SlideShare a Scribd company logo
26.11.2013 WWW.LANUTI.FI/HEHKU
HEHKU!	
  AREENAN	
  KOONTI
26.11.2013 WWW.LANUTI.FI/HEHKU
TIIVISTELMÄ
2
• Annetaan	
  nuorille	
  positiivisia	
  kokemuksia	
  ja	
  enemmän	
  vastuuta	
  
toteuttaa	
  omia	
  käsikirjoituksiaan.
• ”Kaikki	
  ovat	
  verkostossa	
  johtajia”-­‐ajattelun	
  lisääminen.
• Lisätään	
  Lapin	
  ETNO:n	
  kaltaisia	
  tunnustuksia.
• Osallistetaan	
  järjestökenttä	
  mukaan.	
  
• Tehdään	
  enemmän	
  toimintaa,	
  jossa	
  nuoret	
  pääsevät	
  itse	
  
suunnittelemaan	
  ja	
  toteuttamaan	
  asioita.
• Tuodaan	
  palvelut	
  sinne,	
  missä	
  nuoret	
  ovat.	
  
• Työnantajat	
  kohtaamaan	
  nuoria.
• Nuoriin	
  täytyy	
  luottaa	
  ja	
  antaa	
  heille	
  vastuuta.	
  Virkamiesten	
  tulee	
  
mahdollistaa	
  tämä.
• Sallitaan	
  virheet!	
  Julkisen	
  kehittämisen	
  kulttuurin	
  tulee	
  kannustaa	
  
kokeiluihin	
  ja	
  sallia	
  epäonnistuminen.	
  Mokista	
  oppiminen	
  on	
  oleellista.
• Löydät	
  käytännön	
  ideoita	
  ja	
  työkaluja	
  Lapin	
  nuorten	
  palveluiden	
  
edistämiseksi	
  sivuilta	
  20-­‐35.	
  Keskeiset	
  askelmerkit:
1. Ota	
  oma	
  verkosto	
  haltuun
2. Piirrä	
  palvelupolku	
  esiin
3. Muotoile	
  palvelulupaus
4. Lisää	
  herkkyyttä
Löydät	
  työpohjat	
  sekä	
  
puhujien	
  aineistot	
  täältä!
http://lanuti.fi/Hehku/Puhujien-­‐aineistot
26.11.2013 WWW.LANUTI.FI/HEHKU
MERKITYSTÄ	
  JA	
  HYVINVOINTIA	
  NUORILLE,	
  MERJA	
  FISCHER
merja@valoma.fi,	
  www.valoma.fi
• ”Jokaisessa	
  kohtaamisessa	
  täytyy	
  nähdä	
  mahdollisuus	
  
antaa	
  toiselle	
  ihmiselle	
  positiivinen	
  kokemus.”	
  
» Päivät	
  ovat	
  kohtaamisten	
  ketjuja.	
  Huonot	
  kohtaamiset	
  
välittyvät	
  eteenpäin.	
  Muistetaan,	
  että	
  olemme	
  osa	
  
ketjua.	
  Otetaan	
  vastuuta	
  omasta	
  
käyttäytymisestämme.	
  
• Kerro	
  nuorille,	
  että	
  heillä	
  on	
  enemmän	
  potentiaalia	
  paljon	
  
enempään.	
  	
  Aiheuta	
  myönteisyyttä,	
  jolla	
  jaksetaan	
  eteenpäin.	
  
Me	
  voidaan	
  kannustaa	
  ja	
  osoittaa,	
  että	
  välitetään.	
  
• ”Oppimista	
  tapahtuu,	
  kun	
  olemme	
  liikuttuneessa	
  tilassa.	
  
Pystyttäisiinkö	
  ajattelemaan,	
  että	
  pystyn	
  enempään?”
• Virheitä	
  saa	
  tapahtua.	
  Virheet	
  pitää	
  sallia.
• Haasteet	
  synnyttävät	
  merkitystä.	
  Nuorille	
  täytyy	
  antaa	
  riittävän	
  
haastavia	
  tehtäviä.	
  Niistä	
  selviämällä	
  pääsee	
  eteenpäin.	
  Keino	
  
toimii	
  sekä	
  nuorten	
  että	
  kaiken	
  työelämän	
  parissa.
• Kollegojen	
  ja	
  esimiehen	
  arvostuksen	
  kokeminen	
  välittyy	
  myös	
  
asiakkaisiin	
  ja	
  kaikkeen	
  muuhun	
  asti.
3
Merjan	
  videot:	
  
Victor	
  Franklin:	
  Search	
  for	
  Meaning:	
  http://www.youtube.com/watch?
v=R_bjOeECpjI&feature=share&list=PL8B77EDD38C116B2D
Kohtaamisten	
  ketjut:	
  https://www.facebook.com/photo.php?
v=444782792259697&set=vb.366101510127085&type=2&theater
26.11.2013
”Riskinoton	
  puute	
  estää	
  näkemästä	
  
nuorten	
  mahdollisuuksia.	
  Me	
  
kontrolloidaan	
  oman	
  pelon	
  takia	
  
liikaa	
  nuoria.”
”Nuoret	
  ovat	
  tänä	
  päivänä	
  entistä	
  
enemmän	
  avoimempia.	
  Meidän	
  pitäisi	
  
oppia	
  olemaan	
  yhtä	
  avoimia!”
”Nuorten	
  täytyy	
  päästä	
  kirjoittamaan	
  
oma	
  käsikirjoituksensa,	
  ei	
  näytellä	
  
vanhempien	
  asettamaa	
  kirjoitusta.	
  
Silloin	
  kaikki	
  ottaa	
  vastuuta.”
26.11.2013
» ”Oli	
  hienoa,	
  että	
  joku	
  yritys	
  uskoi	
  omiin	
  
mahdollisuuksiin.”
» ”Lisää	
  ETNO:n	
  kaltaisia	
  tunnustuksia.	
  
Myös	
  rohkeille	
  viranomaisille,	
  jotka	
  
uskaltaa	
  kokeilla	
  nuorten	
  kanssa	
  
asioita!”
» ”Hienoa	
  Lappi	
  tässäkin	
  asiassa	
  
valtakunnan	
  ensimmäisenä	
  -­‐	
  onnea	
  
Joulupukin	
  pääposti.”
LAPIN	
  ETNON	
  ”HYVÄ	
  TYÖNANTAJA”	
  -­‐TUNNUSTUS:	
  
JOULUPUKIN	
  PÄÄPOSTI
26.11.2013
”Pysyvätkö	
  kunnat,	
  rahoittajat	
  ja	
  
viranomaiset	
  järjestöjen	
  
matkassa?”
”Kohdataanko	
  varhain	
  avoimesti	
  yhdessä	
  vai	
  suljetusti	
  yksin	
  ja	
  myöhään?	
  Omien	
  
henkilökohtaisten	
  kokemusten	
  kautta	
  mietittiin,	
  että	
  kuinka	
  päästä	
  kiinni	
  varhaiseen	
  avoimeen	
  
työhön.	
  Meidän	
  pitäisi	
  uskoa	
  nuoriin	
  enemmän.	
  Positiivista	
  yhteistyötä.	
  Suuntaudutaan	
  
varhaisessa	
  vaiheessa	
  kohti	
  verkostoja”
”UNELMA	
  +	
  TARINA:	
  millä	
  siihen	
  pääsee?	
  
Oman	
  unelman	
  tunnistaminen	
  ratkaisee.	
  
Juttele	
  sitten	
  nuorten	
  kanssa	
  heidän	
  omista	
  
vahvuuksistaan.	
  Katso	
  askelten	
  kautta	
  
miten	
  omaan	
  unelmaan	
  päästään.”
”Kuntapäättäjät	
  mukaan.”
26.11.2013 WWW.LANUTI.FI/HEHKU
VERKOSTON	
  JOHTAMINEN,	
  PETRIKKI	
  TUKIAINEN
petrikki.tukiainen@villinikkarit.fi,	
  www.villinikkarit.fi
• ”Jokainen	
  meistä	
  on	
  johtaja	
  omassa	
  verkostossaan.	
  Tämä	
  johtaminen	
  ei	
  ole	
  
edustuksellista,	
  virallista	
  tai	
  muodollista.	
  Verkostona	
  oppiminen,	
  
kehittäminen	
  ja	
  yhdessä	
  tekeminen	
  on	
  jaettua	
  johtamista!	
  Miten	
  me	
  
nähdään	
  tämä	
  laajemmassa	
  kokonaisuudessa?	
  ”
» ”Jos	
  se	
  on	
  prosessi,	
  sitä	
  pitää	
  myös	
  prosessina	
  johtaa.	
  Lapin	
  ohjelma	
  on	
  
syntynyt	
  erinomaisesti	
  osallistavana	
  juttuna.	
  Kuitenkin	
  kysymys	
  jäi:	
  kuinka	
  
moni	
  siitä	
  tietää?	
  Kuinka	
  saadaan	
  vision	
  luomiseen	
  osallistuneet	
  jakamaan	
  
viestiä	
  eteenpäin?”
• ”Verkostoon	
  otetaan	
  ihmiset	
  mukaan	
  päänahka	
  kerrallaan.	
  Kasa	
  perunoita	
  
kuoritaan	
  pottu	
  kerrallaan.	
  Siinä	
  on	
  kyse	
  verkostojohtamisen	
  taidoista.	
  Teillä	
  
on	
  paljon	
  työkaluja,	
  NUPO,	
  elinikäinen	
  oppiminen,	
  yrittäjyyskasvatus,	
  
opetussuunnitelmaprosessi	
  -­‐	
  monta	
  asiaa,	
  joiden	
  pöydissä	
  te	
  istutte	
  jo	
  
valmiiksi,	
  paikkoja	
  johon	
  teidät	
  kutsutaan,	
  asioita	
  jota	
  toteutatte	
  arjessa.	
  
Kaikki	
  se	
  liittyy	
  verkostoon.	
  Kertokaa	
  niistä	
  muille!”
• ”Tänään	
  on	
  positiivisesti	
  noussut	
  esiin	
  työelämäyhteistyö.	
  Miten	
  yritykset	
  
otetaan	
  mukaan?	
  Sieltä	
  voisi	
  syntyä	
  helposti	
  uusia	
  ideoita,	
  kun	
  uudet	
  tahot	
  
otetaan	
  mukaan	
  verkostoon.”
7
26.11.2013
• ”Pystyvätkö	
  verkoston	
  jäsenet	
  saamaan	
  
itsensä	
  paikallisesti	
  kokoon?	
  Jos	
  tänään	
  
päättäisitte,	
  että	
  pitäisi	
  tavata	
  säännöllisesti,	
  
niin	
  kuinka	
  monelle	
  se	
  olisi	
  läpihuutojuttu	
  
omassa	
  organisaatiossa	
  saada	
  nämä	
  
tapaamiset	
  aikaan?	
  .	
  	
  .	
  .	
  Ei	
  nouse	
  kuin	
  yksi	
  
käsi.	
  Tämä	
  siitä	
  huolimatta,	
  että	
  pitäisi	
  
verkostoa	
  johtaa!	
  Täytyy	
  tavata,	
  ilman	
  
tapaamisia	
  ei	
  synny	
  luottamusta	
  tai	
  
toimintaa!	
  Tämän	
  on	
  oltava	
  keskeistä	
  
verkostoon	
  osallistuville	
  organisaatioille.”
• ”Onko	
  verkostossa	
  tai	
  meissä	
  itsessämme	
  
piilossa	
  olevaa	
  osaamista	
  tai	
  ominaisuuksia	
  -­‐	
  
jotain	
  mikä	
  ei	
  johtajuuden	
  takia	
  pääse	
  esiin?	
  
Asioiden	
  esiin	
  tuominen	
  on	
  
johtamistehtävä.”
• ”Verkosto	
  tarvitsee	
  	
  omaa	
  sisäistä	
  viestintää.	
  
Synnyttääkö	
  se	
  yhteistä	
  tekemistä?	
  Onko	
  
jokainen	
  viesti	
  sellainen,	
  että	
  se	
  lisää	
  
kuuluvuutta	
  johonkin	
  kokonaisuuteen?	
  	
  
Verkostoviestinnän	
  työkalujen	
  on	
  oltava	
  
sellaisia,	
  että	
  ne	
  synnyttää	
  
yhteenkuuluvutta.”
26.11.2013
• ”Meillä	
  ei	
  ole	
  nykymaailmassa	
  resursseja,	
  
että	
  ’parhaat	
  tekisivät	
  jotain.’	
  Verkostossa	
  
jokaisen	
  otettava	
  vastuuta.”
• ”Nuorisotakuun	
  ydinkysymys	
  on	
  se,	
  kuka	
  
kulkee	
  nuoren	
  rinnalla?	
  Mitä	
  meidän	
  
johtamisessa	
  pitää	
  tehdä,	
  että	
  tämä	
  selkeä	
  
ja	
  konkreettinen	
  tavoite	
  toteutuu?”
• ”Verkostoyhteistyö	
  on	
  
luottamusyhteistyötä.	
  Luottamusta	
  syntyy,	
  
kun	
  vietetään	
  aikaa	
  yhdessä.	
  Jos	
  ette	
  voi	
  
varmistelematta	
  hoitaa	
  asioita,	
  silloin	
  
teillä	
  on	
  vähemmän	
  kuin	
  enemmän	
  
luottamusta.	
  Kannattaa	
  käyttää	
  aikaa	
  
luottamuksen	
  synnyttämiseen.”
• ”Jos	
  haluaa	
  yhden	
  viestin	
  tuoda	
  muista	
  
maakunnista,	
  niin	
  jokaisen	
  lappilaisen	
  
opettajan	
  täytyy	
  opettajanhuoneessa	
  
ottaa	
  esiin	
  	
  nuorisotakuun	
  ja	
  nupon	
  
työkaluna”
26.11.2013
”Me	
  ollaan	
  kaikki	
  jonkinlaisessa	
  muutoksessa	
  mukana.	
  Sieltä	
  tulee	
  sanahirviö	
  
muutosjohtamisen	
  taito	
  .	
  Johtamisen	
  näkökulmasta	
  tulee	
  se,	
  etten	
  voi	
  sanoa	
  
Sirpalle,	
  että	
  ’sun	
  pitää	
  muuttua’.	
  Mulla	
  ei	
  oo	
  siihen	
  oikeutta.	
  En	
  voi	
  sanoa	
  mitä	
  
Sirpan	
  pitää	
  tehdä.	
  Täytyy	
  vaan	
  katsoa	
  peiliin.”
”Summa	
  summarum,	
  jos	
  olisi	
  unelmaverkosto,	
  siinä	
  
lähdettäisiin	
  asiakkaasta	
  eli	
  nuoresta	
  ja	
  myös	
  
työelämästä,	
  jonne	
  työpaikkoja	
  tuodaan.	
  Miten	
  me	
  
rakennetaan	
  innostusta,	
  että	
  syntyy	
  me-­‐kieli?	
  Me	
  tehtiin	
  
tämä	
  ja	
  tämä.	
  Ei	
  niin,	
  että	
  minä	
  tai	
  tuo	
  teki	
  näin.	
  Vaan	
  me,	
  
verkosto,	
  yhdessä.	
  Suunnittelua	
  10%,	
  tekemistä	
  90%.	
  
Tarvitaan	
  palvelulupaus:	
  alueellisesti,	
  verkostoon	
  
paikallisesti	
  ja	
  omaan	
  työhön.”
26.11.2013
LAPIN	
  NUORTEN	
  VUOSI	
  -­‐	
  
PETRI	
  VIRTA	
  (ZESTMARK),	
  
petri.virta@zestmark.fi,	
  
www.zestmark.fi
”Annetaan	
  nuorten	
  itse	
  suunnitella	
  ja	
  
toteuaaa	
  asiat.”
”Kantava	
  ajatus:	
  nuoret	
  nuorten	
  joukossa	
  ovat	
  
kaikista	
  uskoaavimpia.	
  Kaikkien	
  pitää	
  itse	
  
pitää	
  löytää,	
  mitä	
  on	
  merkityksellinen	
  
tekeminen.”
”Oli	
  rohkea	
  teko	
  Lapin	
  pääaäjiltä	
  antaa	
  
nuorille	
  tämä	
  mahdollisuus.	
  Mahdollisuus	
  
suunnitella,	
  toteuaaa	
  ja	
  kokeilla.	
  Asiaan	
  
kuuluu	
  epäonnistumisia	
  ja	
  oppimista.”
”Kun	
  nuorille	
  antaa	
  vastuuta,	
  kyllähän	
  he	
  sen	
  
kantaa.”
26.11.2013 WWW.LANUTI.FI/HEHKU
OPPIMISKAHVILAN	
  
PÖYTÄKESKUSTELUIDEN	
  SEKÄ	
  
VIESTISEINÄN	
  SATOA
12
26.11.2013
» Puhukaa	
  nuorten	
  äänellä	
  ja	
  
kuunnelkaa	
  nuoria
» Antakaa	
  vanhemmat	
  lapsille	
  
vastuuta	
  ja	
  tukekaa	
  
rohkeutta
» Rakastakaa	
  mitä	
  teette
» Kuunnellaan	
  nuoria	
  -­‐	
  
tuetaan	
  ja	
  annetaan	
  
vastuuta
» Barentsin	
  nuorten	
  oma	
  
kuva	
  -­‐	
  identiteetti	
  synnyttää	
  
merkityksellistä	
  elämää
» Onko	
  paikallisen	
  nuorten	
  
ohjaus-­‐	
  ja	
  palveluverkoston	
  
johtajuus	
  selkeästi	
  
määritelty?
» Ota	
  nuoret	
  mukaan	
  
paikalliseen	
  työhön,	
  niin	
  he	
  
myös	
  jäävät.	
  Kotikuntaan,	
  
maakuntaan	
  .	
  .	
  .	
  sidoksia!
26.11.2013
26.11.2013 WWW.LANUTI.FI/HEHKU
15
Yritysten	
  ja	
  yrittäjäjärjestöjen	
  
aseman	
  vahvistaminen!
Nuoren	
  palvelutarve	
  ensin	
  
selvitettävä,	
  sitten	
  oikea	
  
palvelu	
  tarjolle.
Täytyy	
  saada	
  epäonnistua.
Palveluviidakon	
  
selkeyttäminen.
Nuoriin	
  täytyy	
  luottaa	
  ja	
  heille	
  
antaa	
  vastuuta!	
  Virkamiesten	
  
tulee	
  mahdollistaa	
  tämä.	
  
Ensityöpaikkojen	
  tehdä	
  tätä.	
  
Koulun	
  rooli.	
  Vanhempien	
  
merkitys.	
  →	
  Itsetunnon	
  
perusta!
Jos	
  ajatellaan,	
  että	
  nuorten	
  
hyväksi	
  on	
  tehty	
  eri	
  hankkeita,	
  
niin	
  missä	
  eri	
  tulokset?
Mistä	
  löytyy	
  se	
  taho,	
  joka	
  saa	
  
opettajat	
  edes	
  kiinnostumaan	
  
nuorisotakuusta?
Visualisointi	
  auttaisi	
  monessa	
  
muussakin	
  asiassa	
  hahmottamaan	
  
monimutkaisia	
  kokonaisuuksia!
Maailmanparannukseen	
  tarvitaan	
  
meitä	
  kaikkia	
  oman	
  sukupolvemme	
  
edustajina,	
  tarvitsemme	
  
vuoropuhelua	
  ja	
  perinteisen	
  sektori-­‐	
  
ja	
  ikäryhmäajattelun	
  purkamista.
Palvelut	
  yhteen	
  paikkaan,	
  ei	
  tyhjän	
  
päältä	
  pois.	
  Fyysinen	
  konkreettinen	
  
matalan	
  palvelun	
  kynnyksen	
  piste.	
  Ei	
  
kaikkea	
  nettiin.
Tärkein	
  asia:	
  EI	
  pallotella.	
  Ajatellaan,	
  
että	
  minä	
  aikuisena	
  kohtaan	
  nuoren	
  ja	
  
hänen	
  asiansa	
  	
  kuuluu	
  minulle.	
  
Perheen	
  ja	
  vanhemmuuden	
  merkitys.	
  
Tuetaan	
  niitä.	
  Suomalaiselle	
  
kulttuurille	
  on	
  piirre,	
  että	
  vanhemmat	
  
luottavat	
  liikaa,	
  että	
  lasten	
  pitäisi	
  olla	
  
itsenäisiä	
  liian	
  aikaisin.	
  
Jouston	
  kautta	
  harkintaa.	
  Sen	
  sijaan,	
  
että	
  tulkitaan	
  lakia	
  rajoittamisen	
  
kautta,	
  katsotaan	
  mitä	
  laki	
  
mahdolistaa.	
  Mitä	
  ei	
  ole	
  kielletty,	
  voi	
  
tehdä.
LANUTI:sta	
  jatkuneen	
  prosessiin	
  täytyy	
  
jatkua,	
  lisää	
  HEHKU:n	
  kaltaisia	
  juttuja,	
  
jotka	
  jättävät	
  asiat	
  elämään.
26.11.2013
Personal	
  trainer	
  -­‐	
  
rinnallakulkija	
  nuorten	
  
prosesseihin	
  Ammatteihin	
  
tutustumista	
  ja	
  tietoa	
  niistä	
  
lisättävä.
"Toki	
  se	
  mulle	
  kuuluu"	
  -­‐asenne	
  
käyttöön.
Tarvitaan	
  uutta	
  kulttuuria	
  
opettajien	
  ja	
  nuorten	
  ohjaajien	
  
kontaktien	
  luomiseksi	
  
yrityksiin!
Arktisen	
  alueen	
  
mahdollisuudet!
Nuorille	
  matalan	
  kynnyksen	
  
paikkoja	
  osallistua	
  →	
  
mahdollisuudet	
  aidosti	
  
näkyviin!
26.11.2013
”Kun	
  nuori	
  tulee	
  puheille,	
  niin	
  silloin	
  kännykät	
  
laitetaan	
  kiinni.	
  Ei	
  hoideta	
  muita	
  asioita.	
  
Kuunnellaan.	
  Nuori	
  huomaa	
  heti,	
  että	
  otetaanko	
  
hänet	
  tosissaan.	
  Siitä	
  asia	
  alkaa	
  purkautumaan.	
  Se	
  
on	
  ammattimaisuutta.”
”Kaikkien	
  nuorten	
  palveluiden	
  
tuoQamisessa	
  mukana	
  olevien	
  
organisaaRoiden	
  täytyy	
  ymmärtää,	
  eQä	
  
paikallisen	
  verkoston	
  toimintaan	
  
osallistuminen	
  =	
  ydintehtävän	
  
toteuQamista.”
26.11.2013
26.11.2013
”Jokaisen	
  nuorten	
  parissa	
  työtään	
  tekevän	
  tulisi	
  käydä	
  
‘opintomatkalla’	
  järjestötyössä.	
  Uusien	
  ajatusten	
  ja	
  
oivallusten	
  ken=ä	
  löytyy	
  sieltä.”
”Itse	
  oivalsin	
  parhaiten	
  oman	
  osaamisen	
  poten?aalin	
  juuri	
  
järjestötyön	
  kau=a	
  .	
  .	
  .”
”Saisimmeko	
  juuri	
  pienuudesta	
  ja	
  toisten	
  tuntemisesta	
  
jotenkin	
  sitä	
  merkitystä	
  elämään?”
26.11.2013 WWW.LANUTI.FI/HEHKU
IDEOITA	
  TOIMENPITEIKSI	
  +	
  TYÖKALUT
20
Kuten	
  eräs	
  osallistuja	
  kommentoi	
  Viestiseinällä,	
  ”Ihminen	
  ei	
  ole	
  tuote	
  -­‐	
  eli	
  emme	
  
istu	
  standardisoituihin	
  prosesseihin.”	
  Siksi	
  kuvaamme	
  tässä	
  esimerkinomaisia	
  
ideoita	
  siitä,	
  miten	
  voit	
  hyödyntää	
  tapahtuman	
  keskeisiä	
  tuloksia	
  ja	
  työkaluja	
  arjessa.
Työpohjat	
  saatavilla:	
  	
  http://lanuti.fi/Hehku/Puhujien-­‐aineistot
26.11.2013 WWW.LANUTI.FI/HEHKU
21
Lapin	
  nuorten	
  palveluiden	
  visio,	
  missio	
  ja	
  arvot
Näiden	
  parissa	
  Lapissa	
  on	
  tehty	
  loistava	
  ja	
  osallistava	
  pohjatyö.	
  Keskeinen	
  kysymys	
  tästä	
  
eteenpäin	
  on	
  miten	
  strategian	
  raamit	
  ymmärretään	
  ja	
  hyödynnetään	
  käytännön	
  tasolla?	
  
1)	
  Ota	
  oma	
  verkosto	
  
haltuun
3)	
  Muotoile	
  
palvelulupaus
4)	
  Lisää	
  herkkyyttä
2)	
  Piirrä	
  
palvelupolku	
  esiin
Elinkeinoelämän	
  ja
	
  työnantajien	
  
osallistaminen
Opetustoimen	
  ja	
  
opettajien	
  
osallistaminen
Verkostotyötä	
  ja	
  
-­‐johtamista	
  
tukeva	
  viestintä
Nuorten
personal	
  trainerit
Nuorten	
  
vastuuttaminen
Taustalla	
  kokeiluihin	
  
kannustava	
  kulttuuri,	
  jossa	
  
epäonnistuminen	
  on	
  sallittua
YDIN
Verkostoa	
  
koordinoivat	
  
henkilöt
AKTIIVIT
Toimenpiteiden	
  toteutukseen	
  
olennaisese	
  osallistuvat	
  
henkilöt	
  ja	
  eimit,	
  luofopelaajat
SATUNNAISET
Verkoston	
  toimenpiteiden	
  
toteutukseen	
  silloin	
  tällöin	
  
osallistuvat	
  henkilöt
KUULOLLA	
  OLEVAT
Henkilöt,	
  jotka	
  voivat	
  olla	
  
porenvarejoina,	
  edistäjinä,	
  
ovenavaajina,	
  mahdollistajina	
  
sekä	
  tarvifaessa	
  siirtyä	
  akeiviksi
Tiimi
Tiimi
Tiimi
Verkosto	
  elää!	
  Viesentä	
  aufaa	
  
jäseniä	
  siirtymään	
  ulkokehältä	
  
akeiviksi	
  ja	
  toisinpäin.
• Kaikki	
  ovat	
  verkostossa	
  johtajia.	
  Vastuuta	
  ei	
  voi	
  
ulkoistaa.	
  Mikä	
  on	
  oma	
  rooli	
  asioiden	
  käytäntöön	
  
viemisessä?	
  Verkostoon	
  osallistutaan	
  eri	
  tavoin	
  ja	
  
eri	
  tasoilta.
• Verkoston	
  jäsenten	
  täytyy	
  kyseenalaistaa	
  
jatkuvasti	
  omaa	
  rooliaan.	
  Voiko	
  tehdä	
  enemmän	
  
erilaisista	
  rooleista:	
  kuulolla	
  olevana	
  
taustavaikuttajana	
  tai	
  aktiivina?	
  
• Verkostoa	
  johdetaan	
  viestinnällä.	
  Sen	
  täytyy	
  tehdä	
  
osaamista	
  ja	
  tekijöitä	
  näkyväksi.	
  Viestinnän	
  tulee	
  
innostaa	
  ihmisiä	
  toimimaan,	
  siirtymään	
  
tarvittaessa	
  aktiiviseksi	
  ja	
  osallistujia	
  huomaamaan	
  
oman	
  osaamisensa	
  hyödyntämisen	
  paikat.	
  Mitä	
  
työkaluja	
  käytätte	
  verkostossa	
  viestimiseen:	
  
kokoukset,	
  tapahtumat,	
  uutiskirjeet,	
  nettisivut,	
  
jne?	
  
• Hae	
  työpohja	
  oman	
  verkostosi	
  hahmottamiseen	
  
täältä:	
  http://lanuti.fi/Hehku/Puhujien-­‐aineistot
• Tee	
  harjoitus	
  yksin	
  tai	
  yhdessä.	
  Täydentäkää	
  
mukaan	
  oikeat	
  ihmiset.	
  Laittakaa	
  rekisterit	
  ja	
  
työkalut	
  kuntoon.
1)	
  OTA	
  OMA	
  
VERKOSTO	
  HALTUUN
26.11.2013
• Hyödyntäkää	
  omassa	
  
verkostossanne	
  palvelumuotoilun	
  
ajatuksia.	
  Ne	
  auttavat	
  
palastelemaan	
  ameebamaisen	
  
möykyn	
  hallittavaksi	
  
kokonaisuudeksi	
  tarkastelemalla	
  
asioita	
  palveluiden	
  käyttäjien	
  silmin:
• Käyttäjäprofiilin	
  tekeminen:	
  
pohtikaa	
  paikallisesti	
  
millainen	
  on	
  tyypillinen	
  
palveluiden	
  käyttäjä?	
  
• Kontaktipisteet	
  käyttäjien	
  ja	
  
palvelutuottajien	
  välillä:	
  
mitä	
  tapahtuu	
  
kohtaamisissa,	
  mitä	
  tunteita	
  
syntyy	
  ja	
  kuinka	
  palvelut	
  
koetaan,	
  aistitaan	
  tai	
  
nähdään?
• Palvelupolun	
  
täydentäminen
2)	
  PIIRRÄ	
  PALVELUPOLKU	
  ESIIN
26.11.2013
Esipalveluvaihe
OHJAUTUMINEN
Ydinpalveluvaihe
PALVELU
Jälkipalvelun	
  vaihe
ITSENÄISTYMINEN
Marja	
  Heinistön	
  työpajan	
  aineisto	
  sekä	
  työpohjat	
  ovat	
  
vapaasti	
  käytettävissä:	
  http://lanuti.fi/Hehku/Puhujien-­‐aineistot
	
  
Työpajassa	
  esiin	
  nousseita	
  huomioita:
• ”Miten	
  paljon	
  siirtyminen	
  palvelusta	
  toiseen	
  menee,	
  kuinka	
  kauan	
  kestää	
  ja	
  kuka	
  kulkee	
  nuoren	
  rinnalla?”
• ”On	
  ihan	
  sama,	
  kenen	
  luukulle	
  nuori	
  tulee.	
  Se	
  on	
  merkityksellistä.	
  Jos	
  nuori	
  menee	
  ekana	
  sossun	
  luukulle,	
  siellä	
  olevan	
  ihmisen	
  täytyy	
  pystyä	
  ohjaamaan	
  
eteenpäin.	
  Jokaisen	
  polulla	
  olevan	
  täyty	
  pystyä	
  tarttumaan	
  nuoren	
  tilanteeseen,	
  riippumatta	
  vaiheesta.”
• ”Jo	
  se,	
  että	
  nuori	
  on	
  tehnyt	
  päätöksen	
  tulla	
  ’asiakkaaksi’,	
  tarkoittaa	
  se,	
  että	
  on	
  jo	
  tehnyt	
  jotain.	
  Ei	
  hän	
  tarvitse	
  tällöin	
  etsivän	
  nuorisotyön	
  tukijaa,	
  vaan	
  
coachingia	
  ja	
  sparrausta.	
  	
  Mitä	
  tämä	
  voisi	
  olla?	
  Tukijan	
  täytyy	
  toimia	
  etsivän	
  nuorisotyöntekijän	
  tapaan,	
  mutta	
  hän	
  ei	
  voi	
  olla	
  liikaa	
  leimallisesti	
  
ongelmanuorten	
  käsittelijä.	
  Kaikkea	
  ei	
  voi	
  selättää	
  etsivän	
  nuorisotyön	
  hartioille.	
  Ennalta	
  ehkäisevä	
  työ	
  on	
  avain!
=	
  taustalle	
  tarvitaan	
  palvelulupaus
26.11.2013 WWW.LANUTI.FI/HEHKU
DIAN	
  OTSIKON	
  PAIKKA
• Ut	
  malesuada	
  bibendum	
  dolor	
  vestibulum	
  pulvinar.	
  
Suspendisse	
  mauris	
  metus
• Suscipit	
  laoreet	
  posuere	
  vitae,	
  tincidunt	
  sed	
  risus.	
  Nam	
  
sodales,	
  nibh	
  ac	
  convallis	
  placerat
» mauris	
  lorem	
  porta	
  quam,	
  eu	
  aliquet	
  massa	
  mauris	
  a	
  mauris.	
  Cras	
  
mollis	
  augue	
  id	
  ultricies	
  viverra.
» Donec	
  sodales	
  convallis	
  mauris
• At	
  viverra	
  metus	
  luctus	
  non.	
  In	
  sed	
  erat	
  at	
  quam	
  dapibus	
  
porttitor.	
  Donec	
  laoreet	
  porta	
  tincidunt.
25
26.11.2013 WWW.LANUTI.FI/HEHKU
3)	
  MUOTOILE
PALVELULUPAUS
26
• HEHKU!	
  Areenalla	
  innostuttiin	
  palvelulupaus-­‐
ajattelusta	
  keinona	
  edistää	
  verkostojen	
  
koordinointia	
  paikallisesti	
  ja	
  maakunnan	
  tasolla
• Nuorten	
  palveluiden	
  tuottamiseen	
  osallistuvien	
  
organisaatioiden	
  toimintakulttuurit	
  ovat	
  toisinaan	
  
hyvinkin	
  erilaisia.	
  
• Kun	
  palvelupolku	
  on	
  selvillä,	
  palvelulupauksen	
  
muotoileminen	
  konkretisoi	
  yhteisen	
  vision,	
  
roolituksen	
  ja	
  vastuunjaon	
  käytännön	
  tasolle:	
  
» mikä	
  on	
  maakunnassa	
  kaikkien	
  nuorten	
  palveluita	
  
tuottavien	
  tahojen	
  yhteinen	
  palvelulupaus?
» mikä	
  on	
  kunkin	
  paikallisen	
  ohjaus-­‐	
  ja	
  palveluverkoston	
  
oma	
  yhteinen	
  palvelulupaus?
» mikä	
  on	
  kunkin	
  verkoston	
  jäsenen	
  oma	
  palvelulupaus	
  
osana	
  verkoston	
  palvelupolkua?
26.11.2013 WWW.LANUTI.FI/HEHKU
4)	
  LISÄÄ	
  HERKKYYTTÄ
27
• Palvelupolku-­‐	
  ja	
  lupaus	
  auttavat	
  luomaan	
  herkkyyttä.
• Nuorten	
  parissa	
  tapahtuu	
  ja	
  tehdään	
  jo	
  paljon.	
  
Aktivisuuden	
  harha	
  on	
  mahdollinen.	
  Välillä	
  täytyy	
  
tarkastella	
  kriittisin	
  silmin	
  tehdäänkö	
  oikeita	
  asioita	
  ja	
  
tehdäänkö	
  asioita	
  oikein?	
  
» Työkaluna	
  voi	
  käyttää	
  oikealla	
  olevaa	
  Sinisen	
  meren	
  
strategian	
  nelikenttää.	
  Mitä	
  täysin	
  uutta	
  tarvitaan,	
  
mitä	
  pitäisi	
  poistaa,	
  mitä	
  hyväksi	
  havaittua	
  lisätä	
  ja	
  
mitä	
  vähentää?
• Pohdittavaksi:
» Miten	
  nuorten	
  antamaan	
  asiakaspalautteeseen	
  
suhtaudutaan?	
  Kuuntelun	
  on	
  oltava	
  herkkää	
  ja	
  
reagoimisen	
  aktiivista.
» Tarpeiden	
  kuunteleminen	
  ei	
  saa	
  olla	
  töksähtävää	
  
”Mitä	
  haluatte?”-­‐tyyppistä,	
  vaan	
  herkkien	
  signaalien	
  
kuuntelua.
» Kaatuuko	
  hyvin	
  järjestetty	
  asia	
  esimerkiksi	
  väärään	
  
koollekutsujaan?
1.	
  LUO 2.	
  POISTA
3.	
  KOROSTA	
  /	
  LISÄÄ 4.	
  SUPISTA	
  /	
  VÄHENNÄ
Kim,	
  W.	
  Chan	
  -­‐	
  Mauborgne,	
  Renée
26.11.2013
26.11.2013 WWW.LANUTI.FI/HEHKU
MITÄ	
  MUUTA	
  PITÄISI	
  TEHDÄ?
• Yritysten	
  ja	
  työnantajien	
  ääni	
  voisi	
  kuulua	
  
enemmän	
  osallistujien	
  puheissa?	
  Tässä	
  
Lappi	
  erottautui	
  asiantuntijoiden	
  mukaan	
  
muusta	
  Suomesta,	
  vaikka	
  työnantajien	
  
rooli	
  on	
  nuorisotakuun	
  tärkein	
  elementti.	
  
• Ratkaisuehdotus:	
  nuorisovaltuustot	
  
kohtaamaan	
  työelämää
» 	
  ”Löytyy	
  jo	
  valmis	
  konsepti	
  siihen,	
  
kuinka	
  kunnat	
  kuulevat	
  nuoria,	
  eli	
  
nuorisovaltuustot.	
  Sovelletaan	
  tätä	
  
lähestymistapaa	
  ja	
  pistetään	
  
nuorisovaltuusto	
  kohtaamaan	
  
kunnan	
  elinkeinoelämää.	
  
Hyödynnetään	
  olemassa	
  olevia	
  
alustoja	
  (yritysjärjestöt,	
  jne)”
29
26.11.2013
”Osallistuminen	
  ja	
  osallistaminen	
  
korostuivat.	
  Nuoret	
  ovat	
  hyviä	
  
neuvonantajia	
  kertomaan	
  
kertoivat	
  mikä	
  on	
  tarpeetonta.	
  
Syrjäytyneisyys-­‐puhe	
  ja	
  hössötys	
  
voitaisiin	
  jättää	
  pois	
  
sanavarastosta.	
  Kaivataan	
  lisää	
  
unelmointia,	
  tavoitteiden	
  ja	
  
tulevaisuuden	
  esiin	
  tekemistä	
  ja	
  
näkemistä.	
  Se	
  ei	
  ole	
  helppo	
  
tehtävä.	
  Nuoret	
  myönsivät	
  tämän	
  
suoraan.	
  Siihen	
  tarvitaan	
  tukea.”
-­‐	
  Petri	
  Virta
26.11.2013 WWW.LANUTI.FI/HEHKU
MITÄ	
  MUUTA	
  PITÄISI	
  TEHDÄ?
• Palvelut	
  on	
  tuotava	
  sinne,	
  missä	
  nuoret	
  
ovat.	
  Ei	
  odoteta	
  passiivisesti.	
  
» Opettajat	
  ja	
  opetustoimi	
  saadaan	
  kiinnostumaan	
  
nuorisotakuusta	
  jalkautumalla	
  opettajien	
  
keskuuteen	
  sekä	
  esimerkiksi	
  kertomalla	
  
yrittäjyydestä	
  ja	
  siitä	
  kuinka	
  työelämän	
  odotukset	
  	
  
kytkeytyvät	
  heidän	
  opetussuunnitelmaan.	
  Kyse	
  ei	
  
ole	
  kerran	
  vuodessa	
  järjestettävästä	
  seminaarista,	
  
vaan	
  osallistavasta	
  prosessista.	
  Huom!	
  Opettajat	
  
eivät	
  halua	
  tuupattua	
  sisältöä,	
  vaan	
  
mahdollisuuden	
  itse	
  soveltaa	
  oppimiaan	
  asioita	
  
käytännössä.	
  
» Pop-­‐up	
  -­‐palvelupisteet:	
  nuorten	
  neuvomista	
  ABC-­‐
huoltoasemilla,	
  CV-­‐bussi	
  kouluihin,	
  jne.	
  Palvelut	
  
kulkevat	
  kevyesti	
  nuorten	
  mukaan.	
  
31
» Katso	
  esimerkki	
  Keski-­‐Suomesta,	
  
kuinka	
  nuorten	
  yrittäjyys	
  on	
  tuotu	
  
mukaan	
  opetukseen	
  osallistavan	
  
strategiatyön	
  kautta:	
  
http://villinikkarit.web25.neutech.fi/
wp-­‐content/uploads/Jyväskylä-­‐
strategia.pdf
26.11.2013
• Suurin	
  huoli	
  Lapissa	
  vaikuttaa	
  olevan	
  	
  20-­‐vuotiaista	
  miehistä.	
  Kuinka	
  heidät	
  voi	
  
tavoittaa	
  ennaltaehkäisevästi?	
  Pohjois-­‐Pohjanmaalta	
  löytyy	
  oivaltava	
  esimerkki	
  
”palvelun	
  jakelukanavasta”:	
  MOPOTUNING-­‐hanke.	
  Sen	
  tavoite	
  oli	
  luoda	
  
osallisuuteen	
  perustuvia	
  menetelmiä	
  nuorten	
  miesten	
  liikuntaan	
  aktivointiin	
  ja	
  
syrjäytymisen	
  ehkäisyyn.	
  Avainasemassa	
  oli	
  Puolustusvoimien	
  kanssa	
  tehty	
  
yhteistyö.	
  Koska	
  mahdollisimman	
  moni	
  nuori	
  mies	
  täytyi	
  pystyä	
  tavoittamaan,	
  
hanke	
  tavoitti	
  heidät	
  kutsuntojen	
  kautta.	
  Kutsunnat	
  olivat	
  palvelun	
  yksi	
  
”jakelukanava”.
26.11.2013 WWW.LANUTI.FI/HEHKU
MITÄ	
  MUUTA	
  PITÄISI	
  TEHDÄ?
• Nuoristakuun	
  personal	
  trainer	
  -­‐mallin	
  
kehittäminen.
» ”Tarvitaan	
  kevyt	
  keino	
  nuorten	
  luotsaamiseksi	
  
palveluiden	
  äärelle	
  ja	
  niissä	
  eteenpäin.	
  Ei	
  
”ongelmanuorille”.	
  Opot	
  ovat	
  ylityöllistettyjä.	
  Nuorille	
  
sparrausta	
  ja	
  valmennusta,	
  keskusteluaikaa.	
  Paikka	
  
miettiä	
  omaa	
  tilannetta,	
  mihin	
  hakea	
  ja	
  miten.	
  
Ennaltaehkäisevästi	
  kaikille.”
» ”Työpajatoiminnot	
  ovat	
  leimaantuneita.	
  Niissä	
  ovat	
  
syrjäytyneet,	
  narkkarit	
  ja	
  ongelmalliset,	
  sanoi	
  yksi	
  nuori.	
  
Samoin	
  etsivä	
  nuorisotyö	
  oli	
  joidenkin	
  mielestä	
  liian	
  
leimaantunutta.”
33
26.11.2013
”Annetaan	
  nuorille	
  niin	
  vaa?via	
  tehtäviä,	
  e=ä	
  kun	
  he	
  selviävät	
  
niistä	
  niin	
  itseluo=amus	
  kasvaa	
  taatus?.”
”Mä	
  luulen,	
  e=ä	
  virheitä	
  pelkää	
  
enemmän	
  keski-­‐ikäinen	
  virkamies	
  kuin	
  
vaikka	
  nuori	
  opiskelija	
  :)”
”Käsi	
  ylös	
  ketä	
  ei	
  pelota”
”Jokaisessa	
  on	
  valtavas?	
  poten?aalia	
  -­‐	
  millä	
  keinoilla	
  sinnikkyy=ä,	
  
tahdonvoimaa	
  ja	
  rohkeu=a	
  voidaan	
  treenata	
  ja	
  kenen	
  kanssa?”
26.11.2013 WWW.LANUTI.FI/HEHKU
MITÄ	
  MUUTA	
  PITÄISI	
  TEHDÄ?
• Nuoret	
  mukaan	
  paikallisten	
  verkostojen	
  toimintaan
» Paikallisten	
  verkostojen	
  toiminnassa	
  voisi	
  olla	
  mukana	
  
innostavia,	
  toimintaa	
  ohjaavia	
  ja	
  tulevaisuusorientoituneita	
  
kohtaamisia	
  sekä	
  työpajoja,	
  joissa	
  nuorten	
  äänen	
  tulisi	
  
kuulua.	
  
• Nuoriin	
  täytyy	
  luoQaa	
  ja	
  antaa	
  heille	
  vastuuta.	
  
Virkamiesten	
  tulee	
  mahdollistaa	
  tämä.
» ”Annetaan	
  rohkeuQa	
  kokeilla”
» ”Mitä	
  viranomaiset	
  voisivat	
  jäQää	
  nuorten	
  itsensä	
  tehtäväksi?”
» ”Johtajat	
  luopumaan	
  mikromanageroinnista”
• ”Lähdetkö	
  Lapin	
  puolesta	
  töihin?”
» Lapin	
  kehittäjien	
  sekä	
  nuorten	
  palveluiden	
  tuottajien	
  täytyy	
  
tarjota	
  nuorille	
  paikkoja	
  osallistua	
  oman	
  alueen	
  kehittämiseen,	
  
tämä	
  sitoo	
  heidät	
  osaksi	
  kotikuntaa	
  /	
  maakuntaa
35
26.11.2013 WWW.LANUTI.FI/HEHKU
36
MITÄ	
  VIEN	
  KÄYTÄNTÖÖN?
• Tuen	
  nuoria	
  tekemään	
  omia	
  valintoja	
  !
• Opin,	
  että	
  lappilaiset	
  on	
  hauskaa	
  ja	
  rentoa	
  
porukkaa.	
  Huippuja	
  nuoria	
  täällä!	
  Vien	
  käytäntöön	
  
Merjan	
  esittelemät	
  unelma-­‐askeleet	
  ja	
  autan	
  muita	
  
nuoria	
  hahmottamaan	
  unelmiaan.
• Nuorten	
  palvelupolut....nuorisotakuu	
  ja	
  
mahdollisuudet	
  :)
• kuuntelen	
  nuorien	
  mielipiteitä	
  asioista,	
  ja	
  aijon	
  
todella	
  hyödyntää	
  sitä	
  nuorisovaltuustossa!	
  :)
• vien	
  käytäntöön	
  ajattelumallin,	
  anna	
  nuorille	
  
mahdollisuus	
  kokeilla	
  rajojaan,	
  epäonnistuakin.	
  Ole	
  
paikalla	
  kun	
  he	
  onnistuvat,	
  jotta	
  he	
  tietävät	
  
tehneensä	
  sen	
  hyvin!
• uskoa	
  omaan	
  ja	
  yhteiseen	
  tekemiseen
• Tiedottaminen	
  ja	
  motivoinnin	
  korostus	
  
verkostotoimijoille.	
  Hyvin	
  hehkuu!	
  :)
• Verkostot	
  laajempaan	
  hyödyntämiseen!
• Kokoan	
  yhteen	
  selkeät	
  esimerkki	
  työkalut	
  ja	
  jaan	
  ne
• Nuorisotakuu	
  on	
  voima	
  -­‐	
  nuoret	
  ovat	
  tulevaisuus
• Positiivinen	
  viestintä
• Vien	
  kokemukseni	
  rovaniemen	
  nuorisovaltuustolle!
• Aitoja,	
  välittäviä	
  kohtaamisia	
  <3
• palvelulupaus
• Hymyillen,	
  läsnäolevasti,	
  positiivisesti,	
  nuorten	
  
vuoksi!	
  Yhdessä	
  :)
• Nuori	
  on	
  oman	
  elämänsä	
  johtaja!
• Fischerin	
  luento..verkostotyö..omaan	
  työhön	
  
rikastuttaa..hankeideaa	
  sisältöä.
26.11.2013 WWW.LANUTI.FI/HEHKU
Kiitos	
  kaikille	
  osallistuneille.	
  Työ	
  jatkuu!
LANUTI:	
  www.lanuti.fi
Työpohjat	
  ja	
  puhujien	
  aineisto:	
  http://lanuti.fi/Hehku/Puhujien-­‐aineistot
Kuvia	
  tapahtumasta:	
  http://www.flickr.com/photos/businessarena/sets/72157638502932546/
Koonti:	
  Toni	
  Pienonen	
  |	
  Business	
  Arena	
  Oy	
  |	
  www.businessarena.fi

More Related Content

Similar to HEHKU! Areenan koonti

Huomioita Tajua Mut! -toimintamallista Mikkelissä
Huomioita Tajua Mut! -toimintamallista MikkelissäHuomioita Tajua Mut! -toimintamallista Mikkelissä
Huomioita Tajua Mut! -toimintamallista MikkelissäSitra / Hyvinvointi
 
2010-10 Koulutus ja harjoittelu: nuorten odotukset
2010-10 Koulutus ja harjoittelu: nuorten odotukset2010-10 Koulutus ja harjoittelu: nuorten odotukset
2010-10 Koulutus ja harjoittelu: nuorten odotuksetLasse Leponiemi
 
Vuorovaikutus ja ryhmäytyminen etätoiminnassa
Vuorovaikutus ja ryhmäytyminen etätoiminnassaVuorovaikutus ja ryhmäytyminen etätoiminnassa
Vuorovaikutus ja ryhmäytyminen etätoiminnassaHarto Pönkä
 
Nuorisoasiainkeskus strategia
Nuorisoasiainkeskus strategiaNuorisoasiainkeskus strategia
Nuorisoasiainkeskus strategiaTommi Laitio
 
Digitalisaatio ja lapset ja nuoret 12092019
Digitalisaatio ja lapset ja nuoret 12092019Digitalisaatio ja lapset ja nuoret 12092019
Digitalisaatio ja lapset ja nuoret 12092019Verke
 
Oamk oppimisen avaruus 14.2.2011
Oamk oppimisen avaruus 14.2.2011Oamk oppimisen avaruus 14.2.2011
Oamk oppimisen avaruus 14.2.2011Sanna Brauer
 
Kansalliset kehittämispäivät Jaana Fedotoff 04102012
Kansalliset kehittämispäivät Jaana Fedotoff 04102012Kansalliset kehittämispäivät Jaana Fedotoff 04102012
Kansalliset kehittämispäivät Jaana Fedotoff 04102012Koordinaatti
 
Sosiaalinen media mitä se on? esedu
Sosiaalinen media  mitä se on? eseduSosiaalinen media  mitä se on? esedu
Sosiaalinen media mitä se on? eseduSanna Brauer
 
Miksi pitää saada pelata ja someilla työajalla?
Miksi pitää saada pelata ja someilla työajalla?Miksi pitää saada pelata ja someilla työajalla?
Miksi pitää saada pelata ja someilla työajalla?Verke
 
Miten Suomesta tehdään lasten ja nuorten palveluiden mallimaa?
Miten Suomesta tehdään lasten ja nuorten palveluiden mallimaa?Miten Suomesta tehdään lasten ja nuorten palveluiden mallimaa?
Miten Suomesta tehdään lasten ja nuorten palveluiden mallimaa?Sitra / Hyvinvointi
 
Nuva verkkonuorisotyo-2012
Nuva verkkonuorisotyo-2012Nuva verkkonuorisotyo-2012
Nuva verkkonuorisotyo-2012fellowmedia
 
Verkkoidentiteetti
VerkkoidentiteettiVerkkoidentiteetti
VerkkoidentiteettiSanna Brauer
 
Verkkonuorisotyö
VerkkonuorisotyöVerkkonuorisotyö
Verkkonuorisotyöfellowmedia
 
Koko työyhteisö viestii, miten muuttuu viestintäammattilaisen rooli? Case Sin...
Koko työyhteisö viestii, miten muuttuu viestintäammattilaisen rooli? Case Sin...Koko työyhteisö viestii, miten muuttuu viestintäammattilaisen rooli? Case Sin...
Koko työyhteisö viestii, miten muuttuu viestintäammattilaisen rooli? Case Sin...Sininen Meteoriitti / Blue Meteorite
 

Similar to HEHKU! Areenan koonti (20)

Huomioita Tajua Mut! -toimintamallista Mikkelissä
Huomioita Tajua Mut! -toimintamallista MikkelissäHuomioita Tajua Mut! -toimintamallista Mikkelissä
Huomioita Tajua Mut! -toimintamallista Mikkelissä
 
2010-10 Koulutus ja harjoittelu: nuorten odotukset
2010-10 Koulutus ja harjoittelu: nuorten odotukset2010-10 Koulutus ja harjoittelu: nuorten odotukset
2010-10 Koulutus ja harjoittelu: nuorten odotukset
 
Vuorovaikutus ja ryhmäytyminen etätoiminnassa
Vuorovaikutus ja ryhmäytyminen etätoiminnassaVuorovaikutus ja ryhmäytyminen etätoiminnassa
Vuorovaikutus ja ryhmäytyminen etätoiminnassa
 
Nuorisoasiainkeskus strategia
Nuorisoasiainkeskus strategiaNuorisoasiainkeskus strategia
Nuorisoasiainkeskus strategia
 
Digitalisaatio ja lapset ja nuoret 12092019
Digitalisaatio ja lapset ja nuoret 12092019Digitalisaatio ja lapset ja nuoret 12092019
Digitalisaatio ja lapset ja nuoret 12092019
 
Kevätkylvö 2013 -kooste
Kevätkylvö 2013 -koosteKevätkylvö 2013 -kooste
Kevätkylvö 2013 -kooste
 
Oamk oppimisen avaruus 14.2.2011
Oamk oppimisen avaruus 14.2.2011Oamk oppimisen avaruus 14.2.2011
Oamk oppimisen avaruus 14.2.2011
 
Verkkoyhteisöt
VerkkoyhteisötVerkkoyhteisöt
Verkkoyhteisöt
 
Kansalliset kehittämispäivät Jaana Fedotoff 04102012
Kansalliset kehittämispäivät Jaana Fedotoff 04102012Kansalliset kehittämispäivät Jaana Fedotoff 04102012
Kansalliset kehittämispäivät Jaana Fedotoff 04102012
 
Sosiaalinen media mitä se on? esedu
Sosiaalinen media  mitä se on? eseduSosiaalinen media  mitä se on? esedu
Sosiaalinen media mitä se on? esedu
 
Allianssiristeily 2016
Allianssiristeily 2016Allianssiristeily 2016
Allianssiristeily 2016
 
Miksi pitää saada pelata ja someilla työajalla?
Miksi pitää saada pelata ja someilla työajalla?Miksi pitää saada pelata ja someilla työajalla?
Miksi pitää saada pelata ja someilla työajalla?
 
Miten Suomesta tehdään lasten ja nuorten palveluiden mallimaa?
Miten Suomesta tehdään lasten ja nuorten palveluiden mallimaa?Miten Suomesta tehdään lasten ja nuorten palveluiden mallimaa?
Miten Suomesta tehdään lasten ja nuorten palveluiden mallimaa?
 
Nuva verkkonuorisotyo-2012
Nuva verkkonuorisotyo-2012Nuva verkkonuorisotyo-2012
Nuva verkkonuorisotyo-2012
 
SeOppi 2/2013
SeOppi 2/2013SeOppi 2/2013
SeOppi 2/2013
 
Verkkoidentiteetti
VerkkoidentiteettiVerkkoidentiteetti
Verkkoidentiteetti
 
Verkkonuorisotyö
VerkkonuorisotyöVerkkonuorisotyö
Verkkonuorisotyö
 
Epilepsia liitto
Epilepsia liittoEpilepsia liitto
Epilepsia liitto
 
Koordinaatti.fi- Humak: Nuorten tieto- ja neuvontatyö .. MP/16092013
Koordinaatti.fi- Humak: Nuorten tieto- ja neuvontatyö .. MP/16092013 Koordinaatti.fi- Humak: Nuorten tieto- ja neuvontatyö .. MP/16092013
Koordinaatti.fi- Humak: Nuorten tieto- ja neuvontatyö .. MP/16092013
 
Koko työyhteisö viestii, miten muuttuu viestintäammattilaisen rooli? Case Sin...
Koko työyhteisö viestii, miten muuttuu viestintäammattilaisen rooli? Case Sin...Koko työyhteisö viestii, miten muuttuu viestintäammattilaisen rooli? Case Sin...
Koko työyhteisö viestii, miten muuttuu viestintäammattilaisen rooli? Case Sin...
 

More from Business Arena Oy

Change2020 RIS3 workbook for projects
Change2020 RIS3 workbook for projectsChange2020 RIS3 workbook for projects
Change2020 RIS3 workbook for projectsBusiness Arena Oy
 
Change2020 RIS3 workbook for learning-driven regional development
Change2020 RIS3 workbook for learning-driven regional developmentChange2020 RIS3 workbook for learning-driven regional development
Change2020 RIS3 workbook for learning-driven regional developmentBusiness Arena Oy
 
Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?
Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?
Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?Business Arena Oy
 
Business Arena Iloinen TKI-tiimi
Business Arena Iloinen TKI-tiimiBusiness Arena Iloinen TKI-tiimi
Business Arena Iloinen TKI-tiimiBusiness Arena Oy
 
EUBIC Learning Camp documentation, May 2014
EUBIC Learning Camp documentation, May 2014EUBIC Learning Camp documentation, May 2014
EUBIC Learning Camp documentation, May 2014Business Arena Oy
 
Hankehelmet Oppitalkoot 10.6.2014 Seinäjoki / Pecha kucha -ohjeistus
Hankehelmet Oppitalkoot 10.6.2014 Seinäjoki / Pecha kucha -ohjeistus Hankehelmet Oppitalkoot 10.6.2014 Seinäjoki / Pecha kucha -ohjeistus
Hankehelmet Oppitalkoot 10.6.2014 Seinäjoki / Pecha kucha -ohjeistus Business Arena Oy
 
Länsi-Suomen ESR-hankehelmet 2007-2014
Länsi-Suomen ESR-hankehelmet 2007-2014Länsi-Suomen ESR-hankehelmet 2007-2014
Länsi-Suomen ESR-hankehelmet 2007-2014Business Arena Oy
 
SHF, Kaupallistamisleiri 28.-29.4.2014, dokumentointi
SHF, Kaupallistamisleiri 28.-29.4.2014, dokumentointiSHF, Kaupallistamisleiri 28.-29.4.2014, dokumentointi
SHF, Kaupallistamisleiri 28.-29.4.2014, dokumentointiBusiness Arena Oy
 
Inspiraatiopäivä 5.2.2014 - tapahtumakooste
Inspiraatiopäivä 5.2.2014 - tapahtumakoosteInspiraatiopäivä 5.2.2014 - tapahtumakooste
Inspiraatiopäivä 5.2.2014 - tapahtumakoosteBusiness Arena Oy
 
Inspirationsdagen 5.2.2014 - sammandrag
Inspirationsdagen 5.2.2014 - sammandragInspirationsdagen 5.2.2014 - sammandrag
Inspirationsdagen 5.2.2014 - sammandragBusiness Arena Oy
 
Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013
Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013
Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013Business Arena Oy
 
Temaattiset Torstait - Kohti maakuntatason hankekokonaisuuksia 14.11.2013, Po...
Temaattiset Torstait - Kohti maakuntatason hankekokonaisuuksia 14.11.2013, Po...Temaattiset Torstait - Kohti maakuntatason hankekokonaisuuksia 14.11.2013, Po...
Temaattiset Torstait - Kohti maakuntatason hankekokonaisuuksia 14.11.2013, Po...Business Arena Oy
 
Temaattiset Torstait - Vaikuttavuus
Temaattiset Torstait - VaikuttavuusTemaattiset Torstait - Vaikuttavuus
Temaattiset Torstait - VaikuttavuusBusiness Arena Oy
 
Temaattiset Torstait - Pohjois-Pohjanmaan Tuotteistuspaja
Temaattiset Torstait - Pohjois-Pohjanmaan TuotteistuspajaTemaattiset Torstait - Pohjois-Pohjanmaan Tuotteistuspaja
Temaattiset Torstait - Pohjois-Pohjanmaan TuotteistuspajaBusiness Arena Oy
 

More from Business Arena Oy (20)

Change2020 RIS3 workbook for projects
Change2020 RIS3 workbook for projectsChange2020 RIS3 workbook for projects
Change2020 RIS3 workbook for projects
 
Change2020 RIS3 workbook for learning-driven regional development
Change2020 RIS3 workbook for learning-driven regional developmentChange2020 RIS3 workbook for learning-driven regional development
Change2020 RIS3 workbook for learning-driven regional development
 
Vaikuttavuusklinikat
VaikuttavuusklinikatVaikuttavuusklinikat
Vaikuttavuusklinikat
 
Crazy Town
Crazy TownCrazy Town
Crazy Town
 
Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?
Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?
Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?
 
Ammattilaiset Areenalla
Ammattilaiset AreenallaAmmattilaiset Areenalla
Ammattilaiset Areenalla
 
Business Arena Iloinen TKI-tiimi
Business Arena Iloinen TKI-tiimiBusiness Arena Iloinen TKI-tiimi
Business Arena Iloinen TKI-tiimi
 
Innovation Bootcamp 2014
Innovation Bootcamp 2014Innovation Bootcamp 2014
Innovation Bootcamp 2014
 
EUBIC Learning Camp documentation, May 2014
EUBIC Learning Camp documentation, May 2014EUBIC Learning Camp documentation, May 2014
EUBIC Learning Camp documentation, May 2014
 
Operaatio Metsonpesä
Operaatio MetsonpesäOperaatio Metsonpesä
Operaatio Metsonpesä
 
Hankehelmet Oppitalkoot 10.6.2014 Seinäjoki / Pecha kucha -ohjeistus
Hankehelmet Oppitalkoot 10.6.2014 Seinäjoki / Pecha kucha -ohjeistus Hankehelmet Oppitalkoot 10.6.2014 Seinäjoki / Pecha kucha -ohjeistus
Hankehelmet Oppitalkoot 10.6.2014 Seinäjoki / Pecha kucha -ohjeistus
 
Länsi-Suomen ESR-hankehelmet 2007-2014
Länsi-Suomen ESR-hankehelmet 2007-2014Länsi-Suomen ESR-hankehelmet 2007-2014
Länsi-Suomen ESR-hankehelmet 2007-2014
 
SHF, Kaupallistamisleiri 28.-29.4.2014, dokumentointi
SHF, Kaupallistamisleiri 28.-29.4.2014, dokumentointiSHF, Kaupallistamisleiri 28.-29.4.2014, dokumentointi
SHF, Kaupallistamisleiri 28.-29.4.2014, dokumentointi
 
CASE: Ideasta ilmiöksi
CASE: Ideasta ilmiöksiCASE: Ideasta ilmiöksi
CASE: Ideasta ilmiöksi
 
Inspiraatiopäivä 5.2.2014 - tapahtumakooste
Inspiraatiopäivä 5.2.2014 - tapahtumakoosteInspiraatiopäivä 5.2.2014 - tapahtumakooste
Inspiraatiopäivä 5.2.2014 - tapahtumakooste
 
Inspirationsdagen 5.2.2014 - sammandrag
Inspirationsdagen 5.2.2014 - sammandragInspirationsdagen 5.2.2014 - sammandrag
Inspirationsdagen 5.2.2014 - sammandrag
 
Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013
Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013
Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013
 
Temaattiset Torstait - Kohti maakuntatason hankekokonaisuuksia 14.11.2013, Po...
Temaattiset Torstait - Kohti maakuntatason hankekokonaisuuksia 14.11.2013, Po...Temaattiset Torstait - Kohti maakuntatason hankekokonaisuuksia 14.11.2013, Po...
Temaattiset Torstait - Kohti maakuntatason hankekokonaisuuksia 14.11.2013, Po...
 
Temaattiset Torstait - Vaikuttavuus
Temaattiset Torstait - VaikuttavuusTemaattiset Torstait - Vaikuttavuus
Temaattiset Torstait - Vaikuttavuus
 
Temaattiset Torstait - Pohjois-Pohjanmaan Tuotteistuspaja
Temaattiset Torstait - Pohjois-Pohjanmaan TuotteistuspajaTemaattiset Torstait - Pohjois-Pohjanmaan Tuotteistuspaja
Temaattiset Torstait - Pohjois-Pohjanmaan Tuotteistuspaja
 

HEHKU! Areenan koonti

 • 2. 26.11.2013 WWW.LANUTI.FI/HEHKU TIIVISTELMÄ 2 • Annetaan  nuorille  positiivisia  kokemuksia  ja  enemmän  vastuuta   toteuttaa  omia  käsikirjoituksiaan. • ”Kaikki  ovat  verkostossa  johtajia”-­‐ajattelun  lisääminen. • Lisätään  Lapin  ETNO:n  kaltaisia  tunnustuksia. • Osallistetaan  järjestökenttä  mukaan.   • Tehdään  enemmän  toimintaa,  jossa  nuoret  pääsevät  itse   suunnittelemaan  ja  toteuttamaan  asioita. • Tuodaan  palvelut  sinne,  missä  nuoret  ovat.   • Työnantajat  kohtaamaan  nuoria. • Nuoriin  täytyy  luottaa  ja  antaa  heille  vastuuta.  Virkamiesten  tulee   mahdollistaa  tämä. • Sallitaan  virheet!  Julkisen  kehittämisen  kulttuurin  tulee  kannustaa   kokeiluihin  ja  sallia  epäonnistuminen.  Mokista  oppiminen  on  oleellista. • Löydät  käytännön  ideoita  ja  työkaluja  Lapin  nuorten  palveluiden   edistämiseksi  sivuilta  20-­‐35.  Keskeiset  askelmerkit: 1. Ota  oma  verkosto  haltuun 2. Piirrä  palvelupolku  esiin 3. Muotoile  palvelulupaus 4. Lisää  herkkyyttä Löydät  työpohjat  sekä   puhujien  aineistot  täältä! http://lanuti.fi/Hehku/Puhujien-­‐aineistot
 • 3. 26.11.2013 WWW.LANUTI.FI/HEHKU MERKITYSTÄ  JA  HYVINVOINTIA  NUORILLE,  MERJA  FISCHER merja@valoma.fi,  www.valoma.fi • ”Jokaisessa  kohtaamisessa  täytyy  nähdä  mahdollisuus   antaa  toiselle  ihmiselle  positiivinen  kokemus.”   » Päivät  ovat  kohtaamisten  ketjuja.  Huonot  kohtaamiset   välittyvät  eteenpäin.  Muistetaan,  että  olemme  osa   ketjua.  Otetaan  vastuuta  omasta   käyttäytymisestämme.   • Kerro  nuorille,  että  heillä  on  enemmän  potentiaalia  paljon   enempään.    Aiheuta  myönteisyyttä,  jolla  jaksetaan  eteenpäin.   Me  voidaan  kannustaa  ja  osoittaa,  että  välitetään.   • ”Oppimista  tapahtuu,  kun  olemme  liikuttuneessa  tilassa.   Pystyttäisiinkö  ajattelemaan,  että  pystyn  enempään?” • Virheitä  saa  tapahtua.  Virheet  pitää  sallia. • Haasteet  synnyttävät  merkitystä.  Nuorille  täytyy  antaa  riittävän   haastavia  tehtäviä.  Niistä  selviämällä  pääsee  eteenpäin.  Keino   toimii  sekä  nuorten  että  kaiken  työelämän  parissa. • Kollegojen  ja  esimiehen  arvostuksen  kokeminen  välittyy  myös   asiakkaisiin  ja  kaikkeen  muuhun  asti. 3 Merjan  videot:   Victor  Franklin:  Search  for  Meaning:  http://www.youtube.com/watch? v=R_bjOeECpjI&feature=share&list=PL8B77EDD38C116B2D Kohtaamisten  ketjut:  https://www.facebook.com/photo.php? v=444782792259697&set=vb.366101510127085&type=2&theater
 • 4. 26.11.2013 ”Riskinoton  puute  estää  näkemästä   nuorten  mahdollisuuksia.  Me   kontrolloidaan  oman  pelon  takia   liikaa  nuoria.” ”Nuoret  ovat  tänä  päivänä  entistä   enemmän  avoimempia.  Meidän  pitäisi   oppia  olemaan  yhtä  avoimia!” ”Nuorten  täytyy  päästä  kirjoittamaan   oma  käsikirjoituksensa,  ei  näytellä   vanhempien  asettamaa  kirjoitusta.   Silloin  kaikki  ottaa  vastuuta.”
 • 5. 26.11.2013 » ”Oli  hienoa,  että  joku  yritys  uskoi  omiin   mahdollisuuksiin.” » ”Lisää  ETNO:n  kaltaisia  tunnustuksia.   Myös  rohkeille  viranomaisille,  jotka   uskaltaa  kokeilla  nuorten  kanssa   asioita!” » ”Hienoa  Lappi  tässäkin  asiassa   valtakunnan  ensimmäisenä  -­‐  onnea   Joulupukin  pääposti.” LAPIN  ETNON  ”HYVÄ  TYÖNANTAJA”  -­‐TUNNUSTUS:   JOULUPUKIN  PÄÄPOSTI
 • 6. 26.11.2013 ”Pysyvätkö  kunnat,  rahoittajat  ja   viranomaiset  järjestöjen   matkassa?” ”Kohdataanko  varhain  avoimesti  yhdessä  vai  suljetusti  yksin  ja  myöhään?  Omien   henkilökohtaisten  kokemusten  kautta  mietittiin,  että  kuinka  päästä  kiinni  varhaiseen  avoimeen   työhön.  Meidän  pitäisi  uskoa  nuoriin  enemmän.  Positiivista  yhteistyötä.  Suuntaudutaan   varhaisessa  vaiheessa  kohti  verkostoja” ”UNELMA  +  TARINA:  millä  siihen  pääsee?   Oman  unelman  tunnistaminen  ratkaisee.   Juttele  sitten  nuorten  kanssa  heidän  omista   vahvuuksistaan.  Katso  askelten  kautta   miten  omaan  unelmaan  päästään.” ”Kuntapäättäjät  mukaan.”
 • 7. 26.11.2013 WWW.LANUTI.FI/HEHKU VERKOSTON  JOHTAMINEN,  PETRIKKI  TUKIAINEN petrikki.tukiainen@villinikkarit.fi,  www.villinikkarit.fi • ”Jokainen  meistä  on  johtaja  omassa  verkostossaan.  Tämä  johtaminen  ei  ole   edustuksellista,  virallista  tai  muodollista.  Verkostona  oppiminen,   kehittäminen  ja  yhdessä  tekeminen  on  jaettua  johtamista!  Miten  me   nähdään  tämä  laajemmassa  kokonaisuudessa?  ” » ”Jos  se  on  prosessi,  sitä  pitää  myös  prosessina  johtaa.  Lapin  ohjelma  on   syntynyt  erinomaisesti  osallistavana  juttuna.  Kuitenkin  kysymys  jäi:  kuinka   moni  siitä  tietää?  Kuinka  saadaan  vision  luomiseen  osallistuneet  jakamaan   viestiä  eteenpäin?” • ”Verkostoon  otetaan  ihmiset  mukaan  päänahka  kerrallaan.  Kasa  perunoita   kuoritaan  pottu  kerrallaan.  Siinä  on  kyse  verkostojohtamisen  taidoista.  Teillä   on  paljon  työkaluja,  NUPO,  elinikäinen  oppiminen,  yrittäjyyskasvatus,   opetussuunnitelmaprosessi  -­‐  monta  asiaa,  joiden  pöydissä  te  istutte  jo   valmiiksi,  paikkoja  johon  teidät  kutsutaan,  asioita  jota  toteutatte  arjessa.   Kaikki  se  liittyy  verkostoon.  Kertokaa  niistä  muille!” • ”Tänään  on  positiivisesti  noussut  esiin  työelämäyhteistyö.  Miten  yritykset   otetaan  mukaan?  Sieltä  voisi  syntyä  helposti  uusia  ideoita,  kun  uudet  tahot   otetaan  mukaan  verkostoon.” 7
 • 8. 26.11.2013 • ”Pystyvätkö  verkoston  jäsenet  saamaan   itsensä  paikallisesti  kokoon?  Jos  tänään   päättäisitte,  että  pitäisi  tavata  säännöllisesti,   niin  kuinka  monelle  se  olisi  läpihuutojuttu   omassa  organisaatiossa  saada  nämä   tapaamiset  aikaan?  .    .  .  Ei  nouse  kuin  yksi   käsi.  Tämä  siitä  huolimatta,  että  pitäisi   verkostoa  johtaa!  Täytyy  tavata,  ilman   tapaamisia  ei  synny  luottamusta  tai   toimintaa!  Tämän  on  oltava  keskeistä   verkostoon  osallistuville  organisaatioille.” • ”Onko  verkostossa  tai  meissä  itsessämme   piilossa  olevaa  osaamista  tai  ominaisuuksia  -­‐   jotain  mikä  ei  johtajuuden  takia  pääse  esiin?   Asioiden  esiin  tuominen  on   johtamistehtävä.” • ”Verkosto  tarvitsee    omaa  sisäistä  viestintää.   Synnyttääkö  se  yhteistä  tekemistä?  Onko   jokainen  viesti  sellainen,  että  se  lisää   kuuluvuutta  johonkin  kokonaisuuteen?     Verkostoviestinnän  työkalujen  on  oltava   sellaisia,  että  ne  synnyttää   yhteenkuuluvutta.”
 • 9. 26.11.2013 • ”Meillä  ei  ole  nykymaailmassa  resursseja,   että  ’parhaat  tekisivät  jotain.’  Verkostossa   jokaisen  otettava  vastuuta.” • ”Nuorisotakuun  ydinkysymys  on  se,  kuka   kulkee  nuoren  rinnalla?  Mitä  meidän   johtamisessa  pitää  tehdä,  että  tämä  selkeä   ja  konkreettinen  tavoite  toteutuu?” • ”Verkostoyhteistyö  on   luottamusyhteistyötä.  Luottamusta  syntyy,   kun  vietetään  aikaa  yhdessä.  Jos  ette  voi   varmistelematta  hoitaa  asioita,  silloin   teillä  on  vähemmän  kuin  enemmän   luottamusta.  Kannattaa  käyttää  aikaa   luottamuksen  synnyttämiseen.” • ”Jos  haluaa  yhden  viestin  tuoda  muista   maakunnista,  niin  jokaisen  lappilaisen   opettajan  täytyy  opettajanhuoneessa   ottaa  esiin    nuorisotakuun  ja  nupon   työkaluna”
 • 10. 26.11.2013 ”Me  ollaan  kaikki  jonkinlaisessa  muutoksessa  mukana.  Sieltä  tulee  sanahirviö   muutosjohtamisen  taito  .  Johtamisen  näkökulmasta  tulee  se,  etten  voi  sanoa   Sirpalle,  että  ’sun  pitää  muuttua’.  Mulla  ei  oo  siihen  oikeutta.  En  voi  sanoa  mitä   Sirpan  pitää  tehdä.  Täytyy  vaan  katsoa  peiliin.” ”Summa  summarum,  jos  olisi  unelmaverkosto,  siinä   lähdettäisiin  asiakkaasta  eli  nuoresta  ja  myös   työelämästä,  jonne  työpaikkoja  tuodaan.  Miten  me   rakennetaan  innostusta,  että  syntyy  me-­‐kieli?  Me  tehtiin   tämä  ja  tämä.  Ei  niin,  että  minä  tai  tuo  teki  näin.  Vaan  me,   verkosto,  yhdessä.  Suunnittelua  10%,  tekemistä  90%.   Tarvitaan  palvelulupaus:  alueellisesti,  verkostoon   paikallisesti  ja  omaan  työhön.”
 • 11. 26.11.2013 LAPIN  NUORTEN  VUOSI  -­‐   PETRI  VIRTA  (ZESTMARK),   petri.virta@zestmark.fi,   www.zestmark.fi ”Annetaan  nuorten  itse  suunnitella  ja   toteuaaa  asiat.” ”Kantava  ajatus:  nuoret  nuorten  joukossa  ovat   kaikista  uskoaavimpia.  Kaikkien  pitää  itse   pitää  löytää,  mitä  on  merkityksellinen   tekeminen.” ”Oli  rohkea  teko  Lapin  pääaäjiltä  antaa   nuorille  tämä  mahdollisuus.  Mahdollisuus   suunnitella,  toteuaaa  ja  kokeilla.  Asiaan   kuuluu  epäonnistumisia  ja  oppimista.” ”Kun  nuorille  antaa  vastuuta,  kyllähän  he  sen   kantaa.”
 • 13. 26.11.2013 » Puhukaa  nuorten  äänellä  ja   kuunnelkaa  nuoria » Antakaa  vanhemmat  lapsille   vastuuta  ja  tukekaa   rohkeutta » Rakastakaa  mitä  teette » Kuunnellaan  nuoria  -­‐   tuetaan  ja  annetaan   vastuuta » Barentsin  nuorten  oma   kuva  -­‐  identiteetti  synnyttää   merkityksellistä  elämää » Onko  paikallisen  nuorten   ohjaus-­‐  ja  palveluverkoston   johtajuus  selkeästi   määritelty? » Ota  nuoret  mukaan   paikalliseen  työhön,  niin  he   myös  jäävät.  Kotikuntaan,   maakuntaan  .  .  .  sidoksia!
 • 15. 26.11.2013 WWW.LANUTI.FI/HEHKU 15 Yritysten  ja  yrittäjäjärjestöjen   aseman  vahvistaminen! Nuoren  palvelutarve  ensin   selvitettävä,  sitten  oikea   palvelu  tarjolle. Täytyy  saada  epäonnistua. Palveluviidakon   selkeyttäminen. Nuoriin  täytyy  luottaa  ja  heille   antaa  vastuuta!  Virkamiesten   tulee  mahdollistaa  tämä.   Ensityöpaikkojen  tehdä  tätä.   Koulun  rooli.  Vanhempien   merkitys.  →  Itsetunnon   perusta! Jos  ajatellaan,  että  nuorten   hyväksi  on  tehty  eri  hankkeita,   niin  missä  eri  tulokset? Mistä  löytyy  se  taho,  joka  saa   opettajat  edes  kiinnostumaan   nuorisotakuusta? Visualisointi  auttaisi  monessa   muussakin  asiassa  hahmottamaan   monimutkaisia  kokonaisuuksia! Maailmanparannukseen  tarvitaan   meitä  kaikkia  oman  sukupolvemme   edustajina,  tarvitsemme   vuoropuhelua  ja  perinteisen  sektori-­‐   ja  ikäryhmäajattelun  purkamista. Palvelut  yhteen  paikkaan,  ei  tyhjän   päältä  pois.  Fyysinen  konkreettinen   matalan  palvelun  kynnyksen  piste.  Ei   kaikkea  nettiin. Tärkein  asia:  EI  pallotella.  Ajatellaan,   että  minä  aikuisena  kohtaan  nuoren  ja   hänen  asiansa    kuuluu  minulle.   Perheen  ja  vanhemmuuden  merkitys.   Tuetaan  niitä.  Suomalaiselle   kulttuurille  on  piirre,  että  vanhemmat   luottavat  liikaa,  että  lasten  pitäisi  olla   itsenäisiä  liian  aikaisin.   Jouston  kautta  harkintaa.  Sen  sijaan,   että  tulkitaan  lakia  rajoittamisen   kautta,  katsotaan  mitä  laki   mahdolistaa.  Mitä  ei  ole  kielletty,  voi   tehdä. LANUTI:sta  jatkuneen  prosessiin  täytyy   jatkua,  lisää  HEHKU:n  kaltaisia  juttuja,   jotka  jättävät  asiat  elämään.
 • 16. 26.11.2013 Personal  trainer  -­‐   rinnallakulkija  nuorten   prosesseihin  Ammatteihin   tutustumista  ja  tietoa  niistä   lisättävä. "Toki  se  mulle  kuuluu"  -­‐asenne   käyttöön. Tarvitaan  uutta  kulttuuria   opettajien  ja  nuorten  ohjaajien   kontaktien  luomiseksi   yrityksiin! Arktisen  alueen   mahdollisuudet! Nuorille  matalan  kynnyksen   paikkoja  osallistua  →   mahdollisuudet  aidosti   näkyviin!
 • 17. 26.11.2013 ”Kun  nuori  tulee  puheille,  niin  silloin  kännykät   laitetaan  kiinni.  Ei  hoideta  muita  asioita.   Kuunnellaan.  Nuori  huomaa  heti,  että  otetaanko   hänet  tosissaan.  Siitä  asia  alkaa  purkautumaan.  Se   on  ammattimaisuutta.” ”Kaikkien  nuorten  palveluiden   tuoQamisessa  mukana  olevien   organisaaRoiden  täytyy  ymmärtää,  eQä   paikallisen  verkoston  toimintaan   osallistuminen  =  ydintehtävän   toteuQamista.”
 • 19. 26.11.2013 ”Jokaisen  nuorten  parissa  työtään  tekevän  tulisi  käydä   ‘opintomatkalla’  järjestötyössä.  Uusien  ajatusten  ja   oivallusten  ken=ä  löytyy  sieltä.” ”Itse  oivalsin  parhaiten  oman  osaamisen  poten?aalin  juuri   järjestötyön  kau=a  .  .  .” ”Saisimmeko  juuri  pienuudesta  ja  toisten  tuntemisesta   jotenkin  sitä  merkitystä  elämään?”
 • 20. 26.11.2013 WWW.LANUTI.FI/HEHKU IDEOITA  TOIMENPITEIKSI  +  TYÖKALUT 20 Kuten  eräs  osallistuja  kommentoi  Viestiseinällä,  ”Ihminen  ei  ole  tuote  -­‐  eli  emme   istu  standardisoituihin  prosesseihin.”  Siksi  kuvaamme  tässä  esimerkinomaisia   ideoita  siitä,  miten  voit  hyödyntää  tapahtuman  keskeisiä  tuloksia  ja  työkaluja  arjessa. Työpohjat  saatavilla:    http://lanuti.fi/Hehku/Puhujien-­‐aineistot
 • 21. 26.11.2013 WWW.LANUTI.FI/HEHKU 21 Lapin  nuorten  palveluiden  visio,  missio  ja  arvot Näiden  parissa  Lapissa  on  tehty  loistava  ja  osallistava  pohjatyö.  Keskeinen  kysymys  tästä   eteenpäin  on  miten  strategian  raamit  ymmärretään  ja  hyödynnetään  käytännön  tasolla?   1)  Ota  oma  verkosto   haltuun 3)  Muotoile   palvelulupaus 4)  Lisää  herkkyyttä 2)  Piirrä   palvelupolku  esiin Elinkeinoelämän  ja  työnantajien   osallistaminen Opetustoimen  ja   opettajien   osallistaminen Verkostotyötä  ja   -­‐johtamista   tukeva  viestintä Nuorten personal  trainerit Nuorten   vastuuttaminen Taustalla  kokeiluihin   kannustava  kulttuuri,  jossa   epäonnistuminen  on  sallittua
 • 22. YDIN Verkostoa   koordinoivat   henkilöt AKTIIVIT Toimenpiteiden  toteutukseen   olennaisese  osallistuvat   henkilöt  ja  eimit,  luofopelaajat SATUNNAISET Verkoston  toimenpiteiden   toteutukseen  silloin  tällöin   osallistuvat  henkilöt KUULOLLA  OLEVAT Henkilöt,  jotka  voivat  olla   porenvarejoina,  edistäjinä,   ovenavaajina,  mahdollistajina   sekä  tarvifaessa  siirtyä  akeiviksi Tiimi Tiimi Tiimi Verkosto  elää!  Viesentä  aufaa   jäseniä  siirtymään  ulkokehältä   akeiviksi  ja  toisinpäin. • Kaikki  ovat  verkostossa  johtajia.  Vastuuta  ei  voi   ulkoistaa.  Mikä  on  oma  rooli  asioiden  käytäntöön   viemisessä?  Verkostoon  osallistutaan  eri  tavoin  ja   eri  tasoilta. • Verkoston  jäsenten  täytyy  kyseenalaistaa   jatkuvasti  omaa  rooliaan.  Voiko  tehdä  enemmän   erilaisista  rooleista:  kuulolla  olevana   taustavaikuttajana  tai  aktiivina?   • Verkostoa  johdetaan  viestinnällä.  Sen  täytyy  tehdä   osaamista  ja  tekijöitä  näkyväksi.  Viestinnän  tulee   innostaa  ihmisiä  toimimaan,  siirtymään   tarvittaessa  aktiiviseksi  ja  osallistujia  huomaamaan   oman  osaamisensa  hyödyntämisen  paikat.  Mitä   työkaluja  käytätte  verkostossa  viestimiseen:   kokoukset,  tapahtumat,  uutiskirjeet,  nettisivut,   jne?   • Hae  työpohja  oman  verkostosi  hahmottamiseen   täältä:  http://lanuti.fi/Hehku/Puhujien-­‐aineistot • Tee  harjoitus  yksin  tai  yhdessä.  Täydentäkää   mukaan  oikeat  ihmiset.  Laittakaa  rekisterit  ja   työkalut  kuntoon. 1)  OTA  OMA   VERKOSTO  HALTUUN
 • 23. 26.11.2013 • Hyödyntäkää  omassa   verkostossanne  palvelumuotoilun   ajatuksia.  Ne  auttavat   palastelemaan  ameebamaisen   möykyn  hallittavaksi   kokonaisuudeksi  tarkastelemalla   asioita  palveluiden  käyttäjien  silmin: • Käyttäjäprofiilin  tekeminen:   pohtikaa  paikallisesti   millainen  on  tyypillinen   palveluiden  käyttäjä?   • Kontaktipisteet  käyttäjien  ja   palvelutuottajien  välillä:   mitä  tapahtuu   kohtaamisissa,  mitä  tunteita   syntyy  ja  kuinka  palvelut   koetaan,  aistitaan  tai   nähdään? • Palvelupolun   täydentäminen 2)  PIIRRÄ  PALVELUPOLKU  ESIIN
 • 24. 26.11.2013 Esipalveluvaihe OHJAUTUMINEN Ydinpalveluvaihe PALVELU Jälkipalvelun  vaihe ITSENÄISTYMINEN Marja  Heinistön  työpajan  aineisto  sekä  työpohjat  ovat   vapaasti  käytettävissä:  http://lanuti.fi/Hehku/Puhujien-­‐aineistot   Työpajassa  esiin  nousseita  huomioita: • ”Miten  paljon  siirtyminen  palvelusta  toiseen  menee,  kuinka  kauan  kestää  ja  kuka  kulkee  nuoren  rinnalla?” • ”On  ihan  sama,  kenen  luukulle  nuori  tulee.  Se  on  merkityksellistä.  Jos  nuori  menee  ekana  sossun  luukulle,  siellä  olevan  ihmisen  täytyy  pystyä  ohjaamaan   eteenpäin.  Jokaisen  polulla  olevan  täyty  pystyä  tarttumaan  nuoren  tilanteeseen,  riippumatta  vaiheesta.” • ”Jo  se,  että  nuori  on  tehnyt  päätöksen  tulla  ’asiakkaaksi’,  tarkoittaa  se,  että  on  jo  tehnyt  jotain.  Ei  hän  tarvitse  tällöin  etsivän  nuorisotyön  tukijaa,  vaan   coachingia  ja  sparrausta.    Mitä  tämä  voisi  olla?  Tukijan  täytyy  toimia  etsivän  nuorisotyöntekijän  tapaan,  mutta  hän  ei  voi  olla  liikaa  leimallisesti   ongelmanuorten  käsittelijä.  Kaikkea  ei  voi  selättää  etsivän  nuorisotyön  hartioille.  Ennalta  ehkäisevä  työ  on  avain! =  taustalle  tarvitaan  palvelulupaus
 • 25. 26.11.2013 WWW.LANUTI.FI/HEHKU DIAN  OTSIKON  PAIKKA • Ut  malesuada  bibendum  dolor  vestibulum  pulvinar.   Suspendisse  mauris  metus • Suscipit  laoreet  posuere  vitae,  tincidunt  sed  risus.  Nam   sodales,  nibh  ac  convallis  placerat » mauris  lorem  porta  quam,  eu  aliquet  massa  mauris  a  mauris.  Cras   mollis  augue  id  ultricies  viverra. » Donec  sodales  convallis  mauris • At  viverra  metus  luctus  non.  In  sed  erat  at  quam  dapibus   porttitor.  Donec  laoreet  porta  tincidunt. 25
 • 26. 26.11.2013 WWW.LANUTI.FI/HEHKU 3)  MUOTOILE PALVELULUPAUS 26 • HEHKU!  Areenalla  innostuttiin  palvelulupaus-­‐ ajattelusta  keinona  edistää  verkostojen   koordinointia  paikallisesti  ja  maakunnan  tasolla • Nuorten  palveluiden  tuottamiseen  osallistuvien   organisaatioiden  toimintakulttuurit  ovat  toisinaan   hyvinkin  erilaisia.   • Kun  palvelupolku  on  selvillä,  palvelulupauksen   muotoileminen  konkretisoi  yhteisen  vision,   roolituksen  ja  vastuunjaon  käytännön  tasolle:   » mikä  on  maakunnassa  kaikkien  nuorten  palveluita   tuottavien  tahojen  yhteinen  palvelulupaus? » mikä  on  kunkin  paikallisen  ohjaus-­‐  ja  palveluverkoston   oma  yhteinen  palvelulupaus? » mikä  on  kunkin  verkoston  jäsenen  oma  palvelulupaus   osana  verkoston  palvelupolkua?
 • 27. 26.11.2013 WWW.LANUTI.FI/HEHKU 4)  LISÄÄ  HERKKYYTTÄ 27 • Palvelupolku-­‐  ja  lupaus  auttavat  luomaan  herkkyyttä. • Nuorten  parissa  tapahtuu  ja  tehdään  jo  paljon.   Aktivisuuden  harha  on  mahdollinen.  Välillä  täytyy   tarkastella  kriittisin  silmin  tehdäänkö  oikeita  asioita  ja   tehdäänkö  asioita  oikein?   » Työkaluna  voi  käyttää  oikealla  olevaa  Sinisen  meren   strategian  nelikenttää.  Mitä  täysin  uutta  tarvitaan,   mitä  pitäisi  poistaa,  mitä  hyväksi  havaittua  lisätä  ja   mitä  vähentää? • Pohdittavaksi: » Miten  nuorten  antamaan  asiakaspalautteeseen   suhtaudutaan?  Kuuntelun  on  oltava  herkkää  ja   reagoimisen  aktiivista. » Tarpeiden  kuunteleminen  ei  saa  olla  töksähtävää   ”Mitä  haluatte?”-­‐tyyppistä,  vaan  herkkien  signaalien   kuuntelua. » Kaatuuko  hyvin  järjestetty  asia  esimerkiksi  väärään   koollekutsujaan? 1.  LUO 2.  POISTA 3.  KOROSTA  /  LISÄÄ 4.  SUPISTA  /  VÄHENNÄ Kim,  W.  Chan  -­‐  Mauborgne,  Renée
 • 29. 26.11.2013 WWW.LANUTI.FI/HEHKU MITÄ  MUUTA  PITÄISI  TEHDÄ? • Yritysten  ja  työnantajien  ääni  voisi  kuulua   enemmän  osallistujien  puheissa?  Tässä   Lappi  erottautui  asiantuntijoiden  mukaan   muusta  Suomesta,  vaikka  työnantajien   rooli  on  nuorisotakuun  tärkein  elementti.   • Ratkaisuehdotus:  nuorisovaltuustot   kohtaamaan  työelämää »  ”Löytyy  jo  valmis  konsepti  siihen,   kuinka  kunnat  kuulevat  nuoria,  eli   nuorisovaltuustot.  Sovelletaan  tätä   lähestymistapaa  ja  pistetään   nuorisovaltuusto  kohtaamaan   kunnan  elinkeinoelämää.   Hyödynnetään  olemassa  olevia   alustoja  (yritysjärjestöt,  jne)” 29
 • 30. 26.11.2013 ”Osallistuminen  ja  osallistaminen   korostuivat.  Nuoret  ovat  hyviä   neuvonantajia  kertomaan   kertoivat  mikä  on  tarpeetonta.   Syrjäytyneisyys-­‐puhe  ja  hössötys   voitaisiin  jättää  pois   sanavarastosta.  Kaivataan  lisää   unelmointia,  tavoitteiden  ja   tulevaisuuden  esiin  tekemistä  ja   näkemistä.  Se  ei  ole  helppo   tehtävä.  Nuoret  myönsivät  tämän   suoraan.  Siihen  tarvitaan  tukea.” -­‐  Petri  Virta
 • 31. 26.11.2013 WWW.LANUTI.FI/HEHKU MITÄ  MUUTA  PITÄISI  TEHDÄ? • Palvelut  on  tuotava  sinne,  missä  nuoret   ovat.  Ei  odoteta  passiivisesti.   » Opettajat  ja  opetustoimi  saadaan  kiinnostumaan   nuorisotakuusta  jalkautumalla  opettajien   keskuuteen  sekä  esimerkiksi  kertomalla   yrittäjyydestä  ja  siitä  kuinka  työelämän  odotukset     kytkeytyvät  heidän  opetussuunnitelmaan.  Kyse  ei   ole  kerran  vuodessa  järjestettävästä  seminaarista,   vaan  osallistavasta  prosessista.  Huom!  Opettajat   eivät  halua  tuupattua  sisältöä,  vaan   mahdollisuuden  itse  soveltaa  oppimiaan  asioita   käytännössä.   » Pop-­‐up  -­‐palvelupisteet:  nuorten  neuvomista  ABC-­‐ huoltoasemilla,  CV-­‐bussi  kouluihin,  jne.  Palvelut   kulkevat  kevyesti  nuorten  mukaan.   31 » Katso  esimerkki  Keski-­‐Suomesta,   kuinka  nuorten  yrittäjyys  on  tuotu   mukaan  opetukseen  osallistavan   strategiatyön  kautta:   http://villinikkarit.web25.neutech.fi/ wp-­‐content/uploads/Jyväskylä-­‐ strategia.pdf
 • 32. 26.11.2013 • Suurin  huoli  Lapissa  vaikuttaa  olevan    20-­‐vuotiaista  miehistä.  Kuinka  heidät  voi   tavoittaa  ennaltaehkäisevästi?  Pohjois-­‐Pohjanmaalta  löytyy  oivaltava  esimerkki   ”palvelun  jakelukanavasta”:  MOPOTUNING-­‐hanke.  Sen  tavoite  oli  luoda   osallisuuteen  perustuvia  menetelmiä  nuorten  miesten  liikuntaan  aktivointiin  ja   syrjäytymisen  ehkäisyyn.  Avainasemassa  oli  Puolustusvoimien  kanssa  tehty   yhteistyö.  Koska  mahdollisimman  moni  nuori  mies  täytyi  pystyä  tavoittamaan,   hanke  tavoitti  heidät  kutsuntojen  kautta.  Kutsunnat  olivat  palvelun  yksi   ”jakelukanava”.
 • 33. 26.11.2013 WWW.LANUTI.FI/HEHKU MITÄ  MUUTA  PITÄISI  TEHDÄ? • Nuoristakuun  personal  trainer  -­‐mallin   kehittäminen. » ”Tarvitaan  kevyt  keino  nuorten  luotsaamiseksi   palveluiden  äärelle  ja  niissä  eteenpäin.  Ei   ”ongelmanuorille”.  Opot  ovat  ylityöllistettyjä.  Nuorille   sparrausta  ja  valmennusta,  keskusteluaikaa.  Paikka   miettiä  omaa  tilannetta,  mihin  hakea  ja  miten.   Ennaltaehkäisevästi  kaikille.” » ”Työpajatoiminnot  ovat  leimaantuneita.  Niissä  ovat   syrjäytyneet,  narkkarit  ja  ongelmalliset,  sanoi  yksi  nuori.   Samoin  etsivä  nuorisotyö  oli  joidenkin  mielestä  liian   leimaantunutta.” 33
 • 34. 26.11.2013 ”Annetaan  nuorille  niin  vaa?via  tehtäviä,  e=ä  kun  he  selviävät   niistä  niin  itseluo=amus  kasvaa  taatus?.” ”Mä  luulen,  e=ä  virheitä  pelkää   enemmän  keski-­‐ikäinen  virkamies  kuin   vaikka  nuori  opiskelija  :)” ”Käsi  ylös  ketä  ei  pelota” ”Jokaisessa  on  valtavas?  poten?aalia  -­‐  millä  keinoilla  sinnikkyy=ä,   tahdonvoimaa  ja  rohkeu=a  voidaan  treenata  ja  kenen  kanssa?”
 • 35. 26.11.2013 WWW.LANUTI.FI/HEHKU MITÄ  MUUTA  PITÄISI  TEHDÄ? • Nuoret  mukaan  paikallisten  verkostojen  toimintaan » Paikallisten  verkostojen  toiminnassa  voisi  olla  mukana   innostavia,  toimintaa  ohjaavia  ja  tulevaisuusorientoituneita   kohtaamisia  sekä  työpajoja,  joissa  nuorten  äänen  tulisi   kuulua.   • Nuoriin  täytyy  luoQaa  ja  antaa  heille  vastuuta.   Virkamiesten  tulee  mahdollistaa  tämä. » ”Annetaan  rohkeuQa  kokeilla” » ”Mitä  viranomaiset  voisivat  jäQää  nuorten  itsensä  tehtäväksi?” » ”Johtajat  luopumaan  mikromanageroinnista” • ”Lähdetkö  Lapin  puolesta  töihin?” » Lapin  kehittäjien  sekä  nuorten  palveluiden  tuottajien  täytyy   tarjota  nuorille  paikkoja  osallistua  oman  alueen  kehittämiseen,   tämä  sitoo  heidät  osaksi  kotikuntaa  /  maakuntaa 35
 • 36. 26.11.2013 WWW.LANUTI.FI/HEHKU 36 MITÄ  VIEN  KÄYTÄNTÖÖN? • Tuen  nuoria  tekemään  omia  valintoja  ! • Opin,  että  lappilaiset  on  hauskaa  ja  rentoa   porukkaa.  Huippuja  nuoria  täällä!  Vien  käytäntöön   Merjan  esittelemät  unelma-­‐askeleet  ja  autan  muita   nuoria  hahmottamaan  unelmiaan. • Nuorten  palvelupolut....nuorisotakuu  ja   mahdollisuudet  :) • kuuntelen  nuorien  mielipiteitä  asioista,  ja  aijon   todella  hyödyntää  sitä  nuorisovaltuustossa!  :) • vien  käytäntöön  ajattelumallin,  anna  nuorille   mahdollisuus  kokeilla  rajojaan,  epäonnistuakin.  Ole   paikalla  kun  he  onnistuvat,  jotta  he  tietävät   tehneensä  sen  hyvin! • uskoa  omaan  ja  yhteiseen  tekemiseen • Tiedottaminen  ja  motivoinnin  korostus   verkostotoimijoille.  Hyvin  hehkuu!  :) • Verkostot  laajempaan  hyödyntämiseen! • Kokoan  yhteen  selkeät  esimerkki  työkalut  ja  jaan  ne • Nuorisotakuu  on  voima  -­‐  nuoret  ovat  tulevaisuus • Positiivinen  viestintä • Vien  kokemukseni  rovaniemen  nuorisovaltuustolle! • Aitoja,  välittäviä  kohtaamisia  <3 • palvelulupaus • Hymyillen,  läsnäolevasti,  positiivisesti,  nuorten   vuoksi!  Yhdessä  :) • Nuori  on  oman  elämänsä  johtaja! • Fischerin  luento..verkostotyö..omaan  työhön   rikastuttaa..hankeideaa  sisältöä.
 • 37. 26.11.2013 WWW.LANUTI.FI/HEHKU Kiitos  kaikille  osallistuneille.  Työ  jatkuu! LANUTI:  www.lanuti.fi Työpohjat  ja  puhujien  aineisto:  http://lanuti.fi/Hehku/Puhujien-­‐aineistot Kuvia  tapahtumasta:  http://www.flickr.com/photos/businessarena/sets/72157638502932546/ Koonti:  Toni  Pienonen  |  Business  Arena  Oy  |  www.businessarena.fi