SlideShare a Scribd company logo
Kui on tahe, on ka võimalus!
Kuidas turvalisusega mitte üle pingutada?
Erkki Leego – juhtivpartner
(1/12)Kuidas turvalisusega mitte üle pingutada? / 28.05.08 / ÄP IT-turvalisuse seminar
Erkki Leego
juhtivpartner
Hansson, Leego & Partner
Kui on tahe, on ka võimalus!
Millise kogemuse pealt räägin
• Üle 12 aasta tundliku info kaitsel
– Vabariigi Presidendi Kantselei, infonõunik
– Riigikogu Kantselei, infosüsteemide ja tehnikaosakonna juhataja
– Tartu Ülikooli Kliinikum, IT direktor
– Hansson Leego & Partner, juhtivpartner
• Hansson, Leego & Partner
– Põhja-Eesti Regionaalhaigla
• riskianalüüs, poliitika, talitluspidevusplaan
– Ida-Tallinna Keskhaigla
• riskianalüüs, tegevuskava
– Fontes PMP
Erkki Leego – juhtivpartner
(2/12)Kuidas turvalisusega mitte üle pingutada? / 28.05.08 / ÄP IT-turvalisuse seminar
• riskianalüüs, tegevuskava
– Fontes PMP
• riskianalüüs, tegevuskava
– Õiguskantsleri kantselei
• turvalisuse ja infoturbepoliitika piisavuse audit
– Riigikogu kantselei
• riskianalüüs ja tegevuskava
– Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium
• ISKE rakendamise pilootprojekt Lääne-Viru maavalitsuses
– Gennet Laboratories
• turvalisuse ja poliitika sobivuse hindamine delikaatsete isikuandmetega töötlemiseks
mõeldud infosüsteemide arendamisel ja hooldamisel
– Eesti Geenivaramu; Quattromed; Lemeks; Rait; Omandi; Tallmac
• Strateegiline IT juhtimine
Kui on tahe, on ka võimalus!
100% turvalisust ei ole olemas
• 9/11 terrorirünnak (11.09.01)
– Kaks 110-korruselist WTC hoonet ja hulk muid hooneid
hävinenud, 18 000 väikest äri hävinenud või ümber
paigutatud
– Börsid (NYSE, ASE, NASDAQ) suletud 6 päeva
– Investeerimispank Cantor Fitzgerald L.P. kaotas 658
töötajat
• Societe Generale hiigelpettus (01/08)
– Jérôme Kerviel kauplemistehingud põhjustasid pangale
76 miljardit krooni kahju
– Süüdistus volitamata ligipääsus ja usalduse
kuritarvitamises
• Lähis-Ida riikide interneti katkestus 01/08
Erkki Leego – juhtivpartner
(3/12)
• Lähis-Ida riikide interneti katkestus 01/08
– Mitme veealuse kaabli katkemine põhjustas paljude
Lähis-Ida riikide Interneti side kadumise 10 päevaks
– 80 milj. kasutajat häiritud (70% Egiptusest, 60%
Indiast)
• UK MTA andmete kadumise intsident (10/07)
– Kaks Suurbritannia maksu- ja tolliameti arvutiketast
kõikide lastetoetust saanud perede andmetega läks
teekonnal ühest kontorist teise kaduma
– Intsident puudutab 25 milj. UK elanikku
• Küberrünnakud Eestis kevad 2007
– DOS rünnakud Eesti riigiasutustele ja pankadele
Kuidas turvalisusega mitte üle pingutada? / 28.05.08 / ÄP IT-turvalisuse seminar
Kui on tahe, on ka võimalus!
Lubatud jääkrisk
• Riskianalüüs annab ülevaate ettevõtte
infovaradest ja nende kaitse olukorrast
• Juhtkonna poolt määratletud jääkrisk annab
võimaluse piiritleda meetmeid ja kaasnevaid
kulusid
Erkki Leego – juhtivpartner
(4/12)Kuidas turvalisusega mitte üle pingutada? / 28.05.08 / ÄP IT-turvalisuse seminar
Kui on tahe, on ka võimalus!
10 tavalisemat probleemi
1. Ebatäielik ülevaade firma infovaradest ja turbe
seisust
2. Töötajate hägus vastutus ja ebalojaalsus
3. Hoonete, uste, akende füüsilise turbe puudulikkus
4. Puudulikult hallatud pääsuõigused
5. Ettevõtte töötajate vähene turvateadlikkus
6. Puuduvad või vääralt hoiustatud tagavarakoopiad
Erkki Leego – juhtivpartner
(5/12)
6. Puuduvad või vääralt hoiustatud tagavarakoopiad
7. Puudulik viirustõrje arvutites
8. Dokumentide ebapiisav arhiveerimine ja
hävitamine
9. Ebakindel toitevõrk ja puuduvad
tagavaravooluseadmed
10.Logide või nende analüüsi puudumine
Kuidas turvalisusega mitte üle pingutada? / 28.05.08 / ÄP IT-turvalisuse seminar
Kui on tahe, on ka võimalus!
Efektiivse turbehalduse 11 tunnust
Ettevõtte
üldtaseme
teema
Juhid on
aruande-
kohuslased
Käsitletakse
ärivajadusena
Riskidel põhinev
Rollid, vastutus,
ülesannete
Poliitika poolt
suunatud ja
Ressursid on
adekvaatselt
Personal teadlik
Erkki Leego – juhtivpartner
(6/12)
ülesannete
erisus
defineeritud
suunatud ja
jõustatud
adekvaatselt
planeeritud
Personal teadlik
ja treenitud
Arenduse
elutsükli
järgimine
kohustuslik
Planeeritud,
hallatud,
mõõdetav ja
mõõdetud
Ülevaadatud ja
auditeeritud
Kuidas turvalisusega mitte üle pingutada? / 28.05.08 / ÄP IT-turvalisuse seminar
Governing for Enterprise Security (GES) Implementation Guide by Julia H. Allen and
Jody R. Westby, 2007, http://www.cert.org/governance/ges.html
Kui on tahe, on ka võimalus!
Mida parimad teevad?
• 70%: on loodud terviklikud
turvalisuse ja vastavuse
poliitikad
• 70%: tegevjuht on turbe- ja
riskihalduse esmane
“omanik”
• 52%: nähtav on turvalisuse
ja vastavuste võtmeinfo
• 78%: juhte informeeritakse
regulaarselt IT-riskidest
Ühe aasta möödumisel:
• 63%: vähendasid tegelike
turbeintsidentide arvu
• 70%: vähendasid keskmist
intsidentidega
toimetulemise aega
• 48%: vähendasid keskmist
intsidentidega
toimetulemise kulu
Parim = turbeintsidentide arv, nendega toimetulemise keskmine aeg, mittevastavuste arv
ja nendega toimetulemise aeg
Erkki Leego – juhtivpartner
(7/12)
• 78%: juhte informeeritakse
regulaarselt IT-riskidest
• 67%: on rakendatud
kontrollid poliitika nõuete
täitmise monitoorimiseks
• 67%: on määratlenud kogu
auditeerimiseks ja
aruandmiseks vajamineva
info
toimetulemise kulu
• 74%: vähendasid
mittevastavuste arvu (auditi
negatiivseid tulemusi)
Kuidas turvalisusega mitte üle pingutada? / 28.05.08 / ÄP IT-turvalisuse seminar
Security Governance and Risk Management: The Rewards of Doing the Right Things and Doing
Things Right, nov. 2007, Aberdeen Group. 140 organisatsiooni küsitlus
Kui on tahe, on ka võimalus!
Turbe strateegilised küsimused
• Mida on vaja kaitsta? Miks on seda vaja
kaitsta? Mis juhtub siis kui ei kaitse?
• Milliseid potentsiaalseid ebasoovitavaid
tagajärgi me soovime vältida? Millise hinnaga?
Kui suurt katkestust võime me enne
Erkki Leego – juhtivpartner
(8/12)
Kui suurt katkestust võime me enne
tegutsemist taluda?
• Kuidas me määratleme ja efektiivselt haldame
jääkriski?
Kuidas turvalisusega mitte üle pingutada? / 28.05.08 / ÄP IT-turvalisuse seminar
The Art of Information Security Governance, Julia H. Allen, 2008, Qatar
Information Security Forum
Kui on tahe, on ka võimalus!
Kulud infoturbele
• Kulud olukorra hindamisele ja meetmete sh.
dokumentatsiooni väljatöötamisele
– väline konsultatsioon, enda töötajate tegevused
• Kulud infrastruktuuri planeerimisele ja
seadistamisele
– väline konsultatsioon, enda töötajate tegevused
• Investeeringud infrastruktuuri
Erkki Leego – juhtivpartner
(9/12)
• Investeeringud infrastruktuuri
– tööjaamad, serverid, võrguseadmed, tagavara-
koopiaseadmed või nende renditeenuse sisseostmine
• Investeeringud tarkvarale ja litsentsidele
• Investeeringud füüsilise turbe tagamisele
• Kulud koolitusele ja teavitamistele
Kuidas turvalisusega mitte üle pingutada? / 28.05.08 / ÄP IT-turvalisuse seminar
Kui on tahe, on ka võimalus!
Kuidas mitte üle pingutada?
• Kulude õigsust on keeruline hinnata – turve on edukas
siis kui midagi ei juhtu ...
• Tunne oma ettevõtte infoturbe olukorda
– Riskianalüüs toob välja pingerea probleemidest ja nõrkustest
– Tee selgeks mida ette võtta saab ja määratle kuna seda
tehakse
• Lähtu äri-põhistest kriteeriumitest
Erkki Leego – juhtivpartner
(10/12)
• Lähtu äri-põhistest kriteeriumitest
– Turvalisus on ärifunktsioon ja peab saama selliselt käsitletud
– Valdkonnal peab olema selge vastutaja
– Tee investeeringuotsuseid samal viisil kui teisi ettevõtte ärilisi
investeeringuotsuseid
• Turve on protsess
– Loo turvalisusele orienteeritud kultuur
– Liigu paremuse suunas teadlike ja jõukohaste sammudega
Kuidas turvalisusega mitte üle pingutada? / 28.05.08 / ÄP IT-turvalisuse seminar
Kui on tahe, on ka võimalus!
Kokkuvõte
• 100% turvalisus pole võimalik – määratle oma
jääkrisk
• Ole teadlik oma infovarade kaitse olukorrast
Erkki Leego – juhtivpartner
(11/12)Kuidas turvalisusega mitte üle pingutada? / 28.05.08 / ÄP IT-turvalisuse seminar
• Ole teadlik oma infovarade kaitse olukorrast
• Liigu paremuse suunas teadlike ja jõukohaste
sammudega
Kui on tahe, on ka võimalus!
Tänan!
Kui on tahe, on ka võimalus!
Erkki Leego – juhtivpartner
(12/12)Kuidas turvalisusega mitte üle pingutada? / 28.05.08 / ÄP IT-turvalisuse seminar
Erkki Leego, erkki.leego@hlp.ee, www.hlp.ee

More Related Content

Similar to Kuidas turvalisusega mitte üle pingutada

IT arenduste ettevalmistamine ja läbiviimine
IT arenduste ettevalmistamine ja läbiviimineIT arenduste ettevalmistamine ja läbiviimine
IT arenduste ettevalmistamine ja läbiviimine
Leego
 
Andmeturbe teooria ja praktika tasakaal
Andmeturbe teooria ja praktika tasakaalAndmeturbe teooria ja praktika tasakaal
Andmeturbe teooria ja praktika tasakaal
Leego
 
Sotsiaalsed aspektid IT arenduses
Sotsiaalsed aspektid IT arendusesSotsiaalsed aspektid IT arenduses
Sotsiaalsed aspektid IT arenduses
Leego
 
Arenduse juhtrühmade töökorralduse tavad
Arenduse juhtrühmade töökorralduse tavadArenduse juhtrühmade töökorralduse tavad
Arenduse juhtrühmade töökorralduse tavad
Leego
 
COBIT 5 kui praktiline lisaväärtus ITIL-ile
COBIT 5 kui praktiline lisaväärtus ITIL-ileCOBIT 5 kui praktiline lisaväärtus ITIL-ile
COBIT 5 kui praktiline lisaväärtus ITIL-ile
Kaimar Karu
 
Digimuutuste juhtimine
Digimuutuste juhtimineDigimuutuste juhtimine
Digimuutuste juhtimine
Leego
 
Privaatsusest kübersõjani - kuidas infoühiskonnas ellu jääda
Privaatsusest kübersõjani - kuidas infoühiskonnas ellu jäädaPrivaatsusest kübersõjani - kuidas infoühiskonnas ellu jääda
Privaatsusest kübersõjani - kuidas infoühiskonnas ellu jääda
Leego
 
IT juhi tööst
IT juhi tööstIT juhi tööst
IT juhi tööst
Leego
 
ISKE praktiline rakendamine
ISKE praktiline rakendamineISKE praktiline rakendamine
ISKE praktiline rakendamine
Riigi Infosüsteemi Amet
 
IT teenusehalduse trendid
IT teenusehalduse trendidIT teenusehalduse trendid
IT teenusehalduse trendid
Kaimar Karu
 
Agiilse tarkvaraarendusmetoodika kasutamine avalikus sektoris
Agiilse tarkvaraarendusmetoodika kasutamine avalikus sektorisAgiilse tarkvaraarendusmetoodika kasutamine avalikus sektoris
Agiilse tarkvaraarendusmetoodika kasutamine avalikus sektoris
Vassili Ljahhovets
 
Iske Praktiline Rakendamine
Iske Praktiline RakendamineIske Praktiline Rakendamine
IT valdkonna konsolideerimine Rahandusministeeriumi valitsemisalas – RMIT
IT valdkonna konsolideerimine Rahandusministeeriumi valitsemisalas – RMITIT valdkonna konsolideerimine Rahandusministeeriumi valitsemisalas – RMIT
IT valdkonna konsolideerimine Rahandusministeeriumi valitsemisalas – RMIT
ORACLE USER GROUP ESTONIA
 
Digiajastu trendid
Digiajastu trendidDigiajastu trendid
Digiajastu trendid
Leego
 
Minu andmed kallis vara
Minu andmed kallis varaMinu andmed kallis vara
Minu andmed kallis vara
Leego
 
Teadmushalduse põhialused
Teadmushalduse põhialusedTeadmushalduse põhialused
Teadmushalduse põhialused
Leego
 
EST_IT@2018 - Miks ja milleks?
EST_IT@2018 - Miks ja milleks?EST_IT@2018 - Miks ja milleks?
EST_IT@2018 - Miks ja milleks?
Kristjan Rebane
 
Wygiwyg Margus Pyya
Wygiwyg Margus PyyaWygiwyg Margus Pyya
Wygiwyg Margus Pyya
Veronika Soosaar
 

Similar to Kuidas turvalisusega mitte üle pingutada (20)

IT arenduste ettevalmistamine ja läbiviimine
IT arenduste ettevalmistamine ja läbiviimineIT arenduste ettevalmistamine ja läbiviimine
IT arenduste ettevalmistamine ja läbiviimine
 
Andmeturbe teooria ja praktika tasakaal
Andmeturbe teooria ja praktika tasakaalAndmeturbe teooria ja praktika tasakaal
Andmeturbe teooria ja praktika tasakaal
 
Sotsiaalsed aspektid IT arenduses
Sotsiaalsed aspektid IT arendusesSotsiaalsed aspektid IT arenduses
Sotsiaalsed aspektid IT arenduses
 
Arenduse juhtrühmade töökorralduse tavad
Arenduse juhtrühmade töökorralduse tavadArenduse juhtrühmade töökorralduse tavad
Arenduse juhtrühmade töökorralduse tavad
 
COBIT 5 kui praktiline lisaväärtus ITIL-ile
COBIT 5 kui praktiline lisaväärtus ITIL-ileCOBIT 5 kui praktiline lisaväärtus ITIL-ile
COBIT 5 kui praktiline lisaväärtus ITIL-ile
 
Digimuutuste juhtimine
Digimuutuste juhtimineDigimuutuste juhtimine
Digimuutuste juhtimine
 
Privaatsusest kübersõjani - kuidas infoühiskonnas ellu jääda
Privaatsusest kübersõjani - kuidas infoühiskonnas ellu jäädaPrivaatsusest kübersõjani - kuidas infoühiskonnas ellu jääda
Privaatsusest kübersõjani - kuidas infoühiskonnas ellu jääda
 
IT juhi tööst
IT juhi tööstIT juhi tööst
IT juhi tööst
 
ISKE praktiline rakendamine
ISKE praktiline rakendamineISKE praktiline rakendamine
ISKE praktiline rakendamine
 
IT teenusehalduse trendid
IT teenusehalduse trendidIT teenusehalduse trendid
IT teenusehalduse trendid
 
ISKE ja ETO-d (Aare Reintam)
ISKE ja ETO-d (Aare Reintam)ISKE ja ETO-d (Aare Reintam)
ISKE ja ETO-d (Aare Reintam)
 
Agiilse tarkvaraarendusmetoodika kasutamine avalikus sektoris
Agiilse tarkvaraarendusmetoodika kasutamine avalikus sektorisAgiilse tarkvaraarendusmetoodika kasutamine avalikus sektoris
Agiilse tarkvaraarendusmetoodika kasutamine avalikus sektoris
 
Iske Praktiline Rakendamine
Iske Praktiline RakendamineIske Praktiline Rakendamine
Iske Praktiline Rakendamine
 
IT valdkonna konsolideerimine Rahandusministeeriumi valitsemisalas – RMIT
IT valdkonna konsolideerimine Rahandusministeeriumi valitsemisalas – RMITIT valdkonna konsolideerimine Rahandusministeeriumi valitsemisalas – RMIT
IT valdkonna konsolideerimine Rahandusministeeriumi valitsemisalas – RMIT
 
Digiajastu trendid
Digiajastu trendidDigiajastu trendid
Digiajastu trendid
 
Minu andmed kallis vara
Minu andmed kallis varaMinu andmed kallis vara
Minu andmed kallis vara
 
Teadmushalduse põhialused
Teadmushalduse põhialusedTeadmushalduse põhialused
Teadmushalduse põhialused
 
EST_IT@2018 - Miks ja milleks?
EST_IT@2018 - Miks ja milleks?EST_IT@2018 - Miks ja milleks?
EST_IT@2018 - Miks ja milleks?
 
Monitooringu kaks lahendust: RIA
Monitooringu kaks lahendust: RIAMonitooringu kaks lahendust: RIA
Monitooringu kaks lahendust: RIA
 
Wygiwyg Margus Pyya
Wygiwyg Margus PyyaWygiwyg Margus Pyya
Wygiwyg Margus Pyya
 

More from Leego

Digiareng ja küberturve - ühe mündi kaks poolt
Digiareng ja küberturve - ühe mündi kaks pooltDigiareng ja küberturve - ühe mündi kaks poolt
Digiareng ja küberturve - ühe mündi kaks poolt
Leego
 
Kasutajaliideste kavandamine
Kasutajaliideste kavandamineKasutajaliideste kavandamine
Kasutajaliideste kavandamine
Leego
 
Microsoft Teams-i kasutamine
Microsoft Teams-i kasutamineMicrosoft Teams-i kasutamine
Microsoft Teams-i kasutamine
Leego
 
Digiajastu trendid ja andmeturve
Digiajastu trendid ja andmeturveDigiajastu trendid ja andmeturve
Digiajastu trendid ja andmeturve
Leego
 
Personaalmeditsiini võimalused ja ohud 2016
Personaalmeditsiini võimalused ja ohud 2016Personaalmeditsiini võimalused ja ohud 2016
Personaalmeditsiini võimalused ja ohud 2016
Leego
 
Digiajastu trendid 2016
Digiajastu trendid 2016Digiajastu trendid 2016
Digiajastu trendid 2016
Leego
 
Digipöörde elluviimine
Digipöörde elluviimineDigipöörde elluviimine
Digipöörde elluviimine
Leego
 
Digiajastul vajalikud oskused
Digiajastul vajalikud oskusedDigiajastul vajalikud oskused
Digiajastul vajalikud oskused
Leego
 
E-Tervise strateegia arhitektuuri töörühma esialgsed ettepanekud
E-Tervise strateegia arhitektuuri töörühma esialgsed ettepanekudE-Tervise strateegia arhitektuuri töörühma esialgsed ettepanekud
E-Tervise strateegia arhitektuuri töörühma esialgsed ettepanekud
Leego
 
Nationwide e-Estonia mind-set
Nationwide e-Estonia mind-setNationwide e-Estonia mind-set
Nationwide e-Estonia mind-set
Leego
 
Digiajastul vajalikud oskused
Digiajastul vajalikud oskusedDigiajastul vajalikud oskused
Digiajastul vajalikud oskused
Leego
 
Millist infosysteemi vajab suurhaigla?
Millist infosysteemi vajab suurhaigla?Millist infosysteemi vajab suurhaigla?
Millist infosysteemi vajab suurhaigla?
Leego
 
Tervishoid läbi IT prisma
Tervishoid läbi IT prismaTervishoid läbi IT prisma
Tervishoid läbi IT prisma
Leego
 
Kuidas toimib tellija esindamine ja järelevalve IT valdkonnas?
Kuidas toimib tellija esindamine ja järelevalve IT valdkonnas?Kuidas toimib tellija esindamine ja järelevalve IT valdkonnas?
Kuidas toimib tellija esindamine ja järelevalve IT valdkonnas?
Leego
 
Hoolsa omaniku vara särab kaua
Hoolsa omaniku vara särab kauaHoolsa omaniku vara särab kaua
Hoolsa omaniku vara särab kaua
Leego
 
Ettevõtte infoturbe alused
Ettevõtte infoturbe alusedEttevõtte infoturbe alused
Ettevõtte infoturbe alused
Leego
 

More from Leego (16)

Digiareng ja küberturve - ühe mündi kaks poolt
Digiareng ja küberturve - ühe mündi kaks pooltDigiareng ja küberturve - ühe mündi kaks poolt
Digiareng ja küberturve - ühe mündi kaks poolt
 
Kasutajaliideste kavandamine
Kasutajaliideste kavandamineKasutajaliideste kavandamine
Kasutajaliideste kavandamine
 
Microsoft Teams-i kasutamine
Microsoft Teams-i kasutamineMicrosoft Teams-i kasutamine
Microsoft Teams-i kasutamine
 
Digiajastu trendid ja andmeturve
Digiajastu trendid ja andmeturveDigiajastu trendid ja andmeturve
Digiajastu trendid ja andmeturve
 
Personaalmeditsiini võimalused ja ohud 2016
Personaalmeditsiini võimalused ja ohud 2016Personaalmeditsiini võimalused ja ohud 2016
Personaalmeditsiini võimalused ja ohud 2016
 
Digiajastu trendid 2016
Digiajastu trendid 2016Digiajastu trendid 2016
Digiajastu trendid 2016
 
Digipöörde elluviimine
Digipöörde elluviimineDigipöörde elluviimine
Digipöörde elluviimine
 
Digiajastul vajalikud oskused
Digiajastul vajalikud oskusedDigiajastul vajalikud oskused
Digiajastul vajalikud oskused
 
E-Tervise strateegia arhitektuuri töörühma esialgsed ettepanekud
E-Tervise strateegia arhitektuuri töörühma esialgsed ettepanekudE-Tervise strateegia arhitektuuri töörühma esialgsed ettepanekud
E-Tervise strateegia arhitektuuri töörühma esialgsed ettepanekud
 
Nationwide e-Estonia mind-set
Nationwide e-Estonia mind-setNationwide e-Estonia mind-set
Nationwide e-Estonia mind-set
 
Digiajastul vajalikud oskused
Digiajastul vajalikud oskusedDigiajastul vajalikud oskused
Digiajastul vajalikud oskused
 
Millist infosysteemi vajab suurhaigla?
Millist infosysteemi vajab suurhaigla?Millist infosysteemi vajab suurhaigla?
Millist infosysteemi vajab suurhaigla?
 
Tervishoid läbi IT prisma
Tervishoid läbi IT prismaTervishoid läbi IT prisma
Tervishoid läbi IT prisma
 
Kuidas toimib tellija esindamine ja järelevalve IT valdkonnas?
Kuidas toimib tellija esindamine ja järelevalve IT valdkonnas?Kuidas toimib tellija esindamine ja järelevalve IT valdkonnas?
Kuidas toimib tellija esindamine ja järelevalve IT valdkonnas?
 
Hoolsa omaniku vara särab kaua
Hoolsa omaniku vara särab kauaHoolsa omaniku vara särab kaua
Hoolsa omaniku vara särab kaua
 
Ettevõtte infoturbe alused
Ettevõtte infoturbe alusedEttevõtte infoturbe alused
Ettevõtte infoturbe alused
 

Kuidas turvalisusega mitte üle pingutada

 • 1. Kui on tahe, on ka võimalus! Kuidas turvalisusega mitte üle pingutada? Erkki Leego – juhtivpartner (1/12)Kuidas turvalisusega mitte üle pingutada? / 28.05.08 / ÄP IT-turvalisuse seminar Erkki Leego juhtivpartner Hansson, Leego & Partner
 • 2. Kui on tahe, on ka võimalus! Millise kogemuse pealt räägin • Üle 12 aasta tundliku info kaitsel – Vabariigi Presidendi Kantselei, infonõunik – Riigikogu Kantselei, infosüsteemide ja tehnikaosakonna juhataja – Tartu Ülikooli Kliinikum, IT direktor – Hansson Leego & Partner, juhtivpartner • Hansson, Leego & Partner – Põhja-Eesti Regionaalhaigla • riskianalüüs, poliitika, talitluspidevusplaan – Ida-Tallinna Keskhaigla • riskianalüüs, tegevuskava – Fontes PMP Erkki Leego – juhtivpartner (2/12)Kuidas turvalisusega mitte üle pingutada? / 28.05.08 / ÄP IT-turvalisuse seminar • riskianalüüs, tegevuskava – Fontes PMP • riskianalüüs, tegevuskava – Õiguskantsleri kantselei • turvalisuse ja infoturbepoliitika piisavuse audit – Riigikogu kantselei • riskianalüüs ja tegevuskava – Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium • ISKE rakendamise pilootprojekt Lääne-Viru maavalitsuses – Gennet Laboratories • turvalisuse ja poliitika sobivuse hindamine delikaatsete isikuandmetega töötlemiseks mõeldud infosüsteemide arendamisel ja hooldamisel – Eesti Geenivaramu; Quattromed; Lemeks; Rait; Omandi; Tallmac • Strateegiline IT juhtimine
 • 3. Kui on tahe, on ka võimalus! 100% turvalisust ei ole olemas • 9/11 terrorirünnak (11.09.01) – Kaks 110-korruselist WTC hoonet ja hulk muid hooneid hävinenud, 18 000 väikest äri hävinenud või ümber paigutatud – Börsid (NYSE, ASE, NASDAQ) suletud 6 päeva – Investeerimispank Cantor Fitzgerald L.P. kaotas 658 töötajat • Societe Generale hiigelpettus (01/08) – Jérôme Kerviel kauplemistehingud põhjustasid pangale 76 miljardit krooni kahju – Süüdistus volitamata ligipääsus ja usalduse kuritarvitamises • Lähis-Ida riikide interneti katkestus 01/08 Erkki Leego – juhtivpartner (3/12) • Lähis-Ida riikide interneti katkestus 01/08 – Mitme veealuse kaabli katkemine põhjustas paljude Lähis-Ida riikide Interneti side kadumise 10 päevaks – 80 milj. kasutajat häiritud (70% Egiptusest, 60% Indiast) • UK MTA andmete kadumise intsident (10/07) – Kaks Suurbritannia maksu- ja tolliameti arvutiketast kõikide lastetoetust saanud perede andmetega läks teekonnal ühest kontorist teise kaduma – Intsident puudutab 25 milj. UK elanikku • Küberrünnakud Eestis kevad 2007 – DOS rünnakud Eesti riigiasutustele ja pankadele Kuidas turvalisusega mitte üle pingutada? / 28.05.08 / ÄP IT-turvalisuse seminar
 • 4. Kui on tahe, on ka võimalus! Lubatud jääkrisk • Riskianalüüs annab ülevaate ettevõtte infovaradest ja nende kaitse olukorrast • Juhtkonna poolt määratletud jääkrisk annab võimaluse piiritleda meetmeid ja kaasnevaid kulusid Erkki Leego – juhtivpartner (4/12)Kuidas turvalisusega mitte üle pingutada? / 28.05.08 / ÄP IT-turvalisuse seminar
 • 5. Kui on tahe, on ka võimalus! 10 tavalisemat probleemi 1. Ebatäielik ülevaade firma infovaradest ja turbe seisust 2. Töötajate hägus vastutus ja ebalojaalsus 3. Hoonete, uste, akende füüsilise turbe puudulikkus 4. Puudulikult hallatud pääsuõigused 5. Ettevõtte töötajate vähene turvateadlikkus 6. Puuduvad või vääralt hoiustatud tagavarakoopiad Erkki Leego – juhtivpartner (5/12) 6. Puuduvad või vääralt hoiustatud tagavarakoopiad 7. Puudulik viirustõrje arvutites 8. Dokumentide ebapiisav arhiveerimine ja hävitamine 9. Ebakindel toitevõrk ja puuduvad tagavaravooluseadmed 10.Logide või nende analüüsi puudumine Kuidas turvalisusega mitte üle pingutada? / 28.05.08 / ÄP IT-turvalisuse seminar
 • 6. Kui on tahe, on ka võimalus! Efektiivse turbehalduse 11 tunnust Ettevõtte üldtaseme teema Juhid on aruande- kohuslased Käsitletakse ärivajadusena Riskidel põhinev Rollid, vastutus, ülesannete Poliitika poolt suunatud ja Ressursid on adekvaatselt Personal teadlik Erkki Leego – juhtivpartner (6/12) ülesannete erisus defineeritud suunatud ja jõustatud adekvaatselt planeeritud Personal teadlik ja treenitud Arenduse elutsükli järgimine kohustuslik Planeeritud, hallatud, mõõdetav ja mõõdetud Ülevaadatud ja auditeeritud Kuidas turvalisusega mitte üle pingutada? / 28.05.08 / ÄP IT-turvalisuse seminar Governing for Enterprise Security (GES) Implementation Guide by Julia H. Allen and Jody R. Westby, 2007, http://www.cert.org/governance/ges.html
 • 7. Kui on tahe, on ka võimalus! Mida parimad teevad? • 70%: on loodud terviklikud turvalisuse ja vastavuse poliitikad • 70%: tegevjuht on turbe- ja riskihalduse esmane “omanik” • 52%: nähtav on turvalisuse ja vastavuste võtmeinfo • 78%: juhte informeeritakse regulaarselt IT-riskidest Ühe aasta möödumisel: • 63%: vähendasid tegelike turbeintsidentide arvu • 70%: vähendasid keskmist intsidentidega toimetulemise aega • 48%: vähendasid keskmist intsidentidega toimetulemise kulu Parim = turbeintsidentide arv, nendega toimetulemise keskmine aeg, mittevastavuste arv ja nendega toimetulemise aeg Erkki Leego – juhtivpartner (7/12) • 78%: juhte informeeritakse regulaarselt IT-riskidest • 67%: on rakendatud kontrollid poliitika nõuete täitmise monitoorimiseks • 67%: on määratlenud kogu auditeerimiseks ja aruandmiseks vajamineva info toimetulemise kulu • 74%: vähendasid mittevastavuste arvu (auditi negatiivseid tulemusi) Kuidas turvalisusega mitte üle pingutada? / 28.05.08 / ÄP IT-turvalisuse seminar Security Governance and Risk Management: The Rewards of Doing the Right Things and Doing Things Right, nov. 2007, Aberdeen Group. 140 organisatsiooni küsitlus
 • 8. Kui on tahe, on ka võimalus! Turbe strateegilised küsimused • Mida on vaja kaitsta? Miks on seda vaja kaitsta? Mis juhtub siis kui ei kaitse? • Milliseid potentsiaalseid ebasoovitavaid tagajärgi me soovime vältida? Millise hinnaga? Kui suurt katkestust võime me enne Erkki Leego – juhtivpartner (8/12) Kui suurt katkestust võime me enne tegutsemist taluda? • Kuidas me määratleme ja efektiivselt haldame jääkriski? Kuidas turvalisusega mitte üle pingutada? / 28.05.08 / ÄP IT-turvalisuse seminar The Art of Information Security Governance, Julia H. Allen, 2008, Qatar Information Security Forum
 • 9. Kui on tahe, on ka võimalus! Kulud infoturbele • Kulud olukorra hindamisele ja meetmete sh. dokumentatsiooni väljatöötamisele – väline konsultatsioon, enda töötajate tegevused • Kulud infrastruktuuri planeerimisele ja seadistamisele – väline konsultatsioon, enda töötajate tegevused • Investeeringud infrastruktuuri Erkki Leego – juhtivpartner (9/12) • Investeeringud infrastruktuuri – tööjaamad, serverid, võrguseadmed, tagavara- koopiaseadmed või nende renditeenuse sisseostmine • Investeeringud tarkvarale ja litsentsidele • Investeeringud füüsilise turbe tagamisele • Kulud koolitusele ja teavitamistele Kuidas turvalisusega mitte üle pingutada? / 28.05.08 / ÄP IT-turvalisuse seminar
 • 10. Kui on tahe, on ka võimalus! Kuidas mitte üle pingutada? • Kulude õigsust on keeruline hinnata – turve on edukas siis kui midagi ei juhtu ... • Tunne oma ettevõtte infoturbe olukorda – Riskianalüüs toob välja pingerea probleemidest ja nõrkustest – Tee selgeks mida ette võtta saab ja määratle kuna seda tehakse • Lähtu äri-põhistest kriteeriumitest Erkki Leego – juhtivpartner (10/12) • Lähtu äri-põhistest kriteeriumitest – Turvalisus on ärifunktsioon ja peab saama selliselt käsitletud – Valdkonnal peab olema selge vastutaja – Tee investeeringuotsuseid samal viisil kui teisi ettevõtte ärilisi investeeringuotsuseid • Turve on protsess – Loo turvalisusele orienteeritud kultuur – Liigu paremuse suunas teadlike ja jõukohaste sammudega Kuidas turvalisusega mitte üle pingutada? / 28.05.08 / ÄP IT-turvalisuse seminar
 • 11. Kui on tahe, on ka võimalus! Kokkuvõte • 100% turvalisus pole võimalik – määratle oma jääkrisk • Ole teadlik oma infovarade kaitse olukorrast Erkki Leego – juhtivpartner (11/12)Kuidas turvalisusega mitte üle pingutada? / 28.05.08 / ÄP IT-turvalisuse seminar • Ole teadlik oma infovarade kaitse olukorrast • Liigu paremuse suunas teadlike ja jõukohaste sammudega
 • 12. Kui on tahe, on ka võimalus! Tänan! Kui on tahe, on ka võimalus! Erkki Leego – juhtivpartner (12/12)Kuidas turvalisusega mitte üle pingutada? / 28.05.08 / ÄP IT-turvalisuse seminar Erkki Leego, erkki.leego@hlp.ee, www.hlp.ee