SlideShare a Scribd company logo
ÖĞRENCİLERE ÖDEV VERME VE 
DEĞERLENDİRMENİN TEMEL 
İLKELERİ 
SERDAR ÖZDEMİR 
142003065
A) ÖĞRENCİ ÖDEVLERİ 
ÖDEV: Öğretim sürecinin en çok kullanılan , aynı 
zamanda en çok tartışılan unsurlarından biridir. 
Öğrenciler tarafından sevilmeyen, ancak öğretmen 
ve veliler tarafından benimsenen okul yaşamının 
ögesidir.
 ÖDEV ÇEŞİTLERİ: 
1.Pratik Yapmaya Dayalı Ödevler: 
Yeni kazanılan bilgi ve becerilerin güçlendirmesini 
sağlamak için yapılan ödevlere denir.
2.Hazırlık Yapmaya Dayalı Ödevler: 
Öğrencinin temel ve ayrıntılı konular hakkında 
önbilgi sağlamak için araştırıp hazırlıklı derse 
gelmesidir.
3.Geliştirmeye – Genişletmeye Dayalı Ödevler: 
Sınıfta yapılan çalışma konularıyla ilgili olarak daha 
fazla araştırma yapmayı ve bilgiyi geliştirmeye 
yönelik çalışmaları içermektedir. 
(Muljs and Reynolds,2006)
 ÖDEVLERİN AMAÇLARI: 
Öğrenci başarısını arttırmak. 
Sınıfta öğrenilen konuları pekiştirmesini sağlamak. 
Bağımsız çalışma becerisini geliştirmek 
Gelecek dersler için hazırlık yapmak. 
Okul için ayrılan süreyi uzatmak. 
Araştırma becerisini geliştirmek.
Ödevlerin Etkili Kullanılması İçin İlkeler 
 Ödev bir ceza olarak verilmemelidir. 
 Ödev teşvik edici olmalıdır. 
 Ödev yanıltıcı ve hayal kırıklığına yol açıcı 
olmamalıdır. Cooper’e göre hemen hemen bütün 
çocuklar ödevi başarıyla yapabilmelidir. 
 Öğrenciler ödevleri bitirmediklerinde bunun 
olumsuz sonuçlarına katlanmalıdırlar.
B) DEĞERLENDIRME 
 Klasik tanımıyla: 
Gözlem sonuçlarının bir ölçüde veya ölçütler 
takımıyla kıyaslanıp karara varılmasına denir.
DEĞERLENDIRMENIN AMAÇLARI 
Öğretim Etkinliğinin Değerlendirilmesi: 
 Amaç not vermek değildir. 
 Öğretmenin öğrenciye kazandırmak istediği 
kazanımların ne düzeyde gerçekleştiğinin 
anlaşılmasıdır. 
 Öğretmenin kendi eksiklerini görmesi ve 
eksiklerini tamamlamasında yardımcı olur.
Öğrenme Eksiklerinin Saptanması Amacıyla 
Yapılan (biçimlendirici) Değerlendirme: 
 Öğrencilerin öğrenme güçlükleri ortaya çıkarmak 
ve gerekli düzeltmeleri yapmak için kullanılır. 
 Öğrenme eksikliklerinin saptanması amacıyla tüm 
davranışların yoklanması gereklidir.(Baykul 1999)
Öğrenci Başarısının Saptanması Amacıyla Yapılan 
(düzey belirleyici) Değerlendirme: 
 Öğrenciye not vermek için yapılır. 
 Bütün davranışları temsil eden az sayıda davranış 
yoklanır. 
 Davranışların yeterli kısmını kazanan öğrenciler 
başarılı, aksi halde başarısız kabul edilir.
Öğrencileri Yöneltme Amacıyla Yapılan (tanılayıcı) 
Değerlendirme: 
 Öğrencileri ilgileri –yetenekleri ve diğer 
özellikleri açısından tanıma için yapılır. 
 Programa girişte kullanılır.
YAPILANDIRICI YAKLAŞIMA GÖRE 
DEĞERLENDIRME 
 Ezberlenen bilgiler değil yorumlanan bilgiler 
değerlendirilir. 
 Öğrencilere düşündürücü sorular sorularak onları 
araştırmaya problem çözmeye teşvik eder. 
 Öğrencilerin gelişim özellikleri dikkate 
alınmalıdır. 
 Sadece ödevler dikkate alınmaz.
TÜRK EĞITIM SISTEMINDE UYGULANAN 
YAPILANDIRMACI PROGRAMDA DEĞERLENDIRME 
UYGULAMALARI 
 Bu programda değerlendirme ile sadece öğrenme 
ürünü değil ,öğrencilerin öğrenme süreçleri de 
izlenir. 
 Yazılı ya da testlerle değil öğrencinin süreç 
içinde yaptığı etkinliklerle değerlendirilir. 
 Performans ödevleri ,projeler, portfolyo vb.
Serdar sınıf yönetimi
ÖĞRENCI ÜRÜN DOSYASI (PORTFOLYO) 
 Latince portare taşımak 
 Loglio kağıt sayfası sözcüklerin birleşiminden 
oluşmuştur. 
 Bireysel gelişim dosyası sonra, 
 Ürün seçki dosyası adı verilmiştir. 
 Öğrencinin çalışmalarını , süreç içindeki 
gayretini, özgün çalışmalarını yansıtan 
koleksiyonudur. 
 Öğrencilerin bir ya da birkaç alandaki 
çalışmalarını, harcadığı çabayı, geçirdiği evreleri 
gösteren başarılarının koleksiyonudur.
ETKILI BIR PLANLAMA VE UYGULAMA IÇIN DIKKATE 
ALINMASI GEREKEN TEMEL ÖĞRENME VE ÖĞRETME 
ILKELERI 
 Bireye Görelik İlkesi: 
Öğrencinin fiziksel, sosyal, duygusal ve zihinsel 
gelişimi özellikleri dikkate alınır ve dersin işlenişi 
bu özelliklere uygun hale getirilir.
Serdar sınıf yönetimi
Hayatilik ilkesi: 
 Okulların önemli amaçlarından biride çocukları 
hayata hazırlamaktır. 
 J. Dewey ‘in dayandığı temel eğitim ilkesidir. 
 İlerlemeciliğin temelini oluşturur. 
 Okulda verilen bilgilerin gerçek hayatta 
işlevselliği yani işe yararlılığı son derece 
önemlidir.
Serdar sınıf yönetimi
Yakından Uzağa İlkesi: 
 Örnekleri ve olayları önce yakın çevreden 
başlayarak seçmeli daha sonra ulusal düzeyde en 
sonda evrensel düzeyde ele alınmalıdır.
Serdar sınıf yönetimi
Bilinenden Bilinmeyene İlkesi: 
 Önceden bilinenler üzerine yapılandırılacak yeni 
bilgiler daha kolay öğrenilir. 
 Öğrenciye öğretilecek bilgilerin 
düzenlenmesinde, örneklerin verilmesinde, hem 
doğal hem de sosyal olarak onun en yakın 
çevresinden hareket etmelidir.
Serdar sınıf yönetimi
Somuttan Soyuta İlkesi: 
 Çocuktaki zihin gelişimi somuttan soyuta doğru 
olmaktadır. 
 Özellikle ilkokul öğrencilerinde, gözle görüp, 
eliyle tuttuğu gerçek eşyalar daha anlamlıdır. 
 Soyut konuların öğretiminde somut konulardan 
faydalanılmalıdır.
Serdar sınıf yönetimi
Açıklık ilkesi: 
 Öğretim konuları ve öğretmenin kullanacağı yöntem 
ve teknikler, ne kadar çok duyu organını etkilerse 
öğretimde açıklık da o derece artar. 
 Bu sebeple, öğretim konularının işlenmesinde 
gözlem, deney gibi birçok duyuya hitap eden 
yöntemler kullanıldığı takdirde öğrenme 
kolaylaşacaktır.
Serdar sınıf yönetimi
Ekonomiklik İlkesi: 
 Her türlü eğitim-öğretim faaliyeti en az zaman, 
en az emek ve enerji sarfedilerek, en yüksek 
verim elde edilecek şekilde düzenlenmelidir.
Kolaydan Zora, Basitten Karmaşığa İlkesi 
 Basit konuların başta verilmesi ve öğrencinin onu 
anlaması öğrencide akademik öz güveni arttırır.
Serdar sınıf yönetimi
Yaparak Yaşayarak Öğrenme İlkesi: 
 İşitirim unuturum , görürüm hatırlarım, yaparım 
öğrenirim.(Çin atasözü)
Serdar sınıf yönetimi
BENİ 
DİNLEDİĞİNİZ 
İÇİN 
TEŞEKKÜR EDERİM…

More Related Content

What's hot

Yapilandirmacilik ve öğrenme halkasi
Yapilandirmacilik ve öğrenme halkasiYapilandirmacilik ve öğrenme halkasi
Yapilandirmacilik ve öğrenme halkasi
Elif Güllübudak
 
www.kpss10.com öğretim ilke ve yöntemleri temel kaavramları
www.kpss10.com öğretim ilke ve yöntemleri temel kaavramlarıwww.kpss10.com öğretim ilke ve yöntemleri temel kaavramları
www.kpss10.com öğretim ilke ve yöntemleri temel kaavramları
wikioogle
 
SINIF YÖNETİMİ
SINIF YÖNETİMİSINIF YÖNETİMİ
SINIF YÖNETİMİ
yolyordam yolyordam
 
ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ​
ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ​ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ​
ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ​
KbraSeyhan2
 
Yaşam boyu-öğrenme (1)
Yaşam boyu-öğrenme (1)Yaşam boyu-öğrenme (1)
Yaşam boyu-öğrenme (1)
Elif Güllübudak
 
Gerlach & ely modeli̇
Gerlach & ely modeli̇Gerlach & ely modeli̇
Gerlach & ely modeli̇
Yakup Ekici
 
1 - Öğrenme ve Öğretim Kuramları - Meryem Gürbüz
1 - Öğrenme ve Öğretim Kuramları - Meryem Gürbüz1 - Öğrenme ve Öğretim Kuramları - Meryem Gürbüz
1 - Öğrenme ve Öğretim Kuramları - Meryem Gürbüz
MeryemGrbz1
 
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME​​
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME​​HARMANLANMIŞ ÖĞRENME​​
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME​​
KbraSeyhan2
 
Sinif yon yeni
Sinif yon yeniSinif yon yeni
Sinif yon yeni
Ümit Kaya
 
Addie model
Addie modelAddie model
Addie model
Sümeyye KAYA
 
Sınıf yönetim modelleri
Sınıf yönetim modelleriSınıf yönetim modelleri
Sınıf yönetim modelleri
burakaslantas
 
Sorun davranışları yönetimi
Sorun davranışları yönetimiSorun davranışları yönetimi
Sorun davranışları yönetimi
Huseyin963
 
İstenmeyen davranişlarin yöneti̇mi̇.meltem
İstenmeyen davranişlarin yöneti̇mi̇.meltemİstenmeyen davranişlarin yöneti̇mi̇.meltem
İstenmeyen davranişlarin yöneti̇mi̇.meltem
meltemuzunoglu
 
Sınıf Yönetimi Yaklaşımları ve Anlayışları
Sınıf Yönetimi Yaklaşımları ve AnlayışlarıSınıf Yönetimi Yaklaşımları ve Anlayışları
Sınıf Yönetimi Yaklaşımları ve Anlayışları
Şaban Yıldız
 
Hayriye musaoglu ogretim_tasarimi_modelleri_dosyasini_sizinle_paylasiyorum
Hayriye musaoglu ogretim_tasarimi_modelleri_dosyasini_sizinle_paylasiyorumHayriye musaoglu ogretim_tasarimi_modelleri_dosyasini_sizinle_paylasiyorum
Hayriye musaoglu ogretim_tasarimi_modelleri_dosyasini_sizinle_paylasiyorum
HayriyeMusaoglu
 
Sinifyon 130331121811-phpapp01-130404064540-phpapp01
Sinifyon 130331121811-phpapp01-130404064540-phpapp01Sinifyon 130331121811-phpapp01-130404064540-phpapp01
Sinifyon 130331121811-phpapp01-130404064540-phpapp01
dogukansurer1
 

What's hot (18)

Yapilandirmacilik ve öğrenme halkasi
Yapilandirmacilik ve öğrenme halkasiYapilandirmacilik ve öğrenme halkasi
Yapilandirmacilik ve öğrenme halkasi
 
www.kpss10.com öğretim ilke ve yöntemleri temel kaavramları
www.kpss10.com öğretim ilke ve yöntemleri temel kaavramlarıwww.kpss10.com öğretim ilke ve yöntemleri temel kaavramları
www.kpss10.com öğretim ilke ve yöntemleri temel kaavramları
 
SINIF YÖNETİMİ
SINIF YÖNETİMİSINIF YÖNETİMİ
SINIF YÖNETİMİ
 
ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ​
ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ​ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ​
ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ​
 
Yaşam boyu-öğrenme (1)
Yaşam boyu-öğrenme (1)Yaşam boyu-öğrenme (1)
Yaşam boyu-öğrenme (1)
 
Gerlach & ely modeli̇
Gerlach & ely modeli̇Gerlach & ely modeli̇
Gerlach & ely modeli̇
 
1 - Öğrenme ve Öğretim Kuramları - Meryem Gürbüz
1 - Öğrenme ve Öğretim Kuramları - Meryem Gürbüz1 - Öğrenme ve Öğretim Kuramları - Meryem Gürbüz
1 - Öğrenme ve Öğretim Kuramları - Meryem Gürbüz
 
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME​​
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME​​HARMANLANMIŞ ÖĞRENME​​
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME​​
 
Sinif yon
Sinif yonSinif yon
Sinif yon
 
Sinif yon yeni
Sinif yon yeniSinif yon yeni
Sinif yon yeni
 
Addie model
Addie modelAddie model
Addie model
 
Sınıf yönetim modelleri
Sınıf yönetim modelleriSınıf yönetim modelleri
Sınıf yönetim modelleri
 
Sorun davranışları yönetimi
Sorun davranışları yönetimiSorun davranışları yönetimi
Sorun davranışları yönetimi
 
Sinif yon
Sinif yonSinif yon
Sinif yon
 
İstenmeyen davranişlarin yöneti̇mi̇.meltem
İstenmeyen davranişlarin yöneti̇mi̇.meltemİstenmeyen davranişlarin yöneti̇mi̇.meltem
İstenmeyen davranişlarin yöneti̇mi̇.meltem
 
Sınıf Yönetimi Yaklaşımları ve Anlayışları
Sınıf Yönetimi Yaklaşımları ve AnlayışlarıSınıf Yönetimi Yaklaşımları ve Anlayışları
Sınıf Yönetimi Yaklaşımları ve Anlayışları
 
Hayriye musaoglu ogretim_tasarimi_modelleri_dosyasini_sizinle_paylasiyorum
Hayriye musaoglu ogretim_tasarimi_modelleri_dosyasini_sizinle_paylasiyorumHayriye musaoglu ogretim_tasarimi_modelleri_dosyasini_sizinle_paylasiyorum
Hayriye musaoglu ogretim_tasarimi_modelleri_dosyasini_sizinle_paylasiyorum
 
Sinifyon 130331121811-phpapp01-130404064540-phpapp01
Sinifyon 130331121811-phpapp01-130404064540-phpapp01Sinifyon 130331121811-phpapp01-130404064540-phpapp01
Sinifyon 130331121811-phpapp01-130404064540-phpapp01
 

Viewers also liked

Li-fi (upcoming technique)
Li-fi (upcoming technique)Li-fi (upcoming technique)
Li-fi (upcoming technique)
Amber Khan
 
«україно, колиско моя!»
«україно, колиско моя!»«україно, колиско моя!»
«україно, колиско моя!»
Poltava municipal lyceum #1
 
Book for the burg march2014
Book for the burg march2014Book for the burg march2014
Book for the burg march2014
Nadene Brunk
 
Un'altra difesa è possibile
Un'altra difesa è possibileUn'altra difesa è possibile
Un'altra difesa è possibile
Claudia Bertanza
 
Moving infographics provided by Moving van
Moving infographics provided by Moving vanMoving infographics provided by Moving van
Moving infographics provided by Moving van
Andrei Petrov
 
HCPSS 2013-2014 ES Capacity Report 9_27_4_corrected per BOE
HCPSS 2013-2014 ES Capacity Report 9_27_4_corrected per BOEHCPSS 2013-2014 ES Capacity Report 9_27_4_corrected per BOE
HCPSS 2013-2014 ES Capacity Report 9_27_4_corrected per BOE
Timothy Rogers
 
Decreto Tribunale Spezia
Decreto Tribunale SpeziaDecreto Tribunale Spezia
Decreto Tribunale Spezia
Claudia Bertanza
 
вг час і досі не загоїв рани, цей одвічний біль афганістану…
вг час і досі не загоїв рани, цей одвічний біль афганістану…вг час і досі не загоїв рани, цей одвічний біль афганістану…
вг час і досі не загоїв рани, цей одвічний біль афганістану…
Poltava municipal lyceum #1
 
20141211柏セミナー
20141211柏セミナー20141211柏セミナー
20141211柏セミナー
astanabe
 
my c.v
my c.vmy c.v
my c.v
AHMED AMER
 
Presentazione app ATC
Presentazione app ATC Presentazione app ATC
Presentazione app ATC
Claudia Bertanza
 
Khung soạn thảo wiki
Khung soạn thảo wikiKhung soạn thảo wiki
Khung soạn thảo wiki
đại học sư phạm
 
Abdul ghaffar and sons overseas employment
Abdul ghaffar and sons overseas employmentAbdul ghaffar and sons overseas employment
Abdul ghaffar and sons overseas employment
Abdul Ghaffar and Sons Overseas Employment
 
Ribishan Avunhipuram
Ribishan AvunhipuramRibishan Avunhipuram
Ribishan Avunhipuram
Ribishan Ap
 
безпека руху велосипедиста
безпека руху велосипедистабезпека руху велосипедиста
безпека руху велосипедиста
Poltava municipal lyceum #1
 
Ducen - Taxation15-16
Ducen - Taxation15-16Ducen - Taxation15-16
Ducen - Taxation15-16
Digital PurplePond
 
Smoking kills........by majid rabbani
Smoking kills........by majid rabbaniSmoking kills........by majid rabbani
Smoking kills........by majid rabbani
majidrabbani
 
2016 cv
2016 cv2016 cv
уміти допомогти
уміти допомогтиуміти допомогти
уміти допомогти
Poltava municipal lyceum #1
 

Viewers also liked (20)

Li-fi (upcoming technique)
Li-fi (upcoming technique)Li-fi (upcoming technique)
Li-fi (upcoming technique)
 
«україно, колиско моя!»
«україно, колиско моя!»«україно, колиско моя!»
«україно, колиско моя!»
 
Book for the burg march2014
Book for the burg march2014Book for the burg march2014
Book for the burg march2014
 
Un'altra difesa è possibile
Un'altra difesa è possibileUn'altra difesa è possibile
Un'altra difesa è possibile
 
Moving infographics provided by Moving van
Moving infographics provided by Moving vanMoving infographics provided by Moving van
Moving infographics provided by Moving van
 
HCPSS 2013-2014 ES Capacity Report 9_27_4_corrected per BOE
HCPSS 2013-2014 ES Capacity Report 9_27_4_corrected per BOEHCPSS 2013-2014 ES Capacity Report 9_27_4_corrected per BOE
HCPSS 2013-2014 ES Capacity Report 9_27_4_corrected per BOE
 
Decreto Tribunale Spezia
Decreto Tribunale SpeziaDecreto Tribunale Spezia
Decreto Tribunale Spezia
 
вг час і досі не загоїв рани, цей одвічний біль афганістану…
вг час і досі не загоїв рани, цей одвічний біль афганістану…вг час і досі не загоїв рани, цей одвічний біль афганістану…
вг час і досі не загоїв рани, цей одвічний біль афганістану…
 
Merged
MergedMerged
Merged
 
20141211柏セミナー
20141211柏セミナー20141211柏セミナー
20141211柏セミナー
 
my c.v
my c.vmy c.v
my c.v
 
Presentazione app ATC
Presentazione app ATC Presentazione app ATC
Presentazione app ATC
 
Khung soạn thảo wiki
Khung soạn thảo wikiKhung soạn thảo wiki
Khung soạn thảo wiki
 
Abdul ghaffar and sons overseas employment
Abdul ghaffar and sons overseas employmentAbdul ghaffar and sons overseas employment
Abdul ghaffar and sons overseas employment
 
Ribishan Avunhipuram
Ribishan AvunhipuramRibishan Avunhipuram
Ribishan Avunhipuram
 
безпека руху велосипедиста
безпека руху велосипедистабезпека руху велосипедиста
безпека руху велосипедиста
 
Ducen - Taxation15-16
Ducen - Taxation15-16Ducen - Taxation15-16
Ducen - Taxation15-16
 
Smoking kills........by majid rabbani
Smoking kills........by majid rabbaniSmoking kills........by majid rabbani
Smoking kills........by majid rabbani
 
2016 cv
2016 cv2016 cv
2016 cv
 
уміти допомогти
уміти допомогтиуміти допомогти
уміти допомогти
 

Similar to Serdar sınıf yönetimi

öLçMe Ve Değ.Metni
öLçMe Ve Değ.MetniöLçMe Ve Değ.Metni
öLçMe Ve Değ.Metni
derslopedi
 
HüSamettin Zeynepli
HüSamettin ZeynepliHüSamettin Zeynepli
HüSamettin Zeynepli
husam09
 
HüSamettin Zeynepli
HüSamettin ZeynepliHüSamettin Zeynepli
HüSamettin Zeynepli
husam09
 
öğretim teknolojileri, GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI.pdf
öğretim teknolojileri, GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI.pdföğretim teknolojileri, GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI.pdf
öğretim teknolojileri, GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI.pdf
ssuser283336
 
gagnenin 9 adımlar kuramı.pptx
gagnenin 9 adımlar kuramı.pptxgagnenin 9 adımlar kuramı.pptx
gagnenin 9 adımlar kuramı.pptx
BeyanOsman
 
Ders Plani
Ders PlaniDers Plani
Ders Plani
emineyildiz
 
Yeni Microsoft PowerPoint Sunusu (9).pptx
Yeni Microsoft PowerPoint Sunusu (9).pptxYeni Microsoft PowerPoint Sunusu (9).pptx
Yeni Microsoft PowerPoint Sunusu (9).pptx
CelalAkman
 
Öğretim Tasarımı Modelleri
Öğretim Tasarımı ModelleriÖğretim Tasarımı Modelleri
Öğretim Tasarımı Modelleri
Beydarkay
 
GAGNE_9_ADIM_KURAMI[1].pptx
GAGNE_9_ADIM_KURAMI[1].pptxGAGNE_9_ADIM_KURAMI[1].pptx
GAGNE_9_ADIM_KURAMI[1].pptx
SidramntehaKeyyeli
 
EMİNE SEYHAN- NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ - ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ
EMİNE SEYHAN- NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ - ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİEMİNE SEYHAN- NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ - ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ
EMİNE SEYHAN- NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ - ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ
emineseyhan
 
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.5 pptx.pptx
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.5 pptx.pptxZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.5 pptx.pptx
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.5 pptx.pptx
Zehra Ertaş
 
GAGNENİN 9 ADIM KURALI-SEMANUR AKTAŞ20317271016.pdf
GAGNENİN 9 ADIM KURALI-SEMANUR AKTAŞ20317271016.pdfGAGNENİN 9 ADIM KURALI-SEMANUR AKTAŞ20317271016.pdf
GAGNENİN 9 ADIM KURALI-SEMANUR AKTAŞ20317271016.pdf
semanur aktaş
 
GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI
GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI
GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI
NeslihanKara3
 
GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI.pdf
GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI.pdfGAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI.pdf
GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI.pdf
BushraSh5
 
Açık ve uzaktan öğrenme
Açık ve uzaktan öğrenmeAçık ve uzaktan öğrenme
Açık ve uzaktan öğrenme
MERVENURUAR
 
9 Bilgisayar Destekli Eğitim ve e-Öğrenme.pptx
9 Bilgisayar Destekli Eğitim ve e-Öğrenme.pptx9 Bilgisayar Destekli Eğitim ve e-Öğrenme.pptx
9 Bilgisayar Destekli Eğitim ve e-Öğrenme.pptx
Hüseyin Bora Eydir
 
Okul deneyimi ders notları etkinlik6 ve7
Okul deneyimi ders notları etkinlik6 ve7Okul deneyimi ders notları etkinlik6 ve7
Okul deneyimi ders notları etkinlik6 ve7
Eser Çeker
 
Ölçme ve Değerlendirmenin Amacı
Ölçme ve Değerlendirmenin AmacıÖlçme ve Değerlendirmenin Amacı
Ölçme ve Değerlendirmenin Amacı
Sibel Pehlivan
 

Similar to Serdar sınıf yönetimi (20)

öLçMe Ve Değ.Metni
öLçMe Ve Değ.MetniöLçMe Ve Değ.Metni
öLçMe Ve Değ.Metni
 
öğretmen yeterlikleri
öğretmen yeterlikleriöğretmen yeterlikleri
öğretmen yeterlikleri
 
HüSamettin Zeynepli
HüSamettin ZeynepliHüSamettin Zeynepli
HüSamettin Zeynepli
 
HüSamettin Zeynepli
HüSamettin ZeynepliHüSamettin Zeynepli
HüSamettin Zeynepli
 
öğretim teknolojileri, GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI.pdf
öğretim teknolojileri, GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI.pdföğretim teknolojileri, GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI.pdf
öğretim teknolojileri, GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI.pdf
 
gagnenin 9 adımlar kuramı.pptx
gagnenin 9 adımlar kuramı.pptxgagnenin 9 adımlar kuramı.pptx
gagnenin 9 adımlar kuramı.pptx
 
Ders Plani
Ders PlaniDers Plani
Ders Plani
 
2. üni̇te
2. üni̇te2. üni̇te
2. üni̇te
 
Yeni Microsoft PowerPoint Sunusu (9).pptx
Yeni Microsoft PowerPoint Sunusu (9).pptxYeni Microsoft PowerPoint Sunusu (9).pptx
Yeni Microsoft PowerPoint Sunusu (9).pptx
 
Öğretim Tasarımı Modelleri
Öğretim Tasarımı ModelleriÖğretim Tasarımı Modelleri
Öğretim Tasarımı Modelleri
 
GAGNE_9_ADIM_KURAMI[1].pptx
GAGNE_9_ADIM_KURAMI[1].pptxGAGNE_9_ADIM_KURAMI[1].pptx
GAGNE_9_ADIM_KURAMI[1].pptx
 
EMİNE SEYHAN- NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ - ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ
EMİNE SEYHAN- NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ - ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİEMİNE SEYHAN- NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ - ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ
EMİNE SEYHAN- NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ - ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ
 
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.5 pptx.pptx
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.5 pptx.pptxZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.5 pptx.pptx
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.5 pptx.pptx
 
GAGNENİN 9 ADIM KURALI-SEMANUR AKTAŞ20317271016.pdf
GAGNENİN 9 ADIM KURALI-SEMANUR AKTAŞ20317271016.pdfGAGNENİN 9 ADIM KURALI-SEMANUR AKTAŞ20317271016.pdf
GAGNENİN 9 ADIM KURALI-SEMANUR AKTAŞ20317271016.pdf
 
GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI
GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI
GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI
 
GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI.pdf
GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI.pdfGAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI.pdf
GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI.pdf
 
Açık ve uzaktan öğrenme
Açık ve uzaktan öğrenmeAçık ve uzaktan öğrenme
Açık ve uzaktan öğrenme
 
9 Bilgisayar Destekli Eğitim ve e-Öğrenme.pptx
9 Bilgisayar Destekli Eğitim ve e-Öğrenme.pptx9 Bilgisayar Destekli Eğitim ve e-Öğrenme.pptx
9 Bilgisayar Destekli Eğitim ve e-Öğrenme.pptx
 
Okul deneyimi ders notları etkinlik6 ve7
Okul deneyimi ders notları etkinlik6 ve7Okul deneyimi ders notları etkinlik6 ve7
Okul deneyimi ders notları etkinlik6 ve7
 
Ölçme ve Değerlendirmenin Amacı
Ölçme ve Değerlendirmenin AmacıÖlçme ve Değerlendirmenin Amacı
Ölçme ve Değerlendirmenin Amacı
 

More from pashasoner

Bi̇rlesik krallık
Bi̇rlesik krallıkBi̇rlesik krallık
Bi̇rlesik krallık
pashasoner
 
Bi̇rleşi̇k kralli kk
Bi̇rleşi̇k kralli kkBi̇rleşi̇k kralli kk
Bi̇rleşi̇k kralli kk
pashasoner
 
Tuncel tunçsds
Tuncel tunçsdsTuncel tunçsds
Tuncel tunçsds
pashasoner
 
üLkeler cografyasi
üLkeler cografyasi üLkeler cografyasi
üLkeler cografyasi
pashasoner
 
Uyarlanma
UyarlanmaUyarlanma
Uyarlanma
pashasoner
 
Coğrafyaa
CoğrafyaaCoğrafyaa
Coğrafyaa
pashasoner
 
Zaman yönetimid
Zaman yönetimidZaman yönetimid
Zaman yönetimid
pashasoner
 
Ibrahim
IbrahimIbrahim
Ibrahim
pashasoner
 
coğrafya
 coğrafya coğrafya
coğrafya
pashasoner
 
Serdar coğrafya
Serdar coğrafya Serdar coğrafya
Serdar coğrafya
pashasoner
 
Ödev
ÖdevÖdev
Ödev
pashasoner
 
İstanbul'un Fethi
İstanbul'un Fethiİstanbul'un Fethi
İstanbul'un Fethi
pashasoner
 
Coğrafyaa
CoğrafyaaCoğrafyaa
Coğrafyaa
pashasoner
 

More from pashasoner (13)

Bi̇rlesik krallık
Bi̇rlesik krallıkBi̇rlesik krallık
Bi̇rlesik krallık
 
Bi̇rleşi̇k kralli kk
Bi̇rleşi̇k kralli kkBi̇rleşi̇k kralli kk
Bi̇rleşi̇k kralli kk
 
Tuncel tunçsds
Tuncel tunçsdsTuncel tunçsds
Tuncel tunçsds
 
üLkeler cografyasi
üLkeler cografyasi üLkeler cografyasi
üLkeler cografyasi
 
Uyarlanma
UyarlanmaUyarlanma
Uyarlanma
 
Coğrafyaa
CoğrafyaaCoğrafyaa
Coğrafyaa
 
Zaman yönetimid
Zaman yönetimidZaman yönetimid
Zaman yönetimid
 
Ibrahim
IbrahimIbrahim
Ibrahim
 
coğrafya
 coğrafya coğrafya
coğrafya
 
Serdar coğrafya
Serdar coğrafya Serdar coğrafya
Serdar coğrafya
 
Ödev
ÖdevÖdev
Ödev
 
İstanbul'un Fethi
İstanbul'un Fethiİstanbul'un Fethi
İstanbul'un Fethi
 
Coğrafyaa
CoğrafyaaCoğrafyaa
Coğrafyaa
 

Serdar sınıf yönetimi

 • 1. ÖĞRENCİLERE ÖDEV VERME VE DEĞERLENDİRMENİN TEMEL İLKELERİ SERDAR ÖZDEMİR 142003065
 • 2. A) ÖĞRENCİ ÖDEVLERİ ÖDEV: Öğretim sürecinin en çok kullanılan , aynı zamanda en çok tartışılan unsurlarından biridir. Öğrenciler tarafından sevilmeyen, ancak öğretmen ve veliler tarafından benimsenen okul yaşamının ögesidir.
 • 3.  ÖDEV ÇEŞİTLERİ: 1.Pratik Yapmaya Dayalı Ödevler: Yeni kazanılan bilgi ve becerilerin güçlendirmesini sağlamak için yapılan ödevlere denir.
 • 4. 2.Hazırlık Yapmaya Dayalı Ödevler: Öğrencinin temel ve ayrıntılı konular hakkında önbilgi sağlamak için araştırıp hazırlıklı derse gelmesidir.
 • 5. 3.Geliştirmeye – Genişletmeye Dayalı Ödevler: Sınıfta yapılan çalışma konularıyla ilgili olarak daha fazla araştırma yapmayı ve bilgiyi geliştirmeye yönelik çalışmaları içermektedir. (Muljs and Reynolds,2006)
 • 6.  ÖDEVLERİN AMAÇLARI: Öğrenci başarısını arttırmak. Sınıfta öğrenilen konuları pekiştirmesini sağlamak. Bağımsız çalışma becerisini geliştirmek Gelecek dersler için hazırlık yapmak. Okul için ayrılan süreyi uzatmak. Araştırma becerisini geliştirmek.
 • 7. Ödevlerin Etkili Kullanılması İçin İlkeler  Ödev bir ceza olarak verilmemelidir.  Ödev teşvik edici olmalıdır.  Ödev yanıltıcı ve hayal kırıklığına yol açıcı olmamalıdır. Cooper’e göre hemen hemen bütün çocuklar ödevi başarıyla yapabilmelidir.  Öğrenciler ödevleri bitirmediklerinde bunun olumsuz sonuçlarına katlanmalıdırlar.
 • 8. B) DEĞERLENDIRME  Klasik tanımıyla: Gözlem sonuçlarının bir ölçüde veya ölçütler takımıyla kıyaslanıp karara varılmasına denir.
 • 9. DEĞERLENDIRMENIN AMAÇLARI Öğretim Etkinliğinin Değerlendirilmesi:  Amaç not vermek değildir.  Öğretmenin öğrenciye kazandırmak istediği kazanımların ne düzeyde gerçekleştiğinin anlaşılmasıdır.  Öğretmenin kendi eksiklerini görmesi ve eksiklerini tamamlamasında yardımcı olur.
 • 10. Öğrenme Eksiklerinin Saptanması Amacıyla Yapılan (biçimlendirici) Değerlendirme:  Öğrencilerin öğrenme güçlükleri ortaya çıkarmak ve gerekli düzeltmeleri yapmak için kullanılır.  Öğrenme eksikliklerinin saptanması amacıyla tüm davranışların yoklanması gereklidir.(Baykul 1999)
 • 11. Öğrenci Başarısının Saptanması Amacıyla Yapılan (düzey belirleyici) Değerlendirme:  Öğrenciye not vermek için yapılır.  Bütün davranışları temsil eden az sayıda davranış yoklanır.  Davranışların yeterli kısmını kazanan öğrenciler başarılı, aksi halde başarısız kabul edilir.
 • 12. Öğrencileri Yöneltme Amacıyla Yapılan (tanılayıcı) Değerlendirme:  Öğrencileri ilgileri –yetenekleri ve diğer özellikleri açısından tanıma için yapılır.  Programa girişte kullanılır.
 • 13. YAPILANDIRICI YAKLAŞIMA GÖRE DEĞERLENDIRME  Ezberlenen bilgiler değil yorumlanan bilgiler değerlendirilir.  Öğrencilere düşündürücü sorular sorularak onları araştırmaya problem çözmeye teşvik eder.  Öğrencilerin gelişim özellikleri dikkate alınmalıdır.  Sadece ödevler dikkate alınmaz.
 • 14. TÜRK EĞITIM SISTEMINDE UYGULANAN YAPILANDIRMACI PROGRAMDA DEĞERLENDIRME UYGULAMALARI  Bu programda değerlendirme ile sadece öğrenme ürünü değil ,öğrencilerin öğrenme süreçleri de izlenir.  Yazılı ya da testlerle değil öğrencinin süreç içinde yaptığı etkinliklerle değerlendirilir.  Performans ödevleri ,projeler, portfolyo vb.
 • 16. ÖĞRENCI ÜRÜN DOSYASI (PORTFOLYO)  Latince portare taşımak  Loglio kağıt sayfası sözcüklerin birleşiminden oluşmuştur.  Bireysel gelişim dosyası sonra,  Ürün seçki dosyası adı verilmiştir.  Öğrencinin çalışmalarını , süreç içindeki gayretini, özgün çalışmalarını yansıtan koleksiyonudur.  Öğrencilerin bir ya da birkaç alandaki çalışmalarını, harcadığı çabayı, geçirdiği evreleri gösteren başarılarının koleksiyonudur.
 • 17. ETKILI BIR PLANLAMA VE UYGULAMA IÇIN DIKKATE ALINMASI GEREKEN TEMEL ÖĞRENME VE ÖĞRETME ILKELERI  Bireye Görelik İlkesi: Öğrencinin fiziksel, sosyal, duygusal ve zihinsel gelişimi özellikleri dikkate alınır ve dersin işlenişi bu özelliklere uygun hale getirilir.
 • 19. Hayatilik ilkesi:  Okulların önemli amaçlarından biride çocukları hayata hazırlamaktır.  J. Dewey ‘in dayandığı temel eğitim ilkesidir.  İlerlemeciliğin temelini oluşturur.  Okulda verilen bilgilerin gerçek hayatta işlevselliği yani işe yararlılığı son derece önemlidir.
 • 21. Yakından Uzağa İlkesi:  Örnekleri ve olayları önce yakın çevreden başlayarak seçmeli daha sonra ulusal düzeyde en sonda evrensel düzeyde ele alınmalıdır.
 • 23. Bilinenden Bilinmeyene İlkesi:  Önceden bilinenler üzerine yapılandırılacak yeni bilgiler daha kolay öğrenilir.  Öğrenciye öğretilecek bilgilerin düzenlenmesinde, örneklerin verilmesinde, hem doğal hem de sosyal olarak onun en yakın çevresinden hareket etmelidir.
 • 25. Somuttan Soyuta İlkesi:  Çocuktaki zihin gelişimi somuttan soyuta doğru olmaktadır.  Özellikle ilkokul öğrencilerinde, gözle görüp, eliyle tuttuğu gerçek eşyalar daha anlamlıdır.  Soyut konuların öğretiminde somut konulardan faydalanılmalıdır.
 • 27. Açıklık ilkesi:  Öğretim konuları ve öğretmenin kullanacağı yöntem ve teknikler, ne kadar çok duyu organını etkilerse öğretimde açıklık da o derece artar.  Bu sebeple, öğretim konularının işlenmesinde gözlem, deney gibi birçok duyuya hitap eden yöntemler kullanıldığı takdirde öğrenme kolaylaşacaktır.
 • 29. Ekonomiklik İlkesi:  Her türlü eğitim-öğretim faaliyeti en az zaman, en az emek ve enerji sarfedilerek, en yüksek verim elde edilecek şekilde düzenlenmelidir.
 • 30. Kolaydan Zora, Basitten Karmaşığa İlkesi  Basit konuların başta verilmesi ve öğrencinin onu anlaması öğrencide akademik öz güveni arttırır.
 • 32. Yaparak Yaşayarak Öğrenme İlkesi:  İşitirim unuturum , görürüm hatırlarım, yaparım öğrenirim.(Çin atasözü)
 • 34. BENİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM…