SlideShare a Scribd company logo
Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union
Moodul 4
Plokiahela reeglid ja
seaduspärasused
Seda programmi rahastati Euroopa Komisjoni toetusel. Selle väljaande (teate) eest vastutab
ainuisikuliselt autor ja komisjon ei vastuta selles sisalduva teabe mis tahes kasutamise eest.
Selle mooduli lõpuks:
Õpieesmärgid
Olete teadlikum reeglitest või
regulatsioonide puudumisest, mis
praegu plokiahelat (sh krüptovaluutat)
ümbritsevad, ja teate, mis vahe on
kaudsetel ja otsestel määrustel.
Saate aru mõnest plokiahelaga
ankurdatud ärivõrkude juriidilisest
vaatenurgast.
Saate aru, miks plokiahelat on vaja
reguleerida ja keda need määrused
kaitsevad.
e n a b l i n g n e w g r o w t h f o r s m e ’ s
Selle mooduli õpieesmärkide saavutamiseks uurime
neid küsimusi…
kas plokiahelat
on vaja
reguleerida?
on ohus, kui
plokiahela
tehnoloogia on
reguleerimata?
on plokiahelaga
ankurdatud
ärivõrkude
õiguslik
perspektiiv?
on kehtestatud
plokiahela
määrused?
kas praegu
rakendatakse
plokiahela
eeskirju?
MIKS KES MIDA KUS KUIDAS
e n a b l i n g n e w g r o w t h f o r s m e ’ s
Sisukord
4.1 – Digitaalsete varade sektori seaduspärasuste taust
4.2 – Miks on vaja plokiahelat reguleerida?
4.3 – Kes on ohus, kui plokiahela tehnoloogia on reguleerimata?
4.4 – Milline on plokiahelaga ankurdatud ärivõrkude õiguslik perspektiiv?
4.5 – Kus praegu plokiahela eeskirju rakendatakse?
4.6 – Kuidas plokiahela eeskirjad paika pannakse?
4.7 – Kontrollige oma teadmisi
e n a b l i n g n e w g r o w t h f o r s m e ’ s
Kuna erinevad
ühiskondlikud ja
valitsusasutused võtavad
plokiahela omaks ja
keelustavad, on maailm
hämaruses.
Read more: Blockchain And The Law: Regulations Around the
World - OpenLedger Insights
e n a b l i n g n e w g r o w t h f o r s m e ’ s
Plokiahelal põhinevad digitaalsed varad köidavad jätkuvalt poliitikakujundajate
tähelepanu kogu maailmas, kuna digitaalsete varade sektor areneb kiiresti.
Hoolimata selle arvukatest eelistest äritegevusele on plokiahela tehnoloogia
esilekerkimine ja jätkuv innovatsioon plokiahela ruumis õigusspetsialistidele tõsised
väljakutsed. Reguleerivad organid üle maailma püüavad nüüd välja mõelda, kas
plokiahela kasutamiseks tuleks koostada uusi seadusi või mitte.
See moodul on loodud selleks, et aidata teil mõista juba olemasolevaid määrusi ja
seda, mis lähitulevikus tõenäoliselt muutub, et aidata teil vältida vaidlusi, kui lisate
oma ärimudelisse plokiahela.
Digitaalsete varade sektori seaduspärasuste taust
e n a b l i n g n e w g r o w t h f o r s m e ’ s
Erinevate regulatsioonide
rakendamine on hea asi ja
see näitab ökosüsteemi
küpsemist.
Casey Kuhlman
CEO of Monax and
member of the Forbes
Technology Council
e n a b l i n g n e w g r o w t h f o r s m e ’ s
Miks on vaja plokiahelat
reguleerida?
4.2
e n a b l i n g n e w g r o w t h f o r s m e ’ s
Tarbija risk Turu terviklikkus Ebaseaduslik tegevus
Kehtestatud on eeskirjad, mis kaitsevad teatud riskide eest ja suurendavad usaldust tööstuse vastu
Oma pseudoanonüümse
olemuse tõttu on krüptorahad
meelitanud ligi kurjategijaid, kes
kasutavad neid kuritegelikul teel
saadud tulu pesemiseks või
terrorismi rahastamiseks. See
tegevus on kriminaliseeritud
enam kui 170 riigis ja see on
murettekitav kogu maailmas.
On mure, et krüptoettevõtted võivad
kurjategijatele pakkuda "väravaid
reguleeritud finantssüsteemi", et
kasutada ära regulatsioonilünki.
Andmeluure ja analüütikat
võimendades saavad plokiahela
tehnoloogiat kasutavad
väikeettevõtted enesekindlalt
hallata kõiki oma kliente
ähvardavaid riske ja saavutada
eeskirjade järgimise.
e n a b l i n g n e w g r o w t h f o r s m e ’ s
Innovatsiooni või häireid toovad algatused toovad endaga alati kaasa uusi riske, mis
tuleb üksikisikute, ettevõtete ja maailmamajanduse kaitsmiseks seadusandlikult
kehtestada.
Krüptovaluutade puhul jagunevad riskid kolme kategooriasse:
• tarbijarisk,
• turu terviklikkus,
• ebaseaduslik tegevus (nt rahapesu ja pettus).
Finantssektor on oma olemuselt riskantne. Valitsused ja finantsasutused on nende
riskide maandamiseks juba kehtestanud mõned uued eeskirjad. Tehnoloogia arenedes
on täiendava kaitse lisamiseks vaja rohkem eeskirju.
Miks on regulatsioon oluline?
e n a b l i n g n e w g r o w t h f o r s m e ’ s
Kes on ohus, kui plokiahela
tehnoloogia on reguleerimata?
4.3
e n a b l i n g n e w g r o w t h f o r s m e ’ s
Investoreid kaitsvad seadused on olemas väga mõjuval põhjusel. Mõned plokiahela arendajad
püüavad välja töötada olukordi, kus nad saavad seadusest mööda hiilida.
On oluline, et kõigil, kes investeerivad plokiahela ettevõttesse, oleks juurdepääs läbipaistvale
teabele:
- Turvalisus (märk või münt).
- Ettevõte ja selle ettevõtte taga olevate inimeste taust.
- Mis on ettevõtte plaan (kuidas investeeritud raha kasutatakse).
- Ettevõtte finantsnäitajad ja kas see on auditeeritud.
Loe rohkem: SEC Chair Gensler Discusses How Securities Laws Apply to Crypto Tokens —
Won't Say if Ethereum Is a Security – Regulation Bitcoin News
Risk investoritele
e n a b l i n g n e w g r o w t h f o r s m e ’ s
Ettevõtte arendamiseks müüdavad
digitaalsed märgid või mündid võivad
olla väärtpaberid.
Kui kogute raha, müües žetoone USA-s
asuvatele ostjatele (et teenida raha, et
investeerida oma äriettevõttesse), on
soovitatav küsida juriidilist nõu, kuna
see määrus on Ameerikas juba jõus..
Ärge veel paanitsege! Võrguarendajad
saavad tavaliselt kasu ajapikendusest,
et saavutada oma võrgu piisav
detsentraliseerimine pärast
registreerimata märkide väljastamist.
Kas tegelete väärtpaberitega?
Loe rohkem:
Blockchain Set To Bring Profound Change To
Securities Trading (addx.co)
Blockchain And The Law: Regulations Around the
World | OpenLedger Insights
e n a b l i n g n e w g r o w t h f o r s m e ’ s
Intellektuaalomandi õiguste kaitsmiseks võite vajada avatud lähtekoodiga litsentse, kui teie
toode sisaldab avatud lähtekoodi.
Plokiahela avatud lähtekood tähendab, et see on väga avalik ja läbipaistev viis arvestuse
pidamiseks.
Kui töötate plokiahepeate ühise arenduse ajal olema selge, kellele IP kuulubla
võrgukasutajate konsortsiumi osana, ja kes vastutab juhtimise eest (kes tagab, et te kõik
töötate eeskirjade kohaselt).
Risk arendajatele ja väikeettevõtete omanikele
Nagu paljude paljutõotavate uute tehnoloogiate puhul, on plokiahel
meelitanud ligi "patenditrolle". Sellised rühmad nagu Blockchain
Intellectual Property Council (BIPC) töötavad selle nimel, et luua
tööstusharu juhitud kaitsev patendistrateegia, et võidelda plokiahela
patendi trollimisega.
e
n
a
b
l
i
n
g
n
e
w
g
r
o
w
t
h
f
o
r
s
m
e
’
s
Loomingulise töö (nt kirjutamise, graafika
või koodi) tegemisel kuulub see teos
vaikimisi eksklusiivse autoriõiguse alla.
Seadus eeldab, et sul on oma teose
autorina sõnaõigus selles, mida teised
sellega teha saavad.
AGA
Avatud lähtekood on ebatavaline asjaolu,
sest autor eeldab, et teised kasutavad,
muudavad ja jagavad nende töid.
Kui te ei rakenda avatud lähtekoodiga
litsentsi, saavad kõik, kes teie projekti
panustavad, ka autoriõiguste
ainuomanikud.
Vajad avatud lähtekoodiga
litsentside kiiret värskendust?
Loe rohkem: The Legal Side of Open Source |
Open Source Guides
e n a b l i n g n e w g r o w t h f o r s m e ’ s
Milline on plokiahelaga
ankurdatud ärivõrkude
õiguslik perspektiiv?
4.4
e n a b l i n g n e w g r o w t h f o r s m e ’ s
Kuidas saab Blockchain
aidata ettevõtetel hallata
oma seaduslikke lepinguid
teiste organisatsioonidega?
Vaata videot
See mees on koolitatud jurist JA plokiahelat
kasutava ettevõtte kaasasutaja…
e n a b l i n g n e w g r o w t h f o r s m e ’ s
Asjad, mida lisada oma plokiahela äri vastavusplaani
Automatiseerimine Privaatsus Andmekaitse Piiriülene
kaubandus
Loe rohkem: Understanding blockchain-
anchored business networks - BLOCKGENI
e
n
a
b
l
i
n
g
n
e
w
g
r
o
w
t
h
f
o
r
s
m
e
’
s
Plokiahela ärivõrgustiku loomisel
veenduge, et kõik asjakohased
ärireeglid ja -reeglid oleksid täidetud.
Valige hoolikalt, mida saab nutikate
lepingute kaudu automatiseerida,
ilma kokkulepitud tingimusi
rikkumata.
Kui süsteem automatiseeritakse
nutika lepingutehnoloogia abil,
hõlbustab see hajutatud
pearaamatute kasutamist teabe
salvestamiseks, et kinnitada ja ellu
viia konkreetse lepingu
läbirääkimised või täitmine.
Automatiseerimine
e n a b l i n g n e w g r o w t h f o r s m e ’ s
Andmete privaatsuse parandamine aitab
teil luua usaldust oma plokiahelaga
ankurdatud ärivõrgu vastu.
Tuvastage kaaslased (organisatsioonid),
kes teevad tehinguid kanali jagatud
pearaamatu kaudu.
Nüüd tuvastage konfidentsiaalsed
andmed, mida kanali kõigi osapooltega ei
jagata, ja kaaluge nende organisatsioonide
privaatsete andmete kogumist.
Privaatsus
e
n
a
b
l
i
n
g
n
e
w
g
r
o
w
t
h
f
o
r
s
m
e
’
s
Üldiste andmekaitse- ja eeskirjade
(GDPR) järgimiseks peate esile
tõstma oma ettevõtte kogutud isikut
tuvastavad andmed ja salvestama
need väljaspool ahelat (või
erasektoris).
Tutvuge konkreetse riigi andmete
privaatsusreeglitega, enne kui valite
selle asukohaks.
Andmekaitse
e n a b l i n g n e w g r o w t h f o r s m e ’ s
Piiriüleses kaubanduses
plokiahelas on tehingud
paremini jälgitavad ja
läbipaistvamad.
Nutikad lepingud võivad
hõlbustada füüsiliste kaupade
tollivormistust.
Loe rohkem: Cross Border Trade
in Blockchain - Blockchain Expert
Piiriülene kaubandus
e n a b l i n g n e w g r o w t h f o r s m e ’ s
Kus praegu plokiahela
eeskirju rakendatakse?
4.5
e n a b l i n g n e w g r o w t h f o r s m e ’ s
Kuna krüptoraha on muutunud globaalsel investeerimismaastikul olulisemaks
teguriks, on riigid võtnud varaklassi reguleerimiseks kasutusele erinevaid
lähenemisviise.
Erinevate riikide erinevad regulatsioonid tähendavad, et krüptovaluutadele
kohaldatakse üle maailma erinevat klassifikatsiooni ja maksustamist.
Käimas on arutelud selle üle, kas krüptovaluutat tuleks käsitleda väärtpaberite,
kaupade või varana.
Ümber maailma…
e n a b l i n g n e w g r o w t h f o r s m e ’ s
Krüptovarade reguleerimine on osa
meetmete paketist, mille eesmärk on
veelgi võimaldada ja toetada digitaalse
rahanduse potentsiaali innovatsiooni ja
konkurentsi seisukohast ning samal ajal
riske maandada.
See on kooskõlas komisjoni
prioriteetidega muuta Euroopa
digitaalajastu jaoks sobivaks ja ehitada
tulevikuks valmis majandus, mis töötab
inimeste heaks.
Read more: EUR-Lex - 52020PC0593 - EN - EUR-Lex (europa.eu)
e n a b l i n g n e w g r o w t h f o r s m e ’ s
Krüptoraha on enamikus Euroopa Liidus (EL), seaduslik, kuigi valitsemine sõltub
üksikutest liikmesriikidest. Ka maksustamine on riigiti erinev.
EL-i viies ja kuues rahapesuvastane direktiiv (5AMLD ja 6AMLD) on ettevõtete
kohustusi ja aruandlusnõudeid karmistanud.
2020. aasta septembris pakkus Euroopa Komisjon välja krüptovarade turgude
määruse (MiCA) – raamistiku, mis suurendab tarbijakaitset, kehtestab selge
krüptotööstuse käitumise ja kehtestab uued litsentsimisnõuded.
Euroopa Liit
e n a b l i n g n e w g r o w t h f o r s m e ’ s
Ühendkuningriigis käsitletakse krüptovaluutat varana, kuid mitte
seadusliku maksevahendina (nagu naelsterlingid).
Investorid maksavad endiselt krüptokaubanduse kasumilt
kapitali kasvutulu maksu, kuid maksustatavus sõltub krüptotegevusest ja sellest, kes
tehinguga tegeleb.
Üksikisikud maksavad tulumaksu ja riigikindlustusmakseid krüptovarade pealt, mille nad
saavad oma tööandjalt või kaevandamisest, tehingutest või lendudest saadud varade pealt.
Loe rohkem: CRYPTO20050 - Cryptoassets for individuals: which taxes apply - HMRC internal
manual - GOV.UK (www.gov.uk)
Ühendkuningriik
e n a b l i n g n e w g r o w t h f o r s m e ’ s
USA-d peetakse õigustatult plokiahela ja krüptovaluuta kasutuselevõtu osas maailma
kõige arenenumaks riigiks ning paljud ettevõtted aktsepteerivad krüptovaluutat oma
igapäevases tegevuses.
Kuigi digitaalset valuutat tunnustatakse ja legaliseeritakse föderaalsel tasandil, võivad
seadused osariigiti erineda. Mitmed asutused teevad regulatiivsetes ja
jõustamisküsimustes koostööd. Need agentuurid on:
• USA maksuamet määratleb maksustamise eesmärgil krüptovaluuta varana.
• The Commodities Futures Trading Commission (CFTC) määratleb krüptovaluuta kui
kauba.
• Väärtpaberi- ja börsikomisjon eristab digivaluutat väärtpaberina.
Ameerika Ühendriigid
e n a b l i n g n e w g r o w t h f o r s m e ’ s
Kanada oli esimene riik, kes kiitis
heaks 2021. aastal Toronto börsil
käivitatud Bitcoin börsil
kaubeldava fondi (ETF).
Selle riigi krüptokaubandus-
platvormid ja edasimüüjad
peavad registreeruma provintsi
reguleerivate asutuste juures.
Maksustamise seisukohast kohtleb
Kanada krüptovaluutat teiste
kaupadega sarnaselt.
Kanada
Loe rohkem:
https://www.canada.ca/en/revenue-
agency/programs/about-canada-revenue-
agency-cra/compliance/digital-
currency/cryptocurrency-guide.html
e n a b l i n g n e w g r o w t h f o r s m e ’ s
Kuidas plokiahela eeskirjad
paika pannakse?
4.6
e n a b l i n g n e w g r o w t h f o r s m e ’ s
Enamik riike, mis lubavad
plokiahela ja
krüptovaluutaga
kauplemist, kasutavad
praegu tööstuse
reguleerimiseks kaudseid
ja/või otseseid taktikaid.
Uurime välja, mis vahe
on…
e n a b l i n g n e w g r o w t h f o r s m e ’ s
kui valitsus võtab ametlikult
kasutusele plokiahelaga seotud
tehnoloogiat reguleerivad
seadused
Otsesed regulatsioonid
kui plokiahela ettevõtted peavad
järgima kõiki tavalisi eeskirju,
mida tehnoloogiaettevõtted
peavad järgima PLUSS uusi
plokiahela järgimise eeskirju
Kaudsed regulatsioonid
e n a b l i n g n e w g r o w t h f o r s m e ’ s
Alates isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) kehtestamisest Euroopa
Liidus on igal kodanikul õigus olla veebis täielikult unustatud. Nad võivad
taotleda ettevõtetelt kõigi nendega seotud andmete eemaldamist ja
nende profiili või konto kustutamist, kui nad seda soovivad.
GDPR-i ei ole plokiahelaga alati lihtne rakendada, seega lasub seaduse
järgimise kohustus plokiahelaga ettevõtetel. See on näide kaudsest
reguleerimisest.
GDPR on teie otsustada!
e n a b l i n g n e w g r o w t h f o r s m e ’ s
Paljud olemasolevad
reeglid töötavad hästi.
Kelvin Chen
Föderaalreservi Nõukogu
järelevalve ja
reguleerimise osakonna
looja
e n a b l i n g n e w g r o w t h f o r s m e ’ s
• olemasolevate seaduste rakendamine
krüptovaluutadele,
• olemasolevate seaduste muutmine
(uuendamine), et need hõlmaksid
krüptorahasid,
• uue seaduse kehtestamine (sageli
olemasoleva raamistiku alusel),
• luua täiesti uus reguleeriv kord.
Plokiahela otsesed eeskirjad
kehtestab…
e n a b l i n g n e w g r o w t h f o r s m e ’ s
Lühike vastus on ei!
Euroopa Liidus on rangemad
rahapesuvastased (AML) eeskirjad, mis
mõjutavad ELis tegutsevaid virtuaalseid
valuutavahetusi.
USA reguleerivad asutused ja osariigi
valitsuse ametnikud jõustavad
rahateenuste ettevõtetele kehtivaid
eeskirju.
Kas kõikjal kehtivad samad
eeskirjad?
e n a b l i n g n e w g r o w t h f o r s m e ’ s
Sellel 2018. aastal peetud foorumil
osalesid USA väärtpaberi- ja börsikomisjoni
(SEC) ja pangandusregulaatori panelistid.
Nad räägivad sellest, kuidas Föderatsioonid
vaatavad plokiahelat erinevatest
vaatenurkadest:
• Rahapoliitika.
• Finantsstabiilsus.
• Uuenduslikud maksesüsteemid.
Plokiahel: Poliitika ja regulatiivsed
aspektid
e n a b l i n g n e w g r o w t h f o r s m e ’ s
Me ei reguleeri
tehnoloogiat: me
reguleerime selle
tehnoloogia
rakendamist ja
käitumist.
Valerie A. Szczepanik
Securities and Exchange
Commission (SEC)
e n a b l i n g n e w g r o w t h f o r s m e ’ s
Tänapäeval on olemas
tehnoloogia, mis võib
parandada
rahapesuvastaseid
jõupingutusi ja kaitsta
paremini inimeste
privaatsust ja turvalisust.
Vaata YouTube is: Crypto Regulation
e
n
a
b
l
i
n
g
n
e
w
g
r
o
w
t
h
f
o
r
s
m
e
’
s
• Rohkem kui kümme aastat pärast
plokiahela kasutuselevõttu näeme
üha enam valitsuste ja
institutsioonide kaasamist.
• Krüptovaluutasid aktsepteeritakse
maksude maksmiseks, hääletamiseks
rakendatakse plokiahelat, kuid
erinevates riikides kehtivad erinevad
regulatsioonid.
• Mida rohkem plokiahelat
arendatakse, seda rohkem riike üle
maailma kehtestab selle jaoks
korraliku reguleeriva raamistiku.
Teeme selle
mooduli
kokkuvõtte ja
testime õpitut…
e n a b l i n g n e w g r o w t h f o r s m e ’ s
4.7
Kontrollige oma teadmisi
e n a b l i n g n e w g r o w t h f o r s m e ’ s
Kelle kaitsmiseks on Blockchaini eeskirjad kehtestatud?
Tarbijad Investorid Finantsturud Kõik need
e n a b l i n g n e w g r o w t h f o r s m e ’ s
Olete kõigi arendatavate plokiahela koodide ainuomanik,
seega pole vaja vaeva näha avatud lähtekoodiga litsentsidega.
Jah, ilma avatud
lähtekoodiga litsentsita
olen ainus inimene,
kellel on minu
väljatöötatud
plokiahela koodide
autoriõigus.
Ei, ilma avatud
lähtekoodiga litsentsita
võivad kõik võrku
panustavad isikud
taotleda selle koodi
autoriõigusi.
e n a b l i n g n e w g r o w t h f o r s m e ’ s
Millised seadused ja määrused
kehtivad plokiahelaga
ankurdatud ärivõrkudele?
Ainult
traditsioonilised
seadused ja
finantsmäärused, mis
kirjutati enne
plokiahela leiutamist.
Kehtivad ainult uued
seadused, mis on
spetsiaalselt
plokiahela jaoks
kirjutatud.
Kehtivad nii varasemad
seadused kui ka uued, mis on
kirjutatud alates plokiahela
kasutuselevõtust.
e n a b l i n g n e w g r o w t h f o r s m e ’ s
Otsene reguleerimine
GDPR on näide sellest,
millist tüüpi
regulatsioonid…?
Kaudne reguleerimine
e n a b l i n g n e w g r o w t h f o r s m e ’ s
Kas kõik riigid kohtlevad krüptovaluutat väärtpaberina?
Jah, krüptovaluutat
käsitletakse
väärtpaberina igas riigis
üle maailma.
Ei, krüptovaluutat saab
käsitleda väärtpaberi,
kauba või kinnisvarana,
olenevalt riigist, kus
teie ettevõte tegutseb.

More Related Content

Similar to BEGIN BLOCKCHAIN - Module 4_EE.pptx

microsofti-vastupanuv6itleja
microsofti-vastupanuv6itlejamicrosofti-vastupanuv6itleja
microsofti-vastupanuv6itleja
Edmund Laugasson
 
Andmeturbe teooria ja praktika
Andmeturbe teooria ja praktikaAndmeturbe teooria ja praktika
Andmeturbe teooria ja praktika
Leego
 
Mihkel Lauk- E-turundus –anarhiast metoodilise käsitluseni
Mihkel Lauk- E-turundus –anarhiast metoodilise käsitluseniMihkel Lauk- E-turundus –anarhiast metoodilise käsitluseni
Mihkel Lauk- E-turundus –anarhiast metoodilise käsitluseni
Altex Marketing OÜ
 
Tants intellektuaalomandi ümber
Tants intellektuaalomandi ümberTants intellektuaalomandi ümber
Tants intellektuaalomandi ümber
Kaido Kikkas
 
BEGIN BLOCKCHAIN - Module 1_EE.pptx
BEGIN BLOCKCHAIN - Module 1_EE.pptxBEGIN BLOCKCHAIN - Module 1_EE.pptx
BEGIN BLOCKCHAIN - Module 1_EE.pptx
caniceconsulting
 
E-riigist. ERAH loeng TTÜs
E-riigist. ERAH loeng TTÜsE-riigist. ERAH loeng TTÜs
E-riigist. ERAH loeng TTÜs
Andres Kütt
 
Ettevõtte IT strateegilised võtmeküsimused
Ettevõtte IT strateegilised võtmeküsimusedEttevõtte IT strateegilised võtmeküsimused
Ettevõtte IT strateegilised võtmeküsimused
Leego
 
Digiallkiri teoorias (Valdo Praust)
Digiallkiri teoorias (Valdo Praust)Digiallkiri teoorias (Valdo Praust)
Digiallkiri teoorias (Valdo Praust)
daniellabo
 
Introduction to open data quality et
Introduction to open data quality etIntroduction to open data quality et
Introduction to open data quality et
Open Data Support
 
Wygiwyg Margus Pyya
Wygiwyg Margus PyyaWygiwyg Margus Pyya
Wygiwyg Margus Pyya
Veronika Soosaar
 
Tööstuse digitaliseerimisest, Arne Kaasik, 07.12.2016 TSENTER
Tööstuse digitaliseerimisest, Arne Kaasik, 07.12.2016 TSENTERTööstuse digitaliseerimisest, Arne Kaasik, 07.12.2016 TSENTER
Tööstuse digitaliseerimisest, Arne Kaasik, 07.12.2016 TSENTER
Tsenter
 
Iske Praktiline Rakendamine
Iske Praktiline RakendamineIske Praktiline Rakendamine
Kuidas turvalisusega mitte üle pingutada
Kuidas turvalisusega mitte üle pingutadaKuidas turvalisusega mitte üle pingutada
Kuidas turvalisusega mitte üle pingutada
Leego
 
Crowdestate - Arengufond 20150311
Crowdestate - Arengufond 20150311Crowdestate - Arengufond 20150311
Crowdestate - Arengufond 20150311
Loit Linnupõld
 
Väikeettevõtte digiarengu juhtimine
Väikeettevõtte digiarengu juhtimineVäikeettevõtte digiarengu juhtimine
Väikeettevõtte digiarengu juhtimine
Leego
 

Similar to BEGIN BLOCKCHAIN - Module 4_EE.pptx (15)

microsofti-vastupanuv6itleja
microsofti-vastupanuv6itlejamicrosofti-vastupanuv6itleja
microsofti-vastupanuv6itleja
 
Andmeturbe teooria ja praktika
Andmeturbe teooria ja praktikaAndmeturbe teooria ja praktika
Andmeturbe teooria ja praktika
 
Mihkel Lauk- E-turundus –anarhiast metoodilise käsitluseni
Mihkel Lauk- E-turundus –anarhiast metoodilise käsitluseniMihkel Lauk- E-turundus –anarhiast metoodilise käsitluseni
Mihkel Lauk- E-turundus –anarhiast metoodilise käsitluseni
 
Tants intellektuaalomandi ümber
Tants intellektuaalomandi ümberTants intellektuaalomandi ümber
Tants intellektuaalomandi ümber
 
BEGIN BLOCKCHAIN - Module 1_EE.pptx
BEGIN BLOCKCHAIN - Module 1_EE.pptxBEGIN BLOCKCHAIN - Module 1_EE.pptx
BEGIN BLOCKCHAIN - Module 1_EE.pptx
 
E-riigist. ERAH loeng TTÜs
E-riigist. ERAH loeng TTÜsE-riigist. ERAH loeng TTÜs
E-riigist. ERAH loeng TTÜs
 
Ettevõtte IT strateegilised võtmeküsimused
Ettevõtte IT strateegilised võtmeküsimusedEttevõtte IT strateegilised võtmeküsimused
Ettevõtte IT strateegilised võtmeküsimused
 
Digiallkiri teoorias (Valdo Praust)
Digiallkiri teoorias (Valdo Praust)Digiallkiri teoorias (Valdo Praust)
Digiallkiri teoorias (Valdo Praust)
 
Introduction to open data quality et
Introduction to open data quality etIntroduction to open data quality et
Introduction to open data quality et
 
Wygiwyg Margus Pyya
Wygiwyg Margus PyyaWygiwyg Margus Pyya
Wygiwyg Margus Pyya
 
Tööstuse digitaliseerimisest, Arne Kaasik, 07.12.2016 TSENTER
Tööstuse digitaliseerimisest, Arne Kaasik, 07.12.2016 TSENTERTööstuse digitaliseerimisest, Arne Kaasik, 07.12.2016 TSENTER
Tööstuse digitaliseerimisest, Arne Kaasik, 07.12.2016 TSENTER
 
Iske Praktiline Rakendamine
Iske Praktiline RakendamineIske Praktiline Rakendamine
Iske Praktiline Rakendamine
 
Kuidas turvalisusega mitte üle pingutada
Kuidas turvalisusega mitte üle pingutadaKuidas turvalisusega mitte üle pingutada
Kuidas turvalisusega mitte üle pingutada
 
Crowdestate - Arengufond 20150311
Crowdestate - Arengufond 20150311Crowdestate - Arengufond 20150311
Crowdestate - Arengufond 20150311
 
Väikeettevõtte digiarengu juhtimine
Väikeettevõtte digiarengu juhtimineVäikeettevõtte digiarengu juhtimine
Väikeettevõtte digiarengu juhtimine
 

More from caniceconsulting

Module 1 - Identifying Common Stereotypes.pptx
Module 1 - Identifying Common Stereotypes.pptxModule 1 - Identifying Common Stereotypes.pptx
Module 1 - Identifying Common Stereotypes.pptx
caniceconsulting
 
PROSPER - Module 4 Unit 3 (v2).pptx
PROSPER - Module 4 Unit 3 (v2).pptxPROSPER - Module 4 Unit 3 (v2).pptx
PROSPER - Module 4 Unit 3 (v2).pptx
caniceconsulting
 
PROSPER - Module 4 Unit 2(v2).pptx
PROSPER - Module 4 Unit 2(v2).pptxPROSPER - Module 4 Unit 2(v2).pptx
PROSPER - Module 4 Unit 2(v2).pptx
caniceconsulting
 
PROSPER - Module 4 Unit 1(v2).pptx
PROSPER - Module 4 Unit 1(v2).pptxPROSPER - Module 4 Unit 1(v2).pptx
PROSPER - Module 4 Unit 1(v2).pptx
caniceconsulting
 
PROSPER - Module 2 - Unit 3.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 3.pptxPROSPER - Module 2 - Unit 3.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 3.pptx
caniceconsulting
 
PROSPER - Module 2 - Unit 2_IT.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 2_IT.pptxPROSPER - Module 2 - Unit 2_IT.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 2_IT.pptx
caniceconsulting
 
PROSPER - Module 2 - Unit 1_IT.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 1_IT.pptxPROSPER - Module 2 - Unit 1_IT.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 1_IT.pptx
caniceconsulting
 
PROSPER - Module 3 - Unit 4 - Approcci creativi per una migliore inclusività ...
PROSPER - Module 3 - Unit 4 - Approcci creativi per una migliore inclusività ...PROSPER - Module 3 - Unit 4 - Approcci creativi per una migliore inclusività ...
PROSPER - Module 3 - Unit 4 - Approcci creativi per una migliore inclusività ...
caniceconsulting
 
PROSPER - Module 3 - Unit 3 - Sviluppare senso di appartenenza nel mondo ibri...
PROSPER - Module 3 - Unit 3 - Sviluppare senso di appartenenza nel mondo ibri...PROSPER - Module 3 - Unit 3 - Sviluppare senso di appartenenza nel mondo ibri...
PROSPER - Module 3 - Unit 3 - Sviluppare senso di appartenenza nel mondo ibri...
caniceconsulting
 
PROSPER - Module 3 - Unit 2 Misurare l_appartenenza digitale_IT.pptx
PROSPER - Module 3 - Unit 2 Misurare l_appartenenza digitale_IT.pptxPROSPER - Module 3 - Unit 2 Misurare l_appartenenza digitale_IT.pptx
PROSPER - Module 3 - Unit 2 Misurare l_appartenenza digitale_IT.pptx
caniceconsulting
 
PROSPER - Module 3 - Unit 1_IT.pptx
PROSPER - Module 3 - Unit 1_IT.pptxPROSPER - Module 3 - Unit 1_IT.pptx
PROSPER - Module 3 - Unit 1_IT.pptx
caniceconsulting
 
PROSPER - Module 2 - Unit 4.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 4.pptxPROSPER - Module 2 - Unit 4.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 4.pptx
caniceconsulting
 
PROSPER - Modulo 1 - Unità 5_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 5_IT.pptxPROSPER - Modulo 1 - Unità 5_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 5_IT.pptx
caniceconsulting
 
PROSPER - Modulo 1 - Unità 4_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 4_IT.pptxPROSPER - Modulo 1 - Unità 4_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 4_IT.pptx
caniceconsulting
 
PROSPER - Modulo 1 - Unità 3_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 3_IT.pptxPROSPER - Modulo 1 - Unità 3_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 3_IT.pptx
caniceconsulting
 
PROSPER - Modulo 1 - Unit 2_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unit 2_IT.pptxPROSPER - Modulo 1 - Unit 2_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unit 2_IT.pptx
caniceconsulting
 
PROSPER - Modulo 1 - Unità 1_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 1_IT.pptxPROSPER - Modulo 1 - Unità 1_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 1_IT.pptx
caniceconsulting
 
BG PROSPER - Module 4 - Unit 3.pptx
BG PROSPER - Module 4 - Unit 3.pptxBG PROSPER - Module 4 - Unit 3.pptx
BG PROSPER - Module 4 - Unit 3.pptx
caniceconsulting
 
BG PROSPER - Module 4 - Unit 2.pptx
BG PROSPER - Module 4 - Unit 2.pptxBG PROSPER - Module 4 - Unit 2.pptx
BG PROSPER - Module 4 - Unit 2.pptx
caniceconsulting
 
BG PROSPER - Module 4 - Unit 1.pptx
BG PROSPER - Module 4 - Unit 1.pptxBG PROSPER - Module 4 - Unit 1.pptx
BG PROSPER - Module 4 - Unit 1.pptx
caniceconsulting
 

More from caniceconsulting (20)

Module 1 - Identifying Common Stereotypes.pptx
Module 1 - Identifying Common Stereotypes.pptxModule 1 - Identifying Common Stereotypes.pptx
Module 1 - Identifying Common Stereotypes.pptx
 
PROSPER - Module 4 Unit 3 (v2).pptx
PROSPER - Module 4 Unit 3 (v2).pptxPROSPER - Module 4 Unit 3 (v2).pptx
PROSPER - Module 4 Unit 3 (v2).pptx
 
PROSPER - Module 4 Unit 2(v2).pptx
PROSPER - Module 4 Unit 2(v2).pptxPROSPER - Module 4 Unit 2(v2).pptx
PROSPER - Module 4 Unit 2(v2).pptx
 
PROSPER - Module 4 Unit 1(v2).pptx
PROSPER - Module 4 Unit 1(v2).pptxPROSPER - Module 4 Unit 1(v2).pptx
PROSPER - Module 4 Unit 1(v2).pptx
 
PROSPER - Module 2 - Unit 3.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 3.pptxPROSPER - Module 2 - Unit 3.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 3.pptx
 
PROSPER - Module 2 - Unit 2_IT.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 2_IT.pptxPROSPER - Module 2 - Unit 2_IT.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 2_IT.pptx
 
PROSPER - Module 2 - Unit 1_IT.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 1_IT.pptxPROSPER - Module 2 - Unit 1_IT.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 1_IT.pptx
 
PROSPER - Module 3 - Unit 4 - Approcci creativi per una migliore inclusività ...
PROSPER - Module 3 - Unit 4 - Approcci creativi per una migliore inclusività ...PROSPER - Module 3 - Unit 4 - Approcci creativi per una migliore inclusività ...
PROSPER - Module 3 - Unit 4 - Approcci creativi per una migliore inclusività ...
 
PROSPER - Module 3 - Unit 3 - Sviluppare senso di appartenenza nel mondo ibri...
PROSPER - Module 3 - Unit 3 - Sviluppare senso di appartenenza nel mondo ibri...PROSPER - Module 3 - Unit 3 - Sviluppare senso di appartenenza nel mondo ibri...
PROSPER - Module 3 - Unit 3 - Sviluppare senso di appartenenza nel mondo ibri...
 
PROSPER - Module 3 - Unit 2 Misurare l_appartenenza digitale_IT.pptx
PROSPER - Module 3 - Unit 2 Misurare l_appartenenza digitale_IT.pptxPROSPER - Module 3 - Unit 2 Misurare l_appartenenza digitale_IT.pptx
PROSPER - Module 3 - Unit 2 Misurare l_appartenenza digitale_IT.pptx
 
PROSPER - Module 3 - Unit 1_IT.pptx
PROSPER - Module 3 - Unit 1_IT.pptxPROSPER - Module 3 - Unit 1_IT.pptx
PROSPER - Module 3 - Unit 1_IT.pptx
 
PROSPER - Module 2 - Unit 4.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 4.pptxPROSPER - Module 2 - Unit 4.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 4.pptx
 
PROSPER - Modulo 1 - Unità 5_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 5_IT.pptxPROSPER - Modulo 1 - Unità 5_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 5_IT.pptx
 
PROSPER - Modulo 1 - Unità 4_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 4_IT.pptxPROSPER - Modulo 1 - Unità 4_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 4_IT.pptx
 
PROSPER - Modulo 1 - Unità 3_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 3_IT.pptxPROSPER - Modulo 1 - Unità 3_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 3_IT.pptx
 
PROSPER - Modulo 1 - Unit 2_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unit 2_IT.pptxPROSPER - Modulo 1 - Unit 2_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unit 2_IT.pptx
 
PROSPER - Modulo 1 - Unità 1_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 1_IT.pptxPROSPER - Modulo 1 - Unità 1_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 1_IT.pptx
 
BG PROSPER - Module 4 - Unit 3.pptx
BG PROSPER - Module 4 - Unit 3.pptxBG PROSPER - Module 4 - Unit 3.pptx
BG PROSPER - Module 4 - Unit 3.pptx
 
BG PROSPER - Module 4 - Unit 2.pptx
BG PROSPER - Module 4 - Unit 2.pptxBG PROSPER - Module 4 - Unit 2.pptx
BG PROSPER - Module 4 - Unit 2.pptx
 
BG PROSPER - Module 4 - Unit 1.pptx
BG PROSPER - Module 4 - Unit 1.pptxBG PROSPER - Module 4 - Unit 1.pptx
BG PROSPER - Module 4 - Unit 1.pptx
 

BEGIN BLOCKCHAIN - Module 4_EE.pptx

 • 1. Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union Moodul 4 Plokiahela reeglid ja seaduspärasused
 • 2. Seda programmi rahastati Euroopa Komisjoni toetusel. Selle väljaande (teate) eest vastutab ainuisikuliselt autor ja komisjon ei vastuta selles sisalduva teabe mis tahes kasutamise eest. Selle mooduli lõpuks: Õpieesmärgid Olete teadlikum reeglitest või regulatsioonide puudumisest, mis praegu plokiahelat (sh krüptovaluutat) ümbritsevad, ja teate, mis vahe on kaudsetel ja otsestel määrustel. Saate aru mõnest plokiahelaga ankurdatud ärivõrkude juriidilisest vaatenurgast. Saate aru, miks plokiahelat on vaja reguleerida ja keda need määrused kaitsevad.
 • 3. e n a b l i n g n e w g r o w t h f o r s m e ’ s Selle mooduli õpieesmärkide saavutamiseks uurime neid küsimusi… kas plokiahelat on vaja reguleerida? on ohus, kui plokiahela tehnoloogia on reguleerimata? on plokiahelaga ankurdatud ärivõrkude õiguslik perspektiiv? on kehtestatud plokiahela määrused? kas praegu rakendatakse plokiahela eeskirju? MIKS KES MIDA KUS KUIDAS
 • 4. e n a b l i n g n e w g r o w t h f o r s m e ’ s Sisukord 4.1 – Digitaalsete varade sektori seaduspärasuste taust 4.2 – Miks on vaja plokiahelat reguleerida? 4.3 – Kes on ohus, kui plokiahela tehnoloogia on reguleerimata? 4.4 – Milline on plokiahelaga ankurdatud ärivõrkude õiguslik perspektiiv? 4.5 – Kus praegu plokiahela eeskirju rakendatakse? 4.6 – Kuidas plokiahela eeskirjad paika pannakse? 4.7 – Kontrollige oma teadmisi
 • 5. e n a b l i n g n e w g r o w t h f o r s m e ’ s Kuna erinevad ühiskondlikud ja valitsusasutused võtavad plokiahela omaks ja keelustavad, on maailm hämaruses. Read more: Blockchain And The Law: Regulations Around the World - OpenLedger Insights
 • 6. e n a b l i n g n e w g r o w t h f o r s m e ’ s Plokiahelal põhinevad digitaalsed varad köidavad jätkuvalt poliitikakujundajate tähelepanu kogu maailmas, kuna digitaalsete varade sektor areneb kiiresti. Hoolimata selle arvukatest eelistest äritegevusele on plokiahela tehnoloogia esilekerkimine ja jätkuv innovatsioon plokiahela ruumis õigusspetsialistidele tõsised väljakutsed. Reguleerivad organid üle maailma püüavad nüüd välja mõelda, kas plokiahela kasutamiseks tuleks koostada uusi seadusi või mitte. See moodul on loodud selleks, et aidata teil mõista juba olemasolevaid määrusi ja seda, mis lähitulevikus tõenäoliselt muutub, et aidata teil vältida vaidlusi, kui lisate oma ärimudelisse plokiahela. Digitaalsete varade sektori seaduspärasuste taust
 • 7. e n a b l i n g n e w g r o w t h f o r s m e ’ s Erinevate regulatsioonide rakendamine on hea asi ja see näitab ökosüsteemi küpsemist. Casey Kuhlman CEO of Monax and member of the Forbes Technology Council
 • 8. e n a b l i n g n e w g r o w t h f o r s m e ’ s Miks on vaja plokiahelat reguleerida? 4.2
 • 9. e n a b l i n g n e w g r o w t h f o r s m e ’ s Tarbija risk Turu terviklikkus Ebaseaduslik tegevus Kehtestatud on eeskirjad, mis kaitsevad teatud riskide eest ja suurendavad usaldust tööstuse vastu Oma pseudoanonüümse olemuse tõttu on krüptorahad meelitanud ligi kurjategijaid, kes kasutavad neid kuritegelikul teel saadud tulu pesemiseks või terrorismi rahastamiseks. See tegevus on kriminaliseeritud enam kui 170 riigis ja see on murettekitav kogu maailmas. On mure, et krüptoettevõtted võivad kurjategijatele pakkuda "väravaid reguleeritud finantssüsteemi", et kasutada ära regulatsioonilünki. Andmeluure ja analüütikat võimendades saavad plokiahela tehnoloogiat kasutavad väikeettevõtted enesekindlalt hallata kõiki oma kliente ähvardavaid riske ja saavutada eeskirjade järgimise.
 • 10. e n a b l i n g n e w g r o w t h f o r s m e ’ s Innovatsiooni või häireid toovad algatused toovad endaga alati kaasa uusi riske, mis tuleb üksikisikute, ettevõtete ja maailmamajanduse kaitsmiseks seadusandlikult kehtestada. Krüptovaluutade puhul jagunevad riskid kolme kategooriasse: • tarbijarisk, • turu terviklikkus, • ebaseaduslik tegevus (nt rahapesu ja pettus). Finantssektor on oma olemuselt riskantne. Valitsused ja finantsasutused on nende riskide maandamiseks juba kehtestanud mõned uued eeskirjad. Tehnoloogia arenedes on täiendava kaitse lisamiseks vaja rohkem eeskirju. Miks on regulatsioon oluline?
 • 11. e n a b l i n g n e w g r o w t h f o r s m e ’ s Kes on ohus, kui plokiahela tehnoloogia on reguleerimata? 4.3
 • 12. e n a b l i n g n e w g r o w t h f o r s m e ’ s Investoreid kaitsvad seadused on olemas väga mõjuval põhjusel. Mõned plokiahela arendajad püüavad välja töötada olukordi, kus nad saavad seadusest mööda hiilida. On oluline, et kõigil, kes investeerivad plokiahela ettevõttesse, oleks juurdepääs läbipaistvale teabele: - Turvalisus (märk või münt). - Ettevõte ja selle ettevõtte taga olevate inimeste taust. - Mis on ettevõtte plaan (kuidas investeeritud raha kasutatakse). - Ettevõtte finantsnäitajad ja kas see on auditeeritud. Loe rohkem: SEC Chair Gensler Discusses How Securities Laws Apply to Crypto Tokens — Won't Say if Ethereum Is a Security – Regulation Bitcoin News Risk investoritele
 • 13. e n a b l i n g n e w g r o w t h f o r s m e ’ s Ettevõtte arendamiseks müüdavad digitaalsed märgid või mündid võivad olla väärtpaberid. Kui kogute raha, müües žetoone USA-s asuvatele ostjatele (et teenida raha, et investeerida oma äriettevõttesse), on soovitatav küsida juriidilist nõu, kuna see määrus on Ameerikas juba jõus.. Ärge veel paanitsege! Võrguarendajad saavad tavaliselt kasu ajapikendusest, et saavutada oma võrgu piisav detsentraliseerimine pärast registreerimata märkide väljastamist. Kas tegelete väärtpaberitega? Loe rohkem: Blockchain Set To Bring Profound Change To Securities Trading (addx.co) Blockchain And The Law: Regulations Around the World | OpenLedger Insights
 • 14. e n a b l i n g n e w g r o w t h f o r s m e ’ s Intellektuaalomandi õiguste kaitsmiseks võite vajada avatud lähtekoodiga litsentse, kui teie toode sisaldab avatud lähtekoodi. Plokiahela avatud lähtekood tähendab, et see on väga avalik ja läbipaistev viis arvestuse pidamiseks. Kui töötate plokiahepeate ühise arenduse ajal olema selge, kellele IP kuulubla võrgukasutajate konsortsiumi osana, ja kes vastutab juhtimise eest (kes tagab, et te kõik töötate eeskirjade kohaselt). Risk arendajatele ja väikeettevõtete omanikele Nagu paljude paljutõotavate uute tehnoloogiate puhul, on plokiahel meelitanud ligi "patenditrolle". Sellised rühmad nagu Blockchain Intellectual Property Council (BIPC) töötavad selle nimel, et luua tööstusharu juhitud kaitsev patendistrateegia, et võidelda plokiahela patendi trollimisega.
 • 15. e n a b l i n g n e w g r o w t h f o r s m e ’ s Loomingulise töö (nt kirjutamise, graafika või koodi) tegemisel kuulub see teos vaikimisi eksklusiivse autoriõiguse alla. Seadus eeldab, et sul on oma teose autorina sõnaõigus selles, mida teised sellega teha saavad. AGA Avatud lähtekood on ebatavaline asjaolu, sest autor eeldab, et teised kasutavad, muudavad ja jagavad nende töid. Kui te ei rakenda avatud lähtekoodiga litsentsi, saavad kõik, kes teie projekti panustavad, ka autoriõiguste ainuomanikud. Vajad avatud lähtekoodiga litsentside kiiret värskendust? Loe rohkem: The Legal Side of Open Source | Open Source Guides
 • 16. e n a b l i n g n e w g r o w t h f o r s m e ’ s Milline on plokiahelaga ankurdatud ärivõrkude õiguslik perspektiiv? 4.4
 • 17. e n a b l i n g n e w g r o w t h f o r s m e ’ s Kuidas saab Blockchain aidata ettevõtetel hallata oma seaduslikke lepinguid teiste organisatsioonidega? Vaata videot See mees on koolitatud jurist JA plokiahelat kasutava ettevõtte kaasasutaja…
 • 18. e n a b l i n g n e w g r o w t h f o r s m e ’ s Asjad, mida lisada oma plokiahela äri vastavusplaani Automatiseerimine Privaatsus Andmekaitse Piiriülene kaubandus Loe rohkem: Understanding blockchain- anchored business networks - BLOCKGENI
 • 19. e n a b l i n g n e w g r o w t h f o r s m e ’ s Plokiahela ärivõrgustiku loomisel veenduge, et kõik asjakohased ärireeglid ja -reeglid oleksid täidetud. Valige hoolikalt, mida saab nutikate lepingute kaudu automatiseerida, ilma kokkulepitud tingimusi rikkumata. Kui süsteem automatiseeritakse nutika lepingutehnoloogia abil, hõlbustab see hajutatud pearaamatute kasutamist teabe salvestamiseks, et kinnitada ja ellu viia konkreetse lepingu läbirääkimised või täitmine. Automatiseerimine
 • 20. e n a b l i n g n e w g r o w t h f o r s m e ’ s Andmete privaatsuse parandamine aitab teil luua usaldust oma plokiahelaga ankurdatud ärivõrgu vastu. Tuvastage kaaslased (organisatsioonid), kes teevad tehinguid kanali jagatud pearaamatu kaudu. Nüüd tuvastage konfidentsiaalsed andmed, mida kanali kõigi osapooltega ei jagata, ja kaaluge nende organisatsioonide privaatsete andmete kogumist. Privaatsus
 • 21. e n a b l i n g n e w g r o w t h f o r s m e ’ s Üldiste andmekaitse- ja eeskirjade (GDPR) järgimiseks peate esile tõstma oma ettevõtte kogutud isikut tuvastavad andmed ja salvestama need väljaspool ahelat (või erasektoris). Tutvuge konkreetse riigi andmete privaatsusreeglitega, enne kui valite selle asukohaks. Andmekaitse
 • 22. e n a b l i n g n e w g r o w t h f o r s m e ’ s Piiriüleses kaubanduses plokiahelas on tehingud paremini jälgitavad ja läbipaistvamad. Nutikad lepingud võivad hõlbustada füüsiliste kaupade tollivormistust. Loe rohkem: Cross Border Trade in Blockchain - Blockchain Expert Piiriülene kaubandus
 • 23. e n a b l i n g n e w g r o w t h f o r s m e ’ s Kus praegu plokiahela eeskirju rakendatakse? 4.5
 • 24. e n a b l i n g n e w g r o w t h f o r s m e ’ s Kuna krüptoraha on muutunud globaalsel investeerimismaastikul olulisemaks teguriks, on riigid võtnud varaklassi reguleerimiseks kasutusele erinevaid lähenemisviise. Erinevate riikide erinevad regulatsioonid tähendavad, et krüptovaluutadele kohaldatakse üle maailma erinevat klassifikatsiooni ja maksustamist. Käimas on arutelud selle üle, kas krüptovaluutat tuleks käsitleda väärtpaberite, kaupade või varana. Ümber maailma…
 • 25. e n a b l i n g n e w g r o w t h f o r s m e ’ s Krüptovarade reguleerimine on osa meetmete paketist, mille eesmärk on veelgi võimaldada ja toetada digitaalse rahanduse potentsiaali innovatsiooni ja konkurentsi seisukohast ning samal ajal riske maandada. See on kooskõlas komisjoni prioriteetidega muuta Euroopa digitaalajastu jaoks sobivaks ja ehitada tulevikuks valmis majandus, mis töötab inimeste heaks. Read more: EUR-Lex - 52020PC0593 - EN - EUR-Lex (europa.eu)
 • 26. e n a b l i n g n e w g r o w t h f o r s m e ’ s Krüptoraha on enamikus Euroopa Liidus (EL), seaduslik, kuigi valitsemine sõltub üksikutest liikmesriikidest. Ka maksustamine on riigiti erinev. EL-i viies ja kuues rahapesuvastane direktiiv (5AMLD ja 6AMLD) on ettevõtete kohustusi ja aruandlusnõudeid karmistanud. 2020. aasta septembris pakkus Euroopa Komisjon välja krüptovarade turgude määruse (MiCA) – raamistiku, mis suurendab tarbijakaitset, kehtestab selge krüptotööstuse käitumise ja kehtestab uued litsentsimisnõuded. Euroopa Liit
 • 27. e n a b l i n g n e w g r o w t h f o r s m e ’ s Ühendkuningriigis käsitletakse krüptovaluutat varana, kuid mitte seadusliku maksevahendina (nagu naelsterlingid). Investorid maksavad endiselt krüptokaubanduse kasumilt kapitali kasvutulu maksu, kuid maksustatavus sõltub krüptotegevusest ja sellest, kes tehinguga tegeleb. Üksikisikud maksavad tulumaksu ja riigikindlustusmakseid krüptovarade pealt, mille nad saavad oma tööandjalt või kaevandamisest, tehingutest või lendudest saadud varade pealt. Loe rohkem: CRYPTO20050 - Cryptoassets for individuals: which taxes apply - HMRC internal manual - GOV.UK (www.gov.uk) Ühendkuningriik
 • 28. e n a b l i n g n e w g r o w t h f o r s m e ’ s USA-d peetakse õigustatult plokiahela ja krüptovaluuta kasutuselevõtu osas maailma kõige arenenumaks riigiks ning paljud ettevõtted aktsepteerivad krüptovaluutat oma igapäevases tegevuses. Kuigi digitaalset valuutat tunnustatakse ja legaliseeritakse föderaalsel tasandil, võivad seadused osariigiti erineda. Mitmed asutused teevad regulatiivsetes ja jõustamisküsimustes koostööd. Need agentuurid on: • USA maksuamet määratleb maksustamise eesmärgil krüptovaluuta varana. • The Commodities Futures Trading Commission (CFTC) määratleb krüptovaluuta kui kauba. • Väärtpaberi- ja börsikomisjon eristab digivaluutat väärtpaberina. Ameerika Ühendriigid
 • 29. e n a b l i n g n e w g r o w t h f o r s m e ’ s Kanada oli esimene riik, kes kiitis heaks 2021. aastal Toronto börsil käivitatud Bitcoin börsil kaubeldava fondi (ETF). Selle riigi krüptokaubandus- platvormid ja edasimüüjad peavad registreeruma provintsi reguleerivate asutuste juures. Maksustamise seisukohast kohtleb Kanada krüptovaluutat teiste kaupadega sarnaselt. Kanada Loe rohkem: https://www.canada.ca/en/revenue- agency/programs/about-canada-revenue- agency-cra/compliance/digital- currency/cryptocurrency-guide.html
 • 30. e n a b l i n g n e w g r o w t h f o r s m e ’ s Kuidas plokiahela eeskirjad paika pannakse? 4.6
 • 31. e n a b l i n g n e w g r o w t h f o r s m e ’ s Enamik riike, mis lubavad plokiahela ja krüptovaluutaga kauplemist, kasutavad praegu tööstuse reguleerimiseks kaudseid ja/või otseseid taktikaid. Uurime välja, mis vahe on…
 • 32. e n a b l i n g n e w g r o w t h f o r s m e ’ s kui valitsus võtab ametlikult kasutusele plokiahelaga seotud tehnoloogiat reguleerivad seadused Otsesed regulatsioonid kui plokiahela ettevõtted peavad järgima kõiki tavalisi eeskirju, mida tehnoloogiaettevõtted peavad järgima PLUSS uusi plokiahela järgimise eeskirju Kaudsed regulatsioonid
 • 33. e n a b l i n g n e w g r o w t h f o r s m e ’ s Alates isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) kehtestamisest Euroopa Liidus on igal kodanikul õigus olla veebis täielikult unustatud. Nad võivad taotleda ettevõtetelt kõigi nendega seotud andmete eemaldamist ja nende profiili või konto kustutamist, kui nad seda soovivad. GDPR-i ei ole plokiahelaga alati lihtne rakendada, seega lasub seaduse järgimise kohustus plokiahelaga ettevõtetel. See on näide kaudsest reguleerimisest. GDPR on teie otsustada!
 • 34. e n a b l i n g n e w g r o w t h f o r s m e ’ s Paljud olemasolevad reeglid töötavad hästi. Kelvin Chen Föderaalreservi Nõukogu järelevalve ja reguleerimise osakonna looja
 • 35. e n a b l i n g n e w g r o w t h f o r s m e ’ s • olemasolevate seaduste rakendamine krüptovaluutadele, • olemasolevate seaduste muutmine (uuendamine), et need hõlmaksid krüptorahasid, • uue seaduse kehtestamine (sageli olemasoleva raamistiku alusel), • luua täiesti uus reguleeriv kord. Plokiahela otsesed eeskirjad kehtestab…
 • 36. e n a b l i n g n e w g r o w t h f o r s m e ’ s Lühike vastus on ei! Euroopa Liidus on rangemad rahapesuvastased (AML) eeskirjad, mis mõjutavad ELis tegutsevaid virtuaalseid valuutavahetusi. USA reguleerivad asutused ja osariigi valitsuse ametnikud jõustavad rahateenuste ettevõtetele kehtivaid eeskirju. Kas kõikjal kehtivad samad eeskirjad?
 • 37. e n a b l i n g n e w g r o w t h f o r s m e ’ s Sellel 2018. aastal peetud foorumil osalesid USA väärtpaberi- ja börsikomisjoni (SEC) ja pangandusregulaatori panelistid. Nad räägivad sellest, kuidas Föderatsioonid vaatavad plokiahelat erinevatest vaatenurkadest: • Rahapoliitika. • Finantsstabiilsus. • Uuenduslikud maksesüsteemid. Plokiahel: Poliitika ja regulatiivsed aspektid
 • 38. e n a b l i n g n e w g r o w t h f o r s m e ’ s Me ei reguleeri tehnoloogiat: me reguleerime selle tehnoloogia rakendamist ja käitumist. Valerie A. Szczepanik Securities and Exchange Commission (SEC)
 • 39. e n a b l i n g n e w g r o w t h f o r s m e ’ s Tänapäeval on olemas tehnoloogia, mis võib parandada rahapesuvastaseid jõupingutusi ja kaitsta paremini inimeste privaatsust ja turvalisust. Vaata YouTube is: Crypto Regulation
 • 40. e n a b l i n g n e w g r o w t h f o r s m e ’ s • Rohkem kui kümme aastat pärast plokiahela kasutuselevõttu näeme üha enam valitsuste ja institutsioonide kaasamist. • Krüptovaluutasid aktsepteeritakse maksude maksmiseks, hääletamiseks rakendatakse plokiahelat, kuid erinevates riikides kehtivad erinevad regulatsioonid. • Mida rohkem plokiahelat arendatakse, seda rohkem riike üle maailma kehtestab selle jaoks korraliku reguleeriva raamistiku. Teeme selle mooduli kokkuvõtte ja testime õpitut…
 • 41. e n a b l i n g n e w g r o w t h f o r s m e ’ s 4.7 Kontrollige oma teadmisi
 • 42. e n a b l i n g n e w g r o w t h f o r s m e ’ s Kelle kaitsmiseks on Blockchaini eeskirjad kehtestatud? Tarbijad Investorid Finantsturud Kõik need
 • 43. e n a b l i n g n e w g r o w t h f o r s m e ’ s Olete kõigi arendatavate plokiahela koodide ainuomanik, seega pole vaja vaeva näha avatud lähtekoodiga litsentsidega. Jah, ilma avatud lähtekoodiga litsentsita olen ainus inimene, kellel on minu väljatöötatud plokiahela koodide autoriõigus. Ei, ilma avatud lähtekoodiga litsentsita võivad kõik võrku panustavad isikud taotleda selle koodi autoriõigusi.
 • 44. e n a b l i n g n e w g r o w t h f o r s m e ’ s Millised seadused ja määrused kehtivad plokiahelaga ankurdatud ärivõrkudele? Ainult traditsioonilised seadused ja finantsmäärused, mis kirjutati enne plokiahela leiutamist. Kehtivad ainult uued seadused, mis on spetsiaalselt plokiahela jaoks kirjutatud. Kehtivad nii varasemad seadused kui ka uued, mis on kirjutatud alates plokiahela kasutuselevõtust.
 • 45. e n a b l i n g n e w g r o w t h f o r s m e ’ s Otsene reguleerimine GDPR on näide sellest, millist tüüpi regulatsioonid…? Kaudne reguleerimine
 • 46. e n a b l i n g n e w g r o w t h f o r s m e ’ s Kas kõik riigid kohtlevad krüptovaluutat väärtpaberina? Jah, krüptovaluutat käsitletakse väärtpaberina igas riigis üle maailma. Ei, krüptovaluutat saab käsitleda väärtpaberi, kauba või kinnisvarana, olenevalt riigist, kus teie ettevõte tegutseb.