SlideShare a Scribd company logo
1 of 36
Download to read offline
Avoimet verkkosisällöt
ja tekijänoikeudet
– monilukutaitoa somessa
29.11.2019
Harto Pönkä
Innowise
Äidinkieli ja kirjallisuus
oppiaineena
Monilukutaito
Kuva: Uwe Kils, CC-BY-SA 3.0,
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Iceberg.jpg
3
Kuva: Uwe Kils, CC-BY-SA 3.0,
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Iceberg.jpg
MedialukutaitoLaaja tekstikäsitys
Tietokonelukutaito
Kulttuurin lukutaidot
Teknologinen lukutaito
Verkkolukutaito
Kuvanlukutaito
Informaation lukutaitoGlobaali lukutaito
Median tuntemusMainonnan lukutaito
Visuaalinen lukutaito
Monisuoritustaidot
Tekniset taidot
Informaation hallinta
Uudet kirjoitustaidot
Julkisuustaidot
Sosiaaliset taidot
Verkostotaidot
Multimodaaliset taidot
Luovuustaidot
Metatietojen hallinta
Kännykkä on tärkein digiväline
Suomessa 13-16-vuotiaista 80 % käyttää
kännykkää päivässä yli suositellun 2 tuntia.
Nuoret käyttävät useimmin YouTubea,
WhatsAppia, Snapchatia ja Instagramia.
Somen käytön on todettu olevan
addiktoivampaa kuin tupakan ja alkoholin.
Sosiaalisen median käyttöön voi liittyä mm.
ahdistusta, masennusta, väsymystä,
tyytymättömyyttä omaan kehoon ja
verkkokiusaamista.
4
Lähteet: DNA:n koululaiskysely 2019, https://www.sttinfo.fi/data/attachments/00863/84f281be-84c5-403c-aaf8-ad4b917db305.pdf,
RSPH, #StatusOfMind, 2017, https://www.rsph.org.uk/uploads/assets/uploaded/d125b27c-0b62-41c5-a2c0155a8887cd01.pdf
Nuorten suosimat somepalvelut
Lähde: Ebrand Group Oy & Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut, SoMe ja nuoret, Suomessa asuvat 13-29-vuotiaat, N=6247. (CC-BY-ND-NC)
https://www.ebrand.fi/somejanuoret2019/2-suosituimmat-sosiaalisen-median-palvelut/
5
Some on merkittävä kanava uutisten seuraamiseen ja niistä keskusteluun
6
Lähde: Uutismedia verkossa 2019, Reuters-instituutin Digital News Report Suomen maaraportti, 12.6.2019, N=2009,
https://www.mediaalantutkimussaatio.fi/wp-content/uploads/Reuters_Digital_News_Report_Suomi_2019.pdf
Monilukutaito on merkitysten ymmärtämistä ja taitoa tuottaa niitä yksin ja yhdessä
7
1. Kuka tai ketkä ovat tehneet sisällön? Mitä tarkoitusta varten se on tehty?
2. Milloin sisältö on alunperin julkaistu? Onko sitä muokattu sen jälkeen?
3. Onko tekijä itse tehnyt sisällön, vai onko se kopioitu tai muokattu toisesta lähteestä?
4. Mitkä osat sisällöstä ovat tekijän/tekijöiden omaa tuotantoa, mikä on viittausta, mikä on
upotettua ja mikä on mainosta?
5. Mitä tekijänoikeuksia sisältöön liittyy? Onko siinä rikottu toisen tahon tekijänoikeuksia?
6. Miten sisältö on teknisesti toteutettu? Onko sisältö saatavissa teknisesti eri muodoissa?
7. Miten sisältö voidaan jakaa tai upottaa muihin some-palveluihin tai verkkosivustoihin?
8. Rikkooko sisältö tai tekijä käytetyn some-palvelun käyttöehtoja?
9. Onko sisältö avoimesti julkaistu vai vaatiiko se kirjautumisen?
10. Mihin laajempaan sisältökokonaisuuteen, viestiketjuun tai keskusteluun sisältö liittyy?
11. Mitä some-palvelu, kanava tai ryhmä, jossa sisältö on julkaistu, kertoo itse sisällöstä ja tekijästä?
12. Miten sisältöä on optimoitu hakukoneita ja sosiaalisessa mediassa jakamista varten?
13. Miten suosittu sisältö on? Kuinka paljon sitä on jaettu? Ketkä ovat jakaneet sitä?
Lähde: H. Pönkä, 2016, Monilukutaito ja sosiaalinen media opetuksessa,
http://www.slideshare.net/hponka/monilukutaito-ja-sosiaalinen-media-opetuksessa
Tekijänoikeudet opetuksessa
8
Kaavion lähde: Tarmo Toikkanen, 19.8.2016, CC BY
▪ Tekijänoikeuslaki ja -lisenssit ovat
opettajille melko sietämätön sekasotku.
▪ Isoin ongelma on, että teosten
esittäminen opetustilanteissa katsotaan
niiden julkiseksi esittämiseksi, johon
tarvitaan tekijän lupa.
▪ Opetuksessa on tarpeen käyttää yhä
enemmän digitaalisia aineistoja ja
ajankohtaisia verkko-/some-sisältöjä.
▪ Tekijänoikeuksien tunteminen on osa
monilukutaitoa
1) tiedonhaussa ja lukemisessa
2) muiden sisältöjä käytettäessä
3) omien sisältöjen teossa ja jakamisessa
YouTube ja
verkkovideot
9
YouTuben algoritmit
YouTube ehdottaa seuraavaksi katsottavia
videoita käyttäjistä ja videoista kertyneen
datan perusteella.
Algoritmi käyttää apuna tekoälyä, joka
pyrkii oppimaan käytöksestäsi testaamalla
sinulle löydettyjä vaihtoehtoja.
Suosituksiin vaikuttaa mm.
1) videoiden laatutekijät (klikit ja ajat)
2) käyttäjän suosimat kanavat ja aiheet
3) käyttäjän haku- ja katseluhistoria
4) käyttäjän ikä, sukupuoli, sijainti jne.
10
Lähde: Covington, Adams, & Sargin, 2016, Deep Neural Networks for YouTube Recommendations,
https://static.googleusercontent.com/media/research.google.com/en//pubs/archive/45530.pdf
MrTuomo
Valmiiksi hajonnut tuoli
11
YOUTUBEN ALGORITMIN MAINOKSIA
KAUPALLISTA SISÄLTÖÄ JA YHTEISTYÖTÄ(?)
Soikkuu
”Clarion tarjosi yön
hotellissa”
eeddspeaks
”Ville Ruotsista lähetti
juotavaa”
Lisätietoa: https://harto.wordpress.com/2018/02/08/tubettajien-kaupallinen-yhteistyo-lahti-lapasesta/
YouTuben uudet käyttöehdot
YouTuben uudet käyttöehdot vaativat, että
videoiden julkaisijat merkitsevät, mitkä
videot ovat lapsille suunnattuja.
Videoiden julkaisija itsekin voi olla
esimerkiksi 10-vuotias lapsi.
Jos lapsille suunnattua videota ei merkitä
lapsille suunnatuksi, voi seurauksena olla
jopa 42 000 dollarin sakko.
YouTube ei osaa antaa tarkkoja kriteereitä,
miten videot tulisi merkitä.
12
Kuva: YouTuben sähköposti videoiden tekijöille 12.11.2019,
Lähteet & lisätietoa: YouTube, https://support.google.com/youtube/answer/9527654?hl=fi ja Yle, 21.11.2019, https://yle.fi/uutiset/3-11079859
Verkkovideoita koskee tekijänoikeuslain 21 §, joka kieltää
elokuvateosten esittämisen opetuksessa ilman tekijän nimenomaista lupaa
13
Videota ei saa esittää opetustilanteessa.
Jokainen oppija saa katsoa videon itse.
Myös linkitys, jako ja upotus ovat ok.
 Lopputulos on sama. Mitä järkeä pykälässä siis on?
YouTuben Creative Commons –ohjesivu: https://support.google.com/youtube/answer/2797468?hl=fi
14
Tarkista videon käyttölupa ennen
sen käyttöä opetuksessa.
Klikkaa videon alta ”Näytä lisää”.
Creative Commons -videoita saa:
• Esittää julkisesti
• Tallentaa omalle koneelle
• Muokata ja käyttää uudelleen
Linkitys ja upotus ovat aina ok.
Eli kaikenlainen opetuskäyttö on
sallittua, mutta tekijä on
mainittava videon yhteydessä.
Esimerkkinä oleva video (tekijä Music TBT):
https://www.youtube.com/watch?v=_Yc-5i0U_F0
Kaikki verkkovideot eivät ole ”elokuvateoksia”
Esimerkiksi YouTuben videoista vain osa on elokuvateoksia,
joiden julkinen esittäminen mm. opetuksessa on kiellettyä ilman lupaa.
Lähde: Tekijänoikeusneuvoston lausunto 2015:12,
https://minedu.fi/documents/1410845/3896265/Lausunto+2015-12+Tekij%C3%A4noikeuslain+21+%C2%A7+soveltaminen
15
Yleensä elokuvateoksia
 Elokuvat, elokuvatrailerit
 Musiikkivideot
 TV-mainokset, verkkovideomainokset
 Luontodokumentit
 TV-sarjat
 Animaatiot
 Videokertomukset
 Tietoiskutyyppiset lyhyet videot, joissa
käytetään luovasti visuaalisia
esityskeinoja
Lähde: Tarmo Toikkanen, Opettajan tekijänoikeus -blogi, 27.3.2017,
https://www.opettajantekijanoikeus.fi/2017/03/minkalaisia-verkkovideoita-opetuksessa-saa-esittaa/
16
Yleensä ei-elokuvateoksia
 Valvontakameran videotallenne
 Screencast-videot
 Slidecast, vaihtuvia kuvia ja ääniraita
 Play-by -videot, jossa videolla pelataan
tietokonepeliä
 Luentotallenteet
 Esitysdiojen väliset siirtymät
 Puhuva pää –videot, esim. vlogit
 Yhdellä kameralla kerralla tehdyt videot
 Haastattelut
 Opasvideot, ohjevideot
 TV-uutiset
 Talkshow-tyyppiset ohjelmat
Mitä Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry (TTVK)
neuvoo YouTube-videoiden opetuskäytöstä?
Alkuperäinen ohje:
 Ei mainintaa Creative Commons –videoista
 Ei mainintaa ei-elokuvateoksista
 Väite, että ”YouTubea ei voida opetuksessa käyttää”
 Väite, YouTube-videoita ei saisi esittää, vaikka siihen olisi
videon tekijän lupa
 Väite, että YouTuben käyttöehdot sitoisivat yksipuolisesti
Kuvakaappaukset: TTVK ry:n Tekijänoikeus.fi-ohjesivusto, https://tekijanoikeus.fi/usein-kysyttya/ (25.9.2019 ja 27.11.2019)
Keskustelu aiheesta Twitterissä: https://twitter.com/hponka/status/1176957085331972096
17
Päivitetty ohje:
 Hyvä, nyt mainitaan Creative Commons –videot!
 Ei kerrota, että CC-käyttölupa mahdollistaa videoiden
esittämisen, tallentamisen ja muuntelun
 Ei kerrota, että muita kuin elokuvateoksia saa esittää
 Väite, että katsojat olisivat vastuussa YouTubeen ladattujen
videoiden laillisuudesta
 Väite, että YouTuben käyttöehdot sitoisivat yksipuolisesti
 Samalla sivulla on edelleen myös alkuperäinen ohje
Mitä muita virheitä ja puutteita
TTVK ry:n ohjeissa on?
“Videoaineiston esittämisen osalta tekijänoikeuslaki
on tulkinnanvarainen. Sosiaalinen media ja helpot
digivideot ovat tehneet audiovisuaalisesta ilmaisusta
arkipäiväistä.
Omnian linjaus on, että julkisessa opetustilanteessa
saa esittää pedagogisesti perustelluista syistä
verkkovideoita, jotka
▪ ovat laillisesti ja täysin julkisesti verkosta katsottavissa, ja joiden
▪ tuottaja ei levitä videoita ansaintatarkoituksessa.
19
Lähde: Tarmo Toikkanen, Opettajan tekijänoikeus -blogi, 7.12.2015,
https://www.opettajantekijanoikeus.fi/2015/12/vielako-verkkovideoiden-esittaminen-askarruttaa-omnian-opettajia/
Instagram ja
valokuvien oikeudet
20
Tykkäysten kalastelu ja vertailu
Useiden tutkimusten mukaan sosiaalisen
median käyttäjät vertailevat julkaisujensa
tykkäys- ja kommenttimääriä muihin.
Instagramissa on riski vertailla itseä kuvien
kautta sekä kavereihin että julkkiksiin.
Pahimmillaan tykkäysmääriä pidetään
fyysisen kauneuden mittarina.
Some ja nuoret 2019 –kyselyn mukaan
n. 42 % suomalaisista 13-29-vuotiaista pyrki
tekemään julkaisuja, jotka saavat
mahdollisimman paljon reaktioita.
21
Lähde: Some ja nuoret 2019, https://www.ebrand.fi/somejanuoret2019/4-sosiaalisen-median-merkityksellisyys/,
kuva: Later, 2019, https://later.com/blog/hidden-likes-instagram/
Instagram kokeilee useissa maissa tykkäysten
piilotusta käyttäjien hyvinvoinnin vuoksi.
Repost-kulttuuri
Instagramissa on yleistä tehdä reposteja eli
uudelleenjakoja muiden kuvista.
Instagramin käyttöehdot eivät anna
muille lupaa teosten repostaukseen.
Tekijänoikeuksien kannalta kyse on usein
laittomasta kopioinnista, vaikka kuvaan
olisikin merkitty alkuperäinen tekijä.
Repost voi olla myös tekijän luvalla tehty
tai se voi olla lainmukainen kuvalainaus.
22
Instagramin ohje tekijänoikeuksista: https://help.instagram.com/126382350847838
Repost = Instagramissa jaettu kuva, joka on
kopioitu toiselta Instagram-tililtä
Suomessa: sitaattioikeus
23
1. Siteerattavan teoksen tulee olla laillisesti julkistettu
- Esimerkiksi osa kirjasta, nettisivusta tai kuvasta.
2. Siteeraamisen tulee tapahtua hyvän tavan mukaisesti
- Alkuperäinen tekijä ja lähde/linkki on mainittava.
- Sitaatille täytyy olla peruste: esimerkiksi havainnollistaminen, taustoittaminen,
oman mielipiteen perustelu, teoksen kritisoiminen, arviointi tms.
3. Siteeraamisen tulee tapahtua tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa.
- Sitaatti on lyhyehkö, mutta sopiva pituus riippuu tarkoituksesta.
- Toisaalta sitaatin pitää olla tarkoitukseen nähden riittävän laaja.
- Uusi teos ei voi koostua pääosin sitaatista (=plagiointia).
Lähde: Tekijänoikeuslaki, https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1961/19610404
TekijäL 22 §
Julkistetusta teoksesta on lupa hyvän tavan mukaisesti ottaa
lainauksia tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa.
24
Lähde: HS, 8.8.2018,
https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000005784145.html?share=f61e6bbe95de4dc1d6115c5900308185
Sitaattioikeus ei tarkoita, että koko kuvan saisi kopioida ja käyttää toisessa yhteydessä.
Tällöin kyse on teoskappaleen luvattomasta valmistamisesta.
Kuvamanipulaatiot rikkovat usein tekijänoikeuksia
– mikä on usein niiden pienin harmi
25
Alkuperäisessä kuvassa vuodelta 2014 Obamalla ei ole RIP Epstein -paitaa
Lähde: Janne Ahlberg, HoaxEye –blogi, 16.8.2019, https://hoaxeye.com/2019/08/16/obamas-t-shirt/
Alkuperäinen kuva: Julie Thurston, Getty Images, https://www.gettyimages.fi/detail/news-photo/president-obama-greets-well-wishers-at-marine-corps-base-news-photo/531682369
26
Esimerkkejä meemeistä. Kuvien lähteet: Pepe ja Doge, Wikipedia; Teemukissa, Riemurasia.
Katso myös: “Sarjakuvataiteilija surmasi Pepe-sammakon – leppoisasta nettivitsistä oli tullut äärioikeiston vihasymboli”, https://yle.fi/uutiset/3-9601142
Pepe
Sammakkopiirros +
teksti
Teemukissa
Jotakin teemukissa +
sanaväännöksiä
Doge
Kuva koirasta +
comic sans -tekstiä
Onko meemikuvilla enää tekijänoikeuksia?
Tekijänoikeusjärjestöt
vs. avoin verkkosisältö?
27
Kirjat – näistä saan Sanaston jäsenenä lainauskorvauksia
28
Lisätietoa kirjoista: https://harto.wordpress.com/tuotoksia/
Reilua! Tähän perustuu tekijänoikeusjärjestöjen olemassaolo.
Korvaus: xxxx €
Avoimet verkkosisällöt
▪ Moni tekee opetusmateriaaleja ja jakaa
niitä avoimesti verkkoon.
▪ Olen jakanut SlideShare-palvelussa yli 300
esitystä sekä artikkeleja. Niitä on katsottu
yli 1 000 000 kertaa – paljon enemmän
kuin kirjojani!
▪ Kopioston kopiointiluvalla näitä ja muita
tekijänoikeuksin suojattuja verkkosisältöjä
voi käyttää opetuksessa.
▪ Yleensä ko. verkkosisältöjen tekijät eivät
saa käytöstä mitään korvausta.
Korvaus: 0 €
29
Kuvakaappaus: https://www.slideshare.net/hponka/presentations/4?order=popular (27.11.2019)
30
Avoimet sisällöt leviävät sosiaalisten verkostojen kautta
Mitä useampi verkostosi jäsen jakaa tietyn
julkaisun, sitä todennäköisemmin näet sen.
UGC = user-generated content,
jokaisen somepalvelun tärkein
omaisuus.
Opetus.tv-sivusto
Avoimen oppimateriaalin sivusto.
7 tekijää omakustanteisesti.
Viimeisen vuoden aikana videoita on
katsottu 2,9 miljoonaa kertaa.
Käyttäjiä on kuukausittain n. 80 000.
”Ikävä tosiasia kuitenkin on, että niin kauan
kuin avoimia oppimateriaaleja tuotetaan
ainoastaan opettajavoimin, niissä jää sähköisen
maailman edut hyödyntämättä. Kyse on tällöin
lähinnä painetun oppimateriaalin digitaalisesta
muodosta ja sen videoilla rikastamisesta.”
-- Marika Toivola, matemaattisten
aineiden vuoden opettaja 2019
31
Kuvakaappaus: Opetus.tv, MAA2, Polynomien peruskäsitteet (28.11.2019)
Lähde: Marika Toivola, 28.8.2019, https://www.dimensiolehti.fi/vuoden-opettaja-2019-avoimet-oppimateriaalit-ja-ilmaisuuden-paradoksi/
Opettajan avoin kysymys tekijänoikeusjärjestöille
32
Lähde: Facebookin Tieto-ja viestintätekniikka opetuksessa/ICT in Education -ryhmä,
https://www.facebook.com/groups/237930856866/permalink/10156785773401867/?comment_id=10156794815436867
Miksi koulun pitäisi maksaa korvauksia ilmaiseksi verkossa jaettujen materiaalien käytöstä?
33
Tekijänkorvauksen saaminen riippuu
siis teoksen muodosta.
Avointen sisältöjen teko ei kannata taloudellisesti.
Taloudellinen hyöty oppimateriaaleista päätyy pääosin
oppikirjojen kustantajille.
Tekijänoikeusjärjestöt ylläpitävät nykyistä rakennetta.
Niiden antamat ohjeet ovat osoittautuneet
epäluotettaviksi.
Direktiivi tekijänoikeudesta ja lähioikeuksista digitaalisilla sisämarkkinoilla (DSM)
34
Lähde: Direktiivi tekijänoikeudesta ja lähioikeuksista digitaalisilla sisämarkkinoilla,
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32019L0790
5 artikla
1. Jäsenvaltioiden on säädettävä poikkeuksesta tai rajoituksesta -- jotta
sallitaan teosten ja muun suojatun aineiston digitaalinen käyttö yksinomaan
opetuksen havainnollistamiseen, siltä osin kuin käyttö on perusteltua
tavoiteltavan ei-kaupallisen tarkoituksen vuoksi, edellyttäen, että
a) tällainen käyttö tapahtuu oppilaitoksen vastuulla sen tiloissa tai muissa
paikoissa taikka suojatussa sähköisessä ympäristössä, johon ainoastaan
oppilaitoksen oppilailla tai opiskelijoilla ja opetushenkilöstöllä on pääsy; ja
b) tällaisen käytön yhteydessä mainitaan lähde ja myös tekijän nimi, jollei
tämä osoittaudu mahdottomaksi.
DSM-direktiivi tulee voimaan 6.7.2021 mennessä.
Yksi sen tarkoituksista on laajentaa teosten käyttömahdollisuuksia opetuksessa.
Monilukutaito ja tekijänoikeudet
1. Tekijänoikeuksien hallinta netissä edellyttää hyvää
monilukutaitoa.
2. Opettajien ja kouluttajien kannattaa perehtyä
tekijänoikeuksiin itse, eikä uskoa kaikkia ohjeita.
3. Avointen opetusmateriaalien kehittämiseen
tarvittaisiin nykyistä enemmän kannustimia.
35
36
Kysymyksiä tai
kommentteja?
Yhteystiedot
Harto Pönkä
0400500315
@hponka
harto.ponka@innowise.fi
https://www.innowise.fi/
Kiitos!

More Related Content

What's hot

Verkkokurssien pedagoginen suunnittelu 7.11.19
Verkkokurssien pedagoginen suunnittelu 7.11.19Verkkokurssien pedagoginen suunnittelu 7.11.19
Verkkokurssien pedagoginen suunnittelu 7.11.19Matleena Laakso
 
Opetusta digitaalisesti - miksi ja miten?
Opetusta digitaalisesti - miksi ja miten?Opetusta digitaalisesti - miksi ja miten?
Opetusta digitaalisesti - miksi ja miten?Harto Pönkä
 
Etäopetuksen pedagogiikka, tietosuoja ja pelisäännöt
Etäopetuksen pedagogiikka, tietosuoja ja pelisäännötEtäopetuksen pedagogiikka, tietosuoja ja pelisäännöt
Etäopetuksen pedagogiikka, tietosuoja ja pelisäännötHarto Pönkä
 
Intranet ja digitaalinen työympäristö 2020 -selvityksen tulokset
Intranet ja digitaalinen työympäristö 2020 -selvityksen tuloksetIntranet ja digitaalinen työympäristö 2020 -selvityksen tulokset
Intranet ja digitaalinen työympäristö 2020 -selvityksen tuloksetNorth Patrol
 
Somepakki-projektisuunnitelman esittely
Somepakki-projektisuunnitelman esittelySomepakki-projektisuunnitelman esittely
Somepakki-projektisuunnitelman esittelyRiitta Ryhtä
 
Mobiililaitteet ja sosiaaliset ohjelmat yhteisöllisen oppimisen tukena: haast...
Mobiililaitteet ja sosiaaliset ohjelmat yhteisöllisen oppimisen tukena: haast...Mobiililaitteet ja sosiaaliset ohjelmat yhteisöllisen oppimisen tukena: haast...
Mobiililaitteet ja sosiaaliset ohjelmat yhteisöllisen oppimisen tukena: haast...Harto Pönkä
 
Sosiaalisen median trendit 18.11.2015
Sosiaalisen median trendit 18.11.2015Sosiaalisen median trendit 18.11.2015
Sosiaalisen median trendit 18.11.2015Satu Luhtanen
 
Sähköiset työkalut opetuksessa 18.4.2018
Sähköiset työkalut opetuksessa 18.4.2018Sähköiset työkalut opetuksessa 18.4.2018
Sähköiset työkalut opetuksessa 18.4.2018Matleena Laakso
 
Some-markkinoinnin perusteet kuntoon
Some-markkinoinnin perusteet kuntoonSome-markkinoinnin perusteet kuntoon
Some-markkinoinnin perusteet kuntoonHarto Pönkä
 
Häiriköt, tietoturva ja some-ohjeistukset
Häiriköt, tietoturva ja some-ohjeistuksetHäiriköt, tietoturva ja some-ohjeistukset
Häiriköt, tietoturva ja some-ohjeistuksetHarto Pönkä
 
Digipedagogiikan ajankohtaiskoulutus vapaalle sivistystyölle 28.10.19
Digipedagogiikan ajankohtaiskoulutus vapaalle sivistystyölle 28.10.19Digipedagogiikan ajankohtaiskoulutus vapaalle sivistystyölle 28.10.19
Digipedagogiikan ajankohtaiskoulutus vapaalle sivistystyölle 28.10.19Matleena Laakso
 
Turvallisuutta ja järkeä somen käyttöön
Turvallisuutta ja järkeä somen käyttöönTurvallisuutta ja järkeä somen käyttöön
Turvallisuutta ja järkeä somen käyttöönHarto Pönkä
 
Yhteisöllinen oppiminen ja pedagogiset mallit
Yhteisöllinen oppiminen ja pedagogiset mallitYhteisöllinen oppiminen ja pedagogiset mallit
Yhteisöllinen oppiminen ja pedagogiset mallitHarto Pönkä
 
Oulun yliopisto sosiaalisessa mediassa
Oulun yliopisto sosiaalisessa mediassaOulun yliopisto sosiaalisessa mediassa
Oulun yliopisto sosiaalisessa mediassaoulunyliopisto
 
Digitalisaatio työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaamisen tukena
Digitalisaatio työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaamisen tukenaDigitalisaatio työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaamisen tukena
Digitalisaatio työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaamisen tukenaHarto Pönkä
 
Näkökulmia VOPS:iin 2017 - visuaalinen henkilökohtainen opintosuunnitelma Kok...
Näkökulmia VOPS:iin 2017 - visuaalinen henkilökohtainen opintosuunnitelma Kok...Näkökulmia VOPS:iin 2017 - visuaalinen henkilökohtainen opintosuunnitelma Kok...
Näkökulmia VOPS:iin 2017 - visuaalinen henkilökohtainen opintosuunnitelma Kok...Suomen eOppimiskeskus ry
 
Lapset ja nuoret turvallisesti somessa 28.9.21
Lapset ja nuoret turvallisesti somessa 28.9.21Lapset ja nuoret turvallisesti somessa 28.9.21
Lapset ja nuoret turvallisesti somessa 28.9.21Matleena Laakso
 
Somepalvelut ja TVT opetuksessa
Somepalvelut ja TVT opetuksessaSomepalvelut ja TVT opetuksessa
Somepalvelut ja TVT opetuksessaHarto Pönkä
 
Digitaalisuus osana opetusta 17.8.18
Digitaalisuus osana opetusta 17.8.18Digitaalisuus osana opetusta 17.8.18
Digitaalisuus osana opetusta 17.8.18Matleena Laakso
 

What's hot (20)

Verkkokurssien pedagoginen suunnittelu 7.11.19
Verkkokurssien pedagoginen suunnittelu 7.11.19Verkkokurssien pedagoginen suunnittelu 7.11.19
Verkkokurssien pedagoginen suunnittelu 7.11.19
 
Opetusta digitaalisesti - miksi ja miten?
Opetusta digitaalisesti - miksi ja miten?Opetusta digitaalisesti - miksi ja miten?
Opetusta digitaalisesti - miksi ja miten?
 
Etäopetuksen pedagogiikka, tietosuoja ja pelisäännöt
Etäopetuksen pedagogiikka, tietosuoja ja pelisäännötEtäopetuksen pedagogiikka, tietosuoja ja pelisäännöt
Etäopetuksen pedagogiikka, tietosuoja ja pelisäännöt
 
Ope someviidakossa
Ope someviidakossaOpe someviidakossa
Ope someviidakossa
 
Intranet ja digitaalinen työympäristö 2020 -selvityksen tulokset
Intranet ja digitaalinen työympäristö 2020 -selvityksen tuloksetIntranet ja digitaalinen työympäristö 2020 -selvityksen tulokset
Intranet ja digitaalinen työympäristö 2020 -selvityksen tulokset
 
Somepakki-projektisuunnitelman esittely
Somepakki-projektisuunnitelman esittelySomepakki-projektisuunnitelman esittely
Somepakki-projektisuunnitelman esittely
 
Mobiililaitteet ja sosiaaliset ohjelmat yhteisöllisen oppimisen tukena: haast...
Mobiililaitteet ja sosiaaliset ohjelmat yhteisöllisen oppimisen tukena: haast...Mobiililaitteet ja sosiaaliset ohjelmat yhteisöllisen oppimisen tukena: haast...
Mobiililaitteet ja sosiaaliset ohjelmat yhteisöllisen oppimisen tukena: haast...
 
Sosiaalisen median trendit 18.11.2015
Sosiaalisen median trendit 18.11.2015Sosiaalisen median trendit 18.11.2015
Sosiaalisen median trendit 18.11.2015
 
Sähköiset työkalut opetuksessa 18.4.2018
Sähköiset työkalut opetuksessa 18.4.2018Sähköiset työkalut opetuksessa 18.4.2018
Sähköiset työkalut opetuksessa 18.4.2018
 
Some-markkinoinnin perusteet kuntoon
Some-markkinoinnin perusteet kuntoonSome-markkinoinnin perusteet kuntoon
Some-markkinoinnin perusteet kuntoon
 
Häiriköt, tietoturva ja some-ohjeistukset
Häiriköt, tietoturva ja some-ohjeistuksetHäiriköt, tietoturva ja some-ohjeistukset
Häiriköt, tietoturva ja some-ohjeistukset
 
Digipedagogiikan ajankohtaiskoulutus vapaalle sivistystyölle 28.10.19
Digipedagogiikan ajankohtaiskoulutus vapaalle sivistystyölle 28.10.19Digipedagogiikan ajankohtaiskoulutus vapaalle sivistystyölle 28.10.19
Digipedagogiikan ajankohtaiskoulutus vapaalle sivistystyölle 28.10.19
 
Turvallisuutta ja järkeä somen käyttöön
Turvallisuutta ja järkeä somen käyttöönTurvallisuutta ja järkeä somen käyttöön
Turvallisuutta ja järkeä somen käyttöön
 
Yhteisöllinen oppiminen ja pedagogiset mallit
Yhteisöllinen oppiminen ja pedagogiset mallitYhteisöllinen oppiminen ja pedagogiset mallit
Yhteisöllinen oppiminen ja pedagogiset mallit
 
Oulun yliopisto sosiaalisessa mediassa
Oulun yliopisto sosiaalisessa mediassaOulun yliopisto sosiaalisessa mediassa
Oulun yliopisto sosiaalisessa mediassa
 
Digitalisaatio työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaamisen tukena
Digitalisaatio työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaamisen tukenaDigitalisaatio työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaamisen tukena
Digitalisaatio työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaamisen tukena
 
Näkökulmia VOPS:iin 2017 - visuaalinen henkilökohtainen opintosuunnitelma Kok...
Näkökulmia VOPS:iin 2017 - visuaalinen henkilökohtainen opintosuunnitelma Kok...Näkökulmia VOPS:iin 2017 - visuaalinen henkilökohtainen opintosuunnitelma Kok...
Näkökulmia VOPS:iin 2017 - visuaalinen henkilökohtainen opintosuunnitelma Kok...
 
Lapset ja nuoret turvallisesti somessa 28.9.21
Lapset ja nuoret turvallisesti somessa 28.9.21Lapset ja nuoret turvallisesti somessa 28.9.21
Lapset ja nuoret turvallisesti somessa 28.9.21
 
Somepalvelut ja TVT opetuksessa
Somepalvelut ja TVT opetuksessaSomepalvelut ja TVT opetuksessa
Somepalvelut ja TVT opetuksessa
 
Digitaalisuus osana opetusta 17.8.18
Digitaalisuus osana opetusta 17.8.18Digitaalisuus osana opetusta 17.8.18
Digitaalisuus osana opetusta 17.8.18
 

Similar to Avoimet verkkosisällöt ja tekijänoikeudet - monilukutaitoa somessa

Avoimet Creative Commons -lisenssit (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)
Avoimet Creative Commons -lisenssit (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)Avoimet Creative Commons -lisenssit (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)
Avoimet Creative Commons -lisenssit (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)Matleena Laakso
 
Avoimet Creative Commons -lisenssit (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)
Avoimet Creative Commons -lisenssit (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)Avoimet Creative Commons -lisenssit (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)
Avoimet Creative Commons -lisenssit (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)Matleena Laakso
 
Innovatiivisuutta opetukseen VAKK 11.12.14
Innovatiivisuutta opetukseen VAKK 11.12.14 Innovatiivisuutta opetukseen VAKK 11.12.14
Innovatiivisuutta opetukseen VAKK 11.12.14 Matleena Laakso
 
Verkkomateriaalin käyttö ja tekijänoikeudet
Verkkomateriaalin käyttö ja tekijänoikeudetVerkkomateriaalin käyttö ja tekijänoikeudet
Verkkomateriaalin käyttö ja tekijänoikeudetMatleena Laakso
 
Avoimet materiaalit ja yhdessä tekeminen verkossa 17.4.21
Avoimet materiaalit ja yhdessä tekeminen verkossa 17.4.21 Avoimet materiaalit ja yhdessä tekeminen verkossa 17.4.21
Avoimet materiaalit ja yhdessä tekeminen verkossa 17.4.21 Matleena Laakso
 
Avoimet Creative Commons -lisenssit (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)
Avoimet Creative Commons -lisenssit (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)Avoimet Creative Commons -lisenssit (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)
Avoimet Creative Commons -lisenssit (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)Matleena Laakso
 
Oppimateriaalia verkosta I ja II
Oppimateriaalia verkosta I ja IIOppimateriaalia verkosta I ja II
Oppimateriaalia verkosta I ja IIMatleena Laakso
 
Creative Commons - Avoimet aineistot
Creative Commons - Avoimet aineistot Creative Commons - Avoimet aineistot
Creative Commons - Avoimet aineistot Sanna Brauer
 
Some ja verkon työkalut opetuksessa 23.5.19
Some ja verkon työkalut opetuksessa 23.5.19Some ja verkon työkalut opetuksessa 23.5.19
Some ja verkon työkalut opetuksessa 23.5.19Matleena Laakso
 
Mobiilioppiminen ja some 15.12.14
Mobiilioppiminen ja some 15.12.14Mobiilioppiminen ja some 15.12.14
Mobiilioppiminen ja some 15.12.14Matleena Laakso
 
Lähellä ja langoilla 17.4.23
Lähellä ja langoilla 17.4.23Lähellä ja langoilla 17.4.23
Lähellä ja langoilla 17.4.23Matleena Laakso
 
Ammatilliset verkostot ja avoin jakaminen
Ammatilliset verkostot ja avoin jakaminenAmmatilliset verkostot ja avoin jakaminen
Ammatilliset verkostot ja avoin jakaminenMatleena Laakso
 
Osaaminen ja tietoaines verkkokoulutuksessa 7.5.21
Osaaminen ja tietoaines verkkokoulutuksessa 7.5.21Osaaminen ja tietoaines verkkokoulutuksessa 7.5.21
Osaaminen ja tietoaines verkkokoulutuksessa 7.5.21Matleena Laakso
 
Avoimen jakamisen idea ja käytännöt 10.2.22
Avoimen jakamisen idea ja käytännöt 10.2.22Avoimen jakamisen idea ja käytännöt 10.2.22
Avoimen jakamisen idea ja käytännöt 10.2.22Matleena Laakso
 
Videot ja animaatiot opetuksessa 14.2.22
Videot ja animaatiot opetuksessa 14.2.22Videot ja animaatiot opetuksessa 14.2.22
Videot ja animaatiot opetuksessa 14.2.22Matleena Laakso
 
Näyttö opintojaksosta Verkkoympäristöt
Näyttö opintojaksosta VerkkoympäristötNäyttö opintojaksosta Verkkoympäristöt
Näyttö opintojaksosta VerkkoympäristötMatleena Laakso
 
TVT terveystiedon opetuksessa 30.1.23
TVT terveystiedon opetuksessa 30.1.23TVT terveystiedon opetuksessa 30.1.23
TVT terveystiedon opetuksessa 30.1.23Matleena Laakso
 
Digisisällöt 28.3.22.pdf
Digisisällöt 28.3.22.pdfDigisisällöt 28.3.22.pdf
Digisisällöt 28.3.22.pdfMatleena Laakso
 

Similar to Avoimet verkkosisällöt ja tekijänoikeudet - monilukutaitoa somessa (20)

Avoimet Creative Commons -lisenssit (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)
Avoimet Creative Commons -lisenssit (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)Avoimet Creative Commons -lisenssit (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)
Avoimet Creative Commons -lisenssit (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)
 
Avoimet Creative Commons -lisenssit (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)
Avoimet Creative Commons -lisenssit (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)Avoimet Creative Commons -lisenssit (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)
Avoimet Creative Commons -lisenssit (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)
 
Innovatiivisuutta opetukseen VAKK 11.12.14
Innovatiivisuutta opetukseen VAKK 11.12.14 Innovatiivisuutta opetukseen VAKK 11.12.14
Innovatiivisuutta opetukseen VAKK 11.12.14
 
Avoin jakaminen 12.9.23
Avoin jakaminen 12.9.23Avoin jakaminen 12.9.23
Avoin jakaminen 12.9.23
 
Verkkomateriaalin käyttö ja tekijänoikeudet
Verkkomateriaalin käyttö ja tekijänoikeudetVerkkomateriaalin käyttö ja tekijänoikeudet
Verkkomateriaalin käyttö ja tekijänoikeudet
 
Avoimet materiaalit ja yhdessä tekeminen verkossa 17.4.21
Avoimet materiaalit ja yhdessä tekeminen verkossa 17.4.21 Avoimet materiaalit ja yhdessä tekeminen verkossa 17.4.21
Avoimet materiaalit ja yhdessä tekeminen verkossa 17.4.21
 
Avoimet Creative Commons -lisenssit (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)
Avoimet Creative Commons -lisenssit (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)Avoimet Creative Commons -lisenssit (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)
Avoimet Creative Commons -lisenssit (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)
 
Oppimateriaalia verkosta I ja II
Oppimateriaalia verkosta I ja IIOppimateriaalia verkosta I ja II
Oppimateriaalia verkosta I ja II
 
Creative Commons - Avoimet aineistot
Creative Commons - Avoimet aineistot Creative Commons - Avoimet aineistot
Creative Commons - Avoimet aineistot
 
Jakamisen kulttuuri
Jakamisen kulttuuri Jakamisen kulttuuri
Jakamisen kulttuuri
 
Some ja verkon työkalut opetuksessa 23.5.19
Some ja verkon työkalut opetuksessa 23.5.19Some ja verkon työkalut opetuksessa 23.5.19
Some ja verkon työkalut opetuksessa 23.5.19
 
Mobiilioppiminen ja some 15.12.14
Mobiilioppiminen ja some 15.12.14Mobiilioppiminen ja some 15.12.14
Mobiilioppiminen ja some 15.12.14
 
Lähellä ja langoilla 17.4.23
Lähellä ja langoilla 17.4.23Lähellä ja langoilla 17.4.23
Lähellä ja langoilla 17.4.23
 
Ammatilliset verkostot ja avoin jakaminen
Ammatilliset verkostot ja avoin jakaminenAmmatilliset verkostot ja avoin jakaminen
Ammatilliset verkostot ja avoin jakaminen
 
Osaaminen ja tietoaines verkkokoulutuksessa 7.5.21
Osaaminen ja tietoaines verkkokoulutuksessa 7.5.21Osaaminen ja tietoaines verkkokoulutuksessa 7.5.21
Osaaminen ja tietoaines verkkokoulutuksessa 7.5.21
 
Avoimen jakamisen idea ja käytännöt 10.2.22
Avoimen jakamisen idea ja käytännöt 10.2.22Avoimen jakamisen idea ja käytännöt 10.2.22
Avoimen jakamisen idea ja käytännöt 10.2.22
 
Videot ja animaatiot opetuksessa 14.2.22
Videot ja animaatiot opetuksessa 14.2.22Videot ja animaatiot opetuksessa 14.2.22
Videot ja animaatiot opetuksessa 14.2.22
 
Näyttö opintojaksosta Verkkoympäristöt
Näyttö opintojaksosta VerkkoympäristötNäyttö opintojaksosta Verkkoympäristöt
Näyttö opintojaksosta Verkkoympäristöt
 
TVT terveystiedon opetuksessa 30.1.23
TVT terveystiedon opetuksessa 30.1.23TVT terveystiedon opetuksessa 30.1.23
TVT terveystiedon opetuksessa 30.1.23
 
Digisisällöt 28.3.22.pdf
Digisisällöt 28.3.22.pdfDigisisällöt 28.3.22.pdf
Digisisällöt 28.3.22.pdf
 

More from Harto Pönkä

Tietosuoja ja informaatioturvallisuus Euroopassa
Tietosuoja ja informaatioturvallisuus EuroopassaTietosuoja ja informaatioturvallisuus Euroopassa
Tietosuoja ja informaatioturvallisuus EuroopassaHarto Pönkä
 
Kriittinen tekoälylukutaito, algoritmit ja disinformaatio
Kriittinen tekoälylukutaito, algoritmit ja disinformaatioKriittinen tekoälylukutaito, algoritmit ja disinformaatio
Kriittinen tekoälylukutaito, algoritmit ja disinformaatioHarto Pönkä
 
Sosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmasta
Sosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmastaSosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmasta
Sosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmastaHarto Pönkä
 
Mitä kirjastoissa on hyvä tietää TikTokista?
Mitä kirjastoissa on hyvä tietää TikTokista?Mitä kirjastoissa on hyvä tietää TikTokista?
Mitä kirjastoissa on hyvä tietää TikTokista?Harto Pönkä
 
Sosiaalisen median katsaus 02/2024
Sosiaalisen median katsaus 02/2024Sosiaalisen median katsaus 02/2024
Sosiaalisen median katsaus 02/2024Harto Pönkä
 
Some, algoritmit ja tekoäly
Some, algoritmit ja tekoälySome, algoritmit ja tekoäly
Some, algoritmit ja tekoälyHarto Pönkä
 
Informaatiovaikuttamisen ajankohtaiset aiheet ja keinot
Informaatiovaikuttamisen ajankohtaiset aiheet ja keinotInformaatiovaikuttamisen ajankohtaiset aiheet ja keinot
Informaatiovaikuttamisen ajankohtaiset aiheet ja keinotHarto Pönkä
 
Tietoturva ja luotettava tieto
Tietoturva ja luotettava tietoTietoturva ja luotettava tieto
Tietoturva ja luotettava tietoHarto Pönkä
 
Sosiaalinen media, pelit ja ruutuaika
Sosiaalinen media, pelit ja ruutuaikaSosiaalinen media, pelit ja ruutuaika
Sosiaalinen media, pelit ja ruutuaikaHarto Pönkä
 
Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmit
Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmitJuuri nyt: Somen trendit ja algoritmit
Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmitHarto Pönkä
 
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminen
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminenHenkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminen
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminenHarto Pönkä
 
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiin
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiinTilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiin
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiinHarto Pönkä
 
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissa
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissaToiminta tietoturvaloukkaustapauksissa
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissaHarto Pönkä
 
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessaInformaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessaHarto Pönkä
 
Tietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteella
Tietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteellaTietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteella
Tietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteellaHarto Pönkä
 
Twitter taitekohdassa
Twitter taitekohdassaTwitter taitekohdassa
Twitter taitekohdassaHarto Pönkä
 
Sosiaalinen media, koulu ja opetus
Sosiaalinen media, koulu ja opetusSosiaalinen media, koulu ja opetus
Sosiaalinen media, koulu ja opetusHarto Pönkä
 
Verkkopalvelujen datankeruu ja opetuksen tietosuoja
Verkkopalvelujen datankeruu ja opetuksen tietosuojaVerkkopalvelujen datankeruu ja opetuksen tietosuoja
Verkkopalvelujen datankeruu ja opetuksen tietosuojaHarto Pönkä
 
Some- ja pikaviestisovellusten tietosuoja
Some- ja pikaviestisovellusten tietosuojaSome- ja pikaviestisovellusten tietosuoja
Some- ja pikaviestisovellusten tietosuojaHarto Pönkä
 
Mikä se some oikein on?
Mikä se some oikein on?Mikä se some oikein on?
Mikä se some oikein on?Harto Pönkä
 

More from Harto Pönkä (20)

Tietosuoja ja informaatioturvallisuus Euroopassa
Tietosuoja ja informaatioturvallisuus EuroopassaTietosuoja ja informaatioturvallisuus Euroopassa
Tietosuoja ja informaatioturvallisuus Euroopassa
 
Kriittinen tekoälylukutaito, algoritmit ja disinformaatio
Kriittinen tekoälylukutaito, algoritmit ja disinformaatioKriittinen tekoälylukutaito, algoritmit ja disinformaatio
Kriittinen tekoälylukutaito, algoritmit ja disinformaatio
 
Sosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmasta
Sosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmastaSosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmasta
Sosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmasta
 
Mitä kirjastoissa on hyvä tietää TikTokista?
Mitä kirjastoissa on hyvä tietää TikTokista?Mitä kirjastoissa on hyvä tietää TikTokista?
Mitä kirjastoissa on hyvä tietää TikTokista?
 
Sosiaalisen median katsaus 02/2024
Sosiaalisen median katsaus 02/2024Sosiaalisen median katsaus 02/2024
Sosiaalisen median katsaus 02/2024
 
Some, algoritmit ja tekoäly
Some, algoritmit ja tekoälySome, algoritmit ja tekoäly
Some, algoritmit ja tekoäly
 
Informaatiovaikuttamisen ajankohtaiset aiheet ja keinot
Informaatiovaikuttamisen ajankohtaiset aiheet ja keinotInformaatiovaikuttamisen ajankohtaiset aiheet ja keinot
Informaatiovaikuttamisen ajankohtaiset aiheet ja keinot
 
Tietoturva ja luotettava tieto
Tietoturva ja luotettava tietoTietoturva ja luotettava tieto
Tietoturva ja luotettava tieto
 
Sosiaalinen media, pelit ja ruutuaika
Sosiaalinen media, pelit ja ruutuaikaSosiaalinen media, pelit ja ruutuaika
Sosiaalinen media, pelit ja ruutuaika
 
Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmit
Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmitJuuri nyt: Somen trendit ja algoritmit
Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmit
 
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminen
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminenHenkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminen
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminen
 
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiin
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiinTilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiin
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiin
 
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissa
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissaToiminta tietoturvaloukkaustapauksissa
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissa
 
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessaInformaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa
 
Tietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteella
Tietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteellaTietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteella
Tietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteella
 
Twitter taitekohdassa
Twitter taitekohdassaTwitter taitekohdassa
Twitter taitekohdassa
 
Sosiaalinen media, koulu ja opetus
Sosiaalinen media, koulu ja opetusSosiaalinen media, koulu ja opetus
Sosiaalinen media, koulu ja opetus
 
Verkkopalvelujen datankeruu ja opetuksen tietosuoja
Verkkopalvelujen datankeruu ja opetuksen tietosuojaVerkkopalvelujen datankeruu ja opetuksen tietosuoja
Verkkopalvelujen datankeruu ja opetuksen tietosuoja
 
Some- ja pikaviestisovellusten tietosuoja
Some- ja pikaviestisovellusten tietosuojaSome- ja pikaviestisovellusten tietosuoja
Some- ja pikaviestisovellusten tietosuoja
 
Mikä se some oikein on?
Mikä se some oikein on?Mikä se some oikein on?
Mikä se some oikein on?
 

Avoimet verkkosisällöt ja tekijänoikeudet - monilukutaitoa somessa

 • 1. Avoimet verkkosisällöt ja tekijänoikeudet – monilukutaitoa somessa 29.11.2019 Harto Pönkä Innowise
 • 2. Äidinkieli ja kirjallisuus oppiaineena Monilukutaito Kuva: Uwe Kils, CC-BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Iceberg.jpg
 • 3. 3 Kuva: Uwe Kils, CC-BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Iceberg.jpg MedialukutaitoLaaja tekstikäsitys Tietokonelukutaito Kulttuurin lukutaidot Teknologinen lukutaito Verkkolukutaito Kuvanlukutaito Informaation lukutaitoGlobaali lukutaito Median tuntemusMainonnan lukutaito Visuaalinen lukutaito Monisuoritustaidot Tekniset taidot Informaation hallinta Uudet kirjoitustaidot Julkisuustaidot Sosiaaliset taidot Verkostotaidot Multimodaaliset taidot Luovuustaidot Metatietojen hallinta
 • 4. Kännykkä on tärkein digiväline Suomessa 13-16-vuotiaista 80 % käyttää kännykkää päivässä yli suositellun 2 tuntia. Nuoret käyttävät useimmin YouTubea, WhatsAppia, Snapchatia ja Instagramia. Somen käytön on todettu olevan addiktoivampaa kuin tupakan ja alkoholin. Sosiaalisen median käyttöön voi liittyä mm. ahdistusta, masennusta, väsymystä, tyytymättömyyttä omaan kehoon ja verkkokiusaamista. 4 Lähteet: DNA:n koululaiskysely 2019, https://www.sttinfo.fi/data/attachments/00863/84f281be-84c5-403c-aaf8-ad4b917db305.pdf, RSPH, #StatusOfMind, 2017, https://www.rsph.org.uk/uploads/assets/uploaded/d125b27c-0b62-41c5-a2c0155a8887cd01.pdf
 • 5. Nuorten suosimat somepalvelut Lähde: Ebrand Group Oy & Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut, SoMe ja nuoret, Suomessa asuvat 13-29-vuotiaat, N=6247. (CC-BY-ND-NC) https://www.ebrand.fi/somejanuoret2019/2-suosituimmat-sosiaalisen-median-palvelut/ 5
 • 6. Some on merkittävä kanava uutisten seuraamiseen ja niistä keskusteluun 6 Lähde: Uutismedia verkossa 2019, Reuters-instituutin Digital News Report Suomen maaraportti, 12.6.2019, N=2009, https://www.mediaalantutkimussaatio.fi/wp-content/uploads/Reuters_Digital_News_Report_Suomi_2019.pdf
 • 7. Monilukutaito on merkitysten ymmärtämistä ja taitoa tuottaa niitä yksin ja yhdessä 7 1. Kuka tai ketkä ovat tehneet sisällön? Mitä tarkoitusta varten se on tehty? 2. Milloin sisältö on alunperin julkaistu? Onko sitä muokattu sen jälkeen? 3. Onko tekijä itse tehnyt sisällön, vai onko se kopioitu tai muokattu toisesta lähteestä? 4. Mitkä osat sisällöstä ovat tekijän/tekijöiden omaa tuotantoa, mikä on viittausta, mikä on upotettua ja mikä on mainosta? 5. Mitä tekijänoikeuksia sisältöön liittyy? Onko siinä rikottu toisen tahon tekijänoikeuksia? 6. Miten sisältö on teknisesti toteutettu? Onko sisältö saatavissa teknisesti eri muodoissa? 7. Miten sisältö voidaan jakaa tai upottaa muihin some-palveluihin tai verkkosivustoihin? 8. Rikkooko sisältö tai tekijä käytetyn some-palvelun käyttöehtoja? 9. Onko sisältö avoimesti julkaistu vai vaatiiko se kirjautumisen? 10. Mihin laajempaan sisältökokonaisuuteen, viestiketjuun tai keskusteluun sisältö liittyy? 11. Mitä some-palvelu, kanava tai ryhmä, jossa sisältö on julkaistu, kertoo itse sisällöstä ja tekijästä? 12. Miten sisältöä on optimoitu hakukoneita ja sosiaalisessa mediassa jakamista varten? 13. Miten suosittu sisältö on? Kuinka paljon sitä on jaettu? Ketkä ovat jakaneet sitä? Lähde: H. Pönkä, 2016, Monilukutaito ja sosiaalinen media opetuksessa, http://www.slideshare.net/hponka/monilukutaito-ja-sosiaalinen-media-opetuksessa
 • 8. Tekijänoikeudet opetuksessa 8 Kaavion lähde: Tarmo Toikkanen, 19.8.2016, CC BY ▪ Tekijänoikeuslaki ja -lisenssit ovat opettajille melko sietämätön sekasotku. ▪ Isoin ongelma on, että teosten esittäminen opetustilanteissa katsotaan niiden julkiseksi esittämiseksi, johon tarvitaan tekijän lupa. ▪ Opetuksessa on tarpeen käyttää yhä enemmän digitaalisia aineistoja ja ajankohtaisia verkko-/some-sisältöjä. ▪ Tekijänoikeuksien tunteminen on osa monilukutaitoa 1) tiedonhaussa ja lukemisessa 2) muiden sisältöjä käytettäessä 3) omien sisältöjen teossa ja jakamisessa
 • 10. YouTuben algoritmit YouTube ehdottaa seuraavaksi katsottavia videoita käyttäjistä ja videoista kertyneen datan perusteella. Algoritmi käyttää apuna tekoälyä, joka pyrkii oppimaan käytöksestäsi testaamalla sinulle löydettyjä vaihtoehtoja. Suosituksiin vaikuttaa mm. 1) videoiden laatutekijät (klikit ja ajat) 2) käyttäjän suosimat kanavat ja aiheet 3) käyttäjän haku- ja katseluhistoria 4) käyttäjän ikä, sukupuoli, sijainti jne. 10 Lähde: Covington, Adams, & Sargin, 2016, Deep Neural Networks for YouTube Recommendations, https://static.googleusercontent.com/media/research.google.com/en//pubs/archive/45530.pdf
 • 11. MrTuomo Valmiiksi hajonnut tuoli 11 YOUTUBEN ALGORITMIN MAINOKSIA KAUPALLISTA SISÄLTÖÄ JA YHTEISTYÖTÄ(?) Soikkuu ”Clarion tarjosi yön hotellissa” eeddspeaks ”Ville Ruotsista lähetti juotavaa” Lisätietoa: https://harto.wordpress.com/2018/02/08/tubettajien-kaupallinen-yhteistyo-lahti-lapasesta/
 • 12. YouTuben uudet käyttöehdot YouTuben uudet käyttöehdot vaativat, että videoiden julkaisijat merkitsevät, mitkä videot ovat lapsille suunnattuja. Videoiden julkaisija itsekin voi olla esimerkiksi 10-vuotias lapsi. Jos lapsille suunnattua videota ei merkitä lapsille suunnatuksi, voi seurauksena olla jopa 42 000 dollarin sakko. YouTube ei osaa antaa tarkkoja kriteereitä, miten videot tulisi merkitä. 12 Kuva: YouTuben sähköposti videoiden tekijöille 12.11.2019, Lähteet & lisätietoa: YouTube, https://support.google.com/youtube/answer/9527654?hl=fi ja Yle, 21.11.2019, https://yle.fi/uutiset/3-11079859
 • 13. Verkkovideoita koskee tekijänoikeuslain 21 §, joka kieltää elokuvateosten esittämisen opetuksessa ilman tekijän nimenomaista lupaa 13 Videota ei saa esittää opetustilanteessa. Jokainen oppija saa katsoa videon itse. Myös linkitys, jako ja upotus ovat ok.  Lopputulos on sama. Mitä järkeä pykälässä siis on?
 • 14. YouTuben Creative Commons –ohjesivu: https://support.google.com/youtube/answer/2797468?hl=fi 14 Tarkista videon käyttölupa ennen sen käyttöä opetuksessa. Klikkaa videon alta ”Näytä lisää”. Creative Commons -videoita saa: • Esittää julkisesti • Tallentaa omalle koneelle • Muokata ja käyttää uudelleen Linkitys ja upotus ovat aina ok. Eli kaikenlainen opetuskäyttö on sallittua, mutta tekijä on mainittava videon yhteydessä. Esimerkkinä oleva video (tekijä Music TBT): https://www.youtube.com/watch?v=_Yc-5i0U_F0
 • 15. Kaikki verkkovideot eivät ole ”elokuvateoksia” Esimerkiksi YouTuben videoista vain osa on elokuvateoksia, joiden julkinen esittäminen mm. opetuksessa on kiellettyä ilman lupaa. Lähde: Tekijänoikeusneuvoston lausunto 2015:12, https://minedu.fi/documents/1410845/3896265/Lausunto+2015-12+Tekij%C3%A4noikeuslain+21+%C2%A7+soveltaminen 15
 • 16. Yleensä elokuvateoksia  Elokuvat, elokuvatrailerit  Musiikkivideot  TV-mainokset, verkkovideomainokset  Luontodokumentit  TV-sarjat  Animaatiot  Videokertomukset  Tietoiskutyyppiset lyhyet videot, joissa käytetään luovasti visuaalisia esityskeinoja Lähde: Tarmo Toikkanen, Opettajan tekijänoikeus -blogi, 27.3.2017, https://www.opettajantekijanoikeus.fi/2017/03/minkalaisia-verkkovideoita-opetuksessa-saa-esittaa/ 16 Yleensä ei-elokuvateoksia  Valvontakameran videotallenne  Screencast-videot  Slidecast, vaihtuvia kuvia ja ääniraita  Play-by -videot, jossa videolla pelataan tietokonepeliä  Luentotallenteet  Esitysdiojen väliset siirtymät  Puhuva pää –videot, esim. vlogit  Yhdellä kameralla kerralla tehdyt videot  Haastattelut  Opasvideot, ohjevideot  TV-uutiset  Talkshow-tyyppiset ohjelmat
 • 17. Mitä Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry (TTVK) neuvoo YouTube-videoiden opetuskäytöstä? Alkuperäinen ohje:  Ei mainintaa Creative Commons –videoista  Ei mainintaa ei-elokuvateoksista  Väite, että ”YouTubea ei voida opetuksessa käyttää”  Väite, YouTube-videoita ei saisi esittää, vaikka siihen olisi videon tekijän lupa  Väite, että YouTuben käyttöehdot sitoisivat yksipuolisesti Kuvakaappaukset: TTVK ry:n Tekijänoikeus.fi-ohjesivusto, https://tekijanoikeus.fi/usein-kysyttya/ (25.9.2019 ja 27.11.2019) Keskustelu aiheesta Twitterissä: https://twitter.com/hponka/status/1176957085331972096 17 Päivitetty ohje:  Hyvä, nyt mainitaan Creative Commons –videot!  Ei kerrota, että CC-käyttölupa mahdollistaa videoiden esittämisen, tallentamisen ja muuntelun  Ei kerrota, että muita kuin elokuvateoksia saa esittää  Väite, että katsojat olisivat vastuussa YouTubeen ladattujen videoiden laillisuudesta  Väite, että YouTuben käyttöehdot sitoisivat yksipuolisesti  Samalla sivulla on edelleen myös alkuperäinen ohje
 • 18. Mitä muita virheitä ja puutteita TTVK ry:n ohjeissa on?
 • 19. “Videoaineiston esittämisen osalta tekijänoikeuslaki on tulkinnanvarainen. Sosiaalinen media ja helpot digivideot ovat tehneet audiovisuaalisesta ilmaisusta arkipäiväistä. Omnian linjaus on, että julkisessa opetustilanteessa saa esittää pedagogisesti perustelluista syistä verkkovideoita, jotka ▪ ovat laillisesti ja täysin julkisesti verkosta katsottavissa, ja joiden ▪ tuottaja ei levitä videoita ansaintatarkoituksessa. 19 Lähde: Tarmo Toikkanen, Opettajan tekijänoikeus -blogi, 7.12.2015, https://www.opettajantekijanoikeus.fi/2015/12/vielako-verkkovideoiden-esittaminen-askarruttaa-omnian-opettajia/
 • 21. Tykkäysten kalastelu ja vertailu Useiden tutkimusten mukaan sosiaalisen median käyttäjät vertailevat julkaisujensa tykkäys- ja kommenttimääriä muihin. Instagramissa on riski vertailla itseä kuvien kautta sekä kavereihin että julkkiksiin. Pahimmillaan tykkäysmääriä pidetään fyysisen kauneuden mittarina. Some ja nuoret 2019 –kyselyn mukaan n. 42 % suomalaisista 13-29-vuotiaista pyrki tekemään julkaisuja, jotka saavat mahdollisimman paljon reaktioita. 21 Lähde: Some ja nuoret 2019, https://www.ebrand.fi/somejanuoret2019/4-sosiaalisen-median-merkityksellisyys/, kuva: Later, 2019, https://later.com/blog/hidden-likes-instagram/ Instagram kokeilee useissa maissa tykkäysten piilotusta käyttäjien hyvinvoinnin vuoksi.
 • 22. Repost-kulttuuri Instagramissa on yleistä tehdä reposteja eli uudelleenjakoja muiden kuvista. Instagramin käyttöehdot eivät anna muille lupaa teosten repostaukseen. Tekijänoikeuksien kannalta kyse on usein laittomasta kopioinnista, vaikka kuvaan olisikin merkitty alkuperäinen tekijä. Repost voi olla myös tekijän luvalla tehty tai se voi olla lainmukainen kuvalainaus. 22 Instagramin ohje tekijänoikeuksista: https://help.instagram.com/126382350847838 Repost = Instagramissa jaettu kuva, joka on kopioitu toiselta Instagram-tililtä
 • 23. Suomessa: sitaattioikeus 23 1. Siteerattavan teoksen tulee olla laillisesti julkistettu - Esimerkiksi osa kirjasta, nettisivusta tai kuvasta. 2. Siteeraamisen tulee tapahtua hyvän tavan mukaisesti - Alkuperäinen tekijä ja lähde/linkki on mainittava. - Sitaatille täytyy olla peruste: esimerkiksi havainnollistaminen, taustoittaminen, oman mielipiteen perustelu, teoksen kritisoiminen, arviointi tms. 3. Siteeraamisen tulee tapahtua tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa. - Sitaatti on lyhyehkö, mutta sopiva pituus riippuu tarkoituksesta. - Toisaalta sitaatin pitää olla tarkoitukseen nähden riittävän laaja. - Uusi teos ei voi koostua pääosin sitaatista (=plagiointia). Lähde: Tekijänoikeuslaki, https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1961/19610404 TekijäL 22 § Julkistetusta teoksesta on lupa hyvän tavan mukaisesti ottaa lainauksia tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa.
 • 24. 24 Lähde: HS, 8.8.2018, https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000005784145.html?share=f61e6bbe95de4dc1d6115c5900308185 Sitaattioikeus ei tarkoita, että koko kuvan saisi kopioida ja käyttää toisessa yhteydessä. Tällöin kyse on teoskappaleen luvattomasta valmistamisesta.
 • 25. Kuvamanipulaatiot rikkovat usein tekijänoikeuksia – mikä on usein niiden pienin harmi 25 Alkuperäisessä kuvassa vuodelta 2014 Obamalla ei ole RIP Epstein -paitaa Lähde: Janne Ahlberg, HoaxEye –blogi, 16.8.2019, https://hoaxeye.com/2019/08/16/obamas-t-shirt/ Alkuperäinen kuva: Julie Thurston, Getty Images, https://www.gettyimages.fi/detail/news-photo/president-obama-greets-well-wishers-at-marine-corps-base-news-photo/531682369
 • 26. 26 Esimerkkejä meemeistä. Kuvien lähteet: Pepe ja Doge, Wikipedia; Teemukissa, Riemurasia. Katso myös: “Sarjakuvataiteilija surmasi Pepe-sammakon – leppoisasta nettivitsistä oli tullut äärioikeiston vihasymboli”, https://yle.fi/uutiset/3-9601142 Pepe Sammakkopiirros + teksti Teemukissa Jotakin teemukissa + sanaväännöksiä Doge Kuva koirasta + comic sans -tekstiä Onko meemikuvilla enää tekijänoikeuksia?
 • 28. Kirjat – näistä saan Sanaston jäsenenä lainauskorvauksia 28 Lisätietoa kirjoista: https://harto.wordpress.com/tuotoksia/ Reilua! Tähän perustuu tekijänoikeusjärjestöjen olemassaolo. Korvaus: xxxx €
 • 29. Avoimet verkkosisällöt ▪ Moni tekee opetusmateriaaleja ja jakaa niitä avoimesti verkkoon. ▪ Olen jakanut SlideShare-palvelussa yli 300 esitystä sekä artikkeleja. Niitä on katsottu yli 1 000 000 kertaa – paljon enemmän kuin kirjojani! ▪ Kopioston kopiointiluvalla näitä ja muita tekijänoikeuksin suojattuja verkkosisältöjä voi käyttää opetuksessa. ▪ Yleensä ko. verkkosisältöjen tekijät eivät saa käytöstä mitään korvausta. Korvaus: 0 € 29 Kuvakaappaus: https://www.slideshare.net/hponka/presentations/4?order=popular (27.11.2019)
 • 30. 30 Avoimet sisällöt leviävät sosiaalisten verkostojen kautta Mitä useampi verkostosi jäsen jakaa tietyn julkaisun, sitä todennäköisemmin näet sen. UGC = user-generated content, jokaisen somepalvelun tärkein omaisuus.
 • 31. Opetus.tv-sivusto Avoimen oppimateriaalin sivusto. 7 tekijää omakustanteisesti. Viimeisen vuoden aikana videoita on katsottu 2,9 miljoonaa kertaa. Käyttäjiä on kuukausittain n. 80 000. ”Ikävä tosiasia kuitenkin on, että niin kauan kuin avoimia oppimateriaaleja tuotetaan ainoastaan opettajavoimin, niissä jää sähköisen maailman edut hyödyntämättä. Kyse on tällöin lähinnä painetun oppimateriaalin digitaalisesta muodosta ja sen videoilla rikastamisesta.” -- Marika Toivola, matemaattisten aineiden vuoden opettaja 2019 31 Kuvakaappaus: Opetus.tv, MAA2, Polynomien peruskäsitteet (28.11.2019) Lähde: Marika Toivola, 28.8.2019, https://www.dimensiolehti.fi/vuoden-opettaja-2019-avoimet-oppimateriaalit-ja-ilmaisuuden-paradoksi/
 • 32. Opettajan avoin kysymys tekijänoikeusjärjestöille 32 Lähde: Facebookin Tieto-ja viestintätekniikka opetuksessa/ICT in Education -ryhmä, https://www.facebook.com/groups/237930856866/permalink/10156785773401867/?comment_id=10156794815436867 Miksi koulun pitäisi maksaa korvauksia ilmaiseksi verkossa jaettujen materiaalien käytöstä?
 • 33. 33 Tekijänkorvauksen saaminen riippuu siis teoksen muodosta. Avointen sisältöjen teko ei kannata taloudellisesti. Taloudellinen hyöty oppimateriaaleista päätyy pääosin oppikirjojen kustantajille. Tekijänoikeusjärjestöt ylläpitävät nykyistä rakennetta. Niiden antamat ohjeet ovat osoittautuneet epäluotettaviksi.
 • 34. Direktiivi tekijänoikeudesta ja lähioikeuksista digitaalisilla sisämarkkinoilla (DSM) 34 Lähde: Direktiivi tekijänoikeudesta ja lähioikeuksista digitaalisilla sisämarkkinoilla, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32019L0790 5 artikla 1. Jäsenvaltioiden on säädettävä poikkeuksesta tai rajoituksesta -- jotta sallitaan teosten ja muun suojatun aineiston digitaalinen käyttö yksinomaan opetuksen havainnollistamiseen, siltä osin kuin käyttö on perusteltua tavoiteltavan ei-kaupallisen tarkoituksen vuoksi, edellyttäen, että a) tällainen käyttö tapahtuu oppilaitoksen vastuulla sen tiloissa tai muissa paikoissa taikka suojatussa sähköisessä ympäristössä, johon ainoastaan oppilaitoksen oppilailla tai opiskelijoilla ja opetushenkilöstöllä on pääsy; ja b) tällaisen käytön yhteydessä mainitaan lähde ja myös tekijän nimi, jollei tämä osoittaudu mahdottomaksi. DSM-direktiivi tulee voimaan 6.7.2021 mennessä. Yksi sen tarkoituksista on laajentaa teosten käyttömahdollisuuksia opetuksessa.
 • 35. Monilukutaito ja tekijänoikeudet 1. Tekijänoikeuksien hallinta netissä edellyttää hyvää monilukutaitoa. 2. Opettajien ja kouluttajien kannattaa perehtyä tekijänoikeuksiin itse, eikä uskoa kaikkia ohjeita. 3. Avointen opetusmateriaalien kehittämiseen tarvittaisiin nykyistä enemmän kannustimia. 35