SlideShare a Scribd company logo
1 of 39
Download to read offline
Inspiraatiopäivä 5.2.2014
tapahtumakooste
!
!
!
!
!
Tavoitteemme:
!
• Vertaisoppiminen
• Hankeammattilaisten verkosto
näkyväksi
• Intoa tarttua asioihin
• Parempi kokonaiskuva
!
INTRO:
!
• Aluekehittämisen ja hankkeiden
retoriikka Pitäisikö sanastoa
muuttaa?
!
• Mietitään sellaisia esimerkkejä, joista
te olette innostuneet! Kerrotaan
sellaisia juttuja toisillemme tämän
päivän aikana.
!
"Luontevintahan on tällainen jutustelu
keskenään, sitä tänäänkin
nimenomaan tehdään.”
!
• Paikalla oli niin hankeammattilaisia,
hankerahoittajia, koulutusmaailmaa,
kehittämisyhtiöiden edustajia,
kolmannen sektorin sekä SOTE-puolen
edustajia.
!
Mitä olemme oppineet tästä
ohjelmakaudesta?
!
TALK SHOW-keskustelussa mukana:
Vaasa Airport Park Logistics Center, Riitta Björkenheim
Balanssi-projekti, Susanna Pakkala
Investeringsprojektet Energi för framtiden, Carola Wiik
Vaasan yliopisto, Hannu Katajamäki
Kukas teistä haluaa olla
maailmanparantaja?!
!
Carola: ”Kyllä minuakin maailman
parantaminen inspiroi.”
!
Reidar: Kuinka montaa pelottaa aina projektin
alussa?
!
”Melkein kaikkia! Iso suunnitelma, sitten pitäisi
alkaa tekemään.”
”Innostuneisuutta, sitoutumista, sitä tarvitaan.”
!
Riitta: ”Poikkeuksena meillä
logistiikkahankkeessa oli selkeä "tilaus" ja
markkinatarve, sitä oli aika selvä lähteä
tekemään. Kyllä alussa visio oli selvä, mutta
toisaalta neljän vuoden hankkeen toteutuksen
aikana myös sitä visiota on pitänyt tarkastella
ja muuttaa.”
!
Onko meillä hankeapparaatissa kehitettävää,
pitäisikö hankkeen tavoitteiden muuttaminen
olla ketterämpää ja helpompaa?
!
Vai pitäisikö olla rohkeutta myös lopettaa
hankkeita, jos tavoite ei ole enää relevantti?
Hannu: ”Tällainen maakuntaintellektuelli, yksi harvoista
vielä elossa olevista.”
• Hankkeitahan tehdään, jotta asioita ja maailmaa
saadaan paremmaksi.
• Hankerahoittajista - eiväthän he oikeastaan ole
rahoittajia, vaan rahoittaja on kansalainen. He ovat
rahan kanavoijia. He ovat itse asiassa ihan samassa
veneessä hankkeen toteuttajien kanssa. Ehkä
asemoituminen pitäisi tehdä hieman uudelleen?
!
Tiimi, joukkue
Tuleeko menestystarina sattumanvaraisesti?
Voiko alussa tietää, että millaista osaamista dream teamiin
tarvitaan?
• Porukan pitää ymmärtää toisiaan, myös ymmärtää
tavoite samalla tavalla.
!
”Toteuttajaorganisaatiot nimesivät edustajansa
projektiin…”
• Sattuma (monialaisuus!) pitää maksimoida, sitä kautta
voi syntyä huippujoukkue.
• ”Tärkein tekijä on se, että porukka on hankkeessa
pysynyt suhteellisen samana.”
• ”Ohjausryhmäkin jo esim. oli valittu etukäteen, joten
sattumaahan se oli. Niitä piti sitten innostaa!”
• ”Itse asiassa, aika harvoin projektin vetäjä pääsee
vaikuttamaan tiimin kasaamiseen (ohjausryhmä,
palkattu henkilöstö, kumppanit, jne)”
!
!


OPPEJA:
•Riitta: Tiedottaminen! Kyllä se aktiivinen tiedottaminen
oli kaiken avain. Hyvin avointa, pieniä porukoita,
pakottamistakin yhteen, jne
•Susanna: Tiivis yhteistyö on avain. Pitää luoda
kokemustenvaihdon tilaisuuksia eri ryhmille, meillä
toimijatapaamiset oli se avain. (sama porukka =
luottamuspääoma)
• Carola: Kaikkien pitäminen up-to-date
• Hannu: Markkinointi, kiertueet, puheita, tiedottamista...
Kahvilassa kohisee!

!
Mistä aiheista keskusteltiin?
!
INNOSTUMINEN
• Mistä (kehittämistavoitteista) innostuimme hankkeen alussa?
VISIO
• Mihin tarpeeseen hankkeella haluttiin ratkaisu?
OSAAMINEN JA KUMPPANIT
• Mitä osaamista keräsimme hankkeeseen ja mistä?
HANKE JA KOKEILUT
• Missä onnistuimme?
Yleisökommentteja:
”Kokeiluraha, pienet kokeilut!”
”Projektipäällikkö on kaiken takana,
mutta toki tarvitsee tukea!”
”Innovaatioleirillä 25.3 avataan
Innovaatiokilpailu”. Lue lisää täältä.
Lupa tehdä toisin!
!
Anssi Tuulenmäki, yli-innovaatioaktivisti
Aalto-yliopisto
!
Tutkimusjohtaja vai yli-
innovaatioaktivisti?
Mitä teen työkseni? Tai mitä esitän? Pitääkö
aina toimia niin kuin muutkin?
"Kaikki uudet ideat, projekti ja hankkeet pitäisi
nähdä resurssien ja energian
houkuttelukoneina."
Koska näin, oletteko siis itse innostuneita
omasta ideastanne / projektistanne? Ja entäs
siitä, miten ne omat ideat viedään käytäntöön?
Siis oletko innostunut itse kehittämisen
prosessista?
Case:Pipelife
- TOTEUTTAA 1200 ideaa vuosittain. Siis ei
pelkästään tuota, vaan toteuttaa 1200 idea.
Huomatkaa, ei ole oikein varaa kyynisyyteen
pienimpiäkään ideoita kohtaan.
Kyynisyyttähän on juuri se, että "joku asia ei
muutu", siis on se vaikka meidän organisaatio,
Suomi, EU, jne.
Resurssihoukuttelupelin vastakohta on
resurssiallokointipeli. Kumpaa pelaat? Kumpia
hankkeet ovat?
Miten tehdään kokeiluja, jotka erottuu
globaalista hälystä ja siten alkavat houkutella
resursseja?
Useinhan prosessi rakennetaan sen mukaan, että joku (negatiivinen poikkeama)
voisi käyttää sitä väärin, niin estetään se sitten varmuuden vuoksi. Samalla tulee
yleensä estettyä myös poikkeuksellisen positiiviset poikkeamat, siis erinomaiset
onnistumiset.
Jos haluatte tehdä hankkeisiin energiaa ja resursseja, niin tehkää pieniä positiivisia
poikkeamia ja sen jälkeen, KERTOKAA niistä maailmalle. Jakakaa netissä, jne.
Huumori on se avain sekä ennalta-arvaamattomuus.
Ei ole kaikki asiat niin kuolemanvakavia, mutta jostain syystä meidän työelämä on
rakennettu kovin vakavaksi.
Suomalaiset on tavoitteen asetannassa aika heikkoja,
kun ei oikeastaan haluta erottua joukosta. Tosin
sitten kun aletaan tekemään, niin siinä suomalaisilla
on vahvuuksia.
Suomalaiset on myös aika käytännöllisiä.
Miettikääpä meidän suhtautumista syömiseen:

Ravintola = hankitaan ravintoa

Restaurant = lepoa
Strategia = tee eri asioita TAI tai tee samoja asioita
eri tavalla.
Näiden ei tarvitse olla isoja juttuja, vaan tämä lähtee
juuri pienistä asioita.
!! Mahdollisuuksien maailma siihen, että voisi tehdä
asioita (vaikka niitä hankkeita) eri tavalla, on
rajaton!
Kaksi suunnittelun mallia
A)Suunnittelemalla kehittämisen prosessimalli
Saada asia kerralla kehitettyä oikein. Siis
inkrementaalinen muutos tai parannus.
B) Kokeilemalla kehittämisen prosessimalli
Synnyttää validoitua oppimista nopeasti, jotta syntyy
uniikkia uutta. "Kokeilu synnyttää speksin."
Kokeilu = asia, jonka oletetaan epäonnistuvan.
Paitsi että ollaan oppimassa!
Pilotti = kun on tehty monta kokeilua, niin
pilotoidaan. Tämän oletetaan jo onnistuvan jollain
tavalla.
!
Usein, varsinkin käyttäytymisen muutosta
vaativiin ongelmiin ei vain miettimällä voida
keksiä ratkaisuja.
Vastaus siihen mikä toimii/mikä ei saadaan
usein vain kokeilemalla, pienessä
mittakaavassa. Helposti, nopeasti!
!
ALKU idea (jo usein on siinä
hankehakemuksessa)
KOKEILEMISEN idea (pieniä, nopeita, paljon)
	 ==> TÄTÄ pitää nimenomaan ideoita, siis
	 sitä MITEN kokeillaan!
TOTEUTTAMISEN idea (IKEA tyyppistä
erilaisuutta)
!
Miten te saatte ne uniikit toteuttamisen
ideat?
• Joko uskotte siihen, että suunnittelutyönä
toimistossa…
• …tai sitten uskotte siihen, että kokeilemalla.
• Sitten skaalataan ne jutut, mitkä toimii.
!
Mitä pitäisi kokeilla?
- Ensin sitä, haluaako asiakas? (ei aina
tarvita, jos inkrementaalisesti
kehitetään jotain olemassa olevaa,
kuten hammasharjaa).
- Tämä on kriittisin kysymys täysin
uuden kokeilussa. Ja pitää ottaa
huomioon sekä sisäiset, että ulkoiset
asiakkaat. "Kukaan joka ei ole
kokeillut, ei voi tietää toimiiko se vai
ei.” Oikeastaan ei voi olla
mielipidettäkään, jos ei ole kokeillut.”
- Nämä on monesti myös asioita, joita on
helppo kokeilla.
- Pystytäänkö toteuttamaan?
- Voidaanko tehdä voittoa?
!
Tätä kuitenkin tapahtuu koko ajan,
tehdään kahta viimeistä kohtaa, mutta
unohdettiin kysyä tuo ensimmäinen
kysymys - ja tehdään siis koko homma
turhaan.
!
Pieniä kokeiluja näkyvissä paikoissa.
Poikkeavia, hauskoja.
"Median huomiset lehdet on tyhjät, tehkää
tarinoita, yllättäkää."
Hyvä kokeilu opettaa ja se houkuttaa
resursseja.
!
Summa summarum
1) Uskalla ajatella isommin, kuin yleensä;
innostavia päämääriä
2) Näe isoissa asioissa pieniä kokeiltavia
asioita
3) Näe pienissä kokeiluissa strategisia
avauksia.
!
Reidar kiteyttää:
Hyvä kategorisointi kahteen luokkaan. Ja
hauskasti, juuri ennen kun tultiin tänne niin
peräänkuulutettiin kokeilurahan perään.
”Neukkari on maailman paras paikka
kehittää neukkaria. Mutta kaiken muun
kehittämisessä se on huonoin paikka.”
!
”Kokeileminen ei vie resursseja - vaan
luo niitä lisää.”
Uusi suunta
!
Tauno Kekäle, rehtori, VAMK
!
Uusi suunta
!
- Tauno Kekäle, rehtori, VAMK
”Tulen organisaatiosta, joka ei ehkä ole maailman
uusiutumiskykyisin. Kokeilen kuitenkin kuvata sitä, miten
voisimme tehdä toisin.”
!
RAHASTOJEN PÄÄLINJAT:
• Pk-yritysten kilpailukyky (EAKR)
• Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen
(EAKR)
• Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR)
• Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR)
• Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (ESR)
!
!
PÄÄLINJAT
EAKR on tulevaisuuden tekemistä. ESR
on tulevaisuuden vahinkojen torjumista.
“Miten sinä & VAMK (ja ehkä korkeakoulut ylipäänsä) näkevät ensi kauden
tärkeimmät ratkaistavat kysymykset?”
• Jatkuvuus
• Innovatiivisuus
• Kulttuuri ja sen monimuotoisuus
• Monikielisyys. Pidemmän tähtäimen kehittämiselle on tärkeää pitää Pohjanmaa
suvaitsevana ja monikielisenä. Se vaikuttaa myös ajatteluun ja tekemiseen.
• Suvaitsevaisuus
”Miten ja mistä sinä keräisit huippujoukkueet? Miten ylitetään toimialarajat?
Miten unohdetaan perinteiset toimialarajat?” Pk-yritysten kilpailukyky (EAKR)
• Huippujoukkue koostuu huippuyksilöistä, mutta ei pelkästään
huippukoulutetuista! Hyvä että on asiantuntijoita, mutta muu porukka saisi olla
vaikka ennemmin motivoitunutta ja sosiaalisilta taidoilta hyviä.
• Motivaatio
• Idearikkaus. Siis ei niin, että joka kerta listaa samat ideat, vaan oikeasti tekee
uudenlaisia projekteja.
• Sosiaaliset taidot
“Mikä on hankkeen rooli? Toisaalta alueen kehittämisessä, toisaalta
toteuttajaorganisaation omassa toiminnassa?”
• Hankkeen pitäisi saada asia liikkeelle ja demota sen mahdollisuudet. Tämän jälkeen
jokaisen hyvän asian pitäisi muodostua pysyväksi käytännöksi.
!
• Hankkeen täytyy loppua:
• Jos ei voida nähdä että on edellytyksiä muodostua pysyviksi käytännöiksi, ei
pitäisi aloittaa lainkaan.
• "Herrat ovat suunnitelleet, minä toteutan."


Ryhmätyöskentelyn keskeiset kysymykset
!
•Mistä me innostumme?
•Mitä haluamme olla luomassa?
•Mitä halutaan muuttaa?
•Mitä halutaan tai mitä pitäisi saavuttaa
Pohjanmaan tasolla?
!
Kahvilatyöskentelynä: Pohtikaa näitä
kysymyksiä pöytäryhmissä ja kirjoittakaa
parhaat, puhuttavimmat ja inspiroivimmat
asiat pöytäliinaan
Tauko! / Paus!
!
Työ
• Hyvä tiimi
• Selkeät tavoiteet
• Ideat ja ihmiset
• Onnistumiset
• Tulokset
!
• Yhteistyö
• Kukoistava rannikko
• Uutta, ei vanhan kertausta,
ei kaavoihin kangistumista
• Olemme kaikkien
kiinnostuksen kohde
• Meri
• Olemassa olevien
voimavarojen
hyödyntäminen
• Kansainvälinen taso
• Tuotteistus
• Myytävät paketit
• Yhteistyö yli maakunta- ja
kielirajojen
!
• Hyvästä palautteesta
• Asioista, joista itse haaveilen
• Pois turha vakavuus
• Edistymisaskeleista
• Uusista näkökulmista
• Uudet rajapinnat
• Uudesta teknologiasta
• Pienistä asioista
• Hyvistä esimerkeistä
• Toiveena muutos:
• Kielimuuri +
”keinotekoiset”
hallinnolliset rajat,
byrokratia
• Hanketoimintaan
joustavuutta
!
• Yhteistyön kehittäminen eri
toimijoiden välillä
• Turvallisempi pohjanmaa
• Monikulttuurisuus
• Rahaa kokeilemiseen
(testihankkeet ja ideapajat)
!
• Suurempi kokonaisuus
• Teamwork
• Pohjanmaan
erityispiirteet maailman
tietoisuuteen
• Monikulttuutisuus
• Suorat kanavat Brysseliin
ja muihinkin
”rahahanoihin”
• Pohjoismaisten
verkostojen
hyödyntäminen
• Projektien
vaikuttavuuden
lisääminen ja isompien
kokonaisuuksien
aikaansaaminen
Tauko! / Paus!
!
• Heittäytyminen
• Ungdomar, jatkuvuus,
itsensä kehittäminen,
inspiration, visuaalisuus
• Luovuus, hullut ideat,
bollplank-kopittelu, ideoita
joita voisi lähteä
kokeilemaan, uudet
haasteet, aktiviteetit
• Lähiteemat:
• Ruoka
• Energia
• Yhteistyö
• Palvelut
• Yrittäjyys
!
• Hankerahoitus tukemaan
kokeiluja
• Toisaalta kokeilujen on
johdettava kokonaisuutta
samaan suuntaan
• Rahoitusinstrumentteja
eri tarkoituksiin
monipuolisemmin
• Tarvitaan systemaattista
todellisten ongelmien
ratkaisua
• Syventäminen
• Oppiminen
• Eteenpäin meneminen
• Jo tehtyjen kokeilujen
seuranta
• Omistajuus
• Bottom up inspiroi
!
• Uuden oppiminen
• Ennakointi
• Yhdessä tekeminen /
Ideointi
• Tiimityö
• Koulutus
• Yhteistyön kehittäminen
• Verkostot
• Hyvien käytäntöjen
levittäminen
• Miten saadaan muualle
tietoon ja käyttöön
• Ohjaus
• Mentorointi
• Muut ihmiset
• Auttaminen
• Ilo ja innostus
• Johtaminen
• Kansainvälistyminen
• Eri kulttuurit
• Tuotteistaminen
!
• Olemassa olevien asioiden
uudenlainen yhdistely
• Saat sen mistä luovut
Tauko! / Paus!
!
• Innostava ilmapiiri
• Erilaisuuden salliminen =
Luovuus
• Yhteistyön tiivistäminen
• Nurkkakuntaisuudesta pois
• Yhteistyö
• Avoimuus
• Tehokkuus + laatu
• Parempaa tulevaisuutta
• Edunvalvojat
• Suorat kontaktit esim.
Brysseliin
!
• INNOSTUMME
• Rohkeat kokeilut
• Yllätä ja yllytä
• Yhteinen draivi
• tunnustuksen saaminen
• Tavoitteen saavuttaminen
• Lupa kehittää
• Onnistumisen pakko?
• Kompinaatiot / poikkitieteellisyys
!
• MITÄ PITÄISI MUUTTAA
• Päällekkäisyydet pois
• Hyvien käytäntöjen kehittäminen
• Riskien ottaminen
• Uskaltaa myös epäonnistua
!
• HALUAMME LUODA
• Touhumiljoona
• Mahdollistava työympäristö
• For love not for €
!
• MITÄ MUUTTAA
• Keskityttävä sisältöön
• Joustavuus
• Vastuu ja vapaus
(vastuunottaminen)
• Tiedon siirtyminen alueiden välillä
!
• Monikulttuurisuus
rikkaudeksi
• Huumori
• Vaasan
paikallisliikennettä pitää
kehittää
• Yhdessä tekeminen
• Avoin ilmapiiri
• Toisen kuunteleminen
• Rohkeus ja uskallus
kokeilla
• Uskalla onnistua
• Erehtymisen vapaus
• Liikenne
• 2 kaistaa isolahteen
!
• Vaasa monikulttuuriseksi
koskien kaikkia ikäryhmiä
• Maailman perintöalueesta
matkailukohde
• PK-sektorille kokeilu-ja
tutkimusrahaa
• Teknologia kotiin
ikäihmisten avuksi
• Vanhojen palvelujen uusi
yhdistäminen
!
• Jos on jotain tärkeä
tehtävää johon itse uskoo
tekee sen ilman rahaakin
• Jos ei ole, ei ainakaan
kannata vaatia siihen
rahoitusta
• Idea ja tarve ensin
• 50 % smart specialisation
50 % uusia avauksia
• Hankemarkkinat torilla
kauniina päivänä?
Tauko! / Paus!
!
• Tulevaisuuteen suuntautunut
konsepti / tekniikka
• Kestävä elämäntapa, lapset ja
nuoret mukaan
• Tulevaisuuden suurlähettiläät
• Rajat ylittävä viestintä ja
yhteistyö
• ”Vanhojen rakenteiden”
muuttaminen ––> Uutta
• Täysin uutta,
ennenkokematonta,
jännittävää, haastavaa
• Tulosta ei tiedetä
• Oppivia hankkeita
!
• Tulevaisuuden
mahdollisuudet
• Myönteiset ihmiset
• Exceltaulukot
• ”twist” ––> Vanhat ideat ––>
uusiksi ideoiksi
• Vihreä väriksi
• Toinen hankekulttuuri ––>
sitoutuminen (+tiimi)
• Kauniit ympäristöt
• Tekniset innovaatiot
• Hyvä ympäristö
• työ + kotona
• luovaa
• Henkilöpankki
• Aineistopankki
• Uudet pedagogiset
ratkaisut
• Digitaaliset ratkaisut
• Digitaalinen aineisto
• Netti antaa
mahdollisuuksia
• Ulkomaisten yritysten
houkutteleminen
• Kulttuurin saralla +
kulttuuriexpo….
!
• Eri väestöryhmien tasa-arvo
• Estää eristäytyminen ja
sosiaalinen syrjäytyminen
• Yhteistyötä toimialarajojen yli
• Lisää yhteisöllisyyttä, myös
kaupungeissa
• Win-Win
• Tasapaino innovaatioiden
suojelun ja jakamisen välille
• Lisää yhteistyötä toimialarajojen
• Rajat ylittävä yhteistyö
!
• Energistä dynamiikkaa ilolla
• Uusiutuva
• Tahto
• Thinking outside the box
• Eteenpäin vievä virtaus
• Taloudellinen haaste
!
• Kommunikaatio / ajatustenvaihto
• Ryhmähenki ja inspiroivat kollegat
/ inspiroiva ympäristö
• Harkittu joustavauus
• Onnistumisen tunne ..... että on
tärkeä
• Merkityksellisyys
• Kehitys –– kestävyys ––
inhimillisyys
Tauko! / Paus!
!
• ”Hiljaisuuden” filosofia
• Digitaalisen osaamisen
kehittäminen
(elinkeinoelämässä)
• Kestävä
yhdyskuntarakenne
• Lähellä tuotettu
(lähiruoka? *)
• Hajautettu
energiantuotanto
• Opi tuntemaan
paikallisyhteiskunta
• Kouluikäisistä
aloittaminen
• Kehitystä kaikilla
tasoilla
!
• Sisäinen yrittäjyys
• Kyynisyyden pois työstäminen ––>
uudet työmenetelmät.... inhimillisyys
• Lisää elämäniloa
• parempi tasapaino työ / vapaa-aika
• Etätyö
• Vastuullinen vapaus
• Nuoret + aikuiset ––>
Kokonaishyvinvointi
• Elämän kipinän sytyttäminen heidän
ehdoillaan ––> Kokonaishyvinvointi
• Kannustinten löytäminen ––>
Kokonaishyvinvointi
• Ajatusten jakaminen
odottamattomissa tapaamisissa
• kohtaamispaikkojen luominen
• Ihminen haluaa kehittyä
• Työn tekeminen oikeissa
ympäristöissä ”ei neukkarissa” <–>
toimintakulttuuria pitää muuttaa!
• Ihmisten mielipiteet otettava
huomioon –> kuuntele ja toimi
• Epäonnistumisen salliminen,
yritysten palkitseminen
!
• Pohjanmaan on oltava
maailman paras jossain
• Kielten puhuminen
• Houkutteleva kasvu
• Mielekästä toimintaa nuorille
(maaseudulla)
• Onnellinen väestö
• Vapaaehtoistyön tuoma ilo
• Ihmisten välinen yhteistyö
• Tiukkapipoisuus
• Vaikea ja turha byrokratia
• Logistiikka –> lisää
matkustamista
!
• Uuden oppiminen / kokeileminen
• Palaute yrittäjiltä
• Palaute omalta organisaatiolta
• Haluamme, että Pohjanmaalla voi
elää ja asua
• Kehittämistoimijoiden foorumi
Pohjanmaalla (olla mukana
luomassa)
• Energiset ja myönteiset ihmiset,
jotka näkevät mahdollisuuksia,
eivätkä vain ongelmia
• Avoimuus
!
Olemassa olevien asioiden
uudenlainen yhdistäminen.
Siinä on aika paljon vielä
potentiaalia käyttämättä.
!
MISTÄ INNOSTUMME:
!
”Tarkasteltiin kahdella
tasolla, sekä henkilön
tunnetasolla,
että sisällön tasolla.
Kommunikaatio, merkitys,
inhimillisyys, kehitys…"
!
!
”Kun ideoita syntyy, ei
heti katkaistaisi siipiä.
Jotain pientä kevyttä
idearahaa pitäisi olla
saatavilla.”
!
”Radikalisoiduin! Onko tosiaan
niin, että EU raha passivoi
meitä? Pitäisi pohtia, että
miksi näitä on tärkeä tehdä?
Yhteistyöstä yli hallinto- ja
kuntarahojen.”
Klara mål och

elementen för ett vinnarteam
!
Thomas Johanson
Klara mål och

elementen för ett vinnarteam
- Thomas Johanson
Pystyykö visio vetämään tekijöitä puoleensa?
Motivointi & johtaminen, nämä ovat kysymyksiä jotka liittyvät
joukkueeseen.
!
Minulle sanottiin: ”Thomas Johanson ei tule koskaan
voittamaan mitään.” Ajattelin, että minä vielä näytän sille!
Ja seuraavana vuonna pärjäsinkin paremmin.


Yhden hengen veneestä hyppäys kahden hengen miehistöön. Se
on aika iso harppaus. Ja siinä ollaan todella lähellä sitä toista, siis
symbioosissa. Kaikki tulee loppujen lopuksi persoonallisuuteen.
Kolmen - neljän hengen veneessä on vielä ihan oma juttunsa.
!
Oma arkipäivän asenne:
• Selkeät suunnitelmat ja sitoutuminen
• Hyvin tekeminen antaa virtaa
• Se on minusta kiinni
• Itsensä ylittäminen
• Ravistelu
• Kehitys loppuu tyytyväisyyteen
• Uskalla tulla ulos omalta mukavuusalueelta
• Joka päivä pitää olla valmis ratkomaan haasteita
!
!
!
”Sponsori = Ensin pitää saada rahaa, myydä visio ja
tiimi. Sitten tehdään se juttu!”
!
”Voittaja osaa käyttää dataa oikein”
Tämän huomasimme Volvo Ocean Racessa. Saimme neljän
metrin repeämän veneen pohjaan ja jäimme muista
venekunnista jälkeen. Korjaaminen oli hankalaa ja
harkitsimme jo kisan keskeyttämistä. Mutta loppujen
lopuksi jatkoimme ja 12000 merimailin etapilla Kiinasta
Rio de Janeiroon otimmekin muut kiinni. Tarvitsimme
ihmeen ja saimme sen - osasimme käyttää säädataa
oikein!
!
Perusaskeleet datan hyödyntämiseen:
• Työkalut
• Analysointi
• Visualisointi
• Keskittyminen oleellisiin asioihin – lyhyt – pitkä
tähtäin
• Kommunikointi
• Intohimo ei raha
!
Mikä ratkaisee:
Intohimo, ei raha. Aina. Sama juttu projekteissa. Siis ei
voi saada mitään kummallista aikaan, jos ei ole
intohimo mukana.
!
Millaisilla joukkueilla teemme
työtä? Mistä löydämme parhaat
kumppanit?
!
Miten ja milloin
hankeammattilaisten verkosto
kokoontuu jatkossa?
!
Hankekauden alun
virstanpylväät?
• Lisätietoja uudenohjelmakauden
mahdollisuuksista (100)
!
• Ohjelmakauden kynnyksellä. Kuinka
oppisimme hakemaan suoraan Brysselin
rahaa? (Kv-rahaa) (50)
!
• Yhteistyötä enemmän Pohjanmaan-
Keski-Pohjanmaan linjan ym. kanssa
(30)
!
• Käytännön esimerkeistä oppiminen (25)
!
• Miten esteitä voitaisiin purkaa? –> liittyy
erilaisten hankkeiden substanssiin
mielenmallien muuttaminen (12)
!
• Hankeklinikka- Hanketohtori,
apukeinoja meneillä olevaan hankkeelle
(10)
!
• Mistä kunnon jalansija (äänikuuluviin)
hankeammattilaisille? (8)
!
• ”Vertaisten” löytäminen verkostokartan
piirtäminen (7)
!
• Mentorointiverkoston hankemaailmaan?
Kuka koordinoi?
!
• Vihreiden pöytäliinojen päivä - torilla
isoa ideointia + kansalaisraati = uusien
hankeideoiden kehittämiseksi
Mistä aiheista toivoisit jatkossa
kokoontuvan tai mitä aiheita
käsiteltävän
Mistä kunnon jalansija
hankeammattilaisille?
Verkostoitumistapahtumia
Realistisia aikatauluja
hankkeen käynnistämiselle
Tulevan ohjelmakauden
suuntaviivat
Teorian testaaminen
”ihmiskokeet”
Konkreettiset ohjeet
säännöistä
Inspiraatiopäivän tapaiset
tilaisuudet hyviä
Työkaluja sekä	
konkreettisia esimerkkejä
onnistunen projektin
luomisesta
	 Parhaiden käytäntöjen
jakoa
Kansalaisraati
Kokemusten jakoa hulluista
onnistuneista kokeiluista/
hankkeista
Pienetkin ideat jakoon –> voi
olla toiselle isoja
Yrittäjät mukaan
tilaisuuksiin
Miten saadaan ihmiset
ottamaan vastuuta oman
asuinalueensa
kehittämisestä?
Onko sinulla hankeidea jossa
tarvitset apua?
	 Miten saadaan
matkailun hyödyntämätön
potentiaali Pohjanmaalla
käyttöön?
Miten kehitetään toimiva
systeemi hankkeiden
tulosten mittaamiseen?
Mikä on alueesi tärkein
kehittämistarve?
Hankeideointia teemoittain
Millaista apua tarvitset
projekti-idean
työstämisessä?
Perustetaan hankeklinikka
• Hanketohtori
• Apuja meneillä oleviin
hankkeisiin
Kokeilurahan ideakilpailu &
finalistien pitchaus
(inspiraatio &
benchmarkkaus)
Saada alueen matkailuelinkeino
kokonaan mukaan digitaaliseen
maailmaan.
Miten rakentaa siltoja
opiskelijoiden/oppilaiden ja
työelämän välille?
”Pilke silmäkulmassa”
Uskalla ajatella ”out of the
box”
Pohjanmaan saaminen
kansainväliselle kartalle
!Samankaltaisten hankkeiden
löytäminen sekä miten oma
puuhailu toimii?
Hyvien yrittäjien
kannustaminen
Monikielisyysklusteri
!
Yhteistyökumppaneita
eurooppalaisista samankokoisista
kaupungeista


Rahoitusvälineistä
oppiminen yhdessä ja sen
jälkeen haku!
Seuraava seminaari:
•Energiset ja myönteiset
ihmiset keskustelevat
hankeideoista ja
Pohjanmaan
kehittämismahdolli-
suuksista
”Uusi konsepti”
Teematyöskentelyä
tarvitaan kaikessa
Tärkeä kohta!!
Sosiaalisen eristäytymisen ja
köyhyyden ennaltaehkäisy.
Tuntuu suhteellisen uudelta
asialta Suomessa.
Euroopan ja maailman kartoille
sijoittuminen esim. Unescon
maailmanperintö
Yhteistoiminta uusien
toimijoiden kanssa ”rajat
ylittävästi”
Hankepäivä merellä
Kiitos kaikille aktiivisesta osallistumisesta! Työ jatkuu!
!
Koosteen laatijat:
Mikko Markkanen ja Petri Widgrén
Business Arena Oy, www.businessarena.fi
!
Koosteen valokuvat:
Kirsi Tikkanen, YHYRES-kehittämisyhdistys/Aktion Österbotten r.f./Pohjanmaan ELY-keskus
Ulf Grindgärds, Österbottens förbund - Pohjanmaan liitto
Lisätietoja jatkosta:
Johanna Leppänen
Pohjanmaan liitto
johanna.leppanen@obotnia.fi
+358 44 320 6909

More Related Content

Similar to Inspiraatiopäivä 5.2.2014 - tapahtumakooste

Q POHJOISTA LAATUA työelämäkehittämisen raportti versio 3.
Q POHJOISTA LAATUA työelämäkehittämisen raportti versio 3.Q POHJOISTA LAATUA työelämäkehittämisen raportti versio 3.
Q POHJOISTA LAATUA työelämäkehittämisen raportti versio 3.Kaisa Mansikka
 
Annukka Berg: Kokeilujen muotoilu, tekeminen ja tilaaminen - järjestystä koke...
Annukka Berg: Kokeilujen muotoilu, tekeminen ja tilaaminen - järjestystä koke...Annukka Berg: Kokeilujen muotoilu, tekeminen ja tilaaminen - järjestystä koke...
Annukka Berg: Kokeilujen muotoilu, tekeminen ja tilaaminen - järjestystä koke...Kokeileva Suomi
 
Superpower learning process
Superpower learning processSuperpower learning process
Superpower learning processVille Keranen
 
Elina hiltunen summary_suomi_esitys
Elina hiltunen summary_suomi_esitysElina hiltunen summary_suomi_esitys
Elina hiltunen summary_suomi_esitysMatti Leskinen
 
Tulevaisuuden työpaikka -työkalut
Tulevaisuuden työpaikka -työkalutTulevaisuuden työpaikka -työkalut
Tulevaisuuden työpaikka -työkalutSitraTalousTeema
 
Kehitysvammaisten Tukiliiton Perheily-koulutus
Kehitysvammaisten Tukiliiton Perheily-koulutus Kehitysvammaisten Tukiliiton Perheily-koulutus
Kehitysvammaisten Tukiliiton Perheily-koulutus TanjaLaatikainen
 
Suomen 100 kokeilua -hankeidea (2016-2017). Tule mukaan!
Suomen 100 kokeilua -hankeidea (2016-2017). Tule mukaan!Suomen 100 kokeilua -hankeidea (2016-2017). Tule mukaan!
Suomen 100 kokeilua -hankeidea (2016-2017). Tule mukaan!Vesa Auvinen
 
Nuorisotyö jännän äärellä
Nuorisotyö jännän äärelläNuorisotyö jännän äärellä
Nuorisotyö jännän äärelläViljami Kinnunen
 
31.10.2016 Työyhteisötaidot työn kehittämisessä
31.10.2016 Työyhteisötaidot työn kehittämisessä31.10.2016 Työyhteisötaidot työn kehittämisessä
31.10.2016 Työyhteisötaidot työn kehittämisessäTyöterveyslaitos
 
Innokylän opas kohti avointa kehittämistä
Innokylän opas kohti avointa kehittämistäInnokylän opas kohti avointa kehittämistä
Innokylän opas kohti avointa kehittämistäInnokyla
 
Koko thinking by doing 13.3.2012
Koko thinking by doing 13.3.2012Koko thinking by doing 13.3.2012
Koko thinking by doing 13.3.2012Innovaatioverkosto
 
Ketteröiry - Kevyet ja ketterät menetelmät järjestö- ja vapaaehtoistoiminnassa
Ketteröiry - Kevyet ja ketterät menetelmät järjestö- ja vapaaehtoistoiminnassaKetteröiry - Kevyet ja ketterät menetelmät järjestö- ja vapaaehtoistoiminnassa
Ketteröiry - Kevyet ja ketterät menetelmät järjestö- ja vapaaehtoistoiminnassaPetri Toikkanen
 
Kansainvälistyminen superalustojen avulla - Varsinais-Suomen IT-yrittäjät
Kansainvälistyminen superalustojen avulla - Varsinais-Suomen IT-yrittäjätKansainvälistyminen superalustojen avulla - Varsinais-Suomen IT-yrittäjät
Kansainvälistyminen superalustojen avulla - Varsinais-Suomen IT-yrittäjätJoni Salminen
 
Päivi Viherkoski: Epäkiitollinen tehtävä
Päivi Viherkoski: Epäkiitollinen tehtävä Päivi Viherkoski: Epäkiitollinen tehtävä
Päivi Viherkoski: Epäkiitollinen tehtävä pirfestry
 
Kokeilukulttuuri @ Oulu Design Days
Kokeilukulttuuri @ Oulu Design DaysKokeilukulttuuri @ Oulu Design Days
Kokeilukulttuuri @ Oulu Design DaysKokeileva Suomi
 
Laadullinen pitkittäistutkimus - Matilda Wrede-Jäntti
Laadullinen pitkittäistutkimus - Matilda Wrede-JänttiLaadullinen pitkittäistutkimus - Matilda Wrede-Jäntti
Laadullinen pitkittäistutkimus - Matilda Wrede-JänttiTHL
 

Similar to Inspiraatiopäivä 5.2.2014 - tapahtumakooste (20)

Q POHJOISTA LAATUA työelämäkehittämisen raportti versio 3.
Q POHJOISTA LAATUA työelämäkehittämisen raportti versio 3.Q POHJOISTA LAATUA työelämäkehittämisen raportti versio 3.
Q POHJOISTA LAATUA työelämäkehittämisen raportti versio 3.
 
Annukka Berg: Kokeilujen muotoilu, tekeminen ja tilaaminen - järjestystä koke...
Annukka Berg: Kokeilujen muotoilu, tekeminen ja tilaaminen - järjestystä koke...Annukka Berg: Kokeilujen muotoilu, tekeminen ja tilaaminen - järjestystä koke...
Annukka Berg: Kokeilujen muotoilu, tekeminen ja tilaaminen - järjestystä koke...
 
Superpower learning process
Superpower learning processSuperpower learning process
Superpower learning process
 
Superpower
SuperpowerSuperpower
Superpower
 
Elina hiltunen summary_suomi_esitys
Elina hiltunen summary_suomi_esitysElina hiltunen summary_suomi_esitys
Elina hiltunen summary_suomi_esitys
 
Tulevaisuuden työpaikka -työkalut
Tulevaisuuden työpaikka -työkalutTulevaisuuden työpaikka -työkalut
Tulevaisuuden työpaikka -työkalut
 
Kehitysvammaisten Tukiliiton Perheily-koulutus
Kehitysvammaisten Tukiliiton Perheily-koulutus Kehitysvammaisten Tukiliiton Perheily-koulutus
Kehitysvammaisten Tukiliiton Perheily-koulutus
 
Suomen 100 kokeilua -hankeidea (2016-2017). Tule mukaan!
Suomen 100 kokeilua -hankeidea (2016-2017). Tule mukaan!Suomen 100 kokeilua -hankeidea (2016-2017). Tule mukaan!
Suomen 100 kokeilua -hankeidea (2016-2017). Tule mukaan!
 
Työ 2.0
Työ 2.0Työ 2.0
Työ 2.0
 
Kevätkylvö 2013 -kooste
Kevätkylvö 2013 -koosteKevätkylvö 2013 -kooste
Kevätkylvö 2013 -kooste
 
Nuorisotyö jännän äärellä
Nuorisotyö jännän äärelläNuorisotyö jännän äärellä
Nuorisotyö jännän äärellä
 
31.10.2016 Työyhteisötaidot työn kehittämisessä
31.10.2016 Työyhteisötaidot työn kehittämisessä31.10.2016 Työyhteisötaidot työn kehittämisessä
31.10.2016 Työyhteisötaidot työn kehittämisessä
 
I teemaryhmä 12.9.2012
I teemaryhmä 12.9.2012I teemaryhmä 12.9.2012
I teemaryhmä 12.9.2012
 
Innokylän opas kohti avointa kehittämistä
Innokylän opas kohti avointa kehittämistäInnokylän opas kohti avointa kehittämistä
Innokylän opas kohti avointa kehittämistä
 
Koko thinking by doing 13.3.2012
Koko thinking by doing 13.3.2012Koko thinking by doing 13.3.2012
Koko thinking by doing 13.3.2012
 
Ketteröiry - Kevyet ja ketterät menetelmät järjestö- ja vapaaehtoistoiminnassa
Ketteröiry - Kevyet ja ketterät menetelmät järjestö- ja vapaaehtoistoiminnassaKetteröiry - Kevyet ja ketterät menetelmät järjestö- ja vapaaehtoistoiminnassa
Ketteröiry - Kevyet ja ketterät menetelmät järjestö- ja vapaaehtoistoiminnassa
 
Kansainvälistyminen superalustojen avulla - Varsinais-Suomen IT-yrittäjät
Kansainvälistyminen superalustojen avulla - Varsinais-Suomen IT-yrittäjätKansainvälistyminen superalustojen avulla - Varsinais-Suomen IT-yrittäjät
Kansainvälistyminen superalustojen avulla - Varsinais-Suomen IT-yrittäjät
 
Päivi Viherkoski: Epäkiitollinen tehtävä
Päivi Viherkoski: Epäkiitollinen tehtävä Päivi Viherkoski: Epäkiitollinen tehtävä
Päivi Viherkoski: Epäkiitollinen tehtävä
 
Kokeilukulttuuri @ Oulu Design Days
Kokeilukulttuuri @ Oulu Design DaysKokeilukulttuuri @ Oulu Design Days
Kokeilukulttuuri @ Oulu Design Days
 
Laadullinen pitkittäistutkimus - Matilda Wrede-Jäntti
Laadullinen pitkittäistutkimus - Matilda Wrede-JänttiLaadullinen pitkittäistutkimus - Matilda Wrede-Jäntti
Laadullinen pitkittäistutkimus - Matilda Wrede-Jäntti
 

More from Business Arena Oy

Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen

Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen
Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen

Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen
Business Arena Oy
 
Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen, syksy 2015
Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen, syksy 2015Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen, syksy 2015
Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen, syksy 2015Business Arena Oy
 
Vaikuttavampi hanketoiminta,16.06.2015, Joensuu
Vaikuttavampi hanketoiminta,16.06.2015, JoensuuVaikuttavampi hanketoiminta,16.06.2015, Joensuu
Vaikuttavampi hanketoiminta,16.06.2015, JoensuuBusiness Arena Oy
 
Change2020 RIS3 workbook for projects
Change2020 RIS3 workbook for projectsChange2020 RIS3 workbook for projects
Change2020 RIS3 workbook for projectsBusiness Arena Oy
 
Change2020 RIS3 workbook for learning-driven regional development
Change2020 RIS3 workbook for learning-driven regional developmentChange2020 RIS3 workbook for learning-driven regional development
Change2020 RIS3 workbook for learning-driven regional developmentBusiness Arena Oy
 
Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?
Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?
Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?Business Arena Oy
 
Business Arena Iloinen TKI-tiimi
Business Arena Iloinen TKI-tiimiBusiness Arena Iloinen TKI-tiimi
Business Arena Iloinen TKI-tiimiBusiness Arena Oy
 
EUBIC Learning Camp documentation, May 2014
EUBIC Learning Camp documentation, May 2014EUBIC Learning Camp documentation, May 2014
EUBIC Learning Camp documentation, May 2014Business Arena Oy
 
Hankehelmet Oppitalkoot 10.6.2014 Seinäjoki / Pecha kucha -ohjeistus
Hankehelmet Oppitalkoot 10.6.2014 Seinäjoki / Pecha kucha -ohjeistus Hankehelmet Oppitalkoot 10.6.2014 Seinäjoki / Pecha kucha -ohjeistus
Hankehelmet Oppitalkoot 10.6.2014 Seinäjoki / Pecha kucha -ohjeistus Business Arena Oy
 
Länsi-Suomen ESR-hankehelmet 2007-2014
Länsi-Suomen ESR-hankehelmet 2007-2014Länsi-Suomen ESR-hankehelmet 2007-2014
Länsi-Suomen ESR-hankehelmet 2007-2014Business Arena Oy
 
SHF, Kaupallistamisleiri 28.-29.4.2014, dokumentointi
SHF, Kaupallistamisleiri 28.-29.4.2014, dokumentointiSHF, Kaupallistamisleiri 28.-29.4.2014, dokumentointi
SHF, Kaupallistamisleiri 28.-29.4.2014, dokumentointiBusiness Arena Oy
 
Inspirationsdagen 5.2.2014 - sammandrag
Inspirationsdagen 5.2.2014 - sammandragInspirationsdagen 5.2.2014 - sammandrag
Inspirationsdagen 5.2.2014 - sammandragBusiness Arena Oy
 
Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013
Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013
Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013Business Arena Oy
 
Temaattiset Torstait - Kohti maakuntatason hankekokonaisuuksia 14.11.2013, Po...
Temaattiset Torstait - Kohti maakuntatason hankekokonaisuuksia 14.11.2013, Po...Temaattiset Torstait - Kohti maakuntatason hankekokonaisuuksia 14.11.2013, Po...
Temaattiset Torstait - Kohti maakuntatason hankekokonaisuuksia 14.11.2013, Po...Business Arena Oy
 

More from Business Arena Oy (20)

Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen

Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen
Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen

Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen

 
Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen, syksy 2015
Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen, syksy 2015Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen, syksy 2015
Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen, syksy 2015
 
Vaikuttavampi hanketoiminta,16.06.2015, Joensuu
Vaikuttavampi hanketoiminta,16.06.2015, JoensuuVaikuttavampi hanketoiminta,16.06.2015, Joensuu
Vaikuttavampi hanketoiminta,16.06.2015, Joensuu
 
Change2020 RIS3 workbook for projects
Change2020 RIS3 workbook for projectsChange2020 RIS3 workbook for projects
Change2020 RIS3 workbook for projects
 
Change2020 RIS3 workbook for learning-driven regional development
Change2020 RIS3 workbook for learning-driven regional developmentChange2020 RIS3 workbook for learning-driven regional development
Change2020 RIS3 workbook for learning-driven regional development
 
Vaikuttavuusklinikat
VaikuttavuusklinikatVaikuttavuusklinikat
Vaikuttavuusklinikat
 
Crazy Town
Crazy TownCrazy Town
Crazy Town
 
Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?
Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?
Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?
 
Ammattilaiset Areenalla
Ammattilaiset AreenallaAmmattilaiset Areenalla
Ammattilaiset Areenalla
 
Business Arena Iloinen TKI-tiimi
Business Arena Iloinen TKI-tiimiBusiness Arena Iloinen TKI-tiimi
Business Arena Iloinen TKI-tiimi
 
EUBIC Learning Camp documentation, May 2014
EUBIC Learning Camp documentation, May 2014EUBIC Learning Camp documentation, May 2014
EUBIC Learning Camp documentation, May 2014
 
Operaatio Metsonpesä
Operaatio MetsonpesäOperaatio Metsonpesä
Operaatio Metsonpesä
 
Hankehelmet Oppitalkoot 10.6.2014 Seinäjoki / Pecha kucha -ohjeistus
Hankehelmet Oppitalkoot 10.6.2014 Seinäjoki / Pecha kucha -ohjeistus Hankehelmet Oppitalkoot 10.6.2014 Seinäjoki / Pecha kucha -ohjeistus
Hankehelmet Oppitalkoot 10.6.2014 Seinäjoki / Pecha kucha -ohjeistus
 
Länsi-Suomen ESR-hankehelmet 2007-2014
Länsi-Suomen ESR-hankehelmet 2007-2014Länsi-Suomen ESR-hankehelmet 2007-2014
Länsi-Suomen ESR-hankehelmet 2007-2014
 
SHF, Kaupallistamisleiri 28.-29.4.2014, dokumentointi
SHF, Kaupallistamisleiri 28.-29.4.2014, dokumentointiSHF, Kaupallistamisleiri 28.-29.4.2014, dokumentointi
SHF, Kaupallistamisleiri 28.-29.4.2014, dokumentointi
 
CASE: Ideasta ilmiöksi
CASE: Ideasta ilmiöksiCASE: Ideasta ilmiöksi
CASE: Ideasta ilmiöksi
 
Inspirationsdagen 5.2.2014 - sammandrag
Inspirationsdagen 5.2.2014 - sammandragInspirationsdagen 5.2.2014 - sammandrag
Inspirationsdagen 5.2.2014 - sammandrag
 
HEHKU! Areenan koonti
HEHKU! Areenan koontiHEHKU! Areenan koonti
HEHKU! Areenan koonti
 
Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013
Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013
Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013
 
Temaattiset Torstait - Kohti maakuntatason hankekokonaisuuksia 14.11.2013, Po...
Temaattiset Torstait - Kohti maakuntatason hankekokonaisuuksia 14.11.2013, Po...Temaattiset Torstait - Kohti maakuntatason hankekokonaisuuksia 14.11.2013, Po...
Temaattiset Torstait - Kohti maakuntatason hankekokonaisuuksia 14.11.2013, Po...
 

Inspiraatiopäivä 5.2.2014 - tapahtumakooste

 • 2. ! ! ! ! ! Tavoitteemme: ! • Vertaisoppiminen • Hankeammattilaisten verkosto näkyväksi • Intoa tarttua asioihin • Parempi kokonaiskuva !
 • 3. INTRO: ! • Aluekehittämisen ja hankkeiden retoriikka Pitäisikö sanastoa muuttaa? ! • Mietitään sellaisia esimerkkejä, joista te olette innostuneet! Kerrotaan sellaisia juttuja toisillemme tämän päivän aikana. ! "Luontevintahan on tällainen jutustelu keskenään, sitä tänäänkin nimenomaan tehdään.” ! • Paikalla oli niin hankeammattilaisia, hankerahoittajia, koulutusmaailmaa, kehittämisyhtiöiden edustajia, kolmannen sektorin sekä SOTE-puolen edustajia.
 • 4. ! Mitä olemme oppineet tästä ohjelmakaudesta? ! TALK SHOW-keskustelussa mukana: Vaasa Airport Park Logistics Center, Riitta Björkenheim Balanssi-projekti, Susanna Pakkala Investeringsprojektet Energi för framtiden, Carola Wiik Vaasan yliopisto, Hannu Katajamäki
 • 5. Kukas teistä haluaa olla maailmanparantaja?! ! Carola: ”Kyllä minuakin maailman parantaminen inspiroi.” ! Reidar: Kuinka montaa pelottaa aina projektin alussa? ! ”Melkein kaikkia! Iso suunnitelma, sitten pitäisi alkaa tekemään.” ”Innostuneisuutta, sitoutumista, sitä tarvitaan.” ! Riitta: ”Poikkeuksena meillä logistiikkahankkeessa oli selkeä "tilaus" ja markkinatarve, sitä oli aika selvä lähteä tekemään. Kyllä alussa visio oli selvä, mutta toisaalta neljän vuoden hankkeen toteutuksen aikana myös sitä visiota on pitänyt tarkastella ja muuttaa.” ! Onko meillä hankeapparaatissa kehitettävää, pitäisikö hankkeen tavoitteiden muuttaminen olla ketterämpää ja helpompaa? ! Vai pitäisikö olla rohkeutta myös lopettaa hankkeita, jos tavoite ei ole enää relevantti?
 • 6. Hannu: ”Tällainen maakuntaintellektuelli, yksi harvoista vielä elossa olevista.” • Hankkeitahan tehdään, jotta asioita ja maailmaa saadaan paremmaksi. • Hankerahoittajista - eiväthän he oikeastaan ole rahoittajia, vaan rahoittaja on kansalainen. He ovat rahan kanavoijia. He ovat itse asiassa ihan samassa veneessä hankkeen toteuttajien kanssa. Ehkä asemoituminen pitäisi tehdä hieman uudelleen? ! Tiimi, joukkue Tuleeko menestystarina sattumanvaraisesti? Voiko alussa tietää, että millaista osaamista dream teamiin tarvitaan? • Porukan pitää ymmärtää toisiaan, myös ymmärtää tavoite samalla tavalla. ! ”Toteuttajaorganisaatiot nimesivät edustajansa projektiin…” • Sattuma (monialaisuus!) pitää maksimoida, sitä kautta voi syntyä huippujoukkue. • ”Tärkein tekijä on se, että porukka on hankkeessa pysynyt suhteellisen samana.” • ”Ohjausryhmäkin jo esim. oli valittu etukäteen, joten sattumaahan se oli. Niitä piti sitten innostaa!” • ”Itse asiassa, aika harvoin projektin vetäjä pääsee vaikuttamaan tiimin kasaamiseen (ohjausryhmä, palkattu henkilöstö, kumppanit, jne)” ! !
 • 7. 
 OPPEJA: •Riitta: Tiedottaminen! Kyllä se aktiivinen tiedottaminen oli kaiken avain. Hyvin avointa, pieniä porukoita, pakottamistakin yhteen, jne •Susanna: Tiivis yhteistyö on avain. Pitää luoda kokemustenvaihdon tilaisuuksia eri ryhmille, meillä toimijatapaamiset oli se avain. (sama porukka = luottamuspääoma) • Carola: Kaikkien pitäminen up-to-date • Hannu: Markkinointi, kiertueet, puheita, tiedottamista...
 • 9. ! Mistä aiheista keskusteltiin? ! INNOSTUMINEN • Mistä (kehittämistavoitteista) innostuimme hankkeen alussa? VISIO • Mihin tarpeeseen hankkeella haluttiin ratkaisu? OSAAMINEN JA KUMPPANIT • Mitä osaamista keräsimme hankkeeseen ja mistä? HANKE JA KOKEILUT • Missä onnistuimme?
 • 10. Yleisökommentteja: ”Kokeiluraha, pienet kokeilut!” ”Projektipäällikkö on kaiken takana, mutta toki tarvitsee tukea!” ”Innovaatioleirillä 25.3 avataan Innovaatiokilpailu”. Lue lisää täältä.
 • 11. Lupa tehdä toisin! ! Anssi Tuulenmäki, yli-innovaatioaktivisti Aalto-yliopisto !
 • 12. Tutkimusjohtaja vai yli- innovaatioaktivisti? Mitä teen työkseni? Tai mitä esitän? Pitääkö aina toimia niin kuin muutkin? "Kaikki uudet ideat, projekti ja hankkeet pitäisi nähdä resurssien ja energian houkuttelukoneina." Koska näin, oletteko siis itse innostuneita omasta ideastanne / projektistanne? Ja entäs siitä, miten ne omat ideat viedään käytäntöön? Siis oletko innostunut itse kehittämisen prosessista? Case:Pipelife - TOTEUTTAA 1200 ideaa vuosittain. Siis ei pelkästään tuota, vaan toteuttaa 1200 idea. Huomatkaa, ei ole oikein varaa kyynisyyteen pienimpiäkään ideoita kohtaan. Kyynisyyttähän on juuri se, että "joku asia ei muutu", siis on se vaikka meidän organisaatio, Suomi, EU, jne. Resurssihoukuttelupelin vastakohta on resurssiallokointipeli. Kumpaa pelaat? Kumpia hankkeet ovat? Miten tehdään kokeiluja, jotka erottuu globaalista hälystä ja siten alkavat houkutella resursseja?
 • 13. Useinhan prosessi rakennetaan sen mukaan, että joku (negatiivinen poikkeama) voisi käyttää sitä väärin, niin estetään se sitten varmuuden vuoksi. Samalla tulee yleensä estettyä myös poikkeuksellisen positiiviset poikkeamat, siis erinomaiset onnistumiset. Jos haluatte tehdä hankkeisiin energiaa ja resursseja, niin tehkää pieniä positiivisia poikkeamia ja sen jälkeen, KERTOKAA niistä maailmalle. Jakakaa netissä, jne. Huumori on se avain sekä ennalta-arvaamattomuus. Ei ole kaikki asiat niin kuolemanvakavia, mutta jostain syystä meidän työelämä on rakennettu kovin vakavaksi.
 • 14. Suomalaiset on tavoitteen asetannassa aika heikkoja, kun ei oikeastaan haluta erottua joukosta. Tosin sitten kun aletaan tekemään, niin siinä suomalaisilla on vahvuuksia. Suomalaiset on myös aika käytännöllisiä. Miettikääpä meidän suhtautumista syömiseen:
 Ravintola = hankitaan ravintoa
 Restaurant = lepoa Strategia = tee eri asioita TAI tai tee samoja asioita eri tavalla. Näiden ei tarvitse olla isoja juttuja, vaan tämä lähtee juuri pienistä asioita. !! Mahdollisuuksien maailma siihen, että voisi tehdä asioita (vaikka niitä hankkeita) eri tavalla, on rajaton! Kaksi suunnittelun mallia A)Suunnittelemalla kehittämisen prosessimalli Saada asia kerralla kehitettyä oikein. Siis inkrementaalinen muutos tai parannus. B) Kokeilemalla kehittämisen prosessimalli Synnyttää validoitua oppimista nopeasti, jotta syntyy uniikkia uutta. "Kokeilu synnyttää speksin." Kokeilu = asia, jonka oletetaan epäonnistuvan. Paitsi että ollaan oppimassa! Pilotti = kun on tehty monta kokeilua, niin pilotoidaan. Tämän oletetaan jo onnistuvan jollain tavalla.
 • 15. ! Usein, varsinkin käyttäytymisen muutosta vaativiin ongelmiin ei vain miettimällä voida keksiä ratkaisuja. Vastaus siihen mikä toimii/mikä ei saadaan usein vain kokeilemalla, pienessä mittakaavassa. Helposti, nopeasti! ! ALKU idea (jo usein on siinä hankehakemuksessa) KOKEILEMISEN idea (pieniä, nopeita, paljon) ==> TÄTÄ pitää nimenomaan ideoita, siis sitä MITEN kokeillaan! TOTEUTTAMISEN idea (IKEA tyyppistä erilaisuutta) ! Miten te saatte ne uniikit toteuttamisen ideat? • Joko uskotte siihen, että suunnittelutyönä toimistossa… • …tai sitten uskotte siihen, että kokeilemalla. • Sitten skaalataan ne jutut, mitkä toimii.
 • 16. ! Mitä pitäisi kokeilla? - Ensin sitä, haluaako asiakas? (ei aina tarvita, jos inkrementaalisesti kehitetään jotain olemassa olevaa, kuten hammasharjaa). - Tämä on kriittisin kysymys täysin uuden kokeilussa. Ja pitää ottaa huomioon sekä sisäiset, että ulkoiset asiakkaat. "Kukaan joka ei ole kokeillut, ei voi tietää toimiiko se vai ei.” Oikeastaan ei voi olla mielipidettäkään, jos ei ole kokeillut.” - Nämä on monesti myös asioita, joita on helppo kokeilla. - Pystytäänkö toteuttamaan? - Voidaanko tehdä voittoa? ! Tätä kuitenkin tapahtuu koko ajan, tehdään kahta viimeistä kohtaa, mutta unohdettiin kysyä tuo ensimmäinen kysymys - ja tehdään siis koko homma turhaan.
 • 17. ! Pieniä kokeiluja näkyvissä paikoissa. Poikkeavia, hauskoja. "Median huomiset lehdet on tyhjät, tehkää tarinoita, yllättäkää." Hyvä kokeilu opettaa ja se houkuttaa resursseja. ! Summa summarum 1) Uskalla ajatella isommin, kuin yleensä; innostavia päämääriä 2) Näe isoissa asioissa pieniä kokeiltavia asioita 3) Näe pienissä kokeiluissa strategisia avauksia. ! Reidar kiteyttää: Hyvä kategorisointi kahteen luokkaan. Ja hauskasti, juuri ennen kun tultiin tänne niin peräänkuulutettiin kokeilurahan perään. ”Neukkari on maailman paras paikka kehittää neukkaria. Mutta kaiken muun kehittämisessä se on huonoin paikka.” ! ”Kokeileminen ei vie resursseja - vaan luo niitä lisää.”
 • 19. ! Uusi suunta ! - Tauno Kekäle, rehtori, VAMK ”Tulen organisaatiosta, joka ei ehkä ole maailman uusiutumiskykyisin. Kokeilen kuitenkin kuvata sitä, miten voisimme tehdä toisin.” ! RAHASTOJEN PÄÄLINJAT: • Pk-yritysten kilpailukyky (EAKR) • Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) • Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR) • Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR) • Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (ESR) !
 • 20. ! PÄÄLINJAT EAKR on tulevaisuuden tekemistä. ESR on tulevaisuuden vahinkojen torjumista.
 • 21. “Miten sinä & VAMK (ja ehkä korkeakoulut ylipäänsä) näkevät ensi kauden tärkeimmät ratkaistavat kysymykset?” • Jatkuvuus • Innovatiivisuus • Kulttuuri ja sen monimuotoisuus • Monikielisyys. Pidemmän tähtäimen kehittämiselle on tärkeää pitää Pohjanmaa suvaitsevana ja monikielisenä. Se vaikuttaa myös ajatteluun ja tekemiseen. • Suvaitsevaisuus ”Miten ja mistä sinä keräisit huippujoukkueet? Miten ylitetään toimialarajat? Miten unohdetaan perinteiset toimialarajat?” Pk-yritysten kilpailukyky (EAKR) • Huippujoukkue koostuu huippuyksilöistä, mutta ei pelkästään huippukoulutetuista! Hyvä että on asiantuntijoita, mutta muu porukka saisi olla vaikka ennemmin motivoitunutta ja sosiaalisilta taidoilta hyviä. • Motivaatio • Idearikkaus. Siis ei niin, että joka kerta listaa samat ideat, vaan oikeasti tekee uudenlaisia projekteja. • Sosiaaliset taidot “Mikä on hankkeen rooli? Toisaalta alueen kehittämisessä, toisaalta toteuttajaorganisaation omassa toiminnassa?” • Hankkeen pitäisi saada asia liikkeelle ja demota sen mahdollisuudet. Tämän jälkeen jokaisen hyvän asian pitäisi muodostua pysyväksi käytännöksi. ! • Hankkeen täytyy loppua: • Jos ei voida nähdä että on edellytyksiä muodostua pysyviksi käytännöiksi, ei pitäisi aloittaa lainkaan. • "Herrat ovat suunnitelleet, minä toteutan."
 • 22. 
 Ryhmätyöskentelyn keskeiset kysymykset ! •Mistä me innostumme? •Mitä haluamme olla luomassa? •Mitä halutaan muuttaa? •Mitä halutaan tai mitä pitäisi saavuttaa Pohjanmaan tasolla? ! Kahvilatyöskentelynä: Pohtikaa näitä kysymyksiä pöytäryhmissä ja kirjoittakaa parhaat, puhuttavimmat ja inspiroivimmat asiat pöytäliinaan
 • 23. Tauko! / Paus! ! Työ • Hyvä tiimi • Selkeät tavoiteet • Ideat ja ihmiset • Onnistumiset • Tulokset ! • Yhteistyö • Kukoistava rannikko • Uutta, ei vanhan kertausta, ei kaavoihin kangistumista • Olemme kaikkien kiinnostuksen kohde • Meri • Olemassa olevien voimavarojen hyödyntäminen • Kansainvälinen taso • Tuotteistus • Myytävät paketit • Yhteistyö yli maakunta- ja kielirajojen ! • Hyvästä palautteesta • Asioista, joista itse haaveilen • Pois turha vakavuus • Edistymisaskeleista • Uusista näkökulmista • Uudet rajapinnat • Uudesta teknologiasta • Pienistä asioista • Hyvistä esimerkeistä • Toiveena muutos: • Kielimuuri + ”keinotekoiset” hallinnolliset rajat, byrokratia • Hanketoimintaan joustavuutta ! • Yhteistyön kehittäminen eri toimijoiden välillä • Turvallisempi pohjanmaa • Monikulttuurisuus • Rahaa kokeilemiseen (testihankkeet ja ideapajat) ! • Suurempi kokonaisuus • Teamwork • Pohjanmaan erityispiirteet maailman tietoisuuteen • Monikulttuutisuus • Suorat kanavat Brysseliin ja muihinkin ”rahahanoihin” • Pohjoismaisten verkostojen hyödyntäminen • Projektien vaikuttavuuden lisääminen ja isompien kokonaisuuksien aikaansaaminen
 • 24. Tauko! / Paus! ! • Heittäytyminen • Ungdomar, jatkuvuus, itsensä kehittäminen, inspiration, visuaalisuus • Luovuus, hullut ideat, bollplank-kopittelu, ideoita joita voisi lähteä kokeilemaan, uudet haasteet, aktiviteetit • Lähiteemat: • Ruoka • Energia • Yhteistyö • Palvelut • Yrittäjyys ! • Hankerahoitus tukemaan kokeiluja • Toisaalta kokeilujen on johdettava kokonaisuutta samaan suuntaan • Rahoitusinstrumentteja eri tarkoituksiin monipuolisemmin • Tarvitaan systemaattista todellisten ongelmien ratkaisua • Syventäminen • Oppiminen • Eteenpäin meneminen • Jo tehtyjen kokeilujen seuranta • Omistajuus • Bottom up inspiroi ! • Uuden oppiminen • Ennakointi • Yhdessä tekeminen / Ideointi • Tiimityö • Koulutus • Yhteistyön kehittäminen • Verkostot • Hyvien käytäntöjen levittäminen • Miten saadaan muualle tietoon ja käyttöön • Ohjaus • Mentorointi • Muut ihmiset • Auttaminen • Ilo ja innostus • Johtaminen • Kansainvälistyminen • Eri kulttuurit • Tuotteistaminen ! • Olemassa olevien asioiden uudenlainen yhdistely • Saat sen mistä luovut
 • 25. Tauko! / Paus! ! • Innostava ilmapiiri • Erilaisuuden salliminen = Luovuus • Yhteistyön tiivistäminen • Nurkkakuntaisuudesta pois • Yhteistyö • Avoimuus • Tehokkuus + laatu • Parempaa tulevaisuutta • Edunvalvojat • Suorat kontaktit esim. Brysseliin ! • INNOSTUMME • Rohkeat kokeilut • Yllätä ja yllytä • Yhteinen draivi • tunnustuksen saaminen • Tavoitteen saavuttaminen • Lupa kehittää • Onnistumisen pakko? • Kompinaatiot / poikkitieteellisyys ! • MITÄ PITÄISI MUUTTAA • Päällekkäisyydet pois • Hyvien käytäntöjen kehittäminen • Riskien ottaminen • Uskaltaa myös epäonnistua ! • HALUAMME LUODA • Touhumiljoona • Mahdollistava työympäristö • For love not for € ! • MITÄ MUUTTAA • Keskityttävä sisältöön • Joustavuus • Vastuu ja vapaus (vastuunottaminen) • Tiedon siirtyminen alueiden välillä ! • Monikulttuurisuus rikkaudeksi • Huumori • Vaasan paikallisliikennettä pitää kehittää • Yhdessä tekeminen • Avoin ilmapiiri • Toisen kuunteleminen • Rohkeus ja uskallus kokeilla • Uskalla onnistua • Erehtymisen vapaus • Liikenne • 2 kaistaa isolahteen ! • Vaasa monikulttuuriseksi koskien kaikkia ikäryhmiä • Maailman perintöalueesta matkailukohde • PK-sektorille kokeilu-ja tutkimusrahaa • Teknologia kotiin ikäihmisten avuksi • Vanhojen palvelujen uusi yhdistäminen ! • Jos on jotain tärkeä tehtävää johon itse uskoo tekee sen ilman rahaakin • Jos ei ole, ei ainakaan kannata vaatia siihen rahoitusta • Idea ja tarve ensin • 50 % smart specialisation 50 % uusia avauksia • Hankemarkkinat torilla kauniina päivänä?
 • 26. Tauko! / Paus! ! • Tulevaisuuteen suuntautunut konsepti / tekniikka • Kestävä elämäntapa, lapset ja nuoret mukaan • Tulevaisuuden suurlähettiläät • Rajat ylittävä viestintä ja yhteistyö • ”Vanhojen rakenteiden” muuttaminen ––> Uutta • Täysin uutta, ennenkokematonta, jännittävää, haastavaa • Tulosta ei tiedetä • Oppivia hankkeita ! • Tulevaisuuden mahdollisuudet • Myönteiset ihmiset • Exceltaulukot • ”twist” ––> Vanhat ideat ––> uusiksi ideoiksi • Vihreä väriksi • Toinen hankekulttuuri ––> sitoutuminen (+tiimi) • Kauniit ympäristöt • Tekniset innovaatiot • Hyvä ympäristö • työ + kotona • luovaa • Henkilöpankki • Aineistopankki • Uudet pedagogiset ratkaisut • Digitaaliset ratkaisut • Digitaalinen aineisto • Netti antaa mahdollisuuksia • Ulkomaisten yritysten houkutteleminen • Kulttuurin saralla + kulttuuriexpo…. ! • Eri väestöryhmien tasa-arvo • Estää eristäytyminen ja sosiaalinen syrjäytyminen • Yhteistyötä toimialarajojen yli • Lisää yhteisöllisyyttä, myös kaupungeissa • Win-Win • Tasapaino innovaatioiden suojelun ja jakamisen välille • Lisää yhteistyötä toimialarajojen • Rajat ylittävä yhteistyö ! • Energistä dynamiikkaa ilolla • Uusiutuva • Tahto • Thinking outside the box • Eteenpäin vievä virtaus • Taloudellinen haaste ! • Kommunikaatio / ajatustenvaihto • Ryhmähenki ja inspiroivat kollegat / inspiroiva ympäristö • Harkittu joustavauus • Onnistumisen tunne ..... että on tärkeä • Merkityksellisyys • Kehitys –– kestävyys –– inhimillisyys
 • 27. Tauko! / Paus! ! • ”Hiljaisuuden” filosofia • Digitaalisen osaamisen kehittäminen (elinkeinoelämässä) • Kestävä yhdyskuntarakenne • Lähellä tuotettu (lähiruoka? *) • Hajautettu energiantuotanto • Opi tuntemaan paikallisyhteiskunta • Kouluikäisistä aloittaminen • Kehitystä kaikilla tasoilla ! • Sisäinen yrittäjyys • Kyynisyyden pois työstäminen ––> uudet työmenetelmät.... inhimillisyys • Lisää elämäniloa • parempi tasapaino työ / vapaa-aika • Etätyö • Vastuullinen vapaus • Nuoret + aikuiset ––> Kokonaishyvinvointi • Elämän kipinän sytyttäminen heidän ehdoillaan ––> Kokonaishyvinvointi • Kannustinten löytäminen ––> Kokonaishyvinvointi • Ajatusten jakaminen odottamattomissa tapaamisissa • kohtaamispaikkojen luominen • Ihminen haluaa kehittyä • Työn tekeminen oikeissa ympäristöissä ”ei neukkarissa” <–> toimintakulttuuria pitää muuttaa! • Ihmisten mielipiteet otettava huomioon –> kuuntele ja toimi • Epäonnistumisen salliminen, yritysten palkitseminen ! • Pohjanmaan on oltava maailman paras jossain • Kielten puhuminen • Houkutteleva kasvu • Mielekästä toimintaa nuorille (maaseudulla) • Onnellinen väestö • Vapaaehtoistyön tuoma ilo • Ihmisten välinen yhteistyö • Tiukkapipoisuus • Vaikea ja turha byrokratia • Logistiikka –> lisää matkustamista ! • Uuden oppiminen / kokeileminen • Palaute yrittäjiltä • Palaute omalta organisaatiolta • Haluamme, että Pohjanmaalla voi elää ja asua • Kehittämistoimijoiden foorumi Pohjanmaalla (olla mukana luomassa) • Energiset ja myönteiset ihmiset, jotka näkevät mahdollisuuksia, eivätkä vain ongelmia • Avoimuus
 • 28. ! Olemassa olevien asioiden uudenlainen yhdistäminen. Siinä on aika paljon vielä potentiaalia käyttämättä. ! MISTÄ INNOSTUMME: ! ”Tarkasteltiin kahdella tasolla, sekä henkilön tunnetasolla, että sisällön tasolla. Kommunikaatio, merkitys, inhimillisyys, kehitys…" ! ! ”Kun ideoita syntyy, ei heti katkaistaisi siipiä. Jotain pientä kevyttä idearahaa pitäisi olla saatavilla.” ! ”Radikalisoiduin! Onko tosiaan niin, että EU raha passivoi meitä? Pitäisi pohtia, että miksi näitä on tärkeä tehdä? Yhteistyöstä yli hallinto- ja kuntarahojen.”
 • 29. Klara mål och
 elementen för ett vinnarteam ! Thomas Johanson
 • 30. Klara mål och
 elementen för ett vinnarteam - Thomas Johanson Pystyykö visio vetämään tekijöitä puoleensa? Motivointi & johtaminen, nämä ovat kysymyksiä jotka liittyvät joukkueeseen. ! Minulle sanottiin: ”Thomas Johanson ei tule koskaan voittamaan mitään.” Ajattelin, että minä vielä näytän sille! Ja seuraavana vuonna pärjäsinkin paremmin. 
 Yhden hengen veneestä hyppäys kahden hengen miehistöön. Se on aika iso harppaus. Ja siinä ollaan todella lähellä sitä toista, siis symbioosissa. Kaikki tulee loppujen lopuksi persoonallisuuteen. Kolmen - neljän hengen veneessä on vielä ihan oma juttunsa. ! Oma arkipäivän asenne: • Selkeät suunnitelmat ja sitoutuminen • Hyvin tekeminen antaa virtaa • Se on minusta kiinni • Itsensä ylittäminen • Ravistelu • Kehitys loppuu tyytyväisyyteen • Uskalla tulla ulos omalta mukavuusalueelta • Joka päivä pitää olla valmis ratkomaan haasteita !
 • 31. ! ! ”Sponsori = Ensin pitää saada rahaa, myydä visio ja tiimi. Sitten tehdään se juttu!” ! ”Voittaja osaa käyttää dataa oikein” Tämän huomasimme Volvo Ocean Racessa. Saimme neljän metrin repeämän veneen pohjaan ja jäimme muista venekunnista jälkeen. Korjaaminen oli hankalaa ja harkitsimme jo kisan keskeyttämistä. Mutta loppujen lopuksi jatkoimme ja 12000 merimailin etapilla Kiinasta Rio de Janeiroon otimmekin muut kiinni. Tarvitsimme ihmeen ja saimme sen - osasimme käyttää säädataa oikein! ! Perusaskeleet datan hyödyntämiseen: • Työkalut • Analysointi • Visualisointi • Keskittyminen oleellisiin asioihin – lyhyt – pitkä tähtäin • Kommunikointi • Intohimo ei raha ! Mikä ratkaisee: Intohimo, ei raha. Aina. Sama juttu projekteissa. Siis ei voi saada mitään kummallista aikaan, jos ei ole intohimo mukana. !
 • 32. Millaisilla joukkueilla teemme työtä? Mistä löydämme parhaat kumppanit? ! Miten ja milloin hankeammattilaisten verkosto kokoontuu jatkossa? ! Hankekauden alun virstanpylväät?
 • 33. • Lisätietoja uudenohjelmakauden mahdollisuuksista (100) ! • Ohjelmakauden kynnyksellä. Kuinka oppisimme hakemaan suoraan Brysselin rahaa? (Kv-rahaa) (50) ! • Yhteistyötä enemmän Pohjanmaan- Keski-Pohjanmaan linjan ym. kanssa (30) ! • Käytännön esimerkeistä oppiminen (25) ! • Miten esteitä voitaisiin purkaa? –> liittyy erilaisten hankkeiden substanssiin mielenmallien muuttaminen (12)
 • 34. ! • Hankeklinikka- Hanketohtori, apukeinoja meneillä olevaan hankkeelle (10) ! • Mistä kunnon jalansija (äänikuuluviin) hankeammattilaisille? (8) ! • ”Vertaisten” löytäminen verkostokartan piirtäminen (7) ! • Mentorointiverkoston hankemaailmaan? Kuka koordinoi? ! • Vihreiden pöytäliinojen päivä - torilla isoa ideointia + kansalaisraati = uusien hankeideoiden kehittämiseksi
 • 35. Mistä aiheista toivoisit jatkossa kokoontuvan tai mitä aiheita käsiteltävän
 • 36. Mistä kunnon jalansija hankeammattilaisille? Verkostoitumistapahtumia Realistisia aikatauluja hankkeen käynnistämiselle Tulevan ohjelmakauden suuntaviivat Teorian testaaminen ”ihmiskokeet” Konkreettiset ohjeet säännöistä Inspiraatiopäivän tapaiset tilaisuudet hyviä Työkaluja sekä konkreettisia esimerkkejä onnistunen projektin luomisesta Parhaiden käytäntöjen jakoa Kansalaisraati Kokemusten jakoa hulluista onnistuneista kokeiluista/ hankkeista Pienetkin ideat jakoon –> voi olla toiselle isoja Yrittäjät mukaan tilaisuuksiin
 • 37. Miten saadaan ihmiset ottamaan vastuuta oman asuinalueensa kehittämisestä? Onko sinulla hankeidea jossa tarvitset apua? Miten saadaan matkailun hyödyntämätön potentiaali Pohjanmaalla käyttöön? Miten kehitetään toimiva systeemi hankkeiden tulosten mittaamiseen? Mikä on alueesi tärkein kehittämistarve? Hankeideointia teemoittain Millaista apua tarvitset projekti-idean työstämisessä? Perustetaan hankeklinikka • Hanketohtori • Apuja meneillä oleviin hankkeisiin Kokeilurahan ideakilpailu & finalistien pitchaus (inspiraatio & benchmarkkaus) Saada alueen matkailuelinkeino kokonaan mukaan digitaaliseen maailmaan. Miten rakentaa siltoja opiskelijoiden/oppilaiden ja työelämän välille? ”Pilke silmäkulmassa” Uskalla ajatella ”out of the box”
 • 38. Pohjanmaan saaminen kansainväliselle kartalle !Samankaltaisten hankkeiden löytäminen sekä miten oma puuhailu toimii? Hyvien yrittäjien kannustaminen Monikielisyysklusteri ! Yhteistyökumppaneita eurooppalaisista samankokoisista kaupungeista 
 Rahoitusvälineistä oppiminen yhdessä ja sen jälkeen haku! Seuraava seminaari: •Energiset ja myönteiset ihmiset keskustelevat hankeideoista ja Pohjanmaan kehittämismahdolli- suuksista ”Uusi konsepti” Teematyöskentelyä tarvitaan kaikessa Tärkeä kohta!! Sosiaalisen eristäytymisen ja köyhyyden ennaltaehkäisy. Tuntuu suhteellisen uudelta asialta Suomessa. Euroopan ja maailman kartoille sijoittuminen esim. Unescon maailmanperintö Yhteistoiminta uusien toimijoiden kanssa ”rajat ylittävästi” Hankepäivä merellä
 • 39. Kiitos kaikille aktiivisesta osallistumisesta! Työ jatkuu! ! Koosteen laatijat: Mikko Markkanen ja Petri Widgrén Business Arena Oy, www.businessarena.fi ! Koosteen valokuvat: Kirsi Tikkanen, YHYRES-kehittämisyhdistys/Aktion Österbotten r.f./Pohjanmaan ELY-keskus Ulf Grindgärds, Österbottens förbund - Pohjanmaan liitto Lisätietoja jatkosta: Johanna Leppänen Pohjanmaan liitto johanna.leppanen@obotnia.fi +358 44 320 6909