SlideShare a Scribd company logo
Danışman: Doç. Dr.
AGAH TUĞRUL
KORUCU
BEYDA ÖRKAY
18318271007
ÖĞRETİM TASARIMI
MODELLERİ
ADDIE MODELİ
 ADDIE modeli, sürecin aşamalarını net bir
şekilde ortaya koyar ve analyze, design,
develop, implementation, evaluation
kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluşur.
 En çok kullanılan model ADDIE modelidir.
-ANALİZ: Hedeflerin belirlendiği başlangıç aşamasıdır.
-TASARIM: Konu anlatımı, değerlendirme, medya ve
değerlendirme araçlarının seçimlerinin yapıldığı aşamadır.
-GELİŞTİRME: Analiz ve tasarım aşaması planlama
gerektiriyorsa bu aşamada harekete geçilir.
-UYGULAMA: Bu aşamada program sürekli geliştirilir.
Kursta maksimum verim sağlamak amacıyla güncelleme
yapılan ve düzenlemekle uğraşılan kısım burasıdır.
-DEĞERLENDİRME: Bu yöntemin son aşamasıdır. Tüm
bileşenler son teste tabi tutulur.
DİCK VE CAREY TASARIM MODELİ
 Bu tasarım modelinde tüm bileşenler bir
etkileşim içindedir ve bu parçalar hedefi
gerçekleştirme doğrultusunda çalışır.
 Sistem hedefe ulaştığı takdirde değerlendirme
yapılır.
 Sistem hedefe ulaşmamışsa modifiye yapılır.
-ÖĞRETİM HEDEFLERİ: Amaç öğrencide istenilen
davranışın oluşmasıdır. Ayrıca ihtiyaçlar analiz edilir
ve öğretimin amacı ile kişisel ihtiyaçlar arasındaki
fark analiz edilir.
-ÖĞRETİMSEL ANALİZ: Amaç, hedef doğrultusunda
gerekli olan yetenekleri belirlemektir. Görev
analizinde, bireyin hedef yolunda ne yapacağı tek
tek tanımlanır. Süreç analizinde, karmaşık
becerilerin öğreniminde bireyin gerçekleştirdiği
zihinsel çalışmalar tespit edilir. Öğrenme ve görev
analizinde odak öğretimsel hedefler üzerindedir ve
her adım birbiriyle ilişkilidir.
-GİRİŞ DAVRANIŞLARI VE ÖĞRENEN ÖZELLİKLERİ:
Amacı öğrenme görevine öğrencilerin hangi
becerileri getirmesi gerektiğinin belirlenmesidir.
(zihinsel beceriler, kişilik özellikler gibi yetenekler)
-PERFORMANS HEDEFLERİ: Amacı özel ve detaylı
hedefler oluşturmaktır. İşlevleri; hedef
performansları belirlemek, çalışmaları desteklemek,
ders planlarını uygun şartlar altında yapmaya dikkat
etmek, gerçekleşmesi mümkün olmayan amaçları
belirlemek ve öğrencilere rehberlik etmektir.
-ÖLÇÜT TABANLI TEST MADDELERİ:
-Planlama ve materyal seçiminden önce erken bir
performans değerlendirmesi yapmak,
-Öğrencilerdeki oluşumları ders sırasında kontrol etmek,
-Değerlendirme araçlarının geliştirilmesi,
-Öğrencilerin durumunu gözler önüne seren net
dokümanlar hazırlamak (ilerlemeyi sunmak için),
-Yeni beceriler için gerekli olan hazır bulunuşlukları tespit
etmek
-ÖĞRETİM STRATEJİLERİ: Amacı dersi en iyi şekilde
düzenlemek, öğrencilere bilgiyi en iyi şekilde
sunmak, etkinliklerin başarı ile nasıl
ilişkilendirileceğinin tasarlanmasıdır.
-ÖĞRETİM MATERYALLERİ: Amacı kullanma imkanı olan
materyalleri kullanmak, eğer imkan yoksa yeni materyaller
geliştirmektir. Öğretmen materyal seçiminden sorumludur.
-BİÇİMLENDİRMEYE DÖNÜK DEĞERLENDİRME: Amacı öğretim
materyallerini geliştirmek için bilgi toplamak ve bu bilgiler
doğrultusunda öğretimi etkili hale getirmektir.
-BÜTÜNE DÖNÜK DEĞERLENDİRME: Amacı hedef yolundaki
engelleri ortadan kaldırmaktır.
-TOPLAM DEĞERLENDİRMENİN YÜRÜTÜLMESİ VE
GELİŞTİRİLMESİ: Amacı sistemi yürütmek, sistemi
bütünleştirmektir. Sistem geliştirilmesinin parçalarından biri
değildir
KEMP, MORRİSONN VE ROSS MODELİ
 Öğrenme çevresinde odak, öğrenen
üzerindedir.
 Bu model çift yönlü ses için uygundur.
 Özellikle bir başlama noktası yoktur.
 Birbirini takip eden dokuz temel unsur vardır.
 Öğretim hedef ve stratejilerinin seçimi tasarım
üzerinde etkilidir.
 Öğrenci özellikleri tasarım üzerinde etkilidir.
ASSURE TASARIM MODELİ
 ÖĞRENCİ ANALİZİ: Öğrencilerin genel özellikleri;
yaş, sınıf mevcudu, özel yetenekler, sınıf, sınıf
mevcudu, öğrenme stilleri, giriş yeterlilikleri,
sosyoekonomik düzeyleri, özel durumu olan
öğrenciler, ön yeterlilikler.
 HEDEFLERİN BELİRLENMESİ: Öğrencinin ders
sonunda neyi öğrenmiş olacağını belirlemeliyiz.
 ÖĞRETİM, YÖNTEM VE ORTAM
MATERYALLERİNİN SEÇİMİ: Yeni materyal
tasarımı, mevcut olanların değerlendirilmesi.
 ORTAM VE MATERYALLERİN KULLANIMI: Ortam
ve materyallerin hazırlanması ve öğrenme
deneyimlerinin gerçekleştirilmesidir.
 ÖĞRENEN KATILIMI: Öğrenenlerin bilgiyi
işlemesidir.
 DEĞERLENDİRME: Öğretimin öncesinde,
öğretim sırasında ve öğretim sonrasında
gözden geçirme yapılmasıdır. Öğrenen,
yöntem ve medya da bu aşamada ele alınır.
KELLER’İN GÜDÜLEYİCİ TASARIM
MODELİ (ARCS)
 Bu model, motivasyonun merkeze konulduğu
bir modeldir. Temel amaç öğrenenin dikkatini
çekerek konuya ilgi duymasını sağlamaktır.
 Attention, relevance, confidence, satisfaction
(ARCS) kelimelerinin baş harflerinden
oluşmuştur. (dikkat, uygunluk, güven, doyum)
DİKKAT:
 ALGISAL UYARMA: Öğrencinin dikkatini çekmek için ilgi
çekici etkinlikler ve ortamlar oluşturmak.
 SORGUSAL UYARMA: Öğrencilerin soru sormaya
yönlendirilmesi.
 DEĞİŞKENLİK: Öğrencilerin dikkatlerini sürdürmeyi
sağlama.
UYGUNLUK:
 HEDEF TANITIMI: Öğrencinin daha öneceden bildiği
bilgiyle derste verilen bilginin bağdaştırılması.
 GÜDÜ EŞLEMESİ: Öğrencilere etki , sorumluluk ve
uygun seçenek sağlama.
 BENZERLİK: Öğrencilerin geçmiş deneyimlerine benzer
olarak öğretim sağlama.
GÜVEN
 ÖĞRENME GEREKLİLİKLERİ: Öğrencilerin başarı
beklentisi oluşturmalarına yardımcı olma.
 BAŞARI FIRSATLARI: Öğrencinin yeterliliğine olan
inancını sağlamasına yardımcı olma.
 KİŞİSEL DENETİM: Öğrencinin kendi yetenek ve
çalışmalarına bağlı olarak başarılı olacağını kavramasına
yardımcı olma.
DOYUM
 İÇSEL PEKİŞTİREÇLER: Öğrencinin başarıya dair olumlu
duygular hissetmesine yardımcı olma.
 DIŞSAL ÖDÜLLER: Öğrencinin başarısını ödüllerle
pekiştirme.
 EŞİTLİK: Öğrencilerin öğrendiklerini kullanmaları için
fırsat sunma.
KAYNAKÇA
 http://ozkanozmen.blogspot.com/p/ogretim-
tasarm-modelleri.html
 https://e-
icerik.blogspot.com/2019/01/meltem-zengin-
ogretim-tasarm-modelleri.html?m=1
 http://ogretimtasarimidunyasi.blogspot.com/
2012/12/ogretim-tasarm-modelleri.html

More Related Content

What's hot

Serdar sınıf yönetimi
Serdar sınıf yönetimiSerdar sınıf yönetimi
Serdar sınıf yönetimi
pashasoner
 
SALİHA AKIN ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİ
SALİHA AKIN ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİSALİHA AKIN ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİ
SALİHA AKIN ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİ
SalihaAkn
 
Murat artsin addie modeli̇
Murat artsin  addie modeli̇Murat artsin  addie modeli̇
Murat artsin addie modeli̇
Murat ARTSIN
 
ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ
ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ
ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ
TahaAKGN1
 
2 ogretim tasarimi-modelleri
2 ogretim tasarimi-modelleri2 ogretim tasarimi-modelleri
2 ogretim tasarimi-modelleri
ZeynepYorulmaz2
 
ADDIE Tasarım Modeli
ADDIE Tasarım ModeliADDIE Tasarım Modeli
ADDIE Tasarım Modeli
Cennetgamzelk
 
Öğretim tasarımı sunumu Cengiz Hakan Aydın
Öğretim tasarımı sunumu Cengiz Hakan AydınÖğretim tasarımı sunumu Cengiz Hakan Aydın
Öğretim tasarımı sunumu Cengiz Hakan Aydın
Gökhan Biçer
 
Addie
AddieAddie
Addie
Nurkapar
 
ADDIE MODELİ
ADDIE MODELİADDIE MODELİ
ADDIE MODELİ
Ayşe Peri Mutlu
 
Öğretim tasarımı modelleri
Öğretim tasarımı modelleriÖğretim tasarımı modelleri
Öğretim tasarımı modelleri
SudeNurTokluolu
 
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİ
saimebaydur
 
Öğretmenler için Öğretim Tasarımı
Öğretmenler için Öğretim TasarımıÖğretmenler için Öğretim Tasarımı
Öğretmenler için Öğretim Tasarımı
Gökhan Biçer
 
EMİNE SEYHAN- NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ - ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ
EMİNE SEYHAN- NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ - ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİEMİNE SEYHAN- NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ - ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ
EMİNE SEYHAN- NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ - ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ
emineseyhan
 
2- Öğretim Tasarımı Modelleri - Meryem GÜRBÜZ
2- Öğretim Tasarımı Modelleri - Meryem GÜRBÜZ2- Öğretim Tasarımı Modelleri - Meryem GÜRBÜZ
2- Öğretim Tasarımı Modelleri - Meryem GÜRBÜZ
MeryemGrbz1
 
C
CC
Ayse Taskiran ADDIE sunum
Ayse Taskiran ADDIE sunumAyse Taskiran ADDIE sunum
Ayse Taskiran ADDIE sunum
Ayşe Karadayı Taşkıran
 
Gerlach & ely modeli̇
Gerlach & ely modeli̇Gerlach & ely modeli̇
Gerlach & ely modeli̇Yakup Ekici
 
Addıe
AddıeAddıe
Addıe
murat tasin
 
Sistematik Bir Öğretim Tasarımı Modeli: ADDIE
Sistematik Bir Öğretim Tasarımı Modeli: ADDIESistematik Bir Öğretim Tasarımı Modeli: ADDIE
Sistematik Bir Öğretim Tasarımı Modeli: ADDIE
Selin Çöpgeven
 

What's hot (19)

Serdar sınıf yönetimi
Serdar sınıf yönetimiSerdar sınıf yönetimi
Serdar sınıf yönetimi
 
SALİHA AKIN ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİ
SALİHA AKIN ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİSALİHA AKIN ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİ
SALİHA AKIN ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİ
 
Murat artsin addie modeli̇
Murat artsin  addie modeli̇Murat artsin  addie modeli̇
Murat artsin addie modeli̇
 
ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ
ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ
ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ
 
2 ogretim tasarimi-modelleri
2 ogretim tasarimi-modelleri2 ogretim tasarimi-modelleri
2 ogretim tasarimi-modelleri
 
ADDIE Tasarım Modeli
ADDIE Tasarım ModeliADDIE Tasarım Modeli
ADDIE Tasarım Modeli
 
Öğretim tasarımı sunumu Cengiz Hakan Aydın
Öğretim tasarımı sunumu Cengiz Hakan AydınÖğretim tasarımı sunumu Cengiz Hakan Aydın
Öğretim tasarımı sunumu Cengiz Hakan Aydın
 
Addie
AddieAddie
Addie
 
ADDIE MODELİ
ADDIE MODELİADDIE MODELİ
ADDIE MODELİ
 
Öğretim tasarımı modelleri
Öğretim tasarımı modelleriÖğretim tasarımı modelleri
Öğretim tasarımı modelleri
 
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİ
 
Öğretmenler için Öğretim Tasarımı
Öğretmenler için Öğretim TasarımıÖğretmenler için Öğretim Tasarımı
Öğretmenler için Öğretim Tasarımı
 
EMİNE SEYHAN- NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ - ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ
EMİNE SEYHAN- NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ - ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİEMİNE SEYHAN- NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ - ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ
EMİNE SEYHAN- NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ - ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ
 
2- Öğretim Tasarımı Modelleri - Meryem GÜRBÜZ
2- Öğretim Tasarımı Modelleri - Meryem GÜRBÜZ2- Öğretim Tasarımı Modelleri - Meryem GÜRBÜZ
2- Öğretim Tasarımı Modelleri - Meryem GÜRBÜZ
 
C
CC
C
 
Ayse Taskiran ADDIE sunum
Ayse Taskiran ADDIE sunumAyse Taskiran ADDIE sunum
Ayse Taskiran ADDIE sunum
 
Gerlach & ely modeli̇
Gerlach & ely modeli̇Gerlach & ely modeli̇
Gerlach & ely modeli̇
 
Addıe
AddıeAddıe
Addıe
 
Sistematik Bir Öğretim Tasarımı Modeli: ADDIE
Sistematik Bir Öğretim Tasarımı Modeli: ADDIESistematik Bir Öğretim Tasarımı Modeli: ADDIE
Sistematik Bir Öğretim Tasarımı Modeli: ADDIE
 

Similar to Öğretim Tasarımı Modelleri

Addie Modeli.pptx
Addie Modeli.pptxAddie Modeli.pptx
Addie Modeli.pptx
Havva AYYILDIZ
 
uze507Addie
uze507Addieuze507Addie
ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ​
ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ​ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ​
ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ​
KbraSeyhan2
 
Yeni Microsoft PowerPoint Sunusu-1.pptx
Yeni Microsoft PowerPoint Sunusu-1.pptxYeni Microsoft PowerPoint Sunusu-1.pptx
Yeni Microsoft PowerPoint Sunusu-1.pptx
CelalAkman
 
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME İÇİN ÖĞRETİM TASARIMI (1).pptx
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME İÇİN ÖĞRETİM TASARIMI (1).pptxAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME İÇİN ÖĞRETİM TASARIMI (1).pptx
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME İÇİN ÖĞRETİM TASARIMI (1).pptx
fatmakocyigiitt
 
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME İÇİN ÖĞRETİM TASARIMI(1).pptx
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME İÇİN ÖĞRETİM TASARIMI(1).pptxAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME İÇİN ÖĞRETİM TASARIMI(1).pptx
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME İÇİN ÖĞRETİM TASARIMI(1).pptx
emre426452002
 
ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ
ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ
ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ
zeynepAytekin
 
addie modeli.pptx
addie modeli.pptxaddie modeli.pptx
addie modeli.pptx
ElifBusePusat1
 
Assure Modeli Hikmet Belge Doç. Dr. Agah Tuğrul KORUCU.pptx
Assure Modeli Hikmet Belge Doç. Dr. Agah Tuğrul KORUCU.pptxAssure Modeli Hikmet Belge Doç. Dr. Agah Tuğrul KORUCU.pptx
Assure Modeli Hikmet Belge Doç. Dr. Agah Tuğrul KORUCU.pptx
HikmetBelge1
 
addie modeli.pptx
addie modeli.pptxaddie modeli.pptx
addie modeli.pptx
AyenurUyan
 
addie modeli.pptx
addie modeli.pptxaddie modeli.pptx
addie modeli.pptx
OmerDilber1
 
ADDIE
ADDIEADDIE
ADDIE
ekaypak
 
Öğretim Tasarımı Modelleri
Öğretim Tasarımı ModelleriÖğretim Tasarımı Modelleri
Öğretim Tasarımı Modelleri
Beyzanurener1
 
addie.pptx
addie.pptxaddie.pptx
addie.pptx
Sena954447
 
Ogretim tasarimi modelleri
Ogretim tasarimi modelleriOgretim tasarimi modelleri
Ogretim tasarimi modelleri
MelikeAr1
 
Addie kuramı.pptx
Addie kuramı.pptxAddie kuramı.pptx
Addie kuramı.pptx
BeyanOsman
 
Öğretim materyalLERinin değerlendirilmesi.pptx
Öğretim materyalLERinin değerlendirilmesi.pptxÖğretim materyalLERinin değerlendirilmesi.pptx
Öğretim materyalLERinin değerlendirilmesi.pptx
pinar27
 
Öğretim materyali değerlendirme- Berk TÜRKSEVER - DOÇ. DR. Agah Tuğrul KORUCU
Öğretim materyali değerlendirme- Berk TÜRKSEVER - DOÇ. DR. Agah Tuğrul KORUCUÖğretim materyali değerlendirme- Berk TÜRKSEVER - DOÇ. DR. Agah Tuğrul KORUCU
Öğretim materyali değerlendirme- Berk TÜRKSEVER - DOÇ. DR. Agah Tuğrul KORUCU
BerkTrksever
 
ADDIE Öğretim Tasarımı Modeli.pptx
ADDIE Öğretim Tasarımı Modeli.pptxADDIE Öğretim Tasarımı Modeli.pptx
ADDIE Öğretim Tasarımı Modeli.pptx
MelihasenaAr
 
ADDIE MODELİ.pptx
ADDIE MODELİ.pptxADDIE MODELİ.pptx
ADDIE MODELİ.pptx
MustafaKoyun6
 

Similar to Öğretim Tasarımı Modelleri (20)

Addie Modeli.pptx
Addie Modeli.pptxAddie Modeli.pptx
Addie Modeli.pptx
 
uze507Addie
uze507Addieuze507Addie
uze507Addie
 
ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ​
ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ​ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ​
ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ​
 
Yeni Microsoft PowerPoint Sunusu-1.pptx
Yeni Microsoft PowerPoint Sunusu-1.pptxYeni Microsoft PowerPoint Sunusu-1.pptx
Yeni Microsoft PowerPoint Sunusu-1.pptx
 
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME İÇİN ÖĞRETİM TASARIMI (1).pptx
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME İÇİN ÖĞRETİM TASARIMI (1).pptxAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME İÇİN ÖĞRETİM TASARIMI (1).pptx
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME İÇİN ÖĞRETİM TASARIMI (1).pptx
 
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME İÇİN ÖĞRETİM TASARIMI(1).pptx
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME İÇİN ÖĞRETİM TASARIMI(1).pptxAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME İÇİN ÖĞRETİM TASARIMI(1).pptx
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME İÇİN ÖĞRETİM TASARIMI(1).pptx
 
ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ
ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ
ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ
 
addie modeli.pptx
addie modeli.pptxaddie modeli.pptx
addie modeli.pptx
 
Assure Modeli Hikmet Belge Doç. Dr. Agah Tuğrul KORUCU.pptx
Assure Modeli Hikmet Belge Doç. Dr. Agah Tuğrul KORUCU.pptxAssure Modeli Hikmet Belge Doç. Dr. Agah Tuğrul KORUCU.pptx
Assure Modeli Hikmet Belge Doç. Dr. Agah Tuğrul KORUCU.pptx
 
addie modeli.pptx
addie modeli.pptxaddie modeli.pptx
addie modeli.pptx
 
addie modeli.pptx
addie modeli.pptxaddie modeli.pptx
addie modeli.pptx
 
ADDIE
ADDIEADDIE
ADDIE
 
Öğretim Tasarımı Modelleri
Öğretim Tasarımı ModelleriÖğretim Tasarımı Modelleri
Öğretim Tasarımı Modelleri
 
addie.pptx
addie.pptxaddie.pptx
addie.pptx
 
Ogretim tasarimi modelleri
Ogretim tasarimi modelleriOgretim tasarimi modelleri
Ogretim tasarimi modelleri
 
Addie kuramı.pptx
Addie kuramı.pptxAddie kuramı.pptx
Addie kuramı.pptx
 
Öğretim materyalLERinin değerlendirilmesi.pptx
Öğretim materyalLERinin değerlendirilmesi.pptxÖğretim materyalLERinin değerlendirilmesi.pptx
Öğretim materyalLERinin değerlendirilmesi.pptx
 
Öğretim materyali değerlendirme- Berk TÜRKSEVER - DOÇ. DR. Agah Tuğrul KORUCU
Öğretim materyali değerlendirme- Berk TÜRKSEVER - DOÇ. DR. Agah Tuğrul KORUCUÖğretim materyali değerlendirme- Berk TÜRKSEVER - DOÇ. DR. Agah Tuğrul KORUCU
Öğretim materyali değerlendirme- Berk TÜRKSEVER - DOÇ. DR. Agah Tuğrul KORUCU
 
ADDIE Öğretim Tasarımı Modeli.pptx
ADDIE Öğretim Tasarımı Modeli.pptxADDIE Öğretim Tasarımı Modeli.pptx
ADDIE Öğretim Tasarımı Modeli.pptx
 
ADDIE MODELİ.pptx
ADDIE MODELİ.pptxADDIE MODELİ.pptx
ADDIE MODELİ.pptx
 

More from Beydarkay

Öğrenme ve Öğretim Kuramları
Öğrenme ve Öğretim KuramlarıÖğrenme ve Öğretim Kuramları
Öğrenme ve Öğretim Kuramları
Beydarkay
 
İHAK
İHAKİHAK
İHAK
Beydarkay
 
Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Beydarkay
 
E-Öğrenme Platformları
 E-Öğrenme Platformları E-Öğrenme Platformları
E-Öğrenme Platformları
Beydarkay
 
Harmanlanmış Öğrenme Ortamları
Harmanlanmış Öğrenme OrtamlarıHarmanlanmış Öğrenme Ortamları
Harmanlanmış Öğrenme Ortamları
Beydarkay
 
Açık ve Uzaktan Öğretim Yönetimi
Açık ve Uzaktan Öğretim Yönetimi Açık ve Uzaktan Öğretim Yönetimi
Açık ve Uzaktan Öğretim Yönetimi
Beydarkay
 
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
Beydarkay
 

More from Beydarkay (7)

Öğrenme ve Öğretim Kuramları
Öğrenme ve Öğretim KuramlarıÖğrenme ve Öğretim Kuramları
Öğrenme ve Öğretim Kuramları
 
İHAK
İHAKİHAK
İHAK
 
Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
 
E-Öğrenme Platformları
 E-Öğrenme Platformları E-Öğrenme Platformları
E-Öğrenme Platformları
 
Harmanlanmış Öğrenme Ortamları
Harmanlanmış Öğrenme OrtamlarıHarmanlanmış Öğrenme Ortamları
Harmanlanmış Öğrenme Ortamları
 
Açık ve Uzaktan Öğretim Yönetimi
Açık ve Uzaktan Öğretim Yönetimi Açık ve Uzaktan Öğretim Yönetimi
Açık ve Uzaktan Öğretim Yönetimi
 
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
 

Öğretim Tasarımı Modelleri

 • 1. Danışman: Doç. Dr. AGAH TUĞRUL KORUCU BEYDA ÖRKAY 18318271007 ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİ
 • 3.  ADDIE modeli, sürecin aşamalarını net bir şekilde ortaya koyar ve analyze, design, develop, implementation, evaluation kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluşur.  En çok kullanılan model ADDIE modelidir.
 • 4. -ANALİZ: Hedeflerin belirlendiği başlangıç aşamasıdır. -TASARIM: Konu anlatımı, değerlendirme, medya ve değerlendirme araçlarının seçimlerinin yapıldığı aşamadır. -GELİŞTİRME: Analiz ve tasarım aşaması planlama gerektiriyorsa bu aşamada harekete geçilir. -UYGULAMA: Bu aşamada program sürekli geliştirilir. Kursta maksimum verim sağlamak amacıyla güncelleme yapılan ve düzenlemekle uğraşılan kısım burasıdır. -DEĞERLENDİRME: Bu yöntemin son aşamasıdır. Tüm bileşenler son teste tabi tutulur.
 • 5. DİCK VE CAREY TASARIM MODELİ
 • 6.  Bu tasarım modelinde tüm bileşenler bir etkileşim içindedir ve bu parçalar hedefi gerçekleştirme doğrultusunda çalışır.  Sistem hedefe ulaştığı takdirde değerlendirme yapılır.  Sistem hedefe ulaşmamışsa modifiye yapılır.
 • 7. -ÖĞRETİM HEDEFLERİ: Amaç öğrencide istenilen davranışın oluşmasıdır. Ayrıca ihtiyaçlar analiz edilir ve öğretimin amacı ile kişisel ihtiyaçlar arasındaki fark analiz edilir. -ÖĞRETİMSEL ANALİZ: Amaç, hedef doğrultusunda gerekli olan yetenekleri belirlemektir. Görev analizinde, bireyin hedef yolunda ne yapacağı tek tek tanımlanır. Süreç analizinde, karmaşık becerilerin öğreniminde bireyin gerçekleştirdiği zihinsel çalışmalar tespit edilir. Öğrenme ve görev analizinde odak öğretimsel hedefler üzerindedir ve her adım birbiriyle ilişkilidir.
 • 8. -GİRİŞ DAVRANIŞLARI VE ÖĞRENEN ÖZELLİKLERİ: Amacı öğrenme görevine öğrencilerin hangi becerileri getirmesi gerektiğinin belirlenmesidir. (zihinsel beceriler, kişilik özellikler gibi yetenekler) -PERFORMANS HEDEFLERİ: Amacı özel ve detaylı hedefler oluşturmaktır. İşlevleri; hedef performansları belirlemek, çalışmaları desteklemek, ders planlarını uygun şartlar altında yapmaya dikkat etmek, gerçekleşmesi mümkün olmayan amaçları belirlemek ve öğrencilere rehberlik etmektir.
 • 9. -ÖLÇÜT TABANLI TEST MADDELERİ: -Planlama ve materyal seçiminden önce erken bir performans değerlendirmesi yapmak, -Öğrencilerdeki oluşumları ders sırasında kontrol etmek, -Değerlendirme araçlarının geliştirilmesi, -Öğrencilerin durumunu gözler önüne seren net dokümanlar hazırlamak (ilerlemeyi sunmak için), -Yeni beceriler için gerekli olan hazır bulunuşlukları tespit etmek -ÖĞRETİM STRATEJİLERİ: Amacı dersi en iyi şekilde düzenlemek, öğrencilere bilgiyi en iyi şekilde sunmak, etkinliklerin başarı ile nasıl ilişkilendirileceğinin tasarlanmasıdır.
 • 10. -ÖĞRETİM MATERYALLERİ: Amacı kullanma imkanı olan materyalleri kullanmak, eğer imkan yoksa yeni materyaller geliştirmektir. Öğretmen materyal seçiminden sorumludur. -BİÇİMLENDİRMEYE DÖNÜK DEĞERLENDİRME: Amacı öğretim materyallerini geliştirmek için bilgi toplamak ve bu bilgiler doğrultusunda öğretimi etkili hale getirmektir. -BÜTÜNE DÖNÜK DEĞERLENDİRME: Amacı hedef yolundaki engelleri ortadan kaldırmaktır. -TOPLAM DEĞERLENDİRMENİN YÜRÜTÜLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ: Amacı sistemi yürütmek, sistemi bütünleştirmektir. Sistem geliştirilmesinin parçalarından biri değildir
 • 11.
 • 12. KEMP, MORRİSONN VE ROSS MODELİ
 • 13.  Öğrenme çevresinde odak, öğrenen üzerindedir.  Bu model çift yönlü ses için uygundur.  Özellikle bir başlama noktası yoktur.  Birbirini takip eden dokuz temel unsur vardır.  Öğretim hedef ve stratejilerinin seçimi tasarım üzerinde etkilidir.  Öğrenci özellikleri tasarım üzerinde etkilidir.
 • 15.  ÖĞRENCİ ANALİZİ: Öğrencilerin genel özellikleri; yaş, sınıf mevcudu, özel yetenekler, sınıf, sınıf mevcudu, öğrenme stilleri, giriş yeterlilikleri, sosyoekonomik düzeyleri, özel durumu olan öğrenciler, ön yeterlilikler.  HEDEFLERİN BELİRLENMESİ: Öğrencinin ders sonunda neyi öğrenmiş olacağını belirlemeliyiz.  ÖĞRETİM, YÖNTEM VE ORTAM MATERYALLERİNİN SEÇİMİ: Yeni materyal tasarımı, mevcut olanların değerlendirilmesi.  ORTAM VE MATERYALLERİN KULLANIMI: Ortam ve materyallerin hazırlanması ve öğrenme deneyimlerinin gerçekleştirilmesidir.
 • 16.  ÖĞRENEN KATILIMI: Öğrenenlerin bilgiyi işlemesidir.  DEĞERLENDİRME: Öğretimin öncesinde, öğretim sırasında ve öğretim sonrasında gözden geçirme yapılmasıdır. Öğrenen, yöntem ve medya da bu aşamada ele alınır.
 • 18.  Bu model, motivasyonun merkeze konulduğu bir modeldir. Temel amaç öğrenenin dikkatini çekerek konuya ilgi duymasını sağlamaktır.  Attention, relevance, confidence, satisfaction (ARCS) kelimelerinin baş harflerinden oluşmuştur. (dikkat, uygunluk, güven, doyum)
 • 19. DİKKAT:  ALGISAL UYARMA: Öğrencinin dikkatini çekmek için ilgi çekici etkinlikler ve ortamlar oluşturmak.  SORGUSAL UYARMA: Öğrencilerin soru sormaya yönlendirilmesi.  DEĞİŞKENLİK: Öğrencilerin dikkatlerini sürdürmeyi sağlama. UYGUNLUK:  HEDEF TANITIMI: Öğrencinin daha öneceden bildiği bilgiyle derste verilen bilginin bağdaştırılması.  GÜDÜ EŞLEMESİ: Öğrencilere etki , sorumluluk ve uygun seçenek sağlama.  BENZERLİK: Öğrencilerin geçmiş deneyimlerine benzer olarak öğretim sağlama.
 • 20. GÜVEN  ÖĞRENME GEREKLİLİKLERİ: Öğrencilerin başarı beklentisi oluşturmalarına yardımcı olma.  BAŞARI FIRSATLARI: Öğrencinin yeterliliğine olan inancını sağlamasına yardımcı olma.  KİŞİSEL DENETİM: Öğrencinin kendi yetenek ve çalışmalarına bağlı olarak başarılı olacağını kavramasına yardımcı olma. DOYUM  İÇSEL PEKİŞTİREÇLER: Öğrencinin başarıya dair olumlu duygular hissetmesine yardımcı olma.  DIŞSAL ÖDÜLLER: Öğrencinin başarısını ödüllerle pekiştirme.  EŞİTLİK: Öğrencilerin öğrendiklerini kullanmaları için fırsat sunma.