SlideShare a Scribd company logo
EĞİTİM TEKNOLOJILERİNDE TEMEL KAVRAMLAR
DOÇ.DR.Agah Tuğrul KORUCU
Nazmiye KOYUN-22310521017
ÖĞRENME NEDİR?
 Öğrenme bilgiyi parçalara ayırma, algılama, tekrardan
organize etme, gerekli yerlerde zihinden geri çağırma,
ihtiyaç duyulan yerlerde ise kullanma sürecidir. Bu
durumda öğrenmenin kalıcı hale gelmesi için tekrar
etmek gerekir. Böylece davranışlar kalıcı hale gelir.
Öğrenme sürecinde çevre de aktif rol oynar.
ÖĞRETİM NEDİR?
 Öğretme etkinliklerinin önceden hazırlanmış
bir program çerçevesinde amaçlı, planlı,
düzenli ve kontrollü olarak yapıldığı yerler
okullardır. Okullarda gerçekleştirilen
öğrenme-öğretme etkinlikleri öğretim olarak
adlandırılır. Yani öğretim, öğretme ve
öğrenmeyi kapsamaktadır.
EĞİTİM NEDİR?
 Eğitim, önceden saptanmış esaslara göre
insanların davranışlarında belli gelişmeler
sağlamaya yarayan planlı etkiler dizesidir.
Eğitim, bireyin davranışlarında kendi
yaşantısı yoluyla kasıtlı olarak istedik
değişme meydana getirme sürecidir.
 Eğitim, öğretimini kapsayan daha genel bir
kavramdır.
EĞİTİM TEKNOLOJILERİ TEMEL KAVRAMLAR.pptx
TEKNOLOJI NEDİR?
 Teknoloji Yunanca τέχνη (sanat) ve λογία
(bilmek), sözcüklerinin birleşiminden
oluşmuştur. İnsanoğlunun gereklerine uygun
yardımcı alet yapılması ya da üretilmesi için
gerekli bilgi ve yetenektir (Wikipedia, 2016).
Genel olarak teknoloji, insanlara yardımcı olan
alet, araç ve gereçleri kapsayan bilgidir.
 Teknoloji insanların işlerini kolaylaştırmak veya
olması için yapılan insan gücü aletlere vb.
imkaniyeti olmayan şeyleri imkanlı hale
getirmek için yapılan şeylerdir.
ÖĞRETİM TEKNOLOJISİ NEDİR?
 Öğretim teknolojisi, kurumsal, tasarlanmış,
müfredatlandırılmış ortamlardaki "istendik
öğrenme"nin geliştirilmesi için
kullanılabilecek süreç ve araçların
çözümlenmesini, tasarlanmasını,
geliştirilmesini, uygulanmasını ve
değerlendirilmesini inceleyen bilim dalıdır.
 Öğretim teknolojisi, öğretimin etkililiğini
arttırmak için gerçekleştirilen tüm
uygulamalardır.
EĞİTİM TEKNOLOJISİ NEDİR?
 Genelde eğitime, özelde öğrenme durumuna
egemen olabilmek için ilgili bilgi ve
becerilerin işe koşulmasıyla öğrenme veya
eğitim süreçlerinin işlevsel olarak
yapısallaştırılmasıdır.
 Öğrenme-öğretme süreçlerinin tasarlanması,
uygulanması, değerlendirilmesi ve
geliştirilmesi işidir. (Alkan, 1998)
 Eğitim teknolojisi ve öğretim teknolojisi
arasındaki temel fark eğitim teknolojisi tüm
eğitim faaliyetlerini göz önünde
bulunduruyorken öğretim teknolojisinin daha
çok örgün eğitim kurumlarındaki öğrenmeler
üzerinde duruyor olmasıdır.
 Bu bağlamda öğretim teknolojisinin eğitim
teknolojisinin bir dalı olduğu söylenebilir.
Veyahut da eğitim teknolojisinin öğretim
teknolojisini de kapsayan daha geniş bir
EĞİTİM TEKNOLOJISİ VE ÖĞRETİM
TEKNOLOJISI ARASINDAKİ FARKLAR?
EĞİTİM TEKNOLOJİSİ AMAÇLARI
 Eğitim teknolojilerinin amaçları arasında şunlar
yer alır;
 1. Eğitim-öğretim hizmetlerini geniş kitlelere
ulaştırmak, 2. Öğrenme ve öğretme süreçlerini
etkin hale getirmek, 3. Öğrenme ve öğretme
faaliyetlerinin kişiselleştirmek,
 4. Öğrenme ve öğretme süreci ile sınıf içi ve
sınıf dışı etkinlik düzenlemek,
 5. Uygulamalı eğitim kurumları ile aktif öğrenme
stratejileri belirlemek,
 6. Eğitim-öğretim programlarında süreklilik
sağlamak,
EĞİTİM TEKNOLOJILERİ TEMEL KAVRAMLAR.pptx
EĞİTİM TEKNOLOJILERİ TEMEL KAVRAMLAR.pptx
EĞİTİM TEKNOLOJILERİ TEMEL KAVRAMLAR.pptx
KAZANIM NEDIR?
 Bir öğrencinin bir dersi öğrenme sürecinin
sonunda, öğrencinin bilmesi, yapması ve
uygulaması gereken bilgi, beceri ya da
tutumlardır (diğer bir ifadeyle dersin
sonunda öğrencilerin sergilemesi gereken
özellikleri, kazanımları ifade eder).
ÖĞRENCI?
 Bir bilim ya da sanat dalında, bir öğretmenin
ya da uzmanın gözetimi ve yol göstericiliği
altında, belli bir konuda çalışan kimse.
 Her öğrenci farklıdır, bu nedenle bu
farklılıklar göz önüne alınarak ders planları
ve etkinlikler yapılmalıdır.
YÖNTEM VE TEKNİK
 Sunuş Yoluyla Öğretim
 Buluş Yoluyla Öğretim
 İşbirliğine Dayalı Öğretim
 Problem-Tabanlı Öğretim
 Kavram Öğretimi
 Tartışma
EĞİTİM TEKNOLOJILERİ TEMEL KAVRAMLAR.pptx
ÖĞRETMEN
 Öğretmen, toplumun eğitim hedefleri
doğrultusunda bireylere eğitim ve öğretim
sunmakla görevli kişiye verilen mesleki
ünvandır.
 Etkili bir öğretim ortamı ancak öğretmenin
becerileri ile sağlanır.
 Sınıf-içinde ve dışında yaşanan tüm
öğrenme süreçleri öğretmen tarafından
yapılandırılır.
 Öğretmenin bilgi, beceri ve tutumları
ARAÇ-GEREÇ
 Öğretim ortamında içeriğin aktarılması için
kullanılır.
 Yansıtılan, yansıtılmayan ve görsel-işitsel
olarak farklı türleri vardır.
 Öğretimin etkililiğini artırmak açısından
önemli rol oynarlar.
ORTAM
 Öğretim ortamı sadece sınıf olarak
düşünülmemelidir.
 Derslikler, farklı etkinliklerin, yöntem ve
tekniklerin uygulanmasına olanak
sağlayabilecek şekilde düzenlenmelidir.
 Öğretim ortamları düzenlenirken öğrenci
sayısı, aydınlanma, sıcaklık vb.
değişkenlerde önemli rol oynar.
DEĞERLENDİRME
 Öğretme-öğrenme sürecinde yer alan tüm
faktörler değerlendirilebilir.
 Değerlendirmenin amacına uygun olması
için öğrenim kazanımları ile tutarlılık
göstermesi gerekir.
 Öğretmen başarısı, öğrenci başarısı, öğretim
ortamı, kullanılan araç-gereç ve materyaller,
ders planları gibi değişkenler
değerlendirilebilir.
 Genel olarak “süreç” ve “ürün”
EĞİTİM TEKNOLOJILERİ TEMEL KAVRAMLAR.pptx
EĞİTİM TEKNOLOJILERİ TEMEL KAVRAMLAR.pptx

More Related Content

Similar to EĞİTİM TEKNOLOJILERİ TEMEL KAVRAMLAR.pptx

www.kpss10.com öğretim ilke ve yöntemleri temel kaavramları
www.kpss10.com öğretim ilke ve yöntemleri temel kaavramlarıwww.kpss10.com öğretim ilke ve yöntemleri temel kaavramları
www.kpss10.com öğretim ilke ve yöntemleri temel kaavramları
wikioogle
 
Ögreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 1
Ögreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 1Ögreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 1
Ögreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 1
umitbozkurt
 
1 - Öğrenme ve Öğretim Kuramları - Meryem Gürbüz
1 - Öğrenme ve Öğretim Kuramları - Meryem Gürbüz1 - Öğrenme ve Öğretim Kuramları - Meryem Gürbüz
1 - Öğrenme ve Öğretim Kuramları - Meryem Gürbüz
MeryemGrbz1
 
KPSS10.COM
KPSS10.COMKPSS10.COM
KPSS10.COM
massive501
 
Egitim Teknolojilerinde temel kavramlar kopyası.pptx
Egitim Teknolojilerinde temel kavramlar kopyası.pptxEgitim Teknolojilerinde temel kavramlar kopyası.pptx
Egitim Teknolojilerinde temel kavramlar kopyası.pptx
HelinSavun
 
gagnenin 9 adımlar kuramı.pptx
gagnenin 9 adımlar kuramı.pptxgagnenin 9 adımlar kuramı.pptx
gagnenin 9 adımlar kuramı.pptx
BeyanOsman
 
HüSamettin Zeynepli
HüSamettin ZeynepliHüSamettin Zeynepli
HüSamettin Zeynepli
husam09
 
HüSamettin Zeynepli
HüSamettin ZeynepliHüSamettin Zeynepli
HüSamettin Zeynepli
husam09
 
GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI
GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI
GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI
NeslihanKara3
 
ÖĞRETİM PROGRAMI VE M.E.B.-ORTAÖĞRETİM KURUMLARI BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİS...
ÖĞRETİM PROGRAMI VE M.E.B.-ORTAÖĞRETİM KURUMLARI BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİS...ÖĞRETİM PROGRAMI VE M.E.B.-ORTAÖĞRETİM KURUMLARI BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİS...
ÖĞRETİM PROGRAMI VE M.E.B.-ORTAÖĞRETİM KURUMLARI BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİS...
Aziz Yalcın
 
Yapılandırmacı Eğitim
Yapılandırmacı EğitimYapılandırmacı Eğitim
Yapılandırmacı Eğitim
esfaka
 
Yapilandirmacilik
YapilandirmacilikYapilandirmacilik
Yapilandirmacilik
ummagan
 
Yeniilkogretim programlari
Yeniilkogretim programlariYeniilkogretim programlari
Yeniilkogretim programlari
Murat Karasu
 
FATİH PROJESİ: Eğitimde bilişim teknolojisi kullanımı ve temel kavramlar
FATİH PROJESİ: Eğitimde bilişim teknolojisi kullanımı ve temel kavramlarFATİH PROJESİ: Eğitimde bilişim teknolojisi kullanımı ve temel kavramlar
FATİH PROJESİ: Eğitimde bilişim teknolojisi kullanımı ve temel kavramlar
Erol Dizdar
 
C
CC
Açık ve uzaktan öğrenme
Açık ve uzaktan öğrenmeAçık ve uzaktan öğrenme
Açık ve uzaktan öğrenme
MERVENURUAR
 
Uzaktan egitim
Uzaktan egitimUzaktan egitim
Uzaktan egitim
Murat Eser
 
öZel öğreti̇m yöntemleri̇
öZel öğreti̇m yöntemleri̇öZel öğreti̇m yöntemleri̇
öZel öğreti̇m yöntemleri̇
Emre Aydemir
 

Similar to EĞİTİM TEKNOLOJILERİ TEMEL KAVRAMLAR.pptx (20)

www.kpss10.com öğretim ilke ve yöntemleri temel kaavramları
www.kpss10.com öğretim ilke ve yöntemleri temel kaavramlarıwww.kpss10.com öğretim ilke ve yöntemleri temel kaavramları
www.kpss10.com öğretim ilke ve yöntemleri temel kaavramları
 
Ögreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 1
Ögreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 1Ögreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 1
Ögreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 1
 
1 - Öğrenme ve Öğretim Kuramları - Meryem Gürbüz
1 - Öğrenme ve Öğretim Kuramları - Meryem Gürbüz1 - Öğrenme ve Öğretim Kuramları - Meryem Gürbüz
1 - Öğrenme ve Öğretim Kuramları - Meryem Gürbüz
 
KPSS10.COM
KPSS10.COMKPSS10.COM
KPSS10.COM
 
Egitim Teknolojilerinde temel kavramlar kopyası.pptx
Egitim Teknolojilerinde temel kavramlar kopyası.pptxEgitim Teknolojilerinde temel kavramlar kopyası.pptx
Egitim Teknolojilerinde temel kavramlar kopyası.pptx
 
gagnenin 9 adımlar kuramı.pptx
gagnenin 9 adımlar kuramı.pptxgagnenin 9 adımlar kuramı.pptx
gagnenin 9 adımlar kuramı.pptx
 
HüSamettin Zeynepli
HüSamettin ZeynepliHüSamettin Zeynepli
HüSamettin Zeynepli
 
HüSamettin Zeynepli
HüSamettin ZeynepliHüSamettin Zeynepli
HüSamettin Zeynepli
 
BaşArıLı OlmanıN 7 SıRrı
BaşArıLı OlmanıN 7 SıRrıBaşArıLı OlmanıN 7 SıRrı
BaşArıLı OlmanıN 7 SıRrı
 
Materyal
MateryalMateryal
Materyal
 
GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI
GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI
GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI
 
ÖĞRETİM PROGRAMI VE M.E.B.-ORTAÖĞRETİM KURUMLARI BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİS...
ÖĞRETİM PROGRAMI VE M.E.B.-ORTAÖĞRETİM KURUMLARI BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİS...ÖĞRETİM PROGRAMI VE M.E.B.-ORTAÖĞRETİM KURUMLARI BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİS...
ÖĞRETİM PROGRAMI VE M.E.B.-ORTAÖĞRETİM KURUMLARI BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİS...
 
Yapılandırmacı Eğitim
Yapılandırmacı EğitimYapılandırmacı Eğitim
Yapılandırmacı Eğitim
 
Yapilandirmacilik
YapilandirmacilikYapilandirmacilik
Yapilandirmacilik
 
Yeniilkogretim programlari
Yeniilkogretim programlariYeniilkogretim programlari
Yeniilkogretim programlari
 
FATİH PROJESİ: Eğitimde bilişim teknolojisi kullanımı ve temel kavramlar
FATİH PROJESİ: Eğitimde bilişim teknolojisi kullanımı ve temel kavramlarFATİH PROJESİ: Eğitimde bilişim teknolojisi kullanımı ve temel kavramlar
FATİH PROJESİ: Eğitimde bilişim teknolojisi kullanımı ve temel kavramlar
 
C
CC
C
 
Açık ve uzaktan öğrenme
Açık ve uzaktan öğrenmeAçık ve uzaktan öğrenme
Açık ve uzaktan öğrenme
 
Uzaktan egitim
Uzaktan egitimUzaktan egitim
Uzaktan egitim
 
öZel öğreti̇m yöntemleri̇
öZel öğreti̇m yöntemleri̇öZel öğreti̇m yöntemleri̇
öZel öğreti̇m yöntemleri̇
 

More from Nazmiye KOYUN

görsel tasarım ögeleri-ilkeleri.ppt
görsel tasarım ögeleri-ilkeleri.pptgörsel tasarım ögeleri-ilkeleri.ppt
görsel tasarım ögeleri-ilkeleri.ppt
Nazmiye KOYUN
 
EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM 2.pptx
EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM 2.pptxEĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM 2.pptx
EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM 2.pptx
Nazmiye KOYUN
 
etkili sunum teknikleri.pptx
etkili sunum teknikleri.pptxetkili sunum teknikleri.pptx
etkili sunum teknikleri.pptx
Nazmiye KOYUN
 
öğretim araç gereçlerin seçimi.pptx
öğretim araç gereçlerin seçimi.pptxöğretim araç gereçlerin seçimi.pptx
öğretim araç gereçlerin seçimi.pptx
Nazmiye KOYUN
 
görsel araç gereç malzameleri.pptx
görsel araç gereç malzameleri.pptxgörsel araç gereç malzameleri.pptx
görsel araç gereç malzameleri.pptx
Nazmiye KOYUN
 
bilgisayar destekli eğitim ve öğretim.pptx
bilgisayar destekli eğitim ve öğretim.pptxbilgisayar destekli eğitim ve öğretim.pptx
bilgisayar destekli eğitim ve öğretim.pptx
Nazmiye KOYUN
 
gestal ilkeleri.pptx
gestal ilkeleri.pptxgestal ilkeleri.pptx
gestal ilkeleri.pptx
Nazmiye KOYUN
 
teknoloji tasarlama.pptx
teknoloji tasarlama.pptxteknoloji tasarlama.pptx
teknoloji tasarlama.pptx
Nazmiye KOYUN
 
ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.pptx
ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.pptxÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.pptx
ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.pptx
Nazmiye KOYUN
 
kavram haritaları.pptx
kavram haritaları.pptxkavram haritaları.pptx
kavram haritaları.pptx
Nazmiye KOYUN
 
mesaj tasarımı.pptx
mesaj tasarımı.pptxmesaj tasarımı.pptx
mesaj tasarımı.pptx
Nazmiye KOYUN
 
gagne 9 adım kuramı.pptx
gagne 9 adım kuramı.pptxgagne 9 adım kuramı.pptx
gagne 9 adım kuramı.pptx
Nazmiye KOYUN
 
ikili kodlama.pptx
ikili kodlama.pptxikili kodlama.pptx
ikili kodlama.pptx
Nazmiye KOYUN
 
ihtiyaç analizi.pptx
ihtiyaç analizi.pptxihtiyaç analizi.pptx
ihtiyaç analizi.pptx
Nazmiye KOYUN
 
gestal ilkeleri.pptx
gestal ilkeleri.pptxgestal ilkeleri.pptx
gestal ilkeleri.pptx
Nazmiye KOYUN
 
bilgi işleme kuramı.pptx
bilgi işleme kuramı.pptxbilgi işleme kuramı.pptx
bilgi işleme kuramı.pptx
Nazmiye KOYUN
 
ADDIE MODELİ.pptx
ADDIE MODELİ.pptxADDIE MODELİ.pptx
ADDIE MODELİ.pptx
Nazmiye KOYUN
 

More from Nazmiye KOYUN (17)

görsel tasarım ögeleri-ilkeleri.ppt
görsel tasarım ögeleri-ilkeleri.pptgörsel tasarım ögeleri-ilkeleri.ppt
görsel tasarım ögeleri-ilkeleri.ppt
 
EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM 2.pptx
EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM 2.pptxEĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM 2.pptx
EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM 2.pptx
 
etkili sunum teknikleri.pptx
etkili sunum teknikleri.pptxetkili sunum teknikleri.pptx
etkili sunum teknikleri.pptx
 
öğretim araç gereçlerin seçimi.pptx
öğretim araç gereçlerin seçimi.pptxöğretim araç gereçlerin seçimi.pptx
öğretim araç gereçlerin seçimi.pptx
 
görsel araç gereç malzameleri.pptx
görsel araç gereç malzameleri.pptxgörsel araç gereç malzameleri.pptx
görsel araç gereç malzameleri.pptx
 
bilgisayar destekli eğitim ve öğretim.pptx
bilgisayar destekli eğitim ve öğretim.pptxbilgisayar destekli eğitim ve öğretim.pptx
bilgisayar destekli eğitim ve öğretim.pptx
 
gestal ilkeleri.pptx
gestal ilkeleri.pptxgestal ilkeleri.pptx
gestal ilkeleri.pptx
 
teknoloji tasarlama.pptx
teknoloji tasarlama.pptxteknoloji tasarlama.pptx
teknoloji tasarlama.pptx
 
ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.pptx
ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.pptxÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.pptx
ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.pptx
 
kavram haritaları.pptx
kavram haritaları.pptxkavram haritaları.pptx
kavram haritaları.pptx
 
mesaj tasarımı.pptx
mesaj tasarımı.pptxmesaj tasarımı.pptx
mesaj tasarımı.pptx
 
gagne 9 adım kuramı.pptx
gagne 9 adım kuramı.pptxgagne 9 adım kuramı.pptx
gagne 9 adım kuramı.pptx
 
ikili kodlama.pptx
ikili kodlama.pptxikili kodlama.pptx
ikili kodlama.pptx
 
ihtiyaç analizi.pptx
ihtiyaç analizi.pptxihtiyaç analizi.pptx
ihtiyaç analizi.pptx
 
gestal ilkeleri.pptx
gestal ilkeleri.pptxgestal ilkeleri.pptx
gestal ilkeleri.pptx
 
bilgi işleme kuramı.pptx
bilgi işleme kuramı.pptxbilgi işleme kuramı.pptx
bilgi işleme kuramı.pptx
 
ADDIE MODELİ.pptx
ADDIE MODELİ.pptxADDIE MODELİ.pptx
ADDIE MODELİ.pptx
 

EĞİTİM TEKNOLOJILERİ TEMEL KAVRAMLAR.pptx

 • 1. EĞİTİM TEKNOLOJILERİNDE TEMEL KAVRAMLAR DOÇ.DR.Agah Tuğrul KORUCU Nazmiye KOYUN-22310521017
 • 2. ÖĞRENME NEDİR?  Öğrenme bilgiyi parçalara ayırma, algılama, tekrardan organize etme, gerekli yerlerde zihinden geri çağırma, ihtiyaç duyulan yerlerde ise kullanma sürecidir. Bu durumda öğrenmenin kalıcı hale gelmesi için tekrar etmek gerekir. Böylece davranışlar kalıcı hale gelir. Öğrenme sürecinde çevre de aktif rol oynar.
 • 3. ÖĞRETİM NEDİR?  Öğretme etkinliklerinin önceden hazırlanmış bir program çerçevesinde amaçlı, planlı, düzenli ve kontrollü olarak yapıldığı yerler okullardır. Okullarda gerçekleştirilen öğrenme-öğretme etkinlikleri öğretim olarak adlandırılır. Yani öğretim, öğretme ve öğrenmeyi kapsamaktadır.
 • 4. EĞİTİM NEDİR?  Eğitim, önceden saptanmış esaslara göre insanların davranışlarında belli gelişmeler sağlamaya yarayan planlı etkiler dizesidir. Eğitim, bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla kasıtlı olarak istedik değişme meydana getirme sürecidir.  Eğitim, öğretimini kapsayan daha genel bir kavramdır.
 • 6. TEKNOLOJI NEDİR?  Teknoloji Yunanca τέχνη (sanat) ve λογία (bilmek), sözcüklerinin birleşiminden oluşmuştur. İnsanoğlunun gereklerine uygun yardımcı alet yapılması ya da üretilmesi için gerekli bilgi ve yetenektir (Wikipedia, 2016). Genel olarak teknoloji, insanlara yardımcı olan alet, araç ve gereçleri kapsayan bilgidir.  Teknoloji insanların işlerini kolaylaştırmak veya olması için yapılan insan gücü aletlere vb. imkaniyeti olmayan şeyleri imkanlı hale getirmek için yapılan şeylerdir.
 • 7. ÖĞRETİM TEKNOLOJISİ NEDİR?  Öğretim teknolojisi, kurumsal, tasarlanmış, müfredatlandırılmış ortamlardaki "istendik öğrenme"nin geliştirilmesi için kullanılabilecek süreç ve araçların çözümlenmesini, tasarlanmasını, geliştirilmesini, uygulanmasını ve değerlendirilmesini inceleyen bilim dalıdır.  Öğretim teknolojisi, öğretimin etkililiğini arttırmak için gerçekleştirilen tüm uygulamalardır.
 • 8. EĞİTİM TEKNOLOJISİ NEDİR?  Genelde eğitime, özelde öğrenme durumuna egemen olabilmek için ilgili bilgi ve becerilerin işe koşulmasıyla öğrenme veya eğitim süreçlerinin işlevsel olarak yapısallaştırılmasıdır.  Öğrenme-öğretme süreçlerinin tasarlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi işidir. (Alkan, 1998)
 • 9.  Eğitim teknolojisi ve öğretim teknolojisi arasındaki temel fark eğitim teknolojisi tüm eğitim faaliyetlerini göz önünde bulunduruyorken öğretim teknolojisinin daha çok örgün eğitim kurumlarındaki öğrenmeler üzerinde duruyor olmasıdır.  Bu bağlamda öğretim teknolojisinin eğitim teknolojisinin bir dalı olduğu söylenebilir. Veyahut da eğitim teknolojisinin öğretim teknolojisini de kapsayan daha geniş bir EĞİTİM TEKNOLOJISİ VE ÖĞRETİM TEKNOLOJISI ARASINDAKİ FARKLAR?
 • 10. EĞİTİM TEKNOLOJİSİ AMAÇLARI  Eğitim teknolojilerinin amaçları arasında şunlar yer alır;  1. Eğitim-öğretim hizmetlerini geniş kitlelere ulaştırmak, 2. Öğrenme ve öğretme süreçlerini etkin hale getirmek, 3. Öğrenme ve öğretme faaliyetlerinin kişiselleştirmek,  4. Öğrenme ve öğretme süreci ile sınıf içi ve sınıf dışı etkinlik düzenlemek,  5. Uygulamalı eğitim kurumları ile aktif öğrenme stratejileri belirlemek,  6. Eğitim-öğretim programlarında süreklilik sağlamak,
 • 14. KAZANIM NEDIR?  Bir öğrencinin bir dersi öğrenme sürecinin sonunda, öğrencinin bilmesi, yapması ve uygulaması gereken bilgi, beceri ya da tutumlardır (diğer bir ifadeyle dersin sonunda öğrencilerin sergilemesi gereken özellikleri, kazanımları ifade eder).
 • 15. ÖĞRENCI?  Bir bilim ya da sanat dalında, bir öğretmenin ya da uzmanın gözetimi ve yol göstericiliği altında, belli bir konuda çalışan kimse.  Her öğrenci farklıdır, bu nedenle bu farklılıklar göz önüne alınarak ders planları ve etkinlikler yapılmalıdır.
 • 16. YÖNTEM VE TEKNİK  Sunuş Yoluyla Öğretim  Buluş Yoluyla Öğretim  İşbirliğine Dayalı Öğretim  Problem-Tabanlı Öğretim  Kavram Öğretimi  Tartışma
 • 18. ÖĞRETMEN  Öğretmen, toplumun eğitim hedefleri doğrultusunda bireylere eğitim ve öğretim sunmakla görevli kişiye verilen mesleki ünvandır.  Etkili bir öğretim ortamı ancak öğretmenin becerileri ile sağlanır.  Sınıf-içinde ve dışında yaşanan tüm öğrenme süreçleri öğretmen tarafından yapılandırılır.  Öğretmenin bilgi, beceri ve tutumları
 • 19. ARAÇ-GEREÇ  Öğretim ortamında içeriğin aktarılması için kullanılır.  Yansıtılan, yansıtılmayan ve görsel-işitsel olarak farklı türleri vardır.  Öğretimin etkililiğini artırmak açısından önemli rol oynarlar.
 • 20. ORTAM  Öğretim ortamı sadece sınıf olarak düşünülmemelidir.  Derslikler, farklı etkinliklerin, yöntem ve tekniklerin uygulanmasına olanak sağlayabilecek şekilde düzenlenmelidir.  Öğretim ortamları düzenlenirken öğrenci sayısı, aydınlanma, sıcaklık vb. değişkenlerde önemli rol oynar.
 • 21. DEĞERLENDİRME  Öğretme-öğrenme sürecinde yer alan tüm faktörler değerlendirilebilir.  Değerlendirmenin amacına uygun olması için öğrenim kazanımları ile tutarlılık göstermesi gerekir.  Öğretmen başarısı, öğrenci başarısı, öğretim ortamı, kullanılan araç-gereç ve materyaller, ders planları gibi değişkenler değerlendirilebilir.  Genel olarak “süreç” ve “ürün”