SlideShare a Scribd company logo
1 of 13
Ш.ГАНБАТ- ТЕХНОЛОГИЙН
СУРГУУЛИЙН ПРОФЕССОР
 19 ДҮГЭЭР ЗУУНЫ СҮҮЛИЙН ХАГАСЫН
СОЁЛЫН ОНОЛУУД
 20 ДУГААР ЗУУНЫ СОЁЛЫН ГОЛ УРСГАЛ,
ЧИГЛЭЛҮҮД
 ПОСТМОДЕРНИСТ СОЁЛ
ЭНЭ ҮЕИЙН НИЙГМИЙН НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ
 ӨРНӨДӨД КАПИТАЛИЗМ ХҮЧТЭЙ ХӨГЖИЖ ЭДИЙН ЗАСАГТ
НЬ МАШИНТ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ НОЁРХСОН
 ХҮН АМЫН АМЬДРАЛ, СОЁЛЫН ТҮВШИН ДЭЭШИЛЖ
ДУНДАЖ ДАВХАРГА ШИНЭЭР БҮРЭЛДСЭН
 АМЕРИКТ БООЛЧЛОЛЫГ, ОРОСТ ХАМЖЛАГАТ ЁСЫГ ХАЛСАН
 АЖИЛЧНЫ ХӨДӨЛГӨӨН ӨРНӨСӨН ПАРИЖИЙН КОММУН
 КОЛОНИЙН СИСТЕМ ТОГТОЖ, ЗАХ ЗЭЭЛИЙГ КАПИТАЛИСТ
ОРНУУД ХУВААЖ ДУУССАН
 СОЁЛЫН АНТРОПОЛОГИ ҮҮССЭН ИРГЭНШЛИЙН ӨМНӨХ
ҮЕД БУЙ АРД ТҮМНИЙГ СУДЛАХ ЗАМААР
 К.МАРКС , Ф.ЭНГЕЛЬС НАР СОЁЛ НЬ НИЙГЭМ, ЭДИЙН
ЗАСГИЙН ХАРИЛЦААНААС ХАМААРДАГ ГЭЖ ҮЗЭЖ БАЙСАН.
 МАТЕРИАЛЛАГ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ БОЛ СОЁЛЫН АМЬДРАЛЫН
ҮНДЭС, ТҮҮНИЙГ ТОДОРХОЙЛОГЧ МӨН ГЭСЭН ДҮГНЭЛТ
ХИЙСЭН
 СОЁЛЫН ТУХАЙ МАРКСИСТ ҮЗЛИЙГ ЭДИЙН ЗАСГИЙН
ДЕТЕРМЕНИСТ БУЮУ ХӨДӨЛМӨРИЙН ОНОЛЫН БАРИМТЛАЛ
ГЭЖ ҮЗДЭГ
 СОЁЛ НЬ ЗӨВХӨН ОЮУНЫ ҮЙЛДВЭРЛЭИЙН ҮР ДҮН БИШ
МАТЕРИАЛЛАГ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ЯВЦАД БАС БИЙ БОЛДОГ
ГЭЖ ҮЗСЭН
 ШИНЭ КАНТАЧ Г. РИККЕРТ: СОЁЛЫН ЕРТӨНЦИЙГ ОЙЛГОЁ
ГЭВЭЛ ХҮНИЙГ ТОДОРХОЙЛЖ БУЙ ҮНЭЛЭМЖҮҮДИЙГ
ОЙЛГОХ ХЭРЭГТЭЙ
 СОЁЛ БОЛ ҮНЭЛЭМЖЭЭР ХОЛБОГДОЖ БАЙДАГ
ОБЪЕКТУУДЫН ЦОГЦ МӨН, ГЭХДЭЭ СОЁЛ БОЛ БАЙГАЛИЙН
БҮТЭЭЛ БИШ ХҮНИЙ ҮНЭЛЭМЖИЙН ҮР ДҮН МӨН.
 ХҮН ТӨРӨЛХТӨНИЙ ТҮҮХЭНД ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ БАЙДАГГҮЙ
ХАРИН НЭГЖ БУЮУ БОДЛГАЛЬ ЗҮЙЛ НОЁРХОДОГ
 ШИНЭ КАНТАЧ Э. КАССИРЕР: ХҮН БОЛ ЯНЗ БҮРИЙН
БЭЛГЭДЭЛ БҮТЭЭГЧ АМЬТАН МӨН, БЭЛГЭДЭЛ БОЛ СОЁЛЫН
ЭЛЕМЕНТҮҮДИЙГ ХОЛБОЖ БАЙДАГ
 СОЁЛ БОЛ СЭТГЭЛИЙН БОДИТ БАЙДАЛ, МАТЕРИАЛЛАГ
АМЬДРАЛЫН НӨХЦӨЛТЭЙ ОГТ ХОЛБООГҮЙ.
 АНГЛИЙН ФИЛОСОФИЧ Г. СПЕНСЕРИЙН БОДГАЛЬ
ХҮМҮҮСИЙН ИЛҮҮ ЧАДВАРЛАГ НЬ ҮЛДЭЖ НИЙГЭМ
ХӨГЖИХӨД НӨЛӨӨ ҮЗҮҮЛДЭГ ГЭСЭН ҮЗЭЛ НЬ ОРЧИН
ҮЕИЙН ОЛОН НИЙТИЙН СОЁЛД НӨЛӨӨЛЖ ЯНЗ БҮРИЙН СОЁЛ
ХОООРОНДОО ДАЙСАГНАЛЦДАГ БАЙХ НЬ ЗАЙЛШГҮЙ ГЭЖ
ҮЗЭХ ҮЗЛИЙН ОНОЛЫН ҮНДЭС БОЛСОН
 ГЕРМАНЫ СОЦИОЛОГИЧ М. ВЕБЕР: СОЁЛ БОЛ НИЙЙГМИЙН
ДАВХАРГА БИШ ЭДИЙН ЗАСАГТАЙ АДИЛ НИЙГМИЙН НЭГ
ХЭСЭГ МӨН, ЦӨӨНГҮЙ ТОХИОЛДОЛД НИЙГМИЙН
ХӨГЖЛИЙН ШИЙДВЭРЛЭГЧ ХҮЧИН ЗҮЙЛ БОЛДОГ. СОЁЛ
ШИЙДВЭРЛЭХ АЧ ХОЛБОГДОЛТОЙ БОЛОХЫГ ШАШНЫ ҮҮРЭГ
ҮР НӨЛӨӨ ХАРУУЛНА.
 Ф. НИЦШЕ : СОЁЛ БОЛ НЭГ ТАЛААР ХҮНИЙГ ДЭЭШ НЬ
ТОРДДОГ ЗАМ, НӨГӨӨ ТАЛААР ХҮН БҮР СОЁЛЖВОЛ БААХАН
ДУНДАЖ ХҮМҮҮС БОЛЖ ХҮНИЙ ДЭЭД ХЭВ МАЯГИЙНХАН
УНАХАД ХҮРГЭДЭГ ЗАМ.
 СОЁЛД ШИНЖЛЭХ УХААН СААД УЧРУУЛДАГ, ЯАГААД ГЭВЭЛ
ШИНЖЛЭХ УХААН ЗӨВХӨН ТАНИН МЭДЭХҮЙН АСУУДЛЫГ
АВЧ ҮЗДЭГ ТУЛ ХҮНИЙ ЗОВЛОН, ХҮСЭЛ МӨРӨӨДӨЛ ТҮҮНД
ХҮРТЭЭЛГҮЙ БАЙДАГ УЧИР ХӨНДИЙ ХУУРАЙ МЭДЛЭГ МӨН.
 В. ДИЛЬТЕЙ, Г. ЗИММЕЛЬ НАР: АМЬДРАЛЫН ТЭМЦЭЛ, ЗӨРЧИЛ
НЬ СОЁЛЫГ ШИНЭЧЛЭХ ЗАМ БОЛДОГ. СОЁЛ НЬ АМЬДРАЛААС
ХОЛДВОЛ АМЬДРАЛЫН АГУУЛГАА ГЭЭЖ ХООСОН ХЭЛБЭР,
ЦЭВЭР СЭТГЭХҮЙН ЗҮЙЛ БОЛЖ ХУВИРНА, ИНГЭСНЭЭР
АМЬДРАЛЫГ БАГТААХ ЧАДВАРГҮЙ БОЛНО.
1. АМЬДРАЛЫН ТУХАЙ ФИЛОСОФИД СОЁЛЫН ОНОЛЫГ
ХӨГЖҮҮЛСЭН НЬ
-ГЕРМАНЫ СОЁЛ СУДЛААЧ О. ШПЕНГЛЕР АЛИВАА СОЁЛЫН
ХӨГШИН НАС БОЛ ИРГЭНШИЛ МӨН. ИРГЭНШИЛ БОЛ
ТҮҮХИЙН ТӨГСГӨЛ РҮҮ ШИЛЖИХ ШИЛЖИЛТ МӨН. ЭДҮГЭЭ
ӨРНӨДИЙН ЕРТӨНЦ ХӨГЖЛИЙНХӨӨ ЭЦСИЙН ШАТАНД
БАЙНА ГЭСЭН ДҮГНЭЛТ ХИЙСЭН.
-ИСПАНИЙН ФИЛОСОФИЧ ХОСЕ ОРТЕГА И ГАССЕТ СОЁЛ
БОЛ АМЬДРАЛ ӨӨРИЙГӨӨ ТУСГААД ТОДОРХОЙ, ЦЭГЦТЭЙ
БОЛГОХ АРГА МӨН. ХҮНИЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗОРИЛГО
НЬ СОЁЛЫГ БҮТЭЭХҮЙ МӨН.СОЁЛ НЬ БАЙГАЛЬ БА
НИЙГМИЙГ БҮТЭЭЛЧЭЭР ЭЗЭМШСЭНИЙ ҮР ДҮН ЮМ .
2. ФРЕЙДИСТ СОЁЛ
-АВСТРИЙН ФИЛОСОФИЧ З. ФРЕЙД СОЁЛ БОЛ ХҮНИЙГ
БАЙГАЛИАС ХАМГААЛАХ БА ХҮМҮҮСИЙН ХООРОНДЫН
ХАРИЛЦААГ ТОХИРУУЛАХ ХОЁР ЗОРИЛГОД ҮЙЛЧИЛДЭГ
ХҮН ТӨРӨЛХТНИЙ ОЛОЛТУУД БА ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН
НИЙЛБЭР МӨН. ШУДАРГА ЁС БОЛ СОЁЛЫН ШААРДЛАГУУДАД
ЗАХИРАГДАХЫН ХЭРЭГЦЭЭ МӨН.
- ШВЕЙЦАРИЙН СОЁЛЫН ФИЛОСОФИЧ К. ЮНГ СОЁЛЫН
СУУРЬ ЭЛЕМЕНТ БОЛ ЯНЗ БҮРИЙН МИФ БӨГӨӨД ТЭДГЭЭРТ
ХАМТЫН УХАМСАРГҮЙ СЭТГЭЛИЙГ ТЭЭГЧ АНХДАГЧ
ДҮРҮҮД ИЛЭРДЭГ.СОЁЛЫН ХАРИЛЦАН МЭДЭЭЛЭЛ БОЛ
СОЁЛЫН АМЬДРАЛЫН ЧУХАЛ ЭЛЕМЕНТ МӨН
3. МЭДЛЭГИЙН СОЦИОЛОГИ ДАХЬ СОЁЛЫН ҮЗЭЛ
- ГЕРМАНЫ К. МАНХЕЙМ : ОРЧИН ҮЕИЙН СОЁЛД
МӨРГӨЛДӨӨН ӨГӨГДМӨЛ БАЙДАГ. ЭНЭ НЬ НИЙГМИЙН
АМЬДРАЛ ДАХЬ РАЦИОНАЛЬ БА ИРРАЦИОНАЛЬ ЗҮЙЛИЙН
ХАРИЛЦААНД ИЛЭРДЭГ.РАЦИОНАЛЬ ШИНЖ НЬ ӨРНӨДИЙН
СОЁЛЫН ҮР ДҮН БӨГӨӨД ОРЧИН ҮЕД ИРРАЦИОНАЛЬ
ҮЙЛДЛЭЭР СОЛИГДОХ ЭРСДЭЛТЭЙ.
- ГОЛЛАНДЫН СОЁЛ СУДЛААЧ Й. ХЕЙЗИНГ : ХҮН ГАГЦХҮҮ
ТОГЛОЖ БАЙЖ Л СОЁЛЫГ БҮТЭЭДЭГ. СОЁЛ НЬ АНХ
ТОГЛООМЫН ХЭЛБЭРЭЭР ҮҮСДЭГ. ИЙМ УЧРААС СОЁЛ БОЛ
ДАХИН ДАВТАН ДҮР ЭСГЭЖ МАЯГ ҮЗҮҮЛСЭНИЙ ҮР ДҮН.
ГЭХДЭЭ ТОГЛООМЫН ҮНЭ ЦЭНЭ АЧ ХОЛБОГДОЛ ТҮҮХИЙН
ЦАГ ХУГАЦААНД ӨӨРЧЛӨГДДӨГ.
- 20 ДУГААР ЗУУНЫ ДУНД ҮЕЭС ХОЙШ ДЭЛХИЙ ДАХИНД
БОЛСОН ӨӨРЧЛӨЛТҮҮД ТУХАЙЛБАЛ, НИЙГМИЙН ЯНЗ
БҮРИЙН ЭМЗЭГ АСУУДЛУУД, МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН
ХӨГЖИЛ, ДАЯАРШИЛЫН ҮЙЛ ЯВЦ ЗЭРЭГ НЬ СОЁЛЫН ШИНЭ
ЗАГВАРТ ХҮРЭХ БОЛОМЖИЙГ БИЙ БОЛГОСОН.
- ИЙНХҮҮ БҮРДСЭН ШИНЭ БОЛОЛЦООГ СУДЛААЧИД ПОСТ-
МОДЕРНИСТ СОЁЛ ХЭМЭЭН НЭРЛЭХ БОЛСОН.
- ПОСТМОДЕРНИСТ СОЁЛД СОЁЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ
ОЙЛГОХ, ТАЙЛБАРЛАХ ЗАРИМ НИЙТЛЭГ ЗҮЙЛҮҮД БАЙДАГ.
ҮҮНД:
1. ХҮНИЙ МӨН ЧАНАР БОЛ СУБЪЕКТИВ ЧАНАР, СЭТГЭЛИЙН
БОДЬГАЛЛАГ ОНЦЛОГ, ХҮСЭЛ ЭРМЭЛЗЭЛ МӨН.
2. ЭРХ МЭДЭЛ НЬ ҮЛС ТӨРИЙН НОМЛОЛ, ТОДОРХОЙ ТӨРӨӨС
АВХУУЛААД АЛЬ НЭГ ХАРИЛЦАН ХАМААРАЛД ХЭРЭГЖДЭГ
3. ТЕКСТ БОЛ ЗОХИОЛ БҮТЭЭЛИЙН БҮТЭЦЧИЛСЭН БАЙДЛЫГ
БИШ ХАРИН ТӨРӨХ НӨХЦӨЛ МӨН
4. СОЁЛ СУДЛАЛЫН БАРИМТЛАЛУУДЫГ БИЙ БОЛГОДОГ
ҮНДСЭН ТАЛБАР БОЛ УРАН САЙХАНЫ ХЭЛЛЭГ МӨН.
АНХААРАЛ ТАВЬСАНД
БАЯРЛАЛАА

More Related Content

What's hot

Найруулгын алдаатай өгүүлвэрүүд.pptx
Найруулгын алдаатай өгүүлвэрүүд.pptxНайруулгын алдаатай өгүүлвэрүүд.pptx
Найруулгын алдаатай өгүүлвэрүүд.pptx
uuree5
 
төрийн ёс ёслол. Òåõíîëîãè 3à
төрийн ёс ёслол. Òåõíîëîãè 3àтөрийн ёс ёслол. Òåõíîëîãè 3à
төрийн ёс ёслол. Òåõíîëîãè 3à
Bayarmaa Nymtsooj
 
Монголчуудын байгаль хамгаалах уламжлалт ёс заншил
Монголчуудын байгаль хамгаалах уламжлалт ёс заншилМонголчуудын байгаль хамгаалах уламжлалт ёс заншил
Монголчуудын байгаль хамгаалах уламжлалт ёс заншил
Batbaatar Everlastinghero
 
4 их монгол улс байгуулагдсан нь
4 их монгол улс байгуулагдсан нь4 их монгол улс байгуулагдсан нь
4 их монгол улс байгуулагдсан нь
Ariuntulga Byambadorj
 
гурвалжин ба түүний чанар
гурвалжин ба түүний чанаргурвалжин ба түүний чанар
гурвалжин ба түүний чанар
Khishighuu Myanganbuu
 
Эдийн засгийн өсөлт-1
Эдийн засгийн өсөлт-1 Эдийн засгийн өсөлт-1
Эдийн засгийн өсөлт-1
Adilbishiin Gelegjamts
 
2 цэгийг дайрсан шулууны тэгшитгэл бичих
2 цэгийг дайрсан шулууны тэгшитгэл бичих2 цэгийг дайрсан шулууны тэгшитгэл бичих
2 цэгийг дайрсан шулууны тэгшитгэл бичих
zaya_0902
 
Урвуу матриц
Урвуу матрицУрвуу матриц
Урвуу матриц
Bolorma Bolor
 
тийн ялгал
тийн ялгалтийн ялгал
тийн ялгал
ulziimanlai
 
ардчиллын үнэт зүйлүүд
ардчиллын үнэт зүйлүүдардчиллын үнэт зүйлүүд
ардчиллын үнэт зүйлүүд
Nergui Oyunchinmeg
 
геометр прогресс
геометр прогрессгеометр прогресс
геометр прогресс
Tserendejid_od
 
соёл түүний өөрчлөлт (Нийгэм 10 )
соёл түүний өөрчлөлт (Нийгэм 10 )соёл түүний өөрчлөлт (Нийгэм 10 )
соёл түүний өөрчлөлт (Нийгэм 10 )
Maa Enkh
 

What's hot (20)

Найруулгын алдаатай өгүүлвэрүүд.pptx
Найруулгын алдаатай өгүүлвэрүүд.pptxНайруулгын алдаатай өгүүлвэрүүд.pptx
Найруулгын алдаатай өгүүлвэрүүд.pptx
 
П.Батхуяг "Хурд" эсээ
 П.Батхуяг "Хурд" эсээ П.Батхуяг "Хурд" эсээ
П.Батхуяг "Хурд" эсээ
 
төрийн ёс ёслол. Òåõíîëîãè 3à
төрийн ёс ёслол. Òåõíîëîãè 3àтөрийн ёс ёслол. Òåõíîëîãè 3à
төрийн ёс ёслол. Òåõíîëîãè 3à
 
Монголчуудын байгаль хамгаалах уламжлалт ёс заншил
Монголчуудын байгаль хамгаалах уламжлалт ёс заншилМонголчуудын байгаль хамгаалах уламжлалт ёс заншил
Монголчуудын байгаль хамгаалах уламжлалт ёс заншил
 
хүний хөгжил
хүний хөгжилхүний хөгжил
хүний хөгжил
 
4 их монгол улс байгуулагдсан нь
4 их монгол улс байгуулагдсан нь4 их монгол улс байгуулагдсан нь
4 их монгол улс байгуулагдсан нь
 
гурвалжин ба түүний чанар
гурвалжин ба түүний чанаргурвалжин ба түүний чанар
гурвалжин ба түүний чанар
 
Эдийн засгийн өсөлт-1
Эдийн засгийн өсөлт-1 Эдийн засгийн өсөлт-1
Эдийн засгийн өсөлт-1
 
2 цэгийг дайрсан шулууны тэгшитгэл бичих
2 цэгийг дайрсан шулууны тэгшитгэл бичих2 цэгийг дайрсан шулууны тэгшитгэл бичих
2 цэгийг дайрсан шулууны тэгшитгэл бичих
 
Урвуу матриц
Урвуу матрицУрвуу матриц
Урвуу матриц
 
Niigem gadaad bodlogo
Niigem gadaad bodlogoNiigem gadaad bodlogo
Niigem gadaad bodlogo
 
Онч мэргэн үгс, сургаал үгс, афоризм /Амьдралд урам нэмсэн мэргэдийн сургаал ...
Онч мэргэн үгс, сургаал үгс, афоризм /Амьдралд урам нэмсэн мэргэдийн сургаал ...Онч мэргэн үгс, сургаал үгс, афоризм /Амьдралд урам нэмсэн мэргэдийн сургаал ...
Онч мэргэн үгс, сургаал үгс, афоризм /Амьдралд урам нэмсэн мэргэдийн сургаал ...
 
тийн ялгал
тийн ялгалтийн ялгал
тийн ялгал
 
ардчиллын үнэт зүйлүүд
ардчиллын үнэт зүйлүүдардчиллын үнэт зүйлүүд
ардчиллын үнэт зүйлүүд
 
семинар3
семинар3семинар3
семинар3
 
магадлалын онол
магадлалын онолмагадлалын онол
магадлалын онол
 
Lection 1
Lection 1Lection 1
Lection 1
 
Basic of statistics
Basic of statisticsBasic of statistics
Basic of statistics
 
геометр прогресс
геометр прогрессгеометр прогресс
геометр прогресс
 
соёл түүний өөрчлөлт (Нийгэм 10 )
соёл түүний өөрчлөлт (Нийгэм 10 )соёл түүний өөрчлөлт (Нийгэм 10 )
соёл түүний өөрчлөлт (Нийгэм 10 )
 

Similar to Cult6 a (20)

Cult1
Cult1Cult1
Cult1
 
GLON303-Хичээл 10
GLON303-Хичээл 10GLON303-Хичээл 10
GLON303-Хичээл 10
 
Cult6
Cult6Cult6
Cult6
 
Cult4
Cult4Cult4
Cult4
 
сэдэв 1-хотш
сэдэв 1-хотшсэдэв 1-хотш
сэдэв 1-хотш
 
Cult7
Cult7Cult7
Cult7
 
Lecture 2
Lecture 2Lecture 2
Lecture 2
 
Cult3
Cult3Cult3
Cult3
 
монголын газар нутгийн сонин хачнаас
монголын газар нутгийн сонин хачнаасмонголын газар нутгийн сонин хачнаас
монголын газар нутгийн сонин хачнаас
 
Cult8
Cult8Cult8
Cult8
 
Cult5
Cult5Cult5
Cult5
 
Ariuka parmat
Ariuka parmatAriuka parmat
Ariuka parmat
 
хөрс судлал
хөрс судлалхөрс судлал
хөрс судлал
 
Lecture6
Lecture6Lecture6
Lecture6
 
Lecture #8
Lecture #8Lecture #8
Lecture #8
 
төвөнхийн хоргүй хавдрууд
төвөнхийн хоргүй хавдруудтөвөнхийн хоргүй хавдрууд
төвөнхийн хоргүй хавдрууд
 
сэдэв 4-хотш
сэдэв 4-хотшсэдэв 4-хотш
сэдэв 4-хотш
 
51 дүгээр сургуулийн илтгэл:
51 дүгээр сургуулийн илтгэл:51 дүгээр сургуулийн илтгэл:
51 дүгээр сургуулийн илтгэл:
 
волейболын хичээлийн заах арга зүй, хичээлд
волейболын хичээлийн заах арга зүй, хичээлдволейболын хичээлийн заах арга зүй, хичээлд
волейболын хичээлийн заах арга зүй, хичээлд
 
GLON303-Хичээл 6
GLON303-Хичээл 6GLON303-Хичээл 6
GLON303-Хичээл 6
 

More from yivo1004

эзф судлах зүйл
эзф судлах зүйлэзф судлах зүйл
эзф судлах зүйл
yivo1004
 
хөгжлийн эдийн засаг
хөгжлийн эдийн засагхөгжлийн эдийн засаг
хөгжлийн эдийн засаг
yivo1004
 
физиократизм
физиократизмфизиократизм
физиократизм
yivo1004
 
сонгодог урсгал
сонгодог урсгалсонгодог урсгал
сонгодог урсгал
yivo1004
 
өрсөлдөөний онол
өрсөлдөөний онолөрсөлдөөний онол
өрсөлдөөний онол
yivo1004
 
меркантилизм
меркантилизммеркантилизм
меркантилизм
yivo1004
 
макро болон микро эдийн
макро болон микро эдийнмакро болон микро эдийн
макро болон микро эдийн
yivo1004
 
либертарианизм
либертарианизмлибертарианизм
либертарианизм
yivo1004
 
Towch tuuh
Towch tuuhTowch tuuh
Towch tuuh
yivo1004
 
3 pci orkhon 271014
3 pci orkhon 2710143 pci orkhon 271014
3 pci orkhon 271014
yivo1004
 
эртний болон дундад зууны ёс зүйн сургаалын тойм
эртний болон дундад зууны ёс зүйн сургаалын тоймэртний болон дундад зууны ёс зүйн сургаалын тойм
эртний болон дундад зууны ёс зүйн сургаалын тойм
yivo1004
 
кодекс инж. этики
кодекс инж. этикикодекс инж. этики
кодекс инж. этики
yivo1004
 
инженерная этика
инженерная этикаинженерная этика
инженерная этика
yivo1004
 

More from yivo1004 (20)

эзф судлах зүйл
эзф судлах зүйлэзф судлах зүйл
эзф судлах зүйл
 
хөгжлийн эдийн засаг
хөгжлийн эдийн засагхөгжлийн эдийн засаг
хөгжлийн эдийн засаг
 
физиократизм
физиократизмфизиократизм
физиократизм
 
сонгодог урсгал
сонгодог урсгалсонгодог урсгал
сонгодог урсгал
 
өрсөлдөөний онол
өрсөлдөөний онолөрсөлдөөний онол
өрсөлдөөний онол
 
меркантилизм
меркантилизммеркантилизм
меркантилизм
 
макро болон микро эдийн
макро болон микро эдийнмакро болон микро эдийн
макро болон микро эдийн
 
либертарианизм
либертарианизмлибертарианизм
либертарианизм
 
Towch tuuh
Towch tuuhTowch tuuh
Towch tuuh
 
3 pci orkhon 271014
3 pci orkhon 2710143 pci orkhon 271014
3 pci orkhon 271014
 
Cult2
Cult2Cult2
Cult2
 
Butets
ButetsButets
Butets
 
эртний болон дундад зууны ёс зүйн сургаалын тойм
эртний болон дундад зууны ёс зүйн сургаалын тоймэртний болон дундад зууны ёс зүйн сургаалын тойм
эртний болон дундад зууны ёс зүйн сургаалын тойм
 
теории этики
теории этикитеории этики
теории этики
 
мтэз
мтэзмтэз
мтэз
 
кодекс инж. этики
кодекс инж. этикикодекс инж. этики
кодекс инж. этики
 
кмабэгх
кмабэгхкмабэгх
кмабэгх
 
инженерная этика
инженерная этикаинженерная этика
инженерная этика
 
аSce
аSceаSce
аSce
 
Human development
Human developmentHuman development
Human development
 

Cult6 a

 • 2.  19 ДҮГЭЭР ЗУУНЫ СҮҮЛИЙН ХАГАСЫН СОЁЛЫН ОНОЛУУД  20 ДУГААР ЗУУНЫ СОЁЛЫН ГОЛ УРСГАЛ, ЧИГЛЭЛҮҮД  ПОСТМОДЕРНИСТ СОЁЛ
 • 3. ЭНЭ ҮЕИЙН НИЙГМИЙН НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ  ӨРНӨДӨД КАПИТАЛИЗМ ХҮЧТЭЙ ХӨГЖИЖ ЭДИЙН ЗАСАГТ НЬ МАШИНТ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ НОЁРХСОН  ХҮН АМЫН АМЬДРАЛ, СОЁЛЫН ТҮВШИН ДЭЭШИЛЖ ДУНДАЖ ДАВХАРГА ШИНЭЭР БҮРЭЛДСЭН  АМЕРИКТ БООЛЧЛОЛЫГ, ОРОСТ ХАМЖЛАГАТ ЁСЫГ ХАЛСАН  АЖИЛЧНЫ ХӨДӨЛГӨӨН ӨРНӨСӨН ПАРИЖИЙН КОММУН  КОЛОНИЙН СИСТЕМ ТОГТОЖ, ЗАХ ЗЭЭЛИЙГ КАПИТАЛИСТ ОРНУУД ХУВААЖ ДУУССАН  СОЁЛЫН АНТРОПОЛОГИ ҮҮССЭН ИРГЭНШЛИЙН ӨМНӨХ ҮЕД БУЙ АРД ТҮМНИЙГ СУДЛАХ ЗАМААР
 • 4.  К.МАРКС , Ф.ЭНГЕЛЬС НАР СОЁЛ НЬ НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХАРИЛЦААНААС ХАМААРДАГ ГЭЖ ҮЗЭЖ БАЙСАН.  МАТЕРИАЛЛАГ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ БОЛ СОЁЛЫН АМЬДРАЛЫН ҮНДЭС, ТҮҮНИЙГ ТОДОРХОЙЛОГЧ МӨН ГЭСЭН ДҮГНЭЛТ ХИЙСЭН  СОЁЛЫН ТУХАЙ МАРКСИСТ ҮЗЛИЙГ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ДЕТЕРМЕНИСТ БУЮУ ХӨДӨЛМӨРИЙН ОНОЛЫН БАРИМТЛАЛ ГЭЖ ҮЗДЭГ  СОЁЛ НЬ ЗӨВХӨН ОЮУНЫ ҮЙЛДВЭРЛЭИЙН ҮР ДҮН БИШ МАТЕРИАЛЛАГ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ЯВЦАД БАС БИЙ БОЛДОГ ГЭЖ ҮЗСЭН
 • 5.  ШИНЭ КАНТАЧ Г. РИККЕРТ: СОЁЛЫН ЕРТӨНЦИЙГ ОЙЛГОЁ ГЭВЭЛ ХҮНИЙГ ТОДОРХОЙЛЖ БУЙ ҮНЭЛЭМЖҮҮДИЙГ ОЙЛГОХ ХЭРЭГТЭЙ  СОЁЛ БОЛ ҮНЭЛЭМЖЭЭР ХОЛБОГДОЖ БАЙДАГ ОБЪЕКТУУДЫН ЦОГЦ МӨН, ГЭХДЭЭ СОЁЛ БОЛ БАЙГАЛИЙН БҮТЭЭЛ БИШ ХҮНИЙ ҮНЭЛЭМЖИЙН ҮР ДҮН МӨН.  ХҮН ТӨРӨЛХТӨНИЙ ТҮҮХЭНД ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ БАЙДАГГҮЙ ХАРИН НЭГЖ БУЮУ БОДЛГАЛЬ ЗҮЙЛ НОЁРХОДОГ  ШИНЭ КАНТАЧ Э. КАССИРЕР: ХҮН БОЛ ЯНЗ БҮРИЙН БЭЛГЭДЭЛ БҮТЭЭГЧ АМЬТАН МӨН, БЭЛГЭДЭЛ БОЛ СОЁЛЫН ЭЛЕМЕНТҮҮДИЙГ ХОЛБОЖ БАЙДАГ  СОЁЛ БОЛ СЭТГЭЛИЙН БОДИТ БАЙДАЛ, МАТЕРИАЛЛАГ АМЬДРАЛЫН НӨХЦӨЛТЭЙ ОГТ ХОЛБООГҮЙ.
 • 6.  АНГЛИЙН ФИЛОСОФИЧ Г. СПЕНСЕРИЙН БОДГАЛЬ ХҮМҮҮСИЙН ИЛҮҮ ЧАДВАРЛАГ НЬ ҮЛДЭЖ НИЙГЭМ ХӨГЖИХӨД НӨЛӨӨ ҮЗҮҮЛДЭГ ГЭСЭН ҮЗЭЛ НЬ ОРЧИН ҮЕИЙН ОЛОН НИЙТИЙН СОЁЛД НӨЛӨӨЛЖ ЯНЗ БҮРИЙН СОЁЛ ХОООРОНДОО ДАЙСАГНАЛЦДАГ БАЙХ НЬ ЗАЙЛШГҮЙ ГЭЖ ҮЗЭХ ҮЗЛИЙН ОНОЛЫН ҮНДЭС БОЛСОН  ГЕРМАНЫ СОЦИОЛОГИЧ М. ВЕБЕР: СОЁЛ БОЛ НИЙЙГМИЙН ДАВХАРГА БИШ ЭДИЙН ЗАСАГТАЙ АДИЛ НИЙГМИЙН НЭГ ХЭСЭГ МӨН, ЦӨӨНГҮЙ ТОХИОЛДОЛД НИЙГМИЙН ХӨГЖЛИЙН ШИЙДВЭРЛЭГЧ ХҮЧИН ЗҮЙЛ БОЛДОГ. СОЁЛ ШИЙДВЭРЛЭХ АЧ ХОЛБОГДОЛТОЙ БОЛОХЫГ ШАШНЫ ҮҮРЭГ ҮР НӨЛӨӨ ХАРУУЛНА.
 • 7.  Ф. НИЦШЕ : СОЁЛ БОЛ НЭГ ТАЛААР ХҮНИЙГ ДЭЭШ НЬ ТОРДДОГ ЗАМ, НӨГӨӨ ТАЛААР ХҮН БҮР СОЁЛЖВОЛ БААХАН ДУНДАЖ ХҮМҮҮС БОЛЖ ХҮНИЙ ДЭЭД ХЭВ МАЯГИЙНХАН УНАХАД ХҮРГЭДЭГ ЗАМ.  СОЁЛД ШИНЖЛЭХ УХААН СААД УЧРУУЛДАГ, ЯАГААД ГЭВЭЛ ШИНЖЛЭХ УХААН ЗӨВХӨН ТАНИН МЭДЭХҮЙН АСУУДЛЫГ АВЧ ҮЗДЭГ ТУЛ ХҮНИЙ ЗОВЛОН, ХҮСЭЛ МӨРӨӨДӨЛ ТҮҮНД ХҮРТЭЭЛГҮЙ БАЙДАГ УЧИР ХӨНДИЙ ХУУРАЙ МЭДЛЭГ МӨН.  В. ДИЛЬТЕЙ, Г. ЗИММЕЛЬ НАР: АМЬДРАЛЫН ТЭМЦЭЛ, ЗӨРЧИЛ НЬ СОЁЛЫГ ШИНЭЧЛЭХ ЗАМ БОЛДОГ. СОЁЛ НЬ АМЬДРАЛААС ХОЛДВОЛ АМЬДРАЛЫН АГУУЛГАА ГЭЭЖ ХООСОН ХЭЛБЭР, ЦЭВЭР СЭТГЭХҮЙН ЗҮЙЛ БОЛЖ ХУВИРНА, ИНГЭСНЭЭР АМЬДРАЛЫГ БАГТААХ ЧАДВАРГҮЙ БОЛНО.
 • 8. 1. АМЬДРАЛЫН ТУХАЙ ФИЛОСОФИД СОЁЛЫН ОНОЛЫГ ХӨГЖҮҮЛСЭН НЬ -ГЕРМАНЫ СОЁЛ СУДЛААЧ О. ШПЕНГЛЕР АЛИВАА СОЁЛЫН ХӨГШИН НАС БОЛ ИРГЭНШИЛ МӨН. ИРГЭНШИЛ БОЛ ТҮҮХИЙН ТӨГСГӨЛ РҮҮ ШИЛЖИХ ШИЛЖИЛТ МӨН. ЭДҮГЭЭ ӨРНӨДИЙН ЕРТӨНЦ ХӨГЖЛИЙНХӨӨ ЭЦСИЙН ШАТАНД БАЙНА ГЭСЭН ДҮГНЭЛТ ХИЙСЭН. -ИСПАНИЙН ФИЛОСОФИЧ ХОСЕ ОРТЕГА И ГАССЕТ СОЁЛ БОЛ АМЬДРАЛ ӨӨРИЙГӨӨ ТУСГААД ТОДОРХОЙ, ЦЭГЦТЭЙ БОЛГОХ АРГА МӨН. ХҮНИЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗОРИЛГО НЬ СОЁЛЫГ БҮТЭЭХҮЙ МӨН.СОЁЛ НЬ БАЙГАЛЬ БА НИЙГМИЙГ БҮТЭЭЛЧЭЭР ЭЗЭМШСЭНИЙ ҮР ДҮН ЮМ .
 • 9. 2. ФРЕЙДИСТ СОЁЛ -АВСТРИЙН ФИЛОСОФИЧ З. ФРЕЙД СОЁЛ БОЛ ХҮНИЙГ БАЙГАЛИАС ХАМГААЛАХ БА ХҮМҮҮСИЙН ХООРОНДЫН ХАРИЛЦААГ ТОХИРУУЛАХ ХОЁР ЗОРИЛГОД ҮЙЛЧИЛДЭГ ХҮН ТӨРӨЛХТНИЙ ОЛОЛТУУД БА ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН НИЙЛБЭР МӨН. ШУДАРГА ЁС БОЛ СОЁЛЫН ШААРДЛАГУУДАД ЗАХИРАГДАХЫН ХЭРЭГЦЭЭ МӨН. - ШВЕЙЦАРИЙН СОЁЛЫН ФИЛОСОФИЧ К. ЮНГ СОЁЛЫН СУУРЬ ЭЛЕМЕНТ БОЛ ЯНЗ БҮРИЙН МИФ БӨГӨӨД ТЭДГЭЭРТ ХАМТЫН УХАМСАРГҮЙ СЭТГЭЛИЙГ ТЭЭГЧ АНХДАГЧ ДҮРҮҮД ИЛЭРДЭГ.СОЁЛЫН ХАРИЛЦАН МЭДЭЭЛЭЛ БОЛ СОЁЛЫН АМЬДРАЛЫН ЧУХАЛ ЭЛЕМЕНТ МӨН
 • 10. 3. МЭДЛЭГИЙН СОЦИОЛОГИ ДАХЬ СОЁЛЫН ҮЗЭЛ - ГЕРМАНЫ К. МАНХЕЙМ : ОРЧИН ҮЕИЙН СОЁЛД МӨРГӨЛДӨӨН ӨГӨГДМӨЛ БАЙДАГ. ЭНЭ НЬ НИЙГМИЙН АМЬДРАЛ ДАХЬ РАЦИОНАЛЬ БА ИРРАЦИОНАЛЬ ЗҮЙЛИЙН ХАРИЛЦААНД ИЛЭРДЭГ.РАЦИОНАЛЬ ШИНЖ НЬ ӨРНӨДИЙН СОЁЛЫН ҮР ДҮН БӨГӨӨД ОРЧИН ҮЕД ИРРАЦИОНАЛЬ ҮЙЛДЛЭЭР СОЛИГДОХ ЭРСДЭЛТЭЙ. - ГОЛЛАНДЫН СОЁЛ СУДЛААЧ Й. ХЕЙЗИНГ : ХҮН ГАГЦХҮҮ ТОГЛОЖ БАЙЖ Л СОЁЛЫГ БҮТЭЭДЭГ. СОЁЛ НЬ АНХ ТОГЛООМЫН ХЭЛБЭРЭЭР ҮҮСДЭГ. ИЙМ УЧРААС СОЁЛ БОЛ ДАХИН ДАВТАН ДҮР ЭСГЭЖ МАЯГ ҮЗҮҮЛСЭНИЙ ҮР ДҮН. ГЭХДЭЭ ТОГЛООМЫН ҮНЭ ЦЭНЭ АЧ ХОЛБОГДОЛ ТҮҮХИЙН ЦАГ ХУГАЦААНД ӨӨРЧЛӨГДДӨГ.
 • 11. - 20 ДУГААР ЗУУНЫ ДУНД ҮЕЭС ХОЙШ ДЭЛХИЙ ДАХИНД БОЛСОН ӨӨРЧЛӨЛТҮҮД ТУХАЙЛБАЛ, НИЙГМИЙН ЯНЗ БҮРИЙН ЭМЗЭГ АСУУДЛУУД, МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ХӨГЖИЛ, ДАЯАРШИЛЫН ҮЙЛ ЯВЦ ЗЭРЭГ НЬ СОЁЛЫН ШИНЭ ЗАГВАРТ ХҮРЭХ БОЛОМЖИЙГ БИЙ БОЛГОСОН. - ИЙНХҮҮ БҮРДСЭН ШИНЭ БОЛОЛЦООГ СУДЛААЧИД ПОСТ- МОДЕРНИСТ СОЁЛ ХЭМЭЭН НЭРЛЭХ БОЛСОН. - ПОСТМОДЕРНИСТ СОЁЛД СОЁЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ОЙЛГОХ, ТАЙЛБАРЛАХ ЗАРИМ НИЙТЛЭГ ЗҮЙЛҮҮД БАЙДАГ. ҮҮНД:
 • 12. 1. ХҮНИЙ МӨН ЧАНАР БОЛ СУБЪЕКТИВ ЧАНАР, СЭТГЭЛИЙН БОДЬГАЛЛАГ ОНЦЛОГ, ХҮСЭЛ ЭРМЭЛЗЭЛ МӨН. 2. ЭРХ МЭДЭЛ НЬ ҮЛС ТӨРИЙН НОМЛОЛ, ТОДОРХОЙ ТӨРӨӨС АВХУУЛААД АЛЬ НЭГ ХАРИЛЦАН ХАМААРАЛД ХЭРЭГЖДЭГ 3. ТЕКСТ БОЛ ЗОХИОЛ БҮТЭЭЛИЙН БҮТЭЦЧИЛСЭН БАЙДЛЫГ БИШ ХАРИН ТӨРӨХ НӨХЦӨЛ МӨН 4. СОЁЛ СУДЛАЛЫН БАРИМТЛАЛУУДЫГ БИЙ БОЛГОДОГ ҮНДСЭН ТАЛБАР БОЛ УРАН САЙХАНЫ ХЭЛЛЭГ МӨН.