباط المباحثmuslimthaer
 
العلاقات الدولية في الإسلام 3-
العلاقات الدولية في الإسلام 3-العلاقات الدولية في الإسلام 3-
العلاقات الدولية في الإسلام 3-muslimthaer
 
العلاقات الدولية في الإسلام 2-
العلاقات الدولية في الإسلام 2-العلاقات الدولية في الإسلام 2-
العلاقات الدولية في الإسلام 2-muslimthaer
 
العلاقات الدولية في الإسلام 1-
العلاقات الدولية في الإسلام 1-العلاقات الدولية في الإسلام 1-
العلاقات الدولية في الإسلام 1-muslimthaer
 
الآيات والأحاديث الغزيرة على كفر قوات درع الجزيرة
الآيات والأحاديث الغزيرة على كفر قوات درع الجزيرةالآيات والأحاديث الغزيرة على كفر قوات درع الجزيرة
الآيات والأحاديث الغزيرة على كفر قوات درع الجزيرةmuslimthaer
 
الألوية والرايات
الألوية والراياتالألوية والرايات
الألوية والراياتmuslimthaer
 
وجوب استنقاذ المستضعفين من سجون الطواغيت
وجوب استنقاذ المستضعفين من سجون الطواغيتوجوب استنقاذ المستضعفين من سجون الطواغيت
وجوب استنقاذ المستضعفين من سجون الطواغيتmuslimthaer
 
نصيحة إلى-العساكر
نصيحة إلى-العساكرنصيحة إلى-العساكر
نصيحة إلى-العساكرmuslimthaer
 
نصوص الفقهاء حول أحكام الغارة والتترس
نصوص الفقهاء حول أحكام الغارة والتترسنصوص الفقهاء حول أحكام الغارة والتترس
نصوص الفقهاء حول أحكام الغارة والتترسmuslimthaer
 
مناظرة . . بين السيف والقلم
مناظرة . . بين السيف والقلممناظرة . . بين السيف والقلم
مناظرة . . بين السيف والقلمmuslimthaer
 
فبايعهم على الموت
فبايعهم على الموتفبايعهم على الموت
فبايعهم على الموتmuslimthaer
 
حوار المنبر مع الشيخ أبي جندل الأزدي
حوار المنبر مع الشيخ أبي جندل الأزديحوار المنبر مع الشيخ أبي جندل الأزدي
حوار المنبر مع الشيخ أبي جندل الأزديmuslimthaer
 
تحريض المجاهدين الأبطال على إحياء سنة الاغتيال
تحريض المجاهدين الأبطال على إحياء سنة الاغتيالتحريض المجاهدين الأبطال على إحياء سنة الاغتيال
تحريض المجاهدين الأبطال على إحياء سنة الاغتيالmuslimthaer
 
برامج ما نريكم إلا ما يرى آل سعود
برامج ما نريكم إلا ما يرى آل سعودبرامج ما نريكم إلا ما يرى آل سعود
برامج ما نريكم إلا ما يرى آل سعودmuslimthaer
 
إلى بنتي خديجة وابني سلمان
إلى بنتي خديجة وابني سلمانإلى بنتي خديجة وابني سلمان
إلى بنتي خديجة وابني سلمانmuslimthaer
 
الله اكبر . . خربت أمريكا
الله اكبر . . خربت أمريكاالله اكبر . . خربت أمريكا
الله اكبر . . خربت أمريكاmuslimthaer
 

More from muslimthaer (17)

أسامة بن لادن. . مجدد الزمان وقاهر الأمريكان
أسامة بن لادن. . مجدد الزمان وقاهر الأمريكانأسامة بن لادن. . مجدد الزمان وقاهر الأمريكان
أسامة بن لادن. . مجدد الزمان وقاهر الأمريكان
 
الباحث عن حكم قتل أفراد وضباط المباحث
الباحث عن حكم قتل أفراد وضباط المباحثالباحث عن حكم قتل أفراد وضباط المباحث
الباحث عن حكم قتل أفراد وضباط المباحث
 
العلاقات الدولية في الإسلام 3-
العلاقات الدولية في الإسلام 3-العلاقات الدولية في الإسلام 3-
العلاقات الدولية في الإسلام 3-
 
العلاقات الدولية في الإسلام 2-
العلاقات الدولية في الإسلام 2-العلاقات الدولية في الإسلام 2-
العلاقات الدولية في الإسلام 2-
 
العلاقات الدولية في الإسلام 1-
العلاقات الدولية في الإسلام 1-العلاقات الدولية في الإسلام 1-
العلاقات الدولية في الإسلام 1-
 
الآيات والأحاديث الغزيرة على كفر قوات درع الجزيرة
الآيات والأحاديث الغزيرة على كفر قوات درع الجزيرةالآيات والأحاديث الغزيرة على كفر قوات درع الجزيرة
الآيات والأحاديث الغزيرة على كفر قوات درع الجزيرة
 
الألوية والرايات
الألوية والراياتالألوية والرايات
الألوية والرايات
 
وجوب استنقاذ المستضعفين من سجون الطواغيت
وجوب استنقاذ المستضعفين من سجون الطواغيتوجوب استنقاذ المستضعفين من سجون الطواغيت
وجوب استنقاذ المستضعفين من سجون الطواغيت
 
نصيحة إلى-العساكر
نصيحة إلى-العساكرنصيحة إلى-العساكر
نصيحة إلى-العساكر
 
نصوص الفقهاء حول أحكام الغارة والتترس
نصوص الفقهاء حول أحكام الغارة والتترسنصوص الفقهاء حول أحكام الغارة والتترس
نصوص الفقهاء حول أحكام الغارة والتترس
 
مناظرة . . بين السيف والقلم
مناظرة . . بين السيف والقلممناظرة . . بين السيف والقلم
مناظرة . . بين السيف والقلم
 
فبايعهم على الموت
فبايعهم على الموتفبايعهم على الموت
فبايعهم على الموت
 
حوار المنبر مع الشيخ أبي جندل الأزدي
حوار المنبر مع الشيخ أبي جندل الأزديحوار المنبر مع الشيخ أبي جندل الأزدي
حوار المنبر مع الشيخ أبي جندل الأزدي
 
تحريض المجاهدين الأبطال على إحياء سنة الاغتيال
تحريض المجاهدين الأبطال على إحياء سنة الاغتيالتحريض المجاهدين الأبطال على إحياء سنة الاغتيال
تحريض المجاهدين الأبطال على إحياء سنة الاغتيال
 
برامج ما نريكم إلا ما يرى آل سعود
برامج ما نريكم إلا ما يرى آل سعودبرامج ما نريكم إلا ما يرى آل سعود
برامج ما نريكم إلا ما يرى آل سعود
 
إلى بنتي خديجة وابني سلمان
إلى بنتي خديجة وابني سلمانإلى بنتي خديجة وابني سلمان
إلى بنتي خديجة وابني سلمان
 
الله اكبر . . خربت أمريكا
الله اكبر . . خربت أمريكاالله اكبر . . خربت أمريكا
الله اكبر . . خربت أمريكا
 

قصص تاريخية-للمطلوبين

 • 1.
 • 2. 2 (‫لل‬ ‫هدية‬26) ‫للمطلوبني‬ ‫تارخيية‬ ‫قصص‬ ‫الدنيا‬ ‫ا‬‫و‬‫ق‬َّ‫ل‬‫ط‬ ‫قد‬ ٌ‫ة‬‫فتي‬ ‫يا‬1 ‫شهداء‬ ‫أنكم‬ ُ‫أحسب‬ ‫شهداء‬‫وسناء‬ ‫لنا‬ ‫علم‬ ‫كم‬‫ودماؤ‬ ‫البكا‬ َ‫يل‬ ‫ق‬ُ‫وح‬ ‫أبكيكم‬ ُ‫شهداء‬‫باء‬‫ر‬‫غ‬ ‫دينهم‬ ‫يف‬ ‫ومثالكم‬ ‫يرة‬‫ز‬‫ج‬ ‫ع‬‫بو‬‫ر‬ ‫تبكيكم‬ ‫شهداء‬‫األعداء‬ ‫هبا‬ ُ‫هم‬َ‫ل‬‫رح‬ ‫حط‬ ‫قد‬ ُ‫تبكيكم‬ ً‫ا‬‫قب‬ ‫يبكيكم‬ ‫شهداء‬‫الدهناء‬ ‫الرىب‬‫و‬ ُ‫ة‬‫وطيب‬ ٌ‫بدر‬ ‫أمح‬ ُ‫ة‬‫مظل‬ ‫تبكيكم‬ ‫شهداء‬‫د‬‫دماء‬ ِ‫املصاب‬ ‫ذا‬ ‫من‬ ‫وبكاؤها‬ ‫جبسومهم‬ ‫ا‬‫و‬‫مض‬ ‫ا‬‫و‬‫كان‬‫إن‬ ‫شهداء‬‫أحياء‬ ‫بفعاهلم‬ ‫فهم‬ ‫عنا‬ ‫قد‬ ‫الذل‬ ‫ثياب‬ ‫ا‬‫و‬‫خلع‬ ‫قد‬ ‫شهداء‬‫العلياء‬ ‫دونه‬ ً‫ا‬‫مكان‬ ‫ا‬‫و‬‫حل‬ ‫يف‬ ‫هللا‬ ‫حبق‬ ‫ا‬‫و‬‫صدع‬ ‫قد‬ ‫شهداء‬‫لماء‬ُ‫ع‬ ‫به‬ ً‫ا‬‫صدع‬ ‫خشى‬ ‫أمر‬ ُ‫م‬ُ‫ه‬ْ‫قتلت‬ ‫وقد‬ ‫ا‬‫و‬‫ل‬ِ‫ت‬ُ‫ق‬ ‫قد‬ ‫شهداء‬‫اجلهالء‬ ‫ا‬ُ‫هت‬‫ضا‬ُ‫ق‬‫و‬ ‫اخلنا‬ ُ‫ة‬‫فئ‬ ‫ق‬ ‫شهداء‬‫دينهم‬ ‫خيانة‬ ‫ا‬‫و‬‫رفض‬ ‫د‬ُ‫بيضاء‬ ٌ‫ة‬‫حمج‬ ِ‫ي‬‫النب‬ ‫دين‬ ‫نفوسهم‬ ُّ‫در‬ ‫هلل‬ ً‫ة‬‫تي‬‫ف‬ ‫يا‬ُ‫اجلبناء‬ ِ‫امت‬‫ن‬ ‫ال‬ ُ‫ييتم‬ُ‫ح‬ ‫جنابة‬ َ‫النفوس‬ ‫ا‬‫و‬‫بذل‬ ‫تية‬‫ف‬ ‫يا‬‫النجباء‬ ‫ابت‬‫غ‬ ‫ملا‬ ‫هلل‬ ‫أمة‬ ‫مشاعر‬ ‫ا‬ْ‫أحيو‬ ‫فتية‬ ‫يا‬‫ضياء‬ ‫التضحيات‬ ‫يف‬ ‫تارخيها‬ ‫بدمائهم‬ ‫ا‬‫و‬‫سطر‬ ‫قد‬ ‫فتية‬ ‫يا‬‫ووالء‬ ‫اءة‬‫ر‬‫ب‬ ‫تكون‬ ‫ماذا‬ ‫ف‬ ‫يا‬‫مل‬‫و‬ ‫الدنيا‬ ‫ا‬‫و‬‫طلق‬ ‫قد‬ ‫تية‬‫احلسناء‬‫و‬ ُ‫الغيداء‬ ُ‫تفتنهم‬ ‫سنة‬ َ‫ضل‬‫أف‬ ‫وهللا‬ ُ‫َّيتم‬‫ن‬‫س‬ُ‫اء‬‫ر‬‫و‬ َ‫لني‬‫العام‬ ‫ألجر‬ ‫لكم‬ ً‫ة‬‫شعر‬ ‫فيكم‬ ‫كنت‬‫قد‬ ‫ليتين‬ ‫يا‬‫فضالء‬ ‫يا‬ ‫اخلري‬ ‫يف‬ ً‫ة‬‫أسو‬ ‫يا‬ ‫أال‬ ‫أحسبكم‬ ‫الفردوس‬ ‫نلتم‬ ‫قد‬‫سعداء‬ ‫أيا‬ ‫طوىب‬ ‫لكم‬ ‫طوىب‬ ‫من‬ ‫ان‬‫ر‬‫الغف‬‫و‬ ‫الرمحات‬ ‫فسقتكم‬‫هط‬ ‫دمية‬ ‫كرمي‬‫رب‬ُ‫الء‬ ُ‫ف‬‫ناي‬ ‫آهم‬‫ر‬ ‫ا‬َّ‫مل‬ ‫تية‬‫ف‬ ‫يا‬‫اء‬‫و‬‫األد‬ ‫روحه‬ ‫هش‬‫تن‬ ُ‫د‬‫الفه‬‫و‬ ‫الذي‬ ‫الذعر‬ ‫من‬ ُ‫ه‬ُ‫حم‬‫مال‬ ‫صارت‬ُ‫باء‬‫ر‬ِ‫ح‬ ُ‫كأنه‬‫و‬ ‫به‬ ‫يسري‬ ‫بعرضهم‬ ‫السعود‬ ‫آل‬ ‫ا‬‫و‬‫تفرح‬ ‫ال‬‫عمالء‬ ‫يا‬ ‫التلفاز‬ ‫شاشة‬ ‫يف‬ ‫كما‬ٌ‫جيل‬ ‫رضهم‬َ‫ع‬ِ‫ب‬ َ‫يحيني‬َ‫ل‬‫ف‬‫بلهاء‬ ‫يا‬ َ‫الناس‬ ُ‫الغالم‬ ‫يا‬ْ‫أح‬ ‫ينثين‬ ‫لن‬ ‫سيفه‬ ‫تقلد‬ ٌ‫جيل‬‫تعود‬ ‫حىت‬‫اء‬‫ر‬‫الغ‬ ‫األمة‬ ‫أرضنا‬‫و‬ ‫القبلتان‬ ‫تعود‬ ‫حىت‬‫لماء‬َّ‫ظ‬‫ال‬ ُ‫تلكم‬ ‫عنا‬ ‫اح‬‫ز‬ُ‫ت‬‫و‬ ‫قد‬ ‫اإلسالم‬ ‫فتية‬ ‫ا‬‫و‬‫ولب‬ ‫ا‬‫و‬‫ب‬ُ‫ه‬‫بناء‬ ‫يعاد‬ ‫ألن‬ ‫ان‬‫و‬‫األ‬ ‫آن‬ 1-.‫الزليطين‬ ‫هللا‬ ‫عبد‬ ‫أيب‬ ‫شعر‬ ‫من‬
 • 3. 3 (‫لل‬ ‫هدية‬26) ‫للمطلوبني‬ ‫تارخيية‬ ‫قصص‬ ‫بكم‬‫ر‬ ‫اكم‬‫ر‬‫ي‬ ‫ألن‬ ‫ان‬‫و‬‫األ‬ ‫آن‬‫الشهداء‬ ‫ولتهنأ‬ ‫اللقا‬ ‫صدق‬
 • 4. 4 (‫لل‬ ‫هدية‬26) ‫للمطلوبني‬ ‫تارخيية‬ ‫قصص‬ ‫الرحيم‬ ‫الرحمن‬ ‫هللا‬ ‫بسم‬ ‫املقدمة‬ ‫د‬‫د‬ ‫ي‬ ‫داد‬‫د‬‫ل‬ ‫دهل‬‫د‬‫ي‬‫ا‬ ‫ا‬ ‫دهلل‬‫د‬‫م‬‫احل‬‫دضح‬‫د‬‫ي‬ ‫د‬‫د‬‫ا‬‫ض‬ ‫د‬‫د‬‫ل‬‫ايا‬ ‫ال‬‫د‬‫د‬ ‫ب‬ ‫دد‬‫د‬ ‫هلو‬ ‫دل‬‫د‬‫ع‬‫اهلهللا‬ ‫دال‬‫د‬ ‫دي‬‫د‬‫هل‬ ‫د‬‫د‬‫ت‬‫مهل‬‫هل‬ ‫ضح‬ ‫د‬‫د‬‫ل‬ ‫بي‬ ‫د‬‫د‬‫ت‬‫ضا‬ ‫م‬ ‫دإ‬‫د‬‫ق‬‫املت‬ ‫ا‬ ‫د‬‫ع‬ ‫ا‬ ‫د‬‫ت‬ ‫د‬‫مل‬ ‫دي‬‫هلل‬‫ض‬ ‫هل‬‫ا‬‫د‬‫ع‬ ‫دهللهي‬‫ع‬‫م‬‫هل‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫ام‬ ‫أي‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫إل‬ ‫د‬‫ت‬‫ب‬‫هل‬ ‫دضح‬‫ب‬‫هل‬ ‫دي‬‫ال‬‫هل‬ ‫د‬‫ض‬ ‫ا‬‫هل‬‫ده‬ ‫عت‬ ‫خ‬‫هل‬ ‫دل‬‫ع‬ ‫ي‬ ‫ع‬ ‫دي‬‫ي‬ ‫ا‬‫هل‬‫ا‬‫درو‬‫أ‬ ‫دي‬‫ي‬ ‫ضهللا‬ ‫اختههي‬‫هل‬ ‫دل‬‫هلل‬‫ض‬ ‫م‬ ‫إل‬ ‫د‬ ‫د‬‫و‬‫م‬ ‫دهل‬‫د‬‫ي‬‫ا‬ ‫ا‬ ‫دهلل‬‫م‬‫احل‬‫هل‬ ‫د‬ ‫د‬‫ل‬ ‫دهلل‬‫د‬‫م‬ ‫هلد‬ ‫د‬‫هلل‬‫ع‬ ‫دحد‬‫ل‬‫م‬ ‫هلع‬ ‫د‬‫ع‬‫دت‬‫د‬ ‫ا‬‫هل‬ ‫دضح‬‫ف‬‫ب‬‫إ‬ ‫د‬‫ل‬‫املا‬ ‫هلل‬‫د‬‫د‬‫ل‬ ‫و‬ ‫د‬‫ض‬ ‫ع‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫ع‬ ‫د‬‫د‬‫ض‬ ‫ا‬‫ا‬‫د‬‫ف‬‫اي‬ ‫قحو‬ ‫د‬‫د‬‫ي‬‫ا‬ ‫د‬‫م‬‫اوت‬ ‫د‬‫ي‬‫هل‬ ‫دا‬‫ض‬‫م‬ ‫در‬‫ع‬ ‫دا‬‫و‬ ‫يفاي‬ ‫د‬ ‫د‬‫ض‬ ‫هلد‬ ‫دههلي‬ ‫د‬‫د‬‫ض‬ ‫داهي‬‫خ‬‫ع‬ ‫د‬ ‫دم‬‫حل‬‫ا‬ ‫د‬ ‫دل‬‫ف‬‫ل‬ ‫د‬‫ا‬‫أض‬ ‫ا‬‫ف‬‫د‬‫ب‬ ‫د‬ ‫دي‬‫ال‬‫ر‬‫ع‬ ‫دل‬‫ض‬‫ام‬ ‫ده‬‫ه‬ ‫دي‬‫ع‬ ‫ت‬ ‫ع‬ ‫و‬ ‫د‬‫ض‬ ‫هل‬ ‫د‬‫م‬ ‫اي‬ ‫دد‬‫ه‬‫م‬ ‫و‬ ‫د‬‫هلل‬‫ع‬ ‫هلو‬‫ا‬‫د‬‫ه‬ ‫هلع‬ ‫ن‬ ‫ام‬ ‫د‬ ‫هللاي‬‫د‬‫ض‬ ‫هلو‬ ‫د‬‫ه‬‫هلع‬ ‫دهللن‬‫هل‬‫ا‬ ‫م‬ ‫دد‬‫ت‬ ‫د‬‫ض‬ ‫و‬ ‫دهلل‬‫ع‬ ‫دضح‬ ‫و‬ ‫داأي‬‫و‬ ‫د‬ ‫دهلل‬‫د‬ ‫دم‬‫د‬‫ع‬‫ا‬ ‫دي‬‫د‬ ‫ع‬ ‫د‬ ‫دد‬‫د‬‫ه‬ ‫و‬ ‫د‬‫ت‬ ‫د‬‫د‬‫ض‬‫هل‬ ‫د‬‫د‬‫ض‬‫مو‬ ‫دهلل‬‫د‬‫و‬ ‫دضج‬‫د‬ ‫مع‬ ‫دد‬‫ض‬‫وت‬ ‫د‬‫د‬‫ض‬ ‫دي‬‫د‬ ‫أ‬ ‫دضح‬‫د‬‫و‬ ‫ضاي‬ ‫د‬‫د‬‫و‬‫م‬‫هل‬ ‫دهللع‬‫ه‬ ‫و‬ ‫د‬‫د‬‫هلل‬‫ي‬‫ا‬ ‫د‬‫د‬‫ا‬‫مو‬ ‫دي‬‫د‬‫ا‬‫أ‬ ‫ب‬ ‫د‬‫مل‬‫ا‬ ‫ملإ‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫د‬ ‫اي‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫د‬ ‫دي‬‫د‬‫د‬ ‫حل‬ ‫ى‬‫د‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ال‬ ‫هلعض‬ ‫بي‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ت‬‫ضا‬ ‫د‬‫د‬‫د‬ ‫اعت‬‫هل‬ ‫و‬ ‫إل‬ ‫ى‬‫ا‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ا‬‫و‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫ض‬ ‫دهلل‬‫د‬‫د‬‫د‬‫و‬ ‫دم‬‫د‬‫د‬‫د‬‫حل‬‫ا‬ ‫دا‬‫د‬‫د‬‫ا‬‫ع‬ ‫و‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ع‬ ‫إل‬ ‫ال‬‫هلل‬‫د‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ت‬ ‫ض‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫ض‬‫هل‬ ‫دهللهل‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ه‬ ‫دهلل‬‫د‬‫د‬‫و‬ ‫ع‬ ‫د‬‫د‬ ‫أ‬ ‫دي‬‫د‬‫ب‬ ‫هلل‬‫و‬‫هل‬ ‫الي‬‫ا‬ ‫د‬‫ت‬ ‫دد‬‫د‬‫ض‬‫ال‬‫هل‬ ‫دي‬‫د‬‫ع‬‫يهلل‬ ‫د‬‫ف‬‫ي‬‫ف‬ ‫ي‬ ‫د‬‫د‬ ‫هل‬ ‫دي‬‫ب‬ ‫هلل‬‫ض‬‫هلع‬‫ا‬‫هل‬‫دهلل‬‫د‬‫ق‬ ‫دهع‬‫د‬‫ي‬‫ا‬ ‫دتقضي‬‫ا‬‫امل‬ ‫ي‬ ‫ا‬‫ا‬‫د‬‫د‬‫س‬‫هل‬ ‫د‬‫د‬‫ق‬‫اي‬ ‫دي‬‫هلل‬‫ع‬ ‫د‬‫د‬ ‫ن‬‫دا‬‫د‬ ‫د‬‫ض‬ ‫و‬ ‫إل‬ ‫ا‬ ‫هي‬ ‫د‬‫د‬‫ا‬ ‫ا‬‫هل‬ ‫دههل‬ ‫ال‬‫هل‬ ‫د‬‫د‬‫ت‬ ‫اي‬ ‫دل‬‫و‬ ‫ضف‬ ‫د‬‫د‬ ‫ا‬ ‫د‬‫ق‬‫ابف‬‫هل‬ ‫د‬‫د‬‫ت‬ ‫اي‬ ‫إل‬ ‫ا‬ ‫د‬‫ف‬ ‫ت‬ ‫ا‬‫هل‬ ‫د‬‫د‬‫ت‬ ‫اي‬ ‫ا‬ ‫يف‬ ‫د‬ ‫هل‬ ‫دل‬‫د‬‫هلل‬‫ت‬‫ايف‬ ‫دل‬‫هلل‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫د‬‫د‬ ‫م‬‫هل‬ ‫دل‬ ‫هلل‬ ‫اي‬ ‫دل‬‫ع‬ ‫مي‬ ‫ع‬ ‫د‬‫د‬‫ض‬ ‫الل‬ ‫دت‬‫ل‬‫ا‬ ‫هللي‬‫ض‬ ‫دت‬‫د‬‫ل‬‫م‬‫هل‬ ‫د‬‫خ‬‫هلو‬ ‫دهلل‬‫د‬‫و‬ ‫د‬‫ض‬ ‫دد‬‫د‬‫ب‬ ‫د‬ ‫د‬‫د‬‫م‬ ‫ا‬ ‫د‬‫ه‬‫هل‬ ‫دهلل‬‫د‬‫ه‬‫م‬ ‫دهللعح‬‫ع‬ ‫دي‬‫د‬‫هلل‬‫ض‬ ‫د‬‫ري‬ ‫ا‬ ‫د‬‫خ‬‫ب‬ ‫ا‬‫هل‬‫هلد‬ ‫د‬‫د‬‫ري‬ ‫دي‬‫ي‬ ‫د‬ ‫دي‬‫د‬‫ال‬‫م‬ ‫دي‬ ‫د‬‫ع‬ ‫د‬‫ض‬ ‫دهلل‬‫ع‬‫ف‬‫مل‬ ‫ع‬ ‫دد‬‫ض‬‫بف‬‫ا‬ ‫د‬‫ا‬‫اي‬‫هل‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ا‬‫هل‬ ‫د‬‫خ‬‫ب‬ ‫ا‬‫هل‬ ‫دم‬‫حل‬‫ا‬ ‫د‬ ‫يق‬ ‫د‬‫ت‬ ‫ا‬ ‫د‬‫ه‬ ‫دضاي‬ ‫دي‬ ‫ال‬‫م‬ ‫دهع‬‫ي‬‫ا‬ ‫د‬ ‫د‬‫ل‬ ‫دتاهللعي‬‫ل‬‫م‬‫هل‬ ‫ا‬ ‫د‬‫ل‬ ‫دي‬‫ي‬ ‫دي‬‫ي‬ ‫دي‬‫د‬‫ع‬ ‫م‬ ‫د‬‫أ‬ ‫دهلل‬ ‫دت‬‫ل‬‫ا‬ ‫دس‬ ‫م‬ ‫دض‬‫ل‬‫هل‬ ‫دس‬‫د‬‫ا‬‫الف‬ ‫دا‬ ‫د‬‫ض‬ ‫ا‬ ‫د‬‫ع‬ ‫د‬ ‫م‬‫هل‬ ‫دهللا‬‫ه‬‫هل‬ ‫د‬‫د‬ ‫ايق‬ ‫دإ‬‫ع‬ ‫د‬‫ب‬ ‫دل‬‫ي‬‫ا‬ ‫ال‬‫ه‬‫د‬‫ي‬‫ا‬ ‫د‬‫ض‬ ‫فا‬ ‫دت‬‫ل‬‫م‬‫هل‬ ‫م‬‫هل‬ ‫د‬‫ع‬ ‫هل‬ ‫دي‬‫ع‬ ‫ال‬‫ه‬‫ع‬‫مو‬ ‫داهلل‬‫د‬ ‫م‬‫هل‬ ‫عح‬‫ف‬‫د‬‫ال‬ ‫د‬‫د‬‫م‬ ‫هل‬ ‫دم‬‫ه‬‫ت‬ ‫ض‬ ‫دي‬‫د‬‫ع‬ ‫د‬‫س‬‫م‬ ‫د‬‫د‬‫ض‬ ‫د‬ ‫د‬‫م‬‫أ‬ ‫ل‬ ‫د‬‫د‬‫خ‬‫امل‬ ‫ال‬‫هلل‬‫د‬ ‫اي‬‫هل‬ ‫دل‬‫د‬‫ع‬ ‫املا‬ ‫ا‬ ‫د‬‫ه‬‫ام‬ ‫د‬‫د‬‫ض‬ ‫دي‬‫ع‬ ‫دي‬‫د‬‫ه‬‫ت‬ ‫د‬ ‫د‬‫د‬‫ض‬‫ي‬ ‫ى‬‫دهلل‬‫د‬ ‫و‬ ‫دهلل‬‫د‬‫هلل‬ ‫د‬‫د‬‫ه‬‫ا‬ ‫م‬‫هل‬ ‫دهللع‬‫د‬‫و‬ ‫اع‬ ‫د‬‫د‬ ‫د‬‫د‬‫ا‬ ‫مبم‬‫هل‬ ‫ههللع‬ ‫د‬‫د‬‫ا‬‫اي‬ ‫د‬‫د‬‫ض‬ ‫د‬‫د‬‫أ‬ ‫داهلل‬‫د‬ ‫م‬ ‫ى‬ ‫دا‬‫د‬ ‫دي‬‫د‬‫ي‬ ‫عش‬‫ا‬‫د‬‫د‬ ‫د‬ ‫دهلل‬‫د‬‫و‬‫هل‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫دي‬‫ي‬‫ا‬ ‫د‬ ‫ي‬ ‫دا‬ ‫د‬‫ض‬ ‫دهللع‬‫د‬‫ي‬‫ا‬‫هل‬ ‫دي‬‫ض‬‫وا‬ ‫د‬‫ض‬ ‫اد‬‫ا‬‫د‬‫حل‬‫ا‬‫هل‬ ‫دي‬‫د‬ ‫و‬ ‫د‬‫ض‬ ‫دح‬‫حل‬‫ا‬ ‫مو‬ ‫داهلل‬ ‫م‬‫هل‬ ‫دهللع‬‫ي‬‫ا‬‫إل‬ ‫د‬‫د‬‫ض‬ ‫د‬ ‫ع‬ ‫و‬ ‫مو‬‫هل‬ ‫د‬‫ا‬‫أض‬ ‫د‬‫ع‬ ‫د‬ ‫دل‬‫د‬‫ض‬‫تب‬ ‫ل‬ ‫د‬‫ا‬‫اي‬ ‫مو‬‫هل‬ ‫د‬ ‫د‬‫د‬‫ه‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫د‬‫د‬‫هل‬‫ا‬ ‫د‬ ‫دم‬‫د‬ ‫هلل‬‫ع‬ ‫د‬ ‫دهل‬‫ي‬‫ا‬ ‫دهللهلل‬‫د‬‫ه‬‫امل‬ ‫ل‬ ‫د‬‫ه‬‫اي‬ ‫يي‬ ‫د‬‫د‬‫ل‬‫هل‬ ‫د‬‫خ‬‫ب‬‫ا‬‫امل‬ ‫دي‬‫د‬‫ض‬ ‫ال‬‫هل‬ ‫ف‬ ‫د‬‫ه‬‫امل‬ ‫دهلل‬‫د‬ ‫ى‬‫ا‬‫دهلل‬‫م‬‫ا‬ ‫مو‬ ‫داهلل‬‫د‬ ‫م‬‫هل‬ ‫د‬ ‫ايق‬ ‫دي‬‫د‬‫ع‬ ‫دهللن‬‫ا‬‫أ‬ ‫دد‬‫ل‬‫ايا‬ ‫د‬‫ض‬ ‫دا‬‫أ‬ ‫دإ‬‫و‬ ‫د‬ ‫ي‬ ‫د‬‫ل‬ ‫م‬ ‫دإ‬ ‫مل‬ ‫د‬‫د‬ ‫اي‬ ‫د‬ ‫دل‬ ‫هلو‬ ‫إ‬ ‫ي‬ ‫د‬‫ا‬ ‫ي‬ ‫دل‬ ‫هلو‬ ‫ملإ‬ ‫د‬ ‫ي‬ ‫دل‬‫ه‬ ‫ي‬ ‫د‬‫ل‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫د‬‫ع‬ ‫دس‬‫و‬‫هل‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫ض‬‫ل‬ ‫دي‬‫د‬‫د‬‫ض‬‫ي‬ ‫دهلل‬‫د‬‫ل‬‫هل‬ ‫دي‬‫د‬‫د‬‫و‬ ‫ق‬ ‫د‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫ض‬‫ايق‬‫هل‬ ‫دي‬‫د‬ ‫ض‬ ‫هلب‬ ‫أ‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫ب‬‫هل‬ ‫دي‬‫د‬‫م‬‫اض‬ ‫هلب‬ ‫دي‬‫د‬‫د‬‫ت‬ ‫د‬‫د‬‫د‬ ‫اي‬ ‫د‬‫د‬ ‫داط‬‫د‬‫د‬‫أ‬‫ا‬‫هل‬ ‫د‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫ا‬‫اي‬ ‫د‬‫د‬‫ت‬‫مهل‬‫هل‬ ‫دال‬‫د‬‫د‬ ‫اي‬ ‫د‬ ‫د‬‫د‬‫و‬‫م‬ ‫م‬ ‫دي‬‫ع‬ ‫دهلل‬ ‫م‬‫هل‬ ‫د‬‫م‬ ‫اي‬ ‫د‬‫ض‬ ‫دي‬‫ع‬ ‫دا‬‫ه‬‫هلع‬ ‫دل‬‫ي‬ ‫اعا‬ ‫د‬‫ض‬ ‫دي‬‫ع‬ ‫دي‬ ‫هل‬ ‫دا‬‫ب‬ ‫دي‬‫ي‬ ‫د‬‫أ‬‫هل‬ ‫دهلل‬‫س‬ ‫دي‬‫ي‬ ‫دا‬‫ا‬‫أ‬ ‫دي‬‫ق‬‫ع‬‫ا‬ ‫د‬‫ض‬ ‫د‬ ‫موهلل‬ ‫عفت‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫ال‬ ‫اي‬ ‫ى‬‫د‬‫د‬‫ع‬ ‫هلو‬ ‫ى‬‫دم‬‫د‬‫س‬ ‫ى‬‫د‬‫ال‬‫ا‬ ‫هلت‬ ‫ى‬‫د‬‫د‬‫ض‬‫م‬ ‫ى‬‫د‬‫د‬‫هلل‬‫ض‬ ‫م‬ ‫دي‬‫د‬‫ع‬ ‫دت‬‫د‬‫أ‬‫هل‬ ‫دس‬‫د‬ ‫اي‬ ‫د‬‫ض‬‫دهلل‬‫د‬‫ه‬‫ع‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫د‬‫د‬‫ض‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫دي‬‫د‬‫هلل‬ ‫دا‬‫د‬‫ع‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫درضا‬‫د‬‫ع‬ ‫د‬‫م‬‫ل‬ ‫و‬ ‫دف‬‫د‬‫ع‬ ‫دي‬‫د‬ ‫أ‬ ‫ى‬‫د‬‫د‬‫ف‬ ‫ري‬ ‫إل‬ ‫دمج‬‫د‬‫د‬‫ا‬‫اي‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫ل‬ ‫دي‬‫د‬‫د‬‫ب‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫ل‬‫هل‬ ‫و‬ ‫دت‬‫د‬‫د‬ ‫دهلل‬‫د‬‫د‬ ‫ع‬ ‫د‬‫د‬ ‫ايق‬ ‫ده‬‫د‬‫د‬‫ف‬‫هلبري‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫و‬ ‫م‬ ‫دهلل‬‫د‬‫د‬ ‫ع‬ ‫ط‬ ‫ام‬ ‫يتي‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫ل‬‫عا‬ ‫وه‬‫ا‬‫د‬‫د‬‫د‬ ‫م‬ ‫مو‬ ‫م‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫س‬ ‫دي‬‫د‬‫هلل‬ ‫د‬ ‫د‬ ‫دل‬‫م‬ ‫هلل‬‫ي‬‫ا‬ ‫دي‬‫ع‬ ‫م‬‫هل‬ ‫دهللع‬‫ي‬‫ا‬ ‫دي‬‫ع‬ ‫و‬ ‫دد‬‫م‬‫مب‬ ‫د‬‫م‬ ‫أ‬ ‫د‬‫ا‬‫هلل‬‫ي‬‫ا‬‫هل‬ ‫دد‬‫ض‬ ‫اي‬ ‫دد‬ ‫ع‬ ‫د‬‫ض‬ ‫دي‬‫هلل‬‫ع‬ ‫دد‬ ‫هلع‬ ‫د‬ ‫امو‬‫م‬ ‫دي‬‫د‬ ‫الق‬‫هل‬ ‫دي‬‫ع‬ ‫ا‬ ‫دتر‬‫ل‬‫ا‬ ‫هللإ‬‫ض‬‫دم‬‫مل‬‫ا‬ ‫دد‬‫د‬‫ع‬‫ف‬‫ع‬ ‫د‬ ‫دل‬‫ي‬‫ا‬ ‫د‬‫خ‬‫ض‬ ‫اي‬ ‫دل‬ ‫ا‬ ‫د‬‫د‬ ‫د‬‫ا‬‫ب‬‫با‬ ‫دهلل‬‫و‬‫هل‬ ‫دل‬‫ض‬‫ام‬ ‫ل‬ ‫د‬‫ف‬‫أ‬ ‫دي‬‫د‬‫ب‬ ‫هلل‬‫و‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫د‬‫ض‬ ‫دى‬‫ل‬‫ام‬ ‫د‬‫أ‬ ‫ام‬ ‫دد‬‫د‬ ‫ا‬‫هل‬ ‫دي‬‫ت‬‫اض‬‫ا‬‫ب‬ ‫د‬‫ض‬ ‫د‬ ‫ام‬ ‫دم‬‫ض‬‫أ‬‫ا‬‫اي‬ ‫ا‬‫هل‬ ‫دم‬‫د‬‫ا‬‫اي‬ ‫اد‬‫هل‬‫دهلل‬‫د‬‫ع‬ ‫دل‬‫د‬‫د‬‫م‬‫ال‬ ‫دح‬‫د‬‫س‬ ‫ع‬‫ا‬‫ه‬ ‫د‬‫د‬ ‫اي‬ ‫دإ‬‫د‬‫د‬ ‫ض‬ ‫اي‬ ‫دي‬‫د‬‫ي‬‫ت‬ ‫د‬‫د‬ ‫هل‬ ‫دي‬‫د‬‫د‬‫ض‬ ‫و‬ ‫د‬‫د‬‫ه‬‫أ‬ ‫إ‬ ‫ي‬ ‫د‬‫د‬‫هل‬‫ا‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫ض‬ ‫و‬ ‫د‬‫د‬‫ب‬ ‫د‬‫د‬‫ض‬ ‫د‬ ‫د‬‫د‬‫ا‬‫هلل‬‫دإ‬‫د‬‫د‬‫ت‬ ‫ام‬‫هل‬ ‫ضا‬ ‫ضقضمل‬‫عح‬ ‫ب‬ ‫هلد‬ ‫هللاي‬ ‫د‬ ‫التق‬‫ا‬ ‫هلد‬‫ا‬‫ب‬ ‫د‬ ‫معهللا‬ ‫ي‬،‫هلل‬ ‫ع‬ ‫مض‬..
 • 5. 5 (‫لل‬ ‫هدية‬26) ‫للمطلوبني‬ ‫تارخيية‬ ‫قصص‬ ‫مو‬ ‫و‬ ‫أ‬ ‫د‬‫د‬ ‫ط‬ ‫ام‬ ‫إل‬ ‫و‬ ‫ف‬ ‫د‬‫د‬‫خ‬‫ضات‬ ‫دد‬‫د‬‫ض‬ ‫و‬ ‫دي‬‫د‬‫ه‬‫هل‬ ‫دضاي‬‫ي‬ ‫د‬‫د‬‫ض‬ ‫اي‬ ‫د‬‫د‬‫و‬‫ا‬ ‫اي‬ ‫دها‬‫د‬‫ه‬ ‫د‬‫د‬‫ض‬ ‫ب‬ ‫بقاي‬ ‫د‬ ‫د‬‫د‬ ‫ا‬ ‫د‬‫د‬ ‫ه‬ ‫دهع‬‫د‬‫ي‬‫ا‬ ‫دهللع‬‫د‬‫ه‬ ‫اا‬ ‫ىلم‬‫د‬‫أ‬ ‫د‬‫د‬‫ا‬‫وف‬ ‫ع‬ ‫مو‬ ‫دهلل‬‫د‬‫و‬‫م‬ ‫ض‬ ‫دت‬‫د‬‫ا‬‫ع‬ ‫د‬ ‫دس‬‫خ‬‫ح‬ ‫و‬ ‫هللل‬‫د‬‫د‬‫ل‬‫هل‬ ‫دي‬‫د‬‫ا‬‫الف‬ ‫دهلل‬‫د‬‫ض‬ ‫ع‬ ‫عف‬ ‫د‬‫ت‬‫اي‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫د‬‫د‬‫و‬‫م‬ ‫دضاي‬‫د‬‫ي‬ ‫و‬ ‫د‬‫د‬‫هلل‬‫ي‬‫ا‬ ‫فاي‬ ‫دت‬‫ع‬َِّّ‫ا‬ َ‫ة‬َّ‫ن‬ ُ‫س‬َ‫ين‬ِ‫ذ‬ َّ‫ل‬‫ا‬ ِ‫يف‬ ً‫ال‬‫ي‬ِ‫د‬ْ‫ب‬َ‫ت‬ َِّّ‫ا‬ ِ‫َّة‬‫ن‬ُ‫س‬ِ‫ل‬ َ‫د‬ َِِ ْ‫ن‬َ‫ل‬َ‫و‬ ُ‫ل‬ْ‫ب‬َ‫ق‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ ‫ا‬ْ‫و‬َ‫ل‬َ‫خ‬‫ت‬ ‫ا‬‫ف‬‫د‬‫و‬‫(ام‬62)َِّّ‫ا‬ ِ‫َّت‬‫ن‬ُ‫س‬ِ‫ل‬ َ‫د‬ َِِ ْ‫ن‬َ‫ل‬َ‫ف‬ َ‫ني‬ِ‫ل‬َّ‫َو‬ْ‫األ‬ َ‫َّت‬‫ن‬ُ‫س‬ َّ‫ال‬ِ‫إ‬ َ‫ن‬‫و‬ُ‫ر‬ُ‫ظ‬ْ‫ن‬َ‫ي‬ ْ‫ل‬ َ‫ه‬َ‫ف‬ ً‫ال‬‫ي‬ِ‫و‬َْ‫ي‬ َِّّ‫ا‬ ِ‫َّت‬‫ن‬ُ‫س‬ِ‫ل‬ َ‫د‬ َِِ ْ‫ن‬َ‫ل‬َ‫و‬ ً‫ال‬‫ي‬ِ‫د‬ْ‫ب‬َ‫ت‬‫دل‬‫ع‬ ‫ا‬ ‫د‬‫ض‬ ‫ات‬ ‫د‬‫د‬‫أ‬(43)َّ‫ن‬ُ‫س‬َِّّ‫ا‬ ِ‫َّة‬‫ن‬ ُ‫س‬ِ‫ل‬ َ‫د‬ َِِ ْ‫ن‬ َ‫ل‬َ‫و‬ ُ‫ل‬ْ‫ب‬َ‫ق‬ ْ‫ن‬ ِ‫م‬ ْ‫ت‬َ‫ل‬َ‫خ‬ ْ‫د‬َ‫ق‬ َِّ‫ل‬‫ا‬ َِّّ‫ا‬ َ‫ة‬ ً‫ال‬‫ي‬ِ‫د‬ْ‫ب‬َ‫ت‬‫ت‬ ‫دت‬‫ف‬‫(اي‬23)ً‫ال‬‫ي‬ِ‫و‬َْ‫ي‬ ‫ا‬َ‫ن‬ِ‫َّت‬‫ن‬ُ‫س‬ِ‫ل‬ ُ‫د‬ َِِ ‫ال‬َ‫و‬ ‫ا‬َ‫ن‬ِ‫ل‬ُ‫س‬ُ‫ر‬ ْ‫ن‬ ِ‫م‬ َ‫ك‬َ‫ل‬ْ‫ب‬َ‫ق‬ ‫ا‬َ‫ْن‬‫ل‬َ‫س‬ْ‫َر‬‫أ‬ ْ‫د‬َ‫ق‬ ْ‫ن‬َ‫م‬ َ‫ة‬َّ‫ن‬ُ‫س‬‫ت‬ ‫ا‬‫ا‬‫د‬‫ل‬‫(اد‬77)،‫دهلل‬‫و‬ ‫دي‬ ‫ال‬‫م‬ ‫د‬‫د‬‫هل‬ ‫دل‬‫م‬‫الا‬‫م‬‫ا‬ ‫ده‬‫ه‬ ‫هلو‬ ‫ض‬ ‫ايت‬ ‫فضتي‬‫ى‬‫ا‬‫دهلل‬‫و‬ ‫د‬‫ض‬ ‫ب‬ ‫د‬‫و‬‫ا‬ ‫اي‬ ‫مو‬ ‫و‬ ‫د‬‫ا‬‫احل‬ ‫إل‬ ‫ا‬ ‫د‬‫خ‬‫ب‬ ‫مو‬ ‫دهلل‬‫ع‬ ‫دح‬‫أ‬ ‫مإ‬ ‫د‬‫ا‬‫امل‬ ‫دي‬ ‫ب‬ ‫دل‬‫ي‬‫ا‬ ‫أا‬ ‫د‬ ‫اي‬ ‫ا‬‫ف‬‫د‬‫د‬‫د‬‫و‬‫م‬‫هل‬ ‫ل‬‫دا‬‫د‬‫أ‬ ‫دإ‬‫د‬‫ع‬ ‫د‬‫د‬‫ض‬ ‫دحضس‬‫د‬‫د‬‫ل‬‫ام‬ ‫خ‬ ‫د‬‫د‬ ‫اي‬ َ‫د‬‫د‬‫ح‬ ‫ا‬‫ف‬‫د‬‫د‬‫و‬‫م‬‫هل‬ ‫دال‬‫د‬‫د‬‫أ‬‫هل‬ ‫ا‬ ‫د‬‫د‬‫مل‬‫ا‬‫هل‬ ‫دض‬‫د‬‫ا‬‫اي‬‫هل‬ ‫دحد‬‫د‬ ‫ام‬‫هل‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫مل‬‫ا‬ ‫دش‬‫د‬ ‫ح‬ ‫ل‬ ‫د‬‫د‬‫ا‬‫ضت‬ ‫أا‬ ‫د‬‫د‬‫ب‬‫دل‬‫د‬‫م‬‫الا‬‫م‬ ‫ا‬ ‫د‬‫د‬ ‫دهلل‬‫و‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫د‬‫د‬‫ا‬‫امل‬‫هل‬ ‫.....ال‬ ‫دل‬‫د‬‫ض‬‫هللاف‬‫ض‬ ‫م‬ ‫دل‬ ‫تهلل‬ ‫ض‬ ‫م‬ ‫يل‬ ‫د‬‫د‬‫ت‬ ‫م‬ ‫أا‬ ‫د‬‫ب‬‫دي‬‫د‬‫ا‬‫أ‬ ‫دت‬‫د‬‫ل‬‫ام‬‫هل‬ ‫ده‬‫ي‬‫ا‬ ‫دها‬‫د‬‫ه‬ ‫ده‬‫د‬‫ب‬ ‫دل‬‫ي‬‫هل‬ ‫ضت‬ ‫ى‬‫ا‬ ‫د‬‫د‬‫ق‬ ‫ا‬‫هل‬ ‫د‬‫د‬‫ا‬‫أ‬ ‫دضاي‬ ‫و‬ ‫او‬ ‫د‬‫ت‬ ‫عتي‬ ‫د‬‫س‬‫هل‬ ‫ي‬ ‫د‬‫د‬‫ل‬‫هل‬ ‫دي‬‫ض‬ ‫و‬ ‫د‬‫س‬ ‫دهلل‬‫م‬‫ا‬ ‫ي‬ ‫دحأ‬‫د‬‫ل‬‫م‬ ‫د‬‫ل‬ ‫د‬‫م‬‫ب‬‫هل‬ ‫د‬‫ض‬ ‫ايت‬ ‫دد‬‫د‬‫ض‬‫و‬ ‫دتي‬‫ال‬‫م‬‫هل‬ ‫دل‬ ‫هف‬ ‫دد‬‫ض‬‫و‬ ‫دم‬ ‫دل‬‫د‬‫ف‬‫هلو‬ ‫ا‬ ‫د‬‫د‬‫ف‬‫عق‬ ‫مو‬‫هل‬ ‫دي‬‫د‬‫ا‬ ‫او‬‫هل‬ ‫ا‬ ‫د‬‫د‬ ‫عق‬ ‫مو‬ ‫دد‬‫د‬‫و‬‫هل‬ ‫دف‬‫د‬ ‫و‬ ‫دد‬‫د‬‫خ‬‫عف‬ ‫ا‬ ‫دت‬‫د‬‫ل‬ ‫أ‬ ‫عل‬‫ا‬‫د‬‫د‬‫ا‬ ‫ي‬ ‫دل‬‫د‬‫ع‬‫ضف‬ ‫ال‬‫د‬‫د‬‫ت‬‫مهل‬‫هل‬ ‫ى‬‫د‬‫د‬‫خ‬‫مع‬ ‫د‬‫د‬‫ض‬ ‫ب‬ ‫د‬‫د‬‫و‬‫ا‬‫هل‬ ‫إل‬ ‫ا‬ ‫د‬‫د‬‫ب‬‫م‬ ‫دهلل‬‫د‬‫ق‬‫أ‬ ‫ا‬ ‫د‬‫د‬‫ا‬ ‫ا‬ ‫دحد‬‫ل‬‫ام‬ ‫دل‬‫ي‬‫هل‬ ‫و‬ ‫د‬‫ب‬‫م‬ ‫ا‬ ‫د‬‫ت‬‫و‬ ‫هل‬ ‫دا‬ ‫اي‬ ‫دا‬‫ع‬‫ف‬‫و‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫أت‬ ‫دهللهل‬‫د‬ ‫ض‬ ‫ا‬ ‫هلل‬‫د‬‫ل‬ ‫هلإل‬ ‫و‬ ‫د‬‫ض‬ ‫اي‬‫هل‬ ‫دي‬ ‫ايا‬‫هل‬ ‫دا‬‫ف‬ ‫اي‬ ‫دي‬‫و‬‫هل‬ ‫إل‬ ‫دهلل‬‫و‬‫ا‬‫هل‬ ‫دد‬‫و‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫ه‬‫امو‬ ‫دا‬‫د‬‫د‬ ‫امل‬ ‫م‬ ‫ى‬‫و‬‫ا‬‫د‬‫د‬‫د‬ ‫دإ‬‫د‬‫د‬‫ه‬‫اي‬‫هل‬ ‫هللهلل‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ا‬‫اي‬‫هل‬ ‫دهلل‬‫د‬‫د‬‫هلل‬‫هل‬‫ا‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫ض‬ ‫دهلل‬‫د‬‫د‬‫ت‬‫ح‬ ‫دحد‬‫د‬‫د‬‫ل‬‫ام‬ ‫دل‬‫د‬‫د‬‫ي‬‫عهللهل‬ ‫ا‬ ‫هل‬ ‫داو‬‫د‬‫د‬‫و‬ ‫دل‬‫د‬‫د‬‫ه‬‫ال‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫ض‬ ‫دد‬‫د‬‫د‬‫و‬‫م‬ ‫هلإل‬ ‫خ‬ ‫د‬‫د‬‫د‬ ‫ي‬ ‫بإ‬ ‫د‬‫د‬‫أ‬ .‫ى‬‫ع‬‫ا‬‫ري‬ ‫الهلليج‬‫م‬‫ا‬‫هل‬ ‫و‬ ‫هل‬ ‫دد‬‫ع‬ ‫اط‬‫ا‬‫د‬‫د‬‫أ‬ ‫د‬‫ض‬ ‫دش‬‫د‬‫ي‬ ‫در‬‫ع‬ ‫خ‬‫دي‬‫د‬‫ا‬ ‫مه‬ ‫دإ‬‫د‬‫ع‬‫هل‬ ‫هللاي‬‫د‬‫ض‬‫ع‬ ‫ل‬‫ه‬‫دا‬‫د‬‫و‬‫د‬‫أ‬‫هل‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ت‬‫و‬‫و‬‫هل‬ ‫ا‬ ‫هلل‬ ‫د‬‫د‬‫ل‬‫هل‬ ‫ا‬ ‫دهع‬‫و‬‫هل‬ ‫ا‬‫هل‬ ‫د‬‫د‬ ‫أ‬ ‫دم‬‫ع‬‫ا‬ ‫اي‬ ‫ل‬ ‫د‬‫د‬‫ا‬‫ض‬ ‫د‬‫د‬ ‫داي‬‫ل‬ ‫الف‬ ‫ا‬ ‫د‬‫د‬‫هلل‬ ‫هلو‬‫ا‬‫ل‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ل‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫ىل‬‫د‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ع‬ ‫دي‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ا‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫د‬ ‫عل‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ه‬‫اي‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ف‬‫مو‬ ‫التي‬‫ر‬‫د‬‫د‬‫د‬‫د‬‫أ‬ ‫دي‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ا‬‫الف‬ ‫دهلل‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ض‬ ‫ع‬ ‫عف‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ت‬‫اي‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ه‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ه‬‫هل‬ ‫دي‬‫د‬‫د‬‫د‬‫هل‬ ‫دل‬‫د‬‫د‬‫د‬ ‫و‬ ‫اي‬ ‫ده‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ال‬ ‫ب‬ ‫اهلي‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ض‬‫م‬‫هل‬ ‫د‬‫د‬‫د‬ ‫اوا‬ ‫ب‬ ‫دل‬‫د‬‫ي‬‫ا‬ ‫ل‬ ‫د‬‫د‬‫ا‬‫امل‬‫هل‬ ‫د‬‫د‬ ‫ايت‬ ‫دد‬‫د‬‫ب‬ ‫د‬‫د‬‫د‬ ‫ا‬‫هل‬ ‫د‬‫د‬‫س‬ ‫أ‬ ‫و‬ ‫د‬‫د‬ ‫ضت‬ ‫د‬‫د‬‫ض‬ ‫ايت‬ ‫إل‬ ‫عقتاي‬‫ا‬‫د‬‫د‬ ‫هلي‬‫دها‬‫د‬‫د‬‫و‬ ‫دها‬‫د‬ ‫أ‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫ىل‬‫د‬‫د‬‫ع‬ ‫د‬‫د‬‫ع‬‫ا‬‫و‬ ‫دا‬‫د‬‫ه‬‫هلل‬‫ي‬‫ا‬‫هل‬ ‫د‬‫د‬ ‫اي‬ ‫و‬ ‫د‬‫د‬ ‫م‬‫هل‬ ‫دهللعد‬‫د‬ ‫ايت‬ ‫مهل‬ ‫و‬ ‫د‬‫د‬ ‫هلل‬‫ي‬‫ا‬ ‫د‬‫ض‬َ‫م‬ْ‫و‬ َ‫ْي‬‫ل‬‫ا‬َ‫و‬ ََّّ‫ا‬ ‫و‬ ُ‫ج‬ْ‫ر‬َ‫ي‬ َ‫ن‬‫ا‬ َ‫ك‬ ْ‫ن‬ َ‫م‬ِ‫ل‬ ٌ‫ة‬َ‫ن‬ َ‫س‬َ‫ح‬ ٌ‫ة‬َ‫و‬ ْ‫ُس‬‫أ‬ َِّّ‫ا‬ ِ‫ول‬ ُ‫س‬َ‫ر‬ ِ‫يف‬ ْ‫م‬ ُ‫ك‬َ‫ل‬ َ‫ن‬‫ا‬ َ‫ك‬ ْ‫د‬ َ‫ق‬َ‫ل‬ ً‫ا‬‫ري‬ِ‫ث‬َ‫ك‬ََّّ‫ا‬ َ‫ر‬ َ‫ك‬َ‫ذ‬َ‫و‬ َ‫ر‬ ِ‫خ‬ ْ‫اْل‬*‫ا‬َ‫ق‬ َ‫اب‬َ‫ز‬ ْ‫َح‬ْ‫األ‬ َ‫ن‬‫و‬ُ‫ن‬ِ‫م‬ْ‫م‬ُ‫ْم‬‫ل‬‫ا‬ ‫أا‬َ‫ر‬ ‫ا‬ َّ‫م‬َ‫ل‬َ‫و‬‫ا‬ َ‫م‬َ‫و‬ ُ‫ه‬ُ‫ل‬‫و‬ ُ‫س‬َ‫ر‬َ‫و‬ َُّّ‫ا‬ َ‫ق‬َ‫د‬ َ‫ص‬َ‫و‬ ُ‫ه‬ُ‫ل‬‫و‬ ُ‫س‬َ‫ر‬َ‫و‬ َُّّ‫ا‬ ‫ا‬َ‫ن‬َ‫د‬ َ‫ع‬َ‫و‬ ‫ا‬ َ‫م‬ ‫ا‬َ‫ذ‬ َ‫ه‬ ‫ا‬‫و‬ُ‫ل‬ ً‫ا‬‫يم‬ِ‫ل‬ ْ‫س‬َ‫ت‬َ‫و‬ ً‫ا‬‫ان‬َ‫مي‬ِ‫إ‬ َّ‫ال‬ِ‫إ‬ ْ‫م‬ ُ‫ه‬َ‫اد‬َ‫ز‬*ْ‫ن‬ َ‫م‬ ْ‫م‬ُ‫ه‬ْ‫ن‬ ِ‫م‬َ‫و‬ ُ‫ه‬َ‫ب‬َُْ ‫ى‬ َ‫ض‬َ‫ق‬ ْ‫ن‬ َ‫م‬ ْ‫م‬ُ‫ه‬ْ‫ن‬ ِ‫م‬َ‫ف‬ ِ‫ه‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ََّّ‫ا‬ ‫ا‬‫و‬ُ‫د‬ َ‫اه‬َ‫ع‬ ‫ا‬َ‫م‬ ‫ا‬‫و‬ُ‫ق‬َ‫د‬ َ‫ص‬ ٌ‫ال‬ َ‫ج‬ِ‫ر‬ َ‫ني‬ِ‫ن‬ِ‫م‬ْ‫م‬ ُ‫ْم‬‫ل‬‫ا‬ َ‫ن‬ ِ‫م‬ َ‫ب‬ ‫ا‬َ‫م‬َ‫و‬ ُ‫ر‬ِ‫ظ‬َ‫ت‬ْ‫ن‬َ‫ي‬ً‫ال‬‫ي‬ِ‫د‬ْ‫ب‬َ‫ت‬ ‫ا‬‫و‬ُ‫ل‬َّ‫د‬‫ا‬‫ف‬‫(امو‬ )23:21). ‫دا‬‫د‬‫ع‬‫ف‬‫اع‬ ‫د‬‫و‬‫ا‬‫هل‬ ‫ي‬ ‫د‬‫د‬‫ت‬ ‫د‬‫و‬‫ا‬‫هل‬ ‫دي‬‫ا‬‫هلو‬ ‫إل‬ ‫دل‬‫د‬‫و‬‫هل‬ ‫دا‬‫ض‬ ‫مهل‬ ‫دحد‬‫ل‬‫ام‬ ‫د‬‫د‬‫و‬ ‫د‬ ‫د‬‫ع‬( ‫)ت‬ ‫دهللع‬‫ي‬‫ا‬ ‫دها‬‫د‬‫ه‬( ‫د‬‫ت‬‫ب‬‫إل‬ ‫و‬ ‫دي‬‫ه‬ ‫د‬‫د‬ ‫و‬ ‫دضهلل‬‫ل‬ ‫د‬‫ق‬‫ع‬ ‫دي‬‫د‬‫د‬‫ا‬‫هلو‬ ‫إل‬ ‫ده‬‫د‬‫ف‬‫هلو‬‫هل‬ ‫ع‬ ‫ا‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫ض‬‫هل‬ ‫دضي‬‫د‬‫و‬ ‫دي‬‫د‬‫ا‬‫هلو‬ ‫إل‬ ‫ده‬‫د‬‫د‬‫ف‬‫هلو‬‫هل‬ ‫ا‬ ‫د‬‫د‬‫ه‬‫هلب‬ ‫دهلل‬‫د‬‫ل‬ ‫ق‬ ‫دي‬‫د‬‫د‬‫ا‬‫هلو‬ ‫إل‬ ‫ده‬‫د‬‫ف‬‫هلو‬ ..‫دضليف‬‫د‬‫ت‬ ‫ام‬ ‫دا‬‫د‬‫د‬ ‫اي‬ ‫د‬‫د‬‫و‬‫ا‬‫هل‬‫هل‬ ،‫دل‬‫د‬‫ض‬‫ع‬‫ا‬ ‫اي‬ ‫هل‬ ‫ال‬‫مهلت‬‫هل‬ ‫الامل‬‫م‬.. ‫ض‬ ‫ه‬ ‫هل‬ ‫حل‬ ‫ضه‬ ‫هلواي‬ ‫إل‬ ‫هلوفه‬ ،‫ضقل‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫ل‬ ‫دل‬‫د‬‫د‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫أل‬ ‫د‬‫د‬‫ا‬‫ض‬ ،‫دضل‬‫د‬‫د‬‫ت‬ ‫ام‬ ‫دا‬‫د‬‫د‬ ‫اي‬ ‫هلإل‬ ‫دل‬‫د‬‫ض‬‫ع‬‫ا‬ ‫اي‬ ‫دا‬‫د‬‫د‬‫ع‬‫ف‬‫اع‬ ‫إل‬ ‫و‬ ‫د‬‫د‬‫هلل‬‫ي‬‫ا‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫و‬‫ا‬‫هل‬ ‫دإ‬‫د‬‫د‬‫ع‬‫هل‬ ‫د‬‫د‬‫و‬ ‫د‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫ع‬ ‫دحد‬‫د‬‫د‬‫ل‬‫ام‬ ‫دإ‬‫د‬‫ع‬ ‫أل‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫ا‬‫امل‬ ‫ده‬‫د‬‫ال‬ ‫ب‬ ... ‫ضهلل‬ ‫ع‬ ‫ضهلل‬ ‫ع‬ ‫ضا‬ ‫عهللهي‬‫ا‬‫ع‬ ‫ايل‬ ‫ل‬ ‫هللق‬‫ي‬‫ا‬ ‫اله‬ ‫ب‬‫هل‬ ‫ن‬ ‫د‬‫د‬‫ق‬‫اي‬ ‫د‬‫ض‬ ‫او‬ ‫د‬‫ي‬‫م‬‫هل‬ ‫حل‬ ‫د‬‫ه‬‫امل‬ ‫د‬‫ض‬ ‫دت‬ ‫م‬‫هل‬ ‫عف‬ ‫د‬‫د‬‫ت‬‫اي‬ ‫د‬‫ض‬ ‫د‬‫ق‬‫مو‬ ‫د‬‫و‬‫ا‬ ‫اي‬ ‫هللهلل‬‫د‬‫ا‬‫ب‬ ‫ده‬‫ال‬ ‫ب‬‫هل‬‫دهللع‬‫د‬‫ي‬‫ا‬ ‫دها‬‫ه‬ ‫دي‬‫و‬‫هل‬ ‫إل‬ ‫ى‬‫ا‬‫دهلل‬‫ل‬ ‫د‬‫ا‬ ‫ب‬‫دل‬‫ق‬‫هلب‬ ‫د‬‫د‬‫د‬ ...‫ا‬ ‫د‬‫د‬‫ا‬‫امل‬‫هل‬ ‫دحل‬‫د‬‫د‬ ‫ام‬‫هل‬ ،‫دهلل‬‫د‬‫ض‬‫ي‬ ‫ايتق‬‫هل‬ ‫ا‬ ‫د‬‫د‬ ‫اي‬‫هل‬ ، ‫ع‬ ‫ا‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫مل‬‫ا‬‫هل‬ ‫دضي‬‫د‬‫ق‬‫اي‬‫هل‬ ، ‫ا‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫ه‬‫ايت‬‫هل‬ ‫دهلل‬‫د‬‫ل‬ ‫ق‬ ‫اي‬ ‫د‬‫د‬‫ض‬ ‫عت‬ ‫دس‬‫د‬‫د‬‫ف‬‫ت‬ ‫ع‬ ‫د‬ ‫دهل‬‫د‬‫ي‬‫ا‬ ‫دهلل‬‫د‬‫ع‬‫اعهلل‬
 • 6. 6 (‫لل‬ ‫هدية‬26) ‫للمطلوبني‬ ‫تارخيية‬ ‫قصص‬ ‫د‬ ‫دا‬‫ه‬‫هلع‬ ‫دهيش‬‫ب‬‫دهلل‬‫ع‬‫ا‬‫ع‬‫اال‬‫ف‬‫د‬‫د‬‫ت‬‫ال‬‫ا‬ ‫د‬ ‫دا‬‫ه‬‫ع‬ ‫د‬‫م‬‫ب‬.‫ال‬ ‫ام‬‫هل‬ ‫ا‬ ‫د‬‫ض‬‫ام‬ ‫د‬‫ع‬ ‫هلب‬ ،‫الإ‬‫ا‬ ‫د‬‫ق‬‫اي‬‫هل‬ ‫ال‬‫ا‬‫د‬‫ا‬‫اي‬‫هل‬ ،‫ال‬‫د‬‫ت‬‫امهل‬‫هل‬ ‫دل‬‫م‬‫الا‬‫م‬‫ا‬ ‫د‬ ‫ع‬ ‫مو‬ ‫و‬.‫املحديف‬ ‫م‬‫هل‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ي‬ ،‫ضل‬ ‫ه‬ ‫اع‬‫هل‬ ‫ري‬ ‫اي‬ ‫عهلل‬ ‫ض‬ ‫عل‬‫ا‬‫ا‬ ‫اي‬ ‫ض‬ ،‫دد‬‫د‬‫ل‬ ‫اهل‬ ‫د‬‫د‬‫و‬‫ا‬ ‫اي‬ ‫دش‬‫ي‬ ‫دي‬‫د‬‫و‬‫هل‬ ‫إل‬ ،‫دي‬ ‫ب‬‫دها‬‫د‬‫ه‬ ‫هل‬ ‫د‬‫د‬ ‫دهل‬‫ي‬‫ا‬ ‫دهلل‬‫د‬‫ع‬‫اعهلل‬ ‫دهللع‬‫ي‬‫ا‬ ‫دها‬‫د‬‫ه‬ ‫مو‬ ‫و‬ ‫د‬‫ض‬‫ايف‬ ‫دش‬‫د‬‫ي‬ ‫إل‬ ‫و‬ ‫د‬‫د‬‫ب‬ ‫د‬‫ض‬ ‫ل‬ ‫د‬‫د‬ ‫ي‬ ‫دد‬‫ض‬‫و‬ ‫دي‬‫د‬‫ال‬‫م‬ ‫د‬‫ي‬‫هل‬ ‫د‬‫ه‬‫ال‬ ‫د‬‫ض‬ ‫دد‬‫و‬‫م‬ ‫إل‬ ‫د‬‫و‬‫ا‬ ‫اي‬ ‫دها‬‫ه‬ ‫هلل‬ ‫دض‬‫ل‬ ‫دهل‬‫د‬‫ي‬‫ا‬ ‫د‬‫ه‬‫هل‬ ،‫دا‬‫ه‬‫هللت‬‫ض‬‫ل‬ ‫دهل‬‫ي‬‫ا‬ ‫د‬‫ه‬ ، ‫د‬‫ا‬ ‫ب‬‫ط‬ ‫ام‬ ‫ن‬ ‫د‬‫و‬ ‫هللهلل‬‫د‬‫ا‬‫ب‬ ‫دهل‬‫ي‬‫ا‬،‫و‬ ‫د‬‫د‬‫ض‬‫ايف‬ ‫د‬‫ض‬ ‫داو‬‫و‬ ‫ل‬ ‫يف‬ ‫هلل‬‫ت‬‫ادل‬‫هل‬ ‫ا‬‫ف‬‫ادلتا‬‫هل‬ ‫عل‬‫ا‬ ‫ايا‬ ‫د‬ ‫ايق‬ ‫هها‬ ‫يقس‬ ‫مل‬ ‫دهلل‬‫ع‬‫اعهلل‬ ‫دهلل‬‫ل‬ ‫ايق‬ ‫ي‬ ‫د‬‫ا‬‫ب‬ ‫د‬‫ض‬ ‫و‬ ‫دا‬‫ل‬‫هل‬ .‫دهلل‬‫ع‬‫اعهلل‬ ‫دهلل‬‫أ‬‫ا‬ ‫ي‬ ‫دي‬‫ض‬ ‫يض‬ ،‫دي‬‫ال‬ ‫ض‬ ‫د‬ ‫دف‬‫و‬‫بف‬ ‫د‬‫ض‬ ‫و‬ ‫دا‬‫ل‬ ،‫ي‬ ‫د‬‫خ‬‫اي‬ ‫لد‬ ‫اهل‬ ‫او‬ ‫اي‬ ‫هها‬ ‫هلي‬ ‫امل‬ ‫اعل‬ ‫به‬ ،‫و‬ ‫ل‬ ‫ع‬‫ا‬‫عا‬ ‫ه‬ ‫هلعق‬ ، ‫هلل‬‫ي‬‫ا‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ايا‬ ‫ض‬ ‫اوا‬ ‫يض‬ ‫عل‬‫ا‬‫ا‬ ‫اي‬ ‫ضق‬.‫حديف‬ .‫ال؟يف‬‫امهلت‬‫هل‬ ‫امض‬ ‫و‬ ‫ال‬‫ف‬‫ع‬ ‫هلهي‬ ،‫ي‬ ‫ق‬ ‫قاي‬ ‫هلعا‬ ‫او‬ ‫اي‬ ‫ااهي‬ ‫ع‬ ‫ض‬ ‫بقهللعا‬ ‫إل‬ ‫ى‬‫ح‬‫ض‬ ‫ضات‬ ‫هللهل‬ ‫ع‬ ‫ايهل‬ ‫هها‬ ‫هلو‬ ‫بضل‬ ‫د‬‫د‬‫د‬ ‫مهل‬ ، ‫د‬‫د‬‫ا‬ ‫ب‬ ‫الض‬‫هلل‬‫د‬‫د‬‫ي‬‫ا‬ ‫دي‬‫د‬‫و‬‫هل‬ ‫إل‬ ‫دهلل‬‫د‬‫و‬‫هل‬ ‫دل‬‫د‬‫ق‬‫ع‬ ‫ي....مو‬ ‫د‬‫د‬‫ل‬‫هل‬ ‫دي‬‫د‬‫ض‬ ‫و‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫س‬ ‫و‬ ‫دهلل‬‫د‬ ‫د‬‫د‬‫ع‬ ‫دهلل‬‫د‬‫م‬‫ا‬ .‫دهلل‬‫د‬‫و‬‫ا‬‫هل‬ ‫دد‬‫د‬‫و‬ ‫ال‬ ‫دت‬‫د‬‫ل‬‫ا‬ ‫دل‬‫د‬‫ض‬‫ب‬ ‫؟‬ ‫دا‬‫د‬‫ض‬‫ام‬ ‫مهل‬ ‫إل‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫ا‬ ‫ب‬‫دل‬‫د‬‫ض‬‫ع‬‫ا‬ ‫اي‬ ‫دا‬‫د‬‫د‬‫ع‬‫ف‬‫اع‬ ‫دي‬‫د‬‫و‬‫هل‬ ‫إل‬ ‫دد‬‫د‬‫و‬‫ام‬‫؟‬ ‫دهلل‬‫د‬‫د‬‫ي‬‫ا‬ ‫در‬‫د‬‫ا‬‫هلل‬‫ض‬ ‫إل‬ ‫دي‬‫د‬‫د‬‫ا‬ ‫ب‬ ‫دا‬‫د‬ ‫اي‬ ‫د‬‫د‬‫ل‬ ‫عر‬‫ا‬‫د‬‫د‬‫د‬‫و‬ ‫دي‬‫د‬‫و‬‫هل‬ ‫إل‬ ‫دد‬‫د‬‫د‬‫و‬‫ام‬ ‫د‬‫د‬ ‫مهل‬ ،‫دي‬‫د‬‫د‬ ‫ب‬‫دها‬‫د‬‫ه‬ ‫د‬‫د‬‫د‬ ‫دا‬‫د‬‫ه‬‫هللت‬‫ع‬ ، ‫ض‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫ه‬ ‫اي‬‫هل‬ ‫حل‬ ‫د‬‫د‬‫ه‬‫امل‬‫هل‬ ،‫ال‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ت‬‫امهل‬‫هل‬ ‫دل‬‫د‬‫م‬‫الا‬‫م‬‫ا‬‫هل‬ ‫ع‬ ‫ا‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫مل‬‫ا‬‫هل‬ ‫دضي‬‫د‬‫ق‬‫اي‬‫هل‬ ، ‫ا‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫ه‬‫ايت‬‫هل‬ ‫دهلل‬‫د‬‫ل‬ ‫ق‬ ‫اي‬ ‫دش‬‫د‬‫د‬ ‫ب‬ ‫د‬ ‫د‬‫د‬‫ض‬‫م‬‫هل‬ ‫اعهللعهلل؟‬ ‫ايته‬‫هل‬ ،‫اعهللعهلل‬ ‫هللاج‬‫مل‬‫ا‬ ‫و‬ ‫مل‬ ،‫اعهللعهلل‬ ‫د‬ ‫هللا‬‫ي‬‫ا‬ ‫هلعقضي‬ ‫ي‬ ‫ب‬‫هها‬ ‫هلل‬ ‫هلع‬ ‫ق‬ ‫دم‬‫د‬‫د‬ ‫عتم‬ ‫خ‬ ‫دي‬‫د‬‫د‬‫ال‬‫دا‬‫د‬‫د‬‫د‬‫و‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫ا‬‫عتم‬ ‫خ‬ ..‫وي‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫ض‬‫هلو‬ ‫دتاي‬‫د‬‫د‬‫هل‬‫ت‬ ‫و‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ا‬‫ع‬ ‫خ‬‫هل‬ ،‫فاي‬ ‫ا‬ ‫د‬‫د‬‫د‬ ‫هل‬ ‫اهي‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫ا‬‫ض‬ ‫دهللاه‬‫د‬‫د‬‫ع‬ ‫خ‬‫هل‬ ،‫اوي‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ه‬‫هلب‬ ‫دهللهي‬‫د‬‫د‬‫ل‬ ‫نت‬ ‫ايق‬ ‫لض‬ ‫ضي‬ ‫بتري‬ ،‫ل‬ ‫ض‬ ‫إل‬ ‫هله‬ ،‫امهلم‬ ‫د‬ ‫امع‬ ‫هلله‬‫ض‬ ‫هلي‬ ‫عق‬ ‫مو‬ ‫وضا‬‫م‬ ‫الي‬‫ا‬ ... ‫عتم‬ ُ‫د‬ِ‫ب‬‫ا‬َ‫ع‬ ْ‫م‬ُ‫ت‬ْ‫َن‬‫أ‬ ‫ال‬َ‫*و‬ َ‫ن‬‫و‬ُ‫د‬ُ‫ب‬ْ‫ع‬َ‫ت‬ ‫ا‬َ‫م‬ ُ‫د‬ُ‫ب‬ْ‫ع‬َ‫أ‬ ‫ال‬ * َ‫ن‬‫و‬ُ‫ر‬ِ‫اف‬َ‫ك‬ْ‫ل‬‫ا‬ ‫ا‬َ‫ه‬ُّ‫َي‬‫أ‬ ‫ا‬َ‫ي‬ ْ‫ل‬ُ‫ق‬‫د‬ُ‫ب‬ْ‫ع‬َ‫أ‬ ‫ا‬َ‫م‬ َ‫ن‬‫و‬َ‫ن‬‫و‬ُ‫د‬ِ‫ب‬‫ا‬َ‫ع‬ ْ‫م‬ُ‫ت‬ْ‫َن‬‫أ‬ ‫ال‬َ‫*و‬ ُْ ْ‫د‬َ‫ب‬َ‫ع‬ ‫ا‬َ‫م‬ ٌ‫د‬ِ‫ب‬‫ا‬َ‫ع‬ ‫ا‬َ‫ن‬َ‫أ‬ ‫ال‬َ‫و‬ * ُ‫د‬ُ‫ب‬ْ‫ع‬َ‫أ‬ ‫ا‬َ‫م‬ِ‫ن‬‫ي‬ِ‫د‬ َِ‫يل‬َ‫و‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬ُ‫ين‬ِ‫د‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬َ‫ل‬ *. ) ‫هلو‬‫ا‬‫أ‬ ‫اي‬ ( ‫د‬‫د‬‫د‬‫ق‬‫ي‬ ‫د‬ ‫دل‬‫د‬ ‫ض‬ ‫ب‬‫ل‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫س‬ ‫ضف‬ ‫دها‬‫د‬‫ه‬ ‫إل‬ ‫تاي‬ ‫د‬‫د‬‫س‬ ‫هلضف‬ ،‫وي‬ ‫د‬‫د‬‫د‬ ‫د‬‫د‬ ‫دي‬‫د‬‫ب‬ ‫هل‬ ،‫هللاي‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ع‬ ‫د‬‫د‬ ‫دي‬‫د‬‫هلل‬‫ع‬ ‫ال‬‫ا‬‫د‬‫د‬‫د‬‫أ‬‫ا‬ ‫دي‬‫د‬‫هل‬ ‫د‬‫د‬ ‫ع‬ ‫درو‬‫د‬‫د‬‫ع‬ ‫دل‬‫د‬‫ت‬ ‫ع‬ ‫دي‬‫د‬ ‫أ‬ ‫د‬‫د‬‫ب‬‫دا‬‫د‬‫ض‬‫م‬ ‫دد‬‫د‬‫ع‬ . ‫د‬‫ا‬‫أض‬‫دضاي‬‫د‬ ‫دا‬ ‫أ‬ .‫د‬ ‫دتق‬‫د‬‫ا‬‫امل‬ ‫إل‬ ‫د‬‫د‬‫ق‬ ‫اي‬ ‫دها‬‫د‬‫ه‬ ‫و‬ ‫د‬‫د‬ ‫ض‬ ‫د‬‫د‬‫ض‬ ‫داي‬‫د‬‫ا‬ ‫عض‬ ‫مو‬ ‫هيش‬‫ت‬‫ال‬َ‫*و‬ ُْ ْ‫د‬ َ‫ب‬َ‫ع‬ ‫ا‬ َ‫م‬ ٌ‫د‬ ِ‫ب‬‫ا‬َ‫ع‬ ‫ا‬َ‫ن‬َ‫أ‬ ‫ال‬َ‫و‬ ُ‫د‬ُ‫ب‬ْ‫ع‬َ‫أ‬ ‫ا‬َ‫م‬ َ‫ن‬‫و‬ُ‫د‬ِ‫ب‬‫ا‬َ‫ع‬ ْ‫م‬ُ‫ت‬ْ‫َن‬‫أ‬‫أضي‬ ‫ايتق‬ ‫د‬ ‫ايهل‬ ،‫امضا‬ ‫هها‬ ‫إل‬ ‫ل‬ ‫س‬ ‫املف‬ ‫ا‬‫ا‬ ‫هلع‬ ...‫ت‬ِ‫ن‬‫ي‬ِ‫د‬ َِ‫يل‬َ‫و‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬ُ‫ين‬ِ‫د‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬َ‫ل‬. ‫د‬ ‫ع‬ ‫داهي‬‫د‬‫ا‬ ‫ع‬ ‫خ‬ ‫دهيش‬‫ب‬ ‫د‬‫ه‬‫هل‬‫ديت‬‫هل‬ ‫د‬‫د‬‫ق‬‫ع‬ ‫مو‬ ‫دا‬‫ض‬‫و‬‫م‬ ‫دد‬‫ع‬ ‫عل‬‫ا‬‫د‬‫د‬‫ل‬ ‫ا‬ ‫د‬‫ض‬ ‫هلد‬ ‫عل‬‫ا‬‫د‬‫ا‬‫ع‬ ‫د‬‫د‬‫ري‬ ‫د‬‫ع‬‫ا‬‫ف‬‫ض‬ ‫هلد‬ ،‫ى‬‫ع‬‫ا‬‫د‬‫ل‬ ‫ى‬‫ال‬ ‫د‬‫د‬‫ل‬ ‫دي‬‫ي‬ ‫مو‬‫ال‬ ْ‫ل‬ُ‫ق‬ ‫ا‬َ‫م‬ َّ‫ال‬ِ‫إ‬ ُ‫ا‬ِ‫ب‬َّ‫ت‬َ‫أ‬ ْ‫ن‬ِ‫إ‬ ٌ‫ك‬َ‫ل‬َ‫م‬ ِ‫ي‬‫ك‬ِ‫إ‬ ْ‫م‬ ُ‫ك‬َ‫ل‬ ُ‫ول‬ُ‫ق‬َ‫أ‬ ‫ال‬َ‫و‬ َ‫ب‬ْ‫ي‬َ‫غ‬ْ‫ل‬‫ا‬ ُ‫م‬َ‫ل‬ْ‫ع‬َ‫أ‬ ‫ال‬َ‫و‬ َِّّ‫ا‬ ُ‫ن‬ِ‫ائ‬َ‫ز‬ َ‫خ‬ ‫ي‬ِ‫د‬ْ‫ن‬ِ‫ع‬ ْ‫م‬ ُ‫ك‬َ‫ل‬ ُ‫ول‬ُ‫ق‬َ‫أ‬‫ي‬ِ‫و‬َ‫ت‬ ْ‫س‬َ‫ي‬ ْ‫ل‬ َ‫ه‬ ْ‫ل‬ُ‫ق‬ ََّ‫يل‬ِ‫إ‬ ‫ى‬َ‫وح‬ُ‫ي‬ ‫ى‬َ‫م‬ْ‫ع‬َْ‫األ‬َ‫ن‬‫و‬ُ‫ر‬َّ‫ك‬َ‫ف‬َ‫ت‬َ‫ت‬ ‫ال‬َ‫ف‬َ‫أ‬ ُ‫ري‬ِ‫ص‬َ‫ْب‬‫ل‬‫ا‬َ‫و‬‫دت‬ ‫ال‬‫م‬‫(ا‬50). ‫د‬‫هلل‬‫ي‬‫ا‬ ‫و‬ ‫د‬‫ب‬ ‫لت‬ ‫د‬‫ل‬ ‫د‬‫د‬‫ع‬‫ا‬ ‫د‬‫و‬ ‫دي‬‫ض‬‫يف‬ ‫د‬ ‫دا‬‫ه‬‫هللت‬‫ع‬ ‫دإ‬‫و‬ ،‫دي‬‫د‬‫ال‬ ‫عت‬ ‫د‬‫مل‬ ‫د‬ ‫امل‬‫هل‬ ‫د‬‫س‬ ‫هلل‬‫مل‬ ‫ع‬ ‫د‬ ‫اي‬ ‫ال‬ ‫د‬‫ع‬ ‫خ‬‫هل‬‫دي‬‫د‬‫ا‬‫الف‬ ‫داط‬ ‫ع‬ ‫ت‬ ‫د‬‫ق‬‫ع‬ ‫دج‬‫د‬‫حل‬‫ا‬ ‫دي‬‫د‬‫ل‬ ‫ض‬ ‫دي‬‫ل‬ ‫امل‬ ‫إل‬ ‫دد‬‫د‬‫ل‬ ‫ايق‬ ‫د‬‫ر‬‫تش‬ ‫وال‬ ‫دو‬ ‫تعب‬ ‫أن‬ ‫كم‬‫أمر‬‫ي‬ ‫يكمس‬ ‫إل‬ ‫هللا‬ ‫ول‬‫رس‬ ‫إك‬ ‫النس‬‫ف‬ ‫ين‬‫ب‬ ‫ا‬ ‫"ي‬‫ه‬ ‫ب‬ ‫ا‬‫و‬‫ك‬ ‫ا‬‫م‬ ‫هللا‬ ‫ن‬‫ع‬ ‫ني‬‫أب‬ ‫ىت‬‫ح‬ ‫وك‬‫نع‬ ‫و‬ ‫يبس‬ ‫ا‬‫و‬‫دق‬‫وتص‬ ‫يب‬ ‫ا‬‫و‬‫تممن‬ ‫أن‬‫و‬ ‫دادس‬‫األن‬ ‫ذ‬‫ه‬ ‫ن‬‫م‬ ‫دونه‬ ‫من‬ ‫تعبدون‬ ‫ما‬ ‫ا‬‫و‬‫ختلع‬ ‫أن‬‫و‬ ‫س‬ً‫ا‬‫شيئ‬ "‫به‬ ‫بعثين‬. .‫دي‬‫د‬‫ا‬‫الف‬ ‫دضاي‬‫د‬ ‫داط‬ ‫هل‬ ،‫دد‬‫د‬‫و‬‫هل‬ ‫دف‬‫د‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫هي‬ ‫دهلل‬‫أ‬ ،‫ل‬ ‫د‬‫د‬‫ه‬ ‫س‬ ‫د‬‫د‬‫ع‬ ‫ضا‬ ‫د‬ ‫در‬‫د‬‫ع‬ ‫د‬‫د‬‫ب‬‫م‬ ‫دي‬‫ال‬‫م‬ ‫دالت‬‫د‬‫ه‬‫ايف‬ ‫ر‬ ‫دهلل‬‫د‬‫و‬‫هل‬ ‫لت‬ ‫د‬‫ل‬ ‫د‬‫د‬‫ع‬‫ا‬ ‫د‬‫و‬ ‫د‬‫د‬‫ع‬ ‫دا‬‫د‬ ‫عض‬ ‫ديت‬‫د‬‫ي‬ ‫د‬‫د‬‫ق‬‫ع‬ ‫هللاي‬‫د‬‫د‬‫ض‬ ‫دد‬‫د‬‫و‬ ‫د‬‫د‬‫ق‬‫أ‬‫ديت‬‫د‬‫ي‬ ‫د‬‫د‬‫و‬ ‫يف‬ ‫دا‬‫د‬ ‫اي‬ ‫دي‬‫د‬‫ع‬ ‫ده‬‫د‬ ‫مب‬ ‫عر‬‫ا‬‫د‬‫د‬‫و‬ ‫د‬‫د‬‫ض‬ ‫دا‬‫د‬‫ف‬‫اي‬ ‫دها‬‫د‬‫ه‬ ‫ده‬‫د‬ ‫م‬ ‫مذ‬ ‫د‬‫د‬‫ي‬ ‫هلو‬ ‫اوت‬‫ا‬‫د‬‫د‬‫أ‬
 • 7. 7 (‫لل‬ ‫هدية‬26) ‫للمطلوبني‬ ‫تارخيية‬ ‫قصص‬ ‫ي‬ ‫د‬‫خ‬‫ع‬ ‫ا‬ ‫دا‬‫ض‬‫ام‬ ‫ت‬ ‫د‬‫و‬ ‫دهللك؟‬ ‫ع‬ ‫د‬‫ض‬ ‫دا‬‫ض‬‫ام‬ ‫د‬‫هلل‬‫ي‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫مع‬ ،‫دش‬‫ف‬‫ي‬ ‫د‬‫ض‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫داك‬‫ا‬ ‫م‬ ،‫مضاك‬ ‫ك‬ ‫هلل‬ ‫ع‬ ‫ع‬ ‫حن‬ ْ‫و‬ ‫معه‬ ‫م‬ ‫؟‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫ال‬ ‫ي‬ ‫دا‬‫د‬‫ض‬‫ام‬ ‫و‬ ‫د‬‫د‬‫ب‬‫و‬ ‫داك‬‫د‬‫د‬‫ا‬ ‫م‬ ْ‫و‬‫ىل‬‫د‬‫د‬‫أ‬ ، ‫دا‬‫د‬‫د‬ ‫ي‬ ‫د‬‫د‬‫ال‬ ‫حن‬ ‫دهلل‬‫د‬‫ا‬‫مأت‬ ‫ديت‬‫د‬‫د‬‫ي‬ ‫د‬‫د‬‫ق‬‫أ‬ ‫ت‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫و‬ . ‫د‬‫د‬‫ا‬‫ع‬ ‫د‬‫د‬‫ض‬‫و‬‫ا‬ ‫درع‬‫د‬‫د‬‫أ‬ ‫درضاكيف‬‫د‬‫ع‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫هلل‬‫ي‬ ‫دل‬‫د‬‫و‬ ‫و‬ ‫د‬ ... ‫ضي‬ ‫؟‬ ‫او‬ ‫اي‬ ‫يش‬ ‫واا‬ ‫اوهلل‬ ‫اي‬ ‫اياود‬ ‫يش‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫بضل‬‫؟‬ ‫هلو‬ ‫ايهل‬ ‫هلو‬ ‫و‬ ‫بضل‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫دهلل‬‫د‬‫ق‬‫أ‬ . ‫دا‬ ‫بت‬ ‫د‬ ‫دل‬‫د‬‫و‬ ‫دف‬ ‫د‬ ‫دا‬‫د‬‫ا‬‫عق‬ ‫خ‬ ‫دي‬‫ال‬‫اي‬ ‫د‬‫د‬ ‫ي‬ ‫دهلل‬‫و‬‫ا‬‫هل‬ ‫دا‬‫د‬‫ض‬ ‫دت‬‫ا‬‫ع‬ ‫خ‬‫هل‬ ‫دل‬‫د‬‫و‬ ‫دد‬‫ق‬‫احل‬ ‫دها‬‫د‬‫ه‬ ‫إل‬ ‫دد‬‫م‬ ‫ع‬ ‫د‬ ‫دي‬‫د‬‫ال‬‫م‬ ‫ا‬ ‫بت‬ ‫المل‬ ‫هللل‬‫ل‬ ‫هلأم‬ ‫هلو‬ ‫ايهل‬ ‫هلو‬ ..‫ل‬ ‫ا‬ ‫ي‬. ‫يضا‬ ‫ا‬ ‫ع‬ ‫الت‬‫هل‬ ‫أ‬ ‫و‬ ‫هلل‬‫ي‬‫ا‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ب‬ ‫دضهلل‬‫د‬‫س‬ ‫د‬‫د‬‫ه‬‫هل‬ .‫و‬ ‫د‬‫د‬‫هلل‬ ‫امل‬ ‫دا‬‫د‬ ‫ايف‬ ‫دضهلل‬‫د‬‫س‬ ‫د‬‫د‬‫ض‬ ‫هال‬ ‫د‬‫د‬‫ا‬‫اي‬ ‫د‬‫د‬‫و‬‫ا‬ ‫اي‬ ‫ا‬‫هل‬ ‫د‬‫د‬‫ض‬ ‫دد‬‫د‬‫ض‬ ‫ب‬ ‫دي‬‫د‬‫ال‬‫م‬ ،‫هللاج‬‫د‬‫د‬‫مل‬‫ا‬ ‫دها‬‫د‬‫ه‬ ‫دل‬‫د‬ ‫ري‬ ‫د‬‫د‬‫ض‬ ‫د‬‫د‬‫و‬‫هل‬ ‫دهل‬‫د‬‫ي‬‫ا‬ ‫د‬‫د‬‫و‬‫هل‬ ‫دهلل‬‫ق‬‫ي‬ ‫ديف‬ ‫ضال‬ ‫ا‬ ‫إل‬ ‫م‬ ‫هلع‬ ،‫ي‬‫و‬‫و‬ ‫هلع‬ ‫هلجيم‬ ‫هللقه‬‫ت‬‫عا‬ ‫وإ‬ ‫هال‬ ‫ايا‬ ‫د‬ ‫ب‬‫ايا‬ ‫هها‬ ‫ي‬ ‫ع‬ ‫د‬ ،‫لد‬ ‫ه‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫هلل‬‫ف‬ ‫مل‬ ‫بم‬ ‫دهللا‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ق‬‫ت‬ ‫امل‬ ‫ده‬‫د‬‫د‬‫ال‬ ‫ب‬‫دفوي‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ب‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫د‬‫م‬‫ب‬‫دل‬‫د‬‫د‬‫د‬ ‫اي‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫د‬‫هلل‬‫أ‬ ‫دفوي‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ب‬ ‫دل‬‫د‬‫د‬‫ف‬‫ال‬‫ف‬‫اي‬ ‫دل‬‫د‬‫د‬‫د‬‫هل‬ ‫ا‬ ‫ده‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ال‬ ‫ب‬‫هل‬ ،‫عل‬‫ا‬‫د‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ا‬ ‫اي‬ ‫دم‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ت‬ ‫د‬‫د‬‫د‬ ‫ع‬‫ا‬‫د‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ب‬ ‫دل‬‫د‬‫د‬‫د‬‫أ‬‫ا‬ ‫ا‬‫هل‬ ‫دهلل‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ل‬ ‫ايف‬ ‫د‬‫د‬‫ه‬ ‫ا‬‫هل‬ ‫د‬‫ض‬‫هل‬ ،‫دل‬‫د‬‫ف‬‫ال‬‫ف‬‫اي‬ ‫دل‬‫هل‬ ‫ا‬ ‫ده‬‫د‬‫ه‬ ‫دد‬‫ه‬‫ا‬ ‫ب‬ ‫د‬‫د‬ ‫د‬ ‫د‬‫ق‬‫ب‬ ‫عل‬ ‫د‬‫د‬‫ه‬‫ادوت‬‫هل‬ ‫دل‬‫ض‬ ‫ايق‬ ‫حل‬ ‫د‬‫د‬‫ه‬‫امل‬ ‫ده‬‫ال‬ ‫ب‬‫هل‬ . ‫أي‬ ‫د‬‫د‬ ‫هلو‬ ‫هلي‬ ‫د‬‫ق‬ ‫هل‬ ‫و‬ ‫د‬‫د‬‫هلل‬‫ي‬‫ا‬ ‫ا‬ ‫د‬‫ه‬‫ب‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫ع‬ ‫ب‬ ‫د‬‫د‬‫ض‬ ‫دتمهلل‬‫د‬‫د‬‫ا‬‫ض‬ ،‫و‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫هلل‬‫ي‬‫ا‬ ‫د‬‫د‬‫ض‬‫و‬ ‫إل‬ ‫ال‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ت‬‫مهل‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫ض‬‫هل‬ ،‫دل‬‫د‬‫ال‬ ‫با‬‫هل‬ ‫الل‬‫ا‬‫دهلل‬‫د‬‫د‬‫ل‬ ‫د‬‫د‬‫ض‬‫الل‬‫هلل‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ا‬‫اي‬ ‫د‬‫د‬‫د‬ ‫هل‬ ‫د‬‫د‬ ‫اي‬ ‫دإ‬‫د‬‫د‬‫ع‬ ‫دل‬‫د‬‫د‬‫ض‬‫ه‬ ‫امي‬ ‫ل‬ ‫د‬‫د‬‫ه‬ ‫يفيفيف‬ ‫احلض‬ ‫هج‬ ‫هلل‬‫ض‬ ‫هلت‬‫هل‬ ،‫و‬ ‫هلل‬ ‫ي‬ ‫اال‬‫ا‬ ‫اد‬ ‫وم‬ ‫هللل‬‫ا‬ ‫اي‬‫هل‬ ‫داأي‬‫ع‬ ‫و‬ ‫د‬‫هلل‬‫ي‬‫ا‬ ‫دا‬ ‫هلع‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫ى‬‫د‬‫هل‬ ‫د‬‫هل‬ ‫دا‬ ‫ب‬ ‫د‬ ‫دل‬‫ي‬‫ا‬ ‫دا‬ ‫ايف‬ ‫د‬ ‫هل‬ .‫و‬ ‫د‬ ‫دي‬‫ي‬‫ا‬ ‫دح‬‫ع‬ ‫دي‬ ‫ب‬ ‫د‬‫و‬‫ا‬ ‫اي‬ ‫دها‬‫ه‬ ‫دي‬‫و‬‫ا‬ ‫ع‬ ‫املحد‬ ‫هلو‬ ‫ده‬‫د‬‫ب‬ ‫د‬‫د‬‫ض‬ ‫داوي‬‫د‬ ‫أ‬ ‫د‬‫د‬‫ا‬‫أ‬‫ا‬ ‫ب‬ ‫دل‬‫د‬‫ي‬‫ا‬ ‫بي‬ ‫دف‬‫د‬‫س‬‫هل‬ ‫دي‬‫د‬‫ه‬‫ل‬ ‫ه‬ ‫هل‬ ،‫دم‬‫د‬‫حل‬‫ا‬‫د‬ ‫د‬‫د‬‫ب‬‫ايا‬‫هل‬ ‫ط‬ ‫د‬‫د‬‫ق‬‫ال‬‫م‬‫ا‬‫مت‬ ‫د‬‫د‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫د‬‫د‬‫و‬ .‫ا‬ ‫ي‬ِ‫ل‬َ‫و‬ ُ‫ذ‬ َِّ‫َخت‬‫أ‬ ِ ‫ي‬ّ‫ا‬ َ‫ر‬ ْ‫ي‬َ‫غ‬َ‫أ‬ ْ‫ل‬ُ‫ق‬ َ‫ال‬َ‫و‬ َ‫م‬َ‫ل‬ ْ‫َس‬‫أ‬ ْ‫ن‬ َ‫م‬ َ‫ل‬َّ‫َو‬‫أ‬ َ‫ن‬‫و‬ُ‫ك‬َ‫أ‬ ْ‫ن‬َ‫أ‬ ُ‫ت‬ْ‫ر‬ ِ‫ُم‬‫أ‬ َ ِ‫ي‬‫ك‬ِ‫إ‬ ْ‫ل‬ُ‫ق‬ ُ‫م‬َ‫ْع‬‫ط‬ُ‫ي‬ َ‫ال‬َ‫و‬ ُ‫م‬ِ‫ْع‬‫ط‬ُ‫ي‬ َ‫و‬ُ‫ه‬َ‫و‬ ِ‫ض‬ْ‫َر‬‫أل‬‫ا‬َ‫و‬ ِ‫ات‬َ‫او‬َ‫م‬َّ‫الس‬ ِ‫ر‬ِ‫اط‬َ‫ف‬* َ‫ني‬َ‫ك‬ِ‫ر‬ ْ‫ش‬ُ‫ْم‬‫ل‬‫ا‬ َ‫ن‬ ِ‫م‬ َّ‫ن‬َ‫ن‬‫و‬ُ‫ك‬َ‫ت‬ ُ‫ف‬‫ا‬َ‫خ‬َ‫أ‬ َ ِ‫ي‬‫ك‬ِ‫إ‬ ْ‫ل‬ُ‫ق‬* ُ‫ني‬ِ‫ب‬ُ‫ْم‬‫ل‬‫ا‬ ُ‫ز‬ْ‫و‬َ‫ف‬ْ‫ل‬‫ا‬ َ‫ك‬ِ‫ل‬َ‫ذ‬َ‫و‬ ُ‫ه‬َ ِ‫مح‬َ‫ر‬ ْ‫د‬ َ‫ق‬َ‫ف‬ ‫ذ‬ِ‫ئ‬َ‫م‬ْ‫و‬َ‫ي‬ ُ‫ه‬ْ‫ن‬َ‫ع‬ ْ‫ف‬َ‫ر‬ْ‫ص‬ُ‫ي‬ ‫ن‬َّ‫م‬ * ‫يم‬ِ‫ظ‬َ‫ع‬ ‫م‬ْ‫و‬َ‫ي‬ َ‫اب‬َ‫ذ‬ َ‫ع‬ ِ‫ي‬‫يب‬َ‫ر‬ ُ‫ت‬ْ‫ي‬َ‫ص‬َ‫ع‬ ْ‫ن‬ِ‫إ‬‫ن‬ِ‫إ‬َ‫و‬ َ‫و‬ُ‫ه‬َ‫و‬ * ٌ‫ير‬ُ‫د‬َ‫ق‬ ‫ء‬ْ‫د‬ َ‫ش‬ ِ‫ي‬‫ل‬ُ‫ك‬‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ َ‫و‬ُ‫ه‬َ‫ف‬ ْ‫ري‬ََِ َ‫ك‬ ْ‫س‬َ‫س‬َْ‫مي‬ ‫ن‬ِ‫إ‬َ‫و‬ َ‫و‬ُ‫ه‬ َّ‫ال‬ِ‫إ‬ ُ‫ه‬َ‫ل‬ َ‫ف‬ ِ‫اش‬َ‫ك‬َ‫ال‬َ‫ف‬ ‫ي‬‫ر‬ُ‫ض‬ِ‫ب‬ ُ‫ي‬ّ‫ا‬ َ‫ك‬ْ‫س‬َ‫س‬َْ‫مي‬ِِ‫اد‬َ‫ب‬ِ‫ع‬ َ‫ق‬ْ‫و‬ َ‫ف‬ ُ‫ر‬ِ‫اه‬َ‫ق‬ْ‫ل‬‫ا‬ ََّ‫يل‬ِ‫إ‬ َ‫د‬ ِ‫ُوح‬‫أ‬َ‫و‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬َ‫ن‬ ْ‫ي‬َ‫ب‬َ‫و‬ ِ‫ين‬ْ‫ي‬ِ‫ب‬ ٌ‫د‬‫ي‬ِ‫ه‬ َ‫ش‬ ِ ‫ي‬ّ‫ا‬ ِ‫ل‬ُ‫ق‬ ً‫ة‬‫اد‬َ‫ه‬ َ‫ش‬ ُ‫ر‬ َ‫ب‬ْ‫ك‬َ‫أ‬ ‫ء‬ْ‫د‬ َ‫ش‬ ُّ‫َي‬‫أ‬ ْ‫ل‬ُ‫ق‬ * ُ‫ري‬ِ‫ب‬َْ‫خل‬‫ا‬ ُ‫يم‬ِ‫ك‬َْ‫حل‬‫ا‬ َ‫و‬ُ‫ه‬َ‫و‬ِ‫ه‬ِ‫ب‬ ‫م‬ُ‫ك‬َ‫ر‬ِ‫ذ‬‫ُن‬‫أل‬ ُ‫ن‬‫آ‬ْ‫ر‬ُ‫ق‬ْ‫ل‬‫ا‬ ‫ا‬َ‫ذ‬ َ‫ه‬ ُ‫أ‬ ً‫ة‬َ ِ‫آهل‬ ِ ‫ي‬ّ‫ا‬ َ‫ا‬َ‫م‬ َّ‫َن‬‫أ‬ َ‫ن‬‫و‬ُ‫د‬َ‫ه‬ْ‫ش‬َ‫ت‬َ‫ل‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬َّ‫ن‬ِ‫َئ‬‫أ‬ َ‫غ‬َ‫ل‬َ‫ب‬ ‫ن‬َ‫م‬َ‫و‬َ‫ن‬‫و‬ُ‫ك‬ِ‫ر‬ ْ‫ش‬ُ‫ت‬ ‫ا‬َِّ‫ي‬َّ ٌ‫يء‬ِ‫ر‬َ‫ب‬ ِ‫ين‬َّ‫ن‬ِ‫إ‬َ‫و‬ ٌ‫د‬ ِ‫اح‬َ‫و‬ ٌ‫ه‬َ‫ل‬ِ‫إ‬ َ‫و‬ُ‫ه‬ ‫ا‬ََّ‫َّن‬ِ‫إ‬ ْ‫ل‬ُ‫ق‬ ُ‫د‬َ‫ه‬ْ‫ش‬َ‫أ‬ َّ‫ال‬ ‫ل‬ُ‫ق‬ ‫ا‬َ‫ر‬ْ‫خ‬.( ‫د‬ ‫ال‬‫م‬‫ا‬14‫ت‬19. ) :‫سبحانه‬ ‫ويقول‬ُ‫ت‬ْ‫ل‬َ‫ل‬َ‫ض‬ ْ‫د‬َ‫ق‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬‫اء‬َ‫و‬ ْ‫ه‬َ‫أ‬ ُ‫ا‬ِ‫ب‬َّ‫ت‬َ‫أ‬ َّ‫ال‬ ‫ل‬ُ‫ق‬ ِ ‫ي‬ّ‫ا‬ ِ‫ون‬ُ‫د‬ ‫ن‬ ِ‫م‬ َ‫ن‬‫و‬ُ‫ع‬ْ‫د‬َ‫ت‬ َ‫ين‬ِ‫ذ‬َّ‫ل‬‫ا‬ َ‫د‬ُ‫ب‬ْ‫ع‬َ‫أ‬ ْ‫ن‬َ‫أ‬ ُ‫ت‬‫ي‬ُِ‫ُن‬ ِ‫ي‬‫ك‬ِ‫إ‬ ْ‫ل‬ُ‫ق‬ْ‫ا‬َ‫ن‬َ‫أ‬ ‫ا‬َ‫م‬َ‫و‬ ‫ا‬ً‫ذ‬ِ‫إ‬ ُْ‫حل‬‫ا‬ ِ‫ن‬ِ‫إ‬ ِ‫ه‬ِ‫ب‬ َ‫ن‬‫و‬ُ‫ل‬ِ‫ج‬ْ‫ع‬َ‫ت‬ْ‫س‬َ‫ت‬ ‫ا‬َ‫م‬ ‫ي‬ِ‫ند‬ِ‫ع‬ ‫ا‬َ‫م‬ ِ‫ه‬ِ‫ب‬ ‫م‬ُ‫ت‬ْ‫ب‬َّ‫ذ‬َ‫ك‬َ‫و‬ ِ‫ي‬‫يب‬َّ‫ر‬ ‫ن‬ِ ‫ي‬‫م‬ ‫ة‬َ‫ن‬ِ‫ي‬‫ي‬َ‫ب‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ِ‫ي‬‫ك‬ِ‫إ‬ ْ‫ل‬ُ‫ق‬ * َ‫ين‬ِ‫د‬َ‫ت‬ْ‫ه‬ُ‫ْم‬‫ل‬‫ا‬ َ‫ن‬ِ‫م‬َ‫و‬ُ‫ه‬َ‫و‬ َّ‫ق‬َْ‫حل‬‫ا‬ ُّ‫ص‬ُ‫ق‬َ‫ي‬ ِ ‫ي‬ ِّ َّ‫ال‬ِ‫إ‬ ُ‫م‬ ْ‫ك‬ ِ‫ب‬ َ‫ن‬‫و‬ُ‫ل‬ِ‫ج‬ْ‫ع‬َ‫ت‬ ْ‫س‬َ‫ت‬ ‫ا‬ َ‫م‬ ‫ي‬ِ‫د‬ ‫ن‬ِ‫ع‬ َّ‫َن‬‫أ‬ ْ‫و‬َّ‫ل‬ ‫ل‬ُ‫ق‬ * َ‫ني‬ِ‫ل‬ ِ‫اص‬َ‫ف‬ْ‫ل‬‫ا‬ ُ‫ر‬ ْ‫ي‬َ‫خ‬ُ َ‫د‬ ‫ن‬ِ‫ع‬َ‫و‬ * َ‫ني‬ِ‫م‬ِ‫ال‬َّ‫ظ‬‫ال‬ِ‫ب‬ ُ‫م‬َ‫ل‬ْ‫ع‬َ‫أ‬ ُ‫ي‬ّ‫ا‬َ‫و‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬َ‫ن‬ ْ‫ي‬َ‫ب‬َ‫و‬ ِ‫ين‬ْ‫ي‬َ‫ب‬ ُ‫ر‬ْ‫َم‬‫أل‬‫ا‬ َ‫د‬ ِ‫ض‬ُ‫ق‬َ‫ل‬ ِ‫ه‬ َ‫ي‬ َّ‫ال‬ِ‫إ‬ ‫ة‬َ‫ق‬َ‫ر‬َ‫و‬ ‫ن‬ ِ‫م‬ ُ‫ط‬ُ‫ق‬ ْ‫س‬َ‫ت‬ ‫ا‬ َ‫م‬َ‫و‬ ِ‫ر‬ ْ‫ح‬َ‫ْب‬‫ل‬‫ا‬َ‫و‬ ِ‫ي‬‫ر‬ َ‫ْب‬‫ل‬‫ا‬ ِ‫يف‬ ‫ا‬ َ‫م‬ ُ‫م‬ َ‫ل‬ْ‫ع‬َ‫ي‬َ‫و‬ َ‫و‬ ُ‫ه‬ َّ‫ال‬ِ‫إ‬ ‫ا‬ َ‫ه‬ُ‫م‬َ‫ل‬ْ‫ع‬َ‫ي‬ َ‫ال‬ ِ‫ب‬ْ‫ي‬َ‫غ‬ْ‫ل‬‫ا‬ ُ ِ‫ات‬ َ‫ف‬َ‫م‬ِ‫ات‬ َ‫م‬ُ‫ل‬ُ‫م‬ ِ‫يف‬ ‫ة‬َّ‫ب‬َ‫ح‬ َ‫ال‬َ‫و‬ ‫ا‬ َ‫ه‬ُ‫م‬َ‫ل‬ْ‫ع‬ َ‫أل‬‫ا‬ُ‫ت‬ْ‫ح‬َ‫ر‬ َ‫ج‬ ‫ا‬َ‫م‬ ُ‫م‬َ‫ل‬ْ‫ع‬َ‫ي‬َ‫و‬ ِ‫ل‬ْ‫ي‬َّ‫ل‬‫ال‬ِ‫ب‬ ‫م‬ُ‫ك‬‫ا‬َّ‫ف‬َ‫و‬َ‫ت‬َ‫ي‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬َّ‫ل‬‫ا‬ َ‫و‬ُ‫ه‬َ‫و‬ * ‫ني‬ِ‫ب‬ُّ‫م‬ ‫اب‬َ‫ت‬ِ‫ك‬ ِ‫يف‬ َّ‫ال‬ِ‫إ‬ ِ‫ب‬‫ا‬َ‫ي‬ َ‫ال‬َ‫و‬ ‫ب‬ْ‫ط‬َ‫ر‬ َ‫ال‬َ‫و‬ ِ‫ض‬ْ‫ر‬ْ‫م‬ُ‫ك‬ُ‫ث‬ َ‫ع‬ْ‫ب‬َ‫ي‬ َُّ‫م‬ ِ‫ر‬‫ا‬ َ‫َّه‬‫الن‬ِ‫ب‬ ‫م‬ َ‫ت‬ ْ‫م‬ُ‫ت‬‫ن‬ُ‫ك‬‫ا‬َِ‫ن‬ ‫م‬ُ‫ك‬ُ‫ئ‬ِ‫ي‬‫ب‬َ‫ن‬ُ‫ي‬ َُّ‫م‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬ُ‫ع‬ِ‫ج‬ْ‫ر‬َ‫م‬ ِ‫ه‬ْ‫ي‬َ‫ل‬ِ‫إ‬ َُّ‫م‬ ‫ى‬‫م‬ َ‫س‬ُّ‫م‬ ٌ‫ل‬ َ‫َج‬‫أ‬ ‫ى‬َ‫ض‬ْ‫ق‬ُ‫ي‬ِ‫ل‬ ِ‫ه‬‫ي‬ِ‫ف‬‫م‬ُ‫ك‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ُ‫ل‬ ِ‫س‬ْ‫ر‬ُ‫ي‬َ‫و‬ ِِ‫اد‬َ‫ب‬ِ‫ع‬ َ‫ق‬ْ‫و‬ َ‫ف‬ ُ‫ر‬ِ‫اه‬َ‫ق‬ْ‫ل‬‫ا‬ َ‫و‬ُ‫ه‬َ‫و‬ * َ‫ن‬‫و‬ُ‫ل‬َ‫م‬ْ‫ع‬ ِ ‫ي‬ّ‫ا‬ َِ‫إ‬ ْ‫ا‬‫و‬ُّ‫د‬ُ‫ر‬ َُّ‫م‬ * َ‫ن‬‫و‬ُ‫ط‬ِ‫ي‬‫ر‬َ‫ف‬ُ‫ي‬ َ‫ال‬ ْ‫م‬ ُ‫ه‬َ‫و‬ ‫ا‬َ‫ن‬ُ‫ل‬ُ‫س‬ُ‫ر‬ ُ‫ه‬ْ‫ت‬َّ‫ف‬َ‫و‬َ‫ت‬ ُ‫ت‬ْ‫و‬ َ‫ْم‬‫ل‬‫ا‬ ُ‫م‬ُ‫ك‬َ‫د‬ َ‫َح‬‫أ‬ ‫اء‬ َ‫ج‬ ‫ا‬َ‫ذ‬ِ‫إ‬ ََّ‫ىت‬ َ‫ح‬ ً‫ة‬َ‫ظ‬َ‫ف‬َ‫ح‬ُ‫م‬ ْ‫ك‬ُْ‫حل‬‫ا‬ ُ‫ه‬َ‫ل‬ َ‫ال‬َ‫أ‬ ِ‫ي‬‫ق‬َْ‫حل‬‫ا‬ ُ‫م‬ُ‫ه‬َ‫ال‬ْ‫و‬َ‫م‬ َْ‫حل‬‫ا‬ ُ‫ع‬َ‫ر‬ ْ‫َس‬‫أ‬ َ‫و‬ ُ‫ه‬َ‫و‬ْ‫ن‬ ِ‫م‬ ‫ا‬َ‫ن‬‫ا‬َ‫جن‬َ‫أ‬ ْ‫ن‬ِ‫ئ‬َّ‫ل‬ ً‫ة‬ َ‫ي‬ْ‫ف‬ُ‫خ‬َ‫و‬ ً‫ا‬‫ع‬ُّ‫ر‬ َ‫ض‬َ‫ت‬ ُ‫ه‬َ‫ن‬‫و‬ُ‫ع‬ْ‫د‬َ‫ت‬ ِ‫ر‬ ْ‫ح‬َ‫ْب‬‫ل‬‫ا‬َ‫و‬ ِ‫ي‬‫ر‬ َ‫ْب‬‫ل‬‫ا‬ ِ‫ات‬ َ‫م‬ُ‫ل‬ُ‫م‬ ‫ن‬ ِ ‫ي‬‫م‬ ‫م‬ُ‫ك‬‫ي‬ ِ ‫ي‬‫ج‬َ‫ن‬ُ‫ي‬ ‫ن‬ َ‫م‬ ْ‫ل‬ُ‫ق‬ * َ‫ني‬ِ‫ب‬ ِ‫اس‬ِِ‫ذ‬ َ‫ه‬
 • 8. 8 (‫لل‬ ‫هدية‬26) ‫للمطلوبني‬ ‫تارخيية‬ ‫قصص‬ َ‫و‬ُ‫ه‬ ْ‫ل‬ُ‫ق‬ * َ‫ن‬‫و‬ُ‫ك‬ِ‫ر‬ ْ‫ش‬ُ‫ت‬ ْ‫م‬ُ‫ت‬‫َن‬‫أ‬ َُّ‫م‬ ‫ب‬ْ‫ر‬ َ‫ك‬ ِ‫ي‬‫ل‬ُ‫ك‬‫ن‬ ِ‫م‬َ‫و‬ ‫ا‬ َ‫ه‬ْ‫ن‬ِ ‫ي‬‫م‬ ‫م‬ُ‫ك‬‫ي‬ ِ ‫ي‬‫ج‬َ‫ن‬ُ‫ي‬ ُ‫ي‬ّ‫ا‬ ِ‫ل‬ُ‫ق‬ * َ‫ين‬ِ‫ر‬ِ‫اك‬َّ‫الش‬ َ‫ن‬ ِ‫م‬ َّ‫ن‬َ‫ن‬‫و‬ُ‫ك‬َ‫ن‬َ‫ل‬َ َ‫ع‬ْ‫ب‬َ‫ي‬ ‫َن‬‫أ‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ُ‫ر‬ِ‫اد‬َ‫ق‬ْ‫ل‬‫ا‬ ْ‫ع‬َ‫ب‬ َ‫س‬ْ‫أ‬َ‫ب‬ ‫م‬ُ‫ك‬َ‫ض‬ْ‫ع‬َ‫ب‬ َ‫يق‬ِ‫ذ‬ُ‫ي‬َ‫و‬ ً‫ا‬‫ع‬َ‫ي‬ ِ‫ش‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬ َ‫س‬ِ‫ب‬ْ‫ل‬َ‫ي‬ ْ‫َو‬‫أ‬ ْ‫م‬ ُ‫ك‬ِ‫ل‬ُ‫ج‬ْ‫َر‬‫أ‬ ِ‫ت‬َْ‫ي‬ ‫ن‬ ِ‫م‬ ْ‫َو‬‫أ‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬ِ‫ق‬ْ‫و‬َ‫ف‬ ‫ن‬ِ ‫ي‬‫م‬ ‫ا‬ً‫اب‬َ‫ذ‬َ‫ع‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬ُ‫ف‬ِ‫ي‬‫ر‬َ‫ص‬ُ‫ن‬ َ‫ف‬ْ‫ي‬َ‫ك‬ ْ‫ر‬ُ‫ظ‬‫ان‬ َ‫ن‬‫و‬ُ‫ه‬َ‫ق‬ْ‫ف‬َ‫ي‬ ْ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ل‬َ‫ع‬َ‫ل‬ ِ‫ات‬َ‫اْلي‬‫د‬ ‫ال‬‫م‬‫ا‬ (56‫ت‬65.) ‫د‬‫د‬‫د‬‫ه‬‫اي‬ ‫م‬ ‫دا‬‫د‬‫د‬‫د‬ ‫ايف‬ ‫ه‬ ‫دتم‬‫د‬‫د‬‫ل‬‫ا‬‫هل‬‫د‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ا‬‫هل‬ ‫م‬ ‫ده‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ع‬ ‫.هل‬ ‫ع‬‫ا‬ ‫اي‬ ‫دي‬‫د‬‫د‬‫ض‬‫ايت‬ ‫دد،إل‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ض‬‫ق‬ ‫اي‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫د‬‫و‬‫ا‬ ‫اي‬ ‫د‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫ب‬ ‫ا‬‫هل‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ض‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫ا‬ ‫دهل‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ي‬‫ا‬ ، ‫دهلل‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ق‬‫اي‬ ‫قضديف‬ ‫اي‬ ‫او‬ ‫اي‬ ‫اعهللعهلل‬ ‫ايهلل‬ ‫التها‬‫ا‬‫هل‬ ‫اوهلل‬ ‫اي‬ ‫د‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫ع‬ ‫د‬‫د‬‫ي‬‫ا‬ ‫داي‬‫د‬‫د‬‫خ‬ ‫ع‬ ‫د‬ ‫د‬‫د‬‫ض‬‫م‬ ‫هلو‬‫دا‬‫د‬‫ي‬‫ا‬ ‫دس‬‫د‬‫د‬ ‫اأ‬ ‫د‬‫د‬‫ض‬‫اعم‬ ‫دل‬‫د‬‫و‬‫هل‬‫هل‬ ‫و‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫هلل‬‫ي‬‫ا‬ ‫و‬‫و‬ ‫د‬‫د‬‫هلل‬‫ي‬‫ا‬ ‫دهلل‬‫د‬‫د‬ ‫ع‬ ‫مو‬ ‫هلل‬‫ت‬‫دهلل.اض‬‫د‬‫و‬‫ا‬‫هل‬ ‫دي‬‫د‬‫ي‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫هلل‬‫ي‬‫ا‬ ‫د‬‫د‬ ‫دهللض‬‫د‬‫هلل‬ ‫هل‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫ي‬ ‫ي‬ ‫هلو‬‫دا‬‫د‬‫د‬‫ي‬‫ا‬ ‫دد‬‫د‬‫د‬‫ب‬‫ده‬‫د‬‫هلل‬‫حن‬‫ا‬‫دل‬‫د‬‫د‬ ‫ا‬‫هل‬‫هل‬ ،‫ل‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫ت‬ ‫املتف‬ ‫و‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫هلل‬‫و‬‫ام‬‫هل‬ ،‫ل‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫ت‬ ‫املتف‬ ‫دهللض‬‫د‬‫ي‬‫ا‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫ل‬‫م‬ ‫ده‬‫د‬‫د‬‫ا‬‫الت‬‫ا‬‫هل‬ . ‫د‬‫د‬‫د‬ ‫ل‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫أ‬ ‫ها‬ ‫د‬‫د‬‫ق‬‫اي‬ ‫دهلل‬‫د‬‫د‬‫و‬‫ا‬ ‫اي‬ ‫ي‬ ...‫و‬ ‫ايا‬‫هل‬ ‫ي‬ ‫احل‬‫هل‬ ‫اياا‬ ‫؟‬ ‫هها‬ ‫هلو‬ ‫بضل‬ ‫هلي‬ ‫إل‬ ‫لهلل‬ ‫د‬‫د‬‫ل‬‫هل‬ ،‫دل‬‫د‬‫ض‬‫ع‬‫ا‬ ‫اي‬ ‫دا‬‫ع‬‫ف‬‫اع‬ ‫إل‬ ‫لهلل‬ ‫د‬‫د‬‫ل‬ ‫د‬‫د‬‫و‬‫ا‬‫هل‬ .‫دل‬‫ع‬ ‫هلل‬ ‫هلض‬ ‫دل‬‫د‬‫ع‬ ‫ض‬ ،‫عل‬‫ا‬‫د‬‫د‬‫ه‬‫هلل‬ ‫هل‬ ‫دل‬‫ض‬‫ق‬ ‫حل‬ ‫د‬‫د‬‫ه‬‫ض‬ ‫ا‬‫هل‬ ،‫س‬ ‫د‬‫د‬‫م‬‫اوت‬ ‫د‬‫و‬‫ا‬‫هل‬ ‫ك‬ ‫د‬‫د‬‫هلل‬‫ه‬ ‫و‬ ‫د‬‫د‬‫ب‬‫دهلل‬‫ق‬‫ي‬ . ‫هل‬ ‫و‬ ‫ض‬ ‫ط‬ ‫ام‬.‫الييف‬‫هل‬‫ا‬ ‫هلل‬‫ع‬ ‫د‬ ‫بتي‬ ‫وإ‬ ‫ا‬‫ا‬‫اي‬‫هل‬ ،‫الي‬ ‫عارض‬ ‫د‬ ‫عي‬ ‫إ‬ ‫هللتف‬‫مل‬‫ا‬ ‫مو‬ ،‫موهلل‬ ‫اط‬‫ا‬ ‫ا‬ ‫اد‬ ‫يضج‬ ‫او‬‫هل‬ ‫دل‬‫د‬‫ف‬‫ي‬ ‫ملف‬ ‫ع‬ ‫دج‬‫حل‬‫ا‬ ‫إل‬ ‫دل‬‫د‬‫ق‬‫هلب‬ . ‫دا‬ ‫اي‬ ‫لا‬ ‫د‬‫د‬‫ا‬‫ي‬ ‫ده‬‫ا‬‫يض‬ ‫دهلل‬‫د‬‫ض‬‫ي‬ ‫هلبق‬ ‫ى‬‫د‬‫و‬ ‫وق‬ ‫دا‬‫د‬‫ا‬‫هللف‬‫ي‬ ‫داط‬‫ف‬‫هلب‬ ‫دج‬‫د‬‫م‬‫احل‬ ‫دا‬‫ا‬‫الف‬ ‫دم‬‫د‬‫ا‬‫ب‬ ‫عر‬‫ا‬‫د‬‫و‬ ‫ده‬‫ال‬ ‫ب‬ ‫عفا‬ ‫عل‬ ‫د‬‫ه‬‫اوت‬ ‫أ‬ ‫د‬‫هلل‬‫ض‬ ‫ا‬ ‫د‬‫ض‬‫ادضت‬ ‫ده‬‫د‬‫ه‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫د‬‫م‬‫هلعقض‬ ‫يف‬ ‫د‬‫أ‬‫ا‬ ‫ع‬ ‫ى‬‫د‬ ‫لض‬ ‫و‬ ‫د‬‫هلل‬‫ي‬‫ا‬ ‫دل‬‫ق‬‫ع‬ ‫دإ‬‫و‬‫و‬ ‫د‬‫د‬‫م‬‫ه‬‫ت‬ ‫أض‬ . ‫دا‬ ‫اي‬ ‫لا‬ ‫د‬‫ل‬ ‫د‬ ‫د‬‫ت‬ ‫؟‬ ‫ا‬‫ا‬ ‫ضه‬ ‫ي‬ ‫ع‬ ‫ا‬ ‫أ‬ ‫د‬ ‫هل‬ ‫عر؟‬‫ا‬‫و‬ ‫ض‬ ‫عااهل‬ ‫ضحعج‬ ‫إل‬ ‫د‬ ‫ضه‬ ‫ي‬ ‫ع‬ ‫ا‬ ‫أ‬ ‫ع‬ ‫مد‬ ‫ضاي‬ ... ‫ا‬ ‫ت‬ ‫هلبف‬ ‫و‬ ‫هلل‬‫و‬‫ام‬‫هل‬ ‫ايهللض‬ ‫تح‬ ‫ا‬ ‫لمل‬ ‫ايق‬ ‫و‬‫ا‬‫يتف‬ ‫ع‬ ‫ج‬ ‫ب‬ ‫عا‬‫ف‬‫اع‬ ‫و‬ ‫ض‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ط‬ ‫ام‬ ‫اله‬ ‫ب‬‫هل‬ ‫دا‬‫حل‬‫ا‬‫هل‬ ‫د‬‫ا‬‫هلل‬‫ي‬‫ا‬ ‫د‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫د‬‫د‬ ‫ى‬‫د‬‫ا‬‫ضمل‬ ‫اؤ‬‫ا‬‫د‬‫ع‬‫ام‬ ‫د‬‫م‬‫اات‬ ‫و‬ ‫د‬‫ب‬،‫دا‬‫د‬‫ا‬‫و‬ ‫د‬‫ا‬‫ض‬ ‫د‬ ‫د‬‫ق‬‫ع‬ ‫د‬ ‫ل‬ ‫د‬‫ل‬‫ا‬‫هل‬ ‫د‬‫د‬‫ه‬ ‫د‬‫م‬‫اات‬ ‫د‬‫ق‬ ‫دإ‬‫ع‬ ‫و‬ ‫د‬‫د‬‫ب‬‫هل‬ . ‫دهلل‬‫د‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫د‬‫د‬‫ض‬ ‫و‬ ‫د‬‫د‬‫ب‬‫هل‬ . ‫د‬ ‫ب‬‫مهل‬ ‫د‬‫د‬‫ض‬‫م‬ ‫ى‬‫ا‬ ‫د‬‫د‬‫ق‬ ‫هللاي‬‫د‬‫ض‬ ‫دهلل‬‫د‬‫و‬‫م‬ ‫دال‬‫د‬‫ا‬‫ع‬ ‫مو‬ ‫دل‬‫د‬‫ض‬ ‫اي‬ ‫د‬ ‫دا‬‫د‬‫ا‬‫ب‬ ‫دل‬‫د‬‫ض‬ ‫احل‬ ‫ده‬‫ال‬ ‫ب‬‫هل‬ .‫ل‬ ‫د‬‫د‬‫س‬ ‫د‬‫د‬‫ا‬‫هلل‬‫ض‬‫ع‬ ‫دد‬‫ه‬‫ب‬ ‫هلد‬ ‫مو‬ ‫دهلل‬‫و‬‫م‬ ‫د‬ ‫ع‬ ‫خ‬‫هل‬ .‫دي‬‫و‬ ‫أ‬ ‫د‬‫مل‬ ‫دا‬‫ا‬‫عات‬ ‫هلد‬ ،‫ي‬ ‫د‬‫ا‬‫ال‬ ‫دي‬ ‫هلل‬‫ض‬ ‫دهل‬‫ي‬‫ا‬ ‫بف‬‫دا‬ ‫اوهلل‬‫هل‬ ‫بد‬ ‫هلل‬‫ت‬‫عق‬ ‫مو‬ ‫الضل‬ ‫ل‬ ‫ايا‬ ‫لل‬ ‫اياض‬‫دل‬‫أ‬‫ا‬‫و‬ ‫ده‬ ‫عت‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫ق‬ ‫دهيش‬‫د‬‫د‬‫ب‬‫دل‬‫د‬‫ض‬ ‫اي‬ ‫و‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫ب‬‫هل‬ .‫لفاي‬ ‫د‬‫د‬ ‫هل‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫ض‬ ‫دل‬‫د‬‫د‬‫ف‬‫ض‬ ‫هل‬ ‫ى‬ ‫دض‬‫د‬‫ت‬‫هل‬ ‫و‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫ي‬ ‫ع‬ ‫د‬ ‫او‬‫ا‬‫د‬‫د‬‫ع‬ ‫ك‬ ‫د‬‫د‬‫د‬ ‫ض‬ ‫و‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫ب‬‫هل‬ . ‫د‬‫د‬‫هل‬ ‫و‬ ‫دي‬‫د‬‫د‬‫ق‬ ‫دل‬‫د‬‫ي‬‫ا‬ ‫دل‬‫د‬‫د‬‫أ‬‫ا‬‫احل‬ ‫د‬‫د‬‫ري‬ . ‫ااتم‬ ‫إل‬ ‫اهلل‬ ‫بف‬‫ضا‬ ‫اوهلل‬‫هل‬ ‫د‬ ‫ي‬ ‫و‬ ‫ب‬‫هل‬ ،‫ى‬ ‫ات‬‫هل‬ ‫ى‬‫ا‬‫ف‬‫حض‬ ‫ع‬ ‫خا‬ ‫ع‬ ‫ضتمضف‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫ف‬‫اي‬ ‫و‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫ب‬‫هل‬ .‫دس‬‫د‬‫د‬‫هل‬‫ا‬ ‫د‬ ‫هلواي‬‫ا‬‫د‬‫د‬‫د‬‫د‬ ‫إل‬ ‫دال‬‫د‬‫د‬‫جي‬ ‫دي‬‫د‬‫د‬‫ال‬‫م‬ ‫و‬ ‫دهلل‬‫د‬‫د‬‫ع‬ ‫و‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫د‬‫أ‬ ‫ك‬ ‫د‬‫د‬‫د‬ ‫ض‬ ‫دا‬‫د‬‫د‬‫ل‬ ‫امب‬ ‫ده‬‫د‬‫د‬‫ال‬ ‫ب‬‫هل‬‫دهللهلو‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ا‬‫هلل‬‫ع‬‫هل‬ ،‫دل‬‫د‬‫د‬‫هل‬‫بن‬‫دضاي‬‫د‬‫د‬‫ي‬ ‫هلو‬‫ا‬‫د‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ا‬‫هلل‬‫ع‬ ‫او‬ ‫دج‬‫د‬‫د‬‫د‬ ‫جي‬ ‫هلد‬ ،‫ي‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫ا‬‫ي‬ ‫د‬‫د‬‫د‬ ‫دي‬‫د‬‫د‬‫ا‬ ‫ا‬ ‫دال‬‫د‬‫د‬‫د‬‫جي‬ ‫د‬ ،‫دا‬‫د‬‫د‬‫ا‬ ‫اي‬ ‫ل‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫أ‬‫هل‬ ، ‫د‬‫د‬‫د‬‫ق‬‫الت‬‫د‬‫ا‬ ‫ل‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫أ‬‫هل‬ ،‫و‬ ‫ال‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ق‬‫اي‬ ‫ل‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫أ‬ ‫ي‬ ‫هل‬‫ا‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ع‬‫هل‬ ،‫هضتاي‬ ‫دري‬‫د‬‫د‬‫ع‬ ‫دضهلل‬‫د‬‫د‬ ‫ال‬‫م‬‫ا‬ ‫د‬‫د‬‫ض‬ ‫دهلل‬‫د‬‫و‬‫م‬ ‫و‬ ‫د‬‫ت‬‫عا‬ ‫د‬‫د‬‫ض‬ ‫مو‬‫هل‬ .‫دضاي‬‫د‬ ‫دم‬‫و‬ ‫و‬ ‫د‬‫د‬‫ا‬‫ال‬‫م‬ ‫دضج‬‫ي‬‫،هل‬ ‫و‬ ‫د‬‫د‬‫ا‬‫ال‬ ‫دد‬‫د‬‫ب‬ ‫د‬ ‫ى‬‫د‬‫د‬‫ق‬‫و‬ ‫دي‬‫د‬‫هل‬ ‫مو‬ ‫دهللهلو‬‫ق‬‫ت‬ ‫هلع‬ ‫داي‬‫د‬‫ا‬ ‫ل‬ ‫إل‬ ‫دهللهي‬‫و‬‫م‬ ‫أ‬ ‫دي‬‫د‬‫ا‬‫م‬ ‫ال‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫ت‬‫هلأ‬ ‫اهلي‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫ض‬‫م‬ ‫د‬‫د‬‫خ‬‫أ‬.‫دل‬‫د‬‫د‬ ‫اي‬‫هل‬ ‫دم‬‫د‬‫د‬‫ا‬‫اي‬ ‫د‬ ‫اي‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫و‬ ‫و‬ ‫د‬‫د‬‫هلل‬ ‫ي‬ ‫دضج‬‫د‬‫د‬‫ي‬‫هل‬ ،‫ل‬ ‫ق‬ ‫دت‬‫د‬‫د‬‫ل‬‫ا‬ ‫د‬‫د‬‫ري‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫ض‬ ،‫داد‬‫د‬‫د‬ ‫هلب‬ ‫دهللول‬‫د‬‫س‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫ه‬ ‫د‬‫د‬‫د‬ ‫ىل‬ ‫دها‬‫د‬‫ه‬‫هل‬ .‫ان‬‫ا‬‫د‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫هلجي‬ ،‫ن‬‫د‬‫ت‬‫اي‬ ‫ا‬ ‫د‬‫ا‬ ‫ع‬ ‫مو‬ ‫دم‬‫حل‬‫ا‬ ‫دهللهي‬‫و‬‫هل‬ ‫ا‬‫ا‬‫د‬‫أ‬‫م‬ ‫مو‬ ‫دهللهلو‬‫ق‬‫ت‬ ‫ع‬ ‫ا‬ ‫ال‬ ‫د‬ ‫أ‬ ‫د‬ ‫ؤ‬ ‫د‬‫ض‬ ‫اي‬ ‫ده‬‫ض‬‫ع‬ ‫د‬‫ه‬ ‫د‬ ‫ى‬‫د‬‫هلل‬‫ض‬ ‫ض‬ ‫ى‬‫د‬‫ت‬‫عض‬ ‫ا‬ ‫د‬‫ه‬‫ه‬ ‫هل‬ ،‫خ‬ ‫د‬ ‫د‬ ‫دش‬‫ي‬ ‫اي‬ ‫د‬‫هلل‬‫ع‬ ‫د‬ ،‫دهلل‬‫و‬ ‫د‬ ‫ى‬‫د‬‫ع‬‫م‬‫هل‬ ،‫عا‬ ‫د‬‫ب‬ ‫د‬ ‫ى‬‫ا‬‫ا‬‫ع‬ ‫د‬‫ب‬‫أضاي‬ ‫هللقد‬‫ت‬‫ع‬ ‫احلم‬‫و‬ ‫هلل‬‫ع‬‫دهلل‬‫ع‬ ‫ا‬ ‫ال‬ ‫د‬ ‫أ‬ .، ‫ده‬‫ال‬ ‫ن‬‫دس‬ ‫د‬ ‫داي‬‫ا‬‫أ‬ ‫هلل‬‫ع‬ ‫هلد‬ ‫ا‬ ‫د‬‫د‬ ‫ض‬ ‫ى‬‫ا‬ ‫د‬‫د‬ ‫ب‬ ‫دا‬‫د‬‫ل‬‫ام‬ ‫ده‬‫ه‬ ‫د‬‫د‬‫ض‬ ‫ا‬‫هل‬‫دهلل‬‫د‬‫جي‬ ‫خ‬ ‫ا‬ ‫ىل‬‫د‬‫أ‬ . ‫ى‬‫د‬‫د‬‫ه‬‫اض‬ ‫دي‬‫د‬‫هلل‬ ‫هلو‬‫ا‬‫د‬‫د‬‫ع‬ ‫هلد‬ ،‫ى‬‫د‬‫دهلل‬‫ع‬ ‫دي‬‫د‬‫ع‬ ‫و‬ ‫د‬‫د‬ ‫ع‬ ‫د‬ ،‫دش‬‫ي‬ ‫امل‬ ‫ده‬‫د‬‫ض‬ ‫اي‬ ‫إل‬ ‫دل‬‫د‬ ‫ا‬ ‫ي‬ ‫هلع‬ ‫دش‬ ‫مل‬ ‫ع‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫ل‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫ع‬‫ا‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫ه‬‫هل‬ ‫د‬‫د‬‫د‬ ‫م‬ ‫دهلل‬‫د‬‫د‬‫ي‬‫هل‬ ‫هلعي‬ ‫د‬‫د‬‫د‬ ‫دهلل‬‫د‬‫د‬ ‫ع‬ ‫ا‬ ‫د‬‫د‬ ‫ض‬ ‫دهلل‬‫د‬‫د‬‫ق‬‫أ‬ ‫م‬‫ا‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ض‬‫ا‬ ‫دضاي‬‫د‬‫د‬ ‫ا‬ ‫د‬‫د‬‫د‬ ‫ض‬ ‫ى‬‫ح‬‫د‬‫د‬‫د‬‫و‬ ‫ا‬‫هل‬‫دهلل‬‫د‬‫د‬‫جي‬ ‫خ‬ ‫ا‬ ‫هل‬ ‫ى‬‫ح‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ف‬ ‫دضاي‬‫د‬‫هللإ‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ل‬ ‫د‬‫د‬‫ق‬‫ع‬ ‫دل‬‫ض‬‫ال‬ ‫دان‬‫ا‬‫ب‬‫دل‬‫هلل‬‫ع‬‫ا‬ ‫دهيش‬‫ب‬‫ده‬ ‫هلض‬ ‫دان‬‫ا‬‫ب‬‫ده‬‫هلل‬‫ع‬ ‫او‬ ‫د‬‫ع‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫هلض‬ ‫دد‬‫ف‬ ‫د‬‫ه‬‫هل‬ ‫دف‬‫ع‬‫هل‬‫ا‬‫مع‬ ‫دان‬‫ا‬‫ب‬ ‫د‬‫ع‬ ‫هل‬‫ا‬‫د‬‫ا‬ ‫ا‬ ‫دا‬‫أ‬ ‫دش‬ ‫هلض‬
 • 9. 9 (‫لل‬ ‫هدية‬26) ‫للمطلوبني‬ ‫تارخيية‬ ‫قصص‬ ‫و‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫ع‬ ‫و‬ ‫هل‬ ‫دتي‬‫د‬‫د‬‫ل‬ ‫دد‬‫د‬ ‫ض‬ ،‫لاي‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫ل‬ ‫د‬‫د‬‫ض‬ ‫ى‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ا‬‫لض‬ ‫مهل‬ ،‫ى‬‫ا‬ ‫د‬‫د‬ ‫ب‬‫ى‬‫ا‬‫دهلل‬‫د‬‫د‬‫ل‬ ‫و‬ .‫دضاي‬‫د‬ ‫ا‬ ‫د‬‫د‬‫د‬ ‫مو‬ ‫هلي‬ ‫د‬‫د‬ ‫ع‬ ‫دا‬‫د‬‫د‬ ‫خ‬‫هل‬ ‫ده‬‫د‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫ض‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫د‬‫د‬‫هل‬ .‫سيف‬ ‫امل‬ ‫ضه‬ ‫اي‬ ‫ض‬ ‫ا‬ ‫يضا‬ ‫ي‬ ‫م‬ . ‫مه‬ ‫هلري‬ ‫و‬ ‫ب‬‫هل‬.‫و‬ ‫الا‬‫م‬ ‫ع‬ ‫و‬ ‫الا‬‫م‬‫ا‬ ‫هلل‬‫ه‬‫ع‬ ‫ض‬ ‫معا‬‫هل‬ ‫هللل‬ ‫ا‬ ‫ض‬ ‫هللهلل‬‫هل‬‫ا‬ ‫إل‬ ‫ق‬ ‫اي‬ ‫د‬ ‫الا‬ ‫دل‬‫ي‬‫م‬‫هل‬ ،‫دهللل‬‫هلل‬‫هل‬‫ا‬ ‫د‬‫م‬‫ت‬ ‫م‬ ‫ي‬ ‫دهلل‬‫ع‬‫وهلل‬ ‫د‬ ‫د‬‫ل‬‫ضا‬ ‫د‬‫ا‬‫أض‬ ‫د‬‫ت‬‫هل‬‫هل‬ ،‫دل‬‫ض‬‫مه‬ ‫اي‬ ‫د‬‫خ‬‫احل‬ ‫دهلل‬‫هلل‬‫هل‬‫ا‬ ‫إل‬ ‫دا‬‫ه‬ ‫ا‬ ‫هلو‬‫ا‬‫و‬ ‫ل‬ ‫ح‬ ‫ع‬ ‫املاض‬ ‫ضضح‬ ‫د‬ ‫هلو‬ ‫ح‬ ‫د‬‫د‬‫ي‬‫ا‬ ‫د‬‫د‬‫ض‬‫و‬ ‫إل‬ ،‫ى‬‫د‬‫ض‬‫هلل‬‫ع‬ ‫ى‬‫د‬‫د‬ ‫هلضاو‬ ،‫ى‬‫د‬‫ض‬ ‫ى‬‫د‬‫د‬‫ال‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫د‬‫د‬‫س‬‫م‬‫هل‬ ،‫دي‬‫ض‬ ‫دم‬‫د‬‫ف‬‫اب‬ ‫دس‬‫د‬‫ل‬ ‫لض‬ ‫دهللؤ‬‫ض‬ ‫و‬ ‫ال‬ ‫د‬‫د‬‫و‬ ‫دي‬‫ض‬‫أ‬‫وت‬ ‫ا‬ ‫هل‬‫ا‬‫د‬‫د‬ ‫امل‬ ‫د‬‫د‬‫ه‬‫هل‬ ، ‫الضتا‬‫هلل‬‫د‬‫ض‬‫هل‬ ... ‫لا‬ ‫هلل‬‫ض‬ ‫هلهست‬ .‫ضتمضف‬ ‫ق‬ ‫ع‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫يل‬ ‫امه‬ ‫و‬ ‫ال‬ ‫ايق‬ ‫هها‬ ‫عقاي‬ 1‫د‬‫امهة‬‫رب‬‫ال‬. ‫ايهللع‬ ‫و‬‫هل‬ ‫هللل‬‫ا‬ ‫اي‬ ‫قل‬ ‫ت‬ 2‫د‬‫شرتا‬‫احلا‬ ‫و‬ ‫ت‬ 3‫د‬‫ويش‬. ‫ايت‬‫هل‬ ‫ل‬ ‫ا‬‫ايف‬ ‫و‬ ‫ت‬ 4‫د‬‫شودر‬‫هللضل‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ت‬. ‫وت‬ ‫ال‬ ‫ايق‬ ‫هها‬ ‫ضميل‬ ‫هلل‬‫ض‬ ‫هلعق‬ ‫ا‬ ‫و‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ض‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫ا‬‫اي‬‫هل‬ ، ‫د‬‫د‬‫د‬ ‫مأ‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫ض‬ ‫در‬‫د‬‫د‬‫ع‬‫هل‬‫هل‬ ‫هلل‬ ‫ا‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫ل‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫ض‬ ‫دان‬‫د‬‫د‬ ‫هل‬ ،‫دي‬‫د‬‫م‬‫أ‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫ض‬ ‫دل‬‫د‬‫د‬‫مه‬‫ا‬ ‫اي‬ ‫خ‬ ‫د‬‫د‬‫د‬ ‫اي‬ ‫ل‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫ه‬‫مل‬ ‫دم‬‫د‬‫د‬ ‫دهلل‬‫د‬‫د‬‫و‬ ‫دم‬‫د‬‫د‬ ‫امل‬ ‫د‬‫د‬‫ق‬‫ي‬ ‫س‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫د‬‫د‬ ‫هلب‬ .‫دل‬‫د‬‫د‬‫د‬‫د‬‫هل‬ ‫ي‬ ‫دههل‬‫د‬‫د‬‫د‬‫هلل‬‫ي‬‫ا‬ ‫دهلل‬‫د‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ق‬‫ب‬ ‫مهل‬ ‫دهلل‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ع‬‫هل‬ ‫دضي‬‫د‬‫د‬‫د‬‫د‬ ‫ب‬ ‫دل‬‫د‬‫د‬‫د‬‫مه‬‫ا‬ ‫اي‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫د‬‫د‬ ‫أ‬ .‫خ‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫د‬‫د‬ ‫اي‬ ‫دح‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ه‬‫ي‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫د‬‫د‬ ‫او‬‫هل‬‫هل‬ ‫ال‬‫ا‬‫د‬‫د‬‫د‬‫د‬‫أ‬ ‫دي‬‫د‬‫د‬‫د‬‫د‬‫هل‬ ‫ال‬‫هل‬‫هل‬ ‫دييف‬‫د‬‫د‬‫د‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫هل‬ ‫دههل‬‫د‬‫هلل‬‫ي‬‫ا‬ ‫دهلل‬‫د‬‫د‬‫ق‬‫هلب‬ ‫دهللل‬‫د‬‫د‬‫ه‬‫ايت‬‫هل‬ ،‫و‬ ‫د‬‫د‬‫هلل‬‫ي‬‫ا‬ ‫دل‬‫د‬‫د‬‫ل‬‫ا‬‫ا‬‫و‬ ‫دان‬‫د‬‫ا‬‫اي‬ ‫د‬‫د‬‫د‬ ‫هل‬ . ‫دهللو‬‫د‬‫ه‬‫اي‬‫د‬‫د‬‫د‬ ‫هل‬ . ‫ا‬ ‫دا‬‫د‬‫د‬‫ا‬‫اي‬ ‫د‬‫د‬ ‫هل‬‫ف‬‫د‬‫د‬‫د‬ ‫اي‬‫هل‬ ‫دهلل‬‫د‬‫ع‬‫هل‬ ‫دل‬‫د‬‫د‬‫ل‬‫ا‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ق‬ ‫اي‬ ‫ده‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ه‬ ‫دل‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ض‬‫هلل‬ ‫د‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ا‬‫ي‬ ‫دضج‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ي‬‫هل‬ .‫دل‬‫د‬‫د‬‫د‬ ‫ا‬‫ايف‬‫هل‬ ‫د‬‫د‬‫د‬ ‫ايت‬‫هل‬ ‫دهلل‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ع‬‫هل‬ ‫دحهل‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ب‬‫هل‬ ‫دهللضتا‬‫د‬‫د‬‫د‬ ‫د‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ض‬‫ايق‬‫هل‬ ‫لمل‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ا‬‫اي‬ ‫دس‬‫د‬‫د‬‫د‬ ‫در‬‫د‬‫د‬‫ع‬‫هل‬ .‫حثيف‬ ‫اي‬ ‫ض‬ ‫دي‬‫ه‬‫هل‬ ،‫و‬ ‫دف‬‫س‬ ‫دي‬‫ه‬ ‫دل‬‫مه‬‫ا‬ ‫اي‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫د‬‫و‬ ‫دهلل‬‫ق‬‫أ‬ .‫دل‬‫هل‬ ‫ع‬ ‫دتاي‬‫ق‬‫محل‬ ‫ى‬‫د‬‫و‬ ‫هلوق‬ ‫ا‬ ‫د‬‫ض‬‫اضت‬ ‫دل‬‫مه‬‫ا‬ ‫اي‬ ‫دل‬‫ق‬ ‫و‬ ‫ال‬ ‫د‬‫ق‬‫اي‬ ‫دها‬‫ه‬ ‫هلل‬‫ض‬ ‫هلوهلل‬‫ك‬ ‫د‬ ‫د‬‫د‬‫د‬ ‫دهللهي‬‫د‬‫ض‬ ‫د‬‫د‬‫ض‬ ‫د‬‫د‬‫ض‬ ‫ا‬‫هل‬‫ده‬‫د‬ ‫عر‬ ‫مو‬ ‫دي‬‫د‬‫د‬‫هل‬‫هل‬ ،‫ط‬ ‫ام‬ ‫د‬‫د‬‫ل‬‫هل‬ ‫دم‬‫د‬‫ل‬‫ح‬ ‫ا‬ ‫دد‬‫د‬‫خ‬‫مأ‬ ‫ي‬ ‫د‬‫د‬‫أ‬ ،‫دي‬‫د‬‫د‬‫هل‬ ‫دش‬‫د‬ ‫ض‬ ‫د‬‫د‬‫ه‬ ‫خ‬ ‫د‬‫د‬ ‫اي‬ ‫إل‬ ‫د‬‫د‬‫ض‬ ‫او‬‫هل‬ ،‫دم‬‫د‬ ‫ا‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ت‬ ‫(اي‬ ‫دهلل‬‫د‬‫د‬‫ع‬‫هل‬ ‫ك‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ف‬ ‫دهل‬‫د‬‫د‬‫ي‬‫ا‬ ‫دس‬‫د‬‫د‬‫د‬‫مه‬ ‫اي‬ ‫مو‬‫هل‬ ‫دضهلل‬‫د‬‫د‬‫ا‬‫ي‬ ‫دي‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ي‬ ‫ض‬ ‫دد‬‫د‬‫د‬‫ب‬‫هل‬ ،‫ى‬ ‫دض‬‫د‬‫د‬ ‫دش‬‫د‬‫د‬‫د‬ ‫د‬ ‫دهلل‬‫د‬‫د‬ ‫اي‬ ‫مو‬ ‫ا‬‫هل‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫د‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫ض‬ ‫دا‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ع‬‫ا‬‫و‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫ري‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫ض‬ ‫دل‬‫د‬ ‫ح‬ ‫اي‬ ‫اخ‬ ‫د‬ ‫اي‬ ‫د‬‫ع‬‫م‬ ‫د‬‫د‬‫ي‬‫هل‬ ،‫دي‬‫ي‬ ‫د‬‫ف‬ ‫ض‬ ‫دد‬‫د‬‫و‬ ‫د‬‫ه‬ )‫دهللو‬‫ق‬‫امل‬‫ا‬‫ا‬ ‫د‬‫د‬‫ت‬‫اد‬ ‫د‬‫ل‬ ‫دهلل‬‫د‬ ‫ا‬ ‫إل‬ ‫دا‬‫و‬ ‫دش‬ ‫م‬ ‫ي‬ ‫د‬‫د‬‫جي‬ ‫هلد‬ ‫ديت‬‫ي‬ ‫م‬ ‫م‬‫هل‬ ‫دي‬‫ع‬ ‫ال‬‫ه‬‫ع‬ ‫دس‬‫د‬‫مه‬‫ا‬‫ع‬ ‫م‬ ‫دت‬‫ل‬‫ا‬ ‫او‬‫هل‬ ،‫ى‬‫د‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫مو‬ ‫دح‬‫ع‬ ‫إل‬ ‫دس‬‫مه‬ ‫ي‬ ‫د‬‫ه‬‫ع‬ ‫هلد‬ ،‫هل‬ ‫د‬‫ب‬ ‫هللاي‬‫د‬‫ض‬ ‫ده‬ ‫عر‬ ‫مهل‬ ،‫دل‬‫ع‬ ‫و‬ ‫دل‬‫مه‬‫ا‬ ‫اي‬ ‫د‬‫ض‬ ‫د‬‫جي‬ ‫مو‬ ‫دل‬‫و‬ ‫ايف‬‫هل‬ .‫أضقتديف‬ ‫ري‬ ‫مض‬ ،‫ملي‬ ‫م‬ ‫مو‬ ‫د‬ ‫بي‬ ‫ي‬ ‫جيف‬ ‫خ‬ ،‫ايقتد‬ ‫اي‬ ‫ل‬ ‫د‬‫أ‬ ‫ا‬ ‫ال‬ ‫ب‬‫و‬ ‫أ‬ ‫اياان‬ ‫مض‬‫د‬‫ه‬ ‫دهل‬‫ي‬‫ا‬ ‫دس‬‫مه‬ ‫اي‬ ‫و‬ ‫د‬‫هلل‬‫ض‬ ‫ت‬ ‫د‬‫ق‬‫أض‬ . ‫د‬ ‫ع‬ ‫دل‬‫مه‬‫ا‬ ‫اي‬ ‫هلو‬ ‫هللاي‬‫د‬ ‫هلي‬ ) ‫د‬ ‫هل‬ ‫در‬‫ع‬‫(هل‬ ‫دإ‬‫ت‬‫ق‬ ‫ل‬ ‫ض‬ ‫هف‬ ‫ال‬ ‫ايهل‬ ‫اياان‬ ‫ل‬ ‫عف‬ ‫ما‬ ‫ض‬ ‫ا‬ ‫اي‬ ‫إل‬‫ل‬.‫يف‬ ‫هليهلل‬ ‫ايهلل‬ ‫اي‬ ‫ل‬ ‫عف‬ ‫بم‬ ، ‫د‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ض‬ ‫م‬‫هل‬ ،‫لي‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ا‬ ‫اي‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ض‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫د‬‫و‬‫م‬ ‫دهللعر‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ي‬‫ا‬ ‫دهللؤ‬‫د‬‫د‬‫د‬‫مل‬‫ا‬ ‫و‬ ‫ال‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ق‬‫اي‬ ‫دها‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ه‬ ‫هلل‬‫د‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ع‬ ‫دهللل‬‫د‬‫د‬‫د‬‫هلل‬‫هل‬‫ا‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫د‬‫م‬‫اات‬ ‫إل‬ ‫ا‬ ‫ال‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫د‬ ‫أ‬ ‫ت‬ ‫هلو‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫د‬ ‫هلل‬‫مل‬‫ا‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫د‬ ‫د‬‫د‬‫د‬‫ض‬‫م‬ ‫دح‬ ‫اي‬‫دضج‬‫د‬‫ي‬‫هل‬ ‫دش‬‫ي‬ ‫د‬ ‫ع‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫مهل‬ ‫دا‬‫و‬‫ا‬ ‫دي‬‫د‬‫هل‬ ‫دضج‬‫ي‬‫هل‬ ،‫دل‬‫مه‬‫ا‬ ‫اي‬ ‫دل‬‫ض‬‫هلل‬ ‫ا‬ ‫د‬‫ض‬ ‫عق‬ ‫مو‬ ‫د‬ ‫د‬‫د‬‫ل‬ ‫د‬‫ض‬ ‫درو‬‫ع‬ ‫و‬ ‫ال‬ ‫د‬‫ق‬‫اي‬ ‫دا‬‫ه‬‫أض‬ . ‫ر‬ ‫د‬‫د‬‫ض‬‫ي‬ ‫د‬‫ه‬ ‫مهل‬ ‫دهللا‬‫ع‬ ‫دس‬‫مه‬‫ا‬‫ع‬ ‫م‬ ‫ع‬ ‫د‬ ‫هلل‬‫مل‬‫ا‬ ‫د‬‫د‬‫ض‬ ‫دهلل‬‫و‬‫م‬ ‫دهلل‬‫ض‬ ‫ا‬ ‫هل‬ ‫دليف‬‫مه‬‫ا‬ ‫اي‬ ‫ل‬ ‫دم‬‫ع‬ ‫دش‬‫ي‬ ‫و‬ ‫د‬‫د‬‫أ‬ ‫ى‬‫ا‬‫ف‬‫د‬‫هلل‬‫ب‬‫ا‬‫هل‬‫ا‬ ‫دهلل‬‫ع‬ ‫مهل‬ ،‫ى‬‫د‬ ‫د‬‫ض‬ ‫ا‬ ‫د‬‫هلل‬‫ت‬‫عق‬ ‫مو‬ ‫دي‬‫هل‬ ‫د‬‫ه‬ ‫ا‬ ‫هل‬ ،‫دي‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫دهلل‬‫أ‬ ‫د‬‫خ‬‫ري‬ ‫إل‬ ‫أاي‬ ‫ا‬ ‫هل‬ ، ‫عهلل‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫عي‬‫ل‬ ‫د‬ ‫ع‬ ‫مو‬ ‫دش‬ ‫امل‬ ‫د‬ ‫أ‬ ‫د‬‫ض‬‫مه‬‫ا‬‫ع‬ ‫يج‬ ‫د‬‫جي‬ ‫مؤ‬ ‫ع‬ ‫د‬ ‫هلل‬‫مل‬‫ا‬ ‫د‬‫ض‬ ‫دهلل‬‫و‬‫م‬ ‫ي‬