SlideShare a Scribd company logo
Numer projektu
2019-1-PL01-KA104-064138
Podsumowanie kursu
DIGITAL TOOLS TO ACTIVATE LEARNING
[CYFROWE NARZĘDZIA AKTYWUJĄCE UCZENIE SIĘ],
LONDYN 10-14 LUTY 2020
Dzień 1
 Zapoznanie: Nasz gospodarz Organizacja
Kairos Europe (http://kairoseurope.co.uk/) była
reprezentowana przez Daniela Trevisan, który
krótko zaprezentował jaki jest cel jego
organizacji oraz omówił dokładnie czego się
nauczymy będąc na obecnym szkoleniu w
Londynie.
Dzień 1
 Poznanie kontekstu szkolenia oraz dyskusja:
Ważnym elementem było też zaprezentowanie
szerszego problemu jakimi są zmiany w edukacji
dzieci, młodzieży i osób dorosłych, a które mają
miejsce pod wpływem obecnego i nieprzerwanego
rozwoju technologicznego szczególnie w zakresie
proponowanego software i to zarówno na urządzenia
które moglibyśmy nazwać tradycyjnymi już (komputer
stacjonarny) jak i tymi bardziej zaawansowanymi i
popularnymi nam obecnie (Smartfon, Tablet).
 W centrum tego procesu jest nauczyciel, który nie
tylko musi być zdolny intelektualnie przyswajać
nowości w zakresie obsługi narzędzi i programów, ale
też powinien posiadać zdolność do świadomej
krytycznej selekcji narzędzi, w celu jak najbardziej
efektywnego osiągania postawionych przez siebie
celów kształcenia.
Dzień 1
 Szkolenie:
 Najbardziej zachęcającym narzędziem w opinii naszego
gospodarza jest Moodle. Platforma edukacyjna
(https://moodle.org/) która pozwala na intuicyjne, proste
oraz elastyczne tworzenie wirtualnych klas, lekcji, testów,
ankiet, w której nauczyciel jest zarówno partycypantem
swojego kursu, jak również i przede wszystkim jego
głównym administratorem. Platforma ta jak żadna inna
uświadamia użytkownikowi, jak wiele odpowiedzialności
spoczywa na jego barkach i że, musi posiadać
ustrukturyzowany, sensowny system tego ‘co?’, ‘kogo?’ i
‘jak?’ chce nauczyć. Bez szerszej wizji oraz przemyślenia
całego swojego warsztatu Moodle będzie przerażał
licznością opcji – jeśli masz więc przemyślaną wizję tego
jak chcesz zrealizować kilku etapowy, czy
wielotematyczny kurs to, to jest platforma zdecydowanie
dla Ciebie.
Dzień 1
 Akulturacja:
 W pierwszym dniu pobytu nastąpiła konfrontacja z angielską kulturą
oraz społeczeństwem:
 Organizacja ruchu pojazdów- ciasna zabudowa, intensywny ruch
samochodowy, autobusowy i taksówek;
 Organizacja ruchu pieszych – ‘wolna amerykanka’ w dosłownym tego
słowa znaczeniu;
 Środki bezpieczeństwa- liczne patrole policji w kluczowych partiach
miasta, gęsta sieć monitoringu miejskiego;
 Społeczny dystans i tolerancja - duży dystans ludzi między sobą,
niechęć do podejmowania agresywnych kontaktów społecznych, ścisłe
przestrzeganie reguł jeśli chodzi o przestrzeń prywatną, ot choćby
stojąc w kolejce;
 Kultura czasu wolnego (bieganie, puby oraz kluby);
Dzień 2
 Szkolenie:
 W drugim dniu szkolenia nasz gospodarz rozwijał nasze umiejętności
na platformie Moodle o dodatkowe opcje tj.: ocena prac studentów,
tworzenie grup, komunikacja ze studentami, feedback, dodawanie i
podłączanie pod platformę filmów, plików audio, tworzenie hiperłączy
oraz podpinanie innych aplikacji tj. Nearpod, Goformative, Exelearning.
 Dlaczego warto podpinać inne aplikacje pod np. platformę Moodle?
Ponieważ Moodle ma swoje ograniczenia związane z samym kodem
programu i darmowe software, oparte w większości na technologii
zapisu plików w chmurze, są idealnym uzupełnieniem bazowych
możliwości jakie daje sam Moodle, Tym bardziej, że obecnie trend w
zakresie tworzenia takich mini-aplikacji w większości bazuje na
specjalizowaniu się w wybranych aspektach edukacji tj. wizualizacja,
inteaktywność, gamifikacja itd.
Dzień 2
Nearpod
https://nearpod.com/
Goformative
https://goformative.com/
Exelearning
https://exelearning.net/
Zalety
- prosta obsługa programu pozwalająca na
tworzenie atrakcyjnych wizualnie treści dla
uczących się (Moodle ma skromną oprawę
graficzną);
- możliwość korzystania z już gotowych
darmowych lub płatnych materiałów;
- świetna platforma uzupełniające funkcje
bardziej rozbudowanych programów tj.
Moodle;
Zalety
- tworzenie złożonych interaktywnych zadań,
które można poddawać bieżącej ocenie przy
jednoczesnym monitoringu postępów
uczniów;
- świetna platforma uzupełniające funkcje
bardziej rozbudowanych programów tj.
Moodle;
Zalety
- platforma do tworzenia przejrzystych
struktur własnego kursu oraz stron
edukacyjnych gdzie możesz zamieszczać
własne materiały i udostępniać je studentom
(Moodle nie ma takiej opcji);
- świetna platforma uzupełniające funkcje
bardziej rozbudowanych programów tj.
Moodle;
Dzień 2
 Akulturacja cd.:
 Aby zrozumieć jakąś społeczność i jego kulturę
należy zapoznać się z jego największymi
atrakcjami – wizytówkami. Takimi wizytówkami,
szczególnie dla młodych pokoleń jak się okazuje,
nie jest już Big Ben, Katedra Westminsterska ani
British Museum – lecz Hogwart.
 Londyńczycy są dumni z tego, że ich krajanka (J.K.
Rowling) stworzyła jedną z najbardziej
rozpoznawalnych franczyz na świecie, a same
władze Londynu nie kryją się z tym, że chętnie i
bogato wspierają ową franczyzę, która sprowadza z
całego świata miliony turystów rocznie,
wzmacniając tym samym regionalną ekonomię,
sektor turystyczny oraz rozpoznawalność Londynu
jako jednej ze światowych stolic kultury i rozrywki.
Dzień 3
 Szkolenie:
 W trzecim dniu zostaliśmy
zapoznani z pogramami,
które idealnie dopełniają lub
mogą zastępować Moodle
w naszej działalności
edukacyjnej. W zakres tych
aplikacji weszły takie
programy jak: Kahoot,
Canvas oraz AVR Platform.
Dzień 3
Kahoot
https://kahoot.com/
Canvas
https://canvas.instructure.co
m/login/canvas
AVR Platform
https://account.avrplatform.co
m/Home/IndexV2
- aplikacja nastawiona na uczenie się przez
zabawę;
- bardzo prosta aplikacja do robienia
wszelkiego rodzaju atrakcyjnych wizualnie
testów, sprawdzianów, quizów itp.
- ciekawa opcja uruchamiania pinem –
uczniowie nie muszą się rejestrować, by
wziąć udział w zabawie, wystarczy
udostępnić 4 cyfrowy kod, wpisać go na
stronie (https://kahoot.it/) i przejść od razu
do testu;
- jeden z nielicznych konkurentów Moodle w
zakresie tworzenia kursów od podstaw,
może zatem być uzupełnieniem, ale też
samodzielnym i w pełni niezależnych
programem;
- pozwala na od wgranie programu
kursu/sylabusa, omówienie
teorii,umieszczanie materiałów (w różnych
formatach, przygotowania testów, jak
również możliwość wgrania i oceniania
zadania otwartego, dodatkowo można
prowadzić dziennik ocen oraz tworzyć i
edytować listy obecności na zajęciach;
- platforma nastawiona na pracę w
środowisku 3D (aczkolwiek nie potrzeba do
tego gogli VR);
- na platformie umieszczane są cyfrowe
przedmioty, obiekty, przestrzeń, które po
zainstalowaniu odpowiedniej aplikacji oraz
posiadania stosownych opcji w smartfonie
(więc może być bariera hardware) pozwala
na przesuwanie, rozkładanie, składanie,
wędrowanie po wybranych materiałach w full
3D;
- świetne narzędzie o dużym potencjale na
przyszłość, ale ma wysoki prób wejścia w
zakresie umiejętności cyfrowych i wymaga
odpowiedniego zaplecza aby wszyscy
Dzień 3
 Akulturacja cd.:
 W trzecim dniu pobytu po szkoleniu zostaliśmy zabrani do
Centrum Aktywności Społecznej w Spire. Centrum koncentruje
swoją działalność na edukacji osób dorosłych w różnych
grupach wiekowych (chociaż głównymi beneficjantami są
seniorzy). W centrum mieliśmy sposobność rozmowy i
konfrontacji doświadczeń z jednym z nauczycieli prowadzących
warsztaty komputerowe, który przedstawił swoje motywacje,
metodologię, metodykę oraz refleksje na swoją pracę.
 Centrum dosyć adekwatnie przedstawiło filozofię miasta i jego
społeczności. Filozofii która bardzo często znajduje swoje
urzeczywistnienie w przestrzeni Londynu, a które oparte jest na
takich wartościach jak: różnorodność, inkluzja, akceptacja,
gościnność, bezpieczeństwo oraz równość.
Dzień 4
 Szkolenie: W czwartym dniu
naszego szkolenia zostaliśmy
zapoznani z kolejnymi przydatnymi
programami edukacyjnymi tj.
Quizizz, Quizlet, Wordwall oraz
Office 365 i Google Forms.
Dzień 4
Quizizz
https://quizizz.com/
Quizlet
https://quizlet.com/la
test
Wordwall
https://wordwall.net/
Office 365
https://www.office.co
m/
 Google Form
https://www.google.co
m/forms/about/
- prosty program do
tworzenia quizów,
podobny w edycji do
Kahoot;
- idealne narzędzie do
grywalizacji edukacji;
- prosty program do
tworzenia quizów;
- konkurent dla
Kahoot oraz Quizizz;
- jego wadą jest
komercyjność (wiele
opcji jest
poblokowanych i
wymaga posiadania
płatnego konta);
- program, który
wykorzystuje gotowe
schematy lekcji, które
wypełnia się własną treścią;
- po wypełnieniu treścią,
lekcje można realizować on-
line lub można wydrukować
materiał i pracować
klasycznie (wtedy program
staje się prostym w
obsłudze edytorem
materiałów do nauki;
- ciekawa jest też opcja
programu, w której raz
zaprojektowana lekcja może
być prezentowana uczniom
w różnych formach
wizualnych;
- ogromny komercyjny
pakiet zawierający
wszystkie konieczne i
możliwe obecnie opcje do
prowadzenia
nowoczesnej edukacji w
duchu tradycyjnym oraz
zdalnym (wirtualne klasy,
testy ankiety, czaty, e-
mail, prezentacje, edytor
tekstu, tłumacz itd..);
- wadą jest konieczność
posiadania znacznych
funduszy – idealna opcja
dla instytucji publicznych
o stabilnych finansach;
- darmowy
(konieczność
posiadania konta
Google lub Gmail)
edytor do tworzenia
ankiet, testów oraz
quizów (wchodzi w
zakres całego pakietu
środowiska Google);
Dzień 5
 Szkolenie:
 Podczas ostatniego dnia szkolenia
poznaliśmy oraz rozwinęliśmy wiedzę z
dnia poprzedniego i na warsztacie
rozwijaliśmy kompetencje w takich
aplikacjach jak: Prezi, Edmodo, Google
Classroom oraz AR Platform.
 Ostatni dzień szkolenia był również
zwieńczony przekazaniem każdemu
imiennych certyfikatów uczenia kursu i
szkolenia z zakresu nowoczesnych
platform edukacyjnych.
Dzień 5
Prezi
https://prezi.com/
Edmodo
https://www.edm
odo.com/
Google
Classroom
https://edu.googl
e.com/products/cl
assroom/?modal
_active=none
 MS Teams
https://www.micr
osoft.com/pl-
pl/microsoft-
365/microsoft-
teams/download-
app
Metaverse AR
Platform
https://studio.gom
eta.io/landing
- program do
tworzenia
dynamicznych
prezentacji, główny
konkurent dla
tradycyjnych
prezentacji w formacie
ppt. lub pptx.;
- wadą jest
konieczność
- program do
tworzenia
wirtualnych klas dla
uczniów
posiadających
zarówno komputery
jak i lubiących
pracować na
smartfonie;
- program podobny do
Edmodo (część pakietu
Google tak jak Forms),
pozwalający na tworzenie
wirtualnych klas i łączenia
możliwości poszczególnych
aplikacji Google na rzecz
nauki zdalnej lub tradycyjnej
– w pewnym sensie jest to
bezpłatny Office 365;
- aby w pełni korzystać
trzeba mieć konto Google
albo Gmail oraz konieczne
- jedna z pod-aplikacji
Office 365, pozwalająca
na tworzenie
zespół/grup/klas i
prowadzenie lekcji zdalnie
przy wykorzystaniu czatu,
kamer, linków do
zewnętrznych materiałów;
- wada jest konieczność
posiadania pakietu Office
365;
- program, który pozwala
na wykorzystanie
smartfona do tego by
doświadczyć uproszczonej
immersji 3D;
- program, ma ogromny
potencjał, jest jeszcze w
fazie testów i ma wysoki
próg wejścia w zakresie
sprzętu (dobry smartfon)
jak i umiejętności
technologicznych (wiedza
Podsumowanie – wnioski końcowe ze szkolenia
 Obecnie nauczyciele mają ogromne możliwości technologiczne w
zakresie realizacji postawionych sobie celów edukacyjnych;
 Do wyboru są zarówno programy darmowe jak i komercyjne, a
dodatkowo nie ma problemu z łączeniem ich ze sobą w dowolnych
kombinacjach i w tym zakresie barierą są fundusze, a czasami
wyłącznie kreatywność;
 Ze względu na bogatą ofertę platform oraz programów nauczyciel musi
posiadać podstawowe kompetencje w zakresie zarządzania i
krytycznego myślenia w celu jak najbardziej adekwatnego doboru
narzędzi do zamierzonych celów, gdyż brak takiego zarządzania
będzie prowadził do marnotrawienia czasu uczniów oraz samego
nauczyciela;
 Konieczne są cykliczne szkolenia ze znanych lub nowych platform
edukacyjnych, gdyż ilość nowo pojawiających się narzędzi jest tak
ogromna, że samodzielna selekcja tych najbardziej wartościowych jest
niemożliwa i wymaga bardzo dużego doświadczenia;
 Warto mieć otwarty umysł i nie przywiązywać się do raz obranych
ścieżek i narzędzi, gdyż te mogą się zdezaktualizować i przy braku
wsparcia technicznego mogą powodować różnego rodzaju zagrożenia
cyfrowe (ochrona danych, własność intelektualna etc.);
 Ważne jest dyskutowanie i dzielnie się doświadczeniami między
nauczycielami, gdyż indywidualizm i samodzielność w tym wypadku,
mogą działać szkodliwie i pozbawiać wielu cennych informacji, których
zdobycie mogłoby nastąpić tylko metodą prób i błędów ( a co za tym
idzie porażek i sukcesów);
 Nie ma narzędzi lepszych lub gorszych, są tylko te mniej bądź bardziej
użyteczne, a i te są kwestią indywidualnej oceny i możliwości i należy
w tym wypadku obrać sobie jakieś autorytety lub zdawać się na własną
ocenę i chęć ponoszenia odpowiedzialności;
 Największym ograniczeniem w obecnej pracy edukacyjnej jest czas,
który jest potrzebny do tego aby przenieść dotychczas tradycyjnie
realizowane zajęcia do sfery cyfrowej – benefity jednak takiego
transferu są niepomierne i początkowa ogromna inwestycja czasowa,
zwraca się bardzo szybko w przyszłym czasie i nakładzie pracy;
 Brak podejmowania inicjatywy w celu przeniesienia własnej
działalności edukacyjnej do strefy wirtualnej (albo brak podtrzymywania
wysokich kompetencji w tym zakresie) jest bardzo szkodliwe i
spowoduje w najbliższym czasie, zanik takich jednostek
nauczycielskich na rzecz ludzi otwartych, elastycznych i adaptujących
się do ciągłych zmian – wysokie kompetencje w tym zakresie są zatem
koniecznością nie podlegającą jakimkolwiek negocjacjom;
Ten projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji
Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie
stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi
odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość
merytoryczną.

More Related Content

Similar to Londyn 10-14 luty 2020

"Zagraniczna mobilnośc szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów indywidu...
"Zagraniczna mobilnośc szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów indywidu..."Zagraniczna mobilnośc szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów indywidu...
"Zagraniczna mobilnośc szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów indywidu...
Katarzyna Potulna
 
Metoda wq sf_referat
Metoda wq sf_referatMetoda wq sf_referat
Metoda wq sf_referatJSz
 
Projekt Comenius
Projekt ComeniusProjekt Comenius
Projekt Comeniusglzs
 
Instytucje kultury w środowisku cyfrowym. Użytkownik, zasoby, strategie.
Instytucje kultury w środowisku cyfrowym. Użytkownik, zasoby, strategie.Instytucje kultury w środowisku cyfrowym. Użytkownik, zasoby, strategie.
Instytucje kultury w środowisku cyfrowym. Użytkownik, zasoby, strategie.
Sylwia Żółkiewska
 
2018 sprawozdanie merytoryczne FRSP
2018 sprawozdanie merytoryczne FRSP2018 sprawozdanie merytoryczne FRSP
2018 sprawozdanie merytoryczne FRSP
marcingermanek
 
Poradnik ek
Poradnik ekPoradnik ek
Poradnik ekJSz
 
Oblicza kreatywności - przedsiębiorczość w sektorach kreatywnych
Oblicza kreatywności - przedsiębiorczość w sektorach kreatywnychOblicza kreatywności - przedsiębiorczość w sektorach kreatywnych
Oblicza kreatywności - przedsiębiorczość w sektorach kreatywnych
Jolanta Tkaczyk Ph.D.
 
Blogodydaktyka
BlogodydaktykaBlogodydaktyka
Blogodydaktyka
MarekSzafraniec1
 
W sz pwn_scenariusze przyszłości_konferencja
W sz pwn_scenariusze przyszłości_konferencjaW sz pwn_scenariusze przyszłości_konferencja
W sz pwn_scenariusze przyszłości_konferencjaKołodziejczyk
 
Projekt Comenius Today's child tommorow's entrepreneur
Projekt Comenius Today's child tommorow's entrepreneurProjekt Comenius Today's child tommorow's entrepreneur
Projekt Comenius Today's child tommorow's entrepreneurglzs
 
Jak wykorzystywać blog w edukacji? Podręcznik dla nauczycieli
Jak wykorzystywać blog w edukacji? Podręcznik dla nauczycieliJak wykorzystywać blog w edukacji? Podręcznik dla nauczycieli
Jak wykorzystywać blog w edukacji? Podręcznik dla nauczycieli
Piotr Peszko
 
What's on Earth
What's on EarthWhat's on Earth
What's on Earth
Katarzyna Parszewska
 
what's on earth
what's on earthwhat's on earth
what's on earth
Katarzyna Parszewska
 
Prezentacja z wizyty studyjnej
Prezentacja z wizyty studyjnejPrezentacja z wizyty studyjnej
Prezentacja z wizyty studyjnejJarosław Lamich
 
Erasmus + prezentacja
Erasmus + prezentacjaErasmus + prezentacja
Erasmus + prezentacja
wiosenka
 
Marcin Śliwa, Kaja Dziermakowska - Kulturalna ewaluacja – jak i dlaczego ewal...
Marcin Śliwa, Kaja Dziermakowska - Kulturalna ewaluacja – jak i dlaczego ewal...Marcin Śliwa, Kaja Dziermakowska - Kulturalna ewaluacja – jak i dlaczego ewal...
Marcin Śliwa, Kaja Dziermakowska - Kulturalna ewaluacja – jak i dlaczego ewal...
Małopolski Instytut Kultury
 
Maszynownia. Zasilanie kultury. Badanie zapotrzebowania instytucji kultury zw...
Maszynownia. Zasilanie kultury. Badanie zapotrzebowania instytucji kultury zw...Maszynownia. Zasilanie kultury. Badanie zapotrzebowania instytucji kultury zw...
Maszynownia. Zasilanie kultury. Badanie zapotrzebowania instytucji kultury zw...
Małopolski Instytut Kultury
 
CV-PL Grażyna Studzińska Cavour_kwiecień2016
CV-PL Grażyna Studzińska Cavour_kwiecień2016CV-PL Grażyna Studzińska Cavour_kwiecień2016
CV-PL Grażyna Studzińska Cavour_kwiecień2016Gra Studzińska Cavour
 

Similar to Londyn 10-14 luty 2020 (20)

"Zagraniczna mobilnośc szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów indywidu...
"Zagraniczna mobilnośc szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów indywidu..."Zagraniczna mobilnośc szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów indywidu...
"Zagraniczna mobilnośc szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów indywidu...
 
Metoda wq sf_referat
Metoda wq sf_referatMetoda wq sf_referat
Metoda wq sf_referat
 
Projekt Comenius
Projekt ComeniusProjekt Comenius
Projekt Comenius
 
Instytucje kultury w środowisku cyfrowym. Użytkownik, zasoby, strategie.
Instytucje kultury w środowisku cyfrowym. Użytkownik, zasoby, strategie.Instytucje kultury w środowisku cyfrowym. Użytkownik, zasoby, strategie.
Instytucje kultury w środowisku cyfrowym. Użytkownik, zasoby, strategie.
 
2018 sprawozdanie merytoryczne FRSP
2018 sprawozdanie merytoryczne FRSP2018 sprawozdanie merytoryczne FRSP
2018 sprawozdanie merytoryczne FRSP
 
Poradnik ek
Poradnik ekPoradnik ek
Poradnik ek
 
Oblicza kreatywności - przedsiębiorczość w sektorach kreatywnych
Oblicza kreatywności - przedsiębiorczość w sektorach kreatywnychOblicza kreatywności - przedsiębiorczość w sektorach kreatywnych
Oblicza kreatywności - przedsiębiorczość w sektorach kreatywnych
 
Blogodydaktyka
BlogodydaktykaBlogodydaktyka
Blogodydaktyka
 
W sz pwn_scenariusze przyszłości_konferencja
W sz pwn_scenariusze przyszłości_konferencjaW sz pwn_scenariusze przyszłości_konferencja
W sz pwn_scenariusze przyszłości_konferencja
 
Projekt Comenius Today's child tommorow's entrepreneur
Projekt Comenius Today's child tommorow's entrepreneurProjekt Comenius Today's child tommorow's entrepreneur
Projekt Comenius Today's child tommorow's entrepreneur
 
Jak wykorzystywać blog w edukacji? Podręcznik dla nauczycieli
Jak wykorzystywać blog w edukacji? Podręcznik dla nauczycieliJak wykorzystywać blog w edukacji? Podręcznik dla nauczycieli
Jak wykorzystywać blog w edukacji? Podręcznik dla nauczycieli
 
What's on Earth
What's on EarthWhat's on Earth
What's on Earth
 
what's on earth
what's on earthwhat's on earth
what's on earth
 
Prezentacja z wizyty studyjnej
Prezentacja z wizyty studyjnejPrezentacja z wizyty studyjnej
Prezentacja z wizyty studyjnej
 
Erasmus + prezentacja
Erasmus + prezentacjaErasmus + prezentacja
Erasmus + prezentacja
 
Głos Nauczycielski 22.05.2013
Głos Nauczycielski 22.05.2013Głos Nauczycielski 22.05.2013
Głos Nauczycielski 22.05.2013
 
Marcin Śliwa, Kaja Dziermakowska - Kulturalna ewaluacja – jak i dlaczego ewal...
Marcin Śliwa, Kaja Dziermakowska - Kulturalna ewaluacja – jak i dlaczego ewal...Marcin Śliwa, Kaja Dziermakowska - Kulturalna ewaluacja – jak i dlaczego ewal...
Marcin Śliwa, Kaja Dziermakowska - Kulturalna ewaluacja – jak i dlaczego ewal...
 
Maszynownia. Zasilanie kultury. Badanie zapotrzebowania instytucji kultury zw...
Maszynownia. Zasilanie kultury. Badanie zapotrzebowania instytucji kultury zw...Maszynownia. Zasilanie kultury. Badanie zapotrzebowania instytucji kultury zw...
Maszynownia. Zasilanie kultury. Badanie zapotrzebowania instytucji kultury zw...
 
CV-PL Grażyna Studzińska Cavour_kwiecień2016
CV-PL Grażyna Studzińska Cavour_kwiecień2016CV-PL Grażyna Studzińska Cavour_kwiecień2016
CV-PL Grażyna Studzińska Cavour_kwiecień2016
 
Koncepcja Osada Twórców
Koncepcja Osada TwórcówKoncepcja Osada Twórców
Koncepcja Osada Twórców
 

More from Aneta Kobylarek

PL_Digital-Manual_Connect-to-Create.pdf
PL_Digital-Manual_Connect-to-Create.pdfPL_Digital-Manual_Connect-to-Create.pdf
PL_Digital-Manual_Connect-to-Create.pdf
Aneta Kobylarek
 
ENG_Digital-Manual_Connect-to-Create.pdf
ENG_Digital-Manual_Connect-to-Create.pdfENG_Digital-Manual_Connect-to-Create.pdf
ENG_Digital-Manual_Connect-to-Create.pdf
Aneta Kobylarek
 
Critic Toolkit TR.pdf
Critic Toolkit TR.pdfCritic Toolkit TR.pdf
Critic Toolkit TR.pdf
Aneta Kobylarek
 
Critic Toolkit_EN.pdf
Critic Toolkit_EN.pdfCritic Toolkit_EN.pdf
Critic Toolkit_EN.pdf
Aneta Kobylarek
 
Critic Toolkit PL.pdf
Critic Toolkit PL.pdfCritic Toolkit PL.pdf
Critic Toolkit PL.pdf
Aneta Kobylarek
 
Raport biznesowy i analiza SWOT.pptx
Raport biznesowy i analiza SWOT.pptxRaport biznesowy i analiza SWOT.pptx
Raport biznesowy i analiza SWOT.pptx
Aneta Kobylarek
 
Networking – budowanie sieci wzajemnych kontaktów.pptx
Networking – budowanie sieci wzajemnych kontaktów.pptxNetworking – budowanie sieci wzajemnych kontaktów.pptx
Networking – budowanie sieci wzajemnych kontaktów.pptx
Aneta Kobylarek
 
Etyka w biznesie.pptx
Etyka w biznesie.pptxEtyka w biznesie.pptx
Etyka w biznesie.pptx
Aneta Kobylarek
 
Autoprezentacja- zarządzanie wizerunkiem.pptx
Autoprezentacja- zarządzanie wizerunkiem.pptxAutoprezentacja- zarządzanie wizerunkiem.pptx
Autoprezentacja- zarządzanie wizerunkiem.pptx
Aneta Kobylarek
 
Needs of adults education stakeholders. Research study/ report
Needs of adults education stakeholders. Research study/ reportNeeds of adults education stakeholders. Research study/ report
Needs of adults education stakeholders. Research study/ report
Aneta Kobylarek
 
Esigenze degli stakeholder dell'educazione degli adulti. Relazione / Report
Esigenze degli stakeholder dell'educazione degli adulti. Relazione / ReportEsigenze degli stakeholder dell'educazione degli adulti. Relazione / Report
Esigenze degli stakeholder dell'educazione degli adulti. Relazione / Report
Aneta Kobylarek
 
Les besoins des organismes d'éducation des adultes. Étude / rapport de recherche
Les besoins des organismes d'éducation des adultes. Étude / rapport de rechercheLes besoins des organismes d'éducation des adultes. Étude / rapport de recherche
Les besoins des organismes d'éducation des adultes. Étude / rapport de recherche
Aneta Kobylarek
 
Necessidades dos stakeholders na educação de adultos. Estudo / relatório de p...
Necessidades dos stakeholders na educação de adultos. Estudo / relatório de p...Necessidades dos stakeholders na educação de adultos. Estudo / relatório de p...
Necessidades dos stakeholders na educação de adultos. Estudo / relatório de p...
Aneta Kobylarek
 
Potrzeby szkoleniowe w zakresie kompetencji kluczowych osób dorosłych Raport ...
Potrzeby szkoleniowe w zakresie kompetencji kluczowych osób dorosłych Raport ...Potrzeby szkoleniowe w zakresie kompetencji kluczowych osób dorosłych Raport ...
Potrzeby szkoleniowe w zakresie kompetencji kluczowych osób dorosłych Raport ...
Aneta Kobylarek
 
Questionnaire examining the need for changes in the organization's activities
Questionnaire examining the need for changes in the organization's activitiesQuestionnaire examining the need for changes in the organization's activities
Questionnaire examining the need for changes in the organization's activities
Aneta Kobylarek
 
Metaprogramy + language patterns
Metaprogramy + language patterns Metaprogramy + language patterns
Metaprogramy + language patterns
Aneta Kobylarek
 
Coaching i mentoring
Coaching i mentoringCoaching i mentoring
Coaching i mentoring
Aneta Kobylarek
 

More from Aneta Kobylarek (17)

PL_Digital-Manual_Connect-to-Create.pdf
PL_Digital-Manual_Connect-to-Create.pdfPL_Digital-Manual_Connect-to-Create.pdf
PL_Digital-Manual_Connect-to-Create.pdf
 
ENG_Digital-Manual_Connect-to-Create.pdf
ENG_Digital-Manual_Connect-to-Create.pdfENG_Digital-Manual_Connect-to-Create.pdf
ENG_Digital-Manual_Connect-to-Create.pdf
 
Critic Toolkit TR.pdf
Critic Toolkit TR.pdfCritic Toolkit TR.pdf
Critic Toolkit TR.pdf
 
Critic Toolkit_EN.pdf
Critic Toolkit_EN.pdfCritic Toolkit_EN.pdf
Critic Toolkit_EN.pdf
 
Critic Toolkit PL.pdf
Critic Toolkit PL.pdfCritic Toolkit PL.pdf
Critic Toolkit PL.pdf
 
Raport biznesowy i analiza SWOT.pptx
Raport biznesowy i analiza SWOT.pptxRaport biznesowy i analiza SWOT.pptx
Raport biznesowy i analiza SWOT.pptx
 
Networking – budowanie sieci wzajemnych kontaktów.pptx
Networking – budowanie sieci wzajemnych kontaktów.pptxNetworking – budowanie sieci wzajemnych kontaktów.pptx
Networking – budowanie sieci wzajemnych kontaktów.pptx
 
Etyka w biznesie.pptx
Etyka w biznesie.pptxEtyka w biznesie.pptx
Etyka w biznesie.pptx
 
Autoprezentacja- zarządzanie wizerunkiem.pptx
Autoprezentacja- zarządzanie wizerunkiem.pptxAutoprezentacja- zarządzanie wizerunkiem.pptx
Autoprezentacja- zarządzanie wizerunkiem.pptx
 
Needs of adults education stakeholders. Research study/ report
Needs of adults education stakeholders. Research study/ reportNeeds of adults education stakeholders. Research study/ report
Needs of adults education stakeholders. Research study/ report
 
Esigenze degli stakeholder dell'educazione degli adulti. Relazione / Report
Esigenze degli stakeholder dell'educazione degli adulti. Relazione / ReportEsigenze degli stakeholder dell'educazione degli adulti. Relazione / Report
Esigenze degli stakeholder dell'educazione degli adulti. Relazione / Report
 
Les besoins des organismes d'éducation des adultes. Étude / rapport de recherche
Les besoins des organismes d'éducation des adultes. Étude / rapport de rechercheLes besoins des organismes d'éducation des adultes. Étude / rapport de recherche
Les besoins des organismes d'éducation des adultes. Étude / rapport de recherche
 
Necessidades dos stakeholders na educação de adultos. Estudo / relatório de p...
Necessidades dos stakeholders na educação de adultos. Estudo / relatório de p...Necessidades dos stakeholders na educação de adultos. Estudo / relatório de p...
Necessidades dos stakeholders na educação de adultos. Estudo / relatório de p...
 
Potrzeby szkoleniowe w zakresie kompetencji kluczowych osób dorosłych Raport ...
Potrzeby szkoleniowe w zakresie kompetencji kluczowych osób dorosłych Raport ...Potrzeby szkoleniowe w zakresie kompetencji kluczowych osób dorosłych Raport ...
Potrzeby szkoleniowe w zakresie kompetencji kluczowych osób dorosłych Raport ...
 
Questionnaire examining the need for changes in the organization's activities
Questionnaire examining the need for changes in the organization's activitiesQuestionnaire examining the need for changes in the organization's activities
Questionnaire examining the need for changes in the organization's activities
 
Metaprogramy + language patterns
Metaprogramy + language patterns Metaprogramy + language patterns
Metaprogramy + language patterns
 
Coaching i mentoring
Coaching i mentoringCoaching i mentoring
Coaching i mentoring
 

Londyn 10-14 luty 2020

 • 1. Numer projektu 2019-1-PL01-KA104-064138 Podsumowanie kursu DIGITAL TOOLS TO ACTIVATE LEARNING [CYFROWE NARZĘDZIA AKTYWUJĄCE UCZENIE SIĘ], LONDYN 10-14 LUTY 2020
 • 2. Dzień 1  Zapoznanie: Nasz gospodarz Organizacja Kairos Europe (http://kairoseurope.co.uk/) była reprezentowana przez Daniela Trevisan, który krótko zaprezentował jaki jest cel jego organizacji oraz omówił dokładnie czego się nauczymy będąc na obecnym szkoleniu w Londynie.
 • 3. Dzień 1  Poznanie kontekstu szkolenia oraz dyskusja: Ważnym elementem było też zaprezentowanie szerszego problemu jakimi są zmiany w edukacji dzieci, młodzieży i osób dorosłych, a które mają miejsce pod wpływem obecnego i nieprzerwanego rozwoju technologicznego szczególnie w zakresie proponowanego software i to zarówno na urządzenia które moglibyśmy nazwać tradycyjnymi już (komputer stacjonarny) jak i tymi bardziej zaawansowanymi i popularnymi nam obecnie (Smartfon, Tablet).  W centrum tego procesu jest nauczyciel, który nie tylko musi być zdolny intelektualnie przyswajać nowości w zakresie obsługi narzędzi i programów, ale też powinien posiadać zdolność do świadomej krytycznej selekcji narzędzi, w celu jak najbardziej efektywnego osiągania postawionych przez siebie celów kształcenia.
 • 4. Dzień 1  Szkolenie:  Najbardziej zachęcającym narzędziem w opinii naszego gospodarza jest Moodle. Platforma edukacyjna (https://moodle.org/) która pozwala na intuicyjne, proste oraz elastyczne tworzenie wirtualnych klas, lekcji, testów, ankiet, w której nauczyciel jest zarówno partycypantem swojego kursu, jak również i przede wszystkim jego głównym administratorem. Platforma ta jak żadna inna uświadamia użytkownikowi, jak wiele odpowiedzialności spoczywa na jego barkach i że, musi posiadać ustrukturyzowany, sensowny system tego ‘co?’, ‘kogo?’ i ‘jak?’ chce nauczyć. Bez szerszej wizji oraz przemyślenia całego swojego warsztatu Moodle będzie przerażał licznością opcji – jeśli masz więc przemyślaną wizję tego jak chcesz zrealizować kilku etapowy, czy wielotematyczny kurs to, to jest platforma zdecydowanie dla Ciebie.
 • 5. Dzień 1  Akulturacja:  W pierwszym dniu pobytu nastąpiła konfrontacja z angielską kulturą oraz społeczeństwem:  Organizacja ruchu pojazdów- ciasna zabudowa, intensywny ruch samochodowy, autobusowy i taksówek;  Organizacja ruchu pieszych – ‘wolna amerykanka’ w dosłownym tego słowa znaczeniu;  Środki bezpieczeństwa- liczne patrole policji w kluczowych partiach miasta, gęsta sieć monitoringu miejskiego;  Społeczny dystans i tolerancja - duży dystans ludzi między sobą, niechęć do podejmowania agresywnych kontaktów społecznych, ścisłe przestrzeganie reguł jeśli chodzi o przestrzeń prywatną, ot choćby stojąc w kolejce;  Kultura czasu wolnego (bieganie, puby oraz kluby);
 • 6. Dzień 2  Szkolenie:  W drugim dniu szkolenia nasz gospodarz rozwijał nasze umiejętności na platformie Moodle o dodatkowe opcje tj.: ocena prac studentów, tworzenie grup, komunikacja ze studentami, feedback, dodawanie i podłączanie pod platformę filmów, plików audio, tworzenie hiperłączy oraz podpinanie innych aplikacji tj. Nearpod, Goformative, Exelearning.  Dlaczego warto podpinać inne aplikacje pod np. platformę Moodle? Ponieważ Moodle ma swoje ograniczenia związane z samym kodem programu i darmowe software, oparte w większości na technologii zapisu plików w chmurze, są idealnym uzupełnieniem bazowych możliwości jakie daje sam Moodle, Tym bardziej, że obecnie trend w zakresie tworzenia takich mini-aplikacji w większości bazuje na specjalizowaniu się w wybranych aspektach edukacji tj. wizualizacja, inteaktywność, gamifikacja itd.
 • 7. Dzień 2 Nearpod https://nearpod.com/ Goformative https://goformative.com/ Exelearning https://exelearning.net/ Zalety - prosta obsługa programu pozwalająca na tworzenie atrakcyjnych wizualnie treści dla uczących się (Moodle ma skromną oprawę graficzną); - możliwość korzystania z już gotowych darmowych lub płatnych materiałów; - świetna platforma uzupełniające funkcje bardziej rozbudowanych programów tj. Moodle; Zalety - tworzenie złożonych interaktywnych zadań, które można poddawać bieżącej ocenie przy jednoczesnym monitoringu postępów uczniów; - świetna platforma uzupełniające funkcje bardziej rozbudowanych programów tj. Moodle; Zalety - platforma do tworzenia przejrzystych struktur własnego kursu oraz stron edukacyjnych gdzie możesz zamieszczać własne materiały i udostępniać je studentom (Moodle nie ma takiej opcji); - świetna platforma uzupełniające funkcje bardziej rozbudowanych programów tj. Moodle;
 • 8. Dzień 2  Akulturacja cd.:  Aby zrozumieć jakąś społeczność i jego kulturę należy zapoznać się z jego największymi atrakcjami – wizytówkami. Takimi wizytówkami, szczególnie dla młodych pokoleń jak się okazuje, nie jest już Big Ben, Katedra Westminsterska ani British Museum – lecz Hogwart.  Londyńczycy są dumni z tego, że ich krajanka (J.K. Rowling) stworzyła jedną z najbardziej rozpoznawalnych franczyz na świecie, a same władze Londynu nie kryją się z tym, że chętnie i bogato wspierają ową franczyzę, która sprowadza z całego świata miliony turystów rocznie, wzmacniając tym samym regionalną ekonomię, sektor turystyczny oraz rozpoznawalność Londynu jako jednej ze światowych stolic kultury i rozrywki.
 • 9. Dzień 3  Szkolenie:  W trzecim dniu zostaliśmy zapoznani z pogramami, które idealnie dopełniają lub mogą zastępować Moodle w naszej działalności edukacyjnej. W zakres tych aplikacji weszły takie programy jak: Kahoot, Canvas oraz AVR Platform.
 • 10. Dzień 3 Kahoot https://kahoot.com/ Canvas https://canvas.instructure.co m/login/canvas AVR Platform https://account.avrplatform.co m/Home/IndexV2 - aplikacja nastawiona na uczenie się przez zabawę; - bardzo prosta aplikacja do robienia wszelkiego rodzaju atrakcyjnych wizualnie testów, sprawdzianów, quizów itp. - ciekawa opcja uruchamiania pinem – uczniowie nie muszą się rejestrować, by wziąć udział w zabawie, wystarczy udostępnić 4 cyfrowy kod, wpisać go na stronie (https://kahoot.it/) i przejść od razu do testu; - jeden z nielicznych konkurentów Moodle w zakresie tworzenia kursów od podstaw, może zatem być uzupełnieniem, ale też samodzielnym i w pełni niezależnych programem; - pozwala na od wgranie programu kursu/sylabusa, omówienie teorii,umieszczanie materiałów (w różnych formatach, przygotowania testów, jak również możliwość wgrania i oceniania zadania otwartego, dodatkowo można prowadzić dziennik ocen oraz tworzyć i edytować listy obecności na zajęciach; - platforma nastawiona na pracę w środowisku 3D (aczkolwiek nie potrzeba do tego gogli VR); - na platformie umieszczane są cyfrowe przedmioty, obiekty, przestrzeń, które po zainstalowaniu odpowiedniej aplikacji oraz posiadania stosownych opcji w smartfonie (więc może być bariera hardware) pozwala na przesuwanie, rozkładanie, składanie, wędrowanie po wybranych materiałach w full 3D; - świetne narzędzie o dużym potencjale na przyszłość, ale ma wysoki prób wejścia w zakresie umiejętności cyfrowych i wymaga odpowiedniego zaplecza aby wszyscy
 • 11. Dzień 3  Akulturacja cd.:  W trzecim dniu pobytu po szkoleniu zostaliśmy zabrani do Centrum Aktywności Społecznej w Spire. Centrum koncentruje swoją działalność na edukacji osób dorosłych w różnych grupach wiekowych (chociaż głównymi beneficjantami są seniorzy). W centrum mieliśmy sposobność rozmowy i konfrontacji doświadczeń z jednym z nauczycieli prowadzących warsztaty komputerowe, który przedstawił swoje motywacje, metodologię, metodykę oraz refleksje na swoją pracę.  Centrum dosyć adekwatnie przedstawiło filozofię miasta i jego społeczności. Filozofii która bardzo często znajduje swoje urzeczywistnienie w przestrzeni Londynu, a które oparte jest na takich wartościach jak: różnorodność, inkluzja, akceptacja, gościnność, bezpieczeństwo oraz równość.
 • 12. Dzień 4  Szkolenie: W czwartym dniu naszego szkolenia zostaliśmy zapoznani z kolejnymi przydatnymi programami edukacyjnymi tj. Quizizz, Quizlet, Wordwall oraz Office 365 i Google Forms.
 • 13. Dzień 4 Quizizz https://quizizz.com/ Quizlet https://quizlet.com/la test Wordwall https://wordwall.net/ Office 365 https://www.office.co m/  Google Form https://www.google.co m/forms/about/ - prosty program do tworzenia quizów, podobny w edycji do Kahoot; - idealne narzędzie do grywalizacji edukacji; - prosty program do tworzenia quizów; - konkurent dla Kahoot oraz Quizizz; - jego wadą jest komercyjność (wiele opcji jest poblokowanych i wymaga posiadania płatnego konta); - program, który wykorzystuje gotowe schematy lekcji, które wypełnia się własną treścią; - po wypełnieniu treścią, lekcje można realizować on- line lub można wydrukować materiał i pracować klasycznie (wtedy program staje się prostym w obsłudze edytorem materiałów do nauki; - ciekawa jest też opcja programu, w której raz zaprojektowana lekcja może być prezentowana uczniom w różnych formach wizualnych; - ogromny komercyjny pakiet zawierający wszystkie konieczne i możliwe obecnie opcje do prowadzenia nowoczesnej edukacji w duchu tradycyjnym oraz zdalnym (wirtualne klasy, testy ankiety, czaty, e- mail, prezentacje, edytor tekstu, tłumacz itd..); - wadą jest konieczność posiadania znacznych funduszy – idealna opcja dla instytucji publicznych o stabilnych finansach; - darmowy (konieczność posiadania konta Google lub Gmail) edytor do tworzenia ankiet, testów oraz quizów (wchodzi w zakres całego pakietu środowiska Google);
 • 14. Dzień 5  Szkolenie:  Podczas ostatniego dnia szkolenia poznaliśmy oraz rozwinęliśmy wiedzę z dnia poprzedniego i na warsztacie rozwijaliśmy kompetencje w takich aplikacjach jak: Prezi, Edmodo, Google Classroom oraz AR Platform.  Ostatni dzień szkolenia był również zwieńczony przekazaniem każdemu imiennych certyfikatów uczenia kursu i szkolenia z zakresu nowoczesnych platform edukacyjnych.
 • 15. Dzień 5 Prezi https://prezi.com/ Edmodo https://www.edm odo.com/ Google Classroom https://edu.googl e.com/products/cl assroom/?modal _active=none  MS Teams https://www.micr osoft.com/pl- pl/microsoft- 365/microsoft- teams/download- app Metaverse AR Platform https://studio.gom eta.io/landing - program do tworzenia dynamicznych prezentacji, główny konkurent dla tradycyjnych prezentacji w formacie ppt. lub pptx.; - wadą jest konieczność - program do tworzenia wirtualnych klas dla uczniów posiadających zarówno komputery jak i lubiących pracować na smartfonie; - program podobny do Edmodo (część pakietu Google tak jak Forms), pozwalający na tworzenie wirtualnych klas i łączenia możliwości poszczególnych aplikacji Google na rzecz nauki zdalnej lub tradycyjnej – w pewnym sensie jest to bezpłatny Office 365; - aby w pełni korzystać trzeba mieć konto Google albo Gmail oraz konieczne - jedna z pod-aplikacji Office 365, pozwalająca na tworzenie zespół/grup/klas i prowadzenie lekcji zdalnie przy wykorzystaniu czatu, kamer, linków do zewnętrznych materiałów; - wada jest konieczność posiadania pakietu Office 365; - program, który pozwala na wykorzystanie smartfona do tego by doświadczyć uproszczonej immersji 3D; - program, ma ogromny potencjał, jest jeszcze w fazie testów i ma wysoki próg wejścia w zakresie sprzętu (dobry smartfon) jak i umiejętności technologicznych (wiedza
 • 16. Podsumowanie – wnioski końcowe ze szkolenia  Obecnie nauczyciele mają ogromne możliwości technologiczne w zakresie realizacji postawionych sobie celów edukacyjnych;  Do wyboru są zarówno programy darmowe jak i komercyjne, a dodatkowo nie ma problemu z łączeniem ich ze sobą w dowolnych kombinacjach i w tym zakresie barierą są fundusze, a czasami wyłącznie kreatywność;  Ze względu na bogatą ofertę platform oraz programów nauczyciel musi posiadać podstawowe kompetencje w zakresie zarządzania i krytycznego myślenia w celu jak najbardziej adekwatnego doboru narzędzi do zamierzonych celów, gdyż brak takiego zarządzania będzie prowadził do marnotrawienia czasu uczniów oraz samego nauczyciela;  Konieczne są cykliczne szkolenia ze znanych lub nowych platform edukacyjnych, gdyż ilość nowo pojawiających się narzędzi jest tak ogromna, że samodzielna selekcja tych najbardziej wartościowych jest niemożliwa i wymaga bardzo dużego doświadczenia;  Warto mieć otwarty umysł i nie przywiązywać się do raz obranych ścieżek i narzędzi, gdyż te mogą się zdezaktualizować i przy braku wsparcia technicznego mogą powodować różnego rodzaju zagrożenia cyfrowe (ochrona danych, własność intelektualna etc.);  Ważne jest dyskutowanie i dzielnie się doświadczeniami między nauczycielami, gdyż indywidualizm i samodzielność w tym wypadku, mogą działać szkodliwie i pozbawiać wielu cennych informacji, których zdobycie mogłoby nastąpić tylko metodą prób i błędów ( a co za tym idzie porażek i sukcesów);  Nie ma narzędzi lepszych lub gorszych, są tylko te mniej bądź bardziej użyteczne, a i te są kwestią indywidualnej oceny i możliwości i należy w tym wypadku obrać sobie jakieś autorytety lub zdawać się na własną ocenę i chęć ponoszenia odpowiedzialności;  Największym ograniczeniem w obecnej pracy edukacyjnej jest czas, który jest potrzebny do tego aby przenieść dotychczas tradycyjnie realizowane zajęcia do sfery cyfrowej – benefity jednak takiego transferu są niepomierne i początkowa ogromna inwestycja czasowa, zwraca się bardzo szybko w przyszłym czasie i nakładzie pracy;  Brak podejmowania inicjatywy w celu przeniesienia własnej działalności edukacyjnej do strefy wirtualnej (albo brak podtrzymywania wysokich kompetencji w tym zakresie) jest bardzo szkodliwe i spowoduje w najbliższym czasie, zanik takich jednostek nauczycielskich na rzecz ludzi otwartych, elastycznych i adaptujących się do ciągłych zmian – wysokie kompetencje w tym zakresie są zatem koniecznością nie podlegającą jakimkolwiek negocjacjom;
 • 17. Ten projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.