SlideShare a Scribd company logo
Sistemes automatitzats
d’alerta en contractació
pública
Bruno González Valdelièvre
Cap de l’Equip d’Anàlisi de Dades
Head of Data Analysis Team
NOUS ESCENARIS. NOVES OPORTUNITATS.
Projecte
Aprovació al novembre de 2020 de la Memòriainicial del’estratègia d’intel·ligència basadaenanàlisi dedadesde
l’Oficina Antifraude Catalunya
Posada en marxa del projecte: 2021
Plantejamentiniciala3anysvista:2021-2023
Unitatdedicada:Equip d’AnàlisideDades/ DataAnalysisTeam
Projectesinicials:
Informe/ estudisobre sistemes automatitzats d’alertes (2021)
Creaciód’undatawarehousededadesdel sectorpúblic(2022)
Anàlisisfocalitzadesdedadesenàmbitsde risc (contractació/ subvencions/funciópública/ urbanisme/ etc.) (2023)
Context
Digitalització del sector públic i,especialment, de lacontractació pública:
Llei39/2015,d’1d’octubre,delProcedimentAdministratiuComúdeles Administracions Públiques(disp.final7a:02/10/2018
02/04/2021)RD203/2021,de 30demarç,d’aprovaciódelReglamentd’actuacióifuncionamentdelsectorpúblicper
mitjanselectrònics.
Directiva2014/24/UEdel ParlamentEuropeuidel Consell,de26de febrerde2014, sobrecontractaciópública(art.90.2:
18/10/2018).
Llei9/2017,de8de novembre,decontractesdelSectorPúblic(disp.final16a:09/03/2018).
Desenvolupament accelerat dela datificacióde l’activitat del sector públic Imperatiu: reformulació del
funcionament de totes les entitats del sector públic a la llum d’aquest nou paradigma.
Situació
Estat desituació:
Generalitatde Catalunya:GEEC / SobreDigital / PSCP;alertes:en procésde disseny
Ens locals:ajuntaments>40.000habitants;diputacionsprovincials;AMB
(57,4%respostes)
Expedient electrònic no 0
integral 15
parcial 5
total 20
Contractació electrònica no 0
integral 15
parcial 5
total 20
Sistema integrat amb SIC 4
Sistema automatitzat alertes nombre % total
inexistent 16 80%
fraccionament 2 10%
procediment 1 5%
licitació 1 5%
col·lusió 1 5%
requisits 1 5%
ofertes 1 5%
baixes 2 10%
competència 0 0%
altres 2 10%
Sistema no automatitzat alertes nombre % total
inexistent 3 15%
fraccionament 14 70%
procediment 17 85%
licitació 13 65%
col·lusió 7 35%
requisits 10 50%
ofertes 11 55%
baixes 15 75%
competència 7 35%
altres 4 20%
Oportunitats
Recursos: Fons Next Generation EU:
Digitalitzacióde les administracions públiques:
Plade Recuperació,Transformaciói Resiliènciadel’Estat: component11a, ModernitzaciódelesAdministracionsPúbliquespressupost
Conceptes
Prevenció vs. contingència convergència d’ambdós paradigmes.
Sistemes d’alerta interns vs. externs
3 nivells de sistemes d’alerta:
Tramitadors/gestorselectrònicsd’expedientsdetecció/prevenciód’irregularitatsenel procediment
Interacciótramitadorsbasesde dadespròpies(comptabilitat/contractació)detecció/prevenciód’irregularitatsmés
enllàdel procediment
Enriquimentamb dadesd’altresfonts.Referents:modelsistemaSalerComunitatValenciana/sistemaARACHNEUE.
Conclusions
Aprofitarla finestrad’oportunitat:recursosi imperatius de gestiódelsfons NGEU/ coneixementja existent
(OCP)
PrincipiIntegritatperdissenyenla digitalització del sectorpúblic i, especialment,de la contractació pública
Estratègiaguanyadora contra elfrau: prospecció proactiva i anàlisi de dades (ACFE /OCDE)
Interconnexió/ interoperabilitatde diferentsfonts i basesde dades modelsSaler/ ARACHNE
ORGANITZA
#CGD2021
Gràcies!
governdigital.cat
@GovernDigital
bgonzalez@antifrau.cat

More Related Content

What's hot

CGD2021 - "Serveis socials digitals i més propers a les persones"
CGD2021 - "Serveis socials digitals i més propers a les persones"CGD2021 - "Serveis socials digitals i més propers a les persones"
CGD2021 - "Serveis socials digitals i més propers a les persones"
Congrés Govern Digital
 
CGD2019 - Sessió: "Apropem l’Administració Electrònica a la ciutadania: Cas d...
CGD2019 - Sessió: "Apropem l’Administració Electrònica a la ciutadania: Cas d...CGD2019 - Sessió: "Apropem l’Administració Electrònica a la ciutadania: Cas d...
CGD2019 - Sessió: "Apropem l’Administració Electrònica a la ciutadania: Cas d...
Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "Avançant cap a la personalització de serveis públics"
CGD2021 - "Avançant cap a la personalització de serveis públics"CGD2021 - "Avançant cap a la personalització de serveis públics"
CGD2021 - "Avançant cap a la personalització de serveis públics"
Congrés Govern Digital
 
CGDL2018 - Sessió: "GIS especialitzat en ajuntaments amb cartografia integrad...
CGDL2018 - Sessió: "GIS especialitzat en ajuntaments amb cartografia integrad...CGDL2018 - Sessió: "GIS especialitzat en ajuntaments amb cartografia integrad...
CGDL2018 - Sessió: "GIS especialitzat en ajuntaments amb cartografia integrad...
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Iván Martí - Connecta València, territori intel·ligent i sostenible
Iván Martí - Connecta València, territori intel·ligent i sostenibleIván Martí - Connecta València, territori intel·ligent i sostenible
Iván Martí - Connecta València, territori intel·ligent i sostenible
COIICV
 
Presentacio open data_bcn_aenteg_111123
Presentacio open data_bcn_aenteg_111123Presentacio open data_bcn_aenteg_111123
Presentacio open data_bcn_aenteg_111123
Ajuntament de Barcelona
 
Presentació open data_bcn_cibernàrium_110616
Presentació open data_bcn_cibernàrium_110616Presentació open data_bcn_cibernàrium_110616
Presentació open data_bcn_cibernàrium_110616Ajuntament de Barcelona
 
CGD2021 - "Revolució digital sumant tecnologia i persones: experiència de l'A...
CGD2021 - "Revolució digital sumant tecnologia i persones: experiència de l'A...CGD2021 - "Revolució digital sumant tecnologia i persones: experiència de l'A...
CGD2021 - "Revolució digital sumant tecnologia i persones: experiència de l'A...
Congrés Govern Digital
 
CGD2019 - Sessió: "L'estratègia blockchain de Catalunya i un cas d'ús" (1/2)
CGD2019 - Sessió: "L'estratègia blockchain de Catalunya i un cas d'ús" (1/2)CGD2019 - Sessió: "L'estratègia blockchain de Catalunya i un cas d'ús" (1/2)
CGD2019 - Sessió: "L'estratègia blockchain de Catalunya i un cas d'ús" (1/2)
Congrés Govern Digital
 
Barcelona Municipal Data Office
Barcelona Municipal Data OfficeBarcelona Municipal Data Office
Barcelona Municipal Data Office
Francesca Bria
 
CGD2019 - Sessió: "El potencial de les dades obertes"
CGD2019 - Sessió: "El potencial de les dades obertes"CGD2019 - Sessió: "El potencial de les dades obertes"
CGD2019 - Sessió: "El potencial de les dades obertes"
Congrés Govern Digital
 
Mesura de govern de gestió ètica i responsable de dades
Mesura de govern de gestió ètica i responsable de dadesMesura de govern de gestió ètica i responsable de dades
Mesura de govern de gestió ètica i responsable de dades
Ajuntament de Barcelona
 
CGD2019 - Sessió: "Govern obert: exemples pràctics" (1/2)
CGD2019 - Sessió: "Govern obert: exemples pràctics" (1/2)CGD2019 - Sessió: "Govern obert: exemples pràctics" (1/2)
CGD2019 - Sessió: "Govern obert: exemples pràctics" (1/2)
Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
Congrés Govern Digital
 
CGD2019 - Sessió: "Oportunitats Cloud per a la màxima privacitat de dades en ...
CGD2019 - Sessió: "Oportunitats Cloud per a la màxima privacitat de dades en ...CGD2019 - Sessió: "Oportunitats Cloud per a la màxima privacitat de dades en ...
CGD2019 - Sessió: "Oportunitats Cloud per a la màxima privacitat de dades en ...
Congrés Govern Digital
 

What's hot (15)

CGD2021 - "Serveis socials digitals i més propers a les persones"
CGD2021 - "Serveis socials digitals i més propers a les persones"CGD2021 - "Serveis socials digitals i més propers a les persones"
CGD2021 - "Serveis socials digitals i més propers a les persones"
 
CGD2019 - Sessió: "Apropem l’Administració Electrònica a la ciutadania: Cas d...
CGD2019 - Sessió: "Apropem l’Administració Electrònica a la ciutadania: Cas d...CGD2019 - Sessió: "Apropem l’Administració Electrònica a la ciutadania: Cas d...
CGD2019 - Sessió: "Apropem l’Administració Electrònica a la ciutadania: Cas d...
 
CGD2021 - "Avançant cap a la personalització de serveis públics"
CGD2021 - "Avançant cap a la personalització de serveis públics"CGD2021 - "Avançant cap a la personalització de serveis públics"
CGD2021 - "Avançant cap a la personalització de serveis públics"
 
CGDL2018 - Sessió: "GIS especialitzat en ajuntaments amb cartografia integrad...
CGDL2018 - Sessió: "GIS especialitzat en ajuntaments amb cartografia integrad...CGDL2018 - Sessió: "GIS especialitzat en ajuntaments amb cartografia integrad...
CGDL2018 - Sessió: "GIS especialitzat en ajuntaments amb cartografia integrad...
 
Iván Martí - Connecta València, territori intel·ligent i sostenible
Iván Martí - Connecta València, territori intel·ligent i sostenibleIván Martí - Connecta València, territori intel·ligent i sostenible
Iván Martí - Connecta València, territori intel·ligent i sostenible
 
Presentacio open data_bcn_aenteg_111123
Presentacio open data_bcn_aenteg_111123Presentacio open data_bcn_aenteg_111123
Presentacio open data_bcn_aenteg_111123
 
Presentació open data_bcn_cibernàrium_110616
Presentació open data_bcn_cibernàrium_110616Presentació open data_bcn_cibernàrium_110616
Presentació open data_bcn_cibernàrium_110616
 
CGD2021 - "Revolució digital sumant tecnologia i persones: experiència de l'A...
CGD2021 - "Revolució digital sumant tecnologia i persones: experiència de l'A...CGD2021 - "Revolució digital sumant tecnologia i persones: experiència de l'A...
CGD2021 - "Revolució digital sumant tecnologia i persones: experiència de l'A...
 
CGD2019 - Sessió: "L'estratègia blockchain de Catalunya i un cas d'ús" (1/2)
CGD2019 - Sessió: "L'estratègia blockchain de Catalunya i un cas d'ús" (1/2)CGD2019 - Sessió: "L'estratègia blockchain de Catalunya i un cas d'ús" (1/2)
CGD2019 - Sessió: "L'estratègia blockchain de Catalunya i un cas d'ús" (1/2)
 
Barcelona Municipal Data Office
Barcelona Municipal Data OfficeBarcelona Municipal Data Office
Barcelona Municipal Data Office
 
CGD2019 - Sessió: "El potencial de les dades obertes"
CGD2019 - Sessió: "El potencial de les dades obertes"CGD2019 - Sessió: "El potencial de les dades obertes"
CGD2019 - Sessió: "El potencial de les dades obertes"
 
Mesura de govern de gestió ètica i responsable de dades
Mesura de govern de gestió ètica i responsable de dadesMesura de govern de gestió ètica i responsable de dades
Mesura de govern de gestió ètica i responsable de dades
 
CGD2019 - Sessió: "Govern obert: exemples pràctics" (1/2)
CGD2019 - Sessió: "Govern obert: exemples pràctics" (1/2)CGD2019 - Sessió: "Govern obert: exemples pràctics" (1/2)
CGD2019 - Sessió: "Govern obert: exemples pràctics" (1/2)
 
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
 
CGD2019 - Sessió: "Oportunitats Cloud per a la màxima privacitat de dades en ...
CGD2019 - Sessió: "Oportunitats Cloud per a la màxima privacitat de dades en ...CGD2019 - Sessió: "Oportunitats Cloud per a la màxima privacitat de dades en ...
CGD2019 - Sessió: "Oportunitats Cloud per a la màxima privacitat de dades en ...
 

Similar to CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"

Estratègia municipal d’algoritmes i dades per a l’impuls ètic de la intel·li...
Estratègia municipal d’algoritmes i dades per a l’impuls ètic de la intel·li...Estratègia municipal d’algoritmes i dades per a l’impuls ètic de la intel·li...
Estratègia municipal d’algoritmes i dades per a l’impuls ètic de la intel·li...
Ajuntament de Barcelona
 
Cogovernar
CogovernarCogovernar
Cogovernar
Jordi Graells
 
Serveis mòbils i dades obertes
Serveis mòbils i dades obertes Serveis mòbils i dades obertes
Serveis mòbils i dades obertes gencat .
 
Informe tecnologies quantiques
Informe tecnologies quantiquesInforme tecnologies quantiques
Dades obertes a Catalunya
Dades obertes a CatalunyaDades obertes a Catalunya
Dades obertes a Catalunya
gencat .
 
Resum Informe Auditoria Informació de Granollers Mercat
Resum Informe Auditoria Informació de Granollers MercatResum Informe Auditoria Informació de Granollers Mercat
Resum Informe Auditoria Informació de Granollers Mercat
Núria Lloret Batlle
 
Jordi puigneró idigital-presentacio-smartcat
Jordi puigneró  idigital-presentacio-smartcatJordi puigneró  idigital-presentacio-smartcat
Jordi puigneró idigital-presentacio-smartcat
La Salle BCN
 
Xarxes socials i dades obertes gencat
Xarxes socials i dades obertes gencatXarxes socials i dades obertes gencat
Xarxes socials i dades obertes gencatgencat .
 
36a sessió web: 'Governs i administracions al mòbil'. Síntesi
36a sessió web: 'Governs i administracions al mòbil'. Síntesi36a sessió web: 'Governs i administracions al mòbil'. Síntesi
36a sessió web: 'Governs i administracions al mòbil'. Síntesigencat .
 
Cartera de serveis digitals
Cartera de serveis digitalsCartera de serveis digitals
Cartera de serveis digitals
gencat .
 
CGD2021 - "Ciberatacs, una amenaça molt real i propera: com ens podem protegir?"
CGD2021 - "Ciberatacs, una amenaça molt real i propera: com ens podem protegir?"CGD2021 - "Ciberatacs, una amenaça molt real i propera: com ens podem protegir?"
CGD2021 - "Ciberatacs, una amenaça molt real i propera: com ens podem protegir?"
Congrés Govern Digital
 
Big Data a Catalunya (català)
Big Data a Catalunya (català)Big Data a Catalunya (català)
Serveis d'atenció ciutadana
Serveis d'atenció ciutadanaServeis d'atenció ciutadana
Serveis d'atenció ciutadana
gencat .
 
Projecte de nova estació corporativa municipal: NEMIC
Projecte de nova estació corporativa municipal: NEMICProjecte de nova estació corporativa municipal: NEMIC
Projecte de nova estació corporativa municipal: NEMIC
Ajuntament de Barcelona
 
Informe Internet de les Coses a Catalunya
Informe Internet de les Coses a CatalunyaInforme Internet de les Coses a Catalunya
Informe Internet de les Coses a Catalunya
Agència per a la Competitivitat de l'empresa - ACCIÓ
 
CGD2019 - Sessió: "Hermes Infografics i la plataforma XALOC, dues eines per a...
CGD2019 - Sessió: "Hermes Infografics i la plataforma XALOC, dues eines per a...CGD2019 - Sessió: "Hermes Infografics i la plataforma XALOC, dues eines per a...
CGD2019 - Sessió: "Hermes Infografics i la plataforma XALOC, dues eines per a...
Congrés Govern Digital
 
Geomarketing
GeomarketingGeomarketing
Geomarketing
bolosig
 
Reptes i estratègies de l'administració pública en l'àmbit de la digitalització
Reptes i estratègies de l'administració pública en l'àmbit de la digitalitzacióReptes i estratègies de l'administració pública en l'àmbit de la digitalització
Reptes i estratègies de l'administració pública en l'àmbit de la digitalització
Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo Barcelona (CUIMPB) - Centre Ernest Lluch
 
Dades obertes a catalunya
Dades obertes a catalunyaDades obertes a catalunya
Dades obertes a catalunyagencat .
 
Model de dades obertes de la Generalitat de Catalunya
Model de dades obertes de la Generalitat de CatalunyaModel de dades obertes de la Generalitat de Catalunya
Model de dades obertes de la Generalitat de Catalunya
gencat .
 

Similar to CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública" (20)

Estratègia municipal d’algoritmes i dades per a l’impuls ètic de la intel·li...
Estratègia municipal d’algoritmes i dades per a l’impuls ètic de la intel·li...Estratègia municipal d’algoritmes i dades per a l’impuls ètic de la intel·li...
Estratègia municipal d’algoritmes i dades per a l’impuls ètic de la intel·li...
 
Cogovernar
CogovernarCogovernar
Cogovernar
 
Serveis mòbils i dades obertes
Serveis mòbils i dades obertes Serveis mòbils i dades obertes
Serveis mòbils i dades obertes
 
Informe tecnologies quantiques
Informe tecnologies quantiquesInforme tecnologies quantiques
Informe tecnologies quantiques
 
Dades obertes a Catalunya
Dades obertes a CatalunyaDades obertes a Catalunya
Dades obertes a Catalunya
 
Resum Informe Auditoria Informació de Granollers Mercat
Resum Informe Auditoria Informació de Granollers MercatResum Informe Auditoria Informació de Granollers Mercat
Resum Informe Auditoria Informació de Granollers Mercat
 
Jordi puigneró idigital-presentacio-smartcat
Jordi puigneró  idigital-presentacio-smartcatJordi puigneró  idigital-presentacio-smartcat
Jordi puigneró idigital-presentacio-smartcat
 
Xarxes socials i dades obertes gencat
Xarxes socials i dades obertes gencatXarxes socials i dades obertes gencat
Xarxes socials i dades obertes gencat
 
36a sessió web: 'Governs i administracions al mòbil'. Síntesi
36a sessió web: 'Governs i administracions al mòbil'. Síntesi36a sessió web: 'Governs i administracions al mòbil'. Síntesi
36a sessió web: 'Governs i administracions al mòbil'. Síntesi
 
Cartera de serveis digitals
Cartera de serveis digitalsCartera de serveis digitals
Cartera de serveis digitals
 
CGD2021 - "Ciberatacs, una amenaça molt real i propera: com ens podem protegir?"
CGD2021 - "Ciberatacs, una amenaça molt real i propera: com ens podem protegir?"CGD2021 - "Ciberatacs, una amenaça molt real i propera: com ens podem protegir?"
CGD2021 - "Ciberatacs, una amenaça molt real i propera: com ens podem protegir?"
 
Big Data a Catalunya (català)
Big Data a Catalunya (català)Big Data a Catalunya (català)
Big Data a Catalunya (català)
 
Serveis d'atenció ciutadana
Serveis d'atenció ciutadanaServeis d'atenció ciutadana
Serveis d'atenció ciutadana
 
Projecte de nova estació corporativa municipal: NEMIC
Projecte de nova estació corporativa municipal: NEMICProjecte de nova estació corporativa municipal: NEMIC
Projecte de nova estació corporativa municipal: NEMIC
 
Informe Internet de les Coses a Catalunya
Informe Internet de les Coses a CatalunyaInforme Internet de les Coses a Catalunya
Informe Internet de les Coses a Catalunya
 
CGD2019 - Sessió: "Hermes Infografics i la plataforma XALOC, dues eines per a...
CGD2019 - Sessió: "Hermes Infografics i la plataforma XALOC, dues eines per a...CGD2019 - Sessió: "Hermes Infografics i la plataforma XALOC, dues eines per a...
CGD2019 - Sessió: "Hermes Infografics i la plataforma XALOC, dues eines per a...
 
Geomarketing
GeomarketingGeomarketing
Geomarketing
 
Reptes i estratègies de l'administració pública en l'àmbit de la digitalització
Reptes i estratègies de l'administració pública en l'àmbit de la digitalitzacióReptes i estratègies de l'administració pública en l'àmbit de la digitalització
Reptes i estratègies de l'administració pública en l'àmbit de la digitalització
 
Dades obertes a catalunya
Dades obertes a catalunyaDades obertes a catalunya
Dades obertes a catalunya
 
Model de dades obertes de la Generalitat de Catalunya
Model de dades obertes de la Generalitat de CatalunyaModel de dades obertes de la Generalitat de Catalunya
Model de dades obertes de la Generalitat de Catalunya
 

More from Congrés Govern Digital

CGD2021 - "Automatitzant tasques administratives per ser més eficients (RPA)"
CGD2021 - "Automatitzant tasques administratives per ser més eficients (RPA)"CGD2021 - "Automatitzant tasques administratives per ser més eficients (RPA)"
CGD2021 - "Automatitzant tasques administratives per ser més eficients (RPA)"
Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "Automatitzant tasques administratives per ser més eficients (RPA)"
CGD2021 - "Automatitzant tasques administratives per ser més eficients (RPA)"CGD2021 - "Automatitzant tasques administratives per ser més eficients (RPA)"
CGD2021 - "Automatitzant tasques administratives per ser més eficients (RPA)"
Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "Aprenent a millorar la gestió documental amb la intel·ligència art...
CGD2021 - "Aprenent a millorar la gestió documental amb la intel·ligència art...CGD2021 - "Aprenent a millorar la gestió documental amb la intel·ligència art...
CGD2021 - "Aprenent a millorar la gestió documental amb la intel·ligència art...
Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "Aprenent a millorar la gestió documental amb la intel·ligència art...
CGD2021 - "Aprenent a millorar la gestió documental amb la intel·ligència art...CGD2021 - "Aprenent a millorar la gestió documental amb la intel·ligència art...
CGD2021 - "Aprenent a millorar la gestió documental amb la intel·ligència art...
Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"
CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"
CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"
Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"
CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"
CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"
Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "Cap a una identitat digital europea"
CGD2021 - "Cap a una identitat digital europea"CGD2021 - "Cap a una identitat digital europea"
CGD2021 - "Cap a una identitat digital europea"
Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "Accés segur als teletreballadors de la Generalitat de Catalunya am...
CGD2021 - "Accés segur als teletreballadors de la Generalitat de Catalunya am...CGD2021 - "Accés segur als teletreballadors de la Generalitat de Catalunya am...
CGD2021 - "Accés segur als teletreballadors de la Generalitat de Catalunya am...
Congrés Govern Digital
 
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
Congrés Govern Digital
 
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
Congrés Govern Digital
 
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "La xarxa pública de fibra òptica, infraestructura clau per a la tr...
CGD2021 - "La xarxa pública de fibra òptica, infraestructura clau per a la tr...CGD2021 - "La xarxa pública de fibra òptica, infraestructura clau per a la tr...
CGD2021 - "La xarxa pública de fibra òptica, infraestructura clau per a la tr...
Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...
CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...
CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...
Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...
CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...
CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...
Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"
CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"
CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"
Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"
CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"
CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"
Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "Més enllà del treball en equip, la cultura d’un equip (humà)"
CGD2021 - "Més enllà del treball en equip, la cultura d’un equip (humà)"CGD2021 - "Més enllà del treball en equip, la cultura d’un equip (humà)"
CGD2021 - "Més enllà del treball en equip, la cultura d’un equip (humà)"
Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"
CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"
CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"
Congrés Govern Digital
 

More from Congrés Govern Digital (20)

CGD2021 - "Automatitzant tasques administratives per ser més eficients (RPA)"
CGD2021 - "Automatitzant tasques administratives per ser més eficients (RPA)"CGD2021 - "Automatitzant tasques administratives per ser més eficients (RPA)"
CGD2021 - "Automatitzant tasques administratives per ser més eficients (RPA)"
 
CGD2021 - "Automatitzant tasques administratives per ser més eficients (RPA)"
CGD2021 - "Automatitzant tasques administratives per ser més eficients (RPA)"CGD2021 - "Automatitzant tasques administratives per ser més eficients (RPA)"
CGD2021 - "Automatitzant tasques administratives per ser més eficients (RPA)"
 
CGD2021 - "Aprenent a millorar la gestió documental amb la intel·ligència art...
CGD2021 - "Aprenent a millorar la gestió documental amb la intel·ligència art...CGD2021 - "Aprenent a millorar la gestió documental amb la intel·ligència art...
CGD2021 - "Aprenent a millorar la gestió documental amb la intel·ligència art...
 
CGD2021 - "Aprenent a millorar la gestió documental amb la intel·ligència art...
CGD2021 - "Aprenent a millorar la gestió documental amb la intel·ligència art...CGD2021 - "Aprenent a millorar la gestió documental amb la intel·ligència art...
CGD2021 - "Aprenent a millorar la gestió documental amb la intel·ligència art...
 
CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"
CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"
CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"
 
CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"
CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"
CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"
 
CGD2021 - "Cap a una identitat digital europea"
CGD2021 - "Cap a una identitat digital europea"CGD2021 - "Cap a una identitat digital europea"
CGD2021 - "Cap a una identitat digital europea"
 
CGD2021 - "Accés segur als teletreballadors de la Generalitat de Catalunya am...
CGD2021 - "Accés segur als teletreballadors de la Generalitat de Catalunya am...CGD2021 - "Accés segur als teletreballadors de la Generalitat de Catalunya am...
CGD2021 - "Accés segur als teletreballadors de la Generalitat de Catalunya am...
 
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
 
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
 
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
 
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
 
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
 
CGD2021 - "La xarxa pública de fibra òptica, infraestructura clau per a la tr...
CGD2021 - "La xarxa pública de fibra òptica, infraestructura clau per a la tr...CGD2021 - "La xarxa pública de fibra òptica, infraestructura clau per a la tr...
CGD2021 - "La xarxa pública de fibra òptica, infraestructura clau per a la tr...
 
CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...
CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...
CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...
 
CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...
CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...
CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...
 
CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"
CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"
CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"
 
CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"
CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"
CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"
 
CGD2021 - "Més enllà del treball en equip, la cultura d’un equip (humà)"
CGD2021 - "Més enllà del treball en equip, la cultura d’un equip (humà)"CGD2021 - "Més enllà del treball en equip, la cultura d’un equip (humà)"
CGD2021 - "Més enllà del treball en equip, la cultura d’un equip (humà)"
 
CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"
CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"
CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"
 

CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"

 • 1. Sistemes automatitzats d’alerta en contractació pública Bruno González Valdelièvre Cap de l’Equip d’Anàlisi de Dades Head of Data Analysis Team NOUS ESCENARIS. NOVES OPORTUNITATS.
 • 2. Projecte Aprovació al novembre de 2020 de la Memòriainicial del’estratègia d’intel·ligència basadaenanàlisi dedadesde l’Oficina Antifraude Catalunya Posada en marxa del projecte: 2021 Plantejamentiniciala3anysvista:2021-2023 Unitatdedicada:Equip d’AnàlisideDades/ DataAnalysisTeam Projectesinicials: Informe/ estudisobre sistemes automatitzats d’alertes (2021) Creaciód’undatawarehousededadesdel sectorpúblic(2022) Anàlisisfocalitzadesdedadesenàmbitsde risc (contractació/ subvencions/funciópública/ urbanisme/ etc.) (2023)
 • 3. Context Digitalització del sector públic i,especialment, de lacontractació pública: Llei39/2015,d’1d’octubre,delProcedimentAdministratiuComúdeles Administracions Públiques(disp.final7a:02/10/2018 02/04/2021)RD203/2021,de 30demarç,d’aprovaciódelReglamentd’actuacióifuncionamentdelsectorpúblicper mitjanselectrònics. Directiva2014/24/UEdel ParlamentEuropeuidel Consell,de26de febrerde2014, sobrecontractaciópública(art.90.2: 18/10/2018). Llei9/2017,de8de novembre,decontractesdelSectorPúblic(disp.final16a:09/03/2018). Desenvolupament accelerat dela datificacióde l’activitat del sector públic Imperatiu: reformulació del funcionament de totes les entitats del sector públic a la llum d’aquest nou paradigma.
 • 4. Situació Estat desituació: Generalitatde Catalunya:GEEC / SobreDigital / PSCP;alertes:en procésde disseny Ens locals:ajuntaments>40.000habitants;diputacionsprovincials;AMB (57,4%respostes) Expedient electrònic no 0 integral 15 parcial 5 total 20 Contractació electrònica no 0 integral 15 parcial 5 total 20 Sistema integrat amb SIC 4 Sistema automatitzat alertes nombre % total inexistent 16 80% fraccionament 2 10% procediment 1 5% licitació 1 5% col·lusió 1 5% requisits 1 5% ofertes 1 5% baixes 2 10% competència 0 0% altres 2 10% Sistema no automatitzat alertes nombre % total inexistent 3 15% fraccionament 14 70% procediment 17 85% licitació 13 65% col·lusió 7 35% requisits 10 50% ofertes 11 55% baixes 15 75% competència 7 35% altres 4 20%
 • 5. Oportunitats Recursos: Fons Next Generation EU: Digitalitzacióde les administracions públiques: Plade Recuperació,Transformaciói Resiliènciadel’Estat: component11a, ModernitzaciódelesAdministracionsPúbliquespressupost
 • 6. Conceptes Prevenció vs. contingència convergència d’ambdós paradigmes. Sistemes d’alerta interns vs. externs 3 nivells de sistemes d’alerta: Tramitadors/gestorselectrònicsd’expedientsdetecció/prevenciód’irregularitatsenel procediment Interacciótramitadorsbasesde dadespròpies(comptabilitat/contractació)detecció/prevenciód’irregularitatsmés enllàdel procediment Enriquimentamb dadesd’altresfonts.Referents:modelsistemaSalerComunitatValenciana/sistemaARACHNEUE.
 • 7. Conclusions Aprofitarla finestrad’oportunitat:recursosi imperatius de gestiódelsfons NGEU/ coneixementja existent (OCP) PrincipiIntegritatperdissenyenla digitalització del sectorpúblic i, especialment,de la contractació pública Estratègiaguanyadora contra elfrau: prospecció proactiva i anàlisi de dades (ACFE /OCDE) Interconnexió/ interoperabilitatde diferentsfonts i basesde dades modelsSaler/ ARACHNE