SlideShare a Scribd company logo
Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union
ONLINE KURSUS
PLOKIAHEL JA ÄRI
v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u
Moodulite ülevaade
1.0 – Plokiahela põhitõed
2.0 – Kuidas saavad plokiahela ökosüsteemid ettevõtjaid ja VKEsid teenindada?
3.0 – Kas Plokiahel töötab teie jaoks?
4.0 – Millised eeskirjad mõjutavad minu ettevõtet?
5.0 – Plokiahela tulevik?
v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u
Moodul 1
Plokiahela põhitõed
v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u
Selles moodulis käsitleme lühidalt Interneti ajalugu ja selle kujundamist. Seda alust on vaja, et aidata mõista, kuidas
plokiahela tehnoloogia tugineb praegustele Interneti-protokollidele. Näeme, kuidas plokiahela tehnoloogia muudab
Internetti teabevahetuse asemel väärtuste vahetamiseks. Samuti käsitleme lühidalt Bitcoini ja seda, kuidas see on
esimene ehtne rakendus plokiahela tehnoloogia tutvustamiseks. Arutame nende uute võrdõigusvõrkude funktsioone,
mis toovad pearaamatusse läbipaistvuse ja muutumatuse, jagades koopiad kõigile võrgus osalejatele või sõlmedele.
Lisaks uurime, kuidas see uus tehnoloogiaharu avab uusi karjäärivõimalusi, kuna plokiahela arendamiseks on vaja
uusi oskusi ja talente.
Sissejuhatus
Seda programmi rahastati Euroopa Komisjoni toetusel. Selle väljaande (teate) eest vastutab
ainuisikuliselt autor ja komisjon ei vastuta selles sisalduva teabe mis tahes kasutamise eest.
Õpieesmärgid
Mõistate seost varase Interneti ja
plokiahela tehnoloogiate vahel.
Oskate selgitada plokiahela ja
Bitcoini erinevust.
Oskate arutleda plokiahela
omaduste teemal.
Oskate kirjeldada plokiahela
komponente:
• Mis on plokk plokiahelas?
• Kuidas plokid on aheldatud?
• Muutumatus plokiahelas?
1
2
3
4
Selle mooduli lõpuks:
v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u
Sisukord
1.1 – Lühike sissejuhatus plokiahelasse
1.2 – Interneti kasv
1.3 – Mis on plokiahel
1.4 – Plokiahel vs Bitcoin
1.5 – Plokiahela omadused
1.6 – Testige oma teadmisi
v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u
1.1
Lühike sissejuhatus
plokiahelasse
v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u
Plokiahel on kasutajalt kasutajale (peer-to-peer) pearaamatusüsteem, mis võimaldab kaaslastel omavahel otse
tehinguid teha, välistades vajaduse keskasutuse järele.
Oma sisult on plokiahel süsteem tehinguteabe salvestamiseks uuel detsentraliseeritud viisil, mis muudab selle
muutmise keeruliseks või võimatuks. Need tehingud salvestatakse plokkidele või lehtedele digitaalses
pearaamatus, mida jagatakse võrgus osalejate vahel. Konsensus tehingute osas viib kasutajalt kasutajale võrgu
kokkuleppele. Kui kokkulepitud tehinguplokid on muutumatus pearaamatus registreeritud, muutub usaldus
süsteemi põhikomponendiks.
Lühike sissejuhatus plokiahelasse
v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u
1.2
Interneti kasv
v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u
Interneti kasv
See, mis sai alguse 1970. aastal kahe ülikooli
vahelise detsentraliseeritud arvutisuhtluse
eksperimendina, sai edastuskontrolli
protokolliks/internetiprotokolliks (TCP/IP). See
töötati välja võrguprotokolli või
arvutisidestandardite standardina ja see on
tänapäeva Interneti selgroog.
Kui TCP/IP-protokollid olid paigas, oli kasutajatel
võimalik linkida hüpertekstdokumente
infosüsteemis, millele oli juurdepääs mis tahes
sõlmest või arvutist, kasutades TCP/IP-protokolli.
Sellest tulenev infosüsteem on see, mida me täna
tunneme kui World Wide Web.
v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u
World Wide Web'i kasv laiendas selle uue
tehnoloogia kasutamist ja laiendas
ärivõimalusi. Veebiserverid, inimesed, kes
majutavad ja salvestavad dokumente ja
veebibrausereid, ettevõtted, mis on loodud
selleks, et aidata teil vaadata lingitud
dokumente, aitavad luua majapidamises
vajadust selle tehnoloogia järele ja Interneti
plahvatus algas.
Interneti kasv
v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u
• Web 1.0
• Web 2.0
• Web 3.0
Interneti plahvatus
Sellest, kuidas inimesed hakkasid Internetiga
suhtlema, tekkisid kolm erinevat
valdkonda…
v
õ
i
m
a
l
d
a
d
e
s
V
K
E
d
e
l
e
u
u
t
k
a
s
v
u
Põhimõtteliselt koosnes see veebi esimene
versioon mõnest inimesest, kes lõid
veebilehti ja sisu ja veebilehti suurele
lugejate rühmale, võimaldades neil
juurdepääsu allikatest pärit faktidele,
teabele ja sisule.
Või võite Web 1.0 kokku võtta järgmiselt:
see on loodud selleks, et aidata inimestel
teavet paremini leida. See käsitletud
veebiversioon oli mõeldud andmeid
otsivatele kasutajatele. Seda veebiversiooni
nimetatakse mõnikord "kirjutuskaitstud
veebiks", kuna sellel puuduvad vajalikud
vormid, visuaalid, juhtelemendid ja
interaktiivsus, mida me tänapäeva
Internetis naudime.
Web 1.0
Kust see algas...
https://www.simplilearn.com/what-is-web-1-0-web-2-0-and-web-3-0-with-their-difference-article
Inimesed kasutavad terminit "Web 1.0" Interneti
varaseima vormi kirjeldamiseks. Kasutajad nägid
esimest näidet ülemaailmsest võrgust, mis vihjas
tulevasele digitaalsele suhtlusele ja teabe jagamise
potentsiaalile.
v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u
Siin on mõned Web 1.0 omadused:
• See koosneb staatilistest lehtedest, mis on
hüperlinkide kaudu süsteemiga ühendatud.
• Sellel on HTML 3.2 elemente, nagu raamid ja tabelid.
• HTML-vormid saadetakse e-posti teel.
• Sisu pärineb serveri failisüsteemist, mitte
relatsioonilisest andmebaasihaldussüsteemist.
• Sellel on GIF-nupud ja graafika.
Võtke reaalsõnastik, digiteerige kõik selles olev ja tehke
see inimestele võrgus juurdepääsetavaks (kuid te ei saa
sellele reageerida). Buum. See on Web 1.0.
Web 1.0 omadused
v
õ
i
m
a
l
d
a
d
e
s
V
K
E
d
e
l
e
u
u
t
k
a
s
v
u
Kui Web 1.0 koosnes väikesest arvust
inimestest, kes loovad sisu suuremale
vaatajaskonnale, siis Web 2.0 puhul
loovad paljud inimesed kasvavale
vaatajaskonnale veelgi rohkem sisu.
Lugemisele keskendunud Web 1.0; Web
2.0 keskendus osalemisele ja
panustamisele.
See Interneti-vorm rõhutab kasutaja
loodud sisu (UGC), kasutuslihtsust,
interaktiivsust ning paremat ühilduvust
teiste süsteemide ja seadmetega. Web
2.0 on seotud lõppkasutaja kogemusega.
Sellest tulenevalt vastutas see
veebivorm kogukondade, koostöö,
dialoogi ja sotsiaalmeedia loomise eest.
Seetõttu peetakse Web 2.0 enamiku
tänapäeva kasutajate jaoks veebipõhise
suhtluse peamiseks vormiks.
.
Web 2.0
Kus me praegu oleme…
Kui Web 1.0 nimetati "kirjutuskaitstud veebiks", siis Web 2.0
tuntakse kui "osalevat sotsiaalset veebi". Web 2.0 on oma
eelkäija parem ja täiustatud versioon, mis sisaldab
veebibrauseri tehnoloogiaid, nagu JavaScripti raamistikud.
https://www.simplilearn.com/what-is-web-1-0-web-2-0-and-web-3-0-with-their-difference-article
v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u
Web 2.0 omadused
Mobiilne Interneti-juurdepääs ja sotsiaalsete
võrgustike kasv on aidanud kaasa Web 2.0 kasvu
dramaatilisele tõusule. Seda plahvatust soodustab
ka mobiilseadmete, nagu Androidi toega
seadmed ja iPhone'id, meeletu populaarsus.
Lisaks võimaldas Web 2.0 kasv sellistel
rakendustel nagu TikTok, Twitter ja YouTube
veebimaastikul laieneda ja domineerida.
Seda kasutab ühiskond laiemalt ja see ei piirdu
konkreetsete kogukondadega.
https://www.simplilearn.com/what-is-web-1-0-web-2-0-and-web-3-0-with-their-difference-article
v
õ
i
m
a
l
d
a
d
e
s
V
K
E
d
e
l
e
u
u
t
k
a
s
v
u
See veebisuhtluse ja -kasutuse etapp viib kasutajad eemale
tsentraliseeritud platvormidelt, nagu Facebook, Google või
Twitter, detsentraliseeritud, peaaegu anonüümsete
platvormide poole. World Wide Web leiutaja Tim Berners-
Lee nimetas Web 3.0 algselt semantiliseks veebiks ja nägi
ette intelligentset, autonoomset ja avatud Internetti, mis
kasutas tehisintellekti ja masinõpet, et toimida "globaalse
ajuna" ning töödelda sisu kontseptuaalselt ja
kontekstuaalselt.
See idealiseeritud versioon ei saanud päris läbi
tehnoloogiliste piirangute tõttu, näiteks kui kallis ja
keeruline on inimkeele teisendamine millekski, mida
arvutid hõlpsasti mõistavad.
Web 3.0
Kuhu tulevik liigub…
Web 3.0 lõpliku tähenduse
väljaselgitamisel peame vaatama tulevikku.
Kuigi Web 3.0 elemente on praegu
saadaval, on selle täieliku realiseerimiseni
veel palju teha.
Web 3.0, mida nimetatakse ka Web3-ks, on
üles ehitatud vundamendile, mis koosneb
detsentraliseerimise, avatuse ja
suurepärasema kasutajautiliidi
põhiideedest. Web 1.0 on "kirjutuskaitstud
veeb", Web 2.0 on "osalus sotsiaalne
veeb" ja Web 3.0 on "lugemine,
kirjutamine, käivitamine veebis".
https://www.simplilearn.com/what-is-web-1-0-web-2-0-and-web-3-0-with-their-difference-article
v
õ
i
m
a
l
d
a
d
e
s
V
K
E
d
e
l
e
u
u
t
k
a
s
v
u
Web 3.0 omadused
• See on semantiline veeb, kus veebitehnoloogia
areneb tööriistaks, mis võimaldab kasutajatel otsingu
ja analüüsi kaudu sisu luua, jagada ja ühendada. See
põhineb numbrite ja märksõnade asemel sõnade
mõistmisel.
• See hõlmab tehisintellekti ja masinõpet. Kui need
kontseptsioonid kombineerida loomuliku keele
töötlemisega (NLP), on tulemuseks arvuti, mis
kasutab Web 3.0, et muutuda nutikamaks ja
kasutajate vajadustele paremini reageerima.
• See tutvustab mitme seadme ja rakenduse
ühenduvust asjade Interneti (IoT) kaudu.
Semantilised metaandmed teevad selle protsessi
võimalikuks, võimaldades kogu olemasolevat teavet
tõhusalt kasutada. Lisaks saavad inimesed Interneti-
ühendust igal ajal ja igal pool ilma arvutit või
nutiseadet vajamata.
https://www.simplilearn.com/what-is-web-1-0-web-2-0-and-web-3-0-with-their-difference-article
v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u
• See pakub kasutajatele vabadust suhelda avalikult või privaatselt, ilma et vahendaja neid ohtu seaks, pakkudes
seega inimestele "usaldusväärseid" andmeid.
• See kasutab 3-D graafikat. Tegelikult näeme seda juba arvutimängudes, virtuaaltuurides ja e-kaubanduses.
• See hõlbustab osalemist ilma juhtorgani loata. See on lubamatu.
• Seda saab kasutada:
• M e t a v e r s i d : 3 D - r e n d e r d a t u d p i i r i t u v i r t u a a l m a a i l m
• P l o k i a h e l a m ä n g u d : n e e d v õ i m a l d a v a d k a s u t a j a t e l m ä n g u s i s e s t e r e s s u r s s i d e t e g e l i k u o m a n d i õ i g u s e ,
j ä r g i d e s N F T - d e p õ h i m õ t t e i d .
• P r i v a a t s u s j a d i g i t a a l n e i n f r a s t r u k t u u r : s e e k a s u t u s h õ l m a b n u l l t e a d m i s t e t õ e n d e i d j a t u r v a l i s e m a t
i s i k l i k k u t e a v e t .
• D e t s e n t r a l i s e e r i t u d r a h a n d u s . S e e k a s u t u s h õ l m a b m a k s e t e p l o k i a h e l a i d , p e e r - t o - p e e r d i g i t a a l s e i d
f i n a n t s t e h i n g u i d , n u t i k a i d l e p i n g u i d j a k r ü p t o v a l u u t a t .
• D e t s e n t r a l i s e e r i t u d a u t o n o o m s e d o r g a n i s a t s i o o n i d . K o g u k o n n a l i i k m e t e l o n v õ r g u k o g u k o n n a d .
Web 3.0 omadused
v
õ
i
m
a
l
d
a
d
e
s
V
K
E
d
e
l
e
u
u
t
k
a
s
v
u
Web 3.0
Web 3.0 võimaldab kasutajatel suhelda,
teavet vahetada ja turvaliselt
finantstehinguid teha ilma
tsentraliseeritud asutuse või
koordinaatorita. Selle tulemusena saab
igast kasutajast sisuomanik, mitte ainult
sisukasutaja.
Pidage meeles, et Web 3.0 pole täiesti
paigas. Siiski näeme juba Web 3.0 elemente,
nagu NFT-d, plokiahel, hajutatud
pearaamatud ja AR-pilv, jõudmas meie
Interneti-kogemustesse. Lisaks on Siri Web
3.0 tehnoloogia, nagu ka asjade Internet.
Kui aga täielik juurutamine toimub, on see
lähemal Berners-Lee esialgsele nägemusele
Web 3.0-st. Tema sõnul on see koht, kus
"millegi postitamiseks pole vaja keskasutuse
luba … puudub keskne juhtsõlm ja seega
pole ühtegi tõrkepunkti … ega "tõrkelülitit".
Kahjuks on eeskätt kõnetuvastuses veel
palju tööd teha; inimkõnes on hämmastavalt
palju erinevaid nüansse ja termineid, millest
tehnoloogia täielikult aru ei saa. Edusamme
on tehtud, kuid protsess pole veel
täiuslikuks saanud.
https://www.simplilearn.com/what-is-web-1-0-web-2-0-and-web-3-0-with-their-difference-article
v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u
Nüüd, kui olete Interneti põhitõdedega
kursis, liigume edasi plokiahela
põhitõdede juurde…
v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u
1.3
Mis on plokiahel?
v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u
Blockchain on uus tehnoloogia, mis võib muuta
teie, ettevõtete ja maailma suhtlemisviisi
revolutsiooniliseks! Aga mis see on? Kuidas see
töötab?
Vaadake lühikest videot, et saada parem ülevaade
plokiahela toimimisest…
https://www.youtube.com/watch?v=yubzJw0uiE4
v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u
Kuulake seda taskuhäälingusaadet
Richard Bradleylt, mis selgitab, mis on
Blockchain Deloitte'i saatesarjas
"Technology Decoded".
Podcast
https://www2.deloitte.com/ch/en/pages/
strategy-operations/articles/blockchain-
explained.html
Refers to a good or service being
offered by a company.
v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u
Märkmiku analoogia
v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u
Kasutame analoogiat plokiahela kohta. Viitame
plokiahelale kui märkmikule. Iga leht tähistab selle
plokiahela plokki. Sellel lehel, mida nimetatakse ka
plokiks, saate salvestada igasuguseid andmeid, näiteks
haiguslugusid ja finantstehinguid, kus iga leht (plokk) on
aheldatud eelmise lehe (ploki) külge. See kett ei ole
lihtsalt link eelmisele lehele; see sisaldab ka teavet lehe
kohta nii, et kui lehel olevad andmed on määratletud ja
märkmikusse lisatud, ei saa neid muuta. Kui seda
muudetakse, muutub lehe teave. Seejärel muudetakse
ketti, mida see hoiab koos teise leheküljega, ja nii edasi.
See on märgatav, kuna keti lüli on katki. Seega on igal
aheldatud lehel olevad read muutumatud.
v
õ
i
m
a
l
d
a
d
e
s
V
K
E
d
e
l
e
u
u
t
k
a
s
v
u
Plokiahela tehnoloogia hõlmab ka nutikaid
lepinguid, mis on intelligentsed programmilised
lepingud, tuntud ka kui reeglid; need
defineeritakse ja käivitatakse, kui plokiahela võrgus
toimub teatud tüüpi sündmus. Seda nimetatakse
plokiahelaks, kuna plokkide ahel on lingitud
plokkide loend, kus igas plokis on üks või mitu
tehingut. Neid tehinguid kontrollib ja kinnitab
plokiahela võrk igal ajaperioodil. Plokiahela
protokolli konsensusalgoritm, mis on selle
plokiahela võrgu jaoks vastu võetud, määratleb
osalevate sõlmede reeglid ja stiimulid.
v
õ
i
m
a
l
d
a
d
e
s
V
K
E
d
e
l
e
u
u
t
k
a
s
v
u
Selle plokiahela märkmiku teeb uskumatult võimsaks
see, et kõik lehed on omavahel lingitud. Nii et kui ma
lähen tagasi ja proovin selle märkmiku suvalise lehe
andmeid muuta, katkestan lingi ilmselgelt ja hõlpsasti
tuvastataval viisil. See annab plokiahelale
võtmeomaduse, mida nimetatakse muutumatuseks.
Ja see annab plokiahelale turvalisuse, mida oleme
tundma õppinud ja millest sõltume. Plokiahelad
annavad meile ka uskumatu tehnoloogia, mida
nimetatakse nutikateks lepinguteks, mis võimaldavad
meil programmiliselt määratleda reeglid ja sammud,
mida tuleks teha iga kord, kui meie plokiahelasse või
üliturvalisse sülearvutisse salvestatakse teatud tüüpi
sündmus.
Need kõik
on ühendatud
v
õ
i
m
a
l
d
a
d
e
s
V
K
E
d
e
l
e
u
u
t
k
a
s
v
u
Seega, kui mõtlete plokiahelale, ärge laske end
hirmutada, mõeldes, et see on midagi
kõrgtehnoloogilist, uut ja tipptasemel. See on
lihtsalt uus ja loominguline viis vanade ideede
kombineerimiseks, et luua meile uskumatu uute
lahenduste platvorm.
Saate juba aru kõigist peamistest põhimõtetest ja
kontseptsioonidest, mis on vajalikud, et mõista,
mis on plokiahel ja miks see nii võimas on.
Kas see on tõesti nii
keeruline?
v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u
1.4
Plokiahel vs Bitcoin
v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u
Esiteks on oluline märkida, et plokiahel
ei ole Bitcoin!
Bitcoin on digitaalne valuuta, mis töötab Bitcoini plokiahela peal.
Bitcoinil pole piire ja see loodi detsentraliseeritud
maksesüsteemina, alternatiivina valitsuste emiteeritud
valuutadele. Bitcoini tehinguid tehakse Bitcoini võrgu kaudu, mis
on avatud, avalik plokiahela võrk. Kui teil on Interneti-ühendus ja
Bitcoini rahakotirakendus, saate krüptovaluutat Bitcoini vastu
võtta ja saata. Tänu oma tugevale matemaatilisele ja
krüptograafilisele vundamendile, mis võimaldab bitcoinil olla
turvaline ja anonüümne, peavad inimesed seda väärtuslikuks ja
usaldavad seda.
v
õ
i
m
a
l
d
a
d
e
s
V
K
E
d
e
l
e
u
u
t
k
a
s
v
u
Bitcoin ja krüptovaluutad on plokiahela jaoks
suurepärased kasutusvõimalused, kuid need on vaid
üks osa tehnoloogiast. Mõned privaatselt hallatavad
plokiahelad ei kasuta krüptovaluutasid oma
plokiahelate funktsioonina. Plokiahela tehnoloogia
saab hõlpsasti üle kanda kõike omandiõigustest,
aktsiatest ja isegi kunstiteostest. On palju rohkem
kasutusjuhtumeid, mis kasutavad plokiahela
tehnoloogiat, mis on valuutaülekandest kaugemale
ulatuvad.Vaadake seda lühikest videot Bitcoini
toimimise kohta…
https://youtu.be/s4g1XFU8Gto
Plokiahel vs Bitcoin
v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u
1.5
Plokiahela omadused
v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u
Plokiahela seitse peamist funktsiooni:
• Jaotatud pearaamat
• Läbipaistvus
• Peer-to-Peer võrk
• Konsensus
• Krüpteerimine
• Muutumatus
• Programmeeritav
v
õ
i
m
a
l
d
a
d
e
s
V
K
E
d
e
l
e
u
u
t
k
a
s
v
u
Pearaamat on tehingute kogum. See ei ole varade
kogum. Varad on osa tehingust, kuid pearaamat
salvestab tehingu. Digitaalselt jaotatud
pearaamatu või plokiahela puhul ei oma
pearaamatut keegi. Pearaamat jaotatakse võrgus
osalejate vahel, kes kõik kasutavad samu
plokiahela protokolle. See on detsentraliseeritud,
kuna võrgu igas sõlmes/arvutis on identne
pearaamatu koopia.
2009. aastal sai Bitcoinist esimene rakendus
plokiahela tehnoloogia võimendamiseks,
registreerides esimese varaülekande avalikus
plokiahela pearaamatus.
Jaotatud pearaamat
Vaadake seda lühikest selgitust jagatud
pearaamatute kohta…
https://www.youtube.com/watch?v=4b0A5XU3-tY
v
õ
i
m
a
l
d
a
d
e
s
V
K
E
d
e
l
e
u
u
t
k
a
s
v
u
Plokiahelas näeme kõiki jagatud või hajutatud
pearaamatus toimunud tehinguid. Plokiahel
salvestab üksikasjad iga tehingu kohta, mis on
toimunud pärast esimest ülekannet. Sellest
esimesest ülekandest koos mõne
süsteemiteabega saab meie ahela esimene
plokk ja seda nimetatakse geneesiplokiks.
Kuna iga sõlm jagab kokkulepitud pearaamatu
koopiat, ei teki tehingutes hõõrdumist, kõigil
on sama kokkulepitud eksemplar.
Tsentraliseeritud süsteemid ei ole läbipaistvad,
pearaamatu infot kontrollib üks asutus.
Läbipaistvus
v
õ
i
m
a
l
d
a
d
e
s
V
K
E
d
e
l
e
u
u
t
k
a
s
v
u
Pearaamatut salvestab, värskendab ja hooldab
partnervõrk. Sõlmed moodustavad plokiahela
võrgu infrastruktuuri. Nad salvestavad, levitavad
ja säilitavad plokiahela andmeid, nii et sõlmedes
eksisteerib plokiahel. Kõik võrgu sõlmed järgivad
samu tööreegleid või protokolle, kuid sõlmedel on
erinevad rollid. Täissõlm sisaldab plokiahela
protokolli ja plokiahela tehingute ajaloo koopiat
ning aitab plokiahelat hooldada. Kasutaja sõlm
suhtleb pearaamatuga.
Peer-to-Peer võrk
v
õ
i
m
a
l
d
a
d
e
s
V
K
E
d
e
l
e
u
u
t
k
a
s
v
u
Konsensus
Plokiahela pearaamatud erinevad tsentraliseeritud
pearaamatutest, kuna võrgus osalejatel on kokkulepe
selles, mis on identses pearaamatus. Lisatavate
plokkide jaoks lepivad kõik süsteemi sõlmed kokku,
millised tehingud on täpsed ja tuleks plokkide
ahelasse lisada. Kuna puudub keskasutus, kes
sõlmedele ütleks, millised tehingud kehtivad, on vaja
uut viisi kokkuleppele jõudmiseks või konsensuseni
jõudmiseks.
Protokolli on sisse ehitatud viis, kuidas iga plokiahel
konsensusele jõuab, need on koodi sisse ehitatud
reeglid, mis määravad, kuidas sõlmed pearaamatu
tehinguid lisavad. Bitcoini võrk kasutab töö
konsensuse mudelit. See vastastikku umbusaldavate
osalejate grupi kokkuleppe saavutamise protsess on
plokiahela konsensuse eelis.
v
õ
i
m
a
l
d
a
d
e
s
V
K
E
d
e
l
e
u
u
t
k
a
s
v
u
Krüpteerimine
Krüpteerimine ja krüptograafia on kombineeritud
plokiahela tehnoloogiaga, et tagada plokiahela teabe
autentsus. Krüpteerimine viitab tehnilistele
protsessidele, mis turvavad andmeid ja süsteeme,
muutes häkkeritel teabele volitamata juurdepääsu või
võrkudesse ja tehingutesse sekkumise keeruliseks.
Kaasaegses krüptograafias hõlmab krüpteerimine
üldiselt loetava lihtteksti teisendamist krüptitud tekstiks
(loetamatud krüptitud andmed) krüpteerimisalgoritmi
või šifri abil. Ainult need, kellel on andmetele
juurdepääs, saavad šifreeritud teksti uuesti loetavaks
lihttekstiks dekodeerida.
Krüptograafia ja plokiahel pakuvad turvalist viisi millegi
autentsuse tõestamiseks. Selle asemel, et loota
kolmandale osapoolele, usaldatakse krüptoalgoritme,
mis tõestavad tõendi päritolu ja autentsust.
Vaadake seda lühikest videot, et näha, kuidas
krüptimine plokiahela seadistuses töötab…
https://www.youtube.com/watch?v=j2Or0DsUYkI
v
õ
i
m
a
l
d
a
d
e
s
V
K
E
d
e
l
e
u
u
t
k
a
s
v
u
Muutumatus
Krüptograafia mängib rolli ka plokiahela
tehnoloogia teises võimsas omaduses,
muutumatus. Mis teeb plokiahela uskumatult
võimsaks, on see, et kõik plokid on omavahel
seotud. Kasutades krüptotehnikat, mida
nimetatakse räsimiseks, võltsitakse lingitud teave
nii, et kui lähete tagasi ja proovite muuta mis tahes
ploki andmeid ükskõik millises jagatud
pearaamatus, katkeb seos teiste koopiatega
ilmselgelt ja hõlpsalt määramise viis.
Plokiahela puhul pole plokiahela sees andmete
muutmise või andmete muutmise võimalust, see
on püsiv. Traditsioonilises andmebaasis jälgib
süsteemiadministraator pearaamatut ja saab teha
muudatusi
v
õ
i
m
a
l
d
a
d
e
s
V
K
E
d
e
l
e
u
u
t
k
a
s
v
u
Mõned plokiahelad pakuvad lisafunktsiooni, nutikaid
lepinguid, mis suruvad süsteemi loogika peale. Kui
mõtlete krüptovaluuta plokiahelale kui kalkulaatorile,
mis salvestab finantstehinguid, võite neid plokiahelaid
pidada arvutiteks.
Nutikas leping on programm, mis töötab plokiahelas,
mis võib kehtestada lepingulisi kokkuleppeid. Tavaliselt
toimivad need digitaalsete lepingutena, mis jõustavad
kindla reeglistiku. Need reeglid on eelnevalt
määratletud arvutikoodiga, mida kopeerivad ja
käivitavad kõik võrgusõlmed. Plokiahela nutikad
lepingud võimaldavad luua usaldusväärseid protokolle.
See tähendab, et kaks osapoolt saavad plokiahela kaudu
kohustusi võtta, ilma et nad peaksid üksteist tundma või
usaldama. Nad võivad olla kindlad, et kui tingimusi ei
täideta, siis lepingut ei täideta. Peale selle võib nutikate
lepingute kasutamine kaotada vajaduse vahendajate
järele, vähendades oluliselt tegevuskulusid.
Programmeeritav
v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u
1.6
Testige oma teadmisi
v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u
Millises Interneti-faasis me praegu kogeme?
Info Internet Ühenduse
Internet
Väärtus
Internet
v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u
Tsentraliseeritud
Mis tüüpi pearaamatuid
plokiahelat kirjeldatakse?
Detsentraliseeritud
v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u
Kas Bitcoini plokiahel?
Jah, Bitcoin on
plokiahela alus
Ei, Bitcoin on plokiahela
jaoks suurepärane
kasutusjuht, kuid need
on vaid üks tehnoloogia
komponent.
v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u
Mis on ahela esimene plokk?
Plokk number
üks
Genesise
plokk
Algplokk

More Related Content

Similar to BEGIN BLOCKCHAIN - Module 1_EE.pptx

Mis on Web 2.0?
Mis on Web 2.0?Mis on Web 2.0?
Mis on Web 2.0?
KerttuMetsar
 
BEGIN BLOCKCHAIN - Module 5_EE.pptx
BEGIN BLOCKCHAIN - Module 5_EE.pptxBEGIN BLOCKCHAIN - Module 5_EE.pptx
BEGIN BLOCKCHAIN - Module 5_EE.pptx
caniceconsulting
 
Open government data and the psi directive et
Open government data and the psi directive etOpen government data and the psi directive et
Open government data and the psi directive et
Open Data Support
 
Veebide koosvõime raamistik (Uuno Vallner - RISO)
Veebide koosvõime raamistik (Uuno Vallner - RISO)Veebide koosvõime raamistik (Uuno Vallner - RISO)
Veebide koosvõime raamistik (Uuno Vallner - RISO)
Riigi Infosüsteemi Amet
 
Web 2 0 Vahendid
Web 2 0 VahendidWeb 2 0 Vahendid
Web 2 0 Vahendid
guestf39951
 
Web 2.0 Vahendid
Web 2.0 VahendidWeb 2.0 Vahendid
Web 2.0 Vahendid
guest0ada40
 
The Internet
The InternetThe Internet
The Internet
Tom
 
Sotsiaalse meedia kasutusvõimalused
Sotsiaalse meedia kasutusvõimalusedSotsiaalse meedia kasutusvõimalused
Sotsiaalse meedia kasutusvõimalused
Mai Poldaas
 
Ajaveebid, wikid ja e-õpe
Ajaveebid, wikid ja e-õpeAjaveebid, wikid ja e-õpe
Ajaveebid, wikid ja e-õpe
Kaido Kikkas
 
Temaatilised võrgustikud ja sotsiaalne tarkvara
Temaatilised võrgustikud ja sotsiaalne tarkvaraTemaatilised võrgustikud ja sotsiaalne tarkvara
Temaatilised võrgustikud ja sotsiaalne tarkvara
Mart Laanpere
 
Web 2.0 vahendid- mis, miks ja kellele
Web 2.0 vahendid- mis, miks ja kelleleWeb 2.0 vahendid- mis, miks ja kellele
Web 2.0 vahendid- mis, miks ja kellele
guest6741f1
 
Vestlusvõimendus
VestlusvõimendusVestlusvõimendus
Vestlusvõimendus
Mart Laanpere
 
2. teema kokkuvõte
2. teema kokkuvõte2. teema kokkuvõte
2. teema kokkuvõte
romilrobtsenkov
 
BEGIN BLOCKCHAIN - Module 4_EE.pptx
BEGIN BLOCKCHAIN - Module 4_EE.pptxBEGIN BLOCKCHAIN - Module 4_EE.pptx
BEGIN BLOCKCHAIN - Module 4_EE.pptx
caniceconsulting
 
Temaatilised võrgustikud
Temaatilised võrgustikudTemaatilised võrgustikud
Temaatilised võrgustikud
mkusmin
 
Video turundus [2.1]
Video turundus [2.1]Video turundus [2.1]
Video turundus [2.1]
Reigo Kimmel
 

Similar to BEGIN BLOCKCHAIN - Module 1_EE.pptx (20)

Mis on Web 2.0?
Mis on Web 2.0?Mis on Web 2.0?
Mis on Web 2.0?
 
BEGIN BLOCKCHAIN - Module 5_EE.pptx
BEGIN BLOCKCHAIN - Module 5_EE.pptxBEGIN BLOCKCHAIN - Module 5_EE.pptx
BEGIN BLOCKCHAIN - Module 5_EE.pptx
 
Web 2.0
Web 2.0Web 2.0
Web 2.0
 
Keit ja Maris
Keit ja MarisKeit ja Maris
Keit ja Maris
 
Open government data and the psi directive et
Open government data and the psi directive etOpen government data and the psi directive et
Open government data and the psi directive et
 
Veebide koosvõime raamistik (Uuno Vallner - RISO)
Veebide koosvõime raamistik (Uuno Vallner - RISO)Veebide koosvõime raamistik (Uuno Vallner - RISO)
Veebide koosvõime raamistik (Uuno Vallner - RISO)
 
Web 2 0 Vahendid
Web 2 0 VahendidWeb 2 0 Vahendid
Web 2 0 Vahendid
 
Web 2.0 Vahendid
Web 2.0 VahendidWeb 2.0 Vahendid
Web 2.0 Vahendid
 
The Internet
The InternetThe Internet
The Internet
 
Sotsiaalse meedia kasutusvõimalused
Sotsiaalse meedia kasutusvõimalusedSotsiaalse meedia kasutusvõimalused
Sotsiaalse meedia kasutusvõimalused
 
Web 2.0
Web 2.0Web 2.0
Web 2.0
 
Rauno Kais - Zone+ tutvustus
Rauno Kais - Zone+ tutvustusRauno Kais - Zone+ tutvustus
Rauno Kais - Zone+ tutvustus
 
Ajaveebid, wikid ja e-õpe
Ajaveebid, wikid ja e-õpeAjaveebid, wikid ja e-õpe
Ajaveebid, wikid ja e-õpe
 
Temaatilised võrgustikud ja sotsiaalne tarkvara
Temaatilised võrgustikud ja sotsiaalne tarkvaraTemaatilised võrgustikud ja sotsiaalne tarkvara
Temaatilised võrgustikud ja sotsiaalne tarkvara
 
Web 2.0 vahendid- mis, miks ja kellele
Web 2.0 vahendid- mis, miks ja kelleleWeb 2.0 vahendid- mis, miks ja kellele
Web 2.0 vahendid- mis, miks ja kellele
 
Vestlusvõimendus
VestlusvõimendusVestlusvõimendus
Vestlusvõimendus
 
2. teema kokkuvõte
2. teema kokkuvõte2. teema kokkuvõte
2. teema kokkuvõte
 
BEGIN BLOCKCHAIN - Module 4_EE.pptx
BEGIN BLOCKCHAIN - Module 4_EE.pptxBEGIN BLOCKCHAIN - Module 4_EE.pptx
BEGIN BLOCKCHAIN - Module 4_EE.pptx
 
Temaatilised võrgustikud
Temaatilised võrgustikudTemaatilised võrgustikud
Temaatilised võrgustikud
 
Video turundus [2.1]
Video turundus [2.1]Video turundus [2.1]
Video turundus [2.1]
 

More from caniceconsulting

Module 1 - Identifying Common Stereotypes.pptx
Module 1 - Identifying Common Stereotypes.pptxModule 1 - Identifying Common Stereotypes.pptx
Module 1 - Identifying Common Stereotypes.pptx
caniceconsulting
 
PROSPER - Module 4 Unit 3 (v2).pptx
PROSPER - Module 4 Unit 3 (v2).pptxPROSPER - Module 4 Unit 3 (v2).pptx
PROSPER - Module 4 Unit 3 (v2).pptx
caniceconsulting
 
PROSPER - Module 4 Unit 2(v2).pptx
PROSPER - Module 4 Unit 2(v2).pptxPROSPER - Module 4 Unit 2(v2).pptx
PROSPER - Module 4 Unit 2(v2).pptx
caniceconsulting
 
PROSPER - Module 4 Unit 1(v2).pptx
PROSPER - Module 4 Unit 1(v2).pptxPROSPER - Module 4 Unit 1(v2).pptx
PROSPER - Module 4 Unit 1(v2).pptx
caniceconsulting
 
PROSPER - Module 2 - Unit 3.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 3.pptxPROSPER - Module 2 - Unit 3.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 3.pptx
caniceconsulting
 
PROSPER - Module 2 - Unit 2_IT.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 2_IT.pptxPROSPER - Module 2 - Unit 2_IT.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 2_IT.pptx
caniceconsulting
 
PROSPER - Module 2 - Unit 1_IT.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 1_IT.pptxPROSPER - Module 2 - Unit 1_IT.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 1_IT.pptx
caniceconsulting
 
PROSPER - Module 3 - Unit 4 - Approcci creativi per una migliore inclusività ...
PROSPER - Module 3 - Unit 4 - Approcci creativi per una migliore inclusività ...PROSPER - Module 3 - Unit 4 - Approcci creativi per una migliore inclusività ...
PROSPER - Module 3 - Unit 4 - Approcci creativi per una migliore inclusività ...
caniceconsulting
 
PROSPER - Module 3 - Unit 3 - Sviluppare senso di appartenenza nel mondo ibri...
PROSPER - Module 3 - Unit 3 - Sviluppare senso di appartenenza nel mondo ibri...PROSPER - Module 3 - Unit 3 - Sviluppare senso di appartenenza nel mondo ibri...
PROSPER - Module 3 - Unit 3 - Sviluppare senso di appartenenza nel mondo ibri...
caniceconsulting
 
PROSPER - Module 3 - Unit 2 Misurare l_appartenenza digitale_IT.pptx
PROSPER - Module 3 - Unit 2 Misurare l_appartenenza digitale_IT.pptxPROSPER - Module 3 - Unit 2 Misurare l_appartenenza digitale_IT.pptx
PROSPER - Module 3 - Unit 2 Misurare l_appartenenza digitale_IT.pptx
caniceconsulting
 
PROSPER - Module 3 - Unit 1_IT.pptx
PROSPER - Module 3 - Unit 1_IT.pptxPROSPER - Module 3 - Unit 1_IT.pptx
PROSPER - Module 3 - Unit 1_IT.pptx
caniceconsulting
 
PROSPER - Module 2 - Unit 4.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 4.pptxPROSPER - Module 2 - Unit 4.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 4.pptx
caniceconsulting
 
PROSPER - Modulo 1 - Unità 5_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 5_IT.pptxPROSPER - Modulo 1 - Unità 5_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 5_IT.pptx
caniceconsulting
 
PROSPER - Modulo 1 - Unità 4_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 4_IT.pptxPROSPER - Modulo 1 - Unità 4_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 4_IT.pptx
caniceconsulting
 
PROSPER - Modulo 1 - Unità 3_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 3_IT.pptxPROSPER - Modulo 1 - Unità 3_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 3_IT.pptx
caniceconsulting
 
PROSPER - Modulo 1 - Unit 2_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unit 2_IT.pptxPROSPER - Modulo 1 - Unit 2_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unit 2_IT.pptx
caniceconsulting
 
PROSPER - Modulo 1 - Unità 1_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 1_IT.pptxPROSPER - Modulo 1 - Unità 1_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 1_IT.pptx
caniceconsulting
 
BG PROSPER - Module 4 - Unit 3.pptx
BG PROSPER - Module 4 - Unit 3.pptxBG PROSPER - Module 4 - Unit 3.pptx
BG PROSPER - Module 4 - Unit 3.pptx
caniceconsulting
 
BG PROSPER - Module 4 - Unit 2.pptx
BG PROSPER - Module 4 - Unit 2.pptxBG PROSPER - Module 4 - Unit 2.pptx
BG PROSPER - Module 4 - Unit 2.pptx
caniceconsulting
 
BG PROSPER - Module 4 - Unit 1.pptx
BG PROSPER - Module 4 - Unit 1.pptxBG PROSPER - Module 4 - Unit 1.pptx
BG PROSPER - Module 4 - Unit 1.pptx
caniceconsulting
 

More from caniceconsulting (20)

Module 1 - Identifying Common Stereotypes.pptx
Module 1 - Identifying Common Stereotypes.pptxModule 1 - Identifying Common Stereotypes.pptx
Module 1 - Identifying Common Stereotypes.pptx
 
PROSPER - Module 4 Unit 3 (v2).pptx
PROSPER - Module 4 Unit 3 (v2).pptxPROSPER - Module 4 Unit 3 (v2).pptx
PROSPER - Module 4 Unit 3 (v2).pptx
 
PROSPER - Module 4 Unit 2(v2).pptx
PROSPER - Module 4 Unit 2(v2).pptxPROSPER - Module 4 Unit 2(v2).pptx
PROSPER - Module 4 Unit 2(v2).pptx
 
PROSPER - Module 4 Unit 1(v2).pptx
PROSPER - Module 4 Unit 1(v2).pptxPROSPER - Module 4 Unit 1(v2).pptx
PROSPER - Module 4 Unit 1(v2).pptx
 
PROSPER - Module 2 - Unit 3.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 3.pptxPROSPER - Module 2 - Unit 3.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 3.pptx
 
PROSPER - Module 2 - Unit 2_IT.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 2_IT.pptxPROSPER - Module 2 - Unit 2_IT.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 2_IT.pptx
 
PROSPER - Module 2 - Unit 1_IT.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 1_IT.pptxPROSPER - Module 2 - Unit 1_IT.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 1_IT.pptx
 
PROSPER - Module 3 - Unit 4 - Approcci creativi per una migliore inclusività ...
PROSPER - Module 3 - Unit 4 - Approcci creativi per una migliore inclusività ...PROSPER - Module 3 - Unit 4 - Approcci creativi per una migliore inclusività ...
PROSPER - Module 3 - Unit 4 - Approcci creativi per una migliore inclusività ...
 
PROSPER - Module 3 - Unit 3 - Sviluppare senso di appartenenza nel mondo ibri...
PROSPER - Module 3 - Unit 3 - Sviluppare senso di appartenenza nel mondo ibri...PROSPER - Module 3 - Unit 3 - Sviluppare senso di appartenenza nel mondo ibri...
PROSPER - Module 3 - Unit 3 - Sviluppare senso di appartenenza nel mondo ibri...
 
PROSPER - Module 3 - Unit 2 Misurare l_appartenenza digitale_IT.pptx
PROSPER - Module 3 - Unit 2 Misurare l_appartenenza digitale_IT.pptxPROSPER - Module 3 - Unit 2 Misurare l_appartenenza digitale_IT.pptx
PROSPER - Module 3 - Unit 2 Misurare l_appartenenza digitale_IT.pptx
 
PROSPER - Module 3 - Unit 1_IT.pptx
PROSPER - Module 3 - Unit 1_IT.pptxPROSPER - Module 3 - Unit 1_IT.pptx
PROSPER - Module 3 - Unit 1_IT.pptx
 
PROSPER - Module 2 - Unit 4.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 4.pptxPROSPER - Module 2 - Unit 4.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 4.pptx
 
PROSPER - Modulo 1 - Unità 5_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 5_IT.pptxPROSPER - Modulo 1 - Unità 5_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 5_IT.pptx
 
PROSPER - Modulo 1 - Unità 4_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 4_IT.pptxPROSPER - Modulo 1 - Unità 4_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 4_IT.pptx
 
PROSPER - Modulo 1 - Unità 3_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 3_IT.pptxPROSPER - Modulo 1 - Unità 3_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 3_IT.pptx
 
PROSPER - Modulo 1 - Unit 2_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unit 2_IT.pptxPROSPER - Modulo 1 - Unit 2_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unit 2_IT.pptx
 
PROSPER - Modulo 1 - Unità 1_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 1_IT.pptxPROSPER - Modulo 1 - Unità 1_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 1_IT.pptx
 
BG PROSPER - Module 4 - Unit 3.pptx
BG PROSPER - Module 4 - Unit 3.pptxBG PROSPER - Module 4 - Unit 3.pptx
BG PROSPER - Module 4 - Unit 3.pptx
 
BG PROSPER - Module 4 - Unit 2.pptx
BG PROSPER - Module 4 - Unit 2.pptxBG PROSPER - Module 4 - Unit 2.pptx
BG PROSPER - Module 4 - Unit 2.pptx
 
BG PROSPER - Module 4 - Unit 1.pptx
BG PROSPER - Module 4 - Unit 1.pptxBG PROSPER - Module 4 - Unit 1.pptx
BG PROSPER - Module 4 - Unit 1.pptx
 

BEGIN BLOCKCHAIN - Module 1_EE.pptx

 • 1. Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union ONLINE KURSUS PLOKIAHEL JA ÄRI
 • 2. v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u Moodulite ülevaade 1.0 – Plokiahela põhitõed 2.0 – Kuidas saavad plokiahela ökosüsteemid ettevõtjaid ja VKEsid teenindada? 3.0 – Kas Plokiahel töötab teie jaoks? 4.0 – Millised eeskirjad mõjutavad minu ettevõtet? 5.0 – Plokiahela tulevik?
 • 3. v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u Moodul 1 Plokiahela põhitõed
 • 4. v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u Selles moodulis käsitleme lühidalt Interneti ajalugu ja selle kujundamist. Seda alust on vaja, et aidata mõista, kuidas plokiahela tehnoloogia tugineb praegustele Interneti-protokollidele. Näeme, kuidas plokiahela tehnoloogia muudab Internetti teabevahetuse asemel väärtuste vahetamiseks. Samuti käsitleme lühidalt Bitcoini ja seda, kuidas see on esimene ehtne rakendus plokiahela tehnoloogia tutvustamiseks. Arutame nende uute võrdõigusvõrkude funktsioone, mis toovad pearaamatusse läbipaistvuse ja muutumatuse, jagades koopiad kõigile võrgus osalejatele või sõlmedele. Lisaks uurime, kuidas see uus tehnoloogiaharu avab uusi karjäärivõimalusi, kuna plokiahela arendamiseks on vaja uusi oskusi ja talente. Sissejuhatus
 • 5. Seda programmi rahastati Euroopa Komisjoni toetusel. Selle väljaande (teate) eest vastutab ainuisikuliselt autor ja komisjon ei vastuta selles sisalduva teabe mis tahes kasutamise eest. Õpieesmärgid Mõistate seost varase Interneti ja plokiahela tehnoloogiate vahel. Oskate selgitada plokiahela ja Bitcoini erinevust. Oskate arutleda plokiahela omaduste teemal. Oskate kirjeldada plokiahela komponente: • Mis on plokk plokiahelas? • Kuidas plokid on aheldatud? • Muutumatus plokiahelas? 1 2 3 4 Selle mooduli lõpuks:
 • 6. v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u Sisukord 1.1 – Lühike sissejuhatus plokiahelasse 1.2 – Interneti kasv 1.3 – Mis on plokiahel 1.4 – Plokiahel vs Bitcoin 1.5 – Plokiahela omadused 1.6 – Testige oma teadmisi
 • 7. v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u 1.1 Lühike sissejuhatus plokiahelasse
 • 8. v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u Plokiahel on kasutajalt kasutajale (peer-to-peer) pearaamatusüsteem, mis võimaldab kaaslastel omavahel otse tehinguid teha, välistades vajaduse keskasutuse järele. Oma sisult on plokiahel süsteem tehinguteabe salvestamiseks uuel detsentraliseeritud viisil, mis muudab selle muutmise keeruliseks või võimatuks. Need tehingud salvestatakse plokkidele või lehtedele digitaalses pearaamatus, mida jagatakse võrgus osalejate vahel. Konsensus tehingute osas viib kasutajalt kasutajale võrgu kokkuleppele. Kui kokkulepitud tehinguplokid on muutumatus pearaamatus registreeritud, muutub usaldus süsteemi põhikomponendiks. Lühike sissejuhatus plokiahelasse
 • 9. v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u 1.2 Interneti kasv
 • 10. v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u Interneti kasv See, mis sai alguse 1970. aastal kahe ülikooli vahelise detsentraliseeritud arvutisuhtluse eksperimendina, sai edastuskontrolli protokolliks/internetiprotokolliks (TCP/IP). See töötati välja võrguprotokolli või arvutisidestandardite standardina ja see on tänapäeva Interneti selgroog. Kui TCP/IP-protokollid olid paigas, oli kasutajatel võimalik linkida hüpertekstdokumente infosüsteemis, millele oli juurdepääs mis tahes sõlmest või arvutist, kasutades TCP/IP-protokolli. Sellest tulenev infosüsteem on see, mida me täna tunneme kui World Wide Web.
 • 11. v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u World Wide Web'i kasv laiendas selle uue tehnoloogia kasutamist ja laiendas ärivõimalusi. Veebiserverid, inimesed, kes majutavad ja salvestavad dokumente ja veebibrausereid, ettevõtted, mis on loodud selleks, et aidata teil vaadata lingitud dokumente, aitavad luua majapidamises vajadust selle tehnoloogia järele ja Interneti plahvatus algas. Interneti kasv
 • 12. v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u • Web 1.0 • Web 2.0 • Web 3.0 Interneti plahvatus Sellest, kuidas inimesed hakkasid Internetiga suhtlema, tekkisid kolm erinevat valdkonda…
 • 13. v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u Põhimõtteliselt koosnes see veebi esimene versioon mõnest inimesest, kes lõid veebilehti ja sisu ja veebilehti suurele lugejate rühmale, võimaldades neil juurdepääsu allikatest pärit faktidele, teabele ja sisule. Või võite Web 1.0 kokku võtta järgmiselt: see on loodud selleks, et aidata inimestel teavet paremini leida. See käsitletud veebiversioon oli mõeldud andmeid otsivatele kasutajatele. Seda veebiversiooni nimetatakse mõnikord "kirjutuskaitstud veebiks", kuna sellel puuduvad vajalikud vormid, visuaalid, juhtelemendid ja interaktiivsus, mida me tänapäeva Internetis naudime. Web 1.0 Kust see algas... https://www.simplilearn.com/what-is-web-1-0-web-2-0-and-web-3-0-with-their-difference-article Inimesed kasutavad terminit "Web 1.0" Interneti varaseima vormi kirjeldamiseks. Kasutajad nägid esimest näidet ülemaailmsest võrgust, mis vihjas tulevasele digitaalsele suhtlusele ja teabe jagamise potentsiaalile.
 • 14. v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u Siin on mõned Web 1.0 omadused: • See koosneb staatilistest lehtedest, mis on hüperlinkide kaudu süsteemiga ühendatud. • Sellel on HTML 3.2 elemente, nagu raamid ja tabelid. • HTML-vormid saadetakse e-posti teel. • Sisu pärineb serveri failisüsteemist, mitte relatsioonilisest andmebaasihaldussüsteemist. • Sellel on GIF-nupud ja graafika. Võtke reaalsõnastik, digiteerige kõik selles olev ja tehke see inimestele võrgus juurdepääsetavaks (kuid te ei saa sellele reageerida). Buum. See on Web 1.0. Web 1.0 omadused
 • 15. v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u Kui Web 1.0 koosnes väikesest arvust inimestest, kes loovad sisu suuremale vaatajaskonnale, siis Web 2.0 puhul loovad paljud inimesed kasvavale vaatajaskonnale veelgi rohkem sisu. Lugemisele keskendunud Web 1.0; Web 2.0 keskendus osalemisele ja panustamisele. See Interneti-vorm rõhutab kasutaja loodud sisu (UGC), kasutuslihtsust, interaktiivsust ning paremat ühilduvust teiste süsteemide ja seadmetega. Web 2.0 on seotud lõppkasutaja kogemusega. Sellest tulenevalt vastutas see veebivorm kogukondade, koostöö, dialoogi ja sotsiaalmeedia loomise eest. Seetõttu peetakse Web 2.0 enamiku tänapäeva kasutajate jaoks veebipõhise suhtluse peamiseks vormiks. . Web 2.0 Kus me praegu oleme… Kui Web 1.0 nimetati "kirjutuskaitstud veebiks", siis Web 2.0 tuntakse kui "osalevat sotsiaalset veebi". Web 2.0 on oma eelkäija parem ja täiustatud versioon, mis sisaldab veebibrauseri tehnoloogiaid, nagu JavaScripti raamistikud. https://www.simplilearn.com/what-is-web-1-0-web-2-0-and-web-3-0-with-their-difference-article
 • 16. v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u Web 2.0 omadused Mobiilne Interneti-juurdepääs ja sotsiaalsete võrgustike kasv on aidanud kaasa Web 2.0 kasvu dramaatilisele tõusule. Seda plahvatust soodustab ka mobiilseadmete, nagu Androidi toega seadmed ja iPhone'id, meeletu populaarsus. Lisaks võimaldas Web 2.0 kasv sellistel rakendustel nagu TikTok, Twitter ja YouTube veebimaastikul laieneda ja domineerida. Seda kasutab ühiskond laiemalt ja see ei piirdu konkreetsete kogukondadega. https://www.simplilearn.com/what-is-web-1-0-web-2-0-and-web-3-0-with-their-difference-article
 • 17. v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u See veebisuhtluse ja -kasutuse etapp viib kasutajad eemale tsentraliseeritud platvormidelt, nagu Facebook, Google või Twitter, detsentraliseeritud, peaaegu anonüümsete platvormide poole. World Wide Web leiutaja Tim Berners- Lee nimetas Web 3.0 algselt semantiliseks veebiks ja nägi ette intelligentset, autonoomset ja avatud Internetti, mis kasutas tehisintellekti ja masinõpet, et toimida "globaalse ajuna" ning töödelda sisu kontseptuaalselt ja kontekstuaalselt. See idealiseeritud versioon ei saanud päris läbi tehnoloogiliste piirangute tõttu, näiteks kui kallis ja keeruline on inimkeele teisendamine millekski, mida arvutid hõlpsasti mõistavad. Web 3.0 Kuhu tulevik liigub… Web 3.0 lõpliku tähenduse väljaselgitamisel peame vaatama tulevikku. Kuigi Web 3.0 elemente on praegu saadaval, on selle täieliku realiseerimiseni veel palju teha. Web 3.0, mida nimetatakse ka Web3-ks, on üles ehitatud vundamendile, mis koosneb detsentraliseerimise, avatuse ja suurepärasema kasutajautiliidi põhiideedest. Web 1.0 on "kirjutuskaitstud veeb", Web 2.0 on "osalus sotsiaalne veeb" ja Web 3.0 on "lugemine, kirjutamine, käivitamine veebis". https://www.simplilearn.com/what-is-web-1-0-web-2-0-and-web-3-0-with-their-difference-article
 • 18. v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u Web 3.0 omadused • See on semantiline veeb, kus veebitehnoloogia areneb tööriistaks, mis võimaldab kasutajatel otsingu ja analüüsi kaudu sisu luua, jagada ja ühendada. See põhineb numbrite ja märksõnade asemel sõnade mõistmisel. • See hõlmab tehisintellekti ja masinõpet. Kui need kontseptsioonid kombineerida loomuliku keele töötlemisega (NLP), on tulemuseks arvuti, mis kasutab Web 3.0, et muutuda nutikamaks ja kasutajate vajadustele paremini reageerima. • See tutvustab mitme seadme ja rakenduse ühenduvust asjade Interneti (IoT) kaudu. Semantilised metaandmed teevad selle protsessi võimalikuks, võimaldades kogu olemasolevat teavet tõhusalt kasutada. Lisaks saavad inimesed Interneti- ühendust igal ajal ja igal pool ilma arvutit või nutiseadet vajamata. https://www.simplilearn.com/what-is-web-1-0-web-2-0-and-web-3-0-with-their-difference-article
 • 19. v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u • See pakub kasutajatele vabadust suhelda avalikult või privaatselt, ilma et vahendaja neid ohtu seaks, pakkudes seega inimestele "usaldusväärseid" andmeid. • See kasutab 3-D graafikat. Tegelikult näeme seda juba arvutimängudes, virtuaaltuurides ja e-kaubanduses. • See hõlbustab osalemist ilma juhtorgani loata. See on lubamatu. • Seda saab kasutada: • M e t a v e r s i d : 3 D - r e n d e r d a t u d p i i r i t u v i r t u a a l m a a i l m • P l o k i a h e l a m ä n g u d : n e e d v õ i m a l d a v a d k a s u t a j a t e l m ä n g u s i s e s t e r e s s u r s s i d e t e g e l i k u o m a n d i õ i g u s e , j ä r g i d e s N F T - d e p õ h i m õ t t e i d . • P r i v a a t s u s j a d i g i t a a l n e i n f r a s t r u k t u u r : s e e k a s u t u s h õ l m a b n u l l t e a d m i s t e t õ e n d e i d j a t u r v a l i s e m a t i s i k l i k k u t e a v e t . • D e t s e n t r a l i s e e r i t u d r a h a n d u s . S e e k a s u t u s h õ l m a b m a k s e t e p l o k i a h e l a i d , p e e r - t o - p e e r d i g i t a a l s e i d f i n a n t s t e h i n g u i d , n u t i k a i d l e p i n g u i d j a k r ü p t o v a l u u t a t . • D e t s e n t r a l i s e e r i t u d a u t o n o o m s e d o r g a n i s a t s i o o n i d . K o g u k o n n a l i i k m e t e l o n v õ r g u k o g u k o n n a d . Web 3.0 omadused
 • 20. v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u Web 3.0 Web 3.0 võimaldab kasutajatel suhelda, teavet vahetada ja turvaliselt finantstehinguid teha ilma tsentraliseeritud asutuse või koordinaatorita. Selle tulemusena saab igast kasutajast sisuomanik, mitte ainult sisukasutaja. Pidage meeles, et Web 3.0 pole täiesti paigas. Siiski näeme juba Web 3.0 elemente, nagu NFT-d, plokiahel, hajutatud pearaamatud ja AR-pilv, jõudmas meie Interneti-kogemustesse. Lisaks on Siri Web 3.0 tehnoloogia, nagu ka asjade Internet. Kui aga täielik juurutamine toimub, on see lähemal Berners-Lee esialgsele nägemusele Web 3.0-st. Tema sõnul on see koht, kus "millegi postitamiseks pole vaja keskasutuse luba … puudub keskne juhtsõlm ja seega pole ühtegi tõrkepunkti … ega "tõrkelülitit". Kahjuks on eeskätt kõnetuvastuses veel palju tööd teha; inimkõnes on hämmastavalt palju erinevaid nüansse ja termineid, millest tehnoloogia täielikult aru ei saa. Edusamme on tehtud, kuid protsess pole veel täiuslikuks saanud. https://www.simplilearn.com/what-is-web-1-0-web-2-0-and-web-3-0-with-their-difference-article
 • 21. v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u Nüüd, kui olete Interneti põhitõdedega kursis, liigume edasi plokiahela põhitõdede juurde…
 • 22. v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u 1.3 Mis on plokiahel?
 • 23. v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u Blockchain on uus tehnoloogia, mis võib muuta teie, ettevõtete ja maailma suhtlemisviisi revolutsiooniliseks! Aga mis see on? Kuidas see töötab? Vaadake lühikest videot, et saada parem ülevaade plokiahela toimimisest… https://www.youtube.com/watch?v=yubzJw0uiE4
 • 24. v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u Kuulake seda taskuhäälingusaadet Richard Bradleylt, mis selgitab, mis on Blockchain Deloitte'i saatesarjas "Technology Decoded". Podcast https://www2.deloitte.com/ch/en/pages/ strategy-operations/articles/blockchain- explained.html
 • 25. Refers to a good or service being offered by a company. v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u Märkmiku analoogia
 • 26. v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u Kasutame analoogiat plokiahela kohta. Viitame plokiahelale kui märkmikule. Iga leht tähistab selle plokiahela plokki. Sellel lehel, mida nimetatakse ka plokiks, saate salvestada igasuguseid andmeid, näiteks haiguslugusid ja finantstehinguid, kus iga leht (plokk) on aheldatud eelmise lehe (ploki) külge. See kett ei ole lihtsalt link eelmisele lehele; see sisaldab ka teavet lehe kohta nii, et kui lehel olevad andmed on määratletud ja märkmikusse lisatud, ei saa neid muuta. Kui seda muudetakse, muutub lehe teave. Seejärel muudetakse ketti, mida see hoiab koos teise leheküljega, ja nii edasi. See on märgatav, kuna keti lüli on katki. Seega on igal aheldatud lehel olevad read muutumatud.
 • 27. v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u Plokiahela tehnoloogia hõlmab ka nutikaid lepinguid, mis on intelligentsed programmilised lepingud, tuntud ka kui reeglid; need defineeritakse ja käivitatakse, kui plokiahela võrgus toimub teatud tüüpi sündmus. Seda nimetatakse plokiahelaks, kuna plokkide ahel on lingitud plokkide loend, kus igas plokis on üks või mitu tehingut. Neid tehinguid kontrollib ja kinnitab plokiahela võrk igal ajaperioodil. Plokiahela protokolli konsensusalgoritm, mis on selle plokiahela võrgu jaoks vastu võetud, määratleb osalevate sõlmede reeglid ja stiimulid.
 • 28. v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u Selle plokiahela märkmiku teeb uskumatult võimsaks see, et kõik lehed on omavahel lingitud. Nii et kui ma lähen tagasi ja proovin selle märkmiku suvalise lehe andmeid muuta, katkestan lingi ilmselgelt ja hõlpsasti tuvastataval viisil. See annab plokiahelale võtmeomaduse, mida nimetatakse muutumatuseks. Ja see annab plokiahelale turvalisuse, mida oleme tundma õppinud ja millest sõltume. Plokiahelad annavad meile ka uskumatu tehnoloogia, mida nimetatakse nutikateks lepinguteks, mis võimaldavad meil programmiliselt määratleda reeglid ja sammud, mida tuleks teha iga kord, kui meie plokiahelasse või üliturvalisse sülearvutisse salvestatakse teatud tüüpi sündmus. Need kõik on ühendatud
 • 29. v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u Seega, kui mõtlete plokiahelale, ärge laske end hirmutada, mõeldes, et see on midagi kõrgtehnoloogilist, uut ja tipptasemel. See on lihtsalt uus ja loominguline viis vanade ideede kombineerimiseks, et luua meile uskumatu uute lahenduste platvorm. Saate juba aru kõigist peamistest põhimõtetest ja kontseptsioonidest, mis on vajalikud, et mõista, mis on plokiahel ja miks see nii võimas on. Kas see on tõesti nii keeruline?
 • 30. v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u 1.4 Plokiahel vs Bitcoin
 • 31. v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u Esiteks on oluline märkida, et plokiahel ei ole Bitcoin! Bitcoin on digitaalne valuuta, mis töötab Bitcoini plokiahela peal. Bitcoinil pole piire ja see loodi detsentraliseeritud maksesüsteemina, alternatiivina valitsuste emiteeritud valuutadele. Bitcoini tehinguid tehakse Bitcoini võrgu kaudu, mis on avatud, avalik plokiahela võrk. Kui teil on Interneti-ühendus ja Bitcoini rahakotirakendus, saate krüptovaluutat Bitcoini vastu võtta ja saata. Tänu oma tugevale matemaatilisele ja krüptograafilisele vundamendile, mis võimaldab bitcoinil olla turvaline ja anonüümne, peavad inimesed seda väärtuslikuks ja usaldavad seda.
 • 32. v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u Bitcoin ja krüptovaluutad on plokiahela jaoks suurepärased kasutusvõimalused, kuid need on vaid üks osa tehnoloogiast. Mõned privaatselt hallatavad plokiahelad ei kasuta krüptovaluutasid oma plokiahelate funktsioonina. Plokiahela tehnoloogia saab hõlpsasti üle kanda kõike omandiõigustest, aktsiatest ja isegi kunstiteostest. On palju rohkem kasutusjuhtumeid, mis kasutavad plokiahela tehnoloogiat, mis on valuutaülekandest kaugemale ulatuvad.Vaadake seda lühikest videot Bitcoini toimimise kohta… https://youtu.be/s4g1XFU8Gto Plokiahel vs Bitcoin
 • 33. v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u 1.5 Plokiahela omadused
 • 34. v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u Plokiahela seitse peamist funktsiooni: • Jaotatud pearaamat • Läbipaistvus • Peer-to-Peer võrk • Konsensus • Krüpteerimine • Muutumatus • Programmeeritav
 • 35. v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u Pearaamat on tehingute kogum. See ei ole varade kogum. Varad on osa tehingust, kuid pearaamat salvestab tehingu. Digitaalselt jaotatud pearaamatu või plokiahela puhul ei oma pearaamatut keegi. Pearaamat jaotatakse võrgus osalejate vahel, kes kõik kasutavad samu plokiahela protokolle. See on detsentraliseeritud, kuna võrgu igas sõlmes/arvutis on identne pearaamatu koopia. 2009. aastal sai Bitcoinist esimene rakendus plokiahela tehnoloogia võimendamiseks, registreerides esimese varaülekande avalikus plokiahela pearaamatus. Jaotatud pearaamat Vaadake seda lühikest selgitust jagatud pearaamatute kohta… https://www.youtube.com/watch?v=4b0A5XU3-tY
 • 36. v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u Plokiahelas näeme kõiki jagatud või hajutatud pearaamatus toimunud tehinguid. Plokiahel salvestab üksikasjad iga tehingu kohta, mis on toimunud pärast esimest ülekannet. Sellest esimesest ülekandest koos mõne süsteemiteabega saab meie ahela esimene plokk ja seda nimetatakse geneesiplokiks. Kuna iga sõlm jagab kokkulepitud pearaamatu koopiat, ei teki tehingutes hõõrdumist, kõigil on sama kokkulepitud eksemplar. Tsentraliseeritud süsteemid ei ole läbipaistvad, pearaamatu infot kontrollib üks asutus. Läbipaistvus
 • 37. v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u Pearaamatut salvestab, värskendab ja hooldab partnervõrk. Sõlmed moodustavad plokiahela võrgu infrastruktuuri. Nad salvestavad, levitavad ja säilitavad plokiahela andmeid, nii et sõlmedes eksisteerib plokiahel. Kõik võrgu sõlmed järgivad samu tööreegleid või protokolle, kuid sõlmedel on erinevad rollid. Täissõlm sisaldab plokiahela protokolli ja plokiahela tehingute ajaloo koopiat ning aitab plokiahelat hooldada. Kasutaja sõlm suhtleb pearaamatuga. Peer-to-Peer võrk
 • 38. v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u Konsensus Plokiahela pearaamatud erinevad tsentraliseeritud pearaamatutest, kuna võrgus osalejatel on kokkulepe selles, mis on identses pearaamatus. Lisatavate plokkide jaoks lepivad kõik süsteemi sõlmed kokku, millised tehingud on täpsed ja tuleks plokkide ahelasse lisada. Kuna puudub keskasutus, kes sõlmedele ütleks, millised tehingud kehtivad, on vaja uut viisi kokkuleppele jõudmiseks või konsensuseni jõudmiseks. Protokolli on sisse ehitatud viis, kuidas iga plokiahel konsensusele jõuab, need on koodi sisse ehitatud reeglid, mis määravad, kuidas sõlmed pearaamatu tehinguid lisavad. Bitcoini võrk kasutab töö konsensuse mudelit. See vastastikku umbusaldavate osalejate grupi kokkuleppe saavutamise protsess on plokiahela konsensuse eelis.
 • 39. v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u Krüpteerimine Krüpteerimine ja krüptograafia on kombineeritud plokiahela tehnoloogiaga, et tagada plokiahela teabe autentsus. Krüpteerimine viitab tehnilistele protsessidele, mis turvavad andmeid ja süsteeme, muutes häkkeritel teabele volitamata juurdepääsu või võrkudesse ja tehingutesse sekkumise keeruliseks. Kaasaegses krüptograafias hõlmab krüpteerimine üldiselt loetava lihtteksti teisendamist krüptitud tekstiks (loetamatud krüptitud andmed) krüpteerimisalgoritmi või šifri abil. Ainult need, kellel on andmetele juurdepääs, saavad šifreeritud teksti uuesti loetavaks lihttekstiks dekodeerida. Krüptograafia ja plokiahel pakuvad turvalist viisi millegi autentsuse tõestamiseks. Selle asemel, et loota kolmandale osapoolele, usaldatakse krüptoalgoritme, mis tõestavad tõendi päritolu ja autentsust. Vaadake seda lühikest videot, et näha, kuidas krüptimine plokiahela seadistuses töötab… https://www.youtube.com/watch?v=j2Or0DsUYkI
 • 40. v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u Muutumatus Krüptograafia mängib rolli ka plokiahela tehnoloogia teises võimsas omaduses, muutumatus. Mis teeb plokiahela uskumatult võimsaks, on see, et kõik plokid on omavahel seotud. Kasutades krüptotehnikat, mida nimetatakse räsimiseks, võltsitakse lingitud teave nii, et kui lähete tagasi ja proovite muuta mis tahes ploki andmeid ükskõik millises jagatud pearaamatus, katkeb seos teiste koopiatega ilmselgelt ja hõlpsalt määramise viis. Plokiahela puhul pole plokiahela sees andmete muutmise või andmete muutmise võimalust, see on püsiv. Traditsioonilises andmebaasis jälgib süsteemiadministraator pearaamatut ja saab teha muudatusi
 • 41. v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u Mõned plokiahelad pakuvad lisafunktsiooni, nutikaid lepinguid, mis suruvad süsteemi loogika peale. Kui mõtlete krüptovaluuta plokiahelale kui kalkulaatorile, mis salvestab finantstehinguid, võite neid plokiahelaid pidada arvutiteks. Nutikas leping on programm, mis töötab plokiahelas, mis võib kehtestada lepingulisi kokkuleppeid. Tavaliselt toimivad need digitaalsete lepingutena, mis jõustavad kindla reeglistiku. Need reeglid on eelnevalt määratletud arvutikoodiga, mida kopeerivad ja käivitavad kõik võrgusõlmed. Plokiahela nutikad lepingud võimaldavad luua usaldusväärseid protokolle. See tähendab, et kaks osapoolt saavad plokiahela kaudu kohustusi võtta, ilma et nad peaksid üksteist tundma või usaldama. Nad võivad olla kindlad, et kui tingimusi ei täideta, siis lepingut ei täideta. Peale selle võib nutikate lepingute kasutamine kaotada vajaduse vahendajate järele, vähendades oluliselt tegevuskulusid. Programmeeritav
 • 42. v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u 1.6 Testige oma teadmisi
 • 43. v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u Millises Interneti-faasis me praegu kogeme? Info Internet Ühenduse Internet Väärtus Internet
 • 44. v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u Tsentraliseeritud Mis tüüpi pearaamatuid plokiahelat kirjeldatakse? Detsentraliseeritud
 • 45. v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u Kas Bitcoini plokiahel? Jah, Bitcoin on plokiahela alus Ei, Bitcoin on plokiahela jaoks suurepärane kasutusjuht, kuid need on vaid üks tehnoloogia komponent.
 • 46. v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u Mis on ahela esimene plokk? Plokk number üks Genesise plokk Algplokk