SlideShare a Scribd company logo
1 of 74
Denkpatronen voor Keteninnovatie
Minor Airport Seaport Logistics
Lecturer:  J.R. Helmus
                  1
2
3
Traditioneel beeld van open innovatie
                  Other firm´s
                   market

                Licence, spin      Our new
                out, divest       market

   Internal
 technology base
                  Internal/external     Our current
                  venture handling      market
              External technology
              insourcing
External technology base                           4

                             Henry Chesbrough, 2004
Hoe ziet de krant van de toekomst eruit?
   Voor wie is deze krant eigenlijk?
   Welke vorm heeft deze krant?
Welke technologieën gaan bepalend zijn voor de
toekomst?
                         6
Nieuwe Wetgeving omtrent duurzaam koelen heeft gevolgen voor gehele sector…
 Hoe ziet de fruitteelt in Nederland eruit in 2020?

Opdrachtgevers         Kennispartners         Innovatie Partners
                                          7
                                        7
Belanghebbenden Hoe kunnen we de invoering van Elektrisch rijden versnellen?
Opdrachtgevers


Kennispartners                    Innovatie Partners
                                  8
Ouderen in Beeld | Waarde propositie


Wijk
verpleegkundige/T
huiszorg                               Kwetsbare oudere
                         Content
                         Monitoring
                         Samenwerking
                         Communicatie
                         Financien
                                         Huisarts
                            Mantelzorger
                                             9

               Cicada Innovation 2012                9
Doelstellingen deze les:
                 Nieuwe denkbeelden meegeven voor open innovatie
Key Messages
• Open innovatie is breed ontastbaar begrip

• Open is niet open is niet open is zeker niet gesloten

• 10 tools & denkpatronen voor open innovatie processen
Agenda voor vandaag
 Even loskomen van je huidige denkpatroon

Lessons Learned

11 denkpatronen voor keten innovatie

1 bonus

                11
12
Wie is dit en waarom?
                  13

Abductie
Lateraal denken
Wat nou als koeien konden autorijden  Wat nou, als ademen mijn hobby zou zijn
                                         14

     Hoe zien auto’s er dan uit?     Hoe zie mijn verzameling eruit?
15
16
Het college van vandaag is het
 leukst als we in dialoog zijn door
 vragen te stellen
We hoeven de finish lijn niet te halen
          17
18
19
20
21
Open omgeving  Gesloten omgeving
               23
Open innovatie vraagt systeem denken
                 24

           Lessons learned
#1       Hoe
        Het ecosysteem wordt gevormd door alle bedrijven
        uit de bedrijfskolom tezamen met hun leveranciers
        en de controlerende partijen.

Werk samen   Ook uw organsatie maakt deel uit van een
        ecosysteem, al is dat voor de overheid niet altijd
        een vanzelfsprekende partij.


met      Vragen:

leveranciers  - In welke bedrijfskolommen bevindt uw organisatie
         zich?
        - Welke partijen heeft u veel overleg mee en welke
         partijen wellicht te weinig?

partners,   - Hoe goed gebruikt u de connecties met uw
         partners uit uw ecosysteem?
        - Heeft u wel eens bedacht waarin u samen kunt
         innoveren?

waarde-    Examples
        - Automobiel industrie waarin partnerschappen

systeem en    gesloten worden voor hybride auto’s
        - Focus op (1) geld en goederenstromen (2)
         eigenaarschap en risico (3) machtsverhoudingen
         en sleutelfiguren

ecosystem                          25
Waardesysteem
                 26

Innovatie ruimte in krantenland
27
Elektrisch vervoer
           28
Hoe
       Door een probleem analyse te maken kunt u
       doorgronden waar innovatie behoeften ligt bij
       partijen in het waardesysteem.

#2 Zoek   Vaak liggen er diepere problemen aan het gevoelde
       probleem ten grondslag.
       Een paracetamol helpt tegen de hoofdpijn maar


problemen,
       haalt de stress uit de omgeving niet weg.
en
problemen
achter    Vragen:
       - Wie voelen de pijn van het niet innoveren?


problemen
       - Welke actoren veroorzaken problemen?
       - Waarin kunnen we wel en niet sturen?

       Voorbeelden
       -Probleemvelden voor fruitteelt en nieuwssector29
                               29
       tonen aan dat niet alle probleemvoelers ook
       probleemveroorzakers zijn en vice versa
Belang probleem definitie

He who defines the problem , defines the
solution.” ~Bob Baxley      “Before trying to find a better solution, you must
      find the problem .” ~Robin Williams
    “Unless you define a problem
    ,your interactive solution will
    lack a viable direction.” ~Dave
    (Heller) Malouf
No problem can be solved from the same level of
consciousness that created it.          31
Voorbeeld
“Je zou met een hoofdpijnprobleem bij een arts kunnen
komen met een directe klacht als ‘mijn bloed is niet goed’. Dit
is een instrumenteel oordeel, want jij ziet de bloeddruk als
oorzaak van hoofdpijn. De arts kan nu vragen waarom je
klaagt over de bloeddruk. Je antwoordt dat je regelmatig
hoofdpijn hebt (het gevolg dat jij er aan toeschrijft). Dit zal de
arts er toe brengen de klacht te benoemen als een
hoofdpijnklacht (herformuleren in termen van functionele
oordelen) om zelf de professionele slag te maken naar
mogelijke oorzaken. Hij kan daarna uitkomen bij de
bloeddruk, maar ook bij een andere oorzaak”.
Probleem                 Type
  structurering              actoren
•Binnen bedrijfskunde zelden 1   •Probleemhebbers
duidelijk probleem daarom      (probleemeigenaren) vs
probleemkluwen ontrafelen      probleemveroorzakers
•het in kaart brengen en ordenen    • De tweeden hebben ``niet
van beschikbare kennis over        altijd belang bij een oplossing
oorzaak en gevolg-relaties die in
het spel zijn
                  •Probleemhebbers
•het in kaart brengen van de
betrokken actoren en hun
betrokkenheid bij de problemen   •Beinvloedbare vs niet-beinvloedbare
•het ordenen en sorteren van    actoren
doeleinden.             •Micro/Meso/Macro
34
35
Hoe
        In veel organisaties leeft men nog steeds met de
        gedachte dat het product direct de behoefte


#3 Lever een
        bevredigt van de klant.
waarde
propositie
        Vragen:
ipv een    - Wat zijn de drijfveren van de klant om voor uw
         organisatie te kiezen?
        - Wat is het probleem van de klant dat deze wil

product of    oplossen met uw product?


        Examples
dienst     - Een vakantie kan een middel zijn
        om te ontstressen en geen product op zich
        - Een auto lost een mobiliteitsprobleem op

                              36
37
37
38
38
Hoe
        Door de ervaring van de klant na te gaan vanaf het
        moment dat deze geïnteresseerd is in uw product of
        dienst tot het moment dat deze tot en met de
        aftersales kunt u in alle fasen beter uw meerwaarde
        voor de klant tonen.
        De kunst is om (samen met de klant) uw
        bedrijfsproces echt te beleven. Focus daarbij op de
        touchpoints die u heeft met de klant.

#4 Zoek naar  Vragen:
        - Wat is het klantproces zoals wij dat in onze

de echte     organisatie ervaren?
        - Over welke afdelingen loopt dit klantproces en
         waar loopt de klant tegenaan gedurende dit
         traject?

klantervaring  - Welke informatie behoefte heeft de klant
         gedurende het proces en welke informatie
         verschaffen wij?
        - Zorgpaden in ziekenhuizen
        - Vanaf welk moment is de klant in onze organisatie
         geïnteresseerd?


        Voorbeelden:
        - Afstemming van zorgpaden in ziekenhuizen
                                39
Het integrale klantproces
                 40
              40
Kruip in de beleving van de klant
Behoeften            Barrieres
                       41
                     41
Het kinderziekenhuis-proces
               42
Weergegeven in de customer journey
                   43
Voorbeeld Customer journey
               44
45
Hoe
       Wat zou er gebeuren met uw organisatie als zelfs
       uw minst tevreden klant tevreden zou zijn? In de
       context van open innovatie zijn uw klanten die
       ontevreden zijn een bron van nieuwe inzichten.


#5      Denk daarbij dat een slechte ervaring gemiddeld 9
       keer doorverteld wordt en een goede slechts 5.
Focus op de
minst
  tevreden  Vragen

klant     - Waarom?
       - Waardoor?
       - Welke invloed heeft dit op onze

       Voorbeelden:
       - T-Mobile…
                              46
47
Hoe
        Deel uw klanten in in 3 groepen en pas uw
        processen aan op deze groepen.
        1. Toekomstige-niet-klanten, willen wel, maar zijn
         toch nog opzoek naar betere opties
        2. Weigerende-niet-klanten, kunnen uw
         waardepropositie simpelweg niet veroorloven
        3. Ongekende-niet-klanten, staan te ver weg van
         uw markt.

#6       Vragen
        - Waarom zouden klanten switchen naar u?
        - Waar zijn potentiële klanten nu echt naar opzoek?

Focus op    - Kunnen we kosten verlagen, diensten eenvoudiger
         maken? Transparanter zijn?niet-klanten

        Voorbeelden:
        - (Zorg)verzekeringen
        - Elektrische auto’s              48
Behoeften versus barrieres
               49
en neem mogelijke barrieres weg.
   Wat weerhoudt mogelijke klanten ervan te beslissen een
         elektrische auto te kopen?
 Er zijn drie type barrieres die
 weggenomen moeten worden voordat
 een lastige beslissing genomen wordt
 • Functionele barriere
   •Prijs,functionalitiet,risico,etc
 • Emotionele barriere
   • bang zijn risico te nemen, falen, niet
   kunnen gebruiken, etc
 •Sociale barriere
   •Hoe anderen jou zien
   •Attitude van anderen naar jou toe

Welke informatie heb je nodig om de barrieres voor het kopen van
                               50
een Elektrische auto weg te nemen?
Failed - 3m – Xerox – colour copy
designed the first color copier at 3M in the early
1970s, they were on the leading edge of printing
technology.
Why? Because in the 1970s, most companies
didn't even have color printers! No one had
anything of color to copy!
                           51
                    51
Hoe
        Vastgeroeste patronen beperken de ruimte die u
        heeft om te innoveren. Deze patronen vormen een
        blinde vlek bij het zoeken oplossingen.
        Open innovatie geeft u de kans om samen met
        partners uit totaal andere sectoren samen te

#7 Doorbreek  werken waardoor u tot verassende oplossingen
        kunt komen.

        Vragen
vastgeroeste  -Welke patronen en aannames zijn geldend in uw
        business?
        -Op welke ratio zijn deze patronen gebaseerd?


aannames    -Noemt u eens een totaal andere industrie, hoe
        leven deze patronen die u als waarheid aanneemt
        in deze industrie en welke patronen vormen zich
        daar?

over uw
business    Voorbeelden:
        -De overheid is traag
        -Bankiers zijn slechts uit op economische winst
        -In een non-profit sector verdien je slecht
        -Een krant verschijnt altijd dagelijks en op papier 52
Van: Zonder logistiek staat alles stil
                     53

Naar:Al het vrachtverkeer is overbodig
54
Van: Vrachtverkeer gaat per vrachtwagen
      /boot /vliegtuig
                     55

 Naar:Al het vrachtverkeer per …
56
57
Hoe
       Binnen iedere industrie bestaan er champions die
       de markt domineren. Ook bestaan er challengers
       die traditionele business modellen binnen een
       sector uitdagen. Door business modellen uit andere
       sectoren toe te passen op uw business kunt binnen
       uw industrie een winnaar worden.


#8 Zoek het  Hierbij is het van belang om het business model
       van een bedrijf goed te doorgronden .

       Vragen
beste uit   - Welke sector staat ver van uw eigen sector af?
       - Wat zijn in deze sector de champions en de
        challengers?
       - Wat in hun business model maakt dat zij deze

andere     positie hebben?


       Voorbeelden:
industrieën  - KLM versus Ryan Air
       - Het implementeren van een spelersmarkt
       (voetbal) in een cultuur sector (theater)
       - hoe zou het Ikea concept toegepast kunnen
       -Worden op de overheid?                              58
59
Hoe
        Voor traditionele business modellen geld dat per
        transactie wordt afgerekend, denk aan een brood
        bij de bakker.
        Zeker bij uitkomsten van open innovatie zullen


#9 Geld is   business modellen ontstaan die betrekking hebben
        over meerdere stakeholders. Cash is king hoeft
        hierbij niet op te gaan. Denk ook aan inspraak,
        informatiestromen, sponsoring, cross-selling.

niet      Vragen
        - Welke stakeholders hebben belang bij het product

bepalend bij   / service die we op de markt zetten.
        - Welk belang is dit en wat is de basis hiervoor?
        - Is het financiële plaatje voor het product rond te
         krijgen gegeven de belangen van alle

2.0 business   stakeholders?
modellen
        Voorbeelden:
        - Google adds
        - Ryan Air business model
                                60
Voorbeeld geldstromen
•  Geldstromen
•  Inspraak
•  Datastromen
•  Goederen
•  Aanwezigheid      61
•  Sponsoring
Dell maakt al winst op een laptop
nog voordat deze verkocht is      Hoe is dat nou toch mogelijk???
                       62

 Microsoft® Office Starter 2010
We plaatsen een lantaarnpaal langs een bos/park
 Wie hebben er Belangen anders dan geld     63
Hoe
       In veel organisaties leeft men nog steeds met de
       gedachte dat het product direct de behoefte


#9 lever
       bevredigt van de klant. Echter veel winst kan
       behaald worden uit complementaire producten.
product-
service-
combinaties  Vragen:
       - Kan uw product verrijkt worden met een internet
        service interface?

(meta-    Examples
       - Dr Watson

products)   - Whithings
       - nike+
       - internet of things

                             64
                              64
Examples IoT products-Services
•  Internet connected product
•  Sociale interactie
•  Service propositie
•  Service cashflows
                   65
Hoe
        Technologie heeft in een context een bepaalde
        betekenis. De technologie achter de vlucht
        simuiator , het uiterst nauwkeurig bewegen op basis
        van sensor informatie kan in een heel andere
        context leiden tot een andere innovatie.

#10       Vragen
        - We know how to…

kijk anders   - Wat kunnen we met deze technologie doen
        - onder welke omstandigheden is deze technologie
         nog bruikbaar ?


naar      Voorbeelden:
        - AmpelMann-

technologieën  - Holland Container
        -


in de keten
                                66
67
Technologie omdraaien
            68
69
70
71
Hoe
       Visualiseringen worden anders verwerkt in ons
       brein dan teksten of getallen. De ervaring leert dat
       uit verschillende interpretaties van hetzelfde figuur
       nieuwe ideeën kunnen ontstaan.

       Vragen
#11      - Hoe creëert u een open omgeving waarin niet
        alleen post-its geplakt worden of gediscussieerd
        maar ook visualisaties gemaakt worden door
        iedereen?

Visualiseer  Voorbeelden:
       - Infographics

waar     - Methode van David Sibbet
mogelijk

                                72
5 STAPPEN NAAR SUCCES
            73
Hoe
        Blijf plezier maken tijdens het innoveren. Van
        positieve gedachten en een goede open


#12
        sfeer komen betere ideeën dan       van
        negativiteit.
        Blijf lachen!


BONUS:
Gebruik af
en toe Comic
Sans
                             74
75
Sources
• www.booreiland.nl
• Henry Chesbrough 2004
• 25 ways to innovatie your business model – Mark
 Sniukas
• www.Fabrique.nl
• www.businessmodelgeneration.com
• Dap Hartman – presentatie tijdens PDMA congres 2012
• David Sibbet – www.grove.com


                            76

More Related Content

What's hot

Ondernemers Coverstory Feb 2010
Ondernemers Coverstory Feb 2010Ondernemers Coverstory Feb 2010
Ondernemers Coverstory Feb 2010jandemey
 
Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 1
Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 1Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 1
Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 1Jos van de Werken
 
Nederland als springplank voor innovatieve bedrijven
Nederland als springplank voor innovatieve bedrijvenNederland als springplank voor innovatieve bedrijven
Nederland als springplank voor innovatieve bedrijvenSteven Peters
 
Rapport TMT - Nederland als de springplank ABN AMRO
Rapport TMT - Nederland als de springplank ABN AMRORapport TMT - Nederland als de springplank ABN AMRO
Rapport TMT - Nederland als de springplank ABN AMROWTT Insights
 
Brochure bce schadeverzekeringen en claimsmanagement
Brochure bce schadeverzekeringen en claimsmanagementBrochure bce schadeverzekeringen en claimsmanagement
Brochure bce schadeverzekeringen en claimsmanagementbusiness_case
 
Workshop data land congres 2011 eindverslag
Workshop data land congres 2011 eindverslagWorkshop data land congres 2011 eindverslag
Workshop data land congres 2011 eindverslagMerijn Jacops
 

What's hot (8)

Ondernemers Coverstory Feb 2010
Ondernemers Coverstory Feb 2010Ondernemers Coverstory Feb 2010
Ondernemers Coverstory Feb 2010
 
Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 1
Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 1Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 1
Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 1
 
TNT Centre, blauwdruk voor een duurzaam gebouw
TNT Centre, blauwdruk voor een duurzaam gebouwTNT Centre, blauwdruk voor een duurzaam gebouw
TNT Centre, blauwdruk voor een duurzaam gebouw
 
Nederland als springplank voor innovatieve bedrijven
Nederland als springplank voor innovatieve bedrijvenNederland als springplank voor innovatieve bedrijven
Nederland als springplank voor innovatieve bedrijven
 
Rapport TMT - Nederland als de springplank ABN AMRO
Rapport TMT - Nederland als de springplank ABN AMRORapport TMT - Nederland als de springplank ABN AMRO
Rapport TMT - Nederland als de springplank ABN AMRO
 
Erik Brouwer: Innovatie noodzaak en onberekenbaar
Erik Brouwer: Innovatie noodzaak en onberekenbaarErik Brouwer: Innovatie noodzaak en onberekenbaar
Erik Brouwer: Innovatie noodzaak en onberekenbaar
 
Brochure bce schadeverzekeringen en claimsmanagement
Brochure bce schadeverzekeringen en claimsmanagementBrochure bce schadeverzekeringen en claimsmanagement
Brochure bce schadeverzekeringen en claimsmanagement
 
Workshop data land congres 2011 eindverslag
Workshop data land congres 2011 eindverslagWorkshop data land congres 2011 eindverslag
Workshop data land congres 2011 eindverslag
 

Viewers also liked

Onderzoek inkoopbesparingen gemeenten 2012
Onderzoek inkoopbesparingen gemeenten 2012Onderzoek inkoopbesparingen gemeenten 2012
Onderzoek inkoopbesparingen gemeenten 2012Hans Ruiter
 
University amsterdam youthpeacebuilding2011
University amsterdam youthpeacebuilding2011University amsterdam youthpeacebuilding2011
University amsterdam youthpeacebuilding2011Wout Visser
 
Lecture roadmapping product service combinations
Lecture roadmapping product service combinationsLecture roadmapping product service combinations
Lecture roadmapping product service combinationsJurjen Helmus
 
Lezing Projectmanagement Engineering Week
Lezing Projectmanagement Engineering WeekLezing Projectmanagement Engineering Week
Lezing Projectmanagement Engineering WeekJurjen Helmus
 
Innovation management at Saab
Innovation management at Saab Innovation management at Saab
Innovation management at Saab Jurjen Helmus
 
Hogeschool van Amsterdam Engineeringsweek 2010, TRIZ
Hogeschool van Amsterdam Engineeringsweek 2010, TRIZHogeschool van Amsterdam Engineeringsweek 2010, TRIZ
Hogeschool van Amsterdam Engineeringsweek 2010, TRIZJurjen Helmus
 
S&O Marleen van de Kerkhof Duurzaamheid Engineeringweek Hogeschool van Amsterdam
S&O Marleen van de Kerkhof Duurzaamheid Engineeringweek Hogeschool van AmsterdamS&O Marleen van de Kerkhof Duurzaamheid Engineeringweek Hogeschool van Amsterdam
S&O Marleen van de Kerkhof Duurzaamheid Engineeringweek Hogeschool van AmsterdamJurjen Helmus
 
Software Engineering College 4 - exploring data
Software Engineering College 4 - exploring dataSoftware Engineering College 4 - exploring data
Software Engineering College 4 - exploring dataJurjen Helmus
 
gouden tips voor Blended learning en future proof onderwijs
gouden tips voor Blended learning en future proof onderwijsgouden tips voor Blended learning en future proof onderwijs
gouden tips voor Blended learning en future proof onderwijsJurjen Helmus
 
promotie big data in urban technology
promotie big data in urban technologypromotie big data in urban technology
promotie big data in urban technologyJurjen Helmus
 
Creativiteit en Krantbeleving: Design for interaction
Creativiteit en Krantbeleving: Design for interactionCreativiteit en Krantbeleving: Design for interaction
Creativiteit en Krantbeleving: Design for interactionJurjen Helmus
 
presentatie booreiland metaproducten
presentatie booreiland metaproductenpresentatie booreiland metaproducten
presentatie booreiland metaproductenJurjen Helmus
 
kansen van Internet of things voor Technisch Bedrijfskunde Ingenieurs
kansen van Internet of things voor Technisch Bedrijfskunde Ingenieurskansen van Internet of things voor Technisch Bedrijfskunde Ingenieurs
kansen van Internet of things voor Technisch Bedrijfskunde IngenieursJurjen Helmus
 
Debian Policy - 5.6.12 Version
Debian Policy - 5.6.12 VersionDebian Policy - 5.6.12 Version
Debian Policy - 5.6.12 VersionShih-Yuan Lee
 
Soft values of harbours
Soft values of harboursSoft values of harbours
Soft values of harboursJurjen Helmus
 
Software Engineering College 5 -managing data
Software Engineering College 5 -managing dataSoftware Engineering College 5 -managing data
Software Engineering College 5 -managing dataJurjen Helmus
 
Software for big data - setting the scene
Software for big data -  setting the sceneSoftware for big data -  setting the scene
Software for big data - setting the sceneJurjen Helmus
 
Software Engineering College 6 -timeseries data
Software Engineering College 6 -timeseries dataSoftware Engineering College 6 -timeseries data
Software Engineering College 6 -timeseries dataJurjen Helmus
 

Viewers also liked (20)

Onderzoek inkoopbesparingen gemeenten 2012
Onderzoek inkoopbesparingen gemeenten 2012Onderzoek inkoopbesparingen gemeenten 2012
Onderzoek inkoopbesparingen gemeenten 2012
 
University amsterdam youthpeacebuilding2011
University amsterdam youthpeacebuilding2011University amsterdam youthpeacebuilding2011
University amsterdam youthpeacebuilding2011
 
Lecture roadmapping product service combinations
Lecture roadmapping product service combinationsLecture roadmapping product service combinations
Lecture roadmapping product service combinations
 
Lezing Projectmanagement Engineering Week
Lezing Projectmanagement Engineering WeekLezing Projectmanagement Engineering Week
Lezing Projectmanagement Engineering Week
 
Innovation management at Saab
Innovation management at Saab Innovation management at Saab
Innovation management at Saab
 
Hogeschool van Amsterdam Engineeringsweek 2010, TRIZ
Hogeschool van Amsterdam Engineeringsweek 2010, TRIZHogeschool van Amsterdam Engineeringsweek 2010, TRIZ
Hogeschool van Amsterdam Engineeringsweek 2010, TRIZ
 
S&O Marleen van de Kerkhof Duurzaamheid Engineeringweek Hogeschool van Amsterdam
S&O Marleen van de Kerkhof Duurzaamheid Engineeringweek Hogeschool van AmsterdamS&O Marleen van de Kerkhof Duurzaamheid Engineeringweek Hogeschool van Amsterdam
S&O Marleen van de Kerkhof Duurzaamheid Engineeringweek Hogeschool van Amsterdam
 
Software Engineering College 4 - exploring data
Software Engineering College 4 - exploring dataSoftware Engineering College 4 - exploring data
Software Engineering College 4 - exploring data
 
gouden tips voor Blended learning en future proof onderwijs
gouden tips voor Blended learning en future proof onderwijsgouden tips voor Blended learning en future proof onderwijs
gouden tips voor Blended learning en future proof onderwijs
 
Cleantech
CleantechCleantech
Cleantech
 
promotie big data in urban technology
promotie big data in urban technologypromotie big data in urban technology
promotie big data in urban technology
 
Creativiteit en Krantbeleving: Design for interaction
Creativiteit en Krantbeleving: Design for interactionCreativiteit en Krantbeleving: Design for interaction
Creativiteit en Krantbeleving: Design for interaction
 
presentatie booreiland metaproducten
presentatie booreiland metaproductenpresentatie booreiland metaproducten
presentatie booreiland metaproducten
 
kansen van Internet of things voor Technisch Bedrijfskunde Ingenieurs
kansen van Internet of things voor Technisch Bedrijfskunde Ingenieurskansen van Internet of things voor Technisch Bedrijfskunde Ingenieurs
kansen van Internet of things voor Technisch Bedrijfskunde Ingenieurs
 
Debian Policy - 5.6.12 Version
Debian Policy - 5.6.12 VersionDebian Policy - 5.6.12 Version
Debian Policy - 5.6.12 Version
 
Soft values of harbours
Soft values of harboursSoft values of harbours
Soft values of harbours
 
Software Engineering College 5 -managing data
Software Engineering College 5 -managing dataSoftware Engineering College 5 -managing data
Software Engineering College 5 -managing data
 
Software for big data - setting the scene
Software for big data -  setting the sceneSoftware for big data -  setting the scene
Software for big data - setting the scene
 
Software Engineering College 6 -timeseries data
Software Engineering College 6 -timeseries dataSoftware Engineering College 6 -timeseries data
Software Engineering College 6 -timeseries data
 
Wake up on leadership
Wake up on leadershipWake up on leadership
Wake up on leadership
 

Similar to Denkpatronen open innovatie en keten innovatie - 2012-2013

Bryosessie: Succesvol starten dankzij een geschikt business model
Bryosessie: Succesvol starten dankzij een geschikt business modelBryosessie: Succesvol starten dankzij een geschikt business model
Bryosessie: Succesvol starten dankzij een geschikt business modelKurtPeys
 
Trends - Slotcollege - blue ocean, scenarioverkenningen, startups en agile
Trends - Slotcollege - blue ocean, scenarioverkenningen, startups en agileTrends - Slotcollege - blue ocean, scenarioverkenningen, startups en agile
Trends - Slotcollege - blue ocean, scenarioverkenningen, startups en agileAeronAdvies
 
Masterclass e health v1.0
Masterclass e health v1.0Masterclass e health v1.0
Masterclass e health v1.0CbusineZ
 
Presentatie Netwerken 290508
Presentatie Netwerken 290508Presentatie Netwerken 290508
Presentatie Netwerken 290508Mark Veldpape
 
Overheid en marketing.
Overheid en marketing.Overheid en marketing.
Overheid en marketing.Filip Modderie
 
IA Van innovatief idee tot succesvol product (IC O-VL) Sessie 1 Peter Rutten
IA Van innovatief idee tot succesvol product (IC O-VL) Sessie 1 Peter RuttenIA Van innovatief idee tot succesvol product (IC O-VL) Sessie 1 Peter Rutten
IA Van innovatief idee tot succesvol product (IC O-VL) Sessie 1 Peter RuttenIkinnoveer
 
140110 VOKA A-W Business Modeling
140110 VOKA A-W Business Modeling140110 VOKA A-W Business Modeling
140110 VOKA A-W Business ModelingKurtPeys
 
Klant in de driver's seat - Hoofdstuk Boekimpressie
Klant in de driver's seat - Hoofdstuk BoekimpressieKlant in de driver's seat - Hoofdstuk Boekimpressie
Klant in de driver's seat - Hoofdstuk BoekimpressieSjors van Leeuwen
 
Over mensen: van share- naar stakeholder
Over mensen: van share- naar stakeholderOver mensen: van share- naar stakeholder
Over mensen: van share- naar stakeholderErik-Jan Kreuze
 
Open innovatie - een introductie
Open innovatie - een introductieOpen innovatie - een introductie
Open innovatie - een introductieRaoul Teeuwen
 
Brochure nyenrode masterclass klantgericht innoveren 2015
Brochure nyenrode masterclass klantgericht innoveren 2015Brochure nyenrode masterclass klantgericht innoveren 2015
Brochure nyenrode masterclass klantgericht innoveren 2015Karin Rigterink
 
MVO Seminar "Maakt u al winst met MVO?"
MVO Seminar "Maakt u al winst met MVO?"MVO Seminar "Maakt u al winst met MVO?"
MVO Seminar "Maakt u al winst met MVO?"Janjoris van Diepen
 
Hoe werkt een klantgestuurd businessmodel?
Hoe werkt een klantgestuurd businessmodel?Hoe werkt een klantgestuurd businessmodel?
Hoe werkt een klantgestuurd businessmodel?Marleen Bekkers
 
Trends - College 4 - praktische voorbeelden
Trends - College 4 - praktische voorbeeldenTrends - College 4 - praktische voorbeelden
Trends - College 4 - praktische voorbeeldenAeronAdvies
 
Presentatie futurum Ward Ooms / Frank de Langen
Presentatie futurum Ward Ooms / Frank de LangenPresentatie futurum Ward Ooms / Frank de Langen
Presentatie futurum Ward Ooms / Frank de LangenFrankdeLangen
 
Innoveren met sociale innovatie
Innoveren met sociale innovatieInnoveren met sociale innovatie
Innoveren met sociale innovatieRijnbeek
 
Service manager dag regie bij Crowdsourcing
Service manager dag regie bij CrowdsourcingService manager dag regie bij Crowdsourcing
Service manager dag regie bij CrowdsourcingFrank Willems
 
Ab 010210 Lom Nieuwestijl Workshop
Ab 010210 Lom Nieuwestijl WorkshopAb 010210 Lom Nieuwestijl Workshop
Ab 010210 Lom Nieuwestijl WorkshopArko Brakel, van
 
Presentatie ZienXL - trends & participatie
Presentatie ZienXL - trends & participatiePresentatie ZienXL - trends & participatie
Presentatie ZienXL - trends & participatieWhat if Robert
 

Similar to Denkpatronen open innovatie en keten innovatie - 2012-2013 (20)

Business development
Business developmentBusiness development
Business development
 
Bryosessie: Succesvol starten dankzij een geschikt business model
Bryosessie: Succesvol starten dankzij een geschikt business modelBryosessie: Succesvol starten dankzij een geschikt business model
Bryosessie: Succesvol starten dankzij een geschikt business model
 
Trends - Slotcollege - blue ocean, scenarioverkenningen, startups en agile
Trends - Slotcollege - blue ocean, scenarioverkenningen, startups en agileTrends - Slotcollege - blue ocean, scenarioverkenningen, startups en agile
Trends - Slotcollege - blue ocean, scenarioverkenningen, startups en agile
 
Masterclass e health v1.0
Masterclass e health v1.0Masterclass e health v1.0
Masterclass e health v1.0
 
Presentatie Netwerken 290508
Presentatie Netwerken 290508Presentatie Netwerken 290508
Presentatie Netwerken 290508
 
Overheid en marketing.
Overheid en marketing.Overheid en marketing.
Overheid en marketing.
 
IA Van innovatief idee tot succesvol product (IC O-VL) Sessie 1 Peter Rutten
IA Van innovatief idee tot succesvol product (IC O-VL) Sessie 1 Peter RuttenIA Van innovatief idee tot succesvol product (IC O-VL) Sessie 1 Peter Rutten
IA Van innovatief idee tot succesvol product (IC O-VL) Sessie 1 Peter Rutten
 
140110 VOKA A-W Business Modeling
140110 VOKA A-W Business Modeling140110 VOKA A-W Business Modeling
140110 VOKA A-W Business Modeling
 
Klant in de driver's seat - Hoofdstuk Boekimpressie
Klant in de driver's seat - Hoofdstuk BoekimpressieKlant in de driver's seat - Hoofdstuk Boekimpressie
Klant in de driver's seat - Hoofdstuk Boekimpressie
 
Over mensen: van share- naar stakeholder
Over mensen: van share- naar stakeholderOver mensen: van share- naar stakeholder
Over mensen: van share- naar stakeholder
 
Open innovatie - een introductie
Open innovatie - een introductieOpen innovatie - een introductie
Open innovatie - een introductie
 
Brochure nyenrode masterclass klantgericht innoveren 2015
Brochure nyenrode masterclass klantgericht innoveren 2015Brochure nyenrode masterclass klantgericht innoveren 2015
Brochure nyenrode masterclass klantgericht innoveren 2015
 
MVO Seminar "Maakt u al winst met MVO?"
MVO Seminar "Maakt u al winst met MVO?"MVO Seminar "Maakt u al winst met MVO?"
MVO Seminar "Maakt u al winst met MVO?"
 
Hoe werkt een klantgestuurd businessmodel?
Hoe werkt een klantgestuurd businessmodel?Hoe werkt een klantgestuurd businessmodel?
Hoe werkt een klantgestuurd businessmodel?
 
Trends - College 4 - praktische voorbeelden
Trends - College 4 - praktische voorbeeldenTrends - College 4 - praktische voorbeelden
Trends - College 4 - praktische voorbeelden
 
Presentatie futurum Ward Ooms / Frank de Langen
Presentatie futurum Ward Ooms / Frank de LangenPresentatie futurum Ward Ooms / Frank de Langen
Presentatie futurum Ward Ooms / Frank de Langen
 
Innoveren met sociale innovatie
Innoveren met sociale innovatieInnoveren met sociale innovatie
Innoveren met sociale innovatie
 
Service manager dag regie bij Crowdsourcing
Service manager dag regie bij CrowdsourcingService manager dag regie bij Crowdsourcing
Service manager dag regie bij Crowdsourcing
 
Ab 010210 Lom Nieuwestijl Workshop
Ab 010210 Lom Nieuwestijl WorkshopAb 010210 Lom Nieuwestijl Workshop
Ab 010210 Lom Nieuwestijl Workshop
 
Presentatie ZienXL - trends & participatie
Presentatie ZienXL - trends & participatiePresentatie ZienXL - trends & participatie
Presentatie ZienXL - trends & participatie
 

More from Jurjen Helmus

Software Engineering College 2 - ETL and databases
Software Engineering College 2 - ETL and databasesSoftware Engineering College 2 - ETL and databases
Software Engineering College 2 - ETL and databasesJurjen Helmus
 
innoveren_met_big_data_jr_helmus
innoveren_met_big_data_jr_helmusinnoveren_met_big_data_jr_helmus
innoveren_met_big_data_jr_helmusJurjen Helmus
 
Roadmapping product service combinations
Roadmapping product service combinationsRoadmapping product service combinations
Roadmapping product service combinationsJurjen Helmus
 
Opdracht 1 Het big data landschap
Opdracht 1 Het big data landschap Opdracht 1 Het big data landschap
Opdracht 1 Het big data landschap Jurjen Helmus
 
Workshop webcollege - cursus didactiek
Workshop webcollege - cursus didactiekWorkshop webcollege - cursus didactiek
Workshop webcollege - cursus didactiekJurjen Helmus
 
Value chain innovation - Breaking the chains
Value chain innovation - Breaking the chainsValue chain innovation - Breaking the chains
Value chain innovation - Breaking the chainsJurjen Helmus
 
Scenario analyse en planning voor innovatie
Scenario analyse en planning voor innovatie Scenario analyse en planning voor innovatie
Scenario analyse en planning voor innovatie Jurjen Helmus
 
Roadmapping Product Service Combinations
Roadmapping Product Service CombinationsRoadmapping Product Service Combinations
Roadmapping Product Service CombinationsJurjen Helmus
 
Microles lateraal denken
Microles lateraal denkenMicroles lateraal denken
Microles lateraal denkenJurjen Helmus
 
Product launch - de integratie tussen Marketing / Productie (opschaling) / in...
Product launch - de integratie tussen Marketing / Productie (opschaling) / in...Product launch - de integratie tussen Marketing / Productie (opschaling) / in...
Product launch - de integratie tussen Marketing / Productie (opschaling) / in...Jurjen Helmus
 
Marktinschatting en forecasting
Marktinschatting en forecastingMarktinschatting en forecasting
Marktinschatting en forecastingJurjen Helmus
 
Duurzaam Ontwerpen - Inge Oskam - Hogeschool van Amsterdam
Duurzaam Ontwerpen - Inge Oskam - Hogeschool van AmsterdamDuurzaam Ontwerpen - Inge Oskam - Hogeschool van Amsterdam
Duurzaam Ontwerpen - Inge Oskam - Hogeschool van AmsterdamJurjen Helmus
 
Weekprogramma Engineeringweek
Weekprogramma EngineeringweekWeekprogramma Engineeringweek
Weekprogramma EngineeringweekJurjen Helmus
 

More from Jurjen Helmus (14)

Software Engineering College 2 - ETL and databases
Software Engineering College 2 - ETL and databasesSoftware Engineering College 2 - ETL and databases
Software Engineering College 2 - ETL and databases
 
innoveren_met_big_data_jr_helmus
innoveren_met_big_data_jr_helmusinnoveren_met_big_data_jr_helmus
innoveren_met_big_data_jr_helmus
 
Roadmapping product service combinations
Roadmapping product service combinationsRoadmapping product service combinations
Roadmapping product service combinations
 
Opdracht 1 Het big data landschap
Opdracht 1 Het big data landschap Opdracht 1 Het big data landschap
Opdracht 1 Het big data landschap
 
Workshop webcollege - cursus didactiek
Workshop webcollege - cursus didactiekWorkshop webcollege - cursus didactiek
Workshop webcollege - cursus didactiek
 
Value chain innovation - Breaking the chains
Value chain innovation - Breaking the chainsValue chain innovation - Breaking the chains
Value chain innovation - Breaking the chains
 
Scenario analyse en planning voor innovatie
Scenario analyse en planning voor innovatie Scenario analyse en planning voor innovatie
Scenario analyse en planning voor innovatie
 
Roadmapping Product Service Combinations
Roadmapping Product Service CombinationsRoadmapping Product Service Combinations
Roadmapping Product Service Combinations
 
Microles lateraal denken
Microles lateraal denkenMicroles lateraal denken
Microles lateraal denken
 
Product launch - de integratie tussen Marketing / Productie (opschaling) / in...
Product launch - de integratie tussen Marketing / Productie (opschaling) / in...Product launch - de integratie tussen Marketing / Productie (opschaling) / in...
Product launch - de integratie tussen Marketing / Productie (opschaling) / in...
 
Marktinschatting en forecasting
Marktinschatting en forecastingMarktinschatting en forecasting
Marktinschatting en forecasting
 
4.2 voorlichting
4.2 voorlichting4.2 voorlichting
4.2 voorlichting
 
Duurzaam Ontwerpen - Inge Oskam - Hogeschool van Amsterdam
Duurzaam Ontwerpen - Inge Oskam - Hogeschool van AmsterdamDuurzaam Ontwerpen - Inge Oskam - Hogeschool van Amsterdam
Duurzaam Ontwerpen - Inge Oskam - Hogeschool van Amsterdam
 
Weekprogramma Engineeringweek
Weekprogramma EngineeringweekWeekprogramma Engineeringweek
Weekprogramma Engineeringweek
 

Denkpatronen open innovatie en keten innovatie - 2012-2013

 • 1. Denkpatronen voor Keteninnovatie Minor Airport Seaport Logistics Lecturer: J.R. Helmus 1
 • 2. 2
 • 3. 3
 • 4. Traditioneel beeld van open innovatie Other firm´s market Licence, spin Our new out, divest market Internal technology base Internal/external Our current venture handling market External technology insourcing External technology base 4 Henry Chesbrough, 2004
 • 5. Hoe ziet de krant van de toekomst eruit? Voor wie is deze krant eigenlijk? Welke vorm heeft deze krant? Welke technologieën gaan bepalend zijn voor de toekomst? 6
 • 6. Nieuwe Wetgeving omtrent duurzaam koelen heeft gevolgen voor gehele sector… Hoe ziet de fruitteelt in Nederland eruit in 2020? Opdrachtgevers Kennispartners Innovatie Partners 7 7
 • 7. Belanghebbenden Hoe kunnen we de invoering van Elektrisch rijden versnellen? Opdrachtgevers Kennispartners Innovatie Partners 8
 • 8. Ouderen in Beeld | Waarde propositie Wijk verpleegkundige/T huiszorg Kwetsbare oudere Content Monitoring Samenwerking Communicatie Financien Huisarts Mantelzorger 9 Cicada Innovation 2012 9
 • 9. Doelstellingen deze les: Nieuwe denkbeelden meegeven voor open innovatie Key Messages • Open innovatie is breed ontastbaar begrip • Open is niet open is niet open is zeker niet gesloten • 10 tools & denkpatronen voor open innovatie processen
 • 10. Agenda voor vandaag  Even loskomen van je huidige denkpatroon Lessons Learned 11 denkpatronen voor keten innovatie 1 bonus 11
 • 11. 12
 • 12. Wie is dit en waarom? 13 Abductie
 • 13. Lateraal denken Wat nou als koeien konden autorijden Wat nou, als ademen mijn hobby zou zijn 14 Hoe zien auto’s er dan uit? Hoe zie mijn verzameling eruit?
 • 14. 15
 • 15. 16
 • 16. Het college van vandaag is het leukst als we in dialoog zijn door vragen te stellen We hoeven de finish lijn niet te halen 17
 • 17. 18
 • 18. 19
 • 19. 20
 • 20. 21
 • 21. Open omgeving Gesloten omgeving 23
 • 22. Open innovatie vraagt systeem denken 24 Lessons learned
 • 23. #1 Hoe Het ecosysteem wordt gevormd door alle bedrijven uit de bedrijfskolom tezamen met hun leveranciers en de controlerende partijen. Werk samen Ook uw organsatie maakt deel uit van een ecosysteem, al is dat voor de overheid niet altijd een vanzelfsprekende partij. met Vragen: leveranciers - In welke bedrijfskolommen bevindt uw organisatie zich? - Welke partijen heeft u veel overleg mee en welke partijen wellicht te weinig? partners, - Hoe goed gebruikt u de connecties met uw partners uit uw ecosysteem? - Heeft u wel eens bedacht waarin u samen kunt innoveren? waarde- Examples - Automobiel industrie waarin partnerschappen systeem en gesloten worden voor hybride auto’s - Focus op (1) geld en goederenstromen (2) eigenaarschap en risico (3) machtsverhoudingen en sleutelfiguren ecosystem 25
 • 24. Waardesysteem 26 Innovatie ruimte in krantenland
 • 25. 27
 • 27. Hoe Door een probleem analyse te maken kunt u doorgronden waar innovatie behoeften ligt bij partijen in het waardesysteem. #2 Zoek Vaak liggen er diepere problemen aan het gevoelde probleem ten grondslag. Een paracetamol helpt tegen de hoofdpijn maar problemen, haalt de stress uit de omgeving niet weg. en problemen achter Vragen: - Wie voelen de pijn van het niet innoveren? problemen - Welke actoren veroorzaken problemen? - Waarin kunnen we wel en niet sturen? Voorbeelden -Probleemvelden voor fruitteelt en nieuwssector29 29 tonen aan dat niet alle probleemvoelers ook probleemveroorzakers zijn en vice versa
 • 28. Belang probleem definitie He who defines the problem , defines the solution.” ~Bob Baxley “Before trying to find a better solution, you must find the problem .” ~Robin Williams “Unless you define a problem ,your interactive solution will lack a viable direction.” ~Dave (Heller) Malouf
 • 29. No problem can be solved from the same level of consciousness that created it. 31
 • 30. Voorbeeld “Je zou met een hoofdpijnprobleem bij een arts kunnen komen met een directe klacht als ‘mijn bloed is niet goed’. Dit is een instrumenteel oordeel, want jij ziet de bloeddruk als oorzaak van hoofdpijn. De arts kan nu vragen waarom je klaagt over de bloeddruk. Je antwoordt dat je regelmatig hoofdpijn hebt (het gevolg dat jij er aan toeschrijft). Dit zal de arts er toe brengen de klacht te benoemen als een hoofdpijnklacht (herformuleren in termen van functionele oordelen) om zelf de professionele slag te maken naar mogelijke oorzaken. Hij kan daarna uitkomen bij de bloeddruk, maar ook bij een andere oorzaak”.
 • 31. Probleem Type structurering actoren •Binnen bedrijfskunde zelden 1 •Probleemhebbers duidelijk probleem daarom (probleemeigenaren) vs probleemkluwen ontrafelen probleemveroorzakers •het in kaart brengen en ordenen • De tweeden hebben ``niet van beschikbare kennis over altijd belang bij een oplossing oorzaak en gevolg-relaties die in het spel zijn •Probleemhebbers •het in kaart brengen van de betrokken actoren en hun betrokkenheid bij de problemen •Beinvloedbare vs niet-beinvloedbare •het ordenen en sorteren van actoren doeleinden. •Micro/Meso/Macro
 • 32. 34
 • 33. 35
 • 34. Hoe In veel organisaties leeft men nog steeds met de gedachte dat het product direct de behoefte #3 Lever een bevredigt van de klant. waarde propositie Vragen: ipv een - Wat zijn de drijfveren van de klant om voor uw organisatie te kiezen? - Wat is het probleem van de klant dat deze wil product of oplossen met uw product? Examples dienst - Een vakantie kan een middel zijn om te ontstressen en geen product op zich - Een auto lost een mobiliteitsprobleem op 36
 • 35. 37 37
 • 36. 38 38
 • 37. Hoe Door de ervaring van de klant na te gaan vanaf het moment dat deze geïnteresseerd is in uw product of dienst tot het moment dat deze tot en met de aftersales kunt u in alle fasen beter uw meerwaarde voor de klant tonen. De kunst is om (samen met de klant) uw bedrijfsproces echt te beleven. Focus daarbij op de touchpoints die u heeft met de klant. #4 Zoek naar Vragen: - Wat is het klantproces zoals wij dat in onze de echte organisatie ervaren? - Over welke afdelingen loopt dit klantproces en waar loopt de klant tegenaan gedurende dit traject? klantervaring - Welke informatie behoefte heeft de klant gedurende het proces en welke informatie verschaffen wij? - Zorgpaden in ziekenhuizen - Vanaf welk moment is de klant in onze organisatie geïnteresseerd? Voorbeelden: - Afstemming van zorgpaden in ziekenhuizen 39
 • 39. Kruip in de beleving van de klant Behoeften Barrieres 41 41
 • 41. Weergegeven in de customer journey 43
 • 43. 45
 • 44. Hoe Wat zou er gebeuren met uw organisatie als zelfs uw minst tevreden klant tevreden zou zijn? In de context van open innovatie zijn uw klanten die ontevreden zijn een bron van nieuwe inzichten. #5 Denk daarbij dat een slechte ervaring gemiddeld 9 keer doorverteld wordt en een goede slechts 5. Focus op de minst tevreden Vragen klant - Waarom? - Waardoor? - Welke invloed heeft dit op onze Voorbeelden: - T-Mobile… 46
 • 45. 47
 • 46. Hoe Deel uw klanten in in 3 groepen en pas uw processen aan op deze groepen. 1. Toekomstige-niet-klanten, willen wel, maar zijn toch nog opzoek naar betere opties 2. Weigerende-niet-klanten, kunnen uw waardepropositie simpelweg niet veroorloven 3. Ongekende-niet-klanten, staan te ver weg van uw markt. #6 Vragen - Waarom zouden klanten switchen naar u? - Waar zijn potentiële klanten nu echt naar opzoek? Focus op - Kunnen we kosten verlagen, diensten eenvoudiger maken? Transparanter zijn? niet-klanten Voorbeelden: - (Zorg)verzekeringen - Elektrische auto’s 48
 • 48. en neem mogelijke barrieres weg. Wat weerhoudt mogelijke klanten ervan te beslissen een elektrische auto te kopen? Er zijn drie type barrieres die weggenomen moeten worden voordat een lastige beslissing genomen wordt • Functionele barriere •Prijs,functionalitiet,risico,etc • Emotionele barriere • bang zijn risico te nemen, falen, niet kunnen gebruiken, etc •Sociale barriere •Hoe anderen jou zien •Attitude van anderen naar jou toe Welke informatie heb je nodig om de barrieres voor het kopen van 50 een Elektrische auto weg te nemen?
 • 49. Failed - 3m – Xerox – colour copy designed the first color copier at 3M in the early 1970s, they were on the leading edge of printing technology. Why? Because in the 1970s, most companies didn't even have color printers! No one had anything of color to copy! 51 51
 • 50. Hoe Vastgeroeste patronen beperken de ruimte die u heeft om te innoveren. Deze patronen vormen een blinde vlek bij het zoeken oplossingen. Open innovatie geeft u de kans om samen met partners uit totaal andere sectoren samen te #7 Doorbreek werken waardoor u tot verassende oplossingen kunt komen. Vragen vastgeroeste -Welke patronen en aannames zijn geldend in uw business? -Op welke ratio zijn deze patronen gebaseerd? aannames -Noemt u eens een totaal andere industrie, hoe leven deze patronen die u als waarheid aanneemt in deze industrie en welke patronen vormen zich daar? over uw business Voorbeelden: -De overheid is traag -Bankiers zijn slechts uit op economische winst -In een non-profit sector verdien je slecht -Een krant verschijnt altijd dagelijks en op papier 52
 • 51. Van: Zonder logistiek staat alles stil 53 Naar:Al het vrachtverkeer is overbodig
 • 52. 54
 • 53. Van: Vrachtverkeer gaat per vrachtwagen /boot /vliegtuig 55 Naar:Al het vrachtverkeer per …
 • 54. 56
 • 55. 57
 • 56. Hoe Binnen iedere industrie bestaan er champions die de markt domineren. Ook bestaan er challengers die traditionele business modellen binnen een sector uitdagen. Door business modellen uit andere sectoren toe te passen op uw business kunt binnen uw industrie een winnaar worden. #8 Zoek het Hierbij is het van belang om het business model van een bedrijf goed te doorgronden . Vragen beste uit - Welke sector staat ver van uw eigen sector af? - Wat zijn in deze sector de champions en de challengers? - Wat in hun business model maakt dat zij deze andere positie hebben? Voorbeelden: industrieën - KLM versus Ryan Air - Het implementeren van een spelersmarkt (voetbal) in een cultuur sector (theater) - hoe zou het Ikea concept toegepast kunnen -Worden op de overheid? 58
 • 57. 59
 • 58. Hoe Voor traditionele business modellen geld dat per transactie wordt afgerekend, denk aan een brood bij de bakker. Zeker bij uitkomsten van open innovatie zullen #9 Geld is business modellen ontstaan die betrekking hebben over meerdere stakeholders. Cash is king hoeft hierbij niet op te gaan. Denk ook aan inspraak, informatiestromen, sponsoring, cross-selling. niet Vragen - Welke stakeholders hebben belang bij het product bepalend bij / service die we op de markt zetten. - Welk belang is dit en wat is de basis hiervoor? - Is het financiële plaatje voor het product rond te krijgen gegeven de belangen van alle 2.0 business stakeholders? modellen Voorbeelden: - Google adds - Ryan Air business model 60
 • 59. Voorbeeld geldstromen • Geldstromen • Inspraak • Datastromen • Goederen • Aanwezigheid 61 • Sponsoring
 • 60. Dell maakt al winst op een laptop nog voordat deze verkocht is Hoe is dat nou toch mogelijk??? 62 Microsoft® Office Starter 2010
 • 61. We plaatsen een lantaarnpaal langs een bos/park Wie hebben er Belangen anders dan geld 63
 • 62. Hoe In veel organisaties leeft men nog steeds met de gedachte dat het product direct de behoefte #9 lever bevredigt van de klant. Echter veel winst kan behaald worden uit complementaire producten. product- service- combinaties Vragen: - Kan uw product verrijkt worden met een internet service interface? (meta- Examples - Dr Watson products) - Whithings - nike+ - internet of things 64 64
 • 63. Examples IoT products-Services • Internet connected product • Sociale interactie • Service propositie • Service cashflows 65
 • 64. Hoe Technologie heeft in een context een bepaalde betekenis. De technologie achter de vlucht simuiator , het uiterst nauwkeurig bewegen op basis van sensor informatie kan in een heel andere context leiden tot een andere innovatie. #10 Vragen - We know how to… kijk anders - Wat kunnen we met deze technologie doen - onder welke omstandigheden is deze technologie nog bruikbaar ? naar Voorbeelden: - AmpelMann- technologieën - Holland Container - in de keten 66
 • 65. 67
 • 67. 69
 • 68. 70
 • 69. 71
 • 70. Hoe Visualiseringen worden anders verwerkt in ons brein dan teksten of getallen. De ervaring leert dat uit verschillende interpretaties van hetzelfde figuur nieuwe ideeën kunnen ontstaan. Vragen #11 - Hoe creëert u een open omgeving waarin niet alleen post-its geplakt worden of gediscussieerd maar ook visualisaties gemaakt worden door iedereen? Visualiseer Voorbeelden: - Infographics waar - Methode van David Sibbet mogelijk 72
 • 71. 5 STAPPEN NAAR SUCCES 73
 • 72. Hoe Blijf plezier maken tijdens het innoveren. Van positieve gedachten en een goede open #12 sfeer komen betere ideeën dan van negativiteit. Blijf lachen! BONUS: Gebruik af en toe Comic Sans 74
 • 73. 75
 • 74. Sources • www.booreiland.nl • Henry Chesbrough 2004 • 25 ways to innovatie your business model – Mark Sniukas • www.Fabrique.nl • www.businessmodelgeneration.com • Dap Hartman – presentatie tijdens PDMA congres 2012 • David Sibbet – www.grove.com 76