SlideShare a Scribd company logo
PROJEKT 2015-2016
SHKOLLA: Osman Gjini
LENDA: KIMI 11
KLASA:XI-B
TEMA:
ROLI I HIDROKARBUREVE
OBJEKTIVAT
Te dim cfare jane HIDROKARBURET.
Te listojm disa metoda si prodhohen ato.
Roli i hidrokarbureve ne jeten e perditshme
Burimet energjetike
Pakesimi i burimeve energjetike
Karburantet ne Shqiperi dhe ndikimet ne
mjedis
E ardhmja energjetike
CFARE JANE HIDROKARBURET
Hidrokarburet bëjnë pjesë në grupin e kimis
organike , dhe janë komponime të përbëra
prej dy komponentave
kryesorë karbonit dhe hidrogjenit.
Hidrokarburet janë burime të rëndësishme
në ushqimin e njeriut si përbërje
e frutave , karotës në përbërjen
e vajit të bimëve të larta, po ashtu gjenden
edhe në përbërjen e naftës, gazi nëntokësor.
Hidrokarburet janë të ndara nëhidrokarbure
aciklike dhe hidrokrbure ciklike.
ENERGJITIKA
▪Burimet energjitikeLëndët djegëse janë substanca të cilat
gjatë djegies lirojnë nxehtësi ose formë tjetër të energjisë.
Burimet kryesore janë : qymyri, gazi natyror, nafta. Këto
quhen lëndë fosile dhe nuk munden të rigjenerohen.
Nafta dhe gazi natyror plotësojnë 65 % të nevojave të
përgjithshme, qymyri 25 %dhe energjia bërthamore 4
%.Njëlloj si qymyrguri nafta dhe gazi natyror prejardhjen e
kanë nga gjallesat.
Në ndryshim ngaqymyrguri këto janë formuar nga gjallesa të
vogla bimore dhe shtazore që janë depozituar përpara
miliona vjetësh në fundin e deteve të cekëta.
Aty në neprimin e mikroorganizmave të trysnisë sëlartë dhe
të temperaturës, lënda organikë është shndërruar në një
përzierje të ndërlikuarsubstancash të tjera ku mbizotërojnë
hidrokarburet.
INDUSTRIA E HIDROKARBUREVE
 Qeveria e Shqiperis ka percaktuar dy zona per zhvillimin e
infrastuktures detare dhe bregdetare ku do te ndertohen terminale te
importimit dhe eksportimit te terminaleve te naftes, Vlora dhe Durresi.
 Aktualishte , nenproduktet e naftes zene gati 60% te plotesimit te
nevojave me burime energjitike per tregun e brendshem,tendenc kjo
dhe per tregun rajonal.
Konsumimi I
hidrokarbureve
PM10 (grimca të
ngurta me
përmasa nën 10
mikron) / VIT
BURIMET GLOBALE
 Burimet globale të naftës drejt pakësimit në 10 vjet Raporti i
ri i publikuar nga një organizatë e rëndësishme për kërkime
të energjisë paralajmëron se burimet e naftës në botë mund
të fillojnë të pakësohen në 10 vitet e ardhshme.
 Ky raport, qe u bë injohur në një takim të Organizatës
Ndërkombëtare për Energjinë në Paris, nga Qendra
Britanike për Kërkime rreth Energjisë thotë se prodhimi i
naftës mund të arrijë në një pikë kulmore në vitin 2020,
duke bërë që të ketë mungesa të naftës në botë.
 Kërkesa globale për naftë është e pa qendrueshme.
 Karburantet ne Shqiperi dhe ndikimet nemjedis.
Për cilësinë e ajrit në Shqipëri nuk mund të flitet bindshëm. Me
ligj parashikohet që në qendraturbane duhet të monitorohet
dioksidi i squfurit (SO2) dhe oksidet e azotit (NOx). Burime
kryesoretë ndotjes së ajrit në Shqipëri kanë qenë historikisht
industria e shkrirjes së kromit, ajo e bakrit,metalurgjia e gizës
dhe e çelikut, si dhe termocentralet. Burime kryesore të ndotjes
së ajrit sote janë nxjerrja dhe përpunimi i naftës, ngrohja
shtëpiake, prodhimi i çimentos, si dhe djegia epakontrolluar e
plehrave. Transporti është një tjetër shkaktar i ndotjes së ajrit.
Makinat e vjetra dhe cilesia e karburanteve, qe ato perdorin jane
edhe shkak i ndotjes semjedisit. Forcimi i masave per kontrollin
e naftes, kolaudimi i sakte i makinave dhe mos perdorimi i
makinave te vjetra jane masat qe duhet te merren per
permiresimin e cilesise se ajrit.
 Disa nga sëmundjet e lidhura me ajrin e ndotur janë :
 Kanceri
 Sëmundje zemre dhe rreziku per atak
 Sëmundje mushkërie si cirroza dhe Emfizema
 Azma
 Pneumonia dhe komplikacionet e saj
 Bronkiti dhe pneumonia
 Alergji të lidhura me aparatin respirator
 Dhimbje koke dhe migrenë te vazhdueshme
EKSPOZIMI NDAJ BENZINES DHE RREZIQET SHENDETESORE
 Benzina është një substancë shumë toksike e përbërë kryesisht
nga hidrokarburet të cilat kane shkalle toksiciteti të ndryshme.
Benzina përmban rreth 150 substanca kimike, shumica e këtyre
kimikateve te permbajne : Toluen, Etilbenzen dhe Xylene.
 Ekspozimi ndaj Benzinës mund të ndodhë në disa mënyra:
 Nepermjet mjedisit. Ekspozimi ndaj benzinë qe mund të
shkaktohet nga rrjedhja e tankeve nëntokësore
 Thithja – ose inhalimi ndodh më shpesh kur benzina është
përdorur në një zonë të pa ventiluar mire.
 Gëlltitja - ndodh kur një person pa dashje konsumon ujë te ndotur me
benzine. Ushqimi që ka qenë i gatuar me ujë te ndotur gjithashtu mund te
shkaktojë nivele të larte te demtimeve shendetesore nga benzina .
 Kontakti me lëkurën - Ekspozimi ndaj benzinës mund të ndodhë edhe
nepërmjet kontaktit të lëkurës . Kimikatet në benzinë perthithen nëpërmjet
lëkurës dhe ekspozimi i zgjatur ndaj ketyre perberesve con ne demtime
serioze te lekures.
 Rreziqet shëndetësore gjate nje ekspozimi afatgjate
ndaj benzinës • Lekura - kontakti i zgjatur me lëkurën mund të jape nje
tharje te lëkurës, duke shkaktuar plasaritje, acarim, dhe pezmatim te saj.
Edhe pse të rralla, reaksione alergjike janë raportuar.
 • Gjaku - pjesëtarët e ekuipazheve te cisternave te benzinës dhe piktorët
kanë pasur efekte negative në gjak për shkak të ekspozimit të zgjatur dhe të
përsëritura ndaj benzinë s .
 • Sistemi nervor periferik - Benzina përmban një shumëllojshmëri të
Parafines si psh n-heksani. Ekspozimi i zgjatur kundrejte n-heksanit është i
njohur per shkaktimin e dëmeve të parikthyeshme ne sistemit nervor
periferik.
 • Sistemi Neurologjik - Ekspozimi afatgjatë ndaj benzinës
ndikon shumë ne funksionet neurologjike. Në fakt, efektet mbi kapacitetin e
kujtesës, aftesite intelektuale, dhe psikomotorike dhe aftësitë e të mësuarit
janë parë në stacion per personat qe kane qene te ekspozuar ndaj ndikimit
te benzines per me shume se 5 vjet.
ELEKTRO ENERGJITIKA DHE EARDHMJA.
Si asnjëherë, njeriu sot në botë nuk ka qenë kaq i përgjegjshëm në
përdorimin e energjisë, sa po tregohet sot. Është koha, që kështu
duhet të jemi. Kjo është një frazë dhe një moment që duhet kapur dhe
duhet vlejë edhe për ne Shqipëtarët. Kur njerëzit e duhur bëhen së
bashku, atëherë çdo gjë është dhe bëhet e mundur. Gjithashtu, sot në
botë, kur nafta po arrin në çmimet e saj më të skajshme, për herë të
parë dhe seriozisht po mendohet se çfarë do të bëhet për ta
zëvëndësuara në një të ardhme të afërt. Rrugët e shoqërisë drejt një
varësie, gjithmonë e më të vogël ndaj lëndëve djegëse me bazë nafte,
sa po vijnë e po bëhen më të qarta. Kjo edhe për faktin se mosha e
shfrytëzimit të naftës sa vjen e po dobësohet, dhe për faktin se cili
apo cila do ta zërë vendin e saj,veçanërisht në fushën e prodhimit të
energjisë?. Gjithmonë e më tepër po forcohet mendimi se,besimi ynë
aktual mbi lëndët djegëse fosile (naftë, gaz, qymyr), sa vjen e po
bëhet më i pa qëndrueshëm. Përgjigjja konvergon në një të vetme.
Pak nga të gjitha burimet e mundshme energjitike ose një e ardhme
energjitike me ekonomi hibride, që në një kuptim tjetër quhet shtëpi
eshëndetshme.
 Ekonomia hibride e përfitimit të energjisë, sigurisht që do të ketë
nevojë për një rrjet elektik, ku të mund të përshtasë çdo burim të fituar
e të vlefshëm energjie. Por, kjo kërkon së pari të synohet për të patur
një sistem energjitik më tepër të decentralizuar dhe demokratik, ku
mund të përmirësohet efiçenca, duke shkurtuar distancat midis
prodhuesve të energjisë dhe konsumatorit.Kjo kërkon së dyti, që rrjeti
të jetë më pak i cënuehëm nga ndërhyrjet, nga mbingarkesat,
stuhitëdhe aktet e dhunës. Në këto rrethana po vjen koha, që të
mendohet dhe të ndërtohet një rrjet elektrik fleksibël (elastik) dhe
dinamik, në të cilin energjia të kalojë në dy kahe, ku që të dyja të
rrjedhin (japin) energji dhe të pranojnë kontribute nga mijra shtëpi ose
impiante të vegjël teknologjik industrial, të cilat kursejnë dhe
prodhojnë energji shtesë. Me një rrjet të tillë hibrid nuk do të jetë më e
nevojshme të lodhesh së argumentuari meritat e lëndëve të djegshme
fosile (naftë,gaz, qymyr), përkundrejt lëndëve të ripërtëritshme (era,
dielli, hidrogjeni, biomasa). Nga ana tjetër,këto burime energjitike
garantojnë teknologji të pastër dhe shumë miqësore me mjedisin. Në
njëkuptim tjetër, ato përbëjnë atë që sot quhet zhvillim i qëndrueshëm
dhe nënkutojnë marrëdhënie të balancuara njeri-naryrë ose balancë
njeriu sot-me njeriun nesër.
 Punoi :
ERVIS CARA
FALEMINDERIT PER
VEMENDJEN !

More Related Content

What's hot

Atomi
AtomiAtomi
Atomi
EGLI TAFA
 
Regjimi komunist ne Shqiperi dhe kundershtimi i tij
Regjimi komunist ne Shqiperi dhe kundershtimi i tijRegjimi komunist ne Shqiperi dhe kundershtimi i tij
Regjimi komunist ne Shqiperi dhe kundershtimi i tij
Denisa Caushi
 
Don kishoti
Don kishotiDon kishoti
Don kishoti
Armando Selvija
 
Projekt biologji bota bimore dhe bota shtazore ne Shqiperine e Mesme
Projekt biologji bota bimore dhe bota shtazore ne Shqiperine e MesmeProjekt biologji bota bimore dhe bota shtazore ne Shqiperine e Mesme
Projekt biologji bota bimore dhe bota shtazore ne Shqiperine e Mesme
Niku Clash Niku
 
Projekt Fizik - Magnetizmi
Projekt Fizik - MagnetizmiProjekt Fizik - Magnetizmi
Projekt Fizik - Magnetizmi
Marinela Abedini
 
Hidrokarburet dhe vetite e tyre
Hidrokarburet dhe vetite e tyreHidrokarburet dhe vetite e tyre
Hidrokarburet dhe vetite e tyre
irida_2000
 
Hidrokarburet e ndotja shkaktuar prej tyre
Hidrokarburet e ndotja shkaktuar prej tyreHidrokarburet e ndotja shkaktuar prej tyre
Hidrokarburet e ndotja shkaktuar prej tyre
Edward Newgate
 
Revolucioni i pare industrial
Revolucioni i pare industrialRevolucioni i pare industrial
Revolucioni i pare industrial
FialdoMema
 
elementet kimik dhe roli i tyre
elementet kimik dhe roli i tyreelementet kimik dhe roli i tyre
elementet kimik dhe roli i tyre
Franceskasita
 
Trevat Shqiptare Ne Greqi
Trevat Shqiptare Ne GreqiTrevat Shqiptare Ne Greqi
Trevat Shqiptare Ne Greqi
olinuhi
 
Lojerat olimpike ne bote dhe ne shqiperi
Lojerat olimpike ne bote dhe ne shqiperiLojerat olimpike ne bote dhe ne shqiperi
Lojerat olimpike ne bote dhe ne shqiperi
Alimerko Brunilda
 
Bashkimi Europian -BE
Bashkimi Europian -BEBashkimi Europian -BE
Bashkimi Europian -BE
koralda
 
Fibrat optike , lazerat , magnetet ,elektromagnetet dhe perdorimi i tyre ne f...
Fibrat optike , lazerat , magnetet ,elektromagnetet dhe perdorimi i tyre ne f...Fibrat optike , lazerat , magnetet ,elektromagnetet dhe perdorimi i tyre ne f...
Fibrat optike , lazerat , magnetet ,elektromagnetet dhe perdorimi i tyre ne f...
xhessiana
 
qyteterimi i hershem ne mesopotami
qyteterimi i hershem ne mesopotamiqyteterimi i hershem ne mesopotami
qyteterimi i hershem ne mesopotami
Sindi Ramadani
 
Fibrat optike
Fibrat optike Fibrat optike
Fibrat optike
Olti OTo
 
Kimi- Hekuri
Kimi- HekuriKimi- Hekuri
Kimi- Hekuri
Admin Nuriu
 
Sëmundjet e gjakut, të zemrës dhe të enëve të gjakut (Biologji)
Sëmundjet e gjakut, të zemrës dhe të enëve të gjakut (Biologji)Sëmundjet e gjakut, të zemrës dhe të enëve të gjakut (Biologji)
Sëmundjet e gjakut, të zemrës dhe të enëve të gjakut (Biologji)Fleurati
 
Alkanet,Kimia organike
Alkanet,Kimia organikeAlkanet,Kimia organike
Alkanet,Kimia organike
Vullnet Rexhepi
 

What's hot (20)

Atomi
AtomiAtomi
Atomi
 
Regjimi komunist ne Shqiperi dhe kundershtimi i tij
Regjimi komunist ne Shqiperi dhe kundershtimi i tijRegjimi komunist ne Shqiperi dhe kundershtimi i tij
Regjimi komunist ne Shqiperi dhe kundershtimi i tij
 
Don kishoti
Don kishotiDon kishoti
Don kishoti
 
Projekt biologji bota bimore dhe bota shtazore ne Shqiperine e Mesme
Projekt biologji bota bimore dhe bota shtazore ne Shqiperine e MesmeProjekt biologji bota bimore dhe bota shtazore ne Shqiperine e Mesme
Projekt biologji bota bimore dhe bota shtazore ne Shqiperine e Mesme
 
Projekt kimi
Projekt kimiProjekt kimi
Projekt kimi
 
Projekt Fizik - Magnetizmi
Projekt Fizik - MagnetizmiProjekt Fizik - Magnetizmi
Projekt Fizik - Magnetizmi
 
Hidrokarburet dhe vetite e tyre
Hidrokarburet dhe vetite e tyreHidrokarburet dhe vetite e tyre
Hidrokarburet dhe vetite e tyre
 
Hidrokarburet e ndotja shkaktuar prej tyre
Hidrokarburet e ndotja shkaktuar prej tyreHidrokarburet e ndotja shkaktuar prej tyre
Hidrokarburet e ndotja shkaktuar prej tyre
 
Histori
HistoriHistori
Histori
 
Revolucioni i pare industrial
Revolucioni i pare industrialRevolucioni i pare industrial
Revolucioni i pare industrial
 
elementet kimik dhe roli i tyre
elementet kimik dhe roli i tyreelementet kimik dhe roli i tyre
elementet kimik dhe roli i tyre
 
Trevat Shqiptare Ne Greqi
Trevat Shqiptare Ne GreqiTrevat Shqiptare Ne Greqi
Trevat Shqiptare Ne Greqi
 
Lojerat olimpike ne bote dhe ne shqiperi
Lojerat olimpike ne bote dhe ne shqiperiLojerat olimpike ne bote dhe ne shqiperi
Lojerat olimpike ne bote dhe ne shqiperi
 
Bashkimi Europian -BE
Bashkimi Europian -BEBashkimi Europian -BE
Bashkimi Europian -BE
 
Fibrat optike , lazerat , magnetet ,elektromagnetet dhe perdorimi i tyre ne f...
Fibrat optike , lazerat , magnetet ,elektromagnetet dhe perdorimi i tyre ne f...Fibrat optike , lazerat , magnetet ,elektromagnetet dhe perdorimi i tyre ne f...
Fibrat optike , lazerat , magnetet ,elektromagnetet dhe perdorimi i tyre ne f...
 
qyteterimi i hershem ne mesopotami
qyteterimi i hershem ne mesopotamiqyteterimi i hershem ne mesopotami
qyteterimi i hershem ne mesopotami
 
Fibrat optike
Fibrat optike Fibrat optike
Fibrat optike
 
Kimi- Hekuri
Kimi- HekuriKimi- Hekuri
Kimi- Hekuri
 
Sëmundjet e gjakut, të zemrës dhe të enëve të gjakut (Biologji)
Sëmundjet e gjakut, të zemrës dhe të enëve të gjakut (Biologji)Sëmundjet e gjakut, të zemrës dhe të enëve të gjakut (Biologji)
Sëmundjet e gjakut, të zemrës dhe të enëve të gjakut (Biologji)
 
Alkanet,Kimia organike
Alkanet,Kimia organikeAlkanet,Kimia organike
Alkanet,Kimia organike
 

Viewers also liked

Projekt Kimi - Burime te hidrokarbureve ne Shqiperi
Projekt Kimi - Burime te hidrokarbureve ne ShqiperiProjekt Kimi - Burime te hidrokarbureve ne Shqiperi
Projekt Kimi - Burime te hidrokarbureve ne Shqiperi
Marinela Abedini
 
“NAFTA DHE GAZI NATYROR”
“NAFTA DHE GAZI NATYROR”“NAFTA DHE GAZI NATYROR”
“NAFTA DHE GAZI NATYROR”
#MesueseAurela Elezaj
 
Projekt shkolla "Osman Gjini" Ervis Cara
Projekt shkolla "Osman Gjini" Ervis CaraProjekt shkolla "Osman Gjini" Ervis Cara
Projekt shkolla "Osman Gjini" Ervis Cara
Ervis Cara
 
Kimi - Sistemi Periodik
Kimi - Sistemi PeriodikKimi - Sistemi Periodik
Kimi - Sistemi Periodik
Erdi Dibra
 
Projekt ne kimi Arbenita Gecaj
Projekt ne kimi Arbenita GecajProjekt ne kimi Arbenita Gecaj
Projekt ne kimi Arbenita Gecaj
Arbenita Gecaj
 
Kimia organike
Kimia organike Kimia organike
Kimia organike
Kristina Xani
 
Objektivat kap 3 --Hidrokarburet byirenakotobelli
Objektivat kap 3 --Hidrokarburet byirenakotobelliObjektivat kap 3 --Hidrokarburet byirenakotobelli
Objektivat kap 3 --Hidrokarburet byirenakotobelli
irena kotobelli
 
Projekt Historia e zhvillimit te matematikes.Ervis Cara
Projekt Historia e zhvillimit te matematikes.Ervis CaraProjekt Historia e zhvillimit te matematikes.Ervis Cara
Projekt Historia e zhvillimit te matematikes.Ervis Cara
Ervis Cara
 
Projekt Kimi - Historiku i shkences se Kimise
Projekt Kimi - Historiku i shkences se KimiseProjekt Kimi - Historiku i shkences se Kimise
Projekt Kimi - Historiku i shkences se Kimise
Iris Sakej
 
Kimia
KimiaKimia
KimiaHome
 
Projekt matematike
Projekt matematike Projekt matematike
Projekt matematike XhuLia Muca
 
Projekt kimi (1)
Projekt kimi (1)Projekt kimi (1)
Projekt kimi (1)ermela01
 
General chemistry chemistry
General chemistry  chemistryGeneral chemistry  chemistry
General chemistry chemistry
XINYOUWANZ
 
Tindakan Kolaborasi pada Pneumotoraks
Tindakan Kolaborasi pada PneumotoraksTindakan Kolaborasi pada Pneumotoraks
Tindakan Kolaborasi pada Pneumotoraks
Sulistia Rini
 
Projekt Anglisht Ervis Cara parashikimi motit per nje jave
Projekt Anglisht Ervis Cara parashikimi motit per nje javeProjekt Anglisht Ervis Cara parashikimi motit per nje jave
Projekt Anglisht Ervis Cara parashikimi motit per nje jave
Ervis Cara
 
Chemistry inveatigatory project on setting of cement
Chemistry inveatigatory project on setting of cementChemistry inveatigatory project on setting of cement
Chemistry inveatigatory project on setting of cement
Akshay Nishal
 
Bronkopneumonia
BronkopneumoniaBronkopneumonia
Bronkopneumoniaojie_cr7
 
Pneumonia
PneumoniaPneumonia
Pneumonia
Darsono Ono
 

Viewers also liked (20)

Projekt Kimi - Burime te hidrokarbureve ne Shqiperi
Projekt Kimi - Burime te hidrokarbureve ne ShqiperiProjekt Kimi - Burime te hidrokarbureve ne Shqiperi
Projekt Kimi - Burime te hidrokarbureve ne Shqiperi
 
“NAFTA DHE GAZI NATYROR”
“NAFTA DHE GAZI NATYROR”“NAFTA DHE GAZI NATYROR”
“NAFTA DHE GAZI NATYROR”
 
Projekt shkolla "Osman Gjini" Ervis Cara
Projekt shkolla "Osman Gjini" Ervis CaraProjekt shkolla "Osman Gjini" Ervis Cara
Projekt shkolla "Osman Gjini" Ervis Cara
 
Kimi - Sistemi Periodik
Kimi - Sistemi PeriodikKimi - Sistemi Periodik
Kimi - Sistemi Periodik
 
Projekt ne kimi Arbenita Gecaj
Projekt ne kimi Arbenita GecajProjekt ne kimi Arbenita Gecaj
Projekt ne kimi Arbenita Gecaj
 
Kimia organike
Kimia organike Kimia organike
Kimia organike
 
Objektivat kap 3 --Hidrokarburet byirenakotobelli
Objektivat kap 3 --Hidrokarburet byirenakotobelliObjektivat kap 3 --Hidrokarburet byirenakotobelli
Objektivat kap 3 --Hidrokarburet byirenakotobelli
 
Projekt Historia e zhvillimit te matematikes.Ervis Cara
Projekt Historia e zhvillimit te matematikes.Ervis CaraProjekt Historia e zhvillimit te matematikes.Ervis Cara
Projekt Historia e zhvillimit te matematikes.Ervis Cara
 
Kimi 10
Kimi 10Kimi 10
Kimi 10
 
Projekt Kimi - Historiku i shkences se Kimise
Projekt Kimi - Historiku i shkences se KimiseProjekt Kimi - Historiku i shkences se Kimise
Projekt Kimi - Historiku i shkences se Kimise
 
Kimia
KimiaKimia
Kimia
 
Projekt matematike
Projekt matematike Projekt matematike
Projekt matematike
 
Projekt kimi (1)
Projekt kimi (1)Projekt kimi (1)
Projekt kimi (1)
 
Bio
BioBio
Bio
 
General chemistry chemistry
General chemistry  chemistryGeneral chemistry  chemistry
General chemistry chemistry
 
Tindakan Kolaborasi pada Pneumotoraks
Tindakan Kolaborasi pada PneumotoraksTindakan Kolaborasi pada Pneumotoraks
Tindakan Kolaborasi pada Pneumotoraks
 
Projekt Anglisht Ervis Cara parashikimi motit per nje jave
Projekt Anglisht Ervis Cara parashikimi motit per nje javeProjekt Anglisht Ervis Cara parashikimi motit per nje jave
Projekt Anglisht Ervis Cara parashikimi motit per nje jave
 
Chemistry inveatigatory project on setting of cement
Chemistry inveatigatory project on setting of cementChemistry inveatigatory project on setting of cement
Chemistry inveatigatory project on setting of cement
 
Bronkopneumonia
BronkopneumoniaBronkopneumonia
Bronkopneumonia
 
Pneumonia
PneumoniaPneumonia
Pneumonia
 

Similar to Projekt Kimi XIb Ervis Cara

Ndotja e Ajrit
Ndotja e AjritNdotja e Ajrit
Ndotja e Ajrit
Ervis Leçi
 
Tema:Mjedisi
Tema:MjedisiTema:Mjedisi
Tema:Mjedisi
alban1shabani
 
NDOTJA E MJEDISIT NE SHKALLE GLOBALE
NDOTJA E MJEDISIT NE SHKALLE GLOBALENDOTJA E MJEDISIT NE SHKALLE GLOBALE
NDOTJA E MJEDISIT NE SHKALLE GLOBALE
roni45
 
Mrojtja nga ndotja e planetit Tokë (Shkenca 10)
Mrojtja nga ndotja e planetit Tokë (Shkenca 10)Mrojtja nga ndotja e planetit Tokë (Shkenca 10)
Mrojtja nga ndotja e planetit Tokë (Shkenca 10)CleaInanis24
 
Biologjiprojekt 140224082941-phpapp01
Biologjiprojekt 140224082941-phpapp01Biologjiprojekt 140224082941-phpapp01
Biologjiprojekt 140224082941-phpapp01Arbi Shkozari
 
E drejta-ekologjike.internet
E drejta-ekologjike.internetE drejta-ekologjike.internet
E drejta-ekologjike.internet
ŴąŁı Kolukaj
 
Ndotja e mjedisit dhe ndikimi i saj në biodiversitet
Ndotja e mjedisit dhe ndikimi i saj në biodiversitet Ndotja e mjedisit dhe ndikimi i saj në biodiversitet
Ndotja e mjedisit dhe ndikimi i saj në biodiversitet
Darla Evangjeli
 
Ekologji humane energjia dhe resurset
Ekologji humane  energjia dhe resursetEkologji humane  energjia dhe resurset
Ekologji humane energjia dhe resurset
Valon Kryeziu
 
Projekt kimie : ndotja e mijedisit nga karburantet (nafta)
Projekt kimie : ndotja e mijedisit nga karburantet (nafta)Projekt kimie : ndotja e mijedisit nga karburantet (nafta)
Projekt kimie : ndotja e mijedisit nga karburantet (nafta)
Kejsid Mala
 
Mjedisi
MjedisiMjedisi
Mjedisi
Klarisa Klara
 
Teknologji XII
Teknologji XIITeknologji XII
Teknologji XII
Denis Lezo
 
Bio Ne dhe Mjedisi
Bio Ne dhe MjedisiBio Ne dhe Mjedisi
Bio Ne dhe Mjedisi
Anila Hasa Gashi
 
PROJEKT-Ndotja e Mjedisit
PROJEKT-Ndotja e MjedisitPROJEKT-Ndotja e Mjedisit
PROJEKT-Ndotja e Mjedisit
xhulia osmanllari
 
Mbrojtja e natyres ne Kosove
Mbrojtja e natyres ne KosoveMbrojtja e natyres ne Kosove
Mbrojtja e natyres ne Kosove
dodona12
 

Similar to Projekt Kimi XIb Ervis Cara (18)

Ajri
AjriAjri
Ajri
 
Ndotja e ajrit
Ndotja e ajrit Ndotja e ajrit
Ndotja e ajrit
 
Ndotja e Ajrit
Ndotja e AjritNdotja e Ajrit
Ndotja e Ajrit
 
Ndotja termike
Ndotja termike Ndotja termike
Ndotja termike
 
Tema:Mjedisi
Tema:MjedisiTema:Mjedisi
Tema:Mjedisi
 
NDOTJA E MJEDISIT NE SHKALLE GLOBALE
NDOTJA E MJEDISIT NE SHKALLE GLOBALENDOTJA E MJEDISIT NE SHKALLE GLOBALE
NDOTJA E MJEDISIT NE SHKALLE GLOBALE
 
Mrojtja nga ndotja e planetit Tokë (Shkenca 10)
Mrojtja nga ndotja e planetit Tokë (Shkenca 10)Mrojtja nga ndotja e planetit Tokë (Shkenca 10)
Mrojtja nga ndotja e planetit Tokë (Shkenca 10)
 
Biologjiprojekt 140224082941-phpapp01
Biologjiprojekt 140224082941-phpapp01Biologjiprojekt 140224082941-phpapp01
Biologjiprojekt 140224082941-phpapp01
 
E drejta-ekologjike.internet
E drejta-ekologjike.internetE drejta-ekologjike.internet
E drejta-ekologjike.internet
 
Ndotja e mjedisit dhe ndikimi i saj në biodiversitet
Ndotja e mjedisit dhe ndikimi i saj në biodiversitet Ndotja e mjedisit dhe ndikimi i saj në biodiversitet
Ndotja e mjedisit dhe ndikimi i saj në biodiversitet
 
Ekologji humane energjia dhe resurset
Ekologji humane  energjia dhe resursetEkologji humane  energjia dhe resurset
Ekologji humane energjia dhe resurset
 
Projekt kimie : ndotja e mijedisit nga karburantet (nafta)
Projekt kimie : ndotja e mijedisit nga karburantet (nafta)Projekt kimie : ndotja e mijedisit nga karburantet (nafta)
Projekt kimie : ndotja e mijedisit nga karburantet (nafta)
 
Mjedisi
MjedisiMjedisi
Mjedisi
 
Mjedisi
MjedisiMjedisi
Mjedisi
 
Teknologji XII
Teknologji XIITeknologji XII
Teknologji XII
 
Bio Ne dhe Mjedisi
Bio Ne dhe MjedisiBio Ne dhe Mjedisi
Bio Ne dhe Mjedisi
 
PROJEKT-Ndotja e Mjedisit
PROJEKT-Ndotja e MjedisitPROJEKT-Ndotja e Mjedisit
PROJEKT-Ndotja e Mjedisit
 
Mbrojtja e natyres ne Kosove
Mbrojtja e natyres ne KosoveMbrojtja e natyres ne Kosove
Mbrojtja e natyres ne Kosove
 

More from Ervis Cara

Urinary tract infections on children ERVIS CARA
Urinary tract infections on children ERVIS CARAUrinary tract infections on children ERVIS CARA
Urinary tract infections on children ERVIS CARA
Ervis Cara
 
Detyre kursi! Ervis Cara
Detyre kursi! Ervis CaraDetyre kursi! Ervis Cara
Detyre kursi! Ervis Cara
Ervis Cara
 
Projekt Ndotja e mjedisit! Ervis Cara
Projekt Ndotja e mjedisit! Ervis Cara Projekt Ndotja e mjedisit! Ervis Cara
Projekt Ndotja e mjedisit! Ervis Cara
Ervis Cara
 
Kompleks kalaja e qafes
Kompleks kalaja e qafesKompleks kalaja e qafes
Kompleks kalaja e qafes
Ervis Cara
 
Projekt Histori XIb Ervis Cara
Projekt Histori XIb Ervis Cara Projekt Histori XIb Ervis Cara
Projekt Histori XIb Ervis Cara
Ervis Cara
 
Projekt Trashgimi Ervis Cara XIb
Projekt Trashgimi Ervis Cara XIbProjekt Trashgimi Ervis Cara XIb
Projekt Trashgimi Ervis Cara XIb
Ervis Cara
 
Projekt Biologji XIb Ervis Cara
Projekt Biologji XIb Ervis CaraProjekt Biologji XIb Ervis Cara
Projekt Biologji XIb Ervis Cara
Ervis Cara
 

More from Ervis Cara (7)

Urinary tract infections on children ERVIS CARA
Urinary tract infections on children ERVIS CARAUrinary tract infections on children ERVIS CARA
Urinary tract infections on children ERVIS CARA
 
Detyre kursi! Ervis Cara
Detyre kursi! Ervis CaraDetyre kursi! Ervis Cara
Detyre kursi! Ervis Cara
 
Projekt Ndotja e mjedisit! Ervis Cara
Projekt Ndotja e mjedisit! Ervis Cara Projekt Ndotja e mjedisit! Ervis Cara
Projekt Ndotja e mjedisit! Ervis Cara
 
Kompleks kalaja e qafes
Kompleks kalaja e qafesKompleks kalaja e qafes
Kompleks kalaja e qafes
 
Projekt Histori XIb Ervis Cara
Projekt Histori XIb Ervis Cara Projekt Histori XIb Ervis Cara
Projekt Histori XIb Ervis Cara
 
Projekt Trashgimi Ervis Cara XIb
Projekt Trashgimi Ervis Cara XIbProjekt Trashgimi Ervis Cara XIb
Projekt Trashgimi Ervis Cara XIb
 
Projekt Biologji XIb Ervis Cara
Projekt Biologji XIb Ervis CaraProjekt Biologji XIb Ervis Cara
Projekt Biologji XIb Ervis Cara
 

Projekt Kimi XIb Ervis Cara

 • 1. PROJEKT 2015-2016 SHKOLLA: Osman Gjini LENDA: KIMI 11
 • 3. OBJEKTIVAT Te dim cfare jane HIDROKARBURET. Te listojm disa metoda si prodhohen ato. Roli i hidrokarbureve ne jeten e perditshme Burimet energjetike Pakesimi i burimeve energjetike Karburantet ne Shqiperi dhe ndikimet ne mjedis E ardhmja energjetike
 • 4. CFARE JANE HIDROKARBURET Hidrokarburet bëjnë pjesë në grupin e kimis organike , dhe janë komponime të përbëra prej dy komponentave kryesorë karbonit dhe hidrogjenit. Hidrokarburet janë burime të rëndësishme në ushqimin e njeriut si përbërje e frutave , karotës në përbërjen e vajit të bimëve të larta, po ashtu gjenden edhe në përbërjen e naftës, gazi nëntokësor. Hidrokarburet janë të ndara nëhidrokarbure aciklike dhe hidrokrbure ciklike.
 • 5.
 • 6.
 • 7. ENERGJITIKA ▪Burimet energjitikeLëndët djegëse janë substanca të cilat gjatë djegies lirojnë nxehtësi ose formë tjetër të energjisë. Burimet kryesore janë : qymyri, gazi natyror, nafta. Këto quhen lëndë fosile dhe nuk munden të rigjenerohen. Nafta dhe gazi natyror plotësojnë 65 % të nevojave të përgjithshme, qymyri 25 %dhe energjia bërthamore 4 %.Njëlloj si qymyrguri nafta dhe gazi natyror prejardhjen e kanë nga gjallesat. Në ndryshim ngaqymyrguri këto janë formuar nga gjallesa të vogla bimore dhe shtazore që janë depozituar përpara miliona vjetësh në fundin e deteve të cekëta. Aty në neprimin e mikroorganizmave të trysnisë sëlartë dhe të temperaturës, lënda organikë është shndërruar në një përzierje të ndërlikuarsubstancash të tjera ku mbizotërojnë hidrokarburet.
 • 8. INDUSTRIA E HIDROKARBUREVE  Qeveria e Shqiperis ka percaktuar dy zona per zhvillimin e infrastuktures detare dhe bregdetare ku do te ndertohen terminale te importimit dhe eksportimit te terminaleve te naftes, Vlora dhe Durresi.  Aktualishte , nenproduktet e naftes zene gati 60% te plotesimit te nevojave me burime energjitike per tregun e brendshem,tendenc kjo dhe per tregun rajonal. Konsumimi I hidrokarbureve PM10 (grimca të ngurta me përmasa nën 10 mikron) / VIT
 • 9. BURIMET GLOBALE  Burimet globale të naftës drejt pakësimit në 10 vjet Raporti i ri i publikuar nga një organizatë e rëndësishme për kërkime të energjisë paralajmëron se burimet e naftës në botë mund të fillojnë të pakësohen në 10 vitet e ardhshme.  Ky raport, qe u bë injohur në një takim të Organizatës Ndërkombëtare për Energjinë në Paris, nga Qendra Britanike për Kërkime rreth Energjisë thotë se prodhimi i naftës mund të arrijë në një pikë kulmore në vitin 2020, duke bërë që të ketë mungesa të naftës në botë.  Kërkesa globale për naftë është e pa qendrueshme.
 • 10.
 • 11.  Karburantet ne Shqiperi dhe ndikimet nemjedis. Për cilësinë e ajrit në Shqipëri nuk mund të flitet bindshëm. Me ligj parashikohet që në qendraturbane duhet të monitorohet dioksidi i squfurit (SO2) dhe oksidet e azotit (NOx). Burime kryesoretë ndotjes së ajrit në Shqipëri kanë qenë historikisht industria e shkrirjes së kromit, ajo e bakrit,metalurgjia e gizës dhe e çelikut, si dhe termocentralet. Burime kryesore të ndotjes së ajrit sote janë nxjerrja dhe përpunimi i naftës, ngrohja shtëpiake, prodhimi i çimentos, si dhe djegia epakontrolluar e plehrave. Transporti është një tjetër shkaktar i ndotjes së ajrit. Makinat e vjetra dhe cilesia e karburanteve, qe ato perdorin jane edhe shkak i ndotjes semjedisit. Forcimi i masave per kontrollin e naftes, kolaudimi i sakte i makinave dhe mos perdorimi i makinave te vjetra jane masat qe duhet te merren per permiresimin e cilesise se ajrit.
 • 12.
 • 13.  Disa nga sëmundjet e lidhura me ajrin e ndotur janë :  Kanceri  Sëmundje zemre dhe rreziku per atak  Sëmundje mushkërie si cirroza dhe Emfizema  Azma  Pneumonia dhe komplikacionet e saj  Bronkiti dhe pneumonia  Alergji të lidhura me aparatin respirator  Dhimbje koke dhe migrenë te vazhdueshme
 • 14. EKSPOZIMI NDAJ BENZINES DHE RREZIQET SHENDETESORE  Benzina është një substancë shumë toksike e përbërë kryesisht nga hidrokarburet të cilat kane shkalle toksiciteti të ndryshme. Benzina përmban rreth 150 substanca kimike, shumica e këtyre kimikateve te permbajne : Toluen, Etilbenzen dhe Xylene.  Ekspozimi ndaj Benzinës mund të ndodhë në disa mënyra:  Nepermjet mjedisit. Ekspozimi ndaj benzinë qe mund të shkaktohet nga rrjedhja e tankeve nëntokësore  Thithja – ose inhalimi ndodh më shpesh kur benzina është përdorur në një zonë të pa ventiluar mire.
 • 15.  Gëlltitja - ndodh kur një person pa dashje konsumon ujë te ndotur me benzine. Ushqimi që ka qenë i gatuar me ujë te ndotur gjithashtu mund te shkaktojë nivele të larte te demtimeve shendetesore nga benzina .  Kontakti me lëkurën - Ekspozimi ndaj benzinës mund të ndodhë edhe nepërmjet kontaktit të lëkurës . Kimikatet në benzinë perthithen nëpërmjet lëkurës dhe ekspozimi i zgjatur ndaj ketyre perberesve con ne demtime serioze te lekures.  Rreziqet shëndetësore gjate nje ekspozimi afatgjate ndaj benzinës • Lekura - kontakti i zgjatur me lëkurën mund të jape nje tharje te lëkurës, duke shkaktuar plasaritje, acarim, dhe pezmatim te saj. Edhe pse të rralla, reaksione alergjike janë raportuar.  • Gjaku - pjesëtarët e ekuipazheve te cisternave te benzinës dhe piktorët kanë pasur efekte negative në gjak për shkak të ekspozimit të zgjatur dhe të përsëritura ndaj benzinë s .  • Sistemi nervor periferik - Benzina përmban një shumëllojshmëri të Parafines si psh n-heksani. Ekspozimi i zgjatur kundrejte n-heksanit është i njohur per shkaktimin e dëmeve të parikthyeshme ne sistemit nervor periferik.  • Sistemi Neurologjik - Ekspozimi afatgjatë ndaj benzinës ndikon shumë ne funksionet neurologjike. Në fakt, efektet mbi kapacitetin e kujtesës, aftesite intelektuale, dhe psikomotorike dhe aftësitë e të mësuarit janë parë në stacion per personat qe kane qene te ekspozuar ndaj ndikimit te benzines per me shume se 5 vjet.
 • 16. ELEKTRO ENERGJITIKA DHE EARDHMJA. Si asnjëherë, njeriu sot në botë nuk ka qenë kaq i përgjegjshëm në përdorimin e energjisë, sa po tregohet sot. Është koha, që kështu duhet të jemi. Kjo është një frazë dhe një moment që duhet kapur dhe duhet vlejë edhe për ne Shqipëtarët. Kur njerëzit e duhur bëhen së bashku, atëherë çdo gjë është dhe bëhet e mundur. Gjithashtu, sot në botë, kur nafta po arrin në çmimet e saj më të skajshme, për herë të parë dhe seriozisht po mendohet se çfarë do të bëhet për ta zëvëndësuara në një të ardhme të afërt. Rrugët e shoqërisë drejt një varësie, gjithmonë e më të vogël ndaj lëndëve djegëse me bazë nafte, sa po vijnë e po bëhen më të qarta. Kjo edhe për faktin se mosha e shfrytëzimit të naftës sa vjen e po dobësohet, dhe për faktin se cili apo cila do ta zërë vendin e saj,veçanërisht në fushën e prodhimit të energjisë?. Gjithmonë e më tepër po forcohet mendimi se,besimi ynë aktual mbi lëndët djegëse fosile (naftë, gaz, qymyr), sa vjen e po bëhet më i pa qëndrueshëm. Përgjigjja konvergon në një të vetme. Pak nga të gjitha burimet e mundshme energjitike ose një e ardhme energjitike me ekonomi hibride, që në një kuptim tjetër quhet shtëpi eshëndetshme.
 • 17.  Ekonomia hibride e përfitimit të energjisë, sigurisht që do të ketë nevojë për një rrjet elektik, ku të mund të përshtasë çdo burim të fituar e të vlefshëm energjie. Por, kjo kërkon së pari të synohet për të patur një sistem energjitik më tepër të decentralizuar dhe demokratik, ku mund të përmirësohet efiçenca, duke shkurtuar distancat midis prodhuesve të energjisë dhe konsumatorit.Kjo kërkon së dyti, që rrjeti të jetë më pak i cënuehëm nga ndërhyrjet, nga mbingarkesat, stuhitëdhe aktet e dhunës. Në këto rrethana po vjen koha, që të mendohet dhe të ndërtohet një rrjet elektrik fleksibël (elastik) dhe dinamik, në të cilin energjia të kalojë në dy kahe, ku që të dyja të rrjedhin (japin) energji dhe të pranojnë kontribute nga mijra shtëpi ose impiante të vegjël teknologjik industrial, të cilat kursejnë dhe prodhojnë energji shtesë. Me një rrjet të tillë hibrid nuk do të jetë më e nevojshme të lodhesh së argumentuari meritat e lëndëve të djegshme fosile (naftë,gaz, qymyr), përkundrejt lëndëve të ripërtëritshme (era, dielli, hidrogjeni, biomasa). Nga ana tjetër,këto burime energjitike garantojnë teknologji të pastër dhe shumë miqësore me mjedisin. Në njëkuptim tjetër, ato përbëjnë atë që sot quhet zhvillim i qëndrueshëm dhe nënkutojnë marrëdhënie të balancuara njeri-naryrë ose balancë njeriu sot-me njeriun nesër.
 • 18.  Punoi : ERVIS CARA FALEMINDERIT PER VEMENDJEN !