SlideShare a Scribd company logo
XIII Jornades de l’AEFiQ- Curie Intercanvi d’experiències per a ensenyar i aprendre Física i Química 7, 8 i 9 de maig de 2009 Educar en COMPETÈNCIES, la nova paraula de la programació en secundària Aureli Caamaño i Fina Guitart CESIRE- CDEC (Centre de Documentació i Experimentació en Ciències), Catalunya
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],D’on venen les competències?
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],D’on venen les competències?
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],D’on venen les competències?
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Noves necessitats educatives derivades dels canvis en la societat actual D’on venen les competències?
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Canvis en la finalitat de l’educació D’on venen les competències?
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],D’on venen les competències?
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],D’on venen les competències?
El terme gaudeix d’una llarga tradició en el món econòmic i laboral : Ser competent implica posseir la capacitat per fer un treball. En conseqüència és bastant més que una destresa, ja que suposa tenir certes habilitats però també disposar dels coneixements teòrics i les actituds necessàries per exercir bé una professió.  Es considera que calen canvis en un sistema educatiu que valora més l’adquisició de coneixements teòrics que la capacitat de utilitzar-los de manera eficient en una professió.
A partir dels 90 alguns organismes internacionals com l’OCDE i la Unió Europea impulsen estudis i projectes per a definir les competències clau o competències bàsiques que serien necessàries al llarg de tota la vida. I animen als governs a introduir-les en els nous currículums.
Les competències bàsiques o clau segons la UE i la LOE ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Què s’entén per competències?
Definicions de competència El projecte DeSeCo (Definició i Selecció de Competències) defineix competència com: “ La capacitat de respondre a demandes complexes i portar a terme tasques diverses de forma adequada. Suposa una combinació d’habilitats pràctiques, coneixements, motivació, valors ètics, actituds, emocions i altres components socials i de comportament, que es mobilitzen conjuntament per aconseguir una acció eficaç” (OCDE, 2002). Què s’entén per competències?
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Què s’entén per competències?
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Què s’entén per competències?
“ Desenvolupar la capacitat dels escolars per utilitzar el coneixement científic per identificar preguntes i obtenir conclusions a partir de proves, amb la finalitat de comprendre i ajudar a prendre decisions sobre el món natural i els canvis que l’activitat humana hi produeix”  Competència científica segons PISA (2000) Què s’entén per competències?
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],La competència científica segons PISA Què s’entén per competències?
Què s’entén per competències? La competència científica segons PISA CONTEXT Situacions de la vida que impliquen la aplicació de ciència i tecnología. ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],CONTINGUTS - Del món natural - De la pròpia ciència ACTITUDS - Interès envers la ciència - Interès envers la investigació científica. - Responsabilitat sobre la salut i els recursos.
1. Identificació de qüestions científiques ,[object Object],[object Object],[object Object],Què s’entén per competències?
[object Object],[object Object],[object Object],2. Explicació científica de fenòmens Què s’entén per competències?
Què s’entén per competències? 3. Utilització de proves científiques ,[object Object],[object Object],[object Object]
La competència científica segons la LOE Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico “ La habilidad para interactuar con el mundo físico, tanto en los aspectos naturales como en los generados por la acción humana, de tal modo que se posibilita la comprensión de sucesos, la predicción de consecuencias y la actividad dirigida a la mejora y preservación de las condiciones de vida propia, de las demás personas y del resto de los seres vivos” Anexo I y II de R.D. de Enseñanzas Mínimas tanto de Educación Primaria (R.D. 1513/2006) como de Educación Secundaria Obligatoria (R.D. 1631/2006). Què s’entén per competències?
La competència científica segons la LOE ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Què s’entén per competències?
Conclusions sobre la competència científica LOE versus PISA ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Què s’entén per competències?
Qu in és el canvi més important en el plantejament dels nous currículums? ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Les competències als currículums
Qu è implica aquesta finalitat? ,[object Object],[object Object],[object Object],Les competències als currículums
Les competències als currículums de l’ESO a Catalunya
Les competències comunicatives: 1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual 2. Competències artística i cultural Les competències metodològiques: 3. Tractament de la informació i competència digital 4. Competència matemàtica 5. Competència d'aprendre a aprendre Les competències als currículums de l’ESO a Catalunya Competències bàsiques a Catalunya A. Competències transversals
Les competències personals: 6. Competència d'autonomia i iniciativa personal B. Competències específiques centrades en conviure i habitar el món 7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic 8. Competència social i ciutadana Les competències als currículums de l’ESO a Catalunya
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Les competències als currículums de l’ESO a Catalunya
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Les competències als currículums de l’ESO a Catalunya
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Les competències als currículums de l’ESO a Catalunya
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Les competències als currículums de l’ESO a Catalunya
Components de la competència científica ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Les competències als currículums de l’ESO a Catalunya
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Les competències als currículums de l’ESO a Catalunya
[object Object],[object Object],[object Object],Les competències als currículums de l’ESO a Catalunya
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Les competències als currículums de l’ESO a Catalunya
Aspectes clau per ensenyar competències Integració de coneixements Continguts conceptuals i models. Continguts procedimentals: comprensió i escriptura de textos, argumentació, l’elaboració d’hipòtesis, prediccions, disseny d’experiments... Funcionalitat dels coneixements. Aplicació. Partir de situacions problemes i aprendre per donar resposta a les preguntes formulades. Transferir el coneixement a altres situacions. Autonomia. Capacitat de continuar aprenent. Prendre consciencia del propi procés d’aprenentatge, que s’enriqueix a mesura que es comunica i es comparteix. Fer servir eines per a afavorir l’aprenentatge i l’autoregulació Què requereix l’aprenentatge de competències?
Quin tipus de gestió pot afavorir el desenvolupament de competències? ,[object Object],[object Object],[object Object],Què requereix l’aprenentatge de competències?
Quin tipus d’activitats pot afavorir el desenvolupament de competències? ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Quin tipus d’activitats es poden utilitzar?
Característiques de les activitats elaborades pel grup de treball C3 CESIRE-CDEC ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Quin tipus d’activitats es poden utilitzar?
Quin tipus d’activitats es poden utilitzar? Ajuda a relacionar coneixements diversos dins de la mateixa matèria o amb altres disciplines? Potencia el treball en grup a més de l’individual, que promogui argumentar, convèncer, consensuar...? Fomenta aprendre a aprendre? Es preveuen situacions en les quals calgui raonar sobre l’experiència realitzada i ser conscient del propi aprenentatge? Proposa l’aplicació d’allò que s’ha après a un altre context diferent, demanant una implicació personal de l’alumne? Potencia l’ús del llenguatge? (Hi ha previstes situacions que demanen a l’alumne parlar o escriure – o altres tipus de representació- sobre el que està aprenent?) Promou “fer ciència”? (fer prediccions, dissenyar experiments, recollir dades, buscar evidències, aplicar el dubte sistemàtic, ser perseverant, i imaginatiu) Permet “pensar ciència”?  Serveix per a resoldre algun problema? Té per objectiu respondre a una pregunta? Posa de manifest la funcionalitat del que s’està aprenent? Es treballa amb preguntes adequades més que amb explicacions? Contribueix a la construcció de models científics? Està contextualitzada?  (Es refereix a un context quotidià, a un context real?) Indicadors competencials d’una activitat
Grup C3 (Ciència-Competència-Context) CESIRE-CDEC http: www . xtec . cat / cdec Activitats del grup C3 del CESIRE-CDEC
Activitats del grup C3 del CESIRE-CDEC
Activitats del grup C3 del CESIRE-CDEC
Bibliografia OECD (2007) PISA 2006 Marco de la evaluación. Conocimientos y habilidades en Ciencias, Matemáticas y Lectura . (Disponible a http://www.oecd.org/dataoecd/59/2/39732471.pdf ) Currículum educació secundària obligatòria – Decret 143/2007 DOGC núm. 4915 http://www.xtec.es/estudis/eso/curriculum_2007/ciencies_naturalesa_eso.pdf Currículum educació secundària obligatòria – Annex 1. Competències bàsiques http://www.xtec.es/estudis/eso/curriculum_2007/competencies_eso.pdf Neus Sanmartí, Conferència (ppt): Què ens aporta el concepte de "competència"? - Vallès Occidental, 2006 http://antalya.uab.es/ice/sanmarti/materials/competencies.pdf Currículum País Valencià http://www.csi-csif.es/comunitatvalenciana/Article4538.html
Bibliografia ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Moltes gràcies per la vostra atenció

More Related Content

What's hot

Guies CSCFrame i activitats per aplicar a l’aula el treball integrat de lleng...
Guies CSCFrame i activitats per aplicar a l’aula el treball integrat de lleng...Guies CSCFrame i activitats per aplicar a l’aula el treball integrat de lleng...
Guies CSCFrame i activitats per aplicar a l’aula el treball integrat de lleng...
jdomen44
 
Xerrada Roser Canals 1220882996132418 9 CompetèNcies
Xerrada Roser Canals 1220882996132418 9 CompetèNciesXerrada Roser Canals 1220882996132418 9 CompetèNcies
Xerrada Roser Canals 1220882996132418 9 CompetèNciesmcunille
 
Programar Per Competències
Programar Per CompetènciesProgramar Per Competències
Programar Per Competències
Francesc Segura
 
Competencies bàsiques
Competencies bàsiquesCompetencies bàsiques
Competencies bàsiques
David Heras
 
CompetèNcies BàSiques. Breu I Clar
CompetèNcies BàSiques. Breu I ClarCompetèNcies BàSiques. Breu I Clar
CompetèNcies BàSiques. Breu I Clarxavier suñé
 
Competències bàsiques. Neus Sanmartí
Competències bàsiques. Neus SanmartíCompetències bàsiques. Neus Sanmartí
Competències bàsiques. Neus Sanmartí
torrents
 
Instruments Projecte
Instruments ProjecteInstruments Projecte
Instruments ProjecteRoserCanals
 
Projectes d'Indagació. Treball per Projectes cap a la Competència Científica.
Projectes d'Indagació. Treball per Projectes cap a la Competència Científica.Projectes d'Indagació. Treball per Projectes cap a la Competència Científica.
Projectes d'Indagació. Treball per Projectes cap a la Competència Científica.
jdomen44
 
La lectura crítica a classe de ciències
La lectura crítica a classe de ciènciesLa lectura crítica a classe de ciències
La lectura crítica a classe de ciències
cienciaicontroversia
 
Com dissenyar activitats breus d'indagació per a ensenyar a pensar científica...
Com dissenyar activitats breus d'indagació per a ensenyar a pensar científica...Com dissenyar activitats breus d'indagació per a ensenyar a pensar científica...
Com dissenyar activitats breus d'indagació per a ensenyar a pensar científica...
jdomen44
 

What's hot (12)

Guies CSCFrame i activitats per aplicar a l’aula el treball integrat de lleng...
Guies CSCFrame i activitats per aplicar a l’aula el treball integrat de lleng...Guies CSCFrame i activitats per aplicar a l’aula el treball integrat de lleng...
Guies CSCFrame i activitats per aplicar a l’aula el treball integrat de lleng...
 
Xerrada Roser Canals 1220882996132418 9 CompetèNcies
Xerrada Roser Canals 1220882996132418 9 CompetèNciesXerrada Roser Canals 1220882996132418 9 CompetèNcies
Xerrada Roser Canals 1220882996132418 9 CompetèNcies
 
Programar Per Competències
Programar Per CompetènciesProgramar Per Competències
Programar Per Competències
 
Competencies bàsiques
Competencies bàsiquesCompetencies bàsiques
Competencies bàsiques
 
CompetèNcies BàSiques. Breu I Clar
CompetèNcies BàSiques. Breu I ClarCompetèNcies BàSiques. Breu I Clar
CompetèNcies BàSiques. Breu I Clar
 
Competències
CompetènciesCompetències
Competències
 
Competències bàsiques. Neus Sanmartí
Competències bàsiques. Neus SanmartíCompetències bàsiques. Neus Sanmartí
Competències bàsiques. Neus Sanmartí
 
Competencies Fmrppv
Competencies FmrppvCompetencies Fmrppv
Competencies Fmrppv
 
Instruments Projecte
Instruments ProjecteInstruments Projecte
Instruments Projecte
 
Projectes d'Indagació. Treball per Projectes cap a la Competència Científica.
Projectes d'Indagació. Treball per Projectes cap a la Competència Científica.Projectes d'Indagació. Treball per Projectes cap a la Competència Científica.
Projectes d'Indagació. Treball per Projectes cap a la Competència Científica.
 
La lectura crítica a classe de ciències
La lectura crítica a classe de ciènciesLa lectura crítica a classe de ciències
La lectura crítica a classe de ciències
 
Com dissenyar activitats breus d'indagació per a ensenyar a pensar científica...
Com dissenyar activitats breus d'indagació per a ensenyar a pensar científica...Com dissenyar activitats breus d'indagació per a ensenyar a pensar científica...
Com dissenyar activitats breus d'indagació per a ensenyar a pensar científica...
 

Viewers also liked

EUN i MCT
EUN i MCTEUN i MCT
EUN i MCT
agueda.gras
 
Experiències des de Catalunya: la recerca als ensenyaments secundaris
Experiències des de Catalunya: la recerca als ensenyaments secundarisExperiències des de Catalunya: la recerca als ensenyaments secundaris
Experiències des de Catalunya: la recerca als ensenyaments secundaris
agueda.gras
 
Benvinguda a les XIII Jornades de l'AEFIQ-Curie
Benvinguda a les XIII Jornades de l'AEFIQ-CurieBenvinguda a les XIII Jornades de l'AEFIQ-Curie
Benvinguda a les XIII Jornades de l'AEFIQ-Curie
agueda.gras
 
Software per a construir un rellotge de sol
Software per a construir un rellotge de solSoftware per a construir un rellotge de sol
Software per a construir un rellotge de sol
agueda.gras
 
Presentació de la revista EduQ
Presentació de la revista EduQPresentació de la revista EduQ
Presentació de la revista EduQ
agueda.gras
 
Gaudim de l'Any Internacional de l'Astronomia!
Gaudim de l'Any Internacional de l'Astronomia! Gaudim de l'Any Internacional de l'Astronomia!
Gaudim de l'Any Internacional de l'Astronomia!
agueda.gras
 
Els models cosmològics al llarg de la història
Els models cosmològics al llarg de la històriaEls models cosmològics al llarg de la història
Els models cosmològics al llarg de la històriaagueda.gras
 
Presentació de l'associació de professors de FQ de Catalunya, apFQC
Presentació de l'associació de professors de FQ de Catalunya, apFQCPresentació de l'associació de professors de FQ de Catalunya, apFQC
Presentació de l'associació de professors de FQ de Catalunya, apFQC
agueda.gras
 
Fisiquotidianía
FisiquotidianíaFisiquotidianía
Fisiquotidianía
agueda.gras
 

Viewers also liked (9)

EUN i MCT
EUN i MCTEUN i MCT
EUN i MCT
 
Experiències des de Catalunya: la recerca als ensenyaments secundaris
Experiències des de Catalunya: la recerca als ensenyaments secundarisExperiències des de Catalunya: la recerca als ensenyaments secundaris
Experiències des de Catalunya: la recerca als ensenyaments secundaris
 
Benvinguda a les XIII Jornades de l'AEFIQ-Curie
Benvinguda a les XIII Jornades de l'AEFIQ-CurieBenvinguda a les XIII Jornades de l'AEFIQ-Curie
Benvinguda a les XIII Jornades de l'AEFIQ-Curie
 
Software per a construir un rellotge de sol
Software per a construir un rellotge de solSoftware per a construir un rellotge de sol
Software per a construir un rellotge de sol
 
Presentació de la revista EduQ
Presentació de la revista EduQPresentació de la revista EduQ
Presentació de la revista EduQ
 
Gaudim de l'Any Internacional de l'Astronomia!
Gaudim de l'Any Internacional de l'Astronomia! Gaudim de l'Any Internacional de l'Astronomia!
Gaudim de l'Any Internacional de l'Astronomia!
 
Els models cosmològics al llarg de la història
Els models cosmològics al llarg de la històriaEls models cosmològics al llarg de la història
Els models cosmològics al llarg de la història
 
Presentació de l'associació de professors de FQ de Catalunya, apFQC
Presentació de l'associació de professors de FQ de Catalunya, apFQCPresentació de l'associació de professors de FQ de Catalunya, apFQC
Presentació de l'associació de professors de FQ de Catalunya, apFQC
 
Fisiquotidianía
FisiquotidianíaFisiquotidianía
Fisiquotidianía
 

Similar to Educar en COMPETÈNCIES

Competències bàsiques, Educació per a la Ciutadania (EpD-Pau-DDHH) i Curricul...
Competències bàsiques, Educació per a la Ciutadania (EpD-Pau-DDHH) i Curricul...Competències bàsiques, Educació per a la Ciutadania (EpD-Pau-DDHH) i Curricul...
Competències bàsiques, Educació per a la Ciutadania (EpD-Pau-DDHH) i Curricul...
Edualter
 
El centro
El centroEl centro
El centro
jesteveg
 
Competencies I Ed. FíSica
Competencies I Ed. FíSicaCompetencies I Ed. FíSica
Competencies I Ed. FíSica
Ull Esportiu
 
Ciutadans competents científicament: les controvèrsies socio-científiques i...
Ciutadans competents científicament: les controvèrsies socio-científiques i...Ciutadans competents científicament: les controvèrsies socio-científiques i...
Ciutadans competents científicament: les controvèrsies socio-científiques i...
jdomen44
 
Competències per conviure i habitar el món
Competències per conviure i habitar el mónCompetències per conviure i habitar el món
Competències per conviure i habitar el món
mcasas52
 
Per Què Competencies
Per Què CompetenciesPer Què Competencies
Per Què CompetenciesNeus Muñoz
 
Resum "Estratègies per incorporar el mètode científic a l'ensenyament"
Resum "Estratègies per incorporar el mètode científic a l'ensenyament"Resum "Estratègies per incorporar el mètode científic a l'ensenyament"
Resum "Estratègies per incorporar el mètode científic a l'ensenyament"
Elena Jurado
 
Investigar a la classe de biologia i geologia-Sessió 1.Indagació_v2.pdf
Investigar a la classe de biologia i geologia-Sessió 1.Indagació_v2.pdfInvestigar a la classe de biologia i geologia-Sessió 1.Indagació_v2.pdf
Investigar a la classe de biologia i geologia-Sessió 1.Indagació_v2.pdf
JORDISOLERGARCIA3
 
Pac 3 _projecte_tic_02-06-2013_14_00_46 (1)
Pac 3 _projecte_tic_02-06-2013_14_00_46 (1)Pac 3 _projecte_tic_02-06-2013_14_00_46 (1)
Pac 3 _projecte_tic_02-06-2013_14_00_46 (1)MRTA00
 
Competència digital OK
Competència digital OKCompetència digital OK
Competència digital OKOlga Navarro
 
Competència digital OK
Competència digital OKCompetència digital OK
Competència digital OKOlga Navarro
 
competències bàsiques
competències bàsiquescompetències bàsiques
competències bàsiques
CRP del Tarragonès
 
Presentació CompetèNcies BàSiques PrimàRia
Presentació CompetèNcies BàSiques PrimàRiaPresentació CompetèNcies BàSiques PrimàRia
Presentació CompetèNcies BàSiques PrimàRiaÀngels Miret Rial
 
Competència científica
Competència científicaCompetència científica
Competència científicaAlfons García
 
Competències bàsiques. breu i clar
Competències bàsiques. breu i clarCompetències bàsiques. breu i clar
Competències bàsiques. breu i clarBeatriz Comella
 
Disseny Curricular Loe1
Disseny Curricular Loe1Disseny Curricular Loe1
Disseny Curricular Loe[1]
Disseny Curricular Loe[1]Disseny Curricular Loe[1]
Disseny Curricular Loe[1]Manuela Rubio
 
nous curriculums - salou
nous curriculums - salounous curriculums - salou
nous curriculums - salou
atallada
 
Competències Segle XXI
Competències Segle XXICompetències Segle XXI
Competències Segle XXINuria Alart
 

Similar to Educar en COMPETÈNCIES (20)

Competències bàsiques, Educació per a la Ciutadania (EpD-Pau-DDHH) i Curricul...
Competències bàsiques, Educació per a la Ciutadania (EpD-Pau-DDHH) i Curricul...Competències bàsiques, Educació per a la Ciutadania (EpD-Pau-DDHH) i Curricul...
Competències bàsiques, Educació per a la Ciutadania (EpD-Pau-DDHH) i Curricul...
 
El centro
El centroEl centro
El centro
 
Sessio1
Sessio1Sessio1
Sessio1
 
Competencies I Ed. FíSica
Competencies I Ed. FíSicaCompetencies I Ed. FíSica
Competencies I Ed. FíSica
 
Ciutadans competents científicament: les controvèrsies socio-científiques i...
Ciutadans competents científicament: les controvèrsies socio-científiques i...Ciutadans competents científicament: les controvèrsies socio-científiques i...
Ciutadans competents científicament: les controvèrsies socio-científiques i...
 
Competències per conviure i habitar el món
Competències per conviure i habitar el mónCompetències per conviure i habitar el món
Competències per conviure i habitar el món
 
Per Què Competencies
Per Què CompetenciesPer Què Competencies
Per Què Competencies
 
Resum "Estratègies per incorporar el mètode científic a l'ensenyament"
Resum "Estratègies per incorporar el mètode científic a l'ensenyament"Resum "Estratègies per incorporar el mètode científic a l'ensenyament"
Resum "Estratègies per incorporar el mètode científic a l'ensenyament"
 
Investigar a la classe de biologia i geologia-Sessió 1.Indagació_v2.pdf
Investigar a la classe de biologia i geologia-Sessió 1.Indagació_v2.pdfInvestigar a la classe de biologia i geologia-Sessió 1.Indagació_v2.pdf
Investigar a la classe de biologia i geologia-Sessió 1.Indagació_v2.pdf
 
Pac 3 _projecte_tic_02-06-2013_14_00_46 (1)
Pac 3 _projecte_tic_02-06-2013_14_00_46 (1)Pac 3 _projecte_tic_02-06-2013_14_00_46 (1)
Pac 3 _projecte_tic_02-06-2013_14_00_46 (1)
 
Competència digital OK
Competència digital OKCompetència digital OK
Competència digital OK
 
Competència digital OK
Competència digital OKCompetència digital OK
Competència digital OK
 
competències bàsiques
competències bàsiquescompetències bàsiques
competències bàsiques
 
Presentació CompetèNcies BàSiques PrimàRia
Presentació CompetèNcies BàSiques PrimàRiaPresentació CompetèNcies BàSiques PrimàRia
Presentació CompetèNcies BàSiques PrimàRia
 
Competència científica
Competència científicaCompetència científica
Competència científica
 
Competències bàsiques. breu i clar
Competències bàsiques. breu i clarCompetències bàsiques. breu i clar
Competències bàsiques. breu i clar
 
Disseny Curricular Loe1
Disseny Curricular Loe1Disseny Curricular Loe1
Disseny Curricular Loe1
 
Disseny Curricular Loe[1]
Disseny Curricular Loe[1]Disseny Curricular Loe[1]
Disseny Curricular Loe[1]
 
nous curriculums - salou
nous curriculums - salounous curriculums - salou
nous curriculums - salou
 
Competències Segle XXI
Competències Segle XXICompetències Segle XXI
Competències Segle XXI
 

Recently uploaded

INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdfINFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
Ernest Lluch
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
EscolaRoserCapdevila18
 
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3TExhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Institut-Escola Les Vinyes
 
BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILABOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
EMMAMUOZMARTINEZ
 
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
LLuelles Perera Maria del Mar
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
Ernest Lluch
 
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILAINFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
EscolaRoserCapdevila18
 

Recently uploaded (7)

INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdfINFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
 
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3TExhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
 
BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILABOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
 
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
 
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILAINFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
 

Educar en COMPETÈNCIES

 • 1. XIII Jornades de l’AEFiQ- Curie Intercanvi d’experiències per a ensenyar i aprendre Física i Química 7, 8 i 9 de maig de 2009 Educar en COMPETÈNCIES, la nova paraula de la programació en secundària Aureli Caamaño i Fina Guitart CESIRE- CDEC (Centre de Documentació i Experimentació en Ciències), Catalunya
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • 9.
 • 10. El terme gaudeix d’una llarga tradició en el món econòmic i laboral : Ser competent implica posseir la capacitat per fer un treball. En conseqüència és bastant més que una destresa, ja que suposa tenir certes habilitats però també disposar dels coneixements teòrics i les actituds necessàries per exercir bé una professió. Es considera que calen canvis en un sistema educatiu que valora més l’adquisició de coneixements teòrics que la capacitat de utilitzar-los de manera eficient en una professió.
 • 11. A partir dels 90 alguns organismes internacionals com l’OCDE i la Unió Europea impulsen estudis i projectes per a definir les competències clau o competències bàsiques que serien necessàries al llarg de tota la vida. I animen als governs a introduir-les en els nous currículums.
 • 12.
 • 13. Definicions de competència El projecte DeSeCo (Definició i Selecció de Competències) defineix competència com: “ La capacitat de respondre a demandes complexes i portar a terme tasques diverses de forma adequada. Suposa una combinació d’habilitats pràctiques, coneixements, motivació, valors ètics, actituds, emocions i altres components socials i de comportament, que es mobilitzen conjuntament per aconseguir una acció eficaç” (OCDE, 2002). Què s’entén per competències?
 • 14.
 • 15.
 • 16. “ Desenvolupar la capacitat dels escolars per utilitzar el coneixement científic per identificar preguntes i obtenir conclusions a partir de proves, amb la finalitat de comprendre i ajudar a prendre decisions sobre el món natural i els canvis que l’activitat humana hi produeix” Competència científica segons PISA (2000) Què s’entén per competències?
 • 17.
 • 18.
 • 19.
 • 20.
 • 21.
 • 22. La competència científica segons la LOE Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico “ La habilidad para interactuar con el mundo físico, tanto en los aspectos naturales como en los generados por la acción humana, de tal modo que se posibilita la comprensión de sucesos, la predicción de consecuencias y la actividad dirigida a la mejora y preservación de las condiciones de vida propia, de las demás personas y del resto de los seres vivos” Anexo I y II de R.D. de Enseñanzas Mínimas tanto de Educación Primaria (R.D. 1513/2006) como de Educación Secundaria Obligatoria (R.D. 1631/2006). Què s’entén per competències?
 • 23.
 • 24.
 • 25.
 • 26.
 • 27. Les competències als currículums de l’ESO a Catalunya
 • 28. Les competències comunicatives: 1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual 2. Competències artística i cultural Les competències metodològiques: 3. Tractament de la informació i competència digital 4. Competència matemàtica 5. Competència d'aprendre a aprendre Les competències als currículums de l’ESO a Catalunya Competències bàsiques a Catalunya A. Competències transversals
 • 29. Les competències personals: 6. Competència d'autonomia i iniciativa personal B. Competències específiques centrades en conviure i habitar el món 7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic 8. Competència social i ciutadana Les competències als currículums de l’ESO a Catalunya
 • 30.
 • 31.
 • 32.
 • 33.
 • 34.
 • 35.
 • 36.
 • 37.
 • 38. Aspectes clau per ensenyar competències Integració de coneixements Continguts conceptuals i models. Continguts procedimentals: comprensió i escriptura de textos, argumentació, l’elaboració d’hipòtesis, prediccions, disseny d’experiments... Funcionalitat dels coneixements. Aplicació. Partir de situacions problemes i aprendre per donar resposta a les preguntes formulades. Transferir el coneixement a altres situacions. Autonomia. Capacitat de continuar aprenent. Prendre consciencia del propi procés d’aprenentatge, que s’enriqueix a mesura que es comunica i es comparteix. Fer servir eines per a afavorir l’aprenentatge i l’autoregulació Què requereix l’aprenentatge de competències?
 • 39.
 • 40.
 • 41.
 • 42. Quin tipus d’activitats es poden utilitzar? Ajuda a relacionar coneixements diversos dins de la mateixa matèria o amb altres disciplines? Potencia el treball en grup a més de l’individual, que promogui argumentar, convèncer, consensuar...? Fomenta aprendre a aprendre? Es preveuen situacions en les quals calgui raonar sobre l’experiència realitzada i ser conscient del propi aprenentatge? Proposa l’aplicació d’allò que s’ha après a un altre context diferent, demanant una implicació personal de l’alumne? Potencia l’ús del llenguatge? (Hi ha previstes situacions que demanen a l’alumne parlar o escriure – o altres tipus de representació- sobre el que està aprenent?) Promou “fer ciència”? (fer prediccions, dissenyar experiments, recollir dades, buscar evidències, aplicar el dubte sistemàtic, ser perseverant, i imaginatiu) Permet “pensar ciència”? Serveix per a resoldre algun problema? Té per objectiu respondre a una pregunta? Posa de manifest la funcionalitat del que s’està aprenent? Es treballa amb preguntes adequades més que amb explicacions? Contribueix a la construcció de models científics? Està contextualitzada? (Es refereix a un context quotidià, a un context real?) Indicadors competencials d’una activitat
 • 43. Grup C3 (Ciència-Competència-Context) CESIRE-CDEC http: www . xtec . cat / cdec Activitats del grup C3 del CESIRE-CDEC
 • 44. Activitats del grup C3 del CESIRE-CDEC
 • 45. Activitats del grup C3 del CESIRE-CDEC
 • 46. Bibliografia OECD (2007) PISA 2006 Marco de la evaluación. Conocimientos y habilidades en Ciencias, Matemáticas y Lectura . (Disponible a http://www.oecd.org/dataoecd/59/2/39732471.pdf ) Currículum educació secundària obligatòria – Decret 143/2007 DOGC núm. 4915 http://www.xtec.es/estudis/eso/curriculum_2007/ciencies_naturalesa_eso.pdf Currículum educació secundària obligatòria – Annex 1. Competències bàsiques http://www.xtec.es/estudis/eso/curriculum_2007/competencies_eso.pdf Neus Sanmartí, Conferència (ppt): Què ens aporta el concepte de "competència"? - Vallès Occidental, 2006 http://antalya.uab.es/ice/sanmarti/materials/competencies.pdf Currículum País Valencià http://www.csi-csif.es/comunitatvalenciana/Article4538.html
 • 47.
 • 48. Moltes gràcies per la vostra atenció