SlideShare a Scribd company logo
1 of 69
Download to read offline
Kohti vaikuttavampaa
hanketoimintaa 

Joensuu 16.6.2015
Muutamia hyödyllisiä linkkejä..
• www.hanketuloskortti.fi - Hankkeiden tulosten, ratkaisujen, oppien ja hyvien
käytäntöjen kuvaamiseksi sekä jakamiseksi luotu sähköinen työkalu
• http://bit.ly/ris3workbooks 

”Hanketoiminnan uusi malli – RIS3 työkalut oppimislähtöiseen aluekehittämiseen ja
projektityöhön”

• http://www.slideshare.net/ 

Aikasempien kohtaamisten materiaaleja löytyy joko kirjoittamalla hakukenttään
”Temaattiset Torstait” tai ”Business Arena”. Löydät tietoa mm.
hanketuotteistamisesta, ipr:stä ja sähköisistä ym.

• http://www.northfinland.fi

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston verkkosivut. Hyviä vinkkejä ja käytännön apua
esim. komission suorista hauista ja käytännön hanketoiminnan tuesta. Kannattaa
tilata uutiskirje!
16.6.2015 ESITYSKALVOT
Kohti vaikuttavampaa
hanketoimintaa - tervetuloa!
16.6.2015
PÄIVÄN TAVOITE
• Tuoda vaikuttavuuden tarkasteluun uusia
näkökulmia
• Tunnistaa mitkä tekijät edesauttavat kestävien ja
vaikuttavien tulosten saavuttamista
• Jakaa osallistujien kesken kokemuksia

➡ Päivän jälkeen kullakin osallistujalle on selvillä
miten omasta hankkeesta voisi saada
vaikuttavamman.
PÄIVÄN OHJELMA
• Avauksen jälkeen käymme läpi kuusi vaikuttavuuden kannalta
tärkeää osa-aluetta
• Ohjelma koostuu lyhyistä teemallisista alustuksista ja
ryhmäkeskusteluista
- alustusten jälkeen pohdintaa yhdessä, tuodaan kentän ääni
kuuluviin
TAUSTA - MISSÄ OLEMME NYT?
• Vähentynyt rahoitus
• Rahoittajien vähentyneet resurssit
• Vaikuttavuuden vaatimus (impact) ympäri Eurooppa
• Erilainen termien ymmärtäminen: puhutaanko samaa kieltä,
onko viitekehys vaikuttavuudelle sama?
• Virallinen raportointi ei kuvaa vaikuttavuutta
• Viralliset indikaattorit
=> Tarve uusille työkaluille ja toimintatavoille
517 / 1 611
PDF:iä ei lueta, paras tapa luoda
vaikuttavuutta on toimia.
Suomi
€
KV
€€
Suomi + KV
€€€
Mitä EU odottaa - hankkeiden vipuvaikutus
Vahva ja
merkityksellinen
visio, joka sitoo
yksittäisten
hankkeiden
toiminnan
yhteen saman
teeman sisällä
Osaamisperustan
luominen: ESR, EAKR,
Tekes, maaseuturahasto
Vahva ja
merkityksellinen
visio, joka sitoo
yksittäisten
hankkeiden
toiminnan
yhteen saman
teeman sisällä
Osaamisperustan
luominen: ESR, EAKR,
Tekes, maaseuturahasto
Vahva ja
merkityksellinen
visio, joka sitoo
yksittäisten
hankkeiden
toiminnan
yhteen saman
teeman sisällä
Uuden luominen:
Horisontti, InterReg,
jne.
Osaamisperustan
luominen: ESR, EAKR,
Tekes, maaseuturahasto
Vahva ja
merkityksellinen
visio, joka sitoo
yksittäisten
hankkeiden
toiminnan
yhteen saman
teeman sisällä
Uuden luominen:
Horisontti, InterReg,
jne.
Käytäntöön
soveltaminen: H2020
SME, Tekes, ESR, EAKR,
Tekes, maaseuturahasto
CHECK-IN:
Kuka olet?
Miksi olet täällä?
Käy läpi ennakkotehtävää pöytäryhmässä:
- Mitkä ovat hankkeesi tavoiteltavat tulokset?
- Miten osoitat hankkeesi tulokset todeksi?
Käymme läpi 6 vaikuttavuuden kannalta
tärkeäksi havaittua kohtaa
Tekemisen tapa:
• 1. Kokeiluttuuri
• 2. Vipuvaikutus
Oppiminen ja mittaaminen:
• 3. Hanke = oppimisen väline
• 4. Omaehtoiset tulosmittarit
Aika hankkeen jälkeen:
• 5. Aktiivinen omistajuus
• 6. Hankkeen tuotteistaminen
1. Kokeilukulttuuri
VARMUUS
Kokeilut
”Ajattele isosti. Toimi pienesti.”
- Anssi Tuulenmäki, Aalto yliopisto
Kokeilut
Kokeilut
Valmis ratkaisu
AIKA
Esimerkki: kokeilemalla kehittävän hankkeen rakenne
5
?
1 5
?
1 2 5
?
1 2 3 5
?
1 2 3 4 5
HARJOITUS 1:
Miten hankkeesi voisi edistää
kokeilukulttuuria?
=> Kuvaa 1-3 esimerkkiä.
2. Vipuvaikutus
Liian monet hankkeet yrittävät tavoitella kaikkea
maan ja taivaan väliltä sekä luovat tyhjästä uudet
vaikuttamisen kanavat - vaikka tehokkaampaa olisi
keskittää voimavarat sisällön tuottamiseen tai
avainpelaajien tukemiseen
RAMBOLL
MOPOTUNING - OSALLISUUTEEN
PERUSTUVA MENETELMÄ NUORTEN
MIESTEN LIIKUNTAAN AKTIVOINTIIN JA
SYRJÄYTYMISEN EHKÄISYYN / JAANA
UKONAHO
Ongelma: nuorten tukipalvelut ovat hajallaan ja vaikeasti
tavoitettavia. Jos aikuiset menee sekaisin lipuista ja lapuista,
jota Kelalle menee, niin nuorilla putoamisen vaiheet vielä
pahemmat!
Vastaus: Tehokkaan ja valmiin ”JAKELUKANAVAN”
tunnistaminen ja valjastaminen hankkeen palvelun
käyttöön. Tässä tapauksessa kutsunnat valikoitui paikaksi,
josta koko miespuolisen ikäluokan saa kiinni. Toimivat
testilabrana ja interventiopaikalle. Yhteistyössä
puolustusvoimien kanssa.
Tieteellisen tiedon ja tutkimuksen hyödyntäminen hankkeen
tulosten validoimisessa
”Rahoittajiltakin toivoisi innovatiivisuutta, että kun te istutte eri
ohjausryhmien kokouksissa, toivoisin että kerrotte eteenpäin
asioista hankkeiden välillä, niin että voidaan yhdistellä
osaamista”
Mallit eivät synny neukkarissa vaan testaamalla
kohderyhmän kanssa: ”Ei viety valmista kauraa, vaan
”asiakkaat” otettiin alusta alkaen mukaan kokeilujen kautta
kehitystyöhön, ei vain kyselty”
Johtaako
projektipäällikkö
massaa . . .
. . . vain avainpelaajia, tukien
heitä tiedolla, resursseilla ja
osaamisella?
ESIMERKKI: Kokoa taaksesi puolestapuhujia
Satakuntalainen VALO-hanke valjasti raumalaiset
paikallispoliitikot puolestapuhujikseen
”Rauman malli” esillä valtakunnallisesti


Eduskunta sekä RAY lähtivät tukemaan ESR-
hankkeen levitystyötä
ESIMERKKI: Vaikuta portinvartijoiden
kautta, älä luo uusia kanavia
HARJOITUS 2:
Missä tai kenessä voisi olla sinun hankkeesi
suurin vipuvaikutus? Jakelukanavassa,
avainpelaajissa, portinvartijoissa,
paikallisessa tuessa vai jossakin muussa?
→ Valitse yksi hankkeesi kannalta tärkeä
vipuvaikutustekijä ja perustele miksi.
3. Hanke = oppimisen väline
Tästä huolimatta … kuinka usein arkipäiväinen
työtahti tai virallinen hankeraportointi tukee
projektipäälliköitä, ohjausryhmiä ja rahoittajia
reflektoimaan opittua?
A B
”Jos pystyt suunnittelemaan ja ennustamaan
kehityshankkeen tulokset kaksi vuotta etukäteen, ei kyse
enää ole todellisesta uutta luovasta hankkeesta.”
Hankkeiden harvoin tulisi kulkea
suunnitellusti pisteestä a pisteeseen b
A B
Tämän pitäisi olla lähempänä todellisuutta
A
B 2):
todellisuus
B 1): suunniteltu
Tai tämän . . . eli asetetaan toivottu maali, mutta
reagoidaan muutoksiin oikeassa maailmassa ja
tehdään tarvittavat korjausliikkeet
”On aina hyvän hankkeen merkki, jos hanke on tehnyt
muutoshakemuksen. Kertoo, että seuraa ympäröivää
maailmaa.”
Plan
Do
CheckAssume
Adjust
Think again
Kuinka sinun ohjausryhmätyöskentelysi tai hankeraportointisi
tukee oppimista ja suunnan jatkuvaa tarkastelua?
Esimerkki: Mitä jos jokaisessa hankkeessa ohjausryhmä
keskittyisi seuraavien oleellisten kysymysten
systemaattiseen pohtimiseen:
• Mikä on mennyt hyvin?
• Mikä on mennyt huonosti?
• Mitä olemme oppineet?
• Mitä olemme vieneet käytäntöön?
HARJOITUS 3:
Miten varmistat, että hankkeesi oppii
jatkuvasti ja korjaa suuntaa tarvittaessa?
→ Kuvaa yksi käytännön ratkaisu, jota käytät
tai voisit käyttää.
4. Viralliset indikaattorit sekä omaehtoiset
tulosmittarit → ROI
• Toimenpiteet -> Tulokset -> Vaikutus -> Vaikuttavuus
• Älä sekoita hankkeen toimenpiteitä ja tulosta keskenään. Esimerkiksi
hankkeessa järjestetty seminaari tai työpaja ei ole tulos, vaan toimenpide.
• Hyvät hankkeet luovat heti alkuvaiheessa omaehtoiset mittarit ja vaikuttavuuden
kuvaamisen keinot.
• Viralliset hankeraportoinnin mittarit ja indikaattorit eivät aina kata riittävästi
koko kuvaa - mutta myös niitä voi hyödyntää
• Viime kädessä rahaan perustuva todistusvoima on usein ehto sille, että
hankkeella luotu toimintamalli jäisi pysyväksi hankkeen päätyttyä: ”Kuinka paljon
hankkeen ratkaisu säästää / tuo lisää resursseja?” on kysymys, johon jokaisen
hankkeen tulisi kyetä vastamaan todistusaineiston avulla
• Miten hyödynnät esimerkiksi korkeakoulua tai muuta ulkopulista tahoa hyötyjen
tai vaikutuksen validoimisessa?
CASE: IDEASTA ILMIÖKSI, 2009-2014

Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Kaikki materiaali: © Business Arena
kopiointi kielletty ilman lupaa
% henkilökunnan jäsenistä tietää tukipalveluista
2008
2009
2010
2011
0 20 40 60 80 100
2008
2009
2010
2011
0 20 40 60 80 100
% ... tietää mitä voisi kaupallistaa omalla alallaan
2008
2009
2010
2011
0 20 40 60 80 100
VÄLITÖN
VAIKUTUS:
TIETOTASO
% ... tietää, että on oikeutettu vähintään puoleen idean tuotoista, 

vaikka korkeakoulu omistaisi oikeudet
KESKIVÄLIN VAIKUTUS: TOIMINTA
JY:n ja JAMK:in henkilöstön tekemät ideailmoitukset
2008
2009
2010
2011
2012
0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250
- 6,98 miljoonan € edestä hankittua kilpailtua Tekes-
rahoitusta
- Jyväskylän yliopisto 1. sijalla kokoonsa nähden
Tekes-rahoitushakujen onnistumisessa
- yhteensä n. 30 kaupallistusta tai
korkeakoululähtöistä yritystä
- 5x enemmän ideailmoituksia ja keksintöjä
- Innovaatiopalveluiden yli 3x parempi tunnettavuus
Kaikki materiaali: © Business Arena
kopiointi kielletty ilman lupaa
VAIKUTTAVUUS?
VIRALLINEN VERSIO
Vaikutus
• % työllistyminen
• % prosessin nopeutuminen
• € säästöt
• € tulot, kerätty rahoitus
• kaupallistettu tutkimus
• uudet vientimarkkinat
• uudet työpaikat
• uudet yritykset
• säästö julkistaloudelle
• hankkeen panos-tuotos –suhde
Toimenpiteiden volyymi ja
laajuus
• määrä: koulutetut,
käyttäjät, yritykset
• T&K -käyttöaste
• kokeilujen määrä
• testatut ja luodut
prototyypit
• yhteiset artikkelit
• syntyneet op:t
Kulttuuri ja asenne
• tietotason lisääntyminen
• motivaatio ja asenne
• asiakaspalaute
HARJOITUS 4:
Mitkä ovat keskeiset omaehtoiset mittarit,
joita sinun hankkeesi tulisi seurata
vaikuttavuuden osoittamiseksi? Miten keräät
tiedon? Miten osoitat sen todeksi?
→ Jaa muille hankkeesi nykyiset tai
mahdolliset omaehtoiset mittarit.
5. AKTIIVINEN OMISTAJUUS
”Halu taistella hankkeen puolesta,
tuntea asia omaksi, toimia
yrittäjämäisesti, halu hyödyntää
hankkeen tulosta myös päättymisen
jälkeen, ottaa vastuu muutoksesta”
CASE: ARTOVA JA ARTOVAMALLI
Nykyisellä ohjelmakaudella LEADER-
tyyppinen toiminta on tulossa myös
kaupunkeihin. Kuinka kansalaisia
osallistetaan enemmän?
Helsingista löytyy jo nyt hieno esimerkki
lähidemokratian edistämisestä löytyy
kaupunginosayhdistys Artovalta
(Arabianranta - Toukola -
Vanhakaupunki)
JANNE KAREINEN, ARTOVA
Kuuden erilaisen pilottiprojekteilla kokeiltiin käytännön kautta mikä
toimii. Kokeilut dokumentoitiin yhdeksi malliksi.
Artova on aidosti kiinnostunut hyödyntämään hankkeissa kehitettyjä
malleja osana normaalia toimintaansa
• ”ArtovaMalli jalkautettiin laajaan tietoisuuteen sekä kolmannella
sektorilla että viranomaistoimijoiden keskuudessa.”
• ”Mallia käytetään Tallinnan ja Riikan lisäksi mm. Herttoniemessä,
Roihuvuoressa ja Jyväskylässä.”
• ”ArtovaMallille on haettu rekisteröityä tuotemerkkiä ja ensimmäiset
palvelutuotepaketit on myyty ja eri tahojen kanssa käydään
neuvotteluja jalkautuksesta.”
Kesäkuun tuotteistamispajan tärkein oivallus:
• ”. . . että sekä ymmärrys että kiinnostus ArtovaMallia kohtaan voi olla
varsin laajaa. ”
Jotta hankkeen ympärille voi syntyä
aktiivista omistajuutta, hankeorganisaation
on annettava projektipäällikölle
mahdollisuus hyödyntää kertynyttä
kokemusta myös hankerahoituksen
päätyttyä ja sallittava yrittäjämäinen
toiminta - esimerkiksi hankkeen tulosten
levittäminen koulutuspalveluna eteenpäin
Aktiviinen omistajuus voi myös siirtyä hankkeen
kohderyhmille (etenkin, jos he ovat mukana alusta
alkaen ratkaisun luomisessa) tai jopa ostopalvelulle
CASE: Ideasta ilmiöksi
CASE: Ideasta ilmiöksi
HAMK
CASE: Ideasta ilmiöksi
NOVIA & VAMK
HAMK
CASE: Ideasta ilmiöksi
MAMK
NOVIA & VAMK
HAMK
CASE: Ideasta ilmiöksi
HY
MAMK
NOVIA & VAMK
HAMK
CASE: Ideasta ilmiöksi
HY
MAMK
NOVIA & VAMK
HAMK
+ 10 muuta korkeakoulua, myös Puolassa
HARJOITUS 5:
Kuka tai ketkä ovat hankkeesi aktiivisia
omistajia?
→ Tunnista yksi aktiivinen omistaja ja
kerro kuinka omistajuus luodaan.
6. HANKKEEN TUOTTEISTAMINEN
Missä muodossa hanke voi jatkaa tuotteistettuna elämäänsä?
- uusi entistä parempi toimintamalli
- myytävä palvelu tai tuote
- lisensoitava ratkaisu
- uusi yritys
Kuka omistaa aineettomat oikeudet?
Mitä kokemusperäistä tietoa tulee tehdä näkyväksi, jotta
osaamisen siirto on mahdollista?
Esimerkkejä kuinka tuotteistetut hankkeet jatkavat elämäänsä
- FIC Oy: uusi yritys kalatalouden osaamisen siirtämiseksi, kansainväliset kehitysprojektit
Aasiassa.
- Savonian YKO-hanke: hankkeen kautta siirrettiin kansainvälistymistä koskeva tuote
olemassa olevalle yritykselle
- Metsäakatemia: Metsäyhdistyksen päättäjille suunnattu konsepti, joka lisää metsätaloutta
koskevaa tietoutta. Siirretty tuotteena Latviaan, Itä-Afrikkaan ja Väli-Amerikkaan.
- Jykesin sijoittumispalvelut: parempi toimintamalli, niin hyvä omistajakunnille, että sitä
kannatti rahoittaa hankkeen jälkeen (nykyään osa kaupungin elinkeinopalveluita)
- Urban Mill: julkis-yksityisenä hankkeena käynnistetty yrityskehittämö
- Ideasta Ilmiöksi -toimintamalli: hankkeen ostopalvelukumppanin lisensoima malli, levitetty
yli 10 suomalaiseen ja kansainväliseen korkeakouluun
Väite 1: Yhdenkään hankkeen tulokset eivät
siirry eteenpäin pelkästään yhden
loppuseminaarin ja sen esitysten kautta.
Virallinen
raportointi ja
materiaalitHiljainen tieto ja
kokemukset
Verkostot ja
yhteydet
Kaikkia näitä osa-alueita
tarvitaan, jotta hanke
voidaan tuotteistaa
onnistuneesti ja
siirtämään eteenpäin.
Perinteinen
hankeraportointi ja
hanketoiminta kuitenkin
vain keskittyy yhteen
osa-alueeseen.
Väite 2: Hankeorganisaatio ei välttämättä ole
aina paras kotipesä kaupallistamaan tai
tuotteistamaan hankkeen ratkaisua.
HARJOITUS 6:
Missä muodossa hankkeesi voi jatkaa
olemassaoloaan hankerahoituksen
päätyttyä?
→ Listaa erilaiset vaihtoehdot.
LOPPUKESKUSTELU:
”Päivän jälkeen kullakin osallistujalle on
selvillä miten omasta hankkeesta voisi saada
vaikuttavamman.”
→ Kerro 1-3 asiaa mitä viet käytäntöön.
hankkeiden tulosten, ratkaisujen, oppien ja
hyvien käytäntöjen kuvaamiseksi sekä jakamiseksi
Mitä osallistujat lupasivat viedä päivästä käytäntöön?

- Mittaamisen kehittäminen: yksittäisten kokeilujen kautta
- Kokeilukulttuuri: vipuvoima, tuotteistaminen
- Vipuvaikutus: voimavarojen keskittäminen avainpelaajiin 

- Motorola-malli
- Omaehtoisten mittareiden miettiminen 

Kokeilukulttuuri -> testauksia, askelin välein eteenpäin
- Vipuvaikutuksen edistäminen 

- Avainpelaaja-ajattelu:
- Saada ihmisiä tekemään asioita, jotka on minusta hyviä
- Mittarit: Mitä mitataan / miten pitäisi mitata

- Uusien/uudenlaisten toimintatapojen/-mallien kokeilu
- kykyviisari
- vipuvaikutus (sopivat kontekstit) 

- Hanketoimijat pois mukavuusalueelta
- Kokeilukulttuurin lisääminen
- Mittarointi
- Vipuvaikutus

More Related Content

Similar to Vaikuttavampi hanketoiminta,16.06.2015, Joensuu

Verkostosymposium 17.4.2012
Verkostosymposium 17.4.2012Verkostosymposium 17.4.2012
Verkostosymposium 17.4.2012MikkoBA
 
Julkinen kasvurahoitus 2024
Julkinen kasvurahoitus 2024Julkinen kasvurahoitus 2024
Julkinen kasvurahoitus 2024Tommi Rissanen
 
Sorvaamo 2014 sek hallitus
Sorvaamo 2014 sek hallitusSorvaamo 2014 sek hallitus
Sorvaamo 2014 sek hallitusJaana Suksi
 
Työelämähankkeet pohjois pohjanmaa 3-2017
Työelämähankkeet pohjois pohjanmaa 3-2017Työelämähankkeet pohjois pohjanmaa 3-2017
Työelämähankkeet pohjois pohjanmaa 3-2017Tyoelamaverkosto
 
Temaattiset Torstait - Hankkeiden KV-verkostot ja rahoitus
Temaattiset Torstait - Hankkeiden KV-verkostot ja rahoitusTemaattiset Torstait - Hankkeiden KV-verkostot ja rahoitus
Temaattiset Torstait - Hankkeiden KV-verkostot ja rahoitusBusiness Arena Oy
 
Hyvä kokeilun rahoitushakemus
Hyvä kokeilun rahoitushakemusHyvä kokeilun rahoitushakemus
Hyvä kokeilun rahoitushakemusMotiva
 
Introduction of me2we company and findwork.fi campaign
Introduction of me2we company and findwork.fi campaignIntroduction of me2we company and findwork.fi campaign
Introduction of me2we company and findwork.fi campaignAapo Väätäinen
 
Cleantech - puhdas mahdollisuus 21.4.2016 Kotka: Pk-seudun Smart & Clean-säät...
Cleantech - puhdas mahdollisuus 21.4.2016 Kotka: Pk-seudun Smart & Clean-säät...Cleantech - puhdas mahdollisuus 21.4.2016 Kotka: Pk-seudun Smart & Clean-säät...
Cleantech - puhdas mahdollisuus 21.4.2016 Kotka: Pk-seudun Smart & Clean-säät...Cursor Oy
 
Hyväksytty Toiminnankehittäjä HTK
Hyväksytty Toiminnankehittäjä HTKHyväksytty Toiminnankehittäjä HTK
Hyväksytty Toiminnankehittäjä HTKK2HEL
 
Agile & Lean at Tekes
Agile & Lean at TekesAgile & Lean at Tekes
Agile & Lean at TekesMarko Taipale
 
Suoritusmittariston rakentaminen projektituotantoon
Suoritusmittariston rakentaminen projektituotantoonSuoritusmittariston rakentaminen projektituotantoon
Suoritusmittariston rakentaminen projektituotantoonPetri Pohjala
 
Suomen 100 kokeilua -hankeidea (2016-2017). Tule mukaan!
Suomen 100 kokeilua -hankeidea (2016-2017). Tule mukaan!Suomen 100 kokeilua -hankeidea (2016-2017). Tule mukaan!
Suomen 100 kokeilua -hankeidea (2016-2017). Tule mukaan!Vesa Auvinen
 
Tyopaja3 esitykset 27_5_2011
Tyopaja3 esitykset 27_5_2011Tyopaja3 esitykset 27_5_2011
Tyopaja3 esitykset 27_5_2011Pekka Ollikainen
 
Sosiaalisia innovaatioita ja työtä julkisilla hankinnoilla - SIEPP 2017-2020
Sosiaalisia innovaatioita ja työtä julkisilla hankinnoilla - SIEPP 2017-2020Sosiaalisia innovaatioita ja työtä julkisilla hankinnoilla - SIEPP 2017-2020
Sosiaalisia innovaatioita ja työtä julkisilla hankinnoilla - SIEPP 2017-2020THL
 
Hankekoulu presentaatio ryhmä a 13032013
Hankekoulu presentaatio ryhmä a 13032013Hankekoulu presentaatio ryhmä a 13032013
Hankekoulu presentaatio ryhmä a 13032013lansisuomenhelmet
 
Pool iplus esittely 28 11-2012
Pool iplus esittely 28 11-2012Pool iplus esittely 28 11-2012
Pool iplus esittely 28 11-2012Kimmo Haapea
 

Similar to Vaikuttavampi hanketoiminta,16.06.2015, Joensuu (20)

Verkostosymposium 17.4.2012
Verkostosymposium 17.4.2012Verkostosymposium 17.4.2012
Verkostosymposium 17.4.2012
 
Julkinen kasvurahoitus 2024
Julkinen kasvurahoitus 2024Julkinen kasvurahoitus 2024
Julkinen kasvurahoitus 2024
 
Sorvaamo 2014 sek hallitus
Sorvaamo 2014 sek hallitusSorvaamo 2014 sek hallitus
Sorvaamo 2014 sek hallitus
 
Työelämähankkeet pohjois pohjanmaa 3-2017
Työelämähankkeet pohjois pohjanmaa 3-2017Työelämähankkeet pohjois pohjanmaa 3-2017
Työelämähankkeet pohjois pohjanmaa 3-2017
 
Temaattiset Torstait - Hankkeiden KV-verkostot ja rahoitus
Temaattiset Torstait - Hankkeiden KV-verkostot ja rahoitusTemaattiset Torstait - Hankkeiden KV-verkostot ja rahoitus
Temaattiset Torstait - Hankkeiden KV-verkostot ja rahoitus
 
Hyvä kokeilun rahoitushakemus
Hyvä kokeilun rahoitushakemusHyvä kokeilun rahoitushakemus
Hyvä kokeilun rahoitushakemus
 
Hankepäivä 05062013
Hankepäivä 05062013Hankepäivä 05062013
Hankepäivä 05062013
 
Introduction of me2we company and findwork.fi campaign
Introduction of me2we company and findwork.fi campaignIntroduction of me2we company and findwork.fi campaign
Introduction of me2we company and findwork.fi campaign
 
Cleantech - puhdas mahdollisuus 21.4.2016 Kotka: Pk-seudun Smart & Clean-säät...
Cleantech - puhdas mahdollisuus 21.4.2016 Kotka: Pk-seudun Smart & Clean-säät...Cleantech - puhdas mahdollisuus 21.4.2016 Kotka: Pk-seudun Smart & Clean-säät...
Cleantech - puhdas mahdollisuus 21.4.2016 Kotka: Pk-seudun Smart & Clean-säät...
 
Hyväksytty Toiminnankehittäjä HTK
Hyväksytty Toiminnankehittäjä HTKHyväksytty Toiminnankehittäjä HTK
Hyväksytty Toiminnankehittäjä HTK
 
Agile & Lean at Tekes
Agile & Lean at TekesAgile & Lean at Tekes
Agile & Lean at Tekes
 
Suoritusmittariston rakentaminen projektituotantoon
Suoritusmittariston rakentaminen projektituotantoonSuoritusmittariston rakentaminen projektituotantoon
Suoritusmittariston rakentaminen projektituotantoon
 
Suomen 100 kokeilua -hankeidea (2016-2017). Tule mukaan!
Suomen 100 kokeilua -hankeidea (2016-2017). Tule mukaan!Suomen 100 kokeilua -hankeidea (2016-2017). Tule mukaan!
Suomen 100 kokeilua -hankeidea (2016-2017). Tule mukaan!
 
TSOY Spotlight 2011 Tammikuu - Cone Advisor
TSOY Spotlight 2011 Tammikuu - Cone AdvisorTSOY Spotlight 2011 Tammikuu - Cone Advisor
TSOY Spotlight 2011 Tammikuu - Cone Advisor
 
Kevätkylvö 2013 -kooste
Kevätkylvö 2013 -koosteKevätkylvö 2013 -kooste
Kevätkylvö 2013 -kooste
 
Tyopaja3 esitykset 27_5_2011
Tyopaja3 esitykset 27_5_2011Tyopaja3 esitykset 27_5_2011
Tyopaja3 esitykset 27_5_2011
 
Sosiaalisia innovaatioita ja työtä julkisilla hankinnoilla - SIEPP 2017-2020
Sosiaalisia innovaatioita ja työtä julkisilla hankinnoilla - SIEPP 2017-2020Sosiaalisia innovaatioita ja työtä julkisilla hankinnoilla - SIEPP 2017-2020
Sosiaalisia innovaatioita ja työtä julkisilla hankinnoilla - SIEPP 2017-2020
 
Hankekoulu presentaatio ryhmä a 13032013
Hankekoulu presentaatio ryhmä a 13032013Hankekoulu presentaatio ryhmä a 13032013
Hankekoulu presentaatio ryhmä a 13032013
 
Pool iplus esittely 28 11-2012
Pool iplus esittely 28 11-2012Pool iplus esittely 28 11-2012
Pool iplus esittely 28 11-2012
 
Digi Office, työpaja 3: resurssointi, ennakkomateriaali
Digi Office, työpaja 3: resurssointi, ennakkomateriaaliDigi Office, työpaja 3: resurssointi, ennakkomateriaali
Digi Office, työpaja 3: resurssointi, ennakkomateriaali
 

More from Business Arena Oy

Business Arena Iloinen TKI-tiimi
Business Arena Iloinen TKI-tiimiBusiness Arena Iloinen TKI-tiimi
Business Arena Iloinen TKI-tiimiBusiness Arena Oy
 
EUBIC Learning Camp documentation, May 2014
EUBIC Learning Camp documentation, May 2014EUBIC Learning Camp documentation, May 2014
EUBIC Learning Camp documentation, May 2014Business Arena Oy
 
Hankehelmet Oppitalkoot 10.6.2014 Seinäjoki / Pecha kucha -ohjeistus
Hankehelmet Oppitalkoot 10.6.2014 Seinäjoki / Pecha kucha -ohjeistus Hankehelmet Oppitalkoot 10.6.2014 Seinäjoki / Pecha kucha -ohjeistus
Hankehelmet Oppitalkoot 10.6.2014 Seinäjoki / Pecha kucha -ohjeistus Business Arena Oy
 
SHF, Kaupallistamisleiri 28.-29.4.2014, dokumentointi
SHF, Kaupallistamisleiri 28.-29.4.2014, dokumentointiSHF, Kaupallistamisleiri 28.-29.4.2014, dokumentointi
SHF, Kaupallistamisleiri 28.-29.4.2014, dokumentointiBusiness Arena Oy
 
Inspiraatiopäivä 5.2.2014 - tapahtumakooste
Inspiraatiopäivä 5.2.2014 - tapahtumakoosteInspiraatiopäivä 5.2.2014 - tapahtumakooste
Inspiraatiopäivä 5.2.2014 - tapahtumakoosteBusiness Arena Oy
 
Inspirationsdagen 5.2.2014 - sammandrag
Inspirationsdagen 5.2.2014 - sammandragInspirationsdagen 5.2.2014 - sammandrag
Inspirationsdagen 5.2.2014 - sammandragBusiness Arena Oy
 
Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013
Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013
Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013Business Arena Oy
 
Temaattiset Torstait - Kohti maakuntatason hankekokonaisuuksia 14.11.2013, Po...
Temaattiset Torstait - Kohti maakuntatason hankekokonaisuuksia 14.11.2013, Po...Temaattiset Torstait - Kohti maakuntatason hankekokonaisuuksia 14.11.2013, Po...
Temaattiset Torstait - Kohti maakuntatason hankekokonaisuuksia 14.11.2013, Po...Business Arena Oy
 
Temaattiset Torstait - Vaikuttavuus
Temaattiset Torstait - VaikuttavuusTemaattiset Torstait - Vaikuttavuus
Temaattiset Torstait - VaikuttavuusBusiness Arena Oy
 
Temaattiset Torstait - Pohjois-Pohjanmaan Tuotteistuspaja
Temaattiset Torstait - Pohjois-Pohjanmaan TuotteistuspajaTemaattiset Torstait - Pohjois-Pohjanmaan Tuotteistuspaja
Temaattiset Torstait - Pohjois-Pohjanmaan TuotteistuspajaBusiness Arena Oy
 
Innovation Bootcamp 2013 documentation
Innovation Bootcamp 2013 documentationInnovation Bootcamp 2013 documentation
Innovation Bootcamp 2013 documentationBusiness Arena Oy
 
Temaattiset Torstait - Hankkeiden viestintä ja SoMe
Temaattiset Torstait - Hankkeiden viestintä ja SoMeTemaattiset Torstait - Hankkeiden viestintä ja SoMe
Temaattiset Torstait - Hankkeiden viestintä ja SoMeBusiness Arena Oy
 
Temaattiset Torstait - Verkostosymposium 30.5.2013 (Pohjois-Pohjanmaa)
Temaattiset Torstait - Verkostosymposium 30.5.2013 (Pohjois-Pohjanmaa)Temaattiset Torstait - Verkostosymposium 30.5.2013 (Pohjois-Pohjanmaa)
Temaattiset Torstait - Verkostosymposium 30.5.2013 (Pohjois-Pohjanmaa)Business Arena Oy
 

More from Business Arena Oy (20)

Vaikuttavuusklinikat
VaikuttavuusklinikatVaikuttavuusklinikat
Vaikuttavuusklinikat
 
Crazy Town
Crazy TownCrazy Town
Crazy Town
 
Ammattilaiset Areenalla
Ammattilaiset AreenallaAmmattilaiset Areenalla
Ammattilaiset Areenalla
 
Business Arena Iloinen TKI-tiimi
Business Arena Iloinen TKI-tiimiBusiness Arena Iloinen TKI-tiimi
Business Arena Iloinen TKI-tiimi
 
Innovation Bootcamp 2014
Innovation Bootcamp 2014Innovation Bootcamp 2014
Innovation Bootcamp 2014
 
EUBIC Learning Camp documentation, May 2014
EUBIC Learning Camp documentation, May 2014EUBIC Learning Camp documentation, May 2014
EUBIC Learning Camp documentation, May 2014
 
Operaatio Metsonpesä
Operaatio MetsonpesäOperaatio Metsonpesä
Operaatio Metsonpesä
 
Hankehelmet Oppitalkoot 10.6.2014 Seinäjoki / Pecha kucha -ohjeistus
Hankehelmet Oppitalkoot 10.6.2014 Seinäjoki / Pecha kucha -ohjeistus Hankehelmet Oppitalkoot 10.6.2014 Seinäjoki / Pecha kucha -ohjeistus
Hankehelmet Oppitalkoot 10.6.2014 Seinäjoki / Pecha kucha -ohjeistus
 
SHF, Kaupallistamisleiri 28.-29.4.2014, dokumentointi
SHF, Kaupallistamisleiri 28.-29.4.2014, dokumentointiSHF, Kaupallistamisleiri 28.-29.4.2014, dokumentointi
SHF, Kaupallistamisleiri 28.-29.4.2014, dokumentointi
 
CASE: Ideasta ilmiöksi
CASE: Ideasta ilmiöksiCASE: Ideasta ilmiöksi
CASE: Ideasta ilmiöksi
 
Inspiraatiopäivä 5.2.2014 - tapahtumakooste
Inspiraatiopäivä 5.2.2014 - tapahtumakoosteInspiraatiopäivä 5.2.2014 - tapahtumakooste
Inspiraatiopäivä 5.2.2014 - tapahtumakooste
 
Inspirationsdagen 5.2.2014 - sammandrag
Inspirationsdagen 5.2.2014 - sammandragInspirationsdagen 5.2.2014 - sammandrag
Inspirationsdagen 5.2.2014 - sammandrag
 
HEHKU! Areenan koonti
HEHKU! Areenan koontiHEHKU! Areenan koonti
HEHKU! Areenan koonti
 
Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013
Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013
Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013
 
Temaattiset Torstait - Kohti maakuntatason hankekokonaisuuksia 14.11.2013, Po...
Temaattiset Torstait - Kohti maakuntatason hankekokonaisuuksia 14.11.2013, Po...Temaattiset Torstait - Kohti maakuntatason hankekokonaisuuksia 14.11.2013, Po...
Temaattiset Torstait - Kohti maakuntatason hankekokonaisuuksia 14.11.2013, Po...
 
Temaattiset Torstait - Vaikuttavuus
Temaattiset Torstait - VaikuttavuusTemaattiset Torstait - Vaikuttavuus
Temaattiset Torstait - Vaikuttavuus
 
Temaattiset Torstait - Pohjois-Pohjanmaan Tuotteistuspaja
Temaattiset Torstait - Pohjois-Pohjanmaan TuotteistuspajaTemaattiset Torstait - Pohjois-Pohjanmaan Tuotteistuspaja
Temaattiset Torstait - Pohjois-Pohjanmaan Tuotteistuspaja
 
Innovation Bootcamp 2013 documentation
Innovation Bootcamp 2013 documentationInnovation Bootcamp 2013 documentation
Innovation Bootcamp 2013 documentation
 
Temaattiset Torstait - Hankkeiden viestintä ja SoMe
Temaattiset Torstait - Hankkeiden viestintä ja SoMeTemaattiset Torstait - Hankkeiden viestintä ja SoMe
Temaattiset Torstait - Hankkeiden viestintä ja SoMe
 
Temaattiset Torstait - Verkostosymposium 30.5.2013 (Pohjois-Pohjanmaa)
Temaattiset Torstait - Verkostosymposium 30.5.2013 (Pohjois-Pohjanmaa)Temaattiset Torstait - Verkostosymposium 30.5.2013 (Pohjois-Pohjanmaa)
Temaattiset Torstait - Verkostosymposium 30.5.2013 (Pohjois-Pohjanmaa)
 

Vaikuttavampi hanketoiminta,16.06.2015, Joensuu

 • 2. Muutamia hyödyllisiä linkkejä.. • www.hanketuloskortti.fi - Hankkeiden tulosten, ratkaisujen, oppien ja hyvien käytäntöjen kuvaamiseksi sekä jakamiseksi luotu sähköinen työkalu • http://bit.ly/ris3workbooks 
 ”Hanketoiminnan uusi malli – RIS3 työkalut oppimislähtöiseen aluekehittämiseen ja projektityöhön”
 • http://www.slideshare.net/ 
 Aikasempien kohtaamisten materiaaleja löytyy joko kirjoittamalla hakukenttään ”Temaattiset Torstait” tai ”Business Arena”. Löydät tietoa mm. hanketuotteistamisesta, ipr:stä ja sähköisistä ym.
 • http://www.northfinland.fi
 Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston verkkosivut. Hyviä vinkkejä ja käytännön apua esim. komission suorista hauista ja käytännön hanketoiminnan tuesta. Kannattaa tilata uutiskirje!
 • 5.
 • 6. PÄIVÄN TAVOITE • Tuoda vaikuttavuuden tarkasteluun uusia näkökulmia • Tunnistaa mitkä tekijät edesauttavat kestävien ja vaikuttavien tulosten saavuttamista • Jakaa osallistujien kesken kokemuksia
 ➡ Päivän jälkeen kullakin osallistujalle on selvillä miten omasta hankkeesta voisi saada vaikuttavamman.
 • 7. PÄIVÄN OHJELMA • Avauksen jälkeen käymme läpi kuusi vaikuttavuuden kannalta tärkeää osa-aluetta • Ohjelma koostuu lyhyistä teemallisista alustuksista ja ryhmäkeskusteluista - alustusten jälkeen pohdintaa yhdessä, tuodaan kentän ääni kuuluviin
 • 8. TAUSTA - MISSÄ OLEMME NYT? • Vähentynyt rahoitus • Rahoittajien vähentyneet resurssit • Vaikuttavuuden vaatimus (impact) ympäri Eurooppa • Erilainen termien ymmärtäminen: puhutaanko samaa kieltä, onko viitekehys vaikuttavuudelle sama? • Virallinen raportointi ei kuvaa vaikuttavuutta • Viralliset indikaattorit => Tarve uusille työkaluille ja toimintatavoille
 • 9. 517 / 1 611
 • 10.
 • 11. PDF:iä ei lueta, paras tapa luoda vaikuttavuutta on toimia.
 • 12. Suomi € KV €€ Suomi + KV €€€ Mitä EU odottaa - hankkeiden vipuvaikutus
 • 13. Vahva ja merkityksellinen visio, joka sitoo yksittäisten hankkeiden toiminnan yhteen saman teeman sisällä
 • 14. Osaamisperustan luominen: ESR, EAKR, Tekes, maaseuturahasto Vahva ja merkityksellinen visio, joka sitoo yksittäisten hankkeiden toiminnan yhteen saman teeman sisällä
 • 15. Osaamisperustan luominen: ESR, EAKR, Tekes, maaseuturahasto Vahva ja merkityksellinen visio, joka sitoo yksittäisten hankkeiden toiminnan yhteen saman teeman sisällä Uuden luominen: Horisontti, InterReg, jne.
 • 16. Osaamisperustan luominen: ESR, EAKR, Tekes, maaseuturahasto Vahva ja merkityksellinen visio, joka sitoo yksittäisten hankkeiden toiminnan yhteen saman teeman sisällä Uuden luominen: Horisontti, InterReg, jne. Käytäntöön soveltaminen: H2020 SME, Tekes, ESR, EAKR, Tekes, maaseuturahasto
 • 17. CHECK-IN: Kuka olet? Miksi olet täällä? Käy läpi ennakkotehtävää pöytäryhmässä: - Mitkä ovat hankkeesi tavoiteltavat tulokset? - Miten osoitat hankkeesi tulokset todeksi?
 • 18. Käymme läpi 6 vaikuttavuuden kannalta tärkeäksi havaittua kohtaa Tekemisen tapa: • 1. Kokeiluttuuri • 2. Vipuvaikutus Oppiminen ja mittaaminen: • 3. Hanke = oppimisen väline • 4. Omaehtoiset tulosmittarit Aika hankkeen jälkeen: • 5. Aktiivinen omistajuus • 6. Hankkeen tuotteistaminen
 • 20. VARMUUS Kokeilut ”Ajattele isosti. Toimi pienesti.” - Anssi Tuulenmäki, Aalto yliopisto Kokeilut Kokeilut Valmis ratkaisu AIKA
 • 22. 5
 • 23. ? 1 5
 • 25. ? 1 2 3 5
 • 26. ? 1 2 3 4 5
 • 27. HARJOITUS 1: Miten hankkeesi voisi edistää kokeilukulttuuria? => Kuvaa 1-3 esimerkkiä.
 • 28. 2. Vipuvaikutus Liian monet hankkeet yrittävät tavoitella kaikkea maan ja taivaan väliltä sekä luovat tyhjästä uudet vaikuttamisen kanavat - vaikka tehokkaampaa olisi keskittää voimavarat sisällön tuottamiseen tai avainpelaajien tukemiseen
 • 29. RAMBOLL MOPOTUNING - OSALLISUUTEEN PERUSTUVA MENETELMÄ NUORTEN MIESTEN LIIKUNTAAN AKTIVOINTIIN JA SYRJÄYTYMISEN EHKÄISYYN / JAANA UKONAHO Ongelma: nuorten tukipalvelut ovat hajallaan ja vaikeasti tavoitettavia. Jos aikuiset menee sekaisin lipuista ja lapuista, jota Kelalle menee, niin nuorilla putoamisen vaiheet vielä pahemmat! Vastaus: Tehokkaan ja valmiin ”JAKELUKANAVAN” tunnistaminen ja valjastaminen hankkeen palvelun käyttöön. Tässä tapauksessa kutsunnat valikoitui paikaksi, josta koko miespuolisen ikäluokan saa kiinni. Toimivat testilabrana ja interventiopaikalle. Yhteistyössä puolustusvoimien kanssa. Tieteellisen tiedon ja tutkimuksen hyödyntäminen hankkeen tulosten validoimisessa ”Rahoittajiltakin toivoisi innovatiivisuutta, että kun te istutte eri ohjausryhmien kokouksissa, toivoisin että kerrotte eteenpäin asioista hankkeiden välillä, niin että voidaan yhdistellä osaamista” Mallit eivät synny neukkarissa vaan testaamalla kohderyhmän kanssa: ”Ei viety valmista kauraa, vaan ”asiakkaat” otettiin alusta alkaen mukaan kokeilujen kautta kehitystyöhön, ei vain kyselty”
 • 30. Johtaako projektipäällikkö massaa . . . . . . vain avainpelaajia, tukien heitä tiedolla, resursseilla ja osaamisella?
 • 31. ESIMERKKI: Kokoa taaksesi puolestapuhujia Satakuntalainen VALO-hanke valjasti raumalaiset paikallispoliitikot puolestapuhujikseen ”Rauman malli” esillä valtakunnallisesti 
 Eduskunta sekä RAY lähtivät tukemaan ESR- hankkeen levitystyötä
 • 33. HARJOITUS 2: Missä tai kenessä voisi olla sinun hankkeesi suurin vipuvaikutus? Jakelukanavassa, avainpelaajissa, portinvartijoissa, paikallisessa tuessa vai jossakin muussa? → Valitse yksi hankkeesi kannalta tärkeä vipuvaikutustekijä ja perustele miksi.
 • 34. 3. Hanke = oppimisen väline Tästä huolimatta … kuinka usein arkipäiväinen työtahti tai virallinen hankeraportointi tukee projektipäälliköitä, ohjausryhmiä ja rahoittajia reflektoimaan opittua?
 • 35. A B ”Jos pystyt suunnittelemaan ja ennustamaan kehityshankkeen tulokset kaksi vuotta etukäteen, ei kyse enää ole todellisesta uutta luovasta hankkeesta.” Hankkeiden harvoin tulisi kulkea suunnitellusti pisteestä a pisteeseen b
 • 36. A B Tämän pitäisi olla lähempänä todellisuutta
 • 37. A B 2): todellisuus B 1): suunniteltu Tai tämän . . . eli asetetaan toivottu maali, mutta reagoidaan muutoksiin oikeassa maailmassa ja tehdään tarvittavat korjausliikkeet ”On aina hyvän hankkeen merkki, jos hanke on tehnyt muutoshakemuksen. Kertoo, että seuraa ympäröivää maailmaa.”
 • 38. Plan Do CheckAssume Adjust Think again Kuinka sinun ohjausryhmätyöskentelysi tai hankeraportointisi tukee oppimista ja suunnan jatkuvaa tarkastelua?
 • 39. Esimerkki: Mitä jos jokaisessa hankkeessa ohjausryhmä keskittyisi seuraavien oleellisten kysymysten systemaattiseen pohtimiseen: • Mikä on mennyt hyvin? • Mikä on mennyt huonosti? • Mitä olemme oppineet? • Mitä olemme vieneet käytäntöön?
 • 40. HARJOITUS 3: Miten varmistat, että hankkeesi oppii jatkuvasti ja korjaa suuntaa tarvittaessa? → Kuvaa yksi käytännön ratkaisu, jota käytät tai voisit käyttää.
 • 41. 4. Viralliset indikaattorit sekä omaehtoiset tulosmittarit → ROI
 • 42. • Toimenpiteet -> Tulokset -> Vaikutus -> Vaikuttavuus • Älä sekoita hankkeen toimenpiteitä ja tulosta keskenään. Esimerkiksi hankkeessa järjestetty seminaari tai työpaja ei ole tulos, vaan toimenpide. • Hyvät hankkeet luovat heti alkuvaiheessa omaehtoiset mittarit ja vaikuttavuuden kuvaamisen keinot. • Viralliset hankeraportoinnin mittarit ja indikaattorit eivät aina kata riittävästi koko kuvaa - mutta myös niitä voi hyödyntää • Viime kädessä rahaan perustuva todistusvoima on usein ehto sille, että hankkeella luotu toimintamalli jäisi pysyväksi hankkeen päätyttyä: ”Kuinka paljon hankkeen ratkaisu säästää / tuo lisää resursseja?” on kysymys, johon jokaisen hankkeen tulisi kyetä vastamaan todistusaineiston avulla • Miten hyödynnät esimerkiksi korkeakoulua tai muuta ulkopulista tahoa hyötyjen tai vaikutuksen validoimisessa?
 • 43. CASE: IDEASTA ILMIÖKSI, 2009-2014
 Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Kaikki materiaali: © Business Arena kopiointi kielletty ilman lupaa
 • 44. % henkilökunnan jäsenistä tietää tukipalveluista 2008 2009 2010 2011 0 20 40 60 80 100 2008 2009 2010 2011 0 20 40 60 80 100 % ... tietää mitä voisi kaupallistaa omalla alallaan 2008 2009 2010 2011 0 20 40 60 80 100 VÄLITÖN VAIKUTUS: TIETOTASO % ... tietää, että on oikeutettu vähintään puoleen idean tuotoista, 
 vaikka korkeakoulu omistaisi oikeudet
 • 45. KESKIVÄLIN VAIKUTUS: TOIMINTA JY:n ja JAMK:in henkilöstön tekemät ideailmoitukset 2008 2009 2010 2011 2012 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250
 • 46. - 6,98 miljoonan € edestä hankittua kilpailtua Tekes- rahoitusta - Jyväskylän yliopisto 1. sijalla kokoonsa nähden Tekes-rahoitushakujen onnistumisessa - yhteensä n. 30 kaupallistusta tai korkeakoululähtöistä yritystä - 5x enemmän ideailmoituksia ja keksintöjä - Innovaatiopalveluiden yli 3x parempi tunnettavuus Kaikki materiaali: © Business Arena kopiointi kielletty ilman lupaa VAIKUTTAVUUS?
 • 48. Vaikutus • % työllistyminen • % prosessin nopeutuminen • € säästöt • € tulot, kerätty rahoitus • kaupallistettu tutkimus • uudet vientimarkkinat • uudet työpaikat • uudet yritykset • säästö julkistaloudelle • hankkeen panos-tuotos –suhde Toimenpiteiden volyymi ja laajuus • määrä: koulutetut, käyttäjät, yritykset • T&K -käyttöaste • kokeilujen määrä • testatut ja luodut prototyypit • yhteiset artikkelit • syntyneet op:t Kulttuuri ja asenne • tietotason lisääntyminen • motivaatio ja asenne • asiakaspalaute
 • 49. HARJOITUS 4: Mitkä ovat keskeiset omaehtoiset mittarit, joita sinun hankkeesi tulisi seurata vaikuttavuuden osoittamiseksi? Miten keräät tiedon? Miten osoitat sen todeksi? → Jaa muille hankkeesi nykyiset tai mahdolliset omaehtoiset mittarit.
 • 50. 5. AKTIIVINEN OMISTAJUUS ”Halu taistella hankkeen puolesta, tuntea asia omaksi, toimia yrittäjämäisesti, halu hyödyntää hankkeen tulosta myös päättymisen jälkeen, ottaa vastuu muutoksesta”
 • 51. CASE: ARTOVA JA ARTOVAMALLI Nykyisellä ohjelmakaudella LEADER- tyyppinen toiminta on tulossa myös kaupunkeihin. Kuinka kansalaisia osallistetaan enemmän? Helsingista löytyy jo nyt hieno esimerkki lähidemokratian edistämisestä löytyy kaupunginosayhdistys Artovalta (Arabianranta - Toukola - Vanhakaupunki)
 • 52. JANNE KAREINEN, ARTOVA Kuuden erilaisen pilottiprojekteilla kokeiltiin käytännön kautta mikä toimii. Kokeilut dokumentoitiin yhdeksi malliksi. Artova on aidosti kiinnostunut hyödyntämään hankkeissa kehitettyjä malleja osana normaalia toimintaansa • ”ArtovaMalli jalkautettiin laajaan tietoisuuteen sekä kolmannella sektorilla että viranomaistoimijoiden keskuudessa.” • ”Mallia käytetään Tallinnan ja Riikan lisäksi mm. Herttoniemessä, Roihuvuoressa ja Jyväskylässä.” • ”ArtovaMallille on haettu rekisteröityä tuotemerkkiä ja ensimmäiset palvelutuotepaketit on myyty ja eri tahojen kanssa käydään neuvotteluja jalkautuksesta.” Kesäkuun tuotteistamispajan tärkein oivallus: • ”. . . että sekä ymmärrys että kiinnostus ArtovaMallia kohtaan voi olla varsin laajaa. ”
 • 53. Jotta hankkeen ympärille voi syntyä aktiivista omistajuutta, hankeorganisaation on annettava projektipäällikölle mahdollisuus hyödyntää kertynyttä kokemusta myös hankerahoituksen päätyttyä ja sallittava yrittäjämäinen toiminta - esimerkiksi hankkeen tulosten levittäminen koulutuspalveluna eteenpäin
 • 54. Aktiviinen omistajuus voi myös siirtyä hankkeen kohderyhmille (etenkin, jos he ovat mukana alusta alkaen ratkaisun luomisessa) tai jopa ostopalvelulle
 • 60. CASE: Ideasta ilmiöksi HY MAMK NOVIA & VAMK HAMK + 10 muuta korkeakoulua, myös Puolassa
 • 61. HARJOITUS 5: Kuka tai ketkä ovat hankkeesi aktiivisia omistajia? → Tunnista yksi aktiivinen omistaja ja kerro kuinka omistajuus luodaan.
 • 62. 6. HANKKEEN TUOTTEISTAMINEN Missä muodossa hanke voi jatkaa tuotteistettuna elämäänsä? - uusi entistä parempi toimintamalli - myytävä palvelu tai tuote - lisensoitava ratkaisu - uusi yritys Kuka omistaa aineettomat oikeudet? Mitä kokemusperäistä tietoa tulee tehdä näkyväksi, jotta osaamisen siirto on mahdollista?
 • 63. Esimerkkejä kuinka tuotteistetut hankkeet jatkavat elämäänsä - FIC Oy: uusi yritys kalatalouden osaamisen siirtämiseksi, kansainväliset kehitysprojektit Aasiassa. - Savonian YKO-hanke: hankkeen kautta siirrettiin kansainvälistymistä koskeva tuote olemassa olevalle yritykselle - Metsäakatemia: Metsäyhdistyksen päättäjille suunnattu konsepti, joka lisää metsätaloutta koskevaa tietoutta. Siirretty tuotteena Latviaan, Itä-Afrikkaan ja Väli-Amerikkaan. - Jykesin sijoittumispalvelut: parempi toimintamalli, niin hyvä omistajakunnille, että sitä kannatti rahoittaa hankkeen jälkeen (nykyään osa kaupungin elinkeinopalveluita) - Urban Mill: julkis-yksityisenä hankkeena käynnistetty yrityskehittämö - Ideasta Ilmiöksi -toimintamalli: hankkeen ostopalvelukumppanin lisensoima malli, levitetty yli 10 suomalaiseen ja kansainväliseen korkeakouluun
 • 64. Väite 1: Yhdenkään hankkeen tulokset eivät siirry eteenpäin pelkästään yhden loppuseminaarin ja sen esitysten kautta.
 • 65. Virallinen raportointi ja materiaalitHiljainen tieto ja kokemukset Verkostot ja yhteydet Kaikkia näitä osa-alueita tarvitaan, jotta hanke voidaan tuotteistaa onnistuneesti ja siirtämään eteenpäin. Perinteinen hankeraportointi ja hanketoiminta kuitenkin vain keskittyy yhteen osa-alueeseen.
 • 66. Väite 2: Hankeorganisaatio ei välttämättä ole aina paras kotipesä kaupallistamaan tai tuotteistamaan hankkeen ratkaisua.
 • 67. HARJOITUS 6: Missä muodossa hankkeesi voi jatkaa olemassaoloaan hankerahoituksen päätyttyä? → Listaa erilaiset vaihtoehdot.
 • 68. LOPPUKESKUSTELU: ”Päivän jälkeen kullakin osallistujalle on selvillä miten omasta hankkeesta voisi saada vaikuttavamman.” → Kerro 1-3 asiaa mitä viet käytäntöön. hankkeiden tulosten, ratkaisujen, oppien ja hyvien käytäntöjen kuvaamiseksi sekä jakamiseksi
 • 69. Mitä osallistujat lupasivat viedä päivästä käytäntöön?
 - Mittaamisen kehittäminen: yksittäisten kokeilujen kautta - Kokeilukulttuuri: vipuvoima, tuotteistaminen - Vipuvaikutus: voimavarojen keskittäminen avainpelaajiin 
 - Motorola-malli - Omaehtoisten mittareiden miettiminen 
 Kokeilukulttuuri -> testauksia, askelin välein eteenpäin - Vipuvaikutuksen edistäminen 
 - Avainpelaaja-ajattelu: - Saada ihmisiä tekemään asioita, jotka on minusta hyviä - Mittarit: Mitä mitataan / miten pitäisi mitata
 - Uusien/uudenlaisten toimintatapojen/-mallien kokeilu - kykyviisari - vipuvaikutus (sopivat kontekstit) 
 - Hanketoimijat pois mukavuusalueelta - Kokeilukulttuurin lisääminen - Mittarointi - Vipuvaikutus