SlideShare a Scribd company logo
Bewust beter beinvloeden FOSST handout
Gustaaf	
  Vocking	
  
Ø  Drs. Econometrie
Ø  Bachelor Bestuurlijke Informatiekunde
Ø  Psychologie en post Doc Didaktiek
Ø  Executive MBA
Ø  Management Coach/Consultant/Trainer
Ø  Leiderschap/Communicatie/Brain skills
Ø  Managers/Professionals/Experts
Ø  Europa & USA

(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
3	
  

Leiderschap	
  in	
  cirkels	
  
Cirkel van zorg

Cirkel	
  
van	
  
invloed	
  

(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
4	
  

Gedrag:	
  emo:es	
  
Twéé emoties motiveren ons gedrag:
1.  Plezier: bereiken of vergroten.
2.  Pijn: vermijden of verkleinen.

(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
Gedrag:	
  Beoordelen	
  

Beoordeling	
  	
  
onszelf	
  

Beoordeling	
  	
  
anderen	
  

(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl

5	
  
Gedrag:	
  waarnemen	
  

Waarnemen	
  	
  
van	
  	
  
feitelijkheden	
  

(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl

6	
  
Gedrag:	
  beïnvloeden	
  

ü Becommentarieer	
  alleen	
  het	
  
posi:eve	
  (van)	
  gedrag!	
  
ü Praat	
  met	
  posi:eve	
  projec:e.	
  

ü Focus	
  op	
  gewenste	
  
gevolgen!	
  

ü Erken	
  de	
  posi:eve	
  
inten:es	
  van	
  ander.	
  
ü Benoem	
  je	
  inten:es	
  
(vóóraf).	
  
(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl

7	
  
8	
  

Informa:e	
  voorkeurskanalen	
  
Ø Kineste:sch	
  
Ø Visueel	
  
Ø Audi:ef	
  

(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
Het	
  Power2Improve	
  communica:emodel	
  

Inhoud	
  

Proces	
  

Rela/e	
  
Persoonlijk	
  programma	
  
Gevoel	
  

(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl

9	
  
Het	
  Power2Improve	
  communica:emodel	
  

Inhoud	
  

Proces	
  

Rela/e	
  
Persoonlijk	
  programma	
  
Gevoel	
  

(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl

1
0	
  
Het	
  Power2Improve	
  communica:emodel	
  
Waar	
  gaat	
  de	
  communica:e	
  over?	
  
Inhoud	
  

(het	
  onderwerp	
  volgens	
  deze	
  communicator)	
  

Proces	
  

Rela/e	
  
Persoonlijk	
  programma	
  
Gevoel	
  

(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl

1
1	
  
Het	
  Power2Improve	
  communica:emodel	
  

Inhoud	
  

Hoe	
  verloopt	
  de	
  communca:e?	
  

(toon,	
  houding,	
  enz.	
  volgens	
  deze	
  communicator)	
  
Proces	
  

Rela/e	
  
Persoonlijk	
  programma	
  
Gevoel	
  

(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl

1
2	
  
Het	
  Power2Improve	
  communica:emodel	
  

Inhoud	
  

Hoe	
  verloopt	
  de	
  communca:e?	
  

(toon,	
  houding,	
  enz.	
  volgens	
  deze	
  communicator)	
  
Proces	
  

Rela/e	
  
Persoonlijk	
  programma	
  
Gevoel	
  

(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl

1
3	
  
Het	
  Power2Improve	
  communica:emodel	
  

Inhoud	
  

Wie	
  communiceren?	
  

(geschiedenis	
  en	
  rela:es	
  volgens	
  deze	
  communicator)	
  
Proces	
  

Rela/e	
  
Persoonlijk	
  programma	
  
Gevoel	
  

(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl

1
4	
  
Het	
  Power2Improve	
  communica:emodel	
  

Inhoud	
  

Hoe	
  voelt	
  deze	
  communicator	
  zich?	
  
(blijdschap,	
  woede,	
  schaamte,	
  enz.)	
  

Proces	
  

Rela/e	
  
Persoonlijk	
  programma	
  
Gevoel	
  

(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl

1
5	
  
Het	
  Power2Improve	
  communica:emodel	
  

Inhoud	
  

Wat	
  bepaalt	
  het	
  gevoel	
  	
  
van	
  deze	
  communicator?	
  

(normen,	
  waarden,	
  zelYeeld,	
  ervaring	
  enz.)	
  
Proces	
  

Rela/e	
  
Persoonlijk	
  programma	
  
Gevoel	
  

(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl

1
6	
  
Ontwikkelgebieden	
  communica:e	
  
Zenden:	
  
Inhoud	
  

• Vragen.	
  
• Woordkeuze.	
  
• Hypnotaal.	
  
• Seman:ek.	
  

Proces	
  

Rela/e	
  
Persoonlijk	
  programma	
  
Gevoel	
  

(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl

Ontvangen:	
  

• Woordinterpre:e.	
  
• Herformuleren.	
  
• Waarnemen.	
  
• Vragen.	
  

1
7	
  
Ontwikkelgebieden	
  communica:e	
  

Inhoud	
  

Proces	
  

Zenden:	
  

• Ar:cula:e.	
  
• Ademhaling.	
  
• Storytelling.	
  
• Non-­‐verbaal.	
  
• Vragen.	
  

Rela/e	
  
Persoonlijk	
  programma	
  
Gevoel	
  

(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl

Ontvangen:	
  
• Non-­‐verbaal.	
  
• Vragen.	
  

1
8	
  
Ontwikkelgebieden	
  communica:e	
  

Inhoud	
  

Proces	
  

Rela/e	
  

Zenden:	
  

• Gevolgen.	
  
• Inten:e.	
  
• Bankrekening.	
  
• Vragen.	
  

Persoonlijk	
  programma	
  
Gevoel	
  

(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl

Ontvangen:	
  
• Inten:e.	
  
• Bankrekening.	
  
• Vragen.	
  

1
9	
  
Ontwikkelgebieden	
  communica:e	
  

Inhoud	
  

Proces	
  

Rela/e	
  
Persoonlijk	
  programma	
  

Zenden:	
  

• Vw.instemming.	
  
• ZelYeeld.	
  
• Vragen.	
  

Gevoel	
  

(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl

Ontvangen:	
  

• Vw.instemming.	
  
• ZelYeeld.	
  
• Vragen.	
  

2
0	
  
Ontwikkelgebieden	
  communica:e	
  

Inhoud	
  

Proces	
  

Zenden:	
  

• B.mechanismen.	
  
• Ankering.	
  
• Vragen.	
  
Rela/e	
  
Persoonlijk	
  programma	
  
Gevoel	
  

(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl

Ontvangen:	
  

• B.mechnismen.	
  
• Ankering.	
  
• Vragen.	
  

2
1	
  
Behoeften & mechanismen
Ø  Reciprociteit
Ø  Commitment

Ontwikkeling

Ø  Social proof

Ego

Ø  Sympathie

Sociaal

Ø  Authoriteit

Veiligheid

Ø  Schaarste

Basis behoeften

Ø  Contrast en projectie

(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
Invloedvragen: motivatie
Ø  Wat moet … voor jou hebben?
CRITERIA
Ø  Waarom is CRITERIUM belangrijk?
Vanaf/Naartoe (tot 3x doorvragen met Waarom)
Ø  Hoe weet jij of je … goed doet?
Interne/Externe validatie
Ø  Waarom koos je voor …?
Procedures/Opties
Ø  Wat is de relatie tussen … (vorig jaar en nu)?
Verandervoorkeur (hetzelfde/verandering)
Proactief/Reactief
Details/Hoofdlijnen
Zelf/Ander gericht
(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
Invloedvragen: pijn/plezier
Ø  Vertel over CONTEXT + SITUATIE die je vervelend
vond?
Gevoel/Keuze/Denken

Ø  Vertel me over SITUATIE waarin aan CRITERIUM
werd voldaan?
Onafhankelijk/Dichtbij/Samenwerkend
Wat beviel je eraan?
Mens/Ding

(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
Invloedvragen: regels
Ø  Hoe kun jij je succes CONTEXT vergroten?
Hoe kan iemand anders zijn/haar succes vergroten?
Mijn regels/Mijn Regels of
Mijn regels/. of
Geen regels/Mijn regels of
Mijn regels/Jouw regels
Ø  Hoe weet je of een ander goed is in zijn/haar
CONTEXT?
Zien/Horen/Lezen/Doen/voelen
Hoe vaak moet je dat WAARNEMING ZINTUIG om
overtuigd te raken?
x keer/Automatisch/Continu/Periode

(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
Gedrag:	
  focus	
  &	
  fric:e	
  
1.  Taak focus:
Ø  Taak goed doen.
Ø  Taak tijdig doen.

2.  Mens focus:
Ø  Erkenning krijgen.
Ø  Geaccepteerd worden.

(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
Inhoud

Proces

Relatie
Persoonlijk programma
Gevoel

Inhoud:	
  WIEBI	
  

(Wat	
  ik	
  eigenlijk	
  bedoel	
  is)	
  

	
  
ü 
ü 
ü 
	
  
1. 
2. 

Maakt	
  concreter	
  en	
  bondiger.	
  
Helpt	
  bij	
  denken.	
  
Vermindert	
  vastlopen	
  en	
  “eh”.	
  
Denk	
  vóór	
  je	
  antwoordt	
  WIEBI.	
  
Spreek	
  pas	
  als	
  je	
  een	
  volzin	
  als	
  antwoord	
  
hebt	
  

(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
Inhoud

Proces

Relatie
Persoonlijk programma
Gevoel

Verzwakkende	
  taal?	
  
Ø 

Onnodig	
  versluieren	
  
	
  “eigenlijk”,	
  “misschien”,	
  “ofzo”,	
  “eventueel”,	
  enz.	
  enz.	
  

Ø 

Depersonificeren	
  
	
  “je”	
  i.p.v.	
  “ik”,	
  “iemand”/”men”	
  i.p.v.	
  de	
  bedoelde	
  persoon	
  

Ø 
Ø 

Tijdvertekening	
  

	
  “Ik	
  had	
  een	
  idee…”	
  i.p.v.	
  “Mijn	
  idee	
  is..”	
  
	
  “We	
  kunnen	
  later	
  een	
  keer…”	
  i.p.v.	
  “Laten	
  we..”	
  

Vervagen	
  
	
  Onduidelijke,	
  irrelevante	
  en/of	
  onnavolgbare	
  verhalen	
  

Ø 

Te	
  nega:ef	
  
	
  te	
  weinig	
  posi:eve	
  taal	
  
	
  te	
  weinig	
  enthousiasmeremde	
  taal	
  
	
  te	
  veel	
  probleemgericht	
  ipv	
  oplossingsgericht	
  

	
  
(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
28	
  
Inhoud

Proces

Relatie
Persoonlijk programma
Gevoel

Overtuigende	
  taal!	
  
	
  

ü 
ü 
ü 
ü 
ü 
ü 
ü 
ü 
ü 
ü 
ü 
ü 

Kort	
  
Relevant	
  
Concreet	
  
Enthousiast	
  
Ac:ef	
  
Compleet	
  
Nu	
  
Uitnodigend	
  
Prikkelend	
  
Inspirerend	
  
Oplossend	
  
Verbeterend	
  

(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
Inhoud

Proces

Relatie
Persoonlijk programma
Gevoel

Inhoud:	
  Herformuleren	
  
1.  Luister.	
  
2.  Herformuleer	
  wat	
  de	
  ander	
  zegt	
  
in	
  eigen,	
  guns:ge	
  woorden.	
  
“Nee,	
  ik	
  wil	
  het	
  niet	
  omdat	
  het	
  te	
  duur	
  is.”	
  
	
   “U	
  wilt	
  het	
  zodra	
  u	
  overtuigd	
  bent	
  van	
  de	
  
meerwaarde.”	
  
“Waarom	
  heb	
  je	
  het	
  niet	
  zó	
  gedaan?”	
  
“De	
  aanpak	
  nu	
  was	
  goed	
  omdat…én	
  de	
  volgende	
  keer	
  
kan	
  het	
  nog	
  beter	
  door	
  óók	
  de	
  door	
  u	
  voorgestelde	
  
aanpak	
  toe	
  te	
  passen...”	
  
(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
Inhoud

Proces

Relatie
Persoonlijk programma
Gevoel

Inhoud:	
  U/zij	
  vóór	
  ik	
  
ü  Pakt	
  aandacht.	
  
ü  Helpt	
  luisteraar.	
  
ü  Bescheidener.	
  
	
  

“Ik	
  stuur	
  u	
  deze	
  email	
  omdat…”	
  
”U	
  ontvangt	
  deze	
  email	
  omdat….”	
  
”Mijn	
  flexibiliteit	
  is	
  nupg	
  als	
  
projectmedewerker.”	
  	
  
“Als	
  uw	
  accountmanager	
  is	
  mijn	
  flexibiliteit	
  
voor	
  u	
  van	
  toegevoegde	
  waarde.”	
  

(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
Het	
  Power2Improve	
  communica:emodel	
  

Inhoud	
  

Hoe	
  verloopt	
  de	
  communca:e?	
  

(toon,	
  houding,	
  enz.	
  volgens	
  deze	
  communicator)	
  
Proces	
  

Rela/e	
  
Persoonlijk	
  programma	
  
Gevoel	
  

(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl

3
2	
  
Inhoud

Proces

Relatie
Persoonlijk programma
Gevoel

Non-­‐verbaal	
  
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

Glimlach.	
  
Handen	
  naast	
  lichaam.	
  	
  
Open	
  houding.	
  
Licht	
  gebogen	
  knieën.	
  
Sta	
  op	
  twéé	
  voeten.	
  
Voeten	
  op	
  heupbreedte.	
  
Wees	
  vriendelijk.	
  
Ondersteun	
  verhaal	
  non-­‐verbaal.	
  
Blijf	
  dynamisch.	
  

(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
Inhoud

Proces

Relatie
Persoonlijk programma
Gevoel

Proces:	
  s:lte	
  
	
  

ü 

Angst	
  voor	
  s:lte?	
  
ü 
ü 

ü 

S:lte	
  toont	
  kalmte.	
  
S:lte	
  toont	
  bedachtzaamheid.	
  

Gebruiken	
  van	
  s:lte?	
  
ü 
ü 
ü 
ü 
ü 
ü 

Als	
  denkpauze	
  voor	
  jezelf.	
  
Als	
  denkpauze	
  voor	
  ander.	
  
Cliranger	
  vóór	
  je	
  punt.	
  
Benadrukken	
  van	
  je	
  punt.	
  
Creëren	
  van	
  rust.	
  
Uitlokken	
  van	
  reac:e.	
  

“Hoe	
  lossen	
  we	
  het	
  op?	
  –s/lte-­‐”	
  

WIEBI	
  “-­‐s/lte-­‐	
  …”	
  

“Dat	
  betekent	
  -­‐s/lte-­‐	
  het	
  einde.”	
  

“Even	
  denken.	
  -­‐s/lte-­‐	
  ”	
  
“Wat	
  biedt	
  u	
  (aan)?	
  -­‐s/lte-­‐”	
  
(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
Inhoud

Proces

Relatie
Persoonlijk programma
Gevoel

Stemgebruik:	
  buikademhaling	
  
1.  Hand	
  net	
  onder	
  je	
  navel.	
  
2.  Adem	
  ac:ef	
  uit:onderbuikspieren.	
  
3.  Adem	
  passief	
  in:	
  ontspan	
  buik.	
  
ü  Alleen	
  ac:ef	
  bij	
  uitademen.	
  
Ø 
Ø 
Ø 

Eerst	
  alleen	
  als	
  ademhaling.	
  
Daarna	
  bij	
  alledaagse	
  ac:viteiten.	
  
Daarna	
  bij	
  sport.	
  
(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
Inhoud

Proces

Relatie
Persoonlijk programma
Gevoel

Stemgebruik:	
  resonan:e	
  
ü  Lichaam	
  =	
  klankkast.	
  
ü  Volume	
  =	
  adem	
  en	
  resonan:e.	
  
	
  

1. 
2. 
3. 
4. 

Buikademhaling	
  voor	
  stemsteun.	
  
Houd	
  je	
  hoofd	
  recht.	
  
Spreek	
  voorin	
  je	
  mond.	
  
Gebruik	
  je	
  hele	
  klankkast.	
  
(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
Inhoud

Proces

Relatie
Persoonlijk programma
Gevoel

Stemgebruik:	
  projec:e	
  
ü  Volume	
  afstemming.	
  
ü  Voorkomt	
  overbelas:ng	
  stem.	
  
	
  

1.  Visualiseer	
  stemgeluid	
  over	
  de	
  
grond	
  naar	
  de	
  toehoorder.	
  
2.  Check	
  bij	
  publiek	
  en	
  via	
  opnames.	
  

(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
Inhoud

Proces

Relatie
Persoonlijk programma
Gevoel

Stemgebruik:	
  ar:cula:e	
  
ü  Vergemakkelijkt	
  luisteren.	
  
ü  Verlaagt	
  spreektempo.	
  
1.  Oefen	
  door	
  voorlezen.	
  
2.  Gebruik	
  ter	
  verbetering	
  kurk.	
  
3.  Check	
  door	
  opnames.	
  

(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
Inhoud

Proces

Opname	
  

Relatie
Persoonlijk programma
Gevoel

ü  Objec:eve	
  check.	
  
	
  
	
  

1. 
2. 
3. 
4. 

Zoek	
  voorbeelden	
  (sprekers	
  radio/tv)	
  
Neem	
  jezelf	
  op	
  (voorlezen,	
  uit	
  ‘t	
  hoofd).	
  
Beluister	
  posi:ef	
  kri:sch.	
  
Werk	
  aan	
  één	
  ding	
  tegelijk.	
  
(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
Inhoud

Proces

Relatie
Persoonlijk programma
Gevoel

Nonverbaal?	
  
Inzichtmogelijkheden:	
  
Ø 
Ø 
Ø 
Ø 
Ø 

Open/gesloten.	
  
Dynamisch/sta:sch.	
  
Zelf/Jou	
  gericht.	
  
instemmend/afwijzend	
  
enz.	
  

Lichaamstaalindicatoren:	
  
ü 
ü 
ü 
ü 
	
  

Ogen.	
  
Handen.	
  
Armen.	
  
Benen.	
  
(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
Inhoud

Proces

Relatie
Persoonlijk programma
Gevoel

Oogbeweging	
  en	
  hersenac:viteit	
  

Audio	
  
construc:e	
  

Audio	
  
herinnering	
  

(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
Inhoud

Proces

Relatie
Persoonlijk programma
Gevoel

Pupilbeweging	
  

Verkleining	
  pupil:	
  
Minder	
  opnemen	
  van	
  
hetgeen	
  te	
  zien	
  valt.	
  	
  
Bij	
  gelijk	
  licht	
  indica:e	
  
van	
  “avering”.	
  

Vergro)ng	
  pupil:	
  
Meer	
  opnemen	
  van	
  hetgeen	
  te	
  
zien	
  valt.	
  	
  
Bij	
  gelijk	
  licht	
  indica:e	
  van	
  
“bevallen”.	
  

(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
Het	
  Power2Improve	
  communica:emodel	
  

Inhoud	
  

Hoe	
  zit	
  het	
  tussen	
  de	
  communicatoren?	
  

(vriendschap,	
  competen:e,	
  enz.	
  volgens	
  deze	
  communicator)	
  
Proces	
  

Rela/e	
  
Persoonlijk	
  programma	
  
Gevoel	
  

(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl

4
3	
  
Inhoud

Proces

Relatie
Persoonlijk programma
Gevoel

Posi:eve	
  projec:e	
  
1. 
2. 

Benoem	
  het	
  goede.	
  
Herformuleer	
  wat	
  de	
  ander	
  zegt	
  in	
  eigen,	
  
guns:ge	
  woorden.	
  

“Die	
  vakan:e	
  kan	
  niet	
  omdat	
  het	
  niet	
  past	
  in	
  de	
  
	
   roosters?”	
  
“Zodra	
  we	
  het	
  in	
  de	
  roosters	
  hebben	
  gepast	
  kan	
  ik	
  gaan	
  
boeken.”	
  
“Dit	
  heb	
  je	
  niet	
  goed	
  gedaan…”	
  
“De	
  volgende	
  keer	
  doe	
  je	
  dit	
  op	
  de	
  volgende	
  manier	
  
nog	
  beter...”	
  
“Ik	
  ben	
  analy:sch	
  sterk”	
  
“U	
  ziet	
  in	
  goed	
  onderbouwde	
  adviezen	
  mijn	
  analy:sche	
  
kwaliteiten	
  terug.”	
  
(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
Inhoud

Proces

Relatie
Persoonlijk programma
Gevoel

Posi:eve	
  inten:e	
  
1. 
2. 

Spreek	
  je	
  inten:e	
  vóóraf	
  uit.	
  
Vraag	
  vóóraf	
  naar	
  de	
  ander	
  zijn/haar	
  
inten:e.	
  

	
   “Ik	
  wil	
  niet	
  dat	
  je	
  dat	
  nog	
  zo	
  doet!”	
  
“Om	
  onze	
  samenwerking	
  verder	
  te	
  verbeteren	
  sta	
  ik	
  s:l	
  
bij	
  iets	
  dat	
  niet	
  goed	
  en	
  ging	
  en	
  wil	
  ik	
  bespreken	
  hoe	
  we	
  
dat	
  volgende	
  keer	
  beter	
  gaan	
  doen.”	
  
“Wat	
  je	
  zegt,	
  en	
  de	
  manier	
  waarop	
  staat	
  me	
  niet	
  aan…”	
  
“Hoe	
  komt	
  het	
  dat...”	
  

(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
Het	
  Power2Improve	
  communica:emodel	
  

Inhoud	
  

Hoe	
  voelt	
  deze	
  communicator	
  zich?	
  
(blijdschap,	
  woede,	
  schaamte,	
  enz.)	
  

Proces	
  

Rela/e	
  
Persoonlijk	
  programma	
  
Gevoel	
  

(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl

4
6	
  
Voorwaardelijke	
  instemming	
  

Inhoud	
  

Belachelijk/onzin/niet	
  waar!!!	
  
Hoe	
  kun	
  je	
  nou	
  zeggen	
  dat…!!!!	
  

Proces	
  

Rela/e	
  

Ik	
  kan	
  me	
  voorstellen	
  dat	
  u	
  zich	
  
zo	
  voelt…	
  
en	
  daarom…	
  

Persoonlijk	
  programma	
  
Gevoel	
  

(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl

4
7	
  
Het	
  Power2Improve	
  communica:emodel	
  

Inhoud	
  

Wat	
  bepaalt	
  het	
  gevoel	
  	
  
van	
  deze	
  communicator?	
  

(normen,	
  waarden,	
  zelYeeld,	
  ervaring	
  enz.)	
  
Proces	
  

Rela/e	
  
Persoonlijk	
  programma	
  
Gevoel	
  

(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl

4
8	
  
Inhoud

Proces

Relatie
Persoonlijk programma
Gevoel

Hypnotaal: quotes
ü 
ü 
ü 

Klinkt	
  objec:ever.	
  
Klinkt	
  niet	
  bedreigend.	
  
Passeert	
  kri:sch	
  brein.	
  

“Wat	
  is	
  je	
  sterkste	
  eigenschap?”	
  
“Ik	
  ben	
  commercieel.”	
  
	
  
”Mijn	
  leidinggevende	
  concludeerde,	
  in	
  mijn	
  
laatste	
  beoordelingsgesprek,	
  dat	
  ik	
  heel	
  
commerciële	
  vaardig	
  ben.”	
  
”Is	
  het	
  wel	
  haalbaar?”	
  	
  
“`Men	
  kan	
  zich	
  afvragen	
  of	
  het	
  wel	
  haalbaar	
  is.”	
  
”Ik	
  ben	
  betrouwbaar.”	
  	
  
“Janneke	
  noemt	
  me	
  betrouwbaar.”	
  
(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
Inhoud

Proces

Relatie
Persoonlijk programma
Gevoel

Hypnotaal: ontkenningen
ü 
ü 

Indirecte	
  sugges:e.	
  
Passeert	
  kri:sch	
  brein.	
  

“Ik	
  ben	
  niet	
  ongeduldig.”	
  
	
  “Ik	
  ben	
  wel	
  geduldig.”	
  
”Ik	
  ben	
  geduldig.”	
  
”Je	
  bent	
  fan	
  van	
  het	
  product.”	
  	
  
“Het	
  is	
  niet	
  nodig	
  dat	
  je	
  fan	
  van	
  het	
  product	
  
wordt.”	
  
”Je	
  wilt	
  vast	
  niet	
  met	
  me	
  uit.”	
  	
  
“Je	
  zou	
  eigenlijk	
  niet	
  met	
  me	
  uit	
  moeten	
  gaan.”	
  

(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
Inhoud

Proces

Relatie
Persoonlijk programma
Gevoel

Hypnotaal: verkapte commando’s
ü 
ü 

Indirecte	
  sugges:e.	
  
Passeert	
  kri:sch	
  brein.	
  

“U	
  kiest	
  mij.”	
  
	
  ”Stel	
  –s)lte-­‐	
  u	
  kiest	
  mij…”	
  
”Als	
  je	
  met	
  me	
  uitgaat…”	
  	
  
“Wanneer	
  je	
  met	
  me	
  uitgaat…”	
  
”…als	
  je	
  meer	
  overtuigd	
  raakt…”	
  	
  
“…terwijl	
  je	
  meer	
  overtuigd	
  raakt…”	
  
”Je	
  weet	
  zeker	
  dat…”	
  	
  
“Hoe	
  zou	
  het	
  zijn	
  als	
  je	
  opeens	
  zeker	
  weet	
  
dat…”	
  

(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
Inhoud

Proces

Relatie
Persoonlijk programma
Gevoel

Hypnotaal: uitnodigende commando’s
ü 
ü 

Indirecte	
  sugges:e.	
  
Passeert	
  kri:sch	
  brein.	
  

“Als	
  u	
  mij	
  eventueel	
  kiest...”	
  
	
  ”Stel	
  [s:lte]	
  u	
  kiest	
  mij…”	
  
”U	
  bent	
  overtuigd	
  van...”	
  	
  
“Iemand	
  kan	
  opeens	
  overtuigd	
  zijn	
  van...”	
  
”Je	
  voelt	
  je	
  zeker	
  van	
  de	
  keuze.”	
  	
  
“Hoe	
  zou	
  het	
  zijn	
  als	
  je	
  je	
  jezelf	
  steeds	
  zekerder	
  
van	
  deze	
  keuze	
  [wijs	
  naar	
  jezelf]	
  voelde	
  
worden.”	
  
(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
Inhoud

Proces

Relatie
Persoonlijk programma
Gevoel

Hypnotaal: uitnodigende commando’s
ü 
ü 

Indirecte	
  sugges:e.	
  
Passeert	
  kri:sch	
  brein.	
  

“Je	
  vindt	
  dat...”	
  
	
  ”Je	
  zou	
  zomaar	
  tot	
  het	
  inzicht	
  kunnen	
  komen	
  
dat…”	
  
”Je	
  wilt	
  X...”	
  	
  
“Heb	
  je	
  ooit	
  ervaren	
  hoe	
  het	
  is	
  om	
  opeens	
  X	
  te	
  
willen...”	
  
”Je	
  overweegt	
  dit	
  te	
  kopen.”	
  	
  
“Je	
  kunt	
  je	
  afvragen	
  waarvoor	
  je	
  dit	
  allemaal	
  
kunt	
  gebruiken…”	
  	
  
(en	
  dus	
  kopen)	
  
53	
  
(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
Inhoud

Proces

Relatie
Persoonlijk programma
Gevoel

Hypnotaal: uitnodigende commando’s
ü 
ü 

Indirecte	
  sugges:e.	
  
Passeert	
  kri:sch	
  brein.	
  

“Je	
  voelt	
  je	
  aangetrokken	
  tot...”	
  
	
  ”Merk	
  hoe	
  het	
  is	
  om	
  je	
  aangetrokken	
  te	
  voelen	
  
tot…”	
  
”Dat	
  levert	
  X	
  op...”	
  	
  
“Je	
  gaat	
  op	
  een	
  gegeven	
  moment	
  vanzelf	
  X	
  
ervaren...”	
  
”Je	
  koopt	
  dit	
  product.”	
  	
  
“Je	
  gaat	
  het	
  gebruiken	
  voor…”	
  	
  
(en	
  dus	
  kopen)	
  

54	
  
(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
Sympathiekmakers	
  
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Uiterlijke	
  aantrekkelijkheid.	
  
Gelijkenis.	
  
Complimenten	
  
Contact	
  en	
  samenwerking	
  
Condi:onering	
  en	
  Associa:e	
  

(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
(Eerste)	
  Indrukwekkend.	
  
ü 
ü 
ü 
ü 
ü 
ü 

Voorbereid	
  
Eerlijk	
  
Enthousiast	
  
Open	
  
Pos::ef	
  
ZelYewust	
  

(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
56	
  

More Related Content

What's hot

MBTI Workshop IGC 09-04-2015
MBTI Workshop IGC 09-04-2015MBTI Workshop IGC 09-04-2015
MBTI Workshop IGC 09-04-2015
som | smart online marketing
 
Verandermanagement college
Verandermanagement collegeVerandermanagement college
Verandermanagement college
mijnbuurtje.nl
 
Oplossingsgericht denken met het 7E-model - Chris Aertsen
Oplossingsgericht denken met het 7E-model - Chris AertsenOplossingsgericht denken met het 7E-model - Chris Aertsen
Oplossingsgericht denken met het 7E-model - Chris Aertsen
UPoliteia
 
Oplossingsgericht Werken
Oplossingsgericht WerkenOplossingsgericht Werken
Oplossingsgericht Werken
kathelijnacket
 
Powerful Presentations | Target Point, Guide to Change
Powerful Presentations | Target Point, Guide to ChangePowerful Presentations | Target Point, Guide to Change
Powerful Presentations | Target Point, Guide to Change
Angela van de Loo
 
De klant zonder budget
De klant zonder budget De klant zonder budget
De klant zonder budget
Ron_van_der_Maarel
 
Communicatie, betrokken feedback | Target Point, Guide to Change
Communicatie, betrokken feedback | Target Point, Guide to ChangeCommunicatie, betrokken feedback | Target Point, Guide to Change
Communicatie, betrokken feedback | Target Point, Guide to Change
Angela van de Loo
 
Insights, afstemmen en verbinden | Target Point, Guide to Change
Insights, afstemmen en verbinden | Target Point, Guide to ChangeInsights, afstemmen en verbinden | Target Point, Guide to Change
Insights, afstemmen en verbinden | Target Point, Guide to Change
Angela van de Loo
 
kinderen, jongeren en gezinnen uit balans: Oplossingsgericht werken
kinderen, jongeren en gezinnen uit balans: Oplossingsgericht werkenkinderen, jongeren en gezinnen uit balans: Oplossingsgericht werken
kinderen, jongeren en gezinnen uit balans: Oplossingsgericht werken
CVO-SSH
 
Diversiteit In Teams Voorproeven Mbti
Diversiteit In Teams Voorproeven MbtiDiversiteit In Teams Voorproeven Mbti
Diversiteit In Teams Voorproeven Mbti
Dan Kamminga
 
140221 Windesheim SATC gastcollege Hans Drenth
140221 Windesheim SATC gastcollege Hans Drenth140221 Windesheim SATC gastcollege Hans Drenth
140221 Windesheim SATC gastcollege Hans Drenth
som | smart online marketing
 
Allanta mbti de kracht van een hrtool.pdf
Allanta mbti  de kracht van een hrtool.pdfAllanta mbti  de kracht van een hrtool.pdf
Allanta mbti de kracht van een hrtool.pdf
Officenter
 
Workshop persoonlijk leiderschap: zelfkennis is kracht
Workshop persoonlijk leiderschap: zelfkennis is krachtWorkshop persoonlijk leiderschap: zelfkennis is kracht
Workshop persoonlijk leiderschap: zelfkennis is kracht
KVANdagen
 
Verkooptraining Dag I 08 Febr 2011
Verkooptraining Dag I  08 Febr 2011Verkooptraining Dag I  08 Febr 2011
Verkooptraining Dag I 08 Febr 2011
Harry Donker MEd
 
Noloc - Progressiegerichte (loopbaan) coaching
Noloc - Progressiegerichte (loopbaan) coachingNoloc - Progressiegerichte (loopbaan) coaching
Noloc - Progressiegerichte (loopbaan) coaching
TeSsA FaBeR
 
Onderhandelen
OnderhandelenOnderhandelen
Onderhandelen
Loopbaan Lounge
 
Intervisie | Target Point, Guide to Change
Intervisie | Target Point, Guide to ChangeIntervisie | Target Point, Guide to Change
Intervisie | Target Point, Guide to Change
Angela van de Loo
 
HORECACCESS IO4 dutch version final
HORECACCESS IO4 dutch version finalHORECACCESS IO4 dutch version final
HORECACCESS IO4 dutch version final
Karel Van Isacker
 

What's hot (20)

MBTI Workshop IGC 09-04-2015
MBTI Workshop IGC 09-04-2015MBTI Workshop IGC 09-04-2015
MBTI Workshop IGC 09-04-2015
 
Verandermanagement college
Verandermanagement collegeVerandermanagement college
Verandermanagement college
 
Oplossingsgericht denken met het 7E-model - Chris Aertsen
Oplossingsgericht denken met het 7E-model - Chris AertsenOplossingsgericht denken met het 7E-model - Chris Aertsen
Oplossingsgericht denken met het 7E-model - Chris Aertsen
 
Oplossingsgericht Werken
Oplossingsgericht WerkenOplossingsgericht Werken
Oplossingsgericht Werken
 
Powerful Presentations | Target Point, Guide to Change
Powerful Presentations | Target Point, Guide to ChangePowerful Presentations | Target Point, Guide to Change
Powerful Presentations | Target Point, Guide to Change
 
De klant zonder budget
De klant zonder budget De klant zonder budget
De klant zonder budget
 
Communicatie, betrokken feedback | Target Point, Guide to Change
Communicatie, betrokken feedback | Target Point, Guide to ChangeCommunicatie, betrokken feedback | Target Point, Guide to Change
Communicatie, betrokken feedback | Target Point, Guide to Change
 
Insights, afstemmen en verbinden | Target Point, Guide to Change
Insights, afstemmen en verbinden | Target Point, Guide to ChangeInsights, afstemmen en verbinden | Target Point, Guide to Change
Insights, afstemmen en verbinden | Target Point, Guide to Change
 
kinderen, jongeren en gezinnen uit balans: Oplossingsgericht werken
kinderen, jongeren en gezinnen uit balans: Oplossingsgericht werkenkinderen, jongeren en gezinnen uit balans: Oplossingsgericht werken
kinderen, jongeren en gezinnen uit balans: Oplossingsgericht werken
 
Diversiteit In Teams Voorproeven Mbti
Diversiteit In Teams Voorproeven MbtiDiversiteit In Teams Voorproeven Mbti
Diversiteit In Teams Voorproeven Mbti
 
140221 Windesheim SATC gastcollege Hans Drenth
140221 Windesheim SATC gastcollege Hans Drenth140221 Windesheim SATC gastcollege Hans Drenth
140221 Windesheim SATC gastcollege Hans Drenth
 
Allanta mbti de kracht van een hrtool.pdf
Allanta mbti  de kracht van een hrtool.pdfAllanta mbti  de kracht van een hrtool.pdf
Allanta mbti de kracht van een hrtool.pdf
 
Training Beinvloedingsvaardigheden
Training BeinvloedingsvaardighedenTraining Beinvloedingsvaardigheden
Training Beinvloedingsvaardigheden
 
Workshop persoonlijk leiderschap: zelfkennis is kracht
Workshop persoonlijk leiderschap: zelfkennis is krachtWorkshop persoonlijk leiderschap: zelfkennis is kracht
Workshop persoonlijk leiderschap: zelfkennis is kracht
 
Verkooptraining Dag I 08 Febr 2011
Verkooptraining Dag I  08 Febr 2011Verkooptraining Dag I  08 Febr 2011
Verkooptraining Dag I 08 Febr 2011
 
Noloc - Progressiegerichte (loopbaan) coaching
Noloc - Progressiegerichte (loopbaan) coachingNoloc - Progressiegerichte (loopbaan) coaching
Noloc - Progressiegerichte (loopbaan) coaching
 
Onderhandelen
OnderhandelenOnderhandelen
Onderhandelen
 
Intervisie | Target Point, Guide to Change
Intervisie | Target Point, Guide to ChangeIntervisie | Target Point, Guide to Change
Intervisie | Target Point, Guide to Change
 
Feedforward
FeedforwardFeedforward
Feedforward
 
HORECACCESS IO4 dutch version final
HORECACCESS IO4 dutch version finalHORECACCESS IO4 dutch version final
HORECACCESS IO4 dutch version final
 

Viewers also liked

Workshop "Kunst van het gunnen" Positieve beïnvloeding
Workshop "Kunst van het gunnen" Positieve beïnvloeding Workshop "Kunst van het gunnen" Positieve beïnvloeding
Workshop "Kunst van het gunnen" Positieve beïnvloeding
Wietske Van Der Klein
 
Sleutels voor het beïnvloeden van gedrag (Updated Version - 2014)
Sleutels voor het beïnvloeden van gedrag (Updated Version - 2014)Sleutels voor het beïnvloeden van gedrag (Updated Version - 2014)
Sleutels voor het beïnvloeden van gedrag (Updated Version - 2014)
Philippe Bailleur
 
Sessie 5 wij zijn al overtuigd, nu de anderen nog!
Sessie 5 wij zijn al overtuigd, nu de anderen nog!Sessie 5 wij zijn al overtuigd, nu de anderen nog!
Sessie 5 wij zijn al overtuigd, nu de anderen nog!
Vereniging Vlaamse Jeugddiensten
 
Effectief beïnvloeden TS Academy
Effectief beïnvloeden TS AcademyEffectief beïnvloeden TS Academy
Effectief beïnvloeden TS Academy
Liane Duit
 
1 leerpsychologie inleiding 12 13(1)
1 leerpsychologie inleiding 12 13(1)1 leerpsychologie inleiding 12 13(1)
1 leerpsychologie inleiding 12 13(1)
Laetitia Raes
 
Presentatie Lobby & Advocacy
Presentatie Lobby & AdvocacyPresentatie Lobby & Advocacy
Presentatie Lobby & Advocacy
guest15308f
 
Hr congres 2012 - Beïnvloeden van gedrag
Hr congres 2012 - Beïnvloeden van gedragHr congres 2012 - Beïnvloeden van gedrag
Hr congres 2012 - Beïnvloeden van gedrag
imkopleidingenbv
 
Soul of work - lezing voor Balance HR
Soul of work - lezing voor Balance HRSoul of work - lezing voor Balance HR
Soul of work - lezing voor Balance HR
Philippe Bailleur
 
Beinvloeden zonder macht
Beinvloeden zonder machtBeinvloeden zonder macht
Beinvloeden zonder macht
kwestein
 
Fietsgedrag oudere fietser beinvloeden
Fietsgedrag oudere fietser beinvloedenFietsgedrag oudere fietser beinvloeden
Fietsgedrag oudere fietser beinvloeden
Nationaal Fietscongres
 
Verandermanagement: fase 1 naar fase 2
Verandermanagement: fase 1 naar fase 2Verandermanagement: fase 1 naar fase 2
Verandermanagement: fase 1 naar fase 2
Pepijn van Rooij
 
Whole System Design - lezing
Whole System Design - lezingWhole System Design - lezing
Whole System Design - lezing
Philippe Bailleur
 
Hoofdstuk 7 manag slides
Hoofdstuk 7 manag slidesHoofdstuk 7 manag slides
Hoofdstuk 7 manag slides
TpSGeEE
 
Hoe 2012 slides blok 1
Hoe 2012  slides blok 1Hoe 2012  slides blok 1
Hoe 2012 slides blok 1
Hans Janssen
 
Presentatie Ben Tiggelaar
Presentatie Ben TiggelaarPresentatie Ben Tiggelaar
Presentatie Ben Tiggelaar
Port4Growth
 
"Hoe...?" 2012 slides blok 4
"Hoe...?" 2012  slides blok 4"Hoe...?" 2012  slides blok 4
"Hoe...?" 2012 slides blok 4
Hans Janssen
 
How to Create Visual Content That People Can't Wait to Share
How to Create Visual Content That People Can't Wait to ShareHow to Create Visual Content That People Can't Wait to Share
How to Create Visual Content That People Can't Wait to Share
Boom! Social
 
"Hoe...?" 2012 slides blok 2
"Hoe...?" 2012 slides blok 2"Hoe...?" 2012 slides blok 2
"Hoe...?" 2012 slides blok 2
Hans Janssen
 

Viewers also liked (20)

Workshop "Kunst van het gunnen" Positieve beïnvloeding
Workshop "Kunst van het gunnen" Positieve beïnvloeding Workshop "Kunst van het gunnen" Positieve beïnvloeding
Workshop "Kunst van het gunnen" Positieve beïnvloeding
 
Sleutels voor het beïnvloeden van gedrag (Updated Version - 2014)
Sleutels voor het beïnvloeden van gedrag (Updated Version - 2014)Sleutels voor het beïnvloeden van gedrag (Updated Version - 2014)
Sleutels voor het beïnvloeden van gedrag (Updated Version - 2014)
 
Sessie 5 wij zijn al overtuigd, nu de anderen nog!
Sessie 5 wij zijn al overtuigd, nu de anderen nog!Sessie 5 wij zijn al overtuigd, nu de anderen nog!
Sessie 5 wij zijn al overtuigd, nu de anderen nog!
 
Effectief beïnvloeden TS Academy
Effectief beïnvloeden TS AcademyEffectief beïnvloeden TS Academy
Effectief beïnvloeden TS Academy
 
1 leerpsychologie inleiding 12 13(1)
1 leerpsychologie inleiding 12 13(1)1 leerpsychologie inleiding 12 13(1)
1 leerpsychologie inleiding 12 13(1)
 
Presentatie Lobby & Advocacy
Presentatie Lobby & AdvocacyPresentatie Lobby & Advocacy
Presentatie Lobby & Advocacy
 
Hr congres 2012 - Beïnvloeden van gedrag
Hr congres 2012 - Beïnvloeden van gedragHr congres 2012 - Beïnvloeden van gedrag
Hr congres 2012 - Beïnvloeden van gedrag
 
Soul of work - lezing voor Balance HR
Soul of work - lezing voor Balance HRSoul of work - lezing voor Balance HR
Soul of work - lezing voor Balance HR
 
Beinvloeden zonder macht
Beinvloeden zonder machtBeinvloeden zonder macht
Beinvloeden zonder macht
 
Fietsgedrag oudere fietser beinvloeden
Fietsgedrag oudere fietser beinvloedenFietsgedrag oudere fietser beinvloeden
Fietsgedrag oudere fietser beinvloeden
 
Verandermanagement: fase 1 naar fase 2
Verandermanagement: fase 1 naar fase 2Verandermanagement: fase 1 naar fase 2
Verandermanagement: fase 1 naar fase 2
 
Whole System Design - lezing
Whole System Design - lezingWhole System Design - lezing
Whole System Design - lezing
 
Hoofdstuk 7 manag slides
Hoofdstuk 7 manag slidesHoofdstuk 7 manag slides
Hoofdstuk 7 manag slides
 
Hoe 2012 slides blok 1
Hoe 2012  slides blok 1Hoe 2012  slides blok 1
Hoe 2012 slides blok 1
 
HAN Lean Event 2014 Leerblokkades Marcel Kuhlmann
HAN Lean Event 2014 Leerblokkades Marcel KuhlmannHAN Lean Event 2014 Leerblokkades Marcel Kuhlmann
HAN Lean Event 2014 Leerblokkades Marcel Kuhlmann
 
Situationeel Leidinggeven Linked In
Situationeel Leidinggeven Linked InSituationeel Leidinggeven Linked In
Situationeel Leidinggeven Linked In
 
Presentatie Ben Tiggelaar
Presentatie Ben TiggelaarPresentatie Ben Tiggelaar
Presentatie Ben Tiggelaar
 
"Hoe...?" 2012 slides blok 4
"Hoe...?" 2012  slides blok 4"Hoe...?" 2012  slides blok 4
"Hoe...?" 2012 slides blok 4
 
How to Create Visual Content That People Can't Wait to Share
How to Create Visual Content That People Can't Wait to ShareHow to Create Visual Content That People Can't Wait to Share
How to Create Visual Content That People Can't Wait to Share
 
"Hoe...?" 2012 slides blok 2
"Hoe...?" 2012 slides blok 2"Hoe...?" 2012 slides blok 2
"Hoe...?" 2012 slides blok 2
 

Similar to Bewust beter beinvloeden FOSST handout

Bewust beter beinvloeden voor bestuurders UniPartners
Bewust beter beinvloeden voor bestuurders UniPartnersBewust beter beinvloeden voor bestuurders UniPartners
Bewust beter beinvloeden voor bestuurders UniPartners
Power2Improve
 
Fantastisch flirten (maar dan zakelijk)
Fantastisch flirten (maar dan zakelijk)Fantastisch flirten (maar dan zakelijk)
Fantastisch flirten (maar dan zakelijk)
Power2Improve
 
De gelukkige leider
De gelukkige leiderDe gelukkige leider
De gelukkige leider
Power2Improve
 
PS modules communicatie_coaching
PS modules communicatie_coachingPS modules communicatie_coaching
PS modules communicatie_coaching
estherbakker
 
Recruitment and selection ssa handout
Recruitment and selection ssa handoutRecruitment and selection ssa handout
Recruitment and selection ssa handout
Power2Improve
 
Verder gaan en verder komen Handout
Verder gaan en verder komen HandoutVerder gaan en verder komen Handout
Verder gaan en verder komen Handout
Power2Improve
 
2016 06 om presentatie communicatie
2016 06 om presentatie communicatie2016 06 om presentatie communicatie
2016 06 om presentatie communicatie
Sylvia Schouwenaars
 
High performance teaming handout
High performance teaming handoutHigh performance teaming handout
High performance teaming handout
Power2Improve
 
2010 09 19 Presentatie Veranderen, Leiderschap En Medewerkers Voor Benchmark ...
2010 09 19 Presentatie Veranderen, Leiderschap En Medewerkers Voor Benchmark ...2010 09 19 Presentatie Veranderen, Leiderschap En Medewerkers Voor Benchmark ...
2010 09 19 Presentatie Veranderen, Leiderschap En Medewerkers Voor Benchmark ...
edevoogd
 
Kluwer social media workshop
Kluwer social media workshopKluwer social media workshop
Kluwer social media workshop
Joke De Nul
 
Help ik ben bestuur wat nu
Help ik ben bestuur wat nuHelp ik ben bestuur wat nu
Help ik ben bestuur wat nu
Power2Improve
 
Zelfsturende teams autonome groepen
Zelfsturende teams autonome groepenZelfsturende teams autonome groepen
Zelfsturende teams autonome groepen
guestbc3a1b
 
Avondcollege Evaluatie van de interne communicatie
Avondcollege Evaluatie van de interne communicatieAvondcollege Evaluatie van de interne communicatie
Avondcollege Evaluatie van de interne communicatie
Elizabeth Van Silfhout
 
Workshop Jouw MVO Carrière: Introductie
Workshop Jouw MVO Carrière: IntroductieWorkshop Jouw MVO Carrière: Introductie
Workshop Jouw MVO Carrière: Introductie
Caroline Ligtenberg
 
Weerstand weerstaan
Weerstand weerstaanWeerstand weerstaan
Weerstand weerstaan
Power2Improve
 
Gespreksopbouw DenD-ers
Gespreksopbouw DenD-ersGespreksopbouw DenD-ers
Gespreksopbouw DenD-ers
Paul Immerzeel
 
Inspirerend coachen en ontwikkelen 2014
Inspirerend coachen en ontwikkelen 2014Inspirerend coachen en ontwikkelen 2014
Inspirerend coachen en ontwikkelen 2014
Cleppe Dirk
 
Inspirerend coachen en ontwikkelen
Inspirerend coachen en ontwikkelenInspirerend coachen en ontwikkelen
Inspirerend coachen en ontwikkelen
Elien Lefevere
 
Presentatie progressiegericht werken coert visser
Presentatie progressiegericht werken coert visserPresentatie progressiegericht werken coert visser
Presentatie progressiegericht werken coert visser
Coert Visser
 

Similar to Bewust beter beinvloeden FOSST handout (20)

Bewust beter beinvloeden voor bestuurders UniPartners
Bewust beter beinvloeden voor bestuurders UniPartnersBewust beter beinvloeden voor bestuurders UniPartners
Bewust beter beinvloeden voor bestuurders UniPartners
 
Fantastisch flirten (maar dan zakelijk)
Fantastisch flirten (maar dan zakelijk)Fantastisch flirten (maar dan zakelijk)
Fantastisch flirten (maar dan zakelijk)
 
De gelukkige leider
De gelukkige leiderDe gelukkige leider
De gelukkige leider
 
PS modules communicatie_coaching
PS modules communicatie_coachingPS modules communicatie_coaching
PS modules communicatie_coaching
 
Recruitment and selection ssa handout
Recruitment and selection ssa handoutRecruitment and selection ssa handout
Recruitment and selection ssa handout
 
Verder gaan en verder komen Handout
Verder gaan en verder komen HandoutVerder gaan en verder komen Handout
Verder gaan en verder komen Handout
 
2016 06 om presentatie communicatie
2016 06 om presentatie communicatie2016 06 om presentatie communicatie
2016 06 om presentatie communicatie
 
High performance teaming handout
High performance teaming handoutHigh performance teaming handout
High performance teaming handout
 
2010 09 19 Presentatie Veranderen, Leiderschap En Medewerkers Voor Benchmark ...
2010 09 19 Presentatie Veranderen, Leiderschap En Medewerkers Voor Benchmark ...2010 09 19 Presentatie Veranderen, Leiderschap En Medewerkers Voor Benchmark ...
2010 09 19 Presentatie Veranderen, Leiderschap En Medewerkers Voor Benchmark ...
 
Kluwer social media workshop
Kluwer social media workshopKluwer social media workshop
Kluwer social media workshop
 
Help ik ben bestuur wat nu
Help ik ben bestuur wat nuHelp ik ben bestuur wat nu
Help ik ben bestuur wat nu
 
Brochure communicatie
Brochure communicatieBrochure communicatie
Brochure communicatie
 
Zelfsturende teams autonome groepen
Zelfsturende teams autonome groepenZelfsturende teams autonome groepen
Zelfsturende teams autonome groepen
 
Avondcollege Evaluatie van de interne communicatie
Avondcollege Evaluatie van de interne communicatieAvondcollege Evaluatie van de interne communicatie
Avondcollege Evaluatie van de interne communicatie
 
Workshop Jouw MVO Carrière: Introductie
Workshop Jouw MVO Carrière: IntroductieWorkshop Jouw MVO Carrière: Introductie
Workshop Jouw MVO Carrière: Introductie
 
Weerstand weerstaan
Weerstand weerstaanWeerstand weerstaan
Weerstand weerstaan
 
Gespreksopbouw DenD-ers
Gespreksopbouw DenD-ersGespreksopbouw DenD-ers
Gespreksopbouw DenD-ers
 
Inspirerend coachen en ontwikkelen 2014
Inspirerend coachen en ontwikkelen 2014Inspirerend coachen en ontwikkelen 2014
Inspirerend coachen en ontwikkelen 2014
 
Inspirerend coachen en ontwikkelen
Inspirerend coachen en ontwikkelenInspirerend coachen en ontwikkelen
Inspirerend coachen en ontwikkelen
 
Presentatie progressiegericht werken coert visser
Presentatie progressiegericht werken coert visserPresentatie progressiegericht werken coert visser
Presentatie progressiegericht werken coert visser
 

More from Power2Improve

Musst masterclass instantly increased influence hand out
Musst masterclass instantly increased influence hand outMusst masterclass instantly increased influence hand out
Musst masterclass instantly increased influence hand out
Power2Improve
 
How to talk to anyone and make them like you handout 200804
How to talk to anyone and make them like you handout 200804How to talk to anyone and make them like you handout 200804
How to talk to anyone and make them like you handout 200804
Power2Improve
 
Evaluleren
EvalulerenEvaluleren
Evaluleren
Power2Improve
 
Masterclass leadership challenge Skills lab
Masterclass leadership challenge Skills labMasterclass leadership challenge Skills lab
Masterclass leadership challenge Skills lab
Power2Improve
 
Masterclass success strategies and skills
Masterclass success strategies and skillsMasterclass success strategies and skills
Masterclass success strategies and skills
Power2Improve
 
Masterclass mind stretching hand out
Masterclass mind stretching hand outMasterclass mind stretching hand out
Masterclass mind stretching hand out
Power2Improve
 
Masterclass negotiations handout
Masterclass negotiations handoutMasterclass negotiations handout
Masterclass negotiations handout
Power2Improve
 
Masterclass excellent and effective board member hand out
Masterclass excellent and effective board member hand outMasterclass excellent and effective board member hand out
Masterclass excellent and effective board member hand out
Power2Improve
 
Strategic thinking Handout
Strategic thinking HandoutStrategic thinking Handout
Strategic thinking Handout
Power2Improve
 
Onmisbare en onovertroffen overdracht
Onmisbare en onovertroffen overdrachtOnmisbare en onovertroffen overdracht
Onmisbare en onovertroffen overdracht
Power2Improve
 
Recruitment and selection handout
Recruitment and selection handoutRecruitment and selection handout
Recruitment and selection handout
Power2Improve
 
Masterclass skills for success
Masterclass skills for successMasterclass skills for success
Masterclass skills for success
Power2Improve
 
Masterclass skills for success
Masterclass skills for successMasterclass skills for success
Masterclass skills for success
Power2Improve
 
Social media voor sportbesturen SSVU handout
Social media voor sportbesturen  SSVU handoutSocial media voor sportbesturen  SSVU handout
Social media voor sportbesturen SSVU handout
Power2Improve
 
Treasurer Penningmeester handout
Treasurer Penningmeester handoutTreasurer Penningmeester handout
Treasurer Penningmeester handout
Power2Improve
 
Juridische Aspecten Besturen
Juridische Aspecten BesturenJuridische Aspecten Besturen
Juridische Aspecten Besturen
Power2Improve
 
Masterclass leadership and management
Masterclass leadership and managementMasterclass leadership and management
Masterclass leadership and management
Power2Improve
 
Succesvolle secretaris strategien 20170626
Succesvolle secretaris strategien 20170626Succesvolle secretaris strategien 20170626
Succesvolle secretaris strategien 20170626
Power2Improve
 
Voorbeeldig en vakkundig voorzitten
Voorbeeldig en vakkundig voorzittenVoorbeeldig en vakkundig voorzitten
Voorbeeldig en vakkundig voorzitten
Power2Improve
 
Hoe houd ik mijn vereniging financieel gezond bijeenkomst 4
Hoe houd ik mijn vereniging financieel gezond bijeenkomst 4Hoe houd ik mijn vereniging financieel gezond bijeenkomst 4
Hoe houd ik mijn vereniging financieel gezond bijeenkomst 4
Power2Improve
 

More from Power2Improve (20)

Musst masterclass instantly increased influence hand out
Musst masterclass instantly increased influence hand outMusst masterclass instantly increased influence hand out
Musst masterclass instantly increased influence hand out
 
How to talk to anyone and make them like you handout 200804
How to talk to anyone and make them like you handout 200804How to talk to anyone and make them like you handout 200804
How to talk to anyone and make them like you handout 200804
 
Evaluleren
EvalulerenEvaluleren
Evaluleren
 
Masterclass leadership challenge Skills lab
Masterclass leadership challenge Skills labMasterclass leadership challenge Skills lab
Masterclass leadership challenge Skills lab
 
Masterclass success strategies and skills
Masterclass success strategies and skillsMasterclass success strategies and skills
Masterclass success strategies and skills
 
Masterclass mind stretching hand out
Masterclass mind stretching hand outMasterclass mind stretching hand out
Masterclass mind stretching hand out
 
Masterclass negotiations handout
Masterclass negotiations handoutMasterclass negotiations handout
Masterclass negotiations handout
 
Masterclass excellent and effective board member hand out
Masterclass excellent and effective board member hand outMasterclass excellent and effective board member hand out
Masterclass excellent and effective board member hand out
 
Strategic thinking Handout
Strategic thinking HandoutStrategic thinking Handout
Strategic thinking Handout
 
Onmisbare en onovertroffen overdracht
Onmisbare en onovertroffen overdrachtOnmisbare en onovertroffen overdracht
Onmisbare en onovertroffen overdracht
 
Recruitment and selection handout
Recruitment and selection handoutRecruitment and selection handout
Recruitment and selection handout
 
Masterclass skills for success
Masterclass skills for successMasterclass skills for success
Masterclass skills for success
 
Masterclass skills for success
Masterclass skills for successMasterclass skills for success
Masterclass skills for success
 
Social media voor sportbesturen SSVU handout
Social media voor sportbesturen  SSVU handoutSocial media voor sportbesturen  SSVU handout
Social media voor sportbesturen SSVU handout
 
Treasurer Penningmeester handout
Treasurer Penningmeester handoutTreasurer Penningmeester handout
Treasurer Penningmeester handout
 
Juridische Aspecten Besturen
Juridische Aspecten BesturenJuridische Aspecten Besturen
Juridische Aspecten Besturen
 
Masterclass leadership and management
Masterclass leadership and managementMasterclass leadership and management
Masterclass leadership and management
 
Succesvolle secretaris strategien 20170626
Succesvolle secretaris strategien 20170626Succesvolle secretaris strategien 20170626
Succesvolle secretaris strategien 20170626
 
Voorbeeldig en vakkundig voorzitten
Voorbeeldig en vakkundig voorzittenVoorbeeldig en vakkundig voorzitten
Voorbeeldig en vakkundig voorzitten
 
Hoe houd ik mijn vereniging financieel gezond bijeenkomst 4
Hoe houd ik mijn vereniging financieel gezond bijeenkomst 4Hoe houd ik mijn vereniging financieel gezond bijeenkomst 4
Hoe houd ik mijn vereniging financieel gezond bijeenkomst 4
 

Bewust beter beinvloeden FOSST handout

 • 2. Gustaaf  Vocking   Ø  Drs. Econometrie Ø  Bachelor Bestuurlijke Informatiekunde Ø  Psychologie en post Doc Didaktiek Ø  Executive MBA Ø  Management Coach/Consultant/Trainer Ø  Leiderschap/Communicatie/Brain skills Ø  Managers/Professionals/Experts Ø  Europa & USA (c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
 • 3. 3   Leiderschap  in  cirkels   Cirkel van zorg Cirkel   van   invloed   (c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
 • 4. 4   Gedrag:  emo:es   Twéé emoties motiveren ons gedrag: 1.  Plezier: bereiken of vergroten. 2.  Pijn: vermijden of verkleinen. (c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
 • 5. Gedrag:  Beoordelen   Beoordeling     onszelf   Beoordeling     anderen   (c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl 5  
 • 6. Gedrag:  waarnemen   Waarnemen     van     feitelijkheden   (c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl 6  
 • 7. Gedrag:  beïnvloeden   ü Becommentarieer  alleen  het   posi:eve  (van)  gedrag!   ü Praat  met  posi:eve  projec:e.   ü Focus  op  gewenste   gevolgen!   ü Erken  de  posi:eve   inten:es  van  ander.   ü Benoem  je  inten:es   (vóóraf).   (c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl 7  
 • 8. 8   Informa:e  voorkeurskanalen   Ø Kineste:sch   Ø Visueel   Ø Audi:ef   (c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
 • 9. Het  Power2Improve  communica:emodel   Inhoud   Proces   Rela/e   Persoonlijk  programma   Gevoel   (c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl 9  
 • 10. Het  Power2Improve  communica:emodel   Inhoud   Proces   Rela/e   Persoonlijk  programma   Gevoel   (c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl 1 0  
 • 11. Het  Power2Improve  communica:emodel   Waar  gaat  de  communica:e  over?   Inhoud   (het  onderwerp  volgens  deze  communicator)   Proces   Rela/e   Persoonlijk  programma   Gevoel   (c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl 1 1  
 • 12. Het  Power2Improve  communica:emodel   Inhoud   Hoe  verloopt  de  communca:e?   (toon,  houding,  enz.  volgens  deze  communicator)   Proces   Rela/e   Persoonlijk  programma   Gevoel   (c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl 1 2  
 • 13. Het  Power2Improve  communica:emodel   Inhoud   Hoe  verloopt  de  communca:e?   (toon,  houding,  enz.  volgens  deze  communicator)   Proces   Rela/e   Persoonlijk  programma   Gevoel   (c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl 1 3  
 • 14. Het  Power2Improve  communica:emodel   Inhoud   Wie  communiceren?   (geschiedenis  en  rela:es  volgens  deze  communicator)   Proces   Rela/e   Persoonlijk  programma   Gevoel   (c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl 1 4  
 • 15. Het  Power2Improve  communica:emodel   Inhoud   Hoe  voelt  deze  communicator  zich?   (blijdschap,  woede,  schaamte,  enz.)   Proces   Rela/e   Persoonlijk  programma   Gevoel   (c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl 1 5  
 • 16. Het  Power2Improve  communica:emodel   Inhoud   Wat  bepaalt  het  gevoel     van  deze  communicator?   (normen,  waarden,  zelYeeld,  ervaring  enz.)   Proces   Rela/e   Persoonlijk  programma   Gevoel   (c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl 1 6  
 • 17. Ontwikkelgebieden  communica:e   Zenden:   Inhoud   • Vragen.   • Woordkeuze.   • Hypnotaal.   • Seman:ek.   Proces   Rela/e   Persoonlijk  programma   Gevoel   (c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl Ontvangen:   • Woordinterpre:e.   • Herformuleren.   • Waarnemen.   • Vragen.   1 7  
 • 18. Ontwikkelgebieden  communica:e   Inhoud   Proces   Zenden:   • Ar:cula:e.   • Ademhaling.   • Storytelling.   • Non-­‐verbaal.   • Vragen.   Rela/e   Persoonlijk  programma   Gevoel   (c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl Ontvangen:   • Non-­‐verbaal.   • Vragen.   1 8  
 • 19. Ontwikkelgebieden  communica:e   Inhoud   Proces   Rela/e   Zenden:   • Gevolgen.   • Inten:e.   • Bankrekening.   • Vragen.   Persoonlijk  programma   Gevoel   (c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl Ontvangen:   • Inten:e.   • Bankrekening.   • Vragen.   1 9  
 • 20. Ontwikkelgebieden  communica:e   Inhoud   Proces   Rela/e   Persoonlijk  programma   Zenden:   • Vw.instemming.   • ZelYeeld.   • Vragen.   Gevoel   (c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl Ontvangen:   • Vw.instemming.   • ZelYeeld.   • Vragen.   2 0  
 • 21. Ontwikkelgebieden  communica:e   Inhoud   Proces   Zenden:   • B.mechanismen.   • Ankering.   • Vragen.   Rela/e   Persoonlijk  programma   Gevoel   (c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl Ontvangen:   • B.mechnismen.   • Ankering.   • Vragen.   2 1  
 • 22. Behoeften & mechanismen Ø  Reciprociteit Ø  Commitment Ontwikkeling Ø  Social proof Ego Ø  Sympathie Sociaal Ø  Authoriteit Veiligheid Ø  Schaarste Basis behoeften Ø  Contrast en projectie (c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
 • 23. Invloedvragen: motivatie Ø  Wat moet … voor jou hebben? CRITERIA Ø  Waarom is CRITERIUM belangrijk? Vanaf/Naartoe (tot 3x doorvragen met Waarom) Ø  Hoe weet jij of je … goed doet? Interne/Externe validatie Ø  Waarom koos je voor …? Procedures/Opties Ø  Wat is de relatie tussen … (vorig jaar en nu)? Verandervoorkeur (hetzelfde/verandering) Proactief/Reactief Details/Hoofdlijnen Zelf/Ander gericht (c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
 • 24. Invloedvragen: pijn/plezier Ø  Vertel over CONTEXT + SITUATIE die je vervelend vond? Gevoel/Keuze/Denken Ø  Vertel me over SITUATIE waarin aan CRITERIUM werd voldaan? Onafhankelijk/Dichtbij/Samenwerkend Wat beviel je eraan? Mens/Ding (c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
 • 25. Invloedvragen: regels Ø  Hoe kun jij je succes CONTEXT vergroten? Hoe kan iemand anders zijn/haar succes vergroten? Mijn regels/Mijn Regels of Mijn regels/. of Geen regels/Mijn regels of Mijn regels/Jouw regels Ø  Hoe weet je of een ander goed is in zijn/haar CONTEXT? Zien/Horen/Lezen/Doen/voelen Hoe vaak moet je dat WAARNEMING ZINTUIG om overtuigd te raken? x keer/Automatisch/Continu/Periode (c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
 • 26. Gedrag:  focus  &  fric:e   1.  Taak focus: Ø  Taak goed doen. Ø  Taak tijdig doen. 2.  Mens focus: Ø  Erkenning krijgen. Ø  Geaccepteerd worden. (c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
 • 27. Inhoud Proces Relatie Persoonlijk programma Gevoel Inhoud:  WIEBI   (Wat  ik  eigenlijk  bedoel  is)     ü  ü  ü    1.  2.  Maakt  concreter  en  bondiger.   Helpt  bij  denken.   Vermindert  vastlopen  en  “eh”.   Denk  vóór  je  antwoordt  WIEBI.   Spreek  pas  als  je  een  volzin  als  antwoord   hebt   (c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
 • 28. Inhoud Proces Relatie Persoonlijk programma Gevoel Verzwakkende  taal?   Ø  Onnodig  versluieren    “eigenlijk”,  “misschien”,  “ofzo”,  “eventueel”,  enz.  enz.   Ø  Depersonificeren    “je”  i.p.v.  “ik”,  “iemand”/”men”  i.p.v.  de  bedoelde  persoon   Ø  Ø  Tijdvertekening    “Ik  had  een  idee…”  i.p.v.  “Mijn  idee  is..”    “We  kunnen  later  een  keer…”  i.p.v.  “Laten  we..”   Vervagen    Onduidelijke,  irrelevante  en/of  onnavolgbare  verhalen   Ø  Te  nega:ef    te  weinig  posi:eve  taal    te  weinig  enthousiasmeremde  taal    te  veel  probleemgericht  ipv  oplossingsgericht     (c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl 28  
 • 29. Inhoud Proces Relatie Persoonlijk programma Gevoel Overtuigende  taal!     ü  ü  ü  ü  ü  ü  ü  ü  ü  ü  ü  ü  Kort   Relevant   Concreet   Enthousiast   Ac:ef   Compleet   Nu   Uitnodigend   Prikkelend   Inspirerend   Oplossend   Verbeterend   (c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
 • 30. Inhoud Proces Relatie Persoonlijk programma Gevoel Inhoud:  Herformuleren   1.  Luister.   2.  Herformuleer  wat  de  ander  zegt   in  eigen,  guns:ge  woorden.   “Nee,  ik  wil  het  niet  omdat  het  te  duur  is.”     “U  wilt  het  zodra  u  overtuigd  bent  van  de   meerwaarde.”   “Waarom  heb  je  het  niet  zó  gedaan?”   “De  aanpak  nu  was  goed  omdat…én  de  volgende  keer   kan  het  nog  beter  door  óók  de  door  u  voorgestelde   aanpak  toe  te  passen...”   (c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
 • 31. Inhoud Proces Relatie Persoonlijk programma Gevoel Inhoud:  U/zij  vóór  ik   ü  Pakt  aandacht.   ü  Helpt  luisteraar.   ü  Bescheidener.     “Ik  stuur  u  deze  email  omdat…”   ”U  ontvangt  deze  email  omdat….”   ”Mijn  flexibiliteit  is  nupg  als   projectmedewerker.”     “Als  uw  accountmanager  is  mijn  flexibiliteit   voor  u  van  toegevoegde  waarde.”   (c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
 • 32. Het  Power2Improve  communica:emodel   Inhoud   Hoe  verloopt  de  communca:e?   (toon,  houding,  enz.  volgens  deze  communicator)   Proces   Rela/e   Persoonlijk  programma   Gevoel   (c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl 3 2  
 • 33. Inhoud Proces Relatie Persoonlijk programma Gevoel Non-­‐verbaal   1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  Glimlach.   Handen  naast  lichaam.     Open  houding.   Licht  gebogen  knieën.   Sta  op  twéé  voeten.   Voeten  op  heupbreedte.   Wees  vriendelijk.   Ondersteun  verhaal  non-­‐verbaal.   Blijf  dynamisch.   (c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
 • 34. Inhoud Proces Relatie Persoonlijk programma Gevoel Proces:  s:lte     ü  Angst  voor  s:lte?   ü  ü  ü  S:lte  toont  kalmte.   S:lte  toont  bedachtzaamheid.   Gebruiken  van  s:lte?   ü  ü  ü  ü  ü  ü  Als  denkpauze  voor  jezelf.   Als  denkpauze  voor  ander.   Cliranger  vóór  je  punt.   Benadrukken  van  je  punt.   Creëren  van  rust.   Uitlokken  van  reac:e.   “Hoe  lossen  we  het  op?  –s/lte-­‐”   WIEBI  “-­‐s/lte-­‐  …”   “Dat  betekent  -­‐s/lte-­‐  het  einde.”   “Even  denken.  -­‐s/lte-­‐  ”   “Wat  biedt  u  (aan)?  -­‐s/lte-­‐”   (c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
 • 35. Inhoud Proces Relatie Persoonlijk programma Gevoel Stemgebruik:  buikademhaling   1.  Hand  net  onder  je  navel.   2.  Adem  ac:ef  uit:onderbuikspieren.   3.  Adem  passief  in:  ontspan  buik.   ü  Alleen  ac:ef  bij  uitademen.   Ø  Ø  Ø  Eerst  alleen  als  ademhaling.   Daarna  bij  alledaagse  ac:viteiten.   Daarna  bij  sport.   (c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
 • 36. Inhoud Proces Relatie Persoonlijk programma Gevoel Stemgebruik:  resonan:e   ü  Lichaam  =  klankkast.   ü  Volume  =  adem  en  resonan:e.     1.  2.  3.  4.  Buikademhaling  voor  stemsteun.   Houd  je  hoofd  recht.   Spreek  voorin  je  mond.   Gebruik  je  hele  klankkast.   (c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
 • 37. Inhoud Proces Relatie Persoonlijk programma Gevoel Stemgebruik:  projec:e   ü  Volume  afstemming.   ü  Voorkomt  overbelas:ng  stem.     1.  Visualiseer  stemgeluid  over  de   grond  naar  de  toehoorder.   2.  Check  bij  publiek  en  via  opnames.   (c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
 • 38. Inhoud Proces Relatie Persoonlijk programma Gevoel Stemgebruik:  ar:cula:e   ü  Vergemakkelijkt  luisteren.   ü  Verlaagt  spreektempo.   1.  Oefen  door  voorlezen.   2.  Gebruik  ter  verbetering  kurk.   3.  Check  door  opnames.   (c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
 • 39. Inhoud Proces Opname   Relatie Persoonlijk programma Gevoel ü  Objec:eve  check.       1.  2.  3.  4.  Zoek  voorbeelden  (sprekers  radio/tv)   Neem  jezelf  op  (voorlezen,  uit  ‘t  hoofd).   Beluister  posi:ef  kri:sch.   Werk  aan  één  ding  tegelijk.   (c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
 • 40. Inhoud Proces Relatie Persoonlijk programma Gevoel Nonverbaal?   Inzichtmogelijkheden:   Ø  Ø  Ø  Ø  Ø  Open/gesloten.   Dynamisch/sta:sch.   Zelf/Jou  gericht.   instemmend/afwijzend   enz.   Lichaamstaalindicatoren:   ü  ü  ü  ü    Ogen.   Handen.   Armen.   Benen.   (c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
 • 41. Inhoud Proces Relatie Persoonlijk programma Gevoel Oogbeweging  en  hersenac:viteit   Audio   construc:e   Audio   herinnering   (c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
 • 42. Inhoud Proces Relatie Persoonlijk programma Gevoel Pupilbeweging   Verkleining  pupil:   Minder  opnemen  van   hetgeen  te  zien  valt.     Bij  gelijk  licht  indica:e   van  “avering”.   Vergro)ng  pupil:   Meer  opnemen  van  hetgeen  te   zien  valt.     Bij  gelijk  licht  indica:e  van   “bevallen”.   (c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
 • 43. Het  Power2Improve  communica:emodel   Inhoud   Hoe  zit  het  tussen  de  communicatoren?   (vriendschap,  competen:e,  enz.  volgens  deze  communicator)   Proces   Rela/e   Persoonlijk  programma   Gevoel   (c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl 4 3  
 • 44. Inhoud Proces Relatie Persoonlijk programma Gevoel Posi:eve  projec:e   1.  2.  Benoem  het  goede.   Herformuleer  wat  de  ander  zegt  in  eigen,   guns:ge  woorden.   “Die  vakan:e  kan  niet  omdat  het  niet  past  in  de     roosters?”   “Zodra  we  het  in  de  roosters  hebben  gepast  kan  ik  gaan   boeken.”   “Dit  heb  je  niet  goed  gedaan…”   “De  volgende  keer  doe  je  dit  op  de  volgende  manier   nog  beter...”   “Ik  ben  analy:sch  sterk”   “U  ziet  in  goed  onderbouwde  adviezen  mijn  analy:sche   kwaliteiten  terug.”   (c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
 • 45. Inhoud Proces Relatie Persoonlijk programma Gevoel Posi:eve  inten:e   1.  2.  Spreek  je  inten:e  vóóraf  uit.   Vraag  vóóraf  naar  de  ander  zijn/haar   inten:e.     “Ik  wil  niet  dat  je  dat  nog  zo  doet!”   “Om  onze  samenwerking  verder  te  verbeteren  sta  ik  s:l   bij  iets  dat  niet  goed  en  ging  en  wil  ik  bespreken  hoe  we   dat  volgende  keer  beter  gaan  doen.”   “Wat  je  zegt,  en  de  manier  waarop  staat  me  niet  aan…”   “Hoe  komt  het  dat...”   (c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
 • 46. Het  Power2Improve  communica:emodel   Inhoud   Hoe  voelt  deze  communicator  zich?   (blijdschap,  woede,  schaamte,  enz.)   Proces   Rela/e   Persoonlijk  programma   Gevoel   (c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl 4 6  
 • 47. Voorwaardelijke  instemming   Inhoud   Belachelijk/onzin/niet  waar!!!   Hoe  kun  je  nou  zeggen  dat…!!!!   Proces   Rela/e   Ik  kan  me  voorstellen  dat  u  zich   zo  voelt…   en  daarom…   Persoonlijk  programma   Gevoel   (c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl 4 7  
 • 48. Het  Power2Improve  communica:emodel   Inhoud   Wat  bepaalt  het  gevoel     van  deze  communicator?   (normen,  waarden,  zelYeeld,  ervaring  enz.)   Proces   Rela/e   Persoonlijk  programma   Gevoel   (c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl 4 8  
 • 49. Inhoud Proces Relatie Persoonlijk programma Gevoel Hypnotaal: quotes ü  ü  ü  Klinkt  objec:ever.   Klinkt  niet  bedreigend.   Passeert  kri:sch  brein.   “Wat  is  je  sterkste  eigenschap?”   “Ik  ben  commercieel.”     ”Mijn  leidinggevende  concludeerde,  in  mijn   laatste  beoordelingsgesprek,  dat  ik  heel   commerciële  vaardig  ben.”   ”Is  het  wel  haalbaar?”     “`Men  kan  zich  afvragen  of  het  wel  haalbaar  is.”   ”Ik  ben  betrouwbaar.”     “Janneke  noemt  me  betrouwbaar.”   (c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
 • 50. Inhoud Proces Relatie Persoonlijk programma Gevoel Hypnotaal: ontkenningen ü  ü  Indirecte  sugges:e.   Passeert  kri:sch  brein.   “Ik  ben  niet  ongeduldig.”    “Ik  ben  wel  geduldig.”   ”Ik  ben  geduldig.”   ”Je  bent  fan  van  het  product.”     “Het  is  niet  nodig  dat  je  fan  van  het  product   wordt.”   ”Je  wilt  vast  niet  met  me  uit.”     “Je  zou  eigenlijk  niet  met  me  uit  moeten  gaan.”   (c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
 • 51. Inhoud Proces Relatie Persoonlijk programma Gevoel Hypnotaal: verkapte commando’s ü  ü  Indirecte  sugges:e.   Passeert  kri:sch  brein.   “U  kiest  mij.”    ”Stel  –s)lte-­‐  u  kiest  mij…”   ”Als  je  met  me  uitgaat…”     “Wanneer  je  met  me  uitgaat…”   ”…als  je  meer  overtuigd  raakt…”     “…terwijl  je  meer  overtuigd  raakt…”   ”Je  weet  zeker  dat…”     “Hoe  zou  het  zijn  als  je  opeens  zeker  weet   dat…”   (c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
 • 52. Inhoud Proces Relatie Persoonlijk programma Gevoel Hypnotaal: uitnodigende commando’s ü  ü  Indirecte  sugges:e.   Passeert  kri:sch  brein.   “Als  u  mij  eventueel  kiest...”    ”Stel  [s:lte]  u  kiest  mij…”   ”U  bent  overtuigd  van...”     “Iemand  kan  opeens  overtuigd  zijn  van...”   ”Je  voelt  je  zeker  van  de  keuze.”     “Hoe  zou  het  zijn  als  je  je  jezelf  steeds  zekerder   van  deze  keuze  [wijs  naar  jezelf]  voelde   worden.”   (c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
 • 53. Inhoud Proces Relatie Persoonlijk programma Gevoel Hypnotaal: uitnodigende commando’s ü  ü  Indirecte  sugges:e.   Passeert  kri:sch  brein.   “Je  vindt  dat...”    ”Je  zou  zomaar  tot  het  inzicht  kunnen  komen   dat…”   ”Je  wilt  X...”     “Heb  je  ooit  ervaren  hoe  het  is  om  opeens  X  te   willen...”   ”Je  overweegt  dit  te  kopen.”     “Je  kunt  je  afvragen  waarvoor  je  dit  allemaal   kunt  gebruiken…”     (en  dus  kopen)   53   (c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
 • 54. Inhoud Proces Relatie Persoonlijk programma Gevoel Hypnotaal: uitnodigende commando’s ü  ü  Indirecte  sugges:e.   Passeert  kri:sch  brein.   “Je  voelt  je  aangetrokken  tot...”    ”Merk  hoe  het  is  om  je  aangetrokken  te  voelen   tot…”   ”Dat  levert  X  op...”     “Je  gaat  op  een  gegeven  moment  vanzelf  X   ervaren...”   ”Je  koopt  dit  product.”     “Je  gaat  het  gebruiken  voor…”     (en  dus  kopen)   54   (c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
 • 55. Sympathiekmakers   1.  2.  3.  4.  5.  Uiterlijke  aantrekkelijkheid.   Gelijkenis.   Complimenten   Contact  en  samenwerking   Condi:onering  en  Associa:e   (c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
 • 56. (Eerste)  Indrukwekkend.   ü  ü  ü  ü  ü  ü  Voorbereid   Eerlijk   Enthousiast   Open   Pos::ef   ZelYewust   (c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl 56