SlideShare a Scribd company logo
1 of 27
програма
за
овластяване
след
пандемията
www.prosper-project.eu
Инструменти за
дигитална устойчивост
за бизнеса
Модул 4/ Раздел 3
програма
за
овластяване
след
пандемията
Партньори
Post Pandemic Empowerment Programme © 2023 разработена от
Die Berater/ European E-Learning Institute/ BUPNET/ CATRO/
Momentum/ Smart Revolution/ Eurotraining е лицензирана по CC
BY-NC-SA 4.0
Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на
техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или
на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи
отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.
програма
за
овластяване
след
пандемията
Въведение
Този раздел ще ви предостави неизчерпателен, но все пак много богат списък с възможни
инструменти и софтуер и приложения, които можете да използвате, за да бъдете наясно как
вашите екологични резултати могат да бъдат подобрени/да станат по-устойчиви чрез
използването на дигиталните инструменти.
Инструментите са както за бизнес приложение, така и за индивидуални нужди и ползване.
Каним ви да разгледате тези инструменти, да прочетете описанията и да изберете тези, които
най-добре отговарят на вашите организации и на целите, които сте си поставили, и да
използват силата на технологиите, за да постигнете устойчиво въздействие върху вашата
компания.
програма
за
овластяване
след
пандемията
Съдържание
01 Инструменти за дигитална устойчивост на бизнеса:
● Рециклиране;
● Етично търсене;
● Предотвратяване на разхищението на храна;
● Предотвратяване на хартиените отпадъци;
● ESG и въглероден отпечатък;
● Системи за управление на околната среда и сградите;
● Мониторинг на ESG и въглероден отпечатък;
● Насърчаване на доброто поведение
За разлика от останалите, този раздел не включва упражнения за размисъл - каним ви просто да
започнете! Обърнете внимание, че списъкът не е изчерпателен и ще ви насочи в правилната посока
към инструментите за цифрова устойчивост за МСП.
програма
за
овластяване
след
пандемията
ЗНАНИЯ:
Резултати от
обучението
УМЕНИЯ:
ПОВЕДЕНИЯ:
НАГЛАСИ:
Дигитални инструменти за бизнеса за насърчаване на осведомеността за постигане
на целите на ESG, мониторинг на въглеродния отпечатък на организациите,
насърчаване на добродетелно поведение в полза на околната среда.
Избор и използване правилно и ефективно на дигитални инструменти за по-чиста
околна среда по-добра устойчивост.
Умения за работа с конкретни инструменти и функционалности, мотивирането на
околните да се включат в използването им.
Положително отношение към опазването на околната среда и устойчивостта, грижа
за бъдещето и готовност за действие благодарение на подкрепата и
предложенията, дадени от някои дигитални инструменти.
програма
за
овластяване
след
пандемията
Инструменти за
дигитална
устойчивост на
бизнеса
01
програма
за
овластяване
след
пандемията
iRecycle
iRecycle е ценен инструмент за улесняване на
глобалното управление на околната среда.
Приложението използва услуги, базирани на
местоположението, за да идентифицира
центрове за рециклиране, пунктове за събиране
и налични възможности за рециклиране в
близост до потребителя. С достъп до огромна
база данни от 1,5 милиона възможности за
рециклиране, iRecycle позволява ефективно и
интуитивно търсене по видове предмети.
По този начин предприятията могат бързо и
ефективно да рециклират различни материали и
устройства, като се възползват от всеобхватните
предложения на платформата.
iRecycle е вашият ключ към почистването на света.
Научете повече за iRecycle.
1. Инструменти за дигитална устойчивост на бизнеса
програма
за
овластяване
след
пандемията
1. Инструменти за дигитална устойчивост на бизнеса
Употребата на пластмаси за еднократна употреба и други
материали, които водят до значително количество отпадъци, е
критичен проблем за околната среда, който се радва на широко
обществено внимание. Шокиращо е, че годишно в океаните
попадат около 8 милиона тона пластмасови отпадъци, а
прогнозите са, че производството на пластмаси ще се удвои от
2015 г. до 2050 г.
Приложението Tap, което е съобразено с околната среда, има за
цел да намали обема на отпадъците за еднократна употреба, като
насърчава използването на контейнери за многократна употреба.
По-конкретно, Tap предоставя на потребителите важна
информация за местоположението, времето за пътуване и
наличните напитки в различните станции за зареждане, като по
този начин дава възможност на хората да правят информиран и
устойчив избор.
Научете повече за Tap.
Tap
програма
за
овластяване
след
пандемията
Ecosia
Въпреки че глобалната пазарна доминация на
дадена търсачка е неоспорима, трябва да се
отбележи, че съществуват алтернативни търсачки
със специфични приложения. Ecosia е една такава
търсачка, която се отличава със своята неотклонна
ангажираност към устойчивостта и екологичната
отговорност.
В основата на този ангажимент е използването на
100% възобновяема енергия за захранване на
сървърите на Ecosia, като значителна част от
печалбата се насочва към инициативи за
залесяване. Според твърденията на организацията
всяка заявка за търсене ефективно премахва
приблизително един килограм въглерод от
атмосферата, което подчертава осезаемото
въздействие на екологосъобразната етика на
Ecosia.
Научете повече за Ecosia.
1. Инструменти за дигитална устойчивост на бизнеса - етично търсене
Изображение: https://www.ecosia.org/
програма
за
овластяване
след
пандемията
Forest
Залесяването е широко признато като важна стратегия за
постигане на по-балансирана околна среда и Forest е
едно от приложенията за околна среда, които осъзнават
това.
Това приложение помага на хората да останат фокусирани
върху задачите си, като им предоставя виртуално дърво,
което представя напредъка им, като растежът е
мотиватор, а увяхването - демотиватор.
Но Forest не е само символично представяне за
повишаване на осведомеността, а си партнира и с
организацията "Дървета за бъдещето", за да засажда
дървета там, където има нужда от тях.
Научете повече за Forest.
1. Инструменти за дигитална устойчивост на бизнеса
Снимка: https://www.forestapp.cc/
програма
за
овластяване
след
пандемията
Too Good To Go
Ако се замислите за храната, която ежедневно се разхищава
от предприятията за хранителни продукти, скоро ще
разберете, че има голямо количество отпадъци. Too Good
to Go е приложението, което прави нещо по въпроса, като
намира приложение за всички остатъци от храна.
Организацията свързва 22 милиона души в Европа, така че да
се намали количеството на отпадъците, а тези, които се
нуждаят от храна с намаление, могат да намерят достъп до
нея чрез приложението. По този начин всеки ден се
осигуряват 100 000 ястия за хора с ограничени средства.
Научете повече за Too Good To Go.
1. Инструменти за дигитална устойчивост на бизнеса
- предотвратяване на разхищението на храна
Снимка: https://www.toogoodtogo.com/en-gb/business
програма
за
овластяване
след
пандемията
GoToMyPC
Когато можем да намерим достъп до важни файлове на мобилните си устройства, нямаме нужда от
печатни документи. GoToMyPC е приложение, което осигурява незабавен достъп до всички
файлове, от които се нуждаете, чрез едно решение. Това може да ви помогне да бъдете по-
организирани и да подобрите нивото на устойчивост на вашия бизнес.
С всяка изминала година светът се развива, а организациите се преоткриват, за да са в крак с
промените. Предприятия от всякакъв мащаб трябва да поемат ангажимент за устойчивост, ако
очакват да заемат място в бъдещето на света. Най-добрият начин да започнете с това е като
използвате екологични приложения, които въвеждат някои добри практики и зелена култура.
Научете повече за GoToMyPC.
1. Инструменти за дигитална устойчивост на бизнеса -
предотвратяване на разхищението на храна
програма
за
овластяване
след
пандемията
SustainIQ
SustainIQ е софтуер за отчитане на устойчивостта в реално време, който следи, измерва и отчита
социалните, икономическите и екологичните въздействия. Улавяйте данни за отпадъци, емисии на
парникови газове, социална стойност, верига на доставки, обществени поръчки, биоразнообразие,
водни отпадъци и много други.
SustainIQ решава предизвикателства като загуба на време за отчитане на устойчивостта, загуба на
търгове и оферти поради липса на зелени референции и неточни данни поради лоши стандарти за
отчитане, като намалява риска и подобрява ефективността.
Научете повече за SustainIQ.
1. Инструменти за дигитална устойчивост на бизнеса - мониторинг на
ESG и въглероден отпечатък
програма
за
овластяване
след
пандемията
Sustain.Life - управление на емисиите
Sustain.Life помага да се направи устойчивостта универсално достъпна, като предоставя на компаниите
лесна за използване SaaS платформа, която дава възможност на организациите - независимо от
бюджета, опита или индустрията - да възприемат по-устойчиви бизнес практики, да отчитат
използването на въглеродни емисии и да намаляват въздействието си върху околната среда.
Научете повече за управлението на емисиите.
SmartHead
Софтуерът SmartHead помага на компаниите
ефективно да управляват сложни данни,
свързани с ESG и устойчивост, и
същевременно да ги съхраняват във вид,
който да е лесно достъпен за
заинтересованите страни. SmartHead е
сертифициран партньор за софтуер и
инструменти на GRI.
Научете повече за SmartHead.
1. Инструменти за дигитална устойчивост на бизнеса - мониторинг на
ESG и въглероден отпечатък
Снимка: https://www.besmarthead.com/en/business
програма
за
овластяване
след
пандемията
Denxpert
Denxpert предлага персонализирана стратегия
за устойчивост, която е съобразена с вашата
оценка на заинтересованите страни и
значимостта. Тя взема предвид вашите
корпоративни цели, продукти и вериги за
създаване на стойност, за да разработи
практическа пътна карта за околната среда,
социалната сфера и управлението.
Благодарение на дългогодишни проучвания
това решение е оптимизирано, за да улесни
управлението на устойчивостта за хиляди
компании.
Научете повече за Denxpert.
WatchWire
WatchWire е водещ доставчик на софтуер за
управление на устойчивостта и енергията като
услуга (EMSaaS).
Платформата е разработена в помощ на широк кръг
клиенти - от портфейли с търговски и корпоративни
имоти до индустриални и производствени
компании от Fortune 500, големи търговски вериги,
правителствени агенции, здравни заведения и
образователни институции.
Тя помага на клиентите да намалят емисиите и
разходите, като същевременно рационализира
отчитането на устойчивостта и въглеродните
емисии.
Научете повече за WatchWire.
1. Инструменти за дигитална устойчивост на бизнеса - мониторинг на
ESG и въглероден отпечатък
програма
за
овластяване
след
пандемията
Energy Elephant
Цялостната платформа за управление на
устойчивостта на Energy Elephant предлага
безпроблемно проследяване на критични
данни за околната среда, като
потребление на енергия, отпадъци, вода,
транспорт, въглеродни емисии и свързани
с тях данни за разходите от всяка точка на
света.
С автоматизираното събиране на данни
винаги ще имате актуална представа за
отпечатъка на вашата организация върху
устойчивостта.
Научете повече за Energy Elephant.
Green Places
Green Places предлага цялостно климатично решение
за улесняване на практиките за устойчивост на
бизнеса. Иновативната софтуерна платформа дава
възможност на компаниите да изчисляват своя
въглероден отпечатък, да определят цели за
намаляване на емисиите, да придобиват въглеродни
компенсации и ефективно да докладват за
напредъка си към постигане на въглеродна
неутралност или нетна нула.
Платформата Green Places осигурява достъп до
задълбочени данни и ресурси, което позволява на
клиентите да вземат информирани решения и да
комуникират ефективно с всички заинтересовани
страни.
Научете повече за Green Places.
1. Инструменти за дигитална устойчивост на бизнеса - мониторинг
на ESG и въглероден отпечатък
програма
за
овластяване
след
пандемията
Socialsuite Impact
Socialsuite предлага цялостна технологична
платформа за социално въздействие и
екология, социална политика и управление
(ESG), която позволява на организациите да
представят своето въздействие пред света.
С акцент върху рентабилността и ефективността
Socialsuite предлага лесна за използване
платформа, която позволява на организации с
нестопанска цел, благотворителни
организации, НПО, правителства, фондации и
инвеститори в областта на въздействието да
демонстрират своето положително
въздействие.
Научете повече за Socialsuite Impact.
Carbon+Alt+Delete
Carbon+Alt+Delete предоставя на консултантите по
устойчиво развитие цялостен софтуер за отчитане
на въглеродните емисии, за да подпомогне
ефективно компаниите в постигането на техните
цели за нулеви нетни емисии.
1. Инструменти за дигитална устойчивост на бизнеса - мониторинг на
ESG и въглероден отпечатък
Софтуерът е разработен така,
че да опрости и
рационализира процеса на
отчитане на въглеродните
емисии, като позволява на
консултантите да се
съсредоточат върху
предоставянето на стойност
на своите клиенти.
Научете повече за
Carbon+Alt+Delete.
програма
за
овластяване
след
пандемията
ESG и Sustainability Cloud
Planetly предлага авангардно софтуерно
решение, предназначено да позволи на
организациите да управляват цялостно
своите въглеродни емисии. Решението
осигурява прозрачен анализ на въглеродния
отпечатък, ефективни мерки за намаляване и
сертифицирано компенсиране на
климатични проекти.
Продуктът е подходящ за компании от
всякакъв мащаб и от всички отрасли, които
се стремят към въглеродна неутралност.
Научете повече за ESG и Sustainability Cloud.
KindLink
Софтуерът за управление на КСО предоставя
цялостен поглед върху всички кампании и
инициативи, като позволява на мениджърите
безпроблемно да наблюдават различни аспекти,
като устойчивост, набиране на средства,
доброволчество, съвпадение на дарения, даване
на заплати и проследяване на ESG, всичко това от
една лесна за използване цифрова платформа.
Хората се гордеят с такива инициативи на
компаниите си и стават посланици на
работодателската марка в стремежа да се
привличат нови таланти и да се задържат
служители в организацията.
Научете повече за KindLink.
1. Инструменти за дигитална устойчивост на бизнеса - мониторинг на
ESG и въглероден отпечатък
програма
за
овластяване
след
пандемията
Worldfavor
Worldfavor е глобална платформа за данни за
устойчивост и съответствие, която свързва
организациите по целия свят, за да споделят, да
имат достъп и да получават информация от
съответните данни.
Чрез използване на модерни технологии
Worldfavor дава възможност на организациите
да предприемат устойчиви действия по цялата
си верига на стойността. Понастоящем повече
от 25 000 организации в 130 държави използват
платформата на Worldfavor, за да стимулират
устойчивостта и прозрачността в своите
операции.
Научете повече за Worldfavor.
Nossa Data
Nossa Data е иновативен инструмент за
корпоративно отчитане и управление на данни за
ESG, който рационализира процесите, свързани с
ESG, като премахва повтарящите се
административни задачи. Тази платформа
подобрява способността на компанията да
изготвя висококачествени данни и да комуникира
ефективно със заинтересованите страни.
Използвайки усъвършенствана технология с
изкуствен интелект, Nossa Data предоставя ценни
прозрения и анализи, които са в съответствие с
най-добрите рамки за ESG, включително GRI,
SASB, CDP, TCFD, CSA, ESRS, GEI и др.
Научете повече за Nossa Data.
1. Инструменти за дигитална устойчивост на бизнеса - мониторинг на
ESG и въглероден отпечатък
програма
за
овластяване
след
пандемията
Persefoni
Persefoni предлага авангардно решение за
разкриване на информация за климата и отчитане
на въглеродните емисии, което е в челните
редици на индустрията. Чрез своите решения от
типа "софтуер като услуга" компанията дава
възможност на предприятията и финансовите
институции да изпълняват изискванията на
заинтересованите страни и нормативните
изисквания за оповестяване на информация за
климата с несравнимо ниво на доверие,
прозрачност и простота.
Persefoni позволява на потребителите да управляват
своите въглеродни транзакции и инвентаризация
с максимална ефективност.
Научете повече за Persefoni.
Carbon Cockpit
Carbon Cockpit предлага усъвършенстван
софтуер за управление на CO2, който е водещ
в прехода към въглеродна неутралност.
Този иновативен продукт предоставя цялостен
и интуитивен набор от инструменти за
измерване на въглеродния отпечатък
(включително обхват 1, 2, 3), планиране на
стратегия за намаляване на въглеродните
емисии, прилагане на персонализирани
действия за намаляване на емисиите,
отчитане на резултатите пред външни и
вътрешни заинтересовани страни и
компенсиране на оставащите емисии.
Научете повече за Carbon Cockpit.
1. Инструменти за дигитална устойчивост на бизнеса - мониторинг на
ESG и въглероден отпечатък
програма
за
овластяване
след
пандемията
Net0
Платформата Net0 дава възможност на
организациите да изчисляват, измерват и
проследяват емисиите в реално време, като
същевременно предоставя задълбочени анализи
за насочване на стратегиите за намаляване на
емисиите. Освен това тя предлага възможност за
участие в над 140 проверени програми за
компенсиране и генериране на отчети за
инвеститорите, които отговарят на стандартите на
GHGP (Протоколи за парниковите газове).
Публичното табло за управление и значки за
въглеродна неутралност осигуряват незабавно
сертифициране.
Научете повече за Net0.
Ecometrica
Софтуерът за отчитане на устойчивостта на
Ecometrica е цялостно решение за отчитане
на околната среда и управление на
устойчивостта, което предлага цялостен
подход. Той е широко възприет от водещи
световни корпорации заради способността
му да събира и анализира разнообразни
геореферирани данни, предоставяйки
множество ценни данни извън
традиционното отчитане на устойчивостта,
включително ключови корпоративни
показатели като вода, гори и
биоразнообразие.
Научете повече за Ecometrica.
1. Инструменти за дигитална устойчивост на бизнеса - мониторинг на
ESG и въглероден отпечатък
програма
за
овластяване
след
пандемията
Quentic
Quentic е съвременен софтуер за устойчивост,
който поставя на първо място прозрачността и
гъвкавостта. Тази иновативна платформа
позволява на потребителите да определят свои
собствени показатели и безпроблемно да
интегрират например стандартите на GRI
(Глобалната инициатива за отчитане), за да
рационализират своите отчети за устойчивост.
Quentic опростява управлението на данните за
устойчивост и елиминира необходимостта от
сложни електронни таблици и списъци.
Проектиран да работи на различни места,
Quentic превръща интегрираното управление на
устойчивостта в реалност за организации от
всякакъв мащаб.
Научете повече за Quentic.
Convene ESG
Convene ESG прилага цялостен подход към ESG,
като подпомага компаниите при
оповестяването на информация в съответствие
с множество разпоредби, сравнителен анализ,
събиране на данни, публикуване и
възможност за одит.
Convene ESG дава възможност на лидерите да
контролират целия процес на отчитане на ESG,
без да го усложняват, за да управляват по-
добре и да постигат целите на ESG.
Научете повече за Convene ESG.
1. Инструменти за дигитална устойчивост на бизнеса - мониторинг на
ESG и въглероден отпечатък
програма
за
овластяване
след
пандемията
Diligent ESG
Diligent ESG, въглеродно счетоводство и отчитане на устойчивостта (по-рано известно като Accuvio) е
усъвършенствано софтуерно решение, предназначено да помогне на организациите да се справят с
критичните компоненти на ESG, които са най-важни за техните заинтересовани страни.
С Diligent ESG предприятията могат лесно да изпълняват текущите изисквания за отчитане, като
същевременно планират и се подготвят за бъдещето. Платформата служи като централен хъб за
данни за ESG, като позволява на организациите да определят цели за парниковите газове, да
наблюдават рисковете и да генерират доклади за заинтересованите страни в широк спектър от
области, включително разнообразие, климат, безопасност на работната сила, вериги за доставки,
риск от трети страни и киберсигурност.
Научете повече за Diligent ESG.
1. Инструменти за дигитална устойчивост на бизнеса - мониторинг на
ESG и въглероден отпечатък
програма
за
овластяване
след
пандемията
Intelex
С повече от 1 милион доволни потребители от 1992 г.
насам Intelex си е спечелила репутацията на
надежден и сигурен доставчик. Тяхната авангардна
система за управление на околната среда се състои
от гъвкав набор от софтуерни приложения,
предназначени за оптимизиране на екологичните
данни и процеси в организациите.
С тази иновативна система потребителите могат
безпроблемно да управляват, проследяват и
докладват всички екологични показатели в реално
време, да рационализират докладването на
инциденти, безпроблемно да спазват стандартите
ISO 14001 и да стимулират непрекъснатото
подобрение в цялата си организация.
Научете повече за софтуера за управление на
околната среда Intelex.
PEAK
Платформата Peak на CIM е авангардна платформа за
сграден анализ, която безпроблемно интегрира
сграден интелект, машинно обучение и технически
инженерен опит по начин, който е едновременно
интелигентен и лесен за използване.
Платформата улеснява идентифицирането на
неефективността в управлението на сградите, като
дава възможност на заинтересованите страни да
предприемат коригиращи действия. Идеална за
големи и сложни сгради, като корпоративни офиси,
производствени обекти, търговски центрове и
летища, платформата за сграден анализ на CIM е
най-доброто решение за тези, които се стремят към
ефективно и устойчиво управление на сградите.
Научете повече за PEAK.
1. Инструменти за дигитална устойчивост на бизнеса - софтуер за
управление на околната среда и сградите
програма
за
овластяване
след
пандемията
EnergyCAP
EnergyCAP включва редица функции, като
обработка и одит на сметки за комунални
услуги, обратни плащания и префактуриране,
интерфейси AP/GL, персонализирани работни
процеси за одобрение на сметки, проследяване
на интервали и производствени данни,
избягване на разходи чрез измерване и
проверка, диаграми, проследяване на
парникови газове, над 300 отчета, бенчмаркинг
по ENERGY STAR, графични PowerViews,
персонализирани и споделяеми табла и много
други.
Научете повече за EnergyCAP.
NOVISTO
Консолидирайте данните и отчетите за устойчивост
на едно място и използвайте силата на
автоматизацията и прозренията, базирани на
изкуствен интелект, за по-добро вземане на
решения и създаване на стойност
Novisto е SaaS софтуер за управление и анализ на
данни за ESG, който помага на организациите да
повишат ефективността на данните, да подобрят
качеството на данните за ESG, да сравняват
резултатите си с други компании и да комуникират
по-ефективно с вътрешните и външните
заинтересовани страни.
Научете повече за Novisto.
1. Инструменти за дигитална устойчивост на бизнеса- софтуер за
управление на околната среда и сградите
програма
за
овластяване
след
пандемията
Насърчаване на ангажираността и поощряване на
участието на служителите в популяризирането
на устойчиви практики с цел създаване на
култура на устойчивост.
Спомага за подобряване на репутацията на
компанията си, като създава забележително
съдържание за устойчивост и подчертава
човешката цел на работата във всяка
организация.
Научете повече за DoGood People.
1. Инструменти за дигитална устойчивост на бизнеса - насърчаване
на добродетелно поведение
DoGood People
Снимка: https://www.dogoodpeople.com/
програма
за
овластяване
след
пандемията
Благодарим ви, че учите с нас!
www.prosper-project.eu
Можете да ни намерите:
● https://prosper-project.eu/
● https://www.facebook.com/Workplace.SMEs.EU
● https://www.linkedin.com/company/workplace-smes/

More Related Content

Similar to BG PROSPER - Module 4 - Unit 3.pptx

BG PROSPER - Module 1 - Unit 1.pptx
BG PROSPER - Module 1 - Unit 1.pptxBG PROSPER - Module 1 - Unit 1.pptx
BG PROSPER - Module 1 - Unit 1.pptxcaniceconsulting
 
Marina Stefanova Presentation_RIO2020
Marina Stefanova Presentation_RIO2020Marina Stefanova Presentation_RIO2020
Marina Stefanova Presentation_RIO2020cleantechbg
 
Пътят на екомаркировката
Пътят на екомаркировкатаПътят на екомаркировката
Пътят на екомаркировкатаTIME Foundation
 
Ролята на потребителските организации за популяризирането на екомаркировката
Ролята на потребителските организации за популяризирането на екомаркировкатаРолята на потребителските организации за популяризирането на екомаркировката
Ролята на потребителските организации за популяризирането на екомаркировкатаTIME Foundation
 
Интелектуален резултат 4 /Модул 4: Тенденции за хората с увреждания и Приобща...
Интелектуален резултат 4 /Модул 4: Тенденции за хората с увреждания и Приобща...Интелектуален резултат 4 /Модул 4: Тенденции за хората с увреждания и Приобща...
Интелектуален резултат 4 /Модул 4: Тенденции за хората с увреждания и Приобща...Karel Van Isacker
 
Конференция и изложба за Югоизточна Европа ‘Save the Planet’ - управление на ...
Конференция и изложба за Югоизточна Европа ‘Save the Planet’ - управление на ...Конференция и изложба за Югоизточна Европа ‘Save the Planet’ - управление на ...
Конференция и изложба за Югоизточна Европа ‘Save the Planet’ - управление на ...Via Expo
 
Cleantech Bulgaria Launch Event -17 Nov. 2011
Cleantech Bulgaria Launch Event -17 Nov. 2011Cleantech Bulgaria Launch Event -17 Nov. 2011
Cleantech Bulgaria Launch Event -17 Nov. 2011Mariyana Hamanova
 
Цифрова трансформация на българския агробизнес
Цифрова трансформация на българския агробизнесЦифрова трансформация на българския агробизнес
Цифрова трансформация на българския агробизнесbILIANA PANCHEVA
 
Интелектуален резултат /Модул 3: Приобщаващо развитие на социалните предприятия
Интелектуален резултат /Модул 3: Приобщаващо развитие на социалните предприятияИнтелектуален резултат /Модул 3: Приобщаващо развитие на социалните предприятия
Интелектуален резултат /Модул 3: Приобщаващо развитие на социалните предприятияKarel Van Isacker
 
Ecogard Io4 unit bg 3 inclusive social enterprise development
Ecogard Io4 unit bg 3 inclusive social enterprise developmentEcogard Io4 unit bg 3 inclusive social enterprise development
Ecogard Io4 unit bg 3 inclusive social enterprise developmentEducation PowerPoints
 
Sustain module 1 changing consumer attitudes to food bg
Sustain module 1 changing consumer attitudes to food bgSustain module 1 changing consumer attitudes to food bg
Sustain module 1 changing consumer attitudes to food bgIanSayers7
 
Най-новите данни за мобилния пазар
Най-новите данни за мобилния пазар Най-новите данни за мобилния пазар
Най-новите данни за мобилния пазар Interactive Seminars
 
BG PROSPER - Module 2 - Unit 1 .pptx
BG PROSPER - Module 2 - Unit 1 .pptxBG PROSPER - Module 2 - Unit 1 .pptx
BG PROSPER - Module 2 - Unit 1 .pptxcaniceconsulting
 

Similar to BG PROSPER - Module 4 - Unit 3.pptx (20)

BG PROSPER - Module 1 - Unit 1.pptx
BG PROSPER - Module 1 - Unit 1.pptxBG PROSPER - Module 1 - Unit 1.pptx
BG PROSPER - Module 1 - Unit 1.pptx
 
Георги Стефанов WWF
Георги Стефанов WWFГеорги Стефанов WWF
Георги Стефанов WWF
 
Marina Stefanova Presentation_RIO2020
Marina Stefanova Presentation_RIO2020Marina Stefanova Presentation_RIO2020
Marina Stefanova Presentation_RIO2020
 
Rio 2020
Rio 2020Rio 2020
Rio 2020
 
Zero waste
Zero wasteZero waste
Zero waste
 
Пътят на екомаркировката
Пътят на екомаркировкатаПътят на екомаркировката
Пътят на екомаркировката
 
Ролята на потребителските организации за популяризирането на екомаркировката
Ролята на потребителските организации за популяризирането на екомаркировкатаРолята на потребителските организации за популяризирането на екомаркировката
Ролята на потребителските организации за популяризирането на екомаркировката
 
Интелектуален резултат 4 /Модул 4: Тенденции за хората с увреждания и Приобща...
Интелектуален резултат 4 /Модул 4: Тенденции за хората с увреждания и Приобща...Интелектуален резултат 4 /Модул 4: Тенденции за хората с увреждания и Приобща...
Интелектуален резултат 4 /Модул 4: Тенденции за хората с увреждания и Приобща...
 
Конференция и изложба за Югоизточна Европа ‘Save the Planet’ - управление на ...
Конференция и изложба за Югоизточна Европа ‘Save the Planet’ - управление на ...Конференция и изложба за Югоизточна Европа ‘Save the Planet’ - управление на ...
Конференция и изложба за Югоизточна Европа ‘Save the Planet’ - управление на ...
 
Cleantech Bulgaria Launch Event -17 Nov. 2011
Cleantech Bulgaria Launch Event -17 Nov. 2011Cleantech Bulgaria Launch Event -17 Nov. 2011
Cleantech Bulgaria Launch Event -17 Nov. 2011
 
Цифрова трансформация на българския агробизнес
Цифрова трансформация на българския агробизнесЦифрова трансформация на българския агробизнес
Цифрова трансформация на българския агробизнес
 
Интелектуален резултат /Модул 3: Приобщаващо развитие на социалните предприятия
Интелектуален резултат /Модул 3: Приобщаващо развитие на социалните предприятияИнтелектуален резултат /Модул 3: Приобщаващо развитие на социалните предприятия
Интелектуален резултат /Модул 3: Приобщаващо развитие на социалните предприятия
 
Ecogard Io4 unit bg 3 inclusive social enterprise development
Ecogard Io4 unit bg 3 inclusive social enterprise developmentEcogard Io4 unit bg 3 inclusive social enterprise development
Ecogard Io4 unit bg 3 inclusive social enterprise development
 
26.09.2011_PRaktiki_Newsletter_Special_Edition
26.09.2011_PRaktiki_Newsletter_Special_Edition26.09.2011_PRaktiki_Newsletter_Special_Edition
26.09.2011_PRaktiki_Newsletter_Special_Edition
 
Sustain module 1 changing consumer attitudes to food bg
Sustain module 1 changing consumer attitudes to food bgSustain module 1 changing consumer attitudes to food bg
Sustain module 1 changing consumer attitudes to food bg
 
Най-новите данни за мобилния пазар
Най-новите данни за мобилния пазар Най-новите данни за мобилния пазар
Най-новите данни за мобилния пазар
 
Consumer Citizenship Bg
Consumer Citizenship BgConsumer Citizenship Bg
Consumer Citizenship Bg
 
Cals-Gals-IA2020
Cals-Gals-IA2020Cals-Gals-IA2020
Cals-Gals-IA2020
 
2015 Глобални тенденции
2015 Глобални тенденции2015 Глобални тенденции
2015 Глобални тенденции
 
BG PROSPER - Module 2 - Unit 1 .pptx
BG PROSPER - Module 2 - Unit 1 .pptxBG PROSPER - Module 2 - Unit 1 .pptx
BG PROSPER - Module 2 - Unit 1 .pptx
 

More from caniceconsulting

Module 1 - Identifying Common Stereotypes.pptx
Module 1 - Identifying Common Stereotypes.pptxModule 1 - Identifying Common Stereotypes.pptx
Module 1 - Identifying Common Stereotypes.pptxcaniceconsulting
 
PROSPER - Module 4 Unit 3 (v2).pptx
PROSPER - Module 4 Unit 3 (v2).pptxPROSPER - Module 4 Unit 3 (v2).pptx
PROSPER - Module 4 Unit 3 (v2).pptxcaniceconsulting
 
PROSPER - Module 4 Unit 2(v2).pptx
PROSPER - Module 4 Unit 2(v2).pptxPROSPER - Module 4 Unit 2(v2).pptx
PROSPER - Module 4 Unit 2(v2).pptxcaniceconsulting
 
PROSPER - Module 4 Unit 1(v2).pptx
PROSPER - Module 4 Unit 1(v2).pptxPROSPER - Module 4 Unit 1(v2).pptx
PROSPER - Module 4 Unit 1(v2).pptxcaniceconsulting
 
PROSPER - Module 2 - Unit 3.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 3.pptxPROSPER - Module 2 - Unit 3.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 3.pptxcaniceconsulting
 
PROSPER - Module 2 - Unit 2_IT.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 2_IT.pptxPROSPER - Module 2 - Unit 2_IT.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 2_IT.pptxcaniceconsulting
 
PROSPER - Module 2 - Unit 1_IT.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 1_IT.pptxPROSPER - Module 2 - Unit 1_IT.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 1_IT.pptxcaniceconsulting
 
PROSPER - Module 3 - Unit 4 - Approcci creativi per una migliore inclusività ...
PROSPER - Module 3 - Unit 4 - Approcci creativi per una migliore inclusività ...PROSPER - Module 3 - Unit 4 - Approcci creativi per una migliore inclusività ...
PROSPER - Module 3 - Unit 4 - Approcci creativi per una migliore inclusività ...caniceconsulting
 
PROSPER - Module 3 - Unit 3 - Sviluppare senso di appartenenza nel mondo ibri...
PROSPER - Module 3 - Unit 3 - Sviluppare senso di appartenenza nel mondo ibri...PROSPER - Module 3 - Unit 3 - Sviluppare senso di appartenenza nel mondo ibri...
PROSPER - Module 3 - Unit 3 - Sviluppare senso di appartenenza nel mondo ibri...caniceconsulting
 
PROSPER - Module 3 - Unit 2 Misurare l_appartenenza digitale_IT.pptx
PROSPER - Module 3 - Unit 2 Misurare l_appartenenza digitale_IT.pptxPROSPER - Module 3 - Unit 2 Misurare l_appartenenza digitale_IT.pptx
PROSPER - Module 3 - Unit 2 Misurare l_appartenenza digitale_IT.pptxcaniceconsulting
 
PROSPER - Module 3 - Unit 1_IT.pptx
PROSPER - Module 3 - Unit 1_IT.pptxPROSPER - Module 3 - Unit 1_IT.pptx
PROSPER - Module 3 - Unit 1_IT.pptxcaniceconsulting
 
PROSPER - Module 2 - Unit 4.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 4.pptxPROSPER - Module 2 - Unit 4.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 4.pptxcaniceconsulting
 
PROSPER - Modulo 1 - Unità 5_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 5_IT.pptxPROSPER - Modulo 1 - Unità 5_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 5_IT.pptxcaniceconsulting
 
PROSPER - Modulo 1 - Unità 4_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 4_IT.pptxPROSPER - Modulo 1 - Unità 4_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 4_IT.pptxcaniceconsulting
 
PROSPER - Modulo 1 - Unità 3_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 3_IT.pptxPROSPER - Modulo 1 - Unità 3_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 3_IT.pptxcaniceconsulting
 
PROSPER - Modulo 1 - Unit 2_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unit 2_IT.pptxPROSPER - Modulo 1 - Unit 2_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unit 2_IT.pptxcaniceconsulting
 
PROSPER - Modulo 1 - Unità 1_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 1_IT.pptxPROSPER - Modulo 1 - Unità 1_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 1_IT.pptxcaniceconsulting
 
BG PROSPER - Module 3 - Unit 4 bg.pptx
BG PROSPER - Module 3 - Unit 4 bg.pptxBG PROSPER - Module 3 - Unit 4 bg.pptx
BG PROSPER - Module 3 - Unit 4 bg.pptxcaniceconsulting
 
BG PROSPER - Module 3 - Unit 3.pptx
BG PROSPER - Module 3 - Unit 3.pptxBG PROSPER - Module 3 - Unit 3.pptx
BG PROSPER - Module 3 - Unit 3.pptxcaniceconsulting
 
BG PROSPER - Module 3 - Unit 2 bg.pptx
BG PROSPER - Module 3 - Unit 2 bg.pptxBG PROSPER - Module 3 - Unit 2 bg.pptx
BG PROSPER - Module 3 - Unit 2 bg.pptxcaniceconsulting
 

More from caniceconsulting (20)

Module 1 - Identifying Common Stereotypes.pptx
Module 1 - Identifying Common Stereotypes.pptxModule 1 - Identifying Common Stereotypes.pptx
Module 1 - Identifying Common Stereotypes.pptx
 
PROSPER - Module 4 Unit 3 (v2).pptx
PROSPER - Module 4 Unit 3 (v2).pptxPROSPER - Module 4 Unit 3 (v2).pptx
PROSPER - Module 4 Unit 3 (v2).pptx
 
PROSPER - Module 4 Unit 2(v2).pptx
PROSPER - Module 4 Unit 2(v2).pptxPROSPER - Module 4 Unit 2(v2).pptx
PROSPER - Module 4 Unit 2(v2).pptx
 
PROSPER - Module 4 Unit 1(v2).pptx
PROSPER - Module 4 Unit 1(v2).pptxPROSPER - Module 4 Unit 1(v2).pptx
PROSPER - Module 4 Unit 1(v2).pptx
 
PROSPER - Module 2 - Unit 3.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 3.pptxPROSPER - Module 2 - Unit 3.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 3.pptx
 
PROSPER - Module 2 - Unit 2_IT.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 2_IT.pptxPROSPER - Module 2 - Unit 2_IT.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 2_IT.pptx
 
PROSPER - Module 2 - Unit 1_IT.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 1_IT.pptxPROSPER - Module 2 - Unit 1_IT.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 1_IT.pptx
 
PROSPER - Module 3 - Unit 4 - Approcci creativi per una migliore inclusività ...
PROSPER - Module 3 - Unit 4 - Approcci creativi per una migliore inclusività ...PROSPER - Module 3 - Unit 4 - Approcci creativi per una migliore inclusività ...
PROSPER - Module 3 - Unit 4 - Approcci creativi per una migliore inclusività ...
 
PROSPER - Module 3 - Unit 3 - Sviluppare senso di appartenenza nel mondo ibri...
PROSPER - Module 3 - Unit 3 - Sviluppare senso di appartenenza nel mondo ibri...PROSPER - Module 3 - Unit 3 - Sviluppare senso di appartenenza nel mondo ibri...
PROSPER - Module 3 - Unit 3 - Sviluppare senso di appartenenza nel mondo ibri...
 
PROSPER - Module 3 - Unit 2 Misurare l_appartenenza digitale_IT.pptx
PROSPER - Module 3 - Unit 2 Misurare l_appartenenza digitale_IT.pptxPROSPER - Module 3 - Unit 2 Misurare l_appartenenza digitale_IT.pptx
PROSPER - Module 3 - Unit 2 Misurare l_appartenenza digitale_IT.pptx
 
PROSPER - Module 3 - Unit 1_IT.pptx
PROSPER - Module 3 - Unit 1_IT.pptxPROSPER - Module 3 - Unit 1_IT.pptx
PROSPER - Module 3 - Unit 1_IT.pptx
 
PROSPER - Module 2 - Unit 4.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 4.pptxPROSPER - Module 2 - Unit 4.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 4.pptx
 
PROSPER - Modulo 1 - Unità 5_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 5_IT.pptxPROSPER - Modulo 1 - Unità 5_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 5_IT.pptx
 
PROSPER - Modulo 1 - Unità 4_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 4_IT.pptxPROSPER - Modulo 1 - Unità 4_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 4_IT.pptx
 
PROSPER - Modulo 1 - Unità 3_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 3_IT.pptxPROSPER - Modulo 1 - Unità 3_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 3_IT.pptx
 
PROSPER - Modulo 1 - Unit 2_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unit 2_IT.pptxPROSPER - Modulo 1 - Unit 2_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unit 2_IT.pptx
 
PROSPER - Modulo 1 - Unità 1_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 1_IT.pptxPROSPER - Modulo 1 - Unità 1_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 1_IT.pptx
 
BG PROSPER - Module 3 - Unit 4 bg.pptx
BG PROSPER - Module 3 - Unit 4 bg.pptxBG PROSPER - Module 3 - Unit 4 bg.pptx
BG PROSPER - Module 3 - Unit 4 bg.pptx
 
BG PROSPER - Module 3 - Unit 3.pptx
BG PROSPER - Module 3 - Unit 3.pptxBG PROSPER - Module 3 - Unit 3.pptx
BG PROSPER - Module 3 - Unit 3.pptx
 
BG PROSPER - Module 3 - Unit 2 bg.pptx
BG PROSPER - Module 3 - Unit 2 bg.pptxBG PROSPER - Module 3 - Unit 2 bg.pptx
BG PROSPER - Module 3 - Unit 2 bg.pptx
 

BG PROSPER - Module 4 - Unit 3.pptx

 • 2. програма за овластяване след пандемията Партньори Post Pandemic Empowerment Programme © 2023 разработена от Die Berater/ European E-Learning Institute/ BUPNET/ CATRO/ Momentum/ Smart Revolution/ Eurotraining е лицензирана по CC BY-NC-SA 4.0 Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.
 • 3. програма за овластяване след пандемията Въведение Този раздел ще ви предостави неизчерпателен, но все пак много богат списък с възможни инструменти и софтуер и приложения, които можете да използвате, за да бъдете наясно как вашите екологични резултати могат да бъдат подобрени/да станат по-устойчиви чрез използването на дигиталните инструменти. Инструментите са както за бизнес приложение, така и за индивидуални нужди и ползване. Каним ви да разгледате тези инструменти, да прочетете описанията и да изберете тези, които най-добре отговарят на вашите организации и на целите, които сте си поставили, и да използват силата на технологиите, за да постигнете устойчиво въздействие върху вашата компания.
 • 4. програма за овластяване след пандемията Съдържание 01 Инструменти за дигитална устойчивост на бизнеса: ● Рециклиране; ● Етично търсене; ● Предотвратяване на разхищението на храна; ● Предотвратяване на хартиените отпадъци; ● ESG и въглероден отпечатък; ● Системи за управление на околната среда и сградите; ● Мониторинг на ESG и въглероден отпечатък; ● Насърчаване на доброто поведение За разлика от останалите, този раздел не включва упражнения за размисъл - каним ви просто да започнете! Обърнете внимание, че списъкът не е изчерпателен и ще ви насочи в правилната посока към инструментите за цифрова устойчивост за МСП.
 • 5. програма за овластяване след пандемията ЗНАНИЯ: Резултати от обучението УМЕНИЯ: ПОВЕДЕНИЯ: НАГЛАСИ: Дигитални инструменти за бизнеса за насърчаване на осведомеността за постигане на целите на ESG, мониторинг на въглеродния отпечатък на организациите, насърчаване на добродетелно поведение в полза на околната среда. Избор и използване правилно и ефективно на дигитални инструменти за по-чиста околна среда по-добра устойчивост. Умения за работа с конкретни инструменти и функционалности, мотивирането на околните да се включат в използването им. Положително отношение към опазването на околната среда и устойчивостта, грижа за бъдещето и готовност за действие благодарение на подкрепата и предложенията, дадени от някои дигитални инструменти.
 • 7. програма за овластяване след пандемията iRecycle iRecycle е ценен инструмент за улесняване на глобалното управление на околната среда. Приложението използва услуги, базирани на местоположението, за да идентифицира центрове за рециклиране, пунктове за събиране и налични възможности за рециклиране в близост до потребителя. С достъп до огромна база данни от 1,5 милиона възможности за рециклиране, iRecycle позволява ефективно и интуитивно търсене по видове предмети. По този начин предприятията могат бързо и ефективно да рециклират различни материали и устройства, като се възползват от всеобхватните предложения на платформата. iRecycle е вашият ключ към почистването на света. Научете повече за iRecycle. 1. Инструменти за дигитална устойчивост на бизнеса
 • 8. програма за овластяване след пандемията 1. Инструменти за дигитална устойчивост на бизнеса Употребата на пластмаси за еднократна употреба и други материали, които водят до значително количество отпадъци, е критичен проблем за околната среда, който се радва на широко обществено внимание. Шокиращо е, че годишно в океаните попадат около 8 милиона тона пластмасови отпадъци, а прогнозите са, че производството на пластмаси ще се удвои от 2015 г. до 2050 г. Приложението Tap, което е съобразено с околната среда, има за цел да намали обема на отпадъците за еднократна употреба, като насърчава използването на контейнери за многократна употреба. По-конкретно, Tap предоставя на потребителите важна информация за местоположението, времето за пътуване и наличните напитки в различните станции за зареждане, като по този начин дава възможност на хората да правят информиран и устойчив избор. Научете повече за Tap. Tap
 • 9. програма за овластяване след пандемията Ecosia Въпреки че глобалната пазарна доминация на дадена търсачка е неоспорима, трябва да се отбележи, че съществуват алтернативни търсачки със специфични приложения. Ecosia е една такава търсачка, която се отличава със своята неотклонна ангажираност към устойчивостта и екологичната отговорност. В основата на този ангажимент е използването на 100% възобновяема енергия за захранване на сървърите на Ecosia, като значителна част от печалбата се насочва към инициативи за залесяване. Според твърденията на организацията всяка заявка за търсене ефективно премахва приблизително един килограм въглерод от атмосферата, което подчертава осезаемото въздействие на екологосъобразната етика на Ecosia. Научете повече за Ecosia. 1. Инструменти за дигитална устойчивост на бизнеса - етично търсене Изображение: https://www.ecosia.org/
 • 10. програма за овластяване след пандемията Forest Залесяването е широко признато като важна стратегия за постигане на по-балансирана околна среда и Forest е едно от приложенията за околна среда, които осъзнават това. Това приложение помага на хората да останат фокусирани върху задачите си, като им предоставя виртуално дърво, което представя напредъка им, като растежът е мотиватор, а увяхването - демотиватор. Но Forest не е само символично представяне за повишаване на осведомеността, а си партнира и с организацията "Дървета за бъдещето", за да засажда дървета там, където има нужда от тях. Научете повече за Forest. 1. Инструменти за дигитална устойчивост на бизнеса Снимка: https://www.forestapp.cc/
 • 11. програма за овластяване след пандемията Too Good To Go Ако се замислите за храната, която ежедневно се разхищава от предприятията за хранителни продукти, скоро ще разберете, че има голямо количество отпадъци. Too Good to Go е приложението, което прави нещо по въпроса, като намира приложение за всички остатъци от храна. Организацията свързва 22 милиона души в Европа, така че да се намали количеството на отпадъците, а тези, които се нуждаят от храна с намаление, могат да намерят достъп до нея чрез приложението. По този начин всеки ден се осигуряват 100 000 ястия за хора с ограничени средства. Научете повече за Too Good To Go. 1. Инструменти за дигитална устойчивост на бизнеса - предотвратяване на разхищението на храна Снимка: https://www.toogoodtogo.com/en-gb/business
 • 12. програма за овластяване след пандемията GoToMyPC Когато можем да намерим достъп до важни файлове на мобилните си устройства, нямаме нужда от печатни документи. GoToMyPC е приложение, което осигурява незабавен достъп до всички файлове, от които се нуждаете, чрез едно решение. Това може да ви помогне да бъдете по- организирани и да подобрите нивото на устойчивост на вашия бизнес. С всяка изминала година светът се развива, а организациите се преоткриват, за да са в крак с промените. Предприятия от всякакъв мащаб трябва да поемат ангажимент за устойчивост, ако очакват да заемат място в бъдещето на света. Най-добрият начин да започнете с това е като използвате екологични приложения, които въвеждат някои добри практики и зелена култура. Научете повече за GoToMyPC. 1. Инструменти за дигитална устойчивост на бизнеса - предотвратяване на разхищението на храна
 • 13. програма за овластяване след пандемията SustainIQ SustainIQ е софтуер за отчитане на устойчивостта в реално време, който следи, измерва и отчита социалните, икономическите и екологичните въздействия. Улавяйте данни за отпадъци, емисии на парникови газове, социална стойност, верига на доставки, обществени поръчки, биоразнообразие, водни отпадъци и много други. SustainIQ решава предизвикателства като загуба на време за отчитане на устойчивостта, загуба на търгове и оферти поради липса на зелени референции и неточни данни поради лоши стандарти за отчитане, като намалява риска и подобрява ефективността. Научете повече за SustainIQ. 1. Инструменти за дигитална устойчивост на бизнеса - мониторинг на ESG и въглероден отпечатък
 • 14. програма за овластяване след пандемията Sustain.Life - управление на емисиите Sustain.Life помага да се направи устойчивостта универсално достъпна, като предоставя на компаниите лесна за използване SaaS платформа, която дава възможност на организациите - независимо от бюджета, опита или индустрията - да възприемат по-устойчиви бизнес практики, да отчитат използването на въглеродни емисии и да намаляват въздействието си върху околната среда. Научете повече за управлението на емисиите. SmartHead Софтуерът SmartHead помага на компаниите ефективно да управляват сложни данни, свързани с ESG и устойчивост, и същевременно да ги съхраняват във вид, който да е лесно достъпен за заинтересованите страни. SmartHead е сертифициран партньор за софтуер и инструменти на GRI. Научете повече за SmartHead. 1. Инструменти за дигитална устойчивост на бизнеса - мониторинг на ESG и въглероден отпечатък Снимка: https://www.besmarthead.com/en/business
 • 15. програма за овластяване след пандемията Denxpert Denxpert предлага персонализирана стратегия за устойчивост, която е съобразена с вашата оценка на заинтересованите страни и значимостта. Тя взема предвид вашите корпоративни цели, продукти и вериги за създаване на стойност, за да разработи практическа пътна карта за околната среда, социалната сфера и управлението. Благодарение на дългогодишни проучвания това решение е оптимизирано, за да улесни управлението на устойчивостта за хиляди компании. Научете повече за Denxpert. WatchWire WatchWire е водещ доставчик на софтуер за управление на устойчивостта и енергията като услуга (EMSaaS). Платформата е разработена в помощ на широк кръг клиенти - от портфейли с търговски и корпоративни имоти до индустриални и производствени компании от Fortune 500, големи търговски вериги, правителствени агенции, здравни заведения и образователни институции. Тя помага на клиентите да намалят емисиите и разходите, като същевременно рационализира отчитането на устойчивостта и въглеродните емисии. Научете повече за WatchWire. 1. Инструменти за дигитална устойчивост на бизнеса - мониторинг на ESG и въглероден отпечатък
 • 16. програма за овластяване след пандемията Energy Elephant Цялостната платформа за управление на устойчивостта на Energy Elephant предлага безпроблемно проследяване на критични данни за околната среда, като потребление на енергия, отпадъци, вода, транспорт, въглеродни емисии и свързани с тях данни за разходите от всяка точка на света. С автоматизираното събиране на данни винаги ще имате актуална представа за отпечатъка на вашата организация върху устойчивостта. Научете повече за Energy Elephant. Green Places Green Places предлага цялостно климатично решение за улесняване на практиките за устойчивост на бизнеса. Иновативната софтуерна платформа дава възможност на компаниите да изчисляват своя въглероден отпечатък, да определят цели за намаляване на емисиите, да придобиват въглеродни компенсации и ефективно да докладват за напредъка си към постигане на въглеродна неутралност или нетна нула. Платформата Green Places осигурява достъп до задълбочени данни и ресурси, което позволява на клиентите да вземат информирани решения и да комуникират ефективно с всички заинтересовани страни. Научете повече за Green Places. 1. Инструменти за дигитална устойчивост на бизнеса - мониторинг на ESG и въглероден отпечатък
 • 17. програма за овластяване след пандемията Socialsuite Impact Socialsuite предлага цялостна технологична платформа за социално въздействие и екология, социална политика и управление (ESG), която позволява на организациите да представят своето въздействие пред света. С акцент върху рентабилността и ефективността Socialsuite предлага лесна за използване платформа, която позволява на организации с нестопанска цел, благотворителни организации, НПО, правителства, фондации и инвеститори в областта на въздействието да демонстрират своето положително въздействие. Научете повече за Socialsuite Impact. Carbon+Alt+Delete Carbon+Alt+Delete предоставя на консултантите по устойчиво развитие цялостен софтуер за отчитане на въглеродните емисии, за да подпомогне ефективно компаниите в постигането на техните цели за нулеви нетни емисии. 1. Инструменти за дигитална устойчивост на бизнеса - мониторинг на ESG и въглероден отпечатък Софтуерът е разработен така, че да опрости и рационализира процеса на отчитане на въглеродните емисии, като позволява на консултантите да се съсредоточат върху предоставянето на стойност на своите клиенти. Научете повече за Carbon+Alt+Delete.
 • 18. програма за овластяване след пандемията ESG и Sustainability Cloud Planetly предлага авангардно софтуерно решение, предназначено да позволи на организациите да управляват цялостно своите въглеродни емисии. Решението осигурява прозрачен анализ на въглеродния отпечатък, ефективни мерки за намаляване и сертифицирано компенсиране на климатични проекти. Продуктът е подходящ за компании от всякакъв мащаб и от всички отрасли, които се стремят към въглеродна неутралност. Научете повече за ESG и Sustainability Cloud. KindLink Софтуерът за управление на КСО предоставя цялостен поглед върху всички кампании и инициативи, като позволява на мениджърите безпроблемно да наблюдават различни аспекти, като устойчивост, набиране на средства, доброволчество, съвпадение на дарения, даване на заплати и проследяване на ESG, всичко това от една лесна за използване цифрова платформа. Хората се гордеят с такива инициативи на компаниите си и стават посланици на работодателската марка в стремежа да се привличат нови таланти и да се задържат служители в организацията. Научете повече за KindLink. 1. Инструменти за дигитална устойчивост на бизнеса - мониторинг на ESG и въглероден отпечатък
 • 19. програма за овластяване след пандемията Worldfavor Worldfavor е глобална платформа за данни за устойчивост и съответствие, която свързва организациите по целия свят, за да споделят, да имат достъп и да получават информация от съответните данни. Чрез използване на модерни технологии Worldfavor дава възможност на организациите да предприемат устойчиви действия по цялата си верига на стойността. Понастоящем повече от 25 000 организации в 130 държави използват платформата на Worldfavor, за да стимулират устойчивостта и прозрачността в своите операции. Научете повече за Worldfavor. Nossa Data Nossa Data е иновативен инструмент за корпоративно отчитане и управление на данни за ESG, който рационализира процесите, свързани с ESG, като премахва повтарящите се административни задачи. Тази платформа подобрява способността на компанията да изготвя висококачествени данни и да комуникира ефективно със заинтересованите страни. Използвайки усъвършенствана технология с изкуствен интелект, Nossa Data предоставя ценни прозрения и анализи, които са в съответствие с най-добрите рамки за ESG, включително GRI, SASB, CDP, TCFD, CSA, ESRS, GEI и др. Научете повече за Nossa Data. 1. Инструменти за дигитална устойчивост на бизнеса - мониторинг на ESG и въглероден отпечатък
 • 20. програма за овластяване след пандемията Persefoni Persefoni предлага авангардно решение за разкриване на информация за климата и отчитане на въглеродните емисии, което е в челните редици на индустрията. Чрез своите решения от типа "софтуер като услуга" компанията дава възможност на предприятията и финансовите институции да изпълняват изискванията на заинтересованите страни и нормативните изисквания за оповестяване на информация за климата с несравнимо ниво на доверие, прозрачност и простота. Persefoni позволява на потребителите да управляват своите въглеродни транзакции и инвентаризация с максимална ефективност. Научете повече за Persefoni. Carbon Cockpit Carbon Cockpit предлага усъвършенстван софтуер за управление на CO2, който е водещ в прехода към въглеродна неутралност. Този иновативен продукт предоставя цялостен и интуитивен набор от инструменти за измерване на въглеродния отпечатък (включително обхват 1, 2, 3), планиране на стратегия за намаляване на въглеродните емисии, прилагане на персонализирани действия за намаляване на емисиите, отчитане на резултатите пред външни и вътрешни заинтересовани страни и компенсиране на оставащите емисии. Научете повече за Carbon Cockpit. 1. Инструменти за дигитална устойчивост на бизнеса - мониторинг на ESG и въглероден отпечатък
 • 21. програма за овластяване след пандемията Net0 Платформата Net0 дава възможност на организациите да изчисляват, измерват и проследяват емисиите в реално време, като същевременно предоставя задълбочени анализи за насочване на стратегиите за намаляване на емисиите. Освен това тя предлага възможност за участие в над 140 проверени програми за компенсиране и генериране на отчети за инвеститорите, които отговарят на стандартите на GHGP (Протоколи за парниковите газове). Публичното табло за управление и значки за въглеродна неутралност осигуряват незабавно сертифициране. Научете повече за Net0. Ecometrica Софтуерът за отчитане на устойчивостта на Ecometrica е цялостно решение за отчитане на околната среда и управление на устойчивостта, което предлага цялостен подход. Той е широко възприет от водещи световни корпорации заради способността му да събира и анализира разнообразни геореферирани данни, предоставяйки множество ценни данни извън традиционното отчитане на устойчивостта, включително ключови корпоративни показатели като вода, гори и биоразнообразие. Научете повече за Ecometrica. 1. Инструменти за дигитална устойчивост на бизнеса - мониторинг на ESG и въглероден отпечатък
 • 22. програма за овластяване след пандемията Quentic Quentic е съвременен софтуер за устойчивост, който поставя на първо място прозрачността и гъвкавостта. Тази иновативна платформа позволява на потребителите да определят свои собствени показатели и безпроблемно да интегрират например стандартите на GRI (Глобалната инициатива за отчитане), за да рационализират своите отчети за устойчивост. Quentic опростява управлението на данните за устойчивост и елиминира необходимостта от сложни електронни таблици и списъци. Проектиран да работи на различни места, Quentic превръща интегрираното управление на устойчивостта в реалност за организации от всякакъв мащаб. Научете повече за Quentic. Convene ESG Convene ESG прилага цялостен подход към ESG, като подпомага компаниите при оповестяването на информация в съответствие с множество разпоредби, сравнителен анализ, събиране на данни, публикуване и възможност за одит. Convene ESG дава възможност на лидерите да контролират целия процес на отчитане на ESG, без да го усложняват, за да управляват по- добре и да постигат целите на ESG. Научете повече за Convene ESG. 1. Инструменти за дигитална устойчивост на бизнеса - мониторинг на ESG и въглероден отпечатък
 • 23. програма за овластяване след пандемията Diligent ESG Diligent ESG, въглеродно счетоводство и отчитане на устойчивостта (по-рано известно като Accuvio) е усъвършенствано софтуерно решение, предназначено да помогне на организациите да се справят с критичните компоненти на ESG, които са най-важни за техните заинтересовани страни. С Diligent ESG предприятията могат лесно да изпълняват текущите изисквания за отчитане, като същевременно планират и се подготвят за бъдещето. Платформата служи като централен хъб за данни за ESG, като позволява на организациите да определят цели за парниковите газове, да наблюдават рисковете и да генерират доклади за заинтересованите страни в широк спектър от области, включително разнообразие, климат, безопасност на работната сила, вериги за доставки, риск от трети страни и киберсигурност. Научете повече за Diligent ESG. 1. Инструменти за дигитална устойчивост на бизнеса - мониторинг на ESG и въглероден отпечатък
 • 24. програма за овластяване след пандемията Intelex С повече от 1 милион доволни потребители от 1992 г. насам Intelex си е спечелила репутацията на надежден и сигурен доставчик. Тяхната авангардна система за управление на околната среда се състои от гъвкав набор от софтуерни приложения, предназначени за оптимизиране на екологичните данни и процеси в организациите. С тази иновативна система потребителите могат безпроблемно да управляват, проследяват и докладват всички екологични показатели в реално време, да рационализират докладването на инциденти, безпроблемно да спазват стандартите ISO 14001 и да стимулират непрекъснатото подобрение в цялата си организация. Научете повече за софтуера за управление на околната среда Intelex. PEAK Платформата Peak на CIM е авангардна платформа за сграден анализ, която безпроблемно интегрира сграден интелект, машинно обучение и технически инженерен опит по начин, който е едновременно интелигентен и лесен за използване. Платформата улеснява идентифицирането на неефективността в управлението на сградите, като дава възможност на заинтересованите страни да предприемат коригиращи действия. Идеална за големи и сложни сгради, като корпоративни офиси, производствени обекти, търговски центрове и летища, платформата за сграден анализ на CIM е най-доброто решение за тези, които се стремят към ефективно и устойчиво управление на сградите. Научете повече за PEAK. 1. Инструменти за дигитална устойчивост на бизнеса - софтуер за управление на околната среда и сградите
 • 25. програма за овластяване след пандемията EnergyCAP EnergyCAP включва редица функции, като обработка и одит на сметки за комунални услуги, обратни плащания и префактуриране, интерфейси AP/GL, персонализирани работни процеси за одобрение на сметки, проследяване на интервали и производствени данни, избягване на разходи чрез измерване и проверка, диаграми, проследяване на парникови газове, над 300 отчета, бенчмаркинг по ENERGY STAR, графични PowerViews, персонализирани и споделяеми табла и много други. Научете повече за EnergyCAP. NOVISTO Консолидирайте данните и отчетите за устойчивост на едно място и използвайте силата на автоматизацията и прозренията, базирани на изкуствен интелект, за по-добро вземане на решения и създаване на стойност Novisto е SaaS софтуер за управление и анализ на данни за ESG, който помага на организациите да повишат ефективността на данните, да подобрят качеството на данните за ESG, да сравняват резултатите си с други компании и да комуникират по-ефективно с вътрешните и външните заинтересовани страни. Научете повече за Novisto. 1. Инструменти за дигитална устойчивост на бизнеса- софтуер за управление на околната среда и сградите
 • 26. програма за овластяване след пандемията Насърчаване на ангажираността и поощряване на участието на служителите в популяризирането на устойчиви практики с цел създаване на култура на устойчивост. Спомага за подобряване на репутацията на компанията си, като създава забележително съдържание за устойчивост и подчертава човешката цел на работата във всяка организация. Научете повече за DoGood People. 1. Инструменти за дигитална устойчивост на бизнеса - насърчаване на добродетелно поведение DoGood People Снимка: https://www.dogoodpeople.com/
 • 27. програма за овластяване след пандемията Благодарим ви, че учите с нас! www.prosper-project.eu Можете да ни намерите: ● https://prosper-project.eu/ ● https://www.facebook.com/Workplace.SMEs.EU ● https://www.linkedin.com/company/workplace-smes/