SlideShare a Scribd company logo
1 of 8
Download to read offline
1
Śląska Inicjatywa Rowerowa / GCOP • ul. Zwycięstwa 1 / 1 • 44-100 Gliwice
Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach
ul. Bolesława Śmiałego 2b
44-121 Gliwice
Nr pisma: 19/10
Dot.: Projektu o nazwie „Budowa estakady łączącej ul. Portową z ul. Peresusza w Gliwicach”
oraz zawartych w nim rozwiązań rowerowych.
29.10.2010
Szanowni Państwo,
Śląska Inicjatywa Rowerowa z uwagą przeanalizowała projekt zatytułowany „Budowa estakady łączącej
ul. Portową z ul. Perseusza w Gliwicach”. W naszej ocenie większość rozwiązań zaproponowanych przez
projektanta jest właściwa i powinna umożliwiać wygodne i bezpieczne korzystanie z nowej inwestycji.
Gruntownej analizie poddano rozwiązania dotyczące infrastruktury rowerowej. Poniżej przedstawiamy
kilka uwag i sugestii, które powinny zostać uwzględnione przy realizacji zadania.
1. Nawierzchnia
Środowisko rowerowe od lat postuluje o wykonywanie nawierzchni dróg rowerowych z mas
bitumicznych, a nie kostki brukowej. Ma to swoje umocowanie w komforcie i bezpieczeństwie jazdy,
a dodatkowo jest rozwiązaniem tańszym w realizacji (biorąc pod uwagę budowę i utrzymanie
w należytym porządku). Kontrargumentem ze strony Urzędu Miasta oraz Zarządu Dróg Miejskich jest
wybór kostki brukowej ze względu na różnego rodzaju urządzenia techniczne i media umieszczone pod
ich nawierzchnią. W chwili awarii kostka brukowa jest łatwiejsza w rozbiórce i ponownym ułożeniu po
naprawie awarii. Lecz należy podkreślić, że projekt budowy estakady wraz z drogami dojazdowymi do
niej w żadnym miejscu nie wskazuje, że pod ciągiem rowerowym będą umieszczone jakiekolwiek
instalacje. Co więcej, będą one prowadzone pod chodnikiem, który w naszej ocenie powinien być
wykonany z innego materiału niż droga rowerowa tj. np. kostki brukowej. Potwierdza to ryc. 1
zaczerpnięta z projektu opublikowanego na stronie Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach. Wyraźnie
oznaczono, że wszelkiego rodzaju kable i rury będą poprowadzone pod częścią pieszą. Dlatego
wnioskujemy, aby droga rowerowa w projekcie została wykonana z masy bitumicznej. Dodatkowo
zróżnicowanie wysokości drogi rowerowej oraz chodnika poprawi bezpieczeństwo (przy założeniu,
że chodnik jest nieco wyżej niż droga rowerowa). Podobne rozwiązanie z powodzeniem zostało
zastosowane przy drodze rowerowej na terenie skweru Bottrop.
W sytuacjach, gdy w poprzek drogi rowerowej są prowadzone instalacje podziemne to
właściwym sposobem ich zabezpieczenia oraz uniknięcia konieczności niszczenia nawierzchni drogi na
powierzchni jest zastosowanie różnego rodzaju kanałów i przepustów podziemnych. Instalacje podziemne
nie powinny wpływać na budowę kilkusetmetrowej drogi rowerowej z kostki betonowej.
2
Należy uwzględnić, że droga rowerowa w ciągu ulicy Portowej także jest wykonana z masy
bitumicznej, a do projektu przebudowy drogi rowerowej w ciągu ulicy Perseusza Śląska Inicjatywa
Rowerowa złożyła już stosowne pismo, którym także opowiada się za jej użyciem.
2. Brak przejścia dla pieszych
W ciągu ulicy Portowej (północny kraniec projektu) przy projektowanym skrzyżowaniu z nową
drogą brakuje przejścia dla pieszych (ryc. 2). Jest oznakowany jedynie przejazd dla rowerów pomimo,
iż wzdłuż ulicy Portowej prowadzi ciąg pieszo-rowerowy. Brak także oznakowania pionowego, które
wskaże przejście dla pieszych i przejazd dla rowerów (D-6b). Istniejące oznakowanie informuje
wyłącznie o przejeździe dla rowerów (D-6a).
3. Wjazd na posesję
Projekt zakłada zmianę nawierzchni wjazdu na posesję oznaczonego na ryc. 3, która ma zostać
wykonana z kostki brukowej. Wyraźnie zaznaczono także krawędzie wjazdu co jest w naszej ocenie
błędne zważywszy na stan obecny wjazdu, który przedstawia ryc. 4. Obecnie wjazd jest wykonany
z asfaltu i wygląda na nieznaczący do obsługi pobliskiego przedsiębiorstwa. Wnioskujemy zatem, aby
droga rowerowa oraz chodnik zachowały swoją ciągłość, a wjazd na posesję był przedzielony. Droga
rowerowa powinna być wykonana z asfaltu, a chodnik z kostki betonowej, sam wjazd na posesję może
mieć dowolną nawierzchnię. Należy bowiem pamiętać, że ilość rowerzystów podróżujących tą trasą
rowerową jest znacznie większa niż ilość pojazdów korzystających z wjazdu na posesję dlatego
zalecanym jest zachowanie ciągłości drogi rowerowej i chodnika bez jakichkolwiek przecięć w postaci
krawężników, obniżonego wjazdu lub utworzenia go z innego rodzaju materiału. Takie rozwiązanie
dodatkowo spowoduje zwiększoną czujność kierowców korzystających z wjazdu na rowerzystów
i pieszych bowiem będą mieli wyraźny sygnał, który ciąg jest nadrzędny.
4. Błędne oznakowanie
Droga rowerowa wytyczona w ciągu ulicy Portowej jest niepoprawnie oznakowana na wysokości
przystanku (ryc. 5). Projekt zakłada, że z oby stron przystanku droga rowerowa będzie zakończona
znakami C-13a/16a. Tymczasem poprawnym rozwiązaniem będzie zastąpienie wspomnianego znaku
nowym o brzmieniu C-16 – C-13. Znak ten oznacza drogę pieszo-rowerową, na której piesi i rowerzyści
poruszają się dowolną (najlepiej prawą) stroną drogi bez oznakowania poziomego. Takie rozwiązanie
będzie adekwatne do potrzeb i prawdopodobnie do intencji projektanta, który z powodu braku miejsca
uznał, że na terenie przystanku nie ma miejsca na wydzielone ciągi pieszy i rowerowy. Konsekwencją
znaku 13a/16a jest sytuacja, w której rowerzysta bezprawnie wjeżdża na teren przystanku bowiem widząc
ten znak powinien zjechać z chodnika.
Błędnie oznakowano także południowy kraniec projektu przy ulicy Portowej. Przy drodze
rowerowej zaproponowano znak C-13a/16a tymczasem w rzeczywistości droga rowerowa prowadzi dalej
w kierunku centrum miasta. Znak nie powinien zostać zamontowany. Na projekcie opisane rozwiązanie
nie zostało precyzyjnie oznakowane (ryc. 6) stąd nasze wątpliwości.
5. Niewłaściwa geometria drogi rowerowej
Przy skrzyżowaniu wjazdu na estakadę z ulicą Portową jest niewłaściwa geometria drogi rowerowej
(ryc. 7). Droga rowerowa powinna mieć możliwie jak najmniejszą ilość niepotrzebnych zakrętów, tak jak
przedstawiono to na ryc. 8. W praktyce rowerzyści nie będą się stosowali do przebiegu zaproponowanego
przez projektanta. Wiata w przyszłości może stanąć w zaproponowanym przez projektanta miejscu,
lecz powinna być dostosowana kształtem i rozmiarem do wolnego miejsca. Przykłady takiej wiaty
3
znajdują się np. przy ulicy Zwycięstwa (przystanek tramwajowy) oraz przy ulicy Śliwki w pobliżu
zakładu IzoErg.
Będziemy wdzięczni za uwzględnienie naszych uwag w korekcie projektu. Proponujemy także
przeprowadzenie audytu rowerowego skorygowanego projektu. Jednocześnie pragniemy nadmienić,
że w ramach współpracy Śląskiej Inicjatywy Rowerowej i Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach chętnie
wesprzemy państwa w analizie projektów zawierających elementy infrastruktury rowerowej.
Z poważaniem,
Śląska Inicjatywa Rowerowa
Załączniki:
1. Przekrój poprzeczny projektu wiaduktu z zaznaczoną przestrzenią dla kabli i rur pod powierzchnią chodnika.
2. Brak przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ulicy Portowej i projektowanej nowej ulicy.
3. Wjazd na posesję przy ulicy Portowej.
4. Zdjęcie wjazdu na posesję przy ulicy Portowej.
5. Niewłaściwe oznakowanie drogi rowerowej na wysokości przystanku transportu zbiorowego.
6. Niewłaściwe oznakowanie drogi rowerowej na południowym krańcu projektu.
7. Niewłaściwa geometria drogi rowerowej.
8. Sugerowana zmiana kształtu drogi rowerowej.
4
ZAŁĄCZNIK
Ryc. 1. Przekrój poprzeczny projektu wiaduktu z zaznaczoną przestrzenią dla kabli i rur pod
powierzchnią chodnika.
Opis: Kolorem niebieskim oznaczono ciąg rowerowy, a kolorem czerwonym ciąg pieszy.
Źródło: Projekt „Budowa estakady łączącej ul. Portową z ul. Perseusza w Gliwicach”.
Ścieżka: DokumentacjaMostyI_Rysunki ogólnePW_I_2_Przekroje_poprzeczne_594x1375mm.pdf
Ryc. 2. Brak przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ulicy Portowej i projektowanej nowej ulicy.
Źródło: Projekt „Budowa estakady łączącej ul. Portową z ul. Perseusza w Gliwicach”.
5
Ryc. 3. Wjazd na posesję przy ulicy Portowej.
Opis: Wjazd oznaczony brązowym kwadratem.
Źródło: Projekt „Budowa estakady łączącej ul. Portową z ul. Perseusza w Gliwicach”.
Ryc. 4. Zdjęcie wjazdu na posesję przy ulicy Portowej.
Źródło: Portal internetowy www.norc.pl
6
Ryc. 5. Niewłaściwe oznakowanie drogi rowerowej na wysokości przystanku transportu zbiorowego.
Źródło: Projekt „Budowa estakady łączącej ul. Portową z ul. Perseusza w Gliwicach”.
7
Ryc. 6. Niewłaściwe oznakowanie drogi rowerowej na południowym krańcu projektu.
Źródło: Projekt „Budowa estakady łączącej ul. Portową z ul. Perseusza w Gliwicach”.
8
Ryc. 7. Niewłaściwa geometria drogi rowerowej.
Źródło: Projekt „Budowa estakady łączącej ul. Portową z ul. Perseusza w Gliwicach”.
Ryc. 8. Sugerowana zmiana kształtu drogi rowerowej.
Opis: Kolorem czerwonym oznaczono sugerowany przebieg fragmentu drogi rowerowej. Kolorem żółtym oznaczono sugerowaną
korektę przebiegu chodnika.
Źródło: Projekt „Budowa estakady łączącej ul. Portową z ul. Perseusza w Gliwicach”.

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

DDR Perseusza - projekt 1.2
DDR Perseusza - projekt 1.2DDR Perseusza - projekt 1.2
DDR Perseusza - projekt 1.2
 
Audyt gliwicedts 2
Audyt gliwicedts 2Audyt gliwicedts 2
Audyt gliwicedts 2
 
Audyt gliwice395b
Audyt gliwice395bAudyt gliwice395b
Audyt gliwice395b
 
Prelekcja16c
Prelekcja16cPrelekcja16c
Prelekcja16c
 
Audyt gliwice029b
Audyt gliwice029bAudyt gliwice029b
Audyt gliwice029b
 
Audyt pyskowice
Audyt pyskowiceAudyt pyskowice
Audyt pyskowice
 
Audy rybnikkoncobw
Audy rybnikkoncobwAudy rybnikkoncobw
Audy rybnikkoncobw
 
Audyt gliwice015 3
Audyt gliwice015 3Audyt gliwice015 3
Audyt gliwice015 3
 
Audyt swietochlcz3
Audyt swietochlcz3Audyt swietochlcz3
Audyt swietochlcz3
 
Audyt pilchowice
Audyt pilchowiceAudyt pilchowice
Audyt pilchowice
 
Audyt gliwice017 2
Audyt gliwice017 2Audyt gliwice017 2
Audyt gliwice017 2
 
Audyt swietochlcz1
Audyt swietochlcz1Audyt swietochlcz1
Audyt swietochlcz1
 
Audyt zawiercie1
Audyt zawiercie1Audyt zawiercie1
Audyt zawiercie1
 
Audyt zabrzeokr
Audyt zabrzeokrAudyt zabrzeokr
Audyt zabrzeokr
 
Audyt gliwice376
Audyt gliwice376Audyt gliwice376
Audyt gliwice376
 
Audyt gliwice015b
Audyt gliwice015bAudyt gliwice015b
Audyt gliwice015b
 
Audyt gliwice033 1
Audyt gliwice033 1Audyt gliwice033 1
Audyt gliwice033 1
 
Audyt sosnowiecokr
Audyt sosnowiecokrAudyt sosnowiecokr
Audyt sosnowiecokr
 
Audyt knurow
Audyt knurowAudyt knurow
Audyt knurow
 
Audyt gliwice395a
Audyt gliwice395aAudyt gliwice395a
Audyt gliwice395a
 

Viewers also liked

Agent web site_set_up_guide v2
Agent web site_set_up_guide v2Agent web site_set_up_guide v2
Agent web site_set_up_guide v2
Falcon Homes
 
Colombia exklusi va trabajo martes 17 agosto harol mera
Colombia exklusi va trabajo martes 17 agosto harol meraColombia exklusi va trabajo martes 17 agosto harol mera
Colombia exklusi va trabajo martes 17 agosto harol mera
colombiaexclusiva
 
CETS 2011, Keeley Sorokti, slides for Case Study: Creating a Collaborative Vi...
CETS 2011, Keeley Sorokti, slides for Case Study: Creating a Collaborative Vi...CETS 2011, Keeley Sorokti, slides for Case Study: Creating a Collaborative Vi...
CETS 2011, Keeley Sorokti, slides for Case Study: Creating a Collaborative Vi...
Chicago eLearning & Technology Showcase
 
CETS 2010, Trish Uhl & M.E. Majeske, Building a 21st Century Blended Learning...
CETS 2010, Trish Uhl & M.E. Majeske, Building a 21st Century Blended Learning...CETS 2010, Trish Uhl & M.E. Majeske, Building a 21st Century Blended Learning...
CETS 2010, Trish Uhl & M.E. Majeske, Building a 21st Century Blended Learning...
Chicago eLearning & Technology Showcase
 
Management information system
Management information systemManagement information system
Management information system
rupalidhir
 
CETS 2010, Brigitte Barrett-Johnston & Tom Voigt, Instructional Design Jeopardy
CETS 2010, Brigitte Barrett-Johnston & Tom Voigt, Instructional Design JeopardyCETS 2010, Brigitte Barrett-Johnston & Tom Voigt, Instructional Design Jeopardy
CETS 2010, Brigitte Barrett-Johnston & Tom Voigt, Instructional Design Jeopardy
Chicago eLearning & Technology Showcase
 
CETS 2011, Mark Steiner, Top 10 Ways to Make Your eLearning Project Successful
CETS 2011, Mark Steiner, Top 10 Ways to Make Your eLearning Project SuccessfulCETS 2011, Mark Steiner, Top 10 Ways to Make Your eLearning Project Successful
CETS 2011, Mark Steiner, Top 10 Ways to Make Your eLearning Project Successful
Chicago eLearning & Technology Showcase
 
Reporte coordinacion municipal de atencion a la juventud comajuve
Reporte coordinacion municipal de atencion a la juventud comajuveReporte coordinacion municipal de atencion a la juventud comajuve
Reporte coordinacion municipal de atencion a la juventud comajuve
evilchucky
 
15825270 mutasi-dna-powerhouse-rhenald-kasali-ph-d
15825270 mutasi-dna-powerhouse-rhenald-kasali-ph-d15825270 mutasi-dna-powerhouse-rhenald-kasali-ph-d
15825270 mutasi-dna-powerhouse-rhenald-kasali-ph-d
ibnuwahyuddinramdani
 

Viewers also liked (20)

Neusoft China
Neusoft ChinaNeusoft China
Neusoft China
 
Agent web site_set_up_guide v2
Agent web site_set_up_guide v2Agent web site_set_up_guide v2
Agent web site_set_up_guide v2
 
Cets 2015 glenn path to mastery serious games
Cets 2015 glenn path to mastery serious gamesCets 2015 glenn path to mastery serious games
Cets 2015 glenn path to mastery serious games
 
Rudens
RudensRudens
Rudens
 
Colombia exklusi va trabajo martes 17 agosto harol mera
Colombia exklusi va trabajo martes 17 agosto harol meraColombia exklusi va trabajo martes 17 agosto harol mera
Colombia exklusi va trabajo martes 17 agosto harol mera
 
Cets 2013 gregory applying learning theories to e_learning design
Cets 2013 gregory applying learning theories to e_learning designCets 2013 gregory applying learning theories to e_learning design
Cets 2013 gregory applying learning theories to e_learning design
 
CETS 2011, Keeley Sorokti, slides for Case Study: Creating a Collaborative Vi...
CETS 2011, Keeley Sorokti, slides for Case Study: Creating a Collaborative Vi...CETS 2011, Keeley Sorokti, slides for Case Study: Creating a Collaborative Vi...
CETS 2011, Keeley Sorokti, slides for Case Study: Creating a Collaborative Vi...
 
Detailed Cv
Detailed CvDetailed Cv
Detailed Cv
 
Ihps 2011-brochure
Ihps 2011-brochureIhps 2011-brochure
Ihps 2011-brochure
 
CETS 2010, Trish Uhl & M.E. Majeske, Building a 21st Century Blended Learning...
CETS 2010, Trish Uhl & M.E. Majeske, Building a 21st Century Blended Learning...CETS 2010, Trish Uhl & M.E. Majeske, Building a 21st Century Blended Learning...
CETS 2010, Trish Uhl & M.E. Majeske, Building a 21st Century Blended Learning...
 
Management information system
Management information systemManagement information system
Management information system
 
An Introduction To Blueberry Marketing Solutions
An Introduction To Blueberry Marketing SolutionsAn Introduction To Blueberry Marketing Solutions
An Introduction To Blueberry Marketing Solutions
 
Ideas First (IF) by Cradle Fund Sdn. Bhd.
Ideas First (IF) by Cradle Fund Sdn. Bhd.Ideas First (IF) by Cradle Fund Sdn. Bhd.
Ideas First (IF) by Cradle Fund Sdn. Bhd.
 
투이컨설팅 제17회 Y세미나 : 설문결과
투이컨설팅 제17회 Y세미나 : 설문결과투이컨설팅 제17회 Y세미나 : 설문결과
투이컨설팅 제17회 Y세미나 : 설문결과
 
CETS 2010, Brigitte Barrett-Johnston & Tom Voigt, Instructional Design Jeopardy
CETS 2010, Brigitte Barrett-Johnston & Tom Voigt, Instructional Design JeopardyCETS 2010, Brigitte Barrett-Johnston & Tom Voigt, Instructional Design Jeopardy
CETS 2010, Brigitte Barrett-Johnston & Tom Voigt, Instructional Design Jeopardy
 
World Cyber Games Malaysia 2012
World Cyber Games Malaysia 2012World Cyber Games Malaysia 2012
World Cyber Games Malaysia 2012
 
CETS 2011, Mark Steiner, Top 10 Ways to Make Your eLearning Project Successful
CETS 2011, Mark Steiner, Top 10 Ways to Make Your eLearning Project SuccessfulCETS 2011, Mark Steiner, Top 10 Ways to Make Your eLearning Project Successful
CETS 2011, Mark Steiner, Top 10 Ways to Make Your eLearning Project Successful
 
864f0culture+and+society
864f0culture+and+society864f0culture+and+society
864f0culture+and+society
 
Reporte coordinacion municipal de atencion a la juventud comajuve
Reporte coordinacion municipal de atencion a la juventud comajuveReporte coordinacion municipal de atencion a la juventud comajuve
Reporte coordinacion municipal de atencion a la juventud comajuve
 
15825270 mutasi-dna-powerhouse-rhenald-kasali-ph-d
15825270 mutasi-dna-powerhouse-rhenald-kasali-ph-d15825270 mutasi-dna-powerhouse-rhenald-kasali-ph-d
15825270 mutasi-dna-powerhouse-rhenald-kasali-ph-d
 

Similar to Estakada_Perseusza-Portowa (15)

Audyt katowice103a
Audyt katowice103aAudyt katowice103a
Audyt katowice103a
 
Audyt gliwice370
Audyt gliwice370Audyt gliwice370
Audyt gliwice370
 
00 gdd kiazesp2
00 gdd kiazesp200 gdd kiazesp2
00 gdd kiazesp2
 
Audyt katowice109a
Audyt katowice109aAudyt katowice109a
Audyt katowice109a
 
Audyt katowiceog
Audyt katowiceogAudyt katowiceog
Audyt katowiceog
 
Audyt katowice109
Audyt katowice109Audyt katowice109
Audyt katowice109
 
Dekalog budowy dróg rowerowych
Dekalog budowy dróg rowerowychDekalog budowy dróg rowerowych
Dekalog budowy dróg rowerowych
 
Audyt gliwicemickiewicza
Audyt gliwicemickiewiczaAudyt gliwicemickiewicza
Audyt gliwicemickiewicza
 
Audyt toszekfragm
Audyt toszekfragmAudyt toszekfragm
Audyt toszekfragm
 
Katowice28
Katowice28Katowice28
Katowice28
 
Audyt gliwice371
Audyt gliwice371Audyt gliwice371
Audyt gliwice371
 
Kozłowska - projekt
Kozłowska - projektKozłowska - projekt
Kozłowska - projekt
 
Audyt toszek 384i388
Audyt toszek 384i388Audyt toszek 384i388
Audyt toszek 384i388
 
Audyt gliwicekosow
Audyt gliwicekosowAudyt gliwicekosow
Audyt gliwicekosow
 
Audyt gliwice029 2
Audyt gliwice029 2Audyt gliwice029 2
Audyt gliwice029 2
 

More from Robert (7)

Raport o ruchu_rowerowym-nr_1
Raport o ruchu_rowerowym-nr_1Raport o ruchu_rowerowym-nr_1
Raport o ruchu_rowerowym-nr_1
 
021 10
021 10021 10
021 10
 
Wiadukt DK81/Świerczewskiego (Łaziska Górne)
Wiadukt DK81/Świerczewskiego (Łaziska Górne) Wiadukt DK81/Świerczewskiego (Łaziska Górne)
Wiadukt DK81/Świerczewskiego (Łaziska Górne)
 
Estakada_Perseusza-Portowa_v2
Estakada_Perseusza-Portowa_v2Estakada_Perseusza-Portowa_v2
Estakada_Perseusza-Portowa_v2
 
Rybnicka
RybnickaRybnicka
Rybnicka
 
Zdm gliwice, odpowiedź ddr w ciągu ulic pionierów i perseusza
Zdm gliwice, odpowiedź  ddr w ciągu ulic pionierów i perseuszaZdm gliwice, odpowiedź  ddr w ciągu ulic pionierów i perseusza
Zdm gliwice, odpowiedź ddr w ciągu ulic pionierów i perseusza
 
Audyt rowerowy - odpowiedź ZDM
Audyt rowerowy - odpowiedź ZDMAudyt rowerowy - odpowiedź ZDM
Audyt rowerowy - odpowiedź ZDM
 

Estakada_Perseusza-Portowa

 • 1. 1 Śląska Inicjatywa Rowerowa / GCOP • ul. Zwycięstwa 1 / 1 • 44-100 Gliwice Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach ul. Bolesława Śmiałego 2b 44-121 Gliwice Nr pisma: 19/10 Dot.: Projektu o nazwie „Budowa estakady łączącej ul. Portową z ul. Peresusza w Gliwicach” oraz zawartych w nim rozwiązań rowerowych. 29.10.2010 Szanowni Państwo, Śląska Inicjatywa Rowerowa z uwagą przeanalizowała projekt zatytułowany „Budowa estakady łączącej ul. Portową z ul. Perseusza w Gliwicach”. W naszej ocenie większość rozwiązań zaproponowanych przez projektanta jest właściwa i powinna umożliwiać wygodne i bezpieczne korzystanie z nowej inwestycji. Gruntownej analizie poddano rozwiązania dotyczące infrastruktury rowerowej. Poniżej przedstawiamy kilka uwag i sugestii, które powinny zostać uwzględnione przy realizacji zadania. 1. Nawierzchnia Środowisko rowerowe od lat postuluje o wykonywanie nawierzchni dróg rowerowych z mas bitumicznych, a nie kostki brukowej. Ma to swoje umocowanie w komforcie i bezpieczeństwie jazdy, a dodatkowo jest rozwiązaniem tańszym w realizacji (biorąc pod uwagę budowę i utrzymanie w należytym porządku). Kontrargumentem ze strony Urzędu Miasta oraz Zarządu Dróg Miejskich jest wybór kostki brukowej ze względu na różnego rodzaju urządzenia techniczne i media umieszczone pod ich nawierzchnią. W chwili awarii kostka brukowa jest łatwiejsza w rozbiórce i ponownym ułożeniu po naprawie awarii. Lecz należy podkreślić, że projekt budowy estakady wraz z drogami dojazdowymi do niej w żadnym miejscu nie wskazuje, że pod ciągiem rowerowym będą umieszczone jakiekolwiek instalacje. Co więcej, będą one prowadzone pod chodnikiem, który w naszej ocenie powinien być wykonany z innego materiału niż droga rowerowa tj. np. kostki brukowej. Potwierdza to ryc. 1 zaczerpnięta z projektu opublikowanego na stronie Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach. Wyraźnie oznaczono, że wszelkiego rodzaju kable i rury będą poprowadzone pod częścią pieszą. Dlatego wnioskujemy, aby droga rowerowa w projekcie została wykonana z masy bitumicznej. Dodatkowo zróżnicowanie wysokości drogi rowerowej oraz chodnika poprawi bezpieczeństwo (przy założeniu, że chodnik jest nieco wyżej niż droga rowerowa). Podobne rozwiązanie z powodzeniem zostało zastosowane przy drodze rowerowej na terenie skweru Bottrop. W sytuacjach, gdy w poprzek drogi rowerowej są prowadzone instalacje podziemne to właściwym sposobem ich zabezpieczenia oraz uniknięcia konieczności niszczenia nawierzchni drogi na powierzchni jest zastosowanie różnego rodzaju kanałów i przepustów podziemnych. Instalacje podziemne nie powinny wpływać na budowę kilkusetmetrowej drogi rowerowej z kostki betonowej.
 • 2. 2 Należy uwzględnić, że droga rowerowa w ciągu ulicy Portowej także jest wykonana z masy bitumicznej, a do projektu przebudowy drogi rowerowej w ciągu ulicy Perseusza Śląska Inicjatywa Rowerowa złożyła już stosowne pismo, którym także opowiada się za jej użyciem. 2. Brak przejścia dla pieszych W ciągu ulicy Portowej (północny kraniec projektu) przy projektowanym skrzyżowaniu z nową drogą brakuje przejścia dla pieszych (ryc. 2). Jest oznakowany jedynie przejazd dla rowerów pomimo, iż wzdłuż ulicy Portowej prowadzi ciąg pieszo-rowerowy. Brak także oznakowania pionowego, które wskaże przejście dla pieszych i przejazd dla rowerów (D-6b). Istniejące oznakowanie informuje wyłącznie o przejeździe dla rowerów (D-6a). 3. Wjazd na posesję Projekt zakłada zmianę nawierzchni wjazdu na posesję oznaczonego na ryc. 3, która ma zostać wykonana z kostki brukowej. Wyraźnie zaznaczono także krawędzie wjazdu co jest w naszej ocenie błędne zważywszy na stan obecny wjazdu, który przedstawia ryc. 4. Obecnie wjazd jest wykonany z asfaltu i wygląda na nieznaczący do obsługi pobliskiego przedsiębiorstwa. Wnioskujemy zatem, aby droga rowerowa oraz chodnik zachowały swoją ciągłość, a wjazd na posesję był przedzielony. Droga rowerowa powinna być wykonana z asfaltu, a chodnik z kostki betonowej, sam wjazd na posesję może mieć dowolną nawierzchnię. Należy bowiem pamiętać, że ilość rowerzystów podróżujących tą trasą rowerową jest znacznie większa niż ilość pojazdów korzystających z wjazdu na posesję dlatego zalecanym jest zachowanie ciągłości drogi rowerowej i chodnika bez jakichkolwiek przecięć w postaci krawężników, obniżonego wjazdu lub utworzenia go z innego rodzaju materiału. Takie rozwiązanie dodatkowo spowoduje zwiększoną czujność kierowców korzystających z wjazdu na rowerzystów i pieszych bowiem będą mieli wyraźny sygnał, który ciąg jest nadrzędny. 4. Błędne oznakowanie Droga rowerowa wytyczona w ciągu ulicy Portowej jest niepoprawnie oznakowana na wysokości przystanku (ryc. 5). Projekt zakłada, że z oby stron przystanku droga rowerowa będzie zakończona znakami C-13a/16a. Tymczasem poprawnym rozwiązaniem będzie zastąpienie wspomnianego znaku nowym o brzmieniu C-16 – C-13. Znak ten oznacza drogę pieszo-rowerową, na której piesi i rowerzyści poruszają się dowolną (najlepiej prawą) stroną drogi bez oznakowania poziomego. Takie rozwiązanie będzie adekwatne do potrzeb i prawdopodobnie do intencji projektanta, który z powodu braku miejsca uznał, że na terenie przystanku nie ma miejsca na wydzielone ciągi pieszy i rowerowy. Konsekwencją znaku 13a/16a jest sytuacja, w której rowerzysta bezprawnie wjeżdża na teren przystanku bowiem widząc ten znak powinien zjechać z chodnika. Błędnie oznakowano także południowy kraniec projektu przy ulicy Portowej. Przy drodze rowerowej zaproponowano znak C-13a/16a tymczasem w rzeczywistości droga rowerowa prowadzi dalej w kierunku centrum miasta. Znak nie powinien zostać zamontowany. Na projekcie opisane rozwiązanie nie zostało precyzyjnie oznakowane (ryc. 6) stąd nasze wątpliwości. 5. Niewłaściwa geometria drogi rowerowej Przy skrzyżowaniu wjazdu na estakadę z ulicą Portową jest niewłaściwa geometria drogi rowerowej (ryc. 7). Droga rowerowa powinna mieć możliwie jak najmniejszą ilość niepotrzebnych zakrętów, tak jak przedstawiono to na ryc. 8. W praktyce rowerzyści nie będą się stosowali do przebiegu zaproponowanego przez projektanta. Wiata w przyszłości może stanąć w zaproponowanym przez projektanta miejscu, lecz powinna być dostosowana kształtem i rozmiarem do wolnego miejsca. Przykłady takiej wiaty
 • 3. 3 znajdują się np. przy ulicy Zwycięstwa (przystanek tramwajowy) oraz przy ulicy Śliwki w pobliżu zakładu IzoErg. Będziemy wdzięczni za uwzględnienie naszych uwag w korekcie projektu. Proponujemy także przeprowadzenie audytu rowerowego skorygowanego projektu. Jednocześnie pragniemy nadmienić, że w ramach współpracy Śląskiej Inicjatywy Rowerowej i Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach chętnie wesprzemy państwa w analizie projektów zawierających elementy infrastruktury rowerowej. Z poważaniem, Śląska Inicjatywa Rowerowa Załączniki: 1. Przekrój poprzeczny projektu wiaduktu z zaznaczoną przestrzenią dla kabli i rur pod powierzchnią chodnika. 2. Brak przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ulicy Portowej i projektowanej nowej ulicy. 3. Wjazd na posesję przy ulicy Portowej. 4. Zdjęcie wjazdu na posesję przy ulicy Portowej. 5. Niewłaściwe oznakowanie drogi rowerowej na wysokości przystanku transportu zbiorowego. 6. Niewłaściwe oznakowanie drogi rowerowej na południowym krańcu projektu. 7. Niewłaściwa geometria drogi rowerowej. 8. Sugerowana zmiana kształtu drogi rowerowej.
 • 4. 4 ZAŁĄCZNIK Ryc. 1. Przekrój poprzeczny projektu wiaduktu z zaznaczoną przestrzenią dla kabli i rur pod powierzchnią chodnika. Opis: Kolorem niebieskim oznaczono ciąg rowerowy, a kolorem czerwonym ciąg pieszy. Źródło: Projekt „Budowa estakady łączącej ul. Portową z ul. Perseusza w Gliwicach”. Ścieżka: DokumentacjaMostyI_Rysunki ogólnePW_I_2_Przekroje_poprzeczne_594x1375mm.pdf Ryc. 2. Brak przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ulicy Portowej i projektowanej nowej ulicy. Źródło: Projekt „Budowa estakady łączącej ul. Portową z ul. Perseusza w Gliwicach”.
 • 5. 5 Ryc. 3. Wjazd na posesję przy ulicy Portowej. Opis: Wjazd oznaczony brązowym kwadratem. Źródło: Projekt „Budowa estakady łączącej ul. Portową z ul. Perseusza w Gliwicach”. Ryc. 4. Zdjęcie wjazdu na posesję przy ulicy Portowej. Źródło: Portal internetowy www.norc.pl
 • 6. 6 Ryc. 5. Niewłaściwe oznakowanie drogi rowerowej na wysokości przystanku transportu zbiorowego. Źródło: Projekt „Budowa estakady łączącej ul. Portową z ul. Perseusza w Gliwicach”.
 • 7. 7 Ryc. 6. Niewłaściwe oznakowanie drogi rowerowej na południowym krańcu projektu. Źródło: Projekt „Budowa estakady łączącej ul. Portową z ul. Perseusza w Gliwicach”.
 • 8. 8 Ryc. 7. Niewłaściwa geometria drogi rowerowej. Źródło: Projekt „Budowa estakady łączącej ul. Portową z ul. Perseusza w Gliwicach”. Ryc. 8. Sugerowana zmiana kształtu drogi rowerowej. Opis: Kolorem czerwonym oznaczono sugerowany przebieg fragmentu drogi rowerowej. Kolorem żółtym oznaczono sugerowaną korektę przebiegu chodnika. Źródło: Projekt „Budowa estakady łączącej ul. Portową z ul. Perseusza w Gliwicach”.