SlideShare a Scribd company logo
1
Xarxes socials
i dades obertes
gencat
Banc de Sang i Teixits
de la Generalitat de Catalunya
Barcelona, 31 de maig de 2013
Aquesta obra està subjecta a una llicència Reconeixement 3.0 de Creative Commons. Se'n permet la reproducció, la distribució, la comunicació pública i la
transformació per generar una obra derivada, sense cap restricció sempre que se'n citin els autors i no es contradigui amb la llicència específica que pugui
tenir una imatge i que és la que preval. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/legalcode.ca.
2 Xarxes socials i dades obertes gencat. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. [Maig de 2013 CC – BY 3.0
Xarxes socials
3 Xarxes socials i dades obertes gencat. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. [Maig de 2013 CC – BY 3.0
>Quinta edición:
febrero 2012
>Cinquena
edició:
Febrer 2012
>Quinta edición:
febrero 2012
Administracions a les xarxes
4 Xarxes socials i dades obertes gencat. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. [Maig de 2013 CC – BY 3.0
>Hi ha departaments que, al seu torn, coordinen l’obertura de perfils i comptes a les xarxes socials dels seus
àmbits.
Mapa actual xarxes gencat
5 Xarxes socials i dades obertes gencat. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. [Maig de 2013 CC – BY 3.0
Diferents tipus de perfils a Twitter:
1. Twitter per relacionar. Creen relacions amb les
persones en xarxa. Ex. @gencat y @meteocat
2a.Twitter per informar. Emeten missatges unidireccionals a
persones subscrites. Ex. @emergenciescat
2b. Twitter per informar (automatitzat). Missatges
unidireccionals emesos de manera automàtica.
Ex. R2-R16 de @rodalies
3. Twitter per atendre. Atenció i resposta a preguntes i
dubtes que formula la ciutadania.
Ex. @012
Perfils de Twitter especialitzats
6 Xarxes socials i dades obertes gencat. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. [Maig de 2013 CC – BY 3.0
Fluxograma xarxes
7 Xarxes socials i dades obertes gencat. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. [Maig de 2013 CC – BY 3.0
Twitter i Facebook Youtube, Flickr i Slideshare
Indicadors de qualitat
I continuar per indicadors més d’impacte, que avaluen els canvis
que provoca l’actuació a les xarxes socials.
Indicadors xarxes socials gencat
8 Xarxes socials i dades obertes gencat. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. [Maig de 2013 CC – BY 3.0
Fitxa avaluació xarxes gencat
9 Xarxes socials i dades obertes gencat. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. [Maig de 2013 CC – BY 3.0
twitter.com/copdema
Coproducció des de les xarxes
10 Xarxes socials i dades obertes gencat. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. [Maig de 2013 CC – BY 3.0
Dades obertes
11 Xarxes socials i dades obertes gencat. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. [Maig de 2013 CC – BY 3.0
En xarxa Catalunya Dades
12 Xarxes socials i dades obertes gencat. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. [Maig de 2013 CC – BY 3.0
Com hem vist, la Generalitat de Catalunya segueix un model propi
per a l’obertura de dades:
1. Dades que siguin útils a les empreses
i ciutadans: les que generen valor per a
les empreses, les que promouen
participació ciutadana i d’altres actors
públics i finalment les que es
complementen amb les d’altres
administracions (interoperabilitat
real i efectiva).
2. Obrint tota mena de dades les empreses desenvolupen les
corresponents aplicacions de negoci (aplicacions informàtiques;
publicacions; models de dades basats en la publicitat, la subscripció, la
certificació, la transformació...) i també recursos multimèdia encara que
puguin estar subjectes a drets de propietat intel·lectual (ex. Les 200 fotos
obertes per Sant Jordi 2011 o les més de 400 per al de 2012).
Model obertura dades Generalitat
13 Xarxes socials i dades obertes gencat. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. [Maig de 2013 CC – BY 3.0
1. Comunicar de manera relacional i ser
presents a la societat de manera diferent
14 Xarxes socials i dades obertes gencat. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. [Maig de 2013 CC – BY 3.0
Periodisme de dades
15 Xarxes socials i dades obertes gencat. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. [Maig de 2013 CC – BY 3.0
2. Fer interoperables les administracions
16 Xarxes socials i dades obertes gencat. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. [Maig de 2013 CC – BY 3.0
Interoperabilitat Agenda Oberta
Empresa Pimpampum
Descripció Agenda d’activitats de territoris de parla catalana.
Dataset Agenda cultural de Catalunya. Guanyadora dels Ajuts puntCAT 2011
oberta.cat
Dades obertes. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. Març de 2013 CC – BY 3.0
17 Xarxes socials i dades obertes gencat. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. [Maig de 2013 CC – BY 3.0
3. Prestar serveis
des de les xarxes socials
18 Xarxes socials i dades obertes gencat. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. [Maig de 2013 CC – BY 3.0
Prestació de serveis des de les
xarxes socials Twitter Feina Activa
Descripció
23 perfils de Twitter
d'ofertes de feina per
categories
Dataset
Ofertes de feina del
Servei d’Ocupació de
Catalunya
Augment del 800% dels
accessos al web de Feina
Activa des de Twitter
19 Xarxes socials i dades obertes gencat. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. [Maig de 2013 CC – BY 3.0
Descripció
14 perfils de Twitter amb
l’estat del servei de les
línies de Rodalies de
Catalunya
Dataset
Estat del servei de
Rodalies de Catalunya
Prestació de serveis des de les
xarxes socials Twitter Rodalies
20 Xarxes socials i dades obertes gencat. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. [Maig de 2013 CC – BY 3.0
Empresa
Pimpampum
Descripció
Informació sobre l’estat
del servei de Rodalies
que aporten els usuaris
via Twitter
Dataset
Estat del servei de
Rodalies de Catalunya
Prestació de serveis des de les
xarxes socials Rodalia.info
21 Xarxes socials i dades obertes gencat. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. [Maig de 2013 CC – BY 3.0
4. Desenvolupar aplicacions mòbils
22 Xarxes socials i dades obertes gencat. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. [Maig de 2013 CC – BY 3.0
Serveis mòbils El Temps
Empresa
Lujop
Descripció
Prediccions
meteorològiques a 3 dies
vista, radar de pluja i
informació de
temperatures, vent i
pluges acumulades. Per
a Android.
Dataset
Predicció del Servei
Meteorològic de
Catalunya
23 Xarxes socials i dades obertes gencat. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. [Maig de 2013 CC – BY 3.0
Empresa
Repilpa
Descripció
Incidències del trànsit de
Catalunya en temps real,
a partir de la informació
que ofereix el Servei
Català del Trànsit. Per a
Android.
Dataset
Informació del Servei
Català de Trànsit
Serveis mòbils El Trànsit
24 Xarxes socials i dades obertes gencat. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. [Maig de 2013 CC – BY 3.0
Empresa
Amidasoft
Descripció
Hotels, establiments de
turisme rural i càmpings de
Catalunya, amb els seus
serveis, preus, períodes
d’obertura, localització… Per
a Android.
Dataset
Allotjaments turístics de
Catalunya
Serveis mòbils Allotjaments turístics
25 Xarxes socials i dades obertes gencat. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. [Maig de 2013 CC – BY 3.0
5. Obrir el coneixement i facilitar
la creació de tota mena de serveis
i productes, no sols aplicacions
tecnològiques
26 Xarxes socials i dades obertes gencat. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. [Maig de 2013 CC – BY 3.0
Propietat intel·lectual Obrir dades
gencat.cat/santjordi
27 Xarxes socials i dades obertes gencat. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. [Maig de 2013 CC – BY 3.0
Publicacions Totes en llicències CC
Normativa editorial de la Generalitat (2009): Totes les publicacions
de la Generalitat en paper o digitals amb llicències de difusió
oberta (Creative Commons BY-NC-ND o qualsevol altra).
http://bit.ly/fIEXla
28 Xarxes socials i dades obertes gencat. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. [Maig de 2013 CC – BY 3.0
Guia xarxes Govern Basc Reutilització
>Cinquena
edició:
Febrer 2012
>Quinta edición:
febrero 2012
29 Xarxes socials i dades obertes gencat. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. [Maig de 2013 CC – BY 3.0
6. Generar activitat econòmica
i fomentar la transparència
30 Xarxes socials i dades obertes gencat. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. [Maig de 2013 CC – BY 3.0
Serveis sobre mapa eixos.cat
Empresa
planol.info
Descripció
Mapes d’activitat, serveis
i equipaments per ubicar
negocis i altres
Dataset
Equipaments de
Catalunya
Guanyadora dels Ajuts
puntCAT 2011
31 Xarxes socials i dades obertes gencat. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. [Maig de 2013 CC – BY 3.0
Plataforma tecnològica
Organism
es
Bases de dades Portals
Normalització i transformació
Serveis web Fitxers
open data gencat
open services gencat
Ciutadania
Empreses i
administracions
Web
Mòbils
Xarxes socials
Eina de gestió
dadesobertes.gencat.cat
32 Xarxes socials i dades obertes gencat. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. [Maig de 2013 CC – BY 3.0
Formats propietarisFormats lliures
Són fitxers publicats a Internet en diversos formats que contenen
informació no tractada de les dades a difondre.
Exemple: Fitxers dels equipaments de Catalunya en format RDF.
Dades complexes RDF </> XML { } JSON
Dades d’actualitat RSS
Dades simples x,y CSV XLS
Dades geogràfiques KML SHP
Fitxers
open data gencat
33 Xarxes socials i dades obertes gencat. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. [Maig de 2013 CC – BY 3.0
Són serveis d’accés programàtic a les dades obertes
mitjançant interfícies API. D’aquesta manera, qualsevol
component de programari (llocs web, aplicacions mòbils, ginys,
etc.) pot fer consultes dinàmiques sobre les dades.
Exemple: Servei web que permet obtenir els equipaments
ubicats en un radi de 5 kilòmetres d’un punt geogràfic.
Serveis web
open services gencat
34 Xarxes socials i dades obertes gencat. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. [Maig de 2013 CC – BY 3.0
Evolució de la plataforma
Empreses i
administracions
Dades obertes gencat
Dades
corporatives
Aplicacions
Explorador
CiutadansCercador
Serveis oberts gencat
Dades obertes gencat
Serveis oberts gencat
Explorador
Cercador
35 Xarxes socials i dades obertes gencat. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. [Maig de 2013 CC – BY 3.0
Cercador de dades obertes
Una única eina permet al ciutadà visualitzar diferents tipus d’informació
36 Xarxes socials i dades obertes gencat. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. [Maig de 2013 CC – BY 3.0
Explorador de dades obertes
Una única eina permet als tècnics treballar sobre diferents tipus d’informació
37
Gràcies
Banc de Sang i Teixits
de la Generalitat de Catalunya
Barcelona, 31 de maig de 2013
Aquesta obra està subjecta a una llicència Reconeixement 3.0 de Creative Commons. Se'n permet la reproducció, la distribució, la comunicació pública i la
transformació per generar una obra derivada, sense cap restricció sempre que se'n citin els autors i no es contradigui amb la llicència específica que pugui
tenir una imatge i que és la que preval. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/legalcode.ca.
Xarxes socials i dades
obertes gencat

More Related Content

What's hot

Cartera de serveis d’atenció ciutadana
Cartera de serveis d’atenció ciutadanaCartera de serveis d’atenció ciutadana
Cartera de serveis d’atenció ciutadana
gencat .
 
Presentació de la Guia Web
Presentació de la Guia Web Presentació de la Guia Web
Presentació de la Guia Web
gencat .
 
Presentació de la Guia Web gencat (completa)
Presentació de la Guia Web gencat (completa)Presentació de la Guia Web gencat (completa)
Presentació de la Guia Web gencat (completa)
gencat .
 
32a sessió web: 'Estratègia tecnològica per a un govern obert'
32a sessió web: 'Estratègia tecnològica per a un govern obert'32a sessió web: 'Estratègia tecnològica per a un govern obert'
32a sessió web: 'Estratègia tecnològica per a un govern obert'gencat .
 
Comunicació digital a gencat.cat
Comunicació digital a gencat.catComunicació digital a gencat.cat
Comunicació digital a gencat.cat
gencat .
 
Gencat 2.0
Gencat 2.0Gencat 2.0
Gencat 2.0
Jordi Graells
 
Model de dades obertes de la Generalitat de Catalunya
Model de dades obertes de la Generalitat de CatalunyaModel de dades obertes de la Generalitat de Catalunya
Model de dades obertes de la Generalitat de Catalunya
gencat .
 
Novetats en els serveis d'atenció ciutadana
Novetats en els serveis d'atenció ciutadanaNovetats en els serveis d'atenció ciutadana
Novetats en els serveis d'atenció ciutadana
gencat .
 
40a sessió web: Fórmules per innovar una institució
40a sessió web: Fórmules per innovar una institució40a sessió web: Fórmules per innovar una institució
40a sessió web: Fórmules per innovar una institució
gencat .
 
Transformació de les oficines d’atenció ciutadana
Transformació de les oficines d’atenció ciutadanaTransformació de les oficines d’atenció ciutadana
Transformació de les oficines d’atenció ciutadana
gencat .
 
Síntesi de la 42a sessió web
Síntesi de la 42a sessió webSíntesi de la 42a sessió web
Síntesi de la 42a sessió web
gencat .
 
La Generalitat a les xarxes socials
La Generalitat a les xarxes socialsLa Generalitat a les xarxes socials
La Generalitat a les xarxes socials
Jordi Graells
 
Canvi de paradigma en l’atenció ciutadana: la multicanalitat
Canvi de paradigma en l’atenció ciutadana: la multicanalitat Canvi de paradigma en l’atenció ciutadana: la multicanalitat
Canvi de paradigma en l’atenció ciutadana: la multicanalitat gencat .
 
Les TIC, les TAC i les TAP al Departament de Justícia
Les TIC, les TAC i les TAP al Departament de JustíciaLes TIC, les TAC i les TAP al Departament de Justícia
Les TIC, les TAC i les TAP al Departament de Justícia
Núria Vives
 
Sessió sobre l’ús de Facebook a l’Administració pública
Sessió sobre l’ús de Facebook a l’Administració públicaSessió sobre l’ús de Facebook a l’Administració pública
Sessió sobre l’ús de Facebook a l’Administració pública
gencat .
 
Curs 2.1 Experiències Open Data
Curs 2.1 Experiències Open DataCurs 2.1 Experiències Open Data
Curs 2.1 Experiències Open Data
Iniciativa Barcelona Open Data
 
CGD2021 - "Serveis socials digitals i més propers a les persones"
CGD2021 - "Serveis socials digitals i més propers a les persones"CGD2021 - "Serveis socials digitals i més propers a les persones"
CGD2021 - "Serveis socials digitals i més propers a les persones"
Congrés Govern Digital
 
Nous sistemes atenció ciutadana: web gencat, transparència i altres novetats....
Nous sistemes atenció ciutadana: web gencat, transparència i altres novetats....Nous sistemes atenció ciutadana: web gencat, transparència i altres novetats....
Nous sistemes atenció ciutadana: web gencat, transparència i altres novetats....
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya.
 
Innovant la innovació
Innovant la innovacióInnovant la innovació
Innovant la innovació
Jordi Graells
 
CGD2019 - Sessió: "La gestió basada en dades: casos pràctics" (2/2)
CGD2019 - Sessió: "La gestió basada en dades: casos pràctics" (2/2)CGD2019 - Sessió: "La gestió basada en dades: casos pràctics" (2/2)
CGD2019 - Sessió: "La gestió basada en dades: casos pràctics" (2/2)
Congrés Govern Digital
 

What's hot (20)

Cartera de serveis d’atenció ciutadana
Cartera de serveis d’atenció ciutadanaCartera de serveis d’atenció ciutadana
Cartera de serveis d’atenció ciutadana
 
Presentació de la Guia Web
Presentació de la Guia Web Presentació de la Guia Web
Presentació de la Guia Web
 
Presentació de la Guia Web gencat (completa)
Presentació de la Guia Web gencat (completa)Presentació de la Guia Web gencat (completa)
Presentació de la Guia Web gencat (completa)
 
32a sessió web: 'Estratègia tecnològica per a un govern obert'
32a sessió web: 'Estratègia tecnològica per a un govern obert'32a sessió web: 'Estratègia tecnològica per a un govern obert'
32a sessió web: 'Estratègia tecnològica per a un govern obert'
 
Comunicació digital a gencat.cat
Comunicació digital a gencat.catComunicació digital a gencat.cat
Comunicació digital a gencat.cat
 
Gencat 2.0
Gencat 2.0Gencat 2.0
Gencat 2.0
 
Model de dades obertes de la Generalitat de Catalunya
Model de dades obertes de la Generalitat de CatalunyaModel de dades obertes de la Generalitat de Catalunya
Model de dades obertes de la Generalitat de Catalunya
 
Novetats en els serveis d'atenció ciutadana
Novetats en els serveis d'atenció ciutadanaNovetats en els serveis d'atenció ciutadana
Novetats en els serveis d'atenció ciutadana
 
40a sessió web: Fórmules per innovar una institució
40a sessió web: Fórmules per innovar una institució40a sessió web: Fórmules per innovar una institució
40a sessió web: Fórmules per innovar una institució
 
Transformació de les oficines d’atenció ciutadana
Transformació de les oficines d’atenció ciutadanaTransformació de les oficines d’atenció ciutadana
Transformació de les oficines d’atenció ciutadana
 
Síntesi de la 42a sessió web
Síntesi de la 42a sessió webSíntesi de la 42a sessió web
Síntesi de la 42a sessió web
 
La Generalitat a les xarxes socials
La Generalitat a les xarxes socialsLa Generalitat a les xarxes socials
La Generalitat a les xarxes socials
 
Canvi de paradigma en l’atenció ciutadana: la multicanalitat
Canvi de paradigma en l’atenció ciutadana: la multicanalitat Canvi de paradigma en l’atenció ciutadana: la multicanalitat
Canvi de paradigma en l’atenció ciutadana: la multicanalitat
 
Les TIC, les TAC i les TAP al Departament de Justícia
Les TIC, les TAC i les TAP al Departament de JustíciaLes TIC, les TAC i les TAP al Departament de Justícia
Les TIC, les TAC i les TAP al Departament de Justícia
 
Sessió sobre l’ús de Facebook a l’Administració pública
Sessió sobre l’ús de Facebook a l’Administració públicaSessió sobre l’ús de Facebook a l’Administració pública
Sessió sobre l’ús de Facebook a l’Administració pública
 
Curs 2.1 Experiències Open Data
Curs 2.1 Experiències Open DataCurs 2.1 Experiències Open Data
Curs 2.1 Experiències Open Data
 
CGD2021 - "Serveis socials digitals i més propers a les persones"
CGD2021 - "Serveis socials digitals i més propers a les persones"CGD2021 - "Serveis socials digitals i més propers a les persones"
CGD2021 - "Serveis socials digitals i més propers a les persones"
 
Nous sistemes atenció ciutadana: web gencat, transparència i altres novetats....
Nous sistemes atenció ciutadana: web gencat, transparència i altres novetats....Nous sistemes atenció ciutadana: web gencat, transparència i altres novetats....
Nous sistemes atenció ciutadana: web gencat, transparència i altres novetats....
 
Innovant la innovació
Innovant la innovacióInnovant la innovació
Innovant la innovació
 
CGD2019 - Sessió: "La gestió basada en dades: casos pràctics" (2/2)
CGD2019 - Sessió: "La gestió basada en dades: casos pràctics" (2/2)CGD2019 - Sessió: "La gestió basada en dades: casos pràctics" (2/2)
CGD2019 - Sessió: "La gestió basada en dades: casos pràctics" (2/2)
 

Similar to Xarxes socials i dades obertes gencat

“La Generalitat obre dades per al benefici de ciutadans i empreses”
“La Generalitat obre dades per al benefici de ciutadans i empreses”“La Generalitat obre dades per al benefici de ciutadans i empreses”
“La Generalitat obre dades per al benefici de ciutadans i empreses”
ajterrassa
 
La Generalitat obre dades per al benefici de ciutadans i empreses
La Generalitat obre dades per al benefici de ciutadans i empresesLa Generalitat obre dades per al benefici de ciutadans i empreses
La Generalitat obre dades per al benefici de ciutadans i empresesgencat .
 
Model de dades obertes de la Generalitat per a les empreses
Model de dades obertes de la Generalitat per a les empresesModel de dades obertes de la Generalitat per a les empreses
Model de dades obertes de la Generalitat per a les empresesgencat .
 
Governs oberts, mòbils i en xarxa
Governs oberts, mòbils i en xarxaGoverns oberts, mòbils i en xarxa
Governs oberts, mòbils i en xarxa
Jordi Graells
 
Model de dades obertes de la Generalitat de Catalunya
Model de dades obertes de la Generalitat de CatalunyaModel de dades obertes de la Generalitat de Catalunya
Model de dades obertes de la Generalitat de Catalunyagencat .
 
Serveis mòbils i dades obertes
Serveis mòbils i dades obertes Serveis mòbils i dades obertes
Serveis mòbils i dades obertes gencat .
 
Dades obertes a Catalunya
Dades obertes a CatalunyaDades obertes a Catalunya
Dades obertes a Catalunya
gencat .
 
Guia de xarxes socials de l'Ajuntament del Prat de Llobregat
Guia de xarxes socials de l'Ajuntament del Prat de Llobregat Guia de xarxes socials de l'Ajuntament del Prat de Llobregat
Guia de xarxes socials de l'Ajuntament del Prat de Llobregat
Ajuntament del Prat de Llobregat
 
Dades obertes a Catalunya
Dades obertes a CatalunyaDades obertes a Catalunya
Dades obertes a Catalunyagencat .
 
I Jornada de Transparència de la Generalitat de Catalunya
I Jornada de Transparència de la Generalitat de CatalunyaI Jornada de Transparència de la Generalitat de Catalunya
I Jornada de Transparència de la Generalitat de Catalunyagencat .
 
Dades obertes gencat. Mobilitat
Dades obertes gencat. MobilitatDades obertes gencat. Mobilitat
Dades obertes gencat. Mobilitatgencat .
 
Nous canals i formes de relació amb la ciutadania
Nous canals i formes de relació amb la ciutadaniaNous canals i formes de relació amb la ciutadania
Nous canals i formes de relació amb la ciutadania
Jordi Graells
 
I ara també a les xarxes socials?
I ara també a les xarxes socials?I ara també a les xarxes socials?
I ara també a les xarxes socials?
Jordi Graells
 
Dades obertes a catalunya
Dades obertes a catalunyaDades obertes a catalunya
Dades obertes a catalunyagencat .
 
Cogovernar
CogovernarCogovernar
Cogovernar
Jordi Graells
 
Reptes legals en xarxes socials i open data
Reptes legals en xarxes socials i open dataReptes legals en xarxes socials i open data
Reptes legals en xarxes socials i open data
Jordi Graells
 
Resum executiu: La bretxa digital en les persones ateses per entitats socials
Resum executiu: La bretxa digital en les persones ateses per entitats socialsResum executiu: La bretxa digital en les persones ateses per entitats socials
Resum executiu: La bretxa digital en les persones ateses per entitats socials
m4Social
 
Curs 1.3. Economia Open Data i Impacte Social
Curs 1.3. Economia Open Data i Impacte SocialCurs 1.3. Economia Open Data i Impacte Social
Curs 1.3. Economia Open Data i Impacte Social
Iniciativa Barcelona Open Data
 
Presentació Servei OpenData BCN en el Fòrum TIG SIG GlobalGeo 11-03-16
Presentació Servei OpenData BCN en el Fòrum TIG SIG GlobalGeo 11-03-16Presentació Servei OpenData BCN en el Fòrum TIG SIG GlobalGeo 11-03-16
Presentació Servei OpenData BCN en el Fòrum TIG SIG GlobalGeo 11-03-16Marc Garriga
 
Podem canviar l'Administració?
Podem canviar l'Administració?Podem canviar l'Administració?
Podem canviar l'Administració?
Jordi Graells
 

Similar to Xarxes socials i dades obertes gencat (20)

“La Generalitat obre dades per al benefici de ciutadans i empreses”
“La Generalitat obre dades per al benefici de ciutadans i empreses”“La Generalitat obre dades per al benefici de ciutadans i empreses”
“La Generalitat obre dades per al benefici de ciutadans i empreses”
 
La Generalitat obre dades per al benefici de ciutadans i empreses
La Generalitat obre dades per al benefici de ciutadans i empresesLa Generalitat obre dades per al benefici de ciutadans i empreses
La Generalitat obre dades per al benefici de ciutadans i empreses
 
Model de dades obertes de la Generalitat per a les empreses
Model de dades obertes de la Generalitat per a les empresesModel de dades obertes de la Generalitat per a les empreses
Model de dades obertes de la Generalitat per a les empreses
 
Governs oberts, mòbils i en xarxa
Governs oberts, mòbils i en xarxaGoverns oberts, mòbils i en xarxa
Governs oberts, mòbils i en xarxa
 
Model de dades obertes de la Generalitat de Catalunya
Model de dades obertes de la Generalitat de CatalunyaModel de dades obertes de la Generalitat de Catalunya
Model de dades obertes de la Generalitat de Catalunya
 
Serveis mòbils i dades obertes
Serveis mòbils i dades obertes Serveis mòbils i dades obertes
Serveis mòbils i dades obertes
 
Dades obertes a Catalunya
Dades obertes a CatalunyaDades obertes a Catalunya
Dades obertes a Catalunya
 
Guia de xarxes socials de l'Ajuntament del Prat de Llobregat
Guia de xarxes socials de l'Ajuntament del Prat de Llobregat Guia de xarxes socials de l'Ajuntament del Prat de Llobregat
Guia de xarxes socials de l'Ajuntament del Prat de Llobregat
 
Dades obertes a Catalunya
Dades obertes a CatalunyaDades obertes a Catalunya
Dades obertes a Catalunya
 
I Jornada de Transparència de la Generalitat de Catalunya
I Jornada de Transparència de la Generalitat de CatalunyaI Jornada de Transparència de la Generalitat de Catalunya
I Jornada de Transparència de la Generalitat de Catalunya
 
Dades obertes gencat. Mobilitat
Dades obertes gencat. MobilitatDades obertes gencat. Mobilitat
Dades obertes gencat. Mobilitat
 
Nous canals i formes de relació amb la ciutadania
Nous canals i formes de relació amb la ciutadaniaNous canals i formes de relació amb la ciutadania
Nous canals i formes de relació amb la ciutadania
 
I ara també a les xarxes socials?
I ara també a les xarxes socials?I ara també a les xarxes socials?
I ara també a les xarxes socials?
 
Dades obertes a catalunya
Dades obertes a catalunyaDades obertes a catalunya
Dades obertes a catalunya
 
Cogovernar
CogovernarCogovernar
Cogovernar
 
Reptes legals en xarxes socials i open data
Reptes legals en xarxes socials i open dataReptes legals en xarxes socials i open data
Reptes legals en xarxes socials i open data
 
Resum executiu: La bretxa digital en les persones ateses per entitats socials
Resum executiu: La bretxa digital en les persones ateses per entitats socialsResum executiu: La bretxa digital en les persones ateses per entitats socials
Resum executiu: La bretxa digital en les persones ateses per entitats socials
 
Curs 1.3. Economia Open Data i Impacte Social
Curs 1.3. Economia Open Data i Impacte SocialCurs 1.3. Economia Open Data i Impacte Social
Curs 1.3. Economia Open Data i Impacte Social
 
Presentació Servei OpenData BCN en el Fòrum TIG SIG GlobalGeo 11-03-16
Presentació Servei OpenData BCN en el Fòrum TIG SIG GlobalGeo 11-03-16Presentació Servei OpenData BCN en el Fòrum TIG SIG GlobalGeo 11-03-16
Presentació Servei OpenData BCN en el Fòrum TIG SIG GlobalGeo 11-03-16
 
Podem canviar l'Administració?
Podem canviar l'Administració?Podem canviar l'Administració?
Podem canviar l'Administració?
 

More from gencat .

Gencat stories
Gencat storiesGencat stories
Gencat stories
gencat .
 
28a CoP de xarxes socials de la Generalitat de Catalunya
28a CoP de xarxes socials de la Generalitat de Catalunya 28a CoP de xarxes socials de la Generalitat de Catalunya
28a CoP de xarxes socials de la Generalitat de Catalunya
gencat .
 
I Trobada Administracions en Xarxa
I Trobada Administracions en XarxaI Trobada Administracions en Xarxa
I Trobada Administracions en Xarxa
gencat .
 
27a CoP de xarxes socials de la Generalitat de Catalunya
27a CoP de xarxes socials de la Generalitat de Catalunya27a CoP de xarxes socials de la Generalitat de Catalunya
27a CoP de xarxes socials de la Generalitat de Catalunya
gencat .
 
26a CoP de xarxes socials de la Generalitat de Catalunya
26a CoP de xarxes socials de la Generalitat de Catalunya26a CoP de xarxes socials de la Generalitat de Catalunya
26a CoP de xarxes socials de la Generalitat de Catalunya
gencat .
 
Xarxes socials a la Generalitat de Catalunya. Oficines de delegacions de govern
Xarxes socials a la Generalitat de Catalunya. Oficines de delegacions de governXarxes socials a la Generalitat de Catalunya. Oficines de delegacions de govern
Xarxes socials a la Generalitat de Catalunya. Oficines de delegacions de govern
gencat .
 
Guia de visualització de dades
Guia de visualització de dadesGuia de visualització de dades
Guia de visualització de dades
gencat .
 
Cartera de servicios de atención ciudadana
Cartera de servicios de atención ciudadanaCartera de servicios de atención ciudadana
Cartera de servicios de atención ciudadana
gencat .
 
Síntesi 49a sessió web: 'Comunicar mitjançant la visualització de dades'
Síntesi 49a sessió web: 'Comunicar mitjançant la visualització de dades'Síntesi 49a sessió web: 'Comunicar mitjançant la visualització de dades'
Síntesi 49a sessió web: 'Comunicar mitjançant la visualització de dades'
gencat .
 
Gencatgram y el Manual de los gobiernos en Twitter
Gencatgram y el Manual de los gobiernos en TwitterGencatgram y el Manual de los gobiernos en Twitter
Gencatgram y el Manual de los gobiernos en Twitter
gencat .
 
Comunicar mitjançant la visualització de dades
Comunicar mitjançant la visualització de dadesComunicar mitjançant la visualització de dades
Comunicar mitjançant la visualització de dades
gencat .
 
47a sessió web 'Al límit de la publicitat digital per atraure els usuaris'
47a sessió web 'Al límit de la publicitat digital per atraure els usuaris'47a sessió web 'Al límit de la publicitat digital per atraure els usuaris'
47a sessió web 'Al límit de la publicitat digital per atraure els usuaris'
gencat .
 
20a CoP - Rodalies
20a CoP - Rodalies20a CoP - Rodalies
20a CoP - Rodalies
gencat .
 
Síntesi 46a sessió web: '‘És possible un país amb govern obert?’
Síntesi 46a sessió web: '‘És possible un país amb govern obert?’Síntesi 46a sessió web: '‘És possible un país amb govern obert?’
Síntesi 46a sessió web: '‘És possible un país amb govern obert?’
gencat .
 
Missatgeria instantània de text a la Generalitat. 21s Jornades de la Federaci...
Missatgeria instantània de text a la Generalitat. 21s Jornades de la Federaci...Missatgeria instantània de text a la Generalitat. 21s Jornades de la Federaci...
Missatgeria instantània de text a la Generalitat. 21s Jornades de la Federaci...
gencat .
 
Sessió Ús de Facebook a l'Administració
Sessió Ús de Facebook a l'AdministracióSessió Ús de Facebook a l'Administració
Sessió Ús de Facebook a l'Administració
gencat .
 
Síntesi 45a sessió web: 'Transformar una organització per la via digital'
Síntesi 45a sessió web: 'Transformar una organització per la via digital'Síntesi 45a sessió web: 'Transformar una organització per la via digital'
Síntesi 45a sessió web: 'Transformar una organització per la via digital'
gencat .
 
43a sessió web: Com la tecnologia transforma la humanitat
43a sessió web: Com la tecnologia transforma la humanitat43a sessió web: Com la tecnologia transforma la humanitat
43a sessió web: Com la tecnologia transforma la humanitat
gencat .
 

More from gencat . (18)

Gencat stories
Gencat storiesGencat stories
Gencat stories
 
28a CoP de xarxes socials de la Generalitat de Catalunya
28a CoP de xarxes socials de la Generalitat de Catalunya 28a CoP de xarxes socials de la Generalitat de Catalunya
28a CoP de xarxes socials de la Generalitat de Catalunya
 
I Trobada Administracions en Xarxa
I Trobada Administracions en XarxaI Trobada Administracions en Xarxa
I Trobada Administracions en Xarxa
 
27a CoP de xarxes socials de la Generalitat de Catalunya
27a CoP de xarxes socials de la Generalitat de Catalunya27a CoP de xarxes socials de la Generalitat de Catalunya
27a CoP de xarxes socials de la Generalitat de Catalunya
 
26a CoP de xarxes socials de la Generalitat de Catalunya
26a CoP de xarxes socials de la Generalitat de Catalunya26a CoP de xarxes socials de la Generalitat de Catalunya
26a CoP de xarxes socials de la Generalitat de Catalunya
 
Xarxes socials a la Generalitat de Catalunya. Oficines de delegacions de govern
Xarxes socials a la Generalitat de Catalunya. Oficines de delegacions de governXarxes socials a la Generalitat de Catalunya. Oficines de delegacions de govern
Xarxes socials a la Generalitat de Catalunya. Oficines de delegacions de govern
 
Guia de visualització de dades
Guia de visualització de dadesGuia de visualització de dades
Guia de visualització de dades
 
Cartera de servicios de atención ciudadana
Cartera de servicios de atención ciudadanaCartera de servicios de atención ciudadana
Cartera de servicios de atención ciudadana
 
Síntesi 49a sessió web: 'Comunicar mitjançant la visualització de dades'
Síntesi 49a sessió web: 'Comunicar mitjançant la visualització de dades'Síntesi 49a sessió web: 'Comunicar mitjançant la visualització de dades'
Síntesi 49a sessió web: 'Comunicar mitjançant la visualització de dades'
 
Gencatgram y el Manual de los gobiernos en Twitter
Gencatgram y el Manual de los gobiernos en TwitterGencatgram y el Manual de los gobiernos en Twitter
Gencatgram y el Manual de los gobiernos en Twitter
 
Comunicar mitjançant la visualització de dades
Comunicar mitjançant la visualització de dadesComunicar mitjançant la visualització de dades
Comunicar mitjançant la visualització de dades
 
47a sessió web 'Al límit de la publicitat digital per atraure els usuaris'
47a sessió web 'Al límit de la publicitat digital per atraure els usuaris'47a sessió web 'Al límit de la publicitat digital per atraure els usuaris'
47a sessió web 'Al límit de la publicitat digital per atraure els usuaris'
 
20a CoP - Rodalies
20a CoP - Rodalies20a CoP - Rodalies
20a CoP - Rodalies
 
Síntesi 46a sessió web: '‘És possible un país amb govern obert?’
Síntesi 46a sessió web: '‘És possible un país amb govern obert?’Síntesi 46a sessió web: '‘És possible un país amb govern obert?’
Síntesi 46a sessió web: '‘És possible un país amb govern obert?’
 
Missatgeria instantània de text a la Generalitat. 21s Jornades de la Federaci...
Missatgeria instantània de text a la Generalitat. 21s Jornades de la Federaci...Missatgeria instantània de text a la Generalitat. 21s Jornades de la Federaci...
Missatgeria instantània de text a la Generalitat. 21s Jornades de la Federaci...
 
Sessió Ús de Facebook a l'Administració
Sessió Ús de Facebook a l'AdministracióSessió Ús de Facebook a l'Administració
Sessió Ús de Facebook a l'Administració
 
Síntesi 45a sessió web: 'Transformar una organització per la via digital'
Síntesi 45a sessió web: 'Transformar una organització per la via digital'Síntesi 45a sessió web: 'Transformar una organització per la via digital'
Síntesi 45a sessió web: 'Transformar una organització per la via digital'
 
43a sessió web: Com la tecnologia transforma la humanitat
43a sessió web: Com la tecnologia transforma la humanitat43a sessió web: Com la tecnologia transforma la humanitat
43a sessió web: Com la tecnologia transforma la humanitat
 

Xarxes socials i dades obertes gencat

 • 1. 1 Xarxes socials i dades obertes gencat Banc de Sang i Teixits de la Generalitat de Catalunya Barcelona, 31 de maig de 2013 Aquesta obra està subjecta a una llicència Reconeixement 3.0 de Creative Commons. Se'n permet la reproducció, la distribució, la comunicació pública i la transformació per generar una obra derivada, sense cap restricció sempre que se'n citin els autors i no es contradigui amb la llicència específica que pugui tenir una imatge i que és la que preval. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/legalcode.ca.
 • 2. 2 Xarxes socials i dades obertes gencat. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. [Maig de 2013 CC – BY 3.0 Xarxes socials
 • 3. 3 Xarxes socials i dades obertes gencat. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. [Maig de 2013 CC – BY 3.0 >Quinta edición: febrero 2012 >Cinquena edició: Febrer 2012 >Quinta edición: febrero 2012 Administracions a les xarxes
 • 4. 4 Xarxes socials i dades obertes gencat. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. [Maig de 2013 CC – BY 3.0 >Hi ha departaments que, al seu torn, coordinen l’obertura de perfils i comptes a les xarxes socials dels seus àmbits. Mapa actual xarxes gencat
 • 5. 5 Xarxes socials i dades obertes gencat. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. [Maig de 2013 CC – BY 3.0 Diferents tipus de perfils a Twitter: 1. Twitter per relacionar. Creen relacions amb les persones en xarxa. Ex. @gencat y @meteocat 2a.Twitter per informar. Emeten missatges unidireccionals a persones subscrites. Ex. @emergenciescat 2b. Twitter per informar (automatitzat). Missatges unidireccionals emesos de manera automàtica. Ex. R2-R16 de @rodalies 3. Twitter per atendre. Atenció i resposta a preguntes i dubtes que formula la ciutadania. Ex. @012 Perfils de Twitter especialitzats
 • 6. 6 Xarxes socials i dades obertes gencat. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. [Maig de 2013 CC – BY 3.0 Fluxograma xarxes
 • 7. 7 Xarxes socials i dades obertes gencat. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. [Maig de 2013 CC – BY 3.0 Twitter i Facebook Youtube, Flickr i Slideshare Indicadors de qualitat I continuar per indicadors més d’impacte, que avaluen els canvis que provoca l’actuació a les xarxes socials. Indicadors xarxes socials gencat
 • 8. 8 Xarxes socials i dades obertes gencat. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. [Maig de 2013 CC – BY 3.0 Fitxa avaluació xarxes gencat
 • 9. 9 Xarxes socials i dades obertes gencat. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. [Maig de 2013 CC – BY 3.0 twitter.com/copdema Coproducció des de les xarxes
 • 10. 10 Xarxes socials i dades obertes gencat. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. [Maig de 2013 CC – BY 3.0 Dades obertes
 • 11. 11 Xarxes socials i dades obertes gencat. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. [Maig de 2013 CC – BY 3.0 En xarxa Catalunya Dades
 • 12. 12 Xarxes socials i dades obertes gencat. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. [Maig de 2013 CC – BY 3.0 Com hem vist, la Generalitat de Catalunya segueix un model propi per a l’obertura de dades: 1. Dades que siguin útils a les empreses i ciutadans: les que generen valor per a les empreses, les que promouen participació ciutadana i d’altres actors públics i finalment les que es complementen amb les d’altres administracions (interoperabilitat real i efectiva). 2. Obrint tota mena de dades les empreses desenvolupen les corresponents aplicacions de negoci (aplicacions informàtiques; publicacions; models de dades basats en la publicitat, la subscripció, la certificació, la transformació...) i també recursos multimèdia encara que puguin estar subjectes a drets de propietat intel·lectual (ex. Les 200 fotos obertes per Sant Jordi 2011 o les més de 400 per al de 2012). Model obertura dades Generalitat
 • 13. 13 Xarxes socials i dades obertes gencat. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. [Maig de 2013 CC – BY 3.0 1. Comunicar de manera relacional i ser presents a la societat de manera diferent
 • 14. 14 Xarxes socials i dades obertes gencat. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. [Maig de 2013 CC – BY 3.0 Periodisme de dades
 • 15. 15 Xarxes socials i dades obertes gencat. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. [Maig de 2013 CC – BY 3.0 2. Fer interoperables les administracions
 • 16. 16 Xarxes socials i dades obertes gencat. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. [Maig de 2013 CC – BY 3.0 Interoperabilitat Agenda Oberta Empresa Pimpampum Descripció Agenda d’activitats de territoris de parla catalana. Dataset Agenda cultural de Catalunya. Guanyadora dels Ajuts puntCAT 2011 oberta.cat Dades obertes. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. Març de 2013 CC – BY 3.0
 • 17. 17 Xarxes socials i dades obertes gencat. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. [Maig de 2013 CC – BY 3.0 3. Prestar serveis des de les xarxes socials
 • 18. 18 Xarxes socials i dades obertes gencat. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. [Maig de 2013 CC – BY 3.0 Prestació de serveis des de les xarxes socials Twitter Feina Activa Descripció 23 perfils de Twitter d'ofertes de feina per categories Dataset Ofertes de feina del Servei d’Ocupació de Catalunya Augment del 800% dels accessos al web de Feina Activa des de Twitter
 • 19. 19 Xarxes socials i dades obertes gencat. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. [Maig de 2013 CC – BY 3.0 Descripció 14 perfils de Twitter amb l’estat del servei de les línies de Rodalies de Catalunya Dataset Estat del servei de Rodalies de Catalunya Prestació de serveis des de les xarxes socials Twitter Rodalies
 • 20. 20 Xarxes socials i dades obertes gencat. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. [Maig de 2013 CC – BY 3.0 Empresa Pimpampum Descripció Informació sobre l’estat del servei de Rodalies que aporten els usuaris via Twitter Dataset Estat del servei de Rodalies de Catalunya Prestació de serveis des de les xarxes socials Rodalia.info
 • 21. 21 Xarxes socials i dades obertes gencat. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. [Maig de 2013 CC – BY 3.0 4. Desenvolupar aplicacions mòbils
 • 22. 22 Xarxes socials i dades obertes gencat. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. [Maig de 2013 CC – BY 3.0 Serveis mòbils El Temps Empresa Lujop Descripció Prediccions meteorològiques a 3 dies vista, radar de pluja i informació de temperatures, vent i pluges acumulades. Per a Android. Dataset Predicció del Servei Meteorològic de Catalunya
 • 23. 23 Xarxes socials i dades obertes gencat. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. [Maig de 2013 CC – BY 3.0 Empresa Repilpa Descripció Incidències del trànsit de Catalunya en temps real, a partir de la informació que ofereix el Servei Català del Trànsit. Per a Android. Dataset Informació del Servei Català de Trànsit Serveis mòbils El Trànsit
 • 24. 24 Xarxes socials i dades obertes gencat. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. [Maig de 2013 CC – BY 3.0 Empresa Amidasoft Descripció Hotels, establiments de turisme rural i càmpings de Catalunya, amb els seus serveis, preus, períodes d’obertura, localització… Per a Android. Dataset Allotjaments turístics de Catalunya Serveis mòbils Allotjaments turístics
 • 25. 25 Xarxes socials i dades obertes gencat. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. [Maig de 2013 CC – BY 3.0 5. Obrir el coneixement i facilitar la creació de tota mena de serveis i productes, no sols aplicacions tecnològiques
 • 26. 26 Xarxes socials i dades obertes gencat. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. [Maig de 2013 CC – BY 3.0 Propietat intel·lectual Obrir dades gencat.cat/santjordi
 • 27. 27 Xarxes socials i dades obertes gencat. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. [Maig de 2013 CC – BY 3.0 Publicacions Totes en llicències CC Normativa editorial de la Generalitat (2009): Totes les publicacions de la Generalitat en paper o digitals amb llicències de difusió oberta (Creative Commons BY-NC-ND o qualsevol altra). http://bit.ly/fIEXla
 • 28. 28 Xarxes socials i dades obertes gencat. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. [Maig de 2013 CC – BY 3.0 Guia xarxes Govern Basc Reutilització >Cinquena edició: Febrer 2012 >Quinta edición: febrero 2012
 • 29. 29 Xarxes socials i dades obertes gencat. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. [Maig de 2013 CC – BY 3.0 6. Generar activitat econòmica i fomentar la transparència
 • 30. 30 Xarxes socials i dades obertes gencat. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. [Maig de 2013 CC – BY 3.0 Serveis sobre mapa eixos.cat Empresa planol.info Descripció Mapes d’activitat, serveis i equipaments per ubicar negocis i altres Dataset Equipaments de Catalunya Guanyadora dels Ajuts puntCAT 2011
 • 31. 31 Xarxes socials i dades obertes gencat. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. [Maig de 2013 CC – BY 3.0 Plataforma tecnològica Organism es Bases de dades Portals Normalització i transformació Serveis web Fitxers open data gencat open services gencat Ciutadania Empreses i administracions Web Mòbils Xarxes socials Eina de gestió dadesobertes.gencat.cat
 • 32. 32 Xarxes socials i dades obertes gencat. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. [Maig de 2013 CC – BY 3.0 Formats propietarisFormats lliures Són fitxers publicats a Internet en diversos formats que contenen informació no tractada de les dades a difondre. Exemple: Fitxers dels equipaments de Catalunya en format RDF. Dades complexes RDF </> XML { } JSON Dades d’actualitat RSS Dades simples x,y CSV XLS Dades geogràfiques KML SHP Fitxers open data gencat
 • 33. 33 Xarxes socials i dades obertes gencat. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. [Maig de 2013 CC – BY 3.0 Són serveis d’accés programàtic a les dades obertes mitjançant interfícies API. D’aquesta manera, qualsevol component de programari (llocs web, aplicacions mòbils, ginys, etc.) pot fer consultes dinàmiques sobre les dades. Exemple: Servei web que permet obtenir els equipaments ubicats en un radi de 5 kilòmetres d’un punt geogràfic. Serveis web open services gencat
 • 34. 34 Xarxes socials i dades obertes gencat. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. [Maig de 2013 CC – BY 3.0 Evolució de la plataforma Empreses i administracions Dades obertes gencat Dades corporatives Aplicacions Explorador CiutadansCercador Serveis oberts gencat Dades obertes gencat Serveis oberts gencat Explorador Cercador
 • 35. 35 Xarxes socials i dades obertes gencat. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. [Maig de 2013 CC – BY 3.0 Cercador de dades obertes Una única eina permet al ciutadà visualitzar diferents tipus d’informació
 • 36. 36 Xarxes socials i dades obertes gencat. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. [Maig de 2013 CC – BY 3.0 Explorador de dades obertes Una única eina permet als tècnics treballar sobre diferents tipus d’informació
 • 37. 37 Gràcies Banc de Sang i Teixits de la Generalitat de Catalunya Barcelona, 31 de maig de 2013 Aquesta obra està subjecta a una llicència Reconeixement 3.0 de Creative Commons. Se'n permet la reproducció, la distribució, la comunicació pública i la transformació per generar una obra derivada, sense cap restricció sempre que se'n citin els autors i no es contradigui amb la llicència específica que pugui tenir una imatge i que és la que preval. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/legalcode.ca. Xarxes socials i dades obertes gencat

Editor's Notes

 1. [...]
 2. [...]
 3. [...]
 4. [...]
 5. [...]
 6. [...]
 7. [...]
 8. [...]
 9. [...]
 10. [...]
 11. [...]
 12. [...]
 13. [...]
 14. [...]
 15. [...]
 16. [...]
 17. [...]
 18. [...]
 19. [...]
 20. [...]
 21. [...]
 22. [...]
 23. [...]
 24. [...]
 25. [...]
 26. [...]
 27. [...]
 28. [...]
 29. [...]
 30. [...]
 31. [...]
 32. [...]