SlideShare a Scribd company logo
High performance teaming handout
Wie	
  is	
  Nathalie?	
  
ü Nathalie	
  Soeteman	
  
ü Hoofd	
  Content	
  SNS	
  Bank	
  
ü Social	
  Business	
  Change	
  Manager	
  
ü Jurist	
  
ü Postdoc	
  Verandermanagement	
  
ü Gecer?ficeerd	
  coach	
  
ü Ervaren	
  trainer	
  en	
  spreker	
  
Wie	
  is	
  Gustaaf?	
  
ü  Drs.	
  Econometrie	
  
ü  Bachelor	
  Bestuurlijke	
  Informa?ekunde	
  
ü  Psychologie	
  en	
  post	
  Doc	
  Didak?ek	
  
ü  Execu?ve	
  MBA	
  
ü  Management	
  Consultant/Coach/Trainer	
  
ü  Leiderschap/Communica?e/Brain	
  skills	
  
ü  Managers/Professionals/Experts	
  
ü  Europa	
  &	
  USA	
  
ü  10.000+	
  top-­‐talenten	
  geholpen	
  
High	
  performance	
  team?!	
  
ü Sense	
  of	
  purpose	
  
ü Open	
  communica?ons	
  
ü Trust	
  and	
  Mutual	
  respect	
  
ü Shared	
  leadership	
  
ü Effec?ve	
  Working	
  Procedures	
  
ü Flexibility	
  and	
  Adaptablity	
  
ü Con?nuous	
  Learning	
  
In	
  hoeverre	
  zijn	
  wij…?	
  Wat	
  kan	
  beter?	
  	
  
High%performance%team%test!
Wat	
  we	
  willen…	
  
ü Team	
  up	
  met	
  iemand	
  die	
  je	
  
nog	
  niet	
  kent	
  
ü Maak	
  kennis	
  zodat	
  je	
  elkaar	
  
in	
  1	
  zin	
  kunt	
  voorstellen,	
  
inclusief	
  de	
  verwach?ngen	
  
en	
  wensen	
  bij	
  vandaag	
  
6	
  minuten	
  (3	
  per	
  persoon)	
  
High	
  Performance	
  Teaming	
  
Golden	
  circle	
  
WHY?!	
  (3	
  minuten)	
  
Maak,	
  ieder	
  
voor	
  zich,	
  een	
  
flipvel	
  met	
  
daarop	
  de	
  Why	
  
van	
  jouw	
  
organisa?e.	
  
High	
  Performance	
  Teaming	
  
High performance teaming handout
Co-­‐crea?ve	
  communica?on	
  
Observe	
   Observe	
  
Request	
   Request	
  
Need	
   Need	
  
Emo?on	
   Emo?on	
  
Co-creative communication:
key questions
What
do you do?
What
do you
want to do
(more of)?
What
do you
need?
Who could
help you?
Observe	
   Observe	
  
Request	
   Request	
  
Need	
   Need	
  
Emo?on	
   Emo?on	
  
Co-­‐crea?ve	
  decision	
  making	
  
Ø  Do	
  you	
  support	
  this	
  decision?	
  Yes/No	
  
Ø  What	
  level	
  of	
  agreement	
  are	
  you	
  at?	
  	
  
Ø  What	
  altera?ons	
  to	
  the	
  agreement	
  would	
  beeer	
  serve	
  your	
  
needs?	
  
Open(en)	
  communica?e?!	
  
Maak,	
  ieder	
  voor	
  
zich,	
  een	
  flipvel	
  met	
  
daarop	
  per	
  collega:	
  	
  
ü Trotsmaker	
  
ü Drijfveer	
  
ü Angst	
  
ü Hulpvraag	
  
ü …	
  
Jan	

Lia	

Pim	

Liv
High	
  Performance	
  Teaming	
  
Frauderende	
  studenten	
  
Alfa	
  wetenschappen 	
   	
  43%	
  
Educa4e 	
   	
   	
   	
  52%	
  
Medicijnen	
   	
   	
   	
  63%	
  
Rechten	
   	
   	
   	
   	
  63%	
  
Business	
   	
   	
   	
   	
  75%	
  
Veroordeelde	
  criminelen	
  in	
  minimaal	
  
beveiligde	
  inrich1ngen	
  scoren	
  gelijk	
  aan	
  
MBA	
  studenten	
  voor	
  eamans	
  ethische	
  
dilemma’s.	
  
Vertrouwen	
  versnelt	
  
↑	
  Vertrouwen	
  	
  
=	
  	
  
↑	
  Snelheid	
  
↓	
  Kosten	
  
Socioloog	
  David	
  Halpern	
  
‘Others	
  can	
  be	
  trusted’:	
  
34%	
  of	
  Americans	
  	
  
23%	
  of	
  La4n	
  Americans	
  
18%	
  of	
  Africans	
  
29%	
  of	
  Britains	
  (40	
  years	
  ago:	
  60%)	
  
Vertrouwensvergrootglas	
  
ü Ins?nct	
  
ü Historische	
  ervaringen	
  
ü Actuele	
  ervaring	
  
Geloofwaardigheid	
  
1.	
  Integriteit	
  
2.	
  Inten4e	
  
3.	
  Capability	
  
4.	
  Resultaten	
  
13x	
  groter	
  vertrouwen	
  gedrag	
  
#1	
  :	
  Wees	
  eerlijk	
  
#2	
  :	
  Toon	
  respect	
  
#3	
  :	
  Creeer	
  Transparen?e	
  
#4	
  :	
  Herstel	
  fouten	
  
#5	
  :	
  Toon	
  Loyaliteit	
  
#6	
  :	
  Behaal	
  resultaten	
  
#7	
  :	
  Leer	
  en	
  groei	
  
	
  
	
  
13x	
  groter	
  vertrouwen	
  gedrag	
  
#	
  8	
  	
  	
  :	
  Realiteit	
  
#	
  9	
  	
  	
  :	
  Verduidelijk	
  verwach?ngen	
  
#	
  10	
  :	
  Prac?ce	
  Accountability	
  
#	
  11	
  :	
  Listen	
  First	
  
#	
  12	
  :	
  Keep	
  Commitments	
  
#	
  13	
  :	
  Extend	
  Trust	
  	
  
	
  
Summary	
  
High	
  Performance	
  Teaming	
  
No	
  ?tle,	
  No	
  face…	
  just	
  leadership	
  
Ø It’s	
  not	
  the	
  ?tle...	
  
Ø Ego:	
  
o Fear	
  	
  
o Aeachment	
  
o Control	
  
o En?tlement	
  
No	
  ?tle,	
  No	
  face…	
  just	
  leadership	
  
ü Wat	
  zou	
  je	
  doen	
  als	
  je	
  geen	
  angst	
  kende?	
  	
  
No	
  ?tle,	
  No	
  face…	
  just	
  leadership	
  
ü Wat	
  zou	
  je	
  doen	
  als	
  je	
  geen	
  
gescheidenis	
  had?	
  
No	
  ?tle,	
  No	
  face…	
  just	
  leadership	
  
ü Wat	
  zou	
  je	
  doen	
  als	
  je	
  de	
  onzekerheid	
  
van	
  het	
  leven	
  geaccepteerd	
  had?	
  
No	
  ?tle,	
  No	
  face…	
  just	
  leadership	
  
ü Wat	
  zou	
  je	
  doen	
  als	
  je	
  jezelf	
  
geen	
  rechten	
  toekende?	
  
High performance teaming handout
High	
  performance	
  teaming	
  
Meer	
  ?ps?	
  
	
  
	
  	
  
	
  
Volg	
  Power2Improve	
  op	
  Facebook	
  
	
  
Meld	
  je	
  aan	
  voor	
  de	
  nieuwsbrief:	
  	
  
hep://ow.ly/lQeS9	
  
	
  
Vragen?	
  
34	
  
@Nathalief	
  
NathalieSoeteman	
  
nathalie.soeteman@power2improve.nl	
  
Vragen?	
  
@GustaafVocking
GustaafVocking
Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
Meer trainen, coachen of lezingen?
Een kleine selectie voorbeelden
Fantas?sch	
  flirten	
  
http://www.power2improve.nl
Coachen	
  
Gespreksvaardigheid	
  
Leergang	
  adviseren	
  
Overtuigend	
  besturen	
  
Effec?ef	
  besturen	
  
Risicomanagement	
  
Baas	
  de	
  Baas	
  
“Man,	
  vrouw,	
  en	
  (soms)	
  samen.”	
  
“Succesmanagement”	
  
Brainstormbegeleiding	
  
Leergang	
  management	
  
Projectmanagement	
   Persoonlijke	
  effec?viteit	
  
Timemanagement	
  
Gra?s	
  Talents4Business	
  programma	
  
voor	
  getalenteerde	
  studenten	
  
ü Training	
  
ü Build	
  a	
  beeer	
  brain	
  
ü Bewust	
  beter	
  beinvloeden	
  
ü Personal	
  Branding	
  
ü Succesvol	
  Solliciteren	
  
ü …	
  
ü Coaching	
  
ü Jobhun?ng	
  
Talents4Business@Power2Improve.nl	
  
Bonus	
  slides	
  
Tribal	
  leadership	
  
Tribes	
  /	
  Stages	
  of	
  culture	
  
Free	
  audiobook	
  
hep://buff.ly/1hzMG10	
  
	
  
Bonus	
  slides	
  
Onuitstaanbare	
  
mensen	
  
Dimensies	
  
Taak Focus
P
a
s
s
i
e
f
Mens Focus
A
c
t
i
e
f
Drijfveren	
  
Taak Focus
P
a
s
s
i
e
f
Mens Focus
A
c
t
i
e
f
Doe het Juist! Doe het Op tijd!
Doe het Prettig!Doe het Gewaardeerd!
Typering	
  
Taak Focus
P
a
s
s
i
e
f
Mens Focus
A
c
t
i
e
f
Vriendelijk
Analytisch Gedreven
Expressief
Personas	
  
Taak Focus
P
a
s
s
i
e
f
Mens Focus
A
c
t
i
e
f
Normaal	
  
gedrag	
  
Klager	
  
Nee	
  
Niets	
  
Niets	
  
Yes	
  
Maybe	
  
Tank	
  
Professor	
  
Sluipschu^er	
  
Sluipschu^er	
  
Granaat	
  
Think	
  they	
  Professor	
  
Omgaan	
  met	
  de	
  Tank	
  
	
  
– Doel:	
  Respect	
  afdwingen	
  
– Strategie:	
  
1.	
  Blijf	
  staan.	
  
2.	
  Onderbreek	
  de	
  aanval.	
  
3.	
  Ga	
  direct	
  terug	
  naar	
  het	
  kernpunt.	
  
4.	
  Richt	
  op	
  de	
  uitkomst	
  en	
  vuur.	
  
5.	
  Eervolle	
  vrede.	
  
Omgaan	
  met	
  de	
  Sluipschueer	
  	
  
– Doel:	
  Bring	
  de	
  Sluipschueer	
  in	
  zicht	
  
– Strategie:	
  
1.	
  Stop,	
  kijk,	
  herleid.	
  
2.	
  Gebruik	
  zoeklichtvragen.	
  
3.	
  Gebruik	
  Tank	
  strategie	
  wanneer	
  nodig.	
  
4.	
  Doe	
  een	
  verwijtpatrouille.	
  
5.	
  Stel	
  beschaafde	
  toekomst	
  voor.	
  
Omgaan	
  met	
  de	
  Granaat	
  
– Doel: Beheers de situatie
– Strategie:
1. Grijp de aandacht.
2. Richt op het hart.
3. Verminder de intensiteit.
4. Geef tijd voor goed gedrag.
0. Granaat preventie.
Omgaan	
  met	
  de	
  Professor	
  
	
  
– Doel:	
  Openen	
  voor	
  nieuwe	
  ideeën	
  
– Strategie:	
  
1.	
  Wees	
  voorbereid	
  en	
  ken	
  je	
  zaak.	
  
2.	
  Herleid	
  respectvol.	
  
3.	
  Vermeng	
  met	
  hun	
  twijfels	
  en	
  verlangens.	
  
4.	
  Presenteer	
  indirect.	
  
5.	
  Maak	
  de	
  Professor	
  tot	
  een	
  mentor.	
  
Omgaan	
  met	
  de	
  Nep-­‐Professor	
  
	
  
– Doel:	
  Maak	
  de	
  slechte	
  ideeën	
  onschadelijk	
  
	
  
– Strategie:	
  
1.	
  Geef	
  wat	
  persoonlijke	
  aandacht.	
  
2.	
  Verhelder	
  de	
  details.	
  
3.	
  Zeg	
  hoe	
  het	
  zit.	
  
4.	
  Ontzie	
  de	
  persoon.	
  
5.	
  Doorbreek	
  de	
  cirkel.	
  
Know	
  it	
  
all	
  
Omgaan	
  met	
  de	
  Ja	
  
– Doel: Verkrijg echt commitment
– Strategie:
1. Maak eerlijk door veiligheid.
2. Wees eerlijk.
3. Help de persoon bij (leren) plannen.
4. Zorg voor commitment.
5. Versterk de relatie.
Omgaan	
  met	
  de	
  Misschien	
  
Maybe	
  
– Doel:	
  Help	
  (te	
  leren)	
  kiezen	
  
	
  
– Strategie:	
  
1.	
  Creëer	
  een	
  comfort	
  zone.	
  
2.	
  Verduidelijk	
  conflicten	
  en	
  op?es.	
  
3.	
  Gebruik	
  besluitvormingsproces.	
  
4.	
  Stel	
  gerust..	
  en	
  dan	
  vervolg	
  .	
  
5.	
  Versterk	
  de	
  rela?e.	
  
Omgaan	
  met	
  de	
  Niets	
  
– Doel: Verleid tot praten.
– Strategie:
1. Plan genoeg tijd in.
2. Stel verwachtingsvol open vragen.
3. Hou/maak het luchtig.
4. Raad.
5. Toon de toekomst
Omgaan	
  met	
  de	
  Nee	
  
– Doel: Ga over op probleemoplossen
– Strategie:
1. ‘Go with the flow’.
2. Gebruik de persoon als resource.
3. Laat de deur open.
4. Polariseer en draai om.
5. Erken en benoem de goede intenties.
Omgaan	
  met	
  de	
  Klager	
  
– Doel: Probleemoplossende alliantie
– Strategie:
1. Luister naar de grote lijn en kern.
2. Onderbreek en maak specifiek.
3. Verschuif focus naar oplossingen.
4. Toon de toekomst.
5. Trek een streep.

More Related Content

Similar to High performance teaming handout

How to really change the world masterclass 180313
How to really change the world masterclass 180313How to really change the world masterclass 180313
How to really change the world masterclass 180313
Power2Improve
 
Recruitment and selection ssa handout
Recruitment and selection ssa handoutRecruitment and selection ssa handout
Recruitment and selection ssa handout
Power2Improve
 
Module 01 sessie 4
Module 01 sessie 4Module 01 sessie 4
Module 01 sessie 4
Eline Goethals
 
Castor en Pollux Informatie
Castor en Pollux InformatieCastor en Pollux Informatie
Castor en Pollux Informatie
christoffel
 
Verder gaan en verder komen Handout
Verder gaan en verder komen HandoutVerder gaan en verder komen Handout
Verder gaan en verder komen Handout
Power2Improve
 
Weerstand weerstaan
Weerstand weerstaanWeerstand weerstaan
Weerstand weerstaan
Power2Improve
 
Triam Float Magazine Leren En Innoveren
Triam Float Magazine Leren En InnoverenTriam Float Magazine Leren En Innoveren
Triam Float Magazine Leren En Innoveren
jorienoosterman
 
Magazine Leren & Innoveren (2)
Magazine Leren & Innoveren (2)Magazine Leren & Innoveren (2)
Magazine Leren & Innoveren (2)
slangerak
 
Triam Float Magazine Leren En Innoveren
Triam Float Magazine Leren En InnoverenTriam Float Magazine Leren En Innoveren
Triam Float Magazine Leren En Innoveren
Brenda Zandsteeg
 
TriamFloat Magazine Leren en Innoveren
TriamFloat Magazine Leren en InnoverenTriamFloat Magazine Leren en Innoveren
TriamFloat Magazine Leren en Innoveren
Marieke Megens
 
Coaching Voor Managers1
Coaching Voor Managers1Coaching Voor Managers1
Coaching Voor Managers1
pjhvanpelt
 
Enthousiasme college ej20170116
Enthousiasme college ej20170116Enthousiasme college ej20170116
Enthousiasme college ej20170116
Etienne Jager
 
Coaching met hart en hoofd network share
Coaching met hart en hoofd network shareCoaching met hart en hoofd network share
Coaching met hart en hoofd network share
Swannet Andre
 
Leiderschap in de 21e eeuw
Leiderschap in de 21e eeuwLeiderschap in de 21e eeuw
Leiderschap in de 21e eeuw
wederWIJs
 
Geef een boost aan je carrière
Geef een boost aan je carrièreGeef een boost aan je carrière
Geef een boost aan je carrière
Dirk De Boe
 
HRSeminar Coaching Ann Schils&Sophie Boone Randstad
HRSeminar Coaching Ann Schils&Sophie Boone RandstadHRSeminar Coaching Ann Schils&Sophie Boone Randstad
HRSeminar Coaching Ann Schils&Sophie Boone Randstad
HRmagazine
 
Hrm 3 A Beheer Leidingeven
Hrm 3 A Beheer LeidingevenHrm 3 A Beheer Leidingeven
Hrm 3 A Beheer Leidingeven
Rinie Altena
 
HR-communicatie: vitamines voor duurzame inzetbaarheid
HR-communicatie: vitamines voor duurzame inzetbaarheidHR-communicatie: vitamines voor duurzame inzetbaarheid
HR-communicatie: vitamines voor duurzame inzetbaarheid
Inge Beckers
 

Similar to High performance teaming handout (20)

How to really change the world masterclass 180313
How to really change the world masterclass 180313How to really change the world masterclass 180313
How to really change the world masterclass 180313
 
Recruitment and selection ssa handout
Recruitment and selection ssa handoutRecruitment and selection ssa handout
Recruitment and selection ssa handout
 
Module 01 sessie 4
Module 01 sessie 4Module 01 sessie 4
Module 01 sessie 4
 
Castor en Pollux Informatie
Castor en Pollux InformatieCastor en Pollux Informatie
Castor en Pollux Informatie
 
Verder gaan en verder komen Handout
Verder gaan en verder komen HandoutVerder gaan en verder komen Handout
Verder gaan en verder komen Handout
 
Leiderschap topclass fg
Leiderschap topclass fgLeiderschap topclass fg
Leiderschap topclass fg
 
Weerstand weerstaan
Weerstand weerstaanWeerstand weerstaan
Weerstand weerstaan
 
Triam Float Magazine Leren En Innoveren
Triam Float Magazine Leren En InnoverenTriam Float Magazine Leren En Innoveren
Triam Float Magazine Leren En Innoveren
 
Magazine Leren & Innoveren (2)
Magazine Leren & Innoveren (2)Magazine Leren & Innoveren (2)
Magazine Leren & Innoveren (2)
 
Triam Float Magazine Leren En Innoveren
Triam Float Magazine Leren En InnoverenTriam Float Magazine Leren En Innoveren
Triam Float Magazine Leren En Innoveren
 
TriamFloat Magazine Leren en Innoveren
TriamFloat Magazine Leren en InnoverenTriamFloat Magazine Leren en Innoveren
TriamFloat Magazine Leren en Innoveren
 
Coaching Voor Managers1
Coaching Voor Managers1Coaching Voor Managers1
Coaching Voor Managers1
 
Enthousiasme college ej20170116
Enthousiasme college ej20170116Enthousiasme college ej20170116
Enthousiasme college ej20170116
 
Coaching @ opportunity
Coaching @ opportunityCoaching @ opportunity
Coaching @ opportunity
 
Coaching met hart en hoofd network share
Coaching met hart en hoofd network shareCoaching met hart en hoofd network share
Coaching met hart en hoofd network share
 
Leiderschap in de 21e eeuw
Leiderschap in de 21e eeuwLeiderschap in de 21e eeuw
Leiderschap in de 21e eeuw
 
Geef een boost aan je carrière
Geef een boost aan je carrièreGeef een boost aan je carrière
Geef een boost aan je carrière
 
HRSeminar Coaching Ann Schils&Sophie Boone Randstad
HRSeminar Coaching Ann Schils&Sophie Boone RandstadHRSeminar Coaching Ann Schils&Sophie Boone Randstad
HRSeminar Coaching Ann Schils&Sophie Boone Randstad
 
Hrm 3 A Beheer Leidingeven
Hrm 3 A Beheer LeidingevenHrm 3 A Beheer Leidingeven
Hrm 3 A Beheer Leidingeven
 
HR-communicatie: vitamines voor duurzame inzetbaarheid
HR-communicatie: vitamines voor duurzame inzetbaarheidHR-communicatie: vitamines voor duurzame inzetbaarheid
HR-communicatie: vitamines voor duurzame inzetbaarheid
 

More from Power2Improve

Musst masterclass instantly increased influence hand out
Musst masterclass instantly increased influence hand outMusst masterclass instantly increased influence hand out
Musst masterclass instantly increased influence hand out
Power2Improve
 
How to talk to anyone and make them like you handout 200804
How to talk to anyone and make them like you handout 200804How to talk to anyone and make them like you handout 200804
How to talk to anyone and make them like you handout 200804
Power2Improve
 
Evaluleren
EvalulerenEvaluleren
Evaluleren
Power2Improve
 
Masterclass leadership challenge Skills lab
Masterclass leadership challenge Skills labMasterclass leadership challenge Skills lab
Masterclass leadership challenge Skills lab
Power2Improve
 
Masterclass success strategies and skills
Masterclass success strategies and skillsMasterclass success strategies and skills
Masterclass success strategies and skills
Power2Improve
 
Masterclass mind stretching hand out
Masterclass mind stretching hand outMasterclass mind stretching hand out
Masterclass mind stretching hand out
Power2Improve
 
Masterclass negotiations handout
Masterclass negotiations handoutMasterclass negotiations handout
Masterclass negotiations handout
Power2Improve
 
Masterclass excellent and effective board member hand out
Masterclass excellent and effective board member hand outMasterclass excellent and effective board member hand out
Masterclass excellent and effective board member hand out
Power2Improve
 
Strategic thinking Handout
Strategic thinking HandoutStrategic thinking Handout
Strategic thinking Handout
Power2Improve
 
Onmisbare en onovertroffen overdracht
Onmisbare en onovertroffen overdrachtOnmisbare en onovertroffen overdracht
Onmisbare en onovertroffen overdracht
Power2Improve
 
Complete en concrete communicatie Handout
Complete en concrete communicatie HandoutComplete en concrete communicatie Handout
Complete en concrete communicatie Handout
Power2Improve
 
Recruitment and selection handout
Recruitment and selection handoutRecruitment and selection handout
Recruitment and selection handout
Power2Improve
 
Masterclass skills for success
Masterclass skills for successMasterclass skills for success
Masterclass skills for success
Power2Improve
 
Masterclass skills for success
Masterclass skills for successMasterclass skills for success
Masterclass skills for success
Power2Improve
 
Social media voor sportbesturen SSVU handout
Social media voor sportbesturen  SSVU handoutSocial media voor sportbesturen  SSVU handout
Social media voor sportbesturen SSVU handout
Power2Improve
 
Treasurer Penningmeester handout
Treasurer Penningmeester handoutTreasurer Penningmeester handout
Treasurer Penningmeester handout
Power2Improve
 
Activeren van leden ESSF
Activeren van leden ESSFActiveren van leden ESSF
Activeren van leden ESSF
Power2Improve
 
Juridische Aspecten Besturen
Juridische Aspecten BesturenJuridische Aspecten Besturen
Juridische Aspecten Besturen
Power2Improve
 
Masterclass leadership and management
Masterclass leadership and managementMasterclass leadership and management
Masterclass leadership and management
Power2Improve
 
Succesvolle secretaris strategien 20170626
Succesvolle secretaris strategien 20170626Succesvolle secretaris strategien 20170626
Succesvolle secretaris strategien 20170626
Power2Improve
 

More from Power2Improve (20)

Musst masterclass instantly increased influence hand out
Musst masterclass instantly increased influence hand outMusst masterclass instantly increased influence hand out
Musst masterclass instantly increased influence hand out
 
How to talk to anyone and make them like you handout 200804
How to talk to anyone and make them like you handout 200804How to talk to anyone and make them like you handout 200804
How to talk to anyone and make them like you handout 200804
 
Evaluleren
EvalulerenEvaluleren
Evaluleren
 
Masterclass leadership challenge Skills lab
Masterclass leadership challenge Skills labMasterclass leadership challenge Skills lab
Masterclass leadership challenge Skills lab
 
Masterclass success strategies and skills
Masterclass success strategies and skillsMasterclass success strategies and skills
Masterclass success strategies and skills
 
Masterclass mind stretching hand out
Masterclass mind stretching hand outMasterclass mind stretching hand out
Masterclass mind stretching hand out
 
Masterclass negotiations handout
Masterclass negotiations handoutMasterclass negotiations handout
Masterclass negotiations handout
 
Masterclass excellent and effective board member hand out
Masterclass excellent and effective board member hand outMasterclass excellent and effective board member hand out
Masterclass excellent and effective board member hand out
 
Strategic thinking Handout
Strategic thinking HandoutStrategic thinking Handout
Strategic thinking Handout
 
Onmisbare en onovertroffen overdracht
Onmisbare en onovertroffen overdrachtOnmisbare en onovertroffen overdracht
Onmisbare en onovertroffen overdracht
 
Complete en concrete communicatie Handout
Complete en concrete communicatie HandoutComplete en concrete communicatie Handout
Complete en concrete communicatie Handout
 
Recruitment and selection handout
Recruitment and selection handoutRecruitment and selection handout
Recruitment and selection handout
 
Masterclass skills for success
Masterclass skills for successMasterclass skills for success
Masterclass skills for success
 
Masterclass skills for success
Masterclass skills for successMasterclass skills for success
Masterclass skills for success
 
Social media voor sportbesturen SSVU handout
Social media voor sportbesturen  SSVU handoutSocial media voor sportbesturen  SSVU handout
Social media voor sportbesturen SSVU handout
 
Treasurer Penningmeester handout
Treasurer Penningmeester handoutTreasurer Penningmeester handout
Treasurer Penningmeester handout
 
Activeren van leden ESSF
Activeren van leden ESSFActiveren van leden ESSF
Activeren van leden ESSF
 
Juridische Aspecten Besturen
Juridische Aspecten BesturenJuridische Aspecten Besturen
Juridische Aspecten Besturen
 
Masterclass leadership and management
Masterclass leadership and managementMasterclass leadership and management
Masterclass leadership and management
 
Succesvolle secretaris strategien 20170626
Succesvolle secretaris strategien 20170626Succesvolle secretaris strategien 20170626
Succesvolle secretaris strategien 20170626
 

High performance teaming handout

 • 2. Wie  is  Nathalie?   ü Nathalie  Soeteman   ü Hoofd  Content  SNS  Bank   ü Social  Business  Change  Manager   ü Jurist   ü Postdoc  Verandermanagement   ü Gecer?ficeerd  coach   ü Ervaren  trainer  en  spreker  
 • 3. Wie  is  Gustaaf?   ü  Drs.  Econometrie   ü  Bachelor  Bestuurlijke  Informa?ekunde   ü  Psychologie  en  post  Doc  Didak?ek   ü  Execu?ve  MBA   ü  Management  Consultant/Coach/Trainer   ü  Leiderschap/Communica?e/Brain  skills   ü  Managers/Professionals/Experts   ü  Europa  &  USA   ü  10.000+  top-­‐talenten  geholpen  
 • 4. High  performance  team?!   ü Sense  of  purpose   ü Open  communica?ons   ü Trust  and  Mutual  respect   ü Shared  leadership   ü Effec?ve  Working  Procedures   ü Flexibility  and  Adaptablity   ü Con?nuous  Learning  
 • 5. In  hoeverre  zijn  wij…?  Wat  kan  beter?     High%performance%team%test!
 • 6. Wat  we  willen…   ü Team  up  met  iemand  die  je   nog  niet  kent   ü Maak  kennis  zodat  je  elkaar   in  1  zin  kunt  voorstellen,   inclusief  de  verwach?ngen   en  wensen  bij  vandaag   6  minuten  (3  per  persoon)  
 • 9. WHY?!  (3  minuten)   Maak,  ieder   voor  zich,  een   flipvel  met   daarop  de  Why   van  jouw   organisa?e.  
 • 12. Co-­‐crea?ve  communica?on   Observe   Observe   Request   Request   Need   Need   Emo?on   Emo?on  
 • 13. Co-creative communication: key questions What do you do? What do you want to do (more of)? What do you need? Who could help you? Observe   Observe   Request   Request   Need   Need   Emo?on   Emo?on  
 • 14. Co-­‐crea?ve  decision  making   Ø  Do  you  support  this  decision?  Yes/No   Ø  What  level  of  agreement  are  you  at?     Ø  What  altera?ons  to  the  agreement  would  beeer  serve  your   needs?  
 • 15. Open(en)  communica?e?!   Maak,  ieder  voor   zich,  een  flipvel  met   daarop  per  collega:     ü Trotsmaker   ü Drijfveer   ü Angst   ü Hulpvraag   ü …   Jan Lia Pim Liv
 • 17. Frauderende  studenten   Alfa  wetenschappen    43%   Educa4e        52%   Medicijnen        63%   Rechten          63%   Business          75%   Veroordeelde  criminelen  in  minimaal   beveiligde  inrich1ngen  scoren  gelijk  aan   MBA  studenten  voor  eamans  ethische   dilemma’s.  
 • 18. Vertrouwen  versnelt   ↑  Vertrouwen     =     ↑  Snelheid   ↓  Kosten  
 • 19. Socioloog  David  Halpern   ‘Others  can  be  trusted’:   34%  of  Americans     23%  of  La4n  Americans   18%  of  Africans   29%  of  Britains  (40  years  ago:  60%)  
 • 20. Vertrouwensvergrootglas   ü Ins?nct   ü Historische  ervaringen   ü Actuele  ervaring  
 • 21. Geloofwaardigheid   1.  Integriteit   2.  Inten4e   3.  Capability   4.  Resultaten  
 • 22. 13x  groter  vertrouwen  gedrag   #1  :  Wees  eerlijk   #2  :  Toon  respect   #3  :  Creeer  Transparen?e   #4  :  Herstel  fouten   #5  :  Toon  Loyaliteit   #6  :  Behaal  resultaten   #7  :  Leer  en  groei      
 • 23. 13x  groter  vertrouwen  gedrag   #  8      :  Realiteit   #  9      :  Verduidelijk  verwach?ngen   #  10  :  Prac?ce  Accountability   #  11  :  Listen  First   #  12  :  Keep  Commitments   #  13  :  Extend  Trust      
 • 26. No  ?tle,  No  face…  just  leadership   Ø It’s  not  the  ?tle...   Ø Ego:   o Fear     o Aeachment   o Control   o En?tlement  
 • 27. No  ?tle,  No  face…  just  leadership   ü Wat  zou  je  doen  als  je  geen  angst  kende?    
 • 28. No  ?tle,  No  face…  just  leadership   ü Wat  zou  je  doen  als  je  geen   gescheidenis  had?  
 • 29. No  ?tle,  No  face…  just  leadership   ü Wat  zou  je  doen  als  je  de  onzekerheid   van  het  leven  geaccepteerd  had?  
 • 30. No  ?tle,  No  face…  just  leadership   ü Wat  zou  je  doen  als  je  jezelf   geen  rechten  toekende?  
 • 33. Meer  ?ps?           Volg  Power2Improve  op  Facebook     Meld  je  aan  voor  de  nieuwsbrief:     hep://ow.ly/lQeS9    
 • 34. Vragen?   34   @Nathalief   NathalieSoeteman   nathalie.soeteman@power2improve.nl  
 • 36. Meer trainen, coachen of lezingen? Een kleine selectie voorbeelden Fantas?sch  flirten   http://www.power2improve.nl Coachen   Gespreksvaardigheid   Leergang  adviseren   Overtuigend  besturen   Effec?ef  besturen   Risicomanagement   Baas  de  Baas   “Man,  vrouw,  en  (soms)  samen.”   “Succesmanagement”   Brainstormbegeleiding   Leergang  management   Projectmanagement   Persoonlijke  effec?viteit   Timemanagement  
 • 37. Gra?s  Talents4Business  programma   voor  getalenteerde  studenten   ü Training   ü Build  a  beeer  brain   ü Bewust  beter  beinvloeden   ü Personal  Branding   ü Succesvol  Solliciteren   ü …   ü Coaching   ü Jobhun?ng   Talents4Business@Power2Improve.nl  
 • 38. Bonus  slides   Tribal  leadership  
 • 39. Tribes  /  Stages  of  culture  
 • 43. Drijfveren   Taak Focus P a s s i e f Mens Focus A c t i e f Doe het Juist! Doe het Op tijd! Doe het Prettig!Doe het Gewaardeerd!
 • 44. Typering   Taak Focus P a s s i e f Mens Focus A c t i e f Vriendelijk Analytisch Gedreven Expressief
 • 45. Personas   Taak Focus P a s s i e f Mens Focus A c t i e f Normaal   gedrag   Klager   Nee   Niets   Niets   Yes   Maybe   Tank   Professor   Sluipschu^er   Sluipschu^er   Granaat   Think  they  Professor  
 • 46. Omgaan  met  de  Tank     – Doel:  Respect  afdwingen   – Strategie:   1.  Blijf  staan.   2.  Onderbreek  de  aanval.   3.  Ga  direct  terug  naar  het  kernpunt.   4.  Richt  op  de  uitkomst  en  vuur.   5.  Eervolle  vrede.  
 • 47. Omgaan  met  de  Sluipschueer     – Doel:  Bring  de  Sluipschueer  in  zicht   – Strategie:   1.  Stop,  kijk,  herleid.   2.  Gebruik  zoeklichtvragen.   3.  Gebruik  Tank  strategie  wanneer  nodig.   4.  Doe  een  verwijtpatrouille.   5.  Stel  beschaafde  toekomst  voor.  
 • 48. Omgaan  met  de  Granaat   – Doel: Beheers de situatie – Strategie: 1. Grijp de aandacht. 2. Richt op het hart. 3. Verminder de intensiteit. 4. Geef tijd voor goed gedrag. 0. Granaat preventie.
 • 49. Omgaan  met  de  Professor     – Doel:  Openen  voor  nieuwe  ideeën   – Strategie:   1.  Wees  voorbereid  en  ken  je  zaak.   2.  Herleid  respectvol.   3.  Vermeng  met  hun  twijfels  en  verlangens.   4.  Presenteer  indirect.   5.  Maak  de  Professor  tot  een  mentor.  
 • 50. Omgaan  met  de  Nep-­‐Professor     – Doel:  Maak  de  slechte  ideeën  onschadelijk     – Strategie:   1.  Geef  wat  persoonlijke  aandacht.   2.  Verhelder  de  details.   3.  Zeg  hoe  het  zit.   4.  Ontzie  de  persoon.   5.  Doorbreek  de  cirkel.   Know  it   all  
 • 51. Omgaan  met  de  Ja   – Doel: Verkrijg echt commitment – Strategie: 1. Maak eerlijk door veiligheid. 2. Wees eerlijk. 3. Help de persoon bij (leren) plannen. 4. Zorg voor commitment. 5. Versterk de relatie.
 • 52. Omgaan  met  de  Misschien   Maybe   – Doel:  Help  (te  leren)  kiezen     – Strategie:   1.  Creëer  een  comfort  zone.   2.  Verduidelijk  conflicten  en  op?es.   3.  Gebruik  besluitvormingsproces.   4.  Stel  gerust..  en  dan  vervolg  .   5.  Versterk  de  rela?e.  
 • 53. Omgaan  met  de  Niets   – Doel: Verleid tot praten. – Strategie: 1. Plan genoeg tijd in. 2. Stel verwachtingsvol open vragen. 3. Hou/maak het luchtig. 4. Raad. 5. Toon de toekomst
 • 54. Omgaan  met  de  Nee   – Doel: Ga over op probleemoplossen – Strategie: 1. ‘Go with the flow’. 2. Gebruik de persoon als resource. 3. Laat de deur open. 4. Polariseer en draai om. 5. Erken en benoem de goede intenties.
 • 55. Omgaan  met  de  Klager   – Doel: Probleemoplossende alliantie – Strategie: 1. Luister naar de grote lijn en kern. 2. Onderbreek en maak specifiek. 3. Verschuif focus naar oplossingen. 4. Toon de toekomst. 5. Trek een streep.