Sivil Toplum Kuruluşlarında Finansal Yaklaşımlar

2,213 views

Published on

Bu slayt her hafta güncellenmektedir ve yeni eklentiler yapılmaktadır.

Published in: Economy & Finance
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,213
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
153
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sivil Toplum Kuruluşlarında Finansal Yaklaşımlar

 1. 1. Sivil Toplum Kuruluşlarında Finansal Yaklaşımlar Ekrem TUFAN, 2009 [email_address] http://etufan.wordpress.com
 2. 2. Neler öğreneceğiz? <ul><li>Sivil toplum kuruluşu (STK) nedir? </li></ul><ul><li>STK-Sermaye-Devlet arasındaki farklar </li></ul><ul><li>STK’lar için finansman kaynakları </li></ul><ul><li>* Avrupa Birliği fonları </li></ul><ul><li>* Dünya Bankası fonları </li></ul><ul><li>* Birleşmiş Milletler ve UNDP fonları </li></ul><ul><li>* Japonya Büyükelçiliği fonları </li></ul><ul><li>* Hollanda vd. (Kaynakçadan yararlanabilirsiniz...) </li></ul>
 3. 3. Neler öğreneceğiz? <ul><li>AB gençlik programı </li></ul><ul><li>* Eylem 1.1 – Gençlik Değişimleri </li></ul><ul><li>* Eylem 1.2 – Gençlik Girişimleri </li></ul><ul><li>* Eylem 1.3 – Gençlik Demokrasi Projeler </li></ul><ul><li>* Eylem 2 – Avrupa Gönüllü Hizmeti  </li></ul><ul><li>* Eylem 3.1 - Avrupa Birliği Komşu Ülkeleriyle İş Birliği </li></ul><ul><li>* Eylem 4.3 - Gençlik Çalışanları ve Gençlik Kuruluşları İçin Eğitim ve Ağ Kurma </li></ul>
 4. 4. Neler öğreneceğiz? <ul><li>* Eylem 5.1 - Gençler ve Gençlik Politikalarından Sorumlu Olanlar İçin Toplantılar </li></ul><ul><li>* TCP (Training and Coordination Plan - Eğitim ve İşbirliği Planı) </li></ul><ul><li>Proje nedir, ne değildir? Neden proje yazılır? </li></ul><ul><li>Proje döngüsü yönetimi </li></ul>
 5. 5. Neler öğreneceğiz? <ul><li>Mantıksal Çerçeve </li></ul><ul><ul><li>Paydaş analizi </li></ul></ul><ul><ul><li>Sorun analizi </li></ul></ul><ul><ul><li>Hedef analizi </li></ul></ul><ul><ul><li>Strateji analizi </li></ul></ul><ul><li>Faaliyet Planı </li></ul><ul><li>Bütçe </li></ul><ul><li>İzleme, değerlendirme, denetleme </li></ul>
 6. 6. Sivil toplum kuruluşu (STK) nedir? <ul><li>STK’lar, hükümetlerden bağımsızdırlar ve toplumun gelişmesi veya yardım konularında çalışan, ticaret yapmayan kurumlardır. </li></ul>
 7. 7. Sivil toplum kuruluşu (STK) nedir? <ul><li>STK’lar, yardıma muhtaç insanlara yardım eden, yoksulluk, çevrenin korunması, temel sosyal hizmetlerin sağlanması veya toplumun gelişimi gibi konularda hizmet veriler. </li></ul>
 8. 8. Sivil toplum kuruluşu (STK) nedir? <ul><li>Bir araya gelmiş ve beraber hareket eden gönüllülerden oluşan, sürekliliği olan ve devletin yapması gerekenler dışında (ya da yetersiz kaldığı) toplumun geneline yönelik işler yapan, bağımsız ve ticari amaç güdmeyen, yasadışı hareket etmeyen bir örgütlenmedir. </li></ul>
 9. 9. STK’ların temel özellikleri <ul><li>Hükümetlerin doğrudan kontrollü dışındadırlar </li></ul><ul><li>Kar amacı güdmezler </li></ul><ul><li>Siyasi partilere eşit uzaklıktadırlar </li></ul><ul><li>Suç ya da şiddet içeren etkinlikler yapmazlar, bunları desteklemezler </li></ul><ul><li>Pek çoğu gönüllüğe dayanır ve bağışlarla yaşarlar </li></ul>
 10. 10. Toplumal yaşamda STK’ların yeri Sermaye Devlet STK’lar
 11. 11. Devletin temel işlevleri <ul><li>Kamusal hizmet sunmak </li></ul><ul><li>* Toplumun ayakta kalabilmesi için gereklidir </li></ul><ul><li>* Herkese eşit şekilde sunulur </li></ul><ul><li>Örneğin: Ülke güvenliği, adalet sistemi, sağlıklı bir ekonomi, iç güvenlik, sağlık sistemi vs vs vs . </li></ul>
 12. 12. Sermayenin amacı <ul><li>Piyasanın gereksinim duyduğu ürün ve hizmetleri sunmak </li></ul><ul><li>Kar elde etmek </li></ul>
 13. 13. STK’ların amaçları <ul><li>Topluma, devletin ya da sermayenin sunmadığı (sunamadığı) mal ve hizmetleri sunmak </li></ul><ul><li>Örneğin: Evsiz insanlara yardım, AİDS konusunda topluma destek, akıl hastalarının tedavisi vs vs vs ... </li></ul>
 14. 14. STK’lar için finansman kaynakları <ul><li>Avrupa Birliği (AB) Hibe Fonları </li></ul>
 15. 15. Avrupa Birliği (AB) Hibe Fonları <ul><li>Ne tür projelere kaynak aktarır? </li></ul><ul><li>AB’nin politikalarına uygun fonlar. Örneğin, araştırma, eğitim, sağlık, tüketiciyi koruma, çevreyi koruma ve insani yardım vs olabilir. </li></ul><ul><li>Kimler yararlanabilir? </li></ul><ul><li>Temelde özel ya da kamusal kurumlar </li></ul><ul><li>Kişiler (nadiren) </li></ul>
 16. 16. Avrupa Birliği (AB) Hibe Fonları <ul><li>AB fonlarının temel özellikleri nelerdir? </li></ul><ul><li>Projelerin finansmanını tamamlayıcı niteliktedir. %100 finansman sağlamaz. </li></ul><ul><li>Projeler finansal olarak başabaşı hedefler. Yani, yararlanıcılarına ekonomik olarak kar sağlamaz. </li></ul><ul><li>Tamamlanmış projelere geriye dönük finansman sağlamaz. </li></ul><ul><li>Aynı alanda sadece bir proje desteklenebilir. </li></ul>
 17. 17. Avrupa Birliği (AB) Hibe Fonları <ul><li>Nasıl başvurulur? </li></ul><ul><li>AB’nin her yıl yayınladığı yıllık faaliyet programı, </li></ul><ul><li>Web sitesinden proje çağrısı, Ör. Türkiye için www.ua.gov.tr ve www.abgs.gov.tr gibi. Bu durumda; bütçesi, son başvuru tarihi, kimlerin başvurabileceği vs. bildirilir. </li></ul><ul><li>Bazı durumlarda, proje çağrısı olmadan yararlanıcılara doğrudan verilebilir. Ör. İnsani yardım. </li></ul>
 18. 18. AB 2009 Bütçesinin Dağılımı
 19. 19. AB 2009 Bütçesinin Dağılımı <ul><li>Bütçe dağılımı için mutlaka aşağıdaki adrese başvurunuz. </li></ul><ul><li>http://ec.europa.eu/budget/library/publications/budget_in_fig/dep_eu_budg_2009_en.pdf </li></ul>
 20. 20. STK’lar için finansman kaynakları <ul><li>Dünya Bankası Fonları </li></ul>
 21. 21. Dünya Bankası Fonları <ul><li>Ne tür projelere kaynak aktarır? </li></ul><ul><li>Dünya Bankası’nın temel amacı yoksulluğu ortadan kaldırmaktır. Bu bağlamda örneğin; eğitim, sağlık (AİDS), yolsuzluğun önlenmesi, çok borçlu yoksul ülkelerin borçlarının ödemelerine yardım, çevreyi koruma (biyolojik çeşitlilik) ve insani yardım (yoksullara, elektrik, su ve ulaşım olanağı sağlama). Bunlar az miktarda hibe olarak, çoğunlukla kredi şeklinde kullandırılmaktadır. </li></ul><ul><li>Kimler yararlanabilir? </li></ul><ul><li>Ülkeler üzerinden STK’lar, kişiler ve şirketler. </li></ul>
 22. 22. DünyaBankası’nın Millenyum Kalkınma Hedefleri
 23. 23. DB’nın STK’lar için Fonları <ul><li>Küçük hibeler programı: </li></ul><ul><li>Kadınlar, gençler, farklı etnik yapıdan gelenler, düşük gelirli ve kırsal kesimdeki insanlar gibi tarihi olarak toplumun karar verme mekanizması dışında bırakılan insanları güçlendirme üzerine odaklanmıştır. </li></ul><ul><li>Dünya Bankasının ülke ofisi tarafından yönetilir ve yılda bir kez Mart ayı gibi karar verir. </li></ul><ul><li>Hibeler genelde 3000-7000 ABD doları arasındadır, ancak 15.000 ABD dolarına kadar da çıkmaktadır. KHP nadiren bir aktivite için önerilen bütçenin yarısından daha fazla fon verir ve bu yüzden Dünya Bankası'nın hibeleri diğer kaynaklardan gelen katılımlar için destekleyici rol oynar. </li></ul>
 24. 24. DB’nın STK’lar için Fonları <ul><li>Yaratıcı Kalkınma Fikirleri: </li></ul>Kalkınma ile ilgili fikirlerin belirlenmesinde ve hayata geçirilmesinde yeni yöntemleri teşvik eden açık, şeffaf ve rekabetçi bir süreçtir. Program yenilikçi fikirlere henüz tohum aşamasındayken fon sağlayarak maliyetleri ve bürokrasiyi minimuma indirmekte ve yaratıcı fikri olan herkese fikirlerini realize etme olanağı tanımaktadır.
 25. 25. DB’nın STK’lar için Fonları <ul><li>DB’nın, Türkiye’deki aktif projeleri için aşağıdaki adresteki bilgileri mutlaka okuyunuz. </li></ul><ul><li>http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/ECAEXT/TURKEYINTURKISHEXTN/0,,contentMDK:21024681~pagePK:141137~piPK:141127~theSitePK:455688,00.html </li></ul>
 26. 26. STK’lar için finansman kaynakları <ul><li>Birleşmiş Milletler ve UNDP Fonları </li></ul>
 27. 27. Birleşmiş Milletler ve UNDP Fonları <ul><li>Birleşmiş Milletler, yan kuruluşları aracılığıyla Binyıl (millenyum) Hedefleri doğrultusunda fon kullandırmaktadır. </li></ul><ul><li>UNDP’nin Türkiye’de odak noktaları: </li></ul><ul><li>Demokratik yönetişim, </li></ul><ul><li>Yoksulluğun azaltılması </li></ul><ul><li>Çevre ve sürdürülebilir kalkınma </li></ul>
 28. 28. UNDP’nin Türkiye’de odak noktaları <ul><li>Demokratik yönetişim konusunda UNDP’nin proje destekleri; </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Mali Yerelleşme </li></ul><ul><li>Güvenlik Sektörü Gözetimi </li></ul><ul><li>Kadınların Siyasi Yaşama Katılımı </li></ul>
 29. 29. UNDP’nin Türkiye’de odak noktaları <ul><li>Yoksulluğun azaltılması konusunda UNDP’nin proje destekleri; </li></ul><ul><li>Politika Önerileri ve Kapasite Geliştirme </li></ul><ul><ul><li>İsviçre-BM Fonu Gençlik Projesi (Nisan 2008-Nisan 2010) </li></ul></ul><ul><ul><li>GAP Bölgesi’nde Kadının Güçlendirilmesinde Yenilikler (Mart 2008-Mart 2011) </li></ul></ul><ul><li>Binyıl Kalkınma Hedefleri </li></ul><ul><ul><li>Yerel Gündem 21 Yönetişim Ağı aracılığıyla Türkiye’deki BM Binyıl Kalkınma Hedefleri’nin yerelleştirilmesi (Aralık 2006-Aralık 2009) </li></ul></ul><ul><li>Bölgesel Kalkınma ve KOBİ'ler </li></ul><ul><ul><li>Doğu Anadolu’da Kültür Turizmi için İttifaklar Projesi (Kasım 2008-Aralık 2010) </li></ul></ul><ul><ul><li>Şanlıurfa Sanayisinin Yeniden Yapılandırılması Projesi (Ağustos 2008- Kasım 2010) </li></ul></ul><ul><ul><li>Güneydoğu Anadolu Bölgesi için Rekabet Gündemi </li></ul></ul><ul><ul><li>Doğu Anadolu Turizm geliştirme Projesi (2007-2009) </li></ul></ul><ul><li>Güney-Güney İşbirliği (Mart 2008-Mart 2011) </li></ul>
 30. 30. UNDP’nin Türkiye’de odak noktaları <ul><li>Çevre ve sürdürülebilir kalkınma konusunda UNDP’nin proje destekleri; </li></ul><ul><li>BTC Küçük Yatırım Fonu (Bio-çeşitlilik Yönetimi ve Sürdürülebilir Enerji) </li></ul><ul><li>SIF-2. Etap Etkinlikleri (Mayıs 2007-Nisan 2009) </li></ul><ul><li>Küresel Çevre Fonu Küçük Hibeler Programı (GEF-SGP) (1993-2010) </li></ul><ul><li>İklim değişikliği programı </li></ul><ul><li>MDG-F 1680: Türkiye'nin İklim Değişikliğine Uyum Kapasitesinin Geliştirilmesi (Ocak 2008 - Aralık 2010) </li></ul><ul><li>PIMS: 1988 Orman Koruma Alanları Yönetiminin Güçlendirilmesi Projesi (Mayıs 2008-Mart 2011) </li></ul><ul><li>Bölgesel Su Ortaklığı Girişimi: “Her Damla Değer Katar” (Kasım 2006-Kasım 2011) </li></ul>
 31. 31. UNDP’nin Türkiye’de diğer odak noktaları <ul><li>Proje uygulama desteği </li></ul><ul><li>UNDP, ulusal mülkiyet ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde –özellikle finansman yönetimi, istihdam ve projelerin etkin biçimde gerçekleştirilmesi alanlarında– Bakanlıklara destek sağlıyor; bu alanlarda gerekli politika ve prosedürler benimsenmesi için eğitim veriyor. </li></ul>
 32. 32. UNDP’nin Türkiye’de diğer odak noktaları <ul><li>Özel sektörle işbirliği </li></ul><ul><li>i) Binyıl Kalkınma Hedeflerini ileriye taşımak ve ekonomik büyümenin adil bir şekilde gerçekleştirilmesini teşvik etmek için yoksullar yararına politikaların, özellikle yatırım, ticaret ve KOBİ’ler (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme’ler) alanlarında,geliştirilmesi ve uygulanması; </li></ul><ul><li>ii) Küresel İlkeler’in uygulanması yoluyla, iş ahlakının ve ticari işletmelerde sürdürülebilir gelişmenin güçlendirilmesi; </li></ul><ul><li>iii) Özellikle hükümet, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları arasında çoğul-paydaşlı kalkınma ortaklıklarına aracılık edilmesi; </li></ul><ul><li>iv) Yoksullar yararına işleyen ticaret politikalarının geliştirilmesi, ve özellikle Türkiye’nin hudut bölgelerinde adil ekonomik kalkınma sağlanması için komşu ülkelerle ortaklıkların planlanması ve uygulanması </li></ul>
 33. 33. UNDP’nin Türkiye’de diğer odak noktaları <ul><li>Kalkınma&cinsiyet </li></ul><ul><li>BM Ortak Program: Kadın ve Kızların İnsan Haklarını Güçlendirmek ve Korumak (Mart 2006-Aralık 2009) </li></ul><ul><li>Kadının Siyaset ve Karar Almaya Katılımının Güçlendirilmesi (Nisan 2008- Mart 2009) </li></ul>
 34. 34. UNDP’nin Türkiye’de diğer odak noktaları <ul><li>Bilişim teknolojileri </li></ul><ul><li>Dijital Dünyana Beni Dahil Et (Yeni Ufuklar – Aralık 2009) </li></ul><ul><li>Türk Bilişim Sektörü Gençlerle Hareketleniyor (Yeni Ufuklar – Aralık 2006) </li></ul><ul><li>Daha çok Gence Erişmek için Bilgisayar Eğitimine devam (Yeni Ufuklar – Nisan 2006) </li></ul><ul><li>Genç Eğitmenler Yaşıtlarına Bilgisayar Kullanmayı Öğretiyor (Yeni Ufuklar – Ocak 2006) </li></ul>
 35. 35. STK’lar için finansman kaynakları <ul><li>Japonya Büyükelçiliği Fonları </li></ul>
 36. 36. Japonya Büyükelçiliği Fonları <ul><li>Ne tür projelere kaynak aktarır? </li></ul><ul><li>Temel sağlık: Sağlık merkezlerinin ekipmanlarının yenilenmesi vs. </li></ul><ul><li>Engelli insanlar: Engellilere yönelik üretim merkezleri vb. </li></ul><ul><li>Kalkınmada kadın: Mesleki eğitim kursları vb. </li></ul><ul><li>Kamu yararı/diğer dezavantajlı kesimler: Yaşlılar için özel bakım merkezleri </li></ul><ul><li>Kapasite geliştirme ve eğitim: Özel tıoplulujklar için kapasite geliştirme eğitimleri vb. </li></ul><ul><li>Küçük ölçekli afet projeleri </li></ul>
 37. 37. Japonya Büyükelçiliği Fonları <ul><li>Ne tür projelere kaynak aktarır? </li></ul><ul><li>Daha az öncelikli proje konuları: </li></ul><ul><li>Çevre koruma, içme suyu temini, kanalizasyon, ağaçlandırma, gelir getirici projeler, sulama vb. </li></ul>
 38. 38. Japonya Büyükelçiliği Fonları <ul><li>Kimler yararlanabilir? </li></ul><ul><li>STK’lar </li></ul><ul><li>Belediyeler </li></ul><ul><li>Devlet kurumları (STK yoksa) </li></ul><ul><li>Bireyler ve şirketler başvuramaz! </li></ul>
 39. 39. Japonya Büyükelçiliği Fonları <ul><li>Fon tutarı </li></ul><ul><li>Proje başına hibe miktarı 10 Milyon Japon Yeni’ni geçemez. (18.400.000 TL) </li></ul><ul><li>Başvuru zamanı </li></ul><ul><li>Herhangi bir zaman. </li></ul>
 40. 40. AB Gençlik Programı <ul><li>Gençlik Programı Genel Sunumu için aşağıdaki linke ulaşınız! </li></ul><ul><li>http://www.ua.gov.tr//index.cfm?action=detay&yayinid=916350226101FC84295386E18FB27B4BD4167 </li></ul>
 41. 41. PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ Ekrem Tufan [email_address]
 42. 42. Alışverişte neler var? <ul><li>Proje </li></ul><ul><li>Proje döngüsü </li></ul><ul><li>Mantıksal Çerçeve </li></ul><ul><ul><li>Paydaş analizi </li></ul></ul><ul><ul><li>Sorun analizi </li></ul></ul><ul><ul><li>Hedef analizi </li></ul></ul><ul><ul><li>Strateji analizi </li></ul></ul>
 43. 43. Alışverişte neler var? <ul><li>Faaliyet Planı </li></ul><ul><li>Bütçe </li></ul><ul><li>İzleme, değerlendirme, denetleme </li></ul><ul><li>Bütün bunları neden öğreniyoruz? </li></ul>
 44. 44. Proje nedir? <ul><li>Proje, net bir şekilde belirlenmiş amaçlara ulaşmak için belirli bir zaman diliminde, belirli bir bütçe ile gerçekleştirilen faaliyetler bütünüdür. </li></ul>
 45. 45. Projede neler olması gerekir? <ul><li>Net olarak belirlenmiş paydaşlar </li></ul><ul><li>(hedef grup ve nihai yararlanıcılar da dahil) </li></ul><ul><li>Net olarak tanımlanmış koordinasyon, yönetim ve finansal düzenlemeler </li></ul><ul><li>İzleme ve değerlendirme sistemi </li></ul><ul><li>Projenin yararlarının maliyetini aşacağını gösteren, uygun finansal ve ekonomik analiz </li></ul>
 46. 46. Proje ne değildir? <ul><li>Önceden beri devam eden bir çalışma </li></ul><ul><li>Durağan bir organizasyon </li></ul><ul><li>Hiyerarşik bir yapı </li></ul><ul><li>Birçok ve birbirinden bağımsız amaçlara sahip bir çalışma </li></ul><ul><li>Tekrarlanabilir bir çalışma </li></ul>
 47. 47. Proje Döngüsü Yönetimi <ul><li>Projenin yaşam döngüsü içinde yararlanılan yönetim ve karar verme süreçlerini ve projede yer alan temel görevleri, rolleri, sorumlulukları, temel belgeleri ve karar seçeneklerini gösteren bir sistemdir. </li></ul>
 48. 48. Proje Döngüsü Yönetimi İzleme& Değerlendirme Analiz Planlama (mantıksal çerçeve) Finansman Uygulama Proje fikrini belirleme
 49. 49. Proje Döngüsü Yönetimi <ul><li>Proje fikrini belirleme </li></ul><ul><li>Dünyanın derdi bizi mi gerdi? </li></ul><ul><li>Öyleyse, en çok hangisi gerdi? </li></ul><ul><li>Ennnn! Sorun olan sorunu belirle…. </li></ul>
 50. 50. Proje Döngüsü Yönetimi <ul><li>Sorunun analiz edilmesi </li></ul><ul><li>Mevcut durum nedir? </li></ul><ul><li>Sorunla ilgili taraflar ne düşünüyor? Kim karşı çıkar, kim destekler? </li></ul><ul><li>Sorunla ve yakın çevresiyle ilgili veriler neler? </li></ul><ul><li>Veri yoksa, ne yapalım? </li></ul>
 51. 51. Proje Döngüsü Yönetimi <ul><li>Projenin planlanması </li></ul><ul><li>Ne gibi faaliyetler? </li></ul><ul><li>Hangi kaynakla yapacağız? </li></ul><ul><li>Ne kadar sürede yapacağız? </li></ul><ul><li>Kim ya da kimler yapacak? </li></ul><ul><li>Planlama Mantıksal çerçeve </li></ul>
 52. 52. Proje Döngüsü Yönetimi <ul><li>Finansman </li></ul><ul><li>Projeyi finanse edecek kuruma, onun yayınladığı başvuru formuyla ve uygun formatta başvurulması </li></ul><ul><li>Projenin kabul edilmesi durumunda finansmanın sağlanması </li></ul>
 53. 53. Proje Döngüsü Yönetimi <ul><li>Projenin uygulanması </li></ul><ul><li>Projede öngörülen faaliyetlerin hayata geçirilmesi aşaması </li></ul>
 54. 54. Proje Döngüsü Yönetimi <ul><li>İzleme ve değerlendirme </li></ul><ul><li>Proje sonuçlarının; izlenmesi, denetlenmesi, değerlendirilmesi ve gözden geçirilmesi aşaması </li></ul><ul><li>Proje süresince belli aralıklarla ve proje sona erdikten sonra projenin sonuçlarının ve etkisinin değerlendirmesi yapılır (sürdürülebilirlik) </li></ul><ul><li>Bunun yanında proje faaliyetleriyle yapılan tüm harcamalar finansal denetimden geçer </li></ul>
 55. 55. Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı <ul><li>Ne işe yarar? </li></ul><ul><li>Proje hazırlama süreci içinde mevcut durumun analiz edilmesine </li></ul><ul><li>Hedeflere ulaşmada araçların mantıksal hiyerarşisini kurmaya </li></ul><ul><li>Hedeflere ulaşmanın önündeki potansiyel risklerin ve sürdürülebilir sonuçların tanımlanmasına </li></ul><ul><li>Sonuçların en iyi nasıl izleneceği ve değerlendirileceğine; </li></ul><ul><li>Projenin özetinin standard bir formatta sunulmasına </li></ul><ul><li>Uygulama sırasında projenin izlenmesi ve gözden geçirilmesine </li></ul>
 56. 56. Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı ( Aşağıdaki konularda detaylı bilgi için www.stgm.org.tr adresindeki Proje Döngüsü Yöenetimi Kitabı’ndan yararlanınız) <ul><li>Analiz aşaması </li></ul>Planlama aşaması 5. Mantıksal çerçeve matrisi 6. Faaliyet planı 7. Bütçe 1. Paydaş analizi 2. Sorun analizi 3. Hedef analizi 4. Strateji analizi
 57. 57. <ul><li>Mantıksal çerçeve matrisinin hazırlanması – proje yapısının tanımlanması, onun içsel mantığının test edilmesi, hedeflerin ölçülebilir terimlerle tanımlanması, araçların ve maliyetin (genel) tanımlanması </li></ul><ul><li>Faaliyet planlaması – faaliyetlerin sırasının ve birbirlerine bağlarının tespit edilmesi; faaliyetlerin sürelerinin belirlenmesi, kilometre taşlarının tespit edilmesi ve sorumlulukların tahsis edilmesi </li></ul><ul><li>Bütçe – Faaliyet planından hareketle girdilerin belirlenmesi ve bütçenin hazırlanması </li></ul>Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı PLAN LAMA AŞAMASI ANAL İZ AŞAMASI Sorun analizi- paydaşların, ana sorunlarının ve yaratacakları kısıtların ve fırsatların belirlenmesi; sorunların farklı seviyeleri arasındaki neden-sonuç ilişkilerinin belirlenmesi Hedeflerin analizi - belirlenen sorunlardan hareket ederek hedeflerin ve araç-amaç ilişkilerinin belirlenmesi Strateji analizi – hedeflerin gerçekleştirilmesi için farklı stratejilerin belirlenmesi; ana hedeflerin belirlenmesi (ana amaç ve proje hedefleri) Alternatifleri Seçme Sonuç Çıkarma Proje Mantığını Belirleme Belirleme ve İşlevselleştirme Belirleme Analiz
 58. 58. Mantıksal Çerçeve Yaklaşımının Adımları <ul><li>Paydaş Analizi </li></ul><ul><li>Sorun Analizi </li></ul><ul><li>Hedef Analizi </li></ul><ul><li>Strateji Analizi </li></ul><ul><li>Mantıksal Çerçeve Matrisinin Hazırlanması </li></ul><ul><li>Faaliyet Planının Hazırlanması </li></ul><ul><li>Bütçenin Hazırlanması </li></ul>
 59. 59. Kaynakça <ul><li>http://www.adb.org/NGOs/support-resources.asp </li></ul><ul><li>http://www.adb.org/NGOs/funding-private.asp </li></ul><ul><li>http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTSOCIALDEVELOPMENT/EXTSMALLGRANTS/0,,contentMDK:20509242~menuPK:1234402~pagePK:64168445~piPK:64168309~theSitePK:952535~isCURL:Y,00.html </li></ul><ul><li>http ://sites.google.com/site/oralkaya/ </li></ul><ul><li>http://www.ua.gov.tr/index.cfm?action=detay&yayinid=916350226101FC84295386E18FB27B4BD4167&CFID=53218&CFTOKEN=39996316 </li></ul>
 60. 60. Kaynakça <ul><li>http://topics.developmentgateway.org/ngo/faq/showFaqItems.do~faqId=141418 </li></ul><ul><li>World Bank , Nongovernmental organizations and civil society/overview , http://wbln0018.worldbank.org/essd/essd.nsf/NGOs/home </li></ul><ul><li>UNESCO , Encyclopedia. Article 1.44.3.7 </li></ul><ul><li>Millo , Yiftach, NGO O organizational Development ( Course notes), Weitz-Center, Rehovot, Israel, 2004 </li></ul>
 61. 61. Kaynakça <ul><li>2009 AB Bütçesi, http://ec.europa.eu/budget/index_en.htm </li></ul><ul><li>http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/ECAEXT/TURKEYINTURKISHEXTN/0,,contentMDK:21024681~pagePK:141137~piPK:141127~theSitePK:455688,00.html </li></ul>
 62. 62. Kaynakça <ul><li>http://ec.europa.eu/budget/library/publications/budget_in_fig/dep_eu_budg_2009_en.pdf </li></ul><ul><li>www.undp.org.tr </li></ul><ul><li>www.tr.emb-japan.go.jp </li></ul><ul><li>http://www.stgm.org.tr/fondetail.php?fundid=21 </li></ul>

×