erasmus+ key competences; adult education survey research study research report needs of educators competences ka104 fakenews mentoring coaching całożyciowe uczenie się warsztaty międzypokoleniowe seniorzy lifelong learning intetgenerational learning seniors sahte haber siber guvenlik kritik düşünce cybersecurity criticalthinking krytyczne myślenie cyberbezpieczeństwo swot raport biznesowy etyka autoprezentacja wizerunek kompetencje kluczowe; competences staff improvement adult education quality assurance in the organization languagepatterns metaprograms narzędziatik fundacjaproscientiaublica
See more