SlideShare a Scribd company logo
1 of 38
Cartera de serveis digitals
d’atenció ciutadana
http://serveisdigitals.gencat.cat
#carteraDGAC
CEJFE Barcelona, 22 de juny de 2016
“Serveis per a l'experiència ciutadana”
‘Cartera de serveis digitals d’atenció ciutadana’. DGAC: Barcelona, 22 de juny de 2016
2
Índex
0. Introducció: serveis digitals DGAC
1. Webs
2. Dominis
3. Tràmits
4. Missatgeria instantània
5. Butlletins
6. Gestor de consultes
7. Xarxes socials
8. Serveis mòbils
9. Imatges gencat
10. Mètriques
11. Altres serveis
‘Cartera de serveis digitals d’atenció ciutadana’. DGAC: Barcelona, 22 de juny de 2016
3
0. Serveis digitals DGAC
‘Cartera de serveis digitals d’atenció ciutadana’. DGAC: Barcelona, 22 de juny de 2016
4
Tasques de la DGAC
Tasques generals de la Direcció General d’Atenció Ciutadana
(DGAC) en els serveis digitals:
-Definició de l’estratègia global.
-Obertura, configuració i manteniment dels serveis (webs,
comptes de xarxes, blogs, aplicacions mòbils...).
-Seguiment d’activitat i assessorament en la gestió de continguts
quan escaigui.
-Vehiculació de millores (correctius i evolutius) juntament amb el
CTTI.
-Formació mitjançant cursos, sessions de comunitats de pràctica
professionals (CoP) i tallers.
‘Cartera de serveis digitals d’atenció ciutadana’. DGAC: Barcelona, 22 de juny de 2016
5
Procés d’autorització d’un servei d’atenció ciutadana
Webs i butlletins: webs@gencat.cat
Dominis: dominis@gencat.cat
Tràmits: tramits@gencat.cat
Xarxes i blogs: xarxes@gencat.cat
Serveis mòbils: mobils@gencat.cat
Gestor de consultes: webs@gencat.cat
‘Cartera de serveis digitals d’atenció ciutadana’. DGAC: Barcelona, 22 de juny de 2016
6
Difusió
Difusió de continguts per canals gencat
La informació i els continguts que els departaments vulguin
difondre mitjançant els canals gencat (web,
xarxes, missatgeria...) s’ha d’enviar
a redacciogencat@gencat.cat
7
‘Cartera de serveis digitals d’atenció ciutadana’. DGAC: Barcelona, 22 de juny de 2016
1. Web
‘Cartera de serveis digitals d’atenció ciutadana’. DGAC: Barcelona, 22 de juny de 2016
8
Webs: procés de transformació
2014: Web gencat.cat i migració de webs de GECO a GECO+
2015 (gener): Acord de govern dels criteris corporatius dels webs de la
Generalitat
1. Domini gencat.cat
2. Imatge gràfica
3. Gestor de continguts corporatiu (OpenCMS → GECO+)
4. Gestió centralitzada DGAC
2015: Migració webs departamentals a disseny responsiu (DGAC)
2016: Creació o transformació sota demanda de les restants unitats
orgàniques (cada departament o ens)
 
‘Cartera de serveis digitals d’atenció ciutadana’. DGAC: Barcelona, 22 de juny de 2016
9
Criteris corporatius dels webs
1. Domini gencat.cat
2. Imatge gràfica gencat. Disseny centrat en l’usuari, responsiu i
accessible (no canviar framework)
3. Gestor de continguts corporatiu (analítica, posicionament...)
- Guia
http://guiaweb.gencat.cat
- Manuals i altre material
tècnic elaborat per CTTI
- Suport suport@gencat.cat
‘Cartera de serveis digitals d’atenció ciutadana’. DGAC: Barcelona, 22 de juny de 2016
10
‘Cartera de serveis digitals d’atenció ciutadana’. DGAC: Barcelona, 22 de juny de 2016
2. Dominis
‘Cartera de serveis digitals d’atenció ciutadana’. DGAC: Barcelona, 22 de juny de 2016
11
Ús de subdominis en webs i aplicacions
La presència de la Generalitat a internet sempre ha d’estar sota el
domini gencat.cat: totes les iniciatives han de ser subdominis de
gencat. Exemple: habitatge.gencat.cat. Els dominis de webs oberts
a la ciutadania s’han de sol·licitar a la DGAC.
Registre i renovacions de dominis
Des del 2014 el CTTI fa la gestió operativa de la cartera
corporativa: els departaments han de completar el procés de
traspàs dels dominis si encara no l’han finalitzat.
Guia de dominis
El 2016 la DGAC publicarà una guia específica que recollirà
diferents aspectes de la gestió dels noms de domini de la
Generalitat.
Dominis
‘Cartera de serveis digitals d’atenció ciutadana’. DGAC: Barcelona, 22 de juny de 2016
12
Dominis: quadre resum dels procediments d’autorització
Subdomini
obert a
internet?
Subdomini
obert a la
ciutadania?
Nomenclatura a
utilitzar
Unitat tramitadora Unitat autoritzadora Formulari
de
sol·licitud
Sí Sí *.gencat.cat
Gabinet Tècnic (o
unitat competent)
DGAC Sí
Sí No *.extranet.gencat.cat Àrea TIC
Àrea de Solucions
TIC del CTTI
No
No No *.intranet.gencat.cat Àrea TIC
Àrea de Solucions
TIC del CTTI
No
13
‘Cartera de serveis digitals d’atenció ciutadana’. DGAC: Barcelona, 22 de juny de 2016
3. Tràmits
‘Cartera de serveis digitals d’atenció ciutadana’. DGAC: Barcelona, 22 de juny de 2016
14
Què és tràmits gencat
Els tràmits de la Generalitat de Catalunya, organitzats temàticament,
per perfil i per tipus. Disposa d’un cercador de llenguatge natural.
idCAT Mòbil: Sistema d’identificació, autenticació i signatura
electrònica mitjançant el mòbil (amb codi d’un sol ús), amb registre
previ en la Seu electrònica. Alternatiu a la signatura amb certificat
tràmits gencat
Comunicació Tramitació
Què Com
Formularis en
línia
Plataforma
corporativa GSIT
Explicar els tràmits a
la ciutadania de forma
clara i entenedora
GECO+
‘Cartera de serveis digitals d’atenció ciutadana’. DGAC: Barcelona, 22 de juny de 2016
15
Creació i publicació de tràmits
Com es crea un tràmit a GECO+
Cal tenir accés a la carpeta departamental de tràmits
corresponent. Si no se’n té, s’ha de sol·licitar a la bústia
tramits@gencat.cat
Manuals per a la creació d’un tràmit
-Manual de redacció i estil de tràmits gencat
-Manual per a la utilització del tipus de contingut Tràmit a
GECO+
Publicació
Un cop creat el tràmit, se sol·licita la publicació a la bústia
tramits@gencat.cat
16
‘Cartera de serveis digitals d’atenció ciutadana’. DGAC: Barcelona, 22 de juny de 2016
4. Missatgeria instantània
‘Cartera de serveis digitals d’atenció ciutadana’. DGAC: Barcelona, 22 de juny de 2016
17
Telegram: missatgeria 012, canal gencat i robot
Missatgeria instantània
1. Perfil d’atenció bidireccional @gencat012.
-Funciona complementàriament al telèfon del 012.
-Operatiu des de febrer de 2015.
-S’hi accedeix pel telèfon 681 012 012 o buscant el perfil @gencat012
o des de http://telegram.me/gencat012.
2. Canal @gencat de Telegram. Funciona des del 12 de maig de 2016.
-Comunicació unidireccional a un nombre il·limitat de subscriptors.
-Primer govern europeu que obre un canal i activa bots (robots).
-S’hi accedeix cercant @gencat a l’aplicació o amb http://telegram.me/gencat
3. Bot/s Telegram. S’activarà/an properament.
- Fer més eficaces les respostes a consultes repetitives, automatitzant-
les.
‘Cartera de serveis digitals d’atenció ciutadana’. DGAC: Barcelona, 22 de juny de 2016
18
Missatgeria: canal gencat
Què s’hi publica?
Continguts amb un alt valor
de servei.
-un enviament diari
(tot i que en poden ser més)
-registre proper i fresc
-per tant, se seleccionen
els continguts a publicar
19
‘Cartera de serveis digitals d’atenció ciutadana’. DGAC: Barcelona, 22 de juny de 2016
5. Butlletins
‘Cartera de serveis digitals d’atenció ciutadana’. DGAC: Barcelona, 22 de juny de 2016
20
Butlletins gencat
Aplicació que permet subscriure's als butlletins electrònics de
diferents organismes de la Generalitat de Catalunya.
Per crear un butlletí, hi ha dues fases:
1)Disseny i construcció del butlletí a GECO+
Manual de creació de
butlletins electrònics
responsius amb GECO+
2)Tramesa periòdica del
butlletí amb la plataforma
butlletins gencat
Manual d’administració de
la solució gencat per a
butlletins electrònics
21
‘Cartera de serveis digitals d’atenció ciutadana’. DGAC: Barcelona, 22 de juny de 2016
6. Gestor de consultes
‘Cartera de serveis digitals d’atenció ciutadana’. DGAC: Barcelona, 22 de juny de 2016
22
CiutadaniaCiutadania ProfessionalsProfessionals
TractamentTractament SeguimentSeguimentSupervisióSupervisió
gestió dels experts dels departaments
Formularis específics
Formulari gencat
Sistema corporatiu per gestionar consultes de la ciutadania
Gestor de consultesGestor de consultesGestor de consultesGestor de consultes
Frontal d’agent
Temàtic:
Nivell 1
Nivell 2
Nivell 3
Temàtic organitzatiu:
Canvi d’expert sense
canviar el temàtic del
motiu
• Només cal triar el tema de la consulta.
• No cal saber l’organisme responsable.
• El sistema de permisos determina les competències.
ContacteContacte
Gestor de consultes
‘Cartera de serveis digitals d’atenció ciutadana’. DGAC: Barcelona, 22 de juny de 2016
23
Formulari gencat: temàtic de nivell 1
Formulari departamental: temàtic de nivell 2
Formulari departamental: temàtic de nivell 3,
subtema
Formulari de consultes en línia
24
‘Cartera de serveis digitals d’atenció ciutadana’. DGAC: Barcelona, 22 de juny de 2016
7. Xarxes socials
‘Cartera de serveis digitals d’atenció ciutadana’. DGAC: Barcelona, 22 de juny de 2016
25
Xarxes socials: serveis
Serveis que ofereix la DGAC:
-Definició estratègia global.
-Obertura, configuració
i manteniment dels perfils.
-Seguiment d’activitat, creació
d’informes i assessorament
en la gestió de continguts.
-Suport tècnic i relació amb les
plataformes.
-Formació mitjançant comunitats
de pràctica de professionals
(CoP) i tallers.
‘Cartera de serveis digitals d’atenció ciutadana’. DGAC: Barcelona, 22 de juny de 2016
26
Xarxes socials: eines
- Twitter
- Facebook
- Blogs
- Youtube
- Flickr
- Slideshare
- Instagram
- Periscope
27
‘Cartera de serveis digitals d’atenció ciutadana’. DGAC: Barcelona, 22 de juny de 2016
8. Serveis mòbils
‘Cartera de serveis digitals d’atenció ciutadana’. DGAC: Barcelona, 22 de juny de 2016
28
La DGAC, responsable de serveis mòbils de la Generalitat
La DGAC és responsable de la direcció i planificació de l’oferta de
serveis mòbils que es publiquen amb el compte corporatiu gencat.
Funcions de la DGAC
en els serveis mòbils
-Prioritzar els de més impacte.
-Vetllar perquè s’ofereixin amb
un disseny centrat en la persona
usuària.
-Alinear-los als criteris
de qualitat i d’identificació
visual corporatius.
-Autoritzar o no la posada
en marxa d’un de nou.
‘Cartera de serveis digitals d’atenció ciutadana’. DGAC: Barcelona, 22 de juny de 2016
29
La qualitat en els serveis mòbils
Recomanacions per vetllar per la qualitat de les aplicacions
de la Generalitat de Catalunya
-Garantir una publicació anual perquè l’aplicació no esdevingui
tecnològicament obsoleta i actualitzar-ne la funcionalitat, quan
escaigui, per adequar-la a les noves tendències i necessitats de
les persones usuàries.
-Tenir una puntuació d’usuari igual o superior a 3 en les dues
botigues (Google Play i Apple Store).
-Respondre els comentaris de les persones usuàries.
-Corregir incidències o errors detectats en l’aplicació.
-Tenir previst un pressupost de manteniment de l’aplicació.
30
‘Cartera de serveis digitals d’atenció ciutadana’. DGAC: Barcelona, 22 de juny de 2016
9. Imatges gencat
‘Cartera de serveis digitals d’atenció ciutadana’. DGAC: Barcelona, 22 de juny de 2016
31
BIG (Banc Imatges de la Generalitat)
Tipologia
Dues maneres de classificar els actius digitals al BIG, segons
com se’n gestionen els drets d’autoria moral i d’explotació.
A. MERA FOTOGRAFIA
1)Font Generalitat
2)Activitat institucional
B. OBRA FOTOGRÀFICA
1)Llicència Creative Commons
2)Propietat intel·lectual (tots els drets reservats)
‘Cartera de serveis digitals d’atenció ciutadana’. DGAC: Barcelona, 22 de juny de 2016
32
BIG: tipus d’imatges
Formulari Llei de propietat
intel·lectual
BIG Cercador
Autor Activitat
Insttitu-
cional
Drets
explotació
Creative
Commons
Publicar
Mera fotografia
No 1. Font Generalitat Font
Generalitat
No 0 0 Sí Sí
No 2. Activitat institucional Font
Generalitat
Sí 0 0 Sí Sí
Obra fotogràfica
SÍ 3. Creative Commons Sí No Sí Sí Sí No
SÍ 4. Propietat intel·lectual Sí No Sí No No No
33
‘Cartera de serveis digitals d’atenció ciutadana’. DGAC: Barcelona, 22 de juny de 2016
10. Mètriques
‘Cartera de serveis digitals d’atenció ciutadana’. DGAC: Barcelona, 22 de juny de 2016
34
Mètriques actuals
Serveis específics per a webs, xarxes socials, serveis mòbils,
gestor de consultes, missatgeria...
‘Cartera de serveis digitals d’atenció ciutadana’. DGAC: Barcelona, 22 de juny de 2016
35
Mètriques futures
Avançar cap un nou enfocament:
1.Provisió automatitzada de les dades dels diferents canals.
2.Tractament de les dades de manera global.
3.Publicació de les dades perquè tothom les pugui reutilitzar.
Base de dades
Informes
interns
Dades
obertes
Altres
aplicacions
Connector
WebTrends
Connector
app markets
Connector
Twitter
Connector
Facebook
Altres
connectors
API
36
‘Cartera de serveis digitals d’atenció ciutadana’. DGAC: Barcelona, 22 de juny de 2016
11. Altres serveis
‘Cartera de serveis digitals d’atenció ciutadana’. DGAC: Barcelona, 22 de juny de 2016
37
Altres serveis digitals
Rutes de la Generalitat (Palau Robert, Turisme, Salut-Esports i Cultura 1714)
publicades. www.wikiloc.com/gencat
Totes les rutes s’ofereixen en format reutilitzable (.GPX). Això també ha
permès el sorgiment d’altres serveis basats en tecnologia Google Street View,
com Google Trecker (outdoor) i Google Project (indoor; 12 museus catalans).
Gràcies
http://serveisdigitals.gencat.cat

More Related Content

What's hot

Comunicació digital a gencat.cat
Comunicació digital a gencat.catComunicació digital a gencat.cat
Comunicació digital a gencat.catgencat .
 
Presentació de la Guia Web gencat (completa)
Presentació de la Guia Web gencat (completa)Presentació de la Guia Web gencat (completa)
Presentació de la Guia Web gencat (completa)gencat .
 
Serveis d'atenció ciutadana
Serveis d'atenció ciutadanaServeis d'atenció ciutadana
Serveis d'atenció ciutadanagencat .
 
38a sessió web: Nous sistemes d’atenció ciutadana: web gencat, transparència ...
38a sessió web: Nous sistemes d’atenció ciutadana: web gencat, transparència ...38a sessió web: Nous sistemes d’atenció ciutadana: web gencat, transparència ...
38a sessió web: Nous sistemes d’atenció ciutadana: web gencat, transparència ...gencat .
 
Cartera de serveis d’atenció ciutadana
Cartera de serveis d’atenció ciutadanaCartera de serveis d’atenció ciutadana
Cartera de serveis d’atenció ciutadanagencat .
 
40a sessió web: Fórmules per innovar una institució
40a sessió web: Fórmules per innovar una institució40a sessió web: Fórmules per innovar una institució
40a sessió web: Fórmules per innovar una instituciógencat .
 
Síntesi de la 42a sessió web
Síntesi de la 42a sessió webSíntesi de la 42a sessió web
Síntesi de la 42a sessió webgencat .
 
Model de dades obertes de la Generalitat de Catalunya
Model de dades obertes de la Generalitat de CatalunyaModel de dades obertes de la Generalitat de Catalunya
Model de dades obertes de la Generalitat de Catalunyagencat .
 
Novetats en els serveis d'atenció ciutadana
Novetats en els serveis d'atenció ciutadanaNovetats en els serveis d'atenció ciutadana
Novetats en els serveis d'atenció ciutadanagencat .
 
Transformació de les oficines d’atenció ciutadana
Transformació de les oficines d’atenció ciutadanaTransformació de les oficines d’atenció ciutadana
Transformació de les oficines d’atenció ciutadanagencat .
 
Les TIC, les TAC i les TAP al Departament de Justícia
Les TIC, les TAC i les TAP al Departament de JustíciaLes TIC, les TAC i les TAP al Departament de Justícia
Les TIC, les TAC i les TAP al Departament de JustíciaNúria Vives
 
Sessió sobre l’ús de Facebook a l’Administració pública
Sessió sobre l’ús de Facebook a l’Administració públicaSessió sobre l’ús de Facebook a l’Administració pública
Sessió sobre l’ús de Facebook a l’Administració públicagencat .
 
CGD2021 - "Comparteams. Gestió del canvi cap a noves formes de treball"
CGD2021 - "Comparteams. Gestió del canvi cap a noves formes de treball"CGD2021 - "Comparteams. Gestió del canvi cap a noves formes de treball"
CGD2021 - "Comparteams. Gestió del canvi cap a noves formes de treball"Congrés Govern Digital
 
Resum executiu sobre l'estudi de clàusules d'accessibilitat digital en els pr...
Resum executiu sobre l'estudi de clàusules d'accessibilitat digital en els pr...Resum executiu sobre l'estudi de clàusules d'accessibilitat digital en els pr...
Resum executiu sobre l'estudi de clàusules d'accessibilitat digital en els pr...m4Social
 
CGD2021 - "Serveis socials digitals i més propers a les persones"
CGD2021 - "Serveis socials digitals i més propers a les persones"CGD2021 - "Serveis socials digitals i més propers a les persones"
CGD2021 - "Serveis socials digitals i més propers a les persones"Congrés Govern Digital
 
Síntesi 45a sessió web: 'Transformar una organització per la via digital'
Síntesi 45a sessió web: 'Transformar una organització per la via digital'Síntesi 45a sessió web: 'Transformar una organització per la via digital'
Síntesi 45a sessió web: 'Transformar una organització per la via digital'gencat .
 
MWC22 - BCN Inclusive Coding
MWC22 - BCN Inclusive CodingMWC22 - BCN Inclusive Coding
MWC22 - BCN Inclusive Codingm4Social
 

What's hot (20)

Comunicació digital a gencat.cat
Comunicació digital a gencat.catComunicació digital a gencat.cat
Comunicació digital a gencat.cat
 
Presentació de la Guia Web gencat (completa)
Presentació de la Guia Web gencat (completa)Presentació de la Guia Web gencat (completa)
Presentació de la Guia Web gencat (completa)
 
Serveis d'atenció ciutadana
Serveis d'atenció ciutadanaServeis d'atenció ciutadana
Serveis d'atenció ciutadana
 
38a sessió web: Nous sistemes d’atenció ciutadana: web gencat, transparència ...
38a sessió web: Nous sistemes d’atenció ciutadana: web gencat, transparència ...38a sessió web: Nous sistemes d’atenció ciutadana: web gencat, transparència ...
38a sessió web: Nous sistemes d’atenció ciutadana: web gencat, transparència ...
 
Cartera de serveis d’atenció ciutadana
Cartera de serveis d’atenció ciutadanaCartera de serveis d’atenció ciutadana
Cartera de serveis d’atenció ciutadana
 
40a sessió web: Fórmules per innovar una institució
40a sessió web: Fórmules per innovar una institució40a sessió web: Fórmules per innovar una institució
40a sessió web: Fórmules per innovar una institució
 
Gencat 2.0
Gencat 2.0Gencat 2.0
Gencat 2.0
 
Síntesi de la 42a sessió web
Síntesi de la 42a sessió webSíntesi de la 42a sessió web
Síntesi de la 42a sessió web
 
Model de dades obertes de la Generalitat de Catalunya
Model de dades obertes de la Generalitat de CatalunyaModel de dades obertes de la Generalitat de Catalunya
Model de dades obertes de la Generalitat de Catalunya
 
Novetats en els serveis d'atenció ciutadana
Novetats en els serveis d'atenció ciutadanaNovetats en els serveis d'atenció ciutadana
Novetats en els serveis d'atenció ciutadana
 
Transformació de les oficines d’atenció ciutadana
Transformació de les oficines d’atenció ciutadanaTransformació de les oficines d’atenció ciutadana
Transformació de les oficines d’atenció ciutadana
 
Les TIC, les TAC i les TAP al Departament de Justícia
Les TIC, les TAC i les TAP al Departament de JustíciaLes TIC, les TAC i les TAP al Departament de Justícia
Les TIC, les TAC i les TAP al Departament de Justícia
 
Sessió sobre l’ús de Facebook a l’Administració pública
Sessió sobre l’ús de Facebook a l’Administració públicaSessió sobre l’ús de Facebook a l’Administració pública
Sessió sobre l’ús de Facebook a l’Administració pública
 
CGD2021 - "Comparteams. Gestió del canvi cap a noves formes de treball"
CGD2021 - "Comparteams. Gestió del canvi cap a noves formes de treball"CGD2021 - "Comparteams. Gestió del canvi cap a noves formes de treball"
CGD2021 - "Comparteams. Gestió del canvi cap a noves formes de treball"
 
Resum executiu sobre l'estudi de clàusules d'accessibilitat digital en els pr...
Resum executiu sobre l'estudi de clàusules d'accessibilitat digital en els pr...Resum executiu sobre l'estudi de clàusules d'accessibilitat digital en els pr...
Resum executiu sobre l'estudi de clàusules d'accessibilitat digital en els pr...
 
Curs 2.3. Divulgació de Open Data
Curs 2.3. Divulgació de Open DataCurs 2.3. Divulgació de Open Data
Curs 2.3. Divulgació de Open Data
 
CGD2021 - "Serveis socials digitals i més propers a les persones"
CGD2021 - "Serveis socials digitals i més propers a les persones"CGD2021 - "Serveis socials digitals i més propers a les persones"
CGD2021 - "Serveis socials digitals i més propers a les persones"
 
Síntesi 45a sessió web: 'Transformar una organització per la via digital'
Síntesi 45a sessió web: 'Transformar una organització per la via digital'Síntesi 45a sessió web: 'Transformar una organització per la via digital'
Síntesi 45a sessió web: 'Transformar una organització per la via digital'
 
MWC22 - BCN Inclusive Coding
MWC22 - BCN Inclusive CodingMWC22 - BCN Inclusive Coding
MWC22 - BCN Inclusive Coding
 
Curs 2.1 Experiències Open Data
Curs 2.1 Experiències Open DataCurs 2.1 Experiències Open Data
Curs 2.1 Experiències Open Data
 

Viewers also liked

Les xarxes socials a la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra
Les xarxes socials a la Policia de la Generalitat-Mossos d'EsquadraLes xarxes socials a la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra
Les xarxes socials a la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadragencat .
 
Guia d'usos de les xarxes socials de la generalitat
Guia d'usos de les xarxes socials de la generalitatGuia d'usos de les xarxes socials de la generalitat
Guia d'usos de les xarxes socials de la generalitatErnest Prunera Aledo
 
Sant Jordi-2
Sant Jordi-2Sant Jordi-2
Sant Jordi-2Jennifer
 
Leyenda Sant Jordi En Imagenes[1]
Leyenda Sant Jordi En Imagenes[1]Leyenda Sant Jordi En Imagenes[1]
Leyenda Sant Jordi En Imagenes[1]guestf86a23
 
Introduction to Catalan Culture
Introduction to Catalan CultureIntroduction to Catalan Culture
Introduction to Catalan Cultureyesican
 
Les Xarxes Socials
Les Xarxes SocialsLes Xarxes Socials
Les Xarxes Socialsmiralcmc
 
20a CoP - Rodalies
20a CoP - Rodalies20a CoP - Rodalies
20a CoP - Rodaliesgencat .
 
Digital Transformation in Governments
Digital Transformation in GovernmentsDigital Transformation in Governments
Digital Transformation in GovernmentsScopernia
 
Twitter aplicado a negocio
Twitter aplicado a negocioTwitter aplicado a negocio
Twitter aplicado a negocioMarc Cortes
 
Top 2016 Challenges for State and Local Government
Top 2016 Challenges for State and Local GovernmentTop 2016 Challenges for State and Local Government
Top 2016 Challenges for State and Local GovernmentGrant Thornton LLP
 
Happy Healthy Nonprofit: Ten Work Practices for Impact without Burnout
Happy Healthy Nonprofit: Ten Work Practices for Impact without BurnoutHappy Healthy Nonprofit: Ten Work Practices for Impact without Burnout
Happy Healthy Nonprofit: Ten Work Practices for Impact without BurnoutBeth Kanter
 
8 Ways a Digital Media Platform is More Powerful than “Marketing”
8 Ways a Digital Media Platform is More Powerful than “Marketing”8 Ways a Digital Media Platform is More Powerful than “Marketing”
8 Ways a Digital Media Platform is More Powerful than “Marketing”New Rainmaker
 
How Often Should You Post to Facebook and Twitter
How Often Should You Post to Facebook and TwitterHow Often Should You Post to Facebook and Twitter
How Often Should You Post to Facebook and TwitterBuffer
 
Why Content Marketing Fails
Why Content Marketing FailsWhy Content Marketing Fails
Why Content Marketing FailsRand Fishkin
 
What Makes Great Infographics
What Makes Great InfographicsWhat Makes Great Infographics
What Makes Great InfographicsSlideShare
 

Viewers also liked (20)

Les xarxes socials a la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra
Les xarxes socials a la Policia de la Generalitat-Mossos d'EsquadraLes xarxes socials a la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra
Les xarxes socials a la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra
 
Guia d'usos de les xarxes socials de la generalitat
Guia d'usos de les xarxes socials de la generalitatGuia d'usos de les xarxes socials de la generalitat
Guia d'usos de les xarxes socials de la generalitat
 
1.1 Cómo combatir el estrés laboral
1.1 Cómo combatir el estrés laboral1.1 Cómo combatir el estrés laboral
1.1 Cómo combatir el estrés laboral
 
Sant Jordi-2
Sant Jordi-2Sant Jordi-2
Sant Jordi-2
 
Leyenda Sant Jordi En Imagenes[1]
Leyenda Sant Jordi En Imagenes[1]Leyenda Sant Jordi En Imagenes[1]
Leyenda Sant Jordi En Imagenes[1]
 
Treball i Formació per a persones beneficiàries de la RMI
Treball i Formació per a persones beneficiàries de la RMI Treball i Formació per a persones beneficiàries de la RMI
Treball i Formació per a persones beneficiàries de la RMI
 
Introduction to Catalan Culture
Introduction to Catalan CultureIntroduction to Catalan Culture
Introduction to Catalan Culture
 
Sessió informativa del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya
Sessió informativa del Servei Públic d'Ocupació de CatalunyaSessió informativa del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya
Sessió informativa del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya
 
Les Xarxes Socials
Les Xarxes SocialsLes Xarxes Socials
Les Xarxes Socials
 
20a CoP - Rodalies
20a CoP - Rodalies20a CoP - Rodalies
20a CoP - Rodalies
 
Digital Transformation in Governments
Digital Transformation in GovernmentsDigital Transformation in Governments
Digital Transformation in Governments
 
Twitter aplicado a negocio
Twitter aplicado a negocioTwitter aplicado a negocio
Twitter aplicado a negocio
 
Top 2016 Challenges for State and Local Government
Top 2016 Challenges for State and Local GovernmentTop 2016 Challenges for State and Local Government
Top 2016 Challenges for State and Local Government
 
Happy Healthy Nonprofit: Ten Work Practices for Impact without Burnout
Happy Healthy Nonprofit: Ten Work Practices for Impact without BurnoutHappy Healthy Nonprofit: Ten Work Practices for Impact without Burnout
Happy Healthy Nonprofit: Ten Work Practices for Impact without Burnout
 
8 Ways a Digital Media Platform is More Powerful than “Marketing”
8 Ways a Digital Media Platform is More Powerful than “Marketing”8 Ways a Digital Media Platform is More Powerful than “Marketing”
8 Ways a Digital Media Platform is More Powerful than “Marketing”
 
How Often Should You Post to Facebook and Twitter
How Often Should You Post to Facebook and TwitterHow Often Should You Post to Facebook and Twitter
How Often Should You Post to Facebook and Twitter
 
Slides That Rock
Slides That RockSlides That Rock
Slides That Rock
 
Why Content Marketing Fails
Why Content Marketing FailsWhy Content Marketing Fails
Why Content Marketing Fails
 
SlideShare 101
SlideShare 101SlideShare 101
SlideShare 101
 
What Makes Great Infographics
What Makes Great InfographicsWhat Makes Great Infographics
What Makes Great Infographics
 

Similar to Cartera de serveis digitals

Canvi de paradigma en l’atenció ciutadana: la multicanalitat
Canvi de paradigma en l’atenció ciutadana: la multicanalitat Canvi de paradigma en l’atenció ciutadana: la multicanalitat
Canvi de paradigma en l’atenció ciutadana: la multicanalitat gencat .
 
CGD2019 - Sessió: "L'estratègia blockchain de Catalunya i un cas d'ús" (2/2)
CGD2019 - Sessió: "L'estratègia blockchain de Catalunya i un cas d'ús" (2/2)CGD2019 - Sessió: "L'estratègia blockchain de Catalunya i un cas d'ús" (2/2)
CGD2019 - Sessió: "L'estratègia blockchain de Catalunya i un cas d'ús" (2/2)Congrés Govern Digital
 
Estratègia municipal d’algoritmes i dades per a l’impuls ètic de la intel·li...
Estratègia municipal d’algoritmes i dades per a l’impuls ètic de la intel·li...Estratègia municipal d’algoritmes i dades per a l’impuls ètic de la intel·li...
Estratègia municipal d’algoritmes i dades per a l’impuls ètic de la intel·li...Ajuntament de Barcelona
 
Informe TIC al ens Locals 2009
Informe TIC al ens Locals 2009Informe TIC al ens Locals 2009
Informe TIC al ens Locals 2009Localret
 
Mesura de Govern per a la Digitalització Oberta: Programari Lliure i Desenvol...
Mesura de Govern per a la Digitalització Oberta: Programari Lliure i Desenvol...Mesura de Govern per a la Digitalització Oberta: Programari Lliure i Desenvol...
Mesura de Govern per a la Digitalització Oberta: Programari Lliure i Desenvol...Ajuntament de Barcelona
 
"idCAT Mòbil: l'experiència de l'Ajuntament de Castellar del Vallès" (Jaume U...
"idCAT Mòbil: l'experiència de l'Ajuntament de Castellar del Vallès" (Jaume U..."idCAT Mòbil: l'experiència de l'Ajuntament de Castellar del Vallès" (Jaume U...
"idCAT Mòbil: l'experiència de l'Ajuntament de Castellar del Vallès" (Jaume U...Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Amposta, Ciutat Digital (Francesc Fosch)
Amposta, Ciutat Digital (Francesc Fosch)Amposta, Ciutat Digital (Francesc Fosch)
Amposta, Ciutat Digital (Francesc Fosch)Atictes
 
Governs oberts, mòbils i en xarxa
Governs oberts, mòbils i en xarxaGoverns oberts, mòbils i en xarxa
Governs oberts, mòbils i en xarxaJordi Graells
 
Mesura de Govern per a la Digitalització Oberta
Mesura de Govern per a la Digitalització ObertaMesura de Govern per a la Digitalització Oberta
Mesura de Govern per a la Digitalització ObertaAjuntament de Barcelona
 
Sarrià sant gervasi. informe final fase 0
Sarrià  sant gervasi. informe final fase 0Sarrià  sant gervasi. informe final fase 0
Sarrià sant gervasi. informe final fase 0Districte de coneixement
 
Resum Informe Auditoria Informació de Granollers Mercat
Resum Informe Auditoria Informació de Granollers MercatResum Informe Auditoria Informació de Granollers Mercat
Resum Informe Auditoria Informació de Granollers MercatNúria Lloret Batlle
 
Mesura de govern: Sistema d'informació i atenció ciutadana 2016-2018
Mesura de govern: Sistema d'informació i atenció ciutadana 2016-2018Mesura de govern: Sistema d'informació i atenció ciutadana 2016-2018
Mesura de govern: Sistema d'informació i atenció ciutadana 2016-2018Ajuntament de Barcelona
 
PlatgesCat
PlatgesCatPlatgesCat
PlatgesCatICGCat
 
Auxiliars Ajuntament Girona - Tema 20
Auxiliars Ajuntament Girona - Tema 20Auxiliars Ajuntament Girona - Tema 20
Auxiliars Ajuntament Girona - Tema 20Bernat Costas
 
IMI Full de Ruta Pla de Transformació Digital (mandat 2015-2019)
IMI Full de Ruta Pla de Transformació Digital (mandat 2015-2019)IMI Full de Ruta Pla de Transformació Digital (mandat 2015-2019)
IMI Full de Ruta Pla de Transformació Digital (mandat 2015-2019)Ajuntament de Barcelona
 
CGDL2018 - Sessió: "myGov: co-creació d’una solució digital amb la ciutadania"
CGDL2018 - Sessió: "myGov: co-creació d’una solució digital amb la ciutadania"CGDL2018 - Sessió: "myGov: co-creació d’una solució digital amb la ciutadania"
CGDL2018 - Sessió: "myGov: co-creació d’una solució digital amb la ciutadania"Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Presentació de la xarxa estatal de telecentres
Presentació de la xarxa estatal de telecentresPresentació de la xarxa estatal de telecentres
Presentació de la xarxa estatal de telecentresXarxa Punt TIC
 

Similar to Cartera de serveis digitals (20)

Canvi de paradigma en l’atenció ciutadana: la multicanalitat
Canvi de paradigma en l’atenció ciutadana: la multicanalitat Canvi de paradigma en l’atenció ciutadana: la multicanalitat
Canvi de paradigma en l’atenció ciutadana: la multicanalitat
 
Nous sistemes atenció ciutadana: web gencat, transparència i altres novetats....
Nous sistemes atenció ciutadana: web gencat, transparència i altres novetats....Nous sistemes atenció ciutadana: web gencat, transparència i altres novetats....
Nous sistemes atenció ciutadana: web gencat, transparència i altres novetats....
 
CGD2019 - Sessió: "L'estratègia blockchain de Catalunya i un cas d'ús" (2/2)
CGD2019 - Sessió: "L'estratègia blockchain de Catalunya i un cas d'ús" (2/2)CGD2019 - Sessió: "L'estratègia blockchain de Catalunya i un cas d'ús" (2/2)
CGD2019 - Sessió: "L'estratègia blockchain de Catalunya i un cas d'ús" (2/2)
 
V Jornada Compartim. Les CoP al Govern de les Illes Balears. Francisco Javier...
V Jornada Compartim. Les CoP al Govern de les Illes Balears. Francisco Javier...V Jornada Compartim. Les CoP al Govern de les Illes Balears. Francisco Javier...
V Jornada Compartim. Les CoP al Govern de les Illes Balears. Francisco Javier...
 
Estratègia municipal d’algoritmes i dades per a l’impuls ètic de la intel·li...
Estratègia municipal d’algoritmes i dades per a l’impuls ètic de la intel·li...Estratègia municipal d’algoritmes i dades per a l’impuls ètic de la intel·li...
Estratègia municipal d’algoritmes i dades per a l’impuls ètic de la intel·li...
 
Informe TIC al ens Locals 2009
Informe TIC al ens Locals 2009Informe TIC al ens Locals 2009
Informe TIC al ens Locals 2009
 
Mesura de Govern per a la Digitalització Oberta: Programari Lliure i Desenvol...
Mesura de Govern per a la Digitalització Oberta: Programari Lliure i Desenvol...Mesura de Govern per a la Digitalització Oberta: Programari Lliure i Desenvol...
Mesura de Govern per a la Digitalització Oberta: Programari Lliure i Desenvol...
 
"idCAT Mòbil: l'experiència de l'Ajuntament de Castellar del Vallès" (Jaume U...
"idCAT Mòbil: l'experiència de l'Ajuntament de Castellar del Vallès" (Jaume U..."idCAT Mòbil: l'experiència de l'Ajuntament de Castellar del Vallès" (Jaume U...
"idCAT Mòbil: l'experiència de l'Ajuntament de Castellar del Vallès" (Jaume U...
 
Amposta, Ciutat Digital (Francesc Fosch)
Amposta, Ciutat Digital (Francesc Fosch)Amposta, Ciutat Digital (Francesc Fosch)
Amposta, Ciutat Digital (Francesc Fosch)
 
Projectes Formació Dgsi
Projectes Formació DgsiProjectes Formació Dgsi
Projectes Formació Dgsi
 
Governs oberts, mòbils i en xarxa
Governs oberts, mòbils i en xarxaGoverns oberts, mòbils i en xarxa
Governs oberts, mòbils i en xarxa
 
Mesura de Govern per a la Digitalització Oberta
Mesura de Govern per a la Digitalització ObertaMesura de Govern per a la Digitalització Oberta
Mesura de Govern per a la Digitalització Oberta
 
Sarrià sant gervasi. informe final fase 0
Sarrià  sant gervasi. informe final fase 0Sarrià  sant gervasi. informe final fase 0
Sarrià sant gervasi. informe final fase 0
 
Resum Informe Auditoria Informació de Granollers Mercat
Resum Informe Auditoria Informació de Granollers MercatResum Informe Auditoria Informació de Granollers Mercat
Resum Informe Auditoria Informació de Granollers Mercat
 
Mesura de govern: Sistema d'informació i atenció ciutadana 2016-2018
Mesura de govern: Sistema d'informació i atenció ciutadana 2016-2018Mesura de govern: Sistema d'informació i atenció ciutadana 2016-2018
Mesura de govern: Sistema d'informació i atenció ciutadana 2016-2018
 
PlatgesCat
PlatgesCatPlatgesCat
PlatgesCat
 
Auxiliars Ajuntament Girona - Tema 20
Auxiliars Ajuntament Girona - Tema 20Auxiliars Ajuntament Girona - Tema 20
Auxiliars Ajuntament Girona - Tema 20
 
IMI Full de Ruta Pla de Transformació Digital (mandat 2015-2019)
IMI Full de Ruta Pla de Transformació Digital (mandat 2015-2019)IMI Full de Ruta Pla de Transformació Digital (mandat 2015-2019)
IMI Full de Ruta Pla de Transformació Digital (mandat 2015-2019)
 
CGDL2018 - Sessió: "myGov: co-creació d’una solució digital amb la ciutadania"
CGDL2018 - Sessió: "myGov: co-creació d’una solució digital amb la ciutadania"CGDL2018 - Sessió: "myGov: co-creació d’una solució digital amb la ciutadania"
CGDL2018 - Sessió: "myGov: co-creació d’una solució digital amb la ciutadania"
 
Presentació de la xarxa estatal de telecentres
Presentació de la xarxa estatal de telecentresPresentació de la xarxa estatal de telecentres
Presentació de la xarxa estatal de telecentres
 

More from gencat .

Gencat stories
Gencat storiesGencat stories
Gencat storiesgencat .
 
28a CoP de xarxes socials de la Generalitat de Catalunya
28a CoP de xarxes socials de la Generalitat de Catalunya 28a CoP de xarxes socials de la Generalitat de Catalunya
28a CoP de xarxes socials de la Generalitat de Catalunya gencat .
 
I Trobada Administracions en Xarxa
I Trobada Administracions en XarxaI Trobada Administracions en Xarxa
I Trobada Administracions en Xarxagencat .
 
27a CoP de xarxes socials de la Generalitat de Catalunya
27a CoP de xarxes socials de la Generalitat de Catalunya27a CoP de xarxes socials de la Generalitat de Catalunya
27a CoP de xarxes socials de la Generalitat de Catalunyagencat .
 
26a CoP de xarxes socials de la Generalitat de Catalunya
26a CoP de xarxes socials de la Generalitat de Catalunya26a CoP de xarxes socials de la Generalitat de Catalunya
26a CoP de xarxes socials de la Generalitat de Catalunyagencat .
 
Xarxes socials a la Generalitat de Catalunya. Oficines de delegacions de govern
Xarxes socials a la Generalitat de Catalunya. Oficines de delegacions de governXarxes socials a la Generalitat de Catalunya. Oficines de delegacions de govern
Xarxes socials a la Generalitat de Catalunya. Oficines de delegacions de governgencat .
 
Guia de visualització de dades
Guia de visualització de dadesGuia de visualització de dades
Guia de visualització de dadesgencat .
 
Cartera de servicios de atención ciudadana
Cartera de servicios de atención ciudadanaCartera de servicios de atención ciudadana
Cartera de servicios de atención ciudadanagencat .
 
Síntesi 49a sessió web: 'Comunicar mitjançant la visualització de dades'
Síntesi 49a sessió web: 'Comunicar mitjançant la visualització de dades'Síntesi 49a sessió web: 'Comunicar mitjançant la visualització de dades'
Síntesi 49a sessió web: 'Comunicar mitjançant la visualització de dades'gencat .
 
Gencatgram y el Manual de los gobiernos en Twitter
Gencatgram y el Manual de los gobiernos en TwitterGencatgram y el Manual de los gobiernos en Twitter
Gencatgram y el Manual de los gobiernos en Twittergencat .
 
Comunicar mitjançant la visualització de dades
Comunicar mitjançant la visualització de dadesComunicar mitjançant la visualització de dades
Comunicar mitjançant la visualització de dadesgencat .
 
47a sessió web 'Al límit de la publicitat digital per atraure els usuaris'
47a sessió web 'Al límit de la publicitat digital per atraure els usuaris'47a sessió web 'Al límit de la publicitat digital per atraure els usuaris'
47a sessió web 'Al límit de la publicitat digital per atraure els usuaris'gencat .
 
Síntesi 46a sessió web: '‘És possible un país amb govern obert?’
Síntesi 46a sessió web: '‘És possible un país amb govern obert?’Síntesi 46a sessió web: '‘És possible un país amb govern obert?’
Síntesi 46a sessió web: '‘És possible un país amb govern obert?’gencat .
 
Missatgeria instantània de text a la Generalitat. 21s Jornades de la Federaci...
Missatgeria instantània de text a la Generalitat. 21s Jornades de la Federaci...Missatgeria instantània de text a la Generalitat. 21s Jornades de la Federaci...
Missatgeria instantània de text a la Generalitat. 21s Jornades de la Federaci...gencat .
 
Sessió Ús de Facebook a l'Administració
Sessió Ús de Facebook a l'AdministracióSessió Ús de Facebook a l'Administració
Sessió Ús de Facebook a l'Administraciógencat .
 
43a sessió web: Com la tecnologia transforma la humanitat
43a sessió web: Com la tecnologia transforma la humanitat43a sessió web: Com la tecnologia transforma la humanitat
43a sessió web: Com la tecnologia transforma la humanitatgencat .
 

More from gencat . (16)

Gencat stories
Gencat storiesGencat stories
Gencat stories
 
28a CoP de xarxes socials de la Generalitat de Catalunya
28a CoP de xarxes socials de la Generalitat de Catalunya 28a CoP de xarxes socials de la Generalitat de Catalunya
28a CoP de xarxes socials de la Generalitat de Catalunya
 
I Trobada Administracions en Xarxa
I Trobada Administracions en XarxaI Trobada Administracions en Xarxa
I Trobada Administracions en Xarxa
 
27a CoP de xarxes socials de la Generalitat de Catalunya
27a CoP de xarxes socials de la Generalitat de Catalunya27a CoP de xarxes socials de la Generalitat de Catalunya
27a CoP de xarxes socials de la Generalitat de Catalunya
 
26a CoP de xarxes socials de la Generalitat de Catalunya
26a CoP de xarxes socials de la Generalitat de Catalunya26a CoP de xarxes socials de la Generalitat de Catalunya
26a CoP de xarxes socials de la Generalitat de Catalunya
 
Xarxes socials a la Generalitat de Catalunya. Oficines de delegacions de govern
Xarxes socials a la Generalitat de Catalunya. Oficines de delegacions de governXarxes socials a la Generalitat de Catalunya. Oficines de delegacions de govern
Xarxes socials a la Generalitat de Catalunya. Oficines de delegacions de govern
 
Guia de visualització de dades
Guia de visualització de dadesGuia de visualització de dades
Guia de visualització de dades
 
Cartera de servicios de atención ciudadana
Cartera de servicios de atención ciudadanaCartera de servicios de atención ciudadana
Cartera de servicios de atención ciudadana
 
Síntesi 49a sessió web: 'Comunicar mitjançant la visualització de dades'
Síntesi 49a sessió web: 'Comunicar mitjançant la visualització de dades'Síntesi 49a sessió web: 'Comunicar mitjançant la visualització de dades'
Síntesi 49a sessió web: 'Comunicar mitjançant la visualització de dades'
 
Gencatgram y el Manual de los gobiernos en Twitter
Gencatgram y el Manual de los gobiernos en TwitterGencatgram y el Manual de los gobiernos en Twitter
Gencatgram y el Manual de los gobiernos en Twitter
 
Comunicar mitjançant la visualització de dades
Comunicar mitjançant la visualització de dadesComunicar mitjançant la visualització de dades
Comunicar mitjançant la visualització de dades
 
47a sessió web 'Al límit de la publicitat digital per atraure els usuaris'
47a sessió web 'Al límit de la publicitat digital per atraure els usuaris'47a sessió web 'Al límit de la publicitat digital per atraure els usuaris'
47a sessió web 'Al límit de la publicitat digital per atraure els usuaris'
 
Síntesi 46a sessió web: '‘És possible un país amb govern obert?’
Síntesi 46a sessió web: '‘És possible un país amb govern obert?’Síntesi 46a sessió web: '‘És possible un país amb govern obert?’
Síntesi 46a sessió web: '‘És possible un país amb govern obert?’
 
Missatgeria instantània de text a la Generalitat. 21s Jornades de la Federaci...
Missatgeria instantània de text a la Generalitat. 21s Jornades de la Federaci...Missatgeria instantània de text a la Generalitat. 21s Jornades de la Federaci...
Missatgeria instantània de text a la Generalitat. 21s Jornades de la Federaci...
 
Sessió Ús de Facebook a l'Administració
Sessió Ús de Facebook a l'AdministracióSessió Ús de Facebook a l'Administració
Sessió Ús de Facebook a l'Administració
 
43a sessió web: Com la tecnologia transforma la humanitat
43a sessió web: Com la tecnologia transforma la humanitat43a sessió web: Com la tecnologia transforma la humanitat
43a sessió web: Com la tecnologia transforma la humanitat
 

Cartera de serveis digitals

 • 1. Cartera de serveis digitals d’atenció ciutadana http://serveisdigitals.gencat.cat #carteraDGAC CEJFE Barcelona, 22 de juny de 2016 “Serveis per a l'experiència ciutadana”
 • 2. ‘Cartera de serveis digitals d’atenció ciutadana’. DGAC: Barcelona, 22 de juny de 2016 2 Índex 0. Introducció: serveis digitals DGAC 1. Webs 2. Dominis 3. Tràmits 4. Missatgeria instantània 5. Butlletins 6. Gestor de consultes 7. Xarxes socials 8. Serveis mòbils 9. Imatges gencat 10. Mètriques 11. Altres serveis
 • 3. ‘Cartera de serveis digitals d’atenció ciutadana’. DGAC: Barcelona, 22 de juny de 2016 3 0. Serveis digitals DGAC
 • 4. ‘Cartera de serveis digitals d’atenció ciutadana’. DGAC: Barcelona, 22 de juny de 2016 4 Tasques de la DGAC Tasques generals de la Direcció General d’Atenció Ciutadana (DGAC) en els serveis digitals: -Definició de l’estratègia global. -Obertura, configuració i manteniment dels serveis (webs, comptes de xarxes, blogs, aplicacions mòbils...). -Seguiment d’activitat i assessorament en la gestió de continguts quan escaigui. -Vehiculació de millores (correctius i evolutius) juntament amb el CTTI. -Formació mitjançant cursos, sessions de comunitats de pràctica professionals (CoP) i tallers.
 • 5. ‘Cartera de serveis digitals d’atenció ciutadana’. DGAC: Barcelona, 22 de juny de 2016 5 Procés d’autorització d’un servei d’atenció ciutadana Webs i butlletins: webs@gencat.cat Dominis: dominis@gencat.cat Tràmits: tramits@gencat.cat Xarxes i blogs: xarxes@gencat.cat Serveis mòbils: mobils@gencat.cat Gestor de consultes: webs@gencat.cat
 • 6. ‘Cartera de serveis digitals d’atenció ciutadana’. DGAC: Barcelona, 22 de juny de 2016 6 Difusió Difusió de continguts per canals gencat La informació i els continguts que els departaments vulguin difondre mitjançant els canals gencat (web, xarxes, missatgeria...) s’ha d’enviar a redacciogencat@gencat.cat
 • 7. 7 ‘Cartera de serveis digitals d’atenció ciutadana’. DGAC: Barcelona, 22 de juny de 2016 1. Web
 • 8. ‘Cartera de serveis digitals d’atenció ciutadana’. DGAC: Barcelona, 22 de juny de 2016 8 Webs: procés de transformació 2014: Web gencat.cat i migració de webs de GECO a GECO+ 2015 (gener): Acord de govern dels criteris corporatius dels webs de la Generalitat 1. Domini gencat.cat 2. Imatge gràfica 3. Gestor de continguts corporatiu (OpenCMS → GECO+) 4. Gestió centralitzada DGAC 2015: Migració webs departamentals a disseny responsiu (DGAC) 2016: Creació o transformació sota demanda de les restants unitats orgàniques (cada departament o ens)  
 • 9. ‘Cartera de serveis digitals d’atenció ciutadana’. DGAC: Barcelona, 22 de juny de 2016 9 Criteris corporatius dels webs 1. Domini gencat.cat 2. Imatge gràfica gencat. Disseny centrat en l’usuari, responsiu i accessible (no canviar framework) 3. Gestor de continguts corporatiu (analítica, posicionament...) - Guia http://guiaweb.gencat.cat - Manuals i altre material tècnic elaborat per CTTI - Suport suport@gencat.cat ‘Cartera de serveis digitals d’atenció ciutadana’. DGAC: Barcelona, 22 de juny de 2016
 • 10. 10 ‘Cartera de serveis digitals d’atenció ciutadana’. DGAC: Barcelona, 22 de juny de 2016 2. Dominis
 • 11. ‘Cartera de serveis digitals d’atenció ciutadana’. DGAC: Barcelona, 22 de juny de 2016 11 Ús de subdominis en webs i aplicacions La presència de la Generalitat a internet sempre ha d’estar sota el domini gencat.cat: totes les iniciatives han de ser subdominis de gencat. Exemple: habitatge.gencat.cat. Els dominis de webs oberts a la ciutadania s’han de sol·licitar a la DGAC. Registre i renovacions de dominis Des del 2014 el CTTI fa la gestió operativa de la cartera corporativa: els departaments han de completar el procés de traspàs dels dominis si encara no l’han finalitzat. Guia de dominis El 2016 la DGAC publicarà una guia específica que recollirà diferents aspectes de la gestió dels noms de domini de la Generalitat. Dominis
 • 12. ‘Cartera de serveis digitals d’atenció ciutadana’. DGAC: Barcelona, 22 de juny de 2016 12 Dominis: quadre resum dels procediments d’autorització Subdomini obert a internet? Subdomini obert a la ciutadania? Nomenclatura a utilitzar Unitat tramitadora Unitat autoritzadora Formulari de sol·licitud Sí Sí *.gencat.cat Gabinet Tècnic (o unitat competent) DGAC Sí Sí No *.extranet.gencat.cat Àrea TIC Àrea de Solucions TIC del CTTI No No No *.intranet.gencat.cat Àrea TIC Àrea de Solucions TIC del CTTI No
 • 13. 13 ‘Cartera de serveis digitals d’atenció ciutadana’. DGAC: Barcelona, 22 de juny de 2016 3. Tràmits
 • 14. ‘Cartera de serveis digitals d’atenció ciutadana’. DGAC: Barcelona, 22 de juny de 2016 14 Què és tràmits gencat Els tràmits de la Generalitat de Catalunya, organitzats temàticament, per perfil i per tipus. Disposa d’un cercador de llenguatge natural. idCAT Mòbil: Sistema d’identificació, autenticació i signatura electrònica mitjançant el mòbil (amb codi d’un sol ús), amb registre previ en la Seu electrònica. Alternatiu a la signatura amb certificat tràmits gencat Comunicació Tramitació Què Com Formularis en línia Plataforma corporativa GSIT Explicar els tràmits a la ciutadania de forma clara i entenedora GECO+
 • 15. ‘Cartera de serveis digitals d’atenció ciutadana’. DGAC: Barcelona, 22 de juny de 2016 15 Creació i publicació de tràmits Com es crea un tràmit a GECO+ Cal tenir accés a la carpeta departamental de tràmits corresponent. Si no se’n té, s’ha de sol·licitar a la bústia tramits@gencat.cat Manuals per a la creació d’un tràmit -Manual de redacció i estil de tràmits gencat -Manual per a la utilització del tipus de contingut Tràmit a GECO+ Publicació Un cop creat el tràmit, se sol·licita la publicació a la bústia tramits@gencat.cat
 • 16. 16 ‘Cartera de serveis digitals d’atenció ciutadana’. DGAC: Barcelona, 22 de juny de 2016 4. Missatgeria instantània
 • 17. ‘Cartera de serveis digitals d’atenció ciutadana’. DGAC: Barcelona, 22 de juny de 2016 17 Telegram: missatgeria 012, canal gencat i robot Missatgeria instantània 1. Perfil d’atenció bidireccional @gencat012. -Funciona complementàriament al telèfon del 012. -Operatiu des de febrer de 2015. -S’hi accedeix pel telèfon 681 012 012 o buscant el perfil @gencat012 o des de http://telegram.me/gencat012. 2. Canal @gencat de Telegram. Funciona des del 12 de maig de 2016. -Comunicació unidireccional a un nombre il·limitat de subscriptors. -Primer govern europeu que obre un canal i activa bots (robots). -S’hi accedeix cercant @gencat a l’aplicació o amb http://telegram.me/gencat 3. Bot/s Telegram. S’activarà/an properament. - Fer més eficaces les respostes a consultes repetitives, automatitzant- les.
 • 18. ‘Cartera de serveis digitals d’atenció ciutadana’. DGAC: Barcelona, 22 de juny de 2016 18 Missatgeria: canal gencat Què s’hi publica? Continguts amb un alt valor de servei. -un enviament diari (tot i que en poden ser més) -registre proper i fresc -per tant, se seleccionen els continguts a publicar
 • 19. 19 ‘Cartera de serveis digitals d’atenció ciutadana’. DGAC: Barcelona, 22 de juny de 2016 5. Butlletins
 • 20. ‘Cartera de serveis digitals d’atenció ciutadana’. DGAC: Barcelona, 22 de juny de 2016 20 Butlletins gencat Aplicació que permet subscriure's als butlletins electrònics de diferents organismes de la Generalitat de Catalunya. Per crear un butlletí, hi ha dues fases: 1)Disseny i construcció del butlletí a GECO+ Manual de creació de butlletins electrònics responsius amb GECO+ 2)Tramesa periòdica del butlletí amb la plataforma butlletins gencat Manual d’administració de la solució gencat per a butlletins electrònics
 • 21. 21 ‘Cartera de serveis digitals d’atenció ciutadana’. DGAC: Barcelona, 22 de juny de 2016 6. Gestor de consultes
 • 22. ‘Cartera de serveis digitals d’atenció ciutadana’. DGAC: Barcelona, 22 de juny de 2016 22 CiutadaniaCiutadania ProfessionalsProfessionals TractamentTractament SeguimentSeguimentSupervisióSupervisió gestió dels experts dels departaments Formularis específics Formulari gencat Sistema corporatiu per gestionar consultes de la ciutadania Gestor de consultesGestor de consultesGestor de consultesGestor de consultes Frontal d’agent Temàtic: Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 Temàtic organitzatiu: Canvi d’expert sense canviar el temàtic del motiu • Només cal triar el tema de la consulta. • No cal saber l’organisme responsable. • El sistema de permisos determina les competències. ContacteContacte Gestor de consultes
 • 23. ‘Cartera de serveis digitals d’atenció ciutadana’. DGAC: Barcelona, 22 de juny de 2016 23 Formulari gencat: temàtic de nivell 1 Formulari departamental: temàtic de nivell 2 Formulari departamental: temàtic de nivell 3, subtema Formulari de consultes en línia
 • 24. 24 ‘Cartera de serveis digitals d’atenció ciutadana’. DGAC: Barcelona, 22 de juny de 2016 7. Xarxes socials
 • 25. ‘Cartera de serveis digitals d’atenció ciutadana’. DGAC: Barcelona, 22 de juny de 2016 25 Xarxes socials: serveis Serveis que ofereix la DGAC: -Definició estratègia global. -Obertura, configuració i manteniment dels perfils. -Seguiment d’activitat, creació d’informes i assessorament en la gestió de continguts. -Suport tècnic i relació amb les plataformes. -Formació mitjançant comunitats de pràctica de professionals (CoP) i tallers.
 • 26. ‘Cartera de serveis digitals d’atenció ciutadana’. DGAC: Barcelona, 22 de juny de 2016 26 Xarxes socials: eines - Twitter - Facebook - Blogs - Youtube - Flickr - Slideshare - Instagram - Periscope
 • 27. 27 ‘Cartera de serveis digitals d’atenció ciutadana’. DGAC: Barcelona, 22 de juny de 2016 8. Serveis mòbils
 • 28. ‘Cartera de serveis digitals d’atenció ciutadana’. DGAC: Barcelona, 22 de juny de 2016 28 La DGAC, responsable de serveis mòbils de la Generalitat La DGAC és responsable de la direcció i planificació de l’oferta de serveis mòbils que es publiquen amb el compte corporatiu gencat. Funcions de la DGAC en els serveis mòbils -Prioritzar els de més impacte. -Vetllar perquè s’ofereixin amb un disseny centrat en la persona usuària. -Alinear-los als criteris de qualitat i d’identificació visual corporatius. -Autoritzar o no la posada en marxa d’un de nou.
 • 29. ‘Cartera de serveis digitals d’atenció ciutadana’. DGAC: Barcelona, 22 de juny de 2016 29 La qualitat en els serveis mòbils Recomanacions per vetllar per la qualitat de les aplicacions de la Generalitat de Catalunya -Garantir una publicació anual perquè l’aplicació no esdevingui tecnològicament obsoleta i actualitzar-ne la funcionalitat, quan escaigui, per adequar-la a les noves tendències i necessitats de les persones usuàries. -Tenir una puntuació d’usuari igual o superior a 3 en les dues botigues (Google Play i Apple Store). -Respondre els comentaris de les persones usuàries. -Corregir incidències o errors detectats en l’aplicació. -Tenir previst un pressupost de manteniment de l’aplicació.
 • 30. 30 ‘Cartera de serveis digitals d’atenció ciutadana’. DGAC: Barcelona, 22 de juny de 2016 9. Imatges gencat
 • 31. ‘Cartera de serveis digitals d’atenció ciutadana’. DGAC: Barcelona, 22 de juny de 2016 31 BIG (Banc Imatges de la Generalitat) Tipologia Dues maneres de classificar els actius digitals al BIG, segons com se’n gestionen els drets d’autoria moral i d’explotació. A. MERA FOTOGRAFIA 1)Font Generalitat 2)Activitat institucional B. OBRA FOTOGRÀFICA 1)Llicència Creative Commons 2)Propietat intel·lectual (tots els drets reservats)
 • 32. ‘Cartera de serveis digitals d’atenció ciutadana’. DGAC: Barcelona, 22 de juny de 2016 32 BIG: tipus d’imatges Formulari Llei de propietat intel·lectual BIG Cercador Autor Activitat Insttitu- cional Drets explotació Creative Commons Publicar Mera fotografia No 1. Font Generalitat Font Generalitat No 0 0 Sí Sí No 2. Activitat institucional Font Generalitat Sí 0 0 Sí Sí Obra fotogràfica SÍ 3. Creative Commons Sí No Sí Sí Sí No SÍ 4. Propietat intel·lectual Sí No Sí No No No
 • 33. 33 ‘Cartera de serveis digitals d’atenció ciutadana’. DGAC: Barcelona, 22 de juny de 2016 10. Mètriques
 • 34. ‘Cartera de serveis digitals d’atenció ciutadana’. DGAC: Barcelona, 22 de juny de 2016 34 Mètriques actuals Serveis específics per a webs, xarxes socials, serveis mòbils, gestor de consultes, missatgeria...
 • 35. ‘Cartera de serveis digitals d’atenció ciutadana’. DGAC: Barcelona, 22 de juny de 2016 35 Mètriques futures Avançar cap un nou enfocament: 1.Provisió automatitzada de les dades dels diferents canals. 2.Tractament de les dades de manera global. 3.Publicació de les dades perquè tothom les pugui reutilitzar. Base de dades Informes interns Dades obertes Altres aplicacions Connector WebTrends Connector app markets Connector Twitter Connector Facebook Altres connectors API
 • 36. 36 ‘Cartera de serveis digitals d’atenció ciutadana’. DGAC: Barcelona, 22 de juny de 2016 11. Altres serveis
 • 37. ‘Cartera de serveis digitals d’atenció ciutadana’. DGAC: Barcelona, 22 de juny de 2016 37 Altres serveis digitals Rutes de la Generalitat (Palau Robert, Turisme, Salut-Esports i Cultura 1714) publicades. www.wikiloc.com/gencat Totes les rutes s’ofereixen en format reutilitzable (.GPX). Això també ha permès el sorgiment d’altres serveis basats en tecnologia Google Street View, com Google Trecker (outdoor) i Google Project (indoor; 12 museus catalans).

Editor's Notes

 1. L’objectiu de la sessió és explicar els serveis digitals que ofereix la DGAC i alinear a tota l’organització per tal de fer més eficaç el flux de relació entre la DGAC i els departaments. Durant l’acte es tractarà entre d’altres assumptes: el procés de petició d’un servei, quins son els usos estratègics pels quals es poden utilitzar els serveis oferts, així com quines en són aquelles pautes o els trets més destacables.
 2. [...]
 3. [...]
 4. [...]
 5. [...]
 6. [...]
 7. [...]
 8. [...]
 9. [...]
 10. [...]
 11. [...]
 12. [...]
 13. [...]
 14. [...]
 15. [...]
 16. [...]
 17. [...]