SlideShare a Scribd company logo
Görsel Araç, Gereç ve Materyaller
DOÇ.DR.AGAH TUĞRULKORUCU
MUSTAFA KOYUN- 21310521096
 Öğretim, öğrenmenin gerçekleşmesi ve bireyde istenen
davranışların gelişmesi için uygulanan süreçlerin
tümüdür.Yani öğrenciye belli bir şeyi öğretme, bilgi verme
veya bilgi ile donatma işidir.
 Öğrencide istendik davranışların geliştirilmesi için görsel
ve işitsel yöntemlerin birlikte kullanılması gerekir. Bu
faaliyete aynı zamanda gösteri yöntemi de denir.Herhangi
bir konun gösteriminin materyali olduğu ve bunun nasıl
yapılacağı öğrencilerin önünde gösterilmek suretiyle
öğretilmesi esasına dayanır.Fizikî, beşerî ve ekonomik
coğrafya olayları ile ilgili kavramları öğretme bu yöntem
sayesinde gerçekleşir. Bu faaliyet ise araç ve gereç
yardımıyla sağlanır.Konulardaki haritalar, şekiller,
fotoğraflar, tablolar öğretimde öğrenmeyi araç ve gereç
yardımıyla anlaşılır hâle sokar.
Görsel Araç, Gereç ve Materyaller
 Herhangi bir fikrinin veya düşüncenin açıklanması, somut
hâle getirilmesi ve ispatlanması için ihtiyaç duyulan
eşyalara ve aygıtlara araç denir.Bir iş veya eylemi yapmak
için gerekli olan malze
 Görsellik ancak gösteri yöntemi ile gerçekleşir.Gösteri
yöntemi herhangi bir konun araç ve gereç yardımıyla
öğretilmesidir.Bu araç ve gereçler; görsel, işitsel ve hem de
görsel-işitsel’dir.Bu yöntem daha çok duyu organını
uyardığı, öğrencinin ilgi ve dikkatini çektiği için öğrenmeyi
kolaylaştırır. meye de gereç denir.
Görsel Araç, Gereç ve Materyaller
“İŞİTİRİM VE UNUTURUM,
GÖRÜRÜM VE HATIRLARIM,
YAPARIM VE ANLARIM”
Görsel Araç, Gereç ve Materyaller
 Öğretim etkinliği ne kadar çok duyu organına hitap ederse
öğrenme o kadar iyi gerçekleşir.
 Araç ve gereçlerin öğretimdeki rolleri şunlardır:
1. Öğrencinin dikkatini çekerek onları güdüler.
2. Öğrencinin dikkatini canlı tutar.
3. Öğrencinin duygusal tepki vermesini sağlar.
4. Kavramları somutlaştırır.
5. Anlaşılması zor olan kavramları basitleştirir.
6. Şekiller yoluyla bilginin düzenlenmesini ve alınmasını
kolaylaştırır.
Öğrenme olayının gerçekleştirmede araç ve
gereçlerde birtakım özellikler aranır;
 1-Konun Amacına Uygunluk
 Amaca hizmet eden araç ve gereç konun anlaşılmasını ve
öğretilmesini kolaylaştırır.Konu ile ilgili haritalar, şekiller,
tablolar, kesitler, profiller, blokdiyagramlar vb.
 2- Araç ve Gereçlerin Doğruluğu
 Araç ve gerecin amaca uygun olarak kullanılabilmeleri
doğru olmalarına bağlıdır. Doğruluğu tartışılan araç ve
gereçler öğretimde birlik ilkesini zedeler. Haritaların
adları ve bu haritalardaki yer adları, yükseklik
değerleri, derinlik değerleri vb.’leri.
Öğrenme olayının gerçekleştirmede araç ve
gereçlerde birtakım özellikler aranır;
 3-Araç ve Gerecin Öğrenciye Uygunluğu
 Araç ve gereç öğretimin(ilk, orta, lise, üniversite) her
basamağında müfredat programlarına göre
hazırlanmalıdır.Öğretimin seviyesine hitap etmeyen araç ve
gereçler öğrenmeyi gerçekleştiremez. Çünkü öğrenme ile
verilmek istenen bilgiler öğretim kademelerine göre
farklılık gösterir.Örneğin lise seviyesinde bir öğrencinin ilk
ve orta atlas kullanması, lise öğrencisinin lise müfredatına
uymayan bilgileri taşıyan yüksek düzeye hitap eden
atlaslardan yararlanmaları, 12 yaşından küçük çocuklar
görsel ögeleri bir bütün yerine bölüm bölüm yorumlama
eğilimindedirler.
Öğrenme olayının gerçekleştirmede araç ve
gereçlerde birtakım özellikler aranır;
 Spesifik birtakım ögeleri göremezler.Daha büyük
çocuklar resmi bir bütün olarak algılamakta ve resmin
verdiği mesaj ile bir sonuca ulaşmaktadırlar.
 4-Araç ve Gereçlerin Çekiciliği
 Konun izahında gerekli harita, şekil, tabloların
renk, çizim ve yazı tarzı yönünden estetik olması
gerekir.Kullanılacak fotoğraf ve slaytlarda da
estetiğe dikkat edilmelidir.Estetik olma öğrencinin
ilgi ve dikkatini çekerek öğrenmeyi kolaylaştırır.
Öğrenme olayının gerçekleştirmede araç ve
gereçlerde birtakım özellikler aranır
 5-Araç ve Gerecin Kullanışlı ve Dayanıklı Olması:
 Araç ve gereçlerin kolay kullanımının yanında sağlam ve
dayanıklı da olması gerekir.Sağlam ve dayanıklı olmayan
araç ve gereçler çabucak yırtılmakta, bozulmakta
dolayısıyla kullanılmaz hâle gelmektedir.
 6-Araç ve Gerecin Sadeliği:
 Müfredat uygun bilgileri içeren araç ve gereç
sadedir.Çünkü burada amaca uygunluk
söz konusudur.Fazla bilgi yığını öğrenmeyi zorlaştırır.
Öğrenme olayının gerçekleştirmede
araç ve gereçlerde birtakım özellikler
aranır
 6-Araç ve Gerecin Sadeliği:
 Müfredat uygun bilgileri içeren araç ve gereç
sadedir.Çünkü burada amaca uygunluk
söz konusudur.Fazla bilgi yığını öğrenmeyi
zorlaştırır.
Öğrenme olayının gerçekleştirmede araç ve
gereçlerde birtakım özellikler aranır
 I – GÖRSEL ARAÇLAR
 I.1. Kitaplar:
 Öğretimde en çok kullanılan görsel araçtır.Ders
kitabı ve içindeki resimler öğretmede en çok
yararlanılan hazır araçlardandır.
 Öğretmen Kitabı: Öğretmene dersi nasıl
işleyeceği konusunda hazır bilgiler veren bir
başvuru kitabıdır.
 Alıştırma Kitabı: Öğrencilerin hem sınıfta, hem
de evde kullanabilecekleri kaynak kitaptır.
I.6. Projektörler (Yansıtıcılar)
 I.2. Haritalar
 I.3. Yazı ve Gösterim Tahtaları
 I.4. Resimler
 5. Gerçek Eşyalar ve Modeller
 Slaytlar ve Slayt Projektörü: Slayt, küçük ve
saydam bir fotoğraf olup, bunlar tek tek slayt
projektörüne konularak bir ekrana yansıtılırlar.
 Slaytlar ve Slayt Projektörü: Slayt, küçük ve
saydam bir fotoğraf olup, bunlar tek tek slayt
projektörüne konularak bir ekrana yansıtılırlar.
 .3. Çok Amaçlı Tahtalar (Beyaz Tahta): Yazı ve
 Gösterim Tahtaları
 Bülten Tahtası: Duyurular için kullanılan bir
araçtır.
 Manyetik Tahtalar: Mıknatıslı nesneleri tutma
özelliği olan tahtalardır.
 I.4. Resimler
 I.5. Gerçek Eşyalar ve Modeller
Video Projektörü:-Video Projektörü:Film Şeridi
Projektörü:TüI.6. Projektörler (Yansıtıcılar)
 Görsel araçların en etkili olanlarındandır.

More Related Content

Similar to görsel araç gereç malzameleri.pptx

ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİNİN SEÇİMİ VE HAZIRLANMASI.pptx
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİNİN SEÇİMİ VE HAZIRLANMASI.pptxÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİNİN SEÇİMİ VE HAZIRLANMASI.pptx
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİNİN SEÇİMİ VE HAZIRLANMASI.pptx
MntehauraENOL
 
Görsel elektronik.pptx
Görsel elektronik.pptxGörsel elektronik.pptx
Görsel elektronik.pptx
Hatice Genç
 
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİN HAZIRLANMASI VE SUNUMU.pptx
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİN HAZIRLANMASI VE SUNUMU.pptxÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİN HAZIRLANMASI VE SUNUMU.pptx
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİN HAZIRLANMASI VE SUNUMU.pptx
BÜŞRA USLU
 
Öğretim_Araç_Gereçlerin_Seçimi_Hikmet_Belge_Doç.Dr.Agah_Tuğrul_Korucu.pptx
Öğretim_Araç_Gereçlerin_Seçimi_Hikmet_Belge_Doç.Dr.Agah_Tuğrul_Korucu.pptxÖğretim_Araç_Gereçlerin_Seçimi_Hikmet_Belge_Doç.Dr.Agah_Tuğrul_Korucu.pptx
Öğretim_Araç_Gereçlerin_Seçimi_Hikmet_Belge_Doç.Dr.Agah_Tuğrul_Korucu.pptx
HikmetBelge1
 
Öğretim_Araç_Gereçlerin_Seçimi_Hikmet_Belge_Doç.Dr.Agah_Tuğrul_Korucu.pptx
Öğretim_Araç_Gereçlerin_Seçimi_Hikmet_Belge_Doç.Dr.Agah_Tuğrul_Korucu.pptxÖğretim_Araç_Gereçlerin_Seçimi_Hikmet_Belge_Doç.Dr.Agah_Tuğrul_Korucu.pptx
Öğretim_Araç_Gereçlerin_Seçimi_Hikmet_Belge_Doç.Dr.Agah_Tuğrul_Korucu.pptx
hikmetbelge
 
Öğretimde kullanılan araç- gereçler.pptx
Öğretimde kullanılan araç- gereçler.pptxÖğretimde kullanılan araç- gereçler.pptx
Öğretimde kullanılan araç- gereçler.pptx
pinar27
 
Öğretim Araç-Gereçlerinin Seçimi ve Hazırlanması.pptx
Öğretim Araç-Gereçlerinin Seçimi ve Hazırlanması.pptxÖğretim Araç-Gereçlerinin Seçimi ve Hazırlanması.pptx
Öğretim Araç-Gereçlerinin Seçimi ve Hazırlanması.pptx
Emine Uslu
 
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇ.pptx
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇ.pptxÖĞRETİM ARAÇ GEREÇ.pptx
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇ.pptx
Fatma YUMUŞAK
 
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇ.pptx
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇ.pptxÖĞRETİM ARAÇ GEREÇ.pptx
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇ.pptx
Fatma YUMUŞAK
 
Kadriye Oldum Öğretim araç ve gereçlerin hazırlanması.pdf
Kadriye Oldum Öğretim araç ve gereçlerin hazırlanması.pdfKadriye Oldum Öğretim araç ve gereçlerin hazırlanması.pdf
Kadriye Oldum Öğretim araç ve gereçlerin hazırlanması.pdf
KadriyeOldum
 
öğretim araç gereçlerin seçimi.pptx
öğretim araç gereçlerin seçimi.pptxöğretim araç gereçlerin seçimi.pptx
öğretim araç gereçlerin seçimi.pptx
Nazmiye KOYUN
 
görsel-işitsel araçlar.pptx
görsel-işitsel araçlar.pptxgörsel-işitsel araçlar.pptx
görsel-işitsel araçlar.pptx
semanur aktaş
 
ÖĞRETİMDE GÖRSEL-İŞİTSEL ARAÇLAR
ÖĞRETİMDE GÖRSEL-İŞİTSEL ARAÇLARÖĞRETİMDE GÖRSEL-İŞİTSEL ARAÇLAR
ÖĞRETİMDE GÖRSEL-İŞİTSEL ARAÇLAR
BÜŞRA USLU
 
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİNİN SEÇİMİ VE HAZIRLANMASI.pptx
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİNİN SEÇİMİ VE HAZIRLANMASI.pptxÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİNİN SEÇİMİ VE HAZIRLANMASI.pptx
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİNİN SEÇİMİ VE HAZIRLANMASI.pptx
pinar27
 
ÖĞRETİM ARAÇ - GEREÇLERİNİN SEÇİMİ ve HAZIRLANMASI.pptx
ÖĞRETİM ARAÇ - GEREÇLERİNİN SEÇİMİ ve HAZIRLANMASI.pptxÖĞRETİM ARAÇ - GEREÇLERİNİN SEÇİMİ ve HAZIRLANMASI.pptx
ÖĞRETİM ARAÇ - GEREÇLERİNİN SEÇİMİ ve HAZIRLANMASI.pptx
Zehra Ertaş
 
Öğretim araç gereçlerinin hazırlanması.ppt
Öğretim araç gereçlerinin hazırlanması.pptÖğretim araç gereçlerinin hazırlanması.ppt
Öğretim araç gereçlerinin hazırlanması.ppt
MuharremGldal
 
öğretim araç gereçlerin seçimi.pptx
öğretim araç gereçlerin seçimi.pptxöğretim araç gereçlerin seçimi.pptx
öğretim araç gereçlerin seçimi.pptx
MustafaKoyun6
 
GorselAracGerecMateryaller - Berk TÜRKSEVER - DOÇ. DR. Agah Tuğrul KORUCU
GorselAracGerecMateryaller - Berk TÜRKSEVER - DOÇ. DR. Agah Tuğrul KORUCUGorselAracGerecMateryaller - Berk TÜRKSEVER - DOÇ. DR. Agah Tuğrul KORUCU
GorselAracGerecMateryaller - Berk TÜRKSEVER - DOÇ. DR. Agah Tuğrul KORUCU
BerkTrksever
 
Görsel İşitsel Elektronik Araçlar.pptx
Görsel İşitsel Elektronik Araçlar.pptxGörsel İşitsel Elektronik Araçlar.pptx
Görsel İşitsel Elektronik Araçlar.pptx
OmerDilber1
 
araç gereç hazırlanması.pptx
araç gereç hazırlanması.pptxaraç gereç hazırlanması.pptx
araç gereç hazırlanması.pptx
EmineEkinci2
 

Similar to görsel araç gereç malzameleri.pptx (20)

ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİNİN SEÇİMİ VE HAZIRLANMASI.pptx
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİNİN SEÇİMİ VE HAZIRLANMASI.pptxÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİNİN SEÇİMİ VE HAZIRLANMASI.pptx
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİNİN SEÇİMİ VE HAZIRLANMASI.pptx
 
Görsel elektronik.pptx
Görsel elektronik.pptxGörsel elektronik.pptx
Görsel elektronik.pptx
 
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİN HAZIRLANMASI VE SUNUMU.pptx
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİN HAZIRLANMASI VE SUNUMU.pptxÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİN HAZIRLANMASI VE SUNUMU.pptx
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİN HAZIRLANMASI VE SUNUMU.pptx
 
Öğretim_Araç_Gereçlerin_Seçimi_Hikmet_Belge_Doç.Dr.Agah_Tuğrul_Korucu.pptx
Öğretim_Araç_Gereçlerin_Seçimi_Hikmet_Belge_Doç.Dr.Agah_Tuğrul_Korucu.pptxÖğretim_Araç_Gereçlerin_Seçimi_Hikmet_Belge_Doç.Dr.Agah_Tuğrul_Korucu.pptx
Öğretim_Araç_Gereçlerin_Seçimi_Hikmet_Belge_Doç.Dr.Agah_Tuğrul_Korucu.pptx
 
Öğretim_Araç_Gereçlerin_Seçimi_Hikmet_Belge_Doç.Dr.Agah_Tuğrul_Korucu.pptx
Öğretim_Araç_Gereçlerin_Seçimi_Hikmet_Belge_Doç.Dr.Agah_Tuğrul_Korucu.pptxÖğretim_Araç_Gereçlerin_Seçimi_Hikmet_Belge_Doç.Dr.Agah_Tuğrul_Korucu.pptx
Öğretim_Araç_Gereçlerin_Seçimi_Hikmet_Belge_Doç.Dr.Agah_Tuğrul_Korucu.pptx
 
Öğretimde kullanılan araç- gereçler.pptx
Öğretimde kullanılan araç- gereçler.pptxÖğretimde kullanılan araç- gereçler.pptx
Öğretimde kullanılan araç- gereçler.pptx
 
Öğretim Araç-Gereçlerinin Seçimi ve Hazırlanması.pptx
Öğretim Araç-Gereçlerinin Seçimi ve Hazırlanması.pptxÖğretim Araç-Gereçlerinin Seçimi ve Hazırlanması.pptx
Öğretim Araç-Gereçlerinin Seçimi ve Hazırlanması.pptx
 
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇ.pptx
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇ.pptxÖĞRETİM ARAÇ GEREÇ.pptx
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇ.pptx
 
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇ.pptx
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇ.pptxÖĞRETİM ARAÇ GEREÇ.pptx
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇ.pptx
 
Kadriye Oldum Öğretim araç ve gereçlerin hazırlanması.pdf
Kadriye Oldum Öğretim araç ve gereçlerin hazırlanması.pdfKadriye Oldum Öğretim araç ve gereçlerin hazırlanması.pdf
Kadriye Oldum Öğretim araç ve gereçlerin hazırlanması.pdf
 
öğretim araç gereçlerin seçimi.pptx
öğretim araç gereçlerin seçimi.pptxöğretim araç gereçlerin seçimi.pptx
öğretim araç gereçlerin seçimi.pptx
 
görsel-işitsel araçlar.pptx
görsel-işitsel araçlar.pptxgörsel-işitsel araçlar.pptx
görsel-işitsel araçlar.pptx
 
ÖĞRETİMDE GÖRSEL-İŞİTSEL ARAÇLAR
ÖĞRETİMDE GÖRSEL-İŞİTSEL ARAÇLARÖĞRETİMDE GÖRSEL-İŞİTSEL ARAÇLAR
ÖĞRETİMDE GÖRSEL-İŞİTSEL ARAÇLAR
 
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİNİN SEÇİMİ VE HAZIRLANMASI.pptx
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİNİN SEÇİMİ VE HAZIRLANMASI.pptxÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİNİN SEÇİMİ VE HAZIRLANMASI.pptx
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİNİN SEÇİMİ VE HAZIRLANMASI.pptx
 
ÖĞRETİM ARAÇ - GEREÇLERİNİN SEÇİMİ ve HAZIRLANMASI.pptx
ÖĞRETİM ARAÇ - GEREÇLERİNİN SEÇİMİ ve HAZIRLANMASI.pptxÖĞRETİM ARAÇ - GEREÇLERİNİN SEÇİMİ ve HAZIRLANMASI.pptx
ÖĞRETİM ARAÇ - GEREÇLERİNİN SEÇİMİ ve HAZIRLANMASI.pptx
 
Öğretim araç gereçlerinin hazırlanması.ppt
Öğretim araç gereçlerinin hazırlanması.pptÖğretim araç gereçlerinin hazırlanması.ppt
Öğretim araç gereçlerinin hazırlanması.ppt
 
öğretim araç gereçlerin seçimi.pptx
öğretim araç gereçlerin seçimi.pptxöğretim araç gereçlerin seçimi.pptx
öğretim araç gereçlerin seçimi.pptx
 
GorselAracGerecMateryaller - Berk TÜRKSEVER - DOÇ. DR. Agah Tuğrul KORUCU
GorselAracGerecMateryaller - Berk TÜRKSEVER - DOÇ. DR. Agah Tuğrul KORUCUGorselAracGerecMateryaller - Berk TÜRKSEVER - DOÇ. DR. Agah Tuğrul KORUCU
GorselAracGerecMateryaller - Berk TÜRKSEVER - DOÇ. DR. Agah Tuğrul KORUCU
 
Görsel İşitsel Elektronik Araçlar.pptx
Görsel İşitsel Elektronik Araçlar.pptxGörsel İşitsel Elektronik Araçlar.pptx
Görsel İşitsel Elektronik Araçlar.pptx
 
araç gereç hazırlanması.pptx
araç gereç hazırlanması.pptxaraç gereç hazırlanması.pptx
araç gereç hazırlanması.pptx
 

More from MustafaKoyun6

EĞİTİM TEKNOLOJILERİ TEMEL KAVRAMLAR.pptx
EĞİTİM TEKNOLOJILERİ TEMEL KAVRAMLAR.pptxEĞİTİM TEKNOLOJILERİ TEMEL KAVRAMLAR.pptx
EĞİTİM TEKNOLOJILERİ TEMEL KAVRAMLAR.pptx
MustafaKoyun6
 
görsel tasarım ögeleri-ilkeleri.ppt
görsel tasarım ögeleri-ilkeleri.pptgörsel tasarım ögeleri-ilkeleri.ppt
görsel tasarım ögeleri-ilkeleri.ppt
MustafaKoyun6
 
EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM 2.pptx
EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM 2.pptxEĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM 2.pptx
EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM 2.pptx
MustafaKoyun6
 
etkili sunum teknikleri.pptx
etkili sunum teknikleri.pptxetkili sunum teknikleri.pptx
etkili sunum teknikleri.pptx
MustafaKoyun6
 
gestal ilkeleri.pptx
gestal ilkeleri.pptxgestal ilkeleri.pptx
gestal ilkeleri.pptx
MustafaKoyun6
 
kavram haritaları.pptx
kavram haritaları.pptxkavram haritaları.pptx
kavram haritaları.pptx
MustafaKoyun6
 
mesaj tasarımı.pptx
mesaj tasarımı.pptxmesaj tasarımı.pptx
mesaj tasarımı.pptx
MustafaKoyun6
 
ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.pptx
ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.pptxÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.pptx
ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.pptx
MustafaKoyun6
 
teknoloji tasarlama.pptx
teknoloji tasarlama.pptxteknoloji tasarlama.pptx
teknoloji tasarlama.pptx
MustafaKoyun6
 
bilgisayar destekli eğitim ve öğretim.pptx
bilgisayar destekli eğitim ve öğretim.pptxbilgisayar destekli eğitim ve öğretim.pptx
bilgisayar destekli eğitim ve öğretim.pptx
MustafaKoyun6
 
bilgiilemekuram-230324212005-0e602f07.pptx
bilgiilemekuram-230324212005-0e602f07.pptxbilgiilemekuram-230324212005-0e602f07.pptx
bilgiilemekuram-230324212005-0e602f07.pptx
MustafaKoyun6
 
gagne 9 adım kuramı.pptx
gagne 9 adım kuramı.pptxgagne 9 adım kuramı.pptx
gagne 9 adım kuramı.pptx
MustafaKoyun6
 
ihtiyaç analizi.pptx
ihtiyaç analizi.pptxihtiyaç analizi.pptx
ihtiyaç analizi.pptx
MustafaKoyun6
 
gestal ilkeleri.pptx
gestal ilkeleri.pptxgestal ilkeleri.pptx
gestal ilkeleri.pptx
MustafaKoyun6
 
ADDIE MODELİ.pptx
ADDIE MODELİ.pptxADDIE MODELİ.pptx
ADDIE MODELİ.pptx
MustafaKoyun6
 
ikili kodlama.pptx
ikili kodlama.pptxikili kodlama.pptx
ikili kodlama.pptx
MustafaKoyun6
 

More from MustafaKoyun6 (16)

EĞİTİM TEKNOLOJILERİ TEMEL KAVRAMLAR.pptx
EĞİTİM TEKNOLOJILERİ TEMEL KAVRAMLAR.pptxEĞİTİM TEKNOLOJILERİ TEMEL KAVRAMLAR.pptx
EĞİTİM TEKNOLOJILERİ TEMEL KAVRAMLAR.pptx
 
görsel tasarım ögeleri-ilkeleri.ppt
görsel tasarım ögeleri-ilkeleri.pptgörsel tasarım ögeleri-ilkeleri.ppt
görsel tasarım ögeleri-ilkeleri.ppt
 
EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM 2.pptx
EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM 2.pptxEĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM 2.pptx
EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM 2.pptx
 
etkili sunum teknikleri.pptx
etkili sunum teknikleri.pptxetkili sunum teknikleri.pptx
etkili sunum teknikleri.pptx
 
gestal ilkeleri.pptx
gestal ilkeleri.pptxgestal ilkeleri.pptx
gestal ilkeleri.pptx
 
kavram haritaları.pptx
kavram haritaları.pptxkavram haritaları.pptx
kavram haritaları.pptx
 
mesaj tasarımı.pptx
mesaj tasarımı.pptxmesaj tasarımı.pptx
mesaj tasarımı.pptx
 
ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.pptx
ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.pptxÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.pptx
ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.pptx
 
teknoloji tasarlama.pptx
teknoloji tasarlama.pptxteknoloji tasarlama.pptx
teknoloji tasarlama.pptx
 
bilgisayar destekli eğitim ve öğretim.pptx
bilgisayar destekli eğitim ve öğretim.pptxbilgisayar destekli eğitim ve öğretim.pptx
bilgisayar destekli eğitim ve öğretim.pptx
 
bilgiilemekuram-230324212005-0e602f07.pptx
bilgiilemekuram-230324212005-0e602f07.pptxbilgiilemekuram-230324212005-0e602f07.pptx
bilgiilemekuram-230324212005-0e602f07.pptx
 
gagne 9 adım kuramı.pptx
gagne 9 adım kuramı.pptxgagne 9 adım kuramı.pptx
gagne 9 adım kuramı.pptx
 
ihtiyaç analizi.pptx
ihtiyaç analizi.pptxihtiyaç analizi.pptx
ihtiyaç analizi.pptx
 
gestal ilkeleri.pptx
gestal ilkeleri.pptxgestal ilkeleri.pptx
gestal ilkeleri.pptx
 
ADDIE MODELİ.pptx
ADDIE MODELİ.pptxADDIE MODELİ.pptx
ADDIE MODELİ.pptx
 
ikili kodlama.pptx
ikili kodlama.pptxikili kodlama.pptx
ikili kodlama.pptx
 

görsel araç gereç malzameleri.pptx

 • 1. Görsel Araç, Gereç ve Materyaller DOÇ.DR.AGAH TUĞRULKORUCU MUSTAFA KOYUN- 21310521096
 • 2.  Öğretim, öğrenmenin gerçekleşmesi ve bireyde istenen davranışların gelişmesi için uygulanan süreçlerin tümüdür.Yani öğrenciye belli bir şeyi öğretme, bilgi verme veya bilgi ile donatma işidir.  Öğrencide istendik davranışların geliştirilmesi için görsel ve işitsel yöntemlerin birlikte kullanılması gerekir. Bu faaliyete aynı zamanda gösteri yöntemi de denir.Herhangi bir konun gösteriminin materyali olduğu ve bunun nasıl yapılacağı öğrencilerin önünde gösterilmek suretiyle öğretilmesi esasına dayanır.Fizikî, beşerî ve ekonomik coğrafya olayları ile ilgili kavramları öğretme bu yöntem sayesinde gerçekleşir. Bu faaliyet ise araç ve gereç yardımıyla sağlanır.Konulardaki haritalar, şekiller, fotoğraflar, tablolar öğretimde öğrenmeyi araç ve gereç yardımıyla anlaşılır hâle sokar.
 • 3. Görsel Araç, Gereç ve Materyaller  Herhangi bir fikrinin veya düşüncenin açıklanması, somut hâle getirilmesi ve ispatlanması için ihtiyaç duyulan eşyalara ve aygıtlara araç denir.Bir iş veya eylemi yapmak için gerekli olan malze  Görsellik ancak gösteri yöntemi ile gerçekleşir.Gösteri yöntemi herhangi bir konun araç ve gereç yardımıyla öğretilmesidir.Bu araç ve gereçler; görsel, işitsel ve hem de görsel-işitsel’dir.Bu yöntem daha çok duyu organını uyardığı, öğrencinin ilgi ve dikkatini çektiği için öğrenmeyi kolaylaştırır. meye de gereç denir.
 • 4. Görsel Araç, Gereç ve Materyaller “İŞİTİRİM VE UNUTURUM, GÖRÜRÜM VE HATIRLARIM, YAPARIM VE ANLARIM”
 • 5. Görsel Araç, Gereç ve Materyaller  Öğretim etkinliği ne kadar çok duyu organına hitap ederse öğrenme o kadar iyi gerçekleşir.  Araç ve gereçlerin öğretimdeki rolleri şunlardır: 1. Öğrencinin dikkatini çekerek onları güdüler. 2. Öğrencinin dikkatini canlı tutar. 3. Öğrencinin duygusal tepki vermesini sağlar. 4. Kavramları somutlaştırır. 5. Anlaşılması zor olan kavramları basitleştirir. 6. Şekiller yoluyla bilginin düzenlenmesini ve alınmasını kolaylaştırır.
 • 6. Öğrenme olayının gerçekleştirmede araç ve gereçlerde birtakım özellikler aranır;  1-Konun Amacına Uygunluk  Amaca hizmet eden araç ve gereç konun anlaşılmasını ve öğretilmesini kolaylaştırır.Konu ile ilgili haritalar, şekiller, tablolar, kesitler, profiller, blokdiyagramlar vb.  2- Araç ve Gereçlerin Doğruluğu  Araç ve gerecin amaca uygun olarak kullanılabilmeleri doğru olmalarına bağlıdır. Doğruluğu tartışılan araç ve gereçler öğretimde birlik ilkesini zedeler. Haritaların adları ve bu haritalardaki yer adları, yükseklik değerleri, derinlik değerleri vb.’leri.
 • 7. Öğrenme olayının gerçekleştirmede araç ve gereçlerde birtakım özellikler aranır;  3-Araç ve Gerecin Öğrenciye Uygunluğu  Araç ve gereç öğretimin(ilk, orta, lise, üniversite) her basamağında müfredat programlarına göre hazırlanmalıdır.Öğretimin seviyesine hitap etmeyen araç ve gereçler öğrenmeyi gerçekleştiremez. Çünkü öğrenme ile verilmek istenen bilgiler öğretim kademelerine göre farklılık gösterir.Örneğin lise seviyesinde bir öğrencinin ilk ve orta atlas kullanması, lise öğrencisinin lise müfredatına uymayan bilgileri taşıyan yüksek düzeye hitap eden atlaslardan yararlanmaları, 12 yaşından küçük çocuklar görsel ögeleri bir bütün yerine bölüm bölüm yorumlama eğilimindedirler.
 • 8. Öğrenme olayının gerçekleştirmede araç ve gereçlerde birtakım özellikler aranır;  Spesifik birtakım ögeleri göremezler.Daha büyük çocuklar resmi bir bütün olarak algılamakta ve resmin verdiği mesaj ile bir sonuca ulaşmaktadırlar.  4-Araç ve Gereçlerin Çekiciliği  Konun izahında gerekli harita, şekil, tabloların renk, çizim ve yazı tarzı yönünden estetik olması gerekir.Kullanılacak fotoğraf ve slaytlarda da estetiğe dikkat edilmelidir.Estetik olma öğrencinin ilgi ve dikkatini çekerek öğrenmeyi kolaylaştırır.
 • 9. Öğrenme olayının gerçekleştirmede araç ve gereçlerde birtakım özellikler aranır  5-Araç ve Gerecin Kullanışlı ve Dayanıklı Olması:  Araç ve gereçlerin kolay kullanımının yanında sağlam ve dayanıklı da olması gerekir.Sağlam ve dayanıklı olmayan araç ve gereçler çabucak yırtılmakta, bozulmakta dolayısıyla kullanılmaz hâle gelmektedir.  6-Araç ve Gerecin Sadeliği:  Müfredat uygun bilgileri içeren araç ve gereç sadedir.Çünkü burada amaca uygunluk söz konusudur.Fazla bilgi yığını öğrenmeyi zorlaştırır.
 • 10. Öğrenme olayının gerçekleştirmede araç ve gereçlerde birtakım özellikler aranır  6-Araç ve Gerecin Sadeliği:  Müfredat uygun bilgileri içeren araç ve gereç sadedir.Çünkü burada amaca uygunluk söz konusudur.Fazla bilgi yığını öğrenmeyi zorlaştırır.
 • 11. Öğrenme olayının gerçekleştirmede araç ve gereçlerde birtakım özellikler aranır  I – GÖRSEL ARAÇLAR  I.1. Kitaplar:  Öğretimde en çok kullanılan görsel araçtır.Ders kitabı ve içindeki resimler öğretmede en çok yararlanılan hazır araçlardandır.  Öğretmen Kitabı: Öğretmene dersi nasıl işleyeceği konusunda hazır bilgiler veren bir başvuru kitabıdır.  Alıştırma Kitabı: Öğrencilerin hem sınıfta, hem de evde kullanabilecekleri kaynak kitaptır.
 • 12. I.6. Projektörler (Yansıtıcılar)  I.2. Haritalar  I.3. Yazı ve Gösterim Tahtaları  I.4. Resimler  5. Gerçek Eşyalar ve Modeller  Slaytlar ve Slayt Projektörü: Slayt, küçük ve saydam bir fotoğraf olup, bunlar tek tek slayt projektörüne konularak bir ekrana yansıtılırlar.  Slaytlar ve Slayt Projektörü: Slayt, küçük ve saydam bir fotoğraf olup, bunlar tek tek slayt projektörüne konularak bir ekrana yansıtılırlar.
 • 13.  .3. Çok Amaçlı Tahtalar (Beyaz Tahta): Yazı ve  Gösterim Tahtaları  Bülten Tahtası: Duyurular için kullanılan bir araçtır.  Manyetik Tahtalar: Mıknatıslı nesneleri tutma özelliği olan tahtalardır.  I.4. Resimler  I.5. Gerçek Eşyalar ve Modeller Video Projektörü:-Video Projektörü:Film Şeridi Projektörü:TüI.6. Projektörler (Yansıtıcılar)  Görsel araçların en etkili olanlarındandır.