SlideShare a Scribd company logo
МОДЕЛІ РОЗГОРТАННЯ
ТА ДИЗАЙН
МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ
ОСВІТНІХ ПРОГРАМ
Натал я КРАВЧУК
ІННОВАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТА ЛІДЕРСТВО
КРИТЕРІЇ
МІЖДИСЦИПЛІНАРНОСТІ
ОП
ФОРМУЄТЬСЯ НА СТИКУ
ДВОХ АБО БІЛЬШЕ
ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ
ФОРМУЄТЬСЯ НА СТИКУ
ДВОХ АБО БІЛЬШЕ СФЕР
ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ФОРМУЄ КОМПЕТЕНТНОСТІ
З ДВОХ АБО БІЛЬШЕ
СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
КРИТЕРІЇ
МІЖДИСЦИПЛІНАРНОСТІ
ОП
ФОРМУЄ ПРОФЕСІЙНІ
КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗА
КІЛЬКОМА
ПРОФЕСІЙНИМИ
СТАНДАРТАМИ
ФОРМУЄ НАБІР
ДОДАТКОВИХ
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ
МОДЕЛІ РОЗГОРТАННЯ
МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ
ОСВІТНІХ ПРОГРАМ
МОДЕЛЬ
'LIBERAL ARTS'
в льний виб р
дисципл н на першому
роц , виб р
спец альност на
другому роц та
додаткова спец ал зац я
з третього року
МОДЕЛЬ 'SEMI
OPTIONAL'
обов'язков базов
дисципл ни (core)
фундаментальної
п дготовки за
спец альн стю + в льний
виб р елективих
дисципл н (advanced)
МОДЕЛЬ
'PLPE'
сп льн нтердисципл -
нарн навчальн курси
для ус х спец альностей
на першому роц , виб р
основного проф лю на
другому роц , виб р
додаткового проф лю з
третього року
МОДЕЛЬ
'MAJOR-
MINOR'
програма поєднує два
осв тн напрями:
основний (major) та
додатковий (minor).
Додатковий - вузька
проф л зац я основної
спец альност (25% ОП)
МОДЕЛЬ
'MOBILITY
WINDOW'
передбачає
виокремлення одного
семестру на третьому
роц навчання для
повн стю в льного
вибору дисципл н /
навчання за обм ном
ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ
ПРОГРАМИ
предметна сфера /
спец альн сть + додатковий
проф ль
НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
ндив дуальна траєктор я
навчання
+ м ждисципл нарний п дх д
МОДЕЛІ НАВЧАННЯ
нтегрований п дх д
+ зм шане навчання
+ нтерактивн методики
ДИЗАЙН МІЖДИСЦИПЛІНАРНОЇ
ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
м ждисципл нарна осв тньо-наукова програма
з м жнародних в дносин та соц альних наук
INTERNATIONAL
DEVELOPMENT
STUDIES
Master's Degree
ДИЗАЙН
ПРОГРАМИ
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ
291 м жнародн в дносини, сусп льн
комун кац ї та рег ональн студ ї
ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ
маг стр з м жнародних в дносин /
державного управл ння з
м жнародного розвитку
ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ
2 роки / 120 ECTS
КАР'ЄРА
державна служба
засоби масової нформац ї
м жнародна пол тика та дипломатична
служба
м жнародн орган зац ї
громадськ орган зац ї
викладання та досл дницька д яльн сть
INTERNATIONAL
DEVELOPMENT
STUDIES
академічна
складова
65%
дослідницька
складова
35%
core
40%
дослідницька
35%
advanced
25%
URBAN STUDIES
м ждисципл нарна осв тньо-профес йна програма
з урбан стики, управл ння та адм н стрування
Master's Degree
ДИЗАЙН
ПРОГРАМИ
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ
281 публ чне управл ння та
адм н стрування
ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ
маг стр з управл ння м ським
простором
ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ
2 роки / 120 ECTS
КАР'ЄРА
проект-менеджер
дизайнер м ського простору
анал тик м ського розвитку
державна служба
громадськ орган зац ї
IT компан ї
викладання та досл дницька д яльн сть
URBAN STUDIES
обов'язкові
дисциплінипліни
45%
urban
lab
30%
вибіркові
дисципліни
25%
м ждисципл нарна програма
з б знес адм н стрування та цифрових ндустр й
BUSINESS
ADMINISTRATION
IN DIGITAL ECONOMY
Master's Degree
ДИЗАЙН
ПРОГРАМИ
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ
073 менеджмент
ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ
маг стр з б знес адм н стрування / MBA
ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ
2 роки / 120 ECTS
КАР'ЄРА
проект-менеджер
ф нансовий анал тик
менеджер з цифрового розвитку
менеджер з стратег ї розвитку
бренд-менеджер
менеджер з управл ння ризиками
викладання та досл дницька д яльн сть
Business
Administration
in Digital
Economy
business administration
40%
digital economy
25%
менторство
20%
бізнес-проекти
15%
BUSINESS ANALYTICS
& BIG DATA
м ждисципл нарна осв тньо-профес йна програма
з анал тичної економ ки та статистичного анал зу даних
Master's Degree
ДИЗАЙН
ПРОГРАМИ
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ
051 економ ка
ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ
маг стр з анал тичної економ ки
ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ
2 роки / 120 ECTS
КАР'ЄРА
проект-менеджер
б знес-анал тик
менеджер з цифрового розвитку
б знес-консультант / коуч
б знес-арх тектор
маркетолог
викладання та досл дницька д яльн сть
BUSINESS
ANALYTICS
& BIG DATA
business analytics
35%
big data
25%
бізнес-тур
15%
бізнес-симуляція
15%
фундаментальна складова
10%
м ждисципл нарна осв тньо-профес йна програма з
маркетингу та цифрового дизайну
VISUAL
COMMUNICATION
IN ADVERTISEMENT
Master's Degree
ДИЗАЙН
ПРОГРАМИ
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ
075 маркетинг
ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ
маг стр з маркетингу та цифрового
дизайну
ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ
2 роки / 120 ECTS
КАР'ЄРА
арт-директор
цифровий дизайнер
фах вець VR / AR
контент-мейкер
маркетолог
креативний директор
викладацька д яльн сть
VISUAL
COMMUNICATION
IN ADVERTISEMENT
visual communication
45%
client project
25%
advertisement
20%
creative project
10%
Студенти
VS
Викладач
Переваги дизайну
ОП
Бар'єри щодо
розгортання ОП
можлив сть розширити спектр
отриманих компетенц й
формування ндив дуальної осв тньої
траєктор ї та гнучк сть осв тньої
програми
зм шане навчання, гнучкий граф к
навчального процесу та розкладу
занять
активний нтерес до навчальних
дисципл н мотивац я до б льш
глибокого їх вивчення
проектування профес йної кар'єри
снуюч жостк рамки осв тн х
програм
в дсутн сть розроблених механ зм в,
як регулюють можливост реал зац ї
нлив дуальних траєктор й у навчанн
малокомплектн  групи та обмеження
аудиторного фонду
слабка мотивац я викладач в до
реал зац ї на практиц нновац йних
метод в викладання навчання
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
.
нновац йний ун верситет та л дерство

More Related Content

More from International Fund of Educational Policy Research

More from International Fund of Educational Policy Research (19)

Луцишин Олег Орестович
Луцишин Олег ОрестовичЛуцишин Олег Орестович
Луцишин Олег Орестович
 
Кривошея Ірина Іванівна
Кривошея Ірина ІванівнаКривошея Ірина Іванівна
Кривошея Ірина Іванівна
 
Краєвська Оксана Анатоліївна
Краєвська Оксана АнатоліївнаКраєвська Оксана Анатоліївна
Краєвська Оксана Анатоліївна
 
Кравченкова Галина Миколаївна
Кравченкова Галина МиколаївнаКравченкова Галина Миколаївна
Кравченкова Галина Миколаївна
 
Калитчак Роман Григорович
Калитчак Роман ГригоровичКалитчак Роман Григорович
Калитчак Роман Григорович
 
Запорожець Тетяна Василівна
Запорожець Тетяна ВасилівнаЗапорожець Тетяна Василівна
Запорожець Тетяна Василівна
 
Залюбівська Оксана Броніславівна
Залюбівська Оксана БроніславівнаЗалюбівська Оксана Броніславівна
Залюбівська Оксана Броніславівна
 
Жерновникова Оксана Анатоліївна
Жерновникова Оксана АнатоліївнаЖерновникова Оксана Анатоліївна
Жерновникова Оксана Анатоліївна
 
Єременко Олена Володимирівна
Єременко Олена ВолодимирівнаЄременко Олена Володимирівна
Єременко Олена Володимирівна
 
Єгорова Валентина
Єгорова ВалентинаЄгорова Валентина
Єгорова Валентина
 
Димань Тетяна Миколаївна
Димань Тетяна МиколаївнаДимань Тетяна Миколаївна
Димань Тетяна Миколаївна
 
Гуренко Ольга Іванівна
Гуренко Ольга ІванівнаГуренко Ольга Іванівна
Гуренко Ольга Іванівна
 
Гура Вікторія Леонідівна
Гура Вікторія ЛеонідівнаГура Вікторія Леонідівна
Гура Вікторія Леонідівна
 
Губеладзе Ірина Гурамівна
Губеладзе Ірина ГурамівнаГубеладзе Ірина Гурамівна
Губеладзе Ірина Гурамівна
 
Гринькевич Ольга Степанівна
Гринькевич Ольга СтепанівнаГринькевич Ольга Степанівна
Гринькевич Ольга Степанівна
 
Горіна Ганна Олександрівна
Горіна Ганна Олександрівна Горіна Ганна Олександрівна
Горіна Ганна Олександрівна
 
Буяк Богдан Богданович
Буяк Богдан БогдановичБуяк Богдан Богданович
Буяк Богдан Богданович
 
Блюмська-Данько К. В.
Блюмська-Данько К. В.Блюмська-Данько К. В.
Блюмська-Данько К. В.
 
Біскуб І. П.
Біскуб І. П.Біскуб І. П.
Біскуб І. П.
 

Recently uploaded

Сучасний підхід до підвищення продуктивності сільськогосподарских рослин
Сучасний підхід до підвищення продуктивності сільськогосподарских рослинСучасний підхід до підвищення продуктивності сільськогосподарских рослин
Сучасний підхід до підвищення продуктивності сільськогосподарских рослин
tetiana1958
 
дод._Е-брошура_«Азартні_ігри_розваги_чи_проблеми».pdf
дод._Е-брошура_«Азартні_ігри_розваги_чи_проблеми».pdfдод._Е-брошура_«Азартні_ігри_розваги_чи_проблеми».pdf
дод._Е-брошура_«Азартні_ігри_розваги_чи_проблеми».pdf
ssuser46127c
 
Симон Петлюра – видатний борець за незалежність
Симон Петлюра – видатний борець за незалежністьСимон Петлюра – видатний борець за незалежність
Симон Петлюра – видатний борець за незалежність
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
 
Презентація-Поняття-про-глобальні-проблеми-людства.-Роль-світової-громадськос...
Презентація-Поняття-про-глобальні-проблеми-людства.-Роль-світової-громадськос...Презентація-Поняття-про-глобальні-проблеми-людства.-Роль-світової-громадськос...
Презентація-Поняття-про-глобальні-проблеми-людства.-Роль-світової-громадськос...
santomihail264
 

Recently uploaded (10)

Стабілізаційні графіки відключень світла у Рівному
Стабілізаційні графіки відключень світла у РівномуСтабілізаційні графіки відключень світла у Рівному
Стабілізаційні графіки відключень світла у Рівному
 
Сучасний підхід до підвищення продуктивності сільськогосподарских рослин
Сучасний підхід до підвищення продуктивності сільськогосподарских рослинСучасний підхід до підвищення продуктивності сільськогосподарских рослин
Сучасний підхід до підвищення продуктивності сільськогосподарских рослин
 
дод._Е-брошура_«Азартні_ігри_розваги_чи_проблеми».pdf
дод._Е-брошура_«Азартні_ігри_розваги_чи_проблеми».pdfдод._Е-брошура_«Азартні_ігри_розваги_чи_проблеми».pdf
дод._Е-брошура_«Азартні_ігри_розваги_чи_проблеми».pdf
 
Р.Л.Стівенсон. Презентація життєвого шляху
Р.Л.Стівенсон. Презентація життєвого шляхуР.Л.Стівенсон. Презентація життєвого шляху
Р.Л.Стівенсон. Презентація життєвого шляху
 
Симон Петлюра – видатний борець за незалежність
Симон Петлюра – видатний борець за незалежністьСимон Петлюра – видатний борець за незалежність
Симон Петлюра – видатний борець за незалежність
 
Презентація-Поняття-про-глобальні-проблеми-людства.-Роль-світової-громадськос...
Презентація-Поняття-про-глобальні-проблеми-людства.-Роль-світової-громадськос...Презентація-Поняття-про-глобальні-проблеми-людства.-Роль-світової-громадськос...
Презентація-Поняття-про-глобальні-проблеми-людства.-Роль-світової-громадськос...
 
Роберт Льюїс Л.Стівенсон. Біографічна довідка
Роберт Льюїс Л.Стівенсон. Біографічна довідкаРоберт Льюїс Л.Стівенсон. Біографічна довідка
Роберт Льюїс Л.Стівенсон. Біографічна довідка
 
Наказ ПК 2023-2024. pdf
Наказ ПК 2023-2024.          pdfНаказ ПК 2023-2024.          pdf
Наказ ПК 2023-2024. pdf
 
Графіки стабілізаційних відключень у Рівненській області
Графіки стабілізаційних відключень у Рівненській областіГрафіки стабілізаційних відключень у Рівненській області
Графіки стабілізаційних відключень у Рівненській області
 
Албанія
АлбаніяАлбанія
Албанія
 

Кравчук Наталія Ярославівна