SlideShare a Scribd company logo
GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI
DOÇ.DR.AGAH TUĞRUL KORUCU
MUSTAFA KOYUN-21310521096
 Robert Gagne en çok kendisine ait olan öğretimin dokuz durumu ile tanınır.
 1916 yılında doğdu.
 1940 da Brows Üniversitesi Psikoloji bölümünden Profesör Dr. Ünvanını
aldıktan sonra Persilvanya Devlet Üniversitesinin Connecticut kız kolejinde
öğretim görevlisi olarak çalıştı.
 Gagne 1960’lı yıllarda yeni davranışçı akımın temsilcilerinden biri olarak
kabul edilmekle birlikte, sonraki yıllarda bilgiyi işleme kuramcılarının
öncülerinden biri olmuş, davranışçı yaklaşımın ilkeleri ile bilgi işlem süreci
yaklaşımının ilkelerini birleştirmiştir.
 Gagne öğrenmeyi hem ürün hem de süreç olarak ele almıştır.
 Gagne’ye göre öğrenme, gözlenebilir davranışlardan dolaylı olarak anlaşılır
ve öğrenme beyinde gerçekleşir
MODELE GÖRE ÖĞRETIMIN DÜZENLENMESINDE SIRASIYLA ŞU
ADIMLAR ATILMALIDIR:
 1- Dikkati çekme
2- Öğrenciyi dersin hedeflerinden haberdar etme
3- Ön bilgilerin hatırlatılması
4- Uyarıcı materyalin sunulması
5- Öğrenciye yol gösterme(rehberlik etme)
6- Davranışı ortaya çıkarma
7- Dönüt-Düzeltme verme
8- Değerlendirme
9- Öğrenilenlerin kalıcılığının ve transferinin sağlanması
 1.Dikkati çekme
Öğrenmenin en iyi şekilde gerçekleşmesi için öğrencinin dikkatini çekecek
materyaller tasarlanmalıdır.
 Öğretmen bu hedef doğrultusunda görsel(resim, film vb) ve sözel(fıkra vb)
unsurlardan yararlanabilir.
 İnsanların çoğu biranda tek bir konuya odaklanabilmektedir.
 Bundan dolayı öğrencinin tüm dikkati öğretilecek konu üzerine yoğunlaştırılmalıdır.
 Bunuda öğrencinin dikkatini çekecek yeni materyaller kullanarak yapabilir.
 Öğrenciler hakkında bilgiler edinip onların dikkatinin dağılmaması için onların
ilgisini çekecek sorular yöneltilmeli ve onlarında konuya ortak edip soru ve
görüşlerini dile getirmesi sağlanmalıdır.
 Böylece öğrenme en iyi şekilde gerçekleşecektir.
 2.öğrenciyi dersin hedeflerinden haberdar
etme:
Öğretmenin öğretime başlamadan önce öğrencilere dersin içeriği hakkında genel bir
bilgi verilmelidir.
 Böylece öğrenci ne öğrenmesi gerektiği hakkında güdülenmiş olur ve konu dışına
çıkmaktan kurtulur.
 Derste neyin öğrenilmesi gerektiği hakkında az çok bilgi edinmiş olur ve ona göre
kendini odaklar.
 Böylece dersi kavram çatışmasına düşmeden daha kısa zamanda öğrenir. Hedefin
önceden duyulması, yönetim mekanizmasını harekete geçirir ve beklentilerin
oluşmasına yardımcı olur.
 Öğrencinin derste ulaşacağı hedefleri bilmesi bu hedeflere ulaşmak için hangi
yöntem ve teknikleri uygulayacağını kafasında tasarlar.
3. Ön bilgilerin hatırlatılması:Öğretilen konuların kısa süreli bellekteki bilgilerin
uzun süreli belleğe anlamlı bir şekilde kodlanabilmesi için önbilgilerle
anlamlandırılması gerekir.
 Bunun için öğrenciye bilgi verilmeden önce ön bilgilerin ortaya çıkarılması
sağlanmalıdır.
 Böylece öğrenci daha kolay neden sonuç ilişkisi kurabilir.
 Öğretmen, öğrencilerin daha önce kazanmış oldukları bilgileri soru sorarak,
açıklama yaptırarak, tartışarak ortaya çıkarabilir.
 Bu yöntemle öğrenme daha hızlı ve kolay gerçekleşir.
 4. Uyarıcı materyalin sunulması:Dersin içeriğini sunarken daha etkili ve daha
verimli bir öğretim sağlamak için stratejilerin kullanılması gerekir.
 Öğrenciyi hedefe ulaştıracak materyaller doğru seçilmelidir. Bu materyaller
öğrenmeyi kolaylaştıracak cinste olmalıdır.
 Öğrenci böylelikle sunulan önbilgilerle karşılaştırır, anlamlandırır ve uzun süreli
belleğe kodlamaya çalışır.
 Materyalin düzenlenmesinde öğrenci grubunun gelişim özellikleri ve sınıf düzeyleri
çok etkili bir rol oynar. “sınıf düzeyi” denilen kavram uyarıcı durumlarının
düzenlenmesinde dikkate alınması gereken ölçütlerden biridir.
 5. Öğrenciye yol gösterme(rehberlik
etme): Öğrenciye yol gösterme öğrenme açısından oldukça önemlidir.
 Öğrenme ortamında öğrencilerin yanlış davranışlar kazanmaması ve başarılı
olmalarının sağlanması için onlara rehberlik edilmesi gerekir.
 Bunun için öğrenciye neyi nerede ne zaman ne şekilde yapılacağı nasıl
kodlama yapılması gerektiği yeni bilgilerin hangi ön öğrenmelere
birleştirileceği konularında ipuçları verilmelidir.
 En iyi yol gösterme stratejisi, her adımda biraz yardım vererek ilerlemedir.
 Bu suretle, her öğrenci ihtiyacı kadar destek alma imkanına sahip olur.
 Hızlı öğrenene bir tek, yavaş öğrenene ise birkaç örnek yeterli olabilir.
 Öğrenciye ipuçları verilerek öğrencinin bilgiyi kendisinin bulması
sağlanmalıdır. Böylece öğrenme kalıcı olacaktır.
 6. Davranışı ortaya çıkarma:Öğrenciye yeni davranışlar
öğretildikten sonra bu davranışın ne derece kazandıklarının yoklanması
gerekmektedir.
 Öğrenciye yazılı sözlü sorular sorarak davranışı test edilmelidir.
 Konuyu kavradığı hissedilen öğrenciye yap, çiz, söyle gibi ifadelerle öğrendiği
davranışa dönüştürülmesi istenir.
 Böylece öğrencinin kendisini de görmesi sağlanmış olur.
 Öğrencilerde kazandırılmak istenen davranış gözlenmese öğretim ortamı
zenginleştirilmeli öğrenciye yeni ipuçları verilmelidir.
 7. Dönüt-Düzeltme verme:Bu aşamada öğrencinin kazanması gereken
davranış ne ise onu yapması beklenir.
 Öğrenci gösterdiği davranışın doğruluğu hakkında bilgi almak ister.
 Öğrenci gösterdiği davranışın doğru olduğunu öğrenirse davranışı
pekiştirir ve öğrenmeye karşı güdüsü artar.
 Davranışın yanlış olduğunu öğrenirse hatasını düzeltir ve o davranışı
bir daha tekrarlamamaya özen gösterir.
 Öğrencinin kazanması gereken davranış ne ise onu yapması beklenir.
Örneğin " 250 kg. kivi 500 TL. ise bir kg. kivi ne kadardır ?” diye bir
soru sorulduğunda; verilecek cevapla hem kesirlerle ilgili bilgi
(davranışlar) hem de kilogramın alt birimleri ile ilgili bilgi ortaya
çıkarılmış olur.
 Geribildirim verilmesinde standart yoktur.
 Geribildirim baş sallama, mimik hareketleri, gülümseme, kabul
anlamında söz söyleme gibi değişik şekillerde verilebilir.
 8. Değerlendirme:Öğrenmenin sonunda her bir öğrencinin istendik davranışı
ne derecede kazandığının belirlenmesi gerekir.
 Öğretimsel olayların verimliliğini değerlendirmek için beklenen hedeflerin
gerçekleşip gerçekleşmediği sınanmalıdır.
 Yapılan değerlendirmeler sonucunda öğrenmenin ne derece gerçekleştiği
gözlenir ve öğrenciler sonuçlar hakkında bilgi verilerek gerekirse
tamamlama eğitimi yapılır.
 Değerlendirme öğrencilerin düşünme, anlama, sorgulama, ilişki kurma,
analiz-sentez yapma becerilerini geliştirme düzeyini ölçmek için
yapılmaktadır.
 Değerlendirme sonunda öğrenciler arasında karşılaştırma yapılmamalıdır.
 9. Öğrenilenlerin kalıcılığının ve transferinin sağlanması:Bir konuda uzmanlığı
geliştirmek için yeni bilgilerin başka alanlara da uygulanması gerekir.
 Öğrenmenin ilk oluşumundan hemen sonra, öğrenciye öğrenmeyi güçleştirici
nitelikte alıştırma, örneklendirme, proje vb. ödevler verilmelidir.
 Öğrenilen davranışların aralıklı olarak tekrar edilmesi kalıcılığı büyük oranda
etkiler.
 Öğrenilenlerin başka alanlara geçişini sağlamak için öğrenilenlerin yeni durumlarda
kullanılması, öğrencilerin problemlerle karşı karşıya bırakılması yararlı olur.

More Related Content

Similar to gagne 9 adım kuramı.pptx

GAGNE 9 ADIM KURAMI NURCAN YALÇIN TUNCER DOÇ.DR.AGAH TUĞRUL KORUCU.pptx
GAGNE 9 ADIM KURAMI NURCAN YALÇIN TUNCER DOÇ.DR.AGAH TUĞRUL KORUCU.pptxGAGNE 9 ADIM KURAMI NURCAN YALÇIN TUNCER DOÇ.DR.AGAH TUĞRUL KORUCU.pptx
GAGNE 9 ADIM KURAMI NURCAN YALÇIN TUNCER DOÇ.DR.AGAH TUĞRUL KORUCU.pptx
Nurcan19
 
Garge 9 Adım Kuramı.pptx
Garge 9 Adım Kuramı.pptxGarge 9 Adım Kuramı.pptx
Garge 9 Adım Kuramı.pptx
Havva AYYILDIZ
 
GAGNENİN 9 KURAMI.ppt
GAGNENİN 9 KURAMI.pptGAGNENİN 9 KURAMI.ppt
GAGNENİN 9 KURAMI.ppt
ReyhanOkumular
 
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.5 pptx.pptx
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.5 pptx.pptxZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.5 pptx.pptx
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.5 pptx.pptx
Zehra Ertaş
 
Gagne dokuz adım kuramı.pdf
Gagne dokuz adım kuramı.pdfGagne dokuz adım kuramı.pdf
Gagne dokuz adım kuramı.pdf
Hatice Genç
 
Esma Elban
Esma ElbanEsma Elban
Esma Elban
Hatice Genç
 
Gagne dokuz öğrenme kuramı Esma Elban. Ppt
Gagne dokuz öğrenme kuramı Esma Elban. PptGagne dokuz öğrenme kuramı Esma Elban. Ppt
Gagne dokuz öğrenme kuramı Esma Elban. Ppt
EsmaElban
 
GAGNE 9 ADIM KURAMI.pptx
GAGNE 9 ADIM KURAMI.pptxGAGNE 9 ADIM KURAMI.pptx
GAGNE 9 ADIM KURAMI.pptx
SinemNurUan
 
GAGNE 9 ADIM MODELİ- MUSTAFA ÇAĞATAY ASLAN_ 22980810035_ YİYECEK İÇECEK HİZ...
GAGNE 9 ADIM MODELİ- MUSTAFA ÇAĞATAY ASLAN_ 22980810035_ YİYECEK İÇECEK HİZ...GAGNE 9 ADIM MODELİ- MUSTAFA ÇAĞATAY ASLAN_ 22980810035_ YİYECEK İÇECEK HİZ...
GAGNE 9 ADIM MODELİ- MUSTAFA ÇAĞATAY ASLAN_ 22980810035_ YİYECEK İÇECEK HİZ...
MUSTAFA CAGATAY ASLAN
 
1 - Öğrenme ve Öğretim Kuramları - Meryem Gürbüz
1 - Öğrenme ve Öğretim Kuramları - Meryem Gürbüz1 - Öğrenme ve Öğretim Kuramları - Meryem Gürbüz
1 - Öğrenme ve Öğretim Kuramları - Meryem Gürbüz
MeryemGrbz1
 
gagnenin 9 adımlar kuramı.pptx
gagnenin 9 adımlar kuramı.pptxgagnenin 9 adımlar kuramı.pptx
gagnenin 9 adımlar kuramı.pptx
BeyanOsman
 
gagne 9 adım kuralı
gagne 9 adım kuralı gagne 9 adım kuralı
gagne 9 adım kuralı
BilalTilki
 
Öğretim Teknolojileri 1.pptx
Öğretim Teknolojileri 1.pptxÖğretim Teknolojileri 1.pptx
Öğretim Teknolojileri 1.pptx
HelinSavun
 
Öğrenme ve Öğretim Kuramları
Öğrenme ve Öğretim KuramlarıÖğrenme ve Öğretim Kuramları
Öğrenme ve Öğretim Kuramları
Glenzgezyldz
 
7) GAGNE 9 ADIM KURAMI.pptx
7) GAGNE 9 ADIM KURAMI.pptx7) GAGNE 9 ADIM KURAMI.pptx
7) GAGNE 9 ADIM KURAMI.pptx
smeyyezkan3
 
Yapilandirmacilik ve öğrenme halkasi
Yapilandirmacilik ve öğrenme halkasiYapilandirmacilik ve öğrenme halkasi
Yapilandirmacilik ve öğrenme halkasi
Elif Güllübudak
 
GAGNENİN 9 ADIM KURALI-SEMANUR AKTAŞ20317271016.pdf
GAGNENİN 9 ADIM KURALI-SEMANUR AKTAŞ20317271016.pdfGAGNENİN 9 ADIM KURALI-SEMANUR AKTAŞ20317271016.pdf
GAGNENİN 9 ADIM KURALI-SEMANUR AKTAŞ20317271016.pdf
semanur aktaş
 
1)kuramlar
1)kuramlar1)kuramlar
1)kuramlar
ERENCEEN
 
Ausubel gagne
Ausubel gagneAusubel gagne
Ausubel gagne
ummagan
 
Kuramlar
KuramlarKuramlar
Kuramlar
GamzeBayraktar4
 

Similar to gagne 9 adım kuramı.pptx (20)

GAGNE 9 ADIM KURAMI NURCAN YALÇIN TUNCER DOÇ.DR.AGAH TUĞRUL KORUCU.pptx
GAGNE 9 ADIM KURAMI NURCAN YALÇIN TUNCER DOÇ.DR.AGAH TUĞRUL KORUCU.pptxGAGNE 9 ADIM KURAMI NURCAN YALÇIN TUNCER DOÇ.DR.AGAH TUĞRUL KORUCU.pptx
GAGNE 9 ADIM KURAMI NURCAN YALÇIN TUNCER DOÇ.DR.AGAH TUĞRUL KORUCU.pptx
 
Garge 9 Adım Kuramı.pptx
Garge 9 Adım Kuramı.pptxGarge 9 Adım Kuramı.pptx
Garge 9 Adım Kuramı.pptx
 
GAGNENİN 9 KURAMI.ppt
GAGNENİN 9 KURAMI.pptGAGNENİN 9 KURAMI.ppt
GAGNENİN 9 KURAMI.ppt
 
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.5 pptx.pptx
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.5 pptx.pptxZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.5 pptx.pptx
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.5 pptx.pptx
 
Gagne dokuz adım kuramı.pdf
Gagne dokuz adım kuramı.pdfGagne dokuz adım kuramı.pdf
Gagne dokuz adım kuramı.pdf
 
Esma Elban
Esma ElbanEsma Elban
Esma Elban
 
Gagne dokuz öğrenme kuramı Esma Elban. Ppt
Gagne dokuz öğrenme kuramı Esma Elban. PptGagne dokuz öğrenme kuramı Esma Elban. Ppt
Gagne dokuz öğrenme kuramı Esma Elban. Ppt
 
GAGNE 9 ADIM KURAMI.pptx
GAGNE 9 ADIM KURAMI.pptxGAGNE 9 ADIM KURAMI.pptx
GAGNE 9 ADIM KURAMI.pptx
 
GAGNE 9 ADIM MODELİ- MUSTAFA ÇAĞATAY ASLAN_ 22980810035_ YİYECEK İÇECEK HİZ...
GAGNE 9 ADIM MODELİ- MUSTAFA ÇAĞATAY ASLAN_ 22980810035_ YİYECEK İÇECEK HİZ...GAGNE 9 ADIM MODELİ- MUSTAFA ÇAĞATAY ASLAN_ 22980810035_ YİYECEK İÇECEK HİZ...
GAGNE 9 ADIM MODELİ- MUSTAFA ÇAĞATAY ASLAN_ 22980810035_ YİYECEK İÇECEK HİZ...
 
1 - Öğrenme ve Öğretim Kuramları - Meryem Gürbüz
1 - Öğrenme ve Öğretim Kuramları - Meryem Gürbüz1 - Öğrenme ve Öğretim Kuramları - Meryem Gürbüz
1 - Öğrenme ve Öğretim Kuramları - Meryem Gürbüz
 
gagnenin 9 adımlar kuramı.pptx
gagnenin 9 adımlar kuramı.pptxgagnenin 9 adımlar kuramı.pptx
gagnenin 9 adımlar kuramı.pptx
 
gagne 9 adım kuralı
gagne 9 adım kuralı gagne 9 adım kuralı
gagne 9 adım kuralı
 
Öğretim Teknolojileri 1.pptx
Öğretim Teknolojileri 1.pptxÖğretim Teknolojileri 1.pptx
Öğretim Teknolojileri 1.pptx
 
Öğrenme ve Öğretim Kuramları
Öğrenme ve Öğretim KuramlarıÖğrenme ve Öğretim Kuramları
Öğrenme ve Öğretim Kuramları
 
7) GAGNE 9 ADIM KURAMI.pptx
7) GAGNE 9 ADIM KURAMI.pptx7) GAGNE 9 ADIM KURAMI.pptx
7) GAGNE 9 ADIM KURAMI.pptx
 
Yapilandirmacilik ve öğrenme halkasi
Yapilandirmacilik ve öğrenme halkasiYapilandirmacilik ve öğrenme halkasi
Yapilandirmacilik ve öğrenme halkasi
 
GAGNENİN 9 ADIM KURALI-SEMANUR AKTAŞ20317271016.pdf
GAGNENİN 9 ADIM KURALI-SEMANUR AKTAŞ20317271016.pdfGAGNENİN 9 ADIM KURALI-SEMANUR AKTAŞ20317271016.pdf
GAGNENİN 9 ADIM KURALI-SEMANUR AKTAŞ20317271016.pdf
 
1)kuramlar
1)kuramlar1)kuramlar
1)kuramlar
 
Ausubel gagne
Ausubel gagneAusubel gagne
Ausubel gagne
 
Kuramlar
KuramlarKuramlar
Kuramlar
 

More from MustafaKoyun6

EĞİTİM TEKNOLOJILERİ TEMEL KAVRAMLAR.pptx
EĞİTİM TEKNOLOJILERİ TEMEL KAVRAMLAR.pptxEĞİTİM TEKNOLOJILERİ TEMEL KAVRAMLAR.pptx
EĞİTİM TEKNOLOJILERİ TEMEL KAVRAMLAR.pptx
MustafaKoyun6
 
görsel tasarım ögeleri-ilkeleri.ppt
görsel tasarım ögeleri-ilkeleri.pptgörsel tasarım ögeleri-ilkeleri.ppt
görsel tasarım ögeleri-ilkeleri.ppt
MustafaKoyun6
 
EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM 2.pptx
EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM 2.pptxEĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM 2.pptx
EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM 2.pptx
MustafaKoyun6
 
etkili sunum teknikleri.pptx
etkili sunum teknikleri.pptxetkili sunum teknikleri.pptx
etkili sunum teknikleri.pptx
MustafaKoyun6
 
gestal ilkeleri.pptx
gestal ilkeleri.pptxgestal ilkeleri.pptx
gestal ilkeleri.pptx
MustafaKoyun6
 
görsel araç gereç malzameleri.pptx
görsel araç gereç malzameleri.pptxgörsel araç gereç malzameleri.pptx
görsel araç gereç malzameleri.pptx
MustafaKoyun6
 
kavram haritaları.pptx
kavram haritaları.pptxkavram haritaları.pptx
kavram haritaları.pptx
MustafaKoyun6
 
mesaj tasarımı.pptx
mesaj tasarımı.pptxmesaj tasarımı.pptx
mesaj tasarımı.pptx
MustafaKoyun6
 
öğretim araç gereçlerin seçimi.pptx
öğretim araç gereçlerin seçimi.pptxöğretim araç gereçlerin seçimi.pptx
öğretim araç gereçlerin seçimi.pptx
MustafaKoyun6
 
ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.pptx
ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.pptxÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.pptx
ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.pptx
MustafaKoyun6
 
teknoloji tasarlama.pptx
teknoloji tasarlama.pptxteknoloji tasarlama.pptx
teknoloji tasarlama.pptx
MustafaKoyun6
 
bilgisayar destekli eğitim ve öğretim.pptx
bilgisayar destekli eğitim ve öğretim.pptxbilgisayar destekli eğitim ve öğretim.pptx
bilgisayar destekli eğitim ve öğretim.pptx
MustafaKoyun6
 
bilgiilemekuram-230324212005-0e602f07.pptx
bilgiilemekuram-230324212005-0e602f07.pptxbilgiilemekuram-230324212005-0e602f07.pptx
bilgiilemekuram-230324212005-0e602f07.pptx
MustafaKoyun6
 
ihtiyaç analizi.pptx
ihtiyaç analizi.pptxihtiyaç analizi.pptx
ihtiyaç analizi.pptx
MustafaKoyun6
 
gestal ilkeleri.pptx
gestal ilkeleri.pptxgestal ilkeleri.pptx
gestal ilkeleri.pptx
MustafaKoyun6
 
ADDIE MODELİ.pptx
ADDIE MODELİ.pptxADDIE MODELİ.pptx
ADDIE MODELİ.pptx
MustafaKoyun6
 
ikili kodlama.pptx
ikili kodlama.pptxikili kodlama.pptx
ikili kodlama.pptx
MustafaKoyun6
 

More from MustafaKoyun6 (17)

EĞİTİM TEKNOLOJILERİ TEMEL KAVRAMLAR.pptx
EĞİTİM TEKNOLOJILERİ TEMEL KAVRAMLAR.pptxEĞİTİM TEKNOLOJILERİ TEMEL KAVRAMLAR.pptx
EĞİTİM TEKNOLOJILERİ TEMEL KAVRAMLAR.pptx
 
görsel tasarım ögeleri-ilkeleri.ppt
görsel tasarım ögeleri-ilkeleri.pptgörsel tasarım ögeleri-ilkeleri.ppt
görsel tasarım ögeleri-ilkeleri.ppt
 
EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM 2.pptx
EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM 2.pptxEĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM 2.pptx
EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM 2.pptx
 
etkili sunum teknikleri.pptx
etkili sunum teknikleri.pptxetkili sunum teknikleri.pptx
etkili sunum teknikleri.pptx
 
gestal ilkeleri.pptx
gestal ilkeleri.pptxgestal ilkeleri.pptx
gestal ilkeleri.pptx
 
görsel araç gereç malzameleri.pptx
görsel araç gereç malzameleri.pptxgörsel araç gereç malzameleri.pptx
görsel araç gereç malzameleri.pptx
 
kavram haritaları.pptx
kavram haritaları.pptxkavram haritaları.pptx
kavram haritaları.pptx
 
mesaj tasarımı.pptx
mesaj tasarımı.pptxmesaj tasarımı.pptx
mesaj tasarımı.pptx
 
öğretim araç gereçlerin seçimi.pptx
öğretim araç gereçlerin seçimi.pptxöğretim araç gereçlerin seçimi.pptx
öğretim araç gereçlerin seçimi.pptx
 
ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.pptx
ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.pptxÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.pptx
ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.pptx
 
teknoloji tasarlama.pptx
teknoloji tasarlama.pptxteknoloji tasarlama.pptx
teknoloji tasarlama.pptx
 
bilgisayar destekli eğitim ve öğretim.pptx
bilgisayar destekli eğitim ve öğretim.pptxbilgisayar destekli eğitim ve öğretim.pptx
bilgisayar destekli eğitim ve öğretim.pptx
 
bilgiilemekuram-230324212005-0e602f07.pptx
bilgiilemekuram-230324212005-0e602f07.pptxbilgiilemekuram-230324212005-0e602f07.pptx
bilgiilemekuram-230324212005-0e602f07.pptx
 
ihtiyaç analizi.pptx
ihtiyaç analizi.pptxihtiyaç analizi.pptx
ihtiyaç analizi.pptx
 
gestal ilkeleri.pptx
gestal ilkeleri.pptxgestal ilkeleri.pptx
gestal ilkeleri.pptx
 
ADDIE MODELİ.pptx
ADDIE MODELİ.pptxADDIE MODELİ.pptx
ADDIE MODELİ.pptx
 
ikili kodlama.pptx
ikili kodlama.pptxikili kodlama.pptx
ikili kodlama.pptx
 

gagne 9 adım kuramı.pptx

 • 1. GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI DOÇ.DR.AGAH TUĞRUL KORUCU MUSTAFA KOYUN-21310521096
 • 2.  Robert Gagne en çok kendisine ait olan öğretimin dokuz durumu ile tanınır.  1916 yılında doğdu.  1940 da Brows Üniversitesi Psikoloji bölümünden Profesör Dr. Ünvanını aldıktan sonra Persilvanya Devlet Üniversitesinin Connecticut kız kolejinde öğretim görevlisi olarak çalıştı.  Gagne 1960’lı yıllarda yeni davranışçı akımın temsilcilerinden biri olarak kabul edilmekle birlikte, sonraki yıllarda bilgiyi işleme kuramcılarının öncülerinden biri olmuş, davranışçı yaklaşımın ilkeleri ile bilgi işlem süreci yaklaşımının ilkelerini birleştirmiştir.  Gagne öğrenmeyi hem ürün hem de süreç olarak ele almıştır.  Gagne’ye göre öğrenme, gözlenebilir davranışlardan dolaylı olarak anlaşılır ve öğrenme beyinde gerçekleşir
 • 3.
 • 4. MODELE GÖRE ÖĞRETIMIN DÜZENLENMESINDE SIRASIYLA ŞU ADIMLAR ATILMALIDIR:  1- Dikkati çekme 2- Öğrenciyi dersin hedeflerinden haberdar etme 3- Ön bilgilerin hatırlatılması 4- Uyarıcı materyalin sunulması 5- Öğrenciye yol gösterme(rehberlik etme) 6- Davranışı ortaya çıkarma 7- Dönüt-Düzeltme verme 8- Değerlendirme 9- Öğrenilenlerin kalıcılığının ve transferinin sağlanması
 • 5.  1.Dikkati çekme Öğrenmenin en iyi şekilde gerçekleşmesi için öğrencinin dikkatini çekecek materyaller tasarlanmalıdır.  Öğretmen bu hedef doğrultusunda görsel(resim, film vb) ve sözel(fıkra vb) unsurlardan yararlanabilir.  İnsanların çoğu biranda tek bir konuya odaklanabilmektedir.  Bundan dolayı öğrencinin tüm dikkati öğretilecek konu üzerine yoğunlaştırılmalıdır.  Bunuda öğrencinin dikkatini çekecek yeni materyaller kullanarak yapabilir.  Öğrenciler hakkında bilgiler edinip onların dikkatinin dağılmaması için onların ilgisini çekecek sorular yöneltilmeli ve onlarında konuya ortak edip soru ve görüşlerini dile getirmesi sağlanmalıdır.  Böylece öğrenme en iyi şekilde gerçekleşecektir.
 • 6.  2.öğrenciyi dersin hedeflerinden haberdar etme: Öğretmenin öğretime başlamadan önce öğrencilere dersin içeriği hakkında genel bir bilgi verilmelidir.  Böylece öğrenci ne öğrenmesi gerektiği hakkında güdülenmiş olur ve konu dışına çıkmaktan kurtulur.  Derste neyin öğrenilmesi gerektiği hakkında az çok bilgi edinmiş olur ve ona göre kendini odaklar.  Böylece dersi kavram çatışmasına düşmeden daha kısa zamanda öğrenir. Hedefin önceden duyulması, yönetim mekanizmasını harekete geçirir ve beklentilerin oluşmasına yardımcı olur.  Öğrencinin derste ulaşacağı hedefleri bilmesi bu hedeflere ulaşmak için hangi yöntem ve teknikleri uygulayacağını kafasında tasarlar.
 • 7. 3. Ön bilgilerin hatırlatılması:Öğretilen konuların kısa süreli bellekteki bilgilerin uzun süreli belleğe anlamlı bir şekilde kodlanabilmesi için önbilgilerle anlamlandırılması gerekir.  Bunun için öğrenciye bilgi verilmeden önce ön bilgilerin ortaya çıkarılması sağlanmalıdır.  Böylece öğrenci daha kolay neden sonuç ilişkisi kurabilir.  Öğretmen, öğrencilerin daha önce kazanmış oldukları bilgileri soru sorarak, açıklama yaptırarak, tartışarak ortaya çıkarabilir.  Bu yöntemle öğrenme daha hızlı ve kolay gerçekleşir.
 • 8.  4. Uyarıcı materyalin sunulması:Dersin içeriğini sunarken daha etkili ve daha verimli bir öğretim sağlamak için stratejilerin kullanılması gerekir.  Öğrenciyi hedefe ulaştıracak materyaller doğru seçilmelidir. Bu materyaller öğrenmeyi kolaylaştıracak cinste olmalıdır.  Öğrenci böylelikle sunulan önbilgilerle karşılaştırır, anlamlandırır ve uzun süreli belleğe kodlamaya çalışır.  Materyalin düzenlenmesinde öğrenci grubunun gelişim özellikleri ve sınıf düzeyleri çok etkili bir rol oynar. “sınıf düzeyi” denilen kavram uyarıcı durumlarının düzenlenmesinde dikkate alınması gereken ölçütlerden biridir.
 • 9.  5. Öğrenciye yol gösterme(rehberlik etme): Öğrenciye yol gösterme öğrenme açısından oldukça önemlidir.  Öğrenme ortamında öğrencilerin yanlış davranışlar kazanmaması ve başarılı olmalarının sağlanması için onlara rehberlik edilmesi gerekir.  Bunun için öğrenciye neyi nerede ne zaman ne şekilde yapılacağı nasıl kodlama yapılması gerektiği yeni bilgilerin hangi ön öğrenmelere birleştirileceği konularında ipuçları verilmelidir.  En iyi yol gösterme stratejisi, her adımda biraz yardım vererek ilerlemedir.  Bu suretle, her öğrenci ihtiyacı kadar destek alma imkanına sahip olur.  Hızlı öğrenene bir tek, yavaş öğrenene ise birkaç örnek yeterli olabilir.  Öğrenciye ipuçları verilerek öğrencinin bilgiyi kendisinin bulması sağlanmalıdır. Böylece öğrenme kalıcı olacaktır.
 • 10.  6. Davranışı ortaya çıkarma:Öğrenciye yeni davranışlar öğretildikten sonra bu davranışın ne derece kazandıklarının yoklanması gerekmektedir.  Öğrenciye yazılı sözlü sorular sorarak davranışı test edilmelidir.  Konuyu kavradığı hissedilen öğrenciye yap, çiz, söyle gibi ifadelerle öğrendiği davranışa dönüştürülmesi istenir.  Böylece öğrencinin kendisini de görmesi sağlanmış olur.  Öğrencilerde kazandırılmak istenen davranış gözlenmese öğretim ortamı zenginleştirilmeli öğrenciye yeni ipuçları verilmelidir.
 • 11.  7. Dönüt-Düzeltme verme:Bu aşamada öğrencinin kazanması gereken davranış ne ise onu yapması beklenir.  Öğrenci gösterdiği davranışın doğruluğu hakkında bilgi almak ister.  Öğrenci gösterdiği davranışın doğru olduğunu öğrenirse davranışı pekiştirir ve öğrenmeye karşı güdüsü artar.  Davranışın yanlış olduğunu öğrenirse hatasını düzeltir ve o davranışı bir daha tekrarlamamaya özen gösterir.  Öğrencinin kazanması gereken davranış ne ise onu yapması beklenir. Örneğin " 250 kg. kivi 500 TL. ise bir kg. kivi ne kadardır ?” diye bir soru sorulduğunda; verilecek cevapla hem kesirlerle ilgili bilgi (davranışlar) hem de kilogramın alt birimleri ile ilgili bilgi ortaya çıkarılmış olur.  Geribildirim verilmesinde standart yoktur.  Geribildirim baş sallama, mimik hareketleri, gülümseme, kabul anlamında söz söyleme gibi değişik şekillerde verilebilir.
 • 12.  8. Değerlendirme:Öğrenmenin sonunda her bir öğrencinin istendik davranışı ne derecede kazandığının belirlenmesi gerekir.  Öğretimsel olayların verimliliğini değerlendirmek için beklenen hedeflerin gerçekleşip gerçekleşmediği sınanmalıdır.  Yapılan değerlendirmeler sonucunda öğrenmenin ne derece gerçekleştiği gözlenir ve öğrenciler sonuçlar hakkında bilgi verilerek gerekirse tamamlama eğitimi yapılır.  Değerlendirme öğrencilerin düşünme, anlama, sorgulama, ilişki kurma, analiz-sentez yapma becerilerini geliştirme düzeyini ölçmek için yapılmaktadır.  Değerlendirme sonunda öğrenciler arasında karşılaştırma yapılmamalıdır.
 • 13.  9. Öğrenilenlerin kalıcılığının ve transferinin sağlanması:Bir konuda uzmanlığı geliştirmek için yeni bilgilerin başka alanlara da uygulanması gerekir.  Öğrenmenin ilk oluşumundan hemen sonra, öğrenciye öğrenmeyi güçleştirici nitelikte alıştırma, örneklendirme, proje vb. ödevler verilmelidir.  Öğrenilen davranışların aralıklı olarak tekrar edilmesi kalıcılığı büyük oranda etkiler.  Öğrenilenlerin başka alanlara geçişini sağlamak için öğrenilenlerin yeni durumlarda kullanılması, öğrencilerin problemlerle karşı karşıya bırakılması yararlı olur.