SlideShare a Scribd company logo
1 of 23
KLASSIKALINE
GENEETIKA
Koostas: Kristel Mäekask
Geneetika mõisted
Pärilikkus – organismide võime anda endasarnaseid
järglasi.
Geneetika – teadusharu, mis uurib pärilikkust ja
muutlikkust.
Geen – DNA lõik, mis määrab ühe RNA molekuli sünteesi
(ja ka tavaliselt ühe tunnuse).
Alleel – Geeni üks esinemisvorm. Nad asuvad alati
homoloogiliste kromosoomide kindlas piirkonnas –
lookuses.
2
Geneetika mõisted
Dominantne alleel – alleel, mille poolt määratud tunnus
alati avaldub (tähistatakse suurtähega nt. A).
Retsessiivne alleel – alleel, mille poolt määratud tunnus
avaldub vaid dominantse alleeli puudumisel (tähistatakse
väiketähega nt. a).
Homosügoot – identsed alleelid, mis määravad ära kindlad
tunnused (alleelid on kas dominantsed või retsessiivsed).
Nt. AA või aa
Heterosügoot – ühe geeni erinevad alleelid (üks
dominantne teine retsessiivne). Nt. Aa 3
Geneetika mõisted
Geenifond – liigi või populatsiooni geenide kogum
Genotüüp – organismi geenide kogum
Fenotüüp – organismi avaldunud tunnuste kogum
Polüalleelsus – alleele on rohkem kui kahe variandina,
iseloomustab populatsiooni
Polügeensus – ühte tunnust määrab palju geene
Intermediaarsus – domineerimisnähtus puudub, tunnuste
vahepealne avaldumine
Kodominantsus – avalduvad mõlemad tunnused 4
Gregor Johann Mendel (1822-1884)
Austria munk, kes pani aluse
geneetikale.
Ta tegi katseid hernestega, et
selgitada tunnuste pärandumist.
Valides hoolikalt, milliseid taimi
omavahel ristata, avastas ta, et
tunnused päranduvad paari kaupa.
Ta leidis ka, et tavaliselt avaldub
fenotüübis ainult üks tunnus igast
paarist.
5
Geneetika ülesannete sümbolid
Mendel võttis kasutusele geneetika ülesannete ja skeemide
sümbolid (kasutusel tänapäevani).
P – parentes(vanemad)
F – filia, filialis (tütar ja poeg)
X – ristamine
F1, F2, F3 – põlvkonnad.
6
Monohübriidne ristamine
Monohübriidse ristamise korral
vanemad erinevad ühe tunnusepaari
poolest.
- vaadeldakse ühe tunnuse kujunemist
järglastel
P: AA X aa (homosügoodid)
A A a a (gameedid ehk sugurakud)
F1Aa Aa Aa Aa (heterosügoodid)
7
Mendeli esimene seadus (ühetaolisusseadus)
Homosügootide omavahelisel ristamisel on moodustunud
esimene järglaspõlvkond on genotüübilt heterosügootne ja
fenotüübiliselt sarnased dominantsete vanematega.
sile krobeline
siledad
Fenotüüp:
Genotüüp:
F1:
8
Mendeli teine seadus (lahknemisseadus)
Heterosügootide omavahelisel ristamisel toimub
järglaspõlvkonnas F2
lahknemine. Fenotüübiliselt suhtes
3:1 ja genotüübilises suhtes 2:1
Järglastest genotüübilt
1 osa on dominantseid
homosügoote (AA),
2 osa heterosügoote (Aa) ja
1 osa retsessiivseid
homosügoote (aa).
9
Mendeli seaduste seletus ja rakendamine
Miks lapsed sarnanevad
oma vanematele?
Diploidsetes organismides
on alati kromosoome
topelt, üks kromosoom
pärineb isalt ja teine emalt.
10
Dominantsed ja retsessiivsed tunnused
Tunnus Dominantne Retsessiivne
Tedretähnid jah ei
Juuksekasvupiir kolmnurkne sirge
Põselohud jah ei
Lõualohk jah ei
Keel Võime rulli keerata Suutmatus rulli keerata
Kõrvanibu lahtine Kokku kasvanud
Käe kasutamine parem vasak
11
Genealoogiline meetod
Inimese sugupuu abil tema genotüübi väljaselgitamine.
• Selgitatakse kas inimene on selle tunnuse suhtes
homosügoot või heterosügoot.
• Peamiselt kasutatakse pärilike haiguste ennetamiseks,
näiteks albinism.
12
Ülesanne 1:
Inimese naha võime toota melaniini on tagatud dominantse
geenialleeliga. Pigmendi puudumine ehk albinism aga
retsessiivse alleeliga.
Määra skeemil kujutatud lastelaste võimalikud genotüübid.
13
Ülesanne 2:
Eesmiste purihammaste puudumine pärandub dominantselt.
Perekonnas, kus mõlemal vanemal esines nimetatud puue
sündis normaalne tütar. Kui suur on tõenäosus, et nende
järgmisel lapsel eesmised purihambad puuduvad?
14
Ülesanne 3:
Peres on vanemad laineliste juustega (Āa). Kui suur on
tõenäosus, et sellesse perre sünnivad järgnevate
fenotüüpidega lapsed:
a) laineliste juustega
b) lokkisjuukseline või laineliste juustega
c) sirgete juustega tütar?
15
Ülesanne 4:
Ristatakse valge nudipäine lehm ja punane nudipäine pull.
Esimesespõlvkonnas on kõik vasikad kimmelid (puna-
valgekirjud). Milliseid vasikaid on oodata F2 põlvkonnas,
kui F1 kimmel lehm ristatakse punase pulliga? Koosta
ristamisskeem!
16
Vererühmade geneetika
Alleelid IA
ja IB
domineerivad alleeli i üle!
vererühm määratakse alleeliga
A IA
IA
IA
või IA
i
B IB
IB
IB
või IB
i
AB IA
IB
IA
IB
0 ii ii
17
Ülesanne 5
Ema on A vererühmaga ja isa B vererühmaga, mõlemad on
homosügoodid. Milliste vererühmadega lapsed võivad neil
sündida?
18
Reesuskonflikt
Reesuskuuluvuse määrab punalibledel asuv D-antigeen.
Reesuspositiivsete isikute punalibledel see esineb
(dominantne), reesusnegatiivsetel puudub (retsessiivne).
Reesuskonflikt tekib ema ja loote vahel, juhul kui ema
veri on reesusnegatiivne ja loote veri reesuspositiivne.
Võõra antigeeni sattudes ema organismi hakatakse selle
vastu tootma antikehi.
Järgneva reesuspositiivse loote puhul läbivad antikehad
platsenta ning hakkavad loote punaliblesid kui võõrvalke
lammutama.
19
Ülesanne 6
Milliste genotüüpidega vanematel võib sündida
reesusnegatiivne laps?
20
Dihübriidne
ristamine
21
9:3:3:1 = fenotüübiline
lahknemissuhe
Ülesanne 7
Mõlemal vanemal on vererühmad AB, Rh+
. Millise
tõenäosusega võiks neil sündida poeg vererühmadega B,
Rh–
? Milliste vererühmadega lapsi ja millise tõenäosega
võib selles peres veel sündida?
22
Kasutatud materjal:
http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Mendel_Gregor_1822-1884.jpg
http://www.caradebiologia.com.br/laboratorio/aula7/mendel.gif
http://www.fathom.com/feature/122612/mendel.jpg
http://www.blc.arizona.edu/courses/181summer/11.html
http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Dihybrid_cross.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Mendel_seven_characters.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Cuadro_punnet.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:ABO_system_codominance.svg
http://www.biologycorner.com/bio2/humangenetics.html
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Albinistic_girl_papua_new_guinea.jpg
http://www.inimene.ee/pages.php3/06?haigus=90
23

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

geneetika
geneetikageneetika
geneetika
 
DNA replikatsioon
DNA replikatsioonDNA replikatsioon
DNA replikatsioon
 
Liigiteke
LiigitekeLiigiteke
Liigiteke
 
Bakterite paljunemine ja ainevahetus
Bakterite paljunemine ja ainevahetusBakterite paljunemine ja ainevahetus
Bakterite paljunemine ja ainevahetus
 
Valgusüntees
ValgusünteesValgusüntees
Valgusüntees
 
Geenitehnoloogia
Geenitehnoloogia Geenitehnoloogia
Geenitehnoloogia
 
Bakterite ehitus, suurus ja kuju
Bakterite ehitus, suurus ja kujuBakterite ehitus, suurus ja kuju
Bakterite ehitus, suurus ja kuju
 
Okoloogilised tegurid
Okoloogilised teguridOkoloogilised tegurid
Okoloogilised tegurid
 
Bakterid
Bakterid Bakterid
Bakterid
 
Dna süntees
Dna sünteesDna süntees
Dna süntees
 
Muudetud pärilikkusega organismid (GMO)
Muudetud pärilikkusega organismid (GMO)Muudetud pärilikkusega organismid (GMO)
Muudetud pärilikkusega organismid (GMO)
 
Geneetikayl2009
Geneetikayl2009Geneetikayl2009
Geneetikayl2009
 
Viirused 2009
Viirused 2009Viirused 2009
Viirused 2009
 
Biotehnoloogia
BiotehnoloogiaBiotehnoloogia
Biotehnoloogia
 
Nukleiinhapped
NukleiinhappedNukleiinhapped
Nukleiinhapped
 
Elu tunnused
Elu tunnusedElu tunnused
Elu tunnused
 
Bakterhaigused
BakterhaigusedBakterhaigused
Bakterhaigused
 
Elu päritolu
Elu päritoluElu päritolu
Elu päritolu
 
meioos
meioosmeioos
meioos
 
Mikroevolutsioon
MikroevolutsioonMikroevolutsioon
Mikroevolutsioon
 

Viewers also liked

Viewers also liked (20)

Viljastumine
ViljastumineViljastumine
Viljastumine
 
Ökoloogilised Globaalprobleemid
Ökoloogilised GlobaalprobleemidÖkoloogilised Globaalprobleemid
Ökoloogilised Globaalprobleemid
 
Sustemaatika
SustemaatikaSustemaatika
Sustemaatika
 
Bakterite kasutamine
Bakterite kasutamineBakterite kasutamine
Bakterite kasutamine
 
Paljunemine
PaljuneminePaljunemine
Paljunemine
 
Toitainete lõhustumine
Toitainete lõhustumineToitainete lõhustumine
Toitainete lõhustumine
 
Elu areng Maal
Elu areng Maal Elu areng Maal
Elu areng Maal
 
Fotosüntees 2008
Fotosüntees 2008Fotosüntees 2008
Fotosüntees 2008
 
Bioloogia ja meditsiin
Bioloogia ja meditsiinBioloogia ja meditsiin
Bioloogia ja meditsiin
 
Geenitehnoloogia
GeenitehnoloogiaGeenitehnoloogia
Geenitehnoloogia
 
Genoommutatsioonid
GenoommutatsioonidGenoommutatsioonid
Genoommutatsioonid
 
Evolutsiooni tõendid
Evolutsiooni tõendidEvolutsiooni tõendid
Evolutsiooni tõendid
 
Närvitalitlus
NärvitalitlusNärvitalitlus
Närvitalitlus
 
Veebilanss
VeebilanssVeebilanss
Veebilanss
 
Parilikmuutlikkus
ParilikmuutlikkusParilikmuutlikkus
Parilikmuutlikkus
 
Vananemine
VananemineVananemine
Vananemine
 
Inimese evolutsioon
Inimese evolutsioonInimese evolutsioon
Inimese evolutsioon
 
Evolutsiooni tõendid
Evolutsiooni tõendidEvolutsiooni tõendid
Evolutsiooni tõendid
 
Mitoos
MitoosMitoos
Mitoos
 
Populatsioon
PopulatsioonPopulatsioon
Populatsioon
 

Similar to Klassikaline geneetika

Klassikaline Geneetika
Klassikaline GeneetikaKlassikaline Geneetika
Klassikaline Geneetika
Helina Reino
 
Geneetika Alused Ja Ajalugu
Geneetika Alused Ja AjaluguGeneetika Alused Ja Ajalugu
Geneetika Alused Ja Ajalugu
guest7ed5b4
 
DihüBriidne Ristamine üLesanded
DihüBriidne Ristamine üLesandedDihüBriidne Ristamine üLesanded
DihüBriidne Ristamine üLesanded
eliis3
 
Suguliiteline PäRandumine
Suguliiteline PäRandumineSuguliiteline PäRandumine
Suguliiteline PäRandumine
eliis3
 
Geneetika üLesandeid.Minu Ppt
Geneetika üLesandeid.Minu PptGeneetika üLesandeid.Minu Ppt
Geneetika üLesandeid.Minu Ppt
MeeliSonn
 
Prilik muutlikkus-1206982431309663-2
Prilik muutlikkus-1206982431309663-2Prilik muutlikkus-1206982431309663-2
Prilik muutlikkus-1206982431309663-2
Helina Reino
 

Similar to Klassikaline geneetika (8)

Klassikaline Geneetika
Klassikaline GeneetikaKlassikaline Geneetika
Klassikaline Geneetika
 
Geneetika Alused Ja Ajalugu
Geneetika Alused Ja AjaluguGeneetika Alused Ja Ajalugu
Geneetika Alused Ja Ajalugu
 
DihüBriidne Ristamine üLesanded
DihüBriidne Ristamine üLesandedDihüBriidne Ristamine üLesanded
DihüBriidne Ristamine üLesanded
 
Suguliiteline PäRandumine
Suguliiteline PäRandumineSuguliiteline PäRandumine
Suguliiteline PäRandumine
 
Geneetika üLesandeid.Minu Ppt
Geneetika üLesandeid.Minu PptGeneetika üLesandeid.Minu Ppt
Geneetika üLesandeid.Minu Ppt
 
Dna, geenid ja kromosoomid
Dna, geenid ja kromosoomidDna, geenid ja kromosoomid
Dna, geenid ja kromosoomid
 
Pärilikkuse alused
Pärilikkuse alusedPärilikkuse alused
Pärilikkuse alused
 
Prilik muutlikkus-1206982431309663-2
Prilik muutlikkus-1206982431309663-2Prilik muutlikkus-1206982431309663-2
Prilik muutlikkus-1206982431309663-2
 

More from Kristel Mäekask

Rühmatöökarüotüübid
RühmatöökarüotüübidRühmatöökarüotüübid
Rühmatöökarüotüübid
Kristel Mäekask
 

More from Kristel Mäekask (18)

Rühmatöökarüotüübid
RühmatöökarüotüübidRühmatöökarüotüübid
Rühmatöökarüotüübid
 
Uni
UniUni
Uni
 
Vesi
VesiVesi
Vesi
 
Tööleht: Parilikkus ja muutlikkus
Tööleht: Parilikkus ja muutlikkusTööleht: Parilikkus ja muutlikkus
Tööleht: Parilikkus ja muutlikkus
 
Tööleht: Paljunemine
Tööleht: PaljunemineTööleht: Paljunemine
Tööleht: Paljunemine
 
Tööleht: Metabolism
Tööleht: MetabolismTööleht: Metabolism
Tööleht: Metabolism
 
Tööleht: Rakk
Tööleht: RakkTööleht: Rakk
Tööleht: Rakk
 
Tööleht: Organismide keemiline koostis
Tööleht: Organismide keemiline koostisTööleht: Organismide keemiline koostis
Tööleht: Organismide keemiline koostis
 
Keemilised elemendid organismides
Keemilised elemendid organismidesKeemilised elemendid organismides
Keemilised elemendid organismides
 
Tööleht: Elu olemus
Tööleht: Elu olemusTööleht: Elu olemus
Tööleht: Elu olemus
 
Looduskaitse
LooduskaitseLooduskaitse
Looduskaitse
 
Okosüsteem
OkosüsteemOkosüsteem
Okosüsteem
 
Taimerakk
TaimerakkTaimerakk
Taimerakk
 
Seenerakk
SeenerakkSeenerakk
Seenerakk
 
Makroevolutsioon
MakroevolutsioonMakroevolutsioon
Makroevolutsioon
 
DNA replikatsioon
DNA replikatsioonDNA replikatsioon
DNA replikatsioon
 
Teaduslik uurimismeetod
Teaduslik uurimismeetodTeaduslik uurimismeetod
Teaduslik uurimismeetod
 
Elu teke Maale
Elu teke MaaleElu teke Maale
Elu teke Maale
 

Klassikaline geneetika