SlideShare a Scribd company logo
EĞITIM TEKNOLOJILERINDE TEMEL
KAVRAMLAR
DOÇ.DR.AGAH TUĞRULKORUCU
MUSTAFA KOYUN-21310521096
ÖĞRENME NEDİR?
 Öğrenme bilgiyi parçalara ayırma, algılama, tekrardan
organize etme, gerekli yerlerde zihinden geri çağırma,
ihtiyaç duyulan yerlerde ise kullanma sürecidir. Bu
durumda öğrenmenin kalıcı hale gelmesi için tekrar
etmek gerekir. Böylece davranışlar kalıcı hale gelir.
Öğrenme sürecinde çevre de aktif rol oynar.
ÖĞRETİM NEDİR?
 Öğretme etkinliklerinin önceden hazırlanmış bir
program çerçevesinde amaçlı, planlı, düzenli ve
kontrollü olarak yapıldığı yerler
okullardır. Okullarda gerçekleştirilen öğrenme-
öğretme etkinlikleri öğretim olarak adlandırılır. Yani
öğretim, öğretme ve öğrenmeyi kapsamaktadır.
EĞİTİM NEDİR?
 Eğitim, önceden saptanmış esaslara göre insanların
davranışlarında belli gelişmeler sağlamaya yarayan
planlı etkiler dizesidir. Eğitim, bireyin
davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla kasıtlı olarak
istedik değişme meydana getirme sürecidir.
 Eğitim, öğretimini kapsayan daha genel bir
kavramdır.
TEKNOLOJI NEDİR?
 Teknoloji Yunanca τέχνη (sanat) ve λογία (bilmek),
sözcüklerinin birleşiminden
oluşmuştur. İnsanoğlunun gereklerine uygun
yardımcı alet yapılması ya da üretilmesi için gerekli
bilgi ve yetenektir (Wikipedia, 2016). Genel olarak
teknoloji, insanlara yardımcı olan alet, araç ve
gereçleri kapsayan bilgidir.
 Teknoloji insanların işlerini kolaylaştırmak veya
olması için yapılan insan gücü aletlere vb. imkaniyeti
olmayan şeyleri imkanlı hale getirmek için yapılan
şeylerdir.
ÖĞRETİM TEKNOLOJISİ NEDİR?
 Öğretim teknolojisi, kurumsal, tasarlanmış,
müfredatlandırılmış ortamlardaki "istendik
öğrenme"nin geliştirilmesi için kullanılabilecek süreç
ve araçların çözümlenmesini, tasarlanmasını,
geliştirilmesini, uygulanmasını ve
değerlendirilmesini inceleyen bilim dalıdır.
 Öğretim teknolojisi, öğretimin etkililiğini arttırmak
için gerçekleştirilen tüm uygulamalardır.
EĞİTİM TEKNOLOJISİ NEDİR?
 Genelde eğitime, özelde öğrenme durumuna egemen
olabilmek için ilgili bilgi ve becerilerin işe
koşulmasıyla öğrenme veya eğitim süreçlerinin
işlevsel olarak yapısallaştırılmasıdır.
 Öğrenme-öğretme süreçlerinin tasarlanması,
uygulanması, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi
işidir. (Alkan, 1998)
 Eğitim teknolojisi ve öğretim teknolojisi arasındaki
temel fark eğitim teknolojisi tüm eğitim faaliyetlerini
göz önünde bulunduruyorken öğretim teknolojisinin
daha çok örgün eğitim kurumlarındaki öğrenmeler
üzerinde duruyor olmasıdır.
 Bu bağlamda öğretim teknolojisinin eğitim
teknolojisinin bir dalı olduğu söylenebilir. Veyahut
da eğitim teknolojisinin öğretim teknolojisini de
kapsayan daha geniş bir paradigma olduğu
belirtilebilir.
EĞİTİM TEKNOLOJISİ VE ÖĞRETİM
TEKNOLOJISI ARASINDAKİ FARKLAR?
EĞİTİM TEKNOLOJİSİ AMAÇLARI
 Eğitim teknolojilerinin amaçları arasında şunlar yer alır;
 1. Eğitim-öğretim hizmetlerini geniş kitlelere ulaştırmak,
2. Öğrenme ve öğretme süreçlerini etkin hale getirmek,
3. Öğrenme ve öğretme faaliyetlerinin kişiselleştirmek,
 4. Öğrenme ve öğretme süreci ile sınıf içi ve sınıf dışı
etkinlik düzenlemek,
 5. Uygulamalı eğitim kurumları ile aktif öğrenme
stratejileri belirlemek,
 6. Eğitim-öğretim programlarında süreklilik sağlamak,
 7. Öğrencilerin yetenekleri çerçevesinde öğrenme
sürecini belirlemek (Alım, 2007).
Kazanım nedir?
 Bir öğrencinin bir dersi öğrenme sürecinin
sonunda, öğrencinin bilmesi, yapması ve uygulaması
gereken bilgi, beceri ya da tutumlardır (diğer bir
ifadeyle dersin sonunda öğrencilerin sergilemesi
gereken özellikleri, kazanımları ifade eder).
Öğrenci?
 Bir bilim ya da sanat dalında, bir öğretmenin ya da
uzmanın gözetimi ve yol göstericiliği altında, belli bir
konuda çalışan kimse.
 Her öğrenci farklıdır, bu nedenle bu farklılıklar göz
önüne alınarak ders planları ve etkinlikler
yapılmalıdır.
YÖNTEM VE TEKNİK
 Sunuş Yoluyla Öğretim
 Buluş Yoluyla Öğretim
 İşbirliğine Dayalı Öğretim
 Problem-Tabanlı Öğretim
 Kavram Öğretimi
 Tartışma
ÖĞRETMEN
 Öğretmen, toplumun eğitim hedefleri doğrultusunda
bireylere eğitim ve öğretim sunmakla görevli kişiye
verilen mesleki ünvandır.
 Etkili bir öğretim ortamı ancak öğretmenin becerileri
ile sağlanır.
 Sınıf-içinde ve dışında yaşanan tüm öğrenme
süreçleri öğretmen tarafından yapılandırılır.
 Öğretmenin bilgi, beceri ve tutumları öğretimin
etkililiği açısından büyük önem taşır.
ARAÇ-GEREÇ
 Öğretim ortamında içeriğin aktarılması için
kullanılır.
 Yansıtılan, yansıtılmayan ve görsel-işitsel olarak
farklı türleri vardır.
 Öğretimin etkililiğini artırmak açısından önemli rol
oynarlar.
ORTAM
 Öğretim ortamı sadece sınıf olarak
düşünülmemelidir.
 Derslikler, farklı etkinliklerin, yöntem ve tekniklerin
uygulanmasına olanak sağlayabilecek şekilde
düzenlenmelidir.
 Öğretim ortamları düzenlenirken öğrenci sayısı,
aydınlanma, sıcaklık vb. değişkenlerde önemli rol
oynar.
DEĞERLENDİRME
 Öğretme-öğrenme sürecinde yer alan tüm faktörler
değerlendirilebilir.
 Değerlendirmenin amacına uygun olması için
öğrenim kazanımları ile tutarlılık göstermesi gerekir.
 Öğretmen başarısı, öğrenci başarısı, öğretim ortamı,
kullanılan araç-gereç ve materyaller, ders planları
gibi değişkenler değerlendirilebilir.
 Genel olarak “süreç” ve “ürün” değerlendirme
şeklinde gerçekleşir
EĞİTİM TEKNOLOJILERİ TEMEL KAVRAMLAR.pptx
EĞİTİM TEKNOLOJILERİ TEMEL KAVRAMLAR.pptx

More Related Content

Similar to EĞİTİM TEKNOLOJILERİ TEMEL KAVRAMLAR.pptx

Ögreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 1
Ögreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 1Ögreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 1
Ögreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 1
umitbozkurt
 
A
AA
HüSamettin Zeynepli
HüSamettin ZeynepliHüSamettin Zeynepli
HüSamettin Zeyneplihusam09
 
HüSamettin Zeynepli
HüSamettin ZeynepliHüSamettin Zeynepli
HüSamettin Zeyneplihusam09
 
KPSS10.COM
KPSS10.COMKPSS10.COM
KPSS10.COM
massive501
 
Ogreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 1
Ogreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 1Ogreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 1
Ogreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 1
umitbozkurt
 
öZel öğreti̇m yöntemleri̇
öZel öğreti̇m yöntemleri̇öZel öğreti̇m yöntemleri̇
öZel öğreti̇m yöntemleri̇
Emre Aydemir
 
Ozelogretim
OzelogretimOzelogretim
Ozelogretim
alikucuker
 
gagnenin 9 adımlar kuramı.pptx
gagnenin 9 adımlar kuramı.pptxgagnenin 9 adımlar kuramı.pptx
gagnenin 9 adımlar kuramı.pptx
BeyanOsman
 
Egitim Teknolojilerinde temel kavramlar kopyası.pptx
Egitim Teknolojilerinde temel kavramlar kopyası.pptxEgitim Teknolojilerinde temel kavramlar kopyası.pptx
Egitim Teknolojilerinde temel kavramlar kopyası.pptx
HelinSavun
 
GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI
GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI
GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI
NeslihanKara3
 
Yapilandirmacilik
YapilandirmacilikYapilandirmacilik
Yapilandirmacilik
ummagan
 
Yapılandıenme
YapılandıenmeYapılandıenme
Yapılandıenmemassive501
 
öğRetim YöNtem Ve Teknikleri1
öğRetim YöNtem Ve Teknikleri1öğRetim YöNtem Ve Teknikleri1
öğRetim YöNtem Ve Teknikleri1pembesakalli89
 
Buluş
BuluşBuluş
Buluş
massive501
 
Yapılandırmacı Eğitim
Yapılandırmacı EğitimYapılandırmacı Eğitim
Yapılandırmacı Eğitimesfaka
 
Serdar sınıf yönetimi
Serdar sınıf yönetimiSerdar sınıf yönetimi
Serdar sınıf yönetimi
pashasoner
 
Yeniilkogretim programlari
Yeniilkogretim programlariYeniilkogretim programlari
Yeniilkogretim programlari
Murat Karasu
 
Uzaktan egitim
Uzaktan egitimUzaktan egitim
Uzaktan egitim
Murat Eser
 

Similar to EĞİTİM TEKNOLOJILERİ TEMEL KAVRAMLAR.pptx (20)

Ögreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 1
Ögreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 1Ögreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 1
Ögreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 1
 
A
AA
A
 
HüSamettin Zeynepli
HüSamettin ZeynepliHüSamettin Zeynepli
HüSamettin Zeynepli
 
HüSamettin Zeynepli
HüSamettin ZeynepliHüSamettin Zeynepli
HüSamettin Zeynepli
 
KPSS10.COM
KPSS10.COMKPSS10.COM
KPSS10.COM
 
Ogreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 1
Ogreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 1Ogreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 1
Ogreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 1
 
öZel öğreti̇m yöntemleri̇
öZel öğreti̇m yöntemleri̇öZel öğreti̇m yöntemleri̇
öZel öğreti̇m yöntemleri̇
 
Ozelogretim
OzelogretimOzelogretim
Ozelogretim
 
gagnenin 9 adımlar kuramı.pptx
gagnenin 9 adımlar kuramı.pptxgagnenin 9 adımlar kuramı.pptx
gagnenin 9 adımlar kuramı.pptx
 
Egitim Teknolojilerinde temel kavramlar kopyası.pptx
Egitim Teknolojilerinde temel kavramlar kopyası.pptxEgitim Teknolojilerinde temel kavramlar kopyası.pptx
Egitim Teknolojilerinde temel kavramlar kopyası.pptx
 
GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI
GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI
GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI
 
Yapilandirmacilik
YapilandirmacilikYapilandirmacilik
Yapilandirmacilik
 
Yapılandıenme
YapılandıenmeYapılandıenme
Yapılandıenme
 
öğRetim YöNtem Ve Teknikleri1
öğRetim YöNtem Ve Teknikleri1öğRetim YöNtem Ve Teknikleri1
öğRetim YöNtem Ve Teknikleri1
 
Buluş
BuluşBuluş
Buluş
 
Yapılandırmacı Eğitim
Yapılandırmacı EğitimYapılandırmacı Eğitim
Yapılandırmacı Eğitim
 
BaşArıLı OlmanıN 7 SıRrı
BaşArıLı OlmanıN 7 SıRrıBaşArıLı OlmanıN 7 SıRrı
BaşArıLı OlmanıN 7 SıRrı
 
Serdar sınıf yönetimi
Serdar sınıf yönetimiSerdar sınıf yönetimi
Serdar sınıf yönetimi
 
Yeniilkogretim programlari
Yeniilkogretim programlariYeniilkogretim programlari
Yeniilkogretim programlari
 
Uzaktan egitim
Uzaktan egitimUzaktan egitim
Uzaktan egitim
 

More from MustafaKoyun6

görsel tasarım ögeleri-ilkeleri.ppt
görsel tasarım ögeleri-ilkeleri.pptgörsel tasarım ögeleri-ilkeleri.ppt
görsel tasarım ögeleri-ilkeleri.ppt
MustafaKoyun6
 
EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM 2.pptx
EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM 2.pptxEĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM 2.pptx
EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM 2.pptx
MustafaKoyun6
 
etkili sunum teknikleri.pptx
etkili sunum teknikleri.pptxetkili sunum teknikleri.pptx
etkili sunum teknikleri.pptx
MustafaKoyun6
 
gestal ilkeleri.pptx
gestal ilkeleri.pptxgestal ilkeleri.pptx
gestal ilkeleri.pptx
MustafaKoyun6
 
görsel araç gereç malzameleri.pptx
görsel araç gereç malzameleri.pptxgörsel araç gereç malzameleri.pptx
görsel araç gereç malzameleri.pptx
MustafaKoyun6
 
kavram haritaları.pptx
kavram haritaları.pptxkavram haritaları.pptx
kavram haritaları.pptx
MustafaKoyun6
 
mesaj tasarımı.pptx
mesaj tasarımı.pptxmesaj tasarımı.pptx
mesaj tasarımı.pptx
MustafaKoyun6
 
öğretim araç gereçlerin seçimi.pptx
öğretim araç gereçlerin seçimi.pptxöğretim araç gereçlerin seçimi.pptx
öğretim araç gereçlerin seçimi.pptx
MustafaKoyun6
 
ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.pptx
ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.pptxÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.pptx
ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.pptx
MustafaKoyun6
 
teknoloji tasarlama.pptx
teknoloji tasarlama.pptxteknoloji tasarlama.pptx
teknoloji tasarlama.pptx
MustafaKoyun6
 
bilgisayar destekli eğitim ve öğretim.pptx
bilgisayar destekli eğitim ve öğretim.pptxbilgisayar destekli eğitim ve öğretim.pptx
bilgisayar destekli eğitim ve öğretim.pptx
MustafaKoyun6
 
bilgiilemekuram-230324212005-0e602f07.pptx
bilgiilemekuram-230324212005-0e602f07.pptxbilgiilemekuram-230324212005-0e602f07.pptx
bilgiilemekuram-230324212005-0e602f07.pptx
MustafaKoyun6
 
gagne 9 adım kuramı.pptx
gagne 9 adım kuramı.pptxgagne 9 adım kuramı.pptx
gagne 9 adım kuramı.pptx
MustafaKoyun6
 
ihtiyaç analizi.pptx
ihtiyaç analizi.pptxihtiyaç analizi.pptx
ihtiyaç analizi.pptx
MustafaKoyun6
 
gestal ilkeleri.pptx
gestal ilkeleri.pptxgestal ilkeleri.pptx
gestal ilkeleri.pptx
MustafaKoyun6
 
ADDIE MODELİ.pptx
ADDIE MODELİ.pptxADDIE MODELİ.pptx
ADDIE MODELİ.pptx
MustafaKoyun6
 
ikili kodlama.pptx
ikili kodlama.pptxikili kodlama.pptx
ikili kodlama.pptx
MustafaKoyun6
 

More from MustafaKoyun6 (17)

görsel tasarım ögeleri-ilkeleri.ppt
görsel tasarım ögeleri-ilkeleri.pptgörsel tasarım ögeleri-ilkeleri.ppt
görsel tasarım ögeleri-ilkeleri.ppt
 
EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM 2.pptx
EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM 2.pptxEĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM 2.pptx
EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM 2.pptx
 
etkili sunum teknikleri.pptx
etkili sunum teknikleri.pptxetkili sunum teknikleri.pptx
etkili sunum teknikleri.pptx
 
gestal ilkeleri.pptx
gestal ilkeleri.pptxgestal ilkeleri.pptx
gestal ilkeleri.pptx
 
görsel araç gereç malzameleri.pptx
görsel araç gereç malzameleri.pptxgörsel araç gereç malzameleri.pptx
görsel araç gereç malzameleri.pptx
 
kavram haritaları.pptx
kavram haritaları.pptxkavram haritaları.pptx
kavram haritaları.pptx
 
mesaj tasarımı.pptx
mesaj tasarımı.pptxmesaj tasarımı.pptx
mesaj tasarımı.pptx
 
öğretim araç gereçlerin seçimi.pptx
öğretim araç gereçlerin seçimi.pptxöğretim araç gereçlerin seçimi.pptx
öğretim araç gereçlerin seçimi.pptx
 
ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.pptx
ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.pptxÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.pptx
ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.pptx
 
teknoloji tasarlama.pptx
teknoloji tasarlama.pptxteknoloji tasarlama.pptx
teknoloji tasarlama.pptx
 
bilgisayar destekli eğitim ve öğretim.pptx
bilgisayar destekli eğitim ve öğretim.pptxbilgisayar destekli eğitim ve öğretim.pptx
bilgisayar destekli eğitim ve öğretim.pptx
 
bilgiilemekuram-230324212005-0e602f07.pptx
bilgiilemekuram-230324212005-0e602f07.pptxbilgiilemekuram-230324212005-0e602f07.pptx
bilgiilemekuram-230324212005-0e602f07.pptx
 
gagne 9 adım kuramı.pptx
gagne 9 adım kuramı.pptxgagne 9 adım kuramı.pptx
gagne 9 adım kuramı.pptx
 
ihtiyaç analizi.pptx
ihtiyaç analizi.pptxihtiyaç analizi.pptx
ihtiyaç analizi.pptx
 
gestal ilkeleri.pptx
gestal ilkeleri.pptxgestal ilkeleri.pptx
gestal ilkeleri.pptx
 
ADDIE MODELİ.pptx
ADDIE MODELİ.pptxADDIE MODELİ.pptx
ADDIE MODELİ.pptx
 
ikili kodlama.pptx
ikili kodlama.pptxikili kodlama.pptx
ikili kodlama.pptx
 

EĞİTİM TEKNOLOJILERİ TEMEL KAVRAMLAR.pptx

 • 1. EĞITIM TEKNOLOJILERINDE TEMEL KAVRAMLAR DOÇ.DR.AGAH TUĞRULKORUCU MUSTAFA KOYUN-21310521096
 • 2. ÖĞRENME NEDİR?  Öğrenme bilgiyi parçalara ayırma, algılama, tekrardan organize etme, gerekli yerlerde zihinden geri çağırma, ihtiyaç duyulan yerlerde ise kullanma sürecidir. Bu durumda öğrenmenin kalıcı hale gelmesi için tekrar etmek gerekir. Böylece davranışlar kalıcı hale gelir. Öğrenme sürecinde çevre de aktif rol oynar.
 • 3. ÖĞRETİM NEDİR?  Öğretme etkinliklerinin önceden hazırlanmış bir program çerçevesinde amaçlı, planlı, düzenli ve kontrollü olarak yapıldığı yerler okullardır. Okullarda gerçekleştirilen öğrenme- öğretme etkinlikleri öğretim olarak adlandırılır. Yani öğretim, öğretme ve öğrenmeyi kapsamaktadır.
 • 4. EĞİTİM NEDİR?  Eğitim, önceden saptanmış esaslara göre insanların davranışlarında belli gelişmeler sağlamaya yarayan planlı etkiler dizesidir. Eğitim, bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla kasıtlı olarak istedik değişme meydana getirme sürecidir.  Eğitim, öğretimini kapsayan daha genel bir kavramdır.
 • 5.
 • 6. TEKNOLOJI NEDİR?  Teknoloji Yunanca τέχνη (sanat) ve λογία (bilmek), sözcüklerinin birleşiminden oluşmuştur. İnsanoğlunun gereklerine uygun yardımcı alet yapılması ya da üretilmesi için gerekli bilgi ve yetenektir (Wikipedia, 2016). Genel olarak teknoloji, insanlara yardımcı olan alet, araç ve gereçleri kapsayan bilgidir.  Teknoloji insanların işlerini kolaylaştırmak veya olması için yapılan insan gücü aletlere vb. imkaniyeti olmayan şeyleri imkanlı hale getirmek için yapılan şeylerdir.
 • 7. ÖĞRETİM TEKNOLOJISİ NEDİR?  Öğretim teknolojisi, kurumsal, tasarlanmış, müfredatlandırılmış ortamlardaki "istendik öğrenme"nin geliştirilmesi için kullanılabilecek süreç ve araçların çözümlenmesini, tasarlanmasını, geliştirilmesini, uygulanmasını ve değerlendirilmesini inceleyen bilim dalıdır.  Öğretim teknolojisi, öğretimin etkililiğini arttırmak için gerçekleştirilen tüm uygulamalardır.
 • 8. EĞİTİM TEKNOLOJISİ NEDİR?  Genelde eğitime, özelde öğrenme durumuna egemen olabilmek için ilgili bilgi ve becerilerin işe koşulmasıyla öğrenme veya eğitim süreçlerinin işlevsel olarak yapısallaştırılmasıdır.  Öğrenme-öğretme süreçlerinin tasarlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi işidir. (Alkan, 1998)
 • 9.  Eğitim teknolojisi ve öğretim teknolojisi arasındaki temel fark eğitim teknolojisi tüm eğitim faaliyetlerini göz önünde bulunduruyorken öğretim teknolojisinin daha çok örgün eğitim kurumlarındaki öğrenmeler üzerinde duruyor olmasıdır.  Bu bağlamda öğretim teknolojisinin eğitim teknolojisinin bir dalı olduğu söylenebilir. Veyahut da eğitim teknolojisinin öğretim teknolojisini de kapsayan daha geniş bir paradigma olduğu belirtilebilir. EĞİTİM TEKNOLOJISİ VE ÖĞRETİM TEKNOLOJISI ARASINDAKİ FARKLAR?
 • 10. EĞİTİM TEKNOLOJİSİ AMAÇLARI  Eğitim teknolojilerinin amaçları arasında şunlar yer alır;  1. Eğitim-öğretim hizmetlerini geniş kitlelere ulaştırmak, 2. Öğrenme ve öğretme süreçlerini etkin hale getirmek, 3. Öğrenme ve öğretme faaliyetlerinin kişiselleştirmek,  4. Öğrenme ve öğretme süreci ile sınıf içi ve sınıf dışı etkinlik düzenlemek,  5. Uygulamalı eğitim kurumları ile aktif öğrenme stratejileri belirlemek,  6. Eğitim-öğretim programlarında süreklilik sağlamak,  7. Öğrencilerin yetenekleri çerçevesinde öğrenme sürecini belirlemek (Alım, 2007).
 • 11.
 • 12.
 • 13.
 • 14. Kazanım nedir?  Bir öğrencinin bir dersi öğrenme sürecinin sonunda, öğrencinin bilmesi, yapması ve uygulaması gereken bilgi, beceri ya da tutumlardır (diğer bir ifadeyle dersin sonunda öğrencilerin sergilemesi gereken özellikleri, kazanımları ifade eder).
 • 15. Öğrenci?  Bir bilim ya da sanat dalında, bir öğretmenin ya da uzmanın gözetimi ve yol göstericiliği altında, belli bir konuda çalışan kimse.  Her öğrenci farklıdır, bu nedenle bu farklılıklar göz önüne alınarak ders planları ve etkinlikler yapılmalıdır.
 • 16. YÖNTEM VE TEKNİK  Sunuş Yoluyla Öğretim  Buluş Yoluyla Öğretim  İşbirliğine Dayalı Öğretim  Problem-Tabanlı Öğretim  Kavram Öğretimi  Tartışma
 • 17.
 • 18. ÖĞRETMEN  Öğretmen, toplumun eğitim hedefleri doğrultusunda bireylere eğitim ve öğretim sunmakla görevli kişiye verilen mesleki ünvandır.  Etkili bir öğretim ortamı ancak öğretmenin becerileri ile sağlanır.  Sınıf-içinde ve dışında yaşanan tüm öğrenme süreçleri öğretmen tarafından yapılandırılır.  Öğretmenin bilgi, beceri ve tutumları öğretimin etkililiği açısından büyük önem taşır.
 • 19. ARAÇ-GEREÇ  Öğretim ortamında içeriğin aktarılması için kullanılır.  Yansıtılan, yansıtılmayan ve görsel-işitsel olarak farklı türleri vardır.  Öğretimin etkililiğini artırmak açısından önemli rol oynarlar.
 • 20. ORTAM  Öğretim ortamı sadece sınıf olarak düşünülmemelidir.  Derslikler, farklı etkinliklerin, yöntem ve tekniklerin uygulanmasına olanak sağlayabilecek şekilde düzenlenmelidir.  Öğretim ortamları düzenlenirken öğrenci sayısı, aydınlanma, sıcaklık vb. değişkenlerde önemli rol oynar.
 • 21. DEĞERLENDİRME  Öğretme-öğrenme sürecinde yer alan tüm faktörler değerlendirilebilir.  Değerlendirmenin amacına uygun olması için öğrenim kazanımları ile tutarlılık göstermesi gerekir.  Öğretmen başarısı, öğrenci başarısı, öğretim ortamı, kullanılan araç-gereç ve materyaller, ders planları gibi değişkenler değerlendirilebilir.  Genel olarak “süreç” ve “ürün” değerlendirme şeklinde gerçekleşir