SlideShare a Scribd company logo
Projektas: Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra
  Kodėl verta vaiką vesti į darželį?
       Prof. O.Monkevičienė, LEU
Neuronų jungčių
 augimas (iki 2 m.)
ir retinimas (iki 5 m.)
Po gimimo
bręstančių vaiko
smegenų nuotrauka
Kas gali paskatinti sėkmingą
     vaiko raidą?
• Išmani šeima.
• Vaiko ir mamos, tėčio mokyklėlės.
• Ankstyvasis vaiko gabumų ugdymas
 (pvz., muzikos).
• Motinystės įgūdžių grupės.
• Socialinės rizikos šeimų vaikų iki trejų
 metų kokybiškas ugdymas įstaigose.
• Įvairiapusis vaiko ugdymas(is)
 ikimokyklinėje įstaigoje
 (fizinis, kalbos, socialinis, pažinimo, meni
IQ tinkamos aplinkos
 poveikyje gali būti
 15-16 ar net daugiau
 vienetų aukštesnis
Intelekto plėtros intervalas –
 genų nulemtas intelekto intervalas
  tarp galimos aukščiausios ir
     žemiausios ribos.
Augimo ir ugdymosi aplinkos kokybė
 nulemia, kiek pasieks asmuo.
Intervalo ribos: 20-25 IQ įverčiai
         (Weinberg, 1989)
Capron ir Duyme,1989 tyrimai su įvaikintais
 38 prancūzais vaikais (15-16 IQ skirtumas)
Dvigubo palankumo ir
dvigubo nepalankumo
   dėsnis
Kai kuriems vaiko gebėjimams ir
įgūdžiams atsirasti bei tobulėti
susidaro dvigubo palankumo sąlygos:
 ♦ vaikas iš tėvų paveldi geras
genetines gabumų raidos prielaidas
(pvz., muzikines);
 ♦ auga šių įgimtų gabumų prielaidų
plėtotei palankioje aplinkoje (nes tėvai
domisi muzika, patys muzikuoja ir
skatina tai daryti vaiką).
Kai kuriems vaiko gebėjimams
atsirasti bei tobulėti susidaro dvigubo
nepalankumo sąlygos:
 ♦ vaikas iš tėvų paveldi ribotas
genetines gabumų raidos prielaidas
(pvz., muzikines);
 ♦ auga šių įgimtų gabumų prielaidų
plėtotei nepalankioje aplinkoje (tėvai
neteikia reikšmės muzikai, neskatina
vaiko muzikuoti ir nemoka to daryti).
Kas gali vaikui padėti įveikti dvigubo
nepalankumo sąlygas?
 ♦ profesionalus ugdymas įstaigoje –
pvz., muzikos pedagogas;
 ♦ įvairiapusiškas kokybiškas
ugdymas įstaigoje, skiriant
pakankamai dėmesio visoms vaiko
ugdymosi sritims.

H.Gardnerio daugialypio intelekto
teorija, Regijo Emilija sistema
Socialinis mobilumas -
išsiveržimas iš žemo
socialinio sluoksnio
Tyrimai rodo, kad vaikai iš skurdo
aplinkos išsiveržia tik tuomet, kai jiems
    garantuojamas kokybiškas
  ikimokyklinis ir tolesnis ugdymas
Išeitis – ugdyti asmenines vaiko galias (tiek
 intelektines, tiek ir kitas).
Ugdymas turi būti orientuotas į maksimalius
 pasiekimus pagal konkretaus vaiko
 galimybes (ne „ganyti”, bet ugdyti).
Būtina užtikrinti vaiko gerovę, plėtoti
 pasitikėjimą savimi
Iki 3 m. vaikas mokosi
 užmegzti artimą asmeninį
  ryšį su artimaisiais, nuo
3 m. – mokosi atsiskirti nuo
      artimųjų
O jeigu atsiskirti reikia daug
     anksčiau?
Vaikas perkelia prieraišumą
  nuo tėvų pedagogui, jeigu....
Drąsus energingas       Jautrus vaikas
 vaikas:           • Trumpai
• Žvelgti tiesiai vaikui į   žvilgterėti, šyptelėti.
 akis, šypsotis        Vaikui priprantant prie
 maždaug tokiais laiko     pedagogo žvilgsniai ir
 intervalais, kaip tai     šypsenos tampa
 daro vaikas.         ilgesni, dažnesni.
• Kol mama (tėtis)      • Trumpai paliesti
 šalia, paimti vaiką ant    rankutę, paglostyti, kai
 rankų, aprodyti        vaikas ant mamos rankų.
 žaislus, grupę.        Pabandyti paimti ant
• Maloniai kalbinti, žaisti   rankų.
 su vaiku.          • Palengva sudominti
                žaidimais.
  ....pedagogas prisitaikys prie vaiko bendravimo ritmo
Auksinė kokybiško
bendravimo valanda
Tėvai rūpinasi „Ar neprarasime artimo
emocinio ryšio su vaiku, jeigu jis visą
 dieną praleis ugdymo įstaigoje?”
 „Gal jis mylės pedagogę, o ne mus”
Išeitis: ne mažiau kaip valanda
kokybiško bendravimo namuose
♦ Dėmesys skiriamas tik vaikui
 „veidas prieš veidą”.
♦ Žaidžiama ir veikiama tai, ko nori
 vaikas.
♦ Sukuriama džiugi, maloni artimumo
 atmosfera.
Žaisti vaidmeninius
žaidimus, mokytis lyderiauti
  palankesnės sąlygos
  bendraamžių būryje
Ko vaikas mokosi žaisdamas
• Kitą palaikančio elgesio. Palaiko
 sumanymus ir kt.
• Diplomatiško elgesio. Bando pasiekti savo
 tikslų, nepažeisdamas kitų poreikių, tardamasis
 ir derindamasis su kitais.
• Pasitikėjimo savimi. Žaidėjas turi pasitikėti
 savimi, užtikrintai siūlyti idėjas.
• Pagalbos, paslaugos prašymo bei teikimo.
 Žaidime tai privalumas.
• Kitų supratimo. Žaisdami vaikai iš
 gestų, mimikos, intonacijos turi suprasti kitų
 norus, idėjas, pritarimą ar protestą.
Ko vaikas mokosi draugaudamas?

• Mokosi empatijos – suprasti
 kitą, įsijausti į kito būseną.
• Vaikai kritiškesni draugo poelgiams ir
 žodžiams, nei kitų vaikų elgesiui.
• Vardan draugystės mokosi
 savireguliacijos – kontroliuoti, ką
 sako, ką ir kaip daro.
Ikimokyklinio ugdymo
  pridėtinė vertė
Ikimokyklinės įstaigos lankymo
 poveikis vaiko mokyklinei sėkmei
        (OECD duomenys)

   Lankiusieji      Nelankiusieji
• Mokyklai brandūs –  • Mokyklai brandūs –
 96 proc.        25 proc.
• Pauglystėje      • Pauglystėje
 motyvuoti mokytis –   motyvuoti mokytis –
 60 proc.        38 proc.
• Įgijusiųjų aukštąjį  • Įgijusiųjų aukštąjį
 išsilavinimą – 78    išsilavinimą – 60
 proc.          proc.
Ikimokyklinės įstaigos lankymo
   poveikis vaiko gyvenimo sėkmei
          (K. Schulman, 2005)

Lankiusieji (sulaukę 27 m.)  Nelankiusieji (sulaukę 27 m.)
 • Turi nuosavus       • Turi nuosavus
  namus – 27 proc.       namus – 5 proc.
 • Turi automobilius –    • Turi automobilius–
  73 proc.           59 proc.
 • Išlaikomi šeimos      • Įgijusiųjų aukštąjį
  narių – 2 proc.       išsilavinimą – 16
                proc.
1 JAV dolerio investavimas į
 ikimokyklinį ugdymą sukuria 16,14 JAV
 dolerio pridedamąją vertę per metus: 80
  proc. naudos tenka visuomenei ir 20
       proc. asmeniui.
     (Larry Schweinhart, 2008).


 Harvardo-Tenesio eksperimentas:
Gero vaikų darželio pedagogo darbas per
 metus vertas 320 tūkstančių dolerių
  (A.Čekuolis. Faktai ir šypsenos, 2012)

More Related Content

What's hot

Ikimokyklinis ugdymas teorijoje ir praktikoje lukesciai ir realybe. dr. s. ne...
Ikimokyklinis ugdymas teorijoje ir praktikoje lukesciai ir realybe. dr. s. ne...Ikimokyklinis ugdymas teorijoje ir praktikoje lukesciai ir realybe. dr. s. ne...
Ikimokyklinis ugdymas teorijoje ir praktikoje lukesciai ir realybe. dr. s. ne...
Lyderių laikas
 
Gai_vu2014konf
Gai_vu2014konfGai_vu2014konf
Gai_vu2014konf
SUEFUSK
 
Elsterienes pranesimas vu_2013
Elsterienes pranesimas vu_2013Elsterienes pranesimas vu_2013
Elsterienes pranesimas vu_2013
SUEFUSK
 
vu2015konf_Alonderiene sulciene
vu2015konf_Alonderiene sulcienevu2015konf_Alonderiene sulciene
vu2015konf_Alonderiene sulciene
SUEFUSK
 
Pirmokų adaptacija 2018-19m.m.
Pirmokų adaptacija 2018-19m.m.Pirmokų adaptacija 2018-19m.m.
Pirmokų adaptacija 2018-19m.m.
Rasa Januskeviciene
 
Autistiskas vaikas bendrojo lavinimo mokykloje „Skramtai“ – Loreta Kačiušytė
Autistiskas vaikas bendrojo lavinimo mokykloje „Skramtai“ – Loreta KačiušytėAutistiskas vaikas bendrojo lavinimo mokykloje „Skramtai“ – Loreta Kačiušytė
Autistiskas vaikas bendrojo lavinimo mokykloje „Skramtai“ – Loreta Kačiušytė
skitoksvaikas
 
Ss_vu2014konf
Ss_vu2014konfSs_vu2014konf
Ss_vu2014konf
SUEFUSK
 
Vaivorykštė
VaivorykštėVaivorykštė
Vaivorykštė
Vaivorykste
 
Liupkeviciutes emocijos pranesimas_vu_2013
Liupkeviciutes emocijos pranesimas_vu_2013Liupkeviciutes emocijos pranesimas_vu_2013
Liupkeviciutes emocijos pranesimas_vu_2013
SUEFUSK
 
Petrausk_vu2014konf
Petrausk_vu2014konfPetrausk_vu2014konf
Petrausk_vu2014konf
SUEFUSK
 
vu2015konf_Vitkauskiene birute
vu2015konf_Vitkauskiene birutevu2015konf_Vitkauskiene birute
vu2015konf_Vitkauskiene birute
SUEFUSK
 
Dance as a teaching strategy, Lithuania, Karmelava kindergarten KA2
Dance as a teaching strategy, Lithuania, Karmelava kindergarten KA2Dance as a teaching strategy, Lithuania, Karmelava kindergarten KA2
Dance as a teaching strategy, Lithuania, Karmelava kindergarten KA2
Jolanta Varanaviciene
 
ppt Saugumas man patinka
ppt Saugumas man patinkappt Saugumas man patinka
ppt Saugumas man patinka
lygus.lt Butkeviciute
 
Ad_vu2014konf
Ad_vu2014konfAd_vu2014konf
Ad_vu2014konf
SUEFUSK
 
Pudziuvelienes pranesimas vu 2013
Pudziuvelienes pranesimas vu 2013Pudziuvelienes pranesimas vu 2013
Pudziuvelienes pranesimas vu 2013
SUEFUSK
 
Nav_vu2014konf
Nav_vu2014konfNav_vu2014konf
Nav_vu2014konf
SUEFUSK
 
vu2015konf_dirgelaite poneliene
vu2015konf_dirgelaite ponelienevu2015konf_dirgelaite poneliene
vu2015konf_dirgelaite poneliene
SUEFUSK
 
Paliulyte vu2014konfer
Paliulyte vu2014konferPaliulyte vu2014konfer
Paliulyte vu2014konfer
SUEFUSK
 

What's hot (20)

Ikimokyklinis ugdymas teorijoje ir praktikoje lukesciai ir realybe. dr. s. ne...
Ikimokyklinis ugdymas teorijoje ir praktikoje lukesciai ir realybe. dr. s. ne...Ikimokyklinis ugdymas teorijoje ir praktikoje lukesciai ir realybe. dr. s. ne...
Ikimokyklinis ugdymas teorijoje ir praktikoje lukesciai ir realybe. dr. s. ne...
 
Gai_vu2014konf
Gai_vu2014konfGai_vu2014konf
Gai_vu2014konf
 
Elsterienes pranesimas vu_2013
Elsterienes pranesimas vu_2013Elsterienes pranesimas vu_2013
Elsterienes pranesimas vu_2013
 
vu2015konf_Alonderiene sulciene
vu2015konf_Alonderiene sulcienevu2015konf_Alonderiene sulciene
vu2015konf_Alonderiene sulciene
 
Pirmokų adaptacija 2018-19m.m.
Pirmokų adaptacija 2018-19m.m.Pirmokų adaptacija 2018-19m.m.
Pirmokų adaptacija 2018-19m.m.
 
Artikuliacinė mankšta
Artikuliacinė mankštaArtikuliacinė mankšta
Artikuliacinė mankšta
 
Autistiskas vaikas bendrojo lavinimo mokykloje „Skramtai“ – Loreta Kačiušytė
Autistiskas vaikas bendrojo lavinimo mokykloje „Skramtai“ – Loreta KačiušytėAutistiskas vaikas bendrojo lavinimo mokykloje „Skramtai“ – Loreta Kačiušytė
Autistiskas vaikas bendrojo lavinimo mokykloje „Skramtai“ – Loreta Kačiušytė
 
Adaptac.
Adaptac.Adaptac.
Adaptac.
 
Ss_vu2014konf
Ss_vu2014konfSs_vu2014konf
Ss_vu2014konf
 
Vaivorykštė
VaivorykštėVaivorykštė
Vaivorykštė
 
Liupkeviciutes emocijos pranesimas_vu_2013
Liupkeviciutes emocijos pranesimas_vu_2013Liupkeviciutes emocijos pranesimas_vu_2013
Liupkeviciutes emocijos pranesimas_vu_2013
 
Petrausk_vu2014konf
Petrausk_vu2014konfPetrausk_vu2014konf
Petrausk_vu2014konf
 
vu2015konf_Vitkauskiene birute
vu2015konf_Vitkauskiene birutevu2015konf_Vitkauskiene birute
vu2015konf_Vitkauskiene birute
 
Dance as a teaching strategy, Lithuania, Karmelava kindergarten KA2
Dance as a teaching strategy, Lithuania, Karmelava kindergarten KA2Dance as a teaching strategy, Lithuania, Karmelava kindergarten KA2
Dance as a teaching strategy, Lithuania, Karmelava kindergarten KA2
 
ppt Saugumas man patinka
ppt Saugumas man patinkappt Saugumas man patinka
ppt Saugumas man patinka
 
Ad_vu2014konf
Ad_vu2014konfAd_vu2014konf
Ad_vu2014konf
 
Pudziuvelienes pranesimas vu 2013
Pudziuvelienes pranesimas vu 2013Pudziuvelienes pranesimas vu 2013
Pudziuvelienes pranesimas vu 2013
 
Nav_vu2014konf
Nav_vu2014konfNav_vu2014konf
Nav_vu2014konf
 
vu2015konf_dirgelaite poneliene
vu2015konf_dirgelaite ponelienevu2015konf_dirgelaite poneliene
vu2015konf_dirgelaite poneliene
 
Paliulyte vu2014konfer
Paliulyte vu2014konferPaliulyte vu2014konfer
Paliulyte vu2014konfer
 

Similar to Kodėl verta vaiką vesti į darželį?

SJ_vu2014konf
SJ_vu2014konfSJ_vu2014konf
SJ_vu2014konf
SUEFUSK
 
Adam_vu2014konf
Adam_vu2014konfAdam_vu2014konf
Adam_vu2014konf
SUEFUSK
 
Ugdymo strategijų įtaka ugdymo kokybei
Ugdymo strategijų įtaka ugdymo kokybeiUgdymo strategijų įtaka ugdymo kokybei
Ugdymo strategijų įtaka ugdymo kokybei
Jolanta Varanaviciene
 
Genovaitės pristatymas
Genovaitės pristatymasGenovaitės pristatymas
Genovaitės pristatymas
Genovaitė Sutkienė
 
vu2015konf_IvanauskaiteRimse
vu2015konf_IvanauskaiteRimsevu2015konf_IvanauskaiteRimse
vu2015konf_IvanauskaiteRimse
SUEFUSK
 
Kazlauskiene mmblm2011
Kazlauskiene mmblm2011Kazlauskiene mmblm2011
Kazlauskiene mmblm2011
ŠU EF USK
 
vu2015konf_Goncerovaite
vu2015konf_Goncerovaitevu2015konf_Goncerovaite
vu2015konf_Goncerovaite
SUEFUSK
 
vu2015konf_Adamoniene
vu2015konf_Adamonienevu2015konf_Adamoniene
vu2015konf_Adamoniene
SUEFUSK
 
Mišraus amžiaus vaikų grupės
Mišraus amžiaus vaikų grupėsMišraus amžiaus vaikų grupės
Mišraus amžiaus vaikų grupės
musonas
 
DanPov_vu2014konf
DanPov_vu2014konfDanPov_vu2014konf
DanPov_vu2014konf
SUEFUSK
 
Darius Mockus. Ruklos mokykla-daugiafunkcis centras
Darius Mockus. Ruklos mokykla-daugiafunkcis centrasDarius Mockus. Ruklos mokykla-daugiafunkcis centras
Darius Mockus. Ruklos mokykla-daugiafunkcis centras
Lyderių laikas
 
LL2 Demokratija ir ugdymas (Natalija Mažeikienė)
LL2 Demokratija ir ugdymas (Natalija Mažeikienė)LL2 Demokratija ir ugdymas (Natalija Mažeikienė)
LL2 Demokratija ir ugdymas (Natalija Mažeikienė)
Lyderių laikas
 
vu2015konf_Jaceviciene
vu2015konf_Jacevicienevu2015konf_Jaceviciene
vu2015konf_Jaceviciene
SUEFUSK
 
Placienes_pranesimas_VU_2013
Placienes_pranesimas_VU_2013Placienes_pranesimas_VU_2013
Placienes_pranesimas_VU_2013
SUEFUSK
 
Mokykla kiekvienam: ką tai reiškia ir kaip ji kuriama? Dr. Lina Miltenienė, Š...
Mokykla kiekvienam: ką tai reiškia ir kaip ji kuriama? Dr. Lina Miltenienė, Š...Mokykla kiekvienam: ką tai reiškia ir kaip ji kuriama? Dr. Lina Miltenienė, Š...
Mokykla kiekvienam: ką tai reiškia ir kaip ji kuriama? Dr. Lina Miltenienė, Š...
Lyderių laikas
 
Asmenybės ūgtis: išeikime iš žaliosios zonos, mieli kolegos
Asmenybės ūgtis: išeikime iš žaliosios zonos, mieli kolegosAsmenybės ūgtis: išeikime iš žaliosios zonos, mieli kolegos
Asmenybės ūgtis: išeikime iš žaliosios zonos, mieli kolegos
Knowledge Economy Forum
 

Similar to Kodėl verta vaiką vesti į darželį? (19)

SJ_vu2014konf
SJ_vu2014konfSJ_vu2014konf
SJ_vu2014konf
 
Nuo iki
Nuo  ikiNuo  iki
Nuo iki
 
Adam_vu2014konf
Adam_vu2014konfAdam_vu2014konf
Adam_vu2014konf
 
Ugdymo strategijų įtaka ugdymo kokybei
Ugdymo strategijų įtaka ugdymo kokybeiUgdymo strategijų įtaka ugdymo kokybei
Ugdymo strategijų įtaka ugdymo kokybei
 
Genovaitės pristatymas
Genovaitės pristatymasGenovaitės pristatymas
Genovaitės pristatymas
 
Portalo ikimokyklinis.lt tyrimo ataskaita 2015
Portalo ikimokyklinis.lt tyrimo ataskaita 2015Portalo ikimokyklinis.lt tyrimo ataskaita 2015
Portalo ikimokyklinis.lt tyrimo ataskaita 2015
 
vu2015konf_IvanauskaiteRimse
vu2015konf_IvanauskaiteRimsevu2015konf_IvanauskaiteRimse
vu2015konf_IvanauskaiteRimse
 
Kazlauskiene mmblm2011
Kazlauskiene mmblm2011Kazlauskiene mmblm2011
Kazlauskiene mmblm2011
 
vu2015konf_Goncerovaite
vu2015konf_Goncerovaitevu2015konf_Goncerovaite
vu2015konf_Goncerovaite
 
vu2015konf_Adamoniene
vu2015konf_Adamonienevu2015konf_Adamoniene
vu2015konf_Adamoniene
 
Mišraus amžiaus vaikų grupės
Mišraus amžiaus vaikų grupėsMišraus amžiaus vaikų grupės
Mišraus amžiaus vaikų grupės
 
DanPov_vu2014konf
DanPov_vu2014konfDanPov_vu2014konf
DanPov_vu2014konf
 
Pranešimas 20080605
Pranešimas 20080605Pranešimas 20080605
Pranešimas 20080605
 
Darius Mockus. Ruklos mokykla-daugiafunkcis centras
Darius Mockus. Ruklos mokykla-daugiafunkcis centrasDarius Mockus. Ruklos mokykla-daugiafunkcis centras
Darius Mockus. Ruklos mokykla-daugiafunkcis centras
 
LL2 Demokratija ir ugdymas (Natalija Mažeikienė)
LL2 Demokratija ir ugdymas (Natalija Mažeikienė)LL2 Demokratija ir ugdymas (Natalija Mažeikienė)
LL2 Demokratija ir ugdymas (Natalija Mažeikienė)
 
vu2015konf_Jaceviciene
vu2015konf_Jacevicienevu2015konf_Jaceviciene
vu2015konf_Jaceviciene
 
Placienes_pranesimas_VU_2013
Placienes_pranesimas_VU_2013Placienes_pranesimas_VU_2013
Placienes_pranesimas_VU_2013
 
Mokykla kiekvienam: ką tai reiškia ir kaip ji kuriama? Dr. Lina Miltenienė, Š...
Mokykla kiekvienam: ką tai reiškia ir kaip ji kuriama? Dr. Lina Miltenienė, Š...Mokykla kiekvienam: ką tai reiškia ir kaip ji kuriama? Dr. Lina Miltenienė, Š...
Mokykla kiekvienam: ką tai reiškia ir kaip ji kuriama? Dr. Lina Miltenienė, Š...
 
Asmenybės ūgtis: išeikime iš žaliosios zonos, mieli kolegos
Asmenybės ūgtis: išeikime iš žaliosios zonos, mieli kolegosAsmenybės ūgtis: išeikime iš žaliosios zonos, mieli kolegos
Asmenybės ūgtis: išeikime iš žaliosios zonos, mieli kolegos
 

More from Projektas "Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra" (8)

Portalo ikimokyklinis.lt tyrimo pristatymas 2012-06-15
Portalo ikimokyklinis.lt tyrimo pristatymas 2012-06-15Portalo ikimokyklinis.lt tyrimo pristatymas 2012-06-15
Portalo ikimokyklinis.lt tyrimo pristatymas 2012-06-15
 
Ugdymo programų dermės tyrimo pristatymas ŠMM 2012_06_13
Ugdymo programų dermės tyrimo pristatymas ŠMM 2012_06_13Ugdymo programų dermės tyrimo pristatymas ŠMM 2012_06_13
Ugdymo programų dermės tyrimo pristatymas ŠMM 2012_06_13
 
12 04 12 Kęstučio Jovaišos pranešimas
12 04 12 Kęstučio Jovaišos pranešimas12 04 12 Kęstučio Jovaišos pranešimas
12 04 12 Kęstučio Jovaišos pranešimas
 
12 04 12 Gražinos Šeibokienės pranešimas
12 04 12 Gražinos Šeibokienės pranešimas12 04 12 Gražinos Šeibokienės pranešimas
12 04 12 Gražinos Šeibokienės pranešimas
 
12 04 12_Vigilijos Gudauskytės pranešimas
12 04 12_Vigilijos Gudauskytės pranešimas12 04 12_Vigilijos Gudauskytės pranešimas
12 04 12_Vigilijos Gudauskytės pranešimas
 
Ikimokyklinis lt instrukcija_2012
Ikimokyklinis lt instrukcija_2012Ikimokyklinis lt instrukcija_2012
Ikimokyklinis lt instrukcija_2012
 
Vigilijos Gudauskytės, IPUP projekto vadovės, pranešimas
Vigilijos Gudauskytės, IPUP projekto vadovės, pranešimasVigilijos Gudauskytės, IPUP projekto vadovės, pranešimas
Vigilijos Gudauskytės, IPUP projekto vadovės, pranešimas
 
Gražinos Šeibokienes pranešimas
Gražinos Šeibokienes pranešimasGražinos Šeibokienes pranešimas
Gražinos Šeibokienes pranešimas
 

Kodėl verta vaiką vesti į darželį?

 • 1. Projektas: Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra Kodėl verta vaiką vesti į darželį? Prof. O.Monkevičienė, LEU
 • 2. Neuronų jungčių augimas (iki 2 m.) ir retinimas (iki 5 m.)
 • 4. Kas gali paskatinti sėkmingą vaiko raidą? • Išmani šeima. • Vaiko ir mamos, tėčio mokyklėlės. • Ankstyvasis vaiko gabumų ugdymas (pvz., muzikos). • Motinystės įgūdžių grupės. • Socialinės rizikos šeimų vaikų iki trejų metų kokybiškas ugdymas įstaigose. • Įvairiapusis vaiko ugdymas(is) ikimokyklinėje įstaigoje (fizinis, kalbos, socialinis, pažinimo, meni
 • 5. IQ tinkamos aplinkos poveikyje gali būti 15-16 ar net daugiau vienetų aukštesnis
 • 6. Intelekto plėtros intervalas – genų nulemtas intelekto intervalas tarp galimos aukščiausios ir žemiausios ribos. Augimo ir ugdymosi aplinkos kokybė nulemia, kiek pasieks asmuo. Intervalo ribos: 20-25 IQ įverčiai (Weinberg, 1989) Capron ir Duyme,1989 tyrimai su įvaikintais 38 prancūzais vaikais (15-16 IQ skirtumas)
 • 7. Dvigubo palankumo ir dvigubo nepalankumo dėsnis
 • 8. Kai kuriems vaiko gebėjimams ir įgūdžiams atsirasti bei tobulėti susidaro dvigubo palankumo sąlygos: ♦ vaikas iš tėvų paveldi geras genetines gabumų raidos prielaidas (pvz., muzikines); ♦ auga šių įgimtų gabumų prielaidų plėtotei palankioje aplinkoje (nes tėvai domisi muzika, patys muzikuoja ir skatina tai daryti vaiką).
 • 9. Kai kuriems vaiko gebėjimams atsirasti bei tobulėti susidaro dvigubo nepalankumo sąlygos: ♦ vaikas iš tėvų paveldi ribotas genetines gabumų raidos prielaidas (pvz., muzikines); ♦ auga šių įgimtų gabumų prielaidų plėtotei nepalankioje aplinkoje (tėvai neteikia reikšmės muzikai, neskatina vaiko muzikuoti ir nemoka to daryti).
 • 10. Kas gali vaikui padėti įveikti dvigubo nepalankumo sąlygas? ♦ profesionalus ugdymas įstaigoje – pvz., muzikos pedagogas; ♦ įvairiapusiškas kokybiškas ugdymas įstaigoje, skiriant pakankamai dėmesio visoms vaiko ugdymosi sritims. H.Gardnerio daugialypio intelekto teorija, Regijo Emilija sistema
 • 11. Socialinis mobilumas - išsiveržimas iš žemo socialinio sluoksnio
 • 12. Tyrimai rodo, kad vaikai iš skurdo aplinkos išsiveržia tik tuomet, kai jiems garantuojamas kokybiškas ikimokyklinis ir tolesnis ugdymas Išeitis – ugdyti asmenines vaiko galias (tiek intelektines, tiek ir kitas). Ugdymas turi būti orientuotas į maksimalius pasiekimus pagal konkretaus vaiko galimybes (ne „ganyti”, bet ugdyti). Būtina užtikrinti vaiko gerovę, plėtoti pasitikėjimą savimi
 • 13. Iki 3 m. vaikas mokosi užmegzti artimą asmeninį ryšį su artimaisiais, nuo 3 m. – mokosi atsiskirti nuo artimųjų
 • 14. O jeigu atsiskirti reikia daug anksčiau?
 • 15. Vaikas perkelia prieraišumą nuo tėvų pedagogui, jeigu.... Drąsus energingas Jautrus vaikas vaikas: • Trumpai • Žvelgti tiesiai vaikui į žvilgterėti, šyptelėti. akis, šypsotis Vaikui priprantant prie maždaug tokiais laiko pedagogo žvilgsniai ir intervalais, kaip tai šypsenos tampa daro vaikas. ilgesni, dažnesni. • Kol mama (tėtis) • Trumpai paliesti šalia, paimti vaiką ant rankutę, paglostyti, kai rankų, aprodyti vaikas ant mamos rankų. žaislus, grupę. Pabandyti paimti ant • Maloniai kalbinti, žaisti rankų. su vaiku. • Palengva sudominti žaidimais. ....pedagogas prisitaikys prie vaiko bendravimo ritmo
 • 17. Tėvai rūpinasi „Ar neprarasime artimo emocinio ryšio su vaiku, jeigu jis visą dieną praleis ugdymo įstaigoje?” „Gal jis mylės pedagogę, o ne mus” Išeitis: ne mažiau kaip valanda kokybiško bendravimo namuose ♦ Dėmesys skiriamas tik vaikui „veidas prieš veidą”. ♦ Žaidžiama ir veikiama tai, ko nori vaikas. ♦ Sukuriama džiugi, maloni artimumo atmosfera.
 • 18. Žaisti vaidmeninius žaidimus, mokytis lyderiauti palankesnės sąlygos bendraamžių būryje
 • 19. Ko vaikas mokosi žaisdamas • Kitą palaikančio elgesio. Palaiko sumanymus ir kt. • Diplomatiško elgesio. Bando pasiekti savo tikslų, nepažeisdamas kitų poreikių, tardamasis ir derindamasis su kitais. • Pasitikėjimo savimi. Žaidėjas turi pasitikėti savimi, užtikrintai siūlyti idėjas. • Pagalbos, paslaugos prašymo bei teikimo. Žaidime tai privalumas. • Kitų supratimo. Žaisdami vaikai iš gestų, mimikos, intonacijos turi suprasti kitų norus, idėjas, pritarimą ar protestą.
 • 20. Ko vaikas mokosi draugaudamas? • Mokosi empatijos – suprasti kitą, įsijausti į kito būseną. • Vaikai kritiškesni draugo poelgiams ir žodžiams, nei kitų vaikų elgesiui. • Vardan draugystės mokosi savireguliacijos – kontroliuoti, ką sako, ką ir kaip daro.
 • 21. Ikimokyklinio ugdymo pridėtinė vertė
 • 22. Ikimokyklinės įstaigos lankymo poveikis vaiko mokyklinei sėkmei (OECD duomenys) Lankiusieji Nelankiusieji • Mokyklai brandūs – • Mokyklai brandūs – 96 proc. 25 proc. • Pauglystėje • Pauglystėje motyvuoti mokytis – motyvuoti mokytis – 60 proc. 38 proc. • Įgijusiųjų aukštąjį • Įgijusiųjų aukštąjį išsilavinimą – 78 išsilavinimą – 60 proc. proc.
 • 23. Ikimokyklinės įstaigos lankymo poveikis vaiko gyvenimo sėkmei (K. Schulman, 2005) Lankiusieji (sulaukę 27 m.) Nelankiusieji (sulaukę 27 m.) • Turi nuosavus • Turi nuosavus namus – 27 proc. namus – 5 proc. • Turi automobilius – • Turi automobilius– 73 proc. 59 proc. • Išlaikomi šeimos • Įgijusiųjų aukštąjį narių – 2 proc. išsilavinimą – 16 proc.
 • 24. 1 JAV dolerio investavimas į ikimokyklinį ugdymą sukuria 16,14 JAV dolerio pridedamąją vertę per metus: 80 proc. naudos tenka visuomenei ir 20 proc. asmeniui. (Larry Schweinhart, 2008). Harvardo-Tenesio eksperimentas: Gero vaikų darželio pedagogo darbas per metus vertas 320 tūkstančių dolerių (A.Čekuolis. Faktai ir šypsenos, 2012)