SlideShare a Scribd company logo
Informe d’activitat_JUNY2015
Informe d’activitat_JUNY2015
Disponibilitat
98,39%
http://aoc.cat/Inici/SERVEIS/Tramits-entre-
administracions/EACAT-TramitsOferta Juny 2015 Acumulat total
Procediments 7 46 484
Implantació Juny 2015 Acumulat total
Ens usuaris 4 62 2.192
Usuaris 334 1.921 24.582
Organismes prestadors de serveis 0 0 88
Activitat Juny 2015
Tramitacions 38.268 241.255
Les 10 trameses més utilitzades Juny
Tramesa d’informació, escrits i documents 13.823
Actes simplificades 2.647
Tramitació d'expedients del Síndic de Greuges 2.321
Sol·licitud del Servei de Certificació Digital (SCD) 1.381
Servei de publicació al DOGC 1.102
INF02 - Arrelament 1.019
Nova publicació al DOGC 1.004
Lliurament d'índexs de plusvàlues 740
INF01 - Habitatge 724
Comunicacions expedients urbanisme 657
Els 10 ens que més trameses envien Juny
Consorci Administració Oberta de Catalunya 4.584
Departament de Territori i Sostenibilitat 3.761
Sindicatura de Comptes 2.542
Síndic de Greuges 2.327
Departament de Governació i Relacions Institucionals 2.018
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 1.171
Diputació de Girona 989
Autoritat Catalana de Protecció de Dades 962
Col·legi de Notaris de Catalunya 740
Ajuntament de Barcelona 693
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D
Evolució de l'activitat_mes/any
any 2009
any 2010
any 2011
any 2012
any 2013
any 2014
any 2015
51.430
95.113
132.430
175.313
282.845
404.284
241.255
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Evolució de l'activitat per any
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Informe d’activitat_JUNY2015
Disponibilitat
98,44%
http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Tramits-entre-
administracions/Via-Oberta
Implantació Juny 2015 Acumulat total
Ens usuaris 0 7 491
.Ens usuaris ajuntaments 0 4 399
Els cessionaris més actius Juny
Generalitat de Catalunya (PICA) 979.366
Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 137.063
Ajuntament de Barcelona 98.286
Ajuntament de Terrassa 86.662
Ajuntament de Lleida 24.434
Agència de l'Habitatge de Catalunya 14.074
Consell Comarcal del Tarragonès 10.535
Consell Comarcal de la Selva 6.343
Ajuntament de Reus 4.841
Centre Metropolità d'Informació i Promoció del Transport, SA4.836
Activitat Juny 2015 Acumulat total
Consultes PCI 1.399.060 10.023.017 57.528.274
Serveis més consultats Juny
Renda (AEAT) 389.283
Prestacions socials públiques (INSS) 282.154
Padró municipal d'habitants 213.734
Registre de Vehicles i Conductors (DGT) 123.185
Impost d'Activitats Econòmiques (AEAT) 83.281
Adreça electrònica viària (DEV) 77.259
Identitat 56.493
Deutors de l'IVTM 37.667
Cadastre 23.543
Deutes amb la Seguretat Social i situació d'alta 22.595
Oferta Juny 2015 Acumulat total
Serveis de VO disponibles 0 1 44
Ens que ofereixen dades (cedents) 0 1 863
.Ajuntaments que ofereixen PMH 0 5 837
% població coberta per PMH 88,27
Informe d’activitat_JUNY2015
http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Tramits-entre-
administracions/Via-Oberta% d'ús de cada finalitat de consum Juny %
Ajuts, subvencions i beques 974.873 69,68
Notificació o comunicació administrativa 244.017 17,44
Deutors IVTM 37.667 2,69
Verificar dades d'identitat en procediment administratiu 21.624 1,55
Denúncies, inspeccions i sancions 21.325 1,52
Autoritzacions, permisos i llicències 17.137 1,22
Reconeixement del dret a la justicia gratuita 12.731 0,91
Gestió i recaptació tributària en via executiva 12.457 0,89
Gestió i recaptació en període voluntari 9.685 0,69
Urbanisme 8.201 0,59
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D
Evolució de l'activitat_mes/any
2015
2014
2013
2.012
2011
2010
2009
1.474.670
2.679.279
4.023.387
7.400.889
12.074.245
14.739.390
10.023.017
1.000.000
3.000.000
5.000.000
7.000.000
9.000.000
11.000.000
13.000.000
15.000.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Evolució de l'activitat per any
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Informe d’activitat_JUNY2015
http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Tramits-entre-
administracions/Comunicacio-de-les-dades-de-domicili
Implantació Juny 2015 Acumulat total
Ajuntaments que ofereixen el servei 0 0 19
Oferta Juny 2015 Acumulat total
% població coberta 0 0 36%
Organismes a comunicar 0 0 7
Ens més actius Juny
Ajuntament de Terrassa 18.220
Ajuntament de Lleida 3.195
Ajuntament del Vendrell 1.010
Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 680
Ajuntament de Roses 558
Ajuntament del Prat de Llobregat 458
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 310
Ajuntament del Masnou 279
Ajuntament de Cambrils 216
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 109
Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols 64
Ajuntament de Valls 6
25.105
Activitat Juny 2015
Comunicacions de canvi de domicili 25.105 95.893
Ajuntaments que han comunicat 12
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D
Evolució de l'activitat_mes/any
2015
2014
2013
2.012
2011
2010
2009
48.806
57.805 62.182
82.719
148.136
161.403
95.893
5.000
25.000
45.000
65.000
85.000
105.000
125.000
145.000
165.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Evolució de l'activitat per any
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Informe d’activitat_JUNY2015
Disponibilitat
99,22%
http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions-
amb-la-ciutadania/e-TRAMOferta Acumulat total
Tràmits disponibles 48
Tràmits disponibles associats al servei FUE* 18
66
*Tramitació d'activitats empresarials
Implantació Acumulat total
Ajuntaments usuaris 806
Consells comarcals usuaris 38
Diputacions 1
Altres ens usuaris 9
900
1.400
1.900
2.400
2.900
3.400
3.900
4.400
G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D
Evolució de l'activitat_mes/any
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Activitat Juny 2015
Nombre de tràmits fets 2.906 19.204
14.689
22.283
25.301
28.800
31.982
37.041
19.204
2.500
7.500
12.500
17.500
22.500
27.500
32.500
37.500
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Evolució de l'activitat per any
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Els organismes més actius Juny
Ajuntament de Vallirana 94
Ajuntament de Palau-solità i Plegamans 90
Consell Comarcal de la Noguera 85
Ajuntament de Molins de Rei 77
Ajuntament de Sant Andreu de la Barca 72
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 69
Ajuntament de Salt 68
Ajuntament d'Amposta 60
Ajuntament de Castellar del Vallès 59
Ajuntament del Bruc 53
Tràmits més utilitzats Juny
Instància genèrica 2.108
Queixes, suggeriments i propostes 468
Ús d'equipaments municipals per a activitats culturals,
esportives o de lleure 69
Volant d'empadronament actual 61
Cita amb càrrec electe o tècnic municipal 43
Retirada de mobles i trastos vells al carrer 23
Volant d'empadronament històric 23
Comunicació d'obres excloses de llicència 14
Volant de convivència actual 14
Casament civil 10
Ajuntaments amb tramitació electrònica Ajuntaments amb e-TRAM
Informe d’activitat_JUNY2015
Font: http://www.geolocal.cat/geoLocal/visorAOC/visorAOC.jsp
Informe d’activitat_JUNY2015
Disponibilitat
Usuari 98,85%
Implantació
Ajuntaments 197
Consell comarcal 18
Consorci 19
Diputació 2
Ens de gestió 12
EMD 1
Universitat 3
Ens instrumental 1
Societat participada 1
254
214
239
254 254
190
200
210
220
230
240
250
260
Any 2012 Any 2013 Any 2014 Any 2015
Evolució dels usuaris
Any 2012
Any 2013
Any 2014
Any 2015
http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Gestio-interna/ERES-
Registre-d-entrada-i-sortida
Activitat Juny 2015
entrades sortides
Volum registres 28.749 24.066
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D
Evolució de l'activitat.Any2015
entrades
sortides
Informe d’activitat_JUNY2015
Disponibilitat
Ciutadà 99,94%
Administració 99,16%
http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions-
amb-la-ciutadania/e-NOTUM
Activitat Juny Acumulat 2015
Notificacions fetes 23.461 143.793
Els 10 ens que més notifiquen Juny
Generalitat de Catalunya 10.373
Ajuntament de Barcelona 4.792
Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 2.818
Ajuntament de Castelló d'Empúries 671
Síndic de Greuges 341
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 320
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 158
Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 143
Ajuntament de Berga 136
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 125
6.064
42.733
71.039
214.537
260.918
143.793
5.000
55.000
105.000
155.000
205.000
255.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Evolució de l'activitat per any
2010
2011
2012
2013
2014
2015
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D
Evolució de l'activitat_mes/any
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Implantació Acumulat total
Ens usuaris 453
Informe d’activitat_JUNY2015
Disponibilitat
98,97%
Implantació Acumulat
Ens amb el visor publicat 433
Ens que publiquen metadades 129
Ajuntaments que publiquen el planejament
urbanístic 117
Ens que publiquen informació georeferenciada 124
http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions-amb-la-
ciutadania/Cercador
Implantació Acumulat
Ens amb el cercador integrat 267
ajuntaments 254
consells comarcals 13
58
161
237
344
393 401 406 407
288
267
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Evolució dels usuaris per any
Activitat Juny 2015
Accesos visor 10.846 68.008
Accesos web GeoLocal 252
Visors amb visites 533
Ens amb més visites Juny
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 789
Ajuntament de Roses 441
Ajuntament de Salou 435
Ajuntament de Blanes 330
Ajuntament de Tossa de Mar 288
Ajuntament de Canet de Mar 246
Ajuntament Torroella de Montgrí 222
Ajuntament de Sant Andreu de la Barca 185
Ajuntament de Sallent 175
Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols 164
Oferta Juny
Nombre d'organismes indexats 1.046
Nombre de pàgines indexades 1.467.585
Activitat Juny Acumulat 2015
Nombres cerques 15.949 103.764
Informe d’activitat_JUNY2015
http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions-amb-la-ciutadania/e.FACT-
AAPP
Disponibilitat
Portal del receptor 98,73%
Bústia de lliurament factures 99,67%
Activitat Juny 2015
Factures gestionades 180.328 753.376
Oferta Juny 2015 Acumulat total
Plataformes privades connectades 0 0 16
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
200.000
G F M A M J J A S O N D
Evolució de l'activitat_mes/any
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Organismes que reben més factures Juny
Institut Català de la Salut 29.413
Generalitat de Catalunya 9.008
Hospital Clínic i Provincial de Barcelona 6.134
Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell 4.097
Consorci Sanitari Integral 3.717
Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona 3.671
Consorci Sanitari de Terrassa 2.651
Diputació de Barcelona 2.616
Fundació Gestió Sanitària Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 2.173
Ajuntament de Barcelona 2.162
Implantació Juny 2015 Acumulat total
Ens adherits al servei e.Fact 7 969 1.486
1.349 3.827 23.422
58.838
97.889
753.376
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Evolució de l'activitat per any
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Informe d’activitat_JUNY2015
Empreses que trameten més factures Juny
ENDESA ENERGIA 22.942
ENDESA ENERGIA XXI, SLU. 6.224
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. 3.919
Aigües de Barcelona 3.533
GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A. 3.090
GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A. 2.006
SOREA, S.A.U. 1.987
Johnson & Johnson SA 1.815
Telefónica Móviles España, S.A. (Sociedad Uniperso 1.629
B. Braun Medical SA 1.476
Plataformes que trameten més factures Juny
EDICOM (PLATAFORMA) 40.101
BÚSTIA LLIURAMENT e.FACT 35.716
PLATAFORMA SERES EFACTURA 27.477
ENDESA (PLATAFORMA) 21.182
INVINET (PLATAFORMA) 16.954
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA 5.651
INTERCONNEXIÓ AMB FACE 4.582
EDIVERSA (PLATAFORMA) 4.170
LA CAIXA (PLATAFORMA) 3.631
ANACHRON BV 3.313
96,48%
3,52%
Distribucióper categoria
Validades per e.FACT
Rebutjades per e.FACT
(rebuigtècnic)
1%
23%
47%
18%
10%
1%
Distribucióper import
<0
0-100
100-1000
1000-5000
5000-60000
>60000
Informe d’activitat_JUNY2015
http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions-
amb-la-ciutadania/e-ContractacioImplantació Juny 2015 Acumulat total
Ens usuaris Perfil de Contractant 11 55 824
Activitat Juny Acumulat total
Subhastes electròniques 0 26
102
329
544
603
654
769
824
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Evolució dels usuaris per any
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Informe d’activitat_JUNY2015
Disponibilitat
Ciutadà 99,98%
Usuari AAPP 99,18%
http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions-
amb-la-ciutadania/e-TAULER
Ens amb més edictes descarregats Juny
Generalitat de Catalunya 14.598
Ajuntament de Granollers 1.412
Ajuntament de Girona 989
Universitat de Lleida 666
Ajuntament d'Igualada 452
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 378
Ajuntament d'Olot 339
Consell Comarcal del maresme 319
Consell Comarcal Anoia 263
Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 242
Ens amb més pàgines vistes Juny
Generalitat de Catalunya 48.196
Ajuntament de Granollers 8.769
Ajuntament de Girona 6.751
Ajuntament de Matadepera 5.158
Universitat de Lleida 3.697
Ajuntament d'Olot 2.579
Ajuntament d'Igualada 2.499
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 2.432
Ajuntament de Badalona 2.118
Consell Comarcal Anoia 2.048
Activitat Juny 2015
Número de documents 1.830 15.049
Usuaris més actius Juny
Generalitat de Catalunya 249
Ajuntament de Girona 83
Ajuntament de Granollers 77
Ajuntament de Terrassa 71
Ajuntament de Reus 68
Ajuntament de Badalona 60
Ajuntament de Blanes 50
Ajuntament de Mataró 45
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 44
Ajuntament de Castelló d'Empúries 41
Implantació Juny 2015 Acumulat total
Usuaris 10 120 508
282
2.285
8.252
18.599
15.049
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
Any 2011 Any 2012 Any 2013 Any 2014 Any 2015
Evolució de l'activitat per any
Any 2011
Any 2012
Any 2013
Any 2014
Any 2015
Informe d’activitat_JUNY2015
Disponibilitat
Ciutadà 99,95%
AAPP 98,16%
http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions-
amb-la-ciutadania/SEU-e
Usuaris que reben més visites Juny
Ajuntament de Sant Just Desvern 2.454
Ajuntament de Salt 2.089
Ajuntament de Llagostera 2.005
Ajuntament d'Igualada 1.840
Consell Comarcal del Pla de l'Estany 1.454
Ajuntament d'Olot 1.055
Consorci d'Acció Social de la Garrotxa 980
Ajuntament de Vallirana 940
Ajuntament del Masnou 864
Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires 861
Implantació Juny 2015 Acumulat total
Ens usuaris 13 83 456
Informe d’activitat_JUNY2015
Disponibilitat 99,73%
http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Gestio
-interna/iArxiu
Oferta Ocupat Disponible
Capacitat d'emmagatzematge 147,19 790 Gb
Implantació Juny Acumulat total
iARXIU 3 95
Activitat iArxiu Juny 2015 Acumulat total
Documents 7.209 44.271 335.380
Ingressos 664 3.310 28.891
Consultes 109 1.371 3.736
Descàrregues 251 844 5.775
Usuaris més actius iArxiu (Ingressos) Juny
Ajuntament de Manlleu 403
Departament d'Economia i Coneixement 239
Consell Comarcal del Baix Penedès 19
Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols 2
Generalitat de Catalunya 1
664
22
29
45
80
15
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2011 2012 2013 2014 2015
Evolució dels usuaris per any
2011
2012
2013
2014
2015
36.612
55.254
68.992
57.284
44.271
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
2011 2012 2013 2014 2015
Evolució núm. de documents arxivats per any
2011
2012
2013
2014
2015
Informe d’activitat_JUNY2015
Disponibilitat S-Perdura 99,98%
Disponibilitat DESA'L 98,48%
http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Gestio-
interna/DESA-L
http://aoc.cat/Inici/SERVEIS/Gestio-interna/S-
PERDURA/Que-es
Implantació DESA'L Juny Acumulat total
2 53
Activitat DESA'L Document Expedient Document Expedient
Creat 28.635 10.360 52.657 16355
Consultat 76 227 363 817
Descarregat 346 2.265
Transferència iArxiu completada 5
TOTAL: 29.057 10.587 55.285 17.177
Juny Acumulat 2015
Usuaris més actius. Juny Document Expedient
Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 3.411 2.909
Departament de la Presidència 3.105 818
Departament d'Interior 1.138 540
Àrea Metropolitana de Barcelona 1.034 235
Departament de Governació i Relacions Institucionals 790 260
TOTAL: 9.478 4.762
Activitat S-Perdura Juny 2015 Acumulat total
Nombre d'accions 40 250 1790
Informe d’activitat_JUNY2015
Disponibilitat 100%
Implantació Acumulat total
Nombre d'aplicacions que utilitzen el servei 178
http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Signatura-
electronica-i-seguretat/Validador
http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Signatura-
electronica-i-seguretat/Segell-de-temps
Activitat Juny 2015
Nombre de validacions 3.360.021 19.656.830
Nombre total de segells de temps 2.363.792 12.362.892
18.663.348 18.478.979
27.672.976
12.846.795
19.656.830
8.649.680
7.770.038
14.847.199
7.990.769
12.362.892
2.000.000
7.000.000
12.000.000
17.000.000
22.000.000
27.000.000
32.000.000
Any2012 Any2013 Any2014 Any2015
Evolució de l'activitat per any
Nombre de validacions Nombre total de segells de temps
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D
Evolució de l'activitat.Any2015
Nombre de validacions Nombre totalde segells de temps
Informe d’activitat_JUNY2015
Disponibilitat 99,97%
Implantació Acumulat total
Ens usuaris 11
Aplicacions 12
Activitat Juny 2015 Acumulat total
Nombre de signatures 184.432 868.805 2.121.163
28.929
105.349
268.940
1.252.358
2.121.163
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
2011 2012 2013 2014 2015
Evolució de l'activitat per any
Total any (nº signatures) Acumulat
0
40.000
80.000
120.000
160.000
200.000
Evolucióde l'activitat.Any2015
Nombre de signatures
Informe d’activitat_JUNY2015
http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Signa
tura-electronica-i-seguretat/T-CAT-
administracions
http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Signa
tura-electronica-i-seguretat/Titulars-
idCAT
Implantació d'entitats registres Acumulat total
idCAT 176
T-CAT 70
T-CAT 2.528
T-CAT amb càrrec 801
T-CAT en Programari 276
Certificats de servidor 80
Certificats de segell electrònic 34
Certificats d'entitat 45
Operador T-CAT 8
Certificats d'aplicació 7
Certificats de seu electrònica 3
3.782
Activitat Juny 2015
idCAT 2.620 21.033
T-CAT 3.782 14.401
Signatura electrònica 2.224 13.717
T-CAT: els organismes més actius Juny
Departament de Justícia 855
Administració Promoció i Gestió SA 530
Universitat de Barcelona 303
Consell Comarcal del Baix Llobregat 217
Consell Comarcal del Vallès Occidental 168
Consell Comarcal del Maresme 135
Consell Comarcal del Vallès Oriental 109
Universitat Pompeu Fabra 78
Consell Comarcal del Baix Empordà 52
Consell Comarcal d'Osona 51
idCAT: els organismes més actius Juny
Ajuntament de Barcelona 433
Ajuntament de Rubí 117
BASE - Gestió d'Ingressos 97
Departament de la Presidència 96
Ajuntament de Terrassa 76
Ajuntament de Sabadell 74
Departament de Cultura 67
Ajuntament de Badalona 56
Ajuntament de Castelldefels 53
Ajuntament de Sant Celoni 43
Informe d’activitat_JUNY2015
http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Signatura-
electronica-i-seguretat/Eina-web-d-e-signatura
Disponibilitat
idCAT
Ciutadà 100%
Operador 100%
Disponibilitat
e-Signatura 99,83%
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Evolució d'entitatsregistresper any
idCAT
T-CAT
e-Signatura: els organismes més actius Juny
Generalitat de Catalunya 300
Ajuntament de Cubelles 160
Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts 146
Departament d'Interior 56
Ajuntament de Talarn 53
Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès 48
Consell Comarcal del Baix Llobregat 42
Ajuntament de Mollet del Vallès 38
Consell Comarcal del Pla d'Urgell 37
Consell Comarcal del Baix Empordà 32
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
G F M A M J J A S O N D
Evoluciódel'activitat_mes/any2015
idCAT
T-CAT
Signaturaelectrònica
Informe d’activitat_JUNY2015
http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Gestio-interna/e-
Valisa/Que-es
Disponibilitat 98,28%
Activitat Juny 2015
Tramitacions 4.372 18.689
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
G F M A M J J A S O N D
Evolució de l'activitat_mes any 2015
e-Valisa: els organismes més actius Juny
Departament d'Ensenyament 1.949
Departament de Governació i Relacions Institucionals 461
Departament de Salut 418
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 333
Departament d'Economia i Coneixement 332
Departament de Territori i Sostenibilitat 289
Departament d'Empresa i Ocupació 202
Departament de la Presidència 134
Departament de Cultura 91
Departament de Justícia 76
Informe d’activitat_JUNY2015 Hèstia
http://aoc.cat/Inici/SERVEIS/Gestio-interna/Hestia
Disponibilitat 99,96%
Font: Consorci AOC
El 71% de les àrees bàsiques de Serveis Socials de Catalunya ja fan servir
l’Hèstia. Actualment el servei Hèstia està essent utilitzat per 74 àrees bàsiques
de les 104 àrees de serveis socials de tot Catalunya.
L’Administració Oberta a tots
www.aoc.cat
Reconeixement - NoComercial - CompartirIgual (by-nc-sa): No es permet un ús comercial de l'obra original ni de les
possibles obres derivades, la distribució de les quals s'ha de fer amb una llicència igual a la que regula l'obra original.

More Related Content

What's hot

Informe d’activitat. Març 2015
 Informe d’activitat. Març 2015 Informe d’activitat. Març 2015
Informe d’activitat. Març 2015
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe d’activitat. Desembre 2015
Informe d’activitat. Desembre 2015Informe d’activitat. Desembre 2015
Informe d’activitat. Desembre 2015
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe d’activitat. Resum2015
Informe d’activitat. Resum2015Informe d’activitat. Resum2015
Informe d’activitat. Resum2015
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe d’activitat_agost2014. Situació de l'estat actual dels projectes del ...
Informe d’activitat_agost2014. Situació de l'estat actual dels projectes del ...Informe d’activitat_agost2014. Situació de l'estat actual dels projectes del ...
Informe d’activitat_agost2014. Situació de l'estat actual dels projectes del ...
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe d’activitat. Setembre 2015
 Informe d’activitat. Setembre 2015 Informe d’activitat. Setembre 2015
Informe d’activitat. Setembre 2015
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
informeactivitat092018
informeactivitat092018informeactivitat092018
Informe_activitat_AOC_Abril_2016
Informe_activitat_AOC_Abril_2016Informe_activitat_AOC_Abril_2016
Informe_activitat_AOC_Abril_2016
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe d’activitat_Juliol2014. Situació de l'estat actual dels projectes del...
Informe d’activitat_Juliol2014. Situació de l'estat actual dels projectes del...Informe d’activitat_Juliol2014. Situació de l'estat actual dels projectes del...
Informe d’activitat_Juliol2014. Situació de l'estat actual dels projectes del...
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe de l'activitat del Consorci AOC (octubre 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (octubre 2017)Informe de l'activitat del Consorci AOC (octubre 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (octubre 2017)
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informeactivitatserveis102018
Informeactivitatserveis102018Informeactivitatserveis102018
Informeactivitatserveis102018
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe activitat_Maig2016
Informe activitat_Maig2016Informe activitat_Maig2016
Informe d’activitat_GENER2016
Informe d’activitat_GENER2016Informe d’activitat_GENER2016
Informe d’activitat_GENER2016
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe d’activitat_02_2016
Informe d’activitat_02_2016Informe d’activitat_02_2016
Informe d’activitat_02_2016
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
informeactivitat072018
informeactivitat072018informeactivitat072018
Informe d’activitat. Febrer 2015
 Informe d’activitat. Febrer 2015 Informe d’activitat. Febrer 2015
Informe d’activitat. Febrer 2015
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe d’activitat. Febrer 2015
 Informe d’activitat. Febrer 2015 Informe d’activitat. Febrer 2015
Informe d’activitat. Febrer 2015
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe d’activitat_novembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes ...
 Informe d’activitat_novembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes ... Informe d’activitat_novembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes ...
Informe d’activitat_novembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes ...
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
informeactivitat082018
informeactivitat082018informeactivitat082018

What's hot (20)

Informe d’activitat. Març 2015
 Informe d’activitat. Març 2015 Informe d’activitat. Març 2015
Informe d’activitat. Març 2015
 
Informe d’activitat. Desembre 2015
Informe d’activitat. Desembre 2015Informe d’activitat. Desembre 2015
Informe d’activitat. Desembre 2015
 
Informe d’activitat. Resum2015
Informe d’activitat. Resum2015Informe d’activitat. Resum2015
Informe d’activitat. Resum2015
 
Informe d’activitat_agost2014. Situació de l'estat actual dels projectes del ...
Informe d’activitat_agost2014. Situació de l'estat actual dels projectes del ...Informe d’activitat_agost2014. Situació de l'estat actual dels projectes del ...
Informe d’activitat_agost2014. Situació de l'estat actual dels projectes del ...
 
Informe d’activitat. Setembre 2015
 Informe d’activitat. Setembre 2015 Informe d’activitat. Setembre 2015
Informe d’activitat. Setembre 2015
 
informeactivitat092018
informeactivitat092018informeactivitat092018
informeactivitat092018
 
1 gener
1 gener1 gener
1 gener
 
Informe_activitat_AOC_Abril_2016
Informe_activitat_AOC_Abril_2016Informe_activitat_AOC_Abril_2016
Informe_activitat_AOC_Abril_2016
 
Informe d’activitat_Juliol2014. Situació de l'estat actual dels projectes del...
Informe d’activitat_Juliol2014. Situació de l'estat actual dels projectes del...Informe d’activitat_Juliol2014. Situació de l'estat actual dels projectes del...
Informe d’activitat_Juliol2014. Situació de l'estat actual dels projectes del...
 
Informe de l'activitat del Consorci AOC (octubre 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (octubre 2017)Informe de l'activitat del Consorci AOC (octubre 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (octubre 2017)
 
Informeactivitatserveis102018
Informeactivitatserveis102018Informeactivitatserveis102018
Informeactivitatserveis102018
 
Situació dels projectes del Consorci AOC. Maig 2014
Situació dels projectes del Consorci AOC. Maig 2014Situació dels projectes del Consorci AOC. Maig 2014
Situació dels projectes del Consorci AOC. Maig 2014
 
Informe activitat_Maig2016
Informe activitat_Maig2016Informe activitat_Maig2016
Informe activitat_Maig2016
 
Informe d’activitat_GENER2016
Informe d’activitat_GENER2016Informe d’activitat_GENER2016
Informe d’activitat_GENER2016
 
Informe d’activitat_02_2016
Informe d’activitat_02_2016Informe d’activitat_02_2016
Informe d’activitat_02_2016
 
informeactivitat072018
informeactivitat072018informeactivitat072018
informeactivitat072018
 
Informe d’activitat. Febrer 2015
 Informe d’activitat. Febrer 2015 Informe d’activitat. Febrer 2015
Informe d’activitat. Febrer 2015
 
Informe d’activitat. Febrer 2015
 Informe d’activitat. Febrer 2015 Informe d’activitat. Febrer 2015
Informe d’activitat. Febrer 2015
 
Informe d’activitat_novembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes ...
 Informe d’activitat_novembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes ... Informe d’activitat_novembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes ...
Informe d’activitat_novembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes ...
 
informeactivitat082018
informeactivitat082018informeactivitat082018
informeactivitat082018
 

Similar to Informe d’activitat. Juny 2015

Informe de l'activitat de l'AOC (Juny 2016)
Informe de l'activitat de l'AOC (Juny 2016)Informe de l'activitat de l'AOC (Juny 2016)
Informe de l'activitat de l'AOC (Juny 2016)
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe d’activitat_setembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes d...
Informe d’activitat_setembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes d...Informe d’activitat_setembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes d...
Informe d’activitat_setembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes d...Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe d’activitat_setembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes d...
Informe d’activitat_setembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes d...Informe d’activitat_setembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes d...
Informe d’activitat_setembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes d...
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
informe-activitat_juliol2016
informe-activitat_juliol2016informe-activitat_juliol2016
informe-activitat_juliol2016
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe d’activitat del serveis Consorci AOC_JUNY2014
Informe d’activitat del serveis Consorci AOC_JUNY2014Informe d’activitat del serveis Consorci AOC_JUNY2014
Informe d’activitat del serveis Consorci AOC_JUNY2014
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Situació dels projectes del Consorci AOC. Març 2014
 Situació dels projectes del Consorci AOC. Març 2014 Situació dels projectes del Consorci AOC. Març 2014
Situació dels projectes del Consorci AOC. Març 2014
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Situació dels projectes del Consorci AOC. Febrer 2014
Situació dels projectes del Consorci AOC. Febrer 2014Situació dels projectes del Consorci AOC. Febrer 2014
Situació dels projectes del Consorci AOC. Febrer 2014
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe de l'activitat de l'AOC (Agost 2016)
Informe de l'activitat de l'AOC (Agost 2016)Informe de l'activitat de l'AOC (Agost 2016)
Informe de l'activitat de l'AOC (Agost 2016)
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Situació dels projectes del Consorci AOC. Abril 2014
Situació dels projectes del Consorci AOC. Abril 2014 Situació dels projectes del Consorci AOC. Abril 2014
Situació dels projectes del Consorci AOC. Abril 2014
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
informeactivitat042018
informeactivitat042018informeactivitat042018
informe_activitat_AOC_març2016
informe_activitat_AOC_març2016informe_activitat_AOC_març2016
informe_activitat_AOC_març2016
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Inf activitat serveis_052018
Inf activitat serveis_052018Inf activitat serveis_052018
Inf activitat serveis_052018
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe de l'activitat de l'AOC (Setembre 2016)
Informe de l'activitat de l'AOC (Setembre 2016)Informe de l'activitat de l'AOC (Setembre 2016)
Informe de l'activitat de l'AOC (Setembre 2016)
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe de l'activitat de l'AOC (desembre 2016)
 Informe de l'activitat de l'AOC (desembre 2016) Informe de l'activitat de l'AOC (desembre 2016)
Informe de l'activitat de l'AOC (desembre 2016)
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe de l'activitat del Consorci AOC (juny 2018)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (juny 2018)Informe de l'activitat del Consorci AOC (juny 2018)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (juny 2018)
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 

Similar to Informe d’activitat. Juny 2015 (15)

Informe de l'activitat de l'AOC (Juny 2016)
Informe de l'activitat de l'AOC (Juny 2016)Informe de l'activitat de l'AOC (Juny 2016)
Informe de l'activitat de l'AOC (Juny 2016)
 
Informe d’activitat_setembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes d...
Informe d’activitat_setembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes d...Informe d’activitat_setembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes d...
Informe d’activitat_setembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes d...
 
Informe d’activitat_setembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes d...
Informe d’activitat_setembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes d...Informe d’activitat_setembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes d...
Informe d’activitat_setembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes d...
 
informe-activitat_juliol2016
informe-activitat_juliol2016informe-activitat_juliol2016
informe-activitat_juliol2016
 
Informe d’activitat del serveis Consorci AOC_JUNY2014
Informe d’activitat del serveis Consorci AOC_JUNY2014Informe d’activitat del serveis Consorci AOC_JUNY2014
Informe d’activitat del serveis Consorci AOC_JUNY2014
 
Situació dels projectes del Consorci AOC. Març 2014
 Situació dels projectes del Consorci AOC. Març 2014 Situació dels projectes del Consorci AOC. Març 2014
Situació dels projectes del Consorci AOC. Març 2014
 
Situació dels projectes del Consorci AOC. Febrer 2014
Situació dels projectes del Consorci AOC. Febrer 2014Situació dels projectes del Consorci AOC. Febrer 2014
Situació dels projectes del Consorci AOC. Febrer 2014
 
Informe de l'activitat de l'AOC (Agost 2016)
Informe de l'activitat de l'AOC (Agost 2016)Informe de l'activitat de l'AOC (Agost 2016)
Informe de l'activitat de l'AOC (Agost 2016)
 
Situació dels projectes del Consorci AOC. Abril 2014
Situació dels projectes del Consorci AOC. Abril 2014 Situació dels projectes del Consorci AOC. Abril 2014
Situació dels projectes del Consorci AOC. Abril 2014
 
informeactivitat042018
informeactivitat042018informeactivitat042018
informeactivitat042018
 
informe_activitat_AOC_març2016
informe_activitat_AOC_març2016informe_activitat_AOC_març2016
informe_activitat_AOC_març2016
 
Inf activitat serveis_052018
Inf activitat serveis_052018Inf activitat serveis_052018
Inf activitat serveis_052018
 
Informe de l'activitat de l'AOC (Setembre 2016)
Informe de l'activitat de l'AOC (Setembre 2016)Informe de l'activitat de l'AOC (Setembre 2016)
Informe de l'activitat de l'AOC (Setembre 2016)
 
Informe de l'activitat de l'AOC (desembre 2016)
 Informe de l'activitat de l'AOC (desembre 2016) Informe de l'activitat de l'AOC (desembre 2016)
Informe de l'activitat de l'AOC (desembre 2016)
 
Informe de l'activitat del Consorci AOC (juny 2018)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (juny 2018)Informe de l'activitat del Consorci AOC (juny 2018)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (juny 2018)
 

More from Consorci Administració Oberta de Catalunya

"Anàlisi i processament de dades obtingudes en mobilitat a Sitges"
"Anàlisi i processament de dades obtingudes en mobilitat a Sitges""Anàlisi i processament de dades obtingudes en mobilitat a Sitges"
"Anàlisi i processament de dades obtingudes en mobilitat a Sitges"
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
"Les dues cares de les dades obertes: generadors i usuaris"
"Les dues cares de les dades obertes: generadors i usuaris""Les dues cares de les dades obertes: generadors i usuaris"
"Les dues cares de les dades obertes: generadors i usuaris"
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
"Noves utilitats per a la visualització de transparència"
"Noves utilitats per a la visualització de transparència""Noves utilitats per a la visualització de transparència"
"Noves utilitats per a la visualització de transparència"
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
"Dades obertes: foment de la reutilització i transparència automàtica"
"Dades obertes: foment de la reutilització i transparència automàtica""Dades obertes: foment de la reutilització i transparència automàtica"
"Dades obertes: foment de la reutilització i transparència automàtica"
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
My gov social miquel estape- mwc18
My gov social  miquel estape- mwc18My gov social  miquel estape- mwc18
My gov social miquel estape- mwc18
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Big data saves lives bismart mwc18
Big data saves lives  bismart mwc18Big data saves lives  bismart mwc18
Big data saves lives bismart mwc18
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Valoració de la "Jornada de Govern Obert per a electes i personal tècnic local"
Valoració de la "Jornada de Govern Obert per a electes i personal tècnic local"Valoració de la "Jornada de Govern Obert per a electes i personal tècnic local"
Valoració de la "Jornada de Govern Obert per a electes i personal tècnic local"
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Jornada de Govern Obert - Jordi Foz
Jornada de Govern Obert - Jordi FozJornada de Govern Obert - Jordi Foz
Jornada de Govern Obert - Jordi Foz
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Jornada de Govern Obert - Joan Olivares
Jornada de Govern Obert - Joan OlivaresJornada de Govern Obert - Joan Olivares
Jornada de Govern Obert - Joan Olivares
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Jornada de Govern Obert - Jan Reñé
Jornada de Govern Obert - Jan ReñéJornada de Govern Obert - Jan Reñé
Jornada de Govern Obert - Jan Reñé
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Jornada de Govern Obert - Ismael Peña-López
Jornada de Govern Obert - Ismael Peña-LópezJornada de Govern Obert - Ismael Peña-López
Jornada de Govern Obert - Ismael Peña-López
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Jornada de Govern Obert - Helen Darbishire
Jornada de Govern Obert - Helen DarbishireJornada de Govern Obert - Helen Darbishire
Jornada de Govern Obert - Helen Darbishire
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Jornada de Govern Obert - Ferran Farriol
Jornada de Govern Obert - Ferran FarriolJornada de Govern Obert - Ferran Farriol
Jornada de Govern Obert - Ferran Farriol
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Jornada Govern Obert - Dolors Roo
Jornada Govern Obert - Dolors RooJornada Govern Obert - Dolors Roo
Jornada Govern Obert - Dolors Roo
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Jornada Govern Obert - Anna Brunsó
Jornada Govern Obert - Anna Brunsó Jornada Govern Obert - Anna Brunsó
Jornada Govern Obert - Anna Brunsó
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
"Solucions AOC per fomentar la publicitat activa i el dret d’accés: Estat act...
"Solucions AOC per fomentar la publicitat activa i el dret d’accés: Estat act..."Solucions AOC per fomentar la publicitat activa i el dret d’accés: Estat act...
"Solucions AOC per fomentar la publicitat activa i el dret d’accés: Estat act...
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
"Management público: el reto de la adptación", Xavier Marcet
"Management público: el reto de la adptación", Xavier Marcet"Management público: el reto de la adptación", Xavier Marcet
"Management público: el reto de la adptación", Xavier Marcet
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Els governs digitals de demà
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Els governs digitals de demàJornada "Assassinat al Catalonia Express" - Els governs digitals de demà
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Els governs digitals de demà
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Ascen Moro
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Ascen MoroJornada "Assassinat al Catalonia Express" - Ascen Moro
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Ascen Moro
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Serveis AOC: les armes del pressu...
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Serveis AOC: les armes del pressu...Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Serveis AOC: les armes del pressu...
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Serveis AOC: les armes del pressu...
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 

More from Consorci Administració Oberta de Catalunya (20)

"Anàlisi i processament de dades obtingudes en mobilitat a Sitges"
"Anàlisi i processament de dades obtingudes en mobilitat a Sitges""Anàlisi i processament de dades obtingudes en mobilitat a Sitges"
"Anàlisi i processament de dades obtingudes en mobilitat a Sitges"
 
"Les dues cares de les dades obertes: generadors i usuaris"
"Les dues cares de les dades obertes: generadors i usuaris""Les dues cares de les dades obertes: generadors i usuaris"
"Les dues cares de les dades obertes: generadors i usuaris"
 
"Noves utilitats per a la visualització de transparència"
"Noves utilitats per a la visualització de transparència""Noves utilitats per a la visualització de transparència"
"Noves utilitats per a la visualització de transparència"
 
"Dades obertes: foment de la reutilització i transparència automàtica"
"Dades obertes: foment de la reutilització i transparència automàtica""Dades obertes: foment de la reutilització i transparència automàtica"
"Dades obertes: foment de la reutilització i transparència automàtica"
 
My gov social miquel estape- mwc18
My gov social  miquel estape- mwc18My gov social  miquel estape- mwc18
My gov social miquel estape- mwc18
 
Big data saves lives bismart mwc18
Big data saves lives  bismart mwc18Big data saves lives  bismart mwc18
Big data saves lives bismart mwc18
 
Valoració de la "Jornada de Govern Obert per a electes i personal tècnic local"
Valoració de la "Jornada de Govern Obert per a electes i personal tècnic local"Valoració de la "Jornada de Govern Obert per a electes i personal tècnic local"
Valoració de la "Jornada de Govern Obert per a electes i personal tècnic local"
 
Jornada de Govern Obert - Jordi Foz
Jornada de Govern Obert - Jordi FozJornada de Govern Obert - Jordi Foz
Jornada de Govern Obert - Jordi Foz
 
Jornada de Govern Obert - Joan Olivares
Jornada de Govern Obert - Joan OlivaresJornada de Govern Obert - Joan Olivares
Jornada de Govern Obert - Joan Olivares
 
Jornada de Govern Obert - Jan Reñé
Jornada de Govern Obert - Jan ReñéJornada de Govern Obert - Jan Reñé
Jornada de Govern Obert - Jan Reñé
 
Jornada de Govern Obert - Ismael Peña-López
Jornada de Govern Obert - Ismael Peña-LópezJornada de Govern Obert - Ismael Peña-López
Jornada de Govern Obert - Ismael Peña-López
 
Jornada de Govern Obert - Helen Darbishire
Jornada de Govern Obert - Helen DarbishireJornada de Govern Obert - Helen Darbishire
Jornada de Govern Obert - Helen Darbishire
 
Jornada de Govern Obert - Ferran Farriol
Jornada de Govern Obert - Ferran FarriolJornada de Govern Obert - Ferran Farriol
Jornada de Govern Obert - Ferran Farriol
 
Jornada Govern Obert - Dolors Roo
Jornada Govern Obert - Dolors RooJornada Govern Obert - Dolors Roo
Jornada Govern Obert - Dolors Roo
 
Jornada Govern Obert - Anna Brunsó
Jornada Govern Obert - Anna Brunsó Jornada Govern Obert - Anna Brunsó
Jornada Govern Obert - Anna Brunsó
 
"Solucions AOC per fomentar la publicitat activa i el dret d’accés: Estat act...
"Solucions AOC per fomentar la publicitat activa i el dret d’accés: Estat act..."Solucions AOC per fomentar la publicitat activa i el dret d’accés: Estat act...
"Solucions AOC per fomentar la publicitat activa i el dret d’accés: Estat act...
 
"Management público: el reto de la adptación", Xavier Marcet
"Management público: el reto de la adptación", Xavier Marcet"Management público: el reto de la adptación", Xavier Marcet
"Management público: el reto de la adptación", Xavier Marcet
 
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Els governs digitals de demà
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Els governs digitals de demàJornada "Assassinat al Catalonia Express" - Els governs digitals de demà
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Els governs digitals de demà
 
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Ascen Moro
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Ascen MoroJornada "Assassinat al Catalonia Express" - Ascen Moro
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Ascen Moro
 
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Serveis AOC: les armes del pressu...
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Serveis AOC: les armes del pressu...Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Serveis AOC: les armes del pressu...
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Serveis AOC: les armes del pressu...
 

Informe d’activitat. Juny 2015

 • 2. Informe d’activitat_JUNY2015 Disponibilitat 98,39% http://aoc.cat/Inici/SERVEIS/Tramits-entre- administracions/EACAT-TramitsOferta Juny 2015 Acumulat total Procediments 7 46 484 Implantació Juny 2015 Acumulat total Ens usuaris 4 62 2.192 Usuaris 334 1.921 24.582 Organismes prestadors de serveis 0 0 88 Activitat Juny 2015 Tramitacions 38.268 241.255 Les 10 trameses més utilitzades Juny Tramesa d’informació, escrits i documents 13.823 Actes simplificades 2.647 Tramitació d'expedients del Síndic de Greuges 2.321 Sol·licitud del Servei de Certificació Digital (SCD) 1.381 Servei de publicació al DOGC 1.102 INF02 - Arrelament 1.019 Nova publicació al DOGC 1.004 Lliurament d'índexs de plusvàlues 740 INF01 - Habitatge 724 Comunicacions expedients urbanisme 657 Els 10 ens que més trameses envien Juny Consorci Administració Oberta de Catalunya 4.584 Departament de Territori i Sostenibilitat 3.761 Sindicatura de Comptes 2.542 Síndic de Greuges 2.327 Departament de Governació i Relacions Institucionals 2.018 Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 1.171 Diputació de Girona 989 Autoritat Catalana de Protecció de Dades 962 Col·legi de Notaris de Catalunya 740 Ajuntament de Barcelona 693 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat_mes/any any 2009 any 2010 any 2011 any 2012 any 2013 any 2014 any 2015 51.430 95.113 132.430 175.313 282.845 404.284 241.255 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució de l'activitat per any 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 • 3. Informe d’activitat_JUNY2015 Disponibilitat 98,44% http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Tramits-entre- administracions/Via-Oberta Implantació Juny 2015 Acumulat total Ens usuaris 0 7 491 .Ens usuaris ajuntaments 0 4 399 Els cessionaris més actius Juny Generalitat de Catalunya (PICA) 979.366 Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 137.063 Ajuntament de Barcelona 98.286 Ajuntament de Terrassa 86.662 Ajuntament de Lleida 24.434 Agència de l'Habitatge de Catalunya 14.074 Consell Comarcal del Tarragonès 10.535 Consell Comarcal de la Selva 6.343 Ajuntament de Reus 4.841 Centre Metropolità d'Informació i Promoció del Transport, SA4.836 Activitat Juny 2015 Acumulat total Consultes PCI 1.399.060 10.023.017 57.528.274 Serveis més consultats Juny Renda (AEAT) 389.283 Prestacions socials públiques (INSS) 282.154 Padró municipal d'habitants 213.734 Registre de Vehicles i Conductors (DGT) 123.185 Impost d'Activitats Econòmiques (AEAT) 83.281 Adreça electrònica viària (DEV) 77.259 Identitat 56.493 Deutors de l'IVTM 37.667 Cadastre 23.543 Deutes amb la Seguretat Social i situació d'alta 22.595 Oferta Juny 2015 Acumulat total Serveis de VO disponibles 0 1 44 Ens que ofereixen dades (cedents) 0 1 863 .Ajuntaments que ofereixen PMH 0 5 837 % població coberta per PMH 88,27
 • 4. Informe d’activitat_JUNY2015 http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Tramits-entre- administracions/Via-Oberta% d'ús de cada finalitat de consum Juny % Ajuts, subvencions i beques 974.873 69,68 Notificació o comunicació administrativa 244.017 17,44 Deutors IVTM 37.667 2,69 Verificar dades d'identitat en procediment administratiu 21.624 1,55 Denúncies, inspeccions i sancions 21.325 1,52 Autoritzacions, permisos i llicències 17.137 1,22 Reconeixement del dret a la justicia gratuita 12.731 0,91 Gestió i recaptació tributària en via executiva 12.457 0,89 Gestió i recaptació en període voluntari 9.685 0,69 Urbanisme 8.201 0,59 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2015 2014 2013 2.012 2011 2010 2009 1.474.670 2.679.279 4.023.387 7.400.889 12.074.245 14.739.390 10.023.017 1.000.000 3.000.000 5.000.000 7.000.000 9.000.000 11.000.000 13.000.000 15.000.000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució de l'activitat per any 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 • 5. Informe d’activitat_JUNY2015 http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Tramits-entre- administracions/Comunicacio-de-les-dades-de-domicili Implantació Juny 2015 Acumulat total Ajuntaments que ofereixen el servei 0 0 19 Oferta Juny 2015 Acumulat total % població coberta 0 0 36% Organismes a comunicar 0 0 7 Ens més actius Juny Ajuntament de Terrassa 18.220 Ajuntament de Lleida 3.195 Ajuntament del Vendrell 1.010 Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 680 Ajuntament de Roses 558 Ajuntament del Prat de Llobregat 458 Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 310 Ajuntament del Masnou 279 Ajuntament de Cambrils 216 Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 109 Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols 64 Ajuntament de Valls 6 25.105 Activitat Juny 2015 Comunicacions de canvi de domicili 25.105 95.893 Ajuntaments que han comunicat 12 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2015 2014 2013 2.012 2011 2010 2009 48.806 57.805 62.182 82.719 148.136 161.403 95.893 5.000 25.000 45.000 65.000 85.000 105.000 125.000 145.000 165.000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució de l'activitat per any 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 • 6. Informe d’activitat_JUNY2015 Disponibilitat 99,22% http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions- amb-la-ciutadania/e-TRAMOferta Acumulat total Tràmits disponibles 48 Tràmits disponibles associats al servei FUE* 18 66 *Tramitació d'activitats empresarials Implantació Acumulat total Ajuntaments usuaris 806 Consells comarcals usuaris 38 Diputacions 1 Altres ens usuaris 9 900 1.400 1.900 2.400 2.900 3.400 3.900 4.400 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Activitat Juny 2015 Nombre de tràmits fets 2.906 19.204 14.689 22.283 25.301 28.800 31.982 37.041 19.204 2.500 7.500 12.500 17.500 22.500 27.500 32.500 37.500 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució de l'activitat per any 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Els organismes més actius Juny Ajuntament de Vallirana 94 Ajuntament de Palau-solità i Plegamans 90 Consell Comarcal de la Noguera 85 Ajuntament de Molins de Rei 77 Ajuntament de Sant Andreu de la Barca 72 Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 69 Ajuntament de Salt 68 Ajuntament d'Amposta 60 Ajuntament de Castellar del Vallès 59 Ajuntament del Bruc 53 Tràmits més utilitzats Juny Instància genèrica 2.108 Queixes, suggeriments i propostes 468 Ús d'equipaments municipals per a activitats culturals, esportives o de lleure 69 Volant d'empadronament actual 61 Cita amb càrrec electe o tècnic municipal 43 Retirada de mobles i trastos vells al carrer 23 Volant d'empadronament històric 23 Comunicació d'obres excloses de llicència 14 Volant de convivència actual 14 Casament civil 10
 • 7. Ajuntaments amb tramitació electrònica Ajuntaments amb e-TRAM Informe d’activitat_JUNY2015 Font: http://www.geolocal.cat/geoLocal/visorAOC/visorAOC.jsp
 • 8. Informe d’activitat_JUNY2015 Disponibilitat Usuari 98,85% Implantació Ajuntaments 197 Consell comarcal 18 Consorci 19 Diputació 2 Ens de gestió 12 EMD 1 Universitat 3 Ens instrumental 1 Societat participada 1 254 214 239 254 254 190 200 210 220 230 240 250 260 Any 2012 Any 2013 Any 2014 Any 2015 Evolució dels usuaris Any 2012 Any 2013 Any 2014 Any 2015 http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Gestio-interna/ERES- Registre-d-entrada-i-sortida Activitat Juny 2015 entrades sortides Volum registres 28.749 24.066 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat.Any2015 entrades sortides
 • 9. Informe d’activitat_JUNY2015 Disponibilitat Ciutadà 99,94% Administració 99,16% http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions- amb-la-ciutadania/e-NOTUM Activitat Juny Acumulat 2015 Notificacions fetes 23.461 143.793 Els 10 ens que més notifiquen Juny Generalitat de Catalunya 10.373 Ajuntament de Barcelona 4.792 Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 2.818 Ajuntament de Castelló d'Empúries 671 Síndic de Greuges 341 Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 320 Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 158 Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 143 Ajuntament de Berga 136 Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 125 6.064 42.733 71.039 214.537 260.918 143.793 5.000 55.000 105.000 155.000 205.000 255.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució de l'activitat per any 2010 2011 2012 2013 2014 2015 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Implantació Acumulat total Ens usuaris 453
 • 10. Informe d’activitat_JUNY2015 Disponibilitat 98,97% Implantació Acumulat Ens amb el visor publicat 433 Ens que publiquen metadades 129 Ajuntaments que publiquen el planejament urbanístic 117 Ens que publiquen informació georeferenciada 124 http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions-amb-la- ciutadania/Cercador Implantació Acumulat Ens amb el cercador integrat 267 ajuntaments 254 consells comarcals 13 58 161 237 344 393 401 406 407 288 267 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució dels usuaris per any Activitat Juny 2015 Accesos visor 10.846 68.008 Accesos web GeoLocal 252 Visors amb visites 533 Ens amb més visites Juny Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 789 Ajuntament de Roses 441 Ajuntament de Salou 435 Ajuntament de Blanes 330 Ajuntament de Tossa de Mar 288 Ajuntament de Canet de Mar 246 Ajuntament Torroella de Montgrí 222 Ajuntament de Sant Andreu de la Barca 185 Ajuntament de Sallent 175 Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols 164 Oferta Juny Nombre d'organismes indexats 1.046 Nombre de pàgines indexades 1.467.585 Activitat Juny Acumulat 2015 Nombres cerques 15.949 103.764
 • 11. Informe d’activitat_JUNY2015 http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions-amb-la-ciutadania/e.FACT- AAPP Disponibilitat Portal del receptor 98,73% Bústia de lliurament factures 99,67% Activitat Juny 2015 Factures gestionades 180.328 753.376 Oferta Juny 2015 Acumulat total Plataformes privades connectades 0 0 16 0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 160.000 180.000 200.000 G F M A M J J A S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Organismes que reben més factures Juny Institut Català de la Salut 29.413 Generalitat de Catalunya 9.008 Hospital Clínic i Provincial de Barcelona 6.134 Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell 4.097 Consorci Sanitari Integral 3.717 Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona 3.671 Consorci Sanitari de Terrassa 2.651 Diputació de Barcelona 2.616 Fundació Gestió Sanitària Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 2.173 Ajuntament de Barcelona 2.162 Implantació Juny 2015 Acumulat total Ens adherits al servei e.Fact 7 969 1.486 1.349 3.827 23.422 58.838 97.889 753.376 0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució de l'activitat per any 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 • 12. Informe d’activitat_JUNY2015 Empreses que trameten més factures Juny ENDESA ENERGIA 22.942 ENDESA ENERGIA XXI, SLU. 6.224 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. 3.919 Aigües de Barcelona 3.533 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A. 3.090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A. 2.006 SOREA, S.A.U. 1.987 Johnson & Johnson SA 1.815 Telefónica Móviles España, S.A. (Sociedad Uniperso 1.629 B. Braun Medical SA 1.476 Plataformes que trameten més factures Juny EDICOM (PLATAFORMA) 40.101 BÚSTIA LLIURAMENT e.FACT 35.716 PLATAFORMA SERES EFACTURA 27.477 ENDESA (PLATAFORMA) 21.182 INVINET (PLATAFORMA) 16.954 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA 5.651 INTERCONNEXIÓ AMB FACE 4.582 EDIVERSA (PLATAFORMA) 4.170 LA CAIXA (PLATAFORMA) 3.631 ANACHRON BV 3.313 96,48% 3,52% Distribucióper categoria Validades per e.FACT Rebutjades per e.FACT (rebuigtècnic) 1% 23% 47% 18% 10% 1% Distribucióper import <0 0-100 100-1000 1000-5000 5000-60000 >60000
 • 13. Informe d’activitat_JUNY2015 http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions- amb-la-ciutadania/e-ContractacioImplantació Juny 2015 Acumulat total Ens usuaris Perfil de Contractant 11 55 824 Activitat Juny Acumulat total Subhastes electròniques 0 26 102 329 544 603 654 769 824 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució dels usuaris per any 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 • 14. Informe d’activitat_JUNY2015 Disponibilitat Ciutadà 99,98% Usuari AAPP 99,18% http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions- amb-la-ciutadania/e-TAULER Ens amb més edictes descarregats Juny Generalitat de Catalunya 14.598 Ajuntament de Granollers 1.412 Ajuntament de Girona 989 Universitat de Lleida 666 Ajuntament d'Igualada 452 Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 378 Ajuntament d'Olot 339 Consell Comarcal del maresme 319 Consell Comarcal Anoia 263 Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 242 Ens amb més pàgines vistes Juny Generalitat de Catalunya 48.196 Ajuntament de Granollers 8.769 Ajuntament de Girona 6.751 Ajuntament de Matadepera 5.158 Universitat de Lleida 3.697 Ajuntament d'Olot 2.579 Ajuntament d'Igualada 2.499 Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 2.432 Ajuntament de Badalona 2.118 Consell Comarcal Anoia 2.048 Activitat Juny 2015 Número de documents 1.830 15.049 Usuaris més actius Juny Generalitat de Catalunya 249 Ajuntament de Girona 83 Ajuntament de Granollers 77 Ajuntament de Terrassa 71 Ajuntament de Reus 68 Ajuntament de Badalona 60 Ajuntament de Blanes 50 Ajuntament de Mataró 45 Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 44 Ajuntament de Castelló d'Empúries 41 Implantació Juny 2015 Acumulat total Usuaris 10 120 508 282 2.285 8.252 18.599 15.049 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000 Any 2011 Any 2012 Any 2013 Any 2014 Any 2015 Evolució de l'activitat per any Any 2011 Any 2012 Any 2013 Any 2014 Any 2015
 • 15. Informe d’activitat_JUNY2015 Disponibilitat Ciutadà 99,95% AAPP 98,16% http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions- amb-la-ciutadania/SEU-e Usuaris que reben més visites Juny Ajuntament de Sant Just Desvern 2.454 Ajuntament de Salt 2.089 Ajuntament de Llagostera 2.005 Ajuntament d'Igualada 1.840 Consell Comarcal del Pla de l'Estany 1.454 Ajuntament d'Olot 1.055 Consorci d'Acció Social de la Garrotxa 980 Ajuntament de Vallirana 940 Ajuntament del Masnou 864 Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires 861 Implantació Juny 2015 Acumulat total Ens usuaris 13 83 456
 • 16. Informe d’activitat_JUNY2015 Disponibilitat 99,73% http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Gestio -interna/iArxiu Oferta Ocupat Disponible Capacitat d'emmagatzematge 147,19 790 Gb Implantació Juny Acumulat total iARXIU 3 95 Activitat iArxiu Juny 2015 Acumulat total Documents 7.209 44.271 335.380 Ingressos 664 3.310 28.891 Consultes 109 1.371 3.736 Descàrregues 251 844 5.775 Usuaris més actius iArxiu (Ingressos) Juny Ajuntament de Manlleu 403 Departament d'Economia i Coneixement 239 Consell Comarcal del Baix Penedès 19 Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols 2 Generalitat de Catalunya 1 664 22 29 45 80 15 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució dels usuaris per any 2011 2012 2013 2014 2015 36.612 55.254 68.992 57.284 44.271 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució núm. de documents arxivats per any 2011 2012 2013 2014 2015
 • 17. Informe d’activitat_JUNY2015 Disponibilitat S-Perdura 99,98% Disponibilitat DESA'L 98,48% http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Gestio- interna/DESA-L http://aoc.cat/Inici/SERVEIS/Gestio-interna/S- PERDURA/Que-es Implantació DESA'L Juny Acumulat total 2 53 Activitat DESA'L Document Expedient Document Expedient Creat 28.635 10.360 52.657 16355 Consultat 76 227 363 817 Descarregat 346 2.265 Transferència iArxiu completada 5 TOTAL: 29.057 10.587 55.285 17.177 Juny Acumulat 2015 Usuaris més actius. Juny Document Expedient Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 3.411 2.909 Departament de la Presidència 3.105 818 Departament d'Interior 1.138 540 Àrea Metropolitana de Barcelona 1.034 235 Departament de Governació i Relacions Institucionals 790 260 TOTAL: 9.478 4.762 Activitat S-Perdura Juny 2015 Acumulat total Nombre d'accions 40 250 1790
 • 18. Informe d’activitat_JUNY2015 Disponibilitat 100% Implantació Acumulat total Nombre d'aplicacions que utilitzen el servei 178 http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Signatura- electronica-i-seguretat/Validador http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Signatura- electronica-i-seguretat/Segell-de-temps Activitat Juny 2015 Nombre de validacions 3.360.021 19.656.830 Nombre total de segells de temps 2.363.792 12.362.892 18.663.348 18.478.979 27.672.976 12.846.795 19.656.830 8.649.680 7.770.038 14.847.199 7.990.769 12.362.892 2.000.000 7.000.000 12.000.000 17.000.000 22.000.000 27.000.000 32.000.000 Any2012 Any2013 Any2014 Any2015 Evolució de l'activitat per any Nombre de validacions Nombre total de segells de temps 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat.Any2015 Nombre de validacions Nombre totalde segells de temps
 • 19. Informe d’activitat_JUNY2015 Disponibilitat 99,97% Implantació Acumulat total Ens usuaris 11 Aplicacions 12 Activitat Juny 2015 Acumulat total Nombre de signatures 184.432 868.805 2.121.163 28.929 105.349 268.940 1.252.358 2.121.163 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució de l'activitat per any Total any (nº signatures) Acumulat 0 40.000 80.000 120.000 160.000 200.000 Evolucióde l'activitat.Any2015 Nombre de signatures
 • 20. Informe d’activitat_JUNY2015 http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Signa tura-electronica-i-seguretat/T-CAT- administracions http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Signa tura-electronica-i-seguretat/Titulars- idCAT Implantació d'entitats registres Acumulat total idCAT 176 T-CAT 70 T-CAT 2.528 T-CAT amb càrrec 801 T-CAT en Programari 276 Certificats de servidor 80 Certificats de segell electrònic 34 Certificats d'entitat 45 Operador T-CAT 8 Certificats d'aplicació 7 Certificats de seu electrònica 3 3.782 Activitat Juny 2015 idCAT 2.620 21.033 T-CAT 3.782 14.401 Signatura electrònica 2.224 13.717 T-CAT: els organismes més actius Juny Departament de Justícia 855 Administració Promoció i Gestió SA 530 Universitat de Barcelona 303 Consell Comarcal del Baix Llobregat 217 Consell Comarcal del Vallès Occidental 168 Consell Comarcal del Maresme 135 Consell Comarcal del Vallès Oriental 109 Universitat Pompeu Fabra 78 Consell Comarcal del Baix Empordà 52 Consell Comarcal d'Osona 51 idCAT: els organismes més actius Juny Ajuntament de Barcelona 433 Ajuntament de Rubí 117 BASE - Gestió d'Ingressos 97 Departament de la Presidència 96 Ajuntament de Terrassa 76 Ajuntament de Sabadell 74 Departament de Cultura 67 Ajuntament de Badalona 56 Ajuntament de Castelldefels 53 Ajuntament de Sant Celoni 43
 • 21. Informe d’activitat_JUNY2015 http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Signatura- electronica-i-seguretat/Eina-web-d-e-signatura Disponibilitat idCAT Ciutadà 100% Operador 100% Disponibilitat e-Signatura 99,83% 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució d'entitatsregistresper any idCAT T-CAT e-Signatura: els organismes més actius Juny Generalitat de Catalunya 300 Ajuntament de Cubelles 160 Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts 146 Departament d'Interior 56 Ajuntament de Talarn 53 Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès 48 Consell Comarcal del Baix Llobregat 42 Ajuntament de Mollet del Vallès 38 Consell Comarcal del Pla d'Urgell 37 Consell Comarcal del Baix Empordà 32 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 G F M A M J J A S O N D Evoluciódel'activitat_mes/any2015 idCAT T-CAT Signaturaelectrònica
 • 22. Informe d’activitat_JUNY2015 http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Gestio-interna/e- Valisa/Que-es Disponibilitat 98,28% Activitat Juny 2015 Tramitacions 4.372 18.689 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 G F M A M J J A S O N D Evolució de l'activitat_mes any 2015 e-Valisa: els organismes més actius Juny Departament d'Ensenyament 1.949 Departament de Governació i Relacions Institucionals 461 Departament de Salut 418 Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 333 Departament d'Economia i Coneixement 332 Departament de Territori i Sostenibilitat 289 Departament d'Empresa i Ocupació 202 Departament de la Presidència 134 Departament de Cultura 91 Departament de Justícia 76
 • 23. Informe d’activitat_JUNY2015 Hèstia http://aoc.cat/Inici/SERVEIS/Gestio-interna/Hestia Disponibilitat 99,96% Font: Consorci AOC El 71% de les àrees bàsiques de Serveis Socials de Catalunya ja fan servir l’Hèstia. Actualment el servei Hèstia està essent utilitzat per 74 àrees bàsiques de les 104 àrees de serveis socials de tot Catalunya.
 • 24. L’Administració Oberta a tots www.aoc.cat Reconeixement - NoComercial - CompartirIgual (by-nc-sa): No es permet un ús comercial de l'obra original ni de les possibles obres derivades, la distribució de les quals s'ha de fer amb una llicència igual a la que regula l'obra original.