SlideShare a Scribd company logo
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETİM TASARIMI
MODELLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME DERSİ
DOÇ. DR. AGAH TUĞRUL KORUCU
NİSANUR TÜR
18318271090
İÇİNDEKİLER:
1) ADDIE ÖĞRETİM TASARIMI MODELİ
2) DICK AND CARREY ÖĞRETİM TASARIMI MODELİ
3) KEMP, MORRISON VE ROSS MODELİ:
4) ASSURE ÖĞRETİM TASARIMI MODELİ
5) KELLER’IN GÜDÜLEYİCİ (MOTİVASYON) TASARIM
MODELİ (ARCS)
1) ADDIE ÖĞRETİM TASARIMI MODELİ
Bu tasarım modeli, eğitimde kullanılacak olan materyallerin
hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesini kapsayan bir
modeldir.
Bu modelin en önemli özelliği her yaş kitlesine uygulanabilecek
düzeyde olmasıdır.
Uygulama adımları:
Modelin ismi basamakların baş harflerinden gelmektedir. Bu da
akılda tutmayı kolaylaştırır.
-Analysis (analiz basamağı)
-Design (tasarı basamağı)
-Development (geliştirme basamağı)
-Implementation (uygulama basamağı)
-Evaluation (değerlendirme basamağı)
Analiz basamağı:
Bu modeldeki plan kısmı analiz aşamasındadır. Bu kısım modelin
temelini oluşturmaktadır. Burada, öğrencilerin dersten alması
gereken kazanımlar, ihtiyaç, öğrenci, öğrenme ortamı, içerik,
medya araçlarının planlamaları yapılmalıdır.
Tasarım basamağı:
Bu ikinci aşamada, öğretim tasarımları analiz kısmında
belirlenen ihtiyaçlara yönelik olmalıdır. Burada, değerlendirme
materyalleri, öğretim teknikleri, ders içeriği ve kazanımlar
belirlenmelidir.
Geliştirme basamağı:
Tasarımları yapılan materyallerin geliştirilmesi bu basamakta
gerçekleşir. Tasarımlar geliştirilip son halleri hazırlanmalıdır.
Uygulama ve değerlendirme basamakları:
Önceki aşamada geliştirile materyaller bu kısımda uygulanmalıdır.
-Öğrenci materyalleri kullanmalı ve eğitici de gözlem yapmalıdır.
-Gözlem yaptıktan sonar materyallerin hedef doğrultusunda,
eksiklikleri, fazlalıkları, ya da hedef kazanımların elde edilip
edilmediğine bakılır. Not edilen bu bilgiler değerlendirme
çizelgesine kaydedilir.
-Bu aşamalar düzenli bir şekilde yapıldıktan sonra, tüm aşamalar
hakkında ayrıntılı bir rapor yazılmalıdır.
2) DICK AND CARREY ÖĞRETİM TASARIMI MODELİ:
Modelin çalışma şekli, birbiriyle ilişkili olan etmenlerin
modelin aşamaları kullanılarak beraber ve sistemli bir şekilde
uygulanmasıdır.
Burada her adım birbirine bağlıdır ve farklı seviye gruplarına
uygulanabilir.
Aşamalar:
a) Öğretim hedeflerinin belirlenmesi: Öğrencide istenen
davranışların ve kazanımların belirlendiği yerdir.
b) Öğretimsel analiz: Belirlenen hedeflere ulaşmak için gerekli
yetenekler belirlenir.
c) Giriş davranışlarının değerlendirilmesi: burada amaç
öğrencilerin yerine getirmesini istediğimiz becerileri belirlemektir.
-Bunlar, zihinsel, sözlü, kişilik becerileri olabilir.
d) Performans hedefleri: belirlenen amaçlar detaylı hedeflere
dönüşür.
e) Kriter referans testlerinin geliştirilmesi:
f) Öğretim stratejilerinin geliştirilmesi
g) Öğretim materyalleri
h) Biçimlendirmeye dönük değerlendirme
i) Bütüne dönük değerlendirme: Amacımız sistemin etkinliğini
bütünleştirmektir.
3) KEMP, MORRISON VE ROSS MODELİ:
Bu öğretim modelinin amacı öğretilecek hedef kazanımların daha
kısa bir zamanda az ve öz şekilde öğretilmesidir. Bu, öğrenmeyi daha
verimli, etkili ve kolay kılmak için geliştirilmiştir.
Aşamaları:
a) Öğretim problemlerini belirleme ve hedefleri netleştirme:
Hedefler ve kazanımlar belirlenir.
b) Öğrenen kişi özelliklerini belirleme: Öğrencilerin kişilik
özellikleri ve becerileri saptanmalıdır.
c) İçerik alanını belirleme ve amaçlara uygun çözüm
yapma: Bu adım, görev analizi yapılan, teknolojik araçların ve
uygulamaların kullanıldığı adımdır.
d) Öğrenci için amaçları belirleme: Öğrencide istenen
davranışlar belirlenir.
e) Uygulama ve değerlendirme: Bu aşamada, süreç
değerlendirilir. Öğrencilerin süreçte gerçekten öğrenip
öğrenmedikleri sonuçlara göre öğrenilir.
4) ASSURE ÖĞRETİM TASARIMI MODELİ
Bu tasarımın amacı öğretmenlerin öğretim için en uygun
ortamı tasarlaması ve dersin adım adım planlamasıdır. ASSURE
kelimesi modelin aşamalarının baş harfleridir. Gelin modelin
aşamalarına bir göz atalım.
a) Analyze Learners (öğrencilerin analizi): Bu aşamada hedef
öğrencilerin karakter özellikler, yeterlilikler, yetenekleri ve
öğrenme stilleri incelenmelidir.
b) State Objectives (hedeflerin belirlenmesi): Bu aşamada
öğrencide istenen kazanımlar belirlenir. Ancak burada ders
kazanımları değil öğrencinin dersten ne alması gerektiği planlanır.
c) Select Instructional Materials and Media (metodların ve
materyallerin seçilmesi): Belirlenen hedefler için öğrenciye
uygun metod seçilir. Metodlar seçilirken, öğrenci özellikleri, içerik,
konu, zaman ve maliyet göz önünde bulundurulmalıdır.
d) Utilize Media and Materials (medya ve materyallerin
kullanılması): Bu aşamada, kullanılacak materyaller hazırlanır
ve gözden geçirilir. Öğretim ortamı, öğrenciler ve içerik
hazırlanır.
e) Require Learner Participation (öğrenci katılımının
sağlanması): Burada öğrenciler belirlenen hedeflere yönelik,
belirlenen etkinlikleri gerçekleştirir.
f) Evaluate and Revise (değerlendirme ve gözden geçirme):
Bu aşamada süreç boyunca yapılan aşamaların işe yarayıp
yaramadığı, materyallerin yeterliliği, zaman uyumu gibi kriterler
değerlendirilir. İhtiyaç halinde süreç güncellenebilir.
5) KELLER’IN GÜDÜLEYİCİ (MOTİVASYON) TASARIM MODELİ
(ARCS)
John Keller’in geliştirdiği bu model, öğrencilerin motivasyonun
arttırılmasına, derse karşı ilgi ve merak uyandırılmasına imkan sağlar.
Dört aşamaya sahip olan bu modelde, aşama harflerini
birleştirdiğimizde ARCS sıralamasını elde ederiz.
Aşamalar:
Attention (dikkat): Bu ilk basamakta, öğrencinin dikkatini
çekmek için, beklenmedik, ilginç yenilikçi ortamlar oluşturulur.
Dikkat basamağının iki aşaması vardır:
-algısal uyarma “Öğrencilerin ilgisini çekmek için ne yapılmalı?”
-sorgusal uyarma “Sorgulama becerileri nasıl uyarılmalı? -
değişkenlik “Öğrencilerin dikkatini uyanık tutmak için neler
yapılmalı?”
Relevance (uygunluk): Bu aşamada, öğrencilerin ihtiyaçları
belirlenir ve dersle dış dünyanın ilişkisi açıklanır. Ayrıca
kavramlar somutlaştırılır, öğrencilerin ilgili alanlarıyla
ilişkilendirilir.
Uygunluk basamağının üç aşaması:
-hedef tanıtımı “Öğrencilerin gereksinimleri nasıl karşılanmalı?”
-güdü eşlemesi “Öğrencilere nasıl ve ne zaman uygun seçenek,
sorumluluk sağlanır?”
-benzerlik “Öğrencilerin deneyimlerine benzer öğretim nasıl
sağlanır?”
Confidence (güven): Bu aşamada, öğrencinin güve duygusu
arttırılmalıdır.
Güven basamağının üç aşaması:
-öğrenme gereklilikleri “Öğrencilerin başarı beklentisi
oluşturmalarına nasıl yardım edilmeli?
-başarı fırsatları “Öğrenme deneyimi öğrencilerin yeterliliklerine
inancını nasıl desteklemeli?”
-kişisel denetim “Öğrenciler başarılarının kendi güç ve
yeteneklerine bağlı olduğunu nasıl bilmeli?”
Satisfaction (doyum): Bu son aşamada, öğrenciler beklentileri ile
gösterdikleri çaba arasındaki ilişkiyi görmeliler.
Doyum basamağının üç aşaması:
-içsel pekiştireçler “Öğrencilerin başarılarına ilişkin olumlu
duygular hissetmelerine yardım etme.
-dışsal ödüller “Öğrencilerin başarısını pekiştirme”
-eşitlik “Öğrencilerin yeni öğrendikleri bilgi ve becerileri
kullanmaları için fırsat sağlama”

More Related Content

What's hot

ADDIE Modeli
ADDIE ModeliADDIE Modeli
ADDIE Modeliburcuco
 
Addie Tasarım Modeli
Addie Tasarım ModeliAddie Tasarım Modeli
Addie Tasarım Modeli
Aysun Günes
 
ADDIE Modeli
ADDIE ModeliADDIE Modeli
ADDIE Modeli
İrem Aydın Menderis
 
e-Öğrenme Malzemesi Geliştirme (ADDIE) Sürecine Ait Aşamalar
e-Öğrenme Malzemesi Geliştirme (ADDIE) Sürecine Ait Aşamalare-Öğrenme Malzemesi Geliştirme (ADDIE) Sürecine Ait Aşamalar
e-Öğrenme Malzemesi Geliştirme (ADDIE) Sürecine Ait Aşamalar
Hanife ASLAN
 
Öğretim Tasarımı Modelleri
Öğretim Tasarımı ModelleriÖğretim Tasarımı Modelleri
Öğretim Tasarımı Modelleri
EsadTekin1
 
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİ
saimebaydur
 
Addie Öğretim Tasarımı Modeli
Addie Öğretim Tasarımı ModeliAddie Öğretim Tasarımı Modeli
Addie Öğretim Tasarımı Modeli
Hilal Seda Yıldız
 
Addiee
AddieeAddiee
Bir e öğrenme dersi geliştirmek için neler gerekir?
Bir e öğrenme dersi geliştirmek için neler gerekir?Bir e öğrenme dersi geliştirmek için neler gerekir?
Bir e öğrenme dersi geliştirmek için neler gerekir?
Gamze Tuna Büyükköse
 
Öğretim tasarımı modelleri
Öğretim tasarımı modelleriÖğretim tasarımı modelleri
Öğretim tasarımı modelleri
SudeNurTokluolu
 
ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ
ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ
ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ
TahaAKGN1
 
2 ogretim tasarimi-modelleri
2 ogretim tasarimi-modelleri2 ogretim tasarimi-modelleri
2 ogretim tasarimi-modelleri
ZeynepYorulmaz2
 
Addie- e-öğrenme malzemesi tasarım modeli
Addie- e-öğrenme malzemesi tasarım modeliAddie- e-öğrenme malzemesi tasarım modeli
Addie- e-öğrenme malzemesi tasarım modeli
Seher Kaşıkara
 
ADDIE
ADDIEADDIE
ADDIE
ekaypak
 

What's hot (16)

ADDIE Modeli
ADDIE ModeliADDIE Modeli
ADDIE Modeli
 
Addi̇e sunumum
Addi̇e sunumumAddi̇e sunumum
Addi̇e sunumum
 
Addie Tasarım Modeli
Addie Tasarım ModeliAddie Tasarım Modeli
Addie Tasarım Modeli
 
ADDIE Modeli
ADDIE ModeliADDIE Modeli
ADDIE Modeli
 
e-Öğrenme Malzemesi Geliştirme (ADDIE) Sürecine Ait Aşamalar
e-Öğrenme Malzemesi Geliştirme (ADDIE) Sürecine Ait Aşamalare-Öğrenme Malzemesi Geliştirme (ADDIE) Sürecine Ait Aşamalar
e-Öğrenme Malzemesi Geliştirme (ADDIE) Sürecine Ait Aşamalar
 
Öğretim Tasarımı Modelleri
Öğretim Tasarımı ModelleriÖğretim Tasarımı Modelleri
Öğretim Tasarımı Modelleri
 
Addie sunum
Addie sunumAddie sunum
Addie sunum
 
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİ
 
Addie Öğretim Tasarımı Modeli
Addie Öğretim Tasarımı ModeliAddie Öğretim Tasarımı Modeli
Addie Öğretim Tasarımı Modeli
 
Addiee
AddieeAddiee
Addiee
 
Bir e öğrenme dersi geliştirmek için neler gerekir?
Bir e öğrenme dersi geliştirmek için neler gerekir?Bir e öğrenme dersi geliştirmek için neler gerekir?
Bir e öğrenme dersi geliştirmek için neler gerekir?
 
Öğretim tasarımı modelleri
Öğretim tasarımı modelleriÖğretim tasarımı modelleri
Öğretim tasarımı modelleri
 
ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ
ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ
ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ
 
2 ogretim tasarimi-modelleri
2 ogretim tasarimi-modelleri2 ogretim tasarimi-modelleri
2 ogretim tasarimi-modelleri
 
Addie- e-öğrenme malzemesi tasarım modeli
Addie- e-öğrenme malzemesi tasarım modeliAddie- e-öğrenme malzemesi tasarım modeli
Addie- e-öğrenme malzemesi tasarım modeli
 
ADDIE
ADDIEADDIE
ADDIE
 

Similar to ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİ - NİSANUR TÜR

EMİNE SEYHAN- NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ - ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ
EMİNE SEYHAN- NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ - ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİEMİNE SEYHAN- NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ - ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ
EMİNE SEYHAN- NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ - ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ
emineseyhan
 
ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ
ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ
ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ
MelikeGrbz1
 
Ogretim tasarimi modelleri
Ogretim tasarimi modelleriOgretim tasarimi modelleri
Ogretim tasarimi modelleri
MelikeAr1
 
Öğretim Tasarımı Modelleri
Öğretim Tasarımı ModelleriÖğretim Tasarımı Modelleri
Öğretim Tasarımı Modelleri
Beyzanurener1
 
Hayriye musaoglu ogretim_tasarimi_modelleri_dosyasini_sizinle_paylasiyorum
Hayriye musaoglu ogretim_tasarimi_modelleri_dosyasini_sizinle_paylasiyorumHayriye musaoglu ogretim_tasarimi_modelleri_dosyasini_sizinle_paylasiyorum
Hayriye musaoglu ogretim_tasarimi_modelleri_dosyasini_sizinle_paylasiyorum
HayriyeMusaoglu
 
ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ​
ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ​ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ​
ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ​
KbraSeyhan2
 
Addie Modeli Hikmet Belge Doç. Dr. Agah Tuğrul KORUCU.pptx
Addie Modeli Hikmet Belge Doç. Dr. Agah Tuğrul KORUCU.pptxAddie Modeli Hikmet Belge Doç. Dr. Agah Tuğrul KORUCU.pptx
Addie Modeli Hikmet Belge Doç. Dr. Agah Tuğrul KORUCU.pptx
HikmetBelge1
 
addie.pptx
addie.pptxaddie.pptx
addie.pptx
Sena954447
 
Addie kuramı.pptx
Addie kuramı.pptxAddie kuramı.pptx
Addie kuramı.pptx
BeyanOsman
 
Öğretim Tasarımı Modelleri
Öğretim Tasarımı ModelleriÖğretim Tasarımı Modelleri
Öğretim Tasarımı Modelleri
Beydarkay
 
SALİHA AKIN ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİ
SALİHA AKIN ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİSALİHA AKIN ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİ
SALİHA AKIN ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİ
SalihaAkn
 
ADDIE MODELİ.pptx
ADDIE MODELİ.pptxADDIE MODELİ.pptx
ADDIE MODELİ.pptx
Nazmiye KOYUN
 
Addie Modeli
Addie ModeliAddie Modeli
Addie Modeli
Mucahid_ulger
 
ADDIE MODELİ- MUSTAFA ÇAĞATAY ASLAN_ 22980810035_ YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ...
ADDIE MODELİ- MUSTAFA ÇAĞATAY ASLAN_ 22980810035_ YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ...ADDIE MODELİ- MUSTAFA ÇAĞATAY ASLAN_ 22980810035_ YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ...
ADDIE MODELİ- MUSTAFA ÇAĞATAY ASLAN_ 22980810035_ YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ...
MUSTAFA CAGATAY ASLAN
 
ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ
ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ
ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ
zeynepAytekin
 
ADDIE MODELİ-SEMANUR AKTAŞ20317271016.pdf
ADDIE MODELİ-SEMANUR AKTAŞ20317271016.pdfADDIE MODELİ-SEMANUR AKTAŞ20317271016.pdf
ADDIE MODELİ-SEMANUR AKTAŞ20317271016.pdf
semanur aktaş
 
ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ
ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ
ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ
Glenzgezyldz
 
uze507Addie
uze507Addieuze507Addie
UZE507AtilaKORKUDAN
UZE507AtilaKORKUDANUZE507AtilaKORKUDAN
UZE507AtilaKORKUDAN
Anadolu Üniversitesi
 
Addie tasarim model
Addie tasarim modelAddie tasarim model
Addie tasarim model
OsmanFTC
 

Similar to ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİ - NİSANUR TÜR (20)

EMİNE SEYHAN- NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ - ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ
EMİNE SEYHAN- NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ - ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİEMİNE SEYHAN- NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ - ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ
EMİNE SEYHAN- NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ - ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ
 
ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ
ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ
ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ
 
Ogretim tasarimi modelleri
Ogretim tasarimi modelleriOgretim tasarimi modelleri
Ogretim tasarimi modelleri
 
Öğretim Tasarımı Modelleri
Öğretim Tasarımı ModelleriÖğretim Tasarımı Modelleri
Öğretim Tasarımı Modelleri
 
Hayriye musaoglu ogretim_tasarimi_modelleri_dosyasini_sizinle_paylasiyorum
Hayriye musaoglu ogretim_tasarimi_modelleri_dosyasini_sizinle_paylasiyorumHayriye musaoglu ogretim_tasarimi_modelleri_dosyasini_sizinle_paylasiyorum
Hayriye musaoglu ogretim_tasarimi_modelleri_dosyasini_sizinle_paylasiyorum
 
ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ​
ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ​ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ​
ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ​
 
Addie Modeli Hikmet Belge Doç. Dr. Agah Tuğrul KORUCU.pptx
Addie Modeli Hikmet Belge Doç. Dr. Agah Tuğrul KORUCU.pptxAddie Modeli Hikmet Belge Doç. Dr. Agah Tuğrul KORUCU.pptx
Addie Modeli Hikmet Belge Doç. Dr. Agah Tuğrul KORUCU.pptx
 
addie.pptx
addie.pptxaddie.pptx
addie.pptx
 
Addie kuramı.pptx
Addie kuramı.pptxAddie kuramı.pptx
Addie kuramı.pptx
 
Öğretim Tasarımı Modelleri
Öğretim Tasarımı ModelleriÖğretim Tasarımı Modelleri
Öğretim Tasarımı Modelleri
 
SALİHA AKIN ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİ
SALİHA AKIN ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİSALİHA AKIN ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİ
SALİHA AKIN ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİ
 
ADDIE MODELİ.pptx
ADDIE MODELİ.pptxADDIE MODELİ.pptx
ADDIE MODELİ.pptx
 
Addie Modeli
Addie ModeliAddie Modeli
Addie Modeli
 
ADDIE MODELİ- MUSTAFA ÇAĞATAY ASLAN_ 22980810035_ YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ...
ADDIE MODELİ- MUSTAFA ÇAĞATAY ASLAN_ 22980810035_ YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ...ADDIE MODELİ- MUSTAFA ÇAĞATAY ASLAN_ 22980810035_ YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ...
ADDIE MODELİ- MUSTAFA ÇAĞATAY ASLAN_ 22980810035_ YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ...
 
ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ
ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ
ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ
 
ADDIE MODELİ-SEMANUR AKTAŞ20317271016.pdf
ADDIE MODELİ-SEMANUR AKTAŞ20317271016.pdfADDIE MODELİ-SEMANUR AKTAŞ20317271016.pdf
ADDIE MODELİ-SEMANUR AKTAŞ20317271016.pdf
 
ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ
ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ
ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ
 
uze507Addie
uze507Addieuze507Addie
uze507Addie
 
UZE507AtilaKORKUDAN
UZE507AtilaKORKUDANUZE507AtilaKORKUDAN
UZE507AtilaKORKUDAN
 
Addie tasarim model
Addie tasarim modelAddie tasarim model
Addie tasarim model
 

ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİ - NİSANUR TÜR

 • 1. AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİ AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME DERSİ DOÇ. DR. AGAH TUĞRUL KORUCU NİSANUR TÜR 18318271090
 • 2. İÇİNDEKİLER: 1) ADDIE ÖĞRETİM TASARIMI MODELİ 2) DICK AND CARREY ÖĞRETİM TASARIMI MODELİ 3) KEMP, MORRISON VE ROSS MODELİ: 4) ASSURE ÖĞRETİM TASARIMI MODELİ 5) KELLER’IN GÜDÜLEYİCİ (MOTİVASYON) TASARIM MODELİ (ARCS)
 • 3. 1) ADDIE ÖĞRETİM TASARIMI MODELİ Bu tasarım modeli, eğitimde kullanılacak olan materyallerin hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesini kapsayan bir modeldir. Bu modelin en önemli özelliği her yaş kitlesine uygulanabilecek düzeyde olmasıdır.
 • 4. Uygulama adımları: Modelin ismi basamakların baş harflerinden gelmektedir. Bu da akılda tutmayı kolaylaştırır. -Analysis (analiz basamağı) -Design (tasarı basamağı) -Development (geliştirme basamağı) -Implementation (uygulama basamağı) -Evaluation (değerlendirme basamağı)
 • 5. Analiz basamağı: Bu modeldeki plan kısmı analiz aşamasındadır. Bu kısım modelin temelini oluşturmaktadır. Burada, öğrencilerin dersten alması gereken kazanımlar, ihtiyaç, öğrenci, öğrenme ortamı, içerik, medya araçlarının planlamaları yapılmalıdır. Tasarım basamağı: Bu ikinci aşamada, öğretim tasarımları analiz kısmında belirlenen ihtiyaçlara yönelik olmalıdır. Burada, değerlendirme materyalleri, öğretim teknikleri, ders içeriği ve kazanımlar belirlenmelidir.
 • 6. Geliştirme basamağı: Tasarımları yapılan materyallerin geliştirilmesi bu basamakta gerçekleşir. Tasarımlar geliştirilip son halleri hazırlanmalıdır. Uygulama ve değerlendirme basamakları: Önceki aşamada geliştirile materyaller bu kısımda uygulanmalıdır. -Öğrenci materyalleri kullanmalı ve eğitici de gözlem yapmalıdır. -Gözlem yaptıktan sonar materyallerin hedef doğrultusunda, eksiklikleri, fazlalıkları, ya da hedef kazanımların elde edilip edilmediğine bakılır. Not edilen bu bilgiler değerlendirme çizelgesine kaydedilir. -Bu aşamalar düzenli bir şekilde yapıldıktan sonra, tüm aşamalar hakkında ayrıntılı bir rapor yazılmalıdır.
 • 7. 2) DICK AND CARREY ÖĞRETİM TASARIMI MODELİ: Modelin çalışma şekli, birbiriyle ilişkili olan etmenlerin modelin aşamaları kullanılarak beraber ve sistemli bir şekilde uygulanmasıdır. Burada her adım birbirine bağlıdır ve farklı seviye gruplarına uygulanabilir.
 • 8. Aşamalar: a) Öğretim hedeflerinin belirlenmesi: Öğrencide istenen davranışların ve kazanımların belirlendiği yerdir. b) Öğretimsel analiz: Belirlenen hedeflere ulaşmak için gerekli yetenekler belirlenir. c) Giriş davranışlarının değerlendirilmesi: burada amaç öğrencilerin yerine getirmesini istediğimiz becerileri belirlemektir. -Bunlar, zihinsel, sözlü, kişilik becerileri olabilir. d) Performans hedefleri: belirlenen amaçlar detaylı hedeflere dönüşür.
 • 9. e) Kriter referans testlerinin geliştirilmesi: f) Öğretim stratejilerinin geliştirilmesi g) Öğretim materyalleri h) Biçimlendirmeye dönük değerlendirme i) Bütüne dönük değerlendirme: Amacımız sistemin etkinliğini bütünleştirmektir.
 • 10. 3) KEMP, MORRISON VE ROSS MODELİ: Bu öğretim modelinin amacı öğretilecek hedef kazanımların daha kısa bir zamanda az ve öz şekilde öğretilmesidir. Bu, öğrenmeyi daha verimli, etkili ve kolay kılmak için geliştirilmiştir.
 • 11. Aşamaları: a) Öğretim problemlerini belirleme ve hedefleri netleştirme: Hedefler ve kazanımlar belirlenir. b) Öğrenen kişi özelliklerini belirleme: Öğrencilerin kişilik özellikleri ve becerileri saptanmalıdır.
 • 12. c) İçerik alanını belirleme ve amaçlara uygun çözüm yapma: Bu adım, görev analizi yapılan, teknolojik araçların ve uygulamaların kullanıldığı adımdır. d) Öğrenci için amaçları belirleme: Öğrencide istenen davranışlar belirlenir. e) Uygulama ve değerlendirme: Bu aşamada, süreç değerlendirilir. Öğrencilerin süreçte gerçekten öğrenip öğrenmedikleri sonuçlara göre öğrenilir.
 • 13. 4) ASSURE ÖĞRETİM TASARIMI MODELİ Bu tasarımın amacı öğretmenlerin öğretim için en uygun ortamı tasarlaması ve dersin adım adım planlamasıdır. ASSURE kelimesi modelin aşamalarının baş harfleridir. Gelin modelin aşamalarına bir göz atalım.
 • 14. a) Analyze Learners (öğrencilerin analizi): Bu aşamada hedef öğrencilerin karakter özellikler, yeterlilikler, yetenekleri ve öğrenme stilleri incelenmelidir. b) State Objectives (hedeflerin belirlenmesi): Bu aşamada öğrencide istenen kazanımlar belirlenir. Ancak burada ders kazanımları değil öğrencinin dersten ne alması gerektiği planlanır.
 • 15. c) Select Instructional Materials and Media (metodların ve materyallerin seçilmesi): Belirlenen hedefler için öğrenciye uygun metod seçilir. Metodlar seçilirken, öğrenci özellikleri, içerik, konu, zaman ve maliyet göz önünde bulundurulmalıdır. d) Utilize Media and Materials (medya ve materyallerin kullanılması): Bu aşamada, kullanılacak materyaller hazırlanır ve gözden geçirilir. Öğretim ortamı, öğrenciler ve içerik hazırlanır.
 • 16. e) Require Learner Participation (öğrenci katılımının sağlanması): Burada öğrenciler belirlenen hedeflere yönelik, belirlenen etkinlikleri gerçekleştirir. f) Evaluate and Revise (değerlendirme ve gözden geçirme): Bu aşamada süreç boyunca yapılan aşamaların işe yarayıp yaramadığı, materyallerin yeterliliği, zaman uyumu gibi kriterler değerlendirilir. İhtiyaç halinde süreç güncellenebilir.
 • 17. 5) KELLER’IN GÜDÜLEYİCİ (MOTİVASYON) TASARIM MODELİ (ARCS) John Keller’in geliştirdiği bu model, öğrencilerin motivasyonun arttırılmasına, derse karşı ilgi ve merak uyandırılmasına imkan sağlar. Dört aşamaya sahip olan bu modelde, aşama harflerini birleştirdiğimizde ARCS sıralamasını elde ederiz.
 • 18. Aşamalar: Attention (dikkat): Bu ilk basamakta, öğrencinin dikkatini çekmek için, beklenmedik, ilginç yenilikçi ortamlar oluşturulur. Dikkat basamağının iki aşaması vardır: -algısal uyarma “Öğrencilerin ilgisini çekmek için ne yapılmalı?” -sorgusal uyarma “Sorgulama becerileri nasıl uyarılmalı? - değişkenlik “Öğrencilerin dikkatini uyanık tutmak için neler yapılmalı?”
 • 19. Relevance (uygunluk): Bu aşamada, öğrencilerin ihtiyaçları belirlenir ve dersle dış dünyanın ilişkisi açıklanır. Ayrıca kavramlar somutlaştırılır, öğrencilerin ilgili alanlarıyla ilişkilendirilir. Uygunluk basamağının üç aşaması: -hedef tanıtımı “Öğrencilerin gereksinimleri nasıl karşılanmalı?” -güdü eşlemesi “Öğrencilere nasıl ve ne zaman uygun seçenek, sorumluluk sağlanır?” -benzerlik “Öğrencilerin deneyimlerine benzer öğretim nasıl sağlanır?”
 • 20. Confidence (güven): Bu aşamada, öğrencinin güve duygusu arttırılmalıdır. Güven basamağının üç aşaması: -öğrenme gereklilikleri “Öğrencilerin başarı beklentisi oluşturmalarına nasıl yardım edilmeli? -başarı fırsatları “Öğrenme deneyimi öğrencilerin yeterliliklerine inancını nasıl desteklemeli?” -kişisel denetim “Öğrenciler başarılarının kendi güç ve yeteneklerine bağlı olduğunu nasıl bilmeli?”
 • 21. Satisfaction (doyum): Bu son aşamada, öğrenciler beklentileri ile gösterdikleri çaba arasındaki ilişkiyi görmeliler. Doyum basamağının üç aşaması: -içsel pekiştireçler “Öğrencilerin başarılarına ilişkin olumlu duygular hissetmelerine yardım etme. -dışsal ödüller “Öğrencilerin başarısını pekiştirme” -eşitlik “Öğrencilerin yeni öğrendikleri bilgi ve becerileri kullanmaları için fırsat sağlama”