SlideShare a Scribd company logo
SHS
KOMUNIKASYON AT
PANANALIKSIK SA WIKA AT
KULTURANG FILIPINO
MODYUL 2
MELC:
● Naiuugnay ang mga konseptong pangwika sa sariling kaalaman, pananaw,
at mga karanasan.(F11PD-lb-86)
● Nagagamit ang kaalaman sa modernong teknolohiya (facebook, google,
at iba pa) sa pag-unawa sa mga konseptong pangwika. (F11EP-IC-86)
Pangalan:___________________________Baitang/Seksyon:__________________Petsa:___
___________________________Iskor:____________________________
PINAKAMAHALAGANG KASANAYANG PAMPAGKATUTO:
● Naiuugnay ang mga konseptong pangwika sa sariling kaalaman, pananaw, at
mga karanasan.(F11PD-lb-86)
● Nagagamit ang kaalaman sa modernong teknolohiya (facebook, google, at iba
pa) sa pag-unawa sa mga konseptong pangwika. (F11EP-IC-86)
I. Alamin Natin
Ang wika ay may napakahalagang papel sa iba’t ibang bansa. Ito ang sumasalamin sa
kultura, paniniwala, karunungan at damdamin ng mga mamamayan sa isang bansa. Ang
bawat bansa ay may kanya-kanyang konseptong lingguwistikal. Lingguwistika ang
katawagan sa pag-aaral ng mga eksperto sa wika. Sa modyul na ito ay matutunghayan at
matatalakay ang monolingguwalismo, bilingguwalismo, multilingguwalismo
Ayon kay Mangahis et al (2005), ang wika ang midyum na ginagamit sa maayos na
paghatid at pagtanggap ng mensahe na susi sa pagkakaunawaan.
1. Monolingguwalismo- ang tawag sa pagpapatupad ng iisang wika sa isang bansa tulad ng
isinasagawa sa mga bansang England, Pransya, South Korea, Hapon at iba pa kung saan
iisang wika ang ginagamit na wikang panturo sa lahat ng larangan o asignatura.
Monolingguwal- tawag sa taong may iisang wika lamang ang ginagamit sa pakikipag-usap
sa ibang tao. Sa anumang talastasan kailangan ang isang wika na maging tulay sa
pakikipagtalastasan, wika ng komersyo, wika ng negosyo at wika sa pang-araw-araw na
pamumuhay.
2. Bilingguwalismo- Tumutukoy sa kakayahan ng isang taong makapagsalita ng dalawang wika.
Maaaring ilapat ang konsepto sa isang buong komunidad kung saan ginagamit ng mga mamamayan
ang dalawang magkaibang wika o kaya naman ay ang politikal o institusyonal na pagkilala sa
dalawang wika.
BILINGGUWALISMO
Bi – ibig sabihin ay dalawa (2)
Lingguwal – linggwahe o wika
KONSEPTONG PANGWIKA: MONOLINGGUWALISMO,
BILINGGUWALISMO AT MULTILINGGUWALISMO
Bilingguwal-tawag sa taong may kakayahan na makapagsalita at makaintindi ng higit sa
isang wika.Halimbawa:Si Mica ay nakapagsasalita at nakaiintindi ng Wikang Ingles at
Wikang Espanyol.
3. Multilingguwalismo- tumutukoy sa kakayahan ng isang tao o indibidwal na makaunawa
at makapagsalita ng iba't-ibang wika.
Multilingguwal- Tinatawag na multilingguwal ang isang tao dahil sa kakayahan niyang
magsalita o umintindi ng wikang Filipino, Ingles at iba pa
Para sa karagdagang kaalaman, may mga bansang Multilingguwal. Ito ay ang mga
sumusunod:
1. Bolivia- ayon sa pag aaral ito ay mayroong 36 na minoridad na wika
2. India- ito ay mayroong 23 na opisyal na wika na pangunahin ang Hindi, na tinatayang
apatnapung porsyento ang Malayan, Tamil, Kannada at ang Telugu.
3. Bolivia- mayroong 36 na minoridad na wika.
4. Belgium- mayroon itong tatlong opisyal na wika ang Dutch French at German.
5. Switzerland- ito ay mayroong apat na pangunahing pambansang wika ito ay ang
German,French,Italian at Roman.
6. Luxembourgh - ito ay may tatlong opisyal na wika. Ito ay ang mga Luxembourgish,
French, at German.
MONOLINGGUWALISMO BILINGGUWALISMO MULTILINGGUWALISMO
Ang monolingguwalismo ay
ang kakayahan ng isang tao na
gumamit ng isang wika o
lengguwahe lamang sa
pakikipag-ugnayan pasulat
man o pasalita.
Ang bilingguwalismo
naman ay ang kakayahan
ng isang tao na makipag-
ugnayan gamit ang
dalawang pangunahing
wika pasulat man o
pasalita.
Multilingguwalismo naman
ang tawag sa pakikipag-
ugnayan ng tao gamit ang
dalawa o higit pang bilang ng
wika pasulat o pasalita man.
KARAGDAGANG KAALAMAN
Isa sa mga dahilan kung bakit kailangan gamitin ang wika ay para magbigay
ng impormasyon o kaalaman. Sa ibang salita, nang dahil sa wika nakapagbibigay tayo ng
mga kaalaman sa iba at nagkakaisa tayo.
Mahalagang maiugnay ang konseptong pangwika sa sariling pananaw dahil ito ay
importante sa pang-araw-araw nating buhay lalo na at ito ang gamit natin sa pagpapahayag
ng mga ideya o ginagamit natin sa komunikasyon. Dito rin natin maipapakita kung gaano
kahalaga ang wika natin sa ating buhay.
Ang konseptong pangwika ay ang nag-aangkop sa atin sa kapaligirang ating
ginagalawan, ito ang nagbubuklod-buklod sa isang pamayanan kung saan naibabahagi at
naipahahayag natin ang ating saloobin at ideya sa ibang tao. Ito ang nagkokonekta sa mga tao
at impormasyon na nagsasanhi ng pagkabuo ng sarili nating mga pananaw.
TANDAAN
Pag-uugnay ng mga Konseptong Pangwika sa Sariling Kaalaman
Sa pagsasagawa ng pag-uugnay sa mga konsepto tulad ng mga konseptong pangwika,
kailangan ang ganap na pag-unawa. Karaniwan, may dati nang alam sa anumang konsepto,
tama man ito o hindi. Habang inuunawa ang mga konsepto, unti-unti itong maiuugnay sa
sariling kaalaman. Nagiging epektibo ang pag-uugnay sa sariling kaalaman lalo na kung ito’y
nararanasan.
MGA BARAYTI NG WIKA
1. Register ay barayti ng wika kung saan naiaangkop ng isang nagsasalita ang uri ng
wikang ginagamit niya sa sitwasyon at sa kausap.Pormal na pananalita ang gagamitin
kung ang kausap ay may mataas na katungkulan o kapangyarihan, nakatatanda o
hindi masyadong kakilala. Di-pormal na pananalita ang gagamitin kung ang kausap
ay kaibigan, malapit na kapamilya, mga kaklase, kasing-edad at matagal ng kakilala.
Halimbawa:
a. “Hindi ako makakasama sa lakad, wala akong datung.”
b. “Hindi ako makakasama sa lakad, wala po akong pera.”
2. Dayalek ay barayti ng wika na ginagamit ng partikular na pangkat ng mga tao mula
sa isang partikular na lugar tulad ng lalawigan, rehiyon o bayan.
Halimbawa:
Tagalog sa Rizal Tagalog sa Morong, Cardona at Baras
1. Biik kulig
2. Latek kalamay hati
3. Lola inda, pupu, nanang
4. Timba sintang
5. Ate kaka
Bisaya sa Surigao Bisaya sa Oroquieta
6. Mipanaw namatay
7. Silom ugma
8. Kuman karon
9. Did-on didto
10. Gana nindot
3. Sosyolek ay barayti ng wikang nakabatay sa katayuan o antas panlipunan o
dimensyong sosyal ng mga taong gumagamit ng wika.
Halimbawa:
Churchill- sosyal
Indiana Jones- nang-iindyan o hindi sumipot
Bigalou- Malaki
4. Idyolek- kahit isang dayalek ang sinasalita ng pangkat ng mga tao, mayroon pa ring
pansariling paraan ng pagsasalita ang bawat isa. Ito ay tinatawag na Idyolek.
Lumulutang ang katangian at kakanyahang natatangi ng taong nagsasalita.
Halimbawa:
a. Marc Logan sa kanyang mga salitang magkatugma sa mga nakatatawang pahayag.
b. Pabebe Girls na ginaya pa ng marami sa nausong Dub Smash dahil sa kanilang
“ Pabebeng” idyolek.
c. Noli De Castro at Mike Enriquez sa idyolek nito sa radio at telebisyon.
d. Kris Aquino at Ruffa Mae Quinto kilalansa kanilang idyolek na “Aha, Ha, Ha!
Nakakaloka!” at “To the highest level na toh!”
5. Etnolek-barayti ng wika mula sa mga etnolongguwistikong grupo. Ang salitang
etnolek ay nagmula sa pinagsamang etniko at dayalek. Taglay nito ang mga salitang
nagiging bahagi na ng pagkakakilanlan ng isang pangkat-etniko.6.
Halimbawa:
a. Vakkul- gamit ng mga Ivatan na pantakip sa ulo sa init o ulan.
b. Bulanon- full moon
c. Kalipay- tuwa o ligaya
d. Palangga- mahal o minamahal
6. Pidgin at Creole
Pidgin- ay umusbong na bagong wika o tinatawag sa Ingles na “nobody’s native
language” o katutubong wikang di pag-aari ninuman. Nangyayari ito kapag may dalawang
taong nagtatangkang mag-usap subalit pareho silang may magkaibang unang wika kaya’t di
magkaintindihan dahil hindi nila alam ang wika ng isa’t isa.
Halimbawa:
Ang Espanyol na dumayo sa Zamboanga. Nakalikha sila ng wikang may pinaghalong
Espanyol at wikang katutubo.
Creole- ang wikang nagmula sa isang pidgin at naging unang wika sa isang lugar.
Halimbawa:
Ang sinimulang wika ng mga Espanyol at wikang katutubo sa Zamboanga ay pidgin
subalit nang maging unang wika na ito ng mga batang isinilang sa lugar, nagkaroon na ng
sariling tuntuning panggramatika at tinatawag na Chavacano.
Halimbawa:
1. Vakkul- gamit ng mga Ivatan na pantakip sa ulo sa init o ulan.
2. Bulanon- full moon
3. Kalipay- tuwa o ligaya
4. Palangga- mahal o minamahal
http://memafilipino.blogspot.com/2017/09/mungkahi-sa-wikang-filipino.html
Ang wika at teknolohiya ay lubhang konektado sa isa’t-isa. Sa ating pang araw-araw na
gawain, hindi maiiwasan ang madalas nating pagdepende sa teknolohiya. Nariyan ang
cellphone, kompyuter o laptop, ipad at iba pa. Ito ang mga nagsisilbing tulay ng
komunikasyon sa isa’t-isa. Kung susuriin, napakalaki ng naitutulong ng teknolohiya sa ating
lahat na gumagamit nito. Ngunit hindi rin maikakaila ang mga pangyayari at pagbabago dahil
sa maling paggamit at ang malaking epekto nito sa wika at pamumuhay.
KAALAMAN SA MGA KONSEPTONG PANGWIKA GAMIT ANG
MODERNONG TEKNOLOHIYA O SOCIAL MEDIA
Karamihan sa mga mag-aaral sa kasalukuyang panahon ay nagteteks at gumagamit ng
“blog” upang ipahayag ang kanilang kaisipan at damdamin. Sa paggamit ng teknolohiya,
nagagawa nilang palawakin ang kanilang bokabularyo. Subalit may mga pagkakataon ding
lumalabis at hindi nagiging makatuwiran ang pagpapahayag na nakaaapekto sa isang
indibidwal o maging sa karamihan. Sa kasalukuyan, mabilis ang impluwensiya ng
teknolohiya sa komunikasyon. Nariyan ang iba’t ibang social networking sites tulad ng
Facebook, Twitter, at iba pa na nagiging daluyan upang magpahayag, maibigay ang
damdamin, maiparating ang reaksiyon, at iba pa sa isang mahalagang paksa o isyung
panlipunan at pang-edukasyon. Nagiging daan din ang modernong teknolohiya upang
unawain ang mga paksang mahahalaga tulad ng mga konseptong pangwika. Mababasa sa
mail, social networking sites, blog, at iba ang mga impormasyon tungkol sa wikang
pambansa, wikang panturo, bilingguwalismo, multilingguwalismo, at iba pa.
II. MGA GAWAIN
GAWAIN 1: READ AND REACT
Panuto: Basahin ang usapan sa ibaba at sagutin ang mga sumusunod na mga tanong sa iyong
sagutang papel.
1. Ano-ano ang mga wikang ginamit sa usapan?
2. Masasabi mo bang kabilang ito sa usaping bilingguwalismo? Bakit?
3. Katanggap-tanggap ba sa lipunan ang ganitong paraan ng pag-uusap? Pangatuwiranan.
4. Ano ang pinag-usapan nina John at Peter?
GAWAIN 2: TALAS-ISIPAN
Panuto: Tukuyin ang mga katawagang ginagamit sa social media.
_____1. Kakayahang makipag-ugnayan sa maraming kaibigan sa pamamagitan ng tampok na
mga pangkat sa Facebook.
A. News feed B. Group chat C. Story/My Day D. Google
_____2. Ang mga larawan at iba pang mga bagay na nai-post ay mag-eexpire sa loob ng 24
na oras.
A. News feed B. Group chat C. Story/My Day D. Google
_____3. Patuloy na pag-update ng listahan ng mga kuwento sa gitna ng iyong home page.
A. News feed B. Group chat C. Story/My Day D. Google
____4. Ano ang tawag sa pinapanood sa youtube na kung saan ay madalas isubscribe ang
mga sikat na artista?
A. News feed B. Group chat C. Story/My Day D. Vlog
_____5. Ano ang tawag sa inilalagay sa ibaba ng caption?
A. Hashtag B. Group chat C. Story/My Day D. Google
John: Best friend, gusto mo bang sumama sa outing? Kasama natin ang buong barkada.
Peter: Sure, bili tayo ng mga foods sa grocery store.
John: Let’s go.
GAWAIN 3: SUREIIN
Basahin ang mga pahayag tungkol sa damdamin, reaksiyon, sariling pahayag sa ilang
konseptong pangwika na nasa ibaba. Pagkatapos ay sagutin ang mga katanungan.
MGA TANONG:
1. Madali bang unawain ang mga pahayag na nasa loob ng kahon?
INCA Batch 13@ Burado na ang
Filipino sa kolehiyo PERO PWEDE PANG MAIBALIK KUNG TAYO’Y
MAGGIIT
@may_santos Tagalog…
Pilipino… Filipino… Noon… Binago.. Kasalukuyan… Ahh,
pinagmulan ng wikang Pambansa natin.
@mainefanatic Bilingguwalismo?
Hindi ba Taglish o Engalog ito? Ano nga ba?
bernardo@56 Go, go, go Filipino. Wika
ng Pinoy
ttp://mo
thertong
ue-
lorna_usa Huwag alisin
sa college ang wikang Pambansa---Filipino
2. Bakit mahalaga ang paglalabas ng damdamin at reaksiyon sa social media sites?
3. Tungkol saan ang nilalaman ng mga pahayag sa kahon pumili lamang ng dalawang
ilalahad?
III. LAGUMANG PAGSUSULIT
A. Panuto: Suriin ang mga sumusunod na pahayag sa pamamagitan ng pag-unawa kung:
nagpapahayag ng damdamin; nagbibigay ng reaksiyon; o nagbibigay ng
karagdagang mga impormasyon. Ang bawat bilang ay may dalawang puntos.
1. Masaya ako dahil nalaman ko na ang bilingguwalismo na ginagawa sa
Pilipinas ay magkahiwalay na gamit ng Filipino at Ingles.
2. Bilingguwalismo? Paggamit lang ‘yan ng dalawang wika.
3. Sa palagay ko nararapat lamang na gumamit ng iisang wika sa isang bansa.
4. Dapat mahusay ang mga magtuturo ng wikang pambansa upang mapalaganap
ito ng tama sa ating bansa.
5. Ipinagmamalaki ko na isa akong Pilipino at ginagamit ko ang wikang Filipino!
B. Panuto: Ipagpalagay na ikaw ay pinadalhan ng mensahe sa iyong social
networking site na makikita sa loob ng kahon na nasa ibaba. Suriin kung paano
ginamit ang mga salita, may konsistensi ba sa antas ng wikang ginamit? Like,
Comment o Share ba ang pipiliin mo? Isulat sa papel ang iyong kasagutan at ito ay
may limang puntos.
C. Panuto: Panuto: Gamit ang facebook site na madalas mong gamitin sa pang-araw-
araw na buhay. Padalhan mo ng mensahe ang iyong madalas na kachat kung ano ang
naunawaan mo tungkol sa mga konseptong pangwika na monolingguwalismo,
bilingguwalismo at multilingguwalismo. Isulat sa loob sa loob ng kahon ang iyong
mensahe na ipadadala sa napiling site.
Ang Pilipino ay walang pagpipilian kundi ang tanggapin nang maluwag sa
kalooban ang balakid sa kapalaran ng ating wika na ang ibig sabihin, dapat tayong
mag-aral ng Filipino, ng Ingles, at ng wikang kinagisnan.
Ang pambansang polisiya ay dapat tingnan kung paano mapauunlad ang
“literacy” sa tatlong antas at maglaan ng nararapat na pondo upang magkaroon ng
RUBRIK
Kalinawan ng mensahe 5%
Kagalingan sa paggamit ng mga konseptong
pangwika
3%
Kaangkupan ng mga salitang ginamit 2%
Kabuuan 10%
SUSI SA PAGWAWASTO
Gawain I
Ang mga mag-aaral ay maaaring magkaroon ng iba’t ibang sagot.
Gawain II
1. B
2. C
3. A
4. D
5. A
Gawain III
Ang mga mag-aaral ay maaaring magkaroon ng iba’t ibang sagot.
SANGGUNIAN
https://philnews.ph/2020/08/18/ano-ang-bilingguwalismo-kahulugan-at-halimbawa-nito/
https://takdangaralin.ph/multilinggwalismo-kahulugan-at-halimbawa/
https://www.coursehero.com/file/33890500/Monolingguwalismo-Bilingguwalismo-
Multilingguwalismodocx/
https://brainly.ph/question/358326
https://brainly.in/question/28094057?tbs_match=3
https://www.slideshare.net/LexterIvanCortez/modyul-1-monolingguwalismo-
bilingguwalismo-multilingguwalismo-at-poliglot
https://hzlaustria.wordpress.com/
KOMUNIKASYON-Q1-WEEK 3 FOR TEACHER.pdf
https://israelmekaniko.tumblr.com/post/16222894715
Jocson, Magdalena O., et al. Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang
Pilipino (Senior High School). Kagawaran ng Edukasyon, Republika ng Pilipinas.

More Related Content

What's hot

Filipino sa piling larang ( akademik) whlp
Filipino sa piling larang ( akademik) whlpFilipino sa piling larang ( akademik) whlp
Filipino sa piling larang ( akademik) whlp
RANDYRODELAS1
 
Q2-WK1-Wika sa Panayam at Balita sa Radyo at Telebisyon.pptx
Q2-WK1-Wika sa Panayam at Balita sa Radyo at Telebisyon.pptxQ2-WK1-Wika sa Panayam at Balita sa Radyo at Telebisyon.pptx
Q2-WK1-Wika sa Panayam at Balita sa Radyo at Telebisyon.pptx
MichaelJohnVictoria1
 
AGSAULLO DLP No. 1 Fil 11.docx
AGSAULLO DLP No. 1 Fil 11.docxAGSAULLO DLP No. 1 Fil 11.docx
AGSAULLO DLP No. 1 Fil 11.docx
Niña Paulette Agsaullo
 
GE 5 - YUNIT 2: VARYASYON AT REHISTRO NG WIKA
GE 5 - YUNIT 2: VARYASYON AT REHISTRO NG WIKAGE 5 - YUNIT 2: VARYASYON AT REHISTRO NG WIKA
GE 5 - YUNIT 2: VARYASYON AT REHISTRO NG WIKA
Samar State university
 
Kakayahang Pangkomunikatibo
Kakayahang PangkomunikatiboKakayahang Pangkomunikatibo
Kakayahang Pangkomunikatibo
Joeffrey Sacristan
 
Lingguwistikong komunidad.pptx
Lingguwistikong komunidad.pptxLingguwistikong komunidad.pptx
Lingguwistikong komunidad.pptx
mechilledelacruz1
 
Kabanata 3-varayti-ng-wika
Kabanata 3-varayti-ng-wikaKabanata 3-varayti-ng-wika
Kabanata 3-varayti-ng-wika
RemzKian
 
Introduksyon sa pananaliksik wika at panitikan
Introduksyon sa pananaliksik wika at panitikanIntroduksyon sa pananaliksik wika at panitikan
Introduksyon sa pananaliksik wika at panitikan
Emma Sarah
 
Gamit ng mga kaalaman sa Modernong Teknolohiya sa pag-unawa sa mga Konseptong...
Gamit ng mga kaalaman sa Modernong Teknolohiya sa pag-unawa sa mga Konseptong...Gamit ng mga kaalaman sa Modernong Teknolohiya sa pag-unawa sa mga Konseptong...
Gamit ng mga kaalaman sa Modernong Teknolohiya sa pag-unawa sa mga Konseptong...
WIKA
 
Barayti ng Wika
Barayti ng WikaBarayti ng Wika
Barayti ng Wika
ronelyn enoy
 
mga gamit ng wika sa lipunan.pptx
mga gamit ng wika sa lipunan.pptxmga gamit ng wika sa lipunan.pptx
mga gamit ng wika sa lipunan.pptx
Marife Culaba
 
Varayti ng wika.updated ShS (Techvoc) 1 week
Varayti ng wika.updated ShS (Techvoc) 1 weekVarayti ng wika.updated ShS (Techvoc) 1 week
Varayti ng wika.updated ShS (Techvoc) 1 week
allan capulong
 
LINGGUWISTIKONG KOMUNIDAD AT URI NG WIKA.pdf
LINGGUWISTIKONG KOMUNIDAD AT URI NG WIKA.pdfLINGGUWISTIKONG KOMUNIDAD AT URI NG WIKA.pdf
LINGGUWISTIKONG KOMUNIDAD AT URI NG WIKA.pdf
jamila baclig
 
Mga Konseptong Pangwika
Mga Konseptong PangwikaMga Konseptong Pangwika
Mga Konseptong Pangwika
Karen Fajardo
 
Kakayahang diskorsal
Kakayahang diskorsalKakayahang diskorsal
Kakayahang diskorsal
j1300627
 
Lesson Exemplar sa Filipino 11
Lesson Exemplar sa Filipino 11Lesson Exemplar sa Filipino 11
Lesson Exemplar sa Filipino 11
Albertine De Juan Jr.
 
Bilingguwalismo at Multilingguwalismo
Bilingguwalismo at MultilingguwalismoBilingguwalismo at Multilingguwalismo
Bilingguwalismo at Multilingguwalismo
Rochelle Nato
 
Introduksyon sa Filipino sa Piling Larangan (TECH-VOC)
Introduksyon sa Filipino sa Piling Larangan (TECH-VOC)Introduksyon sa Filipino sa Piling Larangan (TECH-VOC)
Introduksyon sa Filipino sa Piling Larangan (TECH-VOC)
Rochelle Nato
 

What's hot (20)

Filipino sa piling larang ( akademik) whlp
Filipino sa piling larang ( akademik) whlpFilipino sa piling larang ( akademik) whlp
Filipino sa piling larang ( akademik) whlp
 
Q2-WK1-Wika sa Panayam at Balita sa Radyo at Telebisyon.pptx
Q2-WK1-Wika sa Panayam at Balita sa Radyo at Telebisyon.pptxQ2-WK1-Wika sa Panayam at Balita sa Radyo at Telebisyon.pptx
Q2-WK1-Wika sa Panayam at Balita sa Radyo at Telebisyon.pptx
 
AGSAULLO DLP No. 1 Fil 11.docx
AGSAULLO DLP No. 1 Fil 11.docxAGSAULLO DLP No. 1 Fil 11.docx
AGSAULLO DLP No. 1 Fil 11.docx
 
GE 5 - YUNIT 2: VARYASYON AT REHISTRO NG WIKA
GE 5 - YUNIT 2: VARYASYON AT REHISTRO NG WIKAGE 5 - YUNIT 2: VARYASYON AT REHISTRO NG WIKA
GE 5 - YUNIT 2: VARYASYON AT REHISTRO NG WIKA
 
Kakayahang Pangkomunikatibo
Kakayahang PangkomunikatiboKakayahang Pangkomunikatibo
Kakayahang Pangkomunikatibo
 
Lingguwistikong komunidad.pptx
Lingguwistikong komunidad.pptxLingguwistikong komunidad.pptx
Lingguwistikong komunidad.pptx
 
Kabanata 3-varayti-ng-wika
Kabanata 3-varayti-ng-wikaKabanata 3-varayti-ng-wika
Kabanata 3-varayti-ng-wika
 
Introduksyon sa pananaliksik wika at panitikan
Introduksyon sa pananaliksik wika at panitikanIntroduksyon sa pananaliksik wika at panitikan
Introduksyon sa pananaliksik wika at panitikan
 
Gamit ng mga kaalaman sa Modernong Teknolohiya sa pag-unawa sa mga Konseptong...
Gamit ng mga kaalaman sa Modernong Teknolohiya sa pag-unawa sa mga Konseptong...Gamit ng mga kaalaman sa Modernong Teknolohiya sa pag-unawa sa mga Konseptong...
Gamit ng mga kaalaman sa Modernong Teknolohiya sa pag-unawa sa mga Konseptong...
 
Barayti ng Wika
Barayti ng WikaBarayti ng Wika
Barayti ng Wika
 
mga gamit ng wika sa lipunan.pptx
mga gamit ng wika sa lipunan.pptxmga gamit ng wika sa lipunan.pptx
mga gamit ng wika sa lipunan.pptx
 
Varayti ng wika.updated ShS (Techvoc) 1 week
Varayti ng wika.updated ShS (Techvoc) 1 weekVarayti ng wika.updated ShS (Techvoc) 1 week
Varayti ng wika.updated ShS (Techvoc) 1 week
 
LINGGUWISTIKONG KOMUNIDAD AT URI NG WIKA.pdf
LINGGUWISTIKONG KOMUNIDAD AT URI NG WIKA.pdfLINGGUWISTIKONG KOMUNIDAD AT URI NG WIKA.pdf
LINGGUWISTIKONG KOMUNIDAD AT URI NG WIKA.pdf
 
Mga Konseptong Pangwika
Mga Konseptong PangwikaMga Konseptong Pangwika
Mga Konseptong Pangwika
 
Kakayahang diskorsal
Kakayahang diskorsalKakayahang diskorsal
Kakayahang diskorsal
 
Wika
WikaWika
Wika
 
Antas ng wika
Antas ng wikaAntas ng wika
Antas ng wika
 
Lesson Exemplar sa Filipino 11
Lesson Exemplar sa Filipino 11Lesson Exemplar sa Filipino 11
Lesson Exemplar sa Filipino 11
 
Bilingguwalismo at Multilingguwalismo
Bilingguwalismo at MultilingguwalismoBilingguwalismo at Multilingguwalismo
Bilingguwalismo at Multilingguwalismo
 
Introduksyon sa Filipino sa Piling Larangan (TECH-VOC)
Introduksyon sa Filipino sa Piling Larangan (TECH-VOC)Introduksyon sa Filipino sa Piling Larangan (TECH-VOC)
Introduksyon sa Filipino sa Piling Larangan (TECH-VOC)
 

Similar to Shs komunikasyon-q1-w2-3-m2

Komunikasyon-at-pananaliksik-sa-wika-at-kulturang-pILIPINO.pptx
Komunikasyon-at-pananaliksik-sa-wika-at-kulturang-pILIPINO.pptxKomunikasyon-at-pananaliksik-sa-wika-at-kulturang-pILIPINO.pptx
Komunikasyon-at-pananaliksik-sa-wika-at-kulturang-pILIPINO.pptx
DANILOSYOLIM
 
Komunikasyon_Q1_WK2.pptx
Komunikasyon_Q1_WK2.pptxKomunikasyon_Q1_WK2.pptx
Komunikasyon_Q1_WK2.pptx
JazmineStaAna1
 
Q1.modyul1. wika-at-kultura
Q1.modyul1. wika-at-kulturaQ1.modyul1. wika-at-kultura
Q1.modyul1. wika-at-kultura
LeahMaePanahon1
 
(KOMPAN) FIL11-JC.pdf
(KOMPAN) FIL11-JC.pdf(KOMPAN) FIL11-JC.pdf
(KOMPAN) FIL11-JC.pdf
JohnCarloMelliza
 
Q1.MODYUL1.-WIKA-AT-KULTURA.pptx
Q1.MODYUL1.-WIKA-AT-KULTURA.pptxQ1.MODYUL1.-WIKA-AT-KULTURA.pptx
Q1.MODYUL1.-WIKA-AT-KULTURA.pptx
LeahMaePanahon1
 
UNIBERSAL NA KATANGIAN NG WIKA.pptx
UNIBERSAL NA KATANGIAN NG WIKA.pptxUNIBERSAL NA KATANGIAN NG WIKA.pptx
UNIBERSAL NA KATANGIAN NG WIKA.pptx
EverDomingo6
 
KomPan-Aralin2.pptx
KomPan-Aralin2.pptxKomPan-Aralin2.pptx
KomPan-Aralin2.pptx
JioDy
 
ARALIN-1-Kahulugan-at-kabuluhan-ng-wika.pptx
ARALIN-1-Kahulugan-at-kabuluhan-ng-wika.pptxARALIN-1-Kahulugan-at-kabuluhan-ng-wika.pptx
ARALIN-1-Kahulugan-at-kabuluhan-ng-wika.pptx
MhelJoyDizon
 
Unang-Kabanata-Kahulugan-ng-Wika-1.docx
Unang-Kabanata-Kahulugan-ng-Wika-1.docxUnang-Kabanata-Kahulugan-ng-Wika-1.docx
Unang-Kabanata-Kahulugan-ng-Wika-1.docx
LouiseFurio
 
Fil 106: Ugnayan ng Wika, Kultura at Lipunan
Fil 106: Ugnayan ng Wika, Kultura at LipunanFil 106: Ugnayan ng Wika, Kultura at Lipunan
Fil 106: Ugnayan ng Wika, Kultura at Lipunan
JoshuaBalanquit2
 
1_Q2-Komunikasyon sa pananaliksik tungo sa wika.pptx
1_Q2-Komunikasyon sa pananaliksik tungo sa wika.pptx1_Q2-Komunikasyon sa pananaliksik tungo sa wika.pptx
1_Q2-Komunikasyon sa pananaliksik tungo sa wika.pptx
NicaHannah1
 
komunikasyon week 1.pptx unang linggo ppt
komunikasyon week 1.pptx unang linggo pptkomunikasyon week 1.pptx unang linggo ppt
komunikasyon week 1.pptx unang linggo ppt
MichellePlata4
 
Mga-Konseptong-Pangwika- Unang Linggo.pptx
Mga-Konseptong-Pangwika- Unang Linggo.pptxMga-Konseptong-Pangwika- Unang Linggo.pptx
Mga-Konseptong-Pangwika- Unang Linggo.pptx
EvelynRoblezPaguigan
 
barayti-ng-wika-DEMO-TEACHING-SHS-FILIPINO-11.pptx
barayti-ng-wika-DEMO-TEACHING-SHS-FILIPINO-11.pptxbarayti-ng-wika-DEMO-TEACHING-SHS-FILIPINO-11.pptx
barayti-ng-wika-DEMO-TEACHING-SHS-FILIPINO-11.pptx
IMELDATORRES8
 
PRELIM --FIL 208 UGNAYAN NG WIKA, KULTURA AT LIPUNAN111.pdf
PRELIM --FIL 208 UGNAYAN NG WIKA, KULTURA AT LIPUNAN111.pdfPRELIM --FIL 208 UGNAYAN NG WIKA, KULTURA AT LIPUNAN111.pdf
PRELIM --FIL 208 UGNAYAN NG WIKA, KULTURA AT LIPUNAN111.pdf
JosephRRafananGPC
 
Gay Lingo-isang pananaliksik
Gay Lingo-isang pananaliksikGay Lingo-isang pananaliksik
Gay Lingo-isang pananaliksik
Grasya Hilario
 
Introdusyon sa Pag-aaral ng Wika
Introdusyon sa Pag-aaral ng WikaIntrodusyon sa Pag-aaral ng Wika
Introdusyon sa Pag-aaral ng Wika
JerlieMaePanes
 
Aralin 2 kakayahang komunikatibo
Aralin 2 kakayahang komunikatiboAralin 2 kakayahang komunikatibo
Aralin 2 kakayahang komunikatibo
DG Tomas
 

Similar to Shs komunikasyon-q1-w2-3-m2 (20)

ARALIN 3.pptx
ARALIN 3.pptxARALIN 3.pptx
ARALIN 3.pptx
 
Modyul-3.pptx
Modyul-3.pptxModyul-3.pptx
Modyul-3.pptx
 
Komunikasyon-at-pananaliksik-sa-wika-at-kulturang-pILIPINO.pptx
Komunikasyon-at-pananaliksik-sa-wika-at-kulturang-pILIPINO.pptxKomunikasyon-at-pananaliksik-sa-wika-at-kulturang-pILIPINO.pptx
Komunikasyon-at-pananaliksik-sa-wika-at-kulturang-pILIPINO.pptx
 
Komunikasyon_Q1_WK2.pptx
Komunikasyon_Q1_WK2.pptxKomunikasyon_Q1_WK2.pptx
Komunikasyon_Q1_WK2.pptx
 
Q1.modyul1. wika-at-kultura
Q1.modyul1. wika-at-kulturaQ1.modyul1. wika-at-kultura
Q1.modyul1. wika-at-kultura
 
(KOMPAN) FIL11-JC.pdf
(KOMPAN) FIL11-JC.pdf(KOMPAN) FIL11-JC.pdf
(KOMPAN) FIL11-JC.pdf
 
Q1.MODYUL1.-WIKA-AT-KULTURA.pptx
Q1.MODYUL1.-WIKA-AT-KULTURA.pptxQ1.MODYUL1.-WIKA-AT-KULTURA.pptx
Q1.MODYUL1.-WIKA-AT-KULTURA.pptx
 
UNIBERSAL NA KATANGIAN NG WIKA.pptx
UNIBERSAL NA KATANGIAN NG WIKA.pptxUNIBERSAL NA KATANGIAN NG WIKA.pptx
UNIBERSAL NA KATANGIAN NG WIKA.pptx
 
KomPan-Aralin2.pptx
KomPan-Aralin2.pptxKomPan-Aralin2.pptx
KomPan-Aralin2.pptx
 
ARALIN-1-Kahulugan-at-kabuluhan-ng-wika.pptx
ARALIN-1-Kahulugan-at-kabuluhan-ng-wika.pptxARALIN-1-Kahulugan-at-kabuluhan-ng-wika.pptx
ARALIN-1-Kahulugan-at-kabuluhan-ng-wika.pptx
 
Unang-Kabanata-Kahulugan-ng-Wika-1.docx
Unang-Kabanata-Kahulugan-ng-Wika-1.docxUnang-Kabanata-Kahulugan-ng-Wika-1.docx
Unang-Kabanata-Kahulugan-ng-Wika-1.docx
 
Fil 106: Ugnayan ng Wika, Kultura at Lipunan
Fil 106: Ugnayan ng Wika, Kultura at LipunanFil 106: Ugnayan ng Wika, Kultura at Lipunan
Fil 106: Ugnayan ng Wika, Kultura at Lipunan
 
1_Q2-Komunikasyon sa pananaliksik tungo sa wika.pptx
1_Q2-Komunikasyon sa pananaliksik tungo sa wika.pptx1_Q2-Komunikasyon sa pananaliksik tungo sa wika.pptx
1_Q2-Komunikasyon sa pananaliksik tungo sa wika.pptx
 
komunikasyon week 1.pptx unang linggo ppt
komunikasyon week 1.pptx unang linggo pptkomunikasyon week 1.pptx unang linggo ppt
komunikasyon week 1.pptx unang linggo ppt
 
Mga-Konseptong-Pangwika- Unang Linggo.pptx
Mga-Konseptong-Pangwika- Unang Linggo.pptxMga-Konseptong-Pangwika- Unang Linggo.pptx
Mga-Konseptong-Pangwika- Unang Linggo.pptx
 
barayti-ng-wika-DEMO-TEACHING-SHS-FILIPINO-11.pptx
barayti-ng-wika-DEMO-TEACHING-SHS-FILIPINO-11.pptxbarayti-ng-wika-DEMO-TEACHING-SHS-FILIPINO-11.pptx
barayti-ng-wika-DEMO-TEACHING-SHS-FILIPINO-11.pptx
 
PRELIM --FIL 208 UGNAYAN NG WIKA, KULTURA AT LIPUNAN111.pdf
PRELIM --FIL 208 UGNAYAN NG WIKA, KULTURA AT LIPUNAN111.pdfPRELIM --FIL 208 UGNAYAN NG WIKA, KULTURA AT LIPUNAN111.pdf
PRELIM --FIL 208 UGNAYAN NG WIKA, KULTURA AT LIPUNAN111.pdf
 
Gay Lingo-isang pananaliksik
Gay Lingo-isang pananaliksikGay Lingo-isang pananaliksik
Gay Lingo-isang pananaliksik
 
Introdusyon sa Pag-aaral ng Wika
Introdusyon sa Pag-aaral ng WikaIntrodusyon sa Pag-aaral ng Wika
Introdusyon sa Pag-aaral ng Wika
 
Aralin 2 kakayahang komunikatibo
Aralin 2 kakayahang komunikatiboAralin 2 kakayahang komunikatibo
Aralin 2 kakayahang komunikatibo
 

Shs komunikasyon-q1-w2-3-m2

 • 1. SHS KOMUNIKASYON AT PANANALIKSIK SA WIKA AT KULTURANG FILIPINO MODYUL 2 MELC: ● Naiuugnay ang mga konseptong pangwika sa sariling kaalaman, pananaw, at mga karanasan.(F11PD-lb-86) ● Nagagamit ang kaalaman sa modernong teknolohiya (facebook, google, at iba pa) sa pag-unawa sa mga konseptong pangwika. (F11EP-IC-86)
 • 2. Pangalan:___________________________Baitang/Seksyon:__________________Petsa:___ ___________________________Iskor:____________________________ PINAKAMAHALAGANG KASANAYANG PAMPAGKATUTO: ● Naiuugnay ang mga konseptong pangwika sa sariling kaalaman, pananaw, at mga karanasan.(F11PD-lb-86) ● Nagagamit ang kaalaman sa modernong teknolohiya (facebook, google, at iba pa) sa pag-unawa sa mga konseptong pangwika. (F11EP-IC-86) I. Alamin Natin Ang wika ay may napakahalagang papel sa iba’t ibang bansa. Ito ang sumasalamin sa kultura, paniniwala, karunungan at damdamin ng mga mamamayan sa isang bansa. Ang bawat bansa ay may kanya-kanyang konseptong lingguwistikal. Lingguwistika ang katawagan sa pag-aaral ng mga eksperto sa wika. Sa modyul na ito ay matutunghayan at matatalakay ang monolingguwalismo, bilingguwalismo, multilingguwalismo Ayon kay Mangahis et al (2005), ang wika ang midyum na ginagamit sa maayos na paghatid at pagtanggap ng mensahe na susi sa pagkakaunawaan. 1. Monolingguwalismo- ang tawag sa pagpapatupad ng iisang wika sa isang bansa tulad ng isinasagawa sa mga bansang England, Pransya, South Korea, Hapon at iba pa kung saan iisang wika ang ginagamit na wikang panturo sa lahat ng larangan o asignatura. Monolingguwal- tawag sa taong may iisang wika lamang ang ginagamit sa pakikipag-usap sa ibang tao. Sa anumang talastasan kailangan ang isang wika na maging tulay sa pakikipagtalastasan, wika ng komersyo, wika ng negosyo at wika sa pang-araw-araw na pamumuhay. 2. Bilingguwalismo- Tumutukoy sa kakayahan ng isang taong makapagsalita ng dalawang wika. Maaaring ilapat ang konsepto sa isang buong komunidad kung saan ginagamit ng mga mamamayan ang dalawang magkaibang wika o kaya naman ay ang politikal o institusyonal na pagkilala sa dalawang wika. BILINGGUWALISMO Bi – ibig sabihin ay dalawa (2) Lingguwal – linggwahe o wika KONSEPTONG PANGWIKA: MONOLINGGUWALISMO, BILINGGUWALISMO AT MULTILINGGUWALISMO
 • 3. Bilingguwal-tawag sa taong may kakayahan na makapagsalita at makaintindi ng higit sa isang wika.Halimbawa:Si Mica ay nakapagsasalita at nakaiintindi ng Wikang Ingles at Wikang Espanyol. 3. Multilingguwalismo- tumutukoy sa kakayahan ng isang tao o indibidwal na makaunawa at makapagsalita ng iba't-ibang wika. Multilingguwal- Tinatawag na multilingguwal ang isang tao dahil sa kakayahan niyang magsalita o umintindi ng wikang Filipino, Ingles at iba pa Para sa karagdagang kaalaman, may mga bansang Multilingguwal. Ito ay ang mga sumusunod: 1. Bolivia- ayon sa pag aaral ito ay mayroong 36 na minoridad na wika 2. India- ito ay mayroong 23 na opisyal na wika na pangunahin ang Hindi, na tinatayang apatnapung porsyento ang Malayan, Tamil, Kannada at ang Telugu. 3. Bolivia- mayroong 36 na minoridad na wika. 4. Belgium- mayroon itong tatlong opisyal na wika ang Dutch French at German. 5. Switzerland- ito ay mayroong apat na pangunahing pambansang wika ito ay ang German,French,Italian at Roman. 6. Luxembourgh - ito ay may tatlong opisyal na wika. Ito ay ang mga Luxembourgish, French, at German. MONOLINGGUWALISMO BILINGGUWALISMO MULTILINGGUWALISMO Ang monolingguwalismo ay ang kakayahan ng isang tao na gumamit ng isang wika o lengguwahe lamang sa pakikipag-ugnayan pasulat man o pasalita. Ang bilingguwalismo naman ay ang kakayahan ng isang tao na makipag- ugnayan gamit ang dalawang pangunahing wika pasulat man o pasalita. Multilingguwalismo naman ang tawag sa pakikipag- ugnayan ng tao gamit ang dalawa o higit pang bilang ng wika pasulat o pasalita man. KARAGDAGANG KAALAMAN Isa sa mga dahilan kung bakit kailangan gamitin ang wika ay para magbigay ng impormasyon o kaalaman. Sa ibang salita, nang dahil sa wika nakapagbibigay tayo ng mga kaalaman sa iba at nagkakaisa tayo. Mahalagang maiugnay ang konseptong pangwika sa sariling pananaw dahil ito ay importante sa pang-araw-araw nating buhay lalo na at ito ang gamit natin sa pagpapahayag
 • 4. ng mga ideya o ginagamit natin sa komunikasyon. Dito rin natin maipapakita kung gaano kahalaga ang wika natin sa ating buhay. Ang konseptong pangwika ay ang nag-aangkop sa atin sa kapaligirang ating ginagalawan, ito ang nagbubuklod-buklod sa isang pamayanan kung saan naibabahagi at naipahahayag natin ang ating saloobin at ideya sa ibang tao. Ito ang nagkokonekta sa mga tao at impormasyon na nagsasanhi ng pagkabuo ng sarili nating mga pananaw. TANDAAN Pag-uugnay ng mga Konseptong Pangwika sa Sariling Kaalaman Sa pagsasagawa ng pag-uugnay sa mga konsepto tulad ng mga konseptong pangwika, kailangan ang ganap na pag-unawa. Karaniwan, may dati nang alam sa anumang konsepto, tama man ito o hindi. Habang inuunawa ang mga konsepto, unti-unti itong maiuugnay sa sariling kaalaman. Nagiging epektibo ang pag-uugnay sa sariling kaalaman lalo na kung ito’y nararanasan. MGA BARAYTI NG WIKA 1. Register ay barayti ng wika kung saan naiaangkop ng isang nagsasalita ang uri ng wikang ginagamit niya sa sitwasyon at sa kausap.Pormal na pananalita ang gagamitin kung ang kausap ay may mataas na katungkulan o kapangyarihan, nakatatanda o hindi masyadong kakilala. Di-pormal na pananalita ang gagamitin kung ang kausap ay kaibigan, malapit na kapamilya, mga kaklase, kasing-edad at matagal ng kakilala. Halimbawa: a. “Hindi ako makakasama sa lakad, wala akong datung.” b. “Hindi ako makakasama sa lakad, wala po akong pera.” 2. Dayalek ay barayti ng wika na ginagamit ng partikular na pangkat ng mga tao mula sa isang partikular na lugar tulad ng lalawigan, rehiyon o bayan. Halimbawa: Tagalog sa Rizal Tagalog sa Morong, Cardona at Baras 1. Biik kulig 2. Latek kalamay hati 3. Lola inda, pupu, nanang 4. Timba sintang 5. Ate kaka Bisaya sa Surigao Bisaya sa Oroquieta 6. Mipanaw namatay 7. Silom ugma 8. Kuman karon
 • 5. 9. Did-on didto 10. Gana nindot 3. Sosyolek ay barayti ng wikang nakabatay sa katayuan o antas panlipunan o dimensyong sosyal ng mga taong gumagamit ng wika. Halimbawa: Churchill- sosyal Indiana Jones- nang-iindyan o hindi sumipot Bigalou- Malaki 4. Idyolek- kahit isang dayalek ang sinasalita ng pangkat ng mga tao, mayroon pa ring pansariling paraan ng pagsasalita ang bawat isa. Ito ay tinatawag na Idyolek. Lumulutang ang katangian at kakanyahang natatangi ng taong nagsasalita. Halimbawa: a. Marc Logan sa kanyang mga salitang magkatugma sa mga nakatatawang pahayag. b. Pabebe Girls na ginaya pa ng marami sa nausong Dub Smash dahil sa kanilang “ Pabebeng” idyolek. c. Noli De Castro at Mike Enriquez sa idyolek nito sa radio at telebisyon. d. Kris Aquino at Ruffa Mae Quinto kilalansa kanilang idyolek na “Aha, Ha, Ha! Nakakaloka!” at “To the highest level na toh!” 5. Etnolek-barayti ng wika mula sa mga etnolongguwistikong grupo. Ang salitang etnolek ay nagmula sa pinagsamang etniko at dayalek. Taglay nito ang mga salitang nagiging bahagi na ng pagkakakilanlan ng isang pangkat-etniko.6. Halimbawa: a. Vakkul- gamit ng mga Ivatan na pantakip sa ulo sa init o ulan. b. Bulanon- full moon c. Kalipay- tuwa o ligaya d. Palangga- mahal o minamahal 6. Pidgin at Creole Pidgin- ay umusbong na bagong wika o tinatawag sa Ingles na “nobody’s native language” o katutubong wikang di pag-aari ninuman. Nangyayari ito kapag may dalawang taong nagtatangkang mag-usap subalit pareho silang may magkaibang unang wika kaya’t di magkaintindihan dahil hindi nila alam ang wika ng isa’t isa. Halimbawa:
 • 6. Ang Espanyol na dumayo sa Zamboanga. Nakalikha sila ng wikang may pinaghalong Espanyol at wikang katutubo. Creole- ang wikang nagmula sa isang pidgin at naging unang wika sa isang lugar. Halimbawa: Ang sinimulang wika ng mga Espanyol at wikang katutubo sa Zamboanga ay pidgin subalit nang maging unang wika na ito ng mga batang isinilang sa lugar, nagkaroon na ng sariling tuntuning panggramatika at tinatawag na Chavacano. Halimbawa: 1. Vakkul- gamit ng mga Ivatan na pantakip sa ulo sa init o ulan. 2. Bulanon- full moon 3. Kalipay- tuwa o ligaya 4. Palangga- mahal o minamahal http://memafilipino.blogspot.com/2017/09/mungkahi-sa-wikang-filipino.html Ang wika at teknolohiya ay lubhang konektado sa isa’t-isa. Sa ating pang araw-araw na gawain, hindi maiiwasan ang madalas nating pagdepende sa teknolohiya. Nariyan ang cellphone, kompyuter o laptop, ipad at iba pa. Ito ang mga nagsisilbing tulay ng komunikasyon sa isa’t-isa. Kung susuriin, napakalaki ng naitutulong ng teknolohiya sa ating lahat na gumagamit nito. Ngunit hindi rin maikakaila ang mga pangyayari at pagbabago dahil sa maling paggamit at ang malaking epekto nito sa wika at pamumuhay. KAALAMAN SA MGA KONSEPTONG PANGWIKA GAMIT ANG MODERNONG TEKNOLOHIYA O SOCIAL MEDIA
 • 7. Karamihan sa mga mag-aaral sa kasalukuyang panahon ay nagteteks at gumagamit ng “blog” upang ipahayag ang kanilang kaisipan at damdamin. Sa paggamit ng teknolohiya, nagagawa nilang palawakin ang kanilang bokabularyo. Subalit may mga pagkakataon ding lumalabis at hindi nagiging makatuwiran ang pagpapahayag na nakaaapekto sa isang indibidwal o maging sa karamihan. Sa kasalukuyan, mabilis ang impluwensiya ng teknolohiya sa komunikasyon. Nariyan ang iba’t ibang social networking sites tulad ng Facebook, Twitter, at iba pa na nagiging daluyan upang magpahayag, maibigay ang damdamin, maiparating ang reaksiyon, at iba pa sa isang mahalagang paksa o isyung panlipunan at pang-edukasyon. Nagiging daan din ang modernong teknolohiya upang unawain ang mga paksang mahahalaga tulad ng mga konseptong pangwika. Mababasa sa mail, social networking sites, blog, at iba ang mga impormasyon tungkol sa wikang pambansa, wikang panturo, bilingguwalismo, multilingguwalismo, at iba pa.
 • 8. II. MGA GAWAIN GAWAIN 1: READ AND REACT Panuto: Basahin ang usapan sa ibaba at sagutin ang mga sumusunod na mga tanong sa iyong sagutang papel. 1. Ano-ano ang mga wikang ginamit sa usapan? 2. Masasabi mo bang kabilang ito sa usaping bilingguwalismo? Bakit? 3. Katanggap-tanggap ba sa lipunan ang ganitong paraan ng pag-uusap? Pangatuwiranan. 4. Ano ang pinag-usapan nina John at Peter? GAWAIN 2: TALAS-ISIPAN Panuto: Tukuyin ang mga katawagang ginagamit sa social media. _____1. Kakayahang makipag-ugnayan sa maraming kaibigan sa pamamagitan ng tampok na mga pangkat sa Facebook. A. News feed B. Group chat C. Story/My Day D. Google _____2. Ang mga larawan at iba pang mga bagay na nai-post ay mag-eexpire sa loob ng 24 na oras. A. News feed B. Group chat C. Story/My Day D. Google _____3. Patuloy na pag-update ng listahan ng mga kuwento sa gitna ng iyong home page. A. News feed B. Group chat C. Story/My Day D. Google ____4. Ano ang tawag sa pinapanood sa youtube na kung saan ay madalas isubscribe ang mga sikat na artista? A. News feed B. Group chat C. Story/My Day D. Vlog _____5. Ano ang tawag sa inilalagay sa ibaba ng caption? A. Hashtag B. Group chat C. Story/My Day D. Google John: Best friend, gusto mo bang sumama sa outing? Kasama natin ang buong barkada. Peter: Sure, bili tayo ng mga foods sa grocery store. John: Let’s go.
 • 9. GAWAIN 3: SUREIIN Basahin ang mga pahayag tungkol sa damdamin, reaksiyon, sariling pahayag sa ilang konseptong pangwika na nasa ibaba. Pagkatapos ay sagutin ang mga katanungan. MGA TANONG: 1. Madali bang unawain ang mga pahayag na nasa loob ng kahon? INCA Batch 13@ Burado na ang Filipino sa kolehiyo PERO PWEDE PANG MAIBALIK KUNG TAYO’Y MAGGIIT @may_santos Tagalog… Pilipino… Filipino… Noon… Binago.. Kasalukuyan… Ahh, pinagmulan ng wikang Pambansa natin. @mainefanatic Bilingguwalismo? Hindi ba Taglish o Engalog ito? Ano nga ba? bernardo@56 Go, go, go Filipino. Wika ng Pinoy ttp://mo thertong ue- lorna_usa Huwag alisin sa college ang wikang Pambansa---Filipino
 • 10. 2. Bakit mahalaga ang paglalabas ng damdamin at reaksiyon sa social media sites? 3. Tungkol saan ang nilalaman ng mga pahayag sa kahon pumili lamang ng dalawang ilalahad? III. LAGUMANG PAGSUSULIT A. Panuto: Suriin ang mga sumusunod na pahayag sa pamamagitan ng pag-unawa kung: nagpapahayag ng damdamin; nagbibigay ng reaksiyon; o nagbibigay ng karagdagang mga impormasyon. Ang bawat bilang ay may dalawang puntos. 1. Masaya ako dahil nalaman ko na ang bilingguwalismo na ginagawa sa Pilipinas ay magkahiwalay na gamit ng Filipino at Ingles. 2. Bilingguwalismo? Paggamit lang ‘yan ng dalawang wika. 3. Sa palagay ko nararapat lamang na gumamit ng iisang wika sa isang bansa. 4. Dapat mahusay ang mga magtuturo ng wikang pambansa upang mapalaganap ito ng tama sa ating bansa. 5. Ipinagmamalaki ko na isa akong Pilipino at ginagamit ko ang wikang Filipino! B. Panuto: Ipagpalagay na ikaw ay pinadalhan ng mensahe sa iyong social networking site na makikita sa loob ng kahon na nasa ibaba. Suriin kung paano ginamit ang mga salita, may konsistensi ba sa antas ng wikang ginamit? Like, Comment o Share ba ang pipiliin mo? Isulat sa papel ang iyong kasagutan at ito ay may limang puntos. C. Panuto: Panuto: Gamit ang facebook site na madalas mong gamitin sa pang-araw- araw na buhay. Padalhan mo ng mensahe ang iyong madalas na kachat kung ano ang naunawaan mo tungkol sa mga konseptong pangwika na monolingguwalismo, bilingguwalismo at multilingguwalismo. Isulat sa loob sa loob ng kahon ang iyong mensahe na ipadadala sa napiling site. Ang Pilipino ay walang pagpipilian kundi ang tanggapin nang maluwag sa kalooban ang balakid sa kapalaran ng ating wika na ang ibig sabihin, dapat tayong mag-aral ng Filipino, ng Ingles, at ng wikang kinagisnan. Ang pambansang polisiya ay dapat tingnan kung paano mapauunlad ang “literacy” sa tatlong antas at maglaan ng nararapat na pondo upang magkaroon ng
 • 11. RUBRIK Kalinawan ng mensahe 5% Kagalingan sa paggamit ng mga konseptong pangwika 3% Kaangkupan ng mga salitang ginamit 2% Kabuuan 10% SUSI SA PAGWAWASTO Gawain I Ang mga mag-aaral ay maaaring magkaroon ng iba’t ibang sagot. Gawain II 1. B 2. C 3. A 4. D 5. A Gawain III Ang mga mag-aaral ay maaaring magkaroon ng iba’t ibang sagot. SANGGUNIAN https://philnews.ph/2020/08/18/ano-ang-bilingguwalismo-kahulugan-at-halimbawa-nito/ https://takdangaralin.ph/multilinggwalismo-kahulugan-at-halimbawa/ https://www.coursehero.com/file/33890500/Monolingguwalismo-Bilingguwalismo- Multilingguwalismodocx/ https://brainly.ph/question/358326 https://brainly.in/question/28094057?tbs_match=3
 • 12. https://www.slideshare.net/LexterIvanCortez/modyul-1-monolingguwalismo- bilingguwalismo-multilingguwalismo-at-poliglot https://hzlaustria.wordpress.com/ KOMUNIKASYON-Q1-WEEK 3 FOR TEACHER.pdf https://israelmekaniko.tumblr.com/post/16222894715 Jocson, Magdalena O., et al. Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino (Senior High School). Kagawaran ng Edukasyon, Republika ng Pilipinas.