SlideShare a Scribd company logo
ВІКТОРІЯ МЕНЯЙЛО, к.ф.м.н., доцент, докторант ЗНУ, учасниця проєкту «Інноваційний університет
і лідерство» (фаза V «Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету»)
МІКРОПРОЄКТ
«Формування європейської проєктної
культури в академічному середовищі»
(кейс Запорізького національного університету)
АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОЄКТУ
• Формування європейської ідентичності українців, які довгий час перебували у
політичній та економічній ізоляції від Заходу
• Запровадження європейських стандартів та інтеграція України до ERA та EHEA як
рівноправного партнера
• Повноцінне використання фінансових інструментів ЄС для розвитку освіти, науки та
інших галузей
Міжнародний
рівень
• Нові вимоги до атестації та акредитації закладів вищої освіти, а також нова формула
фінансування у залежності від результатів і, у тому числі від обсягу коштів, залучених
на реалізацію проєктів
• Перспективи створення Фонду розвитку освіти, який надаватиме гранти закладам
вищої освіти на їх розвиток та вдосконалення, а також запровадження базового
фінансування наукової діяльності, яке потребуватиме розподілу коштів на рівні
університету
Національний
рівень
• Новий суспільний договір між владою та суспільством, який базується на тому, що в
обмін на державне фінансування вища освіта має вирішувати потреби економіки та
суспільства. Університет виступає як інституційна основа та інтегратор регіональної
екосистеми, який може слугувати засобом вирішення регіональних проблем/потреб
Регіональний
рівень
• Загострення конкуренції між закладами вищої освіти (як за якість освіти, так і за
ресурси)
• Підвищення вимог до науково-педагогічних працівників щодо залучення додаткового
фінансування, насамперед, за рахунок розробки і реалізації проєктів
• Збільшення ролі космополітичних установок у підготовці молодих учених
• Забезпечення підготовки фахівців інноваційного типу з розвинутими спеціальними та
загальнопрофесійними компетентностями
Локальний
рівень
МЕТА ПРОЄКТУ
Формування європейської
проєктної культури у Запорізькому
національному університеті
шляхом розвитку проєктних
компетентностей молодих
науковців, а також запровадження
елементів проєктно-орієнтованого
управління університетом
ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ ПРОЄКТУ
•Запровадження курсу «Основи європейської проєктної
діяльності» як обов’язкового для аспірантів першого року
навчання усіх спеціальностей та вибіркового (для
магістрів)
•Організація і проведення конкурсу проєктів магістрів та
аспірантів «Епіцентр молодіжних ініціатив», які будуть
розроблені під час навчання
1.
Розвиток
проєктних
компетентностей
молодих
науковців
• Європейська проєктна культура як ключовий
фактор інтеграції України в європейський
освітньо-науковий простір
Модуль 1
• Теоретичні основи проєктної діяльності
Модуль 2
• Програми ЄС із грантової підтримки
академічної мобільності та проєктів в галузі
освіти і науки
Модуль 3
• Актуалізація проєктних компетентностей в
процесі розробки колективного проєкту
(організаційно-діяльнісна гра)
Модуль 4
КУРС «ОСНОВИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» ДЛЯ АСПІРАНТІВ І МАГІСТРІВ
Навчальна
програма
курсу
Навчально-
методичний
комплекс
Навчально-
методичний
посібник
НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ КУРСУ «ОСНОВИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»
наявні рецензії вітчизняних і зарубіжних фахівців
КУРС «ОСНОВИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» НА ПЛАТФОРМІ MOODLE
76 аспірантів, 34 магістрів ЗНУ пройшли навчання
КОНКУРС ПРОЄКТІВ ДЛЯ АСПІРАНТІВ «ЕПІЦЕНТР МОЛОДІЖНИХ ІНІЦІАТИВ»
на конкурс представлено 21 проєкт
КОНКУРС ПРОЄКТІВ ДЛЯ МАГІСТРІВ «ЕПІЦЕНТР МОЛОДІЖНИХ ІНІЦІАТИВ»
на конкурс представлено 9 проєктів
РЕЗУЛЬТАТИ САМООЦІНКИ ВЛАСНОГО ПРОГРЕСУ СЛУХАЧІВ КУРСУ ЗА РІЗНИМИ ВИДАМИ
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ: ІНСТРУМЕНТАЛЬНИМИ (а), СИСТЕМНИМИ (б), МІЖОСОБИСТІСНИМИ (в)
а б в
5 – розвинулися
максимально;
4 – розвинулися
в цілому;
3 – розвинулися
частково;
2 – розвинулися
мінімально;
1 – не
розвинулися
зовсім
Інструментальні:
вміння розробляти
проєктні заявки та
супровідні документи,
здійснювати пошук
грантових програм
Системні:
вміння вирішувати
проблеми, приймати
рішення, розвиток
ініціативності,
самостійності,
креативності,
відповідальності
Міжособистісні:
вміння встановлювати
контакти, організовувати
діяльність групи,
створювати умови для
колективного пошуку,
спільної діяльності,
розвиток лідерських
якостей
ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ ПРОЄКТУ
•Створення Ради з проєктної діяльності
•Розробка механізму надання внутрішньоуніверситетських
грантів
•Організація і проведення конкурсу факультетських
проєктів, спрямованих на розвиток закладу вищої освіти
2.
Запровадження
елементів
проєктно-
орієнтованого
управління
університетом
РАДА З ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
РАДА З ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ -
консультативний орган, який визначає
перспективні напрями проєктної
діяльності в університеті, сприяє
формуванню проєктних команд та
просуванню їх інноваційних ідей на
національному та міжнародному
рівнях
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНОУНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ КОНКУРС ПРОЄКТІВ
КОНКУРС ПРОЄКТІВ ІЗ ВДОСКОНАЛЕННЯ ІМІДЖЕВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФАКУЛЬТЕТІВ ЗНУ
У фіналі конкурсу брало участь 10 проєктів, розроблених
факультетськими командами викладачів, студентів, аспірантів
У спецфонді ЗНУ передбачено понад 100 тис. грн на реалізацію
проєктів
І місце – 40 тис. грн, ІІ місце – 30 тис. грн, ІІІ місце -20 тис. грн, інші –
10 тис. грн
КОНКУРС ПРОЄКТІВ ІЗ ВДОСКОНАЛЕННЯ ІМІДЖЕВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФАКУЛЬТЕТІВ ЗНУ
КОНКУРС ПРОЄКТІВ ІЗ ВДОСКОНАЛЕННЯ ІМІДЖЕВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФАКУЛЬТЕТІВ ЗНУ
ПРОЄКТИ-ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ ПРОЄКТІВ ІЗ ВДОСКОНАЛЕННЯ ІМІДЖЕВОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ФАКУЛЬТЕТІВ ЗНУ
ЗНУ
ДНК «Дуби-
нащадки
казацтва»
Освітньо-
кар’єрний
центр SEEd
Лабораторія
STEM-освіти
Студентське
туристичне
бюро
Асоціація
випускників
факультету
журналістики
ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ ПРОЄКТУ
• Залучення аспірантів та молодих учених інших ЗВО до
проходження курсу «Основи європейської проєктної
діяльності» у дистанційному режимі через систему Moodle
•Проведення тренінгів з проєктної діяльності на базі інших ЗВО
• Видання і розповсюдження навчально-методичного посібника
«Основи формування європейської проєктної культури»
•Організація і проведення науково-практичної конференції
«Європейська проєктна культура в Україні: досвід та
перспективи» з виданням збірника матеріалів конференції
3.
Популяризація
проєктної
діяльності та
обмін досвідом
з іншими ЗВО
ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС «ОСНОВИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПРОЄКТНОЇ КУЛЬТУРИ» ДЛЯ ІНШИХ ЗВО
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені
Г. Сковороди
Харківський державний педагогічний університет імені Г. Сковороди
Донецький національний медичний університет
Житомирський агроекологічний університет
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Дніпровський державний університет внутрішніх справ
Загальноосвітні заклади Запорізької і Донецької областей
30 викладачів та аспірантів з вищих та середніх закладів освіти України пройшли навчання
ТРЕНІНГИ З НАПИСАННЯ ПРОЄКТНИХ ЗАЯВОК НА ОСВІТНІ ПРОЄКТИ В ІНШИХ ЗВО
ХНПУ імені Г. Сковороди
НТУ «Дніпровська
політехніка
Основи формування європейської проєктної культури: Навчально-
методичний посібник / В. І. Меняйло, О. В. Тупахіна, О. І. Гура,
В. Л. Сарабєєв, Н. В. Воронова. ЗНУ, 2019. Запоріжжя: Просвіта, 2019.
У посібнику розглянуто основні характеристики Європейського
дослідницького простору та Європейського простору вищої освіти, а
також окреслено ключові вектори реформування української системи
освіти і науки у напрямку інтеграції України до європейського
освітньо-наукового простору; описано етапи становлення і розвитку
проєктної культури в Європі та світі; викладено теоретичні
аспекти і технологію проєктної діяльності; систематизовано
інформацію про міжнародні програми і конкурси, в яких можуть
брати участь українські науковці; розглянуто особливості розробки і
реалізації європейських проєктів; висвітлено практичний досвід
Запорізького національного університету щодо формування основ
проєктної культури в академічному середовищі
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК
«ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПРОЄКТНОЇ КУЛЬТУРИ»
МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ЄВРОПЕЙСЬКА ПРОЄКТНА КУЛЬТУРА В УКРАЇНІ:
СТАН, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ»
МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ЄВРОПЕЙСЬКА ПРОЄКТНА КУЛЬТУРА В УКРАЇНІ:
СТАН, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ»
51 заклад
67 тез
доповідей
107
учасників
З усіма матеріалами щодо конференції
можна ознайомитись за посиланням:
https://drive.google.com/drive/folders/1dbZz
yne6guTX26QcP8BrNbk3uOrhYUSo?usp=shari
ng
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ ТА ЗА УНІКАЛЬНУ
МОЖЛИВІСТЬ БРАТИ УЧАСТЬ У ПРОЄКТІ
«ІННОВАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ І
ЛІДЕРСТВО»!
Вікторія Меняйло, к.ф.м.н., доцент,
Запорізький національний університет
mvi@znu.edu.ua

More Related Content

What's hot

Концепція інноваційного розвитку УжНУ на 2015-2025 рр
Концепція інноваційного розвитку УжНУ на 2015-2025 ррКонцепція інноваційного розвитку УжНУ на 2015-2025 рр
Концепція інноваційного розвитку УжНУ на 2015-2025 рр
IvanArtjomov
 
Ph.D. Programs at Kyiv Mohyla Academy - Ph.D. програми в НаУКМА
Ph.D. Programs at Kyiv Mohyla Academy - Ph.D. програми в НаУКМАPh.D. Programs at Kyiv Mohyla Academy - Ph.D. програми в НаУКМА
Ph.D. Programs at Kyiv Mohyla Academy - Ph.D. програми в НаУКМА
Sergiy Shtukarin
 
навчальний посібник
навчальний посібникнавчальний посібник
навчальний посібник
IvanArtjomov
 
МЕТОДИЧКА з написаня робіт
МЕТОДИЧКА з написаня робітМЕТОДИЧКА з написаня робіт
МЕТОДИЧКА з написаня робіт
Ковпитська ЗОШ
 
Концепція інноваційного розвитку УжНУ на 2015-2025 рр.
Концепція інноваційного розвитку УжНУ на 2015-2025 рр.Концепція інноваційного розвитку УжНУ на 2015-2025 рр.
Концепція інноваційного розвитку УжНУ на 2015-2025 рр.
IvanArtjomov
 
Аналітичний звіт з впровадження медіосвіти в Україні. 2014. Частина 1.
Аналітичний звіт з впровадження медіосвіти в Україні. 2014. Частина 1.Аналітичний звіт з впровадження медіосвіти в Україні. 2014. Частина 1.
Аналітичний звіт з впровадження медіосвіти в Україні. 2014. Частина 1.
Irina Negreyeva
 
Доповідь "Наука – бізнес – освіта: стратегічне партнерство"
Доповідь "Наука – бізнес – освіта: стратегічне партнерство"Доповідь "Наука – бізнес – освіта: стратегічне партнерство"
Доповідь "Наука – бізнес – освіта: стратегічне партнерство"LukianenkoDG
 
Media education 2013 new color бакиров
Media education 2013 new color бакировMedia education 2013 new color бакиров
Media education 2013 new color бакировNatali_Kramarenko
 
Аналітичний звіт щодо впровадження медіаосвіти в Україні. 2015 рік. Частина 2.
Аналітичний звіт щодо впровадження медіаосвіти в Україні. 2015 рік. Частина 2.Аналітичний звіт щодо впровадження медіаосвіти в Україні. 2015 рік. Частина 2.
Аналітичний звіт щодо впровадження медіаосвіти в Україні. 2015 рік. Частина 2.
Irina Negreyeva
 
програма конференції феу
програма конференції феупрограма конференції феу
програма конференції феу
Olena Hrebeshkova
 
курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників області. 2014 2015 н.р...
курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників області. 2014 2015 н.р...курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників області. 2014 2015 н.р...
курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників області. 2014 2015 н.р...michaelsokal
 
Метод проектів "Сутність, вимоги до використання, етапи роботи. Сутність прое...
Метод проектів "Сутність, вимоги до використання, етапи роботи. Сутність прое...Метод проектів "Сутність, вимоги до використання, етапи роботи. Сутність прое...
Метод проектів "Сутність, вимоги до використання, етапи роботи. Сутність прое...
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
 
Методичні рекомендації
Методичні рекомендаціїМетодичні рекомендації
Методичні рекомендації
ymcmb_ua
 
Рецензія
РецензіяРецензія
Рецензія
IvanArtjomov
 
результати феу 2014 сайт
результати феу 2014 сайтрезультати феу 2014 сайт
результати феу 2014 сайт
Olena Hrebeshkova
 
Реалізація розвивально-компетентнісного підходу на уроках інформатики у 5 кла...
Реалізація розвивально-компетентнісного підходу на уроках інформатики у 5 кла...Реалізація розвивально-компетентнісного підходу на уроках інформатики у 5 кла...
Реалізація розвивально-компетентнісного підходу на уроках інформатики у 5 кла...
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
 
Всеукраїнська науково-практична конференція
Всеукраїнська науково-практична конференціяВсеукраїнська науково-практична конференція
Всеукраїнська науково-практична конференціяymcmb_ua
 
Програма Смаль В.
Програма Смаль В.Програма Смаль В.
Програма Смаль В.
mynizhyn
 
Виступ на колегії О.М. Рудіної_20.02.14
Виступ на колегії О.М. Рудіної_20.02.14Виступ на колегії О.М. Рудіної_20.02.14
Виступ на колегії О.М. Рудіної_20.02.14
Светлана Брюховецкая
 
Атестація 2019-2020
Атестація 2019-2020Атестація 2019-2020
Атестація 2019-2020
home
 

What's hot (20)

Концепція інноваційного розвитку УжНУ на 2015-2025 рр
Концепція інноваційного розвитку УжНУ на 2015-2025 ррКонцепція інноваційного розвитку УжНУ на 2015-2025 рр
Концепція інноваційного розвитку УжНУ на 2015-2025 рр
 
Ph.D. Programs at Kyiv Mohyla Academy - Ph.D. програми в НаУКМА
Ph.D. Programs at Kyiv Mohyla Academy - Ph.D. програми в НаУКМАPh.D. Programs at Kyiv Mohyla Academy - Ph.D. програми в НаУКМА
Ph.D. Programs at Kyiv Mohyla Academy - Ph.D. програми в НаУКМА
 
навчальний посібник
навчальний посібникнавчальний посібник
навчальний посібник
 
МЕТОДИЧКА з написаня робіт
МЕТОДИЧКА з написаня робітМЕТОДИЧКА з написаня робіт
МЕТОДИЧКА з написаня робіт
 
Концепція інноваційного розвитку УжНУ на 2015-2025 рр.
Концепція інноваційного розвитку УжНУ на 2015-2025 рр.Концепція інноваційного розвитку УжНУ на 2015-2025 рр.
Концепція інноваційного розвитку УжНУ на 2015-2025 рр.
 
Аналітичний звіт з впровадження медіосвіти в Україні. 2014. Частина 1.
Аналітичний звіт з впровадження медіосвіти в Україні. 2014. Частина 1.Аналітичний звіт з впровадження медіосвіти в Україні. 2014. Частина 1.
Аналітичний звіт з впровадження медіосвіти в Україні. 2014. Частина 1.
 
Доповідь "Наука – бізнес – освіта: стратегічне партнерство"
Доповідь "Наука – бізнес – освіта: стратегічне партнерство"Доповідь "Наука – бізнес – освіта: стратегічне партнерство"
Доповідь "Наука – бізнес – освіта: стратегічне партнерство"
 
Media education 2013 new color бакиров
Media education 2013 new color бакировMedia education 2013 new color бакиров
Media education 2013 new color бакиров
 
Аналітичний звіт щодо впровадження медіаосвіти в Україні. 2015 рік. Частина 2.
Аналітичний звіт щодо впровадження медіаосвіти в Україні. 2015 рік. Частина 2.Аналітичний звіт щодо впровадження медіаосвіти в Україні. 2015 рік. Частина 2.
Аналітичний звіт щодо впровадження медіаосвіти в Україні. 2015 рік. Частина 2.
 
програма конференції феу
програма конференції феупрограма конференції феу
програма конференції феу
 
курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників області. 2014 2015 н.р...
курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників області. 2014 2015 н.р...курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників області. 2014 2015 н.р...
курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників області. 2014 2015 н.р...
 
Метод проектів "Сутність, вимоги до використання, етапи роботи. Сутність прое...
Метод проектів "Сутність, вимоги до використання, етапи роботи. Сутність прое...Метод проектів "Сутність, вимоги до використання, етапи роботи. Сутність прое...
Метод проектів "Сутність, вимоги до використання, етапи роботи. Сутність прое...
 
Методичні рекомендації
Методичні рекомендаціїМетодичні рекомендації
Методичні рекомендації
 
Рецензія
РецензіяРецензія
Рецензія
 
результати феу 2014 сайт
результати феу 2014 сайтрезультати феу 2014 сайт
результати феу 2014 сайт
 
Реалізація розвивально-компетентнісного підходу на уроках інформатики у 5 кла...
Реалізація розвивально-компетентнісного підходу на уроках інформатики у 5 кла...Реалізація розвивально-компетентнісного підходу на уроках інформатики у 5 кла...
Реалізація розвивально-компетентнісного підходу на уроках інформатики у 5 кла...
 
Всеукраїнська науково-практична конференція
Всеукраїнська науково-практична конференціяВсеукраїнська науково-практична конференція
Всеукраїнська науково-практична конференція
 
Програма Смаль В.
Програма Смаль В.Програма Смаль В.
Програма Смаль В.
 
Виступ на колегії О.М. Рудіної_20.02.14
Виступ на колегії О.М. Рудіної_20.02.14Виступ на колегії О.М. Рудіної_20.02.14
Виступ на колегії О.М. Рудіної_20.02.14
 
Атестація 2019-2020
Атестація 2019-2020Атестація 2019-2020
Атестація 2019-2020
 

Similar to Меняйло Вікторія Іванівна

ІННОВАЦІЙНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
ІННОВАЦІЙНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІІННОВАЦІЙНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
ІННОВАЦІЙНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
Anna Fedorova
 
Виступ ректора В.Смоланки
Виступ ректора В.СмоланкиВиступ ректора В.Смоланки
Виступ ректора В.Смоланки
Медіацентр УжНУ
 
Програма Бойко О.
Програма Бойко О.Програма Бойко О.
Програма Бойко О.
mynizhyn
 
інформаційній портал кафедри 25 02 2014
інформаційній портал кафедри 25 02 2014інформаційній портал кафедри 25 02 2014
інформаційній портал кафедри 25 02 2014Olena Hrebeshkova
 
Губеладзе Ірина Гурамівна
Губеладзе Ірина ГурамівнаГубеладзе Ірина Гурамівна
Губеладзе Ірина Гурамівна
International Fund of Educational Policy Research
 
2010 печ.156л конспект лекцій з дисципліни університетська освіта 27.02.2011
2010 печ.156л конспект лекцій з дисципліни університетська освіта 27.02.20112010 печ.156л конспект лекцій з дисципліни університетська освіта 27.02.2011
2010 печ.156л конспект лекцій з дисципліни університетська освіта 27.02.2011
Ганна Дацко
 
В.І.Ковальчук. Про організаційно-управлінське забезпечення міжнародної діяльн...
В.І.Ковальчук. Про організаційно-управлінське забезпечення міжнародної діяльн...В.І.Ковальчук. Про організаційно-управлінське забезпечення міжнародної діяльн...
В.І.Ковальчук. Про організаційно-управлінське забезпечення міжнародної діяльн...
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
 
інформація про кафедру менеджменту інноваційної діяльності
інформація про кафедру менеджменту інноваційної діяльностіінформація про кафедру менеджменту інноваційної діяльності
інформація про кафедру менеджменту інноваційної діяльності
Роман Оксентюк
 
Димань Тетяна Миколаївна
Димань Тетяна МиколаївнаДимань Тетяна Миколаївна
Димань Тетяна Миколаївна
International Fund of Educational Policy Research
 
ВІДКРИТА ТА ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА: ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ
ВІДКРИТА ТА ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА: ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИВІДКРИТА ТА ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА: ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ
ВІДКРИТА ТА ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА: ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ
Kalachova
 
мігутіна 24.02
мігутіна 24.02мігутіна 24.02
мігутіна 24.02
tank1975
 
Without borders project if
Without borders project ifWithout borders project if
Without borders project if
Sergiy Sydoriv
 
Lecture 1 the role of science in the development of society
Lecture 1 the role of science in the development of societyLecture 1 the role of science in the development of society
Lecture 1 the role of science in the development of society
Andrii (Andrey) Hnatov (Gnatov)
 
07 olga kot ssh
07 olga kot ssh07 olga kot ssh
07 olga kot ssh
OleksandrZ
 
Модель Центру відкритої освіти в умовах розвитку інформаційного суспільства
Модель Центру відкритої освіти в умовах розвитку інформаційного суспільстваМодель Центру відкритої освіти в умовах розвитку інформаційного суспільства
Модель Центру відкритої освіти в умовах розвитку інформаційного суспільства
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
 
532,23.pdf
532,23.pdf532,23.pdf
532,23.pdf
ssuser838e441
 
Вся правда про Болонський процес 22 10
Вся правда про Болонський процес 22 10Вся правда про Болонський процес 22 10
Вся правда про Болонський процес 22 10
UNISTUDY - international education
 

Similar to Меняйло Вікторія Іванівна (20)

ІННОВАЦІЙНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
ІННОВАЦІЙНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІІННОВАЦІЙНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
ІННОВАЦІЙНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
 
Виступ ректора В.Смоланки
Виступ ректора В.СмоланкиВиступ ректора В.Смоланки
Виступ ректора В.Смоланки
 
Програма Бойко О.
Програма Бойко О.Програма Бойко О.
Програма Бойко О.
 
інформаційній портал кафедри 25 02 2014
інформаційній портал кафедри 25 02 2014інформаційній портал кафедри 25 02 2014
інформаційній портал кафедри 25 02 2014
 
Губеладзе Ірина Гурамівна
Губеладзе Ірина ГурамівнаГубеладзе Ірина Гурамівна
Губеладзе Ірина Гурамівна
 
2010 печ.156л конспект лекцій з дисципліни університетська освіта 27.02.2011
2010 печ.156л конспект лекцій з дисципліни університетська освіта 27.02.20112010 печ.156л конспект лекцій з дисципліни університетська освіта 27.02.2011
2010 печ.156л конспект лекцій з дисципліни університетська освіта 27.02.2011
 
В.І.Ковальчук. Про організаційно-управлінське забезпечення міжнародної діяльн...
В.І.Ковальчук. Про організаційно-управлінське забезпечення міжнародної діяльн...В.І.Ковальчук. Про організаційно-управлінське забезпечення міжнародної діяльн...
В.І.Ковальчук. Про організаційно-управлінське забезпечення міжнародної діяльн...
 
презентація експерименту
презентація експериментупрезентація експерименту
презентація експерименту
 
інформація про кафедру менеджменту інноваційної діяльності
інформація про кафедру менеджменту інноваційної діяльностіінформація про кафедру менеджменту інноваційної діяльності
інформація про кафедру менеджменту інноваційної діяльності
 
Information letter ua
Information letter uaInformation letter ua
Information letter ua
 
Димань Тетяна Миколаївна
Димань Тетяна МиколаївнаДимань Тетяна Миколаївна
Димань Тетяна Миколаївна
 
ВІДКРИТА ТА ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА: ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ
ВІДКРИТА ТА ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА: ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИВІДКРИТА ТА ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА: ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ
ВІДКРИТА ТА ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА: ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ
 
мігутіна 24.02
мігутіна 24.02мігутіна 24.02
мігутіна 24.02
 
Without borders project if
Without borders project ifWithout borders project if
Without borders project if
 
Lecture 1 the role of science in the development of society
Lecture 1 the role of science in the development of societyLecture 1 the role of science in the development of society
Lecture 1 the role of science in the development of society
 
07 olga kot ssh
07 olga kot ssh07 olga kot ssh
07 olga kot ssh
 
Регіональний експеримент "Столичний центр відкритої освіти"
Регіональний експеримент "Столичний центр відкритої освіти"Регіональний експеримент "Столичний центр відкритої освіти"
Регіональний експеримент "Столичний центр відкритої освіти"
 
Модель Центру відкритої освіти в умовах розвитку інформаційного суспільства
Модель Центру відкритої освіти в умовах розвитку інформаційного суспільстваМодель Центру відкритої освіти в умовах розвитку інформаційного суспільства
Модель Центру відкритої освіти в умовах розвитку інформаційного суспільства
 
532,23.pdf
532,23.pdf532,23.pdf
532,23.pdf
 
Вся правда про Болонський процес 22 10
Вся правда про Болонський процес 22 10Вся правда про Болонський процес 22 10
Вся правда про Болонський процес 22 10
 

More from International Fund of Educational Policy Research

Прийменко Олександр Сергійович
Прийменко Олександр СергійовичПрийменко Олександр Сергійович
Прийменко Олександр Сергійович
International Fund of Educational Policy Research
 
Пасько Олег Віталійович
Пасько Олег ВіталійовичПасько Олег Віталійович
Пасько Олег Віталійович
International Fund of Educational Policy Research
 
Пантелеймонов Антон Віталійович
Пантелеймонов Антон ВіталійовичПантелеймонов Антон Віталійович
Пантелеймонов Антон Віталійович
International Fund of Educational Policy Research
 
Нагорняк Тетяна Леонтіївна
Нагорняк Тетяна ЛеонтіївнаНагорняк Тетяна Леонтіївна
Нагорняк Тетяна Леонтіївна
International Fund of Educational Policy Research
 
Моркун Наталя Володимирівна
Моркун Наталя ВолодимирівнаМоркун Наталя Володимирівна
Моркун Наталя Володимирівна
International Fund of Educational Policy Research
 
Миколенко Олена Петрівна
Миколенко Олена ПетрівнаМиколенко Олена Петрівна
Миколенко Олена Петрівна
International Fund of Educational Policy Research
 
Мельник Олена Сергіївна
Мельник Олена СергіївнаМельник Олена Сергіївна
Мельник Олена Сергіївна
International Fund of Educational Policy Research
 
Луцишин Олег Орестович
Луцишин Олег ОрестовичЛуцишин Олег Орестович
Луцишин Олег Орестович
International Fund of Educational Policy Research
 
Кривошея Ірина Іванівна
Кривошея Ірина ІванівнаКривошея Ірина Іванівна
Кривошея Ірина Іванівна
International Fund of Educational Policy Research
 
Краєвська Оксана Анатоліївна
Краєвська Оксана АнатоліївнаКраєвська Оксана Анатоліївна
Краєвська Оксана Анатоліївна
International Fund of Educational Policy Research
 
Кравчук Наталія Ярославівна
Кравчук Наталія ЯрославівнаКравчук Наталія Ярославівна
Кравчук Наталія Ярославівна
International Fund of Educational Policy Research
 
Кравченкова Галина Миколаївна
Кравченкова Галина МиколаївнаКравченкова Галина Миколаївна
Кравченкова Галина Миколаївна
International Fund of Educational Policy Research
 
Калитчак Роман Григорович
Калитчак Роман ГригоровичКалитчак Роман Григорович
Калитчак Роман Григорович
International Fund of Educational Policy Research
 
Залюбівська Оксана Броніславівна
Залюбівська Оксана БроніславівнаЗалюбівська Оксана Броніславівна
Залюбівська Оксана Броніславівна
International Fund of Educational Policy Research
 
Жерновникова Оксана Анатоліївна
Жерновникова Оксана АнатоліївнаЖерновникова Оксана Анатоліївна
Жерновникова Оксана Анатоліївна
International Fund of Educational Policy Research
 
Єременко Олена Володимирівна
Єременко Олена ВолодимирівнаЄременко Олена Володимирівна
Єременко Олена Володимирівна
International Fund of Educational Policy Research
 
Єгорова Валентина
Єгорова ВалентинаЄгорова Валентина
Єгорова Валентина
International Fund of Educational Policy Research
 
Гуренко Ольга Іванівна
Гуренко Ольга ІванівнаГуренко Ольга Іванівна
Гуренко Ольга Іванівна
International Fund of Educational Policy Research
 
Гура Вікторія Леонідівна
Гура Вікторія ЛеонідівнаГура Вікторія Леонідівна
Гура Вікторія Леонідівна
International Fund of Educational Policy Research
 
Гринькевич Ольга Степанівна
Гринькевич Ольга СтепанівнаГринькевич Ольга Степанівна
Гринькевич Ольга Степанівна
International Fund of Educational Policy Research
 

More from International Fund of Educational Policy Research (20)

Прийменко Олександр Сергійович
Прийменко Олександр СергійовичПрийменко Олександр Сергійович
Прийменко Олександр Сергійович
 
Пасько Олег Віталійович
Пасько Олег ВіталійовичПасько Олег Віталійович
Пасько Олег Віталійович
 
Пантелеймонов Антон Віталійович
Пантелеймонов Антон ВіталійовичПантелеймонов Антон Віталійович
Пантелеймонов Антон Віталійович
 
Нагорняк Тетяна Леонтіївна
Нагорняк Тетяна ЛеонтіївнаНагорняк Тетяна Леонтіївна
Нагорняк Тетяна Леонтіївна
 
Моркун Наталя Володимирівна
Моркун Наталя ВолодимирівнаМоркун Наталя Володимирівна
Моркун Наталя Володимирівна
 
Миколенко Олена Петрівна
Миколенко Олена ПетрівнаМиколенко Олена Петрівна
Миколенко Олена Петрівна
 
Мельник Олена Сергіївна
Мельник Олена СергіївнаМельник Олена Сергіївна
Мельник Олена Сергіївна
 
Луцишин Олег Орестович
Луцишин Олег ОрестовичЛуцишин Олег Орестович
Луцишин Олег Орестович
 
Кривошея Ірина Іванівна
Кривошея Ірина ІванівнаКривошея Ірина Іванівна
Кривошея Ірина Іванівна
 
Краєвська Оксана Анатоліївна
Краєвська Оксана АнатоліївнаКраєвська Оксана Анатоліївна
Краєвська Оксана Анатоліївна
 
Кравчук Наталія Ярославівна
Кравчук Наталія ЯрославівнаКравчук Наталія Ярославівна
Кравчук Наталія Ярославівна
 
Кравченкова Галина Миколаївна
Кравченкова Галина МиколаївнаКравченкова Галина Миколаївна
Кравченкова Галина Миколаївна
 
Калитчак Роман Григорович
Калитчак Роман ГригоровичКалитчак Роман Григорович
Калитчак Роман Григорович
 
Залюбівська Оксана Броніславівна
Залюбівська Оксана БроніславівнаЗалюбівська Оксана Броніславівна
Залюбівська Оксана Броніславівна
 
Жерновникова Оксана Анатоліївна
Жерновникова Оксана АнатоліївнаЖерновникова Оксана Анатоліївна
Жерновникова Оксана Анатоліївна
 
Єременко Олена Володимирівна
Єременко Олена ВолодимирівнаЄременко Олена Володимирівна
Єременко Олена Володимирівна
 
Єгорова Валентина
Єгорова ВалентинаЄгорова Валентина
Єгорова Валентина
 
Гуренко Ольга Іванівна
Гуренко Ольга ІванівнаГуренко Ольга Іванівна
Гуренко Ольга Іванівна
 
Гура Вікторія Леонідівна
Гура Вікторія ЛеонідівнаГура Вікторія Леонідівна
Гура Вікторія Леонідівна
 
Гринькевич Ольга Степанівна
Гринькевич Ольга СтепанівнаГринькевич Ольга Степанівна
Гринькевич Ольга Степанівна
 

Recently uploaded

Майстер графічного малюнку. Георгій Якутовича
Майстер графічного малюнку. Георгій ЯкутовичаМайстер графічного малюнку. Георгій Якутовича
Майстер графічного малюнку. Георгій Якутовича
НБУ для дітей
 
Випуск магістрів- науковців факультету мехатроніки та інжинірингу, 2024 р.
Випуск магістрів- науковців факультету мехатроніки та інжинірингу, 2024 р.Випуск магістрів- науковців факультету мехатроніки та інжинірингу, 2024 р.
Випуск магістрів- науковців факультету мехатроніки та інжинірингу, 2024 р.
tetiana1958
 
педрада 2024 травень 2педрада 2024 травень .pptx
педрада 2024 травень 2педрада 2024 травень .pptxпедрада 2024 травень 2педрада 2024 травень .pptx
педрада 2024 травень 2педрада 2024 травень .pptx
home
 
Звіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].ppt
Звіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].pptЗвіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].ppt
Звіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].ppt
ssuser59c0a2
 
курсова робота теорема Штольца з математики
курсова робота теорема Штольца з математикикурсова робота теорема Штольца з математики
курсова робота теорема Штольца з математики
ssuser3a363c
 
zarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdf
zarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdfzarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdf
zarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdf
AleksSaf
 
Віртуальна виставка «Батько – це сила і мудрість».
Віртуальна виставка «Батько – це сила і мудрість».Віртуальна виставка «Батько – це сила і мудрість».
Віртуальна виставка «Батько – це сила і мудрість».
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
 
Оригінал. Переклад. Види перекладів. Допомога учню
Оригінал. Переклад. Види перекладів. Допомога учнюОригінал. Переклад. Види перекладів. Допомога учню
Оригінал. Переклад. Види перекладів. Допомога учню
Adriana Himinets
 
Р.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". Допомога учню
Р.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". Допомога учнюР.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". Допомога учню
Р.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". Допомога учню
Adriana Himinets
 
Звіт в.о. директора Лохвицької гімназії.pptx
Звіт в.о. директора Лохвицької гімназії.pptxЗвіт в.о. директора Лохвицької гімназії.pptx
Звіт в.о. директора Лохвицької гімназії.pptx
ssuserd8e4941
 
Звіт керівника закладу за 2023-2024.pptx
Звіт керівника закладу за 2023-2024.pptxЗвіт керівника закладу за 2023-2024.pptx
Звіт керівника закладу за 2023-2024.pptx
ssuserd0ab23
 
Звіт директора КЗО "СЗШ №124" ДМР 2023-2024 н.р.
Звіт директора КЗО "СЗШ №124" ДМР 2023-2024 н.р.Звіт директора КЗО "СЗШ №124" ДМР 2023-2024 н.р.
Звіт директора КЗО "СЗШ №124" ДМР 2023-2024 н.р.
Pervushina1983
 
Зернобобові культури в Україні: сучасний стан та перспективи використання
Зернобобові культури в Україні: сучасний стан та перспективи використанняЗернобобові культури в Україні: сучасний стан та перспективи використання
Зернобобові культури в Україні: сучасний стан та перспективи використання
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
 
Постанова №648 уряду від 04 червня 2024 року. .pdf
Постанова №648 уряду від 04 червня 2024 року. .pdfПостанова №648 уряду від 04 червня 2024 року. .pdf
Постанова №648 уряду від 04 червня 2024 року. .pdf
24tvua
 
Р.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". Презентація
Р.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". ПрезентаціяР.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". Презентація
Р.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". Презентація
Adriana Himinets
 
Проєкт "Подорож містами України". Буковина
Проєкт "Подорож містами України". БуковинаПроєкт "Подорож містами України". Буковина
Проєкт "Подорож містами України". Буковина
НБУ для дітей
 
Звіт за результатами самооцінювання щодо освітнього середовища
Звіт за результатами самооцінювання щодо освітнього середовищаЗвіт за результатами самооцінювання щодо освітнього середовища
Звіт за результатами самооцінювання щодо освітнього середовища
ssuserce4e97
 
Безбар’єрність в бібліотеці – суспільна норма
Безбар’єрність в бібліотеці – суспільна нормаБезбар’єрність в бібліотеці – суспільна норма
Безбар’єрність в бібліотеці – суспільна норма
ssuser15a891
 
звіт 2023-2024 32024 32024 32024 32024 3.pptx
звіт 2023-2024 32024 32024 32024 32024 3.pptxзвіт 2023-2024 32024 32024 32024 32024 3.pptx
звіт 2023-2024 32024 32024 32024 32024 3.pptx
home
 
Топ книг для літнього настрою: рекомендаційні списки літератури для позакласн...
Топ книг для літнього настрою: рекомендаційні списки літератури для позакласн...Топ книг для літнього настрою: рекомендаційні списки літератури для позакласн...
Топ книг для літнього настрою: рекомендаційні списки літератури для позакласн...
Чернівецька обласна бібліотека для дітей
 

Recently uploaded (20)

Майстер графічного малюнку. Георгій Якутовича
Майстер графічного малюнку. Георгій ЯкутовичаМайстер графічного малюнку. Георгій Якутовича
Майстер графічного малюнку. Георгій Якутовича
 
Випуск магістрів- науковців факультету мехатроніки та інжинірингу, 2024 р.
Випуск магістрів- науковців факультету мехатроніки та інжинірингу, 2024 р.Випуск магістрів- науковців факультету мехатроніки та інжинірингу, 2024 р.
Випуск магістрів- науковців факультету мехатроніки та інжинірингу, 2024 р.
 
педрада 2024 травень 2педрада 2024 травень .pptx
педрада 2024 травень 2педрада 2024 травень .pptxпедрада 2024 травень 2педрада 2024 травень .pptx
педрада 2024 травень 2педрада 2024 травень .pptx
 
Звіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].ppt
Звіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].pptЗвіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].ppt
Звіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].ppt
 
курсова робота теорема Штольца з математики
курсова робота теорема Штольца з математикикурсова робота теорема Штольца з математики
курсова робота теорема Штольца з математики
 
zarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdf
zarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdfzarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdf
zarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdf
 
Віртуальна виставка «Батько – це сила і мудрість».
Віртуальна виставка «Батько – це сила і мудрість».Віртуальна виставка «Батько – це сила і мудрість».
Віртуальна виставка «Батько – це сила і мудрість».
 
Оригінал. Переклад. Види перекладів. Допомога учню
Оригінал. Переклад. Види перекладів. Допомога учнюОригінал. Переклад. Види перекладів. Допомога учню
Оригінал. Переклад. Види перекладів. Допомога учню
 
Р.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". Допомога учню
Р.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". Допомога учнюР.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". Допомога учню
Р.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". Допомога учню
 
Звіт в.о. директора Лохвицької гімназії.pptx
Звіт в.о. директора Лохвицької гімназії.pptxЗвіт в.о. директора Лохвицької гімназії.pptx
Звіт в.о. директора Лохвицької гімназії.pptx
 
Звіт керівника закладу за 2023-2024.pptx
Звіт керівника закладу за 2023-2024.pptxЗвіт керівника закладу за 2023-2024.pptx
Звіт керівника закладу за 2023-2024.pptx
 
Звіт директора КЗО "СЗШ №124" ДМР 2023-2024 н.р.
Звіт директора КЗО "СЗШ №124" ДМР 2023-2024 н.р.Звіт директора КЗО "СЗШ №124" ДМР 2023-2024 н.р.
Звіт директора КЗО "СЗШ №124" ДМР 2023-2024 н.р.
 
Зернобобові культури в Україні: сучасний стан та перспективи використання
Зернобобові культури в Україні: сучасний стан та перспективи використанняЗернобобові культури в Україні: сучасний стан та перспективи використання
Зернобобові культури в Україні: сучасний стан та перспективи використання
 
Постанова №648 уряду від 04 червня 2024 року. .pdf
Постанова №648 уряду від 04 червня 2024 року. .pdfПостанова №648 уряду від 04 червня 2024 року. .pdf
Постанова №648 уряду від 04 червня 2024 року. .pdf
 
Р.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". Презентація
Р.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". ПрезентаціяР.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". Презентація
Р.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". Презентація
 
Проєкт "Подорож містами України". Буковина
Проєкт "Подорож містами України". БуковинаПроєкт "Подорож містами України". Буковина
Проєкт "Подорож містами України". Буковина
 
Звіт за результатами самооцінювання щодо освітнього середовища
Звіт за результатами самооцінювання щодо освітнього середовищаЗвіт за результатами самооцінювання щодо освітнього середовища
Звіт за результатами самооцінювання щодо освітнього середовища
 
Безбар’єрність в бібліотеці – суспільна норма
Безбар’єрність в бібліотеці – суспільна нормаБезбар’єрність в бібліотеці – суспільна норма
Безбар’єрність в бібліотеці – суспільна норма
 
звіт 2023-2024 32024 32024 32024 32024 3.pptx
звіт 2023-2024 32024 32024 32024 32024 3.pptxзвіт 2023-2024 32024 32024 32024 32024 3.pptx
звіт 2023-2024 32024 32024 32024 32024 3.pptx
 
Топ книг для літнього настрою: рекомендаційні списки літератури для позакласн...
Топ книг для літнього настрою: рекомендаційні списки літератури для позакласн...Топ книг для літнього настрою: рекомендаційні списки літератури для позакласн...
Топ книг для літнього настрою: рекомендаційні списки літератури для позакласн...
 

Меняйло Вікторія Іванівна

 • 1. ВІКТОРІЯ МЕНЯЙЛО, к.ф.м.н., доцент, докторант ЗНУ, учасниця проєкту «Інноваційний університет і лідерство» (фаза V «Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету») МІКРОПРОЄКТ «Формування європейської проєктної культури в академічному середовищі» (кейс Запорізького національного університету)
 • 2. АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОЄКТУ • Формування європейської ідентичності українців, які довгий час перебували у політичній та економічній ізоляції від Заходу • Запровадження європейських стандартів та інтеграція України до ERA та EHEA як рівноправного партнера • Повноцінне використання фінансових інструментів ЄС для розвитку освіти, науки та інших галузей Міжнародний рівень • Нові вимоги до атестації та акредитації закладів вищої освіти, а також нова формула фінансування у залежності від результатів і, у тому числі від обсягу коштів, залучених на реалізацію проєктів • Перспективи створення Фонду розвитку освіти, який надаватиме гранти закладам вищої освіти на їх розвиток та вдосконалення, а також запровадження базового фінансування наукової діяльності, яке потребуватиме розподілу коштів на рівні університету Національний рівень • Новий суспільний договір між владою та суспільством, який базується на тому, що в обмін на державне фінансування вища освіта має вирішувати потреби економіки та суспільства. Університет виступає як інституційна основа та інтегратор регіональної екосистеми, який може слугувати засобом вирішення регіональних проблем/потреб Регіональний рівень • Загострення конкуренції між закладами вищої освіти (як за якість освіти, так і за ресурси) • Підвищення вимог до науково-педагогічних працівників щодо залучення додаткового фінансування, насамперед, за рахунок розробки і реалізації проєктів • Збільшення ролі космополітичних установок у підготовці молодих учених • Забезпечення підготовки фахівців інноваційного типу з розвинутими спеціальними та загальнопрофесійними компетентностями Локальний рівень
 • 3. МЕТА ПРОЄКТУ Формування європейської проєктної культури у Запорізькому національному університеті шляхом розвитку проєктних компетентностей молодих науковців, а також запровадження елементів проєктно-орієнтованого управління університетом
 • 4. ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ ПРОЄКТУ •Запровадження курсу «Основи європейської проєктної діяльності» як обов’язкового для аспірантів першого року навчання усіх спеціальностей та вибіркового (для магістрів) •Організація і проведення конкурсу проєктів магістрів та аспірантів «Епіцентр молодіжних ініціатив», які будуть розроблені під час навчання 1. Розвиток проєктних компетентностей молодих науковців
 • 5. • Європейська проєктна культура як ключовий фактор інтеграції України в європейський освітньо-науковий простір Модуль 1 • Теоретичні основи проєктної діяльності Модуль 2 • Програми ЄС із грантової підтримки академічної мобільності та проєктів в галузі освіти і науки Модуль 3 • Актуалізація проєктних компетентностей в процесі розробки колективного проєкту (організаційно-діяльнісна гра) Модуль 4 КУРС «ОСНОВИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» ДЛЯ АСПІРАНТІВ І МАГІСТРІВ
 • 6. Навчальна програма курсу Навчально- методичний комплекс Навчально- методичний посібник НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ КУРСУ «ОСНОВИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» наявні рецензії вітчизняних і зарубіжних фахівців
 • 7. КУРС «ОСНОВИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» НА ПЛАТФОРМІ MOODLE 76 аспірантів, 34 магістрів ЗНУ пройшли навчання
 • 8. КОНКУРС ПРОЄКТІВ ДЛЯ АСПІРАНТІВ «ЕПІЦЕНТР МОЛОДІЖНИХ ІНІЦІАТИВ» на конкурс представлено 21 проєкт
 • 9. КОНКУРС ПРОЄКТІВ ДЛЯ МАГІСТРІВ «ЕПІЦЕНТР МОЛОДІЖНИХ ІНІЦІАТИВ» на конкурс представлено 9 проєктів
 • 10. РЕЗУЛЬТАТИ САМООЦІНКИ ВЛАСНОГО ПРОГРЕСУ СЛУХАЧІВ КУРСУ ЗА РІЗНИМИ ВИДАМИ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ: ІНСТРУМЕНТАЛЬНИМИ (а), СИСТЕМНИМИ (б), МІЖОСОБИСТІСНИМИ (в) а б в 5 – розвинулися максимально; 4 – розвинулися в цілому; 3 – розвинулися частково; 2 – розвинулися мінімально; 1 – не розвинулися зовсім Інструментальні: вміння розробляти проєктні заявки та супровідні документи, здійснювати пошук грантових програм Системні: вміння вирішувати проблеми, приймати рішення, розвиток ініціативності, самостійності, креативності, відповідальності Міжособистісні: вміння встановлювати контакти, організовувати діяльність групи, створювати умови для колективного пошуку, спільної діяльності, розвиток лідерських якостей
 • 11. ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ ПРОЄКТУ •Створення Ради з проєктної діяльності •Розробка механізму надання внутрішньоуніверситетських грантів •Організація і проведення конкурсу факультетських проєктів, спрямованих на розвиток закладу вищої освіти 2. Запровадження елементів проєктно- орієнтованого управління університетом
 • 12. РАДА З ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РАДА З ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ - консультативний орган, який визначає перспективні напрями проєктної діяльності в університеті, сприяє формуванню проєктних команд та просуванню їх інноваційних ідей на національному та міжнародному рівнях
 • 14. КОНКУРС ПРОЄКТІВ ІЗ ВДОСКОНАЛЕННЯ ІМІДЖЕВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФАКУЛЬТЕТІВ ЗНУ
 • 15. У фіналі конкурсу брало участь 10 проєктів, розроблених факультетськими командами викладачів, студентів, аспірантів У спецфонді ЗНУ передбачено понад 100 тис. грн на реалізацію проєктів І місце – 40 тис. грн, ІІ місце – 30 тис. грн, ІІІ місце -20 тис. грн, інші – 10 тис. грн КОНКУРС ПРОЄКТІВ ІЗ ВДОСКОНАЛЕННЯ ІМІДЖЕВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФАКУЛЬТЕТІВ ЗНУ
 • 16. КОНКУРС ПРОЄКТІВ ІЗ ВДОСКОНАЛЕННЯ ІМІДЖЕВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФАКУЛЬТЕТІВ ЗНУ
 • 17. ПРОЄКТИ-ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ ПРОЄКТІВ ІЗ ВДОСКОНАЛЕННЯ ІМІДЖЕВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФАКУЛЬТЕТІВ ЗНУ ЗНУ ДНК «Дуби- нащадки казацтва» Освітньо- кар’єрний центр SEEd Лабораторія STEM-освіти Студентське туристичне бюро Асоціація випускників факультету журналістики
 • 18. ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ ПРОЄКТУ • Залучення аспірантів та молодих учених інших ЗВО до проходження курсу «Основи європейської проєктної діяльності» у дистанційному режимі через систему Moodle •Проведення тренінгів з проєктної діяльності на базі інших ЗВО • Видання і розповсюдження навчально-методичного посібника «Основи формування європейської проєктної культури» •Організація і проведення науково-практичної конференції «Європейська проєктна культура в Україні: досвід та перспективи» з виданням збірника матеріалів конференції 3. Популяризація проєктної діяльності та обмін досвідом з іншими ЗВО
 • 19. ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС «ОСНОВИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПРОЄКТНОЇ КУЛЬТУРИ» ДЛЯ ІНШИХ ЗВО Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г. Сковороди Харківський державний педагогічний університет імені Г. Сковороди Донецький національний медичний університет Житомирський агроекологічний університет Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Дніпровський державний університет внутрішніх справ Загальноосвітні заклади Запорізької і Донецької областей 30 викладачів та аспірантів з вищих та середніх закладів освіти України пройшли навчання
 • 20. ТРЕНІНГИ З НАПИСАННЯ ПРОЄКТНИХ ЗАЯВОК НА ОСВІТНІ ПРОЄКТИ В ІНШИХ ЗВО ХНПУ імені Г. Сковороди НТУ «Дніпровська політехніка
 • 21. Основи формування європейської проєктної культури: Навчально- методичний посібник / В. І. Меняйло, О. В. Тупахіна, О. І. Гура, В. Л. Сарабєєв, Н. В. Воронова. ЗНУ, 2019. Запоріжжя: Просвіта, 2019. У посібнику розглянуто основні характеристики Європейського дослідницького простору та Європейського простору вищої освіти, а також окреслено ключові вектори реформування української системи освіти і науки у напрямку інтеграції України до європейського освітньо-наукового простору; описано етапи становлення і розвитку проєктної культури в Європі та світі; викладено теоретичні аспекти і технологію проєктної діяльності; систематизовано інформацію про міжнародні програми і конкурси, в яких можуть брати участь українські науковці; розглянуто особливості розробки і реалізації європейських проєктів; висвітлено практичний досвід Запорізького національного університету щодо формування основ проєктної культури в академічному середовищі НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК «ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПРОЄКТНОЇ КУЛЬТУРИ»
 • 22. МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ЄВРОПЕЙСЬКА ПРОЄКТНА КУЛЬТУРА В УКРАЇНІ: СТАН, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ»
 • 23. МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ЄВРОПЕЙСЬКА ПРОЄКТНА КУЛЬТУРА В УКРАЇНІ: СТАН, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ» 51 заклад 67 тез доповідей 107 учасників З усіма матеріалами щодо конференції можна ознайомитись за посиланням: https://drive.google.com/drive/folders/1dbZz yne6guTX26QcP8BrNbk3uOrhYUSo?usp=shari ng
 • 24. ДЯКУЮ ЗА УВАГУ ТА ЗА УНІКАЛЬНУ МОЖЛИВІСТЬ БРАТИ УЧАСТЬ У ПРОЄКТІ «ІННОВАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ І ЛІДЕРСТВО»! Вікторія Меняйло, к.ф.м.н., доцент, Запорізький національний університет mvi@znu.edu.ua