SlideShare a Scribd company logo
Autoprezentacja-
zarządzanie
wizerunkiem
Uczestnicy zajęć: osoby dorosłe,
nieduże grupy (6-8 osób).
Wymagania wstępne: uczestnicy
przynoszą na zajęcia przedmiot, który
ma dla nich znaczenie (jest
szczególnie ważny, przywołuje ważne
wspomnienia)
Czas zajęć: 3 h Pomoce/środki dydaktyczne:
projektor, kamera (albo smartfon),
pendrive’y; 2 duże arkusze papieru,
markery
Cel główny:
Wyposażenie w wiedzę oraz
umiejętności dotyczące
autoprezentacji
Cele
operacyjne
 Wiedza:
Uczestnik warsztatów wie czym jest
autoprezentacja; jakie są cechy
skutecznej autoprezentacji (prawdziwość,
selektywność, czytelność); jakie są
podstawowe taktyki autoprezentacji; jakie
są pułapki autoprezentacyjne.
 Kompetencje i umiejętności:
Uczestnik warsztatów potrafi w sposób
etyczny stosować podstawowe taktyki
autoprezentacji, dostrzega źródła porażek
autoprezentacyjnych, potrafi odróżnić
zachowania autoprezentacyjne od
zachowani manipulacyjnych.
Tok lekcji Opis zadania
Metoda realizacji
zadania Czas
Uwagi organizacyjno-
metodyczne
1. Czynności
organizacyjno -
porządkowe
Powitanie, zapoznanie z
celami lekcji.
Pytania:
-Czym jest
autoprezentacja?
-Proszę podać przykłady
(opisać sytuacje)
stosowania
autoprezentacji
Dyskusja 20
min.
Przedstawić nietypowe
zachowania
autoprezentacyjne (o ile
nie zostały wymienione
przez uczestników) jak
np. mycie rąk.
Tok lekcji Opis zadania
Metoda
realizacji
zadania Czas
Uwagi
organizacyjno-
metodyczne
2. Zapoznanie i
omówienie
treści zajęć
Nauczyciel przedstawia
najważniejsze zagadnienia
dot. autoprezentacji:
• Definicja autoprezentacji
(Leary, Goffman)
• Cechy
autoprezentacji (Szmajke)
• Taktyki autoprezentacji
(Leary)
• Znaczenie kontekstu
społecznego, kulturowego
dla autoprezentacji (Leary)
Wykład 30
min.
Środki
dydaktyczne:
projektor,
prezentacja
multimedialna
Tok lekcji Opis zadania
Metoda realizacji
zadania Czas
Uwagi organizacyjno-
metodyczne
3. Zintegrowanie
nowych
wiadomości z
umiejętnościami
już nabytymi i
ich
systematyzacja
Uczniowie podają
przykłady stosowania
poszczególnych taktyk
autoprezentacyjnych,
zastanawiają się nad
kontekstem etycznym
działań
autoprezentacyjnych,
podają przykłady porażek
autoprezentacyjnych
Dyskusja 20
min.
Tok lekcji Opis zadania
Metoda realizacji
zadania Czas
Uwagi organizacyjno-
metodyczne
4. Utrwalanie
nowych
wiadomości i
umiejętności
poprzez próby ich
stosowania w
nowych
sytuacjach
I. Uczniowie przygotowują krótką (3
min) autoprezentację wybierając jedną
z możliwości:
• Opowiadają o sobie w kontekście
ważnego dla nich przedmiotu, który
prezentują uczestnikom
• Opowiadają o sobie wybierając
jeden z proponowanych tematów:
- Moje zainteresowania
-Mój idealny weekend
- Trzy najważniejsze momenty z mojego
życia
- Ważna osoba w moim życiu
II. Uczestnicy przedstawiają swoje
autoprezentacje
Ćwiczenia
praktyczne
60
min.
Środki dydaktyczne:
Przedmioty
przygotowane przez
uczestników;
Kamera/ smartfon
(lista tematów może
być zmodyfikowana
przez prowadzącego)
Tok lekcji Opis zadania
Metoda realizacji
zadania Czas
Uwagi organizacyjno-
metodyczne
5. Kontrola
opanowania
nowych
wiadomości i
umiejętności
Uczestnicy wspólnie omawiają
poszczególne autoprezentacje.
Zastanawiają się nad:
-mocną stroną autoprezentacji
-elementami, nad którymi warto
popracować
-technikami stosowanymi przez
autoprezentera
-pułapkami, które mogą się pojawić
Dyskusja 30
min.
W zależności od
dysponowanego czasu:
1.można obejrzeć i
omówić nagrania
autoprezentacji
2.można omówić
autoprezentację
bezpośrednio po jej
przedstawieniu
Tok lekcji Opis zadania
Metoda realizacji
zadania Czas
Uwagi organizacyjno-
metodyczne
6. Podsumowanie i
zakończenie zajęć
I. Uczestnicy w sposób losowy są
podzieleni na dwie grupy oraz
opracowują jeden z przedzielonych
tematów:
1) Co zrobić by autoprezentacja była
skuteczna?
2) Co zrobić by uniknąć porażek
autoprezentacyjnych?
II. Uczestnicy przedstawiają swoje
pomysły i na koniec zajęć dostają
nagrania swoich autoprezentacji,
można również nagrać ich omówienie.
Burza mózgów 20 min. Środki dydaktyczne:
plakat, markery,
pendrive’y.
Literatura:
 Leary, M. (2007). Wywieranie wrażenia
na innych. O sztuce autoprezentacji.
Gdańsk: GWP.
 A., Szmajke (1999). Autoprezentacja
maski pozy miny. Olsztyn: Ursa
Consulting
 Goffman, E., (1981). Człowiek w teatrze
życia codziennego. Warszawa: PIW.
Opracowanie graficzne: Wiktoria Matras
Autor : dr Luba Ślósarz
Prezentacja powstała w ramach realizacji Projektu 2020-1-PL01-KA104-079997,
program ERASMUS+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna pt. Level up.
PROJEKT LUB PUBLIKACJA ODZWIERCIEDLAJĄ JEDYNIE STANOWISKO ICH AUTORA I
KOMISJA EUROPEJSKA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UMIESZCZONĄ W NICH
ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNĄ

More Related Content

Similar to Autoprezentacja- zarządzanie wizerunkiem.pptx

Projekt
ProjektProjekt
Projekt
JSz
 
Metody aktywizujące w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów
Metody aktywizujące w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniówMetody aktywizujące w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów
Metody aktywizujące w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów
Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi
 
Oferta szkoleń dla państwa firmy
Oferta szkoleń dla państwa firmyOferta szkoleń dla państwa firmy
Oferta szkoleń dla państwa firmy
zdobywalnia
 
fototechnik_313[01]_o1.01_n.pdf
fototechnik_313[01]_o1.01_n.pdffototechnik_313[01]_o1.01_n.pdf
fototechnik_313[01]_o1.01_n.pdf
OlaAnzorge
 
fototechnik_313[01]_o1.02_n.pdf
fototechnik_313[01]_o1.02_n.pdffototechnik_313[01]_o1.02_n.pdf
fototechnik_313[01]_o1.02_n.pdf
OlaAnzorge
 
ID-EYE Ewaluacja online Sylwia Sorn
ID-EYE Ewaluacja online Sylwia SornID-EYE Ewaluacja online Sylwia Sorn
ID-EYE Ewaluacja online Sylwia Sorn
CitizenProjectFoundation
 
Rozwój kompetencji na najwyższym poziomie
Rozwój kompetencji na najwyższym poziomieRozwój kompetencji na najwyższym poziomie
Rozwój kompetencji na najwyższym poziomie
zdobywalnia
 
Seminarium Dyplomowe Diploma semianar in polish language
Seminarium Dyplomowe Diploma semianar in polish languageSeminarium Dyplomowe Diploma semianar in polish language
Seminarium Dyplomowe Diploma semianar in polish language
khann1
 
ID-EYE Ewaluacja online Marzena Sorokosz
ID-EYE Ewaluacja online Marzena SorokoszID-EYE Ewaluacja online Marzena Sorokosz
ID-EYE Ewaluacja online Marzena Sorokosz
CitizenProjectFoundation
 
Socjomania - kursy online - nasze ścieżki rozwojowe spersonalizowane pod waru...
Socjomania - kursy online - nasze ścieżki rozwojowe spersonalizowane pod waru...Socjomania - kursy online - nasze ścieżki rozwojowe spersonalizowane pod waru...
Socjomania - kursy online - nasze ścieżki rozwojowe spersonalizowane pod waru...
Socjomania
 
Szkolenia e-learningowe VandO
Szkolenia e-learningowe VandOSzkolenia e-learningowe VandO
Szkolenia e-learningowe VandO
VandO. Value&Organization
 
Individualne srodowisko uczenia sie - niebedne kompetencje
Individualne srodowisko uczenia sie - niebedne kompetencjeIndividualne srodowisko uczenia sie - niebedne kompetencje
Individualne srodowisko uczenia sie - niebedne kompetencje
Joanna Wild
 
Uzytecznosc Badań Fokusowych
Uzytecznosc Badań FokusowychUzytecznosc Badań Fokusowych
Uzytecznosc Badań Fokusowych
Symetria
 
Project: People - Podstawy testów użytkowych
Project: People - Podstawy testów użytkowychProject: People - Podstawy testów użytkowych
Project: People - Podstawy testów użytkowych
Project: People
 
Upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów projektów w praktyce
Upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów projektów w praktyceUpowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów projektów w praktyce
Upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów projektów w praktyce
FRSE
 
Schemat scenariusza lekcji
Schemat scenariusza lekcjiSchemat scenariusza lekcji
Schemat scenariusza lekcji
WolneLektury
 
Technik.teleinformatyk 312[02] z2.03_n
Technik.teleinformatyk 312[02] z2.03_nTechnik.teleinformatyk 312[02] z2.03_n
Technik.teleinformatyk 312[02] z2.03_n
Rzeźnik Sebastian
 
Program szkolenia praktyk nlp
Program szkolenia praktyk nlpProgram szkolenia praktyk nlp
Program szkolenia praktyk nlp
Przemek Turkowski
 
[AWF] Zasady pisania prac dyplomowych 2020
[AWF] Zasady pisania prac dyplomowych 2020[AWF] Zasady pisania prac dyplomowych 2020
[AWF] Zasady pisania prac dyplomowych 2020
Wojciech Idzikowski, PhD
 

Similar to Autoprezentacja- zarządzanie wizerunkiem.pptx (20)

PL-g_2-gda-m.kruczek
PL-g_2-gda-m.kruczekPL-g_2-gda-m.kruczek
PL-g_2-gda-m.kruczek
 
Projekt
ProjektProjekt
Projekt
 
Metody aktywizujące w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów
Metody aktywizujące w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniówMetody aktywizujące w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów
Metody aktywizujące w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów
 
Oferta szkoleń dla państwa firmy
Oferta szkoleń dla państwa firmyOferta szkoleń dla państwa firmy
Oferta szkoleń dla państwa firmy
 
fototechnik_313[01]_o1.01_n.pdf
fototechnik_313[01]_o1.01_n.pdffototechnik_313[01]_o1.01_n.pdf
fototechnik_313[01]_o1.01_n.pdf
 
fototechnik_313[01]_o1.02_n.pdf
fototechnik_313[01]_o1.02_n.pdffototechnik_313[01]_o1.02_n.pdf
fototechnik_313[01]_o1.02_n.pdf
 
ID-EYE Ewaluacja online Sylwia Sorn
ID-EYE Ewaluacja online Sylwia SornID-EYE Ewaluacja online Sylwia Sorn
ID-EYE Ewaluacja online Sylwia Sorn
 
Rozwój kompetencji na najwyższym poziomie
Rozwój kompetencji na najwyższym poziomieRozwój kompetencji na najwyższym poziomie
Rozwój kompetencji na najwyższym poziomie
 
Seminarium Dyplomowe Diploma semianar in polish language
Seminarium Dyplomowe Diploma semianar in polish languageSeminarium Dyplomowe Diploma semianar in polish language
Seminarium Dyplomowe Diploma semianar in polish language
 
ID-EYE Ewaluacja online Marzena Sorokosz
ID-EYE Ewaluacja online Marzena SorokoszID-EYE Ewaluacja online Marzena Sorokosz
ID-EYE Ewaluacja online Marzena Sorokosz
 
Socjomania - kursy online - nasze ścieżki rozwojowe spersonalizowane pod waru...
Socjomania - kursy online - nasze ścieżki rozwojowe spersonalizowane pod waru...Socjomania - kursy online - nasze ścieżki rozwojowe spersonalizowane pod waru...
Socjomania - kursy online - nasze ścieżki rozwojowe spersonalizowane pod waru...
 
Szkolenia e-learningowe VandO
Szkolenia e-learningowe VandOSzkolenia e-learningowe VandO
Szkolenia e-learningowe VandO
 
Individualne srodowisko uczenia sie - niebedne kompetencje
Individualne srodowisko uczenia sie - niebedne kompetencjeIndividualne srodowisko uczenia sie - niebedne kompetencje
Individualne srodowisko uczenia sie - niebedne kompetencje
 
Uzytecznosc Badań Fokusowych
Uzytecznosc Badań FokusowychUzytecznosc Badań Fokusowych
Uzytecznosc Badań Fokusowych
 
Project: People - Podstawy testów użytkowych
Project: People - Podstawy testów użytkowychProject: People - Podstawy testów użytkowych
Project: People - Podstawy testów użytkowych
 
Upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów projektów w praktyce
Upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów projektów w praktyceUpowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów projektów w praktyce
Upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów projektów w praktyce
 
Schemat scenariusza lekcji
Schemat scenariusza lekcjiSchemat scenariusza lekcji
Schemat scenariusza lekcji
 
Technik.teleinformatyk 312[02] z2.03_n
Technik.teleinformatyk 312[02] z2.03_nTechnik.teleinformatyk 312[02] z2.03_n
Technik.teleinformatyk 312[02] z2.03_n
 
Program szkolenia praktyk nlp
Program szkolenia praktyk nlpProgram szkolenia praktyk nlp
Program szkolenia praktyk nlp
 
[AWF] Zasady pisania prac dyplomowych 2020
[AWF] Zasady pisania prac dyplomowych 2020[AWF] Zasady pisania prac dyplomowych 2020
[AWF] Zasady pisania prac dyplomowych 2020
 

More from Aneta Kobylarek

PL_Digital-Manual_Connect-to-Create.pdf
PL_Digital-Manual_Connect-to-Create.pdfPL_Digital-Manual_Connect-to-Create.pdf
PL_Digital-Manual_Connect-to-Create.pdf
Aneta Kobylarek
 
ENG_Digital-Manual_Connect-to-Create.pdf
ENG_Digital-Manual_Connect-to-Create.pdfENG_Digital-Manual_Connect-to-Create.pdf
ENG_Digital-Manual_Connect-to-Create.pdf
Aneta Kobylarek
 
Critic Toolkit TR.pdf
Critic Toolkit TR.pdfCritic Toolkit TR.pdf
Critic Toolkit TR.pdf
Aneta Kobylarek
 
Critic Toolkit_EN.pdf
Critic Toolkit_EN.pdfCritic Toolkit_EN.pdf
Critic Toolkit_EN.pdf
Aneta Kobylarek
 
Critic Toolkit PL.pdf
Critic Toolkit PL.pdfCritic Toolkit PL.pdf
Critic Toolkit PL.pdf
Aneta Kobylarek
 
Raport biznesowy i analiza SWOT.pptx
Raport biznesowy i analiza SWOT.pptxRaport biznesowy i analiza SWOT.pptx
Raport biznesowy i analiza SWOT.pptx
Aneta Kobylarek
 
Networking – budowanie sieci wzajemnych kontaktów.pptx
Networking – budowanie sieci wzajemnych kontaktów.pptxNetworking – budowanie sieci wzajemnych kontaktów.pptx
Networking – budowanie sieci wzajemnych kontaktów.pptx
Aneta Kobylarek
 
Needs of adults education stakeholders. Research study/ report
Needs of adults education stakeholders. Research study/ reportNeeds of adults education stakeholders. Research study/ report
Needs of adults education stakeholders. Research study/ report
Aneta Kobylarek
 
Esigenze degli stakeholder dell'educazione degli adulti. Relazione / Report
Esigenze degli stakeholder dell'educazione degli adulti. Relazione / ReportEsigenze degli stakeholder dell'educazione degli adulti. Relazione / Report
Esigenze degli stakeholder dell'educazione degli adulti. Relazione / Report
Aneta Kobylarek
 
Les besoins des organismes d'éducation des adultes. Étude / rapport de recherche
Les besoins des organismes d'éducation des adultes. Étude / rapport de rechercheLes besoins des organismes d'éducation des adultes. Étude / rapport de recherche
Les besoins des organismes d'éducation des adultes. Étude / rapport de recherche
Aneta Kobylarek
 
Necessidades dos stakeholders na educação de adultos. Estudo / relatório de p...
Necessidades dos stakeholders na educação de adultos. Estudo / relatório de p...Necessidades dos stakeholders na educação de adultos. Estudo / relatório de p...
Necessidades dos stakeholders na educação de adultos. Estudo / relatório de p...
Aneta Kobylarek
 
Potrzeby szkoleniowe w zakresie kompetencji kluczowych osób dorosłych Raport ...
Potrzeby szkoleniowe w zakresie kompetencji kluczowych osób dorosłych Raport ...Potrzeby szkoleniowe w zakresie kompetencji kluczowych osób dorosłych Raport ...
Potrzeby szkoleniowe w zakresie kompetencji kluczowych osób dorosłych Raport ...
Aneta Kobylarek
 
Questionnaire examining the need for changes in the organization's activities
Questionnaire examining the need for changes in the organization's activitiesQuestionnaire examining the need for changes in the organization's activities
Questionnaire examining the need for changes in the organization's activities
Aneta Kobylarek
 
Metaprogramy + language patterns
Metaprogramy + language patterns Metaprogramy + language patterns
Metaprogramy + language patterns
Aneta Kobylarek
 
Coaching i mentoring
Coaching i mentoringCoaching i mentoring
Coaching i mentoring
Aneta Kobylarek
 
Londyn 10-14 luty 2020
Londyn 10-14 luty 2020Londyn 10-14 luty 2020
Londyn 10-14 luty 2020
Aneta Kobylarek
 

More from Aneta Kobylarek (16)

PL_Digital-Manual_Connect-to-Create.pdf
PL_Digital-Manual_Connect-to-Create.pdfPL_Digital-Manual_Connect-to-Create.pdf
PL_Digital-Manual_Connect-to-Create.pdf
 
ENG_Digital-Manual_Connect-to-Create.pdf
ENG_Digital-Manual_Connect-to-Create.pdfENG_Digital-Manual_Connect-to-Create.pdf
ENG_Digital-Manual_Connect-to-Create.pdf
 
Critic Toolkit TR.pdf
Critic Toolkit TR.pdfCritic Toolkit TR.pdf
Critic Toolkit TR.pdf
 
Critic Toolkit_EN.pdf
Critic Toolkit_EN.pdfCritic Toolkit_EN.pdf
Critic Toolkit_EN.pdf
 
Critic Toolkit PL.pdf
Critic Toolkit PL.pdfCritic Toolkit PL.pdf
Critic Toolkit PL.pdf
 
Raport biznesowy i analiza SWOT.pptx
Raport biznesowy i analiza SWOT.pptxRaport biznesowy i analiza SWOT.pptx
Raport biznesowy i analiza SWOT.pptx
 
Networking – budowanie sieci wzajemnych kontaktów.pptx
Networking – budowanie sieci wzajemnych kontaktów.pptxNetworking – budowanie sieci wzajemnych kontaktów.pptx
Networking – budowanie sieci wzajemnych kontaktów.pptx
 
Needs of adults education stakeholders. Research study/ report
Needs of adults education stakeholders. Research study/ reportNeeds of adults education stakeholders. Research study/ report
Needs of adults education stakeholders. Research study/ report
 
Esigenze degli stakeholder dell'educazione degli adulti. Relazione / Report
Esigenze degli stakeholder dell'educazione degli adulti. Relazione / ReportEsigenze degli stakeholder dell'educazione degli adulti. Relazione / Report
Esigenze degli stakeholder dell'educazione degli adulti. Relazione / Report
 
Les besoins des organismes d'éducation des adultes. Étude / rapport de recherche
Les besoins des organismes d'éducation des adultes. Étude / rapport de rechercheLes besoins des organismes d'éducation des adultes. Étude / rapport de recherche
Les besoins des organismes d'éducation des adultes. Étude / rapport de recherche
 
Necessidades dos stakeholders na educação de adultos. Estudo / relatório de p...
Necessidades dos stakeholders na educação de adultos. Estudo / relatório de p...Necessidades dos stakeholders na educação de adultos. Estudo / relatório de p...
Necessidades dos stakeholders na educação de adultos. Estudo / relatório de p...
 
Potrzeby szkoleniowe w zakresie kompetencji kluczowych osób dorosłych Raport ...
Potrzeby szkoleniowe w zakresie kompetencji kluczowych osób dorosłych Raport ...Potrzeby szkoleniowe w zakresie kompetencji kluczowych osób dorosłych Raport ...
Potrzeby szkoleniowe w zakresie kompetencji kluczowych osób dorosłych Raport ...
 
Questionnaire examining the need for changes in the organization's activities
Questionnaire examining the need for changes in the organization's activitiesQuestionnaire examining the need for changes in the organization's activities
Questionnaire examining the need for changes in the organization's activities
 
Metaprogramy + language patterns
Metaprogramy + language patterns Metaprogramy + language patterns
Metaprogramy + language patterns
 
Coaching i mentoring
Coaching i mentoringCoaching i mentoring
Coaching i mentoring
 
Londyn 10-14 luty 2020
Londyn 10-14 luty 2020Londyn 10-14 luty 2020
Londyn 10-14 luty 2020
 

Autoprezentacja- zarządzanie wizerunkiem.pptx

 • 2. Uczestnicy zajęć: osoby dorosłe, nieduże grupy (6-8 osób). Wymagania wstępne: uczestnicy przynoszą na zajęcia przedmiot, który ma dla nich znaczenie (jest szczególnie ważny, przywołuje ważne wspomnienia) Czas zajęć: 3 h Pomoce/środki dydaktyczne: projektor, kamera (albo smartfon), pendrive’y; 2 duże arkusze papieru, markery
 • 3. Cel główny: Wyposażenie w wiedzę oraz umiejętności dotyczące autoprezentacji
 • 4. Cele operacyjne  Wiedza: Uczestnik warsztatów wie czym jest autoprezentacja; jakie są cechy skutecznej autoprezentacji (prawdziwość, selektywność, czytelność); jakie są podstawowe taktyki autoprezentacji; jakie są pułapki autoprezentacyjne.  Kompetencje i umiejętności: Uczestnik warsztatów potrafi w sposób etyczny stosować podstawowe taktyki autoprezentacji, dostrzega źródła porażek autoprezentacyjnych, potrafi odróżnić zachowania autoprezentacyjne od zachowani manipulacyjnych.
 • 5. Tok lekcji Opis zadania Metoda realizacji zadania Czas Uwagi organizacyjno- metodyczne 1. Czynności organizacyjno - porządkowe Powitanie, zapoznanie z celami lekcji. Pytania: -Czym jest autoprezentacja? -Proszę podać przykłady (opisać sytuacje) stosowania autoprezentacji Dyskusja 20 min. Przedstawić nietypowe zachowania autoprezentacyjne (o ile nie zostały wymienione przez uczestników) jak np. mycie rąk.
 • 6. Tok lekcji Opis zadania Metoda realizacji zadania Czas Uwagi organizacyjno- metodyczne 2. Zapoznanie i omówienie treści zajęć Nauczyciel przedstawia najważniejsze zagadnienia dot. autoprezentacji: • Definicja autoprezentacji (Leary, Goffman) • Cechy autoprezentacji (Szmajke) • Taktyki autoprezentacji (Leary) • Znaczenie kontekstu społecznego, kulturowego dla autoprezentacji (Leary) Wykład 30 min. Środki dydaktyczne: projektor, prezentacja multimedialna
 • 7. Tok lekcji Opis zadania Metoda realizacji zadania Czas Uwagi organizacyjno- metodyczne 3. Zintegrowanie nowych wiadomości z umiejętnościami już nabytymi i ich systematyzacja Uczniowie podają przykłady stosowania poszczególnych taktyk autoprezentacyjnych, zastanawiają się nad kontekstem etycznym działań autoprezentacyjnych, podają przykłady porażek autoprezentacyjnych Dyskusja 20 min.
 • 8. Tok lekcji Opis zadania Metoda realizacji zadania Czas Uwagi organizacyjno- metodyczne 4. Utrwalanie nowych wiadomości i umiejętności poprzez próby ich stosowania w nowych sytuacjach I. Uczniowie przygotowują krótką (3 min) autoprezentację wybierając jedną z możliwości: • Opowiadają o sobie w kontekście ważnego dla nich przedmiotu, który prezentują uczestnikom • Opowiadają o sobie wybierając jeden z proponowanych tematów: - Moje zainteresowania -Mój idealny weekend - Trzy najważniejsze momenty z mojego życia - Ważna osoba w moim życiu II. Uczestnicy przedstawiają swoje autoprezentacje Ćwiczenia praktyczne 60 min. Środki dydaktyczne: Przedmioty przygotowane przez uczestników; Kamera/ smartfon (lista tematów może być zmodyfikowana przez prowadzącego)
 • 9. Tok lekcji Opis zadania Metoda realizacji zadania Czas Uwagi organizacyjno- metodyczne 5. Kontrola opanowania nowych wiadomości i umiejętności Uczestnicy wspólnie omawiają poszczególne autoprezentacje. Zastanawiają się nad: -mocną stroną autoprezentacji -elementami, nad którymi warto popracować -technikami stosowanymi przez autoprezentera -pułapkami, które mogą się pojawić Dyskusja 30 min. W zależności od dysponowanego czasu: 1.można obejrzeć i omówić nagrania autoprezentacji 2.można omówić autoprezentację bezpośrednio po jej przedstawieniu
 • 10. Tok lekcji Opis zadania Metoda realizacji zadania Czas Uwagi organizacyjno- metodyczne 6. Podsumowanie i zakończenie zajęć I. Uczestnicy w sposób losowy są podzieleni na dwie grupy oraz opracowują jeden z przedzielonych tematów: 1) Co zrobić by autoprezentacja była skuteczna? 2) Co zrobić by uniknąć porażek autoprezentacyjnych? II. Uczestnicy przedstawiają swoje pomysły i na koniec zajęć dostają nagrania swoich autoprezentacji, można również nagrać ich omówienie. Burza mózgów 20 min. Środki dydaktyczne: plakat, markery, pendrive’y.
 • 11. Literatura:  Leary, M. (2007). Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji. Gdańsk: GWP.  A., Szmajke (1999). Autoprezentacja maski pozy miny. Olsztyn: Ursa Consulting  Goffman, E., (1981). Człowiek w teatrze życia codziennego. Warszawa: PIW.
 • 12. Opracowanie graficzne: Wiktoria Matras Autor : dr Luba Ślósarz Prezentacja powstała w ramach realizacji Projektu 2020-1-PL01-KA104-079997, program ERASMUS+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna pt. Level up. PROJEKT LUB PUBLIKACJA ODZWIERCIEDLAJĄ JEDYNIE STANOWISKO ICH AUTORA I KOMISJA EUROPEJSKA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UMIESZCZONĄ W NICH ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNĄ