SlideShare a Scribd company logo
Просування
«бренду університету»
заради формування
позитивного іміджу
на ринку освітніх послуг
Автор проекту:
Богдан Буяк, ректор ТНПУ
Об'єднати місію, цінності та
філософію в одному об'єкті
для ринку освітніх послуг
МЕТА:
БРЕНД «Тернопільський національний
педагогічний університет
імені Володимира Гнатюка»
ОБ’ЄКТ:
МИ НАЙКРАЩІ!!!
А Ви з Нами?
Наша ВІЗІЯ:
Добре сформульована декларація щодо Візії — це
базовий інструмент для будь-якої організації, що
прагне досконалості. Такий документ мусить бути
ємким та лаконічним — тоді він легко
запам’ятовуватиметься. Візія має пробуджувати в
людях прагнення. Отже, чітко визначаємо напрям руху
організації та підкреслюємо — чого з часом прагнемо
досягти.
Найважливіше — це впевнитись у тому, що Візія
надихає членів команди та служить стратегічною
«дорожньою картою» для прийняття рішень на коротку
та тривалу перспективу на всіх рівнях компанії
Якщо ви хочете, щоб ваші візія та цінності
ствердились в організації, знайдіть спосіб
щодня доносити їх до людей. «Повторення
— мати навчання і батько дій, а тому є
архітектором досягнення», — так дуже
влучно сказав про це популярний автор та
спікер Зіг Зіглар (Zig Ziglar)*
*За матеріалами "The Power of Personal Vision to Drive Organizational Change",
Switch & Shif (thttp://www.management.com.ua/notes/vision-drive-change.html)
формування позитивного іміджу
на ринку освітніх послуг
методом «позитивної
візуалізації»
ЗАВДАННЯ:
Техніці правильної позитивної візуалізації навчає
В.Зеланд в своїх книгах про трансерфінг реальности:
- потрібно візуалізувати не стільки сам предмет,
скільки емоції від його володіння;
- варто надати Всесвіту самому вирішувати, яку роль
виконає візуалізація;
- потрібно займатися візуалізацією регулярно;
- мати більше енергії для візуалізації, накопичуючи її
практикою*
*https://ezotour.com/metod-vizualizacii
Позитивна візуалізація:
БРЕНД — це «Ім’я продукту», яке
добре запам’яталося
споживачам. При цьому в
позитивних якостях товару вони
не сумніваються
В умовах конкуренції
брендування можна вважати
«якорем», який не дозволяє
споживачу піти.
Згідно визначення Річарда
Мослі,
«бренд установи набагато
більше, ніж красивий
логотип, рекламний постер
на стіні і т.д.; це сукупність
матеріальних,
функціональних і
психологічних переваг, які
отримує співробітник,
працюючи в установі, а
студент навчаючись там».
Добрий бренд внушає довіру
і випромінює надійність, в
ньому концентрується весь
досвід і позитивні емоції, які
повязані в людини з цією
конкретною установою.
• Спосіб капіталізації на ринку: для отримання прибутку, бонусів, уваги, статусу;
• Завдяки сформованому бренду ЗВО займає більш незалежну позицію під час вибору
клієнтів, партнерів, діяльності;
• Робить суб'єкт менш вразливим під час кризи та різних змін, перетворень;
• Ефективно супроводжує заклад в ході його професійного та особистісного росту
його учасників;
• ЗВО стає помітним для цільової аудиторії, а попит на його продукти стає
стабільним;
• Бренд виділяє ЗВО серед конкурентів в безкінечному інформаційному потоці;
• Дозволяє сформувати більш широку цільову аудиторію з відповідними
цінностями, яка довіряє установі;
• Допомагає розширити горизонти і зав'язати нове співробітництво.
Цілі БРЕНДУ. Покликання БРЕНДУ.
БРЕНДИНГ – це процес
створення, розвитку, просування
бренду, в ході якого в цільової
аудиторії формується
визначений образ об'єкту.
ПРОЦЕС Брендингу
Частина 1. Маркетингові дослідження
- Вивчити останні актуальні тенденції на ринку;
- Оцінити місткість ринку;
- Виділити основних конкурентів, вивчити їх бренд-
стратегії;
- Виявити потреби і бажання споживачів;
- Скласти портрет цільового споживача;
- Провести SWOT-аналіз вашої компанії (оцінка
можливостей, сильних і слабких сторін).
Частина 2. Розробка ідеї
Бренд - це не упаковка, не маркетинг або реклама, бренд - це
унікальна ідея, покликана викликати в свідомості людини певну
сукупність емоцій, образів, асоціацій, пов'язаних з ним.
- Виявити основні переваги перед аналогами конкурентів;
- Розробити унікальну пропозицію;
- Побудувати грамотне позиціонування бренду на ринку;
- Визначити місію компанії та сформувати основні цінності продукту.
Частина 3. Вербальна складова бренду
- Неймінг (Naming) - вдала назва продукту, поєднання маркетингу і креативу
(легкість вимови, запамятовуваність; асоціативність; благозвучність назви);
- Легенда бренду - цікава історія про ваш продукт або компанії, яку споживачі
зможуть переказувати один одному, яка підігріває інтерес до вашого бренду;
- Лінійка найменувань продукту - оригінальні назви для різних асортиментних
позицій вашого продукту, що відрізняються один від одного;
- Рекламний слоган - репліка або заримована фраза, яка запам'ятовується, і
згадка якої повинна викликати у свідомості споживача асоціації з вашим
брендом. Як правило, слоган закликає аудиторію до вчинення певної дії та
застосовується при створенні реклами;
- Продаючий текст - текстовий контент, що стимулює споживача до здійснення
покупки і придбання товару, про який йде мова в даному тексті. Застосовується
при створенні рекламної продукції та оформленні Інтернет-ресурсів,
присвячених продукту.
Частина 4. Бренд-дизайн
передбачає процес розробки графічної складової продукту, а точніше:
- Дизайн упаковки та етикетки;
- Розробка фірмового стилю;
- Логотип;
- Вибір колірних рішень і фірмових кольорів;
- Створення унікального корпоративного шрифту;
- Корпоративний персонаж;
- Дизайн POS-матеріалів;
- Дизайн реклами.
Частина 5. Брендбук
Брендбук – це своєрідна бізнес-документація, це збірка правил і розроблених
стандартів щодо застосування основних атрибутів бренду, а також опис системи
комунікації та місії компанії.
Створення брендбуку включає в себе розробку наступних блоків:
- Опис платформи бренду - філософії і місії вашої компанії, основних цінностей,
атрибутів його ідентифікації, а також основних каналів «зв'язку» і побудови відносин зі
споживачем.
- Гайдлайни - документ, що описує правила використання логотипу та елементів
фірмового стилю, допустимі і заборонені варіанти їх розміщення, схеми побудови,
правила застосування фірмових шрифтів і колірної гами, стандарти оформлення
корпоративної документації.
- Кат-гайд - керівництво, яке розкриває технологічні особливості створення елементів
фірмового стилю і правила їх адаптації до різних носіїв корпоративного стилю.
- Юридична частина - регламентація авторських і суміжних прав, реєстрації ТМ,
торгових знаків, знаків обслуговування і ін.
Частина 6. Стратегія бренду
Стратегія бренду - це комплексна програма розробки і просування бренду на ринку. Найчастіше
стратегія являє собою головний корпоративний документ, в якому викладено:
- Основні характеристики цільової аудиторії;
- Результати досліджень конкурентних товарів;
- Елементи вербальної та графічної складових;
- Опис каналів комунікації з цільовою аудиторією;
- Програмна освітньо-наукова стратегія;
- Стратегія формування цін на послуги;
- Стратегія «продажів»;
- Стратегія розвитку та просування послуг на ринку.*
*https://koloro.ua/ua/blog/brending-i-marketing/chek-list-razrabotka-brenda-s-nulya.html
РЕБРЕНДИНГ – ОНОВЛЕННЯ БРЕНДУ
Ребрендинг - це комплекс міроприємств щодо зміни існуючого бренду (чи окремих елементів), з
метою закріплення його позицій на певному ринку. Ребрендинг є невідємним елементом
довгострокового перебування бренду на ринку. Яким би якісним не був логотип, слоган, інша
символіка бренду, її потрібно періодично обновлювати, щоб утримувати інтерес цільової аудиторії.
Окрім цього, тенденції в графічному дизайні постійно змінюются, тому важливо йти в ногу з часом,
щоб основні атрибути бренду не виглядали застарівшими. Провести ребрендинг фірмового стилю –
значить: актуалізувати бренд; зробити його знову привабливим і цікавим; втілити в нього нові ідеї,
емоції та враження; зберігаючи при цьому основні елементи впізнаваності.
Ситуації, в яких потрібен ребрендинг компанії: - Старіння бренду. - Поява сильних конкурентів. - Поява
нових стратегічних задач. - Зміна сфери діяльності компанії. - Криза в компанії. - Обєднання декількох
компаний в одну і т. д.
Ребрендинг може включати такі пункти: 1. Репозиціонування. Зміна концепції позиціонування. 2. Рестайлінг
фірмового стилю. Зміна фірмових шрифтів, кольорів, покращення старого варіанту. 3. Редизайн продуктів
та послуг. 4. Перебудова системи комунікацій бренда. 5. Ребрендинг логотипів (обновлення, допрацювання
чи повний редизайн логотипу). 6. Зміна імені – ребрендинг назви бренда.
Систематизовано
БРЕНДБУК УНІВЕРСИТЕТУ:
Еволюція Бренду
Логотип
При розроблені логотипу використаний шрифт
провідного українського графіка ХХ століття –
Георгія Нарбута – “Narbut Whirl Regular”. А
також сучасні українські мотиви та портрет
Володимира Гнатюка. Цей логотип
підкреслюватиме національний характер та
статус університету, а використання вишивки
вирізнятиме навчальний заклад у світі.
Логотип розроблено на 5 мовах: українська,
англійська, французька, німецька та
іспанська.
Ключовим критерієм у 60-90% потенційних
споживачів є колір, пому ми обрали синій
(символізує чесність та надійність, силу,
розум (знання), довіру) та жовтий(символ
оптимізму та творчої спрямованості
закладу)
Над розробкою проекту, яка тривала 5 місяців,
працювали дизайнери з усієї України: Мирослава
Шафар із Мукачева, Юрій Нестерович,
Олександр Гуменюк та Микола Чайковський з
Тернополя. Переможцем конкурсу на думку
студентів та викладачів став проект Олексія
Моісейкіна з Києва, який було затверджено на
Розроблено
корпоративну рамку для
презентацій у програмі
PowerPoint
Розроблено
типову
двомовну
візитівку для
працівників
університету
Об’ємні інтер’єрні літери
Інформаційний щит із
об’ємними світловими
літерами
Інформаційний щит
із об’ємними
світловими
літерами
Внутрішня реклама
Брендування приміщень ТНПУ
Брендування приміщень ТНПУ
Інтер’єрна реклама
Інтер’єрне оформлення
факультетів та лабораторій
Створення святкових фотозон
Pop-up стенд
Креативні проекти:
«Клуб успішних людей ТНПУ»
Формат відкритого дискусійного
клубу успішних людей дозволяє
студентами спілкуватись та
знайомитись з досвідом цікавих
та креативних особистостей
Х-банер для спортивного
клубу «Педагог»• Використання
мобільний стенд X-
банер формує
корпоративну культуру
студентів та викладачів
університету.
Брендування стільців
Проект університетських
буфетів
Реклама університету в Інтернеті.
Ребрендинг сайту ТНПУ.
У відповідність до
вимог Паспорту
корпоративного стилю
приведено інтернет-
сторінку ЗВО
Якісні
знання
Оформлення сайту в корпоративному стилі і
створення лендінг-сторінки для Абітурієнтів
ТНПУ
Реклама факультетів ТНПУ
Реклама факультетів ТНПУ.
Елементи бренду з’явилися в атрибутиці
структурних підрозділів університету
Створено і брендовано новий структурний
підрозділ університету «Асоціацію випускників
ТНПУ», а також розроблена концепція її
розвитку
Реклама в Інтернеті та
соціальних мережах
Створення сторінок в facebook
Створення нішових сторінок
соцмереж в facebook
Створення фан-клуб футбольної
команди в facebook
Створення Youtube каналу
Створення Instagram сторінки
Створення Telegram каналів
Листівки для соціальних
мереж
Листівки для соціальних
мереж
Листівки для соціальних
мереж
Листівки для соціальних мереж
Банери для вступної кампанії
ТНПУ ім.В.Гнатюка обирає кращих,
кращі обирають ТНПУ ім.В.Гнатюка!
Банери для вступної
кампанії
Приймальна комісія
Рамки для Facebook
Рамки для Facebook
Рамки для Facebook
Мотиваційні цитати
Мотиваційна інформація
Cупровід подій і заходів
Акції по тімбілдінгу
Корпоративні урочисті події
університету: посвята в
першокурсники, вручення дипломів
Сувенірна продукція університету.
Прапорець
Брендовані кульки
Хештег
Прапор
• Прапор для проведення
урочистих заходів та івентів.
Сувенірна продукція
Сувенірна продукція
Диски, Флешки та power
bank з логотипом закладу
Зразки документів
Поліграфія
Посвідчення стейкхолдера
та папка університету
Розроблено дизайн, ескіз корпоративної
відзнаки «Гордість ТНПУ»
Брендований шоколадний
набір
Записник
• Виготовлення листків для
записів.
• Листок містить логотип,
контактні номери телефонів,
веб-сайт та емейл.
• Розроблений зручний дизайн
для записів. За основний фон
взято брендові кольори
закладу та фасад університету.
Флаєра
Брендований одяг. Футболка Бачення стилю розробили
студенти ТНПУ.
Футболка
Бренд-стиль для ФК
«Тернопіль-педуніверситет»
PR супровід подій
День народження університету
Крайовий форум «Освіта –
енергія майбутнього»
Подія у Facebook Бікборд з афішею
Банер
PR супровід участі університетської
команди ФК в чемпіонаті Європи з
футболу серед студентів
Запроваджено нові види
реклами та просування бренду
ТНПУ в інтернет просторі,
соціальних мережах та
зовнішній рекламі.
Інфлуенс маркетинг.
Залучення до заходів університету
відомих людей та лідерів думок
Участь у
заходах
Рекорди ТНПУ Флеш-моби
Рекорд залучення студентства
до формування слогану
«I love TNPU»
Наймасовіше виконання пісні
«Червона Рута»
Арт-моб “Світло"
Карта України
сформована
студентством ТНПУ
Рекорд залучення
студентства до
формування абревіатури
університету
ТНПУ
Конкурси
Конкурс соціальних та
інноваційних проектів
“ПітчингТНПУ”
Supported projects:
 «Kids room »
 «Available University surroundings»
 «Career bureau»
 «Popularization of STEM professions»
 Co-working space «5th corner»
 «Co-working center«Smile room»
 «Co-working center»
 «Workshop of creative and professional
development «Studying and Development»
 Kinds play room «Dreams of a child»
Загальний бюджет 390 000 грн
195 000 грн профінансовано ТНПУ, 195 000 грн – Британською Радою
Наукові пікніки
Освітні проекти
Сформовано редколегію ювілейного видання
про університет, яка окрім змістовності
отримала завдання дотримання брендингових
технологій та дотримання візії ЗВО.
Використано нові форми традиційного річного
звітування ректора перед колективом
https://www.youtube.com/watch?v=PkAtONkD0h4
Розроблено стилістичну концепцію Всеукраїнської Олімпіади
ТНПУ для залучення потенційних абітурієнтів на дефіцитні
спеціальності фізико-математичного, хіміко-біологічного,
географічного, інженерно-педагогічного факультетів.
ОНЛАЙН навчання. Карантин.
Волонтерство в ТНПУ.
Онлайн святкування 80-річчя ТНПУ!!!!!
Висновок
Перевагою, а водночас,
застереженням, реалізації саме
цього Проекту є його перманентість,
адже його успішність, чи
проблематичність відкриває щораз
нові горизонти.
Таким неоднозначним, неосяжним та
вельми цікавим є процес брендингу
загалом і окремовзятого закладу
освіти, зокрема.
Ми любимо ТНПУ….

More Related Content

What's hot

лабораторна робота №1 2, 2010
лабораторна робота №1 2, 2010лабораторна робота №1 2, 2010
лабораторна робота №1 2, 2010
zaykoannaivanivna
 
Презентація до теми 13
Презентація до теми 13Презентація до теми 13
Презентація до теми 13
cit-cit
 
Презентація 6. Системи управління контентом.pptx
Презентація 6. Системи управління контентом.pptxПрезентація 6. Системи управління контентом.pptx
Презентація 6. Системи управління контентом.pptx
KaterinaObukhova
 
тема 3. розробка бренда
тема 3. розробка брендатема 3. розробка бренда
тема 3. розробка бренда
Angela Olkhoskay
 
2 Рівні спілкування
2 Рівні спілкування2 Рівні спілкування
2 Рівні спілкування
Marina Radchenko
 
ТЕМА 3. ДІТИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ
ТЕМА 3. ДІТИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИТЕМА 3. ДІТИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ
ТЕМА 3. ДІТИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
 
Презентація податкової реформи
Презентація податкової реформиПрезентація податкової реформи
Презентація податкової реформи
tsnua
 
тема 1. система маркетингових досліджень
тема 1. система маркетингових дослідженьтема 1. система маркетингових досліджень
тема 1. система маркетингових досліджень
Angela Olkhoskay
 
планування як загальна функція менеджменту
планування як загальна функція менеджментупланування як загальна функція менеджменту
планування як загальна функція менеджменту
uliana8
 
організація взаємодії як функція менеджменту
організація взаємодії як функція менеджментуорганізація взаємодії як функція менеджменту
організація взаємодії як функція менеджменту
uliana8
 
Компьютерная графика в Processing, часть 2. Основные 2D-примитивы
Компьютерная графика в Processing, часть 2. Основные 2D-примитивыКомпьютерная графика в Processing, часть 2. Основные 2D-примитивы
Компьютерная графика в Processing, часть 2. Основные 2D-примитивы
Tatiana Volkova
 
Обробка відкладного коміра з відрізною стійкою у жіночих жакетах
Обробка відкладного коміра з відрізною стійкою у жіночих жакетахОбробка відкладного коміра з відрізною стійкою у жіночих жакетах
Обробка відкладного коміра з відрізною стійкою у жіночих жакетах
Віктор Пилип
 
Модуль2. Тема 3. Методи, прийоми та засоби виховання
Модуль2. Тема 3. Методи, прийоми та засоби вихованняМодуль2. Тема 3. Методи, прийоми та засоби виховання
Модуль2. Тема 3. Методи, прийоми та засоби вихованняstecenko_nm
 
лекция тема 1
лекция тема 1лекция тема 1
лекция тема 1
NinaDrokina
 
Презентація- гра “ НАЗВИ ВСІ ЗВУКИ У СЛОВІ ш-ж-ч”
Презентація- гра “ НАЗВИ ВСІ ЗВУКИ У СЛОВІ ш-ж-ч”Презентація- гра “ НАЗВИ ВСІ ЗВУКИ У СЛОВІ ш-ж-ч”
Презентація- гра “ НАЗВИ ВСІ ЗВУКИ У СЛОВІ ш-ж-ч”
Інна Жидких
 
прийоми самовиховання. тема 5
прийоми самовиховання. тема 5прийоми самовиховання. тема 5
прийоми самовиховання. тема 5
mad psychologist
 
тема 8. пс
тема 8. пстема 8. пс
тема 8. пс
Angela Olkhoskay
 
9 клас ДПА Фізика 2012
9 клас ДПА Фізика 20129 клас ДПА Фізика 2012
9 клас ДПА Фізика 2012
snakee0201
 
методи менеджменту
методи менеджментуметоди менеджменту
методи менеджменту
uliana8
 

What's hot (20)

лабораторна робота №1 2, 2010
лабораторна робота №1 2, 2010лабораторна робота №1 2, 2010
лабораторна робота №1 2, 2010
 
Презентація до теми 13
Презентація до теми 13Презентація до теми 13
Презентація до теми 13
 
Презентація 6. Системи управління контентом.pptx
Презентація 6. Системи управління контентом.pptxПрезентація 6. Системи управління контентом.pptx
Презентація 6. Системи управління контентом.pptx
 
І.В.Луценко, Ю.М.Найда. Диференційоване викладання: реалізація підходу
І.В.Луценко, Ю.М.Найда. Диференційоване викладання: реалізація підходуІ.В.Луценко, Ю.М.Найда. Диференційоване викладання: реалізація підходу
І.В.Луценко, Ю.М.Найда. Диференційоване викладання: реалізація підходу
 
тема 3. розробка бренда
тема 3. розробка брендатема 3. розробка бренда
тема 3. розробка бренда
 
2 Рівні спілкування
2 Рівні спілкування2 Рівні спілкування
2 Рівні спілкування
 
ТЕМА 3. ДІТИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ
ТЕМА 3. ДІТИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИТЕМА 3. ДІТИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ
ТЕМА 3. ДІТИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ
 
Презентація податкової реформи
Презентація податкової реформиПрезентація податкової реформи
Презентація податкової реформи
 
тема 1. система маркетингових досліджень
тема 1. система маркетингових дослідженьтема 1. система маркетингових досліджень
тема 1. система маркетингових досліджень
 
планування як загальна функція менеджменту
планування як загальна функція менеджментупланування як загальна функція менеджменту
планування як загальна функція менеджменту
 
організація взаємодії як функція менеджменту
організація взаємодії як функція менеджментуорганізація взаємодії як функція менеджменту
організація взаємодії як функція менеджменту
 
Компьютерная графика в Processing, часть 2. Основные 2D-примитивы
Компьютерная графика в Processing, часть 2. Основные 2D-примитивыКомпьютерная графика в Processing, часть 2. Основные 2D-примитивы
Компьютерная графика в Processing, часть 2. Основные 2D-примитивы
 
Обробка відкладного коміра з відрізною стійкою у жіночих жакетах
Обробка відкладного коміра з відрізною стійкою у жіночих жакетахОбробка відкладного коміра з відрізною стійкою у жіночих жакетах
Обробка відкладного коміра з відрізною стійкою у жіночих жакетах
 
Модуль2. Тема 3. Методи, прийоми та засоби виховання
Модуль2. Тема 3. Методи, прийоми та засоби вихованняМодуль2. Тема 3. Методи, прийоми та засоби виховання
Модуль2. Тема 3. Методи, прийоми та засоби виховання
 
лекция тема 1
лекция тема 1лекция тема 1
лекция тема 1
 
Презентація- гра “ НАЗВИ ВСІ ЗВУКИ У СЛОВІ ш-ж-ч”
Презентація- гра “ НАЗВИ ВСІ ЗВУКИ У СЛОВІ ш-ж-ч”Презентація- гра “ НАЗВИ ВСІ ЗВУКИ У СЛОВІ ш-ж-ч”
Презентація- гра “ НАЗВИ ВСІ ЗВУКИ У СЛОВІ ш-ж-ч”
 
прийоми самовиховання. тема 5
прийоми самовиховання. тема 5прийоми самовиховання. тема 5
прийоми самовиховання. тема 5
 
тема 8. пс
тема 8. пстема 8. пс
тема 8. пс
 
9 клас ДПА Фізика 2012
9 клас ДПА Фізика 20129 клас ДПА Фізика 2012
9 клас ДПА Фізика 2012
 
методи менеджменту
методи менеджментуметоди менеджменту
методи менеджменту
 

Similar to Буяк Богдан Богданович

Етапи ефективного брендингу.pptx
Етапи ефективного брендингу.pptxЕтапи ефективного брендингу.pptx
Етапи ефективного брендингу.pptx
RostyslavDmytruk
 
документ Microsoft office word
документ Microsoft office wordдокумент Microsoft office word
документ Microsoft office wordsigma_s
 
3_Як_реагувати_топ_менеджеру_на_зовнішнє_середовище.pptx
3_Як_реагувати_топ_менеджеру_на_зовнішнє_середовище.pptx3_Як_реагувати_топ_менеджеру_на_зовнішнє_середовище.pptx
3_Як_реагувати_топ_менеджеру_на_зовнішнє_середовище.pptx
RostyslavDmytruk
 
2_Бізнес_модель_як_топ_менеджеру_масштабувати_бізнес_в_умовах_4.pdf
2_Бізнес_модель_як_топ_менеджеру_масштабувати_бізнес_в_умовах_4.pdf2_Бізнес_модель_як_топ_менеджеру_масштабувати_бізнес_в_умовах_4.pdf
2_Бізнес_модель_як_топ_менеджеру_масштабувати_бізнес_в_умовах_4.pdf
RostyslavDmytruk
 
тема 1. сутність та зміст бренд менеджменту
тема 1. сутність та зміст бренд менеджментутема 1. сутність та зміст бренд менеджменту
тема 1. сутність та зміст бренд менеджменту
Angela Olkhoskay
 
Основы менеджмента: инструменты управления бизнесом в новой реальности
Основы менеджмента: инструменты управления бизнесом в новой реальностиОсновы менеджмента: инструменты управления бизнесом в новой реальности
Основы менеджмента: инструменты управления бизнесом в новой реальности
Yuri Navruzov
 
12.04 | B2B Sales Forum | Коучинг в B2B-продажах | Александр Бедык
12.04 | B2B Sales Forum | Коучинг в B2B-продажах | Александр Бедык12.04 | B2B Sales Forum | Коучинг в B2B-продажах | Александр Бедык
12.04 | B2B Sales Forum | Коучинг в B2B-продажах | Александр БедыкSpace.ua
 
Практична на тему 2.pdf
Практична на тему 2.pdfПрактична на тему 2.pdf
Практична на тему 2.pdf
VolodymyrOrachov
 
Valeria Bedim: Відмова від стратегії — теж стратегія. Підходи та інструменти ...
Valeria Bedim: Відмова від стратегії — теж стратегія. Підходи та інструменти ...Valeria Bedim: Відмова від стратегії — теж стратегія. Підходи та інструменти ...
Valeria Bedim: Відмова від стратегії — теж стратегія. Підходи та інструменти ...
Lviv Startup Club
 
#M/PR: Назарій Мазур: "Комплексний інтернет-маркетинг для продуктової ІТ-комп...
#M/PR: Назарій Мазур: "Комплексний інтернет-маркетинг для продуктової ІТ-комп...#M/PR: Назарій Мазур: "Комплексний інтернет-маркетинг для продуктової ІТ-комп...
#M/PR: Назарій Мазур: "Комплексний інтернет-маркетинг для продуктової ІТ-комп...
Forge Events
 
Нестандартні інструменти маркетингу
Нестандартні інструменти маркетингу Нестандартні інструменти маркетингу
Нестандартні інструменти маркетингу
Mariya Pismenna
 
"Why have we learned how to package products, but not how to 'package ourselv...
"Why have we learned how to package products, but not how to 'package ourselv..."Why have we learned how to package products, but not how to 'package ourselv...
"Why have we learned how to package products, but not how to 'package ourselv...
Fwdays
 
Victor Gozhyi: Як подолання криз у компанії стало моєю головною роботою;) (UA)
Victor Gozhyi: Як подолання криз у компанії стало моєю головною роботою;) (UA)Victor Gozhyi: Як подолання криз у компанії стало моєю головною роботою;) (UA)
Victor Gozhyi: Як подолання криз у компанії стало моєю головною роботою;) (UA)
Lviv Startup Club
 
Позиціонування 1. Макромодель.pptx
Позиціонування 1. Макромодель.pptxПозиціонування 1. Макромодель.pptx
Позиціонування 1. Макромодель.pptx
RostyslavDmytruk
 
Конспект-2
Конспект-2Конспект-2
Конспект-2
basikk077
 
Дорожня мапа власної кар'єри (Анастасія Ленчинська, InternetDevels)
Дорожня мапа власної кар'єри (Анастасія Ленчинська, InternetDevels)Дорожня мапа власної кар'єри (Анастасія Ленчинська, InternetDevels)
Дорожня мапа власної кар'єри (Анастасія Ленчинська, InternetDevels)
ITDayRivne
 
Lyashenko diploma study part 1.3. Реклама як один з елементів просування това...
Lyashenko diploma study part 1.3. Реклама як один з елементів просування това...Lyashenko diploma study part 1.3. Реклама як один з елементів просування това...
Lyashenko diploma study part 1.3. Реклама як один з елементів просування това...
ssuser6b7e921
 
Модуль_4_Виробничі_процеси_в_компанії.pptx
Модуль_4_Виробничі_процеси_в_компанії.pptxМодуль_4_Виробничі_процеси_в_компанії.pptx
Модуль_4_Виробничі_процеси_в_компанії.pptx
RostyslavDmytruk
 

Similar to Буяк Богдан Богданович (20)

Етапи ефективного брендингу.pptx
Етапи ефективного брендингу.pptxЕтапи ефективного брендингу.pptx
Етапи ефективного брендингу.pptx
 
документ Microsoft office word
документ Microsoft office wordдокумент Microsoft office word
документ Microsoft office word
 
3_Як_реагувати_топ_менеджеру_на_зовнішнє_середовище.pptx
3_Як_реагувати_топ_менеджеру_на_зовнішнє_середовище.pptx3_Як_реагувати_топ_менеджеру_на_зовнішнє_середовище.pptx
3_Як_реагувати_топ_менеджеру_на_зовнішнє_середовище.pptx
 
2_Бізнес_модель_як_топ_менеджеру_масштабувати_бізнес_в_умовах_4.pdf
2_Бізнес_модель_як_топ_менеджеру_масштабувати_бізнес_в_умовах_4.pdf2_Бізнес_модель_як_топ_менеджеру_масштабувати_бізнес_в_умовах_4.pdf
2_Бізнес_модель_як_топ_менеджеру_масштабувати_бізнес_в_умовах_4.pdf
 
тема 1. сутність та зміст бренд менеджменту
тема 1. сутність та зміст бренд менеджментутема 1. сутність та зміст бренд менеджменту
тема 1. сутність та зміст бренд менеджменту
 
Основы менеджмента: инструменты управления бизнесом в новой реальности
Основы менеджмента: инструменты управления бизнесом в новой реальностиОсновы менеджмента: инструменты управления бизнесом в новой реальности
Основы менеджмента: инструменты управления бизнесом в новой реальности
 
12.04 | B2B Sales Forum | Коучинг в B2B-продажах | Александр Бедык
12.04 | B2B Sales Forum | Коучинг в B2B-продажах | Александр Бедык12.04 | B2B Sales Forum | Коучинг в B2B-продажах | Александр Бедык
12.04 | B2B Sales Forum | Коучинг в B2B-продажах | Александр Бедык
 
Практична на тему 2.pdf
Практична на тему 2.pdfПрактична на тему 2.pdf
Практична на тему 2.pdf
 
лп р7-9
лп р7-9лп р7-9
лп р7-9
 
Valeria Bedim: Відмова від стратегії — теж стратегія. Підходи та інструменти ...
Valeria Bedim: Відмова від стратегії — теж стратегія. Підходи та інструменти ...Valeria Bedim: Відмова від стратегії — теж стратегія. Підходи та інструменти ...
Valeria Bedim: Відмова від стратегії — теж стратегія. Підходи та інструменти ...
 
лп р7-9
лп р7-9лп р7-9
лп р7-9
 
#M/PR: Назарій Мазур: "Комплексний інтернет-маркетинг для продуктової ІТ-комп...
#M/PR: Назарій Мазур: "Комплексний інтернет-маркетинг для продуктової ІТ-комп...#M/PR: Назарій Мазур: "Комплексний інтернет-маркетинг для продуктової ІТ-комп...
#M/PR: Назарій Мазур: "Комплексний інтернет-маркетинг для продуктової ІТ-комп...
 
Нестандартні інструменти маркетингу
Нестандартні інструменти маркетингу Нестандартні інструменти маркетингу
Нестандартні інструменти маркетингу
 
"Why have we learned how to package products, but not how to 'package ourselv...
"Why have we learned how to package products, but not how to 'package ourselv..."Why have we learned how to package products, but not how to 'package ourselv...
"Why have we learned how to package products, but not how to 'package ourselv...
 
Victor Gozhyi: Як подолання криз у компанії стало моєю головною роботою;) (UA)
Victor Gozhyi: Як подолання криз у компанії стало моєю головною роботою;) (UA)Victor Gozhyi: Як подолання криз у компанії стало моєю головною роботою;) (UA)
Victor Gozhyi: Як подолання криз у компанії стало моєю головною роботою;) (UA)
 
Позиціонування 1. Макромодель.pptx
Позиціонування 1. Макромодель.pptxПозиціонування 1. Макромодель.pptx
Позиціонування 1. Макромодель.pptx
 
Конспект-2
Конспект-2Конспект-2
Конспект-2
 
Дорожня мапа власної кар'єри (Анастасія Ленчинська, InternetDevels)
Дорожня мапа власної кар'єри (Анастасія Ленчинська, InternetDevels)Дорожня мапа власної кар'єри (Анастасія Ленчинська, InternetDevels)
Дорожня мапа власної кар'єри (Анастасія Ленчинська, InternetDevels)
 
Lyashenko diploma study part 1.3. Реклама як один з елементів просування това...
Lyashenko diploma study part 1.3. Реклама як один з елементів просування това...Lyashenko diploma study part 1.3. Реклама як один з елементів просування това...
Lyashenko diploma study part 1.3. Реклама як один з елементів просування това...
 
Модуль_4_Виробничі_процеси_в_компанії.pptx
Модуль_4_Виробничі_процеси_в_компанії.pptxМодуль_4_Виробничі_процеси_в_компанії.pptx
Модуль_4_Виробничі_процеси_в_компанії.pptx
 

More from International Fund of Educational Policy Research

Прийменко Олександр Сергійович
Прийменко Олександр СергійовичПрийменко Олександр Сергійович
Прийменко Олександр Сергійович
International Fund of Educational Policy Research
 
Пасько Олег Віталійович
Пасько Олег ВіталійовичПасько Олег Віталійович
Пасько Олег Віталійович
International Fund of Educational Policy Research
 
Пантелеймонов Антон Віталійович
Пантелеймонов Антон ВіталійовичПантелеймонов Антон Віталійович
Пантелеймонов Антон Віталійович
International Fund of Educational Policy Research
 
Нагорняк Тетяна Леонтіївна
Нагорняк Тетяна ЛеонтіївнаНагорняк Тетяна Леонтіївна
Нагорняк Тетяна Леонтіївна
International Fund of Educational Policy Research
 
Моркун Наталя Володимирівна
Моркун Наталя ВолодимирівнаМоркун Наталя Володимирівна
Моркун Наталя Володимирівна
International Fund of Educational Policy Research
 
Миколенко Олена Петрівна
Миколенко Олена ПетрівнаМиколенко Олена Петрівна
Миколенко Олена Петрівна
International Fund of Educational Policy Research
 
Меняйло Вікторія Іванівна
Меняйло Вікторія ІванівнаМеняйло Вікторія Іванівна
Меняйло Вікторія Іванівна
International Fund of Educational Policy Research
 
Мельник Олена Сергіївна
Мельник Олена СергіївнаМельник Олена Сергіївна
Мельник Олена Сергіївна
International Fund of Educational Policy Research
 
Луцишин Олег Орестович
Луцишин Олег ОрестовичЛуцишин Олег Орестович
Луцишин Олег Орестович
International Fund of Educational Policy Research
 
Кривошея Ірина Іванівна
Кривошея Ірина ІванівнаКривошея Ірина Іванівна
Кривошея Ірина Іванівна
International Fund of Educational Policy Research
 
Краєвська Оксана Анатоліївна
Краєвська Оксана АнатоліївнаКраєвська Оксана Анатоліївна
Краєвська Оксана Анатоліївна
International Fund of Educational Policy Research
 
Кравчук Наталія Ярославівна
Кравчук Наталія ЯрославівнаКравчук Наталія Ярославівна
Кравчук Наталія Ярославівна
International Fund of Educational Policy Research
 
Кравченкова Галина Миколаївна
Кравченкова Галина МиколаївнаКравченкова Галина Миколаївна
Кравченкова Галина Миколаївна
International Fund of Educational Policy Research
 
Калитчак Роман Григорович
Калитчак Роман ГригоровичКалитчак Роман Григорович
Калитчак Роман Григорович
International Fund of Educational Policy Research
 
Запорожець Тетяна Василівна
Запорожець Тетяна ВасилівнаЗапорожець Тетяна Василівна
Запорожець Тетяна Василівна
International Fund of Educational Policy Research
 
Залюбівська Оксана Броніславівна
Залюбівська Оксана БроніславівнаЗалюбівська Оксана Броніславівна
Залюбівська Оксана Броніславівна
International Fund of Educational Policy Research
 
Жерновникова Оксана Анатоліївна
Жерновникова Оксана АнатоліївнаЖерновникова Оксана Анатоліївна
Жерновникова Оксана Анатоліївна
International Fund of Educational Policy Research
 
Єременко Олена Володимирівна
Єременко Олена ВолодимирівнаЄременко Олена Володимирівна
Єременко Олена Володимирівна
International Fund of Educational Policy Research
 
Єгорова Валентина
Єгорова ВалентинаЄгорова Валентина
Єгорова Валентина
International Fund of Educational Policy Research
 
Димань Тетяна Миколаївна
Димань Тетяна МиколаївнаДимань Тетяна Миколаївна
Димань Тетяна Миколаївна
International Fund of Educational Policy Research
 

More from International Fund of Educational Policy Research (20)

Прийменко Олександр Сергійович
Прийменко Олександр СергійовичПрийменко Олександр Сергійович
Прийменко Олександр Сергійович
 
Пасько Олег Віталійович
Пасько Олег ВіталійовичПасько Олег Віталійович
Пасько Олег Віталійович
 
Пантелеймонов Антон Віталійович
Пантелеймонов Антон ВіталійовичПантелеймонов Антон Віталійович
Пантелеймонов Антон Віталійович
 
Нагорняк Тетяна Леонтіївна
Нагорняк Тетяна ЛеонтіївнаНагорняк Тетяна Леонтіївна
Нагорняк Тетяна Леонтіївна
 
Моркун Наталя Володимирівна
Моркун Наталя ВолодимирівнаМоркун Наталя Володимирівна
Моркун Наталя Володимирівна
 
Миколенко Олена Петрівна
Миколенко Олена ПетрівнаМиколенко Олена Петрівна
Миколенко Олена Петрівна
 
Меняйло Вікторія Іванівна
Меняйло Вікторія ІванівнаМеняйло Вікторія Іванівна
Меняйло Вікторія Іванівна
 
Мельник Олена Сергіївна
Мельник Олена СергіївнаМельник Олена Сергіївна
Мельник Олена Сергіївна
 
Луцишин Олег Орестович
Луцишин Олег ОрестовичЛуцишин Олег Орестович
Луцишин Олег Орестович
 
Кривошея Ірина Іванівна
Кривошея Ірина ІванівнаКривошея Ірина Іванівна
Кривошея Ірина Іванівна
 
Краєвська Оксана Анатоліївна
Краєвська Оксана АнатоліївнаКраєвська Оксана Анатоліївна
Краєвська Оксана Анатоліївна
 
Кравчук Наталія Ярославівна
Кравчук Наталія ЯрославівнаКравчук Наталія Ярославівна
Кравчук Наталія Ярославівна
 
Кравченкова Галина Миколаївна
Кравченкова Галина МиколаївнаКравченкова Галина Миколаївна
Кравченкова Галина Миколаївна
 
Калитчак Роман Григорович
Калитчак Роман ГригоровичКалитчак Роман Григорович
Калитчак Роман Григорович
 
Запорожець Тетяна Василівна
Запорожець Тетяна ВасилівнаЗапорожець Тетяна Василівна
Запорожець Тетяна Василівна
 
Залюбівська Оксана Броніславівна
Залюбівська Оксана БроніславівнаЗалюбівська Оксана Броніславівна
Залюбівська Оксана Броніславівна
 
Жерновникова Оксана Анатоліївна
Жерновникова Оксана АнатоліївнаЖерновникова Оксана Анатоліївна
Жерновникова Оксана Анатоліївна
 
Єременко Олена Володимирівна
Єременко Олена ВолодимирівнаЄременко Олена Володимирівна
Єременко Олена Володимирівна
 
Єгорова Валентина
Єгорова ВалентинаЄгорова Валентина
Єгорова Валентина
 
Димань Тетяна Миколаївна
Димань Тетяна МиколаївнаДимань Тетяна Миколаївна
Димань Тетяна Миколаївна
 

Recently uploaded

Основи_історичної_просвіти_—_для_перекладу.pdf
Основи_історичної_просвіти_—_для_перекладу.pdfОснови_історичної_просвіти_—_для_перекладу.pdf
Основи_історичної_просвіти_—_для_перекладу.pdf
olaola5673
 
Главлит_2_0_Книжкова_цензура_в_Росії.pdf
Главлит_2_0_Книжкова_цензура_в_Росії.pdfГлавлит_2_0_Книжкова_цензура_в_Росії.pdf
Главлит_2_0_Книжкова_цензура_в_Росії.pdf
olaola5673
 
zvit_kerivnuka_ZDO28_2023-2024_n.rik.pptx
zvit_kerivnuka_ZDO28_2023-2024_n.rik.pptxzvit_kerivnuka_ZDO28_2023-2024_n.rik.pptx
zvit_kerivnuka_ZDO28_2023-2024_n.rik.pptx
sadochok
 
Управлінські процеси закладу освіти.pptx
Управлінські процеси закладу освіти.pptxУправлінські процеси закладу освіти.pptx
Управлінські процеси закладу освіти.pptx
ssuserce4e97
 
звіт 2023-2024 32024 32024 32024 32024 3.pptx
звіт 2023-2024 32024 32024 32024 32024 3.pptxзвіт 2023-2024 32024 32024 32024 32024 3.pptx
звіт 2023-2024 32024 32024 32024 32024 3.pptx
home
 
Наказ про зарахування 1 класу 2024 2025.pdf
Наказ про зарахування 1 класу 2024 2025.pdfНаказ про зарахування 1 класу 2024 2025.pdf
Наказ про зарахування 1 класу 2024 2025.pdf
Ostap Vuschna
 
Постанова №648 уряду від 04 червня 2024 року. .pdf
Постанова №648 уряду від 04 червня 2024 року. .pdfПостанова №648 уряду від 04 червня 2024 року. .pdf
Постанова №648 уряду від 04 червня 2024 року. .pdf
24tvua
 
zarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdf
zarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdfzarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdf
zarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdf
AleksSaf
 
"Він плакав і сміявся з народом: творчий спадок Федьковича"
"Він плакав і сміявся з народом: творчий спадок Федьковича""Він плакав і сміявся з народом: творчий спадок Федьковича"
"Він плакав і сміявся з народом: творчий спадок Федьковича"
Чернівецька обласна бібліотека для дітей
 
Р.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". Презентація
Р.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". ПрезентаціяР.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". Презентація
Р.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". Презентація
Adriana Himinets
 
Оригінал. Переклад. Види перекладів. Допомога учню
Оригінал. Переклад. Види перекладів. Допомога учнюОригінал. Переклад. Види перекладів. Допомога учню
Оригінал. Переклад. Види перекладів. Допомога учню
Adriana Himinets
 
Практика студентів на складі одягу H&M у Польщі
Практика студентів на складі одягу H&M у ПольщіПрактика студентів на складі одягу H&M у Польщі
Практика студентів на складі одягу H&M у Польщі
tetiana1958
 
Звіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].ppt
Звіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].pptЗвіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].ppt
Звіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].ppt
ssuser59c0a2
 
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРО СХОВИЩЕ захисна споруда.pptx
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРО СХОВИЩЕ захисна споруда.pptxПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРО СХОВИЩЕ захисна споруда.pptx
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРО СХОВИЩЕ захисна споруда.pptx
ssuserd1824d
 
Звіт директора КЗО "СЗШ №124" ДМР 2023-2024 н.р.
Звіт директора КЗО "СЗШ №124" ДМР 2023-2024 н.р.Звіт директора КЗО "СЗШ №124" ДМР 2023-2024 н.р.
Звіт директора КЗО "СЗШ №124" ДМР 2023-2024 н.р.
Pervushina1983
 
Звіт самооцінювання осв. середовище 2024.ppt
Звіт самооцінювання осв. середовище 2024.pptЗвіт самооцінювання осв. середовище 2024.ppt
Звіт самооцінювання осв. середовище 2024.ppt
ssuserce4e97
 
Р.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". Допомога учню
Р.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". Допомога учнюР.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". Допомога учню
Р.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". Допомога учню
Adriana Himinets
 
Випуск магістрів- науковців факультету мехатроніки та інжинірингу, 2024 р.
Випуск магістрів- науковців факультету мехатроніки та інжинірингу, 2024 р.Випуск магістрів- науковців факультету мехатроніки та інжинірингу, 2024 р.
Випуск магістрів- науковців факультету мехатроніки та інжинірингу, 2024 р.
tetiana1958
 
Звіт керівника закладу за 2023-2024.pptx
Звіт керівника закладу за 2023-2024.pptxЗвіт керівника закладу за 2023-2024.pptx
Звіт керівника закладу за 2023-2024.pptx
ssuserd0ab23
 
педрада 2024 травень 2педрада 2024 травень .pptx
педрада 2024 травень 2педрада 2024 травень .pptxпедрада 2024 травень 2педрада 2024 травень .pptx
педрада 2024 травень 2педрада 2024 травень .pptx
home
 

Recently uploaded (20)

Основи_історичної_просвіти_—_для_перекладу.pdf
Основи_історичної_просвіти_—_для_перекладу.pdfОснови_історичної_просвіти_—_для_перекладу.pdf
Основи_історичної_просвіти_—_для_перекладу.pdf
 
Главлит_2_0_Книжкова_цензура_в_Росії.pdf
Главлит_2_0_Книжкова_цензура_в_Росії.pdfГлавлит_2_0_Книжкова_цензура_в_Росії.pdf
Главлит_2_0_Книжкова_цензура_в_Росії.pdf
 
zvit_kerivnuka_ZDO28_2023-2024_n.rik.pptx
zvit_kerivnuka_ZDO28_2023-2024_n.rik.pptxzvit_kerivnuka_ZDO28_2023-2024_n.rik.pptx
zvit_kerivnuka_ZDO28_2023-2024_n.rik.pptx
 
Управлінські процеси закладу освіти.pptx
Управлінські процеси закладу освіти.pptxУправлінські процеси закладу освіти.pptx
Управлінські процеси закладу освіти.pptx
 
звіт 2023-2024 32024 32024 32024 32024 3.pptx
звіт 2023-2024 32024 32024 32024 32024 3.pptxзвіт 2023-2024 32024 32024 32024 32024 3.pptx
звіт 2023-2024 32024 32024 32024 32024 3.pptx
 
Наказ про зарахування 1 класу 2024 2025.pdf
Наказ про зарахування 1 класу 2024 2025.pdfНаказ про зарахування 1 класу 2024 2025.pdf
Наказ про зарахування 1 класу 2024 2025.pdf
 
Постанова №648 уряду від 04 червня 2024 року. .pdf
Постанова №648 уряду від 04 червня 2024 року. .pdfПостанова №648 уряду від 04 червня 2024 року. .pdf
Постанова №648 уряду від 04 червня 2024 року. .pdf
 
zarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdf
zarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdfzarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdf
zarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdf
 
"Він плакав і сміявся з народом: творчий спадок Федьковича"
"Він плакав і сміявся з народом: творчий спадок Федьковича""Він плакав і сміявся з народом: творчий спадок Федьковича"
"Він плакав і сміявся з народом: творчий спадок Федьковича"
 
Р.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". Презентація
Р.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". ПрезентаціяР.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". Презентація
Р.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". Презентація
 
Оригінал. Переклад. Види перекладів. Допомога учню
Оригінал. Переклад. Види перекладів. Допомога учнюОригінал. Переклад. Види перекладів. Допомога учню
Оригінал. Переклад. Види перекладів. Допомога учню
 
Практика студентів на складі одягу H&M у Польщі
Практика студентів на складі одягу H&M у ПольщіПрактика студентів на складі одягу H&M у Польщі
Практика студентів на складі одягу H&M у Польщі
 
Звіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].ppt
Звіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].pptЗвіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].ppt
Звіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].ppt
 
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРО СХОВИЩЕ захисна споруда.pptx
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРО СХОВИЩЕ захисна споруда.pptxПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРО СХОВИЩЕ захисна споруда.pptx
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРО СХОВИЩЕ захисна споруда.pptx
 
Звіт директора КЗО "СЗШ №124" ДМР 2023-2024 н.р.
Звіт директора КЗО "СЗШ №124" ДМР 2023-2024 н.р.Звіт директора КЗО "СЗШ №124" ДМР 2023-2024 н.р.
Звіт директора КЗО "СЗШ №124" ДМР 2023-2024 н.р.
 
Звіт самооцінювання осв. середовище 2024.ppt
Звіт самооцінювання осв. середовище 2024.pptЗвіт самооцінювання осв. середовище 2024.ppt
Звіт самооцінювання осв. середовище 2024.ppt
 
Р.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". Допомога учню
Р.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". Допомога учнюР.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". Допомога учню
Р.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". Допомога учню
 
Випуск магістрів- науковців факультету мехатроніки та інжинірингу, 2024 р.
Випуск магістрів- науковців факультету мехатроніки та інжинірингу, 2024 р.Випуск магістрів- науковців факультету мехатроніки та інжинірингу, 2024 р.
Випуск магістрів- науковців факультету мехатроніки та інжинірингу, 2024 р.
 
Звіт керівника закладу за 2023-2024.pptx
Звіт керівника закладу за 2023-2024.pptxЗвіт керівника закладу за 2023-2024.pptx
Звіт керівника закладу за 2023-2024.pptx
 
педрада 2024 травень 2педрада 2024 травень .pptx
педрада 2024 травень 2педрада 2024 травень .pptxпедрада 2024 травень 2педрада 2024 травень .pptx
педрада 2024 травень 2педрада 2024 травень .pptx
 

Буяк Богдан Богданович

 • 1. Просування «бренду університету» заради формування позитивного іміджу на ринку освітніх послуг Автор проекту: Богдан Буяк, ректор ТНПУ
 • 2. Об'єднати місію, цінності та філософію в одному об'єкті для ринку освітніх послуг МЕТА:
 • 3. БРЕНД «Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка» ОБ’ЄКТ:
 • 4. МИ НАЙКРАЩІ!!! А Ви з Нами? Наша ВІЗІЯ:
 • 5. Добре сформульована декларація щодо Візії — це базовий інструмент для будь-якої організації, що прагне досконалості. Такий документ мусить бути ємким та лаконічним — тоді він легко запам’ятовуватиметься. Візія має пробуджувати в людях прагнення. Отже, чітко визначаємо напрям руху організації та підкреслюємо — чого з часом прагнемо досягти. Найважливіше — це впевнитись у тому, що Візія надихає членів команди та служить стратегічною «дорожньою картою» для прийняття рішень на коротку та тривалу перспективу на всіх рівнях компанії
 • 6. Якщо ви хочете, щоб ваші візія та цінності ствердились в організації, знайдіть спосіб щодня доносити їх до людей. «Повторення — мати навчання і батько дій, а тому є архітектором досягнення», — так дуже влучно сказав про це популярний автор та спікер Зіг Зіглар (Zig Ziglar)* *За матеріалами "The Power of Personal Vision to Drive Organizational Change", Switch & Shif (thttp://www.management.com.ua/notes/vision-drive-change.html)
 • 7. формування позитивного іміджу на ринку освітніх послуг методом «позитивної візуалізації» ЗАВДАННЯ:
 • 8. Техніці правильної позитивної візуалізації навчає В.Зеланд в своїх книгах про трансерфінг реальности: - потрібно візуалізувати не стільки сам предмет, скільки емоції від його володіння; - варто надати Всесвіту самому вирішувати, яку роль виконає візуалізація; - потрібно займатися візуалізацією регулярно; - мати більше енергії для візуалізації, накопичуючи її практикою* *https://ezotour.com/metod-vizualizacii Позитивна візуалізація:
 • 9. БРЕНД — це «Ім’я продукту», яке добре запам’яталося споживачам. При цьому в позитивних якостях товару вони не сумніваються В умовах конкуренції брендування можна вважати «якорем», який не дозволяє споживачу піти.
 • 10. Згідно визначення Річарда Мослі, «бренд установи набагато більше, ніж красивий логотип, рекламний постер на стіні і т.д.; це сукупність матеріальних, функціональних і психологічних переваг, які отримує співробітник, працюючи в установі, а студент навчаючись там».
 • 11. Добрий бренд внушає довіру і випромінює надійність, в ньому концентрується весь досвід і позитивні емоції, які повязані в людини з цією конкретною установою.
 • 12. • Спосіб капіталізації на ринку: для отримання прибутку, бонусів, уваги, статусу; • Завдяки сформованому бренду ЗВО займає більш незалежну позицію під час вибору клієнтів, партнерів, діяльності; • Робить суб'єкт менш вразливим під час кризи та різних змін, перетворень; • Ефективно супроводжує заклад в ході його професійного та особистісного росту його учасників; • ЗВО стає помітним для цільової аудиторії, а попит на його продукти стає стабільним; • Бренд виділяє ЗВО серед конкурентів в безкінечному інформаційному потоці; • Дозволяє сформувати більш широку цільову аудиторію з відповідними цінностями, яка довіряє установі; • Допомагає розширити горизонти і зав'язати нове співробітництво. Цілі БРЕНДУ. Покликання БРЕНДУ.
 • 13. БРЕНДИНГ – це процес створення, розвитку, просування бренду, в ході якого в цільової аудиторії формується визначений образ об'єкту.
 • 14. ПРОЦЕС Брендингу Частина 1. Маркетингові дослідження - Вивчити останні актуальні тенденції на ринку; - Оцінити місткість ринку; - Виділити основних конкурентів, вивчити їх бренд- стратегії; - Виявити потреби і бажання споживачів; - Скласти портрет цільового споживача; - Провести SWOT-аналіз вашої компанії (оцінка можливостей, сильних і слабких сторін).
 • 15. Частина 2. Розробка ідеї Бренд - це не упаковка, не маркетинг або реклама, бренд - це унікальна ідея, покликана викликати в свідомості людини певну сукупність емоцій, образів, асоціацій, пов'язаних з ним. - Виявити основні переваги перед аналогами конкурентів; - Розробити унікальну пропозицію; - Побудувати грамотне позиціонування бренду на ринку; - Визначити місію компанії та сформувати основні цінності продукту.
 • 16. Частина 3. Вербальна складова бренду - Неймінг (Naming) - вдала назва продукту, поєднання маркетингу і креативу (легкість вимови, запамятовуваність; асоціативність; благозвучність назви); - Легенда бренду - цікава історія про ваш продукт або компанії, яку споживачі зможуть переказувати один одному, яка підігріває інтерес до вашого бренду; - Лінійка найменувань продукту - оригінальні назви для різних асортиментних позицій вашого продукту, що відрізняються один від одного; - Рекламний слоган - репліка або заримована фраза, яка запам'ятовується, і згадка якої повинна викликати у свідомості споживача асоціації з вашим брендом. Як правило, слоган закликає аудиторію до вчинення певної дії та застосовується при створенні реклами; - Продаючий текст - текстовий контент, що стимулює споживача до здійснення покупки і придбання товару, про який йде мова в даному тексті. Застосовується при створенні рекламної продукції та оформленні Інтернет-ресурсів, присвячених продукту.
 • 17. Частина 4. Бренд-дизайн передбачає процес розробки графічної складової продукту, а точніше: - Дизайн упаковки та етикетки; - Розробка фірмового стилю; - Логотип; - Вибір колірних рішень і фірмових кольорів; - Створення унікального корпоративного шрифту; - Корпоративний персонаж; - Дизайн POS-матеріалів; - Дизайн реклами.
 • 18. Частина 5. Брендбук Брендбук – це своєрідна бізнес-документація, це збірка правил і розроблених стандартів щодо застосування основних атрибутів бренду, а також опис системи комунікації та місії компанії. Створення брендбуку включає в себе розробку наступних блоків: - Опис платформи бренду - філософії і місії вашої компанії, основних цінностей, атрибутів його ідентифікації, а також основних каналів «зв'язку» і побудови відносин зі споживачем. - Гайдлайни - документ, що описує правила використання логотипу та елементів фірмового стилю, допустимі і заборонені варіанти їх розміщення, схеми побудови, правила застосування фірмових шрифтів і колірної гами, стандарти оформлення корпоративної документації. - Кат-гайд - керівництво, яке розкриває технологічні особливості створення елементів фірмового стилю і правила їх адаптації до різних носіїв корпоративного стилю. - Юридична частина - регламентація авторських і суміжних прав, реєстрації ТМ, торгових знаків, знаків обслуговування і ін.
 • 19. Частина 6. Стратегія бренду Стратегія бренду - це комплексна програма розробки і просування бренду на ринку. Найчастіше стратегія являє собою головний корпоративний документ, в якому викладено: - Основні характеристики цільової аудиторії; - Результати досліджень конкурентних товарів; - Елементи вербальної та графічної складових; - Опис каналів комунікації з цільовою аудиторією; - Програмна освітньо-наукова стратегія; - Стратегія формування цін на послуги; - Стратегія «продажів»; - Стратегія розвитку та просування послуг на ринку.* *https://koloro.ua/ua/blog/brending-i-marketing/chek-list-razrabotka-brenda-s-nulya.html
 • 20. РЕБРЕНДИНГ – ОНОВЛЕННЯ БРЕНДУ Ребрендинг - це комплекс міроприємств щодо зміни існуючого бренду (чи окремих елементів), з метою закріплення його позицій на певному ринку. Ребрендинг є невідємним елементом довгострокового перебування бренду на ринку. Яким би якісним не був логотип, слоган, інша символіка бренду, її потрібно періодично обновлювати, щоб утримувати інтерес цільової аудиторії. Окрім цього, тенденції в графічному дизайні постійно змінюются, тому важливо йти в ногу з часом, щоб основні атрибути бренду не виглядали застарівшими. Провести ребрендинг фірмового стилю – значить: актуалізувати бренд; зробити його знову привабливим і цікавим; втілити в нього нові ідеї, емоції та враження; зберігаючи при цьому основні елементи впізнаваності. Ситуації, в яких потрібен ребрендинг компанії: - Старіння бренду. - Поява сильних конкурентів. - Поява нових стратегічних задач. - Зміна сфери діяльності компанії. - Криза в компанії. - Обєднання декількох компаний в одну і т. д. Ребрендинг може включати такі пункти: 1. Репозиціонування. Зміна концепції позиціонування. 2. Рестайлінг фірмового стилю. Зміна фірмових шрифтів, кольорів, покращення старого варіанту. 3. Редизайн продуктів та послуг. 4. Перебудова системи комунікацій бренда. 5. Ребрендинг логотипів (обновлення, допрацювання чи повний редизайн логотипу). 6. Зміна імені – ребрендинг назви бренда.
 • 23. Логотип При розроблені логотипу використаний шрифт провідного українського графіка ХХ століття – Георгія Нарбута – “Narbut Whirl Regular”. А також сучасні українські мотиви та портрет Володимира Гнатюка. Цей логотип підкреслюватиме національний характер та статус університету, а використання вишивки вирізнятиме навчальний заклад у світі. Логотип розроблено на 5 мовах: українська, англійська, французька, німецька та іспанська. Ключовим критерієм у 60-90% потенційних споживачів є колір, пому ми обрали синій (символізує чесність та надійність, силу, розум (знання), довіру) та жовтий(символ оптимізму та творчої спрямованості закладу) Над розробкою проекту, яка тривала 5 місяців, працювали дизайнери з усієї України: Мирослава Шафар із Мукачева, Юрій Нестерович, Олександр Гуменюк та Микола Чайковський з Тернополя. Переможцем конкурсу на думку студентів та викладачів став проект Олексія Моісейкіна з Києва, який було затверджено на
 • 26.
 • 28. Інформаційний щит із об’ємними світловими літерами
 • 38. Формат відкритого дискусійного клубу успішних людей дозволяє студентами спілкуватись та знайомитись з досвідом цікавих та креативних особистостей
 • 39. Х-банер для спортивного клубу «Педагог»• Використання мобільний стенд X- банер формує корпоративну культуру студентів та викладачів університету.
 • 42. Реклама університету в Інтернеті. Ребрендинг сайту ТНПУ.
 • 43. У відповідність до вимог Паспорту корпоративного стилю приведено інтернет- сторінку ЗВО Якісні знання
 • 44. Оформлення сайту в корпоративному стилі і створення лендінг-сторінки для Абітурієнтів ТНПУ
 • 46. Реклама факультетів ТНПУ. Елементи бренду з’явилися в атрибутиці структурних підрозділів університету
 • 47. Створено і брендовано новий структурний підрозділ університету «Асоціацію випускників ТНПУ», а також розроблена концепція її розвитку
 • 48. Реклама в Інтернеті та соціальних мережах
 • 59. Банери для вступної кампанії ТНПУ ім.В.Гнатюка обирає кращих, кращі обирають ТНПУ ім.В.Гнатюка!
 • 69. Корпоративні урочисті події університету: посвята в першокурсники, вручення дипломів
 • 73. Прапор • Прапор для проведення урочистих заходів та івентів.
 • 76.
 • 77. Диски, Флешки та power bank з логотипом закладу
 • 81. Розроблено дизайн, ескіз корпоративної відзнаки «Гордість ТНПУ»
 • 83. Записник • Виготовлення листків для записів. • Листок містить логотип, контактні номери телефонів, веб-сайт та емейл. • Розроблений зручний дизайн для записів. За основний фон взято брендові кольори закладу та фасад університету.
 • 85. Брендований одяг. Футболка Бачення стилю розробили студенти ТНПУ.
 • 88.
 • 89. PR супровід подій День народження університету
 • 90. Крайовий форум «Освіта – енергія майбутнього» Подія у Facebook Бікборд з афішею Банер
 • 91. PR супровід участі університетської команди ФК в чемпіонаті Європи з футболу серед студентів
 • 92. Запроваджено нові види реклами та просування бренду ТНПУ в інтернет просторі, соціальних мережах та зовнішній рекламі. Інфлуенс маркетинг.
 • 93. Залучення до заходів університету відомих людей та лідерів думок
 • 95. Рекорди ТНПУ Флеш-моби Рекорд залучення студентства до формування слогану «I love TNPU» Наймасовіше виконання пісні «Червона Рута» Арт-моб “Світло" Карта України сформована студентством ТНПУ Рекорд залучення студентства до формування абревіатури університету ТНПУ
 • 97. Конкурс соціальних та інноваційних проектів “ПітчингТНПУ” Supported projects:  «Kids room »  «Available University surroundings»  «Career bureau»  «Popularization of STEM professions»  Co-working space «5th corner»  «Co-working center«Smile room»  «Co-working center»  «Workshop of creative and professional development «Studying and Development»  Kinds play room «Dreams of a child» Загальний бюджет 390 000 грн 195 000 грн профінансовано ТНПУ, 195 000 грн – Британською Радою
 • 100. Сформовано редколегію ювілейного видання про університет, яка окрім змістовності отримала завдання дотримання брендингових технологій та дотримання візії ЗВО.
 • 101. Використано нові форми традиційного річного звітування ректора перед колективом https://www.youtube.com/watch?v=PkAtONkD0h4
 • 102. Розроблено стилістичну концепцію Всеукраїнської Олімпіади ТНПУ для залучення потенційних абітурієнтів на дефіцитні спеціальності фізико-математичного, хіміко-біологічного, географічного, інженерно-педагогічного факультетів.
 • 106. Висновок Перевагою, а водночас, застереженням, реалізації саме цього Проекту є його перманентість, адже його успішність, чи проблематичність відкриває щораз нові горизонти. Таким неоднозначним, неосяжним та вельми цікавим є процес брендингу загалом і окремовзятого закладу освіти, зокрема.