SlideShare a Scribd company logo
1 of 39
Download to read offline
Inspirationsdagen 5.2.2014
Sammandrag
!
!
!
!
!
!
!
Våra mål
• lära av varandra
• göra projektproffsens nätverk
synligt
• inspirera till aktivitet
• skapa en bättre helhetsbild
INTRO:
!
• Retoriken inom regionutveckling och
projekt.
• Borde en del av vokabulären
ändras?
!
• Tänk på exempel som gör er
entusiastiska! Dem ska vi dela med
oss av under dagen.
!
• ”Det mest naturliga är att diskutera i
mindre grupper och det kommer vi att
göra idag.”
!
• På plats var projektproffs,
projektfinansiärer,
undervisningsvärlden, representanter
för utvecklingsbolagen, tredje sektorn
samt social- och hälsovården.
!


Vad har vi lärt oss av denna programperiod?
!
I TALK SHOW-diskussionen deltog:
Vaasa Airport Park Logistics Center, Riitta Björkenheim
Balanssi-projektet, Susanna Pakkala
Investeringsprojektet Energi för framtiden, Carola Wiik
Vasa universitet, Hannu Katajamäki
!
Vem av er vill förbättra världen?!
!
Carola: ”Jag inspireras av att förändra
världen.”
!
Reidar: Hur många av er är rädda i början av
projektet?
!
”Nästan alla! Man har en stor plan och ska börja
jobba.”
”Entusiasm och engagemang behövs.”
!
Riitta: ”Logistikprojektet var avvikande i och
med att det fanns en klar beställning och ett
marknadsbehov, så det var lätt att komma
igång.
!
” I början var visionen klar, men under de fyra
år som vi arbetade med projektet var vi
tvungna att se över och ändra visionen.”
!
Borde vi förbättra projektmaskineriet så att det
vore enklare och smidigare att ändra projektets
mål?
!
Borde man också ha mod att lägga ned projekt,
om målet med projektet inte är relevant längre?
!
Hannu: ”En provinsintellektuell, en av de få som
fortfarande lever.”
• Projekt startas för att något i världen ska bli bättre.
• Projektfinansiärerna är egentligen inte finansiärer. Det
är medborgarna som är finansiärer. De är kanalen till
pengarna. De sitter faktiskt i samma båt som de som
genomför projekten. Positioneringen borde kanske
tänkas om?
!
Ett team, ett lag
Kommer framgången av en tillfällighet?
Kan man i början veta, vilket kunnande ett drömlag
behöver?
• Teamets medlemmar måste förstå varandra och de ska
ha samma uppfattning om målet.
!
”Genomförandeorganisationerna valde sina
representanter till projekten …”
• Maximera slumpen (personer med olika kunskaper), det
kan bli ett drömlag.
• ”Det viktigaste är att projektgruppen i stort sett består
av samma personer projektet igenom.”
• ”Också styrgruppen hade valts i förväg, så visst var det
slumpmässigt. Sedan skulle man då inspirera dem!”
• ”I själva verket får projektledaren sällan välja vem som
är med i teamet (styrgrupp, personal, partner osv.)”
!
!


LÄRDOMAR:
•Riitta: Information! Nyckeln till allt är att man
informerar aktivt. Öppet, små grupper, att tvinga folk att
träffas osv.
•Susanna: Nära samarbete var nyckeln till framgång. Man
måste ordna möjligheter för olika grupper att utbyta
erfarenheter. Hos oss var aktörsträffarna sådana. (samma
grupp = förtroendekapital)
• Carola: Att hålla alla up-to-date.
• Hannu: Marknadsföring, turnéer, tal, information …
Kafédiskussion!
!
Vad diskuterade vi om?
!
ENTUSIASM
• Vilka (utvecklingsmål) inspirerade oss i början av projektet?
VISIONEN
• Vilket behov skulle projektet fylla?
KOMPETENS OCH PARTNER
• Hurdant kunnande skaffade vi för projektet och var?
PROJEKTET OCH FÖRSÖKEN
• Vad lyckades vi med?
Kommentarer från publiken:
”Försökspengar, små försök!”
”Projektchefen står bakom allting, menbehöver också stöd från andra!”
På Innovationslägret 25.3 lanseras en
Innovationstävling. Läs mer (på finska)på http://www.liiveri.net/images/LAHI_-__tiedota.pdf
Tillåtet att hitta nya metoder!
!
Anssi Tuulenmäki, överinnovationsaktivist
Aalto-universitetet
!
Forskningsdirektör eller
överinnovationsaktivist?
!
Vad arbetar jag med? Eller vad föreställer jag?
Måste man alltid göra som alla andra?
”Alla nya idéer, planer och projekt borde ses
som något som lockar resurser och energi.”
Är ni alltså själva entusiastiska över er idé
eller ert projekt? Är ni också ivriga att omsätta
dem i praktiken? Är du alltså intresserad av
själva utvecklingsprocessen?
!
Case:Pipelife
- GENOMFÖR 1200 idéer varje år. Alltså
kommer inte bara på, utan genomför 1200
idéer.
Man ska inte ställa sig cynisk till ens den
minsta lilla idé. Cynism är ju att ”inget ändrar
sig”, det kan gälla i vår organisation, i Finland,
i EU osv.
Motsatsen till att locka till sig resurser är att
fördela resurser. Till vilkendera gruppen hör
projekten?
Hur gör man försök som skiljer ur i den globala
massan och på så sätt börjar locka resurser?
Oftast bygger man en process så, att någon (en negativ avvikelse) skulle kunna
missbruka den, och så förhindrar man den för säkerhets skull. På samma gång
förhindrar man då också de exceptionellt positiva avvikelserna, alltså utmärkta
framgångar.
Om ni vill få energi och resurser i era projekt, så gör små positiva avvikelser och
BERÄTTA om dem för hela världen. Dela dem på nätet osv. Humor och
oförutsägbarhet är alltså nycklarna till framgång.
Allt behöver inte vara dödligt allvar, men av någon orsak är vårt arbetsliv alltför
allvarligt.
Vi finländare är ganska dåliga på att sätta upp mål,
eftersom vi oftast inte vill skilja oss från mängden.
Men när vi till slut sätter igång, så kommer våra
starka sidor fram.
Vi finländare är ganska praktiska.
Tänk på vår inställning till att äta:

Ravintola = vi får näring

Restaurant = vila
Strategi = gör olika saker ELLER gör samma sak på
ett annat sätt.
Det behöver inte vara något stort, utan börjar ofta
smått.
!! Det finns oändligt många möjligheter att göra
saker (t.ex. projekt) på ett nytt sätt!!
Två modeller för planering
A) Planera en processmodell för utvecklingen
Utveckla en sak i taget rätt. Alltså en inkrementell
förändring eller förbättring.
B) Pröva er fram till en processmodell för
utvecklingen
Ger snabbt validerad inlärning, så att något nytt och
unikt föds. ”Försök föder förutsättningar.”
Försök = något som man förväntar sig att
misslyckas. Men försök görs för att vi ska lära oss!
Pilot = efter många försök görs en pilot. Då är
förväntningen att den ska lyckas.
!
Ofta, speciellt när ett problem kräver ett
förändrat beteende, kan vi inte lösa problemet
bara genom att fundera på det.
Svaret på vad som fungerar eller inte får vi bara
genom att pröva oss fram i liten skala. Enkelt
och snabbt!
!
START idé (som oftast finns med redan i
projektansökan)
FÖRSÖKSidé (små, snabba, många) 	
➡ DET HÄR kräver idéarbete, alltså HUR vi
ska försöka!
GENOMFÖRANDETS idé (annorlunda, som
IKEA-idén)
Hur får ni unika idéer för genomförandet?
• Antingen tror ni på att idéerna kommer när
ni sitter och planerar vid skrivbordet.
• Eller så tror ni på att de kommer genom
försök.
• Sedan skalar ni upp det som fungerar.
!
!
Vad borde man pröva på?
- För det första, vill kunden ha detta?
(krävs inte om man inkrementellt
utvecklar något som redan finns, t.ex.
en tandborste).
- Denna fråga är den mest kritiska när
man prövar något nytt. Och man
måste beakta både interna och
externa kunder. ”Om du inte har
prövat, kan du inte veta om det
fungerar eller inte.” Egentligen kan du
inte ens ha en åsikt om du inte har
prövat på.”
- Det här gäller ofta också sådant som
det är lätt att pröva på.
- Går det att förverkliga?
- Kan vi göra vinst?
!
Det händer ofta att man gör de två
sista punkterna men glömmer att
fråga den första frågan - och allt arbete
görs i onödan.
!
Små försök på synliga ställen.

Avvikande, roliga.
”Morgondagens tidningar har tomma blad,
skapa berättelser och överraska.”
Av ett bra försök lär man sig mycket och det
lockar till sig resurser.
!
Summa summarum
1) Våga tänka större än vanligt; inspirerande
mål
2) Se möjligheten att pröva små saker i stora
projekt
3) Se strategiska öppningar i små försök.
!
Reidar sammanfattar:
Gör en bra kategorisering i två klasser. Och
med glimten i ögat, precis innan vi kom hit
frågades det efter försökspengar.
”Mötesrummet är den bästa platsen att
utveckla mötesrummet på, men den
sämsta platsen för all annan utveckling.”
!
”Försöken tär inte på resurserna, utan
skapar mera resurser.”
En ny riktning
!
Tauno Kekäle, rektor, VYH
!
En ny riktning
!
- Tauno Kekäle, rektor, VYH
”Jag kommer från en organisation som inte är den bästa på att
skapa nytt. Jag försöker ändå beskriva vad vi skulle kunna göra
annorlunda.”
!
!
FONDERNAS HUVUDLINJER
• SME-företagens konkurrenskraft (ERUF)
• Nyttjande av ny information och kompetens (ERUF)
• Främja sysselsättning och arbetskraftens rörlighet (ESF)
• Utbildning, kompetens och livslångt lärande (ESF)
• Främja social inkludering och bekämpa fattigdom (ESF)
!
HUVUDLINJER
ERUF bidrar till att skapa vår framtid.
ESF bidrar till att förebygga
missförhållanden.
”Vilka tycker du & VYH (och kanske alla högskolor) att är de viktigaste frågorna
som vi måste lösa under nästa period?”
• Kontinuitet
• Innovation
• Kulturen och dess mångfald
• Flerspråkighet. När det gäller utveckling på lång sikt är det viktigt att Österbotten
fortsätter att vara flerspråkigt och tolerant. Det påverkar också hur vi tänker och vad vi
gör.
• Tolerans
”Hur och var skulle du samla ihop drömlagen? Hur överskrids sektorgränserna?
Hur glömmer vi de traditionella sektorgränserna?” SME-företagens
konkurrenskraft (ERUF)
• Ett drömlag består av toppindivider, men inte bara av dem som har den bästa utbildningen!
Det är bra att det finns experter, men resten av gruppen skulle gärna få vara motiverade
och ha goda sociala färdigheter.
• Motivation
• Idérikedom. Inte så att man varje gång skriver ner samma idéer, utan på riktigt skapar nya
projekt.
• De sociala färdigheterna
”Vilken är projektets roll när gäller att utveckla regionen, eller inom
organisationens egen verksamhet?”
• Projektet borde få komma igång och demonstrera sin potential. Sedan borde allt som man
lyckas med bli bestående praxis.
• Lägg ner projektet:
• Om man inte ser förutsättningar för bestående praxis i projektet är det bättre att
inte starta det överhuvudtaget.
• ”Herrarna har planerat, jag genomför.”


Grupparbetets viktigaste frågor
!
•Vad gör oss entusiastiska?
•Vad vill vi vara med och skapa?
•Vad vill vi ändra på?
•Vad vill vi och vad vill vi uppnå på
Österbottens nivå?
!
Kaféarbete: Fundera över dessa frågor
tillsammans med de som sitter vid ert bord,
och skriv ner de bästa, inspirerande, och
tankar som väckt mest samtal på bordsduken
Tauko! / Paus!
!
Arbete
• ett bra team
• klara mål
• Idéer/ människor
• att lyckas
• resultat
!
!
• Samarbete
• En blomstrande kust
• Skapa nytt, inte upprepa oss
eller stelna i formerna
• Allas intresse är riktat mot
oss
• Havet
• Utnyttja befintliga resurser
• Internationell nivå
• Produktifiering
• Säljbara paket
• Samarbete över landskaps-
och språkgränserna
!
• Positiv feedback
• Sådant som jag själv
drömmer om
• Allt ska inte vara dödligt
allvar
• Framsteg
• Nya gränssnitt
• Ny teknologi
• Små saker
• Goda exempel
• En önskan om förändring:
• Språkmuren +
”konstgjorda”
förvaltningsgränser,
byråkrati
• Flexibilitet i
projektverksamheten
!
• Utveckla samarbetet mellan
olika aktörer
• Ett tryggare Österbotten
• Det mångkulturella
• Pengar för försök (testprojekt
och idéverkstäder)
!
• En större helhet
• Teamwork
• Göra världen medveten
om Österbottens särdrag
• Det mångkulturella
• Direkt förbindelse till
Bryssel och andra
”penningkranar”
• Utnyttja nordiska
nätverk
• Öka projektens effekter
och få till stånd större
helheter
Tauko! / Paus!
!
• Hängivenhet
• Ungdomar, Kontinuitet,
självutveckling,
inspiration, visualitet
• Kreativitet, galna idéer,
bollplank, idéer som man
kan pröva, nya
utmaningar, aktiviteter
• Närliggande teman:
• Mat
• Energi
• Samarbete
• Tjänster
• Entreprenörskap
!
• Projektfinansiering till stöd
för försöksverksamhet
• Försöken ska ändå leda
helheten i samma riktning
• Finansieringsinstrument
för olika ändamål på ett
mångsidigare sätt
• Systematisk lösning av
verkliga problem behövs
• Fördjupa sig
• Lära sig
• Gå framåt
• Uppföljning av gjorda
försök
• Ägarskap
• Bottom up inspirerar
!
• Att lära sig något nytt
• Förutseende
• Att göra saker tillsammans
/ brainstorming
• Teamarbete
• Utbildning
• Att utveckla samarbetet
• Nätverk
• Sprida god praxis
• Hur sprida och få i bruk
god praxis
• Styrning
• Mentorverksamhet
• Andra människor
• Att hjälpa
• Glädje och entusiasm
• Ledarskap
• Internationalisering
• Olika kulturer
• Produktifiering
!
• Kombinera det befintliga
på ett nytt sätt
• Du får det du ger ifrån dig
Tauko! / Paus!
!
• Entusiasmerande atmosfär
• Tillåta olikhet = kreativitet
• Förtäta samarbetet
• Bort med knutpatriotismen
• Samarbete
• Öppenhet
• Effektivitet + kvalitet
• En bättre framtid
• Intressebevakarna
• Direktkontakt till t.ex.
Bryssel
!
• VI BLIR ENTUSIASTISKA
• Djärva försök
• Överraska och provocera
• Gemensam drive
• Att få erkänsla
• Att nå ett mål
• Få lov att utveckla
• Måste lyckas?
• Kombinationer /
tvärvetenskaplighet
!
• VAD BÖR ÄNDRAS
• Bort med överlappningar
• Utveckla god praxis
• Risktagning
• Våga misslyckas
!
• VI VILL SKAPA
• En experimentmiljon
• Möjliggörande arbetsmiljö
• For love, not for money
!
• VAD BÖR ÄNDRAS
• Koncentration på innehållet
• Flexibilitet
• Frihet under ansvar
(ansvarstagande)
• Kommunikation mellan regionerna
!
• Göra det mångkulturella till
en rikedom
• Humor
• Lokaltrafiken i Vasa måste
utvecklas
• Arbeta tillsammans
• Öppen atmosfär
• Lyssna på varandra
• Mod och djärvhet att försöka
• Våga lyckas
• Tillåtet att begå misstag
• Trafik
• Två körfiler till Storviken
!
• Ett mångkulturellt Vasa för
alla åldersgrupper
• Världsarvsområdet till
resmål
• Försöks- och
forskningspengar till små och
medelstora företag
• Teknologi i hemmen för att
hjälpa de äldre
• Kombinera gamla tjänster på
ett nytt sätt
!
• Om man har något viktigt att
göra, som man tror på själv
så gör man det också utan
pengar
• Om inte, så lönar det sig
åtminstone inte att kräva
finansiering för det
• Idé och behov först
• 50 % smart specialisering 50
% nya öppningar
• Projektmarknad på torget en
vacker dag?
Tauko! / Paus!
!
• Framtidsorienterade koncept
/ teknik
• Hållbar livsstil, barn och
unga med
• Morgondagens ambassadörer
• Gränsöverskridande
kommunikation & samarbete
• Omvandla ”gamla
strukturer” ––> Nytt
• Totalt nytt, oprövat,
spännande, utmanande
• Resultatet vet man inte
• Lärande projekt
!
• Framtida möjligheter
• Positiva människor
• Exceltabeller
• ”twist” ––> Gamla idéer ––>
nya idéer
• Färgen grön
• Annan projektkultur ––>
engagemang (+team)
• Vackra miljöer
• Tekniska innovationer
• Bra miljö
• Arbete + hemma
• Kreativt
• Personbank
• Materialbank
• Nya pedagogiska lösningar
• Digitala lösningar
• Digitalt material
• Webben ger möjligheter
• Locka utländska företag
• Inom kulturen +
kulturexpo....
!
• Jämställdhet mellan olika
befolkningsgrupper
• Förhindra isolering och social
utslagning
• Sektorövergripande samarbete
• Mer samhörighet även i städer
• Win-Win
• Balans mellan att skydda
innovation och dela med sig
• Gränsöverskridande samarbete
!
• Energisk dynamik med glädje
• Förnya
• Vilja
• Thinking outside the box
• Drivande flöde
• Ekonomisk utmaning
!
• Kommunikation / utbyte av tankar
• Teamkänsla och inspirerande
kollegor / omgivning
• Flexbilitet med eftertanke
• Känsla av att lyckas..... vara
betydelsefull
• Relevans
• Utveckling –– hållbarhet ––
mänsklighet
Tauko! / Paus!
!
• ”Tystnadens” filosofi
• Utveckla den digitala
kompetensen (i
näringslivet)
• Hållbar
samhällsstruktur
• Lokalproducerat
• Decentraliserad
energiproduktion
• Upptäck lokalsamhället
• Börja från skolåldern
• Utveckling på alla
nivåer
!
• Inre företagsamhet
• Arbeta bort cynismen ––> nya
arbetsmetoder.... med mänsklighet
• Mera livsglädje
• mera balans i arbete / fritid
• Distansjobb
• Frihet och ”underansvar”
• Ungdomar + vuxna ––>
Helhetsmässigt välmående
• Tända livsgnistor på deras villkor––>
Helhetsmässigt välmående
• Hitta drivkraften ––> Helhetsmässigt
välmående
• Dela tankar på oväntade möten
• skapa mötesplatser
• Vi människor vill utvecklas
• Göra jobbet i riktiga miljöer ”inte i
mötesrum” <–> verksamhetskulturen
bör ändras!
• Beakta människornas åsikter –>
lyssna och gör
• Tillåta misslyckanden, belöna försök.
!
• Österbotten ska vara
världens bästa på något
• Prata språk
• Attraktiv tillväxt
• Meningsfull verksamhet för
ungdomar (på landsbygden)
• Lycklig befolkning
• Glädje i frivilligt arbete
• Samarbete människor
emellan
• Trångsynthet
• Svår onödig byråkrati
• Kommunikation
• Logistik –> resa mera
!
• Lära / prova nytt
• Respons från företagare
• Feedback i den egna
organisationen
• Vi vill kunna leva och bo i
Österbotten
• Forum för utvecklingsaktörer
(vara med och skapa) i Österbotten
• Energiska och positiva människor
som ser möjligheter och inte
problem
• Öppenhet
!
Kombinera det befintliga på
ett nytt sätt.
Där finns det mycket
oanvänd potential.
!
VAD GÖR OSS
ENTUSIASTISKA:
!
”Vi analyserade detta på
två nivåer, både emotionellt
och innehållsmässigt.
Kommunikation, betydelse,
mänsklighet, utveckling..."
!
”Klipp inte av vingarna
på direkten när nya idéer
kläcks.
Det borde finnas
idépengar att ta till.”
!
”Jag blev radikal! Är det
verkligen så att EU-pengarna
gör oss passiva? Vi borde
fundera på varför det vi gör är
viktigt. Samarbete över
förvaltnings- och
kommungränserna.”
Klara mål och

elementen för ett vinnarteam
!
Thomas Johanson
Klara mål och

elementen för ett vinnarteam
- Thomas Johanson
Kan visionen locka till sig aktörer?
Motivation & ledarskap är frågor som relaterar till ett lag.
!
Jag fick höra: ”Thomas Johanson kommer aldrig att vinna
någonting.” Jag tänkte direkt att jag ska allt visa honom. Och
nästa år gjorde jag bättre ifrån mig.


Från en enmansbåt hoppade jag till en båt med två personers
besättning. Det var ett stort hopp. I båten är man mycket nära
varandra, i symbios. Allt blir en del av ens personlighet. Och en
båt med tre eller fyra personer är dessutom en helt annan
historia.
!
Min egen vardagsattityd (hänvisning: Paraolympiaden):
• Klara planer och ett åtagande
• Att göra saker bra ger energi
• Allt är upp till mig själv
• Att överträffa sig själv
• Ruska om invanda tankemönster
• Utvecklingen slutar när man är nöjd
• Våga gå utanför din komfortzon
• Var beredd att möta utmaningar varje dag
!
!
”Sponsor = Först måste man få pengar, sälja sin vision och
sitt team. Efter det gör man sin grej!”
!
”Vinnaren använder informationen rätt”
• Verktyg
• Analys
• Visualisering
• Fokus på det viktigaste – på kort och på lång sikt
• Kommunikation
• Entusiasmen, inte pengarna
!
Vi hade ett fyra meters hål i botten på båten och 100 km till
Taiwan. När vi kom fram, upptäckte vi att där inte heller fanns
någon markpersonal, för de var redan i Kina. Därifrån hade vi
en 12 000 sjömil lång etapp till Rio de Janeiro.
!
Vad göra?
• Ska vi avbryta tävlingen? Men båten ska ändå seglas till
andra sidan jordklotet.
• Ska vi reparera båten i Taiwan? Inte möjligt.
• Ska vi segla båten till Kina och reparera där. Då skulle de
andra båtlagen få ett par dagars försprång
Vi bestämde oss för en entimmes paus i Qingdao, där en
snabbreparation gjordes, och startade åtta timmar försenade.
Utnyttjade tillgänglig information, valde en ny och avvikande
rutt.
!
Entusiasmen inte pengarna. Alltid. Samma sak med
projekten. Om vi inte har entusiasmen kan vi inte uträtta
något märkvärdigt.
I hurdana lag arbetar vi?

Hur hittar vi de bästa
samarbetsparterna?
!
Hur och när träffas

projektproffsens nätverk

i fortsättningen?
!
De första milstolparna

för projektperioden.
Kring vilka teman skulle du vilja
träffas?
!
• Mer information om möjligheter under
den nya programperioden (100)
!
• På tröskeln till en ny programperiod. Hur
lär vi oss att söka Brysselpengar direkt?
(Internation. pengar) (50)
!
• Mer samarbete på linjen Österbotten-
Mellersta Österbotten m.fl. (30)
!
• Lära sig genom konkreta exempel (25)
!
• Hur kan man röja hinder? –> hör ihop
med substansen i olika projekt,
attitydförändring(12)
• Projektklinik – Projektdoktor, hjälpmedel
för pågående projekt (10)
!
• Hur ska projektproffs få ordentligt
fotfäste (sin röst hörd)? (8)
!
• Att hitta andra i samma situation, rita en
nätverkskarta (7)
!
• Mentornätverk i projektvärlden? Vem
koordinerar?
!
• De gröna borddukarnas dag – stor
idékläckningsdag på torget +
medborgarråd = för att utveckla nya
projektidéer.
Vilka teman skulle du önska att vi
i fortsättningen samlades kring
eller behandlade?
Var kan ett projektproffs
skaffa sig ett fotfäste
Nätverksdagar
Realistiska tidtabeller för
projektstart
Riktlinjer för kommande
programperiod
Testa teorier ”experiment
med människor”
Konkreta anvisningar om
regler
Inspirationsdag, den typen
av tillställningar är bra
Konkreta exempel på hur
man skapar lyckade projekt
Utbyte av god praxis
Medborgarråd
Dela erfarenheter om galna
lyckade försök / projekt
Dela med sig också av små
idéer –> kan vara stora för
någon annan
Företagarna med på
tillställningarna
Hur få folk att ta ansvar för
utveckling av det egna
bostadsområdet?
Har du en projektidé som du
behöver hjälp med?
Hur få den outnyttjade
turismpotentialen i bruk i
Österbotten?
Hur utveckla ett fungerande
system för att mäta
projektresultat?
Vilket är det största
utvecklingsbehovet i din
region?
Idekläckning för projekt
separat för olika teman
Hurdan hjälp behöver du för
att bearbeta din projektidé?Grunda en projektklinik
• Projektdoktor
• Hjälp till pågående
projekt
Idetävling om
experimenteringspengar och
Pitchning av finalisterna
(inspiration och
benchmarking)
Våga tänka ”out of the box”
!
Att få turismnäringen i
regionen att ta steget fullt ut
i den digitala världen
”Med glimiten i ögat”
”Nytt koncept”
Sätta Österbotten på den
internationella kartan
Hitta liknande projekt, samt
hur fungerar det man sysslar
med?
Uppmuntra duktiga
företagare
Flerspråkighetskluster
Samarbetspartner från lika
stora städer i Europa
Tillsammans lära oss mer
om finansierings instrument
och sedan söka dem!
Nästa sem:
•Energiska och positiva
människor diskuterar
projektidéer och
utvecklingsmöjligheter
för Österbotten
Temaarbete behövs till allt
Viktig punkt!!
Förebygga social isolering
och fattigdom. Känns
tämligen nytt i Finland.
Placera sig på Europas och
världens kartor ex. Unescos
världsarv
Samverkan med nya aktörer
”över gränser”
Projektdag till havs
Hur man kan bygga broar
mellan studerande / elever
och arbetslivet
Tackar alla för ett aktivt deltagande! Arbetet fortsätter!
!
Sammandraget är gjort av:
Mikko Markkanen ja Petri Widgrén
Business Arena Oy, www.businessarena.fi
!
Sammandragets foto:
Kirsi Tikkanen, Aktion Österbotten r.f./NTM-centralen i Österbotten
Ulf Grindgärds, Österbottens förbund
Mera upplysningar om fortsättningen:
Johanna Leppänen
Österbottens förbund
johanna.leppanen@obotnia.fi
+358 44 320 6909

More Related Content

Viewers also liked

Hankehelmet Oppitalkoot 10.6.2014 Seinäjoki / Pecha kucha -ohjeistus
Hankehelmet Oppitalkoot 10.6.2014 Seinäjoki / Pecha kucha -ohjeistus Hankehelmet Oppitalkoot 10.6.2014 Seinäjoki / Pecha kucha -ohjeistus
Hankehelmet Oppitalkoot 10.6.2014 Seinäjoki / Pecha kucha -ohjeistus Business Arena Oy
 
Mustafakiliccom modern - v6
Mustafakiliccom  modern - v6Mustafakiliccom  modern - v6
Mustafakiliccom modern - v6cetinsahin
 
EUBIC Learning Camp documentation, May 2014
EUBIC Learning Camp documentation, May 2014EUBIC Learning Camp documentation, May 2014
EUBIC Learning Camp documentation, May 2014Business Arena Oy
 
Compactionfield method and interpretation of lab method
Compactionfield method and interpretation of lab methodCompactionfield method and interpretation of lab method
Compactionfield method and interpretation of lab methodParth Joshi
 
Consistency limits and its determination
Consistency limits and its determinationConsistency limits and its determination
Consistency limits and its determinationParth Joshi
 
Consolidation mechanism
Consolidation mechanismConsolidation mechanism
Consolidation mechanismParth Joshi
 
Determination of co efficient of consolidation method
Determination of co efficient of consolidation methodDetermination of co efficient of consolidation method
Determination of co efficient of consolidation methodParth Joshi
 
Characteristics of different types of soils
Characteristics of different types of soilsCharacteristics of different types of soils
Characteristics of different types of soilsParth Joshi
 
Consolidation settlement
Consolidation settlementConsolidation settlement
Consolidation settlementParth Joshi
 
Temaattiset Torstait - Kohti maakuntatason hankekokonaisuuksia 14.11.2013, Po...
Temaattiset Torstait - Kohti maakuntatason hankekokonaisuuksia 14.11.2013, Po...Temaattiset Torstait - Kohti maakuntatason hankekokonaisuuksia 14.11.2013, Po...
Temaattiset Torstait - Kohti maakuntatason hankekokonaisuuksia 14.11.2013, Po...Business Arena Oy
 
Temaattiset Torstait - Verkostosymposium 30.5.2013 (Pohjois-Pohjanmaa)
Temaattiset Torstait - Verkostosymposium 30.5.2013 (Pohjois-Pohjanmaa)Temaattiset Torstait - Verkostosymposium 30.5.2013 (Pohjois-Pohjanmaa)
Temaattiset Torstait - Verkostosymposium 30.5.2013 (Pohjois-Pohjanmaa)Business Arena Oy
 
Temaattiset Torstait - Vaikuttavuus
Temaattiset Torstait - VaikuttavuusTemaattiset Torstait - Vaikuttavuus
Temaattiset Torstait - VaikuttavuusBusiness Arena Oy
 
Temaattiset Torstait - Pohjois-Pohjanmaan Tuotteistuspaja
Temaattiset Torstait - Pohjois-Pohjanmaan TuotteistuspajaTemaattiset Torstait - Pohjois-Pohjanmaan Tuotteistuspaja
Temaattiset Torstait - Pohjois-Pohjanmaan TuotteistuspajaBusiness Arena Oy
 
Redes socialesyeducaciónart
Redes socialesyeducaciónartRedes socialesyeducaciónart
Redes socialesyeducaciónartSybil Caballero
 
Avaliação de comunidades virtuais
Avaliação de comunidades virtuaisAvaliação de comunidades virtuais
Avaliação de comunidades virtuaisGrupo_Ouro
 
Regulación de las energias renovables en china
Regulación de las energias renovables en chinaRegulación de las energias renovables en china
Regulación de las energias renovables en chinaJuanita Hernandez Vidal
 

Viewers also liked (20)

Hankehelmet Oppitalkoot 10.6.2014 Seinäjoki / Pecha kucha -ohjeistus
Hankehelmet Oppitalkoot 10.6.2014 Seinäjoki / Pecha kucha -ohjeistus Hankehelmet Oppitalkoot 10.6.2014 Seinäjoki / Pecha kucha -ohjeistus
Hankehelmet Oppitalkoot 10.6.2014 Seinäjoki / Pecha kucha -ohjeistus
 
Mustafakiliccom modern - v6
Mustafakiliccom  modern - v6Mustafakiliccom  modern - v6
Mustafakiliccom modern - v6
 
EUBIC Learning Camp documentation, May 2014
EUBIC Learning Camp documentation, May 2014EUBIC Learning Camp documentation, May 2014
EUBIC Learning Camp documentation, May 2014
 
Crazy Town
Crazy TownCrazy Town
Crazy Town
 
Compactionfield method and interpretation of lab method
Compactionfield method and interpretation of lab methodCompactionfield method and interpretation of lab method
Compactionfield method and interpretation of lab method
 
Consistency limits and its determination
Consistency limits and its determinationConsistency limits and its determination
Consistency limits and its determination
 
Consolidation mechanism
Consolidation mechanismConsolidation mechanism
Consolidation mechanism
 
Determination of co efficient of consolidation method
Determination of co efficient of consolidation methodDetermination of co efficient of consolidation method
Determination of co efficient of consolidation method
 
Darcy's law
Darcy's lawDarcy's law
Darcy's law
 
Characteristics of different types of soils
Characteristics of different types of soilsCharacteristics of different types of soils
Characteristics of different types of soils
 
Consolidation settlement
Consolidation settlementConsolidation settlement
Consolidation settlement
 
CASE: Ideasta ilmiöksi
CASE: Ideasta ilmiöksiCASE: Ideasta ilmiöksi
CASE: Ideasta ilmiöksi
 
Temaattiset Torstait - Kohti maakuntatason hankekokonaisuuksia 14.11.2013, Po...
Temaattiset Torstait - Kohti maakuntatason hankekokonaisuuksia 14.11.2013, Po...Temaattiset Torstait - Kohti maakuntatason hankekokonaisuuksia 14.11.2013, Po...
Temaattiset Torstait - Kohti maakuntatason hankekokonaisuuksia 14.11.2013, Po...
 
Temaattiset Torstait - Verkostosymposium 30.5.2013 (Pohjois-Pohjanmaa)
Temaattiset Torstait - Verkostosymposium 30.5.2013 (Pohjois-Pohjanmaa)Temaattiset Torstait - Verkostosymposium 30.5.2013 (Pohjois-Pohjanmaa)
Temaattiset Torstait - Verkostosymposium 30.5.2013 (Pohjois-Pohjanmaa)
 
Kevätkylvö 2013 -kooste
Kevätkylvö 2013 -koosteKevätkylvö 2013 -kooste
Kevätkylvö 2013 -kooste
 
Temaattiset Torstait - Vaikuttavuus
Temaattiset Torstait - VaikuttavuusTemaattiset Torstait - Vaikuttavuus
Temaattiset Torstait - Vaikuttavuus
 
Temaattiset Torstait - Pohjois-Pohjanmaan Tuotteistuspaja
Temaattiset Torstait - Pohjois-Pohjanmaan TuotteistuspajaTemaattiset Torstait - Pohjois-Pohjanmaan Tuotteistuspaja
Temaattiset Torstait - Pohjois-Pohjanmaan Tuotteistuspaja
 
Redes socialesyeducaciónart
Redes socialesyeducaciónartRedes socialesyeducaciónart
Redes socialesyeducaciónart
 
Avaliação de comunidades virtuais
Avaliação de comunidades virtuaisAvaliação de comunidades virtuais
Avaliação de comunidades virtuais
 
Regulación de las energias renovables en china
Regulación de las energias renovables en chinaRegulación de las energias renovables en china
Regulación de las energias renovables en china
 

Similar to Inspirationsdagen 5.2.2014 - sammandrag

Introduktion om entreprenörskap
Introduktion om entreprenörskapIntroduktion om entreprenörskap
Introduktion om entreprenörskapDaniel Nordström
 
Presentation från frukostseminarium i Västerås 14/4
Presentation från frukostseminarium i Västerås 14/4Presentation från frukostseminarium i Västerås 14/4
Presentation från frukostseminarium i Västerås 14/4Frontit
 
Dialog en förutsättning för utveckling i förskolan
Dialog en förutsättning för utveckling i förskolanDialog en förutsättning för utveckling i förskolan
Dialog en förutsättning för utveckling i förskolanAdna Hadzic
 
Personlig utveckling - MMForum 17.10 2012
Personlig utveckling - MMForum 17.10 2012Personlig utveckling - MMForum 17.10 2012
Personlig utveckling - MMForum 17.10 2012soren-knudsen.dk
 
Företagskultur20101028v3
Företagskultur20101028v3Företagskultur20101028v3
Företagskultur20101028v3Tina Kaikkonen
 
Hur vet jag att jag är på rätt
Hur vet jag att jag är på rättHur vet jag att jag är på rätt
Hur vet jag att jag är på rättKUB-projektet
 
Uppföljning Skolwebbinarier våren 2020
Uppföljning Skolwebbinarier våren 2020Uppföljning Skolwebbinarier våren 2020
Uppföljning Skolwebbinarier våren 2020Lars Lundqvist
 
Jämlikhetseffekten metodbok
Jämlikhetseffekten metodbokJämlikhetseffekten metodbok
Jämlikhetseffekten metodbokMake Equal
 
Jämlikhetseffekten metodbok
Jämlikhetseffekten metodbokJämlikhetseffekten metodbok
Jämlikhetseffekten metodbokSonia Baklouti
 
Tillväxtprogrammet 2016
Tillväxtprogrammet 2016Tillväxtprogrammet 2016
Tillväxtprogrammet 2016Magnus Gr
 
Leventa seminarier & workshops & föreläsningar - kortversion
Leventa seminarier & workshops & föreläsningar - kortversionLeventa seminarier & workshops & föreläsningar - kortversion
Leventa seminarier & workshops & föreläsningar - kortversionLeventa AB
 
Leventa seminarier & workshops & föreläsningar - kortversion
Leventa seminarier & workshops & föreläsningar - kortversionLeventa seminarier & workshops & föreläsningar - kortversion
Leventa seminarier & workshops & föreläsningar - kortversionLeventa AB
 
Leventa seminarier & workshops & föreläsningar - kortversion
Leventa seminarier & workshops & föreläsningar - kortversionLeventa seminarier & workshops & föreläsningar - kortversion
Leventa seminarier & workshops & föreläsningar - kortversionLeventa AB
 
Leventa seminarier & workshops & föreläsningar - kortversion
Leventa seminarier & workshops & föreläsningar - kortversionLeventa seminarier & workshops & föreläsningar - kortversion
Leventa seminarier & workshops & föreläsningar - kortversionLeventa AB
 
Leventa seminarier & workshops & föreläsningar - kortversion
Leventa seminarier & workshops & föreläsningar - kortversionLeventa seminarier & workshops & föreläsningar - kortversion
Leventa seminarier & workshops & föreläsningar - kortversionLeventa AB
 
Leventa seminarier & workshops & föreläsningar - kortversion
Leventa seminarier & workshops & föreläsningar - kortversionLeventa seminarier & workshops & föreläsningar - kortversion
Leventa seminarier & workshops & föreläsningar - kortversionLeventa AB
 

Similar to Inspirationsdagen 5.2.2014 - sammandrag (20)

Introduktion om entreprenörskap
Introduktion om entreprenörskapIntroduktion om entreprenörskap
Introduktion om entreprenörskap
 
Presentation från frukostseminarium i Västerås 14/4
Presentation från frukostseminarium i Västerås 14/4Presentation från frukostseminarium i Västerås 14/4
Presentation från frukostseminarium i Västerås 14/4
 
Dialog en förutsättning för utveckling i förskolan
Dialog en förutsättning för utveckling i förskolanDialog en förutsättning för utveckling i förskolan
Dialog en förutsättning för utveckling i förskolan
 
FSI + sociala medier
FSI + sociala medierFSI + sociala medier
FSI + sociala medier
 
Personlig utveckling - MMForum 17.10 2012
Personlig utveckling - MMForum 17.10 2012Personlig utveckling - MMForum 17.10 2012
Personlig utveckling - MMForum 17.10 2012
 
Företagskultur20101028v3
Företagskultur20101028v3Företagskultur20101028v3
Företagskultur20101028v3
 
Biblioteken
BibliotekenBiblioteken
Biblioteken
 
Du har gjort fel!
Du har gjort fel!Du har gjort fel!
Du har gjort fel!
 
Fortbildning 190107
Fortbildning 190107Fortbildning 190107
Fortbildning 190107
 
Hur vet jag att jag är på rätt
Hur vet jag att jag är på rättHur vet jag att jag är på rätt
Hur vet jag att jag är på rätt
 
Uppföljning Skolwebbinarier våren 2020
Uppföljning Skolwebbinarier våren 2020Uppföljning Skolwebbinarier våren 2020
Uppföljning Skolwebbinarier våren 2020
 
Jämlikhetseffekten metodbok
Jämlikhetseffekten metodbokJämlikhetseffekten metodbok
Jämlikhetseffekten metodbok
 
Jämlikhetseffekten metodbok
Jämlikhetseffekten metodbokJämlikhetseffekten metodbok
Jämlikhetseffekten metodbok
 
Tillväxtprogrammet 2016
Tillväxtprogrammet 2016Tillväxtprogrammet 2016
Tillväxtprogrammet 2016
 
Leventa seminarier & workshops & föreläsningar - kortversion
Leventa seminarier & workshops & föreläsningar - kortversionLeventa seminarier & workshops & föreläsningar - kortversion
Leventa seminarier & workshops & föreläsningar - kortversion
 
Leventa seminarier & workshops & föreläsningar - kortversion
Leventa seminarier & workshops & föreläsningar - kortversionLeventa seminarier & workshops & föreläsningar - kortversion
Leventa seminarier & workshops & föreläsningar - kortversion
 
Leventa seminarier & workshops & föreläsningar - kortversion
Leventa seminarier & workshops & föreläsningar - kortversionLeventa seminarier & workshops & föreläsningar - kortversion
Leventa seminarier & workshops & föreläsningar - kortversion
 
Leventa seminarier & workshops & föreläsningar - kortversion
Leventa seminarier & workshops & föreläsningar - kortversionLeventa seminarier & workshops & föreläsningar - kortversion
Leventa seminarier & workshops & föreläsningar - kortversion
 
Leventa seminarier & workshops & föreläsningar - kortversion
Leventa seminarier & workshops & föreläsningar - kortversionLeventa seminarier & workshops & föreläsningar - kortversion
Leventa seminarier & workshops & föreläsningar - kortversion
 
Leventa seminarier & workshops & föreläsningar - kortversion
Leventa seminarier & workshops & föreläsningar - kortversionLeventa seminarier & workshops & föreläsningar - kortversion
Leventa seminarier & workshops & föreläsningar - kortversion
 

More from Business Arena Oy

Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen

Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen
Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen

Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen
Business Arena Oy
 
Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen, syksy 2015
Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen, syksy 2015Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen, syksy 2015
Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen, syksy 2015Business Arena Oy
 
Vaikuttavampi hanketoiminta,16.06.2015, Joensuu
Vaikuttavampi hanketoiminta,16.06.2015, JoensuuVaikuttavampi hanketoiminta,16.06.2015, Joensuu
Vaikuttavampi hanketoiminta,16.06.2015, JoensuuBusiness Arena Oy
 
Change2020 RIS3 workbook for projects
Change2020 RIS3 workbook for projectsChange2020 RIS3 workbook for projects
Change2020 RIS3 workbook for projectsBusiness Arena Oy
 
Change2020 RIS3 workbook for learning-driven regional development
Change2020 RIS3 workbook for learning-driven regional developmentChange2020 RIS3 workbook for learning-driven regional development
Change2020 RIS3 workbook for learning-driven regional developmentBusiness Arena Oy
 
Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?
Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?
Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?Business Arena Oy
 
Business Arena Iloinen TKI-tiimi
Business Arena Iloinen TKI-tiimiBusiness Arena Iloinen TKI-tiimi
Business Arena Iloinen TKI-tiimiBusiness Arena Oy
 
Länsi-Suomen ESR-hankehelmet 2007-2014
Länsi-Suomen ESR-hankehelmet 2007-2014Länsi-Suomen ESR-hankehelmet 2007-2014
Länsi-Suomen ESR-hankehelmet 2007-2014Business Arena Oy
 
SHF, Kaupallistamisleiri 28.-29.4.2014, dokumentointi
SHF, Kaupallistamisleiri 28.-29.4.2014, dokumentointiSHF, Kaupallistamisleiri 28.-29.4.2014, dokumentointi
SHF, Kaupallistamisleiri 28.-29.4.2014, dokumentointiBusiness Arena Oy
 
Inspiraatiopäivä 5.2.2014 - tapahtumakooste
Inspiraatiopäivä 5.2.2014 - tapahtumakoosteInspiraatiopäivä 5.2.2014 - tapahtumakooste
Inspiraatiopäivä 5.2.2014 - tapahtumakoosteBusiness Arena Oy
 
Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013
Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013
Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013Business Arena Oy
 
Innovation Bootcamp 2013 documentation
Innovation Bootcamp 2013 documentationInnovation Bootcamp 2013 documentation
Innovation Bootcamp 2013 documentationBusiness Arena Oy
 
Temaattiset Torstait - Hankkeiden KV-verkostot ja rahoitus
Temaattiset Torstait - Hankkeiden KV-verkostot ja rahoitusTemaattiset Torstait - Hankkeiden KV-verkostot ja rahoitus
Temaattiset Torstait - Hankkeiden KV-verkostot ja rahoitusBusiness Arena Oy
 
Temaattiset Torstait - Hankkeiden viestintä ja SoMe
Temaattiset Torstait - Hankkeiden viestintä ja SoMeTemaattiset Torstait - Hankkeiden viestintä ja SoMe
Temaattiset Torstait - Hankkeiden viestintä ja SoMeBusiness Arena Oy
 
Pecha Kucha -ohjeistus / Kevätkylvö 2013
Pecha Kucha -ohjeistus / Kevätkylvö 2013Pecha Kucha -ohjeistus / Kevätkylvö 2013
Pecha Kucha -ohjeistus / Kevätkylvö 2013Business Arena Oy
 

More from Business Arena Oy (20)

Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen

Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen
Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen

Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen

 
Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen, syksy 2015
Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen, syksy 2015Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen, syksy 2015
Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen, syksy 2015
 
Vaikuttavampi hanketoiminta,16.06.2015, Joensuu
Vaikuttavampi hanketoiminta,16.06.2015, JoensuuVaikuttavampi hanketoiminta,16.06.2015, Joensuu
Vaikuttavampi hanketoiminta,16.06.2015, Joensuu
 
Change2020 RIS3 workbook for projects
Change2020 RIS3 workbook for projectsChange2020 RIS3 workbook for projects
Change2020 RIS3 workbook for projects
 
Change2020 RIS3 workbook for learning-driven regional development
Change2020 RIS3 workbook for learning-driven regional developmentChange2020 RIS3 workbook for learning-driven regional development
Change2020 RIS3 workbook for learning-driven regional development
 
Vaikuttavuusklinikat
VaikuttavuusklinikatVaikuttavuusklinikat
Vaikuttavuusklinikat
 
Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?
Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?
Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?
 
Ammattilaiset Areenalla
Ammattilaiset AreenallaAmmattilaiset Areenalla
Ammattilaiset Areenalla
 
Business Arena Iloinen TKI-tiimi
Business Arena Iloinen TKI-tiimiBusiness Arena Iloinen TKI-tiimi
Business Arena Iloinen TKI-tiimi
 
Innovation Bootcamp 2014
Innovation Bootcamp 2014Innovation Bootcamp 2014
Innovation Bootcamp 2014
 
Operaatio Metsonpesä
Operaatio MetsonpesäOperaatio Metsonpesä
Operaatio Metsonpesä
 
Länsi-Suomen ESR-hankehelmet 2007-2014
Länsi-Suomen ESR-hankehelmet 2007-2014Länsi-Suomen ESR-hankehelmet 2007-2014
Länsi-Suomen ESR-hankehelmet 2007-2014
 
SHF, Kaupallistamisleiri 28.-29.4.2014, dokumentointi
SHF, Kaupallistamisleiri 28.-29.4.2014, dokumentointiSHF, Kaupallistamisleiri 28.-29.4.2014, dokumentointi
SHF, Kaupallistamisleiri 28.-29.4.2014, dokumentointi
 
Inspiraatiopäivä 5.2.2014 - tapahtumakooste
Inspiraatiopäivä 5.2.2014 - tapahtumakoosteInspiraatiopäivä 5.2.2014 - tapahtumakooste
Inspiraatiopäivä 5.2.2014 - tapahtumakooste
 
HEHKU! Areenan koonti
HEHKU! Areenan koontiHEHKU! Areenan koonti
HEHKU! Areenan koonti
 
Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013
Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013
Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013
 
Innovation Bootcamp 2013 documentation
Innovation Bootcamp 2013 documentationInnovation Bootcamp 2013 documentation
Innovation Bootcamp 2013 documentation
 
Temaattiset Torstait - Hankkeiden KV-verkostot ja rahoitus
Temaattiset Torstait - Hankkeiden KV-verkostot ja rahoitusTemaattiset Torstait - Hankkeiden KV-verkostot ja rahoitus
Temaattiset Torstait - Hankkeiden KV-verkostot ja rahoitus
 
Temaattiset Torstait - Hankkeiden viestintä ja SoMe
Temaattiset Torstait - Hankkeiden viestintä ja SoMeTemaattiset Torstait - Hankkeiden viestintä ja SoMe
Temaattiset Torstait - Hankkeiden viestintä ja SoMe
 
Pecha Kucha -ohjeistus / Kevätkylvö 2013
Pecha Kucha -ohjeistus / Kevätkylvö 2013Pecha Kucha -ohjeistus / Kevätkylvö 2013
Pecha Kucha -ohjeistus / Kevätkylvö 2013
 

Inspirationsdagen 5.2.2014 - sammandrag

 • 2. ! ! ! ! ! ! ! Våra mål • lära av varandra • göra projektproffsens nätverk synligt • inspirera till aktivitet • skapa en bättre helhetsbild
 • 3. INTRO: ! • Retoriken inom regionutveckling och projekt. • Borde en del av vokabulären ändras? ! • Tänk på exempel som gör er entusiastiska! Dem ska vi dela med oss av under dagen. ! • ”Det mest naturliga är att diskutera i mindre grupper och det kommer vi att göra idag.” ! • På plats var projektproffs, projektfinansiärer, undervisningsvärlden, representanter för utvecklingsbolagen, tredje sektorn samt social- och hälsovården.
 • 4. ! 
 Vad har vi lärt oss av denna programperiod? ! I TALK SHOW-diskussionen deltog: Vaasa Airport Park Logistics Center, Riitta Björkenheim Balanssi-projektet, Susanna Pakkala Investeringsprojektet Energi för framtiden, Carola Wiik Vasa universitet, Hannu Katajamäki
 • 5. ! Vem av er vill förbättra världen?! ! Carola: ”Jag inspireras av att förändra världen.” ! Reidar: Hur många av er är rädda i början av projektet? ! ”Nästan alla! Man har en stor plan och ska börja jobba.” ”Entusiasm och engagemang behövs.” ! Riitta: ”Logistikprojektet var avvikande i och med att det fanns en klar beställning och ett marknadsbehov, så det var lätt att komma igång. ! ” I början var visionen klar, men under de fyra år som vi arbetade med projektet var vi tvungna att se över och ändra visionen.” ! Borde vi förbättra projektmaskineriet så att det vore enklare och smidigare att ändra projektets mål? ! Borde man också ha mod att lägga ned projekt, om målet med projektet inte är relevant längre? !
 • 6. Hannu: ”En provinsintellektuell, en av de få som fortfarande lever.” • Projekt startas för att något i världen ska bli bättre. • Projektfinansiärerna är egentligen inte finansiärer. Det är medborgarna som är finansiärer. De är kanalen till pengarna. De sitter faktiskt i samma båt som de som genomför projekten. Positioneringen borde kanske tänkas om? ! Ett team, ett lag Kommer framgången av en tillfällighet? Kan man i början veta, vilket kunnande ett drömlag behöver? • Teamets medlemmar måste förstå varandra och de ska ha samma uppfattning om målet. ! ”Genomförandeorganisationerna valde sina representanter till projekten …” • Maximera slumpen (personer med olika kunskaper), det kan bli ett drömlag. • ”Det viktigaste är att projektgruppen i stort sett består av samma personer projektet igenom.” • ”Också styrgruppen hade valts i förväg, så visst var det slumpmässigt. Sedan skulle man då inspirera dem!” • ”I själva verket får projektledaren sällan välja vem som är med i teamet (styrgrupp, personal, partner osv.)” ! !
 • 7. 
 LÄRDOMAR: •Riitta: Information! Nyckeln till allt är att man informerar aktivt. Öppet, små grupper, att tvinga folk att träffas osv. •Susanna: Nära samarbete var nyckeln till framgång. Man måste ordna möjligheter för olika grupper att utbyta erfarenheter. Hos oss var aktörsträffarna sådana. (samma grupp = förtroendekapital) • Carola: Att hålla alla up-to-date. • Hannu: Marknadsföring, turnéer, tal, information …
 • 9. ! Vad diskuterade vi om? ! ENTUSIASM • Vilka (utvecklingsmål) inspirerade oss i början av projektet? VISIONEN • Vilket behov skulle projektet fylla? KOMPETENS OCH PARTNER • Hurdant kunnande skaffade vi för projektet och var? PROJEKTET OCH FÖRSÖKEN • Vad lyckades vi med?
 • 10. Kommentarer från publiken: ”Försökspengar, små försök!” ”Projektchefen står bakom allting, menbehöver också stöd från andra!” På Innovationslägret 25.3 lanseras en Innovationstävling. Läs mer (på finska)på http://www.liiveri.net/images/LAHI_-__tiedota.pdf
 • 11. Tillåtet att hitta nya metoder! ! Anssi Tuulenmäki, överinnovationsaktivist Aalto-universitetet !
 • 12. Forskningsdirektör eller överinnovationsaktivist? ! Vad arbetar jag med? Eller vad föreställer jag? Måste man alltid göra som alla andra? ”Alla nya idéer, planer och projekt borde ses som något som lockar resurser och energi.” Är ni alltså själva entusiastiska över er idé eller ert projekt? Är ni också ivriga att omsätta dem i praktiken? Är du alltså intresserad av själva utvecklingsprocessen? ! Case:Pipelife - GENOMFÖR 1200 idéer varje år. Alltså kommer inte bara på, utan genomför 1200 idéer. Man ska inte ställa sig cynisk till ens den minsta lilla idé. Cynism är ju att ”inget ändrar sig”, det kan gälla i vår organisation, i Finland, i EU osv. Motsatsen till att locka till sig resurser är att fördela resurser. Till vilkendera gruppen hör projekten? Hur gör man försök som skiljer ur i den globala massan och på så sätt börjar locka resurser?
 • 13. Oftast bygger man en process så, att någon (en negativ avvikelse) skulle kunna missbruka den, och så förhindrar man den för säkerhets skull. På samma gång förhindrar man då också de exceptionellt positiva avvikelserna, alltså utmärkta framgångar. Om ni vill få energi och resurser i era projekt, så gör små positiva avvikelser och BERÄTTA om dem för hela världen. Dela dem på nätet osv. Humor och oförutsägbarhet är alltså nycklarna till framgång. Allt behöver inte vara dödligt allvar, men av någon orsak är vårt arbetsliv alltför allvarligt.
 • 14. Vi finländare är ganska dåliga på att sätta upp mål, eftersom vi oftast inte vill skilja oss från mängden. Men när vi till slut sätter igång, så kommer våra starka sidor fram. Vi finländare är ganska praktiska. Tänk på vår inställning till att äta:
 Ravintola = vi får näring
 Restaurant = vila Strategi = gör olika saker ELLER gör samma sak på ett annat sätt. Det behöver inte vara något stort, utan börjar ofta smått. !! Det finns oändligt många möjligheter att göra saker (t.ex. projekt) på ett nytt sätt!! Två modeller för planering A) Planera en processmodell för utvecklingen Utveckla en sak i taget rätt. Alltså en inkrementell förändring eller förbättring. B) Pröva er fram till en processmodell för utvecklingen Ger snabbt validerad inlärning, så att något nytt och unikt föds. ”Försök föder förutsättningar.” Försök = något som man förväntar sig att misslyckas. Men försök görs för att vi ska lära oss! Pilot = efter många försök görs en pilot. Då är förväntningen att den ska lyckas.
 • 15. ! Ofta, speciellt när ett problem kräver ett förändrat beteende, kan vi inte lösa problemet bara genom att fundera på det. Svaret på vad som fungerar eller inte får vi bara genom att pröva oss fram i liten skala. Enkelt och snabbt! ! START idé (som oftast finns med redan i projektansökan) FÖRSÖKSidé (små, snabba, många) ➡ DET HÄR kräver idéarbete, alltså HUR vi ska försöka! GENOMFÖRANDETS idé (annorlunda, som IKEA-idén) Hur får ni unika idéer för genomförandet? • Antingen tror ni på att idéerna kommer när ni sitter och planerar vid skrivbordet. • Eller så tror ni på att de kommer genom försök. • Sedan skalar ni upp det som fungerar. !
 • 16. ! Vad borde man pröva på? - För det första, vill kunden ha detta? (krävs inte om man inkrementellt utvecklar något som redan finns, t.ex. en tandborste). - Denna fråga är den mest kritiska när man prövar något nytt. Och man måste beakta både interna och externa kunder. ”Om du inte har prövat, kan du inte veta om det fungerar eller inte.” Egentligen kan du inte ens ha en åsikt om du inte har prövat på.” - Det här gäller ofta också sådant som det är lätt att pröva på. - Går det att förverkliga? - Kan vi göra vinst? ! Det händer ofta att man gör de två sista punkterna men glömmer att fråga den första frågan - och allt arbete görs i onödan.
 • 17. ! Små försök på synliga ställen.
 Avvikande, roliga. ”Morgondagens tidningar har tomma blad, skapa berättelser och överraska.” Av ett bra försök lär man sig mycket och det lockar till sig resurser. ! Summa summarum 1) Våga tänka större än vanligt; inspirerande mål 2) Se möjligheten att pröva små saker i stora projekt 3) Se strategiska öppningar i små försök. ! Reidar sammanfattar: Gör en bra kategorisering i två klasser. Och med glimten i ögat, precis innan vi kom hit frågades det efter försökspengar. ”Mötesrummet är den bästa platsen att utveckla mötesrummet på, men den sämsta platsen för all annan utveckling.” ! ”Försöken tär inte på resurserna, utan skapar mera resurser.”
 • 18. En ny riktning ! Tauno Kekäle, rektor, VYH
 • 19. ! En ny riktning ! - Tauno Kekäle, rektor, VYH ”Jag kommer från en organisation som inte är den bästa på att skapa nytt. Jag försöker ändå beskriva vad vi skulle kunna göra annorlunda.” ! ! FONDERNAS HUVUDLINJER • SME-företagens konkurrenskraft (ERUF) • Nyttjande av ny information och kompetens (ERUF) • Främja sysselsättning och arbetskraftens rörlighet (ESF) • Utbildning, kompetens och livslångt lärande (ESF) • Främja social inkludering och bekämpa fattigdom (ESF)
 • 20. ! HUVUDLINJER ERUF bidrar till att skapa vår framtid. ESF bidrar till att förebygga missförhållanden.
 • 21. ”Vilka tycker du & VYH (och kanske alla högskolor) att är de viktigaste frågorna som vi måste lösa under nästa period?” • Kontinuitet • Innovation • Kulturen och dess mångfald • Flerspråkighet. När det gäller utveckling på lång sikt är det viktigt att Österbotten fortsätter att vara flerspråkigt och tolerant. Det påverkar också hur vi tänker och vad vi gör. • Tolerans ”Hur och var skulle du samla ihop drömlagen? Hur överskrids sektorgränserna? Hur glömmer vi de traditionella sektorgränserna?” SME-företagens konkurrenskraft (ERUF) • Ett drömlag består av toppindivider, men inte bara av dem som har den bästa utbildningen! Det är bra att det finns experter, men resten av gruppen skulle gärna få vara motiverade och ha goda sociala färdigheter. • Motivation • Idérikedom. Inte så att man varje gång skriver ner samma idéer, utan på riktigt skapar nya projekt. • De sociala färdigheterna ”Vilken är projektets roll när gäller att utveckla regionen, eller inom organisationens egen verksamhet?” • Projektet borde få komma igång och demonstrera sin potential. Sedan borde allt som man lyckas med bli bestående praxis. • Lägg ner projektet: • Om man inte ser förutsättningar för bestående praxis i projektet är det bättre att inte starta det överhuvudtaget. • ”Herrarna har planerat, jag genomför.”
 • 22. 
 Grupparbetets viktigaste frågor ! •Vad gör oss entusiastiska? •Vad vill vi vara med och skapa? •Vad vill vi ändra på? •Vad vill vi och vad vill vi uppnå på Österbottens nivå? ! Kaféarbete: Fundera över dessa frågor tillsammans med de som sitter vid ert bord, och skriv ner de bästa, inspirerande, och tankar som väckt mest samtal på bordsduken
 • 23. Tauko! / Paus! ! Arbete • ett bra team • klara mål • Idéer/ människor • att lyckas • resultat ! ! • Samarbete • En blomstrande kust • Skapa nytt, inte upprepa oss eller stelna i formerna • Allas intresse är riktat mot oss • Havet • Utnyttja befintliga resurser • Internationell nivå • Produktifiering • Säljbara paket • Samarbete över landskaps- och språkgränserna ! • Positiv feedback • Sådant som jag själv drömmer om • Allt ska inte vara dödligt allvar • Framsteg • Nya gränssnitt • Ny teknologi • Små saker • Goda exempel • En önskan om förändring: • Språkmuren + ”konstgjorda” förvaltningsgränser, byråkrati • Flexibilitet i projektverksamheten ! • Utveckla samarbetet mellan olika aktörer • Ett tryggare Österbotten • Det mångkulturella • Pengar för försök (testprojekt och idéverkstäder) ! • En större helhet • Teamwork • Göra världen medveten om Österbottens särdrag • Det mångkulturella • Direkt förbindelse till Bryssel och andra ”penningkranar” • Utnyttja nordiska nätverk • Öka projektens effekter och få till stånd större helheter
 • 24. Tauko! / Paus! ! • Hängivenhet • Ungdomar, Kontinuitet, självutveckling, inspiration, visualitet • Kreativitet, galna idéer, bollplank, idéer som man kan pröva, nya utmaningar, aktiviteter • Närliggande teman: • Mat • Energi • Samarbete • Tjänster • Entreprenörskap ! • Projektfinansiering till stöd för försöksverksamhet • Försöken ska ändå leda helheten i samma riktning • Finansieringsinstrument för olika ändamål på ett mångsidigare sätt • Systematisk lösning av verkliga problem behövs • Fördjupa sig • Lära sig • Gå framåt • Uppföljning av gjorda försök • Ägarskap • Bottom up inspirerar ! • Att lära sig något nytt • Förutseende • Att göra saker tillsammans / brainstorming • Teamarbete • Utbildning • Att utveckla samarbetet • Nätverk • Sprida god praxis • Hur sprida och få i bruk god praxis • Styrning • Mentorverksamhet • Andra människor • Att hjälpa • Glädje och entusiasm • Ledarskap • Internationalisering • Olika kulturer • Produktifiering ! • Kombinera det befintliga på ett nytt sätt • Du får det du ger ifrån dig
 • 25. Tauko! / Paus! ! • Entusiasmerande atmosfär • Tillåta olikhet = kreativitet • Förtäta samarbetet • Bort med knutpatriotismen • Samarbete • Öppenhet • Effektivitet + kvalitet • En bättre framtid • Intressebevakarna • Direktkontakt till t.ex. Bryssel ! • VI BLIR ENTUSIASTISKA • Djärva försök • Överraska och provocera • Gemensam drive • Att få erkänsla • Att nå ett mål • Få lov att utveckla • Måste lyckas? • Kombinationer / tvärvetenskaplighet ! • VAD BÖR ÄNDRAS • Bort med överlappningar • Utveckla god praxis • Risktagning • Våga misslyckas ! • VI VILL SKAPA • En experimentmiljon • Möjliggörande arbetsmiljö • For love, not for money ! • VAD BÖR ÄNDRAS • Koncentration på innehållet • Flexibilitet • Frihet under ansvar (ansvarstagande) • Kommunikation mellan regionerna ! • Göra det mångkulturella till en rikedom • Humor • Lokaltrafiken i Vasa måste utvecklas • Arbeta tillsammans • Öppen atmosfär • Lyssna på varandra • Mod och djärvhet att försöka • Våga lyckas • Tillåtet att begå misstag • Trafik • Två körfiler till Storviken ! • Ett mångkulturellt Vasa för alla åldersgrupper • Världsarvsområdet till resmål • Försöks- och forskningspengar till små och medelstora företag • Teknologi i hemmen för att hjälpa de äldre • Kombinera gamla tjänster på ett nytt sätt ! • Om man har något viktigt att göra, som man tror på själv så gör man det också utan pengar • Om inte, så lönar det sig åtminstone inte att kräva finansiering för det • Idé och behov först • 50 % smart specialisering 50 % nya öppningar • Projektmarknad på torget en vacker dag?
 • 26. Tauko! / Paus! ! • Framtidsorienterade koncept / teknik • Hållbar livsstil, barn och unga med • Morgondagens ambassadörer • Gränsöverskridande kommunikation & samarbete • Omvandla ”gamla strukturer” ––> Nytt • Totalt nytt, oprövat, spännande, utmanande • Resultatet vet man inte • Lärande projekt ! • Framtida möjligheter • Positiva människor • Exceltabeller • ”twist” ––> Gamla idéer ––> nya idéer • Färgen grön • Annan projektkultur ––> engagemang (+team) • Vackra miljöer • Tekniska innovationer • Bra miljö • Arbete + hemma • Kreativt • Personbank • Materialbank • Nya pedagogiska lösningar • Digitala lösningar • Digitalt material • Webben ger möjligheter • Locka utländska företag • Inom kulturen + kulturexpo.... ! • Jämställdhet mellan olika befolkningsgrupper • Förhindra isolering och social utslagning • Sektorövergripande samarbete • Mer samhörighet även i städer • Win-Win • Balans mellan att skydda innovation och dela med sig • Gränsöverskridande samarbete ! • Energisk dynamik med glädje • Förnya • Vilja • Thinking outside the box • Drivande flöde • Ekonomisk utmaning ! • Kommunikation / utbyte av tankar • Teamkänsla och inspirerande kollegor / omgivning • Flexbilitet med eftertanke • Känsla av att lyckas..... vara betydelsefull • Relevans • Utveckling –– hållbarhet –– mänsklighet
 • 27. Tauko! / Paus! ! • ”Tystnadens” filosofi • Utveckla den digitala kompetensen (i näringslivet) • Hållbar samhällsstruktur • Lokalproducerat • Decentraliserad energiproduktion • Upptäck lokalsamhället • Börja från skolåldern • Utveckling på alla nivåer ! • Inre företagsamhet • Arbeta bort cynismen ––> nya arbetsmetoder.... med mänsklighet • Mera livsglädje • mera balans i arbete / fritid • Distansjobb • Frihet och ”underansvar” • Ungdomar + vuxna ––> Helhetsmässigt välmående • Tända livsgnistor på deras villkor––> Helhetsmässigt välmående • Hitta drivkraften ––> Helhetsmässigt välmående • Dela tankar på oväntade möten • skapa mötesplatser • Vi människor vill utvecklas • Göra jobbet i riktiga miljöer ”inte i mötesrum” <–> verksamhetskulturen bör ändras! • Beakta människornas åsikter –> lyssna och gör • Tillåta misslyckanden, belöna försök. ! • Österbotten ska vara världens bästa på något • Prata språk • Attraktiv tillväxt • Meningsfull verksamhet för ungdomar (på landsbygden) • Lycklig befolkning • Glädje i frivilligt arbete • Samarbete människor emellan • Trångsynthet • Svår onödig byråkrati • Kommunikation • Logistik –> resa mera ! • Lära / prova nytt • Respons från företagare • Feedback i den egna organisationen • Vi vill kunna leva och bo i Österbotten • Forum för utvecklingsaktörer (vara med och skapa) i Österbotten • Energiska och positiva människor som ser möjligheter och inte problem • Öppenhet
 • 28. ! Kombinera det befintliga på ett nytt sätt. Där finns det mycket oanvänd potential. ! VAD GÖR OSS ENTUSIASTISKA: ! ”Vi analyserade detta på två nivåer, både emotionellt och innehållsmässigt. Kommunikation, betydelse, mänsklighet, utveckling..." ! ”Klipp inte av vingarna på direkten när nya idéer kläcks. Det borde finnas idépengar att ta till.” ! ”Jag blev radikal! Är det verkligen så att EU-pengarna gör oss passiva? Vi borde fundera på varför det vi gör är viktigt. Samarbete över förvaltnings- och kommungränserna.”
 • 29. Klara mål och
 elementen för ett vinnarteam ! Thomas Johanson
 • 30. Klara mål och
 elementen för ett vinnarteam - Thomas Johanson Kan visionen locka till sig aktörer? Motivation & ledarskap är frågor som relaterar till ett lag. ! Jag fick höra: ”Thomas Johanson kommer aldrig att vinna någonting.” Jag tänkte direkt att jag ska allt visa honom. Och nästa år gjorde jag bättre ifrån mig. 
 Från en enmansbåt hoppade jag till en båt med två personers besättning. Det var ett stort hopp. I båten är man mycket nära varandra, i symbios. Allt blir en del av ens personlighet. Och en båt med tre eller fyra personer är dessutom en helt annan historia. ! Min egen vardagsattityd (hänvisning: Paraolympiaden): • Klara planer och ett åtagande • Att göra saker bra ger energi • Allt är upp till mig själv • Att överträffa sig själv • Ruska om invanda tankemönster • Utvecklingen slutar när man är nöjd • Våga gå utanför din komfortzon • Var beredd att möta utmaningar varje dag !
 • 31. ! ”Sponsor = Först måste man få pengar, sälja sin vision och sitt team. Efter det gör man sin grej!” ! ”Vinnaren använder informationen rätt” • Verktyg • Analys • Visualisering • Fokus på det viktigaste – på kort och på lång sikt • Kommunikation • Entusiasmen, inte pengarna ! Vi hade ett fyra meters hål i botten på båten och 100 km till Taiwan. När vi kom fram, upptäckte vi att där inte heller fanns någon markpersonal, för de var redan i Kina. Därifrån hade vi en 12 000 sjömil lång etapp till Rio de Janeiro. ! Vad göra? • Ska vi avbryta tävlingen? Men båten ska ändå seglas till andra sidan jordklotet. • Ska vi reparera båten i Taiwan? Inte möjligt. • Ska vi segla båten till Kina och reparera där. Då skulle de andra båtlagen få ett par dagars försprång Vi bestämde oss för en entimmes paus i Qingdao, där en snabbreparation gjordes, och startade åtta timmar försenade. Utnyttjade tillgänglig information, valde en ny och avvikande rutt. ! Entusiasmen inte pengarna. Alltid. Samma sak med projekten. Om vi inte har entusiasmen kan vi inte uträtta något märkvärdigt.
 • 32. I hurdana lag arbetar vi?
 Hur hittar vi de bästa samarbetsparterna? ! Hur och när träffas
 projektproffsens nätverk
 i fortsättningen? ! De första milstolparna
 för projektperioden.
 • 33. Kring vilka teman skulle du vilja träffas? ! • Mer information om möjligheter under den nya programperioden (100) ! • På tröskeln till en ny programperiod. Hur lär vi oss att söka Brysselpengar direkt? (Internation. pengar) (50) ! • Mer samarbete på linjen Österbotten- Mellersta Österbotten m.fl. (30) ! • Lära sig genom konkreta exempel (25) ! • Hur kan man röja hinder? –> hör ihop med substansen i olika projekt, attitydförändring(12)
 • 34. • Projektklinik – Projektdoktor, hjälpmedel för pågående projekt (10) ! • Hur ska projektproffs få ordentligt fotfäste (sin röst hörd)? (8) ! • Att hitta andra i samma situation, rita en nätverkskarta (7) ! • Mentornätverk i projektvärlden? Vem koordinerar? ! • De gröna borddukarnas dag – stor idékläckningsdag på torget + medborgarråd = för att utveckla nya projektidéer.
 • 35. Vilka teman skulle du önska att vi i fortsättningen samlades kring eller behandlade?
 • 36. Var kan ett projektproffs skaffa sig ett fotfäste Nätverksdagar Realistiska tidtabeller för projektstart Riktlinjer för kommande programperiod Testa teorier ”experiment med människor” Konkreta anvisningar om regler Inspirationsdag, den typen av tillställningar är bra Konkreta exempel på hur man skapar lyckade projekt Utbyte av god praxis Medborgarråd Dela erfarenheter om galna lyckade försök / projekt Dela med sig också av små idéer –> kan vara stora för någon annan Företagarna med på tillställningarna
 • 37. Hur få folk att ta ansvar för utveckling av det egna bostadsområdet? Har du en projektidé som du behöver hjälp med? Hur få den outnyttjade turismpotentialen i bruk i Österbotten? Hur utveckla ett fungerande system för att mäta projektresultat? Vilket är det största utvecklingsbehovet i din region? Idekläckning för projekt separat för olika teman Hurdan hjälp behöver du för att bearbeta din projektidé?Grunda en projektklinik • Projektdoktor • Hjälp till pågående projekt Idetävling om experimenteringspengar och Pitchning av finalisterna (inspiration och benchmarking) Våga tänka ”out of the box” ! Att få turismnäringen i regionen att ta steget fullt ut i den digitala världen ”Med glimiten i ögat” ”Nytt koncept”
 • 38. Sätta Österbotten på den internationella kartan Hitta liknande projekt, samt hur fungerar det man sysslar med? Uppmuntra duktiga företagare Flerspråkighetskluster Samarbetspartner från lika stora städer i Europa Tillsammans lära oss mer om finansierings instrument och sedan söka dem! Nästa sem: •Energiska och positiva människor diskuterar projektidéer och utvecklingsmöjligheter för Österbotten Temaarbete behövs till allt Viktig punkt!! Förebygga social isolering och fattigdom. Känns tämligen nytt i Finland. Placera sig på Europas och världens kartor ex. Unescos världsarv Samverkan med nya aktörer ”över gränser” Projektdag till havs Hur man kan bygga broar mellan studerande / elever och arbetslivet
 • 39. Tackar alla för ett aktivt deltagande! Arbetet fortsätter! ! Sammandraget är gjort av: Mikko Markkanen ja Petri Widgrén Business Arena Oy, www.businessarena.fi ! Sammandragets foto: Kirsi Tikkanen, Aktion Österbotten r.f./NTM-centralen i Österbotten Ulf Grindgärds, Österbottens förbund Mera upplysningar om fortsättningen: Johanna Leppänen Österbottens förbund johanna.leppanen@obotnia.fi +358 44 320 6909