SlideShare a Scribd company logo
Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union
ONLINE KURSUS
PLOKIAHEL JA ÄRI
v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u
Moodulite ülevaade
1.0 – Plokiahela põhitõed
2.0 – Kuidas saavad plokiahela ökosüsteemid ettevõtjaid ja VKEsid teenindada?
3.0 – Kas Blockchain töötab teie jaoks?
4.0 – Millised eeskirjad mõjutavad minu ettevõtet?
5.0 – Plokiahela tulevik?
v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u
Moodul 3
Kas plokiahel töötab teie
jaoks?
v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u
Selles moodulis täpsustame, mida
plokiahel ettevõtjate jaoks tähendab ja
kuidas seda paljudes tööstusharudes
rakendada.
Sissejuhatus
Arutame selle omadusi
Seda programmi rahastati Euroopa Komisjoni toetusel. Selle väljaande (teate) eest vastutab
ainuisikuliselt autor ja komisjon ei vastuta selles sisalduva teabe mis tahes kasutamise eest.
Õpieesmärgid
Saate aru, mida plokiahel ettevõtjate
jaoks tähendab.
Saate aru, kuidas ettevõtjad saavad
oma ettevõtte DAPS-i haldamiseks
kasutada plokiahela tehnoloogiat.
Teete kindlaks, kas plokiahel töötab
teie ärimudelis.
1
2
3
Selle mooduli lõpuks:
v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u
Content
3.1 – Mida tähendab plokiahel ettevõtjate jaoks
3.2 – Plokiahela kasutamine oma ettevõtte haldamiseks
3.3 – MetaMask tähelepanu keskpunktis
3.4 – Plokiahel ja teie ärimudel
3.5 – Kontrollige oma teadmisi
v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u
3.1
Mida tähendab plokiahel
ettevõtjate jaoks
v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u
Mida rohkem mõistate
plokiahela tehnoloogiat ja
mida see võimaldab, seda
lihtsam on uuendusi teha
ja seda uute äriideede
puhul rakendada.
- Wilhelm Myrer the CEO of Empower
“
“
Plokiahela ettevõtjate parimad
näpunäited
v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u
Nagu olete õppinud, on plokiahel võrdõigusraamatusüsteem, mis võimaldab
kaaslastel üksteisega otse tehinguid teha, välistades vajaduse keskasutuse järele.
Kuigi Blockchaini massiline populaarsus on piirdunud selle panusega Bitcoini või teiste
krüptovaluutade valdkonnas, on praegu mitu kasutusjuhtumit pidevalt esile kerkimas.
See on märk detsentraliseerimistehnoloogia potentsiaalist ja mõjust, mis Blockchainil
võib olla äritegevusele erinevates tööstusharudes.
Mida tähendab Blockchain ettevõtjate jaoks
v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u
Praegused
sektorid vastavalt
ELi plokiahela
teabelehele, mis
põhineb
Cambridge Center
for Alternative
Finance
andmetel…
v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u
Plokiahel võib aidata
fintech-tööstust
tarneahela
juhtimise mitmes
aspektis
FINTECH
Plokiahel võib muuta
kinnisvaraturu
ostjatele ja
müüjatele
kättesaadavamaks
KINNISVARA
Plokiahel võib
suurendada
tootlikkust,
läbipaistvust ja
usaldust
PÕLLUMAJANDUS
Plokiahel maksimeerib
turvalisust ja
juurdepääsetavust,
kuna seda kasutatakse
laialdaselt kogu
tervishoiusüsteemis
TERVISHOID
Mõned plokiahelatööstuse kasutusvaldkonnad…
v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u
Plokiahel võib aidata
pakkuda laialdast
juurdepääsu avatud
haridusressurssidele
HARIDUS
Plokiahel võib
tootmisse tuua
suurema usalduse
ja läbipaistvuse
TOOTMINE
Jaemüüjad kasutavad
plokiahelat tarbijate
kaasamiseks ja
usalduse loomiseks
oma toodete vastu
JAEMÜÜK
Mõned plokiahelatööstuse kasutusvaldkonnad...
Plokiahel võib viia
tõhusama, läbipaistvama,
produktiivsema ja
jätkusuutlikuma
ehituseni
EHITUS
v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u
3.2
Plokiahela kasutamine oma
ettevõtte haldamiseks
v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u
Plokiahelaga seoses on
palju hüppeid ja lubadusi.
Siiski peavad ettevõtjad
suutma võimalusest kinni
haarata ja lubadusi
reaalsuseks muuta.
- Phil Brown, VP of Circularise
“
“
Plokiahela ettevõtjate parimad
näpunäited
v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u
Tänapäeval on plokiahel
koos mitmete
funktsioonidega, nagu
nutikad lepingud, ICO-d
jne, kasulikud mitmel
erineval eesmärgil, millega
ettevõtted tavaliselt oma
igapäevaste protsessidega
tegelevad.
v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u
Blockchainil on
üha rohkem
kasutusjuhtumeid.
Vaatame nelja
peamist valdkonda:
Nutikad lepingud
Digitaalne valuuta
Arvestuse
pidamine
Väärtpaberid
v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u
Nagu eelmistes moodulites õppisime, on
nutikas leping isetäituv digileping, mis
võimaldab kahel või enamal osapoolel
vahetada raha, vara, aktsiaid või midagi
väärtuslikku läbipaistval ja konfliktivabal
viisil, vältides samas vajadust kolmas
osapool.
Nutikad lepingud kontrollitakse, täidetakse ja
jõustatakse arvutiprogrammiga, mis töötab
plokiahela võrgus.
Millised on nutikad lepingud?
v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u
Pakkumine: Tehingu algatab esimene osa. Esimene osapool kirjutab Solidity abil lepingu
kui-siis-avaldusega. Seejärel edastatakse leping plokiahelasse.
Läbirääkimised: Pärast lepingu ilmumist plokiahelasse on leping avatud kõigile seotud
osapooltele. Lepingu tingimuste üle saavad pooled läbi rääkida. Kontrollige selles etapis
kindlasti kõiki tingimusi, sest kui see on allkirjastatud, pole enam tagasiteed.
Heakskiit: Kui kõik pooled on lepingutingimused heaks kiitnud, siis käivitatakse
sündmused. Käivitavad sündmused võivad olla aegumiskuupäev, tähtaeg, streigi
pass/stop-loss või muud tingimused, mida osapooled sobivaks peavad. Pärast seda
leping kinnitatakse ja see muutub muutumatuks.
Iserahuldavad tingimused: Pärast heakskiitmist. See saab ise kontrollida lepingu
tingimusi, kasutades Oraclesi või asjade Interneti seadmete, näiteks andurite või
kaamerate, reaalajas andmeid.
Käivitav sündmus: Nutikas leping käivitub, kui tingimused on täidetud, seejärel
kantakse varad üle või ilmneb selle aluseks olev tulemus. Kahtlemata võib see tunduda
segane.
Nutikas lepingus on 5 põhimõtet
v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u
Vaadake seda videot nutikatest lepingutest põhjalikuma ülevaate saamiseks
Klikkige
video
esitamiseks
v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u
• Autonoomia – lepingu sõlmid sina.
• Usaldus – teie dokumendid
krüpteeritakse jagatud
pearaamatusse.
• Ohutus – krüptograafia ehk
veebisaitide krüptimine hoiab teie
dokumente turvalisena.
• Kiirus – nutikad lepingud kasutavad
ülesannete automatiseerimiseks
tarkvarakoodi, vähendades sellega
töötunde.
• Säästud – nutikad lepingud
säästavad teie raha, kuna need
välistavad vahendaja olemasolu.
Mõned nutikate lepingute peamised plussid/miinused
• Need ei ole koodi vigade ja
turvaaukude suhtes läbilaskmatud.
• Puudub nutikate lepingute
reguleerimine.
v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u
Digitaalne valuuta (digitaalraha,
elektrooniline raha või elektrooniline valuuta)
on mis tahes valuuta, raha või rahataoline
vara, mida peamiselt hallatakse, hoitakse või
vahetatakse digitaalsetes arvutisüsteemides,
eriti Interneti kaudu. Digitaalsete valuutade
liikide hulka kuuluvad krüptovaluuta,
virtuaalvaluuta ja keskpanga digitaalvaluuta.
Plokiahel ja krüptovaluuta on terminid, mida
kuulete sageli kooskasutatuna. Kuigi need on
kaks selgelt erinevat tehnoloogiat, on need ka
olemuselt üksteisega läbi põimunud.
Mis on digitaalne valuuta?
v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u
• Madalad või puuduvad tasud.
• Võimalus seda üle kanda kõikjal
maailmas.
• Digitaalsed valuutad võivad aidata
ettevõtetel riske vähendada ja
kõrvaldada, kasutades neid
transpordivaluutana ja
ettevõtetevaheliste tehingute
arveldamise viisina ilma
väljapressimistasusid maksmata.
• Võib samuti kaotada täiendavad
protsessietapid ja
infrastruktuurikulud.
Mõned digitaalse valuuta plussid/miinused
• Ei ole laialdaselt aktsepteeritud
makseviisina.
• Ettevõtted ei saa oma saldolt
intressi teenida.
• Võib olla äärmiselt muutlik; nende
väärtused võivad oluliselt erineda.
v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u
Meeldetuletus Moodulist 1 …. plokiahel
ei ole Bitcoin!
Bitcoin on digitaalne valuuta, mis töötab Bitcoini plokiahela peal.
Bitcoinil pole piire ja see loodi detsentraliseeritud
maksesüsteemina, alternatiivina valitsuste emiteeritud
valuutadele. Bitcoini tehinguid tehakse Bitcoini võrgu kaudu, mis
on avatud, avalik plokiahela võrk. Kui teil on Interneti ühendus ja
Bitcoini rahakotirakendus, saate krüptovaluutat Bitcoini vastu
võtta ja saata. Krüptovaluutadel nagu Bitcoin on väärtus, sest seda
saab matemaatikaga tõestada. Erinevalt tsentraliseeritud
teenuseid pakkuvatest pankadest vastutate oma krüptovaluuta
eest.
v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u
Plokiahel parandab arvestust, lisades
segusse turvalisuse, usalduse,
detsentraliseerimise ja muutumatuse.
Plokiahela tehnoloogial on potentsiaal
muuta dokumendihaldusprotsesside
toimimist minevikus. See aitab oluliselt
vähendada kirjete haldamise ja
salvestamisega kaasnevaid kulusid, lisades
samal ajal segule suurema tõhususe.
Plokiahel ja arvestuse pidamine
v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u
• Stabiilne salvestus ja töötlemine –
nende süsteemide kirjeid ei saa
muuta ilma uut läbipaistvat
andmepunkti loomata. Salvestatud
andmed säilivad algsel stabiilsel
kujul ning neid saab kiiresti ja
lihtsalt töödelda.
• Parem andmehaldus – saate
suurema volitusega juhtida, millal
ja kuidas oma andmetele juurde
pääsete.
Mõned plokiahela plussid/miinused arvestuse pidamiseks
• Nagu paljude tehnoloogiliste
uuenduste puhul, on mõnel
ettevõttel raskusi integreerimisega.
v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u
Vaadake seda videot, et saada aimu, kuidas plokiahelat saab
õppematerjalide jaoks kasutada...
Malta püüab olla
esimene riik, kes
paneb
plokiahelasse
haridustunnistused
Kliki video
vaatamiseks
v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u
Nagu eelmistes moodulites õppisime, loob
plokiahela tehnoloogia andmete struktuuri,
millel on omased turvaomadused. See
põhineb krüptograafia, detsentraliseerimise
ja konsensuse põhimõtetel, mis tagavad
tehingute usalduse.
Enamikus plokiahelates või hajutatud
pearaamatutehnoloogiates (DLT) on andmed
struktureeritud plokkideks ja iga plokk
sisaldab tehingut või tehingute kogumit. Iga
uus plokk ühendub krüptograafilises ahelas
kõigi plokkidega enne seda nii, et seda on
peaaegu võimatu rikkuda.
Plokiahel ja väärtpaberid
v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u
Ettevõtte plokiahelarakenduse loomisel on oluline kaaluda turvalisust tehnoloogiavirna
kõigil kihtidel ning seda, kuidas hallata võrgu juhtimist ja lubasid. Ettevõtte plokiahela
lahenduse kõikehõlmav turvastrateegia hõlmab traditsiooniliste turvakontrollide ja
tehnoloogiliselt ainulaadsete juhtelementide kasutamist. Mõned ettevõtte plokiahela
lahendustele spetsiifilised turbekontrollid hõlmavad:
Soovitatav on palgata eksperte, kes aitavad teil luua nõuetele vastava ja turvalise
lahenduse ning aidata teil saavutada ärieesmärke.
Plokiahela turvalisus ettevõttele
Identiteedi- ja juurdepääsuhaldus Võtmehaldus
Andmete privaatsus Turvaline side
Nutikas lepingu turvalisus Tehingu kinnitus
v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u
• Ohutus – selliste funktsioonidega
nagu nutikad lepingud saavad
institutsioonid kiiresti ja turvaliselt
edastada tundlikke andmeid, nagu
finantsfaktid ja -arvud.
• Privaatne kasutaja identiteet –
krüptovõtmed tähendavad, et
kasutajatel on kõrge
konfidentsiaalsustase.
• Plokiahelad on detsentraliseeritud.
• Hetkeline jälgitavus – iga plokiahel
loob kontrolljälje, mis suudab
dokumenteerida varade ja
andmete liikumist.
Mõned plokiahela turvalisuse plussid/miinused
• Detsentraliseeritud võrkudes on
küberrünnakute oht palju väiksem,
kuid need pole täiesti immuunsed.
• Plokiahela arendajad peavad
mõistma keerulist tööriistade ja
programmeerimiskeelte komplekti,
et kujundada süsteemi
infrastruktuuri ja tegeleda
turvaprobleemidega.
• Praegune reguleerimatus
plokiahela tehnoloogia toimimises
muudab selle pettuse lihtsamaks
sihtmärgiks.
v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u
Kasutage alati oma
kriitilist mõtlemist. Seadke
kõike kahtluse alla, olge
oma lähenemisviisis
loominguline ja ärge
kartke midagi proovida –
see ei pruugi töötada, kuid
te ei saa teada enne, kui
proovite.
- John Roberts, CEO of Blockaviation
“
“
Plokiahela ettevõtjate parimad
näpunäited
v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u
Teadke, kus on teie
nõrkused, ja leidke partner,
kes täidab teid enamasti ja
kes on vastupidine profiil.
Tähtsam on teada, milles
sa oled kohutav, kui selles,
milles sa oled hea.
- Ashish Gadnis, CEO of BanQu
“
“
Plokiahela ettevõtjate parimad
näpunäited
v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u
Arendada suurepäraseid
suhtlemisoskusi. Kuna
tehnoloogia on uus, valitseb
endiselt palju teadmatust
ning ettevõtjad peavad
investeerima aega ja
ressursse oma ideede
turundamisele/müümisele,
selgitades, kuidas
tehnoloogia saab teatud
probleeme lahendada.
- Wilhelm Myrer, CEO of Empower
“
“
Plokiahela ettevõtjate parimad
näpunäited
v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u
Looge tööstuse,
tehnoloogia ja
äriekspertide konsortsium,
meeskond on suurem kui
selle osa summa.
- John Roberts, CEO Blockaviation
“
“
Plokiahela ettevõtjate parimad
näpunäited
v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u
Varasem tarkvaraarenduse
kogemus aitab ettevõtete
omanikke plokiahela
tehnoloogia integreerimisel
oluliselt kaasa. Samuti on
oluline omada rikkalikku
arusaama erinevate
plokiahelate piirangutest ja
tagada, et teie valitud
plokiahelal on teie ettevõtte
juhtimiseks stabiilne,
fikseeritud ja skaleeritav
protokoll.
- Daniel & Jeremy Street, co-founders of Relica
“
“
Plokiahela ettevõtjate parimad
näpunäited
v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u
3.3
MetaMask tähelepanu
keskpunktis
v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u
MetaMask on krüptorahakott ja
värav Web3-sse. MetaMask
võimaldab teil luua ja hallata oma
identiteete (privaatvõtmete,
kohaliku kliendi rahakoti ja
riistvararahakoti kaudu.
MetaMaski abil saate:
• Avastage plokiahela rakendusi
välgukiirusel.
• Valige, mida jagada ja mida
privaatsena hoida.
Vaadake seda videot, et saada põhjalikumat ülevaadet MetaMaskist
v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u
3.4
Plokiahel ja teie ärimudel
v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u
Leidke probleem, mida teie
ettevõte peab lahendama,
ja seejärel mõelge välja,
kuidas saab plokiahela
ainulaadseid võimalusi
kasutadalahendada see
probleem.
- Peter Bainbridge-Clayton, CEO and Founder
Kompany
“
“
Plokiahela ettevõtjate parimad
näpunäited
v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u
Olete õppinud tundma plokiahela potentsiaali ja
seda, miks see on üks kuumimaid esilekerkivaid
äritehnoloogiaid. Kuidas aga teada saada, kas see
on teie ja teie ärimudeli jaoks õige?
v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u
Meile meeldib see
lihtne harjutus
Maailma
Majandusfoorumilt
Need 11 küsimust aitavad teil otsustada, kas plokiahel on teie ettevõtte jaoks õige |
World Economic Forum (weforum.org)
v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u
v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u
Koguge väärtusahela
analüüsiga kaasa
konkurentsieelise kaaslaste
ees. See protsess on
hindamatu väärtusega
kvaliteetse teenuse
loomiseks, mida klient
kõrgelt hindab ja mis
lõppkokkuvõttes
suurendab teie
kasumimarginaali.
- John Roberts, CEO Blockaviation
“
“
Plokiahela ettevõtjate parimad
näpunäited
v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u
3.5
Kontrollige oma teadmisi
v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u
Tootmine on sektor, mis kasutab praegu plokiahelat kõige rohkem?
Jah Ei Ei tea
v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u
Plokiahelat kasutatakse laialdaselt paljudes sektorites?
Jah, sellel on lai
kasutusala
Ei, sellel on ainult
piiratud kasutus
v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u
Mitut peamist plokiahela valdkonda me selles moodulis uurisime?
2 4 6
v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u
Õige
Õige või vale – on väga keeruline
kindlaks teha, kas plokiahel on
teie ettevõtte jaoks õige
Vale
v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u
An Entrepreneur’s Guide on Blockchain Technology & its Uses (appinventiv.com)
What Are Smart Contracts? [Ultimate Beginner’s Guide to Smart Contracts]
(blockgeeks.com)
What are smart contracts in blockchain and how do they work? (blockchain-council.org)
Advantages and Disadvantages of Digital Currency – Crypto Set Go
How Many Cryptocurrencies are There In 2022? (explodingtopics.com)
Malta is first country to put education certificates on blockchain (maltatoday.com.mt)
What is Blockchain Security? | IBM
11 Questions World Economic Forum(weforum.org)
Peamised viited

More Related Content

Similar to BEGIN BLOCKCHAIN - Module 3_EE.pptx

Startup kommunikatsioon
Startup kommunikatsioonStartup kommunikatsioon
Startup kommunikatsioon
Siim Lepisk
 
Primendi Visiooniseminar - IT valdkonna visioon 2015 (Toomas Mõttus)
Primendi Visiooniseminar - IT valdkonna visioon 2015 (Toomas Mõttus)Primendi Visiooniseminar - IT valdkonna visioon 2015 (Toomas Mõttus)
Primendi Visiooniseminar - IT valdkonna visioon 2015 (Toomas Mõttus)
Primend
 
Agiilse tarkvaraarendusmetoodika kasutamine avalikus sektoris
Agiilse tarkvaraarendusmetoodika kasutamine avalikus sektorisAgiilse tarkvaraarendusmetoodika kasutamine avalikus sektoris
Agiilse tarkvaraarendusmetoodika kasutamine avalikus sektorisVassili Ljahhovets
 
License your data and metadata et
License your data and metadata etLicense your data and metadata et
License your data and metadata et
Open Data Support
 
Kasutatavus ja selle hindamise meetodid
Kasutatavus ja selle hindamise meetodidKasutatavus ja selle hindamise meetodid
Kasutatavus ja selle hindamise meetodid
Hans Põldoja
 
microsofti-vastupanuv6itleja
microsofti-vastupanuv6itlejamicrosofti-vastupanuv6itleja
microsofti-vastupanuv6itleja
Edmund Laugasson
 
Digiallkiri teoorias (Valdo Praust)
Digiallkiri teoorias (Valdo Praust)Digiallkiri teoorias (Valdo Praust)
Digiallkiri teoorias (Valdo Praust)daniellabo
 
E-arve –kas kulu või tulu? E-arvete kasutamine juhi vaatest (Veiko Vetto)
E-arve –kas kulu või tulu? E-arvete kasutamine juhi vaatest (Veiko Vetto) E-arve –kas kulu või tulu? E-arvete kasutamine juhi vaatest (Veiko Vetto)
E-arve –kas kulu või tulu? E-arvete kasutamine juhi vaatest (Veiko Vetto) Riigi Infosüsteemi Amet
 
Introduction to open data quality et
Introduction to open data quality etIntroduction to open data quality et
Introduction to open data quality et
Open Data Support
 
Rahakäibe (rahavoogude) prognoosimine, juhtimine ja analüüs
Rahakäibe (rahavoogude) prognoosimine, juhtimine ja analüüsRahakäibe (rahavoogude) prognoosimine, juhtimine ja analüüs
Rahakäibe (rahavoogude) prognoosimine, juhtimine ja analüüs
Rafiko/Sander Karu finants- ja strateegiakoolitused
 
Ülevaade avaliku sektori toimimisest digitaalse dokumenditöö tõhustamiseks
Ülevaade avaliku sektori toimimisest digitaalse dokumenditöö tõhustamiseksÜlevaade avaliku sektori toimimisest digitaalse dokumenditöö tõhustamiseks
Ülevaade avaliku sektori toimimisest digitaalse dokumenditöö tõhustamiseks
Riigi Infosüsteemi Amet
 
Targa linna klastri rahvusvahelistumise strateegia
Targa linna klastri rahvusvahelistumise strateegia Targa linna klastri rahvusvahelistumise strateegia
Targa linna klastri rahvusvahelistumise strateegia
gerttusimm
 
Ühistranspordi mobiilirakendus - uuring ja prototüüp
Ühistranspordi mobiilirakendus - uuring ja prototüüpÜhistranspordi mobiilirakendus - uuring ja prototüüp
Ühistranspordi mobiilirakendus - uuring ja prototüüpgerttusimm
 
Mihkel Lauk- E-turundus –anarhiast metoodilise käsitluseni
Mihkel Lauk- E-turundus –anarhiast metoodilise käsitluseniMihkel Lauk- E-turundus –anarhiast metoodilise käsitluseni
Mihkel Lauk- E-turundus –anarhiast metoodilise käsitluseni
Altex Marketing OÜ
 

Similar to BEGIN BLOCKCHAIN - Module 3_EE.pptx (15)

Startup kommunikatsioon
Startup kommunikatsioonStartup kommunikatsioon
Startup kommunikatsioon
 
Primendi Visiooniseminar - IT valdkonna visioon 2015 (Toomas Mõttus)
Primendi Visiooniseminar - IT valdkonna visioon 2015 (Toomas Mõttus)Primendi Visiooniseminar - IT valdkonna visioon 2015 (Toomas Mõttus)
Primendi Visiooniseminar - IT valdkonna visioon 2015 (Toomas Mõttus)
 
Agiilse tarkvaraarendusmetoodika kasutamine avalikus sektoris
Agiilse tarkvaraarendusmetoodika kasutamine avalikus sektorisAgiilse tarkvaraarendusmetoodika kasutamine avalikus sektoris
Agiilse tarkvaraarendusmetoodika kasutamine avalikus sektoris
 
License your data and metadata et
License your data and metadata etLicense your data and metadata et
License your data and metadata et
 
Kasutatavus ja selle hindamise meetodid
Kasutatavus ja selle hindamise meetodidKasutatavus ja selle hindamise meetodid
Kasutatavus ja selle hindamise meetodid
 
microsofti-vastupanuv6itleja
microsofti-vastupanuv6itlejamicrosofti-vastupanuv6itleja
microsofti-vastupanuv6itleja
 
Digiallkiri teoorias (Valdo Praust)
Digiallkiri teoorias (Valdo Praust)Digiallkiri teoorias (Valdo Praust)
Digiallkiri teoorias (Valdo Praust)
 
E-arve –kas kulu või tulu? E-arvete kasutamine juhi vaatest (Veiko Vetto)
E-arve –kas kulu või tulu? E-arvete kasutamine juhi vaatest (Veiko Vetto) E-arve –kas kulu või tulu? E-arvete kasutamine juhi vaatest (Veiko Vetto)
E-arve –kas kulu või tulu? E-arvete kasutamine juhi vaatest (Veiko Vetto)
 
Introduction to open data quality et
Introduction to open data quality etIntroduction to open data quality et
Introduction to open data quality et
 
Rahakäibe (rahavoogude) prognoosimine, juhtimine ja analüüs
Rahakäibe (rahavoogude) prognoosimine, juhtimine ja analüüsRahakäibe (rahavoogude) prognoosimine, juhtimine ja analüüs
Rahakäibe (rahavoogude) prognoosimine, juhtimine ja analüüs
 
Ülevaade avaliku sektori toimimisest digitaalse dokumenditöö tõhustamiseks
Ülevaade avaliku sektori toimimisest digitaalse dokumenditöö tõhustamiseksÜlevaade avaliku sektori toimimisest digitaalse dokumenditöö tõhustamiseks
Ülevaade avaliku sektori toimimisest digitaalse dokumenditöö tõhustamiseks
 
001 Pille Liis Kello
001 Pille Liis Kello001 Pille Liis Kello
001 Pille Liis Kello
 
Targa linna klastri rahvusvahelistumise strateegia
Targa linna klastri rahvusvahelistumise strateegia Targa linna klastri rahvusvahelistumise strateegia
Targa linna klastri rahvusvahelistumise strateegia
 
Ühistranspordi mobiilirakendus - uuring ja prototüüp
Ühistranspordi mobiilirakendus - uuring ja prototüüpÜhistranspordi mobiilirakendus - uuring ja prototüüp
Ühistranspordi mobiilirakendus - uuring ja prototüüp
 
Mihkel Lauk- E-turundus –anarhiast metoodilise käsitluseni
Mihkel Lauk- E-turundus –anarhiast metoodilise käsitluseniMihkel Lauk- E-turundus –anarhiast metoodilise käsitluseni
Mihkel Lauk- E-turundus –anarhiast metoodilise käsitluseni
 

More from caniceconsulting

Module 1 - Identifying Common Stereotypes.pptx
Module 1 - Identifying Common Stereotypes.pptxModule 1 - Identifying Common Stereotypes.pptx
Module 1 - Identifying Common Stereotypes.pptx
caniceconsulting
 
PROSPER - Module 4 Unit 3 (v2).pptx
PROSPER - Module 4 Unit 3 (v2).pptxPROSPER - Module 4 Unit 3 (v2).pptx
PROSPER - Module 4 Unit 3 (v2).pptx
caniceconsulting
 
PROSPER - Module 4 Unit 2(v2).pptx
PROSPER - Module 4 Unit 2(v2).pptxPROSPER - Module 4 Unit 2(v2).pptx
PROSPER - Module 4 Unit 2(v2).pptx
caniceconsulting
 
PROSPER - Module 4 Unit 1(v2).pptx
PROSPER - Module 4 Unit 1(v2).pptxPROSPER - Module 4 Unit 1(v2).pptx
PROSPER - Module 4 Unit 1(v2).pptx
caniceconsulting
 
PROSPER - Module 2 - Unit 3.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 3.pptxPROSPER - Module 2 - Unit 3.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 3.pptx
caniceconsulting
 
PROSPER - Module 2 - Unit 2_IT.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 2_IT.pptxPROSPER - Module 2 - Unit 2_IT.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 2_IT.pptx
caniceconsulting
 
PROSPER - Module 2 - Unit 1_IT.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 1_IT.pptxPROSPER - Module 2 - Unit 1_IT.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 1_IT.pptx
caniceconsulting
 
PROSPER - Module 3 - Unit 4 - Approcci creativi per una migliore inclusività ...
PROSPER - Module 3 - Unit 4 - Approcci creativi per una migliore inclusività ...PROSPER - Module 3 - Unit 4 - Approcci creativi per una migliore inclusività ...
PROSPER - Module 3 - Unit 4 - Approcci creativi per una migliore inclusività ...
caniceconsulting
 
PROSPER - Module 3 - Unit 3 - Sviluppare senso di appartenenza nel mondo ibri...
PROSPER - Module 3 - Unit 3 - Sviluppare senso di appartenenza nel mondo ibri...PROSPER - Module 3 - Unit 3 - Sviluppare senso di appartenenza nel mondo ibri...
PROSPER - Module 3 - Unit 3 - Sviluppare senso di appartenenza nel mondo ibri...
caniceconsulting
 
PROSPER - Module 3 - Unit 2 Misurare l_appartenenza digitale_IT.pptx
PROSPER - Module 3 - Unit 2 Misurare l_appartenenza digitale_IT.pptxPROSPER - Module 3 - Unit 2 Misurare l_appartenenza digitale_IT.pptx
PROSPER - Module 3 - Unit 2 Misurare l_appartenenza digitale_IT.pptx
caniceconsulting
 
PROSPER - Module 3 - Unit 1_IT.pptx
PROSPER - Module 3 - Unit 1_IT.pptxPROSPER - Module 3 - Unit 1_IT.pptx
PROSPER - Module 3 - Unit 1_IT.pptx
caniceconsulting
 
PROSPER - Module 2 - Unit 4.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 4.pptxPROSPER - Module 2 - Unit 4.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 4.pptx
caniceconsulting
 
PROSPER - Modulo 1 - Unità 5_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 5_IT.pptxPROSPER - Modulo 1 - Unità 5_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 5_IT.pptx
caniceconsulting
 
PROSPER - Modulo 1 - Unità 4_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 4_IT.pptxPROSPER - Modulo 1 - Unità 4_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 4_IT.pptx
caniceconsulting
 
PROSPER - Modulo 1 - Unità 3_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 3_IT.pptxPROSPER - Modulo 1 - Unità 3_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 3_IT.pptx
caniceconsulting
 
PROSPER - Modulo 1 - Unit 2_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unit 2_IT.pptxPROSPER - Modulo 1 - Unit 2_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unit 2_IT.pptx
caniceconsulting
 
PROSPER - Modulo 1 - Unità 1_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 1_IT.pptxPROSPER - Modulo 1 - Unità 1_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 1_IT.pptx
caniceconsulting
 
BG PROSPER - Module 4 - Unit 3.pptx
BG PROSPER - Module 4 - Unit 3.pptxBG PROSPER - Module 4 - Unit 3.pptx
BG PROSPER - Module 4 - Unit 3.pptx
caniceconsulting
 
BG PROSPER - Module 4 - Unit 2.pptx
BG PROSPER - Module 4 - Unit 2.pptxBG PROSPER - Module 4 - Unit 2.pptx
BG PROSPER - Module 4 - Unit 2.pptx
caniceconsulting
 
BG PROSPER - Module 4 - Unit 1.pptx
BG PROSPER - Module 4 - Unit 1.pptxBG PROSPER - Module 4 - Unit 1.pptx
BG PROSPER - Module 4 - Unit 1.pptx
caniceconsulting
 

More from caniceconsulting (20)

Module 1 - Identifying Common Stereotypes.pptx
Module 1 - Identifying Common Stereotypes.pptxModule 1 - Identifying Common Stereotypes.pptx
Module 1 - Identifying Common Stereotypes.pptx
 
PROSPER - Module 4 Unit 3 (v2).pptx
PROSPER - Module 4 Unit 3 (v2).pptxPROSPER - Module 4 Unit 3 (v2).pptx
PROSPER - Module 4 Unit 3 (v2).pptx
 
PROSPER - Module 4 Unit 2(v2).pptx
PROSPER - Module 4 Unit 2(v2).pptxPROSPER - Module 4 Unit 2(v2).pptx
PROSPER - Module 4 Unit 2(v2).pptx
 
PROSPER - Module 4 Unit 1(v2).pptx
PROSPER - Module 4 Unit 1(v2).pptxPROSPER - Module 4 Unit 1(v2).pptx
PROSPER - Module 4 Unit 1(v2).pptx
 
PROSPER - Module 2 - Unit 3.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 3.pptxPROSPER - Module 2 - Unit 3.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 3.pptx
 
PROSPER - Module 2 - Unit 2_IT.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 2_IT.pptxPROSPER - Module 2 - Unit 2_IT.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 2_IT.pptx
 
PROSPER - Module 2 - Unit 1_IT.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 1_IT.pptxPROSPER - Module 2 - Unit 1_IT.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 1_IT.pptx
 
PROSPER - Module 3 - Unit 4 - Approcci creativi per una migliore inclusività ...
PROSPER - Module 3 - Unit 4 - Approcci creativi per una migliore inclusività ...PROSPER - Module 3 - Unit 4 - Approcci creativi per una migliore inclusività ...
PROSPER - Module 3 - Unit 4 - Approcci creativi per una migliore inclusività ...
 
PROSPER - Module 3 - Unit 3 - Sviluppare senso di appartenenza nel mondo ibri...
PROSPER - Module 3 - Unit 3 - Sviluppare senso di appartenenza nel mondo ibri...PROSPER - Module 3 - Unit 3 - Sviluppare senso di appartenenza nel mondo ibri...
PROSPER - Module 3 - Unit 3 - Sviluppare senso di appartenenza nel mondo ibri...
 
PROSPER - Module 3 - Unit 2 Misurare l_appartenenza digitale_IT.pptx
PROSPER - Module 3 - Unit 2 Misurare l_appartenenza digitale_IT.pptxPROSPER - Module 3 - Unit 2 Misurare l_appartenenza digitale_IT.pptx
PROSPER - Module 3 - Unit 2 Misurare l_appartenenza digitale_IT.pptx
 
PROSPER - Module 3 - Unit 1_IT.pptx
PROSPER - Module 3 - Unit 1_IT.pptxPROSPER - Module 3 - Unit 1_IT.pptx
PROSPER - Module 3 - Unit 1_IT.pptx
 
PROSPER - Module 2 - Unit 4.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 4.pptxPROSPER - Module 2 - Unit 4.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 4.pptx
 
PROSPER - Modulo 1 - Unità 5_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 5_IT.pptxPROSPER - Modulo 1 - Unità 5_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 5_IT.pptx
 
PROSPER - Modulo 1 - Unità 4_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 4_IT.pptxPROSPER - Modulo 1 - Unità 4_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 4_IT.pptx
 
PROSPER - Modulo 1 - Unità 3_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 3_IT.pptxPROSPER - Modulo 1 - Unità 3_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 3_IT.pptx
 
PROSPER - Modulo 1 - Unit 2_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unit 2_IT.pptxPROSPER - Modulo 1 - Unit 2_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unit 2_IT.pptx
 
PROSPER - Modulo 1 - Unità 1_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 1_IT.pptxPROSPER - Modulo 1 - Unità 1_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 1_IT.pptx
 
BG PROSPER - Module 4 - Unit 3.pptx
BG PROSPER - Module 4 - Unit 3.pptxBG PROSPER - Module 4 - Unit 3.pptx
BG PROSPER - Module 4 - Unit 3.pptx
 
BG PROSPER - Module 4 - Unit 2.pptx
BG PROSPER - Module 4 - Unit 2.pptxBG PROSPER - Module 4 - Unit 2.pptx
BG PROSPER - Module 4 - Unit 2.pptx
 
BG PROSPER - Module 4 - Unit 1.pptx
BG PROSPER - Module 4 - Unit 1.pptxBG PROSPER - Module 4 - Unit 1.pptx
BG PROSPER - Module 4 - Unit 1.pptx
 

BEGIN BLOCKCHAIN - Module 3_EE.pptx

 • 1. Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union ONLINE KURSUS PLOKIAHEL JA ÄRI
 • 2. v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u Moodulite ülevaade 1.0 – Plokiahela põhitõed 2.0 – Kuidas saavad plokiahela ökosüsteemid ettevõtjaid ja VKEsid teenindada? 3.0 – Kas Blockchain töötab teie jaoks? 4.0 – Millised eeskirjad mõjutavad minu ettevõtet? 5.0 – Plokiahela tulevik?
 • 3. v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u Moodul 3 Kas plokiahel töötab teie jaoks?
 • 4. v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u Selles moodulis täpsustame, mida plokiahel ettevõtjate jaoks tähendab ja kuidas seda paljudes tööstusharudes rakendada. Sissejuhatus Arutame selle omadusi
 • 5. Seda programmi rahastati Euroopa Komisjoni toetusel. Selle väljaande (teate) eest vastutab ainuisikuliselt autor ja komisjon ei vastuta selles sisalduva teabe mis tahes kasutamise eest. Õpieesmärgid Saate aru, mida plokiahel ettevõtjate jaoks tähendab. Saate aru, kuidas ettevõtjad saavad oma ettevõtte DAPS-i haldamiseks kasutada plokiahela tehnoloogiat. Teete kindlaks, kas plokiahel töötab teie ärimudelis. 1 2 3 Selle mooduli lõpuks:
 • 6. v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u Content 3.1 – Mida tähendab plokiahel ettevõtjate jaoks 3.2 – Plokiahela kasutamine oma ettevõtte haldamiseks 3.3 – MetaMask tähelepanu keskpunktis 3.4 – Plokiahel ja teie ärimudel 3.5 – Kontrollige oma teadmisi
 • 7. v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u 3.1 Mida tähendab plokiahel ettevõtjate jaoks
 • 8. v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u Mida rohkem mõistate plokiahela tehnoloogiat ja mida see võimaldab, seda lihtsam on uuendusi teha ja seda uute äriideede puhul rakendada. - Wilhelm Myrer the CEO of Empower “ “ Plokiahela ettevõtjate parimad näpunäited
 • 9. v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u Nagu olete õppinud, on plokiahel võrdõigusraamatusüsteem, mis võimaldab kaaslastel üksteisega otse tehinguid teha, välistades vajaduse keskasutuse järele. Kuigi Blockchaini massiline populaarsus on piirdunud selle panusega Bitcoini või teiste krüptovaluutade valdkonnas, on praegu mitu kasutusjuhtumit pidevalt esile kerkimas. See on märk detsentraliseerimistehnoloogia potentsiaalist ja mõjust, mis Blockchainil võib olla äritegevusele erinevates tööstusharudes. Mida tähendab Blockchain ettevõtjate jaoks
 • 10. v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u Praegused sektorid vastavalt ELi plokiahela teabelehele, mis põhineb Cambridge Center for Alternative Finance andmetel…
 • 11. v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u Plokiahel võib aidata fintech-tööstust tarneahela juhtimise mitmes aspektis FINTECH Plokiahel võib muuta kinnisvaraturu ostjatele ja müüjatele kättesaadavamaks KINNISVARA Plokiahel võib suurendada tootlikkust, läbipaistvust ja usaldust PÕLLUMAJANDUS Plokiahel maksimeerib turvalisust ja juurdepääsetavust, kuna seda kasutatakse laialdaselt kogu tervishoiusüsteemis TERVISHOID Mõned plokiahelatööstuse kasutusvaldkonnad…
 • 12. v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u Plokiahel võib aidata pakkuda laialdast juurdepääsu avatud haridusressurssidele HARIDUS Plokiahel võib tootmisse tuua suurema usalduse ja läbipaistvuse TOOTMINE Jaemüüjad kasutavad plokiahelat tarbijate kaasamiseks ja usalduse loomiseks oma toodete vastu JAEMÜÜK Mõned plokiahelatööstuse kasutusvaldkonnad... Plokiahel võib viia tõhusama, läbipaistvama, produktiivsema ja jätkusuutlikuma ehituseni EHITUS
 • 13. v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u 3.2 Plokiahela kasutamine oma ettevõtte haldamiseks
 • 14. v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u Plokiahelaga seoses on palju hüppeid ja lubadusi. Siiski peavad ettevõtjad suutma võimalusest kinni haarata ja lubadusi reaalsuseks muuta. - Phil Brown, VP of Circularise “ “ Plokiahela ettevõtjate parimad näpunäited
 • 15. v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u Tänapäeval on plokiahel koos mitmete funktsioonidega, nagu nutikad lepingud, ICO-d jne, kasulikud mitmel erineval eesmärgil, millega ettevõtted tavaliselt oma igapäevaste protsessidega tegelevad.
 • 16. v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u Blockchainil on üha rohkem kasutusjuhtumeid. Vaatame nelja peamist valdkonda: Nutikad lepingud Digitaalne valuuta Arvestuse pidamine Väärtpaberid
 • 17. v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u Nagu eelmistes moodulites õppisime, on nutikas leping isetäituv digileping, mis võimaldab kahel või enamal osapoolel vahetada raha, vara, aktsiaid või midagi väärtuslikku läbipaistval ja konfliktivabal viisil, vältides samas vajadust kolmas osapool. Nutikad lepingud kontrollitakse, täidetakse ja jõustatakse arvutiprogrammiga, mis töötab plokiahela võrgus. Millised on nutikad lepingud?
 • 18. v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u Pakkumine: Tehingu algatab esimene osa. Esimene osapool kirjutab Solidity abil lepingu kui-siis-avaldusega. Seejärel edastatakse leping plokiahelasse. Läbirääkimised: Pärast lepingu ilmumist plokiahelasse on leping avatud kõigile seotud osapooltele. Lepingu tingimuste üle saavad pooled läbi rääkida. Kontrollige selles etapis kindlasti kõiki tingimusi, sest kui see on allkirjastatud, pole enam tagasiteed. Heakskiit: Kui kõik pooled on lepingutingimused heaks kiitnud, siis käivitatakse sündmused. Käivitavad sündmused võivad olla aegumiskuupäev, tähtaeg, streigi pass/stop-loss või muud tingimused, mida osapooled sobivaks peavad. Pärast seda leping kinnitatakse ja see muutub muutumatuks. Iserahuldavad tingimused: Pärast heakskiitmist. See saab ise kontrollida lepingu tingimusi, kasutades Oraclesi või asjade Interneti seadmete, näiteks andurite või kaamerate, reaalajas andmeid. Käivitav sündmus: Nutikas leping käivitub, kui tingimused on täidetud, seejärel kantakse varad üle või ilmneb selle aluseks olev tulemus. Kahtlemata võib see tunduda segane. Nutikas lepingus on 5 põhimõtet
 • 19. v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u Vaadake seda videot nutikatest lepingutest põhjalikuma ülevaate saamiseks Klikkige video esitamiseks
 • 20. v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u • Autonoomia – lepingu sõlmid sina. • Usaldus – teie dokumendid krüpteeritakse jagatud pearaamatusse. • Ohutus – krüptograafia ehk veebisaitide krüptimine hoiab teie dokumente turvalisena. • Kiirus – nutikad lepingud kasutavad ülesannete automatiseerimiseks tarkvarakoodi, vähendades sellega töötunde. • Säästud – nutikad lepingud säästavad teie raha, kuna need välistavad vahendaja olemasolu. Mõned nutikate lepingute peamised plussid/miinused • Need ei ole koodi vigade ja turvaaukude suhtes läbilaskmatud. • Puudub nutikate lepingute reguleerimine.
 • 21. v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u Digitaalne valuuta (digitaalraha, elektrooniline raha või elektrooniline valuuta) on mis tahes valuuta, raha või rahataoline vara, mida peamiselt hallatakse, hoitakse või vahetatakse digitaalsetes arvutisüsteemides, eriti Interneti kaudu. Digitaalsete valuutade liikide hulka kuuluvad krüptovaluuta, virtuaalvaluuta ja keskpanga digitaalvaluuta. Plokiahel ja krüptovaluuta on terminid, mida kuulete sageli kooskasutatuna. Kuigi need on kaks selgelt erinevat tehnoloogiat, on need ka olemuselt üksteisega läbi põimunud. Mis on digitaalne valuuta?
 • 22. v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u • Madalad või puuduvad tasud. • Võimalus seda üle kanda kõikjal maailmas. • Digitaalsed valuutad võivad aidata ettevõtetel riske vähendada ja kõrvaldada, kasutades neid transpordivaluutana ja ettevõtetevaheliste tehingute arveldamise viisina ilma väljapressimistasusid maksmata. • Võib samuti kaotada täiendavad protsessietapid ja infrastruktuurikulud. Mõned digitaalse valuuta plussid/miinused • Ei ole laialdaselt aktsepteeritud makseviisina. • Ettevõtted ei saa oma saldolt intressi teenida. • Võib olla äärmiselt muutlik; nende väärtused võivad oluliselt erineda.
 • 23. v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u Meeldetuletus Moodulist 1 …. plokiahel ei ole Bitcoin! Bitcoin on digitaalne valuuta, mis töötab Bitcoini plokiahela peal. Bitcoinil pole piire ja see loodi detsentraliseeritud maksesüsteemina, alternatiivina valitsuste emiteeritud valuutadele. Bitcoini tehinguid tehakse Bitcoini võrgu kaudu, mis on avatud, avalik plokiahela võrk. Kui teil on Interneti ühendus ja Bitcoini rahakotirakendus, saate krüptovaluutat Bitcoini vastu võtta ja saata. Krüptovaluutadel nagu Bitcoin on väärtus, sest seda saab matemaatikaga tõestada. Erinevalt tsentraliseeritud teenuseid pakkuvatest pankadest vastutate oma krüptovaluuta eest.
 • 24. v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u Plokiahel parandab arvestust, lisades segusse turvalisuse, usalduse, detsentraliseerimise ja muutumatuse. Plokiahela tehnoloogial on potentsiaal muuta dokumendihaldusprotsesside toimimist minevikus. See aitab oluliselt vähendada kirjete haldamise ja salvestamisega kaasnevaid kulusid, lisades samal ajal segule suurema tõhususe. Plokiahel ja arvestuse pidamine
 • 25. v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u • Stabiilne salvestus ja töötlemine – nende süsteemide kirjeid ei saa muuta ilma uut läbipaistvat andmepunkti loomata. Salvestatud andmed säilivad algsel stabiilsel kujul ning neid saab kiiresti ja lihtsalt töödelda. • Parem andmehaldus – saate suurema volitusega juhtida, millal ja kuidas oma andmetele juurde pääsete. Mõned plokiahela plussid/miinused arvestuse pidamiseks • Nagu paljude tehnoloogiliste uuenduste puhul, on mõnel ettevõttel raskusi integreerimisega.
 • 26. v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u Vaadake seda videot, et saada aimu, kuidas plokiahelat saab õppematerjalide jaoks kasutada... Malta püüab olla esimene riik, kes paneb plokiahelasse haridustunnistused Kliki video vaatamiseks
 • 27. v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u Nagu eelmistes moodulites õppisime, loob plokiahela tehnoloogia andmete struktuuri, millel on omased turvaomadused. See põhineb krüptograafia, detsentraliseerimise ja konsensuse põhimõtetel, mis tagavad tehingute usalduse. Enamikus plokiahelates või hajutatud pearaamatutehnoloogiates (DLT) on andmed struktureeritud plokkideks ja iga plokk sisaldab tehingut või tehingute kogumit. Iga uus plokk ühendub krüptograafilises ahelas kõigi plokkidega enne seda nii, et seda on peaaegu võimatu rikkuda. Plokiahel ja väärtpaberid
 • 28. v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u Ettevõtte plokiahelarakenduse loomisel on oluline kaaluda turvalisust tehnoloogiavirna kõigil kihtidel ning seda, kuidas hallata võrgu juhtimist ja lubasid. Ettevõtte plokiahela lahenduse kõikehõlmav turvastrateegia hõlmab traditsiooniliste turvakontrollide ja tehnoloogiliselt ainulaadsete juhtelementide kasutamist. Mõned ettevõtte plokiahela lahendustele spetsiifilised turbekontrollid hõlmavad: Soovitatav on palgata eksperte, kes aitavad teil luua nõuetele vastava ja turvalise lahenduse ning aidata teil saavutada ärieesmärke. Plokiahela turvalisus ettevõttele Identiteedi- ja juurdepääsuhaldus Võtmehaldus Andmete privaatsus Turvaline side Nutikas lepingu turvalisus Tehingu kinnitus
 • 29. v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u • Ohutus – selliste funktsioonidega nagu nutikad lepingud saavad institutsioonid kiiresti ja turvaliselt edastada tundlikke andmeid, nagu finantsfaktid ja -arvud. • Privaatne kasutaja identiteet – krüptovõtmed tähendavad, et kasutajatel on kõrge konfidentsiaalsustase. • Plokiahelad on detsentraliseeritud. • Hetkeline jälgitavus – iga plokiahel loob kontrolljälje, mis suudab dokumenteerida varade ja andmete liikumist. Mõned plokiahela turvalisuse plussid/miinused • Detsentraliseeritud võrkudes on küberrünnakute oht palju väiksem, kuid need pole täiesti immuunsed. • Plokiahela arendajad peavad mõistma keerulist tööriistade ja programmeerimiskeelte komplekti, et kujundada süsteemi infrastruktuuri ja tegeleda turvaprobleemidega. • Praegune reguleerimatus plokiahela tehnoloogia toimimises muudab selle pettuse lihtsamaks sihtmärgiks.
 • 30. v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u Kasutage alati oma kriitilist mõtlemist. Seadke kõike kahtluse alla, olge oma lähenemisviisis loominguline ja ärge kartke midagi proovida – see ei pruugi töötada, kuid te ei saa teada enne, kui proovite. - John Roberts, CEO of Blockaviation “ “ Plokiahela ettevõtjate parimad näpunäited
 • 31. v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u Teadke, kus on teie nõrkused, ja leidke partner, kes täidab teid enamasti ja kes on vastupidine profiil. Tähtsam on teada, milles sa oled kohutav, kui selles, milles sa oled hea. - Ashish Gadnis, CEO of BanQu “ “ Plokiahela ettevõtjate parimad näpunäited
 • 32. v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u Arendada suurepäraseid suhtlemisoskusi. Kuna tehnoloogia on uus, valitseb endiselt palju teadmatust ning ettevõtjad peavad investeerima aega ja ressursse oma ideede turundamisele/müümisele, selgitades, kuidas tehnoloogia saab teatud probleeme lahendada. - Wilhelm Myrer, CEO of Empower “ “ Plokiahela ettevõtjate parimad näpunäited
 • 33. v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u Looge tööstuse, tehnoloogia ja äriekspertide konsortsium, meeskond on suurem kui selle osa summa. - John Roberts, CEO Blockaviation “ “ Plokiahela ettevõtjate parimad näpunäited
 • 34. v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u Varasem tarkvaraarenduse kogemus aitab ettevõtete omanikke plokiahela tehnoloogia integreerimisel oluliselt kaasa. Samuti on oluline omada rikkalikku arusaama erinevate plokiahelate piirangutest ja tagada, et teie valitud plokiahelal on teie ettevõtte juhtimiseks stabiilne, fikseeritud ja skaleeritav protokoll. - Daniel & Jeremy Street, co-founders of Relica “ “ Plokiahela ettevõtjate parimad näpunäited
 • 35. v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u 3.3 MetaMask tähelepanu keskpunktis
 • 36. v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u MetaMask on krüptorahakott ja värav Web3-sse. MetaMask võimaldab teil luua ja hallata oma identiteete (privaatvõtmete, kohaliku kliendi rahakoti ja riistvararahakoti kaudu. MetaMaski abil saate: • Avastage plokiahela rakendusi välgukiirusel. • Valige, mida jagada ja mida privaatsena hoida. Vaadake seda videot, et saada põhjalikumat ülevaadet MetaMaskist
 • 37. v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u 3.4 Plokiahel ja teie ärimudel
 • 38. v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u Leidke probleem, mida teie ettevõte peab lahendama, ja seejärel mõelge välja, kuidas saab plokiahela ainulaadseid võimalusi kasutadalahendada see probleem. - Peter Bainbridge-Clayton, CEO and Founder Kompany “ “ Plokiahela ettevõtjate parimad näpunäited
 • 39. v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u Olete õppinud tundma plokiahela potentsiaali ja seda, miks see on üks kuumimaid esilekerkivaid äritehnoloogiaid. Kuidas aga teada saada, kas see on teie ja teie ärimudeli jaoks õige?
 • 40. v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u Meile meeldib see lihtne harjutus Maailma Majandusfoorumilt Need 11 küsimust aitavad teil otsustada, kas plokiahel on teie ettevõtte jaoks õige | World Economic Forum (weforum.org)
 • 41. v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u
 • 42. v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u Koguge väärtusahela analüüsiga kaasa konkurentsieelise kaaslaste ees. See protsess on hindamatu väärtusega kvaliteetse teenuse loomiseks, mida klient kõrgelt hindab ja mis lõppkokkuvõttes suurendab teie kasumimarginaali. - John Roberts, CEO Blockaviation “ “ Plokiahela ettevõtjate parimad näpunäited
 • 43. v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u 3.5 Kontrollige oma teadmisi
 • 44. v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u Tootmine on sektor, mis kasutab praegu plokiahelat kõige rohkem? Jah Ei Ei tea
 • 45. v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u Plokiahelat kasutatakse laialdaselt paljudes sektorites? Jah, sellel on lai kasutusala Ei, sellel on ainult piiratud kasutus
 • 46. v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u Mitut peamist plokiahela valdkonda me selles moodulis uurisime? 2 4 6
 • 47. v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u Õige Õige või vale – on väga keeruline kindlaks teha, kas plokiahel on teie ettevõtte jaoks õige Vale
 • 48. v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u An Entrepreneur’s Guide on Blockchain Technology & its Uses (appinventiv.com) What Are Smart Contracts? [Ultimate Beginner’s Guide to Smart Contracts] (blockgeeks.com) What are smart contracts in blockchain and how do they work? (blockchain-council.org) Advantages and Disadvantages of Digital Currency – Crypto Set Go How Many Cryptocurrencies are There In 2022? (explodingtopics.com) Malta is first country to put education certificates on blockchain (maltatoday.com.mt) What is Blockchain Security? | IBM 11 Questions World Economic Forum(weforum.org) Peamised viited