SlideShare a Scribd company logo
Czy to to samo?
Numer projektu
2019-1-PL01-KA104-064138
Współczesne formy edukacji i
rozwoju człowieka
 Przestrzeń formalna (szkolna)
 Przestrzeń pozaformalna (pozaszkolna)
 Przestrzeń nieformalna (codzienność)
Przestrzeń formalna
 Zorganizowany proces kształcenia
 Forma: instytucja- szkoła, uczelnie
 Program nauczania ustalany odgórnie, ściśle
zobowiązujący uczniów jak i nauczycieli
 Jednostronna transmisja wiedzy (nauczyciel-> uczeń)
 Systematyczna, określana czasowo
 Określony system oceniania i weryfikacji wiedzy
 Zakończona certyfikacją.
Przestrzeń pozaformalna
 Odbywa się poza ustawowym kształceniem formalnym
(np. kursy doszkalające, warsztaty)
 Dobrowolne, aktywne uczestnictwo ucznia
 Ma na celu zaspokoić potrzeby edukacyjne ucznia w
zorganizowanej formie edukacji
 Indywidualizacja potrzeb
 Rozwój kompetencji i umiejętności
 Większe zaangażowanie ucznia w proces uczenia się
 Obecność nauczyciela jest dobrowolna.
Przestrzeń nieformalna
(incydentalna)
 Niezorganizowana, niezamierzona
 Brak stopni, dyplomów i nauczyciela
(samoszktałcenie)
 Indywidualny proces uczenia się
 Uczenie się dostosowane wobec konkretnej sytuacji, w
której znajduje się jednostka
 Wiedza i umiejętności jako symbol doświadczania
życia codziennego
 Krytyczna refleksja- w tej przestrzeni edukacji
kształtują się postawy, poglądy i wartości jednostki.
Czym jest coaching?
 Może przybierać postać sformalizowaną lub nieformalną
 Coaching można scharakteryzować jako proces
ukierunkowany, usystematyzowany, dynamiczny i ciągły
 Zakłada konieczność dzielenia się wiedzą przy
jednoczesnym nakierowywaniu pytaniami na szukanie
nowej wiedzy
 Celowość spotkań i określone sposoby mierzenia efektów
pracy Klienta
 Koncentracja na Kliencie i jego zasobach
 Współcześnie wykorzystywany do osiągania lepszych
wyników zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym
(koncepcja Lifelong learning)
 Coaching to nie psychoterapia(!).
Coach- cechy charakterystyczne
 Nie jest nauczycielem
 Nie daje gotowych odpowiedzi
 Wspólnie z Klientem poszukuje sposobów rozwiązywania
problemów
 Pytaniami powinien inspirować do poznawania siebie, ustalania
celów i sposobów ich realizacji
 Nie decyduje za Klienta, który musi samodzielnie wykonać
zadanie lub podjąć decyzję
 Powinien budować poczucie odpowiedzialności i sprawczości u
Klienta
 Relacja powinna być przyjacielska, Klient powinien ufać
Coachowi
 Nie musi być ekspertem w danej dziedzinie życia Klienta
Czym jest mentoring?
 Charakter procesowy- proces zakłada długi okres
współpracy
 Proces oparty na relacji mentor- podopieczny, jest ona
głębsza niż w przypadku coachingu, bardziej bliższa i
przyjacielska
 Polega na rozwijaniu potencjału danej osoby poprzez
regularny kontakt z mentorem
 Opiera się na inspirowaniu, stymulacji podopiecznego.
Mentor- cechy charakterystyczne
 Powinien stanowić za autorytet, przykład do
naśladowania i zapewnić poczucie bezpieczeństwa
 Musi cechować go dobra znajomość obszaru działania
podopiecznego
 Udziela rad i wskazówek, dzieli się doświadczeniem
 Nie skupia się na konkretnym zadaniu- swoją pracą
obejmuje całość życia jednostki- jego tożsamość,
osobowość czy sferę zawodową
 Pobudza odpowiedzialność jednostki
 Troska o podopiecznego, udzielanie informacji zwrotnej,
tworzenie warunków do uczenia się i odnoszenia sukcesów
Przygotowanie do procesu
coachingu/ mentoringu
 Spotkanie z klientem/ podopiecznym
 Kwestionariusz przedsesyjny
 Wspólna decyzja
 Umowa/ kontrakt między stronami
Kwestionariusz przedsesyjny
 To sposób na preselekcje coacha/ mentora jak i
podopiecznego
 Cel-> poznanie zasobów klienta, jego dążeń, potrzeb,
konkretnego problemu lub obszarów wymagających
wspólnej pracy
 Pozwala sprecyzować oczekiwania klienta
 Wspiera procesy rozwoju zmiany u podopiecznego
Kwestionariusz przedsesyjny
Przykładowe pytania do klienta:
 Kim chcesz być za 5, 10, 15 lat?
 Co takiego jest w Tobie, co według Ciebie,
utrudnia Ci realizacje celów?
 Jakimi wartościami kierujesz się w życiu?
Decyzja
 To podjęcie decyzji co do chęci
rozpoczęcia współpracy
 Wstęp do zawarcia kontraktu
poprzedzony dyskusją
Umowa/ kontrakt między
stronami
 Ustalenie zasad współpracy, tj. terminy i długość
spotkań, sposoby mierzenia rezultatów, zasady
komunikacji, forma spotkań (online czy face- to
face), ustalenie oczekiwań klienta, opisanie
pożądanych rezultatów, uzgodnienie zasad i ról
oraz inne kwestie zależnie od potrzeb
zainteresowanych stron
 Najkorzystniejszy jest formalny kontrakt w
postaci pisemnej.
Źródła
Parkes, A., 2013. Coaching, mentoring i inne tendencje
we współczesnej praktyce doskonalenia zawodowego.
Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa, nr 1, 113-126.
Malewski, M., 2000. Modele pracy edukacyjnej z ludźmi dorosłymi. W: M. Cylkowska.
Nowak, red. Edukacja: Społeczne konstruowanie idei i rzeczywistości. Koziegłowy: „Wolumin”,
s. 315- 321.
Ten projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji
Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie
stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi
odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

More Related Content

Similar to Coaching i mentoring

TROPletter - wrzesien 2013 - Przedsiębiorczy trener i coach
TROPletter - wrzesien 2013 - Przedsiębiorczy trener i coachTROPletter - wrzesien 2013 - Przedsiębiorczy trener i coach
TROPletter - wrzesien 2013 - Przedsiębiorczy trener i coach
Grupa Trop
 
Kultura organizacyjna proinnowacyjna - jak ją poznać, diagnozować i aktywować
Kultura organizacyjna proinnowacyjna - jak ją poznać, diagnozować i aktywowaćKultura organizacyjna proinnowacyjna - jak ją poznać, diagnozować i aktywować
Kultura organizacyjna proinnowacyjna - jak ją poznać, diagnozować i aktywować
Joanna Tonkowicz
 
Konwent HR PSZK 07.06.13
Konwent HR PSZK 07.06.13Konwent HR PSZK 07.06.13
Konwent HR PSZK 07.06.13
SMichalska3
 
Coaching Rozwoju Osobistego, ICF Coaching Week 2014
Coaching Rozwoju Osobistego, ICF Coaching Week 2014Coaching Rozwoju Osobistego, ICF Coaching Week 2014
Coaching Rozwoju Osobistego, ICF Coaching Week 2014
Jarosław Łojewski
 
[TestWarez 2017] Zarządzanie jakością w sercu zespołu i każdego w zespole - c...
[TestWarez 2017] Zarządzanie jakością w sercu zespołu i każdego w zespole - c...[TestWarez 2017] Zarządzanie jakością w sercu zespołu i każdego w zespole - c...
[TestWarez 2017] Zarządzanie jakością w sercu zespołu i każdego w zespole - c...
Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych (SJSI)
 
Jak wybrać najlepszą usługę szkoleniowo rozwojową
Jak wybrać najlepszą usługę szkoleniowo rozwojowąJak wybrać najlepszą usługę szkoleniowo rozwojową
Jak wybrać najlepszą usługę szkoleniowo rozwojową
LLidero
 
Katalog ofertowy Certes Sp. z o.o.
Katalog ofertowy Certes Sp. z o.o.Katalog ofertowy Certes Sp. z o.o.
Katalog ofertowy Certes Sp. z o.o.
Miłosz Ukleja
 
Brief informacyjny dla kandydata
Brief informacyjny dla kandydataBrief informacyjny dla kandydata
Brief informacyjny dla kandydata
Y-Consulting
 
#Przywództwo w organizacji
#Przywództwo w organizacji#Przywództwo w organizacji
#Przywództwo w organizacji
adrianseroczynski
 
#Przywództwo.pdf
#Przywództwo.pdf#Przywództwo.pdf
#Przywództwo.pdf
adrianseroczynski
 
Budowa wizerunku w rozmowach biznesowych
Budowa wizerunku w rozmowach biznesowych Budowa wizerunku w rozmowach biznesowych
Budowa wizerunku w rozmowach biznesowych
Y-Consulting
 
#Inspiracje
#Inspiracje#Inspiracje
#Inspiracje
adrianseroczynski
 
Badania Ewaluacyjne 8
Badania Ewaluacyjne 8Badania Ewaluacyjne 8
Badania Ewaluacyjne 8
Radek Oryszczyszyn
 
Testy psychometryczne w procesie rekrutacji
Testy psychometryczne w procesie rekrutacjiTesty psychometryczne w procesie rekrutacji
Testy psychometryczne w procesie rekrutacji
Weronika Sierant
 
Effect Factor prezentacja intro pl
Effect Factor prezentacja intro plEffect Factor prezentacja intro pl
Effect Factor prezentacja intro pl
LLidero
 
Katalog usług Certes
Katalog usług CertesKatalog usług Certes
Katalog usług Certes
Certes
 
Recruitment general
Recruitment generalRecruitment general
Recruitment general
aiesec_poland
 
Reinvent hr 4 - work-out
Reinvent hr 4 - work-outReinvent hr 4 - work-out
Reinvent hr 4 - work-out
Bartek Janowicz
 
Assessment centre(2)
Assessment centre(2)Assessment centre(2)
Assessment centre(2)annalabudaX
 
Pakiet art & design
Pakiet art & designPakiet art & design
Pakiet art & design
Aleksandra Kozera
 

Similar to Coaching i mentoring (20)

TROPletter - wrzesien 2013 - Przedsiębiorczy trener i coach
TROPletter - wrzesien 2013 - Przedsiębiorczy trener i coachTROPletter - wrzesien 2013 - Przedsiębiorczy trener i coach
TROPletter - wrzesien 2013 - Przedsiębiorczy trener i coach
 
Kultura organizacyjna proinnowacyjna - jak ją poznać, diagnozować i aktywować
Kultura organizacyjna proinnowacyjna - jak ją poznać, diagnozować i aktywowaćKultura organizacyjna proinnowacyjna - jak ją poznać, diagnozować i aktywować
Kultura organizacyjna proinnowacyjna - jak ją poznać, diagnozować i aktywować
 
Konwent HR PSZK 07.06.13
Konwent HR PSZK 07.06.13Konwent HR PSZK 07.06.13
Konwent HR PSZK 07.06.13
 
Coaching Rozwoju Osobistego, ICF Coaching Week 2014
Coaching Rozwoju Osobistego, ICF Coaching Week 2014Coaching Rozwoju Osobistego, ICF Coaching Week 2014
Coaching Rozwoju Osobistego, ICF Coaching Week 2014
 
[TestWarez 2017] Zarządzanie jakością w sercu zespołu i każdego w zespole - c...
[TestWarez 2017] Zarządzanie jakością w sercu zespołu i każdego w zespole - c...[TestWarez 2017] Zarządzanie jakością w sercu zespołu i każdego w zespole - c...
[TestWarez 2017] Zarządzanie jakością w sercu zespołu i każdego w zespole - c...
 
Jak wybrać najlepszą usługę szkoleniowo rozwojową
Jak wybrać najlepszą usługę szkoleniowo rozwojowąJak wybrać najlepszą usługę szkoleniowo rozwojową
Jak wybrać najlepszą usługę szkoleniowo rozwojową
 
Katalog ofertowy Certes Sp. z o.o.
Katalog ofertowy Certes Sp. z o.o.Katalog ofertowy Certes Sp. z o.o.
Katalog ofertowy Certes Sp. z o.o.
 
Brief informacyjny dla kandydata
Brief informacyjny dla kandydataBrief informacyjny dla kandydata
Brief informacyjny dla kandydata
 
#Przywództwo w organizacji
#Przywództwo w organizacji#Przywództwo w organizacji
#Przywództwo w organizacji
 
#Przywództwo.pdf
#Przywództwo.pdf#Przywództwo.pdf
#Przywództwo.pdf
 
Budowa wizerunku w rozmowach biznesowych
Budowa wizerunku w rozmowach biznesowych Budowa wizerunku w rozmowach biznesowych
Budowa wizerunku w rozmowach biznesowych
 
#Inspiracje
#Inspiracje#Inspiracje
#Inspiracje
 
Badania Ewaluacyjne 8
Badania Ewaluacyjne 8Badania Ewaluacyjne 8
Badania Ewaluacyjne 8
 
Testy psychometryczne w procesie rekrutacji
Testy psychometryczne w procesie rekrutacjiTesty psychometryczne w procesie rekrutacji
Testy psychometryczne w procesie rekrutacji
 
Effect Factor prezentacja intro pl
Effect Factor prezentacja intro plEffect Factor prezentacja intro pl
Effect Factor prezentacja intro pl
 
Katalog usług Certes
Katalog usług CertesKatalog usług Certes
Katalog usług Certes
 
Recruitment general
Recruitment generalRecruitment general
Recruitment general
 
Reinvent hr 4 - work-out
Reinvent hr 4 - work-outReinvent hr 4 - work-out
Reinvent hr 4 - work-out
 
Assessment centre(2)
Assessment centre(2)Assessment centre(2)
Assessment centre(2)
 
Pakiet art & design
Pakiet art & designPakiet art & design
Pakiet art & design
 

More from Aneta Kobylarek

PL_Digital-Manual_Connect-to-Create.pdf
PL_Digital-Manual_Connect-to-Create.pdfPL_Digital-Manual_Connect-to-Create.pdf
PL_Digital-Manual_Connect-to-Create.pdf
Aneta Kobylarek
 
ENG_Digital-Manual_Connect-to-Create.pdf
ENG_Digital-Manual_Connect-to-Create.pdfENG_Digital-Manual_Connect-to-Create.pdf
ENG_Digital-Manual_Connect-to-Create.pdf
Aneta Kobylarek
 
Critic Toolkit TR.pdf
Critic Toolkit TR.pdfCritic Toolkit TR.pdf
Critic Toolkit TR.pdf
Aneta Kobylarek
 
Critic Toolkit_EN.pdf
Critic Toolkit_EN.pdfCritic Toolkit_EN.pdf
Critic Toolkit_EN.pdf
Aneta Kobylarek
 
Critic Toolkit PL.pdf
Critic Toolkit PL.pdfCritic Toolkit PL.pdf
Critic Toolkit PL.pdf
Aneta Kobylarek
 
Raport biznesowy i analiza SWOT.pptx
Raport biznesowy i analiza SWOT.pptxRaport biznesowy i analiza SWOT.pptx
Raport biznesowy i analiza SWOT.pptx
Aneta Kobylarek
 
Networking – budowanie sieci wzajemnych kontaktów.pptx
Networking – budowanie sieci wzajemnych kontaktów.pptxNetworking – budowanie sieci wzajemnych kontaktów.pptx
Networking – budowanie sieci wzajemnych kontaktów.pptx
Aneta Kobylarek
 
Etyka w biznesie.pptx
Etyka w biznesie.pptxEtyka w biznesie.pptx
Etyka w biznesie.pptx
Aneta Kobylarek
 
Autoprezentacja- zarządzanie wizerunkiem.pptx
Autoprezentacja- zarządzanie wizerunkiem.pptxAutoprezentacja- zarządzanie wizerunkiem.pptx
Autoprezentacja- zarządzanie wizerunkiem.pptx
Aneta Kobylarek
 
Needs of adults education stakeholders. Research study/ report
Needs of adults education stakeholders. Research study/ reportNeeds of adults education stakeholders. Research study/ report
Needs of adults education stakeholders. Research study/ report
Aneta Kobylarek
 
Esigenze degli stakeholder dell'educazione degli adulti. Relazione / Report
Esigenze degli stakeholder dell'educazione degli adulti. Relazione / ReportEsigenze degli stakeholder dell'educazione degli adulti. Relazione / Report
Esigenze degli stakeholder dell'educazione degli adulti. Relazione / Report
Aneta Kobylarek
 
Les besoins des organismes d'éducation des adultes. Étude / rapport de recherche
Les besoins des organismes d'éducation des adultes. Étude / rapport de rechercheLes besoins des organismes d'éducation des adultes. Étude / rapport de recherche
Les besoins des organismes d'éducation des adultes. Étude / rapport de recherche
Aneta Kobylarek
 
Necessidades dos stakeholders na educação de adultos. Estudo / relatório de p...
Necessidades dos stakeholders na educação de adultos. Estudo / relatório de p...Necessidades dos stakeholders na educação de adultos. Estudo / relatório de p...
Necessidades dos stakeholders na educação de adultos. Estudo / relatório de p...
Aneta Kobylarek
 
Potrzeby szkoleniowe w zakresie kompetencji kluczowych osób dorosłych Raport ...
Potrzeby szkoleniowe w zakresie kompetencji kluczowych osób dorosłych Raport ...Potrzeby szkoleniowe w zakresie kompetencji kluczowych osób dorosłych Raport ...
Potrzeby szkoleniowe w zakresie kompetencji kluczowych osób dorosłych Raport ...
Aneta Kobylarek
 
Questionnaire examining the need for changes in the organization's activities
Questionnaire examining the need for changes in the organization's activitiesQuestionnaire examining the need for changes in the organization's activities
Questionnaire examining the need for changes in the organization's activities
Aneta Kobylarek
 
Metaprogramy + language patterns
Metaprogramy + language patterns Metaprogramy + language patterns
Metaprogramy + language patterns
Aneta Kobylarek
 
Londyn 10-14 luty 2020
Londyn 10-14 luty 2020Londyn 10-14 luty 2020
Londyn 10-14 luty 2020
Aneta Kobylarek
 

More from Aneta Kobylarek (17)

PL_Digital-Manual_Connect-to-Create.pdf
PL_Digital-Manual_Connect-to-Create.pdfPL_Digital-Manual_Connect-to-Create.pdf
PL_Digital-Manual_Connect-to-Create.pdf
 
ENG_Digital-Manual_Connect-to-Create.pdf
ENG_Digital-Manual_Connect-to-Create.pdfENG_Digital-Manual_Connect-to-Create.pdf
ENG_Digital-Manual_Connect-to-Create.pdf
 
Critic Toolkit TR.pdf
Critic Toolkit TR.pdfCritic Toolkit TR.pdf
Critic Toolkit TR.pdf
 
Critic Toolkit_EN.pdf
Critic Toolkit_EN.pdfCritic Toolkit_EN.pdf
Critic Toolkit_EN.pdf
 
Critic Toolkit PL.pdf
Critic Toolkit PL.pdfCritic Toolkit PL.pdf
Critic Toolkit PL.pdf
 
Raport biznesowy i analiza SWOT.pptx
Raport biznesowy i analiza SWOT.pptxRaport biznesowy i analiza SWOT.pptx
Raport biznesowy i analiza SWOT.pptx
 
Networking – budowanie sieci wzajemnych kontaktów.pptx
Networking – budowanie sieci wzajemnych kontaktów.pptxNetworking – budowanie sieci wzajemnych kontaktów.pptx
Networking – budowanie sieci wzajemnych kontaktów.pptx
 
Etyka w biznesie.pptx
Etyka w biznesie.pptxEtyka w biznesie.pptx
Etyka w biznesie.pptx
 
Autoprezentacja- zarządzanie wizerunkiem.pptx
Autoprezentacja- zarządzanie wizerunkiem.pptxAutoprezentacja- zarządzanie wizerunkiem.pptx
Autoprezentacja- zarządzanie wizerunkiem.pptx
 
Needs of adults education stakeholders. Research study/ report
Needs of adults education stakeholders. Research study/ reportNeeds of adults education stakeholders. Research study/ report
Needs of adults education stakeholders. Research study/ report
 
Esigenze degli stakeholder dell'educazione degli adulti. Relazione / Report
Esigenze degli stakeholder dell'educazione degli adulti. Relazione / ReportEsigenze degli stakeholder dell'educazione degli adulti. Relazione / Report
Esigenze degli stakeholder dell'educazione degli adulti. Relazione / Report
 
Les besoins des organismes d'éducation des adultes. Étude / rapport de recherche
Les besoins des organismes d'éducation des adultes. Étude / rapport de rechercheLes besoins des organismes d'éducation des adultes. Étude / rapport de recherche
Les besoins des organismes d'éducation des adultes. Étude / rapport de recherche
 
Necessidades dos stakeholders na educação de adultos. Estudo / relatório de p...
Necessidades dos stakeholders na educação de adultos. Estudo / relatório de p...Necessidades dos stakeholders na educação de adultos. Estudo / relatório de p...
Necessidades dos stakeholders na educação de adultos. Estudo / relatório de p...
 
Potrzeby szkoleniowe w zakresie kompetencji kluczowych osób dorosłych Raport ...
Potrzeby szkoleniowe w zakresie kompetencji kluczowych osób dorosłych Raport ...Potrzeby szkoleniowe w zakresie kompetencji kluczowych osób dorosłych Raport ...
Potrzeby szkoleniowe w zakresie kompetencji kluczowych osób dorosłych Raport ...
 
Questionnaire examining the need for changes in the organization's activities
Questionnaire examining the need for changes in the organization's activitiesQuestionnaire examining the need for changes in the organization's activities
Questionnaire examining the need for changes in the organization's activities
 
Metaprogramy + language patterns
Metaprogramy + language patterns Metaprogramy + language patterns
Metaprogramy + language patterns
 
Londyn 10-14 luty 2020
Londyn 10-14 luty 2020Londyn 10-14 luty 2020
Londyn 10-14 luty 2020
 

Coaching i mentoring

 • 1. Czy to to samo? Numer projektu 2019-1-PL01-KA104-064138
 • 2. Współczesne formy edukacji i rozwoju człowieka  Przestrzeń formalna (szkolna)  Przestrzeń pozaformalna (pozaszkolna)  Przestrzeń nieformalna (codzienność)
 • 3. Przestrzeń formalna  Zorganizowany proces kształcenia  Forma: instytucja- szkoła, uczelnie  Program nauczania ustalany odgórnie, ściśle zobowiązujący uczniów jak i nauczycieli  Jednostronna transmisja wiedzy (nauczyciel-> uczeń)  Systematyczna, określana czasowo  Określony system oceniania i weryfikacji wiedzy  Zakończona certyfikacją.
 • 4. Przestrzeń pozaformalna  Odbywa się poza ustawowym kształceniem formalnym (np. kursy doszkalające, warsztaty)  Dobrowolne, aktywne uczestnictwo ucznia  Ma na celu zaspokoić potrzeby edukacyjne ucznia w zorganizowanej formie edukacji  Indywidualizacja potrzeb  Rozwój kompetencji i umiejętności  Większe zaangażowanie ucznia w proces uczenia się  Obecność nauczyciela jest dobrowolna.
 • 5. Przestrzeń nieformalna (incydentalna)  Niezorganizowana, niezamierzona  Brak stopni, dyplomów i nauczyciela (samoszktałcenie)  Indywidualny proces uczenia się  Uczenie się dostosowane wobec konkretnej sytuacji, w której znajduje się jednostka  Wiedza i umiejętności jako symbol doświadczania życia codziennego  Krytyczna refleksja- w tej przestrzeni edukacji kształtują się postawy, poglądy i wartości jednostki.
 • 6. Czym jest coaching?  Może przybierać postać sformalizowaną lub nieformalną  Coaching można scharakteryzować jako proces ukierunkowany, usystematyzowany, dynamiczny i ciągły  Zakłada konieczność dzielenia się wiedzą przy jednoczesnym nakierowywaniu pytaniami na szukanie nowej wiedzy  Celowość spotkań i określone sposoby mierzenia efektów pracy Klienta  Koncentracja na Kliencie i jego zasobach  Współcześnie wykorzystywany do osiągania lepszych wyników zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym (koncepcja Lifelong learning)  Coaching to nie psychoterapia(!).
 • 7. Coach- cechy charakterystyczne  Nie jest nauczycielem  Nie daje gotowych odpowiedzi  Wspólnie z Klientem poszukuje sposobów rozwiązywania problemów  Pytaniami powinien inspirować do poznawania siebie, ustalania celów i sposobów ich realizacji  Nie decyduje za Klienta, który musi samodzielnie wykonać zadanie lub podjąć decyzję  Powinien budować poczucie odpowiedzialności i sprawczości u Klienta  Relacja powinna być przyjacielska, Klient powinien ufać Coachowi  Nie musi być ekspertem w danej dziedzinie życia Klienta
 • 8. Czym jest mentoring?  Charakter procesowy- proces zakłada długi okres współpracy  Proces oparty na relacji mentor- podopieczny, jest ona głębsza niż w przypadku coachingu, bardziej bliższa i przyjacielska  Polega na rozwijaniu potencjału danej osoby poprzez regularny kontakt z mentorem  Opiera się na inspirowaniu, stymulacji podopiecznego.
 • 9. Mentor- cechy charakterystyczne  Powinien stanowić za autorytet, przykład do naśladowania i zapewnić poczucie bezpieczeństwa  Musi cechować go dobra znajomość obszaru działania podopiecznego  Udziela rad i wskazówek, dzieli się doświadczeniem  Nie skupia się na konkretnym zadaniu- swoją pracą obejmuje całość życia jednostki- jego tożsamość, osobowość czy sferę zawodową  Pobudza odpowiedzialność jednostki  Troska o podopiecznego, udzielanie informacji zwrotnej, tworzenie warunków do uczenia się i odnoszenia sukcesów
 • 10. Przygotowanie do procesu coachingu/ mentoringu  Spotkanie z klientem/ podopiecznym  Kwestionariusz przedsesyjny  Wspólna decyzja  Umowa/ kontrakt między stronami
 • 11. Kwestionariusz przedsesyjny  To sposób na preselekcje coacha/ mentora jak i podopiecznego  Cel-> poznanie zasobów klienta, jego dążeń, potrzeb, konkretnego problemu lub obszarów wymagających wspólnej pracy  Pozwala sprecyzować oczekiwania klienta  Wspiera procesy rozwoju zmiany u podopiecznego
 • 12. Kwestionariusz przedsesyjny Przykładowe pytania do klienta:  Kim chcesz być za 5, 10, 15 lat?  Co takiego jest w Tobie, co według Ciebie, utrudnia Ci realizacje celów?  Jakimi wartościami kierujesz się w życiu?
 • 13. Decyzja  To podjęcie decyzji co do chęci rozpoczęcia współpracy  Wstęp do zawarcia kontraktu poprzedzony dyskusją
 • 14. Umowa/ kontrakt między stronami  Ustalenie zasad współpracy, tj. terminy i długość spotkań, sposoby mierzenia rezultatów, zasady komunikacji, forma spotkań (online czy face- to face), ustalenie oczekiwań klienta, opisanie pożądanych rezultatów, uzgodnienie zasad i ról oraz inne kwestie zależnie od potrzeb zainteresowanych stron  Najkorzystniejszy jest formalny kontrakt w postaci pisemnej.
 • 15. Źródła Parkes, A., 2013. Coaching, mentoring i inne tendencje we współczesnej praktyce doskonalenia zawodowego. Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa, nr 1, 113-126. Malewski, M., 2000. Modele pracy edukacyjnej z ludźmi dorosłymi. W: M. Cylkowska. Nowak, red. Edukacja: Społeczne konstruowanie idei i rzeczywistości. Koziegłowy: „Wolumin”, s. 315- 321.
 • 16. Ten projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.