SlideShare a Scribd company logo
Informe d’activitat_AGOST2016
Informe d’activitat_AGOST2016
Disponibilitat
96,43%
http://web.aoc.cat/blog/serveis/eacat-
tramits/
Activitat Agost 2016
Tramitacions 17.010 293.505
Les 10 trameses més utilitzades Agost
Tramesa d’informació, escrits i documents 2.673
GAH - Tramesa de les actes i els acords dels ens locals 1.570
TSF - Informes d'estrangeria 1.425
SING - Tramesa documentació 1.170
PRE - EADOP - Publicació al DOGC 978
Trameses genèriques 974
GAH - Pla únic d'obres i serveis de Catalunya (PUOSC) 524
GAH - Subvencions retribucions a càrrecs electes 506
DDGI - Tramesa documentació 400
CAOC - Servei de certificació digital 398
Els 10 ens que més trameses envien Agost
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge 1.871
Síndic de Greuges 1.039
Departament de Territori i Sostenibilitat 1.032
Agència Catalana de l'Aigua 808
Diputació de Girona 419
Ajuntament de Barcelona 400
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 342
Consell Comarcal del Vallès Oriental 278
Àrea Metropolitana de Barcelona 271
Consell Comarcal del Baix Empordà 230
51.430
95.113
132.430
175.313
282.845
404.284
490.177
293.505
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Evolució de l'activitat per any
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
1.000
11.000
21.000
31.000
41.000
51.000
61.000
71.000
G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D
Evolució de l'activitat_mes/any
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Implantació Agost 2016 Acumulat total
Ens usuaris 2 37 2.251
Usuaris 113 2.123 26.948
Organismes prestadors de serveis 0 1 90
Oferta Agost 2016 Acumulat total
Procediments 7 64 593
Informe d’activitat_AGOST2016
Disponibilitat
96,37%
http://web.aoc.cat/blog/serveis/via-oberta/
Activitat Agost 2016 Acumulat total
Consultes PCI 1.124.935 12.722.928 87.008.426
Serveis més consultats Agost
Prestacions socials públiques (INSS) 307.767
Padró municipal d'habitants 222.318
Renda (AEAT) 161.843
Registre de Vehicles i Conductors (DGT) 133.590
Adreça electrònica viària (DEV) 75.919
Identitat (sense dades de residència) 52.241
Registres Civils 35.957
Cadastre 30.975
Deutors de l'IVTM 27.226
Obligacions tributàries i domicili fiscal (AEAT) 11.486
Els cessionaris més actius Agost
Generalitat de Catalunya (PICA) 735.929
Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 126.688
Ajuntament de Barcelona 95.290
Ajuntament de Lleida 44.749
Centre Metropolità d'Informació i Promoció del Transport, SA 38.828
Consell Comarcal de la Selva 30.640
Ajuntament de Terrassa 9.067
Agència de l'Habitatge de Catalunya 8.036
Ajuntament de Girona 3.899
Àrea Metropolitana de Barcelona 3.035
Implantació Agost 2016 Acumulat total
Ens usuaris 6 68 567
.Ens usuaris ajuntaments 4 52 457
Oferta Agost 2016 Acumulat total
Serveis de VO disponibles 0 2 46
Ens que ofereixen dades (cedents) 1 2 865
.Ajuntaments que ofereixen PMH 1 2 840
% població coberta per PMH 88,2
Informe d’activitat_AGOST2016
% d'ús de cada finalitat de consum Agost %
Ajuts, subvencions i beques 708.551 62,99
Notificació o comunicació administrativa 230.039 20,45
Prestacions socials 42.065 3,74
Denúncies, inspeccions i sancions 30.407 2,70
Deutors IVTM 27.226 2,42
Urbanisme 20.253 1,80
Autoritzacions, permisos i llicències 12.217 1,09
Notificació de sancions de trànsit 11.214 1,00
Processos selectius i gestió interna 8.379 0,74
Acreditació sanitària d'assegurats 6.412 0,57
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D
Evolució de l'activitat_mes/any
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
1.474.670
2.679.279
4.023.387
7.400.889
12.074.245
14.739.390
19.276.370
12.722.928
1.000.000
3.000.000
5.000.000
7.000.000
9.000.000
11.000.000
13.000.000
15.000.000
17.000.000
19.000.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Evolució de l'activitat per any
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Informe d’activitat_AGOST2016
http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Tramits-entre-
administracions/Comunicacio-de-les-dades-de-domicili
Implantació Agost 2016 Acumulat total
Ajuntaments que ofereixen el servei 0 0 19
Oferta Agost 2016 Acumulat total
% població coberta 0 0 36%
Organismes a comunicar 0 0 7
Ens més actius Agost
Ajuntament de Terrassa 5.692
Ajuntament de Lleida 3.874
Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 559
Ajuntament del Prat de Llobregat 344
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 305
Ajuntament del Vendrell 278
Ajuntament de Cambrils 140
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 136
Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols 70
Ajuntament de Roses 44
Ajuntament de Valls 28
11.470
Activitat Agost 2016
Comunicacions de canvi de domicili 11.470 101.582
Ajuntaments que han comunicat 11
48.806
57.805 62.182
82.719
148.136
161.403
173.152
101.582
15.000
35.000
55.000
75.000
95.000
115.000
135.000
155.000
175.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Evolució de l'activitat per any
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D
Evolució de l'activitat_mes/any
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Informe d’activitat_AGOST2016
Disponibilitat
99,81%
http://web.aoc.cat/blog/serveis/e-tram/
*Tramitació d'activitats empresarials
Oferta Acumulat total
Tràmits disponibles 49
Tràmits disponibles
associats al servei FUE*
17
66
Implantació Acumulat total
Ajuntaments i EMD 885 + 12
Consells comarcals 41
Diputacions 1
Altres ens usuaris 16
14.689
22.283
25.301
28.800
31.982
37.041
41.213
32.677
2.500
7.500
12.500
17.500
22.500
27.500
32.500
37.500
42.500
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Evolució de l'activitat per any
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
900
1.400
1.900
2.400
2.900
3.400
3.900
4.400
4.900
5.400
G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D
Evolució de l'activitat_mes/any
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Tràmits més utilitzats Agost
Instància genèrica 2.470
Queixes i suggeriments 581
Volant d'empadronament actual 111
Cita amb un càrrec electe o un tècnic municipal 72
Ús d'equipaments municipals per a activitats culturals, esportives o de lleure 69
Recollida de mobles i trastos vells al carrer 48
Certificat d'empadronament històric 19
Certificat de convivència actual 14
Casament civil 13
Domiciliació de tributs, taxes i preus públics 12
Els organismes més actius Agost
Ajuntament de Salt 95
Ajuntament de Palau-solità i Plegamans 93
Ajuntament de Castelló d'Empúries 89
Ajuntament de Molins de Rei 80
Ajuntament de Vallirana 70
Ajuntament de Sant Andreu de la Barca 62
Ajuntament de Vila-seca 61
Consell Comarcal de la Noguera 50
Ajuntament de Collbató 46
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 45
Activitat Agost 2016
Nombre de tràmits fets 3.545 32.677
Ajuntaments amb tramitació
electrònica
Informe d’activitat_AGOST2016
Font:
http://www.geolocal.cat/geoLocal/visorAOC/visorAOC.jsp
Enllaç al mapa:
http://bit.ly/2cqNln9
Ajuntaments amb e-TRAM
Informe d’activitat_AGOST2016
Disponibilitat
Usuari 95,70%
http://web.aoc.cat/blog/serveis/eres-
registre-d-entrada-i-sortida/
Implantació
Ajuntaments 240
Consell comarcal 18
Consorci 22
Diputació 2
Ens de gestió 13
EMD 1
Universitat 3
Ens instrumental 2
Societat participada 1
302
214
239
254
300 302
0
50
100
150
200
250
300
350
2012 2013 2014 2015 2016
Evolució dels usuaris
2012
2013
2014
2015
2016
Activitat Agost 2016
entrades sortides
Volum registres 20.641 13.730
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
G F Mç Al Mg Jy Jl At
Evolució de l'activitat. Any 2016
entrades sortides
sortides
Informe d’activitat_AGOST2016
http://web.aoc.cat/blog/serveis/registre-unificat-mux/
Activitat Agost
entrades sortides
Volum registres. Registre EACAT 6.945 6.404
Volum registres. Registre propi 1.476 725
Volum registres. Dip.Girona 792 779
Volum registres. Registre Consorci AOC 244 405
Volum registres. Dip.Lleida 47 14
Volum registres. Dip.Tarragona 31 7
Volum registres. Consell Comarcal de l'Alt Penedès 26 38
Els organismes més actius (Entrades) Agost Registre
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge 1.896 Registre EACAT
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge 474 Registre propi
Diputació de Girona 267 Dip.Girona
Consell Comarcal d'Osona 23 Registre Consorci AOC
Consell Comarcal de l'Alt Penedès 14 Consell Comarcal de l'Alt Penedès
Consell Comarcal del Baix Ebre 4 Dip. Tarragona
Ajuntament de Coll de Nargó 4 Dip. Lleida
Els organismes més actius (Sortides) Agost Registre
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge 1.724 Registre EACAT
Síndic de Greuges 431 Registre propi
Diputació de Girona 404 Dip.Girona
Consell Comarcal del Segrià 68 Registre Consorci AOC
Consell Comarcal de l'Alt Penedès 36 Consell Comarcal de l'Alt Penedès
Diputació de Tarragona 3 Dip. Tarragona
Ajuntament d'Espot 6 Dip. Lleida
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
G F Mç Al Mg Jy Jl At
Evolució de l'activitat. Entrades 2016
Registre EACAT
Registre propi
Dip. Girona
Registre Consorci AOC
Dip.Tarragona
Dip. Lleida
CC Alt Penedès
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
G F Mç Al Mg Jy Jl At
Evolució de l'activitat. Sortides 2016
Registre EACAT
Registre Consorci AOC
Registre propi
Dip.Girona
Dip.Tarragona
Dip. Lleida
CC Alt Penedès
Informe d’activitat_AGOST2016
Disponibilitat
Ciutadà 98,95%
Administració 96,38%
http://web.aoc.cat/blog/serveis/e-notum/
Implantació Acumulat total
Ens usuaris 652
Activitat Agost Acumulat 2016
Notificacions fetes 22.767 259.185
Els 10 ens que més notifiquen Agost
Generalitat de Catalunya 10.404
Ajuntament de Barcelona 4.140
Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 3.699
Síndic de Greuges 338
Consell Comarcal del Segrià 179
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 165
Ajuntament d'Olot 156
Ajuntament de Masquefa 151
Ajuntament de Cubelles 149
Ajuntament de Roses 144
6.064
42.733
71.039
214.537
260.918
313.044
259.185
5.000
55.000
105.000
155.000
205.000
255.000
305.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Evolució de l'activitat per any
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D
Evolució de l'activitat_mes/any
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
58
161
237
344
393 401 406 407
288
267 274
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Evolució dels usuaris per any
Informe d’activitat_AGOST2016
Disponibilitat
99,22%Implantació Acumulat
Ens amb el cercador integrat 274
ajuntaments, EMD, mancomunitats 260 + 2 + 1
consells comarcals 11
http://web.aoc.cat/blog/serveis/geolocal/
*protecció civil, informació de parcel·les
https://web.aoc.cat/blog/serveis/cercador/
Implantació Acumulat
Ens amb visor 595
.Ens ajuntaments 557
Ens que publiquen metadades 109
Ajuntaments que publiquen el planejament urbanístic 90
Ens que publiquen informació georeferenciada 109
Activitat Agost 2016
Nombre de cerques 7.513 71.535
Oferta Agost
Nombre d'organismes indexats 1.046
Nombre de pàgines indexades 1.330.751
Activitat: on van els usuaris de Geolocal Agost
Aplicació del visor 4.933
Aplicació d'edició 70
Galeria de mapes de l'ens 34
Pàgina d'inici Instamaps.Geolocal 56
Aplicacions de l'eina * 22
Galeria de mapes de Geolocal 3
Carrerer 1
Ens amb més visites Agost
Ajuntament de Roses 1.043
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 269
Ajuntament de Salou 256
Ajuntament de Tossa de Mar 183
Ajuntament de Valls 150
Ajuntament de Blanes 143
Ajuntament Torroella de Montgrí 133
Ajuntament de Banyoles 84
Ajuntament de Sant Andreu de la Barca 69
Ajuntament de Calella 55
Informe d’activitat_AGOST2016
https://web.aoc.cat/blog/serveis/e-fact/
Disponibilitat
Portal del receptor 97,17%
Bústia de factures 99,96%
Implantació Agost 2016 Acumulat total
Ens adherits al servei e.Fact 1 23 1.542
Oferta Agost 2016 Acumulat total
Plataformes privades connectades 0 0 19
Activitat Agost 2016
Factures gestionades 155.977 1.509.107
Organismes que reben més factures Agost
Institut Català de la Salut 25.712
Generalitat de Catalunya 7.125
Hospital Clínic de Barcelona 5.347
Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell 3.653
Consorci Sanitari Integral 3.263
Fundació Gestió Sanitària Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 3.171
Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona 3.052
Ajuntament de Barcelona 1.984
Consorci Sanitari de Terrassa 1.887
Institut Català d'Oncologia 1.799
1.349 3.827 23.422 58.838 97.889
1.787.004
1.509.107
1.000
201.000
401.000
601.000
801.000
1.001.000
1.201.000
1.401.000
1.601.000
1.801.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Evolucióde l'activitat per any
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
G F Mç Al Mg Jy Jl Al S O N D
Evolució de l'activitat_mes/any
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Informe d’activitat_AGOST2016
94,56%
5,44%
Distribucióper categoria
Validades per e.FACT
Rebutjades per e.FACT (rebuig
tècnic)
1%
24%
46%
18%
10%
1%
Distribucióper import
<0
0-100
100-1.000
1.000-5.000
5.000-60.000
>60.000
Empreses que trameten més factures Agost
Endesa Energia, S.A.U. 18.698
Telefonica de España, S.A.U. 4.373
Endesa Energía XXI, S.L.U. 3.529
Gas Natural Comercializadora, S.A. 3.454
Aigües de Barcelona 2.262
Medtronic Iberica, S.A. 1.927
Caixabank, S.A. 1.742
Johnson & Johnson, S.A. 1.494
Telefónica Móviles España, S.A. 1.419
B. Braun Medical S.A. 1.322
Plataformes que trameten més factures Agost
Edicom 32.233
Hub AOC - Bústia emisor 29.929
Plataforma Seres eFactura 20.361
Endesa 18.724
Invinet 15.636
Bústia entrada/Sortida FACE 14.446
Telefónica Móviles España 5.915
Ediversa 4.075
La Caixa 3.053
Pimefactura 2.431
Informe d’activitat_AGOST2016
http://web.aoc.cat/blog/serveis/e-
contractacio-perfil-de-contractant/
Usuaris e-Subhasta 2016
Universitats (CSUC) 1
Ajuntaments 4
Generalitat de Catalunya 1
Consorcis públics 2
Activitat Agost 2016 Acumulat total
Subhastes electròniques 0 8 166
Implantació Agost 2016 Acumulat total
Ens usuaris Perfil de Contractant 6 126 999
Agost
Licitació 362
Formalització 96
Adjudicació 75
Alerta futura 6
Anul·lació 4
Anunci previ 1
544
102
329
544
603
654
769
873
999
0
200
400
600
800
1.000
1.200
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Evolució dels usuaris per any
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Licitacions
Contracte menor 8
Negociat sense publicitat 2
Obert 352
362
Informe d’activitat_AGOST2016
Disponibilitat
Ciutadà 99,41%
Usuari AAPP 96,42%
http://web.aoc.cat/blog/serveis/e-tauler/
Implantació Agost 2016 Acumulat total
Usuaris 3 268 865
Activitat Agost 2016
Número de documents 1.897 20.478
282
2.285
8.252
18.599
27.643
20.478
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Evolució de l'activitat per any
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Usuaris més actius Agost
Generalitat de Catalunya 70
Ajuntament de Sant Pere de Ribes 53
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 45
Ajuntament de Terrassa 45
Ajuntament de Barberà del Vallès 41
Ajuntament de Girona 39
Ajuntament de Blanes 35
Ajuntament de Granollers 29
Ajuntament d'Esparreguera 29
Ajuntament de Reus 26
Ens amb més edictes descarregats Agost
Generalitat de Catalunya 1.275
Ajuntament de Girona 980
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 235
Ajuntament d'Artès 195
Universitat Autònoma de Barcelona 175
Ajuntament de Vimbodí 163
Universitat de Lleida 154
Ajuntament de Montgat 136
Ajuntament de Sant Pol de Mar 131
Universitat Oberta de Catalunya 129
Ens amb més pàgines vistes Agost
Ajuntament de Girona 12.102
Generalitat de Catalunya 11.284
Universitat Autònoma de Barcelona 3.620
Universitat Oberta de Catalunya 2.342
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 2.057
Ajuntament d'Artés 1.900
Ajuntament d'Olot 1.834
Consell Comarcal de l'Alt Camp 1.483
Consell Comarcal del Maresme 1.364
Informe d’activitat_AGOST2016
http://web.aoc.cat/blog/serveis/transparencia/
Usuaris que reben més visites Agost
Ajuntament de Salt 1.733
Ajuntament de Sant Just Desvern 1.270
Ajuntament de Tortosa 1.126
Ajuntament d'Igualada 956
Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 696
Dipsalut 688
Ajuntament de l'Espluga de Francolí 470
Ajuntament de Dosrius 412
Ajuntament de Cervera 360
Ajuntament del Piera 339
Implantació Agost 2016 Acumulat total
Ens usuaris 3 247 820
Informe d’activitat_AGOST2016
Disponibilitat
Seu-e 2.0 i Transparència (ciutadà) 99,97%
Seu-e 2.0 i Transparència (AAPP) 99,67%
Seu-e 2.0 i Transparència (Dades obertes) 99,94%
http://web.aoc.cat/blog/serveis/transparencia/
Solució Consorci AOC
Altra solució
Sense solució
Enllaç al mapa:
http://bit.ly/2c57noC
Implantació Agost 2016 Acumulat total
Seu-e 2.0 i Transparència 6 411 820
Transparència 0 113 198
TOTAL 1.018
Usuaris més actius Agost
Ajuntament d'Alcanar 203
Ajuntament de Santa Coloma de Farners 137
Ajuntament de Sant Andreu de la Barca 134
Ajuntament d'Arenys de Mar 102
Ajuntament de Pineda de Mar 100
Ajuntament de Calonge 63
Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona 52
Ajuntament de Santpedor 50
Ajuntament de Llers 47
Ajuntament de Fornells de la Selva 43
409
89
411
113
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
Seu-e 2.0 i Transparència Transparència
Evolució dels usuaris per any
2015
2016
Ajuntaments amb el servei SEU-e 2.0 i Transparència en producció
Informe d’activitat_AGOST2016
http://web.aoc.cat/blog/serveis/i-arxiu/
Disponibilitat
99,80%
Implantació Agost Acumulat total
1 121
Oferta Ocupat Disponible
Capacitat d'emmagatzematge 179.55 790 Gb
Activitat iArxiu Agost 2016 Acumulat total
Documents 3.768 17.562 374.332
Ingressos 409 2.184 32.567
Consultes 44 737 5.002
Descàrregues 5 441 6.891
Usuaris més actius iArxiu (Ingressos) Agost
Ajuntament de Manlleu 388
Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols 16
Ajuntament de Castellbisbal 4
Ajuntament d'Aitona 1
409
36.612
55.254
68.992
57.284
65.661
17.562
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Evolució núm. de documents arxivats per any
2011
2012
2013
2014
2015
2016
22
29
45
80
107
121
0
20
40
60
80
100
120
140
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Evolució dels usuaris per any
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Informe d’activitat_AGOST2016
http://web.aoc.cat/blog/serveis/desa-l/
Disponibilitat
96,48%Implantació Agost Acumulat total
0 71
Usuaris més actius. Agost Document
Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 3.614
Síndic de Greuges 3.156
Ajuntament d'Anglesola 2.450
Ajuntament de Penelles 2.208
Ajuntament de Palau-solità i Plegamans 2.052
Usuaris més actius. Agost Expedient
Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 2.464
Síndic de Greuges 1.007
Àrea Metropolitana de Barcelona 258
Consell Comarcal del Vallès Oriental 210
Ajuntament de Cubelles 182
Agost Acumulat 2016
Activitat DESA'L Document Expedient Document Expedient
Creat 66.506 20.599 1.110.091 362.166
Consultat 78 306 654 1.202
Descarregat 31.593 199.848
Transferència iArxiu completada 2
TOTAL: 98.177 20.905 1.310.593 363.370
Procedència de la documentació. Agost
EACAT 57.171
e-NOTUM 5.341
e-TAULER 1.662
Càrrega manual 1.367
Plataforma de Col·laboració Interadministrativa 599
Via oberta 214
Registre unificat 152
66.506
Informe d’activitat_AGOST2016
Implantació Acumulat total
Ens usuaris 11
Aplicacions 12
Disponibilitat
99,99%
Activitat Agost 2016 Acumulat total
Nombre de signatures 62.912 2.005.618 5.302.817
28.929 105.349
268.940
1.252.358
3.297.199
5.302.817
20.000
1.020.000
2.020.000
3.020.000
4.020.000
5.020.000
6.020.000
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Evolució de l'activitat per any
Total any (nº signatures) Acumulat
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D
Evolució de l'activitat_mes/any
2013
2014
2015
2016
Informe d’activitat_AGOST2016
http://web.aoc.cat/blog/serveis/catcert-
t-cat-administracions/
http://web.aoc.cat/blog/serveis/catcert-
er-idcat/
Implantació d'entitats registres Acumulat total
idCAT 176
T-CAT 70
idCAT: els organismes més actius Agost
Ajuntament de Barcelona 388
BASE - Gestió d'Ingressos 104
Departament de la Presidència 90
Ajuntament de Sabadell 71
Ajuntament de Rubí 65
Ajuntament de Mataró 56
Ajuntament de Terrassa 55
Ajuntament de Castelldefels 54
Ajuntament de Sant Celoni 54
Consell Comarcal de la Garrotxa 51
T-CAT: els organismes més actius Agost
Consorci Administració Oberta de Catalunya 492
Departament de Justícia 80
Consell Comarcal del Maresme 76
Fundació Centre de Seguretat de la Informació
de Catalunya
31
Consell Comarcal de la Selva 30
Consell Comarcal del Baix Empordà 26
Consell Comarcal del Tarragonès 25
Consell Comarcal de l'Alt Empordà 18
Consell Comarcal del Vallès Occidental 14
Consell Comarcal del Baix Penedès 13
T-CAT amb càrrec 872
Certificats de servidor 48
T-CAT en Programari 43
Certificats de segell electrònic 15
Operador T-CAT 6
Certificats d'aplicació 5
Certificats de seu electrònica 3
992
Activitat Agost 2016
idCAT 2.557 29.113
T-CAT 992 11.980
Signatura electrònica 2.141 20.074
Informe d’activitat_AGOST2016
Disponibilitat idCAT
Ciutadà 99,76%
Operador 99,95%
Disponibilitat e-Signatura 99,99%
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Evolució d'entitats registres per any
idCAT
T-CAT
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
G F Mç Al Mg Jy Jl At
Evolució de l'activitat_mes/any 2016
idCAT
T-CAT
Signatura
electrònica
e-Signatura: els organismes més actius Agost
Generalitat de Catalunya 177
Ajuntament de Cubelles 167
Consell Comarcal del Montsià 75
Ajuntament d'Aiguamúrcia 49
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 49
Ajuntament de Castelló d'Empúries 44
Ajuntament de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 42
Ajuntament de Lleida 37
Ajuntament de Talarn 35
Ajuntament de Maçanet de Cabrenys 29
Informe d’activitat_AGOST2016
http://web.aoc.cat/blog/serveis/e-valisa/
Disponibilitat
97,56%
Activitat Agost 2016
Tramitacions 3.868 65.096
e-Valisa: els organismes més actius Agost
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 1.310
Departament d'Ensenyament 882
Departament de Salut 605
Departament de Territori i Sostenibilitat 454
Departament de Governació, Administracions Públiques i
Habitatge 209
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda 103
Departament d'Empresa i Coneixement 74
Departament de Cultura 51
Departament de la Presidència 51
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 43
1.000
3.000
5.000
7.000
9.000
11.000
13.000
G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D
Evolució de l'activitat_mes/any
2015
2016
Informe d’activitat_AGOST2016
http://web.aoc.cat/blog/serveis/hestia/
Actualment, de les 104 àrees de serveis socials de Catalunya, 75 utilitzen el servei Hèstia (un 72%).
Font: Consorci AOC
Enllaç al mapa:
http://bit.ly/2cKjy8a
Disponibilitat
99,96%
L’Administració Oberta a tots
www.aoc.cat
Reconeixement - NoComercial - CompartirIgual (by-nc-sa): No es permet un ús comercial de l'obra original ni de les
possibles obres derivades, la distribució de les quals s'ha de fer amb una llicència igual a la que regula l'obra original.

More Related Content

What's hot

Informe d’activitat_02_2016
Informe d’activitat_02_2016Informe d’activitat_02_2016
Informe d’activitat_02_2016
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe d’activitat_GENER2016
Informe d’activitat_GENER2016Informe d’activitat_GENER2016
Informe d’activitat_GENER2016
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe de l'activitat de l'AOC (Octubre 2016)
Informe de l'activitat de l'AOC (Octubre 2016)Informe de l'activitat de l'AOC (Octubre 2016)
Informe de l'activitat de l'AOC (Octubre 2016)
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe d’activitat. Novembre 2015
 Informe d’activitat. Novembre 2015 Informe d’activitat. Novembre 2015
Informe d’activitat. Novembre 2015
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe d’activitat. Desembre 2015
Informe d’activitat. Desembre 2015Informe d’activitat. Desembre 2015
Informe d’activitat. Desembre 2015
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe activitat_Maig2016
Informe activitat_Maig2016Informe activitat_Maig2016
Informe d’activitat. Resum2015
Informe d’activitat. Resum2015Informe d’activitat. Resum2015
Informe d’activitat. Resum2015
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe de l'activitat de l'AOC (abril 2017)
 Informe de l'activitat de l'AOC (abril 2017) Informe de l'activitat de l'AOC (abril 2017)
Informe de l'activitat de l'AOC (abril 2017)
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
informe-activitatnovembre2016
informe-activitatnovembre2016informe-activitatnovembre2016
informe-activitatnovembre2016
gvarona2
 
Informe de l'activitat del Consorci AOC (agost 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (agost 2017)Informe de l'activitat del Consorci AOC (agost 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (agost 2017)
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe de l'activitat del Consorci AOC (juliol 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (juliol 2017)Informe de l'activitat del Consorci AOC (juliol 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (juliol 2017)
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe de l'activitat de l'AOC (maig 2017)
 Informe de l'activitat de l'AOC (maig 2017) Informe de l'activitat de l'AOC (maig 2017)
Informe de l'activitat de l'AOC (maig 2017)
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe de l'activitat de l'AOC (juny 2017)
 Informe de l'activitat de l'AOC (juny 2017) Informe de l'activitat de l'AOC (juny 2017)
Informe de l'activitat de l'AOC (juny 2017)
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
informeactivitat092018
informeactivitat092018informeactivitat092018
Informe d’activitat. Octubre 2015
 Informe d’activitat. Octubre 2015 Informe d’activitat. Octubre 2015
Informe d’activitat. Octubre 2015
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe d’activitat. Setembre 2015
 Informe d’activitat. Setembre 2015 Informe d’activitat. Setembre 2015
Informe d’activitat. Setembre 2015
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe de l'activitat del Consorci AOC (octubre 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (octubre 2017)Informe de l'activitat del Consorci AOC (octubre 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (octubre 2017)
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe de l'activitat de l'AOC (Març 2017)
 Informe de l'activitat de l'AOC (Març 2017) Informe de l'activitat de l'AOC (Març 2017)
Informe de l'activitat de l'AOC (Març 2017)
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe de l'activitat de l'AOC (Febrer 2017)
Informe de l'activitat de l'AOC (Febrer 2017)Informe de l'activitat de l'AOC (Febrer 2017)
Informe de l'activitat de l'AOC (Febrer 2017)
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe de l'activitat de l'AOC (Desembre 2017)
Informe de l'activitat de l'AOC (Desembre 2017)Informe de l'activitat de l'AOC (Desembre 2017)
Informe de l'activitat de l'AOC (Desembre 2017)
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 

What's hot (20)

Informe d’activitat_02_2016
Informe d’activitat_02_2016Informe d’activitat_02_2016
Informe d’activitat_02_2016
 
Informe d’activitat_GENER2016
Informe d’activitat_GENER2016Informe d’activitat_GENER2016
Informe d’activitat_GENER2016
 
Informe de l'activitat de l'AOC (Octubre 2016)
Informe de l'activitat de l'AOC (Octubre 2016)Informe de l'activitat de l'AOC (Octubre 2016)
Informe de l'activitat de l'AOC (Octubre 2016)
 
Informe d’activitat. Novembre 2015
 Informe d’activitat. Novembre 2015 Informe d’activitat. Novembre 2015
Informe d’activitat. Novembre 2015
 
Informe d’activitat. Desembre 2015
Informe d’activitat. Desembre 2015Informe d’activitat. Desembre 2015
Informe d’activitat. Desembre 2015
 
Informe activitat_Maig2016
Informe activitat_Maig2016Informe activitat_Maig2016
Informe activitat_Maig2016
 
Informe d’activitat. Resum2015
Informe d’activitat. Resum2015Informe d’activitat. Resum2015
Informe d’activitat. Resum2015
 
Informe de l'activitat de l'AOC (abril 2017)
 Informe de l'activitat de l'AOC (abril 2017) Informe de l'activitat de l'AOC (abril 2017)
Informe de l'activitat de l'AOC (abril 2017)
 
informe-activitatnovembre2016
informe-activitatnovembre2016informe-activitatnovembre2016
informe-activitatnovembre2016
 
Informe de l'activitat del Consorci AOC (agost 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (agost 2017)Informe de l'activitat del Consorci AOC (agost 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (agost 2017)
 
Informe de l'activitat del Consorci AOC (juliol 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (juliol 2017)Informe de l'activitat del Consorci AOC (juliol 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (juliol 2017)
 
Informe de l'activitat de l'AOC (maig 2017)
 Informe de l'activitat de l'AOC (maig 2017) Informe de l'activitat de l'AOC (maig 2017)
Informe de l'activitat de l'AOC (maig 2017)
 
Informe de l'activitat de l'AOC (juny 2017)
 Informe de l'activitat de l'AOC (juny 2017) Informe de l'activitat de l'AOC (juny 2017)
Informe de l'activitat de l'AOC (juny 2017)
 
informeactivitat092018
informeactivitat092018informeactivitat092018
informeactivitat092018
 
Informe d’activitat. Octubre 2015
 Informe d’activitat. Octubre 2015 Informe d’activitat. Octubre 2015
Informe d’activitat. Octubre 2015
 
Informe d’activitat. Setembre 2015
 Informe d’activitat. Setembre 2015 Informe d’activitat. Setembre 2015
Informe d’activitat. Setembre 2015
 
Informe de l'activitat del Consorci AOC (octubre 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (octubre 2017)Informe de l'activitat del Consorci AOC (octubre 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (octubre 2017)
 
Informe de l'activitat de l'AOC (Març 2017)
 Informe de l'activitat de l'AOC (Març 2017) Informe de l'activitat de l'AOC (Març 2017)
Informe de l'activitat de l'AOC (Març 2017)
 
Informe de l'activitat de l'AOC (Febrer 2017)
Informe de l'activitat de l'AOC (Febrer 2017)Informe de l'activitat de l'AOC (Febrer 2017)
Informe de l'activitat de l'AOC (Febrer 2017)
 
Informe de l'activitat de l'AOC (Desembre 2017)
Informe de l'activitat de l'AOC (Desembre 2017)Informe de l'activitat de l'AOC (Desembre 2017)
Informe de l'activitat de l'AOC (Desembre 2017)
 

Viewers also liked

Sant Vicenç dels Horts: d’IDEC Local a GeoLocal
Sant Vicenç dels Horts: d’IDEC Local a GeoLocalSant Vicenç dels Horts: d’IDEC Local a GeoLocal
Sant Vicenç dels Horts: d’IDEC Local a GeoLocal
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Spanish Digital Startup Ecosystem Overview 2015
Spanish Digital Startup Ecosystem Overview 2015Spanish Digital Startup Ecosystem Overview 2015
Spanish Digital Startup Ecosystem Overview 2015
Aleix Valls
 
Programa de mesures contra la contaminació de l'aire
Programa de mesures contra la contaminació de l'airePrograma de mesures contra la contaminació de l'aire
Programa de mesures contra la contaminació de l'aire
Ajuntament de Barcelona
 
Mesura de govern programa Nausica
Mesura de govern programa NausicaMesura de govern programa Nausica
Mesura de govern programa Nausica
Ajuntament de Barcelona
 
IMI Full de Ruta Pla de Transformació Digital (mandat 2015-2019)
IMI Full de Ruta Pla de Transformació Digital (mandat 2015-2019)IMI Full de Ruta Pla de Transformació Digital (mandat 2015-2019)
IMI Full de Ruta Pla de Transformació Digital (mandat 2015-2019)
Ajuntament de Barcelona
 
Bcndigitalroadmap
BcndigitalroadmapBcndigitalroadmap
Bcndigitalroadmap
Francesca Bria
 
Análisis de datos para la democracia
Análisis de datos para la democraciaAnálisis de datos para la democracia
Análisis de datos para la democracia
Pablo Aragón
 
IMI Pla de Transformació Digital de l'Ajuntament de Barcelona
IMI Pla de Transformació Digital de l'Ajuntament de BarcelonaIMI Pla de Transformació Digital de l'Ajuntament de Barcelona
IMI Pla de Transformació Digital de l'Ajuntament de Barcelona
Ajuntament de Barcelona
 
Jordi Cirera | Ajuntament de Barcelona | Smart Cities
Jordi Cirera | Ajuntament de Barcelona | Smart CitiesJordi Cirera | Ajuntament de Barcelona | Smart Cities
Jordi Cirera | Ajuntament de Barcelona | Smart Cities
Smash Tech
 
Informe sobre les actuacions de l'Ajuntament de Barcelona i entitats del Cons...
Informe sobre les actuacions de l'Ajuntament de Barcelona i entitats del Cons...Informe sobre les actuacions de l'Ajuntament de Barcelona i entitats del Cons...
Informe sobre les actuacions de l'Ajuntament de Barcelona i entitats del Cons...
Ajuntament de Barcelona
 
Pla Barcelona Ciutat Digital
Pla Barcelona Ciutat DigitalPla Barcelona Ciutat Digital
Pla Barcelona Ciutat Digital
Ajuntament de Barcelona
 
Estratègia d'impuls del Consum responsable 2016-2019
Estratègia d'impuls del Consum responsable 2016-2019Estratègia d'impuls del Consum responsable 2016-2019
Estratègia d'impuls del Consum responsable 2016-2019
Ajuntament de Barcelona
 
Estat de la Ciutat 2016
Estat de la Ciutat 2016Estat de la Ciutat 2016
Estat de la Ciutat 2016
Ajuntament de Barcelona
 
BCN DIGITAL/ / Collaborative Economy and Artificial Intelligence
BCN DIGITAL/ / Collaborative Economy and Artificial IntelligenceBCN DIGITAL/ / Collaborative Economy and Artificial Intelligence
BCN DIGITAL/ / Collaborative Economy and Artificial Intelligence
Ajuntament de Barcelona
 
BCN DIGITAL/ The DSI potential of making sense
BCN DIGITAL/ The DSI potential of making senseBCN DIGITAL/ The DSI potential of making sense
BCN DIGITAL/ The DSI potential of making sense
Ajuntament de Barcelona
 
BCN DIGITAL/ Disrupting the Mobile Phone Industry through Values
BCN DIGITAL/ Disrupting the Mobile Phone Industry through ValuesBCN DIGITAL/ Disrupting the Mobile Phone Industry through Values
BCN DIGITAL/ Disrupting the Mobile Phone Industry through Values
Ajuntament de Barcelona
 
BCN DIGITAL/ Internet Evolution into a Collaborative Economy and Social Justi...
BCN DIGITAL/ Internet Evolution into a Collaborative Economy and Social Justi...BCN DIGITAL/ Internet Evolution into a Collaborative Economy and Social Justi...
BCN DIGITAL/ Internet Evolution into a Collaborative Economy and Social Justi...
Ajuntament de Barcelona
 
Pla d'impuls de l'economia social i solidària 2016-2019
Pla d'impuls de l'economia social i solidària 2016-2019Pla d'impuls de l'economia social i solidària 2016-2019
Pla d'impuls de l'economia social i solidària 2016-2019
Ajuntament de Barcelona
 
BCN DIGITAL/ Beyond the Smart City
BCN DIGITAL/ Beyond the Smart CityBCN DIGITAL/ Beyond the Smart City
BCN DIGITAL/ Beyond the Smart City
Ajuntament de Barcelona
 
Barcelona ciutat oberta
Barcelona ciutat obertaBarcelona ciutat oberta
Barcelona ciutat oberta
Ajuntament de Barcelona
 

Viewers also liked (20)

Sant Vicenç dels Horts: d’IDEC Local a GeoLocal
Sant Vicenç dels Horts: d’IDEC Local a GeoLocalSant Vicenç dels Horts: d’IDEC Local a GeoLocal
Sant Vicenç dels Horts: d’IDEC Local a GeoLocal
 
Spanish Digital Startup Ecosystem Overview 2015
Spanish Digital Startup Ecosystem Overview 2015Spanish Digital Startup Ecosystem Overview 2015
Spanish Digital Startup Ecosystem Overview 2015
 
Programa de mesures contra la contaminació de l'aire
Programa de mesures contra la contaminació de l'airePrograma de mesures contra la contaminació de l'aire
Programa de mesures contra la contaminació de l'aire
 
Mesura de govern programa Nausica
Mesura de govern programa NausicaMesura de govern programa Nausica
Mesura de govern programa Nausica
 
IMI Full de Ruta Pla de Transformació Digital (mandat 2015-2019)
IMI Full de Ruta Pla de Transformació Digital (mandat 2015-2019)IMI Full de Ruta Pla de Transformació Digital (mandat 2015-2019)
IMI Full de Ruta Pla de Transformació Digital (mandat 2015-2019)
 
Bcndigitalroadmap
BcndigitalroadmapBcndigitalroadmap
Bcndigitalroadmap
 
Análisis de datos para la democracia
Análisis de datos para la democraciaAnálisis de datos para la democracia
Análisis de datos para la democracia
 
IMI Pla de Transformació Digital de l'Ajuntament de Barcelona
IMI Pla de Transformació Digital de l'Ajuntament de BarcelonaIMI Pla de Transformació Digital de l'Ajuntament de Barcelona
IMI Pla de Transformació Digital de l'Ajuntament de Barcelona
 
Jordi Cirera | Ajuntament de Barcelona | Smart Cities
Jordi Cirera | Ajuntament de Barcelona | Smart CitiesJordi Cirera | Ajuntament de Barcelona | Smart Cities
Jordi Cirera | Ajuntament de Barcelona | Smart Cities
 
Informe sobre les actuacions de l'Ajuntament de Barcelona i entitats del Cons...
Informe sobre les actuacions de l'Ajuntament de Barcelona i entitats del Cons...Informe sobre les actuacions de l'Ajuntament de Barcelona i entitats del Cons...
Informe sobre les actuacions de l'Ajuntament de Barcelona i entitats del Cons...
 
Pla Barcelona Ciutat Digital
Pla Barcelona Ciutat DigitalPla Barcelona Ciutat Digital
Pla Barcelona Ciutat Digital
 
Estratègia d'impuls del Consum responsable 2016-2019
Estratègia d'impuls del Consum responsable 2016-2019Estratègia d'impuls del Consum responsable 2016-2019
Estratègia d'impuls del Consum responsable 2016-2019
 
Estat de la Ciutat 2016
Estat de la Ciutat 2016Estat de la Ciutat 2016
Estat de la Ciutat 2016
 
BCN DIGITAL/ / Collaborative Economy and Artificial Intelligence
BCN DIGITAL/ / Collaborative Economy and Artificial IntelligenceBCN DIGITAL/ / Collaborative Economy and Artificial Intelligence
BCN DIGITAL/ / Collaborative Economy and Artificial Intelligence
 
BCN DIGITAL/ The DSI potential of making sense
BCN DIGITAL/ The DSI potential of making senseBCN DIGITAL/ The DSI potential of making sense
BCN DIGITAL/ The DSI potential of making sense
 
BCN DIGITAL/ Disrupting the Mobile Phone Industry through Values
BCN DIGITAL/ Disrupting the Mobile Phone Industry through ValuesBCN DIGITAL/ Disrupting the Mobile Phone Industry through Values
BCN DIGITAL/ Disrupting the Mobile Phone Industry through Values
 
BCN DIGITAL/ Internet Evolution into a Collaborative Economy and Social Justi...
BCN DIGITAL/ Internet Evolution into a Collaborative Economy and Social Justi...BCN DIGITAL/ Internet Evolution into a Collaborative Economy and Social Justi...
BCN DIGITAL/ Internet Evolution into a Collaborative Economy and Social Justi...
 
Pla d'impuls de l'economia social i solidària 2016-2019
Pla d'impuls de l'economia social i solidària 2016-2019Pla d'impuls de l'economia social i solidària 2016-2019
Pla d'impuls de l'economia social i solidària 2016-2019
 
BCN DIGITAL/ Beyond the Smart City
BCN DIGITAL/ Beyond the Smart CityBCN DIGITAL/ Beyond the Smart City
BCN DIGITAL/ Beyond the Smart City
 
Barcelona ciutat oberta
Barcelona ciutat obertaBarcelona ciutat oberta
Barcelona ciutat oberta
 

Similar to Informe de l'activitat de l'AOC (Agost 2016)

Informe Activitat Novembre 2016
Informe Activitat Novembre 2016Informe Activitat Novembre 2016
Informe Activitat Novembre 2016
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informeactivitatserveis102018
Informeactivitatserveis102018Informeactivitatserveis102018
Informeactivitatserveis102018
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe de l'activitat de l'AOC (Gener 2018)
Informe de l'activitat de l'AOC (Gener 2018)Informe de l'activitat de l'AOC (Gener 2018)
Informe de l'activitat de l'AOC (Gener 2018)
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
informeactivitat082018
informeactivitat082018informeactivitat082018
Informe de l'activitat del Consorci AOC (novembre 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (novembre 2017)Informe de l'activitat del Consorci AOC (novembre 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (novembre 2017)
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe de l'activitat de l'AOC - Any 2017
Informe de l'activitat de l'AOC - Any 2017Informe de l'activitat de l'AOC - Any 2017
Informe de l'activitat de l'AOC - Any 2017
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
informeactivitat042018
informeactivitat042018informeactivitat042018
Informe de l'activitat del Consorci AOC (setembre 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (setembre 2017)Informe de l'activitat del Consorci AOC (setembre 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (setembre 2017)
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe de l'activitat de l'AOC (Febrer 2018)
Informe de l'activitat de l'AOC (Febrer 2018)Informe de l'activitat de l'AOC (Febrer 2018)
Informe de l'activitat de l'AOC (Febrer 2018)
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe d’activitat_agost2014. Situació de l'estat actual dels projectes del ...
Informe d’activitat_agost2014. Situació de l'estat actual dels projectes del ...Informe d’activitat_agost2014. Situació de l'estat actual dels projectes del ...
Informe d’activitat_agost2014. Situació de l'estat actual dels projectes del ...
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe d’activitat_octubre2014. Situació de l'estat actual dels projectes de...
Informe d’activitat_octubre2014. Situació de l'estat actual dels projectes de...Informe d’activitat_octubre2014. Situació de l'estat actual dels projectes de...
Informe d’activitat_octubre2014. Situació de l'estat actual dels projectes de...
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
informeactivitat072018
informeactivitat072018informeactivitat072018
Informe de l'activitat de l'AOC (Març 2018)
Informe de l'activitat de l'AOC (Març 2018)Informe de l'activitat de l'AOC (Març 2018)
Informe de l'activitat de l'AOC (Març 2018)
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 

Similar to Informe de l'activitat de l'AOC (Agost 2016) (14)

Informe Activitat Novembre 2016
Informe Activitat Novembre 2016Informe Activitat Novembre 2016
Informe Activitat Novembre 2016
 
Informeactivitatserveis102018
Informeactivitatserveis102018Informeactivitatserveis102018
Informeactivitatserveis102018
 
Informe de l'activitat de l'AOC (Gener 2018)
Informe de l'activitat de l'AOC (Gener 2018)Informe de l'activitat de l'AOC (Gener 2018)
Informe de l'activitat de l'AOC (Gener 2018)
 
informeactivitat082018
informeactivitat082018informeactivitat082018
informeactivitat082018
 
Informe de l'activitat del Consorci AOC (novembre 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (novembre 2017)Informe de l'activitat del Consorci AOC (novembre 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (novembre 2017)
 
Informe de l'activitat de l'AOC - Any 2017
Informe de l'activitat de l'AOC - Any 2017Informe de l'activitat de l'AOC - Any 2017
Informe de l'activitat de l'AOC - Any 2017
 
informeactivitat042018
informeactivitat042018informeactivitat042018
informeactivitat042018
 
Informe de l'activitat del Consorci AOC (setembre 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (setembre 2017)Informe de l'activitat del Consorci AOC (setembre 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (setembre 2017)
 
Informe de l'activitat de l'AOC (Febrer 2018)
Informe de l'activitat de l'AOC (Febrer 2018)Informe de l'activitat de l'AOC (Febrer 2018)
Informe de l'activitat de l'AOC (Febrer 2018)
 
Informe d’activitat_agost2014. Situació de l'estat actual dels projectes del ...
Informe d’activitat_agost2014. Situació de l'estat actual dels projectes del ...Informe d’activitat_agost2014. Situació de l'estat actual dels projectes del ...
Informe d’activitat_agost2014. Situació de l'estat actual dels projectes del ...
 
Informe d’activitat_octubre2014. Situació de l'estat actual dels projectes de...
Informe d’activitat_octubre2014. Situació de l'estat actual dels projectes de...Informe d’activitat_octubre2014. Situació de l'estat actual dels projectes de...
Informe d’activitat_octubre2014. Situació de l'estat actual dels projectes de...
 
informeactivitat072018
informeactivitat072018informeactivitat072018
informeactivitat072018
 
1 gener
1 gener1 gener
1 gener
 
Informe de l'activitat de l'AOC (Març 2018)
Informe de l'activitat de l'AOC (Març 2018)Informe de l'activitat de l'AOC (Març 2018)
Informe de l'activitat de l'AOC (Març 2018)
 

More from Consorci Administració Oberta de Catalunya

"Anàlisi i processament de dades obtingudes en mobilitat a Sitges"
"Anàlisi i processament de dades obtingudes en mobilitat a Sitges""Anàlisi i processament de dades obtingudes en mobilitat a Sitges"
"Anàlisi i processament de dades obtingudes en mobilitat a Sitges"
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
"Les dues cares de les dades obertes: generadors i usuaris"
"Les dues cares de les dades obertes: generadors i usuaris""Les dues cares de les dades obertes: generadors i usuaris"
"Les dues cares de les dades obertes: generadors i usuaris"
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
"Noves utilitats per a la visualització de transparència"
"Noves utilitats per a la visualització de transparència""Noves utilitats per a la visualització de transparència"
"Noves utilitats per a la visualització de transparència"
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
"Dades obertes: foment de la reutilització i transparència automàtica"
"Dades obertes: foment de la reutilització i transparència automàtica""Dades obertes: foment de la reutilització i transparència automàtica"
"Dades obertes: foment de la reutilització i transparència automàtica"
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
My gov social miquel estape- mwc18
My gov social  miquel estape- mwc18My gov social  miquel estape- mwc18
My gov social miquel estape- mwc18
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Big data saves lives bismart mwc18
Big data saves lives  bismart mwc18Big data saves lives  bismart mwc18
Big data saves lives bismart mwc18
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Valoració de la "Jornada de Govern Obert per a electes i personal tècnic local"
Valoració de la "Jornada de Govern Obert per a electes i personal tècnic local"Valoració de la "Jornada de Govern Obert per a electes i personal tècnic local"
Valoració de la "Jornada de Govern Obert per a electes i personal tècnic local"
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Jornada de Govern Obert - Jordi Foz
Jornada de Govern Obert - Jordi FozJornada de Govern Obert - Jordi Foz
Jornada de Govern Obert - Jordi Foz
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Jornada de Govern Obert - Joan Olivares
Jornada de Govern Obert - Joan OlivaresJornada de Govern Obert - Joan Olivares
Jornada de Govern Obert - Joan Olivares
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Jornada de Govern Obert - Jan Reñé
Jornada de Govern Obert - Jan ReñéJornada de Govern Obert - Jan Reñé
Jornada de Govern Obert - Jan Reñé
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Jornada de Govern Obert - Ismael Peña-López
Jornada de Govern Obert - Ismael Peña-LópezJornada de Govern Obert - Ismael Peña-López
Jornada de Govern Obert - Ismael Peña-López
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Jornada de Govern Obert - Helen Darbishire
Jornada de Govern Obert - Helen DarbishireJornada de Govern Obert - Helen Darbishire
Jornada de Govern Obert - Helen Darbishire
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Jornada de Govern Obert - Ferran Farriol
Jornada de Govern Obert - Ferran FarriolJornada de Govern Obert - Ferran Farriol
Jornada de Govern Obert - Ferran Farriol
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Jornada Govern Obert - Dolors Roo
Jornada Govern Obert - Dolors RooJornada Govern Obert - Dolors Roo
Jornada Govern Obert - Dolors Roo
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Jornada Govern Obert - Anna Brunsó
Jornada Govern Obert - Anna Brunsó Jornada Govern Obert - Anna Brunsó
Jornada Govern Obert - Anna Brunsó
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
"Solucions AOC per fomentar la publicitat activa i el dret d’accés: Estat act...
"Solucions AOC per fomentar la publicitat activa i el dret d’accés: Estat act..."Solucions AOC per fomentar la publicitat activa i el dret d’accés: Estat act...
"Solucions AOC per fomentar la publicitat activa i el dret d’accés: Estat act...
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
"Management público: el reto de la adptación", Xavier Marcet
"Management público: el reto de la adptación", Xavier Marcet"Management público: el reto de la adptación", Xavier Marcet
"Management público: el reto de la adptación", Xavier Marcet
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Els governs digitals de demà
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Els governs digitals de demàJornada "Assassinat al Catalonia Express" - Els governs digitals de demà
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Els governs digitals de demà
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Ascen Moro
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Ascen MoroJornada "Assassinat al Catalonia Express" - Ascen Moro
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Ascen Moro
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Serveis AOC: les armes del pressu...
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Serveis AOC: les armes del pressu...Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Serveis AOC: les armes del pressu...
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Serveis AOC: les armes del pressu...
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 

More from Consorci Administració Oberta de Catalunya (20)

"Anàlisi i processament de dades obtingudes en mobilitat a Sitges"
"Anàlisi i processament de dades obtingudes en mobilitat a Sitges""Anàlisi i processament de dades obtingudes en mobilitat a Sitges"
"Anàlisi i processament de dades obtingudes en mobilitat a Sitges"
 
"Les dues cares de les dades obertes: generadors i usuaris"
"Les dues cares de les dades obertes: generadors i usuaris""Les dues cares de les dades obertes: generadors i usuaris"
"Les dues cares de les dades obertes: generadors i usuaris"
 
"Noves utilitats per a la visualització de transparència"
"Noves utilitats per a la visualització de transparència""Noves utilitats per a la visualització de transparència"
"Noves utilitats per a la visualització de transparència"
 
"Dades obertes: foment de la reutilització i transparència automàtica"
"Dades obertes: foment de la reutilització i transparència automàtica""Dades obertes: foment de la reutilització i transparència automàtica"
"Dades obertes: foment de la reutilització i transparència automàtica"
 
My gov social miquel estape- mwc18
My gov social  miquel estape- mwc18My gov social  miquel estape- mwc18
My gov social miquel estape- mwc18
 
Big data saves lives bismart mwc18
Big data saves lives  bismart mwc18Big data saves lives  bismart mwc18
Big data saves lives bismart mwc18
 
Valoració de la "Jornada de Govern Obert per a electes i personal tècnic local"
Valoració de la "Jornada de Govern Obert per a electes i personal tècnic local"Valoració de la "Jornada de Govern Obert per a electes i personal tècnic local"
Valoració de la "Jornada de Govern Obert per a electes i personal tècnic local"
 
Jornada de Govern Obert - Jordi Foz
Jornada de Govern Obert - Jordi FozJornada de Govern Obert - Jordi Foz
Jornada de Govern Obert - Jordi Foz
 
Jornada de Govern Obert - Joan Olivares
Jornada de Govern Obert - Joan OlivaresJornada de Govern Obert - Joan Olivares
Jornada de Govern Obert - Joan Olivares
 
Jornada de Govern Obert - Jan Reñé
Jornada de Govern Obert - Jan ReñéJornada de Govern Obert - Jan Reñé
Jornada de Govern Obert - Jan Reñé
 
Jornada de Govern Obert - Ismael Peña-López
Jornada de Govern Obert - Ismael Peña-LópezJornada de Govern Obert - Ismael Peña-López
Jornada de Govern Obert - Ismael Peña-López
 
Jornada de Govern Obert - Helen Darbishire
Jornada de Govern Obert - Helen DarbishireJornada de Govern Obert - Helen Darbishire
Jornada de Govern Obert - Helen Darbishire
 
Jornada de Govern Obert - Ferran Farriol
Jornada de Govern Obert - Ferran FarriolJornada de Govern Obert - Ferran Farriol
Jornada de Govern Obert - Ferran Farriol
 
Jornada Govern Obert - Dolors Roo
Jornada Govern Obert - Dolors RooJornada Govern Obert - Dolors Roo
Jornada Govern Obert - Dolors Roo
 
Jornada Govern Obert - Anna Brunsó
Jornada Govern Obert - Anna Brunsó Jornada Govern Obert - Anna Brunsó
Jornada Govern Obert - Anna Brunsó
 
"Solucions AOC per fomentar la publicitat activa i el dret d’accés: Estat act...
"Solucions AOC per fomentar la publicitat activa i el dret d’accés: Estat act..."Solucions AOC per fomentar la publicitat activa i el dret d’accés: Estat act...
"Solucions AOC per fomentar la publicitat activa i el dret d’accés: Estat act...
 
"Management público: el reto de la adptación", Xavier Marcet
"Management público: el reto de la adptación", Xavier Marcet"Management público: el reto de la adptación", Xavier Marcet
"Management público: el reto de la adptación", Xavier Marcet
 
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Els governs digitals de demà
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Els governs digitals de demàJornada "Assassinat al Catalonia Express" - Els governs digitals de demà
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Els governs digitals de demà
 
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Ascen Moro
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Ascen MoroJornada "Assassinat al Catalonia Express" - Ascen Moro
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Ascen Moro
 
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Serveis AOC: les armes del pressu...
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Serveis AOC: les armes del pressu...Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Serveis AOC: les armes del pressu...
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Serveis AOC: les armes del pressu...
 

Informe de l'activitat de l'AOC (Agost 2016)

 • 2. Informe d’activitat_AGOST2016 Disponibilitat 96,43% http://web.aoc.cat/blog/serveis/eacat- tramits/ Activitat Agost 2016 Tramitacions 17.010 293.505 Les 10 trameses més utilitzades Agost Tramesa d’informació, escrits i documents 2.673 GAH - Tramesa de les actes i els acords dels ens locals 1.570 TSF - Informes d'estrangeria 1.425 SING - Tramesa documentació 1.170 PRE - EADOP - Publicació al DOGC 978 Trameses genèriques 974 GAH - Pla únic d'obres i serveis de Catalunya (PUOSC) 524 GAH - Subvencions retribucions a càrrecs electes 506 DDGI - Tramesa documentació 400 CAOC - Servei de certificació digital 398 Els 10 ens que més trameses envien Agost Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge 1.871 Síndic de Greuges 1.039 Departament de Territori i Sostenibilitat 1.032 Agència Catalana de l'Aigua 808 Diputació de Girona 419 Ajuntament de Barcelona 400 Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 342 Consell Comarcal del Vallès Oriental 278 Àrea Metropolitana de Barcelona 271 Consell Comarcal del Baix Empordà 230 51.430 95.113 132.430 175.313 282.845 404.284 490.177 293.505 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000 500.000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evolució de l'activitat per any 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1.000 11.000 21.000 31.000 41.000 51.000 61.000 71.000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Implantació Agost 2016 Acumulat total Ens usuaris 2 37 2.251 Usuaris 113 2.123 26.948 Organismes prestadors de serveis 0 1 90 Oferta Agost 2016 Acumulat total Procediments 7 64 593
 • 3. Informe d’activitat_AGOST2016 Disponibilitat 96,37% http://web.aoc.cat/blog/serveis/via-oberta/ Activitat Agost 2016 Acumulat total Consultes PCI 1.124.935 12.722.928 87.008.426 Serveis més consultats Agost Prestacions socials públiques (INSS) 307.767 Padró municipal d'habitants 222.318 Renda (AEAT) 161.843 Registre de Vehicles i Conductors (DGT) 133.590 Adreça electrònica viària (DEV) 75.919 Identitat (sense dades de residència) 52.241 Registres Civils 35.957 Cadastre 30.975 Deutors de l'IVTM 27.226 Obligacions tributàries i domicili fiscal (AEAT) 11.486 Els cessionaris més actius Agost Generalitat de Catalunya (PICA) 735.929 Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 126.688 Ajuntament de Barcelona 95.290 Ajuntament de Lleida 44.749 Centre Metropolità d'Informació i Promoció del Transport, SA 38.828 Consell Comarcal de la Selva 30.640 Ajuntament de Terrassa 9.067 Agència de l'Habitatge de Catalunya 8.036 Ajuntament de Girona 3.899 Àrea Metropolitana de Barcelona 3.035 Implantació Agost 2016 Acumulat total Ens usuaris 6 68 567 .Ens usuaris ajuntaments 4 52 457 Oferta Agost 2016 Acumulat total Serveis de VO disponibles 0 2 46 Ens que ofereixen dades (cedents) 1 2 865 .Ajuntaments que ofereixen PMH 1 2 840 % població coberta per PMH 88,2
 • 4. Informe d’activitat_AGOST2016 % d'ús de cada finalitat de consum Agost % Ajuts, subvencions i beques 708.551 62,99 Notificació o comunicació administrativa 230.039 20,45 Prestacions socials 42.065 3,74 Denúncies, inspeccions i sancions 30.407 2,70 Deutors IVTM 27.226 2,42 Urbanisme 20.253 1,80 Autoritzacions, permisos i llicències 12.217 1,09 Notificació de sancions de trànsit 11.214 1,00 Processos selectius i gestió interna 8.379 0,74 Acreditació sanitària d'assegurats 6.412 0,57 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1.474.670 2.679.279 4.023.387 7.400.889 12.074.245 14.739.390 19.276.370 12.722.928 1.000.000 3.000.000 5.000.000 7.000.000 9.000.000 11.000.000 13.000.000 15.000.000 17.000.000 19.000.000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evolució de l'activitat per any 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
 • 5. Informe d’activitat_AGOST2016 http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Tramits-entre- administracions/Comunicacio-de-les-dades-de-domicili Implantació Agost 2016 Acumulat total Ajuntaments que ofereixen el servei 0 0 19 Oferta Agost 2016 Acumulat total % població coberta 0 0 36% Organismes a comunicar 0 0 7 Ens més actius Agost Ajuntament de Terrassa 5.692 Ajuntament de Lleida 3.874 Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 559 Ajuntament del Prat de Llobregat 344 Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 305 Ajuntament del Vendrell 278 Ajuntament de Cambrils 140 Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 136 Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols 70 Ajuntament de Roses 44 Ajuntament de Valls 28 11.470 Activitat Agost 2016 Comunicacions de canvi de domicili 11.470 101.582 Ajuntaments que han comunicat 11 48.806 57.805 62.182 82.719 148.136 161.403 173.152 101.582 15.000 35.000 55.000 75.000 95.000 115.000 135.000 155.000 175.000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evolució de l'activitat per any 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
 • 6. Informe d’activitat_AGOST2016 Disponibilitat 99,81% http://web.aoc.cat/blog/serveis/e-tram/ *Tramitació d'activitats empresarials Oferta Acumulat total Tràmits disponibles 49 Tràmits disponibles associats al servei FUE* 17 66 Implantació Acumulat total Ajuntaments i EMD 885 + 12 Consells comarcals 41 Diputacions 1 Altres ens usuaris 16 14.689 22.283 25.301 28.800 31.982 37.041 41.213 32.677 2.500 7.500 12.500 17.500 22.500 27.500 32.500 37.500 42.500 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evolució de l'activitat per any 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 900 1.400 1.900 2.400 2.900 3.400 3.900 4.400 4.900 5.400 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Tràmits més utilitzats Agost Instància genèrica 2.470 Queixes i suggeriments 581 Volant d'empadronament actual 111 Cita amb un càrrec electe o un tècnic municipal 72 Ús d'equipaments municipals per a activitats culturals, esportives o de lleure 69 Recollida de mobles i trastos vells al carrer 48 Certificat d'empadronament històric 19 Certificat de convivència actual 14 Casament civil 13 Domiciliació de tributs, taxes i preus públics 12 Els organismes més actius Agost Ajuntament de Salt 95 Ajuntament de Palau-solità i Plegamans 93 Ajuntament de Castelló d'Empúries 89 Ajuntament de Molins de Rei 80 Ajuntament de Vallirana 70 Ajuntament de Sant Andreu de la Barca 62 Ajuntament de Vila-seca 61 Consell Comarcal de la Noguera 50 Ajuntament de Collbató 46 Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 45 Activitat Agost 2016 Nombre de tràmits fets 3.545 32.677
 • 7. Ajuntaments amb tramitació electrònica Informe d’activitat_AGOST2016 Font: http://www.geolocal.cat/geoLocal/visorAOC/visorAOC.jsp Enllaç al mapa: http://bit.ly/2cqNln9 Ajuntaments amb e-TRAM
 • 8. Informe d’activitat_AGOST2016 Disponibilitat Usuari 95,70% http://web.aoc.cat/blog/serveis/eres- registre-d-entrada-i-sortida/ Implantació Ajuntaments 240 Consell comarcal 18 Consorci 22 Diputació 2 Ens de gestió 13 EMD 1 Universitat 3 Ens instrumental 2 Societat participada 1 302 214 239 254 300 302 0 50 100 150 200 250 300 350 2012 2013 2014 2015 2016 Evolució dels usuaris 2012 2013 2014 2015 2016 Activitat Agost 2016 entrades sortides Volum registres 20.641 13.730 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 G F Mç Al Mg Jy Jl At Evolució de l'activitat. Any 2016 entrades sortides sortides
 • 9. Informe d’activitat_AGOST2016 http://web.aoc.cat/blog/serveis/registre-unificat-mux/ Activitat Agost entrades sortides Volum registres. Registre EACAT 6.945 6.404 Volum registres. Registre propi 1.476 725 Volum registres. Dip.Girona 792 779 Volum registres. Registre Consorci AOC 244 405 Volum registres. Dip.Lleida 47 14 Volum registres. Dip.Tarragona 31 7 Volum registres. Consell Comarcal de l'Alt Penedès 26 38 Els organismes més actius (Entrades) Agost Registre Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge 1.896 Registre EACAT Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge 474 Registre propi Diputació de Girona 267 Dip.Girona Consell Comarcal d'Osona 23 Registre Consorci AOC Consell Comarcal de l'Alt Penedès 14 Consell Comarcal de l'Alt Penedès Consell Comarcal del Baix Ebre 4 Dip. Tarragona Ajuntament de Coll de Nargó 4 Dip. Lleida Els organismes més actius (Sortides) Agost Registre Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge 1.724 Registre EACAT Síndic de Greuges 431 Registre propi Diputació de Girona 404 Dip.Girona Consell Comarcal del Segrià 68 Registre Consorci AOC Consell Comarcal de l'Alt Penedès 36 Consell Comarcal de l'Alt Penedès Diputació de Tarragona 3 Dip. Tarragona Ajuntament d'Espot 6 Dip. Lleida 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 G F Mç Al Mg Jy Jl At Evolució de l'activitat. Entrades 2016 Registre EACAT Registre propi Dip. Girona Registre Consorci AOC Dip.Tarragona Dip. Lleida CC Alt Penedès 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 G F Mç Al Mg Jy Jl At Evolució de l'activitat. Sortides 2016 Registre EACAT Registre Consorci AOC Registre propi Dip.Girona Dip.Tarragona Dip. Lleida CC Alt Penedès
 • 10. Informe d’activitat_AGOST2016 Disponibilitat Ciutadà 98,95% Administració 96,38% http://web.aoc.cat/blog/serveis/e-notum/ Implantació Acumulat total Ens usuaris 652 Activitat Agost Acumulat 2016 Notificacions fetes 22.767 259.185 Els 10 ens que més notifiquen Agost Generalitat de Catalunya 10.404 Ajuntament de Barcelona 4.140 Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 3.699 Síndic de Greuges 338 Consell Comarcal del Segrià 179 Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 165 Ajuntament d'Olot 156 Ajuntament de Masquefa 151 Ajuntament de Cubelles 149 Ajuntament de Roses 144 6.064 42.733 71.039 214.537 260.918 313.044 259.185 5.000 55.000 105.000 155.000 205.000 255.000 305.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evolució de l'activitat per any 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
 • 11. 58 161 237 344 393 401 406 407 288 267 274 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evolució dels usuaris per any Informe d’activitat_AGOST2016 Disponibilitat 99,22%Implantació Acumulat Ens amb el cercador integrat 274 ajuntaments, EMD, mancomunitats 260 + 2 + 1 consells comarcals 11 http://web.aoc.cat/blog/serveis/geolocal/ *protecció civil, informació de parcel·les https://web.aoc.cat/blog/serveis/cercador/ Implantació Acumulat Ens amb visor 595 .Ens ajuntaments 557 Ens que publiquen metadades 109 Ajuntaments que publiquen el planejament urbanístic 90 Ens que publiquen informació georeferenciada 109 Activitat Agost 2016 Nombre de cerques 7.513 71.535 Oferta Agost Nombre d'organismes indexats 1.046 Nombre de pàgines indexades 1.330.751 Activitat: on van els usuaris de Geolocal Agost Aplicació del visor 4.933 Aplicació d'edició 70 Galeria de mapes de l'ens 34 Pàgina d'inici Instamaps.Geolocal 56 Aplicacions de l'eina * 22 Galeria de mapes de Geolocal 3 Carrerer 1 Ens amb més visites Agost Ajuntament de Roses 1.043 Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 269 Ajuntament de Salou 256 Ajuntament de Tossa de Mar 183 Ajuntament de Valls 150 Ajuntament de Blanes 143 Ajuntament Torroella de Montgrí 133 Ajuntament de Banyoles 84 Ajuntament de Sant Andreu de la Barca 69 Ajuntament de Calella 55
 • 12. Informe d’activitat_AGOST2016 https://web.aoc.cat/blog/serveis/e-fact/ Disponibilitat Portal del receptor 97,17% Bústia de factures 99,96% Implantació Agost 2016 Acumulat total Ens adherits al servei e.Fact 1 23 1.542 Oferta Agost 2016 Acumulat total Plataformes privades connectades 0 0 19 Activitat Agost 2016 Factures gestionades 155.977 1.509.107 Organismes que reben més factures Agost Institut Català de la Salut 25.712 Generalitat de Catalunya 7.125 Hospital Clínic de Barcelona 5.347 Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell 3.653 Consorci Sanitari Integral 3.263 Fundació Gestió Sanitària Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 3.171 Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona 3.052 Ajuntament de Barcelona 1.984 Consorci Sanitari de Terrassa 1.887 Institut Català d'Oncologia 1.799 1.349 3.827 23.422 58.838 97.889 1.787.004 1.509.107 1.000 201.000 401.000 601.000 801.000 1.001.000 1.201.000 1.401.000 1.601.000 1.801.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evolucióde l'activitat per any 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 G F Mç Al Mg Jy Jl Al S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
 • 13. Informe d’activitat_AGOST2016 94,56% 5,44% Distribucióper categoria Validades per e.FACT Rebutjades per e.FACT (rebuig tècnic) 1% 24% 46% 18% 10% 1% Distribucióper import <0 0-100 100-1.000 1.000-5.000 5.000-60.000 >60.000 Empreses que trameten més factures Agost Endesa Energia, S.A.U. 18.698 Telefonica de España, S.A.U. 4.373 Endesa Energía XXI, S.L.U. 3.529 Gas Natural Comercializadora, S.A. 3.454 Aigües de Barcelona 2.262 Medtronic Iberica, S.A. 1.927 Caixabank, S.A. 1.742 Johnson & Johnson, S.A. 1.494 Telefónica Móviles España, S.A. 1.419 B. Braun Medical S.A. 1.322 Plataformes que trameten més factures Agost Edicom 32.233 Hub AOC - Bústia emisor 29.929 Plataforma Seres eFactura 20.361 Endesa 18.724 Invinet 15.636 Bústia entrada/Sortida FACE 14.446 Telefónica Móviles España 5.915 Ediversa 4.075 La Caixa 3.053 Pimefactura 2.431
 • 14. Informe d’activitat_AGOST2016 http://web.aoc.cat/blog/serveis/e- contractacio-perfil-de-contractant/ Usuaris e-Subhasta 2016 Universitats (CSUC) 1 Ajuntaments 4 Generalitat de Catalunya 1 Consorcis públics 2 Activitat Agost 2016 Acumulat total Subhastes electròniques 0 8 166 Implantació Agost 2016 Acumulat total Ens usuaris Perfil de Contractant 6 126 999 Agost Licitació 362 Formalització 96 Adjudicació 75 Alerta futura 6 Anul·lació 4 Anunci previ 1 544 102 329 544 603 654 769 873 999 0 200 400 600 800 1.000 1.200 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evolució dels usuaris per any 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Licitacions Contracte menor 8 Negociat sense publicitat 2 Obert 352 362
 • 15. Informe d’activitat_AGOST2016 Disponibilitat Ciutadà 99,41% Usuari AAPP 96,42% http://web.aoc.cat/blog/serveis/e-tauler/ Implantació Agost 2016 Acumulat total Usuaris 3 268 865 Activitat Agost 2016 Número de documents 1.897 20.478 282 2.285 8.252 18.599 27.643 20.478 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evolució de l'activitat per any 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Usuaris més actius Agost Generalitat de Catalunya 70 Ajuntament de Sant Pere de Ribes 53 Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 45 Ajuntament de Terrassa 45 Ajuntament de Barberà del Vallès 41 Ajuntament de Girona 39 Ajuntament de Blanes 35 Ajuntament de Granollers 29 Ajuntament d'Esparreguera 29 Ajuntament de Reus 26 Ens amb més edictes descarregats Agost Generalitat de Catalunya 1.275 Ajuntament de Girona 980 Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 235 Ajuntament d'Artès 195 Universitat Autònoma de Barcelona 175 Ajuntament de Vimbodí 163 Universitat de Lleida 154 Ajuntament de Montgat 136 Ajuntament de Sant Pol de Mar 131 Universitat Oberta de Catalunya 129 Ens amb més pàgines vistes Agost Ajuntament de Girona 12.102 Generalitat de Catalunya 11.284 Universitat Autònoma de Barcelona 3.620 Universitat Oberta de Catalunya 2.342 Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 2.057 Ajuntament d'Artés 1.900 Ajuntament d'Olot 1.834 Consell Comarcal de l'Alt Camp 1.483 Consell Comarcal del Maresme 1.364
 • 16. Informe d’activitat_AGOST2016 http://web.aoc.cat/blog/serveis/transparencia/ Usuaris que reben més visites Agost Ajuntament de Salt 1.733 Ajuntament de Sant Just Desvern 1.270 Ajuntament de Tortosa 1.126 Ajuntament d'Igualada 956 Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 696 Dipsalut 688 Ajuntament de l'Espluga de Francolí 470 Ajuntament de Dosrius 412 Ajuntament de Cervera 360 Ajuntament del Piera 339 Implantació Agost 2016 Acumulat total Ens usuaris 3 247 820
 • 17. Informe d’activitat_AGOST2016 Disponibilitat Seu-e 2.0 i Transparència (ciutadà) 99,97% Seu-e 2.0 i Transparència (AAPP) 99,67% Seu-e 2.0 i Transparència (Dades obertes) 99,94% http://web.aoc.cat/blog/serveis/transparencia/ Solució Consorci AOC Altra solució Sense solució Enllaç al mapa: http://bit.ly/2c57noC Implantació Agost 2016 Acumulat total Seu-e 2.0 i Transparència 6 411 820 Transparència 0 113 198 TOTAL 1.018 Usuaris més actius Agost Ajuntament d'Alcanar 203 Ajuntament de Santa Coloma de Farners 137 Ajuntament de Sant Andreu de la Barca 134 Ajuntament d'Arenys de Mar 102 Ajuntament de Pineda de Mar 100 Ajuntament de Calonge 63 Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona 52 Ajuntament de Santpedor 50 Ajuntament de Llers 47 Ajuntament de Fornells de la Selva 43 409 89 411 113 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 Seu-e 2.0 i Transparència Transparència Evolució dels usuaris per any 2015 2016 Ajuntaments amb el servei SEU-e 2.0 i Transparència en producció
 • 18. Informe d’activitat_AGOST2016 http://web.aoc.cat/blog/serveis/i-arxiu/ Disponibilitat 99,80% Implantació Agost Acumulat total 1 121 Oferta Ocupat Disponible Capacitat d'emmagatzematge 179.55 790 Gb Activitat iArxiu Agost 2016 Acumulat total Documents 3.768 17.562 374.332 Ingressos 409 2.184 32.567 Consultes 44 737 5.002 Descàrregues 5 441 6.891 Usuaris més actius iArxiu (Ingressos) Agost Ajuntament de Manlleu 388 Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols 16 Ajuntament de Castellbisbal 4 Ajuntament d'Aitona 1 409 36.612 55.254 68.992 57.284 65.661 17.562 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evolució núm. de documents arxivats per any 2011 2012 2013 2014 2015 2016 22 29 45 80 107 121 0 20 40 60 80 100 120 140 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evolució dels usuaris per any 2011 2012 2013 2014 2015 2016
 • 19. Informe d’activitat_AGOST2016 http://web.aoc.cat/blog/serveis/desa-l/ Disponibilitat 96,48%Implantació Agost Acumulat total 0 71 Usuaris més actius. Agost Document Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 3.614 Síndic de Greuges 3.156 Ajuntament d'Anglesola 2.450 Ajuntament de Penelles 2.208 Ajuntament de Palau-solità i Plegamans 2.052 Usuaris més actius. Agost Expedient Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 2.464 Síndic de Greuges 1.007 Àrea Metropolitana de Barcelona 258 Consell Comarcal del Vallès Oriental 210 Ajuntament de Cubelles 182 Agost Acumulat 2016 Activitat DESA'L Document Expedient Document Expedient Creat 66.506 20.599 1.110.091 362.166 Consultat 78 306 654 1.202 Descarregat 31.593 199.848 Transferència iArxiu completada 2 TOTAL: 98.177 20.905 1.310.593 363.370 Procedència de la documentació. Agost EACAT 57.171 e-NOTUM 5.341 e-TAULER 1.662 Càrrega manual 1.367 Plataforma de Col·laboració Interadministrativa 599 Via oberta 214 Registre unificat 152 66.506
 • 20. Informe d’activitat_AGOST2016 Implantació Acumulat total Ens usuaris 11 Aplicacions 12 Disponibilitat 99,99% Activitat Agost 2016 Acumulat total Nombre de signatures 62.912 2.005.618 5.302.817 28.929 105.349 268.940 1.252.358 3.297.199 5.302.817 20.000 1.020.000 2.020.000 3.020.000 4.020.000 5.020.000 6.020.000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evolució de l'activitat per any Total any (nº signatures) Acumulat 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2013 2014 2015 2016
 • 21. Informe d’activitat_AGOST2016 http://web.aoc.cat/blog/serveis/catcert- t-cat-administracions/ http://web.aoc.cat/blog/serveis/catcert- er-idcat/ Implantació d'entitats registres Acumulat total idCAT 176 T-CAT 70 idCAT: els organismes més actius Agost Ajuntament de Barcelona 388 BASE - Gestió d'Ingressos 104 Departament de la Presidència 90 Ajuntament de Sabadell 71 Ajuntament de Rubí 65 Ajuntament de Mataró 56 Ajuntament de Terrassa 55 Ajuntament de Castelldefels 54 Ajuntament de Sant Celoni 54 Consell Comarcal de la Garrotxa 51 T-CAT: els organismes més actius Agost Consorci Administració Oberta de Catalunya 492 Departament de Justícia 80 Consell Comarcal del Maresme 76 Fundació Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya 31 Consell Comarcal de la Selva 30 Consell Comarcal del Baix Empordà 26 Consell Comarcal del Tarragonès 25 Consell Comarcal de l'Alt Empordà 18 Consell Comarcal del Vallès Occidental 14 Consell Comarcal del Baix Penedès 13 T-CAT amb càrrec 872 Certificats de servidor 48 T-CAT en Programari 43 Certificats de segell electrònic 15 Operador T-CAT 6 Certificats d'aplicació 5 Certificats de seu electrònica 3 992 Activitat Agost 2016 idCAT 2.557 29.113 T-CAT 992 11.980 Signatura electrònica 2.141 20.074
 • 22. Informe d’activitat_AGOST2016 Disponibilitat idCAT Ciutadà 99,76% Operador 99,95% Disponibilitat e-Signatura 99,99% 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evolució d'entitats registres per any idCAT T-CAT 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 G F Mç Al Mg Jy Jl At Evolució de l'activitat_mes/any 2016 idCAT T-CAT Signatura electrònica e-Signatura: els organismes més actius Agost Generalitat de Catalunya 177 Ajuntament de Cubelles 167 Consell Comarcal del Montsià 75 Ajuntament d'Aiguamúrcia 49 Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 49 Ajuntament de Castelló d'Empúries 44 Ajuntament de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 42 Ajuntament de Lleida 37 Ajuntament de Talarn 35 Ajuntament de Maçanet de Cabrenys 29
 • 23. Informe d’activitat_AGOST2016 http://web.aoc.cat/blog/serveis/e-valisa/ Disponibilitat 97,56% Activitat Agost 2016 Tramitacions 3.868 65.096 e-Valisa: els organismes més actius Agost Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 1.310 Departament d'Ensenyament 882 Departament de Salut 605 Departament de Territori i Sostenibilitat 454 Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge 209 Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda 103 Departament d'Empresa i Coneixement 74 Departament de Cultura 51 Departament de la Presidència 51 Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 43 1.000 3.000 5.000 7.000 9.000 11.000 13.000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2015 2016
 • 24. Informe d’activitat_AGOST2016 http://web.aoc.cat/blog/serveis/hestia/ Actualment, de les 104 àrees de serveis socials de Catalunya, 75 utilitzen el servei Hèstia (un 72%). Font: Consorci AOC Enllaç al mapa: http://bit.ly/2cKjy8a Disponibilitat 99,96%
 • 25. L’Administració Oberta a tots www.aoc.cat Reconeixement - NoComercial - CompartirIgual (by-nc-sa): No es permet un ús comercial de l'obra original ni de les possibles obres derivades, la distribució de les quals s'ha de fer amb una llicència igual a la que regula l'obra original.