SlideShare a Scribd company logo
1 of 59
K to 12 Gabay Pangkurikulum, Edukasyon sa
Pagpapakatao May 2016, pahina 81
• https://www.youtube.com/watch?v=Fzn_AKN6
7oI (video: Too Quick to Judge)
• https://www.youtube.com/watch?v=GENxFiRB
iBA (video: Don’t judge people you don’t
know)
• https://tl.wikipedia.org/wiki/Katotohanan
• B. Iba pang Kagamitang Panturo:
laptop, projector, video clips na may pamagat na
“Too Quick To Judge”, o “Don't judge people you
don't know”, powerpoint presentation na inihanda ng
guro, mga larawan para sa picture analysis
a.Ano ang masasabi ninyo sa
mga larawan?
b.Naranasan mo na bang malagay
sa isa sa mga sitwasyong
ipinakita?
c.Ano ang iyong naramdaman?
d.Ano ang iyong ginawang kilos?
Bilang takdang-aralin
sagutinang tanong ang epekto
ng hindi pagpapahayag ng
katotohanan?
Pangkatin ko kayo sa tatlo (3). Bawat
pangkat ay magpapakita ng eksena sa
tahanan, paaralan o pamayanan na
nagpapakita ng pagmamahal sa katotohanan.
KRAYTIRYA 4 3 2 1
Nilalaman/
Tema
Lahat ng kasapi
ng pangkat ay
nakapagpakita
ng lubos na
pagkaunawa sa
nilalaman/ tema
May 1-2 kasapi
ng
pangkat ang
hindi
nakapagpakita
ng lubos na
pagkaunawa sa
nilalaman/ tema
May 3-5 kasapi ng
pangkat ang hindi
nakapagpakita ng lubos
na pagkaunawa sa
nilalaman/ tema
May anim o higit pang
kasapi ng pangkat ang
hindi nakapagpakita ng
lubos na pagkaunawa
sa nilalaman/ tema
Kooperasyon Lahat ng kasapi
ng pangkat ay
maayos na
nakiisa
May isang kasapi
ng pangkat ang
hindi maayos na
nakiisa
May dalawang kasapi
ng pangkat ang hindi
maayos na nakiisa
May tatlo o higit pang
kasapi ng pangkat ang
hindi maayos na nakiisa
Paraan ng
Pagsasalita
Nagpapakita ng
kahusayan
sa pagsasalita
at
pagbabahagi ng
kaalaman
May isa na hindi
akma ang
kahusayan sa
pagsasalita at
pagbabahagi ng
kaalaman
May dalawa na hindi
akma ang kahusayan
sa pagsasalita at
pagbabahagi ng
kaalaman
May tatlo o higit pa ang
hindi akma ang
kahusayan sa
pagsasalita at
KRAYTIRYA 4 3 2 1
pagbabahagi ng
kaalaman
Pagkamalikhai
n
Naipakita ang
sumusunod
na
tatlong
kraytirya:
 orihinalida
d
 maka-
totohanan
(maka-
Pilipino)
 kaaya-aya
Naipakita ang
dalawa sa
sumusunod
na tatlong
kraytirya:
 orihinalida
d
 maka-
totohanan
(maka-
Pilipino)
 kaaya-aya
Naipakita ang isa
sa
sumusunod na
tatlong kraytirya:
 orihinalidad
 maka-
totohanan
(maka-
Pilipino)
 kaaya-aya
Walang
naipakita sa
sumusunod na
tatlong kraytirya:
 orihinalidad
 maka-
totohanan
(maka-
Pilipino)
 kaaya-aya
Talakayin natin ang mga ipinakita at
ipinaliwanag ninyo.
Sa anong pagkakataon
tayo inaasahan na
magpapahayag ng
katotohanan?
Bilang takdang-aralin sumulat
ng 2 dahilan kung bakit
mahalaga ang pagpapahayag
ng katotohanan?
Panoorin natin ang video clip/s na may
pamagat na “Too Quick To Judge”, o
“Don't judge people you don't know”.
a. Ano ang ipinakikita sa
video clip/s?
b. Ano ang ginawa ng mga
karakter sa inyong
napanood na video clip/s?
c. Bakit nila nagagawa ang
ganoong bagay?
d. Mahalaga ba sa inyo ang
pag-alam at pagmamahal
sa katotohanan? Bakit?
Sagutin natin ang mga tanong
Hahatiin ko kayo sa maliit na pangkat
at kayo ay lilikha ng awit na ang
nilalaman ay tungkol sa pagmamahal
sa katotohanan.
Paano ninyo ito iniuugnay sa
pang-araw-araw ninyong buhay sa
pagmamahal sa katotohanan.
Magkaroon tayo ng pagtataya o
maikling pagsulit
Suriin ang katotohanan sa
bawat sitwasyon. Isulat
ang salitang TAMA kung
ang sitwasyon ay tama.
Kung mali, isulat ang
salitang MALI at itama
ang nararapat na
sitwasyon.
1. Ang bata ay nahuling nangongopya sa kaniyang
kaklase. __________________________________
2. Si Carlo ay hindi nagsasabi ng totoo sa kaniyang
mga magulang. ___________________________
3. Tuwing Biyernes, si Aldrin ay umaalis ng bahay
upang pumasok sa paaralan ngunit hindi siya
dumederetso sa paaralan. _____________________
4. May pagkakataon ang batang si Rina ay malimit
kumuha ng gamit na walang paalam.
_____________________________________
5. Si Albert ay laging nagsasabi ng totoo sa kaniyang
mga magulang at
guro._________________________________
6. Ang batang si Michael ay nagmamalasakit sa mga
gamit sa tahanan at paaralan ng buong tapat.
_____________________________________
7. Gumagawa ng tama sa lahat ng pagkakataon si
Maricel kahit walang nakakakita. _____________
8. Ang mga mag-aaral ay gumagawa ng masama
dahil sa pakikisama. ________________________
9. Si Anthony ay malimit na hindi nagsasabi ng totoo
dahil sa takot sa kaniyang mga kaklase.
____________________________________
10. Ang batang si Francis ay laging naninindigan
laban sa masamang gawa kahit magalit ang
nakararami. __________________________
Sumulat ng 2 pamagat ng awiting
Pilipino nagsasaad ng pagmamahal
ng katotohanan
Sumulat ng 2 pamagat ng awiting
Pilipino nagsasaad ng pagmamahal
ng katotohanan
Magkaroon tayo ng malalim na talakayan sa
mga naging kasagutan ninyo sa pagtataya,
lalo na sa mga maling sitwasyon na nakasulat
at kung paano natin ito itinama.
1. Ang bata ay
nahuling
nangongopya sa
kaniyang kaklase.
2. Si Carlo ay
hindi nagsasabi ng
totoo sa kaniyang
mga magulang.
3. Tuwing Biyernes, si
Aldrin ay umaalis ng
bahay upang pumasok sa
paaralan ngunit hindi
siya dumederetso sa
paaralan.
4. May pagkakataon
ang batang si Rina
ay malimit kumuha
ng gamit na walang
paalam.
5. Si Albert ay
laging nagsasabi ng
totoo sa kaniyang
mga magulang at
guro.
6. Ang batang si
Michael ay
nagmamalasakit sa mga
gamit sa tahanan at
paaralan ng buong tapat.
7. Gumagawa ng
tama sa lahat ng
pagkakataon si
Maricel kahit walang
nakakakita.
8. Ang mga mag-
aaral ay gumagawa
ng masama dahil
sa pakikisama.
9. Si Anthony ay
malimit na hindi
nagsasabi ng totoo
dahil sa takot sa
kaniyang mga kaklase.
10. Ang batang si Francis
ay laging naninindigan
laban sa masamang gawa
kahit magalit ang
nakararami.
Ayon sa wikipedia.org., ang kahulugan
ng katotohanan ay kaugnay ng prinsipyo
ng katumpakan, katamaan, katunayan,
katiyakan, katapatan, kataimtiman at
mabuting paniniwala.
:
Sa pagtukoy o pag-alam sa katotohanan,
ang malawak na pag-iisip ay
kinakailangan. Hindi lahat ng nakikita ay
maaaring totoo. Kailangan ng masusing
pagsusuri at pag-alam ng tamang
impormasyon.
Subalit sa panahon ngayon, karamihan sa
mga tao, lalo na ang mga kabataan, ay nalilito
sa kung ano ang totoo o hindi. Ito ay dahil
mahilig silang humanap at sumubok ng iba’t
ibang bagay. At karamihan sa kanila ay walang
pakialam sa magiging bunga ng kanilang
aksiyon.
Kaya’t nararapat na lalo
pang pag-ibayuhin ang
paglinang sa
pagpapahalagang
pagmamahal sa
katotohanan, upang ang
paggawa ng desisyon ay
hindi lamang naaayon sa
kagustuhan ng gumagawa
nito bagkus ay ayon sa
tama at totoo.
ESP 6 Q1 w2.ppt
ESP 6 Q1 w2.ppt

More Related Content

What's hot

PPT Science Q1 W7.pptx
PPT Science Q1 W7.pptxPPT Science Q1 W7.pptx
PPT Science Q1 W7.pptxChadHoo
 
TLE 6 Industrial Arts - Enhancing and Decorating Products by Gloria A. Macay....
TLE 6 Industrial Arts - Enhancing and Decorating Products by Gloria A. Macay....TLE 6 Industrial Arts - Enhancing and Decorating Products by Gloria A. Macay....
TLE 6 Industrial Arts - Enhancing and Decorating Products by Gloria A. Macay....Creation15
 
Grade Three-Overall-Daily Lesson Log for Catch Up Friday
Grade Three-Overall-Daily Lesson Log for Catch Up FridayGrade Three-Overall-Daily Lesson Log for Catch Up Friday
Grade Three-Overall-Daily Lesson Log for Catch Up Fridaynicagargarita1
 
Esp aralin 2 quarter 4 (1)
Esp aralin 2 quarter 4 (1)Esp aralin 2 quarter 4 (1)
Esp aralin 2 quarter 4 (1)Venus Amisola
 
Lesson 1 - Quarter 3 (Percent in Relation to fraction, Ratio, and Decimal).pptx
Lesson 1 - Quarter 3 (Percent in Relation to fraction, Ratio, and Decimal).pptxLesson 1 - Quarter 3 (Percent in Relation to fraction, Ratio, and Decimal).pptx
Lesson 1 - Quarter 3 (Percent in Relation to fraction, Ratio, and Decimal).pptxRonnieDelaCruz13
 
Divisibility rules for 3,6,& 9
Divisibility rules for 3,6,& 9Divisibility rules for 3,6,& 9
Divisibility rules for 3,6,& 9Mary Capuyan
 
Benefits of Separating Mixtures.pptx
Benefits of Separating Mixtures.pptxBenefits of Separating Mixtures.pptx
Benefits of Separating Mixtures.pptxMatty68
 
ODD AND EVEN NUMBERS
ODD AND EVEN NUMBERSODD AND EVEN NUMBERS
ODD AND EVEN NUMBERSJohdener14
 
REALITY OR FANTASY.pptx
REALITY OR FANTASY.pptxREALITY OR FANTASY.pptx
REALITY OR FANTASY.pptxNeilfieOrit2
 
Note significant details
Note significant details Note significant details
Note significant details Alice Failano
 
Q3-MAPEH-6-WEEK-2.pptx
Q3-MAPEH-6-WEEK-2.pptxQ3-MAPEH-6-WEEK-2.pptx
Q3-MAPEH-6-WEEK-2.pptxnelietumpap
 
Nasasagot ang mga tanong tungkol sa napakinggang kuwento F6PN-Ia-g-3.1
Nasasagot ang mga tanong tungkol sa napakinggang kuwento F6PN-Ia-g-3.1Nasasagot ang mga tanong tungkol sa napakinggang kuwento F6PN-Ia-g-3.1
Nasasagot ang mga tanong tungkol sa napakinggang kuwento F6PN-Ia-g-3.1Remylyn Pelayo
 
Powerpoint Presentation in Antas ng Pang-uri
Powerpoint Presentation in Antas ng Pang-uriPowerpoint Presentation in Antas ng Pang-uri
Powerpoint Presentation in Antas ng Pang-uriDepEd
 
ESP 5 COT 2022.pptx
ESP 5 COT 2022.pptxESP 5 COT 2022.pptx
ESP 5 COT 2022.pptxlomar5
 
Analyzing figures of speech hyperbole and irony
Analyzing figures of speech hyperbole and ironyAnalyzing figures of speech hyperbole and irony
Analyzing figures of speech hyperbole and ironyELLA BANCORO
 

What's hot (20)

Mass and count nouns
Mass and count nounsMass and count nouns
Mass and count nouns
 
PPT Science Q1 W7.pptx
PPT Science Q1 W7.pptxPPT Science Q1 W7.pptx
PPT Science Q1 W7.pptx
 
TLE 6 Industrial Arts - Enhancing and Decorating Products by Gloria A. Macay....
TLE 6 Industrial Arts - Enhancing and Decorating Products by Gloria A. Macay....TLE 6 Industrial Arts - Enhancing and Decorating Products by Gloria A. Macay....
TLE 6 Industrial Arts - Enhancing and Decorating Products by Gloria A. Macay....
 
Grade Three-Overall-Daily Lesson Log for Catch Up Friday
Grade Three-Overall-Daily Lesson Log for Catch Up FridayGrade Three-Overall-Daily Lesson Log for Catch Up Friday
Grade Three-Overall-Daily Lesson Log for Catch Up Friday
 
Esp aralin 2 quarter 4 (1)
Esp aralin 2 quarter 4 (1)Esp aralin 2 quarter 4 (1)
Esp aralin 2 quarter 4 (1)
 
Grade 6 arts
Grade 6 artsGrade 6 arts
Grade 6 arts
 
Lesson 1 - Quarter 3 (Percent in Relation to fraction, Ratio, and Decimal).pptx
Lesson 1 - Quarter 3 (Percent in Relation to fraction, Ratio, and Decimal).pptxLesson 1 - Quarter 3 (Percent in Relation to fraction, Ratio, and Decimal).pptx
Lesson 1 - Quarter 3 (Percent in Relation to fraction, Ratio, and Decimal).pptx
 
Divisibility rules for 3,6,& 9
Divisibility rules for 3,6,& 9Divisibility rules for 3,6,& 9
Divisibility rules for 3,6,& 9
 
Edukasyon sa Pagpapakatao 6 Grade 6 1st Quarter Week 1
Edukasyon sa Pagpapakatao 6 Grade 6 1st Quarter Week 1Edukasyon sa Pagpapakatao 6 Grade 6 1st Quarter Week 1
Edukasyon sa Pagpapakatao 6 Grade 6 1st Quarter Week 1
 
Benefits of Separating Mixtures.pptx
Benefits of Separating Mixtures.pptxBenefits of Separating Mixtures.pptx
Benefits of Separating Mixtures.pptx
 
ODD AND EVEN NUMBERS
ODD AND EVEN NUMBERSODD AND EVEN NUMBERS
ODD AND EVEN NUMBERS
 
REALITY OR FANTASY.pptx
REALITY OR FANTASY.pptxREALITY OR FANTASY.pptx
REALITY OR FANTASY.pptx
 
Note significant details
Note significant details Note significant details
Note significant details
 
Q3-MAPEH-6-WEEK-2.pptx
Q3-MAPEH-6-WEEK-2.pptxQ3-MAPEH-6-WEEK-2.pptx
Q3-MAPEH-6-WEEK-2.pptx
 
Nasasagot ang mga tanong tungkol sa napakinggang kuwento F6PN-Ia-g-3.1
Nasasagot ang mga tanong tungkol sa napakinggang kuwento F6PN-Ia-g-3.1Nasasagot ang mga tanong tungkol sa napakinggang kuwento F6PN-Ia-g-3.1
Nasasagot ang mga tanong tungkol sa napakinggang kuwento F6PN-Ia-g-3.1
 
Music 6 lesson 1 q
Music 6 lesson 1 qMusic 6 lesson 1 q
Music 6 lesson 1 q
 
Even or odd numbers
Even or odd numbersEven or odd numbers
Even or odd numbers
 
Powerpoint Presentation in Antas ng Pang-uri
Powerpoint Presentation in Antas ng Pang-uriPowerpoint Presentation in Antas ng Pang-uri
Powerpoint Presentation in Antas ng Pang-uri
 
ESP 5 COT 2022.pptx
ESP 5 COT 2022.pptxESP 5 COT 2022.pptx
ESP 5 COT 2022.pptx
 
Analyzing figures of speech hyperbole and irony
Analyzing figures of speech hyperbole and ironyAnalyzing figures of speech hyperbole and irony
Analyzing figures of speech hyperbole and irony
 

Similar to ESP 6 Q1 w2.ppt

power point presentation. for grade- 2
power point presentation. for grade- 2power point presentation. for grade- 2
power point presentation. for grade- 2JonilynUbaldo1
 
DLL_ESP 4_Q2_W3.docx
DLL_ESP 4_Q2_W3.docxDLL_ESP 4_Q2_W3.docx
DLL_ESP 4_Q2_W3.docxRamilGarrido4
 
presentation of alamat Filipino grade nine
presentation of alamat Filipino grade ninepresentation of alamat Filipino grade nine
presentation of alamat Filipino grade nineJohannaDapuyenMacayb
 
ESP 8 PPT for observation.pptx
ESP 8 PPT for observation.pptxESP 8 PPT for observation.pptx
ESP 8 PPT for observation.pptxMarnelle Garcia
 
Esp aralin 5 yunit 1 FORTITUDE
Esp aralin 5 yunit 1 FORTITUDEEsp aralin 5 yunit 1 FORTITUDE
Esp aralin 5 yunit 1 FORTITUDEcye castro
 
esp8pptforobservation-220912052522-0d09dbd5.pptx
esp8pptforobservation-220912052522-0d09dbd5.pptxesp8pptforobservation-220912052522-0d09dbd5.pptx
esp8pptforobservation-220912052522-0d09dbd5.pptxCharmaineCanono1
 
Tibay-ng-Iyong-Kalooban.pptx
Tibay-ng-Iyong-Kalooban.pptxTibay-ng-Iyong-Kalooban.pptx
Tibay-ng-Iyong-Kalooban.pptxNicolePadilla31
 
Fil7 - Week 4 - Alamat.pptx
Fil7 - Week 4 - Alamat.pptxFil7 - Week 4 - Alamat.pptx
Fil7 - Week 4 - Alamat.pptxhelson5
 
DLL ESP (MELCs) W2.docxbbbbbbbbbbbbbbbbb
DLL ESP (MELCs) W2.docxbbbbbbbbbbbbbbbbbDLL ESP (MELCs) W2.docxbbbbbbbbbbbbbbbbb
DLL ESP (MELCs) W2.docxbbbbbbbbbbbbbbbbbMaritesOlanio
 
W3-DAY 1-4 Q2_Aralin 2.Alamat.pptx
W3-DAY 1-4 Q2_Aralin 2.Alamat.pptxW3-DAY 1-4 Q2_Aralin 2.Alamat.pptx
W3-DAY 1-4 Q2_Aralin 2.Alamat.pptxreychelgamboa2
 
ESP 6 Q1 W3 D1-5.pptx
ESP 6 Q1 W3 D1-5.pptxESP 6 Q1 W3 D1-5.pptx
ESP 6 Q1 W3 D1-5.pptxEricPascua4
 
ESP 6 PPT Q I W3 D1-5.pptx unang markahan
ESP 6 PPT Q I W3 D1-5.pptx unang markahanESP 6 PPT Q I W3 D1-5.pptx unang markahan
ESP 6 PPT Q I W3 D1-5.pptx unang markahanJoyleneCastro1
 
DLL_ALL SUBJECTS 1_Q2_W8_D4 (1).docx
DLL_ALL SUBJECTS 1_Q2_W8_D4 (1).docxDLL_ALL SUBJECTS 1_Q2_W8_D4 (1).docx
DLL_ALL SUBJECTS 1_Q2_W8_D4 (1).docxobadojosie40
 
Alamat ng Isla ng pitong makasalanan.pptx
Alamat ng Isla ng pitong makasalanan.pptxAlamat ng Isla ng pitong makasalanan.pptx
Alamat ng Isla ng pitong makasalanan.pptxJeanibabePerezPanag
 
Q2_ESP 4 WK3.pptx
Q2_ESP 4 WK3.pptxQ2_ESP 4 WK3.pptx
Q2_ESP 4 WK3.pptxapvf
 
ESP_WK7_PPT.pptx
ESP_WK7_PPT.pptxESP_WK7_PPT.pptx
ESP_WK7_PPT.pptxapvf
 
EsP DLL 10 Mod5-8 Rose.pdf
EsP DLL 10 Mod5-8 Rose.pdfEsP DLL 10 Mod5-8 Rose.pdf
EsP DLL 10 Mod5-8 Rose.pdfDonJamesVillaro1
 

Similar to ESP 6 Q1 w2.ppt (20)

power point presentation. for grade- 2
power point presentation. for grade- 2power point presentation. for grade- 2
power point presentation. for grade- 2
 
DLL_ESP 4_Q2_W3.docx
DLL_ESP 4_Q2_W3.docxDLL_ESP 4_Q2_W3.docx
DLL_ESP 4_Q2_W3.docx
 
Q4 ARALIN 2.pptx
Q4 ARALIN 2.pptxQ4 ARALIN 2.pptx
Q4 ARALIN 2.pptx
 
presentation of alamat Filipino grade nine
presentation of alamat Filipino grade ninepresentation of alamat Filipino grade nine
presentation of alamat Filipino grade nine
 
ESP 8 PPT for observation.pptx
ESP 8 PPT for observation.pptxESP 8 PPT for observation.pptx
ESP 8 PPT for observation.pptx
 
Esp aralin 5 yunit 1 FORTITUDE
Esp aralin 5 yunit 1 FORTITUDEEsp aralin 5 yunit 1 FORTITUDE
Esp aralin 5 yunit 1 FORTITUDE
 
esp8pptforobservation-220912052522-0d09dbd5.pptx
esp8pptforobservation-220912052522-0d09dbd5.pptxesp8pptforobservation-220912052522-0d09dbd5.pptx
esp8pptforobservation-220912052522-0d09dbd5.pptx
 
Tibay-ng-Iyong-Kalooban.pptx
Tibay-ng-Iyong-Kalooban.pptxTibay-ng-Iyong-Kalooban.pptx
Tibay-ng-Iyong-Kalooban.pptx
 
W6-ESP.pptx
W6-ESP.pptxW6-ESP.pptx
W6-ESP.pptx
 
Fil7 - Week 4 - Alamat.pptx
Fil7 - Week 4 - Alamat.pptxFil7 - Week 4 - Alamat.pptx
Fil7 - Week 4 - Alamat.pptx
 
DLL ESP (MELCs) W2.docxbbbbbbbbbbbbbbbbb
DLL ESP (MELCs) W2.docxbbbbbbbbbbbbbbbbbDLL ESP (MELCs) W2.docxbbbbbbbbbbbbbbbbb
DLL ESP (MELCs) W2.docxbbbbbbbbbbbbbbbbb
 
W3-DAY 1-4 Q2_Aralin 2.Alamat.pptx
W3-DAY 1-4 Q2_Aralin 2.Alamat.pptxW3-DAY 1-4 Q2_Aralin 2.Alamat.pptx
W3-DAY 1-4 Q2_Aralin 2.Alamat.pptx
 
ESP 6 Q1 W3 D1-5.pptx
ESP 6 Q1 W3 D1-5.pptxESP 6 Q1 W3 D1-5.pptx
ESP 6 Q1 W3 D1-5.pptx
 
ESP 6 PPT Q I W3 D1-5.pptx unang markahan
ESP 6 PPT Q I W3 D1-5.pptx unang markahanESP 6 PPT Q I W3 D1-5.pptx unang markahan
ESP 6 PPT Q I W3 D1-5.pptx unang markahan
 
Pinkaw
Pinkaw Pinkaw
Pinkaw
 
DLL_ALL SUBJECTS 1_Q2_W8_D4 (1).docx
DLL_ALL SUBJECTS 1_Q2_W8_D4 (1).docxDLL_ALL SUBJECTS 1_Q2_W8_D4 (1).docx
DLL_ALL SUBJECTS 1_Q2_W8_D4 (1).docx
 
Alamat ng Isla ng pitong makasalanan.pptx
Alamat ng Isla ng pitong makasalanan.pptxAlamat ng Isla ng pitong makasalanan.pptx
Alamat ng Isla ng pitong makasalanan.pptx
 
Q2_ESP 4 WK3.pptx
Q2_ESP 4 WK3.pptxQ2_ESP 4 WK3.pptx
Q2_ESP 4 WK3.pptx
 
ESP_WK7_PPT.pptx
ESP_WK7_PPT.pptxESP_WK7_PPT.pptx
ESP_WK7_PPT.pptx
 
EsP DLL 10 Mod5-8 Rose.pdf
EsP DLL 10 Mod5-8 Rose.pdfEsP DLL 10 Mod5-8 Rose.pdf
EsP DLL 10 Mod5-8 Rose.pdf
 

More from EricPascua4

FIL Q1 W7 D1.pptx
FIL Q1 W7 D1.pptxFIL Q1 W7 D1.pptx
FIL Q1 W7 D1.pptxEricPascua4
 
dokumen.tips_kolonyalismong-kastila.ppt
dokumen.tips_kolonyalismong-kastila.pptdokumen.tips_kolonyalismong-kastila.ppt
dokumen.tips_kolonyalismong-kastila.pptEricPascua4
 
English 6 W1 Day1.pptx
English 6 W1 Day1.pptxEnglish 6 W1 Day1.pptx
English 6 W1 Day1.pptxEricPascua4
 
English 6 W5 D4.pptx
English 6 W5 D4.pptxEnglish 6 W5 D4.pptx
English 6 W5 D4.pptxEricPascua4
 
FIL Q1 W4 Day 1 (1).pptx
FIL Q1 W4 Day 1 (1).pptxFIL Q1 W4 Day 1 (1).pptx
FIL Q1 W4 Day 1 (1).pptxEricPascua4
 
AP Q1 W4.dekreto.pptx
AP Q1 W4.dekreto.pptxAP Q1 W4.dekreto.pptx
AP Q1 W4.dekreto.pptxEricPascua4
 
AP Q1 W4.dekreto.pptx
AP Q1 W4.dekreto.pptxAP Q1 W4.dekreto.pptx
AP Q1 W4.dekreto.pptxEricPascua4
 
AP Q1 W4.dekreto.pptx
AP Q1 W4.dekreto.pptxAP Q1 W4.dekreto.pptx
AP Q1 W4.dekreto.pptxEricPascua4
 
Lokasyon ng Pilipinas.ppt
Lokasyon ng Pilipinas.pptLokasyon ng Pilipinas.ppt
Lokasyon ng Pilipinas.pptEricPascua4
 

More from EricPascua4 (11)

FIL Q1 W7 D1.pptx
FIL Q1 W7 D1.pptxFIL Q1 W7 D1.pptx
FIL Q1 W7 D1.pptx
 
MUSIC W7.pptx
MUSIC W7.pptxMUSIC W7.pptx
MUSIC W7.pptx
 
dokumen.tips_kolonyalismong-kastila.ppt
dokumen.tips_kolonyalismong-kastila.pptdokumen.tips_kolonyalismong-kastila.ppt
dokumen.tips_kolonyalismong-kastila.ppt
 
English 6 W1 Day1.pptx
English 6 W1 Day1.pptxEnglish 6 W1 Day1.pptx
English 6 W1 Day1.pptx
 
MUSIC W4.pptx
MUSIC W4.pptxMUSIC W4.pptx
MUSIC W4.pptx
 
English 6 W5 D4.pptx
English 6 W5 D4.pptxEnglish 6 W5 D4.pptx
English 6 W5 D4.pptx
 
FIL Q1 W4 Day 1 (1).pptx
FIL Q1 W4 Day 1 (1).pptxFIL Q1 W4 Day 1 (1).pptx
FIL Q1 W4 Day 1 (1).pptx
 
AP Q1 W4.dekreto.pptx
AP Q1 W4.dekreto.pptxAP Q1 W4.dekreto.pptx
AP Q1 W4.dekreto.pptx
 
AP Q1 W4.dekreto.pptx
AP Q1 W4.dekreto.pptxAP Q1 W4.dekreto.pptx
AP Q1 W4.dekreto.pptx
 
AP Q1 W4.dekreto.pptx
AP Q1 W4.dekreto.pptxAP Q1 W4.dekreto.pptx
AP Q1 W4.dekreto.pptx
 
Lokasyon ng Pilipinas.ppt
Lokasyon ng Pilipinas.pptLokasyon ng Pilipinas.ppt
Lokasyon ng Pilipinas.ppt
 

ESP 6 Q1 w2.ppt

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6. K to 12 Gabay Pangkurikulum, Edukasyon sa Pagpapakatao May 2016, pahina 81 • https://www.youtube.com/watch?v=Fzn_AKN6 7oI (video: Too Quick to Judge) • https://www.youtube.com/watch?v=GENxFiRB iBA (video: Don’t judge people you don’t know) • https://tl.wikipedia.org/wiki/Katotohanan • B. Iba pang Kagamitang Panturo: laptop, projector, video clips na may pamagat na “Too Quick To Judge”, o “Don't judge people you don't know”, powerpoint presentation na inihanda ng guro, mga larawan para sa picture analysis
 • 7.
 • 8.
 • 9.
 • 10.
 • 11.
 • 12.
 • 13. a.Ano ang masasabi ninyo sa mga larawan? b.Naranasan mo na bang malagay sa isa sa mga sitwasyong ipinakita? c.Ano ang iyong naramdaman? d.Ano ang iyong ginawang kilos?
 • 14. Bilang takdang-aralin sagutinang tanong ang epekto ng hindi pagpapahayag ng katotohanan?
 • 15.
 • 16.
 • 17.
 • 18. Pangkatin ko kayo sa tatlo (3). Bawat pangkat ay magpapakita ng eksena sa tahanan, paaralan o pamayanan na nagpapakita ng pagmamahal sa katotohanan.
 • 19.
 • 20.
 • 21. KRAYTIRYA 4 3 2 1 Nilalaman/ Tema Lahat ng kasapi ng pangkat ay nakapagpakita ng lubos na pagkaunawa sa nilalaman/ tema May 1-2 kasapi ng pangkat ang hindi nakapagpakita ng lubos na pagkaunawa sa nilalaman/ tema May 3-5 kasapi ng pangkat ang hindi nakapagpakita ng lubos na pagkaunawa sa nilalaman/ tema May anim o higit pang kasapi ng pangkat ang hindi nakapagpakita ng lubos na pagkaunawa sa nilalaman/ tema Kooperasyon Lahat ng kasapi ng pangkat ay maayos na nakiisa May isang kasapi ng pangkat ang hindi maayos na nakiisa May dalawang kasapi ng pangkat ang hindi maayos na nakiisa May tatlo o higit pang kasapi ng pangkat ang hindi maayos na nakiisa Paraan ng Pagsasalita Nagpapakita ng kahusayan sa pagsasalita at pagbabahagi ng kaalaman May isa na hindi akma ang kahusayan sa pagsasalita at pagbabahagi ng kaalaman May dalawa na hindi akma ang kahusayan sa pagsasalita at pagbabahagi ng kaalaman May tatlo o higit pa ang hindi akma ang kahusayan sa pagsasalita at
 • 22. KRAYTIRYA 4 3 2 1 pagbabahagi ng kaalaman Pagkamalikhai n Naipakita ang sumusunod na tatlong kraytirya:  orihinalida d  maka- totohanan (maka- Pilipino)  kaaya-aya Naipakita ang dalawa sa sumusunod na tatlong kraytirya:  orihinalida d  maka- totohanan (maka- Pilipino)  kaaya-aya Naipakita ang isa sa sumusunod na tatlong kraytirya:  orihinalidad  maka- totohanan (maka- Pilipino)  kaaya-aya Walang naipakita sa sumusunod na tatlong kraytirya:  orihinalidad  maka- totohanan (maka- Pilipino)  kaaya-aya
 • 23. Talakayin natin ang mga ipinakita at ipinaliwanag ninyo. Sa anong pagkakataon tayo inaasahan na magpapahayag ng katotohanan?
 • 24. Bilang takdang-aralin sumulat ng 2 dahilan kung bakit mahalaga ang pagpapahayag ng katotohanan?
 • 25.
 • 26.
 • 27.
 • 28. Panoorin natin ang video clip/s na may pamagat na “Too Quick To Judge”, o “Don't judge people you don't know”.
 • 29.
 • 30. a. Ano ang ipinakikita sa video clip/s? b. Ano ang ginawa ng mga karakter sa inyong napanood na video clip/s? c. Bakit nila nagagawa ang ganoong bagay? d. Mahalaga ba sa inyo ang pag-alam at pagmamahal sa katotohanan? Bakit? Sagutin natin ang mga tanong
 • 31. Hahatiin ko kayo sa maliit na pangkat at kayo ay lilikha ng awit na ang nilalaman ay tungkol sa pagmamahal sa katotohanan.
 • 32.
 • 33. Paano ninyo ito iniuugnay sa pang-araw-araw ninyong buhay sa pagmamahal sa katotohanan.
 • 34. Magkaroon tayo ng pagtataya o maikling pagsulit Suriin ang katotohanan sa bawat sitwasyon. Isulat ang salitang TAMA kung ang sitwasyon ay tama. Kung mali, isulat ang salitang MALI at itama ang nararapat na sitwasyon.
 • 35. 1. Ang bata ay nahuling nangongopya sa kaniyang kaklase. __________________________________ 2. Si Carlo ay hindi nagsasabi ng totoo sa kaniyang mga magulang. ___________________________ 3. Tuwing Biyernes, si Aldrin ay umaalis ng bahay upang pumasok sa paaralan ngunit hindi siya dumederetso sa paaralan. _____________________ 4. May pagkakataon ang batang si Rina ay malimit kumuha ng gamit na walang paalam. _____________________________________ 5. Si Albert ay laging nagsasabi ng totoo sa kaniyang mga magulang at guro._________________________________
 • 36. 6. Ang batang si Michael ay nagmamalasakit sa mga gamit sa tahanan at paaralan ng buong tapat. _____________________________________ 7. Gumagawa ng tama sa lahat ng pagkakataon si Maricel kahit walang nakakakita. _____________ 8. Ang mga mag-aaral ay gumagawa ng masama dahil sa pakikisama. ________________________ 9. Si Anthony ay malimit na hindi nagsasabi ng totoo dahil sa takot sa kaniyang mga kaklase. ____________________________________ 10. Ang batang si Francis ay laging naninindigan laban sa masamang gawa kahit magalit ang nakararami. __________________________
 • 37. Sumulat ng 2 pamagat ng awiting Pilipino nagsasaad ng pagmamahal ng katotohanan
 • 38. Sumulat ng 2 pamagat ng awiting Pilipino nagsasaad ng pagmamahal ng katotohanan
 • 39.
 • 40.
 • 41.
 • 42. Magkaroon tayo ng malalim na talakayan sa mga naging kasagutan ninyo sa pagtataya, lalo na sa mga maling sitwasyon na nakasulat at kung paano natin ito itinama.
 • 43. 1. Ang bata ay nahuling nangongopya sa kaniyang kaklase.
 • 44. 2. Si Carlo ay hindi nagsasabi ng totoo sa kaniyang mga magulang.
 • 45. 3. Tuwing Biyernes, si Aldrin ay umaalis ng bahay upang pumasok sa paaralan ngunit hindi siya dumederetso sa paaralan.
 • 46. 4. May pagkakataon ang batang si Rina ay malimit kumuha ng gamit na walang paalam.
 • 47. 5. Si Albert ay laging nagsasabi ng totoo sa kaniyang mga magulang at guro.
 • 48. 6. Ang batang si Michael ay nagmamalasakit sa mga gamit sa tahanan at paaralan ng buong tapat.
 • 49. 7. Gumagawa ng tama sa lahat ng pagkakataon si Maricel kahit walang nakakakita.
 • 50. 8. Ang mga mag- aaral ay gumagawa ng masama dahil sa pakikisama.
 • 51. 9. Si Anthony ay malimit na hindi nagsasabi ng totoo dahil sa takot sa kaniyang mga kaklase.
 • 52. 10. Ang batang si Francis ay laging naninindigan laban sa masamang gawa kahit magalit ang nakararami.
 • 53.
 • 54. Ayon sa wikipedia.org., ang kahulugan ng katotohanan ay kaugnay ng prinsipyo ng katumpakan, katamaan, katunayan, katiyakan, katapatan, kataimtiman at mabuting paniniwala. :
 • 55. Sa pagtukoy o pag-alam sa katotohanan, ang malawak na pag-iisip ay kinakailangan. Hindi lahat ng nakikita ay maaaring totoo. Kailangan ng masusing pagsusuri at pag-alam ng tamang impormasyon.
 • 56. Subalit sa panahon ngayon, karamihan sa mga tao, lalo na ang mga kabataan, ay nalilito sa kung ano ang totoo o hindi. Ito ay dahil mahilig silang humanap at sumubok ng iba’t ibang bagay. At karamihan sa kanila ay walang pakialam sa magiging bunga ng kanilang aksiyon.
 • 57. Kaya’t nararapat na lalo pang pag-ibayuhin ang paglinang sa pagpapahalagang pagmamahal sa katotohanan, upang ang paggawa ng desisyon ay hindi lamang naaayon sa kagustuhan ng gumagawa nito bagkus ay ayon sa tama at totoo.