SlideShare a Scribd company logo
PIGŽU – PODPORA INFORMAČNÍ
GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ A UČITELŮ
(PROJEKT)
Centrum prevence rizikové virtuální komunikace, Pedagogická fakulta
Digidoupě – laboratoř digitálních technologií (www.digidoupe.cz)
Doc. Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D.
kamil.kopecky@upol.cz
facebook.com/kamil.kopecky
Identifikace
Název:
PIGŽU – Podpora informační gramotnosti žáků a učitelů
Registrační číslo:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012274
Operační program:
02 Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Výzva:
02_18_067 pro Implementaci strategie digitálního vzdělávání
II v prioritní ose 3 OP.
Realizace:
1. 1. 2020 – 31. 12. 2022
Jaké problémy projekt řeší?
1. Digitální kompetence učitelů
2. Vybavenost škol
3. Pomůcky pro zavádění digitálních technologií do výuky
4. Naplňování Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020
5. Postoje učitelů k používání IT ve výuce
6. Podpora infrastruktury škol
Cíle projektu
1. Vytvořit a poskytnout školám/pedagogům pomůcky a
metodiky, které jim umožní zefektivnit a celkově zlepšit
úroveň digitálních kompetencí - zejména informatického
myšlení - u žáků a učitelů 1. a 2. stupně ZŠ.
2. Motivovat pedagogy pro efektivní využívání IT ve výuce
a zároveň odstranit jejich strach z využívání těchto IT
nástrojů. Cílit zejména na pedagogy, kteří nejsou přímo
informatiky - např. na učitele 1. stupně ZŠ, učitele
humanitních předmětů apod.
Aktivity projektu
1. Řízení projektu (management, koordinace, nákupy,
výkazy…)
2. Zpracování sady materiálů a metodik zaměřených na
podporu rozvoje informatického myšlení a digitální
gramotnosti pro 1. stupeň ZŠ.
3. Zpracování sady materiálů a metodik zaměřených na
podporu rozvoje informatického myšlení a digitální
gramotnosti pro 2. stupeň ZŠ.
4. Sada materiálů na podporu žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami na 1. stupni ZŠ.
Přehled výstupů
1. Sada materiálů pro robotickou interaktivní techniku pro
1. a 2. stupeň ZŠ (beeboti, ozoboti, blueboti apod.)
Minimálně: 30 úkolů a 2 metodiky (15+15)
2. Sada materiálů pro systémy rozšířené reality pro 1.
stupeň ZŠ (MergeCube apod.)
Celkem 20 modelů či AR cvičení + 1 metodika
3. Sada materiálů na podporu žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami na 1. stupni ZŠ.
20 výstupů rozdělených do 4 sad + 4 metodiky
K čemu je metodika?
Jeden z hlavních cílů projektu je vytvářet takové pomůcky,
které lze snadno replikovat. Metodika proto popisuje:
1. Jak s pomůckou pracovat
2. Co rozvíjí
3. V jakých předmětech lze pomůcku využít
4. Pro jakou věkovou skupinu je určena
apod.
V tuto chvíli nemáme obecnou šablonu, ale připravíme ji.
Ověření
1. Každá sada pomůcek se musí na každé škole ověřit:
1 x ve výuce (minimálně 10, maximálně 30 dětí)
2. Z ověření potřebujeme zprávu, kterou zpracuje pedagog,
co sadu testuje a vede výuku.
3. Zapojené školy na základě zpráv od pedagogů připraví
„Zprávu z ověření DVZ (digitální vzdělávací zdroj) v
praxi“.
4. Každou sadu posoudí i dva externí nezávislí
posuzovatelé.
Technologie pro realizátory
Realizační tým (3 školy + 5 kateder) získá vybavení
v hodnotě 1 318 300 Kč.
Tablety Apple iPAD 32GB
MergeCube AR kostky
Beebot, bluebot
OzobotEvo
Probot
stavebnice Lego WeDo2
MicroBit
Všechny pomůcky jsou kompatibilní s reformou výuky
informatiky na 1. i 2. stupni ZŠ.
Pracovní smlouvy
S pracovníky z Univerzity Palackého v Olomouci bude
uzavřena pracovní smlouva – úvazek (0.1-0.25).
S pracovníky mimo Univerzitu Palackého v Olomouci budou
uzavřeny dohody o pracovní činnosti případně dohody o
provedení práce (individuálně).
Realizační tým
Výkazy práce
Výkazy práce jsou měsíční.
Předdefinujeme okruh činností pro kreativce, výkazy
budou předchystané v šabloně pro každého zaměstnance a
budou zde zvýrazněné kolonky k vyplnění.
Odevzdávání výkazů bude dozorovat administrativní tým.
Vše budeme sdílet v cloudu na jednom místě.
Co vlastně vytváříme?
Digitální učební pomůcky využívající ICT mohou mít řadu
podob, např.:
1. Tematické playgroundy (hrací plochy) pro robotická
zařízení + doplňky
2. Úkoly zaměřené na řešení problémové situace
(s pomocí robotických zařízení) – tzv. puzzle solving.
3. Úkoly zaměřené na podporu informatického myšlení
(algoritmizace).
4. Úkoly zaměřené na fixaci poznatků (např. mapa ČR
apod.)
5. Simulace.
6. Cvičení využívající rozšířenou realitu (AR).
7. A cokoli vás napadne…
Lze pracovat s prototypy!
V rámci projektu můžeme vytvářet prototypy jednotlivých
výstupů, např. navrhneme A0 playground – lze jej
vytisknout, navrhnout třeba i v 3D podobě a otestovat.
Ukázky
Ukázky
Ukázky
Ukázky
Ukázky
Ukázky
Ozobot AR
Ozobot AR
Projektový web
Projektový webu bude k dispozici na adrese:
pigzu.upol.cz. Budeme hledat i alternativní názvy webu.
Web bude především databáze různých druhů
pomůcek.
Aktuálně na webu pracujeme!
Úkoly pro nás
1. Postupně vás budeme kontaktovat ohledně
pracovních smluv
- tj. osobní údaje apod.
2. Začneme soutěžit hardware
– např. tablety bude nutné soutěžit, jde o velké
množství
3. Vytvoříme společné úložiště (cloud)
Úkoly pro vás
1. Promyslet konkrétní obsah:
- co konkrétně chci vytvořit,
- pro jak staré žáky,
- co konkrétně bude obsah rozvíjet,
- jakou technologii k tomu použiji,
- co budu reálně potřebovat připravit.
2. Vytvořit si základní plán práce
- potřebujeme vědět, co kdy vznikne, ať lze vykazovat
práci průběžně v rámci monitorovacích zpráv
Budeme moc rádi, když…
A. Budete projekt propagovat na webových stránkách
školy.
B. Budete fotit a natáčet aktivity, které budete s dětmi
realizovat. Vše využijeme v rámci monitorovacích
zpráv.
Aktivity klidně konzultuje se svými žáky a zapojte je do
procesu tvorby pomůcek!
Ukázky
http://ozobot.sandofky.cz/ozoboti-priroda-
programovani-a-design/
https://1zsfm.cz/2019/02/01/hrh-hry-roboti-
hlavolamy/
https://www.youtube.com/watch?v=9KNfgmD-PVM
A to je vše
Doc. Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D.
Centrum prevence rizikové virtuální komunikace
A Katedra českého jazyka a literatury PdF UP
Pedagogická fakulta. Univerzita Palackého v Olomouci
kamil.kopecky@upol.cz
www.digidoupe.cz
www.e-bezpeci.cz

More Related Content

Similar to Projekt Pigžu (úvod)

Mobilní technologie ve výuce 2017
Mobilní technologie ve výuce 2017Mobilní technologie ve výuce 2017
Mobilní technologie ve výuce 2017
Libor Klubal
 
Vizualizace výuky
Vizualizace výukyVizualizace výuky
Vizualizace výuky
Jiří Husa
 
ICT v chemii pro KIC
ICT v chemii pro KICICT v chemii pro KIC
ICT v chemii pro KIC
Martin Slavík
 
Kombinované formy jako nezbytná součást výuky
Kombinované formy jako nezbytná součást výukyKombinované formy jako nezbytná součást výuky
Kombinované formy jako nezbytná součást výuky
Borivoj Brdicka
 
Představení projektu moderní učitel - Zdeněk Pech
Představení projektu moderní učitel - Zdeněk PechPředstavení projektu moderní učitel - Zdeněk Pech
Představení projektu moderní učitel - Zdeněk Pech
Martin
 
Multimediální projekty 2017/2018
Multimediální projekty 2017/2018Multimediální projekty 2017/2018
Multimediální projekty 2017/2018
Studia nových médii, FF UK, Praha
 
Oldřich Botlík o celoplošnom testovaní
Oldřich Botlík o celoplošnom testovaníOldřich Botlík o celoplošnom testovaní
Oldřich Botlík o celoplošnom testovaní
noveskolstvo.sk
 
Proč a jak (ne)využívat data o chování studentů
Proč a jak (ne)využívat data o chování studentůProč a jak (ne)využívat data o chování studentů
Proč a jak (ne)využívat data o chování studentů
Michal Černý
 
Nové technologie ve vzdělávání
Nové technologie ve vzděláváníNové technologie ve vzdělávání
Nové technologie ve vzdělávání
Michal Černý
 
Mobilní zařízení ve výuce
Mobilní zařízení ve výuceMobilní zařízení ve výuce
Mobilní zařízení ve výuce
Radek Maca
 
ICT gramotnost žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - Pavel Pešat
ICT gramotnost žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - Pavel Pešat ICT gramotnost žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - Pavel Pešat
ICT gramotnost žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - Pavel Pešat Technical University of Liberec
 
02 2 role lidi
02 2 role lidi02 2 role lidi
02 2 role lidiRadek Maca
 
Moodle Day Liberec 2010
Moodle Day Liberec 2010Moodle Day Liberec 2010
Moodle Day Liberec 2010
Martin Slavík
 
Digitální portfolio pro sebeprezentaci i sebepoznání
Digitální portfolio pro sebeprezentaci i sebepoznáníDigitální portfolio pro sebeprezentaci i sebepoznání
Digitální portfolio pro sebeprezentaci i sebepoznání
Ústřední knihovna FF MU
 
Nové směry ve vývoji e-learningu
Nové směry ve vývoji e-learningu Nové směry ve vývoji e-learningu
Nové směry ve vývoji e-learningu
Kamil Kopecky
 
Ipady ve výuce
Ipady ve výuceIpady ve výuce
Ipady ve výuce
Kamil Kopecky
 
Edtechový start: Úvod do využití technologií ve vzdělávání
Edtechový start: Úvod do využití technologií ve vzděláváníEdtechový start: Úvod do využití technologií ve vzdělávání
Edtechový start: Úvod do využití technologií ve vzdělávání
Hana Tulinská
 
Maca ik tv_cechach_povodne
Maca ik tv_cechach_povodneMaca ik tv_cechach_povodne
Maca ik tv_cechach_povodneIndicia
 
Popis konceptu a obsahu vzdělávacích kurzů - Pavel Vlach
Popis konceptu a obsahu vzdělávacích kurzů - Pavel VlachPopis konceptu a obsahu vzdělávacích kurzů - Pavel Vlach
Popis konceptu a obsahu vzdělávacích kurzů - Pavel Vlach
Martin
 
MultiMice versus MS MultiPoint
MultiMice versus MS MultiPointMultiMice versus MS MultiPoint
MultiMice versus MS MultiPoint
Janek Wagner
 

Similar to Projekt Pigžu (úvod) (20)

Mobilní technologie ve výuce 2017
Mobilní technologie ve výuce 2017Mobilní technologie ve výuce 2017
Mobilní technologie ve výuce 2017
 
Vizualizace výuky
Vizualizace výukyVizualizace výuky
Vizualizace výuky
 
ICT v chemii pro KIC
ICT v chemii pro KICICT v chemii pro KIC
ICT v chemii pro KIC
 
Kombinované formy jako nezbytná součást výuky
Kombinované formy jako nezbytná součást výukyKombinované formy jako nezbytná součást výuky
Kombinované formy jako nezbytná součást výuky
 
Představení projektu moderní učitel - Zdeněk Pech
Představení projektu moderní učitel - Zdeněk PechPředstavení projektu moderní učitel - Zdeněk Pech
Představení projektu moderní učitel - Zdeněk Pech
 
Multimediální projekty 2017/2018
Multimediální projekty 2017/2018Multimediální projekty 2017/2018
Multimediální projekty 2017/2018
 
Oldřich Botlík o celoplošnom testovaní
Oldřich Botlík o celoplošnom testovaníOldřich Botlík o celoplošnom testovaní
Oldřich Botlík o celoplošnom testovaní
 
Proč a jak (ne)využívat data o chování studentů
Proč a jak (ne)využívat data o chování studentůProč a jak (ne)využívat data o chování studentů
Proč a jak (ne)využívat data o chování studentů
 
Nové technologie ve vzdělávání
Nové technologie ve vzděláváníNové technologie ve vzdělávání
Nové technologie ve vzdělávání
 
Mobilní zařízení ve výuce
Mobilní zařízení ve výuceMobilní zařízení ve výuce
Mobilní zařízení ve výuce
 
ICT gramotnost žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - Pavel Pešat
ICT gramotnost žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - Pavel Pešat ICT gramotnost žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - Pavel Pešat
ICT gramotnost žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - Pavel Pešat
 
02 2 role lidi
02 2 role lidi02 2 role lidi
02 2 role lidi
 
Moodle Day Liberec 2010
Moodle Day Liberec 2010Moodle Day Liberec 2010
Moodle Day Liberec 2010
 
Digitální portfolio pro sebeprezentaci i sebepoznání
Digitální portfolio pro sebeprezentaci i sebepoznáníDigitální portfolio pro sebeprezentaci i sebepoznání
Digitální portfolio pro sebeprezentaci i sebepoznání
 
Nové směry ve vývoji e-learningu
Nové směry ve vývoji e-learningu Nové směry ve vývoji e-learningu
Nové směry ve vývoji e-learningu
 
Ipady ve výuce
Ipady ve výuceIpady ve výuce
Ipady ve výuce
 
Edtechový start: Úvod do využití technologií ve vzdělávání
Edtechový start: Úvod do využití technologií ve vzděláváníEdtechový start: Úvod do využití technologií ve vzdělávání
Edtechový start: Úvod do využití technologií ve vzdělávání
 
Maca ik tv_cechach_povodne
Maca ik tv_cechach_povodneMaca ik tv_cechach_povodne
Maca ik tv_cechach_povodne
 
Popis konceptu a obsahu vzdělávacích kurzů - Pavel Vlach
Popis konceptu a obsahu vzdělávacích kurzů - Pavel VlachPopis konceptu a obsahu vzdělávacích kurzů - Pavel Vlach
Popis konceptu a obsahu vzdělávacích kurzů - Pavel Vlach
 
MultiMice versus MS MultiPoint
MultiMice versus MS MultiPointMultiMice versus MS MultiPoint
MultiMice versus MS MultiPoint
 

More from Kamil Kopecky

Online bezpečnost v době postpandemické
Online bezpečnost v době postpandemickéOnline bezpečnost v době postpandemické
Online bezpečnost v době postpandemické
Kamil Kopecky
 
Stručný úvod do vědecké práce pro doktorandy (1.0)
Stručný úvod do vědecké práce pro doktorandy (1.0)Stručný úvod do vědecké práce pro doktorandy (1.0)
Stručný úvod do vědecké práce pro doktorandy (1.0)
Kamil Kopecky
 
Specifika jazyka elektronické komunikace
Specifika jazyka elektronické komunikaceSpecifika jazyka elektronické komunikace
Specifika jazyka elektronické komunikace
Kamil Kopecky
 
Základy české fonetiky a fonologie (U1ST)
Základy české fonetiky a fonologie (U1ST)Základy české fonetiky a fonologie (U1ST)
Základy české fonetiky a fonologie (U1ST)
Kamil Kopecky
 
E-Bezpečí - úvodní prezentace pro studenty UPOL
E-Bezpečí - úvodní prezentace pro studenty UPOLE-Bezpečí - úvodní prezentace pro studenty UPOL
E-Bezpečí - úvodní prezentace pro studenty UPOL
Kamil Kopecky
 
Základy pravopisu (pro studenty)
Základy pravopisu (pro studenty)Základy pravopisu (pro studenty)
Základy pravopisu (pro studenty)
Kamil Kopecky
 
Rodina v kyberprostoru
Rodina v kyberprostoruRodina v kyberprostoru
Rodina v kyberprostoru
Kamil Kopecky
 
K možnostem zařazení témat online bezpečnosti do výuky na základní škole
K možnostem zařazení témat online bezpečnosti do výuky na základní školeK možnostem zařazení témat online bezpečnosti do výuky na základní škole
K možnostem zařazení témat online bezpečnosti do výuky na základní škole
Kamil Kopecky
 
Struktura národního jazyka
Struktura národního jazykaStruktura národního jazyka
Struktura národního jazyka
Kamil Kopecky
 
Starci na netu (2018)
Starci na netu (2018)Starci na netu (2018)
Starci na netu (2018)
Kamil Kopecky
 
Vybrané formy kybernetické kriminality
Vybrané formy kybernetické kriminalityVybrané formy kybernetické kriminality
Vybrané formy kybernetické kriminality
Kamil Kopecky
 
Fenomén Minecraft v českém prostředí (výzkumná zpráva) CZECH VERSION
Fenomén Minecraft v českém prostředí (výzkumná zpráva) CZECH VERSIONFenomén Minecraft v českém prostředí (výzkumná zpráva) CZECH VERSION
Fenomén Minecraft v českém prostředí (výzkumná zpráva) CZECH VERSION
Kamil Kopecky
 
The Minecraft Phenomenon in the Czech Environment (Research Report) ENGLISH V...
The Minecraft Phenomenon in the Czech Environment (Research Report) ENGLISH V...The Minecraft Phenomenon in the Czech Environment (Research Report) ENGLISH V...
The Minecraft Phenomenon in the Czech Environment (Research Report) ENGLISH V...
Kamil Kopecky
 
Rizikové chování českých a slovenských dětí v prostředí internetu
Rizikové chování českých a slovenských dětí v prostředí internetuRizikové chování českých a slovenských dětí v prostředí internetu
Rizikové chování českých a slovenských dětí v prostředí internetu
Kamil Kopecky
 
Nauka o slovní zásobě
Nauka o slovní zásoběNauka o slovní zásobě
Nauka o slovní zásobě
Kamil Kopecky
 
Základy morfologie
Základy morfologieZáklady morfologie
Základy morfologie
Kamil Kopecky
 
České a slovenské děti na internetu 2014 (komparace)
České a slovenské děti na internetu 2014 (komparace)České a slovenské děti na internetu 2014 (komparace)
České a slovenské děti na internetu 2014 (komparace)
Kamil Kopecky
 
Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2014
Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2014Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2014
Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2014
Kamil Kopecky
 
Výroční zpráva projektu E-Bezpečí za rok 2014
Výroční zpráva projektu E-Bezpečí za rok 2014Výroční zpráva projektu E-Bezpečí za rok 2014
Výroční zpráva projektu E-Bezpečí za rok 2014
Kamil Kopecky
 
Jazykový proseminář (souvětí) - materiál pro studenty PdF UP KČJL
Jazykový proseminář (souvětí) - materiál pro studenty PdF UP KČJLJazykový proseminář (souvětí) - materiál pro studenty PdF UP KČJL
Jazykový proseminář (souvětí) - materiál pro studenty PdF UP KČJL
Kamil Kopecky
 

More from Kamil Kopecky (20)

Online bezpečnost v době postpandemické
Online bezpečnost v době postpandemickéOnline bezpečnost v době postpandemické
Online bezpečnost v době postpandemické
 
Stručný úvod do vědecké práce pro doktorandy (1.0)
Stručný úvod do vědecké práce pro doktorandy (1.0)Stručný úvod do vědecké práce pro doktorandy (1.0)
Stručný úvod do vědecké práce pro doktorandy (1.0)
 
Specifika jazyka elektronické komunikace
Specifika jazyka elektronické komunikaceSpecifika jazyka elektronické komunikace
Specifika jazyka elektronické komunikace
 
Základy české fonetiky a fonologie (U1ST)
Základy české fonetiky a fonologie (U1ST)Základy české fonetiky a fonologie (U1ST)
Základy české fonetiky a fonologie (U1ST)
 
E-Bezpečí - úvodní prezentace pro studenty UPOL
E-Bezpečí - úvodní prezentace pro studenty UPOLE-Bezpečí - úvodní prezentace pro studenty UPOL
E-Bezpečí - úvodní prezentace pro studenty UPOL
 
Základy pravopisu (pro studenty)
Základy pravopisu (pro studenty)Základy pravopisu (pro studenty)
Základy pravopisu (pro studenty)
 
Rodina v kyberprostoru
Rodina v kyberprostoruRodina v kyberprostoru
Rodina v kyberprostoru
 
K možnostem zařazení témat online bezpečnosti do výuky na základní škole
K možnostem zařazení témat online bezpečnosti do výuky na základní školeK možnostem zařazení témat online bezpečnosti do výuky na základní škole
K možnostem zařazení témat online bezpečnosti do výuky na základní škole
 
Struktura národního jazyka
Struktura národního jazykaStruktura národního jazyka
Struktura národního jazyka
 
Starci na netu (2018)
Starci na netu (2018)Starci na netu (2018)
Starci na netu (2018)
 
Vybrané formy kybernetické kriminality
Vybrané formy kybernetické kriminalityVybrané formy kybernetické kriminality
Vybrané formy kybernetické kriminality
 
Fenomén Minecraft v českém prostředí (výzkumná zpráva) CZECH VERSION
Fenomén Minecraft v českém prostředí (výzkumná zpráva) CZECH VERSIONFenomén Minecraft v českém prostředí (výzkumná zpráva) CZECH VERSION
Fenomén Minecraft v českém prostředí (výzkumná zpráva) CZECH VERSION
 
The Minecraft Phenomenon in the Czech Environment (Research Report) ENGLISH V...
The Minecraft Phenomenon in the Czech Environment (Research Report) ENGLISH V...The Minecraft Phenomenon in the Czech Environment (Research Report) ENGLISH V...
The Minecraft Phenomenon in the Czech Environment (Research Report) ENGLISH V...
 
Rizikové chování českých a slovenských dětí v prostředí internetu
Rizikové chování českých a slovenských dětí v prostředí internetuRizikové chování českých a slovenských dětí v prostředí internetu
Rizikové chování českých a slovenských dětí v prostředí internetu
 
Nauka o slovní zásobě
Nauka o slovní zásoběNauka o slovní zásobě
Nauka o slovní zásobě
 
Základy morfologie
Základy morfologieZáklady morfologie
Základy morfologie
 
České a slovenské děti na internetu 2014 (komparace)
České a slovenské děti na internetu 2014 (komparace)České a slovenské děti na internetu 2014 (komparace)
České a slovenské děti na internetu 2014 (komparace)
 
Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2014
Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2014Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2014
Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2014
 
Výroční zpráva projektu E-Bezpečí za rok 2014
Výroční zpráva projektu E-Bezpečí za rok 2014Výroční zpráva projektu E-Bezpečí za rok 2014
Výroční zpráva projektu E-Bezpečí za rok 2014
 
Jazykový proseminář (souvětí) - materiál pro studenty PdF UP KČJL
Jazykový proseminář (souvětí) - materiál pro studenty PdF UP KČJLJazykový proseminář (souvětí) - materiál pro studenty PdF UP KČJL
Jazykový proseminář (souvětí) - materiál pro studenty PdF UP KČJL
 

Projekt Pigžu (úvod)

 • 1. PIGŽU – PODPORA INFORMAČNÍ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ A UČITELŮ (PROJEKT) Centrum prevence rizikové virtuální komunikace, Pedagogická fakulta Digidoupě – laboratoř digitálních technologií (www.digidoupe.cz) Doc. Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D. kamil.kopecky@upol.cz facebook.com/kamil.kopecky
 • 2. Identifikace Název: PIGŽU – Podpora informační gramotnosti žáků a učitelů Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012274 Operační program: 02 Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Výzva: 02_18_067 pro Implementaci strategie digitálního vzdělávání II v prioritní ose 3 OP. Realizace: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2022
 • 3. Jaké problémy projekt řeší? 1. Digitální kompetence učitelů 2. Vybavenost škol 3. Pomůcky pro zavádění digitálních technologií do výuky 4. Naplňování Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 5. Postoje učitelů k používání IT ve výuce 6. Podpora infrastruktury škol
 • 4. Cíle projektu 1. Vytvořit a poskytnout školám/pedagogům pomůcky a metodiky, které jim umožní zefektivnit a celkově zlepšit úroveň digitálních kompetencí - zejména informatického myšlení - u žáků a učitelů 1. a 2. stupně ZŠ. 2. Motivovat pedagogy pro efektivní využívání IT ve výuce a zároveň odstranit jejich strach z využívání těchto IT nástrojů. Cílit zejména na pedagogy, kteří nejsou přímo informatiky - např. na učitele 1. stupně ZŠ, učitele humanitních předmětů apod.
 • 5. Aktivity projektu 1. Řízení projektu (management, koordinace, nákupy, výkazy…) 2. Zpracování sady materiálů a metodik zaměřených na podporu rozvoje informatického myšlení a digitální gramotnosti pro 1. stupeň ZŠ. 3. Zpracování sady materiálů a metodik zaměřených na podporu rozvoje informatického myšlení a digitální gramotnosti pro 2. stupeň ZŠ. 4. Sada materiálů na podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na 1. stupni ZŠ.
 • 6. Přehled výstupů 1. Sada materiálů pro robotickou interaktivní techniku pro 1. a 2. stupeň ZŠ (beeboti, ozoboti, blueboti apod.) Minimálně: 30 úkolů a 2 metodiky (15+15) 2. Sada materiálů pro systémy rozšířené reality pro 1. stupeň ZŠ (MergeCube apod.) Celkem 20 modelů či AR cvičení + 1 metodika 3. Sada materiálů na podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na 1. stupni ZŠ. 20 výstupů rozdělených do 4 sad + 4 metodiky
 • 7. K čemu je metodika? Jeden z hlavních cílů projektu je vytvářet takové pomůcky, které lze snadno replikovat. Metodika proto popisuje: 1. Jak s pomůckou pracovat 2. Co rozvíjí 3. V jakých předmětech lze pomůcku využít 4. Pro jakou věkovou skupinu je určena apod. V tuto chvíli nemáme obecnou šablonu, ale připravíme ji.
 • 8. Ověření 1. Každá sada pomůcek se musí na každé škole ověřit: 1 x ve výuce (minimálně 10, maximálně 30 dětí) 2. Z ověření potřebujeme zprávu, kterou zpracuje pedagog, co sadu testuje a vede výuku. 3. Zapojené školy na základě zpráv od pedagogů připraví „Zprávu z ověření DVZ (digitální vzdělávací zdroj) v praxi“. 4. Každou sadu posoudí i dva externí nezávislí posuzovatelé.
 • 9. Technologie pro realizátory Realizační tým (3 školy + 5 kateder) získá vybavení v hodnotě 1 318 300 Kč. Tablety Apple iPAD 32GB MergeCube AR kostky Beebot, bluebot OzobotEvo Probot stavebnice Lego WeDo2 MicroBit Všechny pomůcky jsou kompatibilní s reformou výuky informatiky na 1. i 2. stupni ZŠ.
 • 10. Pracovní smlouvy S pracovníky z Univerzity Palackého v Olomouci bude uzavřena pracovní smlouva – úvazek (0.1-0.25). S pracovníky mimo Univerzitu Palackého v Olomouci budou uzavřeny dohody o pracovní činnosti případně dohody o provedení práce (individuálně).
 • 12. Výkazy práce Výkazy práce jsou měsíční. Předdefinujeme okruh činností pro kreativce, výkazy budou předchystané v šabloně pro každého zaměstnance a budou zde zvýrazněné kolonky k vyplnění. Odevzdávání výkazů bude dozorovat administrativní tým. Vše budeme sdílet v cloudu na jednom místě.
 • 13. Co vlastně vytváříme? Digitální učební pomůcky využívající ICT mohou mít řadu podob, např.: 1. Tematické playgroundy (hrací plochy) pro robotická zařízení + doplňky 2. Úkoly zaměřené na řešení problémové situace (s pomocí robotických zařízení) – tzv. puzzle solving. 3. Úkoly zaměřené na podporu informatického myšlení (algoritmizace). 4. Úkoly zaměřené na fixaci poznatků (např. mapa ČR apod.) 5. Simulace. 6. Cvičení využívající rozšířenou realitu (AR). 7. A cokoli vás napadne…
 • 14. Lze pracovat s prototypy! V rámci projektu můžeme vytvářet prototypy jednotlivých výstupů, např. navrhneme A0 playground – lze jej vytisknout, navrhnout třeba i v 3D podobě a otestovat.
 • 23. Projektový web Projektový webu bude k dispozici na adrese: pigzu.upol.cz. Budeme hledat i alternativní názvy webu. Web bude především databáze různých druhů pomůcek. Aktuálně na webu pracujeme!
 • 24. Úkoly pro nás 1. Postupně vás budeme kontaktovat ohledně pracovních smluv - tj. osobní údaje apod. 2. Začneme soutěžit hardware – např. tablety bude nutné soutěžit, jde o velké množství 3. Vytvoříme společné úložiště (cloud)
 • 25. Úkoly pro vás 1. Promyslet konkrétní obsah: - co konkrétně chci vytvořit, - pro jak staré žáky, - co konkrétně bude obsah rozvíjet, - jakou technologii k tomu použiji, - co budu reálně potřebovat připravit. 2. Vytvořit si základní plán práce - potřebujeme vědět, co kdy vznikne, ať lze vykazovat práci průběžně v rámci monitorovacích zpráv
 • 26. Budeme moc rádi, když… A. Budete projekt propagovat na webových stránkách školy. B. Budete fotit a natáčet aktivity, které budete s dětmi realizovat. Vše využijeme v rámci monitorovacích zpráv. Aktivity klidně konzultuje se svými žáky a zapojte je do procesu tvorby pomůcek!
 • 28. A to je vše Doc. Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D. Centrum prevence rizikové virtuální komunikace A Katedra českého jazyka a literatury PdF UP Pedagogická fakulta. Univerzita Palackého v Olomouci kamil.kopecky@upol.cz www.digidoupe.cz www.e-bezpeci.cz